Firma ++ Ćwiczenia dla początkujących Projekt Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) , fax (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma ++ Ćwiczenia dla początkujących Projekt. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01"

Transkrypt

1 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Firma ++ Ćwiczenia dla początkujących Projekt 1

2 SPIS TREŚCI: LEKCJA 1 PODSTAWY... 6 Ćwiczenie 1.1 Uruchomienie programu Ćwiczenie 1.2 Zakładamy własną firmę... 8 Ćwiczenie 1.3 Wprowadzamy operatora... 9 Ćwiczenie 1.4 Uzupełniamy dane o firmie Ćwiczenie 1.5 Uzupełniamy dane o Intrastacie w Konfiguracji Ćwiczenie 1.6 Wprowadzamy nową walutę do systemu...11 LEKCJA 2 MAGAZYN Ćwiczenie 2.1 Ustawiamy parametry domyślne...13 Ćwiczenie 2.2 Zakładamy pierwszą kartę towaru Ćwiczenie 2.3 Inny przykład na opakowanie zbiorcze...14 Ćwiczenie 2.4 Karta magazynowa o statusie produkt LEKCJA 3 KONTRAHENCI Ćwiczenie 3.1 Ustawiamy parametry domyślne...18 Ćwiczenie 3.2 Rejestrujemy stałego dostawcę...19 Ćwiczenie 3.3 Wprowadzamy stałego odbiorcę...20 Ćwiczenie 3.4 Rejestrujemy osobę fizyczną, czyli stałego klienta Ćwiczenie 3.5 Rejestrujemy kontrahenta UE...21 LEKCJA 4 PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNE (PZ) Ćwiczenie 4.1 Przeprowadzamy pierwszą transakcję zakupu kolejnej partii towaru Ćwiczenie 4.2 Generujemy raporty po przeprowadzonej transakcji zakupu...25 Ćwiczenie 4.3 Transakcja zakupu z odroczonym terminem płatności...25 Ćwiczenie 4.4 Przyjmujemy towar po nowej cenie i co z tego wynika...26 Ćwiczenie 4.5 Przyjmujemy po raz pierwszy nowy towar od nowego dostawcy...27 Ćwiczenie 4.6 Korekta ilościowa do PZ czyli ludzką rzeczą jest błądzić...28 Ćwiczenie 4.7 Korekta wartościowa do PZ czasem udaje się utargować niŝszą cenę

3 LEKCJA 5 FAKTURY (FA) Ćwiczenie 5.1 Przeprowadzamy pierwszą transakcję sprzedaŝy Ćwiczenie 5.2 Generujemy raporty po przeprowadzonej transakcji sprzedaŝy...33 Ćwiczenie 5.3 Transakcja sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności...34 Ćwiczenie 5.4 Transakcja sprzedaŝy dla osoby fizycznej...35 Ćwiczenie 5.5 Korekta ilościowa do FA klient ma prawo Ćwiczenie 5.6 Korekta wartości sprzedaŝy odbiorca teŝ moŝe utargować niŝszą cenę...36 Ćwiczenie 5.7 Rejestrujemy transakcję sprzedaŝy dla kontrahenta UE faktura w walucie obcej...37 LEKCJA 6 REJESTROWANIE ZAMÓWIEŃ Ćwiczenie 6.1 Rejestrujemy Rezerwację Odbiorcy...38 Ćwiczenie 6.2 Generujemy fakturę zaliczkową...39 Ćwiczenie 6.3 Rejestrujemy fakturę końcową (finalną)...39 Ćwiczenie 6.4 Rejestrujemy Rezerwację u Dostawcy...40 LEKCJA 7 OBRÓT OPAKOWANIAMI Ćwiczenie 7.1 Zakładamy nową kartę magazynową towar kaucjonowany...41 Ćwiczenie 7.2 Tworzymy schematy opakowań zwrotnych...41 Ćwiczenie 7.3 Tworzymy fakturę sprzedaŝy powiązaną z opakowaniem kaucjonowanym...42 LEKCJA 8 DOKUMENTY WEWNĘTRZNE RW I PW Ćwiczenie 8.1 Rozchód wewnętrzny zdarzają się straty Ćwiczenie 8.2 Przyjęcie wewnętrzne np. coś się odnalazło LEKCJA 9 DRUGI MAGAZYN PRZESUNIĘCIA MM Ćwiczenie 9.1 Konfigurujemy program do współpracy z drugim magazynem...48 Ćwiczenie 9.2 Wystawiamy transakcję MM-, czyli przenosimy towar do drugiego magazynu...48 LEKCJA 10 OPERACJE KASOWE KP I KW Ćwiczenie 10.1 Sprzedajemy za gotówkę, czyli Kasa Przyjmie (KP) Ćwiczenie 10.2 Przyjmujemy zwrot towaru, czyli Kasa Wypłaci (KW) Ćwiczenie 10.3 Wystawiamy KP z listy operacji kasowych Ćwiczenie 10.4 Wystawiamy KW z dowolnego miejsca w programie

4 Ćwiczenie 10.5 Kasa zamkniecie dnia, czyli czas rozliczeń Ćwiczenie 10.6 Raport kasowy, rozliczeń ciąg dalszy...52 LEKCJA 11 PŁATNOŚCI Ćwiczenie 11.1 Przeglądamy listy zaległości i zobowiązań analiza finansowa...53 Ćwiczenie 11.2 Otrzymujemy przelew (zapłatę za FA) od klienta pomniejszamy zaległości Ćwiczenie 11.3 Kontrola stanu konta rozliczeń kontrahenta Ćwiczenie 11.4 Regulujemy długi realizujemy płatność za otrzymany towar LEKCJA 12 PRODUKCJA Ćwiczenie 12.1 Zakup potrzebnych surowców Ćwiczenie 12.2 Definiujemy skład produktu tworzymy promocyjny pakiet - Zestaw szkolny...57 Ćwiczenie 12.3 Wprowadzamy produkt na magazyn Ćwiczenie 12.4 Analizujemy raporty produkcyjne...59 Ćwiczenie 12.5 SprzedaŜ wyrobów gotowych trwa promocja na Zestaw szkolny LEKCJA 13 DOKUMENTOWANIE OBROTU WEWNĄTRZUNIJNEGO Ćwiczenie 13.1 Przyjmujemy towar od dostawcy będącego członkiem Unii Europejskiej...61 Ćwiczenie 13.2 Rejestrujemy Fakturę Wewnętrzną SprzedaŜy i Fakturę Wewnętrzną Zakupu...62 Ćwiczenie 13.3 Tworzymy deklaracje INTRASTAT...62 LEKCJA 14 ANALIZA DANYCH Ćwiczenie 14.1 Raport sprzedaŝy towarów...64 Ćwiczenie 14.2 Raport zakupu towarów...65 Ćwiczenie 14.3 Rozliczenie R.K.Z. (Rozliczenie kosztów zakupu)

5 Wstęp Podręcznik ten ma na celu przygotowanie uŝytkownika do pracy z programem Firma + + (FPP). W zawartych tu ćwiczeniach w sposób wyczerpujący i przystępny zostały omówione najwaŝniejsze moŝliwości programu. Po przerobieniu całości uŝytkownik powinien wiedzieć i umieć wszystko, co jest niezbędne do prawidłowej pracy z programem magazynowo fakturującym. Jest to podręcznik dla początkujących uŝytkowników FPP. Mogą z niego korzystać zarówno osoby, które po raz pierwszy zetknęły się z programem Firma + +, jak i ci, którzy chcieliby przeszkolić innych w zakresie obsługi programu. Poszczególne lekcje składają się z części teoretycznej krótkiego wstępu zamieszczonego na początku kaŝdego rozdziału - i ćwiczeń praktycznych, w których krok po kroku opisana jest zasada postępowania obowiązująca w trakcie pracy z omawianym zagadnieniem. Przykładowe dane proponowane w poszczególnych zadaniach nie mają charakteru obowiązkowego, aczkolwiek ich wykorzystywanie umoŝliwi uŝytkownikowi kontrolę poprawności wykonywanych ćwiczeń. Będzie to widoczne zwłaszcza w lekcji dotyczącej analizy danych, która z załoŝenia ma być lekcją kontrolną, podsumowującą całość wykonanych w programie operacji. Oczywiście zawarte w ksiąŝce ćwiczenia nie wyczerpują wszystkich moŝliwości pracy z programem Firma ++. Pewne, bardziej złoŝone problemy, występujące podczas pracy z programem magazynowym i sposoby ich rozwiązania zawarte są w pełnej dokumentacji dostarczanej wraz programem. 5

