Program zajęć z języka polskiego jako obcego dla roku zerowego Poziom od A0 do B1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program zajęć z języka polskiego jako obcego dla roku zerowego Poziom od A0 do B1"

Transkrypt

1 Bianca Sadowska Małgorzata Krajewska Program zajęć z języka polskiego jako obcego dla roku zerowego Poziom od A0 do B1 SYTUACJE KOMUNIKACYJNE/TEMAT Poznajmy się. - powitania, pożegnania, przedstawianie się, nawiązywanie kontaktu - pierwsze proste dialogi oficjalne i nieoficjalne Ćwiczymy polską wymowę. - fonetyka, wymowa, akcent w języku polskim Skąd jesteś? - pytanie o samopoczucie, pochodzenie, adres To jest nowy student. - pytania kto to jest? co to jest? czy to jest? Jaki on jest? - opisywanie osób - prezentacja siebie i innych Powtarzamy Kim on/ona jest z zawodu? - pytania kim jesteś? ile masz lat? czym się interesujesz? GRAMATYKA LEKSYKA LICZBA GODZIN - alfabet - podstawowe zwroty, np. dzień dobry, - prawidłowa składnia języka polskiego w dziękuję, do widzenia, jak masz na imię, podstawowych pytaniach nazywam się - liczebniki alfabet - powtórzenie - podstawowe zwroty i słowa - zaimki osobowe - odmiana czasownika być - koniugacja -m, -sz; - mianownik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników - rodzaj rzeczowników - powtórzenie koniugacji -m, -sz - koniugacja ę, -isz/-ysz - wprowadzenie i utrwalenie - powtórzenie odmiany czasownika być - narzędnik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników - formy rok, lat, lata - odpowiedzi na pytania jak się masz? co u ciebie słychać? skąd jesteś? gdzie mieszkasz? - liczebniki rzeczy w klasie - kolory - podstawowe przymiotniki, np. mały, duży, dobry, miły - przymiotniki opisujące wygląd i charakter, np. zdrowy, wysoki, inteligentny - nazwy narodowości - nazwy zawodów - zainteresowania - liczebniki

2 Co lubisz robić w wolnym czasie? - rozmowa o hobby, o spędzaniu wolnego czasu - pytania co lubisz robić w wolnym czasie? co można robić w wolnym czasie? Poproszę bilet. Małe zakupy. - zakupy - ile to kosztuje?; poproszę Powtarzamy Na śniadanie jem... - co lubisz jeść? z czym lubisz jeść kanapkę? - wyrażanie preferencji Kupujemy owoce i warzywa. - zakupy w supermarkecie i na targu - dialogi Co pani poleci? - w kawiarni i w restauracji zamawianie posiłków Moja rodzina. - opowiadanie o rodzinie - opis planu dnia Może pójdziemy do kina? - zapraszanie/umawianie się na spotkanie - przyjmowanie, odrzucanie propozycji spotkania - opis planu dnia z uwzględnieniem godzin - opis planu tygodnia Powtarzamy. - powtórzenie koniugacji - koniugacja -ę, -esz - wprowadzenie i utrwalenie - zaimki dzierżawcze mój, twój - biernik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników - podawanie cen złote złotych, grosz groszy - utrwalenie biernika - odmiana czasowników jeść, pić, woleć - narzędnik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników -przymiotniki odrzeczownikowe - mianownik i biernik liczby mnogiej rzeczowników niemęskoosobowych - dopełniacz liczby pojedynczej - zaimki osobowe w narzędniku - zaimki dzierżawcze - odmiana czasowników związanych z rutyną dnia codziennego - liczebniki porządkowe 1 24 w mianowniku i miejscowniku 2 - słownictwo związane z hobby i sportem - liczebniki leksyka związana z rzeczami, które można kupić w kiosku i w galerii handlowej - nazwy sklepów - słownictwo związane z jedzeniem - nazwy posiłków - nazwy warzyw i owoców oraz ich opis - nazwy dań, potraw i deserów - nazwy członków rodziny - pory dnia - przysłówki częstotliwości, np. zawsze, często, nigdy - godziny - nazwy dni tygodnia

3 Co robiłeś wczoraj? - relacjonowanie wydarzeń w czasie przeszłym - opis minionego dnia, tygodnia - czas przeszły - odmiana czasowników w czasie przeszłym wprowadzenie i utrwalenie - okoliczniki czasu, np. wczoraj, 2 dni temu - powtórzenie słownictwa związanego ze spędzaniem wolnego czasu i rutyną dnia codziennego Przepraszam, jak dojechać do centrum? - pytanie o informację - pytanie o drogę - wskazywanie drogi tworzenie dialogów Jaki jest Gdańsk? gra terenowa Poproszę karton mleka. - zakupy, poczta tworzenie dialogów - wyrażanie prośby Jaka będzie jutro pogoda? - rozmowa o pogodzie - opowiadanie o planach na przyszłość - postanowienia noworoczne - horoskopy Co ci się podoba? - wyrażanie uczuć i opinii - rozmowa o upodobaniach - co ci się podoba w Polsce? Powtarzamy Moje mieszkanie. Mój pokój. - opis mieszkania i pokoju - o czym marzysz? - odmiana czasowników: iść, chodzić, jechać, jeździć, zakres ich użycia - narzędnik powtórzenie - zaimki osobowe w narzędniku (powtórzenie) i w bierniku (wprowadzenie i utrwalenie) - dopełniacz liczby pojedynczej powtórzenie - dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników wprowadzenie i utrwalenie - rekcja liczebników - zaimki osobowe w dopełniaczu - przysłówek - czas przyszły złożony - odmiana czasownika być w czasie przyszłym - zestawienie i powtórzenie czasów - deklinacja zaimków osobowych - konstrukcje lubię + biernik i podoba mi się + mianownik - miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej - przyimki: na, w, przy, o, po w połączeniu z miejscownikiem - nazwy obiektów w mieście - nazwy zabytków; nazwy kierunków, np. w prawo, w lewo, prosto - nazwy środków transportu - nazwy miar i ilości, - nazwy opakowań, np. karton, puszka, słoik; - słownictwo związane z pocztą - nazwy pór roku i miesięcy - słownictwo związane z pogodą, nazwy zjawisk atmosferycznych - okoliczniki czasu, np. jutro, za tydzień - słownictwo związane z samopoczuciem, upodobaniami - nazwy mebli i pomieszczeń w mieszkaniu - lokalizacja przedmiotów Dzwonię w sprawie... - szukanie i wynajmowanie - dopełniacz, narzędnik i miejscownik w wyrażeniach przyimkowych (przyimki - leksyka związana z wynajmowaniem mieszkania (jego cechy, lokalizacja) 3

4 mieszkania/pokoju dialogi - pisanie i redagowanie ogłoszeń - w hotelu rezerwowanie pokoju Dokąd jedziemy? - rozmowa o atrakcjach turystycznych Polski i krajów, z których pochodzą studenci - dokąd lubisz podróżować? - na dworcu kolejowym i autobusowym pytanie o informację, zakup biletów Wszystkiego najlepszego! - kiedy masz urodziny? rozmowa o ważnych wydarzeniach z uwzględnieniem dat - składanie i pisanie życzeń statyczne) - powtórzenie poznanych przypadków - przyimki statyczne i dynamiczne - zestawienie czasów - aspekt dokonany i niedokonany w czasie przeszłym - daty pierwszy stycznia - pierwszego stycznia - leksyka związana z rezerwowaniem pokoju w hotelu - nazwy kierunków geograficznych - położenie geopolityczne Polski - atrakcje turystyczne w Polsce - pary aspektowe - słownictwo związane z życiem człowieka - biografia Powtarzamy Co robisz w weekend? - rozmowa na temat planów na weekend - telefonowanie tworzenie dialogów Dobrze w tym wyglądam? - robienie zakupów w sklepie odzieżowym - wyrażanie preferencji, uznania, negacji - komplementowanie - opis osób i ich ubioru W banku - zakładanie konta w banku, podstawowe procedury, warunki - aspekt w czasie przyszłym - odmiana czasowników dokonanych, np. wejść, wstać, zająć - stopniowanie przymiotników - konstrukcje mieć na sobie + biernik i nosić + biernik - czasowniki znać i wiedzieć odmiana i zakres użycia - biernik - powtórzenie - koniugacje - powtórzenie - słownictwo związane z planami na weekend - leksyka związana z wykonywaniem rozmów telefonicznych, np. odebrać telefon, przekazać informację, numer zajęty - nazwy ubrań, materiałów i wzorów - powtórzenie przymiotników - słownictwo związane z bankiem 4

5 Moda i uroda. - rozmowa u fryzjera wyrażanie prośby, sugestii - dyskusja jak dbać o dobre samopoczucie? czy warto uprawiać sport? dlaczego chodzimy do studia fitness? - wyrażanie aprobaty i dezaprobaty Szlachetne zdrowie... - umawianie się na wizytę do lekarza/dentysty - komunikowanie się z lekarzem/dentystą - opisywanie symptomów choroby - w aptece zakup lekarstw - udzielanie rad - przysłówek - powtórzenie - stopniowanie przysłówka - powtórzenie odmiany zaimków osobowych - czasownik powinien; - nazwy części ciała w liczbie pojedynczej i mnogiej - słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym - słownictwo u fryzjera - słownictwo związane ze zdrowiem i urodą, np. nadwaga, dieta, spalać kalorie - komendy podczas wykonywania ćwiczeń, np. ręce wzdłuż ciała, ręce na karku, stopy szeroko - nazwy części ciała powtórzenie - idiomy, związane z częściami ciała np. do góry nogami, dwie lewe ręce, głowa państwa - słownictwo związane z samopoczuciem i chorobą, np. źle się czuję, boli mnie głowa, mam gorączkę A to pech! - rozmowa w centrach usługowych, wymiana informacji - składanie reklamacji - zgłaszanie wypadku i kradzieży - tryb przypuszczający czasowników móc i chcieć - słownictwo związane z usługami, np. usługi krawieckie, naprawa sprzętu, serwis RTV - leksyka związana z wypadkami i kradzieżami, np. zgłosić kradzież, zahamować, wypadek Powtarzamy Poznaj Polskę: polski film dokumentalny film, prezentacja, dyskusja i animacja. Ćwiczenia komunikacyjne. - utrwalenie gramatyki - sytuacje komunikacyjne - w sklepie, na poczcie, u fryzjera, w kinie, zamawianie taksówki, pizzy itp. Jaki on jest? - opisywanie osoby - liczba mnoga przymiotników męskoosobowych - leksyka związana z opisem osoby; cechami charakteru 5

6 - cechy charakteru - struktura tak samo... jak - zaimek który Bez pracy nie ma kołaczy. - liczba mnoga rzeczowników i zaimków - praca męskoosobowych - dyskusje na temat pracy - uogólnienia Kiedy to było? - liczebniki główne i porządkowe w - opisywanie sytuacji i faktów z przeszłości Za rok, za dwa... - plany na przyszłość Powtarzamy: Stereotypy Polak w oczach obcokrajowca. Moje miasto - architektura - infrastruktura - porównywanie - uzasadnianie Wieś i przyroda - środowisko naturalne - opisywanie warunków życia na wsi, stosunek do niego - porównywanie (c.d.) - uzasadnianie (c.d.) Powtarzamy: Poznaj Polskę atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w naszym kraju. Kto się czubi, ten się lubi - relacje między kobietą a mężczyzną strukturach czasowych (daty) - tworzenie i użycie czasu przeszłego (aspekt dokonany) - użycie czasu przyszłego (aspekt niedokonany) - czas przyszły czasowników modalnych - zdania warunkowe ze spójnikiem jeśli/jeżeli - leksyka związana z rodzajem pracy, zarobkami, formami i warunkami zatrudnienia - słownictwo związane z życiem człowieka od narodzin do śmierci. - słowinictwo związane z planami na przyszłość - dyskusja o planach i nadziejach na przyszłość - wyrażanie warunku Prezentacja, dyskusja. - przymiotniki (powtórzenie + stopniowanie) - leksyka związana z życiem w mieście: architekura, infrastruktura, punktu usługowe, urzędy, miejsca rozrywki - przysłówki (powtórzenie + stopniowanie) - słownictwo związane z życiem na wsi - środowisko naturalne - zwierzęta - rośliny - tworzenie zdań ze spójnikiem żeby w opozycji do że Interesujące miejsca w Polsce prezentacja, film, dyskusja. - leksyka związana z rodziną, małżeństwem, rozwodem 6

7 - wyrażanie życzenia, oczekiwania i powinności - związki rodzinne - obowiązki rodzinne Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - przyjaźń - relacje międzyludzkie Powtarzamy: Poznaj Polskę współczesna muzyka rockowa i młodzieżowa Mała rzecz, a cieszy - sprzęt domowy - przeznaczenie sprzętu AGD i RTV - składanie reklamacji - porównywanie przeszłości z teraźnieszością - zachęta do zakupów Trochę techniki - wynalazki i odkrycia - wyrażanie niezadowolenia, reklamacje - wykorzystanie wynalazków w życiu codziennym Samopoczucie - wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych - pytanie o samopoczucie - powtórzenie opisu stanu zdrowia Turystyka - zachęcanie i zniechęcanie do różnych form spędzania czasu wolnego - zdania warunkowe - rekcja czasownika - celownik liczby pojedynczej i mnogiej - odmiana rzeczownika przyjaciel i przyjaciele - formy bezosobowe czasownika w czasie teraźniejszym i przeszłym - rzeczowniki odczasownikowe - powtórzenie aspektu czasownika - tworzenie i użyciu imiesłowu przymiotnikowego biernego - tworzenie i użycie strony biernej - tworzenie i użycie trybu rozkazującego w formie przeczącej i twierdzącej - aspekt w trybie rozkazującym - powtórzenie zaimków osoboywch w celowniku - aspekt czasowników - wyrażenia przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca - powtórzenie trybu rozkazującego - świat uczuć - leksyka związana z relacjami międzyludzkimi - świat uczuć (c.d.) Piosenki związane z miłością i przyjaźnią. Dyskusja. - artykuły i sprzęty wykorzystywane na co dzień w gospodarstwie domowym - wynalazki i odkrycia, wykorzystanie ich w życiu codziennym - skarga, reklamacja - leksyka związana ze zdrowiem, zdrowym stylem życia - samopoczucie - leksyka związana z podróżami i turystyką 7

8 - opowiadanie o podróżach - lokalizacja w przestrzeni Powtarzamy: Poznaj Polskę słynni odkrywcy, wynalazcy podróżnicy Święta i tradycje - opowiadanie o świętach i tradycji - składanie życzeń i gratulacji - wyrażanie żalu, smutku, współczucia i radości Powtarzamy: Poznaj Polskę tradycje i zwyczaje świąteczne i regionalne. Bez Internetu, jak bez ręki - słownictwo internetowe - język potoczny - wyrażanie zdziwienia i zaskoczenia - funkcje Internetu w życiu codziennym - sprzęt komputerowy Kto czyta nie błądzi - wyrażanie gustu czytelniczego - wyrażanie protestu - opowiadanie o ulubionej książce - rodzaje czasopism - recenzowanie Kino czy telewizja? - cytowanie innych - rola kina i telewizji we współczesnym świecie - argumentowanie Powtarzamy: Poznajemy Polskę słynni pisarze, reporterzy. Ortografia. Pisownia rz i ż. Ortografia. Pisownia dużych i małych - przyimki w okolicznikach miejsca - zdania współrzędnie i podrzędnie złożone okolicznikowe miejsca i czasu - powtórzenie form bezosobowych czasownika - wybrane spójniki w zdaniach złożonych - tworzenie zdań okolicznikowych celu - tworzenie zdań przydawkowych - powtórzenie zaimków pytających - rzeczowniki odczasownikowe (c.d.) - tworzenie zdań podrzędnie złożonych podmiotowych i dopełnieniowych 8 Prezentacja, film, dyskusja. - słownictwo związane ze świętami religijnymi i państwowymi - relacje rodzinne - powtórzenie Prezentacja, dyskusja, film, tworzenie wspólnego rękodzieła. - słownictwo związane z Internetem - elementy języka potocznego - recenzowanie ksiązki/artykułu - gatunki literackie - przegląd czasopism w Polsce - mowa zależna - leksyka związana z kinem i telewizja - gatunki filmowe - formy spędzania wolnego czasu Prezentacja, dyskusja

9 liter. Ortografia. Pisownia -ji, -ii, -i. Ortografia. Pisownia ó i u. Ortografia. Pisownia ch i h. Ortografia. Pisownia ą, on, om, ę, en, em Podstawowe wiadomości o interpunkcji. Pisownia nie łączna i rozdzielna. Piszemy dyktanda. Strach ma wielkie oczy - jak radzić sobie ze stresem - udzielanie rady - przebieg rozmowy Powtarzamy: Egzaminy Jak się uczyć, żeby się nauczyć - wyrażanie sposobu - pytanie o infromację - sposoby uczenia się języków obcych Powtarzamy: Języki Jak cię widzą, tak cię piszą - moda i uroda - wyrażanie uznania i komplementu - powtórzenie trybu oznajmującego i rozkazującego - czasowniki modalne - nieosobowa forma czasownika - prawidłowe stosowanie struktur gramatycznych - powtórzenie zasad używania przymiotnika i przysłówka - okoliczniki sposobu - zaimek pytajny jak?w opozycji do jaki? jaka? jakie? - prawidłowe stosowanie struktur gramatycznych - użycie dopełniacza po przyimkach do, dla w określeniu przeznaczenia i budowy rzeczy - powtórzenie wiadomości o przymiotniku i - słownictwo związane z egzaminami - dane osobowe - idiomy: strach ma wielkie oczy, siedzieć jak na szpilkach - formularz zgłoszeniowy, ankieta na egzamin - dyskusja na temat stresu przedegzaminacyjnego - udzielanie porad w sytuacjach stresowych - słownictwo związane z uczeniem się, nauką - sposoby zapamiętywania informacji - idiomy: łamać sobie język, nie dawać za wygraną, trening czyni mistrza, nie mieć pojęcia - mówienie o znajomości języków obcych, sposobach uczenia się - dyskusja na temat Język polski jednym z najtrudniejszych języków świata - czytania i dyskusja na temat artykułów językoznawczych - słownictwo związane z modą i urodą, fryzurami i usługami fryzjerskimi, higieną osobistą, wyrażaniem komplementów 9

10 - wyrażanie sposobu - określanie przeznaczenia Powtarzamy: Moda i uroda Jak żyjemy? - wyrażanie zadowolenia, niezadowolenia i rozczarowania Powtarzamy: Życie codzienne Polska od kuchni - wyrażanie upodobania, zachęcania, przekonywanie przysłówku - prawidłowe stosowanie struktur gramatycznych 10 - przedmioty codziennego użytku - idiomy: wyglądać jak strach na wróble, brzydki jak noc - dialogi u fryzjera - czytanie artykułów dotyczących nowoczesnych trendów w modzie i dyskusja na ten temat - moda w różnych częściach świata dyskusja - formułowanie opinii na temat wyglądu i mody - składnia liczebników - słownictwo związane z warunkami życia, płacą, poziomem życia - idiomy: biedny jak mysz kościelna - prawidłowe stosowanie struktur gramatycznych - tryb rozkazujący po negacji - powtórzenie dopełniacza po liczebnikach i wyrażeniach ilościowych - poziomy życia na świecie dyskusja - opis warunków życia Polaków na podstawie średniej statystycznej - słownictwo związane z tradycyjnymi kulinariami, daniami, przepisami - przymiotniki typu gorzki, tuczący - określenia typu wyjąć, włożyć - idiomy: mieć niebo w gębie, palce lizać Powtarzamy: Kuchnia polska - utrwalanie gramatyki - prezentacja kuchni narodowych słuchaczy - czytanie przepisów Życie poza granicami kraju - odmiana liczebników głównych we - porównanie krajów wszystkich przypadkach - opis warunków życia w każdym z nich - wyrażenia czasowe - być cudzoziemcem w Polsce, Polakiem za granicą dyskusja - mniejszości narodowe - rzeczowniki typu rodak, ojczyzna - idiomy:upaść na głowę, coś się nie mieści w głowie, przyjąć kogoś z otwartymi ramionami, stanąć na własnych nogach Powtarzamy: Kiedyś wrócę tu wyjazdy - utrwalanie gramatyki - dyskusja na temat trudności w

11 Mam coś do załatwienia - wyrażanie konieczności - prośba o przyzwolenie i przyzwalanie Powtarzanie: Biurokracja, czyli załatwiamy sprawy w urzędzie Usługi - obiecywanie i zapewnianie - oferowanie Powtarzamy: w czym mogę służyć? - usługi Pieniądze to nie wszystko! - rozpoczynanie rozmowy - wyrażanie pewności i niepewności Powtarzamy: Odkładać na czarną godzinę Ekonomia - wyrażanie warunku i konsekwencji przystosowaniu się do życia w innym kraju - opowiadanie wydarzeń z przeszłości - alternacje ę:ą w deklinacji - typy urzędów i załatwianie spraw - mieć + bezokolicznik - dokumenty - idiomy: mieć ręce pełne roboty, na wariackich papierach, papierkowa robota - utrwalanie gramatyki - zasady przyznawania karty pobytu w Polsce - przyczyny pobytu w Polsce - załatwianie spraw - polskie prawo wobec cudzoziemców - przymiotnikowa odmiana rzeczowników typu - rodzaje usług, nazwy warsztatów chory, podrózny, imion zakończonych na -y, -i, nazwisk zakończonych na -cki, -ski, -cka, -ska - utrwalanie gramatyki - reklamy, szyldy, banery - ogłoszenia - tekst Usterka - rozmowa telefoniczna - gdzie szukać fachowca? - idiomy: złota rączka, mieć dwie lewe ręce - odmiana rzeczownika pieniądz - słownictwo związane z miarami i ilościami - idiomy: mieć węża w kieszeni, obiecywać złote góry - utrwalanie gramatyki - gra Monopoly - dyskusja na temat sposobów oszczędzania, celów oszczędzania - wyrażanie opinii na temat promocji w sklepach, korzystania z tanich linii lotniczych - zdania warunkowe i brak następstwa czasów w języku polskim - idiom: odkładać na czarną godzinę - słownictwo ekonomiczne - dyskusja na temat stanu ekonomicznego 11

12 - powtórzenie: jeśli masz, miałeś, będziesz mieć Polski i krajów słuchaczy - idiomy:pieniądze leżą na ulicy, gorączka złota Powtarzamy: Ekonomia - utrwalanie gramatyki - czytanie folderów bankowych z ofertami lokat, itp., dyskusja - prezentacja na temat stanu ekonomicznego państw słuchaczy (średnie zarobki, poziom bezrobocia, itp.) Polityka - wyrażanie ważności, obojętności i dystansu - odmiana rzeczownika rząd - życie polityczne w Polsce: partie, programy, ugrupowania - króka historia: od komunizmu do kapitalizmu Powtarzamy: Życie polityczne - utrwalanie gramatyki - prezentacja partii politycznych i głównych prądów w polityce krajów słuchaczy - stosunek do nich - dyskusja Mam prawo! - dyskutowania, wyrażanie opinii, przebieg rozmowy - powtórzenie nazw państw w dopełniaczu - słownictwo związane z równouprawnieniem i demokracją - feminizm co to znaczy w obecnym świecie - problem wolności słowa, wolności osobistej na świecie Powtarzamy: Prawo i praworządność. - utrwalanie gramatyki - organizacje walczące o równość i brak dyskryminacji - Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych - Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - równość kobiet i mężczyzn W żadnym wypadku! - wypadku - relacjonowanie - mowa zależna rozwinięcie - odmiana zaimków nieokreślonych pytajnych - słownictwo związane z wypadkami, nieszczęśliwymi przypadkami - idiomy: na wszelki wypadek, wypadek przy pracy, w żadnym wypadku, przez 12

13 przypadek Powtarzamy: Wypadki - utrwalanie gramatyki - numery alarmowe - rozmowa telefoniczna ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo - opis przebiegu wypadku - pierwsza pomoc Natura - powtórzenie celownika liczby pojedynczej i - słownictwo związane z przyrodą, - wyrażanie aprobaty, dezaprobaty, protestu mnogiej klimatem, ekologią Powtarzamy: Ekologia i przyroda - utrwalanie gramatyki - dyskusja na temat problemów ekologii w obecnym świecie - prezentacja na tematy związane z ekologią w krajach słuchaczy - list oficjalny wyrażający aprobatę i/lub dezaprobatę O czym się mówi? - nazwiązywanie kontaktu w rozmowie i liście - pytania - odmiana zaimków przeczących nikt, nic, żaden - środki masowego przekazu: rodzaje, funkcja - idiomy: pociągnąć kogoś za język, wiadomość z pierwszej ręki, owijać w bawełnę Powtarzamy: w świecie prasy - utrwalanie gramatyki - rodzaje środków masowego przekazu, ich funkcje w obecnym świecie - zagrożenia prasy i radia - rola Internetu Reklama dźwignią handlu - namawianie, przekonywanie - szyk w zdaniu przeczącym z zaimkiem się - wyrażenia i zwroty związane z reklamą - idiomy: chwyt reklamowy, nabić kogoś w butelkę, wpaść w ucho Powtarzamy: Zareklamuj się - utrwalanie gramatyki - układamy kampanię reklamową dotyczącą Polski Kultura - wyrażanie upodobania - wyrażanie krytyki i przyjmowanie jej - utrwalanie gramatyki - kultura wysoka a kultura masowa - rozrywka - idiomy: być na ustach wszystkich, wiadomości z pierwszej ręki 13

14 Powtarzamy: Kultura - osobliwości w odmianie rzeczowników - streszczenie filmu, książki - recenzja wydarzenia kulturalnego - dyskusja na temat prądów we współczesnej kulturze Powtarzamy: Literatura - utrwalanie gramatyki - najpopularniejsi polscy pisarze dawni i współcześni Powtarzamy: Muzyka - utrwalanie gramatyki - najsłynniejsi polscy kompozytorzy i muzycy: od Chopina do K. Zimermana, K. Pendereckiego i R. Blechacza Powtarzamy: Malarstwo - utrwalanie gramatyki - najpopularniejsi polscy malarze: od J. Matejki do W. Sasnala W co wierzysz? - odmiana zaimków pytajnych jaki? który? - religia i wiara - formułowanie pytań i hipotez czyj? - religioznawstwo Powtarzamy: Religie - utrwalanie gramatyki - prezentacja wierzeń z krajów słuchaczy: Kiedy warto zmienić pracę? - dyskusja na temat motywów zmiany pracy - jak prawidłowo napisać CV i list motywacyjny - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej Pisanie. Opis sytuacji, wydarzenia. Pisanie. Wypowiedź argumentacyjna. Pisanie. Recenzja filmu, sztuki teatralnej, wystawy. Pisanie. Minirecenzja, recenzja książki. Pisanie. Ogłoszenie, zaproszenie. Pisanie. Charakterystyka osoby. Przykładowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Przygotowanie do egzaminu końcowego Egzamin końcowy. - stosowanie prawidłowych struktur gramatyczych różnice i podobieństwa, obrzędy - słownictwo związane z rozmową kwalifikacyjna, prezentacją siebie 14

15 Czytanie ze zrozumieniem. Parafraza tekstu. Wyciąganie wniosków. Język specjalistyczny (m.in. biznes, ekonomia, logistyka, prawo, hotelarstwo, psychologia) - powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych 1 - słownictwo specjalistyczne 50h Łącznie 600h Program został napisany w oparciu o serię podręczników Hurra! Po polsku i zawiera propozycje programowe na poziomy A1, A2, B1, zgodne z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Student po zakończeniu kursu powinien rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jego specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, aby prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Bibliografia: 1. I. Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A. Szymkiewicz, Polski. Krok po kroku 1, Kraków I. Stempek, A. Stelmach, Polski. Krok po kroku 2, Kraków J. Machowska, Gramatyka? Dlaczego nie?!, Kraków J. Machowska, Gramatyka? Ależ tak!, Kraków A. Ruszer, Oswoić tekst, Kraków E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców, Kraków M. Kowalska, O biznesie po polsku, Kraków A. Burkat, A. Jasińska, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 3, 9. P. E. Gębal, Od słowa do słowa toczy się rozmowa, Kraków materiały własne lektorek 15

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI, POZIOM A1

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI, POZIOM A1 JĘZYK POLSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI, POZIOM A1 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO Cele: 1. Zapoznanie z właściwą dla języka polskiego wymową, intonacją i akcentem. 2. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Małolepsza Aneta Szymkiewicz

Małgorzata Małolepsza Aneta Szymkiewicz Małgorzata Małolepsza Aneta Szymkiewicz S STUDENTA SZKOŁA JĘZYKÓW O g Numer i tytuł Strona lekcji Funkcje i sytuacje komunikacyjne, pojęcia ogólne - nawiązywanie kontaktu -formuły powitalne i pożegnalne

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. 45 (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta 60 (CNPS)

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. 45 (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta 60 (CNPS) STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom B1.1 Nazwa w języku angielskim Polish language, Level B1.1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom A2 Nazwa w języku angielskim Polish language, level A2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI, POZIOM A1 45 godzin

JĘZYK POLSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI, POZIOM A1 45 godzin JĘZYK POLSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI, POZIOM A1 45 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO Cele: 1. Zapoznanie z właściwą dla języka polskiego wymową, intonacją i akcentem. 2. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Przedmowa Przedmowa do wydania II Część pierwsza MORFOLOGIA

Spis treści 5. Spis treści. Przedmowa Przedmowa do wydania II Część pierwsza MORFOLOGIA Spis treści 5 Spis treści Przedmowa... 13 Przedmowa do wydania II... 14 Część pierwsza MORFOLOGIA 1. RZECZOWNIK... 17 1.1. Podział rzeczowników... 17 1.2. Rodzaj... 17 1.2.1. Rodzaj męsko-żeński... 18

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass neu 3 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2. 60 (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta 80 (CNPS)

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A2. 60 (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta 80 (CNPS) STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom A Nazwa w języku angielskim Polish language, Level A Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I)

Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I) Zakres materiału z języka włoskiego dla początkujących (klasa I) (W nawiasie odniesienie do podstawy programowej) I. Elementy komunikacyjne i leksykalne 1. Nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Studium Języków Obcych. Politechnika Wrocławska

Studium Języków Obcych. Politechnika Wrocławska Studium Języków Obcych Politechnika Wrocławska Karty przedmiotu Język polski I stopień studiów rok akademicki 017/18 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski,

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A1

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy. Język polski, poziom A1 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski, poziom A1 Nazwa w języku angielskim Polish language, level A1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy) - Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

czasowników - alfabet - pierwsza podróż mnogiej - czas wolny charakter -negacja - rodzina

czasowników - alfabet - pierwsza podróż mnogiej - czas wolny charakter -negacja - rodzina Poziom w AF S1 Poziom wg ESOKJ Podręcznik Zagadnienia leksykalne Zagadnienia gramatyczne A1.1 Alter Ego1+ - narodowości - odmiana - zawody podstawowych - liczebniki czasowników - alfabet - rodzaj przymoitnika

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Autor Dorota Dziewanowska Projekt graficzny okładki i strony tytułowej Krzysztof Kiełbasiński Ilustracje Maja Chmura (majachmura@wp.pl) Krzysztof Kiełbasiński

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Der Kalender

Rozdział 1 Der Kalender Rozdział 1 Der Kalender nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku nazwać miesiące krótko opisać ulubioną porę roku nazwać prezenty nazwać święta w krajach DACH nazywać kierunki świata nazwać kraje obszaru

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nr Tytuł Przykład Str.

Nr Tytuł Przykład Str. Spis treści Nr Tytuł Przykład Str. 1. Bezokolicznik Ӏ Pytania bezokolicznika:?? Zakończenia bezokolicznika -, -, - 10 2. Czasowniki niedokonane i dokonane Użycie postaci czasowników Nieregularne formy

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 Oceny: Rozdział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Rund um die Welt, Sommerferien

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności

Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności Cele uczenia się Język Francuski Poziom A1 Celem nauki języka francuskiego na poziomie początkującym A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czas present

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0 Treści nauczania/ temat rozdziału ROZDZIAŁ I Człowiek Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe(pp) (wszystko, co w

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH ZGODNYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ IV.0, IV.1 P W PODRĘCZNIKACH INFOS 1A-3A

REALIZACJA ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH ZGODNYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ IV.0, IV.1 P W PODRĘCZNIKACH INFOS 1A-3A REALIZACJA ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH ZGODNYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ IV.0, IV.1 P W PODRĘCZNIKACH INFOS 1A-3A Poziom językowy (ESOKJ) Infos 1A Infos 1B Infos 2A Infos 2B Infos 3A Zakresy tematyczne wymagane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 3 Rozdział I. Rund

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B

JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B JĘZYK NIEMIECKI KLASA I POZIOM III.1 GR.B Celujący i gramatykę (wymagane i zawarte w danym rozdziale) w 95-100%. b) uczeń potrafi bezbłędnie stosować poznane słownictwo i struktury gramatyczne we wszystkiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B Opracowała: Marta Pawlak Rozdział Ocena Wymagania I Sport II Pogoda, krajobraz, zwierzęta III

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Studium Języków Obcych. Politechnika Wrocławska

Studium Języków Obcych. Politechnika Wrocławska Studium Języków Obcych Politechnika Wrocławska Karty przedmiotu Język polski I stopień studiów rok akademicki 016/17 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie B1 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zał. nr 4 do ZW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Język polski B2.2 Nazwa w języku angielskim Polish language B2.2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 3 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Wymagania edykacyjne dla klas III Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 6 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Potrafię przeprowadzić krótką analizę przeczytanego tekstu. 2. Wiem, jak wyszukać szczegółowe informacje w tekście. 3. Rozumiem treść poleceń do zadań

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 7 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Odnajduję w tekście czytanym konkretne informacje i określam intencje autora. 2. Znam prawidłową intonację i umiem jej używać. 3. Potrafię przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny język angielski

Wymagania na poszczególne oceny język angielski Wymagania na poszczególne oceny język angielski Rok szkolny 2016/2017 Podręcznik: Evolution plus Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej. Stopień celujący otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Dzień powszedni w Niemczech : jedynie niektóre pory dnia, jedynie niektóre czynności dnia powszedniego, określania czasu zegarowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. WYMOWA NORWESKA 10

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. WYMOWA NORWESKA 10 1. WYMOWA NORWESKA 10 1.1. WYMOWA SAMOGŁOSEK 10 1.2. WYMOWA SPOŁGŁOSEK 11 1.3. WYMOWA POŁĄCZEŃ LITEROWYCH 12 2. RODZAJNIK 14 2.1. RODZAJNIK NIEOKREŚLONY 14 2.2. RODZAJNIK OKREŚLONY 14 2.2.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CPE Język Angielski Poziom C2

Cele uczenia się poziom CPE Język Angielski Poziom C2 Cele uczenia się poziom CPE Język Angielski Poziom C2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie CPE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu Rozdział I. DER KALENDER nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 7. września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Studium Języków Obcych Politechnika Wrocławska Karty przedmiotu Język polski II stopień studiów rok akademicki 2015/16 STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Język obcy Nazwa w języku polskim Język polski,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM

JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM 2016-09-01 JĘZYK FRANCUSKI KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Treści kształcenia dla klasy II gimnazjum Zagadnienia leksykalne 1. Człowiek: - dane personalne, - wygląd zewnętrzny, - moda, ubrania, - kolory.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, przeliterować swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego

Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego Direkt 3 Zakres tematyczny człowiek (uczucia, emocje, plany na przyszłość, cechy charakteru, wygląd zewnętrzny, plany, marzenia) szkoła (życie szkoły) życie rodzinne i towarzyskie (nawiązywanie kontaktów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. nauczania (na podstawie którego zostaną zrealizowane cele): Uczeń. wiedzy

PLAN WYNIKOWY. nauczania (na podstawie którego zostaną zrealizowane cele): Uczeń. wiedzy Moduł Zakres na poziomie podstawowym: Cele szczegółowe: Uczeń na poziomie rozszerzonym: Materiał nauczania (na podstawie którego zostaną zrealizowane cele): podręcznik: str. 8 29 ćwiczenia: str. 4 25 Módulo

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku.

Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry Bardzo dobry określać położenie pogodowe. opisać. miast, rzeki i góry porę roku. Wymagania edukacyjne Kompass neu 2 Rozdział dopuszczający Dostateczny 2+3 Dobry 2+3+4 Bardzo dobry 2+3+4+5 nazwać zjawiska określać położenia opisać ze określać położenie pogodowe za pomocą szczegółami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny: celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo