Józef Janyszek. Dziesięciolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Józef Janyszek. Dziesięciolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego 1995-2005"

Transkrypt

1 Józef Janyszek Dziesięciolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

2 Rysunki zamieszczone w tekście zostały sporządzone przez pracowników WCSS. Część z nich (rys. 9, 10, 11) powstała na podstawie wcześniej opracowanych schematów autorstwa W. Grzebyka i J. Janukiewicza z LUSK. Redakcja językowa i korekta: Teresa Janyszek i Irena Rutkowska - 2 -

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Sieci komputerowe na Politechnice Wrocławskiej - rys historyczny iędzyuczelniana Sieć Komputerowa ( ) Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa Sieć Bitnet we Wrocławiu Wieloprotokołowa sieć szkieletowa Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej i wieloprotokołowa sieć komputerowa we Wrocławiu w latach Początki Internetu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa w latach Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa w latach Zasoby sieci WASK Zasoby sieciowe w WCSS w latach Zasoby obliczeniowe komputery dużej mocy Udział WCSS w programach badawczo-wdrożeniowych Działalność publicystyczna WCSS Uwagi końcowe wizja przyszłości Od autora

4 1. Wstęp 4 maja 1994 roku zostało podpisane porozumienie uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowo-badawczych w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłego korzystania z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz z komputerów dużej mocy obliczeniowej. W tym celu zarządzeniem Rektora Politechniki Wrocławskiej z dnia 21 grudnia 1994 roku zostało powołane Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS). Jako samodzielna jednostka Centrum praktycznie rozpoczęło działalność 1 lipca 1995 roku. Większość jego kadry stanowiła grupa osób, która zajmowała się eksploatacją tzw. zasobów centralnych w Centrum Informatycznym Politechniki. Wcześniej grupa ta pracowała w Ośrodku Obliczeniowym Politechniki Wrocławskiej, a niektórzy członkowie tego zespołu pracowali jeszcze w Centrum Obliczeniowym Politechniki Wrocławskiej (początek lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku). WCSS rozpoczęło działalność od eksploatacji już istniejącej, budowanej i zarządzanej od 1993 roku przez Instytut Telekomunikacji, Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) wraz z zasobami sieciowymi przejętymi z Centrum Informatycznego Politechniki Wrocławskiej. W grudniu 1995 roku w WCSS wdrożono do eksploatacji komputer dużej mocy obliczeniowej. Był to superkomputer SP2 firmy IB znajdujący się nawet (krótko) na liście TOP500 największych superkomputerów zainstalowanych w świecie. Głównymi zadaniami postawionymi przed WCSS była eksploatacja i rozwój WASK wraz z zasobami oraz eksploatacja i rozwój komputerów dużej mocy (KD). Jak już wspomniano, rozpoczynając swoją działalność WCSS bazowało na już istniejącej miejskiej sieci komputerowej WASK wraz z zasobami oraz istniejącej kadrze. A zatem dokumentując dziesięciolecie działalności WCSS nie można ograniczyć się tylko do lat , ponieważ nie jest to jednostka budowana od podstaw. Dlatego też przed udokumentowaniem jego dziesięcioletniej działalności warto przywołać wcześniejsze przedsięwzięcia, które doprowadziły do powstania Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej i Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Prace nad sieciami komputerowymi na Politechnice Wrocławskiej (PWr.) rozpoczęto na przełomie lat 1970/80 w ramach budowy iędzyuczelnianej Sieci Komputerowej. W drugiej połowie lat 80. Politechnika Wrocławska koordynowała w ramach Centralnego Projektu Badawczo-Rozwojowego (CPBR 8.13) budowę Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Początek lat 90. to sieci Bitnet/EARN i Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Ta ostatnia pełniła rolę krajowej sieci szkieletowej. Również w tym okresie przeprowadzono - 4 -

5 pierwsze eksperymenty z siecią Internet. Przed siecią WASK powstała, chociaż dość krótko funkcjonowała samodzielnie, sieć kampusowa Politechniki Wrocławskiej (PWrnet), która później stała się częścią WASK. Wszystkie te przedsięwzięcia zostały udokumentowane w pierwszej części opracowania Sieci komputerowe na Politechnice Wrocławskiej - rys historyczny. Następne części opracowania są poświęcone sieci WASK w dwóch przedziałach czasowych, tj. w latach i Oddzielny rozdział przeznaczono na opis zasobów WASK w rozbiciu na zasoby sieciowe i obliczeniowe. Jeden z ostatnich rozdziałów poświęcono kadrze WCSS, gdzie zamieszczono spis wszystkich osób zatrudnionych w nim od momentu jego powołania do 30 czerwca 2005 roku. Ostatni rozdział poświęcono wizji przyszłości, w którym wskazano kierunek, w jakim powinny rozwijać się komputery dużej mocy i Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa. 2. Sieci komputerowe na Politechnice Wrocławskiej - rys historyczny W tej części publikacji zostaną przedstawione wszystkie przedsięwzięcia z zakresu budowy sieci SK, KASK, Bitnet, NASK, Internet, jakie miały miejsce przed powstaniem Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego iędzyuczelniana Sieć Komputerowa ( ) Prace nad koncepcją budowy sieci komputerowej rozpoczęły się pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, po wdrożeniu do eksploatacji kilku komputerowych systemów wielodostępnych, tj. komputerów ze zdalnymi terminalami podłączonymi do nich liniami telefonicznymi. Były to komputery ODRA 1325 i ODRA 1305 z systemami operacyjnymi INIOP i OP. Wdrożono je do eksploatacji w ramach programu budowy Wieloabonenckiego Systemu Cyfrowego (WASC). Sieci komputerowe miały być następnym etapem rozwoju infrastruktury informatycznej Politechniki Wrocławskiej. Idea budowy sieci komputerowej opierała się na założeniu, że komputery obliczeniowe lub komputery z bazami danych będą podłączone do węzłów sieci poprzez tzw. procesory czołowe, do których z kolei miały być podłączone terminale. Użytkownik takiej sieci miał możliwość pracy z systemem lokalnym (podobnie jak w przypadku systemu wielodostępnego) lub zdalnym (np. zlokalizowanym w innym ośrodku obliczeniowym). Opierając się na takich założeniach powstał projekt iędzyuczelnianej Sieci Komputerowej (SK) wspierany finansowo przez ówczesne inisterstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w ramach tzw. Problemu Resortowego - 5 -

6 RI-14 Rozwój komputeryzacji szkół wyższych koordynowanego przez Politechnikę Wrocławską. Konfigurację pilotowej SK uruchomionej w 1984 roku pokazuje rys. 1. FEP S3 ALS11 UAL01 ODRA 1325 AD305 ODRA 1305 z GEO3 ALS11 PX 305 Warszawa ALS11 S3 ALS11 UAL01 ODRA 1325 AD305 ODRA 1305 z GEO3 ALS11 PX 305 Wrocław ADL11 ERA 60 ADL11 UAL01 ODRA 1325 AD305 ODRA 1305 z GEO3 PX 305 Gliwice Rys. 1. Konfiguracja pilotowej iędzyuczelnianej Sieci Komputerowej rok Sieć ta spinała 3 komputery Odra 1305 pracujące pod systemem operacyjnym GEO3/OP zlokalizowane w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (Warszawa, Pałac Kultury i Nauki), w Ośrodku Obliczeniowym Politechniki Wrocławskiej (Wrocław, pl. Grunwaldzki 9) - 6 -

7 i w Ośrodku Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Śląskiej (Gliwice, ul. Pstrowskiego obecnie ul. Akademicka). Komputery obliczeniowe włączone były do sieci poprzez procesory czołowe - komputery Odra 1325 (ang. nazwa Front End Processor - FEP), do których podłączone były urządzenia telekomunikacyjne, tj. multipleksor PX325 i terminale DZ180 KSRE (drukarki mozaikowe). Komputery obliczeniowe i czołowe były połączone między sobą adapterami międzykanałowymi (AD305). Węzły sieci stanowiły minikomputery S3 lub ERA60 (rosyjski lub polski odpowiednik amerykańskiego minikomputera PDP11) wyposażone w adaptery ALS11 lub ADL11, umożliwiające składanie połączeń między węzłami i między węzłami a procesorami czołowymi poprzez dzierżawione linie telefoniczne i modemy. Procesor czołowy też musiał być wyposażony w adapter UAL01 umożliwiający dołączenie linii telefonicznej poprzez modem do kanału znakowego (kanał wolny) komputera Odra Węzły sieci wraz z liniami telekomunikacyjnymi stanowiły tzw. podsieć telekomunikacyjną zbudowaną z wykorzystaniem protokołu X25. aksymalna prędkość transmisji między węzłami i węzłami a procesorami czołowymi wynosiła 9600 b/s, a w rzeczywistości ze względu na stan linii i urządzeń, w większości przypadków prędkość ta była ograniczona do 2400 b/s. Początkowo zakładano, że sieć będzie działała w trójkącie Wrocław Warszawa Gliwice. Jednak ze względu na stan łączy na odcinku między Katowicami a Gliwicami nie udało się uzyskać łącza dzierżawionego w relacji Gliwice Warszawa. Należy zaznaczyć, że linie dzierżawione udało się uzyskać dopiero w 1983 roku (ówczesne władze bardzo podejrzliwie podchodziły do takich przedsięwzięć). Do tego czasu próby prowadzono z wykorzystaniem linii telefonicznych komutowanych. Z pomocą dwóch telefonów na każdym końcu linii składano oddzielnie tor nadawczy i odbiorczy. Próby można było przeprowadzać, ze względu na niższy poziom zakłóceń, tylko w godzinach wieczornych, ale i tak maksymalny czas poprawnej pracy tak złożonego łącza nie przekraczał 1,5 godziny. Początkowo SK była siecią jednorodną (homogeniczną), gdyż komputerami obliczeniowymi były komputery Odra Pod koniec 1985 roku rozpoczęto próby z dołączeniem do sieci komputera R-32 (polski odpowiednik amerykańskiego komputera IB360) i koncentratora terminali zbudowanego na Politechnice Poznańskiej (Poznań, pl. arii Skłodowskiej-Curie). Rozbudowano też podsieć telekomunikacyjną o dodatkowy węzeł zlokalizowany na Uniwersytecie Warszawskim (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście). Nie udało się uzyskać łącza stałego między Poznaniem a Wrocławiem, próby prowadzono więc tylko z wykorzystaniem łącz komutowanych. Konfigurację SK z tego okresu pokazuje rys

8 ERA 60 Węzeł ASK ADL 11 ALS 11 S3 Węzeł 2 ADL 11 ADAPTER P. CZ. UAL 01 ODRA 1325 KO ODRA 1305 UW PX... IPI PAN T T P. CZ. ADAPTER ODRA 1325 UAL 01 ADAPTER UAL 01 P. CZ. ODRA 1325 KO ODRA 1305 PX... PWR ALS 11 PX... PWR T T S3 Węzeł 1 T T KT S 4 ALS 11 P. CZ. EC 8371 KO R 32 PP DH 11p... T ERA 7905 T E... E PWR LEGENDA ERA 60 Węzeł 3 ADL 11 ADAPTER UAL 01 P. CZ. ODRA 1325 KO ODRA 1305 S3 minikomputer S-3 S4 - minikomputer S-4 ERA 60 - minikomputer ERA 60 KO komputer obliczeniowy P.CZ. procesor czołowy ALS 11 adapter ALS 11 ADL 11 adapter ADL 11 KT koncentrator terminali PX multipleksor PX 325 DH 11p multipleksor DH 11p modem EC 8013 E monitor ekranowy EC7910 T terminal DZ 180 KSRE lub mikrokomputer z emulatorem DZ 80 KSRE IPI PAN Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie PWR - Politechnika Wrocławska PŚL Politechnika Śląska w Gliwicach PP - Politechnika Poznańska UW Uniwersytet Warszawski T PX... T PŚL Rys. 2. Docelowa konfiguracja iędzyuczelnianej Sieci Komputerowej 1986 rok - 8 -

9 SK oferowała usługi takie jak komunikacja między terminalami, zdalne uruchamianie zadań z dowolnego terminala na dowolnym komputerze, przesyłanie plików między dowolnymi komputerami obliczeniowymi włączonymi do sieci. Warto też odnotować pierwsze próby budowy i wykorzystania baz danych w SK. Oddział Automatyzacji Przetwarzania Informacji Naukowej Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej opracował system umożliwiający wyszukiwanie informacji w trybie on-line. System znany był pod nazwą IDOL (Informacje Dokumentacyjne On-Line). Korzystając z tego systemu w sieci SK wyszukiwano informacje w bazie bibliograficznej INSPEC i bazie SEBAN (baza zawierała dane o publikowanych pracach naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej). Ze względu na niewielką przestrzeń dyskową (Ośrodek Obliczeniowy Politechniki Wrocławskiej dysponował przestrzenią dyskową o łącznej pojemności 160 B!!!) wyszukiwanie w bazie INSPEC ograniczono do jednej sekcji tematycznej C (komputery i sterowanie), a okres wyszukiwania do dwóch lat (lata ) Krajowa Akademicka Sieć Komputerowa Osiągnięcia uzyskane w czasie budowy SK komponenty sprzętowo-programowe niezbędne do budowy sieci komputerowej oraz doświadczona kadra realizatorów stanowiły podstawę nowego programu budowy sieci komputerowej o zasięgu krajowym. W 1986 roku rozpoczęto prace nad Centralnym Programem Badawczo-Rozwojowym Nr 8.13 Budowa Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej, rozwój metod i środków informatycznych w procesach nauczania i badaniach naukowych. Program ten, podobnie jak prace nad SK, był koordynowany przez Politechnikę Wrocławską. Głównym jego celem było zbudowanie sześciu, a później ośmiu sieci regionalnych i połączenie ich w sieć krajową. Planowano zbudować Akademickie Sieci Komputerowe na terenach Górnego Śląska (GASK), Krakowa (ASK), Torunia (PASK), Poznania (WASK), Warszawy (SASK), Wrocławia (DASK), a następnie Szczecina (ZASK) i Lublina (LASK). W pierwszym i drugim etapie miały być zbudowane sieci regionalne, które w trzecim etapie miały być połączone w sieć krajową. We Wrocławiu, ze względu na posiadane łącza stałe do Warszawy i Gliwic, budowę krajowej sieci rozpoczęto wcześniej. Wrocławska (Dolnośląska) Akademicka Sieć Komputerowa DASK składała się z jednego węzła zbudowanego na bazie minikomputera era 60 oraz pięciu komputerów obliczeniowych zlokalizowanych w Centrum Obliczeniowym Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodku Informatyki PKP, Ośrodku Obliczeniowym Akademii Ekonomicznej i Ośrodku Obliczeniowym Politechniki Wrocławskiej

10 W trzecim etapie budowy DASK planowano też włączenie komputera R-61 z ZETO Wrocław. Wszystkie komputery były podłączone do węzłów sieci liniami telefonicznymi dzierżawionymi od PPTiT (poprzednika TP SA). Konfigurację DASK pokazuje rys. 3. W etapie tym przewidziano również zastąpienie komputera R-32 komputerem R-34. DASK oferowała podobne usługi jak SK, a mianowicie: transfer zadań i zbiorów, wirtualny terminal (możliwość łączenia się z dowolnego terminala z dowolnym komputerem obliczeniowym). Zasoby DASK miały być posadowione głównie na komputerze R-34 wyposażonym w 16 dysków o pojemności 317 B każdy. Zasoby te stanowił katalog Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej i jedna z baz bibliograficznych. Zakończeniem trzeciego etapu budowy KASK miało być połączenie wszystkich sieci regionalnych w sieć krajową. W rzeczywistości, mimo zgody ówczesnego inisterstwa Łączności, nie udało się złożyć połączeń dodatkowych poza istniejącymi z okresu realizacji SK. Dla przykładu połączenia Wrocław Poznań nie złożono, gdyż nie znaleziono pary przewodów na odcinku centrala Północ centrala PWr zapewniającej odpowiednią jakość transmisji (dla szybkości 2400 b/s!!!). Na początku 1990 roku pojawiła się możliwość włączenia Polski do sieci Bitnet. Bitnet to sieć komputerów IB powstała poprzez połączenie komputerów urządzeniami telekomunikacyjnymi. W Europie Zachodniej, w każdym kraju, istniały węzły krajowe: DKEARN, SEARN, DEARN, itp. połączone między sobą. Do węzłów krajowych podłączone były węzły regionalne. ożliwość włączenia Polski do sieci Bitnet stała się przyczyną wstrzymania budowy KASK

11 . CENTRU OBLICZENIOWE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ODRA 1325 ODRA ODRA 1325 ODRA OŚRODEK INFORATYKI DOKP EC 8371 R - 32 AKADEIA EKONOICZNA 5 1 ERA 60 WĘZEŁ 4... WARSZAWA GLIWICE ODRA 1325 ODRA EC EC 8371 R - 61 ZETO WROCŁAW (III etap) OŚRODEK OBLICZENIOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ R - 32 Rys. 3. Dolnośląska Akademicka Sieć Komputerowa 1990 rok

12 2.3. Sieć Bitnet we Wrocławiu Polskie wyższe uczelnie do sieci Bitnet zostały włączone w wyniku zmian politycznych, jakie dokonały się w Europie Środkowo-Wschodniej na początku lat 90. ubiegłego wieku. 16 lutego 1990 roku zostały zdjęte restrykcje COCO na transfer technologii komputerowych do Polski i innych krajów tego regionu, a tym samym została wyrażona zgoda na włączenie polskich uczelni do sieci Bitnet. W tym celu należało zbudować węzeł krajowy PLEARN połączony z węzłem krajowym państwa sąsiedniego, a następnie zbudować węzły regionalne. Węzeł krajowy sieci Bitnet/EARN (nazwę EARN European Academic Research Network nosiła europejska część sieci Bitnet) uruchomiono 17 lipca 1990 roku o godzinie Węzeł ten był połączony z węzłem krajowym w Kopenhadze (DKEARN). Pierwszy węzeł regionalny PLWRTU11 został uruchomiony w Ośrodku Obliczeniowym Politechniki Wrocławskiej 25 października 1990 roku o godzinie W roku następnym zostały uruchomione węzły sieci EARN na Uniwersytecie Wrocławskim PLWRUW11 i Akademii Ekonomicznej PLWRAE51. Konfigurację sieci Bitnet/EARN we Wrocławiu z grudnia 1991 roku przedstawia rys. 4. IB 3090 IB 3705 DKEARN (DANIA) IB 3705 IB 3705 IB 4341 IB 4341 EC 1834 PLWRUW11 PLWRTU11 PLWRAE51 Rys. 4. Komfiguracja sieci Bitnet/EARN we Wrocławiu 1991 rok Zanim we Wrocławiu powstał węzeł sieci Bitnet/EARN pracownicy Politechniki Wrocławskiej mieli już możliwość korzystania z usługi poczty elektronicznej. Dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Obliczeniowego (UNI-C) w Kopenhadze Frode Greisena, Ośrodek Obliczeniowy PWr

13 otrzymał skrzynkę pocztową o adresie (kopia listu prof. Frode Greisena w załączeniu). Poprzez nią pracownicy mieli możliwość komunikowania się z całym światem. Informację, do kogo list ma być dostarczony, lub od kogo pochodzi, umieszczano w polu Subject. Listy przeznaczone do wysłania pracownicy Politechniki dostarczali na dyskietkach do Ośrodka Obliczeniowego, a odebrane listy otrzymywali wydrukowane na papierze. Wykorzystując komputer PC XT z modemem (szybkość b/s) i telefoniczne linie komutowane codziennie wysyłano i odbierano paczki listów. Wysyłając list tą drogą pracownik już na drugi dzień mógł otrzymać odpowiedź. Seanse łączności między Wrocławiem a Kopenhagą były nawiązywane we wczesnych godzinach rannych. W późniejszych godzinach transmisja danych po liniach komutowanych była niemożliwa ze względu na występujące zakłócenia. Usługa ta była prowadzona przez Ośrodek od stycznia do grudnia 1990 roku. W WCSS pracują jeszcze osoby, które tę usługę realizowały. Po uruchomieniu węzła sieci Bitnet/EARN każdy z użytkowników posiadał własne konto, które sam osobiście obsługiwał. W grudniu 1991 roku z usługi poczty korzystało już około 700 użytkowników. Wielu też korzystało z innych usług, takich jak przesyłanie plików (ftp) i listy dystrybucyjno-dyskusyjne (LIST SERV). Eksploatacja sieci Bitnet/EARN nie odbywała się bez problemów. Wynikały one przede wszystkim ze złej jakości telefonicznej linii dzierżawionej w relacji Wrocław Warszawa. Często występowały przerwy w transmisji danych na tym odcinku. Najdłuższa z nich trwała około tygodnia. Spowodowało to zatrzymanie kilku tysięcy listów w Warszawie, które zostały zrzucone na taśmy magnetyczne. Po wznowieniu transmisji przesłanie zaległych listów wraz z bieżącymi, przy bardzo małej szybkości przesyłania, trwałoby kilka tygodni. Znaleziono inny sposób. Taśmy z listami po prostu przewieziono do Wrocławia pociągiem (Ekspres Odra). Był to chyba jedyny zanotowany w świecie przypadek przesyłania poczty elektronicznej koleją szynową!!! Szybki rozwój sieci Bitnet/EARN we Wrocławiu wynikał przede wszystkim z tego, że miasto dysponowało infrastrukturą telekomunikacyjną zbudowaną w ramach projektu CBDR 8.13 KASK. Istniała linia dzierżawiona w relacji Wrocław Warszawa (Pałac Kultury), którą przedłużono na Krakowskie Przedmieście (Uniwersytet) oraz linie lokalne: Politechnika Uniwersytet, Politechnika Akademia Ekonomiczna. Pracowali też w PWr ludzie posiadający doświadczenia z zakresu telekomunikacji i informatyki. Problemem było zdobycie odpowiednich komputerów. Po zniesieniu ograniczeń COCO można było na Zachodzie nabyć wycofywane z eksploatacji komputery. W ten sposób w 1990 roku trafił na Politechnikę Wrocławską komputer typu mainframe IB 4341 i stał się drugim, po warszawskim, węzłem sieci Bitnet/EARN w Polsce

14 2.4. Wieloprotokołowa sieć szkieletowa Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej i wieloprotokołowa sieć komputerowa we Wrocławiu w latach W latach Ośrodek Obliczeniowy, będący częścią Centrum Informatycznego PWr, udostępniał sieć komputerową, której wydzielone fragmenty pracowały w 4 różnych protokołach. Poszczególne części tej sieci połączone były łączami typu Ethernet (kabel współosiowy). Sieć ta posiadała więc 4 różne styki z zewnętrznymi sieciami krajowymi. I tak w czasie realizacji projektów SK i KASK powstał fragment, który wykorzystywał protokoł X25. W latach dobudowano części związane z sieciami Bitnet/EARN i DECNET. Eksperymenty z siecią Internet też wymagały wydzielonego sprzętu. Aby zapewnić medium transmisyjne na obszarze kraju tym wymienionym i praktycznie niezależnym sieciom zespół koordynacyjny NASK, działąjący wtedy przy Uniwersytecie Warszawskim, zbudował krajową sieć szkieletową. W tym celu istniejące linie telekomunikacyjne podzielono na cztery niezależne tory, wykorzystując do tego czteroportowe multipleksery statystyczne (D 400, D 404, C 504 firmy EOTEC). Konfigurację tej sieci pokazuje rys. 5. Większość linii telekomunikacyjnych Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej miała przepustowość 9,6 kb/s. Wyjątek stanowiły łącza zagraniczne oraz łącza do Warszawy z Krakowa, Poznania i Wrocławia o przepustowości 64 kb/s (dzierżawione z firmy TELBANK obecnie EXATEL). Na przełomie lat 1992/1993 bezpośrednio do sieci szkieletowej NASK było włączonych kilkanaście ośrodków akademickich w kraju, w tym ośrodek akademicki we Wrocławiu. Konfigurację regionalnej sieci we Wrocławiu, zwanej też siecią dolnośląską (nazwa pochodzi z czasów realizacji projektu KASK Dolnośląska Akademicka Sieć Komputerowa) pokazuje rys. 6. Wrocławska sieć komputerowa, w odróżnieniu od pozostałych sieci regionalnych, posiadała własne wyjścia zagraniczne we fragmencie wykorzystującym protokoł X25. Było to łącze w relacji Wrocław Berlin o przepustowości 9,6 kb/s dające bezpośredni dostęp do zasobów niemieckiej naukowej sieci komputerowej DFN (Deutsche Forschungsnetz). Połączenie to zbudowano w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską, którego efektem miała być łączność komputerowa dla Euroregionu NYSA, zwanego wtedy czarnym trójkątem

15 Sztokholm Koszalin Gdañsk Olsztyn Szczecin Bydgoszcz Toruñ Bia³ystok Poznañ Warszawa Bia³a Podlaska Berlin Zielona Góra ódÿ Lublin Jelenia Góra Wroc³aw Radom Katowice Oœrodki przy³¹czone do sieci POLPAK ¹cze telefoniczne 9,6 kb/s Gliwice Bielsko Bia³a Kraków Rzeszów Nowy S¹cz ¹cze cyfrowe 64 kb/s PX statystyczny czteroportowy Wiedeñ Opracowanie graficzne:mgr Teresa Janyszek - WCSS Rys. 5. Kręgosłupowa sieć NASK 1991 rok

16 AE WROCŁAW UW WARSZAWA BITNET / EARN UWr WROCŁAW PAD PAD IB 4341 P12 IB 3705 IB 3725 EC 8371 IB 3705 WĘZEŁ X25 NASK... WĘZEŁ X25 DFN DFN - Berlin PP Poznań I15PWr BTI IB 3232 PŚl. Gliwice UW Warszawa AE Wrocław UWr Wrocław X 25 POLPAK BG PWr Wrocław Ruter 100 T T SUN SPARC 2 µvax DELTA 800 (VAX 750)... Bud. D2 Bud. A1 Bud. C3 PP Poznań PŚl. Gliwice AE Wrocław Decnet CISCO AGS+ AR Wrocław UWr Wrocław UW Warszawa (Internet) PR UW Warszawa T T PC Unix PC Unix PC Ruter KA9Q... PC Ruter KA9Q PC Serwer PC Eicon PC PC T Novell Rys. 6. Konfiguracja regionalnej sieci we Wrocławiu 1993 rok

17 2.5. Początki Internetu we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku Eksperymenty z siecią Internet rozpoczęto po zbudowaniu wieloprotokołowej sieci szkieletowej NASK. Węzeł tej sieci znajdował się w Ośrodku Obliczeniowym Politechniki Wrocławskiej (obecne pomieszczenie 101/4 w budynku D2 Wrocławskiego Centrum Sieciowo- Superkomputerowego). W skład węzła sieci NASK wchodził multiplekser statystyczny, który linię telefoniczną dzierżawioną w relacji Wrocław - Warszawa dzielił na 4 niezależne kanały. Jeden z kanałów został przeznaczony na sieć Internet. Pierwszy fragment sieci Internet na Politechnice i prawdopodobnie na Dolnym Śląsku zbudowano wykorzystując istniejący gruby kabel współosiowy sieci Ethernet. Składał się on z rutera (komputer PC z programem KA9Q), dwóch serwerów (komputery PC z systemem BSD (Unix)) oraz trzech stacji roboczych. Konfigurację pierwszego wrocławskiego fragmentu sieci (grudzień 1991 r.) pokazuje rys. 7. ultiplekser statystyczny 9,6 kb/s (SLIP) KA9Q PC PC 386 (Unix) PC 386 (DOS) Kabel współosiowy (Ethernet) PC 386 (Unix) PC 386 (DOS) PC 386 (DOS) Rys. 7. Konfiguracja pilotowej sieci Internet we Wrocławiu 1991 rok Jeden z serwerów był serwerem nazw domenowych (DNS) a drugi serwerem usług internetowych (poczta elektroniczna i przesyłanie plików). Sieć ta wykorzystywała własną klasę adresów, którą Ośrodek Obliczeniowy otrzymał od centrum zarządzania siecią działającym przy Departamencie Obrony USA. Pismo informujące o przydzieleniu klasy adresowej B ( ) pokazuje rys

18 Rys. 8. Dokument przyznania klasy adresowej B dla Wrocławia Pokazana na rysunku 7 konfiguracja sieci Internet nie miała jeszcze większego znaczenia praktycznego. Użytkownicy z Politechniki Wrocławskiej i innych uczelni korzystali głównie z sieci EARN. Przełom nastąpił z chwilą rozbudowy węzła sieci NASK o ruter +AGS, co nastąpiło w listopadzie 1992 roku. Wcześniej uzyskano nowe łącze (dzierżawione z firmy TELBANK) o przepustowości 64 kb/s do transmisji danych między Wrocławiem a Warszawą. Dało to możliwość włączenia komputera IB 4341 do sieci Internet. Skrzynki pocztowe użytkowników tego komputera mogły występować pod adresem lub

19 Ruter ASG+ pełnił również rolę węzła sieci uczelnianej Politechniki Wrocławskiej. W 1993 roku rozbudowano go o interfejsy FDDI i wraz z dwoma innymi ruterami AGS+ tworzył uczelnianą sieć komputerową, która następnie przekształciła się we Wrocławską Akademicką Sieć Komputerową. Istotnym faktem w pierwszej fazie rozwoju Internetu we Wrocławiu było przeniesienie węzła NASK z pomieszczeń Centrum Informatycznego (Ośrodka) do budynku TP SA przy ulicy Bernardyńskiej 4, gdyż udało się wydzierżawić łącze o przepustowości 2 b/s dla realizacji połączenia między węzłami we Wrocławiu i Warszawie. Umiejscowienie węzła w budynku TP SA dało możliwość podłączenia do niego abonentów pozaakademickich (we Wrocławiu) i rozbudowy sieci Internet w miastach Dolnego Śląska. W pierwszej kolejności uruchomiono nowe węzły sieci NASK w ówczesnych wojewódzkich miastach Dolnego Śląska, tj. Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy. W sierpniu 1995 roku TP SA wyraziła zgodę na instalację węzła NASK w Jeleniej Górze, a we wrześniu w Legnicy i Wałbrzychu. W Jeleniej Górze i Legnicy do węzłów NASK podłączono filie wrocławskich uczelni, szkoły, zakłady pracy. W 1996 roku odnotowano dalszy rozwój sieci NASK na Dolnym Śląsku. Powstały kolejne jej węzły w Dzierżoniowie (Zespół Szkół Radiotechnicznych), w Świdnicy (Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych), w Bielawie (Urząd iasta), w Bolesławcu (Zespół Szkół Elektronicznych), w Kłodzku (Firma Netgate). W tym okresie do każdego węzła sieci NASK było podłączonych od kilku do kilkunastu abonentów. W wyniku tych działań podjętych w latach NASK posiadała na Dolnym Śląsku najlepiej rozwiniętą infrastrukturę. Do węzła sieci NASK we Wrocławiu w latach włączono również sieci abonentów akademickich w Opolu i Zielonej Górze. W pierwszym etapie były to połączenia poprzez sieć X25, a później zbudowano połączenia w ramach sieci Internet. Wczesny kontakt z Internetem z pewnością przyśpieszył decyzję tych środowisk w sprawie budowy własnych sieci metropolitalnych. 3. Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa powstała w wyniku uruchomienia i utrzymania (specjalne programy) miejskich akademickich sieci komputerowych przez Komitet Badań Naukowych (KBN). W efekcie tego programu na terenie kraju zbudowano 21 miejskich sieci komputerowych. Budowę WASK do końca 2000 roku prowadził Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej a potrzebne środki zapewniał KBN, natomiast od 2001 roku jej modernizację i rozbudowę prowadziło Wrocławskie Centrum Sieciowo- Superkomputerowe głównie ze środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych

20 3.1. Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa w latach Budowę WASK rozpoczęto w 1993 roku na bazie sieci szkieletowej Politechniki Wrocławskiej (PWrnet). Sieć ta, składająca się z trzech węzłów (ruterów AGS+, z czego jeden, do którego dokupiono interfejs FDDI, był własnością NASK), łączyła trzy budynki Politechniki (Gmach Główny A1 oraz budynki C1 i D2). Węzły połączone były kablami światłowodowymi o przekroju 18J14G50. Uroczystego otwarcia tej sieci dokonał J Rektor Politechniki Wrocławskiej 30 września 1993 roku. Również w tym samym roku oddano do eksploatacji kolejny fragment sieci WASK. Obok istniejących już 3 węzłów PWrnet, WASK miał 3 dodatkowe węzły zlokalizowane w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej i Politechniki Wrocławskiej (Wydział Architektury). Konfigurację tej sieci pokazuje rys. 9. Oprócz użytkowników z Politechniki Wrocławskiej, z sieci korzystali również użytkownicy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Rolniczej i Akademii edycznej. WASK dołączona była do krajowej kręgosłupowej sieci NASK łączami o przepustowości 64 Kb/s. Aktem wspierającym dalszą budowę WASK było porozumienie uczelni wrocławskich i wrocławskich placówek naukowo-badawczych w sprawie uczestnictwa w budowie i przyszłym korzystaniu z Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz z komputerów dużej mocy. Porozumienie to podpisano 4 maja 1994 roku (tekst porozumienia w załączeniu). Swoje podpisy pod nim złożyło 10 rektorów wrocławskich uczelni, 2 przedstawicieli PAN oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Konfigurację WASK z końca 1994 roku pokazuje rys. 10. W tym czasie sieć składała się z dwóch pętli FDDI o przepustowości 100 b/s oraz jednego przełącznika AT, a zarządzana była przez Laboratorium Utrzymania Sieci Komputerowych (LUSK) zlokalizowane przy Instytucie Telekomunikacji i Akustyki. W tym samym czasie węzeł NASK przeniesiono z pomieszczeń Centrum Informatycznego do pomieszczeń Telekomunikacji Polskiej (przy ul. Bernardyńskiej), co dało możliwość zwiększenia prędkości przesyłania informacji między NASK i WASK do 2 b/s. Zasoby sieciowe WASK stanowiły komputery zlokalizowane w Centrum Informatycznym. W grudniu 1994 roku, jak już wcześniej nadmieniono, powołano do życia Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (w organizacji), które zajęło się zarządzaniem WASK oraz rozbudową jej zasobów sieciowych i obliczeniowych w latach następnych

21 UCZELNIANA SIEĆ KOPUTEROWA UNIWERSYTETU WR. ~120 komputerów Instytut atematyki Instytut Chemii pl. Grunwaldzki Uniwersytet Wr. Centrala Telefoniczna pl. Nankera FO Repeater TCP/IP, IPX/SPX, DECnet Ethernet 10 b/s UCZELNIANA SIEĆ KOPUTEROWA AKAD. ROLNICZEJ Budynek Geodezji i elioracji pl. Grunwaldzki ~160 komputerów AKADEIA EDYCZNA ul. Chałubińskiego C4000 C4000 TCP/IP, IPX/SPX, DECnet Ethernet 10 b/s FO Repeater FDDI 100 b/s AGS+ CISCO WORKS Politechnika Wr. Wydział Architektury ul. B. Prusa 64 kb/s D-2 Wrocław C-4 TCP/IP, IPX/SPX, DECnet Ethernet 10 b/s C4000 Warszawa Ethernet 10 b/s TCP/IP, IPX/SPX, DECnet A-1 SIEĆ SZKIELETOWA NASK AGS+ AGS+ UCZELNIANA SIEĆ KOPUTEROWA POLITECHNIKI WR. ~800 komputerów Rys. 9. Konfiguracja sieci WASK 1993 rok

22 C7000 5,1 km szpital.wask.wroc.pl AE2 AGS+ NASK AGS+ ekonom.wask.wroc.pl UWr8 C4000 WCT A2 uni.wask.wroc.pl 4,9 km 6,0 km fizyk.wask.wroc.pl C7010 nask.wask.wroc.pl bg.wask.wroc.pl UWr1 10 b/s C m UWr2 3,5 km info.wask.wroc.pl Koncentrator FDDI 520 m C4000 C m C7000 UWr10 UWr7 wct.wask.wroc.pl WCT 7,0 km 3,8 km C7000 UWr4 piasek.wask.wroc.pl FDDI pętla jednomodowa fddi_b.wask.wroc.pl A m 600 m AGS+ 3,4 km archi.wask.wroc.pl 1600 m 1500 m FDDI pętla główna fddi_a.wask.wroc.pl 155 b/s C4000 PWr m matchem.wask.wroc.pl UWr6 wschod.wask.wroc.pl AT atm.wask.wroc.pl AGS+ medyk.wask.wroc.pl PWr6 AT Switch 2,3 km wazniak.wask.wroc.pl PWr1 C4000 SW1 Rys. 10. Konfiguracja sieci WASK 1994 rok PWr3 A1 Koncentrator FDDI 1100 m C4000 AR2 centrum.wask.wroc.pl 350 m 155 b/s 20 m C7010 C b/s 1400 m PWr3 6,5 km 1300 m rolnik.wask.wroc.pl PWr2 elek.wask.wroc.pl C4000 PWr7 Ethernet -CSS css.wask.wroc.pl term1.wask.wroc.pl student.wask.wroc.pl cs1.wask.wroc.pl wask.wask.wroc.pl Ethernet -LUSK lusk.wask.wroc.pl CISCO WORKS lusk.wask.wroc.pl

23 Proces organizacji WCSS zakończono w lipcu 1995 roku. Większość jego kadry wywodziła się z Centrum Informatycznego Politechniki Wrocławskiej z zespołu zajmującego się eksploatacją tzw. zasobów centralnych Politechniki Wrocławskiej. Z Centrum Informatycznego przejęto też część pomieszczeń wraz z zainstalowanym tam sprzętem (serwery usług sieciowych, stacje robocze, drukarka sieciowa, urządzenia poligraficzne). Pomieszczenia technologiczne zostały poddane gruntownemu remontowi; między innymi wymieniono podłogi, podwieszono sufity, zmodernizowano system zasilania, zainstalowany centralny zasilacz awaryjny (UPS 15KVA), urządzenia klimatyzacyjne (3 szafy). Remont pomieszczeń prowadzony był bez przerw w eksploatacji WASK i jej zasobów sieciowych. Po jego zakończeniu we wrześniu 1995 roku w WCSS zainstalowano pierwszy komputer dużej mocy superkomputer SP2 firmy IB, który nawet przez krótki okres znajdował się na liście 500 największych superkomputerów świata. Konfigurację sieci z końca 1995 roku pokazuje rys. 11. W roku 1995, oprócz nowych podłączeń do sieci, rozbudowano podsieć kręgosłupową wykorzystującą protokoł AT (przełącznik AT-LS100 oraz przełączniki ethernetowe C500). Dało to możliwość przesyłania informacji między wybranymi urządzeniami z prędkością 155 b/s. Dzięki rozbudowie łącz światłowodowych w południowej części Wrocławia w 1996 roku połączono dwie pętle FDDI w jedną. Wyposażono też podsieć AT w przełączniki LS1010 dające możliwość składania łącz o przepustowości 622 b/s. W tym samym roku 4 węzły WASK, dwa na Politechnice Wrocławskiej i po jednym na Uniwersytecie Wrocławskim i Akademii Ekonomicznej, wyposażono w urządzenia zapewniające dostęp do WASK liniami telefonicznymi komutowanymi. W 1997 roku zakończono budowę sieci kręgosłupowej. Podsieć AT rozbudowano o jeszcze jeden przełącznik LS1010, zamieniając jednocześnie dwa przełączniki LS100 na przełączniki LS1010. Odnotowania wymagają jeszcze dwa istotne wydarzenia z 1997 roku. W obawie przed powodzią, która w lipcu tegoż roku dotknęła Wrocław, został zlikwidowany węzeł fizyk w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. aksa Borna. I rzeczywiście, następnego dnia po jego rozmontowaniu, pomieszczenie zostało zalane wodą (w czasie powodzi rozmontowane zostały jeszcze 2 węzły: w Gmachu Głównym Politechniki i w budynku Akademii Rolniczej przy pl. Grunwaldzkim na szczęście woda do tych obiektów nie dotarła). Węzeł ten później nie został już odtworzony, a budynek przy pl. aksa Borna został podłączony do węzła znajdującego się w Gmachu Głównym Uniwersytetu (pl. Uniwersytecki 1)

24 C7000 ekonom (AE1) C7000 AGS+ bg (UWr8) FDDI b/s wschod (A3) NASK AGS+ wroc-gw (WCT) C b/s C7000 uni (UWr1) wc1 (WCT) C4000 C7000 matchem (UWr5) C7010 fizyk (UWr2) FDDI b/s C4000 szpital (A3) 100 b/s WS-C1100 C4000 info (UWr10) 100 b/s 100 b/s WS-C1100 C4000 piasek (UWr7) AGS+ archi (PWr5) C4000 AGS+ rolnik (AR2) SUN1000 sun1000 (PWr2) HP 9000 C kb/s 10 b/s 10 b/s 155 b/s C5000 SUN2 155 b/s SW2 (PWr2) 100 b/s LS100 IB POWER PARALLEL SYSTE SP2 155 b/s CISCO WORKS lusk (PWr3) 155 b/s 155 b/s LS100 centrum (PWr2) 10 b/s C7010 elek (PWr3) wazniak (PWr1) (PWr3) 100 b/s 100 b/s C4000 C4000 student (PWr7) medyk (A1) 155 b/s C5000 wask (PWr2) 10 b/s WCSS FDDI 100 b/s 10 b/s IB RS6000 SW1 (PWr3) 155 b/s (PWr1) C5000 IB RS6000 Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe (AR2) Rys. 11. Konfiguracja sieci WASK 1995 rok

25 C4000 piasek (UWr) 100 b/s C4000 szpital (A) C7010 FDDI 100 b/s C4000 Info (UWr) WS-C1100 fizyk (UWr) C4000 SIEĆ TELEFONICZNA NASK POLPAK-T C2511 C2511 C7507 C b/s swiatowid (WCT) SIEĆ TELEFONICZNA AGS+ bg (UWr) C7010 magnes (PAN) C7000 ekonom (AE) 155 b/s 512 kb/s 10 b/s uni (UWr) C4000 GigaPOL C5000 wct (WCT) 155 b/s leopold-swe1 (UWr) LS1010 ekonom-atm (AE) C2924 C Gb/s LS1010 uni-atm (UWr) 155 b/s ekonom-swe1 (AE) matchem-atm (UWr) matchem (UWr) C b/s 622 b/s C b/s Zasoby KD 155 b/s LS1010 branib-swe1 (PWST) 155 b/s centrum-swe4 155 b/s 1 Gb/s C2924 plastyk-swe1 (ASP) C7507 zoo-atm (UWr) Stacja zarządzania 100 b/s centrum (PWr) 155 b/s AT C5000 rolnik-swe1 (AR) C5000 C3200 zoologia-swe1 (UWr) 155 b/s 155/622 b/s 155 b/s C7000 ASX1000 LS b/s 155 b/s 34 b/s WCSS 155 b/s centrum-atm (PWr) centrum-swe1 (PWr) 622 b/s Zasoby sieciowe C2924 student-swe1 (PWr) 155 b/s LS b/s Zasoby sieciowe POL34 10 b/s 155 b/s wazniak-atm (PWr) 622 b/s LS1010 elek-atm (PWr) 155 b/s 155 b/s C7000 C2511 C5000 elek (PWr) archi (PWr) C b/s wschod-swe1 (A) wazniak-swe1 (PWr) SIEĆ TELEFONICZNA AGS+ wazniak (PWr) C7000 wschod (A) 10 b/s C2511 SIEĆ TELEFONICZNA Opracowanie grafczne: mgr Teresa Janyszek - WCSS Rys. 12. Konfiguracja sieci WASK 2000 rok

26 W związku z powodzią, w sytuacji, gdy nie działały telefony i poczta tradycyjna, warto podkreślić przydatność Internetu jako niezawodnego źródła informacji, co zostało docenione przez wielu użytkowników z całego świata. W tym samym roku WASK uzyskała dodatkowe połączenie ze światem zewnętrznym za pomocą łącza o przepustowości 2 b/s do sieci POL34 (sieć eksperymentalna między Poznaniem, Łodzią i Gdańskiem, która w następnych latach przerodziła się w krajową sieć kręgosłupową). W latach rozwój sieci kręgosłupowej WASK był już niewielki. W 1998 roku rozbudowano podsieć AT o 1 przełącznik LS1010 zainstalowany w węźle na Akademii Ekonomicznej. Z kolei w lipcu następnego roku oddano do eksploatacji nowe łącze do sieci POL34 o przepustowości 34 b/s wykorzystujące protokoł AT. Do złożenia tego łącza zakupiono przełącznik ASX1000. Od tego momentu łącze do sieci POL34 staje się głównym łączem na styku WASK ze światem zewnętrznym, a łącze do NASK pełni rolę łącza zapasowego. Konfiguracja WASK z grudnia 2000 roku pokazana jest na rys. 12. Od roku 1997 WASK posiadała łącze eksperymentalne do sieci TPNET, początkowo o przepustowości 2 b/s, w 1998 roku 10 b/s, a w latach b/s. Łącze to służyło do wymiany ruchu między sieciami WASK i TPNET we Wrocławiu. W końcowym okresie jego funkcjonowania wymiana ruchu między sieciami odbywała się zgodnie z protokołem BGP (łącze zostało zlikwidowane w 2004 roku) Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa w latach Finansowanie programu budowy sieci WASK, głównie ze środków KBN, zakończono w roku Ostatnie środki przeznaczono na budowę systemu monitoringu węzłów, w których zainstalowano urządzenia aktywne, takie jak rutery, przełączniki AT, Ethernet, systemy awaryjnego zasilania, przełącznice światłowodowe. W chwili zakończenia programu WASK była połączona ze światem zewnętrznym dwoma łączami o przepustowości 512 kb/s (NASK) i 155 b/s (POL34/155). Urządzeniami brzegowymi sieci były przełącznik AT (Fore ASX 1000) i ruter Cisco W latach następnych rozwój WASK był finansowany głównie ze środków własnych WCSS, pochodzących z odpisów amortyzacyjnych. W 2002 roku w sieci WASK zwiększono przepustowość łącza ze światem zewnętrznym (z 155 b/s) do 622 b/s (jednocześnie zrezygnowano z łącza do sieci NASK) oraz rozpoczęto proces jej modernizacji polegający na zastąpieniu pętli FDDI pętlami GigabitEthernet. odernizację WASK kontynuowano w 2003 roku. W rezultacie pętlę FDDI (100 b/s) zastąpiono sześcioma pętlami gigabitowymi

27 (1000 b/s) oraz zainstalowano nowy ruter brzegowy 10 firmy Juniper, pozostawiając podsieć AT. W tym samym roku również we Wrocławiu uruchomiono węzeł sieci PIONIER składający się z rutera brzegowego Juniper 5 i przełącznika typu Ethernet z portami o przepustowości 1/10 Gb/s, będący fragmentem krajowej sieci szkieletowej środowiska akademickiego. Dzięki temu WASK uzyskała 2 łącza ze światem zewnętrznym o przepustowości 1 Gb/s każdy. Konfigurację sieci z końca 2003 roku pokazuje rys

28 Rys. 13. Konfiguracja sieci WASK 2003 rok

29 W 2004 roku zainstalowano dodatkowy ruter brzegowy Juniper 7i. Oba rutery brzegowe zostały wyposażone w specjalne karty pozwalające na monitorowanie ruchu w sieci poprzez zapisywanie nagłówków pakietów, w których są zawarte informacje o wielkości pakietów. Konfigurację WASK z początku 2005 roku pokazuje rys Zasoby sieci WASK W sieci WASK występują dwa rodzaje zasobów, a mianowicie zasoby sieciowe (serwery usług sieciowych) i zasoby obliczeniowe (komputery dużej mocy) Zasoby sieciowe w WCSS w latach Pierwszym serwerem usług sieciowych był komputer SUN Sparc 1000 zakupiony w roku 1993 przez Centrum Informatyczne. W początkowym okresie pełnił on tylko rolę serwera poczty elektronicznej. Później pojawiły się na nim inne usługi takie jak: serwer serwisu informacyjnego gopher, serwer WWW wraz z opcją W3cache (chwilowe przechowywanie stron najczęściej odwiedzanych), serwer nowości sieciowych. W 1996 roku zainstalowano kolejny serwer usług sieciowych HP 9000 K200. Komputer ten był wykorzystywany głównie jako serwer środowiskowy stron WWW, serwer dla list dyskusyjnych, a także jako serwer serwisu informacyjnego X500 dla wszystkich uczelni wrocławskich oprócz Akademii Ekonomicznej, która posiadała własny serwer. W 1997 roku zainstalowano następny komputer- Origin 200, który był wykorzystywany jako serwer udostępniania plików (ftp). W owym czasie serwer ten wykorzystywał aż 18 GB przestrzeni dyskowej. W 1998 roku serwery usług sieciowych wzbogacono o jeszcze jeden komputer SUN Ultra 30, który początkowo służył także do obliczeń (obliczenia z wykorzystaniem pakietu Abaqus). Jednak jego głównym przeznaczeniem było udostępnianie usług multimedialnych. W tym samym roku zakupiono serwer SUN Netra dla świadczenia usług użytkownikom pozaakademickim (poczta elektroniczna, strony WWW). W roku następnym stan serwerów powiększył się o komputer SUN Enterpise 4500, który przejął część usług serwera SUN Sparc 1000, między innymi serwis WWW z opcją W3cache, serwis nowości sieciowych (Netnews) i serwis udostępniania plików z komputera Origin 200. Jak na ówczesne czasy komputer ten posiadał bardzo rozbudowaną pamięć operacyjną (4 GB) i pamięć dyskową (256 GB) i jest eksploatowany w WCSS aż do chwili obecnej

30 Rys. 14. Konfiguracja sieci WASK 2005 rok

31 W 1999 roku na serwerze usług multimedialnych zainstalowano oprogramowanie Real server (open source) pozwalające na transmisję obrazu telewizyjnego i głosu w sieci Internet. W następnym roku na tym serwerze uruchomiono serwis pogawędek internetowych (IRC). W roku 2001 rozbudowano pamięć dyskową komputera SUN 4500 Enterprise, dzięki czemu udało się poprawić jakość usług internetowych. W tym samym roku ze środków Unii Europejskich zakupiono serwer SUN 250, na którym umiejscowiono nową bazę informacyjnoadresową, działającą według protokołu LDAP. Prace nad wdrożeniem bazy LDAP prowadzono w ramach projektu celowego koordynowanego przez Uniwersytet im. ikołaja Kopernika w Toruniu. W tym też roku rozpoczęto prace nad wdrożeniem usług certyfikacyjnych w ramach V Programu Ramowego Komisji Europejskiej (projekt NASTEC). Baza LDAP jest wykorzystywana między innymi do publikacji certyfikatów kluczy publicznych użytkowników do chwili obecnej. W roku 2002, po dziewięciu latach ciągłej eksploatacji, podjęto decyzję o wycofaniu komputera SUN Sparc Zastąpiono go nowym serwerem SUN Fire 880. Zbudowano na nim dla pracowników Politechniki Wrocławskiej nowy zintegrowany system poczty elektronicznej z funkcjami antywirusowymi i antyspamowymi. Serwer ten korzystał z oprogramowania typu open-source. W 2003 roku uruchomiono bliźniaczy system zintegrowanej poczty elektronicznej dla studentów Politechniki Wrocławskiej. W drugim systemie zainstalowano jednak oprogramowanie firmowe SUN One. Oba systemy połączono macierzami, co dało możliwość szybkiej rekonfiguracji systemu w przypadku awarii. W tym samym celu w 2004 roku ujednolicono również oprogramowanie na obu serwerach instalując oprogramowanie SUN One. W tym samym roku, po zakończeniu eksploatacji serwisu IRC, uruchomiono nowy bardziej zaawansowany technologicznie komunikator Jabber. Baza sprzętowa przeznaczona do świadczenia usług sieciowych w 2005 roku nie uległa zmianie. Dokonano natomiast wielu zmian jakościowych, między innymi uruchomiono na wydzielonym komputerze serwery wirtualne, udoskonalono system przekierowywania poczty, itp. Działa też system archiwizacji, dzięki któremu dane z serwerów sieciowych są raz dziennie składowane i przechowywane przez okres od dwóch miesięcy do roku, w zależności od ich klasy. O systemie archiwizacji czytelnik znajdzie więcej informacji w dalszej części publikacji

32 4.2. Zasoby obliczeniowe komputery dużej mocy Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe jest jednym z pięciu ośrodków w kraju, w którym zainstalowano komputery dużej mocy. Podobne centra istnieją jeszcze w Warszawie (IC), Krakowie (Cyfronet), Poznaniu (PCSS) i Gdańsku (TASK). Pierwszy komputer obliczeniowy tego typu został zainstalowany niemal równocześnie z rozpoczęciem działalności przez WCSS. Był nim 15 procesorowy komputer SP2 firmy IB (14 Power2-66 Hz, 1 Power2 77 Hz, pamięć operacyjna B, B, pamięć dyskowa 14 1 GB, 4 4,5 GB). W porównaniu do współczesnych wydajność procesorów z jakich zbudowany był superkomputer SP2 była niemal 1000 razy mniejsza. Jednak zasługiwał on na miano superkomputera, gdyż w 1995 roku znajdował się na liście TOP500 (482 pozycja) największych komputerów świata. Komputer ten wykorzystywał oprogramowanie aplikacyjne, które stanowiły pakiety takie jak; Gaussian, atlab, aple, Reduce, Abaqus. W pierwszym kwartale 1996 roku w WCSS zainstalowano system archiwizacji. Składał się on z robota taśmowego ATL 2640 (200 taśm magnetycznych o pojemności 10 GB każda), sterownika (serwer HP 9000 K200) i oprogramowania UniTree. Po modernizacji w 2000 roku robot taśmowy jest eksploatowany do dnia dzisiejszego. W 1996 roku zainstalowano też komputer firmy SGI Onyx RE (czteroprocesorowy R Hz) będący silną stacją graficzną i jednocześnie służący do obliczeń komputerowych. Jego oprogramowanie aplikacyjne stanowiły pakiety: SI (obecnie znany pod nazwą Accelrys), Gaussian, atlab, AVS. Z powodu uszkodzenia płyty głównej został wycofany z eksploatacji w 2005 roku. Jeszcze w tym samym 1996 roku rozbudowano system archiwizacji o robot dysków magnetooptycznych HP Jukebox 165 o pojemności ~ 165 GB (128 dysków 1,3 GB). W roku następnym zainstalowano w WCSS kolejny komputer firmy SGI Origin 2000 (8 procesorów R Hz) z pakietami aplikacyjnymi Gaussian i GAESS. W 1998 roku rozwój bazy sprzętowej KD był niewielki. Wprowadzono do eksploatacji tylko komputer SUN Ultra 30, na którym posadowiono pakiet oprogramowania Abaqus. Pełnił on jednocześnie rolę serwera graficznego. Dokonano też kilku zmian poprawiających między innymi bezpieczeństwo komputerów dużej mocy i przepustowość systemu archiwizacji poprzez wymianę sterownika, jakim był serwer HP 9000 K200 na serwer Origin 200, który dysponował większą przestrzenią dyskową. Zwiększono również pamięć operacyjną komputera Onyx RE do pojemności 1,256 GB. Rok następny, czyli 1999 przyniósł rozbudowę komputera Origin 2000 o dalszych 16 procesorów (łącznie 24 procesory) i rozszerzenie jego pamięci do 4 GB

33 Znacząca rozbudowa zasobów KD nastąpiła w 2000 roku. Zwiększono ilość procesorów komputera SGI Origin 2000 do 32 oraz jego pamięć operacyjną do 6 GB. Zmodernizowano również system archiwizacyjny dodając nowy robot dysków magnetooptycznych o pojemności 660 GB oraz wymieniono w robocie taśmowym urządzenia do zapisu i odczytu taśm magnetycznych i zwiększono liczbę taśm do 264. Dało to możliwość używania taśm o pojemności 35 GB (poprzednio tylko 10 GB). Z powodu malejącego zainteresowania użytkowników wykorzystaniem komputera SP2 przeprowadzono jego modyfikację wyłączając część węzłów, a uzyskane z nich elementy przeznaczono na rozbudowę pozostałych. Zabieg ten przedłużył czas życia tego komputera o jeden rok. W roku 2001 w sprzęcie KD nie nastąpiły znaczące zmiany. Rozbudowano tylko pamięć dyskową komputera Origin 2000 do łącznej pojemności 426 GB. Pozostałe planowane inwestycje, ze względu na przedłużające się procedury przetargowe, zrealizowano dopiero w pierwszym kwartale 2002 roku. Zakupiono i zainstalowano wtedy nowy komputer ES40 firmy Compaq (4 procesory 833 Hz, 8 GB pamięci operacyjnej, 240 GB pamięci dyskowej) oraz zbudowano własnymi siłami klaster PC składający się z serwera plików i 9 węzłów. W systemie archiwizacji, w robocie taśm magnetycznych, kontynuowano wymianę taśm o pojemności 10 Gb na taśmy o pojemności 35 GB. W roku 2003 dokonano ostatniej modernizacji komputera Origin 2000, wymieniając 16 płyt procesorowych z zegarem 195 Hz na płyty z zegarem 300 Hz oraz rozszerzono jego pamięć operacyjną do 32 GB. W tym czasie rozbudowano też klaster PC o dalszych 20 węzłów oraz zmodernizowano system archiwizacji wymieniając serwer Origin 200 na serwer SUN Fire 880. Wymieniono również ostatnią partię taśm magnetycznych w robocie taśmowym ATL 2640, w wyniku czego pojemność robota wzrosła do ~ 10 TB. Z początkiem 2004 roku rozpoczęto badania nad możliwością budowy klastrów z węzłów z procesorami 64 bitowymi (Itanium 2). W tym celu zakupiono dwa węzły z dwoma procesorami każdy, przeznaczone do montażu w szafach. W połowie tegoż roku rozpoczęto realizację Projektu Celowego Budowa krajowego klastra linuksowego, koordynowanego przez Politechnikę Częstochowską, w którym WCSS bierze udział (obecnie projekt jest w fazie wdrożeniowej). W ramach tego projektu zainstalowano w WCSS klaster składający się z 13 węzłów (2 procesory Itanium w każdym węźle). Podobne klastry znajdują się u pozostałych uczestników projektu, wszystkie połączone są w całość łączami o przepustowości 1 Gb/s. W 2004 roku WCSS otrzymało znaczną dotację z inisterstwa Nauki i Informatyzacji na rozbudowę komputerów dużej mocy. Z dotacji tej zakupiono elementy do budowy klastra z procesorami 64 bitowymi, serwer graficzny Tezro firmy SGI (4 procesory IPS

Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego (WCSS)

Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego (WCSS) Piętnastolecie działalności Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego (WCSS) Wrocław 2010 Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe (WCSS) Autorzy: Józef Janyszek Łukasz Dudziński Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem

OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TELEKOMUNIKACJI ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TEJ DYSCYPLINY W POLSCE Daniel Józef Bem Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska e-mail: Daniel.J.Bem@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lis Zbigniew Zieliński

Zbigniew Lis Zbigniew Zieliński Zbigniew Lis Zbigniew Zieliński Sieci Komputerowe - Wprowadzenie do INTERNETU 5 WSTĘP SIECI KOMPUTEROWE - WPROWADZENIE 1. Praca w sieci z wykorzystaniem Otoczenie sieciowe Windows 9 1.1 Typy sieci 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 2012-06-24 Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 Spis treści Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2012...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Technologie informacyjne. Semestr VI. Wykłady Materiały dydaktyczne Technologie informacyjne Semestr VI Wykłady 1 Temat 1 (2 godziny): Sieci komputerowe. Wiadomości podstawowe. Zagadnienia tematyczne: A. Powstanie Internetu; B. Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki NAUKA 2/2008 57-94 MACIEJ STROIŃSKI*, JAN WĘGLARZ** Znaczenie e-infrastruktury dla nauki 1. Wstęp Współczesna nauka ma wymiar globalny, i o ile globalizacja w znaczeniu ogólnym może budzić kontrowersje,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu

Wprowadzenie do Internetu Jacek Kobus Wprowadzenie do Internetu materiały pomocnicze do ćwiczeń Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń, listopad 2003 Wprowadzenie do Internetu 2 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA

SKRYPT DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA 2014 Agnieszka Ratajczak SKRYPT DO PRZEDMIOTU INFORMATYKA SPIS TREŚCI Spis treści... 1 BHP, PSO, Regulamin pracowni... 2 Powszechny dostęp do Internetu... 2 Dzielenie się danymi, usługi na literkę e...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe życie człowieka: społeczeństwo internautów dziś i jutro.

Cyfrowe życie człowieka: społeczeństwo internautów dziś i jutro. Adam Michał Kuczborski Nr albumu: 182409 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych Cyfrowe życie człowieka: społeczeństwo internautów dziś i jutro.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2006 2007-01-02 Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2006 Wstęp Sytuacja sieci TORMAN W 2006 roku po analizie zapotrzebowania i stanu sieci, przeprowadzono pomyślnie przetarg

Bardziej szczegółowo

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością - Markowy zestaw GPS RTK dla każdego - Idealny dla rozpoczynających działalność - Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru - Otwarta platforma Windows CE - Możliwość rozbudowy w przyszłości grafit-werbeagentur.de

Bardziej szczegółowo

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński

KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI. Zdzisław Szczerbiński KLASTRY KOMPUTERÓW JAKO PLATFORMA DLA OBLICZEŃ WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Zdzisław Szczerbiński Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Gliwice oraz Instytut Informatyki Stosowanej Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012. Lata akademickie 2008/2009 2011/2012 były okresem dynamicznej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

20 lat Internetu w Polsce

20 lat Internetu w Polsce ISSN 1509-3603 NR 2/2011 20 lat Internetu w Polsce Kryształowa Antena dla NASK ARAKIS.pl usługa bezpieczeństwa nowej generacji 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 20 lat Internetu w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja

Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Mapa sieci szerokopasmowej Województwa Małopolskiego opis tekstowy i graficzna wizualizacja Autor: TEL.P.P. Właściciel: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa Instytutu Łączności

Sieć komputerowa Instytutu Łączności Grzegorz Wójcik Omówiono prace nad budową sieci komputerowej Instytutu Łączności. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z wyborem technologii sieciowej, konfiguracji szkieletu sieci oraz doborem

Bardziej szczegółowo

1 Komunikacja przy pomocy komputera.

1 Komunikacja przy pomocy komputera. 1 Komunikacja przy pomocy komputera. Komputery coraz częściej służą do przekazywania informacji, wymieniają dane z innymi komputerami, przesyłają pocztę elektroniczną i faksy. Ten rozdział opisuje standardy

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Początki World Wide Web

Początki World Wide Web Historia Internetu Sieć Internet, która niegdyś była wyłącznie domeną naukowców, obecnie stała się powszechnym narzędziem globalnej komunikacji i dostępu do informacji, staje się dla tysięcy osób nieodzownym

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002

Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002 Program zajęć Program zajęć z Systemów i sieci komputerowych na rok 2001/2002 Nr ćw. Temat 1. Organizacja dysku, podstawy MS-DOS 2. Instalacja i konfiguracja Windows 98 3. Wstęp do sieci, konfiguracja

Bardziej szczegółowo