6 LEKCJA 1 podstawy W tym rozdziale: Uruchomienie programu ZałoŜenie nowej firmy w programie Wprowadzenie operatora Konfiguracja Omówimy w tej lekcji podstawowe działania wykonywane kaŝdorazowo podczas pracy z programem Firma + +. Umiejętność uruchamiania poszczególnych funkcji, wprowadzania danych oraz szybkiego wyszukiwania informacji zawartych w bazie są warunkiem sprawnej i efektywnej pracy. Dlatego istotne wydaje się zapoznanie z materiałem tego rozdziału. Uruchamianie programu Firma + + Program uruchamiamy z katalogu FPP komendą: fpp Podanie komendy i potwierdzenie jej klawiszem <ENTER> spowoduje, Ŝe na monitorze pojawi się pierwszy, tytułowy ekran programu. Pierwsze uruchomienie programu nie jest zabezpieczone Ŝadnym hasłem - wciśnięcie klawisza <ENTER> pozwala na dalszą pracę. Wraz z programem dystrybuowana jest przykładowa baza danych DEMO, której katalog otwierany jest bezpośrednio po uruchomieniu programu. Jeśli program uruchamiamy po raz pierwszy w ciągu dnia, automatycznie otwierane jest okno Kontrola zdarzeń po terminie, w którym podsumowane są informacje o niezrealizowanych transakcjach. Wciśnięcie klawisza <ESC> zaprowadzi nas do podstawowego menu programu FPP. Uruchamianie funkcji programu 1. Podstawowe funkcje FPP zebrane są w tzw. Menu głównym, wyświetlonym bezpośrednio po uruchomieniu programu. Wyboru funkcji dokonujemy przy pomocy klawiszy kursora. Wskazaną kursorem funkcję uruchamiamy klawiszem <ENTER>. Wciśnięcie <ENTER> powoduje otwarcie kolejnego menu (podmenu). Tu równieŝ wskazujemy funkcję klawiszami kursora i potwierdzamy wybór klawiszem <ENTER>. Aby wycofać się z otwartego podmenu na poziom wyŝszy naleŝy wcisnąć klawisz <ESC>. <Ctrl> + <F9> - wywołanie konfiguracji programu. Wprowadzanie i przeglądanie danych <INS> - dodanie nowego elementu Wciśnięcie klawisza <INS> pozwala na wprowadzenie nowej pozycji. Jego uŝycie na wyświetlanej liście dokumentów, kontrahentów czy kart magazynowych wywołuje pusty arkusz odpowiednio nowego dokumentu, nowego kontrahenta, lub nowej karty towarowej, do którego wpisujemy dane o dopisywanym elemencie, np. przeprowadzenie transakcji sprzedaŝy to wypełnienie arkusza edycyjnego faktury - wprowadzenie ilości i cen sprzedawanych towarów, nazwy kontrahenta itd. <ENTER> Klawisz <ENTER> umoŝliwia poruszanie się pomiędzy polami arkusza i potwierdzenie wpisanej informacji, natomiast uŝyty na pustym polu, które mamy wypełnić, wywołuje podręczną listę np. 6

7 kontrahentów czy towarów w magazynie. <ENTER> to takŝe podgląd szczegółowych danych o wskazanym klawiszami kursora elemencie listy. W wielu przypadkach uŝycie klawisza <ENTER> nie pozwala na wprowadzenie Ŝadnych zmian w oglądanej pozycji listy (np. listy przeprowadzonych transakcji). Wypełniony arkusz danych zapisujemy trwale w pamięci komputera uŝywając kombinacji klawiszy <CTRL> i <ENTER>. <ESC> UmoŜliwia wycofanie się na poprzednio edytowane pole, lub pozycję menu. Kombinacja klawiszy <CTRL> i <ESC> pozwala wycofać się z arkusza bez zapisu. <DEL> Jest to klawisz umoŝliwiający usunięcie bądź korektę błędnie wprowadzonych danych podczas edycji arkusza. <DEL> umoŝliwia takŝe kasowanie wybranego elementu listy. Jest to moŝliwe tylko w niektórych przypadkach np. na liście ofert czy rezerwacji towaru. Zasadą programu jest niedopuszczanie do kasowania przeprowadzonych i zapisanych transakcji - odwołać je moŝna jedynie przeprowadzając (takŝe przy uŝyciu klawisza <DEL>) formalne korekty lub zwroty. Przy pomocy klawisza <DEL> nie da się równieŝ skasować pozycji z list towarów i kontrahentów. MoŜna to zrobić, pod pewnymi warunkami, wykorzystując funkcje specjalne. <TAB> Na polach, których wypełnienie nie jest obowiązkowe dostęp do list pomocniczych uzyskamy wciskając klawisz tabulacji <TAB>. W niektórych przypadkach klawisz tabulacji umoŝliwia dostęp do pól, do których nie da się wejść posługując się klawiszem <ENTER> ani klawiszami kursora. Klawisz <TAB> umoŝliwia takŝe wprowadzenie danych z klawiatury, bez zapamiętania ich w bazie danych programu, np. podczas wystawiania faktury nie musimy umieszczać danych kontrahenta w pamięci komputera. <polskie litery> Polskie litery (ą, ę, ć, ł, ś, Ź...) uzyskujemy wciskając i przytrzymując klawisz <ALT> a następnie wciskając literę bez ogonka (np. <ALT> i <a> = ą, <ALT> i <e> = ę). <liczby ujemne> Jeśli w pola numeryczne chcemy wpisać liczby ujemne najpierw wpisujemy liczbę, a później wciskamy znak minus <->. Wciśnięcie minusa zmieni znak liczby i spowoduje przejście do następnego pola arkusza. Obsługa list Listy, którymi posługujemy się podczas pracy z programem FPP to lista towarów w magazynie, lista kontrahentów i listy przeprowadzonych transakcji. Zasady obsługi tych i innych list są maksymalnie uproszczone i ujednolicone. Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe kaŝda wyświetlona na monitorze lista oprócz funkcji standardowych moŝe być obsługiwana przez przypisane tylko jej klawisze, opisane w dolnej linii ekranu. Klawisze standardowo obsługujące listy <+> -szary plus - wyszukiwanie elementu Wciśnięcie szarego plusa <+> umoŝliwia wyszukanie pierwszego elementu listy zawierającego podany ciąg znaków. Jeśli nie jest to ten, którego szukamy, kolejny, o podobnej własności zostanie odszukany po jednoczesnym wciśnięciu klawiszy <SHIFT> i <+>. <-> - szary minus - filtrowanie listy Wciśnięcie szarego minusa <-> umoŝliwia wyfiltrowanie z listy tylko tych elementów, które zawierają podany ciąg znaków. Odwołać filtrowanie moŝna klawiszem szara gwiazdka <*>. <PgUp> lub <PgDn> - przewijanie listy 7

8 Przesuwa kursor o jedną "stronę" w górę - <PgUp>, lub o jedną "stronę" w dół - <PgDn>. <HOME> lub <END> - przewijanie listy Przesuwa kursor na pierwszą (<HOME>) lub ostatnią (<END>) pozycję listy, widoczną na monitorze. <CTRL> i <PgUp> lub <CTRL> i <PgDn> - przewijanie listy Przesuwa kursor na pierwszą pozycję listy - <CTRL> i <PgUp> lub na pozycję ostatnią - <CTRL> i <PgDn>. <SPACE> - zaznaczanie elementów Klawisz spacji umoŝliwia zaznaczanie wybranych elementów z listy. Po wskazaniu wybranego elementu klawiszami kursora i wciśnięciu klawisza spacji, obok pozycji pojawi się znacznik. Znacznik moŝna skasować powtórnie wciskając klawisz spacji. Wybór elementów z listy ma duŝe znaczenie zwłaszcza podczas wykonywania niektórych wydruków np. cennika, zawęŝonej listy kontrahentów itd. <Ctrl> + <SPACJA> Zaznaczanie elementów z listy w oparciu o zadane kryteria. <TAB> - skok do numeru Klawisz tabulacji wciśnięty na liście transakcji umoŝliwia wpisanie numeru szukanej transakcji. Potwierdzenie klawiszem <ENTER> umieszcza kursor na wybranej pozycji listy. Oprócz wymienionych klawiszy kaŝda lista wyposaŝona jest w tzw. lokator. W lewym, górnym rogu listy znajduje się puste okienko, w którym bezpośrednio po otwarciu listy, umieszczony jest kursor. W celu wyszukania na liście pozycji rozpoczynających się określoną literą lub łańcuchem liter, wystarczy wpisać je w puste okno. Kursor automatycznie ustawi się na pierwszej pozycji spełniającej zadany warunek. ĆWICZENIA Ćwiczenie 1.1 Uruchomienie programu. W zaleŝności od posiadanego systemu operacyjnego, kaŝdy z uŝytkowników ćwiczenie to wykona inaczej. NaleŜy wejść do katalogu FPP na dysku, na którym został zainstalowany program i wywołać plik fpp.exe. Na monitorze powinien pojawić się pierwszy, tytułowy ekran programu. Podświetlone pole Kod operatora potwierdzamy klawiszem <ENTER>, tak jak wywołaną tym sposobem listę operatorów. Jeśli program uruchamiamy po raz pierwszy w ciągu dnia, automatycznie otwierane jest okno Kontrola zdarzeń po terminie, w którym podsumowane są informacje o niezrealizowanych transakcjach. Wciśnięcie klawisza <ESC> zaprowadzi nas do podstawowego menu programu FPP. Ćwiczenie 1.2 Zakładamy własną firmę. Jednoczesnym naciśnięciem klawiszy <CTRL> i <F9> z poziomu głównego menu wywołujemy menu Konfiguracja, z którego wybieramy Listę katalogów i wybór potwierdzamy klawiszem <ENTER>. Na monitorze wyświetlona zostanie Lista katalogów z bazami danych, na której wprowadzona jest jedna pozycja - baza danych o nazwie DEMO, która znajduje się w katalogu X:\FPP (gdzie X to litera dysku, na którym instalowany był program). Tworzymy nowy katalog lokalny posługując się klawiszem <INS>. Do wywołanego w ten sposób okna wpisujemy nazwę nowej bazy danych (nazwę firmy) przyjmijmy, Ŝe będzie to firma 8

9 o nazwie NOVA. Wpisaną nazwę potwierdzamy klawiszem <ENTER>, podobnie jak fakt, Ŝe będzie to magazyn lokalny. ŚcieŜka dostępu do katalogu, gdzie zapisywane będą wprowadzane przez nas dane zostanie wypełniona automatycznie w postaci X:\FPP\NOVA (gdzie X to litera dysku, na którym instalowany był program). Potwierdzenie klawiszem <ENTER> spowoduje wyświetlenie stosownego komunikatu z propozycją załoŝenia nowego katalogu. Wybór opcji Tak spowoduje utworzenie na dysku odpowiedniej kartoteki. Klawisz <ENTER> kończy zakładanie nowej kartoteki, a klawisz <ESC> pozwoli wrócić nam do głównego menu. Aby rozpocząć pracę (wprowadzanie danych) w nowej bazie wybieramy z menu głównego funkcję Zmiana kartoteki. Zatwierdzenie klawiszem <ENTER> wyświetlonej nazwy firmy NOVA spowoduje otwarcie plików potrzebnych do obsługi nowego magazynu. W efekcie, nazwa firmy pojawi się w górnej części podstawowego ekranu programu. W nowym katalogu listy towarów, kontrahentów czy transakcji będą puste. Ćwiczenie 1.3 Wprowadzamy operatora. Pracę z własną bazą danych warto rozpocząć od wprowadzenia operatora. Znaną juŝ kombinacją klawiszy <CTRL> i <F9> z poziomu głównego menu wywołujemy menu Konfiguracja, z którego wybieramy Listę operatorów i wybór potwierdzamy klawiszem <ENTER>. Na monitorze wyświetlona zostanie Lista operatorów programu, na której wprowadzone są dwie osoby. <INS> - pozwoli nam wprowadzić nowego operatora. - W polu Kod operatora: wpiszmy litery określające inicjały danej osoby, - pole Imię, nazwisko: wypełnijmy właściwymi danymi, - na pustym polu Start w firmie naciśnijmy klawisz <TAB> i z wyświetlonej listy wybierzmy firmę NOVA, której nazwa po naciśnięciu klawisza <ENTER> pojawi się w edytowanym polu, - pole Hasło wejściowe zostawiamy puste - pole Seria faktur pozostawmy puste (tzn. naciskamy <ENTER> aby przejść do następnego pola), Zmiana statusu pozostałych parametrów (aktywny/nieaktywny) polega na umieszczeniu bądź nie w podświetlonych nawiasach kwadratowych [ ] odpowiedniego znacznika przy pomocy klawisza <TAB> lub <SPACJI>. I tak: - Szyfrowanie hasła - zostawiamy bez zmian, - przenoszenie faktur do bufora - klawiszem <TAB> nadajemy prawo do tworzenia tzw. faktury wstępnej, która przeniesiona do bufora jest zapamiętywana (towar zdejmowany jest z magazynu), ale wciąŝ istnieje moŝliwość wprowadzania na niej zmian, - <F2> - zapis faktur/paragonów - zostawmy bez zmian dzięki temu wydruk wystawionego dokumentu nie będzie wymuszał jego zapisu w pamięci komputera. (Będzie moŝna wydrukować fakturę lub dokument PZ i następnie zrezygnować z ich zapisu), - uaktywniamy - Zmianę ceny sprzedaŝy - aby operator miał prawo do zmiany ceny sprzedaŝy (upustu) podczas wystawiania faktury oraz innych dokumentów rozchodu towaru. W przypadku, gdy parametr nie będzie aktywny na transakcjach rozchodu towaru narzucane będą ceny z karty towaru, bez moŝliwości ich zmiany (nie działa klawisz <TAB>). Dotyczy to równieŝ moŝliwości udzielenia rabatu na fakturze (Shift i szary <->), - zmiana kwoty KP/KW - ustawiamy jako aktywne - w przypadku automatycznego zapisu wpływu gotówki do kasy będzie istniała moŝliwość wprowadzenia zmian proponowanej przez program kwoty, 9

10 - brak dostępu do cen zakupu - zostawiamy puste, aby mieć moŝliwość podglądu na listach magazynowych oraz pełnej i skróconej karcie towaru ostatnich (Z) i średnich (W) cen zakupu towarów, - blokada zmiany daty faktury równieŝ zostawiamy puste. Podczas wystawiania dokumentów FA i PZ program pozwoli na wprowadzenie dowolnej daty ich wystawienia. Klawisz <ENTER> zapisze dane operatora, ponownie pokazując Listę operatorów programu. MoŜemy teraz z tej listy usunąć klawiszem <DEL> i potwierdzając <ENTER> dwóch zapisanych domyślnie operatorów. Gdy na liście będzie juŝ tylko załoŝony przez nas operator <ESC> pozwoli wrócić nam do menu głównego. Ponowne uruchomienie programu spowoduje, Ŝe otworzy się baza firmy NOVA, operatorem natomiast będzie ustalona w tym ćwiczeniu osoba. Ćwiczenie 1.4 Uzupełniamy dane o firmie. Przy pomocy funkcji Pieczątka Firmy wywołanej kombinacją klawiszy <CTRL> i <F9> z poziomu menu głównego wprowadzamy dane o firmie, takie jak nazwa, adres, nr ewidencyjne, nr kont bankowych, numer NIP!!! itd. Są one drukowane na większości tworzonych dokumentów, dlatego waŝne jest ich prawidłowe wprowadzenie. Jeśli firma będzie wystawiała faktury dla kontrahentów UE wtedy naleŝy uzupełnić przedrostek przed NIP-em. Uzupełnijmy dane o firmie NOVA wg schematu: - Firma Handlowa NOVA - ul. Nadwiślańska Kraków - NIP PL Wpis: KRS Numer GIOŚ E X - Bank PKO S.A. - ul. Kordylewskiego 11 - Rachunek Dane zatwierdzamy klawiszem <ENTER>. Ćwiczenie 1.5 Uzupełniamy dane o Intrastacie w Konfiguracji. Z chwilą przystąpienia Polski do unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy do składania deklaracji INTRASTAT. Konsekwencją wprowadzenia systemu INTRASTAT jest nałoŝenie na niektóre podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski i wywozie towarów z Polski na terytorium Wspólnoty. Informacje te przekazywane są właśnie na deklaracjach INTRASTAT, przy czym odrębnie przekazywane są informacje o wywozie towarów, a odrębnie o przywozie. Przy jednoczesnym naciśnięciu klawisz <CTRL> i <F9> z poziomu głównego menu wywołujemy menu Konfiguracja, z którego wybieramy Intrastat i potwierdzamy klawiszem <ENTER>. Wyświetlona zostanie moŝliwość wyboru trzech opcji: Parametry ogólne, Podmiot zobowiązany, Lista kodów CN. Podświetlamy pole Parametry ogólne, wybór potwierdzamy klawiszem <ENTER>. - W polu Kod Izby Celnej ręcznie wpisujemy odpowiedni kod. W naszym przypadku niech to będzie np , 10

11 - w polu Wartość pozycji z kodami CN domyślnie podpowie się wartość 200 EUR. Potwierdzamy klawiszem <ENTER>, - w polu Domyślny kod transakcji wpisujemy wartość 11. Wpisany tutaj kod proponowany będzie na dokumentach FA/PZ spełniających warunki dotyczące Intrastatu z moŝliwością zmiany, - w danych osoby wypełniającej deklarację uzupełniamy odpowiednio: Imię i nazwisko: Tomasz Więckowski Telefon: (012) Fax: (012) Miejscowość: Kraków Dane zatwierdzamy klawiszem <ENTER>. Podświetlamy pole Podmiot zobowiązany, potwierdzamy klawiszem <ENTER> i odpowiednio uzupełniamy danymi firmy dokonującej wywozu/przywozu. W naszym przypadku będą to dane z pieczątki firmy. Komentarz: Numer REGON naleŝy wypełniać od lewej strony pola w celu prawidłowego zapisu w pliku xml. Następnie analogicznie jak w powyŝszych przypadkach klawiszem <ENTER> uruchamiamy listę kodów CN. - Na wyświetlonej liście kodów CN klawiszem INS dodajemy nowy kod, - pole kod CN wypełniamy liczbami: , - pole z jednostka uzupełniającą pozostawiamy puste, - masa ustawiamy na NIE, - opis pozostawiamy puste. Klawisz <ENTER> w polu opis automatycznie dodaję wprowadzoną pozycję na listę kodów CN. Komentarz: Na listę kodów CN program automatycznie wpisuje kod , do którego na deklaracji Intrastat program przypisuje obrót towarami nie przekraczającymi wartości wprowadzonej w parametrach ogólnych. Tego kodu nie moŝna usunąć z listy. Kod CN musi składać się z 8 cyfr. Ćwiczenie 1.6 Wprowadzamy nową walutę do systemu Z menu głównego wybieramy Transakcje, a następnie wciskamy klawisz F10. Pojawi się Tablica kursów walut na której: - UŜycie klawisza <INSERT> umoŝliwi wprowadzenie nowej waluty, - w linii Waluta: wpisujemy EUR, - w polu Kurs: wpisujemy 4.000, - klawisze <CTRL> i <ENTER> zapisze na stałe wprowadzoną walutę, która pojawi się na liście Tablica kursów walut. 11

12 LEKCJA 2 magazyn W tym rozdziale: Konfiguracja magazynu Zakładanie kart towarowych Opakowania zbiorcze Produkty Magazyn prowadzony przy pomocy Firmy++ moŝe składać się z kilku lub kilkunastu działów obejmujących róŝny asortyment towarów. Odzwierciedleniem działów, są grupy towarowe. Dzięki podziałowi towarów w magazynie, moŝliwa jest praca z kaŝdą z grup oddzielnie - co znacznie ułatwia i przyśpiesza wykonywanie wielu operacji. Karta towaru W celu wprowadzenia nowego towaru do magazynu naleŝy wypełnić kolejne pola Karty Towaru; między innymi: Kod towaru Jest to unikalny (niepowtarzalny) symbol towaru w magazynie, mogący zawierać dwadzieścia znaków cyfrowych lub literowych. Grupa Nazwa grupy, do której naleŝy towar. Jeśli wprowadzamy towar z poziomu listy konkretnej grupy towarowej - jej nazwa wpisana jest automatycznie przez program. Jeśli zachodzi konieczność dopisania nowej grupy - moŝna to zrobić przy pomocy klawisza <INS>. Nazwa Nazwa wprowadzanego towaru moŝe zawierać do 40 znaków włącznie. Nazwę moŝna jednak wydłuŝyć do 360 znaków. W tym celu, gdy kursor ustawimy w polu nazwa oraz jednocześnie wciśniemy klawisze Ctrl+N, aktywne będzie pole długość nazwy, w którym moŝemy wpisać dowolną liczbę, nie przekraczającą 360 znaków. VAT przy zakupie Stawka (%) podatku VAT zapłaconego przy zakupie towaru. MoŜna ją wpisać podczas tworzenia nowej Karty Towaru lub podczas przeprowadzania transakcji PZ. Widoczna tu stawka podatku jest równa stawce wprowadzonej podczas ostatniego zakupu towaru. VAT od sprzedaŝy Stawka (%) podatku VAT naleŝnego od sprzedaŝy towaru. Wprowadzony tu podatek naliczany jest od ceny sprzedaŝy netto. Jego wartość (zarówno % jak i kwota) widoczne są na wydruku faktury, oddzielnie dla kaŝdej pozycji. Stan początkowy - Ilość Początkowa ilość towaru w magazynie np. wynikająca z przeprowadzonego remanentu. Po wprowadzeniu ilości naleŝy podać jednostkę nowego towaru. MoŜna ją wybrać z listy jednostek wyświetlanej po wciśnięciu klawisza <ENTER> na pustym polu Ilość (lub uzupełnić przy pomocy klawisza <INS>). Stan początkowy - Cena Cena zakupu netto pierwszej partii towaru, wprowadzonej jako stan początkowy. Wprowadzenie ceny to równieŝ podanie waluty, w której płacimy za towar. <ENTER> na pustym polu wyświetla listę wprowadzonych wcześniej walut, z której naleŝy wybrać właściwą. UWAGA: Po zatwierdzeniu karty towaru klawiszami <CTRL> i <ENTER> pola ilość i cena stanu początkowego są ponownie dostępne tylko w przypadku, gdy w programie nie zostały przeprowadzone i zapisane Ŝadne transakcje. Jeśli przeprowadzono choćby jedną 12

13 transakcję (niekoniecznie tym towarem) - dostęp do wymienionych pól (z wyjątkiem pola jednostka) zostaje zablokowany na wszystkich kartach towarów. Jedyna moŝliwość korekty to przeprowadzenie transakcji RW lub PW z odpowiednią adnotacją. Ceny sprzedaŝy Dla kaŝdego wprowadzonego towaru moŝna ustalić trzy róŝne ceny sprzedaŝy netto, oraz cenę detaliczną D (brutto). Szczegóły dotyczące zakładania nowej karty towaru w magazynie i wypełniania jej poszczególnych pól znajdują się w poniŝszych ćwiczeniach. Komentarz: Pewne pola karty towaru mogą przyjmować zadeklarowane wcześniej w konfiguracji programu wartości domyślne, które będą pojawiały się automatycznie na nowej karcie towaru. Mogą to być standardowo przyjęte marŝe, waluty, zaokrąglenia i sposób aktualizacji cen. Standardowo przyjęte marŝe moŝna zmieniać podczas wypełniania karty, według indywidualnych cech towaru. ĆWICZENIA Pracę z nowo załoŝoną firmą zaczniemy od zrobienia inwentaryzacji, czyli od załoŝenia kart magazynowych na poszczególne towary, z którymi będziemy potem przeprowadzać transakcje. Ćwiczenie 2.1 Ustawiamy parametry domyślne Pomocne przy wypełnianiu kart towarowych mogą być ustawienia domyślne przyjęte w konfiguracji programu. Jednoczesnym naciśnięciem klawiszy <CTRL> i <F9> z poziomu głównego menu wywołujemy menu Konfiguracja, z którego wybieramy Parametry ogólne, a następnie Wartości domyślne. Na monitorze wyświetlone zostanie okno: Konfiguracja wartości domyślne. Zmienimy ustawienia dotyczące domyślnej marŝy dla grupy cen. Ustawienia domyślne 15% dla I, 10% dla II i 5% dla III grupy cenowej zmieniamy odpowiednio na 20% dla I, 15% dla II i 10% dla III, zatwierdzając kaŝdą nową wartość klawiszem <ENTER>. W linijce dotyczącej trzymania marŝy klawiszem <TAB> dla kaŝdej grupy cenowej wstawimy w nawiasy kwadratowe [ ] stosowny znaczek. Pozostałe pozycje okna konfiguracyjnego zatwierdzamy nie wprowadzając zmian. Dzięki tak przyjętym ustawieniom w nowo zakładanych kartach towarów zaproponują nam się domyślnie wartości marŝy jak wyŝej, oraz wartość pola Aktualizacja cen dla kaŝdej grupy cenowej ustawi się na TAK, co oznacza, Ŝe po zakupie nowej partii towaru po cenie zakupu róŝnej od poprzedniej, automatycznie zostanie aktualizowana cena sprzedaŝy zgodnie z zadaną marŝą, tzn. przy zatwierdzaniu PZ-tu program wyświetli ceny stare i propozycje nowych cen sprzedaŝy. Ćwiczenie 2.2 Zakładamy pierwszą kartę towaru. Pora zacząć uzupełniać naszą bazę towarową. W tym celu z menu głównego wybieramy pozycję Magazyn a następnie listę Razem wg kodów. Po twierdzącej odpowiedzi na pytanie czy wyświetlać stany zerowe wyświetli się okno lista wg kodów dla wszystkich grup, z komunikatem Lista jest pusta...po naciśnięciu klawisza <INSERT> 13

14 wyświetlony zostanie arkusz karty magazynowej (ewidencyjnej), który wypełnimy danymi o towarze. - w polu Kod: wpisujemy Z-36-LN - klawisz <ENTER> w polu Grupa: wywoła pustą listę grup, na którą klawiszem <INSERT> wprowadzimy grupę ZESZ - pola Kod EAN: i Zamiennik: pozostawiamy puste. - pole Nazwa: wypełniamy treścią Zeszyt 36-kartkowy w linię - Opis: pozostawiamy pusty - VAT przy zakupie wpisujemy 22% - Towar: Opodatkowany Stawka: N VAT od sprzedaŝy 22% - domyślne ustawienia tych pól akceptujemy <ENTER> - Podatek akcyzowy, Kod kontrahenta dostawcy:, Kod tego towaru u dostawcy: - te pola pozostawiamy puste. - w polu Stan początkowy - Ilość wprowadzamy ilość wynikającą z obecnego stanu na magazynie wprowadźmy 123, po przejściu na pole z jednostką <ENTER> wywoła pustą listę na której <INSERT> umoŝliwi wpisanie nowej jednostki szt. - w pole Cena wprowadźmy 1.30 a walutę wybieramy Zł - pola z marŝą i ceną sprzedaŝy akceptujemy klawiszem <ENTER>. Z racji ustawień domyślnych (i drobnych zaokrągleń) powinniśmy otrzymać odpowiednio w I grupie 20,0% Zł, w II 15,4% i 1.50 Zł oraz w III 10,0% i 1.43 Zł. - Zaproponowaną w wysokości 1.90 Zł cenę sprzedaŝy (brutto) pozostawiamy bez zmian (automatycznie ustawiona została marŝę w wysokości 19,8%). - Stan minimalny ustawiamy na 50 szt., a Stan maksymalny na 250 szt., pole Zamawiać po zostawmy puste. - Klawisz <ENTER> na liście jednostek opakowania zbiorczego wywoła listę z wprowadzonymi jednostkami, do której klawiszem <INSERT> dopisujemy pak (pakiet) i ustalamy jego wielkość na 10 szt. Pole Zwrotne pozostawmy puste Informacja o ilości sztuk kupionego towaru przypadających na jedno opakowanie będzie widoczna podczas wprowadzania towaru na fakturę. W naszym przykładzie, gdy jedno opakowanie towaru zawiera 10 sztuk, i transakcje tym towarem rozliczane są w sztukach, efektem wpisania 1 pak = 10 szt. będzie wyświetlenie podczas sprzedaŝy np. 75 szt. informacja, Ŝe jest to 7,5 opakowania. - wszystkie pola z serii atrybuty, w szczególności nadanie statusu towar prosty, akceptujemy klawiszem <ENTER> zatwierdzając ich domyślne wartości. - kombinacja klawiszy <CTRL> + <ENTER> w polu Uwagi spowoduje zatwierdzenie wypełnionej przez nas karty magazynowej i powrót do lista wg kodów dla wszystkich grup, na której widoczna będzie pozycja przed chwilą wprowadzona. Następne ćwiczenia pozwolą nam załoŝyć w magazynie kolejne karty towarowe. Proszę zwrócić uwagę na róŝnice występujące w zaleŝności od specyfikacji towaru. Ćwiczenie 2.3 Inny przykład na opakowanie zbiorcze. Na liście Razem wg kodów zakładamy kartę magazynową wg poniŝszego schematu. - Kod: PAP-LUX 14

15 - klawisz <ENTER> w polu Grupa: wywoła listę grup na której wyświetlona zostanie załoŝona w poprzednim ćwiczeniu grupa ZESZ. Klawiszem <INSERT> wprowadzimy nową grupę PAP - pola Kod EAN: i Zamiennik: puste. - pole Nazwa: Papier kserograficzny LUX - Opis: pusty - VAT przy zakupie wpisujemy 22% - Towar: Opodatkowany Stawka: N VAT od sprzedaŝy 22% - domyślne ustawienia tych pól akceptujemy <ENTER> - Podatek akcyzowy, Kod kontrahenta dostawcy:, Kod tego towaru u dostawcy: - puste. - w polu Stan początkowy - Ilość wprowadźmy 15, po przejściu na pole z jednostką <ENTER> wywoła listę na której <INSERT> umoŝliwi wpisanie nowej jednostki op. (w tym przypadku opakowanie jest ryzą) - w pole Cena wprowadźmy 15 a walutę wybieramy Zł - pola z marŝą i ceną korygujemy następująco: w I grupie marŝa przyjmie wartość 33,3% gdy cenę ustawimy na 20 Zł, natomiast w II i III grupie marŝa przyjmie wartość -100% gdy cenę ustawimy na 0.00 Zł. Cenę sprzedaŝy (brutto) ustalamy w wysokości 30 Zł, co automatycznie ustawi marŝę w wysokości 63,9%. - Stan minimalny ustawiamy na 10 op., a Stan maksymalny na 25 op., pole Zamawiać po zostawmy puste. - Klawisz <ENTER> na liście jednostek opakowania zbiorczego wywoła listę, z której wybieramy szt. i przechodząc na wartość ustalamy op. Pole Zwrotne pozostawmy puste Podana ilość ze znakiem minus spowoduje, Ŝe podczas transakcji tym towarem otrzymamy informację, jaką część opakowania stanowi jedna sztuka towaru. W tym przykładzie jednostką są opakowania. Zapis 1szt. = -500 op., podczas sprzedaŝy 5 opakowań wygeneruje informację, Ŝe jest to 2500 sztuk.(kartek) - wszystkie pola z serii atrybuty, w szczególności nadanie statusu towar prosty, akceptujemy klawiszem <ENTER> zatwierdzając ich domyślne wartości. - kombinacja klawiszy <CTRL> + <ENTER> w polu Uwagi spowoduje zatwierdzenie wypełnionej przez nas karty magazynowej i powrót do lista wg kodów dla wszystkich grup, na której widoczna będzie pozycja przed chwilą wprowadzona. Ćwiczenie 2.4 Karta magazynowa o statusie produkt. Algorytm działania funkcji produkcji zostanie przedstawiony w dalszych lekcjach. Niemniej juŝ teraz moŝemy przygotować kartę magazynową produktu, który wytwarzany będzie z surowców na podstawie receptur, a następnie podlegał będzie dalszemu obrotowi (sprzedaŝy). W celu załoŝenia karty produktu naciśnijmy <INSERT> na liście magazynowej Razem wg kodów i wypełnijmy arkusz wg schematu: - Kod: ZEST-SZK - klawisz <ENTER> w polu Grupa: wywoła listę istniejących grup. Klawiszem <INSERT> wprowadzimy nową grupę ZEST - pole Nazwa: Zestaw szkolny 15

16 - Opis: długopis + ołówek + notes - VAT przy zakupie wpisujemy 22% - Towar: Opodatkowany Stawka: N VAT od sprzedaŝy 22% - domyślne ustawienia tych pól akceptujemy <ENTER> - UWAGA: Dla towaru o statusie wyrobu złoŝonego pola stan początkowy i cena zakupu powinny mieć wartość zero (podajemy tylko jednostki). - pola z marŝą i ceną sprzedaŝy akceptujemy klawiszem <ENTER>. Wszystkie wartości zostaną wyzerowane. - w polu, w którym nadajemy status wybieramy towar złoŝony, - pozostałe pola zostawiamy puste lub akceptujemy ich domyślną wartość. - kombinacja klawiszy <CTRL> + <ENTER> w polu Uwagi spowoduje zatwierdzenie wypełnionej przez nas karty magazynowej i powrót do lista wg kodów dla wszystkich grup, na której widoczna będzie pozycja przed chwilą wprowadzona. Ze względu na status towaru produkt złoŝony jego nazwa będzie poprzedzona gwiazdką (*). 16

17 LEKCJA 3 KONTRAHENCI W tym rozdziale: Parametry domyślne w bazie klientów Rejestracja dostawców Rejestracja odbiorców Dzięki funkcji Kontrahenci moŝna nie tylko prowadzić ewidencję stałych kontrahentów firmy, ale równieŝ przechowywać wiele innych danych ułatwiających współpracę z nimi. W programie FPP wprowadzona została moŝliwość podziału wszystkich kontrahentów firmy na dowolną ilość grup. W zaleŝności od sposobu organizacji pracy, moŝna np. zdefiniować osobno grupy dostawców i odbiorców, albo kaŝda grupa moŝe reprezentować kontrahentów z innego województwa lub regionu kraju, itd. Karta kontrahenta Kod Aby wprowadzić nowego kontrahenta do bazy danych programu FPP wprowadzamy wszystkie niezbędne informacje na jego kartę ewidencyjną. Miejsce na podanie kodu kontrahenta. Grupa Nazwa grupy, do której kontrahent ma naleŝeć. Dane kontrahenta Nazwa kontrahenta, dokładny adres kontrahenta, telefon, fax oraz telex. Status NIP Określ czy kontrahent jest podmiotem gospodarczym, czy osobą fizyczną. Numer NIP. Numer NIP jest poprzedzony polem, które powinno być uzupełnione w przypadku kontrahentów będących członkami Unii Europejskiej. Struktura numerów nadawanych w państwach członkowskich składa się z dwuliterowego prefiksu, który jest kodem państwa członkowskiego, oraz unikatowego układu cyfr i liter. Tytuł i Osoba Tytuł i osoba przedstawiciela firmy - drukowany na adresach do korespondencji. Jeśli parametr Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury jest aktywny (Konfiguracja / Wydruk faktury / Parametry ogólne), wpisana tutaj osoba jest proponowana przez program jako odbierająca fakturę. Informacje Podczas prowadzenia korespondencji zdarza się, Ŝe istnieje pewna grupa kontrahentów, do której zawsze wysyłamy np. zawiadomienia o zmianie cen lub nowe oferty sprzedaŝy. Wybór opcji Tak umieści kontrahenta na liście stałych korespondentów firmy. Bank Nazwa i Adres banku oraz numery Kont bankowych kontrahenta. Podczas zakładania karty kontrahenta moŝna zapisać tylko jeden główny numer konta. Po zatwierdzeniu oraz ponownej edycji karty kontrahenta istnieje moŝliwość dodania wielu kont bankowych. Kombinacją klawiszy <CTRL> i <R> otwiera się dodatkowe okno z wszystkimi numerami kont bankowych. Dane urzędowe Miejsce na nr wpisu do ewidencji. Warunki sprzedaŝy Grupę cenową - oznaczającą cenę sprzedaŝy obowiązującą dla danego kontrahenta. Podczas przeprowadzania transakcji sprzedaŝy będzie proponowana cena z podanej tutaj grupy. 17

18 Jeśli podana zostanie grupa I, II lub III (na karcie towaru ceny netto), w chwili wystawiania faktury proponowany będzie algorytm naliczania podatku VAT od netto. Jeśli podamy cenę D (detaliczną brutto) - VAT na wystawionej fakturze będzie liczony od brutto. Status: kraj/export/ue - jeśli wybierzemy status krajowy, podczas wprowadzania towaru na fakturę nie ma dostępu do pola VAT i moŝliwości zmiany jego stawki. Jeśli export - pole to stanie się dostępne dla operatora. Status export nadaje się kontrahentom spoza UE. Opcja ta ma równieŝ znaczenie podczas generowania Rejestru Zakupów - dla dostawców zagranicznych dotyczące ich kwoty zostaną wpisane w kolumny import. Status UE ustawiamy kontrahentom będącym członkami Unii Europejskiej. Podczas wystawiania faktur i PZ pojawi się moŝliwość wyboru, czy dana transakcja jest transakcją trójstronną. Upust standardowy - nadawany automatycznie podczas kaŝdej transakcji z kontrahentem, w wysokości równej podanej tutaj wartości (procentowo). Przelew płatny do - termin płatności przelewu wprowadzany automatycznie podczas kaŝdej transakcji z kontrahentem (jeśli płatna przelewem). Warunki kredytowe Określają czy kontrahentowi moŝna udzielić kredytu nieograniczonego czy limitowanego (wypełniamy Limit kredytu - Tak i podajemy wartość Kwoty). Ostatnie pole - Kredyt płatny do, określa termin spłaty kredytu. Dane księgowe Jeśli program FPP współpracuje z programem Księga Handlowa, wpisujemy tu numery kont syntetycznych rozrachunków z dostawcami i odbiorcami ustalone w programie KH. Uwagi Pole Uwagi jest miejscem na dodatkowe informacje o kontrahencie. Informacje te mogą być wyświetlane podczas wystawiania faktury - zaleŝy to od ustawienia parametru Uwagi o kontrahencie na FA (Konfiguracja / Parametry ogólne / Parametry globalne). UWAGA: Po wypełnieniu wszystkich pól zapisujemy wprowadzone dane do pamięci komputera klawiszami <CTRL> i <ENTER>. Wycofać się z trwałego zapisu moŝna wciskając klawisze <CTRL> i <ESC>. Na nowo tworzonej Karcie Kontrahenta uruchamiane klawiszem <F10> funkcje dodatkowe oraz <CTRL> i <R> okno dodatkowych kont bankowych, nie są aktywne. Dostęp do nich moŝna uzyskać dopiero po zapisie wypełnionej karty klawiszami <CTRL> i <ENTER> i ponownym przejściu do edycji karty. ĆWICZENIA Pracę z nowo załoŝoną firmą zaczniemy od zarejestrowania kilku kontrahentów stałych dostawców i odbiorców - z którymi najczęściej przeprowadzamy transakcje. Ćwiczenie 3.1 Ustawiamy parametry domyślne. Podobnie jak przy wypełnianiu kart towarowych pewne ustawienia domyślne przyjęte w konfiguracji programu mogą być pomocne przy zakładaniu karty kontrahenta. Jednoczesnym naciśnięciem klawiszy <CTRL> i <F9> z poziomu głównego menu wywołujemy menu Konfiguracja, z którego wybieramy Parametry ogólne a następnie Wartości domyślne. Na monitorze wyświetlone zostanie okno Konfiguracja wartości domyślne. Pola dotyczące kontrahentów, to Terminy, okresy waŝności: Są to parametry ustalające standardową długość terminów płatności przelewu bądź kredytu, oraz waŝności rezerwacji i faktur 18

19 Pro forma. Wszystkie podane tutaj terminy moŝna zmienić podczas wystawiania odnośnych dokumentów. Ustawiamy: - Termin płatności przelewem na 7dni - kredyt 20 dniowy - rezerwacje 14 dni - Pro-Forma 7 dni Dodatkowo w sekcji Serie dokumentów w linii podstawowa pozostawmy puste pole. Pozostałe pozycje okna konfiguracyjnego zatwierdzamy nie wprowadzając zmian. Dzięki tak przyjętym ustawieniom w nowo zakładanych kartach kontrahentów zaproponują nam się domyślnie wartości warunków sprzedaŝy jak wyŝej. Ćwiczenie 3.2 Rejestrujemy stałego dostawcę. W tym celu z menu głównego wybieramy pozycję Kontrahenci a następnie listę Razem wg kodów. Wyświetli się okno Lista kontrahentów wg kodów - wszystkie grupy, z komunikatem Lista jest pusta...po naciśnięciu klawisza <INSERT> wyświetlony zostanie arkusz karty kontrahenta (ewidencyjnej), który wypełnimy danymi o dostawcy. - w polu Kod: wpisujemy ARCO - klawisz <ENTER> w polu Grupa: wywoła pustą listę grup, na którą klawiszem <INSERT> wprowadzimy grupę DOST. - pole Nazwa: wypełniamy treścią Przedsiębiorstwo Handlowe ARCO - w linijce Adres: wpisujemy ul. Puławska 35 - w polu Miasto: wpisujemy Warszawa - Kod: Telefon, Fax, , URL, Telex - te pola pozostawiamy puste, - określamy status kontrahenta jako Firma poprzez wybór odpowiedniej z zaproponowanych opcji, - w pole NIP wprowadźmy pola dotyczące banku wypełniamy następująco: Nazwa: BPH S.A. III O/Warszawa Adres: ul. Biała 4 Konto: pola dotyczące warunków sprzedaŝy zatwierdzamy klawiszem <ENTER> akceptując ich domyślne wartości: zmieniamy tylko termin płatności przelewem do 14 dni, gdyŝ taki mamy wynegocjowany u stałego dostawcy i taki będzie się proponował na dokumencie PZ po wybraniu tej formy płatności, - pola z danymi księgowymi pozostawmy puste, - kombinacja klawiszy <CTRL> + <ENTER> w polu Uwagi spowoduje zatwierdzenie wypełnionej przez nas karty kontrahenta i powrót do Listy kontrahentów wg kodów - wszystkie, na której widoczna będzie pozycja przed chwilą wprowadzona. - ponownie edytujemy kartę kontrahenta i kombinacją klawiszy <CTRL> i <R> otwieramy okno dodatkowych kont bankowych, - klawiszem <INSERT> otwieramy kolejne okno dodania kolejnego rachunku, - pola dotyczące rachunku wypełniamy następująco: Konto: Opis: Rachunek do płatności za farby i lakiery - klawiszem <ENTER> zatwierdzamy nowe konto bankowe, - klawiszem <ESC> wracamy do karty kontrahenta, 19

20 - kombinacją klawiszy <CTRL> i <ENTER> zatwierdzamy zmiany i kończymy edycję karty kontrahenta. Ćwiczenie 3.3 Wprowadzamy stałego odbiorcę. Na liście kontrahentów wg kodów - wszystkie grupy po naciśnięciu klawisza <INSERT> wyświetlony arkusz karty kontrahenta wypełnimy tym razem danymi o odbiorcy. - w polu Kod: wpisujemy PAPIRUS - klawisz <ENTER> w polu Grupa: wywoła listę grup, na którą klawiszem <INSERT> wprowadzimy grupę ODBIO. - pole Nazwa: wypełniamy treścią Sklep z artykułami papierniczymi PAPIRUS - w linijce Adres: wpisujemy ul. Saska 30 - w polu Miasto: wpisujemy Kraków - Kod: Telefon, Fax, , URL, Telex - te pola pozostawiamy puste. - określamy status kontrahenta jako Firma poprzez wybór odpowiedniej z zaproponowanych opcji, - w pole NIP wprowadźmy w polu Osoba: wpisujemy Adam Nowak Nazwisko to będzie proponowane przy wydruku wypisanej faktury jako nazwisko osoby odbierającej dokument. - pola dotyczące banku zostawiamy niewypełnione, - pola dotyczące warunków sprzedaŝy zatwierdzamy klawiszem <ENTER> akceptując ich domyślne wartości: pola z danymi księgowymi pozostawmy puste, - kombinacja klawiszy <CTRL> + <ENTER> w polu Uwagi spowoduje zatwierdzenie wypełnionej przez nas karty kontrahenta i powrót do Listy kontrahentów wg kodów - wszystkie, na której widoczna będzie pozycja przed chwilą wprowadzona. Ćwiczenie 3.4 Rejestrujemy osobę fizyczną, czyli stałego klienta. <INSERT> na liście kontrahentów wg kodów - wszystkie wyświetli nowy arkusz karty kontrahenta na który wprowadzimy dane klienta. - w polu Kod: wpisujemy KRAJEWSK - klawisz <ENTER> w polu Grupa: wywoła listę grup, na którą klawiszem <INSERT> wprowadzimy grupę DETAL - pole Nazwa: wypełniamy danymi Halina Krajewska - w linijce Adres: wpisujemy ul. Długa 22 - w polu Miasto: wpisujemy Kraków - Kod: Telefon, Fax, , URL, Telex - te pola pozostawiamy puste. - określamy status kontrahenta jako Osoba fiz. poprzez wybór odpowiedniej z zaproponowanych opcji, - pole NIP zostawiamy puste, - w polu Osoba: wpisujemy Halina Krajewska 20

21 Nazwisko to będzie proponowane przy wydruku wypisanej faktury jako nazwisko osoby odbierającej dokument. - pola dotyczące banku zostawiamy niewypełnione, - pola dotyczące warunków sprzedaŝy zatwierdzamy klawiszem <ENTER> akceptując ich domyślne wartości (m.in. grupę cen D), pola z danymi księgowymi pozostawmy puste, - kombinacja klawiszy <CTRL> + <ENTER> w polu Uwagi spowoduje zatwierdzenie wypełnionej przez nas karty klienta i powrót do Listy kontrahentów wg kodów - wszystkie, na której widoczna będzie pozycja przed chwilą wprowadzona. Ćwiczenie 3.5 Rejestrujemy kontrahenta UE <INSERT> na liście kontrahentów wg kodów - wszystkie wyświetli nowy arkusz karty kontrahenta na który wprowadzimy dane klienta. - w polu Kod: wpisujemy BIGGUN - klawisz <ENTER> w polu Grupa: wywoła listę grup, na którą klawiszem <INSERT> wprowadzimy grupę UE - pole Nazwa: wypełniamy danymi Big Gun LTD - w linijce Adres: wpisujemy Great Town w polu Miasto: wpisujemy Wiling Town - Kod: Telefon, Fax, , URL, Telex - te pola pozostawiamy puste, - określamy status kontrahenta jako Firma poprzez wybór odpowiedniej z zaproponowanych opcji, - w pole NIP wprowadzamy GB pola z danymi przedstawiciela, banku, danych urzędowych zostawiamy puste, - W polu warunki sprzedaŝy ustawiamy grupę cen I, status UE, formę płatności przelew 14 dni, - kombinacja klawiszy <CTRL> i <ENTER> w polu Uwagi spowoduje zatwierdzenie wypełnionej przez nas karty klienta i powrót do Listy kontrahentów wg kodów - wszystkie, na której widoczna będzie przed chwilą wprowadzona pozycja. 21

22 LEKCJA 4 przyjęcia zewnętrzne (PZ) W tym rozdziale: Transakcje zakupu towarów Raporty Korekty Przyjęcia zewnętrzne (PZ) to transakcje kupna ewidencjonujące wpływy do magazynu i co za tym idzie zmieniające jego wartość. Wystawianie dokumentu PZ polega na wypełnieniu arkusza edycyjnego danymi dotyczącymi nowo przeprowadzanej operacji. NaleŜy między innymi określić takie parametry jak: Seria Numer kaŝdego PZ składa się z numeru kolejnego łamanego przez rok, oraz moŝe zawierać dowolne rozszerzenie np. 6/06/ABC, 4/06/DET. Numer Pełny numer PZ (moŝna go zmienić) wraz z rozszerzeniem. Daty zakupu i wpływu Data zakupu jest datą wprowadzenia towaru do magazynu. Do rejestru zakupów VAT wpisywana jest informacyjnie jako data wystawienia faktury zakupu. Data wpływu jest datą, pod którą zapis jest wprowadzany do rejestru zakupów VAT. UWAGA: PoniewaŜ często zdarza się, Ŝe datę wpływu faktury poznajemy w kilka dni po wprowadzeniu PZ - pole to edytowane jest do 14 dni od chwili wprowadzenia dokumentu. Dostawca, Nadawca W polach tych naleŝy podać dane dostawcy i nadawcy towaru. Jeśli dane o dostawcy i nadawcy mamy wcześniej wprowadzone moŝemy je przywołać z bazy danych. Jeśli potrzebnych danych nie ma w kartotece kontrahentów, moŝemy je wprowadzić uzupełniając tym samym listę dotychczasowych kontrahentów. MoŜemy teŝ wpisać potrzebne dane tak, aby nie wprowadzać ich do bazy kontrahentów. Płatność Określa sposób regulowania płatności - gotówką, czekiem, przelewem, kredytem, karta płatniczą, kompensatą lub inną formą płatności. Termin Termin płatności wypełniany jest automatycznie przez program, w zaleŝności od wybranej formy płatności i ustalonych podczas konfiguracji programu wartości parametrów. Zawsze jednak podany termin moŝna zmienić, wpisując datę z klawiatury. Dokument Numer dokumentu na podstawie którego dokonany został zakup (np. nr faktury od dostawcy). Wypełnienie tego pola ma znaczenie podczas generowania rejestru zakupów, w którym wymagane jest podanie numeru faktury zakupu. PoniewaŜ wprowadzenie towaru do magazynu następuje często wcześniej niŝ wpływ samej faktury zakupu, pole dokument jest dostępne (edytowane) w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia PZ. Uwagi Miejsce na wpisanie dowolnego komentarza. Specyfikacja kupowanych towarów Wpisujemy tutaj dane o kupowanych towarach: - Kod, Nazwa 22

23 - Ilość i cena zakupu - Naliczony podatek - Cena Wartość dokumentu PZ Gdy lista kupowanych towarów jest gotowa naleŝy uzupełnić informacje dotyczące płatności. Łączna wartość Pozycja ta obliczana jest przez program jako suma naleŝności za wszystkie wprowadzone na PZ pozycje. Otrzymana kwota jest wartością netto dokumentu, nie zawiera wliczonego podatku VAT ani Ŝadnych kwot związanych z udzielonymi rabatami globalnymi bądź narzutami. Rabat Istnieje moŝliwość odnotowania rabatu od całego dokumentu PZ, w zaleŝności od potrzeb albo procentowo albo, w złotówkach. Wartość procentowa (jeśli podajemy rabat kwotowo) lub kwotowa (jeśli procent) naliczą się automatycznie. Udzielony tu rabat ma swoje odzwierciedlenie w realnych cenach zakupu towaru - zostają one odpowiednio pomniejszone. RównieŜ podatek VAT naliczany jest od wartości netto pomniejszonych o wprowadzony rabat. Narzut (%VAT) UmoŜliwia odnotowanie podniesienia wartości PZ procentowo lub kwotowo i wpisanie odnośnych uwag. Jeśli narzut związany jest np. z usługą obciąŝoną pewną stawką podatku VAT - naleŝy to odnotować na dokumencie. Naliczony podatek zostanie dodany do całkowitego podatku VAT. UWAGA: Odnotowanie rabatu (narzutu) od całego dokumentu PZ ma wpływ na wartość realnej ceny zakupu. Na karcie towaru jest to widoczne na polu Średnia cena zakupu. RównieŜ Stany z róŝnych dostaw (klawisz <F10> z karty towaru) pokazuje róŝnice w cenach realnych z róŝnych dostaw (pomimo takich samych cen katalogowych). Naliczony VAT Wartość podatku VAT naliczonego od zakupu towarów objętych wystawionym dokumentem. Uwzględnione są tutaj zarówno udzielony rabat (ze znakiem minus) jak i podatek VAT od narzutu. Zaokrąglenie + kursy Pole Zaokrąglenie wypełniane jest przez program. Wprowadzona tam wartość zaleŝy od ustalenia wartości parametrów Zaokrąglenia podczas konfiguracji programu. Podczas regulowania zaległej płatności (jeśli była w walutach róŝnych od Zł.), do widocznej tu kwoty zostaną dodane ewentualne róŝnice kursów. Kwota do zapłaty To wartość brutto, otrzymana po zsumowaniu łącznej wartości PZ, udzielonych rabatów, narzutów, podatku VAT oraz zaokrągleń. Kwota zapłacona Proponowana jest kwota równa Kwocie do zapłaty (jeśli płatność jest natychmiastowa - gotówka, czek). W przypadku przelewu, kredytu lub płatności odroczonej automatycznie wpisywana jest wartość zero. Jeśli realizowana jest płatność częściowa - w miejsce proponowanej naleŝy wpisać rzeczywiście płaconą kwotę. Pozostaje do zapłaty Jeśli płatność gotówką jest częściowa lub formą płatności jest przelew, czek lub kredyt, pole wypełniane jest automatycznie przez program. Jest to zawsze róŝnica między kwotą do zapłaty i polem zapłacono. Zaległa płatność zostaje odnotowana na liście płatności firmy. Wydruk dokumentu Po wypełnieniu wszystkich pól wypisany PZ moŝna wydrukować uŝywając w tym celu klawisza <F2>. 23

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamówień

Instrukcja obsługi zamówień Instrukcja obsługi zamówień Spis treści:. Proces realizacji zamówienia tworzonego bezpośrednio w str.. Proces realizacji zamówienia stworzonego w programie aptecznym i wysłanego Internetem do. str. 8.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 16.2

Księga Podatkowa v. 16.2 Księga Podatkowa v. 16.2 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ ORAZ EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ 1.1 ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ Przy pomocy wersji 16.2 programu KP moŝliwe jest wypełnienie i wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro?

ŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? ŚCIĄGAWKA Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? Spis treści 1. IKONY SZYBKIEGO WYBORU 2 2. REJESTRACJA CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY... 2 2. WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW... 4 3. WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... 5 4. WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW... 8 5. WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13

SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13 strona 1/18 Dostawy Uwaga!!! Niniejszy rozdział zawiera opis podstawowego modelu przyjmowania dostaw, bez dostaw dewizowych i bez rozdzielenia dokumentu dostawy tzw. PZ od faktury. Spis treści SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 19.4

Księga Podatkowa v. 19.4 Księga Podatkowa v. 19.4 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ Program pozwala na wypełnienie i wydrukowanie deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O. Kombinacja klawiszy + na liście

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Administracja słowników - Agenci Kraków, grudzień 2008r. Redakcja wykazu Agentów ubezpieczeń majątkowych Dla prawidłowej pracy systemu naleŝy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

wersji 2.80 wystawić i zapisać notę odsetkową kombinacją klawiszy + jako

wersji 2.80 wystawić i zapisać notę odsetkową kombinacją klawiszy <CTRL> + <ENTER> jako Wersja 2.80 Firmy++ 1. Noty odsetkowe jako dokumenty 1.1. Zmiana istniejącej funkcjonalności Wprowadzono zmiany dotyczące wystawiania not odsetkowych do dokumentów rozliczonych po terminie płatności. Na

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Zakupy

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Zakupy Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie faktury od dostawców oraz dostarczane przez pracowników opłacane z własnej kieszeni.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

KSIĘGA HANDLOWA cz. I. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl KSIĘGA HANDLOWA cz. I Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo