Jak założyć. firmę usługową. zagospodarowanie. terenów zieleni. ABC Biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak założyć. firmę usługową. zagospodarowanie. terenów zieleni. ABC Biznesu"

Transkrypt

1 Jak założyć firmę usługową zagospodarowanie terenów zieleni ABC Biznesu

2 Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Kim są odbiorcy i klienci firmy usługowej zajmującej się zagospodarowaniem terenów zieleni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / Wykształcenie i doświadczenie / Wiedza o własnym produkcie / 4 3. Produkt/usługa / Analiza potencjału firmy i otoczenia / Potrzeby klientów jakie są i czy produkt je zaspokoi / 6 4. Rynek / Konkurencja / Kształtowanie ceny produktu/usługi / Źródła informacji o rynku / Rynek docelowy, klienci/odbiorcy usług / Sprzedaż i marketing / 9 5. Formalności związane z założeniem firmy / Wybór formy prawnej działalności gospodarczej / Rejestracja firmy / Wybór formy opodatkowania / Prawo budowlane w zakresie zagospodarowania terenów zieleni / Ochrona środowiska / Inne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej / Kodeks pracy, przepisy sanitarne / Przepisy o ochronie przeciwpożarowej / Podatek od nieruchomości / Ubezpieczenia / Koszty prowadzenia działalności usługowej w zakresie zagospodarowania terenów zieleni / Budżet początkowy / Budżet zadaniowy (1 miesiąc) / Źródła finansowania działalności gospodarczej / Kredyty / Pożyczki / Venture capital / Aniołowie biznesu / Leasing / Franchising / Dotacje / Biznes plan przedsięwzięcia / 31

3 3 Pomysł na firmę Założenie firmy usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni ma szansę powodzenia, w świetle wzrastającego zainteresowania ładnym utrzymaniem otoczenia zarówno ze strony osób indywidualnych, jak i samorządów, przedsiębiorstw i instytucji, a także, rosnących wymogów dotyczących dbania o środowisko i, co nie mniej ważne, podejmowaniem inwestycji w tym zakresie. Firma ma szansę rozwoju przy założeniu, że zbuduje szeroką ofertę kompleksowych usług związanych z projektowaniem i doradztwem w zakresie zagospodarowania i aranżacji terenów zieleni, ale także wykonywaniem prac ogrodniczych i budowlano-ziemnych, przy użyciu specjalistycznego sprzętu do prac ziemnych, gwarantujących dobrą jakość pracy. Założeniem firmy powinna być dbałość o wykorzystywanie najnowszych technologii i nowoczesnych metod prac ziemnych, zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników i współpracowników, wprowadzanie nowych trendów w zakresie projektowania ogrodów, dbałość o środowisko naturalne, zgodność wykonanych prac z przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska. Firma powinna współpracować z firmami zewnętrznymi w zakresie wykonywania projektów architektonicznych zagospodarowania terenu, z firmami świadczącymi usługi prac ziemnych specjalistycznym sprzętem (na początek działalności, będzie to mniejszy koszt niż zakup własnego sprzętu), z hurtowniami ogrodniczymi w zakresie doboru roślin i elementów małej architektury, z firmami budowlanymi w zakresie instalacji oświetleniowych, systemów nawadniania, prac inżynieryjnych (wytyczanie terenu, określanie ukształtowania terenu, wykonywanie ogrodzeń, nawierzchni, murków, zbiorników wodnych itp.).

4 1. Kim są klienci firmy usługowej zajmującej się zagospodarowaniem terenów zieleni Klientami firmy mogą być zarówno osoby fizyczne posiadające nieruchomości niezabudowane, jak i przedsiębiorcy, organy samorządów terytorialnych, instytucje zainteresowane wykonaniem projektów terenów zieleni, zainstalowania obiektów małej architektury, zasadzeniem drzew i krzewów, wykonaniem prac budowlano - ziemnych itp. 2. Cele i zasoby osobiste 2.1.Wykształcenie i doświadczenie Świadczeniem usług w zakresie zagospodarowania terenów zieleni może zająć się każdy dorosły obywatel i nie jest konieczne by właściciel posiadał specjalistyczną wiedzę ogrodniczą, czy architektoniczną, lecz ważne jest, by umiał zbudować dobry zespół wykwalifikowanych pracowników i firm współpracujących Wiedza o własnym produkcie Usługi zagospodarowania terenów zieleni wymagają znajomości prac ogrodniczych, architektonicznych, inżynieryjnych, prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, Dz. U. z 1994, nr 89, poz. 414), prawa ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627). Umiejętność zagospodarowywania terenów powinna być oparta studiach ogrodniczych i praktykach w firmach zajmujących się pielęgnacją ogrodów, parków, skwerów, a także na szkoleniach i kursach dokształcających. Niezbędne jest stałe śledzenie tendencji i technik ogrodniczych, stosowanych w kraju i za granicą, by oferta zaspokajała potrzeby nabywców w jak najwyższym stopniu. Zanim zdobędziemy praktykę, warto korzystać z doświadczeń innych firm, i podzlecać im wykonywanie konkretnych zadań w ramach przyjętego zamówienia. W celu rozpoznania naszego biznesu należy przeprowadzić analizę potrzeb, kierunków dalszego rozwoju i poświęcenia dla wykonywanej pracy, przygotowania biznes planu przedsięwzięcia i określenia wielkości niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Dla zrealizowania przedsięwzięcia istotne jest rozeznanie, co do pomocy państwa w zakresie wsparcia finansowego dla nowo tworzonych firm, jak i firm już istniejących na rynku. 3. Produkt/usługa Przedmiotem działalności firmy jest świadczenie usług zagospodarowania terenów zieleni, polegające na doradztwie w zakresie wykonania gotowego projektu architektonicznego, projektowaniu i doborze roślin, wykonaniu prac ziemnych, doborze form małej architektury, wykonywaniu prac budowlanych w terenie, doborze materiałów ogrodniczych, utrzymaniu terenów zieleni.

5 Przykładowy zakres oferowanych usług: projektowanie terenów zieleni, kompleksowe zakładanie ogrodów i terenów zieleni miejskiej i zakładowej, sadzenie i przesadzanie roślin, zabezpieczanie drzew na placu budowy oraz zakładanie ekranów korzeniowych, projekty systemów automatycznego nawadniania, montaż systemów nawadniających z automatyką i bez, podziemne i naziemne zraszacze, linie kropkujące i mikronawadnianie, zakładanie trawników z siewu i rolki, regeneracja trawników, ogrody skalne i wrzosowiska, wykonanie oczek wodnych, stawów, rzek i strumieni, spływów, wodospadów i kaskad, fontann, konserwacja ogrodów wodnych, profesjonalna analiza wody z zaleceniami pielęgnacyjnymi, mała architektura: pergole, trejaże, altany, płotki, kratki, budowa murków skalnych, prace ziemne i przeładunkowe (wyrównywanie, glebogryzowanie, wywózka ziemi i gruzu, przywóz i rozplantowanie ziemi urodzajnej), prace brukarskie z kostki betonowej, granitowej i bruku drewnianego, ścieżki i patia ogrodowe z kamienia naturalnego, usuwanie zbędnej roślinności na placach, przydrożach oraz przed założeniem zieleni, obsadzanie i zabezpieczanie skarp, prace pielęgnacyjne wiosenne (wertykulacja, aeracja, wygrabianie, wałowanie trawników, nawożenie, przycinanie drzew i krzewów, koszenie trawników, zakładanie, obsada i utrzymanie kwietników), prace pielęgnacyjne jesienne (przygotowanie ogrodu do zimy, zabezpieczenie roślin i systemów nawadniających), usuwanie chemiczne chwastów, zwalczanie chorób i szkodników, wycinka i karczowanie drzew, wykonywanie oświetleń ogrodowych i w oczkach wodnych, odśnieżanie placów, parkingów, dróg dojazdowych Analiza potencjału firmy i otoczenia Atuty naszej firmy i szansa jaką stwarza otoczenie, sprzyjające osiągnięciu sukcesu: odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zespołu pracowników i współpracowników, posiadanie odpowiedniej bazy sprzętowej, posiadanie bazy firm współpracujących, to jest: architektów, geodetów, in-

6 żynierów, dostawców, rosnąca liczba inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez samorządy terytorialne (remonty lub budowa nowych obiektów, wykonywanie dróg, itp.), wzrastająca liczba przedsiębiorców lub innych inwestorów, rosnące zainteresowanie wykonywaniem profesjonalnych ogrodów przydomowych, doradztwem, sprawowaniem opieki nad założonymi już ogrodami, stawianie coraz większych wymogów w zakresie ochrony środowiska, dbałość o miejskie tereny zielone, dobrze rozwinięty rynek ogrodniczy w zakresie produkcji drzew i krzewów ozdobnych, produkcji elementów małej architektury, systemów nawodnień, elementów betonowych, budowli i mebli ogrodowych, materiałów ogrodniczych itp. Zagrożenia: sezonowość usług, okresy zimowe wymagają wprowadzania nowych usług np. odśnieżania, działania konkurencji, konieczne jest śledzenie jej cen i oferty, procedury wyboru oferty na zagospodarowanie terenu dla inwestycji publicznych, zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych (możemy nie być w stanie sprostać wymogom przetargowym), przedłużające się procesy inwestycyjne, opóźniające rozpoczęcie prac zagospodarowania terenu, długie terminy płatności w przypadku dużych inwestycji Potrzeby klientów jakie są i czy produkt/usługa je zaspokoi Klienci oczekują wysokiej jakości wykonywanych prac, zgodnie z dokumentacją projektową, specjalistycznego doradztwa w zakresie zaprojektowania terenu, wysokiej jakości materiału roślinnego czy budowlanego, doboru roślin odpowiedniego do warunków siedliskowych, konkurencyjnej ceny i terminowości wykonywanych prac. Przed przystąpieniem do prac istotna jest wizyta w terenie, który zostanie objęty pracami projektowymi lub ogrodniczymi. Na miejscu warto przeprowadzić uzgodnienia, obmiary lub dokumentację fotograficzną terenu. Na życzenie klienta, można przygotować wizualizację fotograficzną lub komputerową przyszłych prac oraz kosztorys wstępny. Można wykonać również plan aranżacji zagospodarowania terenu, nasadzeń roślin, systemu nawadniania i oświetlenia. Umowę na wykonanie prac podpisujemy po przedstawieniu koncepcji, uzgodnieniu zakresu i terminu prac oraz kosztorysu wstępnego.

7 4. Rynek 4.1. Konkurencja Rynek konkurencyjny dla usług zagospodarowania terenów zielonych jest szeroki. Funkcjonuje wiele zarówno małych, jak i dużych firm oferujących tego rodzaju usługi. Nastąpiła spora segmentacja rynku, firmy oferują szeroki lub bardzo wąski zakres usług, specjalizując się w świadczeniu określonej usługi i wyszukując niszy rynkowej, na której nie działa żadna lub bardzo mało firm. Spora liczba producentów materiałów ogrodniczych, szkółkarskich i rolniczych, wykorzystywanych w usługach zagospodarowania terenów zielonych, świadczy o chłonności i tendencjach rozwojowych tego rynku Kształtowanie ceny produktu/usługi Z marketingowego punktu widzenia cena jest wtedy efektywna, kiedy jest zorientowana na rynek. Tworzenie ceny może stać się wówczas kreatywnym procesem, generującym przewagę konkurencyjną na rynku. Postrzegana wartość oferty rynkowej jest tożsama z wizerunkiem firmy na rynku, a decydujący wpływ mają takie elementy jak: reputacja firmy, opinie odbiorców usług, dodatkowe usługi oferowane przez firmę, standard firmy na rynku, niskie koszty pozyskania usługi przez klienta. Ceny w zakresie usług zagospodarowania terenów zielonych w dużej mierze kształtowane są przez rynek i ceny konkurencji. Jeżeli cena cechuje się wyższą użytecznością niż u konkurencji (bezpłatne doradztwo, dobór roślin, lepsze jakościowo użyte materiały) rynek może przyjąć wyższe ceny Źródła informacji o rynku Bez rozeznania rynku firma nie ma szans na sprzedaż swoich usług, toteż niezbędne jest przeprowadzenie badań na trzech płaszczyznach: 1. Analizy otoczenia i warunków działania firmy. 2. Elementów marketingu mix. 3. Analizy rezultatów działania firmy. Ad.1. Pierwszy obszar działania sprowadza się do rozpoznania warunków działania firmy i postawienie sobie pytań: Jaka jest chłonność i pojemność rynku docelowego. Jakie są kierunki zmian na tym rynku i jakie zewnętrzne czynniki je determinują. Jaki jest udział firmy w rynku. Kim są nasi najwięksi konkurenci, jakie są ich atuty i słabości. Kto kupuje nasze usługi (wiek, grupa dochodowa). Gdzie mieszkają potencjalni odbiorcy naszych usług. ile i jak często kupują. W jakim stopniu nasza oferta satysfakcjonuje odbiorców. Ad.2. Drugim obszarem są badania narzędzi (instrumentów), za pomocą których 7

8 8 firma oddziałuje na rynek, a więc elementów marketingu mix. Należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Czy jakość naszych usług będzie satysfakcjonować odbiorców. Czy usługi mają wszystkie niezbędne cechy korzystne dla odbiorców. Czy sprzedajemy po właściwej cenie. W jaki sposób można je porównać do usług konkurencji. W przypadku innowacji usługowych: - czym nowa usługa powinna różnić się od już oferowanych na rynku, aby mogła być zaakceptowana - dla jakich grup odbiorców innowacja może być atrakcyjna - jakie są szanse rynkowe nowej usługi (jakiej wielkości sprzedaży można oczekiwać) - jakie koszty poniesie firma wprowadzając na rynek nową usługę - jaką zastosować strategię cenową dla nowej usługi - jakie są wyobrażenia rynku o nowej usłudze i usłudze konkurentów. Czy dystrybucja usług będzie właściwa. Czy jest lepszy, atrakcyjniejszy sposób dystrybucji. Czy nasze wysiłki promocyjne (np. reklama za pośrednictwem lokalnych mediów) jest efektywna i dociera do odbiorców, wpływając na ich decyzje. Ad.3. Trzeci obszar badań marketingowych to analiza rezultatów działania firmy. Obejmuje on przede wszystkim badania: Wyników (efektów) sprzedaży (zbytu) w różnych przekrojach czasowym, asortymentowym, przestrzennym, kategorii obsługiwanych odbiorców, z uwzględnieniem przyczyn ewentualnych zmian obrotów (najczęściej w powiązaniu z bieżącą analizą kosztów). zmian udziału firmy w rynku. Wizerunku (image) firmy w oczach odbiorców (na tle wizerunku naszych największych konkurentów) Rynek docelowy, klienci/odbiorcy usług Wybór określonej grupy odbiorców, stanowiących dla firmy rynek docelowy następuje przez segmentację rynku. Wyselekcjonowana grupa odbiorców stanowi segment rynku. Co łączy wszystkich odbiorców, którzy tworzą taki segment? Łączy ich przede wszystkim duże podobieństwo potrzeb oraz preferencji dotyczących danego dobra lub usługi. Odbiorcy należący do tego samego segmentu rynku mają zwykle bardzo zbliżone potrzeby, gusty i upodobania. Poszukują usług o zbliżonych cechach. Szczególnie ważne jest pojęcie niszy rynkowej, stanowiącej wąsko zdefiniowaną grupę szukającą ściśle określonych korzyści. Zaletą niszy jest to, iż zazwyczaj ma niewielu konkurentów, co pozwala firmie stać się liderem sprzedaży na tym rynku. Dokonując wyboru obsługiwanego segmentu rynku, należy odpowiedzieć na kilka pytań: Czy w danym segmencie występuje luka (potrzeby, które nie są zaspokojone).

9 Jaka część odbiorców jest zadowolona z usług oferowanych przez konkurentów, a jaka poszukuje czegoś innego. Czy firma jest w stanie zaoferować coś, czego odbiorcy rzeczywiście poszukują. Czy przewidywany popyt jest na tyle duży, aby stwarzał firmie szansę na opłacalną działalność. Czy firma będzie w stanie skutecznie przedstawiać i promować swoją ofertę potencjalnym odbiorcom. Należy pamiętać, iż rynek sprzedaży może dzielić się na mniejsze rynki w tym samym segmencie, na jeszcze mniejsze rynki, mini-rynki itd. Jest to właśnie proces wyszukiwania nisz rynkowych, a więc rynków, na których nie działa żaden konkurent i występuje popyt ze strony odbiorców. Dokonując wyboru rynku docelowego, firma powinna kierować się pewnymi zasadami, a mianowicie: Koncentrować działalność w takim obszarze, który daje jej możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Wybierać taki obszar rynku, który firma zna. Wybierać taki segment rynku, który jest zgodny z długofalowymi planami jej działania. Koncentrować się na segmentach o odpowiedniej wielkości oraz rosnącym potencjale. unikać segmentów związanych z ostrą walką konkurencyjną. starannie oceniać bariery wejścia na rynek. upewnić się, czy działanie w wybranym segmencie zapewnia osiąganie zysku. niektóre segmenty należy pozostawić w rezerwie. segmentacja rynku nie jest nieograniczona w czasie; segmenty nie są kategorią stabilną i muszą być rozpatrywane w ujęciu dynamicznym, dlatego tak ważna jest ciągła obserwacja zjawisk zachodzących na interesujących nas rynkach Sprzedaż i marketing Warunkiem sprzedaży każdej usługi jest dotarcie do odbiorcy z informacją o usłudze i zachęcenie go do zakupu, a więc skuteczna promocja. Działania można prowadzić poprzez następujące narzędzia: reklama, czyli bezosobowa, płatna i adresowana do masowego odbiorcy forma prezentacji i promocji usługi, promocja sprzedaży, obejmująca zespół materialnych bodźców zwiększających atrakcyjność sprzedaży danej usługi oraz chęć zakupu, sprzedaż osobista, polegająca na prezentowaniu usług firmy przez bezpośrednie kontakty osobiste z potencjalnymi odbiorcami, propaganda marketingowa, stanowiąca kompleks działań związanych z wypracowaniem odpowiednich relacji z otoczeniem, w celu zbudowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku,

10 marketing bezpośredni, wykorzystujący listy, telefony, pocztę elektroniczną i inne nieosobiste narzędzia kontaktu z przyszłymi potencjalnymi odbiorcami Formalności związane z założeniem firmy Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zagospodarowania terenów zieleni sklasyfikowane jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem: Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. Podklasa ta obejmuje dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie: parków i ogrodów: - przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych, - przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.), - na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.), zieleni: - budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.), - autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp., - terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe), - wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków), zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności. Termin teren zieleni zdefiniowany jest w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009, nr 151, poz. 1220), zgodnie z którym, są to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym Wybór formy prawnej działalności gospodarczej Wybór formy prawnej działalności jest decyzją uznaniową założyciela. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza albo udział w spółce osobowej lub kapitałowej. Decyzja uzależniona jest od ponoszenia ryzyka i skali działalności, na jaką decyduje się właściciel.

11 Jednoosobowa działalność gospodarcza pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji i jest odpowiednia dla małych i średnich rozmiarów działalności. Przy czym, założyciel odpowiada całym swoim majątkiem firmowym i osobistym za zobowiązania firmy. Spółki osobowe zawiązywane są przez osoby fizyczne, które kumulują własne wkłady pieniężne na rzecz spółki lub wnoszą wiedzę (know- how), przez co rozmiar spółek jest większy i mają szerszy zakres działania. Wspólnicy dzielą się zyskami, ale również i ryzykiem działalności, odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym. W przypadku spółek kapitałowych, przepisy prawne regulują w ścisły sposób wielkości kapitałów założycielskich oraz zasady podejmowania kluczowych decyzji w spółce. Inny jest również sposób rejestracji spółki, gdzie wymagany jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, zaś dane finansowe spółki są jawne. Wielkość kapitału założycielskiego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi zł, zaś dla spółki akcyjnej zł Rejestracja firmy Rejstracja działalności gospodarczej Od dnia 1 lipca 2011 r. rejestrujemy własną firmę na formularzu CEIDG-1 (wniosek do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych). Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możemy obecnie wybrać jeden z trybów postępowania: zalogowanie się do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG), wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do dowolnego urzędu gminy. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony. Jeżeli wybierzemy sposób polegający na zalogowaniu się do CEIDG, to przy pierwszym logowaniu należy założyć konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej epuap (https://prod.ceidg.gov.pl ) i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. 11

12 Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie epuap. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania naszej tożsamości w systemach elektronicznej administracji to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany możemy załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Aby uzyskać profil zaufany należy: I sposób dla wszystkich obywateli: 1. zalogować się na platformie epuap (wymagane posiadanie konta na epu- AP), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. udać się do punktu potwierdzającego profil, celem potwierdzenia tożsamości (lista instytucji potwierdzających na stronie internetowej II sposób dla osób posiadających podpis elektroniczny: zalogować się na platformie epuap (wymagane posiadanie konta na epu- AP), 2. wypełnić wniosek o założenie profilu, 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Wypełniając wniosek CEIDG-1 musimy podać rodzaj działalności w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności 2007 (PKD). Dokonując rejestracji firmy możemy podać dowolną ilość kodów PKD. Ważne informacje: rejestracja firmy zwolniona jest z opłat, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis, wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku, zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CE- IDG, organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń

13 o wpisie w CEIDG, numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP) REGON Wpis lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców będących osobami fizycznymi następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON jesteśmy zobowiązani do złożenia żądania wydania zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania. Urzędy statystyczne wydają na żądanie zaświadczenia o nadanym nam numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania. Ważne informacje: Nie mamy obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku CEIDG, w innych przypadkach zaświadczenie zamieniono na oświadczenie Pieczątka Posiadanie pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak jej wykonanie może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy i jest przydatne w czasie jej funkcjonowania na rynku. Pieczątka powinna zawierać: nazwę firmy, adres siedziby, NIP, dane kontaktowe - nr telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej ( ), adres serwisu internetowego (strony www) Bank Przy wyborze banku, który będzie obsługiwał nasze konto, powinniśmy brać pod uwagę koszt obsługi rachunku. Ważne są też: opłaty za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych, karty płatnicze, obsługa telefoniczna bądź internetowa konta, czy nawet odległość do banku. Posiadanie konta firmowego nie jest obowiązkowe, jednak są sytuacje kiedy musimy je założyć (np. urząd skarbowy będzie wymagał od nas płatności bezgotówkowych w przypadku zwrotu podatku VAT). Firmowego rachunku bankowego mamy obowiązek używać również, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca a jednorazowa wartość transakcji przekracza euro Zakład Ubezpieczeń Społecznych W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musimy dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia siebie i pracowników do ubezpieczenia. Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem wówczas składamy for-

14 14 mularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Kiedy natomiast przedsiębiorca wykonuje inną pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas należy zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. Po zgłoszeniu do ZUS, należy pamiętać o opłacaniu składek w następujących terminach: jeśli tylko za siebie - to do 10 dnia następnego miesiąca, jeśli za siebie i za zatrudnionych pracowników - to do 15 dnia następnego miesiąca. Jeżeli rozpoczynamy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej to przez okres 24 miesięcy możemy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które: w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Wysokość preferencyjnych składek ( od stycznia 2013 r.): 93,70zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne, 38,40 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe, 11,76 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe, 9,26 zł (tj. 1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. Dodatkowo wszyscy przedsiębiorcy opłacają za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która obecnie wynosi 261,73 zł Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli: podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności,

15 Oświadczenie to można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG -1- złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych Urząd Skarbowy Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy do wyboru następujące formy opodatkowania: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne podatkowa księga przychodów i rozchodów, vpełną księgowość księgi handlowe. Wybór formy rozliczeń podatkowych dla celów obliczenia podatku dochodowego uzależniony jest od wielu czynników, między innymi ustawowo dopuszczalnych form opodatkowania, rodzaju przedmiotu działalności, skali działalności i planowania podatkowego. W tym celu należy dokonać analizy wysokości przychodów i kosztów działalności, wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych, obowiązku prowadzenia innych ewidencji do potrzeb naliczenia podatku dochodowego, między innymi: kosztów wynagrodzeń, środków trwałych, wyposażenia, ewidencji przebiegu pojazdów, rozliczeń z budżetem państwa i samorządu terytorialnego. Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania i jedyna, w której podatek jest ustalany wg stałych stawek miesięcznych (pomniejszony o składkę zdrowotną) i wpłacany do dnia 7-go następnego miesiąca. Ta forma opodatkowania nie wymaga prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych, prowadzenia wykazu środków trwałych. Musimy jednak prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży po to, by wiedzieć, kiedy przekroczymy limit zł obowiązujący w roku 2013 (od chwili jego przekroczenia, stajemy się płatnikiem podatku VAT). Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest jednak dostępne tylko dla określonych zawodów i na zasadach ustalonych ustawą (Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku w formie karty podatkowej podlegają corocznie podwyższeniu, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług. Ich wysokość uzależniona jest między innymi, od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Aktualne stawki karty podatkowej możemy sprawdzić pod adresem: sejm.gov.pl Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - z tej formy opodatkowania możemy korzystać tylko do momentu przekroczenia obrotów euro. Jest ona opłacalna wtedy, kiedy spodziewamy się, że koszty działalności nie przekroczą około 50% przychodu (ponieważ w przypadku tej formy opodatkowania nie możemy odpisać kosztów uzyskania przychodów). Mamy jednak prawo odliczyć opłacone 15

16 16 składki ZUS: od dochodu w całości ubezpieczenie społeczne i od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy). Stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności i może wynieść: 20% przychodów, 17% przychodów, 8,5% przychodów, 5,5% przychodów, 3,0% przychodów. Szczegółowe informacje na temat ryczałtu można znaleźć w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. z 1998, nr 144, poz. 930 z poźn. zm.) Kwotę podatku wpłacamy do dnia 20-tego następnego miesiąca, natomiast deklarację składamy tylko jedną, w styczniu roku następującego po roku podatkowym, wykazując swoje przychody na formularzu PIT-28. Zasady ogólne podatkowa księga przychodów i rozchodów, opodatkowanie na zasadach ogólnych reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., Dz. U. z 2012, poz. 361 t. j. z późn. zm.). Podatek płacimy od dochodu, który stanowią uzyskane przez podatnika przychody pomniejszone o poniesione koszty (pod warunkiem, że ustawodawca nie zabrania zaliczenia ich do kosztów podatkowych). Podatek obliczamy według skali podatkowej, która w roku 2013 wynosi: do zł 18% minus 556,02 zł(kwota wolna od podatku), ponad zł ,02 zł plus 32% nadwyżki ponad zł. Tak wyliczony podatek mamy obowiązek wpłacić do 20-tego następnego miesiąca. Po zakończeniu roku podatkowego składamy zeznanie roczne na deklaracji PIT 36. Forma opodatkowania na zasadach ogólnych jest korzystna w przypadku, kiedy ponosimy wysokie koszty działalności. Katalog odliczeń jest długi i warto zapoznać się z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musimy pamiętać, że w okresie uruchamiania działalności gospodarczej mamy dużo wydatków, a więc także odliczeń kosztów uzyskania przychodu. Może się więc okazać, że przez kilka miesięcy unikniemy kontaktów z urzędem skarbowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oprócz możliwości obliczania wielkości podatku na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, daje możliwość wyboru stawki liniowej podatku (podatek wynosi 19% bez względu na wysokość osiągniętego dochodu). Decydując się na tę formę opodatkowania tracimy możliwość korzystania z odliczeń i ulg (Internet i 1%podatku) oraz rozliczania się ze współmałżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Tej formy opodatkowanie nie możemy wybrać, jeśli przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub poprzedzającym rok podatkowy, wykonywaliśmy czynności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mogą prowadzić firmy, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, tj. spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej euro.

17 Pełna księgowość - to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej. Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych) regulują przepisy ustawy o rachunkowości (ustawa z 29 września 1994 r., Dz. U. z 2009, nr 152, poz t. j. z późn. zm.). Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, jest podatkiem od wartości dodanej, podatkiem pośrednim, obciążającym w ostatecznym rachunku konsumenta finalnego. Podatek VAT jest wliczony w cenę towaru lub usługi przez sprzedawcę, który jest opodatkowany podatkiem VAT (ustawa o podatku od towarów i usług z dnia r., Dz. U. z 2011, nr 177, poz z późn. zm.). Dla przedsiębiorcy pozostawanie podatnikiem VAT oznacza odprowadzanie należnego podatku VAT, związanego ze sprzedażą towarów lub usług, jak również uzyskiwanie zwrotu podatku VAT, związanego z dokonywanymi zakupami. Obowiązek rejestracji VAT powstanie po przekroczeniu wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym w wysokości zł, a dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności. Podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, które jest potwierdzane przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-5. Podatnikom przysługuje prawo wyboru rozliczania podatku VAT pomiędzy miesięcznym a kwartalnym sposobem płatności podatku. Opłata za zgłoszenie wynosi 170 zł. Podatnicy mogą też złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy: odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT, cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów, naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT. Jeśli zechcemy płacić podatek VAT zastanówmy się czy: cena naszego towaru lub usługi zawiera w sobie dużo kosztów, naszymi dostawcami są płatnicy VAT, jesteśmy dostawcami towarów lub usług dla płatników VAT. Pozostawanie płatnikiem VAT nakłada szereg obowiązków takich jak: prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT, konieczność wystawiania faktur VAT wszystkim odbiorcom, składanie deklaracji VAT w urzędzie skarbowym, ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych. Należy pamiętać, iż niektóre rodzaje działalności są przedmiotem opodatkowania VAT bez względu na limit obrotu, natomiast, jeżeli działalność jest zwolniona z podatku VAT przedmiotowo (działalności określone ustawą) lub podmiotowo (przedsiębiorcy nie przekraczający limitu sprzedaży), nie mamy obowiązku się rejestrować. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni objęta jest 23-procentową stawką podatku VAT. 17

18 Prawo budowlane w zakresie zagospodarowania terenów zieleni Zgodnie z prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, Dz. U. z 2010, nr 243, poz t. j. z późn. zm.), przedsiębiorcę obowiązuje znajomość terminologii w zakresie obiektów budowlanych i wymogów w zakresie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń na ich wznoszenie lub rozbiórkę. W tym zakresie istotne jest świadczenie usług doradczych dla zlecającego wykonanie robót (inwestora). W ramach usług zagospodarowania terenu pojawia się często termin obiekt małej architektury. Zgodnie z prawem budowlanym jest to niewielki obiekt, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Zgodnie z art.29 ustawy, Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in.: wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce, nie może przekraczać dwóch, na każde 500 m2 powierzchni działki, altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, o powierzchni zabudowy do 25m2 w miastach i do 35 m2, poza granicami miast oraz wysokości do 5 m, przy dachach stromych i do 4 m, przy dachach płaskich, wiat przystankowych i peronowych, przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30m2, pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: - cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, - uprawiania wędkarstwa, - rekreacji, obiektów małej architektury, ogrodzeń. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających m.in. na: remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych, wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem: - ziemnych stawów hodowlanych, - urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin.

19 Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga m.in.: budowa ogrodzeń o strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m, budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych. W zgłoszeniu budowy należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. W zakresie dokonywania rozbiórki obiektów budowlanych, przepisy prawa budowlanego również dokładnie określają, w jakich przypadkach nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru robót budowlanych (art. 31 ustawy, Prawo budowlane) Ochrona środowiska Świadczenie usług zagospodarowania terenów zieleni wymaga znajomości i stosowania prawa ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2008, nr 250, poz. 150 t. j. z późn. zm.). Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady ustalania: warunków ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska. Stosowanie ustawy, Prawo ochrony środowiska, szczególnie dotyczy wprowadzania środków ochrony roślin oraz utylizacji odpadów po zużytych opakowaniach. Sposób utylizacji odpadów po opakowaniach zużytych środków ochrony roślin określa ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010, nr 185, poz t. j. z późn. zm.), które powinny być utylizowane zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 t. j.). Gmina jest zobowiązana do organizowania na swoim terenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z ustawą o odpadach, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak, aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 19

20 20 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. Niedopuszczalne jest spalanie śmieci, zaś odpady organiczne można poddać procesowi kompostowania. Stosowanie środków ochrony roślin powinno uwzględniać przepisy ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2008, nr 113, poz. 849 t. j. z późn. zm.). Zgodnie z ustawą można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu, natomiast zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Na roślinach uprawianych w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenach uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, można stosować wyłącznie środki ochrony roślin, których stosowanie w tych strefach i na tych terenach nie jest zabronione. Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, muszą prowadzić ewidencję tych zabiegów. Ewidencji nie prowadzi się do zabiegów ochrony roślin przeprowadzanych w ogrodach działkowych, za które uważa się ogrody przydomowe i rodzinne ogrody działkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005, nr 169, poz oraz z 2006, nr 220, poz. 1600). Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem, zapewni skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Stosowanie środków ochrony roślin może być dozwolone przy określonych warunkach atmosferycznych i określonymi metodami. Przedsiębiorca stosujący środki ochrony roślin podlega kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W ustawie o ochronie przyrody zostały zawarte normy w zakresie zakładania zadrzewień, usuwania drzew i krzewów, wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów, kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz sposobu wykonywania prac ziemnych oraz innych prac związanych z wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, środków ochrony roślin, jak najmniej szkodzących drzewom lub krzewom. Wszelkie informacje na temat obowiązków przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz przepisów z zakresu ochrony przyrody, można uzyskać w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska. 6. Inne obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 6.1. Kodeks pracy, przepisy sanitarne Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim

21 wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek powiadomienia, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwy okręgowy inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego (SANEPID) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników (formularz zawiadomienia jest dostępny na stronie Zobowiązany jest także do złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej dziedziny działalności. Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek stosować przepisy prawa pracy zgodnie z Kodeksem pracy (ustawa z 26 czerwca 1974r., Dz. U. z 1998, nr 21, poz. 94, t. j. z późn. zm.). Przepisy sanitarne podzielone są na przepisy ogólne i szczegółowe. Ogólne - obowiązują wszystkich użytkowników i dotyczą np. odprowadzania ścieków, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Przepisów szczegółowych (branżowych) jest bardzo wiele i są one różne dla poszczególnych branż działalności gospodarczej. Inne dotyczą np. zakładów związanych z produkcją żywności, zakładów związanych z produkcją wyrobów budowlanych, inne gabinetów lekarskich czy aptek Przepisy o ochronie przeciwpożarowej W przypadku budowy lub adaptacji istniejącego budynku, należy nie tylko uwzględnić wymogi sanitarne, ale także przepisy przeciwpożarowe. Zgodnie z tymi przepisami zobowiązani jesteśmy: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacji technicznych i technologicznych wyposażyć obiekt, budynek lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach zapewnić osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji przygotować obiekt lub budynek do prowadzenia akcji ratunkowej ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Aby spełnić te wymogi musimy już na etapie projektu budowlanego czy adaptacji budynku uzgodnić szczegóły z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na tym formalności się nie kończą, gdyż, aby oddać budynek do użytku wymagana jest zgoda straży pożarnej. Wydaje ona postanowienie o dopuszczeniu budynku do użytkowania Podatek od nieruchomości Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać z tego tytułu podatek od nieruchomości. Pobierany jest on przez samorząd gminny, właściwy dla lokalizacji danej nieruchomości. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodar-

22 czej. Obowiązkowi temu nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia, a w odniesieniu do budynków lub ich części bierze się pod uwagę ich powierzchnię użytkową Ubezpieczenia Ubezpieczenia działalności gospodarczej można podzielić według kilku kryteriów. Główny podział pozwala wyodrębnić ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Do ubezpieczeń, których zawarcie jest obowiązkowe należy m. in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Pozostałe ubezpieczenia mają charakter dobrowolny, czyli zawarcie umowy ubezpieczenia zależy wyłącznie od woli stron. Inne rozróżnienie to podział ubezpieczeń majątkowych na ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a mianowicie: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: - ogólnej (za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi lub wynikającymi z niewłaściwego wykonania kontraktu), - zawodowej (za szkody wyrządzone w związku z wykonywanym zawodem np. odpowiedzialność cywilna lekarzy, adwokatów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów), - za produkt (z tytułu szkód wyrządzonych wprowadzeniem wadliwego produktu do obrotu). ubezpieczenia mienia: - ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenie utraty zysku, - ubezpieczenie od kradzieży, - ubezpieczenie robót budowlano-montażowych, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, - ubezpieczenie kredytu. 7. Koszty prowadzenia działalności usługowej w zakresie zagospodarowania terenów zieleni Budżet początkowy Zorganizowanie działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni wymaga zgromadzenia odpowiednich środków finansowych. Szacunkowe koszty założenia firmy mogą wynosić:

23 zakup podstawowych narzędzi (łopaty, grabie, sekatory, nożyce, kosiarki, itp.) zł strona internetowa 1000 zł 2000 zł, koszty rejestracji działalności (rejestracja podatnika VAT)- 170 zł, koszty materiałów informacyjnych (ulotki, wizytówki) 500 zł, koszty wyposażenia biurowego (komputer, drukarka, telefon, meble) zł. Razem koszty początkowe mogą wynieść od zł do zł Budżet zadaniowy (1 miesiąc) W przykładowym budżecie zadaniowym prowadzenia działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni przyjęte zostały następujące założenia: prace przeprowadzone będą na terenie o pow. 500 m2, planowane zatrudnienie dwóch pracowników i dwóch osób na umowę zlecenie (projektant, prace dorywcze). SPRZEDAŻ Zadanie: PROJEKTOWANIE Prace projektanta w terenie 5 godz. X 50 zł/godz. = 250 zł Koncepcja zagospodarowania terenu 500 m 2 x 1 zł/m 2 = 500 zł Wizualizacja komputerowa 700 zł Projekt wykonawczy terenu 500 m 2 x 2 zł/m 2 = 1000 zł Kosztorys wykonania zagospodarowania terenu 400 zł Nadzór projektanta 15% x zł = 450 zł Razem zadanie: zł 23 Zadanie: PRACE PORZĄDKOWE I PRZYGOTOWAWCZE Oczyszczenie terenu 500 zł Ręczne wykopanie ziemi 4 m 3 x 30 zł/m 3 = 120 zł Wywóz ziemi 4 m 3 x 30 zł/m 3 = 120 zł Ręczne rozplantowanie ziemi 200 m 3 x 5 zł/m 3 = zł Razem zadanie: zł Zadanie: ROBOTY INSTALACYJNE Oświetlenie 500 zł Automatyczny system nawadniania zł Razem zadanie: zł Zadanie: ROBOTY INŻYNIERYJNE Oczko wodne z fontanną zł Altanka ogrodowa zł Drewniane pergole z kratką 4 szt. x 200 zł = 800 zł

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. całodobowej opieki. placówkę. ABC Biznesu

Jak założyć. całodobowej opieki. placówkę. ABC Biznesu Jak założyć placówkę całodobowej opieki ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Odbiorcy i klienci placówki całodobowej opieki / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię

ABC Biznesu. Jak założyć kwiaciarnię ABC Biznesu Jak założyć kwiaciarnię Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci kwiaciarni / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie / 4

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu

Jak produkować. kartonowe i drewniane. opakowania. ABC Biznesu Jak produkować kartonowe i drewniane opakowania ABC Biznesu Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej opakowania / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy

ABC Biznesu. Jak produkować brykiet ze słomy ABC Biznesu Jak produkować brykiet ze słomy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy produkującej brykiet ze słomy / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. komputerowy ABC Biznesu Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału firmy i otoczenia

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski

ABC Biznesu. Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski ABC Biznesu Jak założyć gabinet kosmetyczno- -fryzjerski Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci gabinetu kosmetyczno-fryzjerskiego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny

ABC Biznesu. Jak założyć mały zakład gastronomiczny ABC Biznesu Jak założyć mały zakład gastronomiczny Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci małej firmy gastronomicznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 4 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne

ABC Biznesu. Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne ABC Biznesu Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci gospodarstwa agroturystycznego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 5 3. Produkt/usługa / 6 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą -1- Stan prawny na dzień 1.07.2012 r. Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bądź sobie szefem. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Bądź sobie szefem poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Opracowanie: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r.

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH JEST MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo