Program zajęć z języka polskiego jako obcego dla roku zerowego Poziom od A0 do B1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program zajęć z języka polskiego jako obcego dla roku zerowego Poziom od A0 do B1"

Transkrypt

1 Bianca Sadowska Małgorzata Krajewska Program zajęć z języka polskiego jako obcego dla roku zerowego Poziom od A0 do B1 SYTUACJE KOMUNIKACYJNE/TEMAT Poznajmy się. - powitania, pożegnania, przedstawianie się, nawiązywanie kontaktu - pierwsze proste dialogi oficjalne i nieoficjalne Ćwiczymy polską wymowę. - fonetyka, wymowa, akcent w języku polskim Skąd jesteś? - pytanie o samopoczucie, pochodzenie, adres To jest nowy student. - pytania kto to jest? co to jest? czy to jest? Jaki on jest? - opisywanie osób - prezentacja siebie i innych Powtarzamy Kim on/ona jest z zawodu? - pytania kim jesteś? ile masz lat? czym się interesujesz? GRAMATYKA LEKSYKA LICZBA GODZIN - alfabet - podstawowe zwroty, np. dzień dobry, - prawidłowa składnia języka polskiego w dziękuję, do widzenia, jak masz na imię, podstawowych pytaniach nazywam się - liczebniki alfabet - powtórzenie - podstawowe zwroty i słowa - zaimki osobowe - odmiana czasownika być - koniugacja -m, -sz; - mianownik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników - rodzaj rzeczowników - powtórzenie koniugacji -m, -sz - koniugacja ę, -isz/-ysz - wprowadzenie i utrwalenie - powtórzenie odmiany czasownika być - narzędnik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników - formy rok, lat, lata - odpowiedzi na pytania jak się masz? co u ciebie słychać? skąd jesteś? gdzie mieszkasz? - liczebniki rzeczy w klasie - kolory - podstawowe przymiotniki, np. mały, duży, dobry, miły - przymiotniki opisujące wygląd i charakter, np. zdrowy, wysoki, inteligentny - nazwy narodowości - nazwy zawodów - zainteresowania - liczebniki

2 Co lubisz robić w wolnym czasie? - rozmowa o hobby, o spędzaniu wolnego czasu - pytania co lubisz robić w wolnym czasie? co można robić w wolnym czasie? Poproszę bilet. Małe zakupy. - zakupy - ile to kosztuje?; poproszę Powtarzamy Na śniadanie jem... - co lubisz jeść? z czym lubisz jeść kanapkę? - wyrażanie preferencji Kupujemy owoce i warzywa. - zakupy w supermarkecie i na targu - dialogi Co pani poleci? - w kawiarni i w restauracji zamawianie posiłków Moja rodzina. - opowiadanie o rodzinie - opis planu dnia Może pójdziemy do kina? - zapraszanie/umawianie się na spotkanie - przyjmowanie, odrzucanie propozycji spotkania - opis planu dnia z uwzględnieniem godzin - opis planu tygodnia Powtarzamy. - powtórzenie koniugacji - koniugacja -ę, -esz - wprowadzenie i utrwalenie - zaimki dzierżawcze mój, twój - biernik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników - podawanie cen złote złotych, grosz groszy - utrwalenie biernika - odmiana czasowników jeść, pić, woleć - narzędnik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników -przymiotniki odrzeczownikowe - mianownik i biernik liczby mnogiej rzeczowników niemęskoosobowych - dopełniacz liczby pojedynczej - zaimki osobowe w narzędniku - zaimki dzierżawcze - odmiana czasowników związanych z rutyną dnia codziennego - liczebniki porządkowe 1 24 w mianowniku i miejscowniku 2 - słownictwo związane z hobby i sportem - liczebniki leksyka związana z rzeczami, które można kupić w kiosku i w galerii handlowej - nazwy sklepów - słownictwo związane z jedzeniem - nazwy posiłków - nazwy warzyw i owoców oraz ich opis - nazwy dań, potraw i deserów - nazwy członków rodziny - pory dnia - przysłówki częstotliwości, np. zawsze, często, nigdy - godziny - nazwy dni tygodnia

3 Co robiłeś wczoraj? - relacjonowanie wydarzeń w czasie przeszłym - opis minionego dnia, tygodnia - czas przeszły - odmiana czasowników w czasie przeszłym wprowadzenie i utrwalenie - okoliczniki czasu, np. wczoraj, 2 dni temu - powtórzenie słownictwa związanego ze spędzaniem wolnego czasu i rutyną dnia codziennego Przepraszam, jak dojechać do centrum? - pytanie o informację - pytanie o drogę - wskazywanie drogi tworzenie dialogów Jaki jest Gdańsk? gra terenowa Poproszę karton mleka. - zakupy, poczta tworzenie dialogów - wyrażanie prośby Jaka będzie jutro pogoda? - rozmowa o pogodzie - opowiadanie o planach na przyszłość - postanowienia noworoczne - horoskopy Co ci się podoba? - wyrażanie uczuć i opinii - rozmowa o upodobaniach - co ci się podoba w Polsce? Powtarzamy Moje mieszkanie. Mój pokój. - opis mieszkania i pokoju - o czym marzysz? - odmiana czasowników: iść, chodzić, jechać, jeździć, zakres ich użycia - narzędnik powtórzenie - zaimki osobowe w narzędniku (powtórzenie) i w bierniku (wprowadzenie i utrwalenie) - dopełniacz liczby pojedynczej powtórzenie - dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników wprowadzenie i utrwalenie - rekcja liczebników - zaimki osobowe w dopełniaczu - przysłówek - czas przyszły złożony - odmiana czasownika być w czasie przyszłym - zestawienie i powtórzenie czasów - deklinacja zaimków osobowych - konstrukcje lubię + biernik i podoba mi się + mianownik - miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej - przyimki: na, w, przy, o, po w połączeniu z miejscownikiem - nazwy obiektów w mieście - nazwy zabytków; nazwy kierunków, np. w prawo, w lewo, prosto - nazwy środków transportu - nazwy miar i ilości, - nazwy opakowań, np. karton, puszka, słoik; - słownictwo związane z pocztą - nazwy pór roku i miesięcy - słownictwo związane z pogodą, nazwy zjawisk atmosferycznych - okoliczniki czasu, np. jutro, za tydzień - słownictwo związane z samopoczuciem, upodobaniami - nazwy mebli i pomieszczeń w mieszkaniu - lokalizacja przedmiotów Dzwonię w sprawie... - szukanie i wynajmowanie - dopełniacz, narzędnik i miejscownik w wyrażeniach przyimkowych (przyimki - leksyka związana z wynajmowaniem mieszkania (jego cechy, lokalizacja) 3

4 mieszkania/pokoju dialogi - pisanie i redagowanie ogłoszeń - w hotelu rezerwowanie pokoju Dokąd jedziemy? - rozmowa o atrakcjach turystycznych Polski i krajów, z których pochodzą studenci - dokąd lubisz podróżować? - na dworcu kolejowym i autobusowym pytanie o informację, zakup biletów Wszystkiego najlepszego! - kiedy masz urodziny? rozmowa o ważnych wydarzeniach z uwzględnieniem dat - składanie i pisanie życzeń statyczne) - powtórzenie poznanych przypadków - przyimki statyczne i dynamiczne - zestawienie czasów - aspekt dokonany i niedokonany w czasie przeszłym - daty pierwszy stycznia - pierwszego stycznia - leksyka związana z rezerwowaniem pokoju w hotelu - nazwy kierunków geograficznych - położenie geopolityczne Polski - atrakcje turystyczne w Polsce - pary aspektowe - słownictwo związane z życiem człowieka - biografia Powtarzamy Co robisz w weekend? - rozmowa na temat planów na weekend - telefonowanie tworzenie dialogów Dobrze w tym wyglądam? - robienie zakupów w sklepie odzieżowym - wyrażanie preferencji, uznania, negacji - komplementowanie - opis osób i ich ubioru W banku - zakładanie konta w banku, podstawowe procedury, warunki - aspekt w czasie przyszłym - odmiana czasowników dokonanych, np. wejść, wstać, zająć - stopniowanie przymiotników - konstrukcje mieć na sobie + biernik i nosić + biernik - czasowniki znać i wiedzieć odmiana i zakres użycia - biernik - powtórzenie - koniugacje - powtórzenie - słownictwo związane z planami na weekend - leksyka związana z wykonywaniem rozmów telefonicznych, np. odebrać telefon, przekazać informację, numer zajęty - nazwy ubrań, materiałów i wzorów - powtórzenie przymiotników - słownictwo związane z bankiem 4

5 Moda i uroda. - rozmowa u fryzjera wyrażanie prośby, sugestii - dyskusja jak dbać o dobre samopoczucie? czy warto uprawiać sport? dlaczego chodzimy do studia fitness? - wyrażanie aprobaty i dezaprobaty Szlachetne zdrowie... - umawianie się na wizytę do lekarza/dentysty - komunikowanie się z lekarzem/dentystą - opisywanie symptomów choroby - w aptece zakup lekarstw - udzielanie rad - przysłówek - powtórzenie - stopniowanie przysłówka - powtórzenie odmiany zaimków osobowych - czasownik powinien; - nazwy części ciała w liczbie pojedynczej i mnogiej - słownictwo związane z wyglądem zewnętrznym - słownictwo u fryzjera - słownictwo związane ze zdrowiem i urodą, np. nadwaga, dieta, spalać kalorie - komendy podczas wykonywania ćwiczeń, np. ręce wzdłuż ciała, ręce na karku, stopy szeroko - nazwy części ciała powtórzenie - idiomy, związane z częściami ciała np. do góry nogami, dwie lewe ręce, głowa państwa - słownictwo związane z samopoczuciem i chorobą, np. źle się czuję, boli mnie głowa, mam gorączkę A to pech! - rozmowa w centrach usługowych, wymiana informacji - składanie reklamacji - zgłaszanie wypadku i kradzieży - tryb przypuszczający czasowników móc i chcieć - słownictwo związane z usługami, np. usługi krawieckie, naprawa sprzętu, serwis RTV - leksyka związana z wypadkami i kradzieżami, np. zgłosić kradzież, zahamować, wypadek Powtarzamy Poznaj Polskę: polski film dokumentalny film, prezentacja, dyskusja i animacja. Ćwiczenia komunikacyjne. - utrwalenie gramatyki - sytuacje komunikacyjne - w sklepie, na poczcie, u fryzjera, w kinie, zamawianie taksówki, pizzy itp. Jaki on jest? - opisywanie osoby - liczba mnoga przymiotników męskoosobowych - leksyka związana z opisem osoby; cechami charakteru 5

6 - cechy charakteru - struktura tak samo... jak - zaimek który Bez pracy nie ma kołaczy. - liczba mnoga rzeczowników i zaimków - praca męskoosobowych - dyskusje na temat pracy - uogólnienia Kiedy to było? - liczebniki główne i porządkowe w - opisywanie sytuacji i faktów z przeszłości Za rok, za dwa... - plany na przyszłość Powtarzamy: Stereotypy Polak w oczach obcokrajowca. Moje miasto - architektura - infrastruktura - porównywanie - uzasadnianie Wieś i przyroda - środowisko naturalne - opisywanie warunków życia na wsi, stosunek do niego - porównywanie (c.d.) - uzasadnianie (c.d.) Powtarzamy: Poznaj Polskę atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w naszym kraju. Kto się czubi, ten się lubi - relacje między kobietą a mężczyzną strukturach czasowych (daty) - tworzenie i użycie czasu przeszłego (aspekt dokonany) - użycie czasu przyszłego (aspekt niedokonany) - czas przyszły czasowników modalnych - zdania warunkowe ze spójnikiem jeśli/jeżeli - leksyka związana z rodzajem pracy, zarobkami, formami i warunkami zatrudnienia - słownictwo związane z życiem człowieka od narodzin do śmierci. - słowinictwo związane z planami na przyszłość - dyskusja o planach i nadziejach na przyszłość - wyrażanie warunku Prezentacja, dyskusja. - przymiotniki (powtórzenie + stopniowanie) - leksyka związana z życiem w mieście: architekura, infrastruktura, punktu usługowe, urzędy, miejsca rozrywki - przysłówki (powtórzenie + stopniowanie) - słownictwo związane z życiem na wsi - środowisko naturalne - zwierzęta - rośliny - tworzenie zdań ze spójnikiem żeby w opozycji do że Interesujące miejsca w Polsce prezentacja, film, dyskusja. - leksyka związana z rodziną, małżeństwem, rozwodem 6

7 - wyrażanie życzenia, oczekiwania i powinności - związki rodzinne - obowiązki rodzinne Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - przyjaźń - relacje międzyludzkie Powtarzamy: Poznaj Polskę współczesna muzyka rockowa i młodzieżowa Mała rzecz, a cieszy - sprzęt domowy - przeznaczenie sprzętu AGD i RTV - składanie reklamacji - porównywanie przeszłości z teraźnieszością - zachęta do zakupów Trochę techniki - wynalazki i odkrycia - wyrażanie niezadowolenia, reklamacje - wykorzystanie wynalazków w życiu codziennym Samopoczucie - wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych - pytanie o samopoczucie - powtórzenie opisu stanu zdrowia Turystyka - zachęcanie i zniechęcanie do różnych form spędzania czasu wolnego - zdania warunkowe - rekcja czasownika - celownik liczby pojedynczej i mnogiej - odmiana rzeczownika przyjaciel i przyjaciele - formy bezosobowe czasownika w czasie teraźniejszym i przeszłym - rzeczowniki odczasownikowe - powtórzenie aspektu czasownika - tworzenie i użyciu imiesłowu przymiotnikowego biernego - tworzenie i użycie strony biernej - tworzenie i użycie trybu rozkazującego w formie przeczącej i twierdzącej - aspekt w trybie rozkazującym - powtórzenie zaimków osoboywch w celowniku - aspekt czasowników - wyrażenia przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca - powtórzenie trybu rozkazującego - świat uczuć - leksyka związana z relacjami międzyludzkimi - świat uczuć (c.d.) Piosenki związane z miłością i przyjaźnią. Dyskusja. - artykuły i sprzęty wykorzystywane na co dzień w gospodarstwie domowym - wynalazki i odkrycia, wykorzystanie ich w życiu codziennym - skarga, reklamacja - leksyka związana ze zdrowiem, zdrowym stylem życia - samopoczucie - leksyka związana z podróżami i turystyką 7

8 - opowiadanie o podróżach - lokalizacja w przestrzeni Powtarzamy: Poznaj Polskę słynni odkrywcy, wynalazcy podróżnicy Święta i tradycje - opowiadanie o świętach i tradycji - składanie życzeń i gratulacji - wyrażanie żalu, smutku, współczucia i radości Powtarzamy: Poznaj Polskę tradycje i zwyczaje świąteczne i regionalne. Bez Internetu, jak bez ręki - słownictwo internetowe - język potoczny - wyrażanie zdziwienia i zaskoczenia - funkcje Internetu w życiu codziennym - sprzęt komputerowy Kto czyta nie błądzi - wyrażanie gustu czytelniczego - wyrażanie protestu - opowiadanie o ulubionej książce - rodzaje czasopism - recenzowanie Kino czy telewizja? - cytowanie innych - rola kina i telewizji we współczesnym świecie - argumentowanie Powtarzamy: Poznajemy Polskę słynni pisarze, reporterzy. Ortografia. Pisownia rz i ż. Ortografia. Pisownia dużych i małych - przyimki w okolicznikach miejsca - zdania współrzędnie i podrzędnie złożone okolicznikowe miejsca i czasu - powtórzenie form bezosobowych czasownika - wybrane spójniki w zdaniach złożonych - tworzenie zdań okolicznikowych celu - tworzenie zdań przydawkowych - powtórzenie zaimków pytających - rzeczowniki odczasownikowe (c.d.) - tworzenie zdań podrzędnie złożonych podmiotowych i dopełnieniowych 8 Prezentacja, film, dyskusja. - słownictwo związane ze świętami religijnymi i państwowymi - relacje rodzinne - powtórzenie Prezentacja, dyskusja, film, tworzenie wspólnego rękodzieła. - słownictwo związane z Internetem - elementy języka potocznego - recenzowanie ksiązki/artykułu - gatunki literackie - przegląd czasopism w Polsce - mowa zależna - leksyka związana z kinem i telewizja - gatunki filmowe - formy spędzania wolnego czasu Prezentacja, dyskusja

9 liter. Ortografia. Pisownia -ji, -ii, -i. Ortografia. Pisownia ó i u. Ortografia. Pisownia ch i h. Ortografia. Pisownia ą, on, om, ę, en, em Podstawowe wiadomości o interpunkcji. Pisownia nie łączna i rozdzielna. Piszemy dyktanda. Strach ma wielkie oczy - jak radzić sobie ze stresem - udzielanie rady - przebieg rozmowy Powtarzamy: Egzaminy Jak się uczyć, żeby się nauczyć - wyrażanie sposobu - pytanie o infromację - sposoby uczenia się języków obcych Powtarzamy: Języki Jak cię widzą, tak cię piszą - moda i uroda - wyrażanie uznania i komplementu - powtórzenie trybu oznajmującego i rozkazującego - czasowniki modalne - nieosobowa forma czasownika - prawidłowe stosowanie struktur gramatycznych - powtórzenie zasad używania przymiotnika i przysłówka - okoliczniki sposobu - zaimek pytajny jak?w opozycji do jaki? jaka? jakie? - prawidłowe stosowanie struktur gramatycznych - użycie dopełniacza po przyimkach do, dla w określeniu przeznaczenia i budowy rzeczy - powtórzenie wiadomości o przymiotniku i - słownictwo związane z egzaminami - dane osobowe - idiomy: strach ma wielkie oczy, siedzieć jak na szpilkach - formularz zgłoszeniowy, ankieta na egzamin - dyskusja na temat stresu przedegzaminacyjnego - udzielanie porad w sytuacjach stresowych - słownictwo związane z uczeniem się, nauką - sposoby zapamiętywania informacji - idiomy: łamać sobie język, nie dawać za wygraną, trening czyni mistrza, nie mieć pojęcia - mówienie o znajomości języków obcych, sposobach uczenia się - dyskusja na temat Język polski jednym z najtrudniejszych języków świata - czytania i dyskusja na temat artykułów językoznawczych - słownictwo związane z modą i urodą, fryzurami i usługami fryzjerskimi, higieną osobistą, wyrażaniem komplementów 9

10 - wyrażanie sposobu - określanie przeznaczenia Powtarzamy: Moda i uroda Jak żyjemy? - wyrażanie zadowolenia, niezadowolenia i rozczarowania Powtarzamy: Życie codzienne Polska od kuchni - wyrażanie upodobania, zachęcania, przekonywanie przysłówku - prawidłowe stosowanie struktur gramatycznych 10 - przedmioty codziennego użytku - idiomy: wyglądać jak strach na wróble, brzydki jak noc - dialogi u fryzjera - czytanie artykułów dotyczących nowoczesnych trendów w modzie i dyskusja na ten temat - moda w różnych częściach świata dyskusja - formułowanie opinii na temat wyglądu i mody - składnia liczebników - słownictwo związane z warunkami życia, płacą, poziomem życia - idiomy: biedny jak mysz kościelna - prawidłowe stosowanie struktur gramatycznych - tryb rozkazujący po negacji - powtórzenie dopełniacza po liczebnikach i wyrażeniach ilościowych - poziomy życia na świecie dyskusja - opis warunków życia Polaków na podstawie średniej statystycznej - słownictwo związane z tradycyjnymi kulinariami, daniami, przepisami - przymiotniki typu gorzki, tuczący - określenia typu wyjąć, włożyć - idiomy: mieć niebo w gębie, palce lizać Powtarzamy: Kuchnia polska - utrwalanie gramatyki - prezentacja kuchni narodowych słuchaczy - czytanie przepisów Życie poza granicami kraju - odmiana liczebników głównych we - porównanie krajów wszystkich przypadkach - opis warunków życia w każdym z nich - wyrażenia czasowe - być cudzoziemcem w Polsce, Polakiem za granicą dyskusja - mniejszości narodowe - rzeczowniki typu rodak, ojczyzna - idiomy:upaść na głowę, coś się nie mieści w głowie, przyjąć kogoś z otwartymi ramionami, stanąć na własnych nogach Powtarzamy: Kiedyś wrócę tu wyjazdy - utrwalanie gramatyki - dyskusja na temat trudności w

11 Mam coś do załatwienia - wyrażanie konieczności - prośba o przyzwolenie i przyzwalanie Powtarzanie: Biurokracja, czyli załatwiamy sprawy w urzędzie Usługi - obiecywanie i zapewnianie - oferowanie Powtarzamy: w czym mogę służyć? - usługi Pieniądze to nie wszystko! - rozpoczynanie rozmowy - wyrażanie pewności i niepewności Powtarzamy: Odkładać na czarną godzinę Ekonomia - wyrażanie warunku i konsekwencji przystosowaniu się do życia w innym kraju - opowiadanie wydarzeń z przeszłości - alternacje ę:ą w deklinacji - typy urzędów i załatwianie spraw - mieć + bezokolicznik - dokumenty - idiomy: mieć ręce pełne roboty, na wariackich papierach, papierkowa robota - utrwalanie gramatyki - zasady przyznawania karty pobytu w Polsce - przyczyny pobytu w Polsce - załatwianie spraw - polskie prawo wobec cudzoziemców - przymiotnikowa odmiana rzeczowników typu - rodzaje usług, nazwy warsztatów chory, podrózny, imion zakończonych na -y, -i, nazwisk zakończonych na -cki, -ski, -cka, -ska - utrwalanie gramatyki - reklamy, szyldy, banery - ogłoszenia - tekst Usterka - rozmowa telefoniczna - gdzie szukać fachowca? - idiomy: złota rączka, mieć dwie lewe ręce - odmiana rzeczownika pieniądz - słownictwo związane z miarami i ilościami - idiomy: mieć węża w kieszeni, obiecywać złote góry - utrwalanie gramatyki - gra Monopoly - dyskusja na temat sposobów oszczędzania, celów oszczędzania - wyrażanie opinii na temat promocji w sklepach, korzystania z tanich linii lotniczych - zdania warunkowe i brak następstwa czasów w języku polskim - idiom: odkładać na czarną godzinę - słownictwo ekonomiczne - dyskusja na temat stanu ekonomicznego 11

12 - powtórzenie: jeśli masz, miałeś, będziesz mieć Polski i krajów słuchaczy - idiomy:pieniądze leżą na ulicy, gorączka złota Powtarzamy: Ekonomia - utrwalanie gramatyki - czytanie folderów bankowych z ofertami lokat, itp., dyskusja - prezentacja na temat stanu ekonomicznego państw słuchaczy (średnie zarobki, poziom bezrobocia, itp.) Polityka - wyrażanie ważności, obojętności i dystansu - odmiana rzeczownika rząd - życie polityczne w Polsce: partie, programy, ugrupowania - króka historia: od komunizmu do kapitalizmu Powtarzamy: Życie polityczne - utrwalanie gramatyki - prezentacja partii politycznych i głównych prądów w polityce krajów słuchaczy - stosunek do nich - dyskusja Mam prawo! - dyskutowania, wyrażanie opinii, przebieg rozmowy - powtórzenie nazw państw w dopełniaczu - słownictwo związane z równouprawnieniem i demokracją - feminizm co to znaczy w obecnym świecie - problem wolności słowa, wolności osobistej na świecie Powtarzamy: Prawo i praworządność. - utrwalanie gramatyki - organizacje walczące o równość i brak dyskryminacji - Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych - Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - równość kobiet i mężczyzn W żadnym wypadku! - wypadku - relacjonowanie - mowa zależna rozwinięcie - odmiana zaimków nieokreślonych pytajnych - słownictwo związane z wypadkami, nieszczęśliwymi przypadkami - idiomy: na wszelki wypadek, wypadek przy pracy, w żadnym wypadku, przez 12

13 przypadek Powtarzamy: Wypadki - utrwalanie gramatyki - numery alarmowe - rozmowa telefoniczna ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo - opis przebiegu wypadku - pierwsza pomoc Natura - powtórzenie celownika liczby pojedynczej i - słownictwo związane z przyrodą, - wyrażanie aprobaty, dezaprobaty, protestu mnogiej klimatem, ekologią Powtarzamy: Ekologia i przyroda - utrwalanie gramatyki - dyskusja na temat problemów ekologii w obecnym świecie - prezentacja na tematy związane z ekologią w krajach słuchaczy - list oficjalny wyrażający aprobatę i/lub dezaprobatę O czym się mówi? - nazwiązywanie kontaktu w rozmowie i liście - pytania - odmiana zaimków przeczących nikt, nic, żaden - środki masowego przekazu: rodzaje, funkcja - idiomy: pociągnąć kogoś za język, wiadomość z pierwszej ręki, owijać w bawełnę Powtarzamy: w świecie prasy - utrwalanie gramatyki - rodzaje środków masowego przekazu, ich funkcje w obecnym świecie - zagrożenia prasy i radia - rola Internetu Reklama dźwignią handlu - namawianie, przekonywanie - szyk w zdaniu przeczącym z zaimkiem się - wyrażenia i zwroty związane z reklamą - idiomy: chwyt reklamowy, nabić kogoś w butelkę, wpaść w ucho Powtarzamy: Zareklamuj się - utrwalanie gramatyki - układamy kampanię reklamową dotyczącą Polski Kultura - wyrażanie upodobania - wyrażanie krytyki i przyjmowanie jej - utrwalanie gramatyki - kultura wysoka a kultura masowa - rozrywka - idiomy: być na ustach wszystkich, wiadomości z pierwszej ręki 13

14 Powtarzamy: Kultura - osobliwości w odmianie rzeczowników - streszczenie filmu, książki - recenzja wydarzenia kulturalnego - dyskusja na temat prądów we współczesnej kulturze Powtarzamy: Literatura - utrwalanie gramatyki - najpopularniejsi polscy pisarze dawni i współcześni Powtarzamy: Muzyka - utrwalanie gramatyki - najsłynniejsi polscy kompozytorzy i muzycy: od Chopina do K. Zimermana, K. Pendereckiego i R. Blechacza Powtarzamy: Malarstwo - utrwalanie gramatyki - najpopularniejsi polscy malarze: od J. Matejki do W. Sasnala W co wierzysz? - odmiana zaimków pytajnych jaki? który? - religia i wiara - formułowanie pytań i hipotez czyj? - religioznawstwo Powtarzamy: Religie - utrwalanie gramatyki - prezentacja wierzeń z krajów słuchaczy: Kiedy warto zmienić pracę? - dyskusja na temat motywów zmiany pracy - jak prawidłowo napisać CV i list motywacyjny - jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej Pisanie. Opis sytuacji, wydarzenia. Pisanie. Wypowiedź argumentacyjna. Pisanie. Recenzja filmu, sztuki teatralnej, wystawy. Pisanie. Minirecenzja, recenzja książki. Pisanie. Ogłoszenie, zaproszenie. Pisanie. Charakterystyka osoby. Przykładowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Przygotowanie do egzaminu końcowego Egzamin końcowy. - stosowanie prawidłowych struktur gramatyczych różnice i podobieństwa, obrzędy - słownictwo związane z rozmową kwalifikacyjna, prezentacją siebie 14

15 Czytanie ze zrozumieniem. Parafraza tekstu. Wyciąganie wniosków. Język specjalistyczny (m.in. biznes, ekonomia, logistyka, prawo, hotelarstwo, psychologia) - powtórzenie i utrwalenie struktur gramatycznych 1 - słownictwo specjalistyczne 50h Łącznie 600h Program został napisany w oparciu o serię podręczników Hurra! Po polsku i zawiera propozycje programowe na poziomy A1, A2, B1, zgodne z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Student po zakończeniu kursu powinien rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jego specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, aby prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Bibliografia: 1. I. Stempek, A. Stelmach, S. Dawidek, A. Szymkiewicz, Polski. Krok po kroku 1, Kraków I. Stempek, A. Stelmach, Polski. Krok po kroku 2, Kraków J. Machowska, Gramatyka? Dlaczego nie?!, Kraków J. Machowska, Gramatyka? Ależ tak!, Kraków A. Ruszer, Oswoić tekst, Kraków E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców, Kraków M. Kowalska, O biznesie po polsku, Kraków A. Burkat, A. Jasińska, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz, Hurra!!! Po polsku 3, 9. P. E. Gębal, Od słowa do słowa toczy się rozmowa, Kraków materiały własne lektorek 15

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 1 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska

DLA GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO JUSTYNA BACZ-KAZIOR. Kurs podstawowy i kontynuacyjny. Janina Zielińska JUSTYNA BACZ-KAZIOR PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA GIMNAZJUM Kurs podstawowy i kontynuacyjny Opieka merytoryczna Janina Zielińska Numer dopuszczenia: DKOW-5002-23/08 2 Spis treści 1. OMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

Język polski dla obcokrajowców program

Język polski dla obcokrajowców program Projekt Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007 2013 - Międzynarodowy Uniwersytet Opolski Język polski dla obcokrajowców program Językowa Szkoła Letnia Centrum Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zał. nr 4 do ZW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Język polski B2.2 Nazwa w języku angielskim Polish language B2.2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu Język obcy Język angielski naukowo-techniczny, poziom B2+ EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO MATERIAŁ LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

Program nauczania przedmiotu Język obcy Język angielski naukowo-techniczny, poziom B2+ EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO MATERIAŁ LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY Język angielski Program nauczania przedmiotu Język obcy Język angielski naukowo-techniczny, poziom B2+ CELE: 1. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem naukowo-technicznym ze studiowanej lub pokrewnej

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski

Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski Początkowy etap nauczania języka dzieci w wieku 7-9 lat Lublin 2008 2 Wydawnictwo:, 20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5A tel. (81) 5323813, e-mail: info@pcn.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości

Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości Program nauczania języka angielskiego Kurs standardowy 120 godzin Poziom elementary ( A2) z elementami z zakresu Finansów i Księgowości MJP Investments Matthew Payne. ul. Jagiełły 2, 32-400 Myślenice.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów:

Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów: Spis modułów przedmiotowych wraz z załącznikami w postaci sylabusów: A Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniane, do wyboru przez studenta 1. Język obcy 2. Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu

2015/2016. Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu 2015/2016 Przewodnik dla Rodziców i Uczniów Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu Opracowała: Beata Urbaniak Koordynator MYP Współpraca: liderzy grup przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY Program bazuje na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia

LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia Agnieszka Suchowierska przy współudziale Agnieszki Kruszyńskiej LUBIĘ POLSKĘ! Program nauczania języka polskiego na obczyźnie dla uczniów od 10. do 13. roku życia SPIS TREŚCI: 1. ADRESACI PROGRAMU... 3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Niemiecki. Kein Problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2

Bardziej szczegółowo