Marszalka Województwa Mazowieckiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marszalka Województwa Mazowieckiego"

Transkrypt

1 Miedzynardwy Splyw Kajakwy GRUNWALD 2010 R E G U L A M I N PATRONAT HONOROWY MARSZALKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORGANIZATOR: Stwarzyszenie Instruktrów i Trenerów Kajakarstwa WSPÓLORGANIZATORZY: Samrzad Wjewództwa Mazwieckieg Ministerstw Sprtu i Turystyki Pwiat i Gmina Nwy Dwór Mazwiecki Pwiat i Miast Kzienice Miast i Gmina Góra Kalwaria Szkla Pdstawwa w Chciszewie Plski Zwiazek Kajakwy Kmisja Turystyki i Rekreacji Zarzad Glówny PTTK Kmisja Turystyki Kajakwej Zarzad Glówny Wdneg Ochtniczeg Pgtwia Ratunkweg Chragiew Stleczna Zwiazku Harcerstwa Plskieg CELE IMPREZY: Dfinanswan ze srdków Marszalka Wjewództwa Mazwieckieg Upamietnienie 600. rcznicy Bitwy pd Grunwaldem, Prmcja mazwieckich szlaków kajakwych, Ppularyzwanie kajakarstwa jak frmy aktywneg wypczynku. Termin: czerwca 2010 r. Trasa: Rzekami Radmka i Pilica

2 PROGRAM: Piatek r weryfikacja uczestników w Biurze Splywu na campingu Kzienickieg Centrum Kultury Rekreacji i Sprtu (ul. Bhaterów Studzianek 30), treningi i eliminacje d zawdów smczych ldzi raz zawdów kajakwych pkazy freestyle u, finaly zawdów smczych ldzi raz zawdów kajakwych, gnisk. Sbta r weryfikacja uczestników c.d., 9.30 dprawa z kierwnikami druzyn, 9.45 urczyste twarcie splywu (camping), zawdy rekreacyjn-sprtwe, psilek (camping), urczystsci i imprezy rekreacyjn-sprtwe raz kulturalne zwiazane z bchdami 600-lecia Bitwy pd Grunwaldem. Niedziela r. Etap I Gryn Brzóza 16 km 9.00 wyjazd uczestników na start d Grynia, start d etapu na Radmce, meta etapu w Brzózie, przewóz uczestników na camping w Kzienicach, psilek, wyjscie na basen, gnisk. Pniedzialek r. Etap II Brzóza Ryczywól 17 km 9.30 wyjazd uczestników na start d Brzózy, start d etapu na Radmce, meta etapu w Ryczywle, przewóz uczestników na camping w Kzienicach, psilek, wyjscie na basen, gnisk.

3 Wtrek r. Etap III Górki Bialbrzegi 19 km 9.00 wyjazd uczestników na start etapu, start d etapu na Pilicy, meta etapu w Bialbrzegach (srdek Olszynka), psilek na mecie, gnisk, przejazd na camping w Kzienicach. Srda r wyjazd d Czerska, zwiedzanie ruin zamku w Czersku, wyjazd d Warszawy, zwiedzanie Muzeum Pwstania Warszawskieg, psilek, zwiedzanie Stareg Miasta i Traktu Królewskieg, czas wlny, przejazd d Kzienic. Czwartek r. Etap IV Bialbrzegi Warka 26 km przejazd d Bialbrzegów, start d etapu na Pilicy, meta etapu w Warce, przewóz uczestników d Kzienic, psilek, gnisk. Piatek r. Etap V Warka Ostrówek 19 km przewóz uczestników na start, start d etapu na Pilicy, meta etapu w Ostrówku, przewóz sób d Kzienic, psilek, zawdy rekreacyjn-sprtwe, dyskteka. Sbta r. Etap VI Zawdy Grand Prix (Jezir Kzienickie), wyscigi Grand Prix PZKaj na dystansie 0,1410 Mili Grunwaldzkiej (1 Mila = 1410 m) wyscigi Grand Prix PZKaj na dystansie 5 Mil Grunwaldzkich

4 psilek, urczyste glszenie wyników wreczenie nagród i wyróznien itp., biesiada kajakwa. Niedziela r zwijanie bzwiska, pzegnanie uczestników. Kierwnictw splywu: Kmandr splywu Vice Kmandr Vice Kmandr Vice Kmandr Kierwnik Biura Kwatermistrz/Szkutnik Sedzia Glówny Tmasz Malinwski Witld Batte Dariusz Cybula Zbigniew Kubik Aleksandra Oliwiak Zdzislaw Ks Elzbieta Jawrska Warunki uczestnictwa: Psiadanie dbreg stanu zdrwia i umiejetnsci plywania. Uknczne 18 lat. Osby niepelnletnie mga startwac za pisemna zgda rdziców lub piekunów prawnych pd pieka sby drslej, tylk w kajakach 2-sbwych. Dknanie platy ksztów uczestnictwa. Uzyskanie ptwierdzenia d Organizatra zakwalifikwaniu na splyw. Uczestnicy bira udzial w imprezie na wlasnym, zabezpiecznym przed zatnieciem sprzecie (w tym kamizelki asekuracyjne). Istnieje mzliwsc dplatneg wypzyczenia kajaków z pelnym wypsazeniem (wisla, kamizelki). Pdprzadkwanie sie plecenim rganizatrów, Plicji i ratwników WOPR raz pstepwanie zgdnie z niniejszym regulaminem. Przeslanie wypelninej Karty zglszenia-deklaracji czlnkwskiej SITK. Zglszenia: Zglszenia nalezy dknac na zalacznej Karcie zglszenia, która wraz z kpia dwdu wplaty wpisweg nalezy przeslac pd adresem: Stwarzyszenie Instruktrów i Trenerów Kajakarstwa, ul. Gplanska 29/132, Warszawa tel , U W A G A!

5 Ze wzgledu na limit miejsc przyjeciu na impreze decyduje klejnsc nadsylanych zglszen. P wczesniejszym uzgdnieniu z Organizatrem dpuszcza sie mzliwsc wziecia udzialu w wybranych etapach Splywu. Kszty uczestnictwa: 219 zl d sby pelnletniej 169 zl d sby niepelnletniej, W ww. ksztach uwzglednin 20 zl. skladki czlnkwskiej SIiTK, 99 zl (za caly splyw) d sby za miejsce w kajaku rganizatra, w przypadku wziecia udzialu w wybranych etapach splywu kszt uczestnictwa wynsi 37 zl dziennie d sby pelnletniej i 29 zl dziennie d sby niepelnletniej + 15 zl dziennie za miejsce w kajaku rganizatra. platy nalezy dknac d dnia r. na nastepujace knt Organizatra: Bank PKO BP nr Organizatr zapewnia: transprt uczestników raz ich bagazu na trasie, miejsce na plach namitwych (sprzet biwakwy uczestników), cieply psilek na mecie kazdeg etapu splywu lub na bzwisku, prgram kulturalny, rekreacyjny, udzial w Biesiadzie kajakwej (w tym klacja), pamiatki ze splywu, nagrdy dla najlepszych we wspólzawdnictwie i najaktywniejszych kajakarzy, ubezpieczenie NW, drazna pmc medyczna w czasie trwania splywu. Obwiazki uczestników: Kazdy uczestnik zbwiazany jest d: przestrzegania niniejszeg Regulaminu raz zarzadzen Kmandra i Sedzieg Glówneg, stswania sie d plecen rganizatrów, Plicji, ratwników WOPR i sób chraniajacych uczestników raz ich mienie zwlaszcza pdczas realizacji prgramu na wdzie, m.in.: wspólneg plywania na trasie (niewyprzedzania Pilta, niepzstawania za zamykajaca splyw Czerwna Latarnia ), bzwania na biwakach w miejscach wyznacznych, zachwania prawidlwej pzycji w kajaku, dbania sprawnsc i jaksc sprzetu plywajaceg i ratunkweg, dbania czystsc na szlaku i miejscach biwakwania, psiadania niezbedneg sbisteg wypsazenia, w tym kamizelek asekuracyjnych, które nalezy miec pprawnie

6 zalzne pdczas realizacji prgramu na wdzie raz wlasneg sprzetu biwakweg, udzielania pmcy innym w razie ptrzeby i mzliwsci. pkrycia ksztów zwiazanych z naprawa wszelkich spwdwanych przez siebie strat materialnych, przestrzegania przepisów chrny przyrdy, bezpieczenstwa na wdzie i przepisów przeciwpzarwych, przestrzegania ciszy ncnej, przestrzegania zakazu spzywania alkhlu na wdzie i zakazu naduzywania alkhlu pdczas trwania calej imprezy. Zaleca sie, aby kazda druzyna psiadala wlasna apteczke i reperaturke. Weryfikacja: Kazda sba staje sie uczestnikiem imprezy z chwila sbisteg dknania weryfikacji w Biurze Splywu, d której niezbedne sa dwód sbisty i dwód wplaty wpisweg raz wypelnienia karty uczestnictwadeklaracji czlnkwskiej SITK. W przypadku sób niepelnletnich weryfikacji dknuje w jej imieniu sba sprawujaca pieke tj. prawny piekun lub sba trzecia psiadajaca pisemna zgde prawnych piekunów na udzial sby niepelnletniej w splywie, Pstanwienia kncwe: Uczestnicy bira udzial w imprezie na wlasna dpwiedzialnsc. Za sby niepelnletnie dpwiedzialnsc pnsza ich prawni piekunwie lub upwaznine d pieki nad nimi sby drsle. Organizatr nie bierze dpwiedzialnsci za ewentualne straty materialne pniesine przez uczestnika w czasie trwania imprezy. Kmandr ma praw wykluczenia z imprezy sób, które nie pdprzadkwuja sie niniejszemu Regulaminwi, bez zwrtu wpisweg. Ze wzgledu na warunki pgdwe, niedpwiedni stan wdy, bezpieczenstw uczestników lub inne niezalezne d rganizatrów uzasadnine czynniki - Kmandr mze zmienic, skrócic, a nawet dwlac pszczególne etapy imprezy bez bwiazku zwrtu wpisweg. W sytuacji niemznsci realizacji prgramu na Wisle, alternatywnie zstanie zrganizwany splyw na rzekach Radmka i Pilica, z jedna baza w Kzienicach i wyscigiem Grand Prix na dlnym dcinku Pilicy. Zglaszajacy pnsi pelna dpwiedzialnsc za pzim techniczny psiadaneg sprzetu, umiejetnsc plywania i stan zdrwtny sad. Dane sbwe uczestników nie beda wykrzystane d zadnych innych celów niz zwiazanych z rganizacja imprezy.

7 W przypadku rezygnacji z udzialu (niezglszenia sie) w Splywie, w terminie 14 dni przed rzpczeciem kszt uczestnictwa nie bedzie zwracany prócz skladki czlnkwskiej SIiTK. W celu unikniecia prblemów z trzymaniem swiadczen lekarskich prsimy zabranie ze sba dkumentu stwierdzajaceg ubezpieczenie (ksiazeczki RUM). Regulamin wspólzawdnictwa I. Cel Zapewnienie bezpieczenstwa na splywie raz wylnienie najlepszych zawdników w klasyfikacji indywidualnej splywu i druzyn w klasyfikacji druzynwej splywu. II. Pstanwienia gólne 1. We wspólzawdnictwie bira udzial wszyscy zweryfikwani uczestnicy. 2. Plynacy z przdu czlnek zalgi musi psiadac zalzny numer startwy. Numer ten nalezy ustnie zglsic sedziemu na starcie i mecie kazdeg etapu. Zglszenie numeru uznaje sie za dknane, gdy sedzia pwtórzy uslyszany numer. 3. W przypadkach niepisanych w niniejszym Regulaminie bwiazuje Regulamin Kajakarstwa Klasyczneg PZK. 4. Organizatr zastrzega sbie praw interpretacji niniejszeg Regulaminu i zmiany prgramu imprezy w zaleznsci d zaistnialej sytuacji, np. niekrzystnych warunków atmsferycznych. III. Kategrie 1. Uczestnicy startuja w nastepujacych kategriach: T-1 kajaki turystyczne (sztywne) - K, M Junir i M Senir, T-2 kajaki turystyczne (sztywne) - K, M i Mix, 2. Sedzia Glówny mze utwrzyc inne kategrie. 3. Kategrie twrzy sie w przypadku zglszenia minimum 4 sad. 4. W kategrii M Junir startuja sby urdzne w rku 1969 i mldsi. 5. W kategrii M Senir sby urdzne w rku 1968 i starsi. 6. Osady nietwrzace pelnej kategrii mga na wnisek Sedzieg Glówneg, jesli wyraza na t zgde, zstac dlaczne d kategrii wyzszej (T-1 K d T-1 M, T-2 K d T-2 Mix, T-2 Mix d T-2 M). IV. Punktacja indywidualna

8 1. Punktacje prwadzi sie ddzielnie dla kazdej kategrii. 2. D punktacji indywidualnej zalicza sie punkty zdbyte za: a. wyscig Grand Prix PZKaj: za I miejsce pkt za II miejsce pkt za III miejsce pkt za IV miejsce pkt za V miejsce pkt za kazde nastepne 1 pkt mniej. b. kazdy dcinek limitwany czasem + 40 pkt. (etapy: I-VI) 3. Uczestnicy wyscigu startuja w swich kategriach, w skladzie sad zgdnym z weryfikacja, ze startu kreslneg przez Sedzieg Glówneg na dprawie z kierwnikami ekip. 4. Warunkiem zaliczenia wyscigu jest pknanie calej trasy VII etapu, w czasie kreslnym w regulaminie, tzn. wyplyniecie w czasie twarcia startu i wplyniecie na mete w czasie jej twarcia. 5. Dyskwalifikacja w punktacji nastepuje p udwdnieniu nieuzgdninej zmiany w skladzie sady, zmiany kategrii ldzi lub miniecia fragmentu trasy. UWAGA: Klasyfikacja zawdników w ramach Cyklu Grand Prix PZKaj 2010 ustalna zstanie na pdstawie wyników uzyskanych w VII etapie (sbta, r.), bez wzgledu na liczbe dni uczestniczenia w splywie. V. Punktacja druzynwa 1. O klejnsci druzyn decyduje suma punktów zdbytych przez maximum 5 najlepszych sad druzyny w punktacji indywidualnej. 2. Druzyne stanwia c najmniej 3 sady. 3. Od ww. sumy dejmuje sie punkty za: - wykluczenie z imprezy czlnka druzyny pkt. - dyskwalifikacje kazdej sady druzyny pkt. - za wyplyniecie p zamknieciu startu raz za przyplyniecie p zamknieciu mety przez kazda sade druzyny - d 100 pkt. 4. Kazda druzyna trzymuje pnadt +1 pkt za kazda sbe, która uknczyla jeden etap, jednak nie wiecej niz +20 pkt. dziennie. VI. Prtesty

9 1. Nie pdlegaja prtestwaniu decyzje sedzieg startera dt. prawidlwsci startu raz sedzieg celwniczeg dt. klejnsci sad na mecie. 2. Prtesty dt. pzstalych decyzji sedziów nalezy skladac pisemnie w Biurze Splywu najpózniej w ciagu 1 gdziny d zaknczenia knkurencji raz w ciagu 1 gdziny d glszenia kncwej klasyfikacji indywidualnej. 3. Wraz z prtestem nalezy wplacic vadium w wys. 80 zl, które pdlega zwrtwi w razie uznania prtestu. VII. Nagrdy Za zajecie I miejsca w klasyfikacji druzynwej - Nagrda Glówna: Puchar Grunwaldu. 3 najlepsze druzyny trzymaja medale i dyplmy. Nagrdy rzeczwe trzymaja druzyny za najliczniejsza reprezentacje raz uczestnicy za aktywnsc i pmc rganizacyjna. Trzy najlepsze sady w kazdej kategrii trzymaja medale, dyplmy raz nagrdy rzeczwe. KARTA ZGLOSZENIA - DEKLARACJA CZLONKOWSKA SIiTK na kres trwania MIEDZYNARODOWEGO SPLYWU KAJAKOWEGO GRUNWALD 2010 Nazwisk i imie Klub macierzysty / druzyna na splywie Data i miejsce urdzenia PESEL

10 Stwarzyszenie Instruktrów i Trenerów Kajakarstwa ul. Gplanska 29/132, WARSZAWA, NIP REGON knt w PKO BP Nr dwdu sbisteg Adres zamieszkania (ulica, nr dmu/mieszkania, kd, miejscwsc, wjewództw) Nr tel., Rezerwacja miejsca w kajaku TAK? NIE? Kategria kajaka T-1 K? T-1 M Junir? T-1 M Senir? T-2 K? T-2 M? T-2 Mix? Nazwisk i imie zalgi w kajaku (jesli T-2) Udzial tylk w wybranych etapach 20.06? 21.06? 22.06? 23.06? 24.06? 25.06? 26.06? Uwagi / wazne infrmacje O S W I A D C Z E N I E : Wyrazam zgde na przetwarzanie mich danych sbwych na ptrzeby ww. imprezy, zgdnie z Ustawa chrnie danych sbwych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(dz. U. nr 133, pz. 883). Wypelnienie i przeslanie (w dwlny spsób) niniejszej Karty Zglszenia, jak równiez uiszczenie wpisweg uwazam za jednznaczne z deklaracja zapznaniu sie z Regulaminem imprezy i pelnej akceptacji jeg tresci. data pdpis zglaszajaceg Uwaga!: D Karty Zglszenia sby niepelnletniej nalezy dlaczyc pisemna zgde rdziców lub piekunów prawnych na udzial w splywie. Zgda pwinna zawierac dane sby niepelnletniej, rdzica, i piekuna raz numery dwdów tzsamsci (legitymacji) i telefnu rdzica(sby prawnej).

11 miejscwsc,. data.. Imie i nazwisk Adres zamieszkania PESEL Seria i nr dwdu sbisteg telefn Oswiadczenie Oswiadczam, ze bire pelna dpwiedzialnsc za udzial w (nazwa imprezy)..... niepelnletniej/niepelnletnieg. (dane niepelnletniej sby).. Stpien pkrewienstwa. Pdpis przyjmujaceg dpwiedzialnsc.. I N N E I N F O R M A C J E Turniej SMOCZYCH LODZI 1. W rganizwanym turnieju przewiduje sie udzial k druzyn. Zglszenia na listach rganizatrów przyjmwane beda w gdzinach w piatek r. i sbte r. w gdzinach d 7.00 d Turniej przeznaczny jest dla amatrów. Mga w nim wziac udzial zupelnie niedswiadczeni zawdnicy, pniewaz d kazdej druzyny zstanie dkptwany dswiadczny sternik. 3. Zawdy dbeda sie na ldziach 10-sbwych. Wszyscy zawdnicy wystartuja w kamizelkach asekuracyjnych dstarcznych przez rganizatra. 4. Zawdy rzegrane zstana w kategriach: gimnazja, szkly srednie, pen (grupy zawdwe, srdwiskwe itp.). W kazdej sadzie wystepwac musza przynajmniej dwie kbiety. 5. Eliminacje beda plegac na pknaniu na czas wyznaczneg dcinka trasy na jezirze, znaczneg bjkami, p zamknietym trze. 6. W finalach startwac beda p dwie sady.

12 7. Finaly dbeda sie na dchdzenie, p zamknietym trze. Ldzie wystartuja z jednej linii, ale w przeciwnych kierunkach kólka pknywane beda przeciwnie d ruchu wskazówek zegara. Klejnsc startu i pzycja na starcie beda lswane. 8. Na jezirze zstanie wyznaczny tr dlugsci 2 minimil Grunwaldzkich (1 minimila = 141,0 m), graniczny bjami nawrtwymi (p 2 na kazdym nawrcie). Bje nalezy mijac z zewnatrz, plywajac je lewa burta. Dwie bje umieszczne w plwie dystansu beda wyznaczac linie startu i pkrywajaca sie z nia linie mety. Kazda zalga bedzie miala d pknania pelne kla w liczbie przypisanej kategrii, w której startuje. 9. Dystans jest zróznicwany dla kazdej kategrii: - gimnazja 1 kólk (k. 564 m) - szkly srednie 2 kólka (k m) - pen 3 kólka (1692 m) 10. W finale wystartuja dwie najlepsze sady w pszczególnych kategriach, które beda ze sba bezpsredni knkurwac. 11. Miejsca dalsze (d trzecieg miejsca wlacznie) beda kreslne na pdstawie czasów przeplywu w eliminacjach. 12. W piatek ( r.) dbeda sie treningi d zawdów, które zakncza sie przeplywem eliminacyjnym, w sbte ( r.) c.d. treningów i eliminacji raz finaly, a w niedziele ( r.) pkazy. 13. Kazda druzyna mze dbyc 30 minutwy trening. Bezpsredni p treningu nastapi przeplyniecie eliminacyjne. ZAWODY KAJAKOWE 1. W rganizwanych zawdach przewiduje sie udzial k. 100 sób. Glówny nabór bedzie przeprwadzny w parciu szkly i srdwisk Pwiatu Kzienice. Zglszenia na listach rganizatrów przyjmwane beda w gdzinach w piatek r. i sbte r. w gdzinach d 7.00 d Zawdy przeznaczne sa dla amatrów. Start dbywa sie na sprzecie rganizatra (dla wszystkich takie same kajaki i wisla, które zstana przydzielne lsw). Zawdnicy startuja w kamizelkach asekuracyjnych rganizatra. 3. Zawdy rzegrane zstana w kategriach: gimnazja, szkly srednie, pen (drsli) z pdzialem na plec: kbiety i mezczyzni. 4. W eliminacjach startwac beda p dwa-cztery kajaki. Start nastapi z jednej linii przy brzegu. 5. Eliminacje plegac beda na pknaniu na czas wyznaczneg dcinka trasy na jezirze. 6. Dystans bedzie zróznicwany dla kazdej kategrii. Na jezirze zstanie wyznaczny bjami tr dlugsci plwy minimili Grunwaldzkiej (k. 70,5 m). - gimnazja 1 minimila (start, nawrót, pwrót na linie mety) - szkly srednie 2 minimile (start, 2x nawrót, pwrót na linie mety) - pen 3 minimile (start, 3x nawrót, pwrót na linie mety) 7. W finale wystartuja dwaj najlepsi zawdnicy w pszczególnych kategriach, którzy beda ze sba bezpsredni knkurwac na wdzie. Miejsca dalsze (d trzecieg miejsca wlacznie) beda kreslne na pdstawie siagnieteg czasu. 8. Finaly zstana przeprwadzne na trze smczych ldzi, w mdelu na dchdzenie.

13 9. W piatek ( r.) dbeda sie treningi d zawdów i eliminacje, a w sbte ( r.) c.d. treningów, eliminacji i finaly, zas w niedziele ( r.) pkazy. Uwaga: dla kategrii pen zstanie ddatkw przeprwadzna knkurencja w dwójkach. W pzstalych kategriach zawdy beda realizwane tylk na kajakach 1-sbwych. Zawdy beda wplecine w prgram bchdów 600-lecia Bitwy pd Grunwaldem. Zwycieskie druzyny nagrdzne zstana pucharami i medalami, a zawdnicy nagrdami rzeczwymi. Wreczenie wyróznien dbedzie sie na scenie glównej ww. bchdów. Elementarne zasady bezpieczenstwa na splywach kajakwych autr: Jacek Starzynski zródl: Kajakarstw jest wyjatkw przyjemnym spsbem bcwania z natura. Jest tez bardz bezpieczne, pd warunkiem, ze pstepujesz rzsadnie, przestrzegajac kilku pdstawwych zasad: 1. Zawsze licz sie z mzliwscia wywrtki kajaka. Kazda nie umiejaca plywac sba, która wsiada d kajaka, pdejmuje ryzyk. Mzna je zmniejszyc zakladajac kamizelke ratunkwa. Jezeli wzisz w kajaku dzieci, t pamietaj, ze w razie wypadku jedna sba drsla bedzie w stanie ratwac tylk jedn dzieck. Osby ptrafiace plywac pwinny liczyc sie z graniczeniem swich mzliwsci przez ubranie, szybki prad na rzece, fale na jezirze lub mrzu i niska temperature wdy. Dlateg w trudnych warunkach nalezy zakladac kamizelke asekuracyjna, a na mrzu - ratunkwa. Nigdy nie plywaj samtnie. Zawsze pwinien byc kl Ciebie kts, kt pmze Ci w razie wypadku. Nigdy nie plywaj w ncy. Udzielenie pmcy w ciemnsci jest bardz trudne lub wrecz niemzliwe. Nigdy nie wsiadaj d kajaka p spzyciu alkhlu lub srdków durzajacych. One spwalniaja Twje reakcje i graniczaja rzsadek. Alkhl nie rzgrzewa ale przyspiesza utrate ciepla. Wypadki sa nieczekiwane. W krytycznych sytuacjach nie ma czasu na demkracje i dlateg kazda grupa pwinna wybrac sbe, która w razie watpliwsci pdejmie szybka decyzje. Takim decyzjm nalezy sie bezwzglednie pdprzadkwac. 2. Wda jest ptencjalnie grznym i zdradliwym zywilem.

14 Przed splywem dwiedz sie jak najwiecej trasie, która chcesz przeplynac. Pamietaj, ze najwiekszym niebezpieczenstwem sa spietrzenia wdy: pwinienes wiedziec, czy i gdzie znajduja sie sztuczne prgi, tamy, mlyny - zachwaj tam szczególna strznsc. Splywajaca wda twrzy pnizej spietrzenia pzime zawirwanie stanwiace pulapke dla sby, która sie w nim znajdzie. Nie nalezy próbwac przeplywac takich miejsc, b knsekwencje wywrtki sa tam duz pwazniejsze niz gdzie indziej. Pamietaj, ze rzeki sa szczególnie grzne przy wezbranej wdzie: plywanie przy stanach pwdziwych jest zawsze i wszedzie niebezpieczne. Przed wyplywaniem na twarte akweny (duze jezira, mrze, itp.) zawsze trzeba sprawdzic warunki pgdwe. Wybieraj taki akwen, na którym sbie pradzisz w danych warunkach hydr i mete, na dstepnym sprzecie. Wdy górskie i mrze stwarzaja szczególne zagrzenia. Jezeli chcesz p nich plywac, t pwinienes zdbyc dpwiednie umiejetnsci i zapatrzyc sie we wlasciwy sprzet. 3. Kajak t mala lódka. Zwracaj uwage na wieksze jednstki plywajace i zawsze ustepuj im z drgi: jestes najmniejszy i najbardziej zwrtny. Zachwuj zawsze duzy dstep d statków, barek, prmów. 4. Odpwiedni sprzet jest kniecznym warunkiem bezpieczenstwa. Twój kajak pwinien byc niezatapialny. Zawsze miej pd reka (a najlepiej na sbie) kamizelke asekuracyjna (na duzych akwenach - ratunkwa). Pamietaj dpwiednim ubraniu: zwlaszcza przy zlej pgdzie i w zimnej wdzie wlasciwe ubranie mze uratwac zycie. Ubranie nie mze krepwac ruchów i byc zbyt ciezkie: gruby plaszcz i kalsze mga p wywrtce pciagnac Cie jak kamien na dn. Na wdach górskich pamietaj zalzeniu kasku i zabraniu ze sba rzutki. Nigdy nie zaszkdzi wzic ze sba szczelnie zapakwana apteczke - jezeli nie bedziesz jej mial pd reka, t kaze sie niezbedna! Naucz sie udzielac pierwszej pmcy. 5. Staraj sie caly czas uczyc i rzwijac swje umiejetnsci i wiedze. Im wiecej umiesz, tym wieksze jest Twje bezpieczenstw.

15 6. Zwracaj uwage na innych i pmagaj im w razie ptrzeby. Stanczyk Andrzej Plitechnika Warszawska (pracwanie z 2009 r.) Mst który wyznaczyl lsy Eurpy Latem 1409 rku napiecie siega zenitu. Zakn Krzyzacki znajduje sie u szczytu ptegi, a Ulryk vn Jungingen, brany przed dwma laty Wielkim Mistrzem zaknu, jest zwlennikiem rzstrzygania sprów z Plska - mieczem. Wczesniejsze przejmwanie ziem plskich: chelminskiej i michalwskiej raz Pmrza Gdanskieg, a takze statnie najazdy na ziemie dbrzynska dwdza skutecznsci tej plityki. Wisna teg rku Krzyzacy zajeli plskie statki ze zbzem dla gldujacej Litwy, z która Krna zwiazala sie unia w Krewie, pnwina ugda spisana w Wilnie i Radmiu (1401 r.). W zbzu dkryt zbrje dla Litwinów wspierajacych pwstanie Zmudzi przeciw zaknwi. W lipcu 1409 rku walny zjazd w Leczycy ustala zbrjna pmc dla Litwy w przypadku krzyzackieg najazdu, czym pselstw plskie z arcybiskupem gnieznienskim Miklajem Kurwskim uprzedza w Malbrku 1 sierpnia. Piec dni pózniej - 6 sierpnia Krzyzacy wypwiadaja wjne Plsce i 12 sierpnia ruszaja na ziemie dbrzynska, zajmujac Dbrzyn, Bbrwniki i Zltryje u ujscia Drwecy raz Bydgszcz na Kujawach. W samzwanczym dwecie Janusz I, ksiaze czersk-warszawski, wdziera sie na ziemie zaknu i pali Dzialdw, a na przelmie wrzesnia i pazdziernika wjska plskie dbijaja Bydgszcz. Tamze, nad Brda, walczacy zawieraja rzejm d 24 czerwca 1410 rku. Przerwe w walkach bie strny wykrzystuja na zjednywanie sjuszników i przygtwania d wjny. Krzyzacy zawieraja przymierze z królem Wegier Zygmuntem Luksemburczykiem i ksiazetami zachdnipmrskimi. Placy zyskuja przychylnsc papieza Aleksandra V, który wzywa Wielkieg Mistrza d pjednania z Jagiella. Miast teg, Krzyzacy wybieraja inneg rzjemce - króla czeskieg Waclawa IV (tez Luksemburczyka) i przekupujac g zapewniaja krzystny dla siebie wyrk, któreg Plska nie uznaje. D Malbrka sciagaja zaciezni rycerze z Eurpy Zachdniej, d Krny wracaja rycerze plscy przebywajacy na dwrach eurpejskich, ze slynnym Zawisza Czarnym, niepknanym w turniejach rycerskich. Z nadejsciem grudnia dbywa sie tajna narada króla Jagielly z ksieciem Witldem w Brzesciu nad Bugiem, gdzie w becnsci pdkanclerzeg Miklaja Traby (pózniejszeg arcybiskupa i prymasa Plski) pwstaje plan dzialan na przyszly rk. Zdecydwan uderzyc wprst na Malbrk, ustaln czas i miejsca kncentracji wjsk plskich i litewsk-ruskich raz miejsce ich placzenia pd Czerwinskiem. Wraz z wygasnieciem rzejmu Krzyzacy grupuja sie na Pmrzu Gdanskim, zas zalgi plskie uderzaja na Trun, a litewskie - na ziemie zaknne az p Klajpede. 30 czerwca 1410 rku glówne sily plskie przeprawiaja sie mstem pntnwym przez Wisle pd Czerwinskiem, gdzie wyznaczn punkt zbrny bu armii. 10 lipca placzne sily dcieraja d brdów przez Drwece pd Kurzetnikiem, które jednak zdazyli bsadzic nadciagajacy Krzyzacy. Jagiell decyduje wiec bejscie rzeki blizej zródel. 13 lipca zdbywa ufrtyfikwane Dabrówn, przejmuje krzyzackie zapasy zywnsci, lecz na pstju nad jezirem, w drdze d Olsztynka drge zastepuja mu wjska zaknu wspmagane przez rycerstw z Zachdniej Eurpy. 15 lipca 1410 rku sily plsk-litewsk-ruskie z udzialem ddzialów czeskich i tatarskich, lacznie pnad 30 tysiecy zlnierzy, starly sie z 25 tysieczna

16 armia dwdzna przez Wielkieg Mistrza na plach wsi Grunwald i Stebark (liczebnsc wjsk w bitwie jest róznie ceniana [1, 2, 3]). Ciag dalszy znamy ze szklnych lekcji histrii: nim nadszedl wieczór, plwa Krzyzaków zginela, a dalsze 14 tysiecy dstal sie d niewli. Lupem zwyciezców padaja m. in. tabry z zelaznymi kajdanami, przygtwanymi zawczasu przez Krzyzaków na spdziewanych jenców. Tych rycerzy eurpejskich, którzy nie padli w bju, Jagiell puszcza bez kupu, c rzslawia wielkdusznsc zwyciezców szerk na kntynencie. Niestety jaszczurczy leb zaknu szybk drósl. Kmtur ze Swiecka Henryk vn Plauen, który nie bral udzialu w walkach, juz 18 lipca przygtwal Malbrk d brny i pnad trzytygdniwe blezenie grdu kazal sie nieskuteczne. Braki w zapatrzeniu i chrby spwdwaly dejscie wjsk litewskich i ddzialów z Mazwsza, a na wiesc tym liczne zamki i miasta krzyzackie, które uznaly juz zwierzchnsc króla Plski, pnwnie wrócily pd panwanie zaknu. W nastepnych latach knieczne byly klejne wyprawy. Wrócmy d mstu umzliwiajaceg przeprawe sil plskich przez Wisle. Budwe jeg ustaln na naradzie Jagielly i Witlda w Brzesciu nad Bugiem 30 listpada 1409 r. Mial t byc wedle Dlugsza mst nigdy przedtem nie widziany, na pdprach z ldzi. Msty takie, dzis nazywane pntnwymi, budwan na Slwianszczyznie juz wczesniej, m. in. na Rusi w Kijwie (1115 r.). Pdbny - przekraczal Ngat. Nie byly t wiec budwle niesptykane na naszych ziemiach i w sasiedztwie. Niesptykane byly tylk: jeg dlugsc i temp budwy mst pstawin w pól dnia! Przygtwanie mstu plecn starscie radmskiemu Dbrgstwi Czarnemu z rdu Naleczów z Odrzywlu. Budwe ldzi i pmstów prwadzn w wielkiej tajemnicy pd Kzienicami w Puszczy Radmskiej. Piecze nad rbtami sprawwal mistrz Jarslaw. Mst skladal sie z przeszl 150 ldzi wspierajacych pmst dlugsci 500m. Ldzie te splawin 150km w dól rzeki i placzn 30 czerwca, wykrzystujac plzna w rzece kepe Sladwska. Mzna sie dmyslac, ze ukladan g jednczesnie na calej dlugsci i ze rganizacja pracy byla znakmita, a ilsc rbót przy scalaniu niewielka. Trzy dby trwal przemarsz p nim wjsk plskich zlznych z 18.tysiecznej jazdy, 4.tysiecy piechty i kl 8.tysiecy wzów z zapatrzeniem, które grmadzn pdczas wczesniejszych plwan w brach. Wzy te byly ciagnine przez pnad 10 tysiecy wlów, a klumna wjsk miala 140 km dlugsci. Pdbn wiesci mscie dtarly d wielkieg mistrza przedwczesnie, bwiem zakn mial wywiadwców na ziemiach plskich, lecz nie dan wiary, by mgli teg dknac Placy i t w tak krótkim czasie. P przejsciu wjsk i tabrów mst zstal rzebrany i splawiny dalsze 65 km, w klice dzisiejszeg Ciechcinka, gdzie psluzyl wjskm wracajacym spd Grunwaldu [4]. Pdczas klejnej wyprawy Jagielly, w 1414 rku zbudwan mst pd Zakrczymiem, ale stawianie g przebiegal mniej sprawnie, gdyz dlugtrwale deszcze nazbyt pdnisly stan wód i trzeba byl czekac siem dni zanim padly. Pd Czerwinskiem stawian msty jeszcze dwukrtnie: w 1419 rku i 1422 rku [4]. * * * Czesciej niz sukcesy rzpamietujemy niepwdzenia, których ls nie szczedzil nam na skutek zmwy sciennych wladców. Tym bardziej pwinnismy swietwac jubileusze tych naszych zwyciestw, które wytyczaly bieg histrii: wiktrie grunwaldzka, dsiecz wiedenska, Cud nad Wisla i kilka innych. Nieceniny t element edukacji histrycznej i patritycznej. Za rk minie szesc wieków d rzgrmienia wjsk zaknu. By uczcic rcznice, trzeba sie d niej przygtwac z duzym taktem i subtelnscia, bwiem zwyciestw t byl udzialem

17 wszystkich wjsk naszej kalicji i znalazl dbicie w ich nardwych mitlgiach. Piszac mstach w Wilnie [6], wspmnialem rzmwy z Litwinami przed wilenskim muzeum, gdzie wystawian wtedy Bitwe pd Grunwaldem Matejki. Mi rzmówcy byli przeswiadczeni, ze zwyciestw t dniesin przede wszystkim dzieki ich lekkiej jezdzie. Zródla rsyjskie pdkreslaja udzial pulków smlenskich [3], a przeciez wspmagali nas i Czesi pd wdza Jana Zizki i Tatarzy, którym tez nalezy sie satysfakcja. Rdzimi histrycy uwypuklaja nwczesny spsób dwdzenia wjskami przez Jagielle ze wzgórza, skad mial dsknaly przeglad sytuacji raz szarze plskiej strazy królewskiej, która zniszczyla centrum wjsk krzyzackich w chwili zlamania pru Litwinów. A i w mitlgii niemieckiej przegrana ta ma znaczenie niemniejsze. Wyekspnwanie rli mstu w Czerwinsku i jeg budwniczych dla pmyslnsci calej wyprawy nie urazi krajan zadneg z ówczesnych sjuszników. Przygtwania w tym celu zainicjwal ficer saperów w stanie spczynku p. Jacek Brachacki. Zawiazal sie zespól przygtwujacy bchdy jubileuszu budwy mstu, skupiajacy lkalne administracje miast i pwiatów tych ziem, gdzie przygtwan mst i gdzie g zmntwan. Uczestnicza w nim rganizacje pzarzadwe, stwarzyszenia i sby prywatne. Patrnat nad zamierzeniem bjal marszalek Mazwsza Adam Struzik. Sptkanie kl czterdziestsbweg zesplu rganizatrów dbyl sie w klasztrze w Czerwinsku, gdzie jeg becni gspdarze Bracia Salezjanie, udstepnili refektarz z widkiem na Wisle. Wewnatrz, przy zastawinych stlach djrzewaly kncepcje i zamierzenia, a za knami, niec w góre rzeki, wsród sinych mgiel wynurzala sie z plytkiej Wisly kepa Sladwska, przez która niegdys wiódl mst mistrza Jarslawa. Sa juz pierwsze siagniecia pdjetych dzialan. Ksiadz prf. Ustale, dyrektr muzeum diecezji Plckiej przedstawil wyniki wertwania archiwalnych zapisów przeprawie i pbycie Jagielly w Czerwinsku, nigdy jeszcze nie publikwanych. Byc mze wyswietla ne watpliwsci, jakie pwstaja przy lekturze dziela Bze igrzysk. Histria Plski [3], któreg autra - Nrmana Daviesa nie mzna pdejrzewac brak sympatii d naszeg kraju, ale tez i niedkladnsc badan. Czytamy tam - na piec dni przed kncem zawarteg wczesniej rzejmu Wladyslaw Jagiell i jeg naczelny dwódca Zyndram z Maszkwic przekrczyli Wisle w pblizu miejscwsci Czerwinsk, przechdzac p przygtwanym ptajemnie mscie pntnwym. Skad te piec dni wczesniej? - byc mze autr czerpal infrmacje z zapisków wrazeg zaknu, który sfalszwal nawet tekst umwy lkacyjnej ze strna plska, kazany papiezwi. W innym wystapieniu - wójt terenu, na którym dbre swe mial Pwala z Taczewa (rycerz i dyplmata - chrniarz Jagielly), rzwinal kilkumetrwej dlugsci ruln z ftgraficzna kpia nieznaneg brazu malarskieg ukazujaceg bitwe pd Grunwaldem, wykryteg w pdziemiach muzeum we Lwwie i wykupineg d Ukrainców. Kpie ta pkazan na tak krótk i w takim slabym swietleniu, ze nie udal sie jej wyraznie sftgrafwac, ale na pewn bedzie jedna z atrakcji bchdów. Pan Jan Brachacki naklania saperów d pstawienia wspólczesneg mstu pntnweg przez kepe Sladwska na Wisle w rcznice ustawienia mstu mistrza Jarslawa. Bedzie t jednak budwla tymczaswa, rzebrana juz p kilku dniach. Gdyby ustawic przy niej dwa... trzy przesla drewniane, pdbne d zbudwanych przez mistrza Jarslawa i pzstawic je tam na stale, bylyby zacheta dla turystów d dwiedzania Czerwinska w przyszlsci. Szukajac sprzymierzenców tych dzialan, znalazl wyniki bliczen fachwców [5], którzy wychdzac z niezbednej nsnsci mstu ustalili, ze d jeg wzniesienia zuzyt kl 2000m 3 drewna, najprawdpdbniej debweg i ze kazda lódz

18 byla kl 5,0m dluga, 1,5m szerka i 1,0m wyska a pmst z dyli kl 6.metrwej dlugsci mial 3,5m szerksci. Spróbujmy szybk zweryfikwac te przypuszczenia. Jesli pchód wjsk i tabrów ciagninych przez wly mial dlugsc 140km i wedrwal przez mst przez 3 dlugie czerwcwe dni nieprzerwanie, t srednia predksc wynsila v=140/[3x( )]~3,0...2,0km/h c jest zblizne d predksci wzu ciagnineg wlami. Przy takiej predksci i czasie przejazdu wystarczy szerksc pjedynczej skrajni wzu b~3,5m. Z piecsetmetrwej dlugsci mstu parteg na pnad 150 ldziach i zmntwaneg z segmentów pwtarzalnych w celu ulatwienia szybkieg mntazu wynika, ze na jedna lódz przypadal bciazenie z 500/(>150)~3,0m pmstu, a ze kazde przesl byl parte na dwóch ldziach, t dyle wzdluzne mialy dlugsc L~6,0m. Oszacwujac bciazenie wzami zaprzeznymi w wly, wyladwanymi beczkami z slnym miesem i wszelaka spyza, na nie mniej niz wspólczesne bciazenie chdników tlumem p=250kg/m 2 ~2,5kN/m, a najwiekszy nacisk na jedn z czterech kól wzu P<5,0x2,0x250/4~625kG~6,25kN t na pmst wystarczylaby dylina pprzeczna z kraglaków d 2 ~10..12cm splazwanych tprami W* 2 =0,0912x( ) 3 = cm 3 gdyz bciazenie klem wzu gnace dyline bylby przeniesine przez jeden lub dwa kraglaki na dwa lub trzy dyle wzdluzne - belki glówne przesla rzstawine c cm M 2 =5,0x(0,50...0,70)/4=0, ,875kNm W 2 =(0, ,875)x10-3 /10=( )x10-6 m 3 = cm 3 <2 W* 2 =2x91cm 2. Na belki te wystarczaja splazwane kraglaki d 1 ~20..22cm Ø20cm/0,50m 8szt. lub 6Ø22cm/0,70m 6 szt. Bwiem zginane sa mmentem d ciezaru przesel: pmstu (g 1 ), belek wzdluznych (g 2 ) i preczy (g 3 ) g 1 =0,74d 1 2? d /c=(0,74x0,20 2 /0,50...0,74x0,22 2 /0,70)x9,0=0,53...0,46kN/m 2 g 2 ~(0,74d 2 2 /d 2 )? d =0,74x(0,10 2 /0,10...0,12 2 /0,12)x9,0=0,67...0,80kN/m 2 g= g 1 + g 2 + g 3 ~(0,53+0,67+...)...(0,46+0,80+...)~1,40kN/m 2 M 1g =1,40x(6,00-1,50) 2 /8=3,6kNm/m szerksci pmstu, raz mmentem d bciazen uzytkwych p=2,5kn/m 2 rzlznych równmiernie - na klejnych przeslach M 1p ~2,5x(6,00-1,50) 2 /8=6,3kNm/m szerksci pmstu, - lub tylk na jednym przesle M 1p ~2,5x(6,00-0,75) 2 /8=8,6kNm/m szerksci pmstu (wskutek wypru ldzi sasiednich, niebciaznych przesel, przemieszcza sie wypadkwe reakcji i zwiekszy zastepcza rzpietsc przesla L z =(6,00-2x1,50/2)+2x[1,50/(2x2)]=4,50+2x0,375=5,25m) lub d nacisku kla M 1p ~6,25x(6,00-0,75)/4=8,2kNm na c najmniej dwie belki, lacznie: M 1 =3,6+8,6=12,2kN/m>3,6+8,2/([2x(0,50...0,70)~11,8kNm/m W* 1 =0,0912x(20 3 /0, /0,70= cm 3 /m > W 1 =12,2x10-3 /10=1220x10 6 m 3 =1220cm 3. Przewidywane zuzycie drewna zawyzn znacznie. Objetsc drewna przesel V 1 =g/? d =1,40x3,50/9,0=0,55m 3 /m dlugsci mstu, a na cala dlugsc mstu V 1 = V 1 L c =0,55x500=275m 3. Gdyby na budwe ldzi zuzyt nawet tyle drewna, c na pmst V 2 ~2(1,50x5,0+1,0x5,0+1,0x1,50)x0,05x150=1,40x150=210m 3 <275m 3 t i tak trzeba g znacznie mniej niz 2000m 3 nawet z dpadami. Pprawnie ustaln wymiary ldzi, które przensza mniej wiecej plwe bciazenia z 6,0m dlugsci pmstu, wiec kazda z nich pwinna miec wyprnsc

19 W 1 ~(2,50+1,40)x(6,00/2)x 3,50+1,40x9,0=54kN c zapewnia wielksc ldzi (plaskdennych) w planie z 1 =W/(A? w )=54/(1,5x5,0x10,0)=0,72m. 1,50x5,0m przy zaglebieniu Dedukujmy dalej... wyprzedzmy ewentualne wyniki pszukiwania pisów mstu. Splyniecie Wisla 150.km dcinka z puszczy Kzienickiej d Czerwinska, przy predksci nurtu 5..7km/h zabral gdzin, przy czym segmenty mstu mgly dplywac klejn lub czekiwac zaktwiczne na mntaz. Wisla jest kaprysna rzeka, bfitujaca w mielizny, lachy i wyspy, ale segmenty mstu na dwóch ldziach lacznej masie G 1 =1,40x6,00x3,50+2x1,40x9,0=55kN plynely na dwóch ldziach plaskdennych, zanurzeniu z 2 ~55/(2x1,5x5,0x10,0)=0,36m nie wiekszym niz ldzie plynace d Gdanska ze zbzem, dla których szlak na pewn byl wytyczny. Blyskawiczny mntaz mstu splawineg pd Czerwinsk wymagal inneg rzwiazania knstrukcyjneg niz mst pkazany na rys. 3, dwieziny samchdami. Ldzie mstu wspólczesneg sa spiete parami przez ddatkwe belki, w plwie których part pmst na przegubach, c zwieksza rzpietsc przesel i ich ciezar. Segmenty mstu mistrza Jarslawa musialy splywac razem z pmstem przymcwanym trwale. Przed zmntwaniem zarzucaly ktwice i dkrecajac line z klwrtu puszczaly sie d linii mstu. Placzenie wszystkich segmentów musial byc ujednlicne, gdyz w pspiechu trzeba byl mntwac ten segment, który przyplynal juz na miejsce. Najprstsze wydaje sie placzenie pmstów przez wsuwanie knców belek jedneg segmentu, miedzy takie same belki sasiednieg segmentu (tak, jak kly w dylatacji grzebieniwej) i przeplecenie ich skórzanymi rzemieniami lub pwrzami w taki spsób, by uniemzliwic wzajemne przesuniecie knców sasiednich segmentów we wszystkich kierunkach, nie blkujac jednak ich brtu. Segmenty mstu mgly wygladac tak, jak t naszkicwan na rys. 4c, a wymiary placzen i rzstaw preczy kntrlwan w czasie budwy i tuz p zwdwaniu segmentu w puszczy Kzienickiej. Dla pkazania takieg placzenia, na rys. 4d z gtweg mstu zdjet dyline pprzeczna pmstu na jednym przesle, a na nastepnym takze precze. * * * W przeszlsci Czerwinsk nie mial szczescia d swietwania rcznic bitwy pd Grunwaldem. W jej 500.lecie znajdwal sie w zabrze pruskim i bce wladze nie zezwlily na urczystsci. Jedynie w ksciele klasztrnym (rys. 3), w prawej nawie wmurwan tablice pamiatkwa ufundwana przez Warszawskie Twarzystw Wislarskie (rys. 6). Pdsunel t p. Jackwi Brachackiemu mysl urzadzenia splywu kajakweg na trasie splawiania elementów mstu mistrza Jarslawa z puszczy Kzienickiej d Czerwinska. Splyw ten dtarlby d kepy Sladwskiej akurat 30 czerwca, a by miec pewnsc pwdzenia imprezy i rzpwszechnienia wiesci niej, wart ja przecwiczyc juz w becnym rku. Pierwszenstw rganizacji nalezy sie Warszawskiemu Twarzystwu Wislarskiemu, ale wbec zmian w rganizacji turystyki wdnej, wlasciwsze bylyby: Kmisja Turystyki Kajakwej Zarzadu Glówneg Plskieg Twarzystwa Turystyczn-Krajznawczeg lub Zarzad Glówny Plskieg Zwiazku Kajakweg. Nie mze tez zabraknac, c czywiste, wsparcia tej inicjatywy przez Zwiazek Mstwców Rzeczypsplitej. A pniewaz w duszy mstwca legna sie nie tylk kncepcje i miraze, ale takze chldne, krytyczne ceny mzliwsci i kalkulacje ksztów, spróbujmy dradzic jak zwiekszyc splendr urczystsci, nie zwiekszajac jej bciazen finanswych. Nie trudn zauwazyc, ze pstawienie wspólczesneg mstu pntnweg przez wjsk jest ksztwne (kl 200 tys. zl) i atrakcja ta trwalaby krótk zaledwie kilka dni

20 pdczas jubileuszu. Natmiast pzstawienie czegs trwaleg, mglby przyciagac turystów i w innych terminach. Gdyby na przyklad zbudwac trzy przesla drewnianeg mstu lyzwweg, chcby trche pdbneg d mstu mistrza Jarslawa i na przyklad wyczarwac reszte mstu przy pmcy urzadzenia laserweg, któreg ksztu wprawdzie nie znam, lecz gdy p pierwszych takich pkazach, które urzeczny gladalem nca na wyspie Sentza w Singapurze, klejne pdziwialem na drcznym balu karnawalwym firmy Warbud w Warszawie, t sadze, ze kszt ich jest znacznie mniejszy d np. ksztu pstawienia mstu wjskweg. A pniewaz spektakle takie mga dbywac sie tylk nca, turysci zstawaliby w Czerwinsku dluzej, krzystajac z nclegów i zywienia w tym urczym, zabytkwym miasteczku. Te trzy przesla mglyby zstac zbudwane przez ciesli przed startem splywu w puszczy Kzienickiej i twarzyszyc jak katamarany uczestnikm splywu, stanwiac stabilne pmsty dla: rganizatrów, ekipy TV, transprtu zapatrzenia splywu itp., by na mecie zstac zmntwane na stale w starrzeczu Wisly przy kepie Sladwskiej i sluzyc jak atrapa d zdjec ftgraficznych. Uczestnicy splywu mgliby wedrwac dalej rwerami drga przemarszu wjsk Jagielly d Grunwaldu, lub az pd Malbrk. Zakup 20-tu, a nawet 50-ciu rwerów wypzyczanych turystm w Czerwinsku, tez nie nadwerezylby budzetu imprezy. W rku jubileuszwym rwery mglyby wedrwac na jednym z segmentów mstu z Kzienic, stanwiac reklame imprezy. Na pewn pmysly mstwców zrzesznych w ZMRP kaza sie bardziej inspirujace d tych, wymyslnych napredce, nadsylajmy je wiec d przewdniczaceg Warszawskieg Oddzialu ZMPR - dr inz. Andrzeja Niemierki (adres e- mailwy w internecie). Cel jest szczytny, kazja niepwtarzalna w tym stuleciu [1] Zespól autrów Krnika Plski (Sredniwiecze Lidia Krsak), Wyd. Reader s Digest, Warszawa [2] Zespól autrów Plska dzieje cywilizacji i nardu, t. III Mnarchia Jagiellnów, [3] N. Davies Bze igrzysk. Histria Plski, Wyd. Znak, Kraków Wyd. Bertelsmann Media, Warszawa-Wrclaw, [4] B. Chwascinski Msty na Wisle Wyd. Fundacja... A. i Z. Wasiutynskich, Warszawa [5] St. Jankwski Histria mstów w Plsce [6] A. Stanczyk Wilenskie msty na Wilii, Drgwnictw 7/1999.

Komunikat Techniczny

Komunikat Techniczny Niniejszy Kmunikat Techniczny jest uzupełnieniem d Regulaminiu Pucharu Plski w Szswych Maratnach Rwerwych na rk 2015. Każda sba, która planuje udział w imprezie pwinna zapznać się z treścią teg Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin X Biegu Niepodległości w Serocku I SEROCKA DYCHA o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Regulamin X Biegu Niepodległości w Serocku I SEROCKA DYCHA o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock Regulamin X Biegu Niepdległści w Sercku I SEROCKA DYCHA Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serck I. CELE: 1. Upamiętnienie 94 rcznicy Odzyskania Niepdległści. 2. Prmcja aktywnści fizycznej i zdrweg stylu

Bardziej szczegółowo

I Półmaraton Mikołajkowy

I Półmaraton Mikołajkowy I Półmaratn Mikłajkwy IX Mikłajkwe Biegi Uliczne I. ORGANIZATOR GŁÓWNY Uczniwski Klub Sprtwy,,ATOS Wźnice II. WSPÓŁORGANIZATORZY Klub Biegacza Mrągw CK Kłbuk Mikłajki Szkła Pdstawwa w Wźnicach MKS Kłbuk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY AMATORSKICH SPORTÓW MOTOROWYCH MOTO CROSS QUAD NOWA DĘBA 2013

REGULAMIN IMPREZY AMATORSKICH SPORTÓW MOTOROWYCH MOTO CROSS QUAD NOWA DĘBA 2013 REGULAMIN IMPREZY AMATORSKICH SPORTÓW MOTOROWYCH MOTO CROSS QUAD NOWA DĘBA 2013 CEL IMPREZY: Ppularyzacja i upwszechnianie sprtów mtrwych. Prpagwanie aktywneg wypczynku i rekreacji wśród mieszkańców Nwej

Bardziej szczegółowo

VII MISTRZOSTWA MAZUR W BIEGU,,SUPEROES MIKOŁAJKI 2014

VII MISTRZOSTWA MAZUR W BIEGU,,SUPEROES MIKOŁAJKI 2014 VII MISTRZOSTWA MAZUR W BIEGU,,SUPEROES MIKOŁAJKI 2014 I. ORGANIZATOR GŁÓWNY Uczniwski Klub Sprtwy,,ATOS Wźnice II. WSPÓŁORGANIZATORZY Klub Biegacza Mrągw Gmina Mikłajki CK Kłbuk Mikłajki Szkła Pdstawwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA

ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA Regulamin imprezy TRIATHLON POLSKA Regulamin Mistrzstw Plski na dystansie pełnym 226km (3,8/180/42,2) Regulamin Międzynardwych Zawdów na dystansie 113 km (1,9/90/21,1) CEL Prmcja Miasta Bydgszcz, Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin drugiej edycji akcji Warmia i Mazury Pływają 2013-2014 1

Regulamin drugiej edycji akcji Warmia i Mazury Pływają 2013-2014 1 Regulamin drugiej edycji akcji Warmia i Mazury Pływają 2013-2014 1 Głównym Organizatrem zawdów jest: PW RYBKA Leszek Ołdakwski (Szkła Nauki Pływania "RYBKA"). Organizatrami reginalnymi są jednstki samrządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy sportowo-rekreacyjnej III Półmaraton Bielski

Regulamin imprezy sportowo-rekreacyjnej III Półmaraton Bielski Regulamin imprezy sprtw-rekreacyjnej III Półmaratn Bielski I. ORGANIZATOR Stwarzyszenie Bielska Inicjatywa Rwerwa - adres: ul. Rejnwa 4, 17-100 Bielsk Pdlaski - tel. knt. Marek Trc 500-637-278 Strna internetwa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00

REGULAMIN Biegu II Gorzowska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 REGULAMIN Biegu II Grzwska Nadwarciańska Dycha 14.06.2014 START 10:00 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 1 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 1. Frma wypczynku...wędrwny bóz rekreacyjn - sprtwy... 2. Adres placówki... 3. Czas trwania wypczynku I turnus d 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Krakowskiego Biegu Świetlików

REGULAMIN Krakowskiego Biegu Świetlików REGULAMIN Krakwskieg Biegu Świetlików 1. Cel i charakter imprezy 1. Prmcja Krakwa jak miasta sprtu i dbrej zabawy. 2. Ppularyzacja biegania i Nrdic Walking, jak najbardziej pwszechnych frm aktywnści ruchwej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Turnieju Piłki Nożnej X Hal Turniej Finałowy dla chłopców z rocznika 2002 i młodsi.

Regulamin IV Turnieju Piłki Nożnej X Hal Turniej Finałowy dla chłopców z rocznika 2002 i młodsi. Regulamin IV Turnieju Piłki Nżnej X Hal Turniej Finałwy dla chłpców z rcznika 00 i młdsi. Turniej Piłki Nżnej halwej (zwany dalej Turniejem X hal) rzgrywa się na pdstawie przepisów gry w piłkę nżną halwą

Bardziej szczegółowo

RED BULL BIEG ZBÓJNIKÓW 2014 REGULAMIN

RED BULL BIEG ZBÓJNIKÓW 2014 REGULAMIN RED BULL BIEG ZBÓJNIKÓW 2014 REGULAMIN 1. Cel imprezy Red Bull Bieg Zbójników t zawdy w biegach narciarskich, dające mżliwść zarówn amatrm, jak i prfesjnalnym zawdnikm ścigania się w długdystanswym maswym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 1. CELE IMPREZY: Prmwanie patrityzmu, upamiętnienie 97. rcznicy dzyskania przez Plskę niepdległści, Wspieranie rzwju Plskich biegów długich, Ppularyzacja biegania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

XXXIV OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY, GRAND PRIX PZK 2014 4 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

XXXIV OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY, GRAND PRIX PZK 2014 4 PAŹDZIERNIKA 2014 r. KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 ZAPRASZA NA XXXIV OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY, GRAND PRIX PZK 2014 4 PAŹDZIERNIKA 2014 r. PATRONAT HONOROWY PAN JACEK MAJCHROWSKI PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: o Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: o Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: Prmwanie patrityzmu, upamiętnienie 96. rcznicy dzyskania przez Plskę niepdległści, Wspieranie rzwju Plskich biegów długich, Ppularyzacja biegania, jak element aktywnści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg i eklgią uczniów szkół pdstawwych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Edycja 2013 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Regulamin IX edycji Ogólnopolskich Zawodów Wspinaczkowych ANTYgrawitacja 2013

Regulamin IX edycji Ogólnopolskich Zawodów Wspinaczkowych ANTYgrawitacja 2013 Regulamin IX edycji Ogólnplskich Zawdów Wspinaczkwych ANTYgrawitacja 2013 1. Organizatr Klub Sprtów Ekstremalnych ON-SIGHT www.nsight.pl ul. Szamtulska 87/6 60-566 Pznań 2. Współrganizatr Centrum Wspinaczkwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DEICHMANN MINIMISTRZOSTWA 2013 TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 7-11 LAT. 1 Organizator

REGULAMIN ROZGRYWEK DEICHMANN MINIMISTRZOSTWA 2013 TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 7-11 LAT. 1 Organizator REGULAMIN ROZGRYWEK DEICHMANN MINIMISTRZOSTWA 2013 TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W WIEKU 7-11 LAT 1 Organizatr Rzgrywki przeprwadza Stwarzyszenie Kchamy Sprt z siedzibą we Wrcławiu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu "Jura Adventure Race 2015" 30-31. 05. 2015

Regulamin Biegu Jura Adventure Race 2015 30-31. 05. 2015 Szczep Czerwnych Maków im. Bhaterów Mnte Cassin Regulamin Biegu "Jura Adventure Race 2015" 30-31. 05. 2015 1. Organizatrzy: Szczep Czerwnych Maków im Bh. Mnte Cassin. Dh Pitr Jaśkiewicz - tel. 501-647-647

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

1, 11-400 Ketrzyn, woj. warminsko-mazurskie, tel. 089 7511713, faks 089 7511714. CODZIENNEGO PRZYGOTOWANIA ORAZ DOSTARCZANIA POSILKÓW DLA JEDNOSTEK

1, 11-400 Ketrzyn, woj. warminsko-mazurskie, tel. 089 7511713, faks 089 7511714. CODZIENNEGO PRZYGOTOWANIA ORAZ DOSTARCZANIA POSILKÓW DLA JEDNOSTEK Ketrzyn: USLUGI W ZAKRESIE CODZIENNEGO PRZYGOTOWANIA ORAZ DOSTARCZANIA POSILKÓW DLA JEDNOSTEK OSWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT KETRZYNSKI Numer glszenia: 191337-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 14/2013 z dnia 03.04.2013 r.

KOMUNIKAT NR 14/2013 z dnia 03.04.2013 r. KOMUNIKAT NR 14/2013 z dnia 03.04.2013 r. Witam wszystkich dbirców naszych kmunikatów. A t infrmacje. 1. SP DX Cntest 2013 Zapraszamy d udziału w SP DX Cntest 2013. W tym rku świętujemy 80 Rcznicę Organizacji

Bardziej szczegółowo

KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 ZAPRASZA NA. XXXVI OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY, GRAND PRIX PZKaj WRZEŚNIA 2016 r.

KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 ZAPRASZA NA. XXXVI OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY, GRAND PRIX PZKaj WRZEŚNIA 2016 r. KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 ZAPRASZA NA XXXVI OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY, GRAND PRIX PZKaj 2016 3 WRZEŚNIA 2016 r. PARTNERZY REGULAMIN IMPREZY PROGRAM RAMOWY: 09.30 - odprawa kierowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

o Pub czynny jest od godziny 18.00.

o Pub czynny jest od godziny 18.00. REGULAMIN PUBU 1 GODZINY OTWARCIA PUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE Pub czynny jest d gdziny 18.00. Gdzina zamknięcia Pubu ustalana jest przez Kierwnictw- stswnie d klicznści Opłata za wejście d Pubu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl Pwiatwy Urząd Pracy w Wągrwcu ul. Klejwa 22, 62 100 Wągrwiec, tel./fax (67) 26 21 081 pwa@praca.gv.pl (OR-020/1/15)...... /pieczęć firmwa rganizatra/ /miejscwść, data/ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

PARAKAJAKARSTWO w drodze do Igrzysk Paraolimpijskich RIO 2016. Podstawowe informacje

PARAKAJAKARSTWO w drodze do Igrzysk Paraolimpijskich RIO 2016. Podstawowe informacje PARAKAJAKARSTWO w drdze d Igrzysk Paralimpijskich RIO 2016 Pdstawwe infrmacje Histria : W 2009 rku Międzynardwa Federacja Kajakarstwa (ICF) rzpczęła współpracę z Międzynardwą Federacją V a (IVF) aby zainaugurwać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Szczecin: Czarter żaglwca dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2014 Numer głszenia: 53517-2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW W RAMACH CENTRALNEGO TERMINARZA IMPREZ POLSKIEGO ZWIĄZKU ORIENTACJI SPORTOWEJ RJnO w rku 2015 BnO w latach 2016-2017 OP w latach 2016-2017

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI I POWIATOWY PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI I POWIATOWY PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI I POWIATOWY PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH REGULAMIN I. Cel imprezy : 1.Knfrntacja przedszklnych grup tanecznych, 2.Wymiana pmysłów i dświadczeń w zakresie upwszechniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI KARATE WKF DYNAMIC CUP 2016

OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI KARATE WKF DYNAMIC CUP 2016 OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI KARATE WKF DYNAMIC CUP 2016 ORGANIZATORZY: MUKS Dynamic Akademia Karate PATRONAT Urząd Miasta i Gminy w Murwanej Gślinie Wielkplski Związek Karate WKF CEL ZAWODÓW Wyłnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDU MAGAM SPRINT

REGULAMIN RAJDU MAGAM SPRINT REGULAMIN RAJDU MAGAM SPRINT I. INFORMACJE OGÓLNE II. ZGŁOSZENIA, OPŁATY, FORMALNOŚCI III. REGULACJE IV. UCZESTNICY V. WARUNKI TECHNICZNE VI. RUCH DROGOWY VII. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ VIII. TERMINOLOGIA

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW NA ORLIKACH w Kędzierzynie-Koźlu ROZGRYWKI 2015

REGULAMIN LIGI PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW NA ORLIKACH w Kędzierzynie-Koźlu ROZGRYWKI 2015 REGULAMIN LIGI PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW NA ORLIKACH w Kędzierzynie-Kźlu ROZGRYWKI 2015 Organizatr: Miejski Ośrdek Sprtu i Rekreacji w Kędzierzynie -Kźlu. Cel: Ppularyzacja piłki nżnej, jak jednej z frm aktywneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI IMAF W SZTUKACH WALKI JU JITSU KARATE KOBUDO KICKBOXING SPORT KENJUTSU

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI IMAF W SZTUKACH WALKI JU JITSU KARATE KOBUDO KICKBOXING SPORT KENJUTSU REGULAMIN ZAWODÓW OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI IMAF W SZTUKACH WALKI JU JITSU KARATE KOBUDO KICKBOXING SPORT KENJUTSU Przy wsparciu Prezydenta miasta Słupska Macieja Kbyliskieg Knkurencje: Kata, Kata z brnią,

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK

Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK 1. Szkła mże rganizwać i prwadzić różne frmy działalnści w zakresie krajznawstwa i turystyki. W prwadzeniu tej działalnści szkła mże współpracwać ze stwarzyszeniami i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Mistrzostw sportowo ratowniczych p/n Majówka zdrowa i sportowa

Regulamin I Mistrzostw sportowo ratowniczych p/n Majówka zdrowa i sportowa Regulamin I Mistrzstw sprtw ratwniczych p/n Majówka zdrwa i sprtwa 1. Organizatrem mistrzstw są: Stwarzyszenie Malta Służba Medyczna ddział Tarnów raz XVI Liceum Ogólnkształcące w Tarnwie we współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

XX Jubileuszowy Ogólnopolski Maraton Kajakowy Zapora Żur 2017 GRAND PRIX PZK r. Organizator Klub Turystów Wodnych CELULOZA

XX Jubileuszowy Ogólnopolski Maraton Kajakowy Zapora Żur 2017 GRAND PRIX PZK r. Organizator Klub Turystów Wodnych CELULOZA XX Jubileuszowy Ogólnopolski Maraton Kajakowy Zapora Żur 2017 GRAND PRIX PZK 2017 4-6.08.2017 r. Organizator Klub Turystów Wodnych CELULOZA Współpartnerzy Polski Związek Kajakowy Komisja Turystyki i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Wjciech Knap Od: Zapisane przez prgram Windws Internet Explrer 8 Wysłan: 2 stycznia 2013 13:11 Załączniki: Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Adres strny internetwej, na której

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Zakup i dstawa regałów magazynwych Numer głszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

53 Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Mazurach im. Melchiora Wańkowicza

53 Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Mazurach im. Melchiora Wańkowicza 12-20.08.2017 53 Międzynardwy Spływ Kajakwy na Mazurach im. Melchira Wańkwicza Turystyczny Klub Kajakwy Wdniak przy Oddziale Olsztyńskim PTTK www.tkkwdniak.cm ORGANIZATOR SPŁYWU TURYSTYCZNY KLUB KAJAKOWY

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2012: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Slca im. księcia Przemysła 2012 Oferta edukacyjna na rk 2012: * Życie dawneg człwieka- warsztaty archelgiczne * Wypsażenie żłnierza plskieg z września 1939 rku * Histria pieniądza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 ZAPRASZA

KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 ZAPRASZA KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 ZAPRASZA XXXV OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO-TURYSTYCZNY MARATON KAJAKOWY KRAKÓW - WISŁA GRAND PRIX PZKaj 2015 Kraków, 26.09.2015 r. Patronat Honorowy Jacek Majchrowski Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo