Samorząd Województwa Łódzkiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorząd Województwa Łódzkiego"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Łódzkiego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻ ETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA 2009 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2009 ROK JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA w art. 4 ust. 1 pkt 7, 8 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych CZĘŚĆ II Łódź, marzec 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi

2 Spis treści CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Teatr Wielki w Łodzi... 1 Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina Łódzki Dom Kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi Muzeum Sztuki w Łodzi CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 50 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi. 59 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi 63 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie. 67 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach.. 71 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 76 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi. 81 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. 86 Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Narządu Ruchu, Dróg Oddechowych i Wad Wymowy w Sokolnikach

3 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ze Schorzeniami Dróg Oddechowych i Zespołami Nerwicowymi w Rafałówce Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. 101 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach 110 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z Radlińskiego w Łodzi 114 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 118 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi 128 CZĘŚĆ III SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi CZĘŚĆ IV SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŁÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRATOSZEWICACH Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

4 CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

5 1 Teatr Wielki w Łodzi TeaTeatr Wielki w Łodzi (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,48 101,95% Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,35 130,17% 2. Pozostałe przychody operacyjne z tego: , ,87 100,06% dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje , ,00 100,00% 2.3 inne przychody operacyjne , ,87 108,19% 3. Przychody finansowe , ,31 121,83% 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 x 5. Zmiana stanu produktów 0, ,95 x 6. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0, ,90 x 7 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,00 x II. KOSZTY OGÓŁEM , ,94 101,55% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,39 100,06% 1.1 amortyzacja , ,17 95,35% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,83 100,23% 1.3 usługi obce , ,81 106,78% 1.4 podatki i opłaty , ,04 81,51% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,85 99,58% - osobowe , ,53 98,28% - bezosobowe , ,61 98,34% - honoraria , ,90 111,01% - prowizje , ,81 35,12% 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,87 89,58% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,82 147,33% 2. Pozostałe koszty operacyjne , , ,57% 3. Koszt sprzedanych materiałów 0, ,00 x 4. Koszty finansowe , ,31 104,42% 5. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 x III. WYNIK BRUTTO 0, ,54 x IV. WYNIK NETTO 0, ,54 x V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,23 104,81% 1 dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego /brutto/ , ,60 97,94% 2 dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /brutto/ , ,00 100,00% 3 ze środków własnych /netto/ , ,63 113,22% Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 491,23

6 I. Przychody 2 W 2009 roku Teatr Wielki w Łodzi zrealizował przychody w łącznej wysokości ,48 zł: 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,35 zł wpływy ze sprzedaży usług działalności planowej ,42 zł - przychody ze sprzedaży biletów ,44 zł - inne przychody (np. sprzedaż i wypożyczenie środków inscenizacji, wynajem pomieszczeń, reklama, koncerty i przedstawienia poza siedzibą) ,98 zł przychody ze sprzedaży usług materialnych działalności bytowej ,93 zł - wpływy z działalności mieszkaniowej (Dom Aktora) ,02 zł - wpływy pozostałe z działalności Domu Aktora ,91 zł 2. Pozostałe przychody operacyjne ,87 zł 2.1 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wielkiego w Łodzi ,00 zł dotacja dla Teatru Wielkiego w Łodzi z przeznaczeniem na organizację Specjalnego Koncertu Wielkiego Artysty Maestro Placido Domingo w ramach obchodów 90-lecia powstania Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów realizacji Międzynarodowego Festiwalu pn.: XX Łódzkie Spotkania Baletowe ,00 zł XX Łódzkie Spotkanie Baletowe realizacja premiery spektaklu baletowego Pt. Jezioro Łabędzie. Środki finansowe Województwo Łódzkie otrzymało z budżetu Miasta Łodzi na podstawie porozumienia Kul.3026/1/2009

7 3 z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie współfinansowania kosztów XX edycji Łódzkich Spotkań Baletowych, zawartego pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację XVII Wielkiej Gali Jazzowej PLUS GRAND PRIX JAZZ MELOMANI ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji koncertu z okazji Dnia Niepodległości ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji Koncertu Grzegorza Turnaua 5.000,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji Opery Fr. Haendla Pt. Juliusz Cezar ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru Wielkiego w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji imprezy choinkowo-noworocznej dla najbiedniejszych i niepełnosprawnych dzieci z terenu województwa łódzkiego 4.000,00 zł 2.2 Pozostałe dotacje - dotacje podmiotowe z budżetu MKiDN ,00 zł 2.3 Inne przychody operacyjne ,87 zł darowizny ,00 zł kary umowne ,40 zł zasądzone naprawienie szkody ,04 zł pozostałe przychody ,43 zł 3. Przychody finansowe ,31 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,20 zł odsetki za zwłokę od należności 69,71 zł dodatnie różnice kursowe ,40 zł 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 zł

8 4 5. Zmiana stanu produktów (-) ,95 zł 6. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby ,90 zł 7. Przychody ze sprzedaży materiałów 2.434,00 zł II. Koszty W 2009 roku Teatr Wielki w Łodzi poniósł koszty w łącznej wysokości ,94 zł 1. Koszty działalności operacyjnej ,39 zł 1.1 Amortyzacja środków trwałych ,17 zł grupa 0 grunty (prawo wieczystego użytkowania) ,16 zł grupa I - II budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej ,73 zł grupa IV -VI urządzenia techniczne ,28 zł grupa VII środki transportu ,76 zł grupa VIII przyrządy i wyposażenie ,55 zł umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,69 zł 1.2 Zużycie materiałów i energii ,83 zł zużycie materiałów (głównie do przygotowania premier i wznowień spektakli) ,68 zł zużycie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych ,84 zł zakup paliwa ,12 zł artykuły biurowe, czystościowe ,36 zł prenumerata 9.544,47 zł pozostałe materiały ,41 zł energia cieplna ,34 zł energia elektryczna ,53 zł woda (ciepła i zimna) ,18 zł gaz 2.486,90 zł

9 5 1.3 Usługi obce ,81 zł koszty transportu ,10 zł produkcja środków inscenizacji ,25 zł druk wydawnictw i usługi poligraficzne ,83 zł koszty sprzątania, dezynsekcji i wywozu odpadów ,64 zł usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe ,00 zł czynsze ,02 zł wypożyczenie sprzętu 8.890,36 zł obsługa prawna i bankowa ,07 zł usługi informatyczne i komputerowe ,00 zł usługi medyczne i weterynaryjne ,06 zł honoraria i pozostałe koszty artystów (faktury) ,64 zł koszty usług związanych z remontami i konserwacjami ,24 zł z tego: - remonty ,00 zł - pozostałe naprawy i konserwacje ,24 zł pozostałe ,60 zł 1.4 Podatki i opłaty ,04 zł podatek od nieruchomości ,00 zł wpłaty na PFRON ,00 zł opłaty za użytkowanie terenu /dzierżawa gruntu 9.894,79 zł inne (np. podatek od środków transportu, opłaty za abonament radiowo telewizyjny) ,25 zł 1.5 Wynagrodzenia ,85 zł wynagrodzenia osobowe ,53 zł honoraria ,90 zł bezosobowy fundusz płac ,61 zł prowizje 3.511,81 zł 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,87 zł składki ZUS ,55 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,78 zł

10 6 inne świadczenia na rzecz pracowników ,54 zł 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe ,82 zł opłaty za wypożyczenie nut ,69 zł podróże służbowe ,25 zł dodatek za akcesoria muzyczne ,00 zł tantiemy autorskie, ZAIKS ,05 zł reklama publiczna ,78 zł reprezentacja ,03 zł ubezpieczenia majątkowe i inne ,00 zł pozostałe ,02 zł 2. Pozostałe koszty operacyjne ,24 zł likwidacja środków trwałych, koszty sądowe 1.199,73 zł odpisy aktualizacyjne ,68 zł kary umowne 1.995,25 zł koszt postępowania sądowego ,23 zł pozostałe ,35 zł 3. Koszt sprzedanych materiałów 2.434,00 zł 4. Koszty finansowe ,31 zł odsetki za zwłokę od zobowiązań 7.718,13 zł odsetki od kredytu zadanie pn.: Rewitalizacja i remont budynków Teatru Wielkiego w Łodzi 7.607,96 zł ujemne różnice kursowe ,22 zł III. Wynik brutto (zysk) ,54 zł IV. Wynik netto (zysk) ,54 zł Różnicę pomiędzy wynikiem brutto i netto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości ,00 zł.

11 7 V. Nakłady na aktywa trwałe (brutto) ,23 zł naliczony podatek VAT ,49 zł Nakłady na aktywa trwałe (netto) ,74 zł W 2009 roku Teatr poniósł nakłady na aktywa trwałe związane z realizacją następujących przedsięwzięć: Kompleksowa termomodernizacja budynków Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z modernizacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ,61 zł (netto) - sfinansowane ze środków własnych Teatru. W ramach realizacji ww. zadania wykonano: - roboty budowlane i elektryczne; - usługi doradcze przy termomodernizacji; - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Poprawa infrastruktury Teatru Wielkiego w Łodzi (RPO) ,51 zł (netto), w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie netto ,30 zł ( ,60 zł brutto), ze środków własnych Teatru w kwocie netto ,21 zł. Środki z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczone były na realizację zadań: 1. Dotacja na udział własny dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu" w kwocie brutto ,60 zł. W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zbiornika podziemnego przeciwpożarowego dla Teatru Wielkiego w Łodzi w ramach Projektu. Przygotowano regulamin konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej modernizacji budynku Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z przeprowadzeniem tego konkursu. Przygotowanie wymaganej dokumentacji Projektu jest niezbędne dla realizacji zadania w pełnym zakresie, zgodnie z umową nr 9/08/RP dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , zawartą w dniu 26 sierpnia 2008 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Teatrem Wielkim w Łodzi.

12 8 2. Dotacja na udział własny dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata koszty niekwalifikowane projektu" w kwocie brutto ,00 zł. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu usług w zakresie badań i ekspertyz technicznych dot. badań geologicznych pod rozbudowę budynku technicznego Teatru Wielkiego w Łodzi Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, w szczególności na: wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie wraz z pochodnymi, zakup sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji projektu zestawu komputerowego wraz kserokopiarką. Budowa platformy schodowej (dźwig zewnętrzny) dla osób niepełnosprawnych ,80 zł (netto) - sfinansowane ze środków własnych Teatru. W ramach realizacji ww. zadania wykonano: - dojazd do windy dla osób niepełnosprawnych w postaci platformy schodowej dźwig zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych. Instalacja urządzeń zasilania sceny ,00 zł (netto) - sfinansowane ze środków własnych Teatru. Zakupy inwestycyjne ,94 zł (netto), w tym sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie netto ,42 zł ( ,00 zł brutto), ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie netto ,44 zł ( ,00 zł brutto), ze środków własnych Teatru w kwocie netto ,08 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono m.in.: - sprzęt komputerowy ,57 zł; - oprogramowanie ,28 zł; - maszyny i urządzenia techniczne ,86 zł (w tym m.in.: regulatory RC MAX ,00 zł, system kontroli sterowania p-poż zł, reflektory ,00 zł, aktywna kolumna dwurożna 4.495,94 zł, system dźwiękowy balkonu ,00 zł, system dźwiękowy sceny 5.166,00 zł, mikrofony do skrzypiec ,00 zł, konsoleta dźwiękowa z osprzętem ,00 zł, regulatory mocy ,00 zł, pralka 941,80 zł, projektory C ,00 zł, projektory profilowe ,00 zł, sprzęt oświetleniowy ,00 zł, spawarka 3.368,12 zł,

13 9 - narzędzia, przyrządy i wyposażenie ,23 zł (w tym m. in.: nawilżacz powietrza 1.310,00 zł, odkurzacz przemysłowy 1.536,23 zł, szafy kartotekowe 1.072,55 zł, urządzenia do odświeżania odzieży 4.051,00 zł, maszyna do czyszczenia podłogi baletowej 3.456,00 zł, stół rehabilitacyjny 1.936,76 zł, pulpity orkiestrowe ,01 zł, odkurzacz piorący 3.050,00 zł, fotele zespolone 1.844,00 zł, fotele obrotowe 7.573,50 zł, żelazka do włosów 7.162,90 zł, formy perukarskie 2.700,00 zł, głośniki 1.713,93 zł, odkurzacze 2.236,15 zł, gabloty aluminiowe ,00 zł, drabina 2.500,00 zł, strugarka 1.270,50 zł, kserokopiarka ,00 zł, moduły ekspozycyjne 9.860,00 zł, szafa 1.428,70 zł). Zakup instrumentów muzycznych ,79 zł (netto), w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie netto ,34 zł ( ,00 zł brutto), ze środków własnych Teatru w kwocie netto 4.128,45 zł. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu autorskiego instrumentu - oboju firmy Ludwig Frank, klarnetów A i B oraz zakupu instrumentów perkusyjnych i zakupu pulpitów dla orkiestry. Monitoring zewnętrzny ,29 zł (netto), w tym sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie netto ,61 zł (50.000,00 zł brutto), ze środków własnych Teatru w kwocie netto 7.978,68 zł. W ramach realizacji zadania dokonano dostawy, montażu i uruchomienia cyfrowego systemu monitoringu zewnętrznego Teatru Wielkiego w Łodzi, zakupu kamer z okablowaniem, monitora oraz urządzenia rejestrującego. Środki trwałe drobne amortyzowane jednorazowo ,52 zł (netto) Samochód osobowy Volkswagen ,28 zł (netto)

14 10 Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,32 102,90% 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,16 116,65% 2. Pozostałe przychody operacyjne z tego: , ,16 100,51% 2.1 dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje 0, , inne przychody operacyjne , ,20 81,01% 3. Przychody finansowe 0, ,27 x 4. Zyski nadzwyczajne 0, ,73 x 5. Zmiana stanu produktów II. KOSZTY OGÓŁEM , ,66 99,53% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,39 99,09% 1.1 amortyzacja , ,46 102,79% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,04 104,85% 1.3 usługi obce , ,57 105,80% 1.4 podatki i opłaty , ,90 102,52% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,32 97,20% - osobowe , ,06 92,30% - bezosobowe , ,00 129,42% - honoraria , ,50 133,42% - prowizje , ,76 74,75% 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,07 99,55% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,03 105,74% 2. Pozostałe koszty operacyjne 0, ,88 x 3. Koszty finansowe 0, ,35 x 4. Straty nadzwyczajne 0, ,04 x III. WYNIK BRUTTO , ,34 x IV. WYNIK NETTO ,34 V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,88 118,71% 1 dotacje budżetu Województwa Łódzkiego /netto/ ,21 /brutto/ , ,00 100,00% 2 dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /netto/ ,43 /brutto/ 0, ,00 x 3 ze środków własnych /netto/ 0, ,24 x Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 148,97

15 I. Przychody 11 W 2009 roku Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi zrealizował przychody w łącznej wysokości ,32 zł: 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,16 zł przychody ze sprzedaży usług ,82 zł - przychody ze sprzedaży biletów ,30 zł - przychody ze sprzedaży programów 5.813,99 zł - pozostałe przychody ,53 zł z tego z tytułu: - za reklamę ,66 zł - za wynajem pomieszczeń ,67 zł - za wynajem pomieszczeń na bufet aktorski 3.420,00 zł - organizację konferencji 6.736,00 zł - pozostałe 9.968,20 zł zmniejszenie stanu produktów 3.721,91 zł koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 8.233,43 zł 2. Pozostałe przychody operacyjne ,16 zł 2.1 Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację zadania pn.: Otello wariacje na temat na XIII Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na realizację Festiwalu Międzynarodowej Gali Iluzji Magiczna Łódź w ramach XXXI Międzynarodowego Kongresu Iluzjonistów Łódź ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie

16 12 kosztów zadania pn.: Prezentacja spektaklu pt. Niżyński w Teatrze Aleksandryjskim w Helsinkach ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na pokrycie kosztów podsumowania jubileuszu 90-lecia Województwa Łódzkiego dedykowanego Zbigniewowi Zapasiewiczowi i Julianowi Tuwimowi ,00 zł 2.2 Pozostałe dotacje uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,96 zł 2.3 Inne przychody operacyjne ,20 zł darowizny 8.197,11 zł zwroty z Wojewódzkiego Urzędu Pracy ,65 zł rozliczenie przychodów z tyt. dokonanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych 1.220,97 zł zaokrąglenia 8,53 zł pozostałe przychody dotyczące Utworzenia Europejskich Scen Teatru im. S. Jaracza w Łodzi w Województwie Łódzkim ,92 zł wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego 1.687,00 zł kary umowne ,10 zł odszkodowania z PZU 6.903,34 zł pozostałe 3.067,58 zł 3. Przychody finansowe ,27 zł /odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych/ 4. Zyski nadzwyczajne ,73 zł II. Koszty W 2009 roku Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi poniósł koszty w łącznej wysokości ,66 zł. 1. Koszty działalności operacyjnej ,39 zł

17 Amortyzacja środków trwałych ,46 zł 1.2 Koszty zużycia materiałów i energii ,04 zł zużycie materiałów na potrzeby spektakli ,47 zł zużycie materiałów na potrzeby bieżące Teatru ,17 zł paliwo ,51 zł zużycie energii cieplnej ,13 zł zużycie energii elektrycznej ,37 zł zużycie wody 7.331,39 zł 1.3 Usługi obce ,57 zł zakup usług telekomunikacyjnych ,77 zł zakup usług transportowych ,18 zł - bilety MPK (w tym bilety miesięczne) 224,30 zł - transport dekoracji ,36 zł - transport zespołu ,90 zł - inne (np.: transport materiałów) ,62 zł zakup usług remontowych ,86 zł - konserwacje i naprawy ,75 zł - dozór techniczny 7.268,15 zł - konserwacje budynku ,20 zł - pozostałe ,76 zł zakup usług bankowych 4.887,24 zł reklama ,38 zł - wycinki prasowe 150,00 zł - druk i kserowanie repertuarów, plakatów, ulotek reklamowych, zaproszeń, spoty reklamowe ,53 zł - druki (kserowanie) ,31 zł - jubileusz 120-lecia Teatru ,77 zł - pozostałe (usługi reklamowe naświetlanie płyt) ,77 zł pozostałe ,14 zł - dostęp do sieci Internet, nadzór i usługi informatyczne ,20 zł - monitoring Teatru i p.poż ,00 zł

18 14 - wywóz odpadów, wynajem pojemników, odprowadzenie ścieków ,59 zł - efekty specjalne, nagłośnienie, reżyseria prezentacja spektakli, wykon. roli ,33 zł - montaż dekoracji ,00 zł - prowizje kolporterów 5.066,36 zł - konwój wartości pieniężnych 1.265,00 zł - tłumaczenia dokumentów 691,39 zł - wykonanie dekoracji, scenografia ,00 zł - serwis ksero 3.223,89 zł - pranie kostiumów 2.627,86 zł - inne (np.: ostrzenie narzędzi, wykonanie pieczątek, znaków informacyjnych, farbowanie tkanin) ,52 zł 1.4 Podatki i opłaty ,90 zł podatek od nieruchomości ,00 zł podatek od środków transportu 1.150,00 zł podatek VAT 7.938,90 zł opłata za użytkowanie terenu (pod słupy) ,56 zł PFRON 3.570,00 zł pozostałe opłaty 125,44 zł 1.5 Wynagrodzenia ,32 zł wynagrodzenia osobowe ,06 zł wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł honoraria ,50 zł prowizje ,76 zł 1.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,07 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,91 zł składki na Fundusz Pracy ,03 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,97 zł szkolenia pracowników i świadczenia z zakresu BHP ,16 zł

19 Pozostałe koszty rodzajowe ,03 zł koszty podróży służbowych ,23 zł koszty ubezpieczeń mienia ,00 zł licencje 6.584,69 zł tantiemy autorskie ,35 zł czynsze i hotele ,55 zł koszty reprezentacji i reklamy ,89 zł inne (m.in. świadczenia pieniężne, opłaty parkingowe) ,32 zł 2. Pozostałe koszty operacyjne ,88 zł koszty zafakturowanych na Partnerów projektu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim" ,92 zł zaokrąglenia z tytułu VAT 3,62 zł opłaty na rzecz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów 1.440,00 zł opłaty na rzecz Unii Teatrów Polskich 4.800,00 zł pozostałe 6.903,34 zł 3. Koszty finansowe (różnice kursowe) 6.945,35 zł 4. Straty nadzwyczajne ,04 zł III. Wynik brutto (strata) ,34 zł IV. Wynik netto (strata) ,34 zł Różnicę pomiędzy wynikiem netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 952,00 zł. V. Nakłady na aktywa trwałe (netto) ,88 zł W 2009 roku Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi poniósł nakłady na aktywa trwałe w kwocie netto ,88 zł, związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

20 16 Modernizacja budynków i pomieszczeń Teatru im. S. Jaracza w Łodzi ,71 zł - środki z budżetu Województwa Łódzkiego ,79 zł - środki własne Teatru ,92 zł W ramach realizacji w/w zadania: - wykonano projekt wykonawczy modernizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku głównego Teatru oraz ekspertyzę techniczną w zakresie dostosowania warunków ewakuacji do wymogów przepisów wraz z opinią rzeczoznawcy budowlanego; - dokonano dostawy wraz z montażem drzwi, okna i klapy oraz bramy rolowanej przeciwpożarowych wraz z nadzorem inwestorskim; - dokonano modernizacji technologii oświetleniowej Dużej Sceny poprzez dostawę mostów oświetleniowych dla potrzeb Dużej Sceny, wykonano roboty i badania urządzeń wciągnikowych wraz z nadzorem inwestorskim; - dokonano modernizacji węzła wodno kanalizacyjnego w obiektach Teatru poprzez wykonanie orurowania i doprowadzenie przewodu ochronnego do tyrystornii Sceny Kameralnej. Zakupy inwestycyjne (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi) ,43 zł - środki z budżetu Województwa Łódzkiego ,42 zł - środki MKiDN ,43 zł - środki własne Teatru ,58 zł W ramach realizacji w/w zadania dokonano zakupu: - urządzeń oraz oprogramowania do Biura Obsługi Widzów tj. serwera i zestawu komputerowego wraz z drukarką; - mebli; - urządzeń, wyposażenia oraz oprogramowania komputerowego dla Działu Promocji i Reklamy tj. zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zestawu wystawienniczego; - urządzeń i wyposażenia obsługi scen tj. rozdzielni niskiego napięcia, zasilania głównego Sceny Kameralnej, zestawu transportowego; - urządzeń, wyposażenia oraz oprogramowania komputerowego dla zespołu akustyków i oświetleniowców tj. sprzętu oświetleniowego dostosowując światła sceny kameralnej do standardów europejskich; - maszyn, urządzeń i wyposażenia Działu Administracyjnego Gospodarczego tj. zestawu regałów, zabudowy meblowej;

21 17 Ponadto dokonano zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia pracowni stolarskiej i krawieckiej tj. overlocka, klejarki taśmowej, grubościówki i piły taśmowej oraz zestawu narzędziowego do pracowni malarsko modelarskiej. środki własne Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi ,74 zł - środki trwałe w budowie ,74 zł - wartości niematerialne i prawne - 650,00 zł Nakłady na aktywa trwałe wynikające z dotacji celowych budżetu Województwa Łódzkiego na realizację ww. zadań wyniosły netto ,21 zł. Kwota w wysokości ,79 zł stanowi podatek VAT dotyczący realizacji ww. zadań

22 18 Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,25 100,02% 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,68 99,89% Pozostałe przychody operacyjne z tego: dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,98 100,00% , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje , ,00 x 2.3 inne przychody operacyjne , ,98 x 3. Przychody finansowe , ,08 x 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 x 5. Przychody ze sprzedaży materiałów 0, ,51 II. KOSZTY OGÓŁEM , ,31 104,77% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,32 104,77% 1.1 amortyzacja , ,04 100,62% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,44 102,83% 1.3 usługi obce , ,64 118,20% 1.4 podatki i opłaty , ,16 102,97% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,83 99,99% - osobowe , ,24 100,00% - bezosobowe , ,59 99,90% - honoraria , ,00 99,99% - prowizje 0,00 0,00 x 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,85 99,97% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,36 103,45% 2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 38,65 x 3. Koszty finansowe , ,99 99,78% 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 x 5. Wartość sprzedanych materiałów 0, ,35 III. WYNIK BRUTTO , ,06 130,85% IV. WYNIK NETTO ,06 V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,33 128,96% 1 dotacje budżetu Województwa Łódzkiego /netto/ ,97 2 /brutto/ , ,00 100,00% dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /netto/ ,36 /brutto/ , ,00 100,00% 3 ze środków własnych /netto/ 0, ,00 x Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 160,70

23 I Przychody 19 W 2009 roku Filharmonia zrealizowała przychody w łącznej wysokości ,25 zł: 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,68 zł przychody z działalności statutowej ,12 zł - przychody z koncertów (bilety, programy) ,50 zł - przychody z audycji szkolnych i poranków symfonicznych ,62 zł przychody z działalności zleconej ,56 zł - przychody z wynajmu, dzierżawy ,66 zł - przychody z tytułu współorganizacji koncertów ,38 zł - inne (np.: sprzedaż mediów, usługi reklamowe, prawo do rejestracji radiowej koncertu) ,52 zł 2. Pozostałe przychody operacyjne ,98 zł 2.1 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu oratoryjnego w rocznicę pontyfikatu śp. Papieża Jana Pawła II ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów uczestnictwa w realizacji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów organizacji koncertu z okazji Dnia Chopina w Łodzi ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem na realizację uroczystości Inauguracji Sezonu Kulturalnego 2009/2010 w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi ,00 zł

24 20 dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji VII Międzynarodowego Konkursu im. Karola Szymanowskiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina w Łodzi na pokrycie kosztów współorganizacji koncertu pn.: L.U.C. - 39/89, zrozumieć Polskę 7.000,00 zł 2.2 Pozostałe dotacje ,00 zł dotacje uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: - Wydarzenia artystyczne, Priorytet 1 na zadanie pn.: Festiwal Piotr Andreszewski i przyjaciele ,00 zł - Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, Priorytet 1, Edukacja kulturalna na zadanie pn.: Muzyczne audycje przedszkolne i szkolne ,00 zł 2.3 Inne przychody operacyjne ,98 zł zwrot składek ZUS ,02 zł zwrot odszkodowania za uszkodzenie mienia ,69 zł sprzedaż środków trwałych 3.972,00 zł należność płatnika 1.958,00 zł przychody z odwołanego koncertu 1.300,00 zł inne (np. różnice groszowe w rozliczeniu podatku VAT, w rozliczeniu dostawców zagranicznych, z kart płatniczych) 6,27 zł 3. Przychody finansowe odsetki bankowe ,08 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowym 8.657,28 zł dodatnie różnice kursowe 3.889,62 zł odsetki za zwłokę w zapłacie należności 77,18 zł 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 zł

25 21 5. Przychody ze sprzedaży materiałów 4.647,51 zł II. Koszty W 2009 roku Filharmonia poniosła koszty w łącznej wysokości ,31 zł: 1. Koszty działalności operacyjnej ,32 zł 1.1 Amortyzacja środków trwałych ,04 zł 1.2 Zużycie materiałów i energii ,44 zł zużycie materiałów (m.in.: zakup środków czystości i środków bhp, artykułów piśmiennych, biurowych, paliwa, czasopism, stojaków wystawienniczych, żarówek, baterii i filtrów, akcesoria do instrumentów) ,25 zł zużycie energii ,19 zł - energia cieplna ,90 zł - energia elektryczna ,09 zł - woda ,20 zł 1.3 Usługi obce ,64 zł usługi obce ,92 zł - usługi poligraficzne ,50 zł - ochrona obiektu ,40 zł - usługi muzyczne ,89 zł - wypożyczenie nut ,39 zł - usługi telekomunikacyjne ,58 zł - usługi transportowe ,88 zł - usługi hotelowe ,29 zł - współorganizacja koncertów ,16 zł - usługi reklamowe ,40 zł - komputerowe i internetowe ,11 zł - projekty graficzne, kreacja, skład i łamanie oraz przygotowywanie do druku materiałów poligraficznych ,30 zł

26 22 - usługi p. poż. (ochrona budynku, mienia i osób przebywających w budynku) ,00 zł - wynajem samochodu osobowego ,00 zł - pozostałe (wywóz śmieci, wywóz i usuwanie śniegu, usługi komputerowe i internetowe, usługi pralnicze, obsługa prawna, wynajem wnętrz kościoła, wynajem sprzętu i obsługa nagłośnienia sali dla transmisji Metropolitan, projekty graficzne, usługi hotelowe, badania bilansu) ,02 zł usługi remontowe (koszty utrzymania i konserwacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji, dźwigów, systemu zabezpieczeń, strojenia instrumentów, konserwacji i napraw instrumentów muzycznych, kserokopiarki, komputerów) ,52 zł usługi bankowe ,20 zł 1.4 Podatki i opłaty ,16 zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu za nieruchomość gruntową przy ul. Narutowicza 20/22 639,30 zł podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Narutowicza 20/ ,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę 689,86 zł opłaty za wydanie przez Ministra Finansów 2-óch interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów podatkowych 160,00 zł opłaty na PFRON ,00 zł opłaty za znaki sądowe, zaliczka na biegłego sądowego za wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego, za wniesienie powództwa wzajemnego 8.585,00 zł 1.5 Wynagrodzenia ,83 zł wynagrodzenia osobowe ,24 zł wynagrodzenia bezosobowe ,59 zł honoraria ,00 zł

27 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,85 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,32 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,53 zł 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe ,36 zł koszty reprezentacji i reklamy ,15 zł świadczenia na rzecz pracowników (m.in.: szkolenia zawodowe, wstępne, kontrolne i okresowe badania lekarskie, zakup strojów scenicznych) ,43 zł koszty podróży służbowych ,88 zł pozostałe koszty rodzajowe (np.: koszty dot. opłat tantiem autorskich na rzecz Zaiks-u, ubezp. majątku, ubezpieczenia samochodu, wypłacone pracownikom dodatki za akcesoria do używanych instrumentów muzycznych, abonamentowe opłaty telewizyjno-radiowe) ,90 zł 2. Pozostałe koszty operacyjne 38,65 zł /różnice groszowe wyliczeń podatku VAT, rozliczeń przychodów z koncertów/ 3. Koszty finansowe ,99 zł /ujemne różnice kursowe powstałe przy zakupie towarów i usług z importu/ 4. Straty nadzwyczajne 0,00 zł 5. Wartość sprzedanych materiałów 3.997,35 zł III. Wynik brutto (strata) ,06 zł (strata spowodowana wysokimi kosztami amortyzacji) IV. Wynik netto (strata) ,06 zł

28 24 Różnicę pomiędzy wynikiem netto i brutto stanowi podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości zł, który Filharmonia ponosi w związku z obligatoryjnymi opłatami ponoszonymi na rzecz PFRON. V. Nakłady na aktywa trwałe ,33 zł W 2009 roku Filharmonia poniosła nakłady na aktywa trwałe w kwocie netto ,33 zł, związane z realizacją następujących przedsięwzięć: dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie brutto ,00 zł, - Zakup instrumentów muzycznych (Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina) ,00 zł sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu waltorni, obojów, rożka angielskiego, zestawów perkusyjnych. - Wykonanie instalacji oddymiającej w Sali kameralnej i kawiarni oraz poszerzenie otworu drzwiowego w Sali kameralnej (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) zł sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania wykonano projekt budowlano - wykonawczy wentylacji p.poż zapewniający usuwanie dymu z Sali kameralnej i kawiarni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. - Zakup maszyn czyszcząco-konserwująco-pielęgnacyjnych (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) ,00 zł sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu maszyn czyszcząco-konserwującopielęgnacyjnych m.in.: wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego z podgrzewaniem wody oraz zamiatarki wnętrz, maszyn do mycia kamienia i parkietu, zamiatarki i szorowarki przeznaczonej do czyszczenia dużych powierzchni na terenie Filharmonii. - Zakup sprzętu komputerowego oraz programu finansowo-księgowego (Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina) ,00 zł sfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu i wdrożenia systemu finansowo księgowego, zakupu sprzętu komputerowego wraz z drukarkami, zakupu laptopów dla

29 25 pracowników pionu finansowo księgowego, zakupu UPS do zapewnienia niezawodności sieci i serwera przechowującego dane systemu finansowo księgowego. Nakłady na aktywa trwałe wynikające z dotacji celowych budżetu Województwa Łódzkiego na realizację w/w zadań wyniosły netto ,97 zł. Kwota w wysokości zł stanowi podatek VAT dotyczący realizacji w/w zadań. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie brutto ,00 zł, (w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury w tym m.in.: - zakup instrumentów muzycznych waltornii i trąbek, - zakup krzeseł i pulpitów. Nakłady na aktywa trwałe wynikające z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację w/w zadań wyniosły netto ,36 zł. Kwota w wysokości ,64 zł stanowi podatek VAT dotyczący realizacji w/w zadań. ze środków własnych zakupiono sprzęt o wartości zł (netto), w tym m.in.: - instrument muzyczny obój, - 18 smyczków, - dofinansowano zakup waltornii i dwóch trąbek zakupionych w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i budżetu Województwa Łódzkiego. Ponadto zakupiono 5 laptopów, 2 monitory, adapter, 2 telefony grandstreany (do rozmów z telefonami komórkowymi), 13 telefonów komórkowych, 2 aparaty telefoniczne, 3 regały na prospekty, dalmierz, układ rozruchowo-sterowniczy do pompy zestawu hydroforowego. Filharmonia dofinansowała realizację zadań inwestycyjnych finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. zakup krzeseł dla muzyków, pulpitów na nuty i skrzyń. Filharmonia dofinansowała również realizację zadań majątkowych finansowanych przez Województwo Łódzkie, tj. zakup maszyn czyszcząco konserwująco pielęgnacyjnych i sporządzenie projektu instalacji oddymiającej.

30 26 Łódzki Dom Kultury (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,00 98,71% 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,49 121,33% Pozostałe przychody operacyjne z tego: dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,74 95,54% , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje , ,00 54,19% 2.3 inne przychody operacyjne , ,74 54,01% 3. Przychody finansowe , ,77 113,53% 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 x II. KOSZTY OGÓŁEM , ,99 100,69% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,42 100,58% 1.1 amortyzacja , ,44 115,94% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,11 99,90% 1.3 usługi obce , ,90 99,85% 1.4 podatki i opłaty , ,72 98,62% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,28 99,80% - osobowe , ,39 99,76% - bezosobowe , ,89 100,14% - honoraria 0,00 0,00 x - prowizje 0,00 0,00 x 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,42 99,42% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,55 99,33% 2. Pozostałe koszty operacyjne 0, ,57 x 3. Koszty finansowe 0,00 0,00 x 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 x III. WYNIK BRUTTO 0, ,99 x IV. WYNIK NETTO 0, ,99 x V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,76 185,13% 1 dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 100,00% 2 dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 0, ,00 x 3 środki własne 0, ,76 x Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 105,44

31 I. Przychody 27 W 2009 roku Łódzki Dom Kultury zrealizował przychody w łącznej wysokości ,00 zł: 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ,49 zł wpływy z imprez biletowanych ,81 zł wpływy z biletów kinowych ,01 zł wpływy z prowadzonych kursów ,12 zł wpływy za usługi reklamowe ,53 zł wpływy ze sprzedaży wydawnictwa Kalejdoskop ,98 zł wynajem sal i dzierżawa ,57 zł pozostałe wpływy (m.in. wydawnictwa -katalogi, foldery) ,47 zł 2. Pozostałe przychody operacyjne ,74 zł 2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Łódzkiego ,00 zł dotacja na działalność bieżącą dla Łódzkiego Domu Kultury ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie kosztów uczestnictwa w realizacji "Festiwalu Dialogu Czterech Kultur" ,00 zł dotacja na działalność bieżącą z przeznaczeniem dla Łódzkiego Domu Kultury na pokrycie kosztów współorganizacji Forum Kina Europejskiego 5.000,00 zł 2.2 Pozostałe dotacje ,00 zł dotacje uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego, z tego: - Wydarzenia artystyczne Muzyka, teatr, projekty interdyscyplinarne na zadania pn.,,łódzkie Spotkania Teatralne ,00 zł - Dziedzictwo kulturowe Ochrona dziedzictwa kultury ludowej na zadanie pn.,,pejzaż Wszystkich Świętych-rekonstrukcja krajobrazu kulturowego IV edycja ,00 zł

32 28 - Edukacja kulturalna i diagnoza kultury Edukacja kulturalna na zadanie pn. Forum Współczesnego Dramatu Lustro. Obraz. Iluzja ,00 zł - Promocja kultury polskiej za granicą na zadanie pn. Wystawa komiksu polskiego w Amadorze ,00 zł - Edukacja filmowa i upowszechnianie kultury filmowej na zadanie Camer School ,00 zł 2.3 Inne przychody operacyjne ,74 zł dofinansowanie imprezy Złoty Jubileusz Danuty Muszyńskiej (środki telewizji Toya) 8.196,72 zł dofinansowanie imprezy Laterna Magica Spotkania z Łodzią Filmową oraz druku książki Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej Malarstwo (środki Urzędu Miasta Łodzi) 8.196,72 zł dofinansowanie zadania pn. Festiwal filmów o rodzinie (środki Fundacji Kultury For Familiae) 7.909,84 zł dofinansowanie współorganizacja warsztatów filmowych Lekcja w kinie (środki Inicjatywy Edukacyjnej Ponad Horyzonty) 2.868,85 zł wpływy od Polskiej Telefonii Cyfrowej z tytułu instalacji sprzętu na budynku ,91 zł refundacje kosztów (energia, rozmowy telefoniczne wykonywane przez najemców eksploatujących pomieszczenia ŁDK) ,47 zł pozostałe przychody, z tego: ,51 zł - prawo wieczystego użytkowania ,00 zł - odszkodowania PZU, zwrot składek ZUS, noclegi, kalejdoskop 8.119,51 zł 3. Przychody finansowe ,77 zł /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od należności instytucji/

33 II. Koszty 29 W 2009 roku Łódzki Dom Kultury poniósł koszty w łącznej wysokości ,99 zł: 1. Koszty działalności operacyjnej ,42 zł 1.1 Amortyzacja środków trwałych ,44 zł 1.2 Zużycie materiałów i energii ,11 zł materiały kancelaryjne ,67 zł materiały czystościowe ,83 zł prenumerata czasopism 7.001,09 zł paliwo do samochodów ,27 zł materiały do imprez i pracowni ,56 zł narzędzia, sprzęt, wyposaż. budynku i pozostałe materiały ,79 zł materiały do ksero i plotera (papier, tusze) ,88 zł energia elektryczna ,15 zł energia cieplna ,14 zł woda i gaz 9.506,73 zł 1.3 Usługi obce ,90 zł koszty działalności merytorycznej tj. organizacji imprez, koncertów, przeglądów, wystaw, warsztatów, kursów, działalności filmowej i wydawniczej ,97 zł naprawy, konserwacje ,56 zł usługi telekomunikacyjne, internet ,03 zł pozostałe (np.: naprawy i przeglądy samochodów, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, bilety) ,34 zł obsługa prawna ,00 zł 1.4 Podatki i opłaty ,72 zł podatek od nieruchomości ,00 zł prawo użytkowania wieczystego gruntu 4.623,00 zł pozostałe opłaty (VAT, sądowe) ,72 zł 1.5 Wynagrodzenia ,28 zł wynagrodzenia osobowe ,39 zł wynagrodzenia bezosobowe ,89 zł

34 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,42 zł składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ,34 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,98 zł pozostałe świadczenia (badania lekarskie pracowników, szkolenia, odzież i napoje) ,10 zł 1.7 Pozostałe koszty rodzajowe ,55 zł delegacje służbowe krajowe ,07 zł delegacje służbowe zagraniczne 6.015,37 zł nagrody w konkursach ,97 zł ubezpieczenie budynku, samochodów, wystaw ,00 zł składki ZAIKS, STOART, PISzF 8.408,73 zł pozostałe (zwrot kosztów podróży uczestników imprez) 8.847,41 zł 2. Pozostałe koszty operacyjne 7.164,57 zł /niezamortyzowana wartość zlikwidowanego środka trwałego, odprawa pośmiertna/ 3. Koszty finansowe 0,00 zł III. Wynik brutto (strata) ,99 zł IV. Wynik netto (strata) ,99 zł V. Nakłady na aktywa trwałe ,76 zł W 2009 roku Łódzki Dom Kultury poniósł nakłady na aktywa trwałe związane z realizacją następującego przedsięwzięcia: Modernizacja Galerii Kwant wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny i wystawienniczy oraz iluminacja zewnętrznej przestrzeni wystawienniczej Łódzkiego Domu Kultury ,76 zł, (sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczonych na realizację zadania pn.: Modernizacja Galerii KWANT (Łódzki Dom Kultury) w kwocie ,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie ,00 zł, ze środków własnych ,76 zł).

35 31 W ramach realizacji zadania: - wykonano prace związane z aranżacją przestrzeni wystawienniczej oraz pomieszczeń zaplecza techniczno-magazynowego i łazienki, - dokonano zakupu i montażu systemów wystawienniczych, specjalistycznego sprzętu oświetleniowego i audiowizualnego, - dokonano montażu klimatyzacji i systemu grzewczego, - dokonano zakupu sprzętu multimedialnego i ekspozycyjnego niezbędnego do uruchomienia Galerii KWANT tj.: projektora i monitorów LCD wraz z uchwytami, - wykonano iluminację zewnętrzną przestrzeni wystawienniczej.

36 32 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (w złotych i groszach) L.p. Wyszczególnienie Plan finansowy na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wskaźnik wykonania planu % I. PRZYCHODY OGÓŁEM , ,04 99,74% 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,54 96,25% 2. Pozostałe przychody operacyjne z tego: , ,09 99,70% 2.1 dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 100,00% 2.2 pozostałe dotacje , ,00 100,00% 2.3 inne przychody operacyjne , ,09 83,24% 3. Przychody finansowe 0,00 454,97 x 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 x 5. Zmiana stanu produktów 7 138,44 II. KOSZTY OGÓŁEM , ,68 109,06% 1. Koszty działalności operacyjnej , ,12 109,06% 1.1 amortyzacja , ,52 463,10% 1.2 zużycie materiałów i energii , ,24 99,55% 1.3 usługi obce , ,13 100,04% 1.4 podatki i opłaty , ,37 101,48% 1.5 wynagrodzenia z tego: , ,75 100,01% - osobowe , ,75 99,99% - bezosobowe , ,00 100,54% - honoraria 0,00 0,00 x - prowizje 0,00 0,00 x 1.6 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,06 99,78% 1.7 pozostałe koszty rodzajowe , ,05 119,24% 2. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 1,56 x 3. Koszty finansowe 0,00 0,00 x 4. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 x III. WYNIK BRUTTO 0, ,64 x IV. WYNIK NETTO 0, ,64 x V. NAKŁADY NA AKTYWA TRWAŁE , ,00 99,24% dotacje budżetu Województwa Łódzkiego , ,00 99,24% Informacja uzupełniająca: 1. Stan zatrudnienia (przeciętnie w etatach): 117,33

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu na dzień 31.12.2014 rok. Plan po korekcie Wykonanie na dzień 31.12.2014r. PRZYCHODY 13 839 382,00 13 839 382,70

Bardziej szczegółowo

w tym: - wynajem lokali i refaktury

w tym: - wynajem lokali i refaktury KO~~SKI ~~\'~. K?!-ir~Y ó:i-~l(' J(uhW, I'l... r(~'.!-.. ; tel.2l1 31 33; tel/fax 242 43 ~ WIP 665-10-1 i-404 Rego[i 9Qi 30. W1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2015 (w zł) Lp. l

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY ZA 2009 ROK plan na 2009 r. (po zmianach) wykonanie na 31.12009 r. % wykonania A Koszty ogółem 6.295.416,00 6.224.949,41 98,88 I.

Bardziej szczegółowo

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016. 851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM MIEDZI W LEGNICY Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 358/PM/2013 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Plan na Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00 Miejska Górka, dnia 22.07.2013 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce za I półrocze 2013 roku Instytucja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Łódzkiego INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻ ETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA I PÓŁ ROCZE 2009 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

Samorząd Województwa Łódzkiego INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻ ETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA I PÓŁ ROCZE 2009 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA Samorząd Województwa Łódzkiego INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻ ETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA I PÓŁ ROCZE 2009 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁ ROCZE 2009 ROKU PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. Or.0050.33.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. Or.0050.68.2016 ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury im. Władysława Stanisława

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY REALIZACJA BUDŻETU ŁUKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2012 DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Sporządzono w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 921 Łukowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r. Or.0050.35.2015 Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. Or.0050.34.2014 Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z finansowego instytucji kultury za 2013 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za 2010 rok planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ 2 000 000 2 041 753,51 102,1 Ginekologia 155 210 151 682,50 97,7 Proktologia 172 142 173 333,08 100,7 Opłata całodobowa 252 000

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA Centrum Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Lubawskiej - Biblioteki Miejskiej w Lubawie WYDATKI W UKŁADZIE KONT ANALITYCZNYCH PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA 145 627,00 zł 84 476,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie I. PRZYCHODY Plan przychodów ChBP w Chełmie na rok 2012 został określony

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. UCHWAŁA NR 7/2011 właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej położonej przy ulicach Czumy 15 Kossutha 10, Kossutha 12 w Warszawie z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/15 Burmistrza Mogilna z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II.

1.760.000,00 1.811.310,00 102,92 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 37 wpisany do rejestru instytucji kultury dnia 01. 07. 1997 roku pod numerem XXXIV/222/97 Uchwały Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku 5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku treść Wykonanie 2003 r. plan na 2004r. wykonanie 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I

MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 Lp. Wyszczególnienie WYKONANIE PO ZMIANACH % (4:3) 1 2 3 4 5 1. PRZYCHODY OGÓŁEM 2722147,00 1 406 392,12 51,66 PLAN Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006 Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 70/III/2007 Burmistrza Gołdapi z dnia 15-03-2007r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006 Na koniec 2006 roku w Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie Na terenie miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, 3/ Miejski Dom Kultury w Mławie, 4/ Stacja Naukowa im. prof.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (nazwa dysponenta budżetu) AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK A - DOCHODY w złotych Kategoria zadania (, BP,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 23/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 rok Na podstawie art.267 ust.1

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin Załącznik nr 2 do zarządzenie nr 17/2015 Wójt Gminy Kotlin z 26.03.2015 r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin I. PRZYCHODY PLANOWANE PRZYCHODY LP.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 191

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Łódzkiego

Samorząd Województwa Łódzkiego Samorząd Województwa Łódzkiego SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻ ETU WOJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO ZA 2008 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA ZA 2008 ROK PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA w art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz. 4406 ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 26-704 Przyłęk Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN I.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015 PRZYCHODY Załącznik Nr 9 SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TYCHOWIE za rok 2015 1.POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY rozdział 92105 1.1.Wykonanie planu przychodów według źródeł i rozchodów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 Instytucje Kultury Miasta Tarnowa PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa pieczątka Instytucja składająca plan Adres instytucji Osoba sporządzająca plan Biuro Wystaw Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 marca 2013r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2012 Mława, marzec 2013 rok Na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1. Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % Treść Plan Wykonanie Procenty %

Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % Treść Plan Wykonanie Procenty % Wykonanie planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury za 2012 rok Lp. Przychody: Treść Plan Wykonanie Procenty % 1. Dotacja podmiotowa 1 643 350,00 1 626 250,00 98,96 2. Dotacja celowa 1 266 300,00 634

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY

MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY Olsztyński Teatr Lalek (OTL) Projekt planu finansowego Olsztyńskiego Teatru Lalek przedstawia się następująco: LP. WYKONANIE 2007 ROK 2008 ROK I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2.557.450

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja za rok 2008 Inne zwiększenia Zmniejszenie. Stan na początek roku obrotowego. Stan na koniec roku obrotowego. obrotowego Przychody Rozchody

Amortyzacja za rok 2008 Inne zwiększenia Zmniejszenie. Stan na początek roku obrotowego. Stan na koniec roku obrotowego. obrotowego Przychody Rozchody NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie WEDŁUG CEN NABYCIA Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości WEDŁUG CEN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2011 r. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom" 95-060 Brzeziny ul. Piłsudskiego 14 NIP: 833-101-50-40 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

= przewidywana liczba dp którzy złożą wniosek o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis *600,00

= przewidywana liczba dp którzy złożą wniosek o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis *600,00 Pan przychodów wydatków na rok... Informacja pomocnicza do kwalifikowania operacji gospodarczych oraz sporządzania planu przychodów i wydatków i sprawozdania z jego wykonania Ps1 Ps2 1 2 3 4 5 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.151.2016 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR-I.0050.103.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr V1/710/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu fmansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

Część opisowa wykonania planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2015 rok.

Część opisowa wykonania planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2015 rok. Część opisowa wykonania planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach za 2015 rok. Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w w 2015 rok wyniosły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r. W sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2011 STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY Warszawa,09.03.2012 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Staromiejskiego Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo