Wykonanie badania polisomnograficznego aparatem InfoSCAN MED-300

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie badania polisomnograficznego aparatem InfoSCAN MED-300"

Transkrypt

1 Wykonanie badania polisomnograficznego aparatem InfoSCAN MED-300 Instrukcja dla pacjenta InfoSCAN Sp. z o.o.

2 Instrukcja dla pacjenta Najprostszym i najbardziej wiarygodnym sposobem sprawdzenia czy pacjent cierpi na Zaburzenie Oddychania Podczas Snu (ZOPS) jest proste, stosunkowo tanie i moŝliwe do wykonania w domu pacjenta, badanie polisomnograficzne. Polega ono na całonocnej rejestracji saturacji (nasycenia) krwi tlenem oraz tętna. Specjalny aparat z zakładanym na palec czujnikiem, prześwietla naczynia krwionośne w palcu i określa jaki stopień utlenienia ma w danym momencie krew pacjenta. PoniewaŜ saturacja jest bezpośrednio związana z prawidłowym oddychaniem, a jej spadek jest najwyraźniejszym objawem niedotlenienia, ten parametr pozwala na stwierdzenie czy pacjent jest zagroŝony chorobą i czy wymaga dalszych badań i leczenia. Jak wykonać badanie polisomnograficzne Aparat do badania jest pokazany powyŝej. Składa się on z aparatu właściwego i czujników podłączonych w Klinice/gabinecie lekarza do właściwych gniazd. 2

3 Przed pójściem spać naleŝy: Włączyć aparat przyciskiem (przytrzymując go ok 2 sek). Zakładanie czujników na ciało pacjenta 1. Zakładanie czujnika pulsoksymetrycznego miękkiego odbywa się przez nałoŝenie go na palec wskazujący lub serdeczny w połoŝeniu pokazanym na zdjęciu poniŝej. Korzystnie jest przymocować przewód połączeniowy plastrem do nadgarstka, co zmniejszy ryzyko zsunięcia się czujnika w czasie badania Rys. 1. Czujnik pulsoksymetryczny 2. Elektrody EKG naleŝy przykleić do ciała w miejscach wskazanych przez lekarza. Przewody EKG naleŝy podłączyć z zachowaniem kolorów zgodnie z ustaleniami lekarza zlecającego. Na rysunku poniŝej pokazano typowe miejsca podłączenia elektrod EKG na ciele pacjenta 3

4 Rys. 2. Rozmieszczenie elektrod EKG na ciele pacjenta 3. Czujnik przepływu powietrza przez nos i usta naleŝy umieścić na górnej wardze pacjenta tak aby widoczne dwa czujniki pod nosowe znalazły się pod otworami nosa, a wystający w dół czujnik przepływu przez usta wystawał poniŝej górnej wargi. Czujnik moŝna lekko wygiąć dostosowując go do kształtu twarzy. Czujniki przepływu powietrza przez nos Czujnik przepływu powietrza przez usta Rys. 3. Sposób zakładania czujnika przepływu powietrza 4. Następnie naleŝy przewody czujnika załoŝyć za uszy tak aby kwadratowy element czujnika ruchów klatki piersiowej znalazł się na mostku. Następnie naleŝy czujnik ruchu klatki piersiowej przykleić plastrem do mostka, a czujnik ruchów przepony przykleić plastrem poniŝej przepony. Dokładny instruktarz przeprowadza lekarz przygotowujący pacjenta do badania. 4

5 Rys. 4. Sposób zakładania czujników ruchu Obsługa aparatu Po uruchomieniu aparatu, nałoŝeniu czujnika saturacji krwi i podłączenia elektrod EKG, aparat zaczyna mierzyć i rejestrować dane. 1. Przymocować kabel do nadgarstka przy pomocy zwykłego plastra wiskozowego. Po obudzeniu się naleŝy odblokować aparat naleŝy: 1. nacisnąć przycisk i trzymając go cały czas wciśniętym nacisnąć przycisk. Pojawi się symbol otwartej kłódki, zaraz potem aparat powróci do pokazywania głównego ekranu. 2. Odklej plastry mocujące i ostroŝnie zdejmij czujnik z palca. 3. Teraz wyłącz aparat przytrzymując przez ok. 4 sek. przycisk a następnie przycisk, usłyszysz długi pisk i ekran zgaśnie. JeŜeli jest zalecenie Ŝeby wykonać badanie prze kilka nocy, przed następną naleŝy wykonać te same czynności od początku. 5

6 NIE WOLNO 1. Moczyć aparatu czujnik należy nałożyć PO umyciu się przed snem. 2. Wyjmować karty pamięci z aparatu 3. Odłączać czujnika od aparatu Informacje dotyczące bezpieczeństwa OstrzeŜenia moŝna rozpoznać po symbolu OSTRZEśENIE. OstrzeŜenia informują uŝytkownika o moŝliwości wystąpienia powaŝnych konsekwencji (śmierci, urazu lub zdarzeń niepoŝądanych) dla pacjenta lub uŝytkownika. OSTRZEśENIE: NIE moŝna uŝywać aparatu w czasie ładowania akumulatora. W czasie ładowania naleŝy odłączyć wszelkie czujniki od ciała pacjenta. OSTRZEśENIE: Aparat wykorzystuje datę i czas dostarczane wewnętrzny zegar. Dokładność godziny/daty jest zaleŝna od ustawień godziny/daty obecnych w aparacie. OSTRZEśENIE: ZagroŜenie wybuchem Nie wolno uŝywać aparatu w obecności mieszanki łatwopalnych środków znieczulających oraz powietrza, tlenu lub podtlenku azotu. OSTRZEśENIE: Niektóre warunki środowiska, błędy oprogramowania aparatu oraz niektóre stany pacjenta mogą mieć wpływ na pomiary saturacji oraz pomiary tętna. W celu uzyskania konkretnych informacji dotyczących bezpieczeństwa naleŝy przeczytać części niniejszego podręcznika. OSTRZEśENIE: Stosowanie akcesoriów, czujników oraz przewodów innych niŝ dostarczone i zalecane przez Firmę InfoSCAN Sp. z o.o. moŝe negatywnie wpłynąć na pracę urządzenia, a takŝe przyczynić się do nieprawidłowych odczytów z aparatu. Wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonywane przez Producenta/lub w autoryzowanych punktach serwisowych. Za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji producent nie bierze odpowiedzialności. Wszelkie naprawy, ingerencje, modyfikacje urządzenia powoduję utratę gwarancji. OSTRZEśENIE: Aparat nie jest odporny na działanie defibrylatora. OSTRZEśENIE: NaleŜy odłączyć aparat czujniki i elektrody od pacjenta w trakcie badania rezonansu magnetycznego (RM). Wzbudzony prąd moŝe potencjalnie powodować oparzenia. OSTRZEśENIE: W celu zapewnienia dokładnego działania oraz Ŝeby zapobiec awariom aparatu, nie naleŝy wystawiać aparatu na warunki o ekstremalnej wilgotności, takie jak bezpośrednia ekspozycja na deszcz. Taka ekspozycja moŝe spowodować niedokładne działanie lub nawet awarię urządzenia. 6

7 OSTRZEśENIE: Nie wolno stosować aparatu, czujników oraz przewodów, które wyglądają na uszkodzone. OSTRZEśENIE: Nie wolno podnosić aparatu trzymając go za czujnik, przewody elektrod lub czujnik poniewaŝ moŝe prowadzić to do odłączenia przewodów od aparatu, co z kolei moŝe spowodować spadek upadek aparatu na pacjenta. OSTRZEśENIE: NaleŜy okresowo kontrolować sprawność akcesoriów, czujników, przewodów oraz samego urządzenia. OSTRZEśENIE: Baterie oraz cały aparat naleŝy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. Aparat zawiera akumulator Litowo-Polimerowy. OSTRZEśENIE: Aparat zawiera moduły GSM oraz Bluetooth emitujące w czasie pracy fale elektromagnetyczne. Nie naleŝy uŝywać u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca. OSTRZEśENIE: Aparat jako urządzenie elektronicznie nie powinien pracować w odległości mniejszej niŝ 1 metr od innych urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, ze względu na moŝliwość zakłócania pracy aparatu. OSTRZEśENIE: Karta pamięci SD nie moŝe być wyjmowana/wkładana przy włączonym aparacie. Grozi to zniszczeniem danych na karcie lub uszkodzeniem karty pamięci. 7

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14 Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPU-14 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl IPU-14 zawiera oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 14-Z51

PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Zawór dozujący Środek przeciwbólowy. Instrukcja stosowania

Zawór dozujący Środek przeciwbólowy. Instrukcja stosowania Zawór dozujący Środek przeciwbólowy Instrukcja stosowania 702-0081.6 maj 2014 Spis treści 1. Opis symboli... 2 2. Ostrzeżenia, uwagi i informacje... 2 2.1. Ostrzeżenie!... 2 2.2. Uwagi!... 3 2.3. Informacje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem Leczenie zaburzeń rytmu serca Broszura dla pacjentów Nowe życie z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 363411- -A BIOTRONIK SE & Co. KG Woermannkehre

Bardziej szczegółowo

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.

CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07. Tablet Colorovo CityTab Supreme 10 * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. 52 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07.2014 14:59 Instrukcja obsługi urządzenia Dziękujemy za zakup tabletu Colorovo

Bardziej szczegółowo

Zespół podający ZP-30w, ZP-30

Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Zespół podający ZP-30w, ZP-30 Instrukcja obsługi 363-0-0-00-00-00-0-P 0349301069 OZAS - ESAB Sp. z o.o. ul. A. Struga 10 45-073 Opole tel. (0-77) 4547240 49, fax 4537859 e-mail: ozas@ozas.com.pl htpp://www.ozas.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S Dane podstawowe: * MoŜliwość sterowania 4, 6 9 lub 12 zaworami elektromagnetycznymi (w zaleŝności od modelu) oraz zaworem głównym lub pompą. * MoŜliwość uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo