Zaprzysiężenie nowej radnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaprzysiężenie nowej radnej"

Transkrypt

1 nr 16/2008 (415) Dwutygodnik Samorządu Lokalnego ISSN rok 12 Podatek od nieruchomości cena 1,50 zł w tym 7% VAT nakład 600 egz. Zaprzysiężenie nowej radnej W czwartek, 30 października na sesji Rady Miejskiej w Żarowie odbyło się zaprzysiężenie Iwony Nieradki nowej radnej Rady Miejskiej w Żarowie. Usłyszeliśmy słowa: Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Iwona Nieradka kandydatka Żarowskiej Wspólnoty Samorządowej została wybrana do Rady Miejskiej w Żarowie w wyborach uzupełniających jakie odbyły się 26 października 2008 r. Ma 41 lat. Od urodzenia mieszka w Żarowie. Od 20 lat jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Żarowie. Jak zadeklarowała: (...) chcę kontynuować pracę na rzecz mieszkańców naszego okręgu zapoczątkowaną przez Mojego zmarłego męża Marka, w której aktywnie go, przez ostatnich 6 lat, wspierałam i dodaje znam sprawy ważne dla ludzi w naszym okręgu wyborczym i wiem jak je rozwiązywać. W ostatnim czasie wiele kontrowersji wśród mieszkańców Gminy wywołały zawiadomienia o naliczeniu podatku od nieruchomości, które otrzymali najemcy i dzierżawcy terenów należących do Gminy. O wyjaśnienie poprosiliśmy Panią Teresę Drąg inspektora ds. wymiaru zobowiązań podatkowych. Dlaczego do tej pory nie były pobierane podatki od najmu i dzierżawy? Podatki były pobierane lecz nie opłacali ich poszczególni użytkownicy nieruchomości tylko Zakład Gospodarki Lokalowej jako zarządca nieruchomości stanowiących własność gminy. Od przekształcenia ZGL w spółkę obowiązek opłacania podatku spoczywa na dzierżawcach, najemcach nieruchomości, a także na osobach, które bez tytułu prawnego użytkują nieruchomości stanowiące własność gminy. Dlaczego podatek jest naliczany od 2007 roku? Jak już wspomniałam w latach poprzednich podatek od nieruchomości był opłacany przez ZGL. W roku 2007 obowiązek podatkowy ciążył już, z mocy prawa, na dzierżawcach lub najemcach tych nieruchomości. Prace związane z przekształceniem zakładu trwają do chwili obecnej. Ustalenie powierzchni, numerów działek, klasyfikacji gruntów będących w użytkowaniu najemców i dzierżawców, były pracochłonne, a przecież poza tymi dodatkowymi obowiązkami, jest praca bieżąca. Wszystko to opóźniło ustalenie podatku od nieruchomości za 2007 rok i podatek został naliczony dopiero w 2008 roku. Jest to zgodne z art. 68 Ordynacji podatkowej, gdyż zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja wymiarowa została doręczona po upływie trzech lat, a jeżeli zobowiązanie nie powstało z winy podatnika po upływie pięciu lat. W niektórych przypadkach jest to uciążliwe dla podatników, zwłas cza ŻAR-MED Żarów, ul. Słowackiego 6,Tel. (074) lub Zaprasza na ZABAWĘ Andrzejkową BOGATE MENU DOSKONAŁA ATMOSFERA Gra zespół SOBIESCY zł/od osoby Restauracja ŻAR-MED - czynna cały tydzień od godz DOMOWE OBIADY w cenie 12 zł na wynos 10 zł gdy naliczony podatek jest wysoki, ale w indywidualnych przypadkach, na wniosek podatnika, można odroczyć termin zapłaty podatku lub rozłożyć na raty zapłatę podatku. Wszystkich Państwa, którzy mają pytania i potrzebują pomocy w wypełnianiu deklaracji zapraszamy do pok. Nr 4 Urzędu Miejskiego w Żarowie. Pani Teresa Drąg udzieli Państwu wszelkich niezbędnych informacji tel: wew 351. red W numerze między innymi:! ZAPRASZAMY! - Zawieszenie działalności, str. 2 - Dzień Patrona w Gimnazjum, str. 4 - kronika policyjna, str. 6 - Wernisaż Rodziny Rzeczyckich, str. 5 - Są już Pierwszakami, str Sprzedaż gruntów, str. 6 - Profilaktycznie, str. 7 - Jan Paweł II - konkurs, str. 3

2 2 Gazeta Żarowska nr 16/ W kilku słowach Akcja Znicz Święto Zmarłych to dobry czas na refleksje, wspomnienia, wyciszenie, rodzinne spotkania, ale też czas na rozwagę. Wzmożony ruch na drogach i ulicach miast, kapryśne warunki pogodowe i szybko zapadający zmrok (już ok. godz. 16-tej) nie sprzyja kierowcom. Komendant Policji Izabela Basztura zapowiedziała, że Akcja Znicz, przeprowadzana jak co roku, zarówno w naszej Gminie, jak i w całej Polsce, ma na celu w jak największym stopniu zapobieganie niepotrzebnym wypadkom i kolizjom, które najczęściej spowodowane są niefrasobliwością i kierowców i pieszych. Miejsce Pamięci Narodowej Oj, działo się działo Miesiąc październik obfitował w najróżniejsze wydarzenia kulturalne, które sypały się jak z rękawa magika. Uczniowie wszystkich szkół przygotowali piękne programy artystyczne, dziękując nauczycielom w ten sposób za całoroczny trud, który wkładają w edukację młodego pokolenia. W wielu szkołach odbyło się Pasowanie pierwszaków, dzięki któremu stali się pełnoprawnymi uczniami swoich szkół. W Żarowskim Gimnazjum odbyła się uroczystość obchodów i święta patrona szkoły Jana Pawła II, w której uczestniczyli uczniowie, nie tylko Gimnazjum, ale też delegacje uczniowskie ze szkół podstawowych i Zespołu Szkół wraz ze swoimi nauczycielami. Nie zabrakło również zaproszonych gości oraz mieszkańców Żarowa. Historyczny wymiar Piękną kartą w historii Żarowa zapisała się uroczystość poświęcenia odnowionego W dziewięćdziesiątą rocznicę walk o Lwów, połączonej z świętem Niepodległości II Rzeczypospolitej, w dniu 21 października o godz , Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, zaprosiło mieszkańców Żarowa na uroczystą mszę św. i poświęcenie odnowionych nagrobków św. Pamięci Kazimierza Żurowskiego Legionisty Obrońcy Lwowa z 1918 r., odznaczonego Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Legionowym oraz odznaką Honorową ORLĘTA za obronę Lwowa i Kresów Wschodnich, a także św. Pamięci Michaliny Wróblowej wdowy po prof. Gimnazjum we Lwowie. Życie za wolność Do Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym przybyły Poczty Sztandarowe: Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wraz z Prezesem Andrzejem Kamińskim i sekretarzem Jerzym Czyżyckim oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wraz z Prezesem Wacławem Rzeczyckim. Nie zabrakło również poczty żarowskich szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego. Hołd poległym ORLĘTOM oddali również: Lilla Gruntkowska Burmistrz Miasta Żarów, Karol Liwirski prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa Oddział w Świdnicy, Piotr Pamuła Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec im. Szarych Szeregów, dyrektorzy i przedstawiciele żarowskich instytucji, nauczyciele i liczni mieszkańcy Żarowa, a także krewna Legionisty Teresa Konopka. W czasie mszy św. Ks. Infułat Kazimierz Jandziszak wygłosił piękną i wielce pouczającą homilię: W dziewięćdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości II Rzeczypospolitej przyszliśmy podziękować Bogu za dar wolności ( ) Módlmy się za wszystkich obrońców Lwowa i żołnierzy, którzy walczyli, by Lwów został przy Polsce ( )Dostaliśmy dar niepodległości i musimy mądrze z niego korzystać ( ). Po nabożeństwie ruszyła procesja do miejsca złożenia ciał Lwowiaków, którą na czele poprowadziła Orkiestra Dęta. nagrobku Legionisty Kazimierza Żurowskiego, obrońcy Lwowa. Od tej pory mamy własne miejsce Pamięci Narodowej, w którym będziemy mogli oddawać hołd poległym lwowskim Orlętom i żołnierzom, którzy przelali krew za naszą niepodległość, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju. Kultura Życie kulturalne w naszym mieście znowu się ożywiło. Coraz liczniejsze oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych proponują instytucje kulturo-twórcze. Coraz więcej jest ludzi zainteresowanych czynnym spędzaniem czasu i coraz więcej osób przychodzi, by zobaczyć ich trud, jaki wkładają w przygotowanie dzieci czy młodzieży do występów. I coraz więcej jest nie tylko mieszkańców Żarowa odwiedzających wystawy naszych lokalnych artystów, ale również osób, które chcą zaprezentować dzieła swoich zdolnych rąk. RN Narody, które tracą pamięć, tracą również wolność Przed poświęceniem odnowionych nagrobków, głos zabrał Karol Liwirski Prezes Oddziału Świdnickiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i KPW, który drżącym ze wzruszenia głosem, powiedział: Spotkaliśmy się tu, by na chwilę zatrzymać się w tym biegu, tym pośpiechu, by wspominać wspaniałych Polaków ( ) Ktoś tak ładnie napisał, że narody, które tracą pamięć, tracą wolność. A przecież my, Polacy, tak bardzo ukochaliśmy niezależność i suwerenność( ) Bóg, Honor, Ojczyzna Burmistrz Miasta Lilla Gruntkowska, nad mogiłami Lwowiaków wypowiedziała te, tak bardzo ważne słowa, jakimi winny być dla każdego Polaka: Dziś na Cmentarzu Komunalnym w Żarowie, słowa: Bóg, Honor, Cześć dokończenie na str. 7 WYDAWCA: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów, ul. Piastowska 10, tel , ISSN Redaguje zespół. Wszelkie prawa zastrzeżone (łącznie z tłumaczeniem na języki obce). Żaden fragment nie może być: wykorzystany w jakiejkolwiek formie - fotokopii, mikrofilmu, czy innych reprodukcji; przekładany na język mechaniczny lub pisemny, bez zgody wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń umieszczanych w gazecie.

3 nr 16/ Gazeta Żarowska 3 Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej Od 20 września 2008 r. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nie zatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Przedsiębiorca fakt zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zgłasza do organu ewidencyjnego, do burmistrza. Zgłoszenie powinno zawierać: - oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada; - oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy; - wskazanie okresu, na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Do zgłoszenia przedsiębiorca musi dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca zgłasza również w Urzędzie Skarbowym i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca, który będzie wznawiać wykonywanie zawieszonej działalności gospodarczej ma obowiązek zgłoszenia Ogłoszenia drobne tego faktu do ewidencji. Niezgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania zawieszonej działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu jest przesłanką do wykreślenia wpisu z ewidencji. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast: - ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów; - ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; - ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie; - ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; - wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa; - ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej; - może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. B. Krzymińska Sprzedam dom z dużą działką budowlaną w Żarowie Tel Zakład Ogólno-Budowlany, z 24-letnią tradycją, wykonuje usługi ogólnobudowlane. Tel DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W OKOLICY ŻAROWA TEL: ŻAR-MED Żarów, ul. Słowackiego 6,Tel. (074) lub ZAPRASZA na zabawę SYLWESTROWĄ - rezerwacja miejsc - ilość miejsc ograniczona 400 zł/ od PARY Restauracja ŻAR-MED - czynna cały tydzień od godz DOMOWE OBIADY w cenie 12 zł na wynos 10 zł! ZAPRASZAMY! Jan Paweł II - Papież Pielgrzym Z okazji obchodów Dnia Jana Pawła II, przypadającego na dzień 16 października, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów zorganizowała konkurs plastyczny pt. Jan Paweł II Papież Pielgrzym. Celem konkursu plastycznego było podkreślenie znaczenia posługi dla świata Jana Pawła II jako Papieża pielgrzyma, który odbył tak wiele podróży zagranicznych, stanowiących najbardziej uderzający i oryginalny aspekt Jego niezwykłego pontyfikatu. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Żarów, a ponadto spotkał się z dużym zainteresowaniem, bowiem wpłynęło aż 77 prac od 72 uczestników. Najwięcej, bo aż 41 prac otrzymaliśmy ze Szkoły Podstawowej w Żarowie, następnie ze szkoły Podstawowej w Imbramowicach jedenaście, z Mrowin i Zastruża po sześć, z Gimnazjum pięć, oraz od Weroniki Przewoźnej opiekuna przy Żarowskim Domu Kultury dziewięć. Prace wykonane różnymi technikami, zdobią teraz hol naszej biblioteki. Komisja konkursu w składzie: Stanisława Biernacka dyrektor biblioteki, Barbara Cholewa bibliotekarz, Małgorzata Gawron bibliotekarz nagrodziła i wyróżniła następujące osoby: W kategorii wiekowej klasy 0 III: I miejsce otrzymała Daria Gołąb z kl. III SP w Mrowinach, II miejsce Anita Błaziak z kl. III SP w Żarowie, III miejsce Karolina Karpińska z kl. III SP w Żarowie. W kategorii wiekowej klasy IV VI: I miejsce otrzymała Alicja Urbaniak z kl. VI SP w Żarowie, II miejsce Patrycja Strzałkowska z kl. V SP w Imbramowicach, III miejsce Mieczysława Kowalczyk z kl. VI SP w Żarowie. W kategorii wiekowej Gimnazjum: I miejsce otrzymał Dawid Łuczak z kl. I, II miejsce Dawid Kozieł kl. I, III miejsce Paulina Pawlik z kl. I. Zaś Wyróżnienia otrzymali: Karolina Rędzio z kl. 0 SP w Żarowie, Barbara Chodyniecka z kl. I SP w Żarowie, Martin Doczekalski praca przy Żarowskim Ośrodku Kultury, Maciej Zięba kl. III SP w Żarowie, Karolina Mikołajek kl. V SP w Mrowinach, Paulina Zamojska z kl. IV SP w Żastrużu, Marzena Kania z kl. IV SP w Żarowie. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali książki oraz okolicznościowe dyplomy, pozostali dyplomy. Wystawę prac można oglądać w holu Biblioteki Publicznej w godz. od Serdecznie zapraszamy. Barbara Cholewa

4 4 Gazeta Żarowska nr 16/ Dzień Patrona Gimnazjum Jana Pawła II To niezwykle uroczysta chwila w dziejach szkoły, uważana za doniosłe wydarzenie w roku. Ten Dzień, obchodzony w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 16 października, uświadamia wszystkim, jak wielką rolę w życiu Polaków odgrywa uniwersalne przesłanie moralne Papieża Polaka i jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia młodzieży. Msza Święta w Kościele NSPJ Odbyła się w południe w obecności społeczności uczniowskiej, grona pedagogicznego oraz społeczności miejskiej i zaproszonych gości, stanowiąc najistotniejszą część uroczystości szkolnej, co podkreśliła w swej wypowiedzi dyrektor gimnazjum, pani Helena Słowik. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II Uczennica klasy III, Martyna Ożga, w kilku prostych słowach określiła charakter uroczystości, w której uczestniczyli zaproszeni goście: pan Leszek Buchowski wiceburmistrz miasta Żarówa, dyrekcje i przedstawiciele grona pedagogicznego Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej w Żarowie oraz Mrowinach, Imbramowicach, Zastrużu, pani dyrektor Biblioteki Publicznej oraz Przedszkola Miejskiego, redaktor naczelna Gazety Żarowskiej, księża i proboszcz parafii Gminy Żarów, przedstawiciele Związku Sybiraków, OPS, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a także emerytowana nauczycielka pani Aniela Górecka. Wymagajcie więc od siebie, rozwijajcie skrzydła wciąż - ślubowanie uczniów klas pierwszych Słowa hymnu szkoły, rozbrzmiały w auli gimnazjum dzięki chórowi szkolnemu, przy akompaniamencie pani Jolanty Papińskiej. Nad całością ceremoniału ślubowania pierwszoklasistów czuwała pani Katarzyna Rybarczyk. Znałem Młodzież Polską. Nie zawiodłem się nigdy na Niej Słowa Papieża, pełne ufności i nadziei do ludzi młodego pokolenia są dziś dla wielu swoistym rodzajem dowartościowania, wiary w dobre intencje. Cytat będący elementem dekoracji podkreśla znaczenie młodzieży w życiu Jana Pawła II. Słowa będące pokrzepieniem serc Naszych Bo On tylko odszedł do Domu Ojca. Będzie z nami inaczej, będzie patrzył na nas z okna niebieskiego i zaśpiewa razem z nami: o Panie, to Ty na mnie spojrzałeś.tym fragmentem zakończyła swoje wzruszające przemówienie pani dyrektor Helena Słowik. Ważne słowa o wartościach ponadczasowych, uniwersalnych. Papież stał się dla Narodu Polskiego, jak podkreśliła pani dyrektor, współczesnym przykładem świętości. Świętości osiąganej w taki sposób, że nobilituje ona niejako każdego, kto się do niej przyczynił. Mocnym akcentem wypowiedzi było podkreślenie uwielbienia młodzieży przez Jana Pawła II. Jego spotkania z nią zawsze niosły wielkie przesłania i drogowskazy. Ten najlepszy wychowawca młodzieży mówił o miłości, szacunku i odpowiedzialności. Potępiał złe czyny nigdy człowieka. Nie było i nie będzie lepszej okazji do podziękowań! Tymi słowami dyrektor gimnazjum zwróciła się do byłego pracownika Oświaty, pani Anieli Góreckiej, wyrażając szacunek i podziękowanie oraz wręczając symboliczny bukiet kwiatów za dar - kilkadziesiąt książek o Janie Pawle II, przekazanych dla księgozbioru naszej placówki. Słowa refleksji pana burmistrza W imieniu własnym oraz nieobecnej pani burmistrz Lilii Gruntkowskiej, pan Leszek Buchowski podkreślił znaczenie naszego święta życząc, abyśmy czerpali z nauki Jana Pawła II wszystko to, co zmienia oblicze tej ziemi żarowskiej. Habemus Papam Utrwalony na płycie CD materiał dokumentalny o tym, jak Karol Wojtyła został wybrany na papieża przypomniano podczas prezentacji multimedialnej. Kolejna odsłona uroczystości to montaż literacki, który rozpoczął się podaniem godziny oraz informacji o śmierci Papieża. Utwór orkiestry symfonicznej Carmina burana pt.: Introduction wprowadza swym wyrazistym brzmieniem nastrój oczekiwania, moment patetyczny. Organizatorom zależało na przypomnieniu dorobku pontyfikatu, a zarazem propagowaniu dziedzictwa Jana Pawła II: tego, co niezniszczalne nawet po śmierci. Nauka jak cegiełka, która buduje pokolenie JP2 Dzisiaj, przy świadomości, że nasz papież nie żyje, Jego nauka ma nie tylko wartość wspomnieniową. Jan Paweł II nie odszedł niezauważalnie. Nie spłyciliśmy Jego nauk. Jest nadal uważany za wielki autorytet w dziejach narodu. Świat Go pamięta za przełamywanie konwenansów i stereotypów. To kolos, który przerasta swój czas, wyrasta ponad epokę. Jego śmierć otworzyła szerzej drzwi nieustannego przypominania uniwersalnych prawd życiowych ważnych dla pokolenia JP2, czy raczej B16. Chociaż pokolenie JP2 to jeszcze nie historia. To nie tylko młodzi ludzie, którzy chcą dać świadectwo. To stan duchowości, związek człowieka z religią i kulturą. To coś więcej niż budowanie szkół imienia Jana Pawła II, wystawianie pomników. To niesamowity klimat i życie według zasad wiary. Trzy uczennice: Anna Lasak, Aleksandra Dziedzic i Martyna Ożga, z dużym wdziękiem i przekonaniem wygłosiły prośby do Jana Pawła II. Janie Pawle pomóż nam, uczniom Twoim, podpowiedz i wskaż drogę: kim być, jakim być! Naucz nas żyć! Jak wypowiadać słowa o miłości i dobroci? Pokaż nam, jak śmiało biec po ścieżkach wiedzy ku przyszłym celom!

5 nr 16/ Gazeta Żarowska 5 Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, ma sens, ma sens ma sens! /Tryptyk Rzymski/ Jan Paweł II był wielkim, lecz skromnym człowiekiem. Zadziwił świat niezwykłą osobowością I świadectwem życia. Nas Gimnazjalistów zadziwiał będzie jeszcze nie raz! Dał nam najlepszą i najpiękniejszą lekcję chrześcijaństwa. Lekcję wiary, zaufania i miłości. Fakt, że żył, był darem od Boga, ale to, iż wciąż żyje w naszych sercach, a Jego nauka przerasta nawet śmierć, graniczy z cudem. Cudem, który stał się inspiracją do przyjęcia naszej koncepcji: śmierć Papieża Polaka jako POCZĄTEK dla ówczesnej generacji młodzieży Zadumy nad przeszłością i zerknięcia w przyszłość. O tym z przekonaniem mówiły trzy uczennice gimnazjum. Chwila na dramat, który bywa milczeniem Rewelacyjnie i niezwykle przejmująco Martyna Baranowska i Natalia Widuto zaśpiewały pieśń pt.: Filozofia dramatu. Drugą część montażu słowno-muzycznego, zapowiedzianą przez Karolinę Pasternak, stanowiła forma bardziej II Międzyszkolny Zlot Kabaretów Dzień Śmiechały W dniu 24 października, w Sali widowiskowej Żarowskiego Ośrodka Kultury, odbył się II Międzyszkolny Zlot Kabaretów Dzień Śmiechały, którego pomysłodawczynią i główną organizatorką okazała się Małgorzata Kluska oraz Szkoła Podstawowa w Zastrużu, a także stowarzyszenie Nasze dzieci wspólna szkoła. Dzień jak co dzień, A jednak zupełnie inny. Tego dnia bawili się wszyscy, zarówno publiczność, jak i sami aktorzy występujący w świetle reflektorów na scenie. Nie było ani jednej osoby na widowni, która zachowała by powagę, podczas popisów kabaretowych ze szkół: Szkoła Podstawowa w Imbramowicach (opiekun grupy Renata Konior), Gimnazjum im. Jana Pawła II z Żarowa (opiekunowie: Edyta Kociumaka i Renata Dziubak), Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach (opiekunowie: Regina Wąsowska, Marzena Kulas i Katarzyna Cabanek), Szkoła Podstawowa w Zastrużu (opiekun grupy Małgorzata Kluska). Jak w dobrym teatrze Scena, kurtyna, blask reflektorów to wymarzone miejsce niejednego kabaretu, czy teatrzyku szkolnego. ŻOK zapewnił niezbędne, teatralne atrybuty występującym, którzy zachwycili i rozbawili swoją grą dość liczną widownię. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatora, było nie tylko śmiesznie, ale też miło, rodzinnie i przesympatycznie. Zabrali ze sobą swoich kibiców Wraz ze świebodzicką ekipą, przyjechali również ich kibice, którzy nie tylko dopingowali oklaskami swoich kolegów, ale refleksyjna, poświęcona wspomnieniom o Ojcu Świętym, pielgrzymie uśmiechniętym. Zabawną inscenizację, utrzymaną w duchu młodzieżowym, pełną humorystycznych anegdot z życia Papieża, żartobliwych sytuacji, przy wspaniałej scenerii, przeplatanej wierszami i pięknymi pieśniami w wykonaniu chóru szkolnego prowadziła iście aktorska obsada: Przemysław Brańka, Krzysztof Gostkowski, Norbert Janik, Karolina Pasternak, Iga Radzikowska, Kamil Salwowski, Agnieszka Sołek, Aleksandra Wojtusiak, Elżbieta Ziaja. Nawet element rapowania w wykonaniu Anity Gadziny i Marioli Kowalewskiej stał się tu atutem. Sprawami technicznymi zajęli się: Konrad Jarosz, Paweł Kawa i Bartosz Rasiewicz. z oczu Niektórych płynęły łzy kiedy tak w milczeniu, muzycznej ciszy i skupieniu wsłuchaliśmy się w uczniowski przekaz przesłania Jana Pawła II, co na aparacie cyfrowym utrwaliła redaktor naczelna Gazety Żarowskiej, pani. A organizatorzy programu: Edyta Kociumaka, Maria Majcher, Jolanta Papińska, Agnieszka Żydek z dumą patrzyły na swoich podopiecznych. Temat jest święty, więc i oprawa musiała być wyjątkowa. Agnieszka Żydek też żywo reagowali na występy innych szkół. Dzięki gimnazjalistom ze Świebodzic, widownia bardzo się ożywiła. Klaszcząc i serdecznie śmiejąc się z gagów, wyraziła swoje uznanie dla gry aktorskiej. Co słychać w kuluarach Nie było tremy. Czujemy radość i satysfakcję krzyczą rozentuzjazmowani gimnazjaliści ze Świebodzic. Natomiast Mateusz Jastrzębski i Bartek Rasiewicz, powiedzieli, że mogło być lepiej (Ale czy mogło być lepiej, skoro okazali się świetnymi kabareciarzami?) Nie było przegranych, a gacie zostały rozdane Jury jednogłośnie orzekło, iż: Wszystkie grupy <teatru śmiechu> spisały się na medal. Natomiast Katarzyna Cabanek, jedna z pań oceniających występy, stwierdziła: jestem zaskoczona wysokim poziomem przeglądu i występami dzieci z podstawówek. Każdy kabaret został nagrodzony wielkimi gaciami, ale były też indywidualne nagrody dla kabareciarzy, którzy swoją grą podbili serca widowni. Te specjalne nagrody otrzymali: Michał i Maciek Dąbrowscy z Zastruża oraz Mateusz Jastrzębski i Bartek Rasiewicz z Żarowa. Nowe pomysły warte złota Organizatorka Małgorzata Kluska, w sposób szczególny podziękowała opiekunom grup kabaretowych, wręczając im podziękowania wypisane na ozdobnych książeczkach oraz drobne upominki każdemu, kto przyczynił się do tej świetnej imprezy. SP w Zastrużu i animatorka wspaniałego widowiska po raz kolejny pokazują, że chcieć to móc. Wielkim zaangażowaniem, ogromną pracą stworzyli super kabaretowe widowisko, które na pewno głęboko zapadnie w pamięci wszystkich. Niezmordowani! Nasi Emeryci to wulkan aktywności. W każdej oddanej do druku gazecie, znajdują się informacje o Ich czynnym emerytalnym odpoczynku. Nie tylko wyjazd za wyjazdem, ale też pełen życia ruch w siedzibie Związku Emerytów i Inwalidów w Żarowie to sposób na pogodną jesień życia. 11 października brali udział w I Przeglądzie Pieśni Seniorskiej w Świebodzicach, gdzie na szesnaście występujących zespołów, żarowianie wyśpiewali wyróżnienie. A już 12 października wyjazd do Pieszyc. Wzięli tam udział, wspólnie ze świdnickim zespołem Cantilena (w corocznym) polsko-czesko-niemieckim Przeglądzie Pieśni Religijnej w przepięknym pieszyckim kościele. Organizatorem Przeglądu i słodkiego poczęstunku był ksiądz tamtejszej parafii, wspierany przez Burmistrza Pieszyc. Na podstawie relacji Stanisława Wójciuka. Dni Papieskie w Mrowinach W piątek 10 października, z okazji XXX rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II, uczniowie klas V i VI pod kierunkiem Edyty Cicheckiej przygotowali montaż słowno-muzyczny. Wiersze, deklamowane z wielkim przejęciem przez dzieci, przypomniały wszystkim Pontyfikat Jana Pawła II. Najmłodsi nie tylko śpiewali ulubione pieśni naszego Papieża Barka i Abba Ojcze, ale również wysłuchały odtworzonego głosu Ojca Świętego, który wywołał nostalgię i wzruszenie u wielu widzów tej niecodziennej inscenizacji. 16 października delegacja Samorządu Uczniowskiego z opiekunami, uczestniczyła w uroczystości obchodów Dnia Patrona Jana Pawła II w żarowskim Gimnazjum. BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW INFORMUJE Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 97/2008 z dnia 21 października 2008 r. i 98/2008 z dnia 27 października 2008r.

6 6 Gazeta Żarowska nr 16/ Kronika Policyjna Sprzedaż gruntów dla wspólnot Od kilku dni, w sali narad Urzędu Miejskiego organizowany jest cykl ponad 100 spotkań z mieszkańcami Żarowa. Spotkania kierowane są do członków wspólnot mieszkaniowych, funkcjonujących na terenie naszego miasta. Cel spotkania jest jeden uświadomić i zachęcić mieszkańców do wykupu gruntów, które i tak, w ten czy inny sposób użytkują. Niejednokrotnie bywa, iż sami mieszkańcy wyrażają chęć wykupu, problem tylko w tym, że Urząd nie mógł sprzedać tych gruntów w formie bezprzetargowej, a na sprzedaż w drodze przetargu, nikt nie chciał się zgodzić. Wszystkie podejmowane działania mają swoje plusy i minusy, tak również jest i w tym przypadku. Największe korzyści płynące z wykupu, to bycie właścicielem terenu i wszelkie prawa z tym związane. Do obowiązków należeć będzie głównie dbanie o teren. Urząd Miejski zachęca do wykupu w dwojaki sposób. Po pierwsze: wprowadził bonifikaty, dzięki którym ceny wykupu spadają o 70%, po drugie: kompensuje zadłużenia wobec wspólnot mieszkaniowych. Izabela Dawidowicz Nietrzeźwi rowerzyści c.d. Od października, w czasie wykonywania czynności patrolowych na terenie miasta i gminy, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żarowie, zatrzymali sześciu nietrzeźwych rowerzystów, w tym jedną kobietę, która w wydychanym powietrzu miała 3,2. Natomiast, wskaźnik alkoholomierza u pozostałych rowerzystów i jednego motorowerzysty, oscylował od 0,72 3,26. Na podwójnym gazie 12 października, po północy, na ul. Armii Krajowej został zatrzymany do kontroli 19- letni mężczyzna kierujący samochodem. W wyniku badań przeprowadzonych na miejscu okazało się, że kierowca był nietrzeźwy, z wynikiem 1,2. 13 października, o godz. 20:00, funkcjonariusze KP zatrzymali w Mrowinach 20-latka, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwym, z wynikiem 1,5. Pobito mieszkańca Bukowa W dniu 19 października o godz. 18:40 Komisariat Policji został powiadomiony o pobiciu przez trzech NN sprawców mieszkańca Bukowa. Pokrzywdzony został przebadany przez lekarza. Już 21 października, funkcjonariusze KP, ustalili i zatrzymali 21-letniego mieszkańca Domanic, wobec którego Sąd Rejonowy w dniu 22 bm. zastosował środki zapobiegawcze, w postaci aresztu do 3 miesięcy. W chwili obecnej prowadzone są czynności, mające na celu ustalenie pozostałych sprawców pobicia. Kolejny pijany rowerzysta 19 października, ok. godz. 20:30, na trasie Mrowiny Tarnawa, miała miejsce kolizja drogowa. Kierujący samochodem uderzył w rowerzystę. W toku podjętych czynności ustalono, że sprawcą zdarzenia był 17-letni nietrzeźwy rowerzysta, który zajechał drogę kierującemu samochodem. Młody człowiek w wydychanym powietrzu miał 1,6. Sprawca zdarzenia w wyniku kolizji doznał stłuczenia kolana. Pijani kierowcy c.d. W dniu 21 października o godz. 16:00 funkcjonariusze KP zatrzymali do kontroli 51-letniego mężczyznę, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwym, z wynikiem 2,46. a już o godz. 18:25, w Przyłęgowie, miała miejsce kolejna kolizja drogowa. Kierujący samochodem, z niewyjaśnionych przyczyn, Konkurs w Imbamowicach Bezpiecznie na wsi i w gospodarstwie domowym W mediach coraz częściej słyszy się o kampanii na rzecz propagowania wśród dzieci i młodzieży wiejskiej zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Szkoły wiejskie Gminy Żarów od dwóch lat mają okazję uczestniczyć w konkursie, poświęconym bezpieczeństwu podczas prac rolnych. Szkoła Podstawowa w Imbramowicach zainicjowała akcję Bezpiecznie na wsi i w gospodarstwie domowym, do której zaprosiła już po raz drugi zaprzyjaźnione placówki: Szkołę Podstawową im. Anny Jenke w Mrowinach i Szkołę Podstawową oraz stowarzyszenie Nasze dzieci wspólna szkoła z Zastruża. Dzieci z wymienionych wsi, miały okazję uczestniczyć w szkoleniach dotyczących zasad BHP, obowiązujących w gospodarstwie rolnym, a także wzięły udział w konkursie plastycznym. Wielki finał akcji miał miejsce 28 października w Szkole Podstawowej w Imbramowicach. Nad przebiegiem całej imprezy czuwała dyrektor szkoły Krystyna Waliszak i pani Jolanta Zasada. Każda ze zjechał z drogi i wjechał do przydrożnego rowu. W toku podjętych działań ustalono, iż kierowca 22-letni mężczyzna, kierował samochodem w stanie nietrzeźwym, z wynikiem 1, października, o godz. 17:20, w Bukowie został zatrzymany 42-letni mężczyzna, który kierował ciągnikiem rolniczym, z wynikiem 0,9. 26 października w Bożanowie, funkcjonariusze KP zatrzymali do kontroli 40-latka, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwym. W wydychanym powietrzu miał 2. Komendant Komisariatu w Żarowie Izabela Basztura zapowiada: Jak od wielu lat i w tym roku, będzie przeprowadzana akcja Znicz, przed i w czasie Święta Zmarłych. Apeluję do wszystkich uczestników ruch drogowego o rozwagę i wstrzemięźliwość. W tym czasie będzie więcej kontroli drogowych, które przede wszystkim będą sprawdzać trzeźwość kierowców. PIESI! Jesteście również uczestnikami ruchu drogowego, więc kierujcie się rozwagą, zabezpieczcie się odblaskami, stosujcie się do prawa ruchu drogowego, zwłaszcza poza miejscami zabudowanymi o zmroku. Na podstawie rozmowy z podinspektorem Izabelą Baszturą Komendantem Komisariatu Policji w Żarowie. szkół miała za zadanie wyłonić trzyosobowe drużyny, które odpowiadały na pytania jury konkursowego. Quiz przygotował i przeprowadził Konrad Zdrojewski przedstawiciel Inspekcji Pracy ze Świdnicy. W jury zasiedli również: Agata Sikora ze świdnickiego KRUS-u, Maria Tomaszewska radna Rady Miejskiej, a także pani Dominika Trzepla, która reprezentowała Urząd Miasta. Laureaci konkursów I miejsce w rywalizacji zajęła Szkoła Podstawowa w Mrowinach, zaś II miejsce zdobyły ex aequo Szkoła Podstawowa w Zastrużu oraz gospodarz imprezy Szkoła Podstawowa w Imbramowicach. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny. Pierwszą nagrodę przyznano Wojciechowi Krawczyszyn, drugą Filipowi Zakrzewskiemu, trzecią Monice Olszańskiej. Wyróżnienia otrzymali: Izabela Surzyn, Agata Urbaniak, Stanisław Koza, Agata Mazur i Sandra Ciastoń. Wszyscy laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Inspekcję Pracy, KRUS i Urząd Miasta Żarów. Warto zapobiegać Uczestnicy zabawy oraz zaproszeni goście zgodnie przyznali, iż akcje tego typu są niezwykle potrzebne i warto zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom, wpajając dzieciom już od najmłodszych lat zasady bezpieczeństwa. Małgorzata Kluska

7 nr 16/ Gazeta Żarowska 7 Profilakycznie! Ośrodek Pomocy Społecznej jako koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował szkolenie na temat: Przeciwdziałania problemom lokalnym wynikającym z uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie. W szkoleniu uczestniczyło 11 osób byli to przedstawiciele różnych instytucji z Gminy Żarów (kuratorzy społeczni, pedagodzy szkolni, koordynatorzy ds. bezpieczeństwa w szkołach, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się profilaktyką). Zajęcia odbywały się w dniach października 2008 roku w Borowicach/koło Karpacza. Zakres tematyczny szkolenia obejmował przede wszystkich: substancje psychoaktywne, przemoc w rodzinie, procesy separacji i indywiduacji w okresie adolescencji, a także pracę z grupą jako rozumienie procesów grupowych. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz certyfikaty, poświadczające udział w szkoleniu. Ewaluacja dowiodła, iż szkolenie zakończyło się dużym sukcesem, bowiem uzyskana średnia ocen w ankiecie ewaluacyjnej to wynik Ponadto uczestnicy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu szkoleniach, podkreślając przede wszystkim ich wartość i przydatność w dalszej pracy podejmowanej dla naszych mieszkańców. Szkolenie, oprócz zdobytych informacji, pozwoliło wymienić się doświadczeniami, a także nawiązać głębszą współpracę i Ojczyzna są znowu obecne ( )Tu mamy swoje miejsce Pamięci Narodowej, gdzie będziemy czcić naszych przodków, którzy oddali swoje życie za naszą wolność, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Legionista pozostał na zawsze w Żarowie Teresa Konopka krewna Legionisty, pochowanego na cmentarzu w Żarowie, przyjechała na uroczystość z Krakowa. Przyjechała, by oddać cześć zmarłym i podziękować wszystkim tym, którzy przez te wszystkie lata opiekowali się grobami. Opowiedziała też zebranym o tym, jak Kazimierz Żurowski przyjechał w odwiedziny do krewnych i właśnie tu w Żarowie, po ciężkim zawale serca zmarł, na zawsze pozostając już na naszej Ziemi. Poświęcenie Nagrobków Pięknie przystrojone nagrobki przez Członkinie Towarzystwa Miłośników Lwowa z Żarowa, poświęcił ks. Infułat Kazimierz Jandziszak. Zgromadzeni na cmentarzu: zaproszeni goście, mieszkańcy miasta, młodzież i dzieci z wielką powagą i czcią złożyli kwiaty na grobach i zapalili znicze, oddając hołd zmarłym Lwowiakom. Dzięki Janinie Maślaniec inicjatorce przedsięwzięcia, Michałowi Faściszewskiemu i pomocy Towarzystwa Miłośników Lwowa i KPW Oddział w Świdnicy, mogliśmy być uczestnikami tak pięknej lekcji historii o patriotyzmie, wolności i suwerenności, która dała świadectwo minionych lat. PODZIEKOWANIE Organizatorzy Uroczystości Poświęcenia Nagrobków, składają serdeczne podziękowania: Ks. Infułatowi Kazimierzowi Jandziszakowi, ks. Proboszczowi Dziekanowi Piotrowi Ważydrągowi, darczyńcom, a także wszystkim przybyłym na uroczystość. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 października 2008 r. 1 Iwona Nieradka głosów 93-43,46% 2 Iwona Młodożeniec głosów 59-27,59% 3 Sebastian Pietraga głosów 36-16,82% 4 Katarzyna Potoczna głosów 26-12,15% Frekwencja wyniosła 32% między osobami, które na co dzień zawodowo podejmując działania na rzecz mieszkańców żarowskiej gminy winny się wspierać i uzupełniać. Powstała zatem sieć wsparcia sieć Ludzi pomagających innym, ludzi reagujących na ludzką krzywdę, odpowiadających na potrzeby mieszkańców naszej gminy, zwłaszcza tych w kryzysie. Cel zatem został osiągnięty. Szkolenie nie odbyło by się bez przychylności Żarowskiej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zabezpieczonych w budżecie gminy Żarów środków na działalność profilaktyczną. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę: Pani Burmistrz Lilli Gruntkowskiej za przychylność dla takich działań profilaktycznych, Pani Izabeli Basztury Komendanta Żarowskiej Policji za przeprowadzenie zajęć na temat procedury Niebieska Karta (przeciwdziałanie przemocy domowej), Pana Stanisława Januszkiewicza za wsparcie przy organizacji szkolenia oraz Pani Marty Pilzgi za wkład organizacyjny. Podziękowania również dla uczestników za aktywny udział w zajęciach oraz wszystkich prowadzących zajęcia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie : Anita Denes-Ziemkiewicz POLSCE Błogosławiona jesteś ojczyzno, dla ciebie warto żyć, Znosić udręki, a nawet cierpieć, by godnym synem twoim być. Sława twoja daleko sięga, od końca morza po szczyty gór. Wzbija się biały orzeł do lotu, by sięgnąć aż do gęstych chmur. Cóż znaczy umrzeć dla ojczyzny, to jak przed matką skłonić skroń, Musimy kochać naszą ziemię, zroszoną przodków naszych krwią. Od gór wysokich aż do Bałtyku, niech wiatr unosi mazurka ton, Niech zmienia Polska swoje oblicze, a sława sięga wszystkich stron. Czesław Rzeczycki

8 8 Gazeta Żarowska nr 16/ W Hołdzie Janowi Pawłowi II w XXX Rocznicę Pontyfikatu Wernisaż Rodziny Rzeczyckich W niedzielę, 19 października w Kawiarni Żarowskiego Ośrodka Kultury o godz , dyrektor Ośrodka Wiesława Furtak powitała wszystkich zebranych (pełną salę) na wernisażu Rodziny Rzeczyckich. Pokrótce przybliżyła sylwetki artystów Wacława Rzeczyckiego ojca i Czesława Rzeczyckiego syna. Wspomniała również: Ojciec Święty Jan Paweł II, w swoich kazaniach mówił o potrzebie rozwijania i pogłębiania talentów i umiejętności, które otrzymaliśmy w darze ( ), o umiłowaniu Ojczyzny, o potrzebie dawania i dzielenia się z innymi. Foldery z opisanymi osiągnięciami, nie tylko artystycznymi, obu Panów każdy odwiedzający wystawę, mógł otrzymać, aby bliżej poznać sylwetki naszych artystów. Wacław Rzeczycki ojciec Prócz wielkich zasług dla Polski i miasta Żarowa, za które posiada ogromną kolekcję orderów, odznaczeń i dyplomów, odznacza się na tle innych mieszkańców jeszcze i swoimi zdolnościami artystycznymi. Jego kolekcja charakteryzuje się tym, iż wszystkie prace wykonane są akwarelą i pochodzą z różnych okresów jego życia i różnych zakątków naszego kraju oraz Wileńszczyzny. Najchętniej malował pejzaże oraz kwiaty i właśnie tych obrazów jest najwięcej. Obok malarstwa pan Wacław pasjonował się również fotografią, stąd jest posiadaczem wielu albumów z własnymi zdjęciami. Czesław Rzeczycki syn Talent odziedziczył (myślę) po ojcu. Szkicuje, rzeźbi, a także pisze wiersze. Rzeźbiarstwo jak mawia to moje życie. Jego prace w zdecydowanej większości to płaskorzeźby sakralne, np. postacie Jana Pawła II, jakiego widzieliśmy, utrwalone w 40-tu lipowych kawałkach drewna. Jest autorem rzeźby Pomnika Pamięci Narodowej w Żarowie, choć odnajduje się także na płaszczyźnie literackiej (tego co dłuto nie wystruga, to ręka napisze). Obie te pasje wzajemnie się uzupełniają. Delikatność, błyskotliwość, czy głębokie przemyślenia poetyckie są dopełnieniem zdecydowanej acz delikatnej pracy rąk pana Czesława. Zamiast opisu, relacje Jak widzę osiągnięcia wszystkich wschodniaków zawsze się wzruszam. Bardzo piękna wystawa, wspaniałe wiersze mówi, ze łzami w oczach Krystyna Pater. To nie wszystko co robią opowiada dumny wnuk i zarazem chrześniak Panów Rzeczyckich Adam Ciupiński, który przyszedł tu ze swoim synem Antosiem wujek gra na harmonijce ustnej, szkicuje i pięknie kaligrafuje. Natomiast dziadek jest wielkim pasjonatem krzyżówek, stąd Jego tak jasny umysł mimo upływających lat. Jestem zachwycona wystawą i poezją, zaprezentowaną przez aktorów Teatru Bezdomny, a także zaskoczona ilością talentów tej Rodziny, z którą jestem spokrewniona. Chciałabym, by częściej były takie spotkania, jak to dzisiejsze. Chętnie wezmę w nich udział zapewniła Halina Parużyńska. Znam tę rodzinę od 36 lat i nie wiedziałam, że ambitny pan Wacław ma takie talenty. Miło mi, że po tylu latach dowiedziałam się o zdolnościach mojego wieloletniego sąsiada z Mrowin. opowiada Gertruda Struzik. Jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłem w ŻOK-u. Praktycznie rzecz ujmując przy bardzo niewielkim nakładzie, można zrobić piękne spotkanie z niczego zwierzył się Zbigniew Malicki. Michał Faściszewski powiedział Pracowaliśmy razem w Radzie Gromadzkiej i znam tę rodzinę od lat. Naprawdę można się z nimi zaprzyjaźnić. Cóż więcej dodać? Właściwie, oprócz tego, iż przepiękną prezentację wierszy przygotował, nad wyraz skromny, Ryszard Dykcik ze swoją ekipą teatralną: Martyną Baranowską, Marceliną Kozów, Olą Dydyńską, Olą Jedrzejewską i Patrycją Gonstał, nic nie da się dodać. Natomiast uczestnicy wernisażu rekomendacje swoje już dali, bijąc gorące brawa. Wiesława Furtak dyrektor ŻOK-u, składa serdeczne podziękowania: artystom Wacławowi i Czesławowi Rzeczyckim za udostępnienie swoich prac, które były ucztą dla oka i ducha. Dziękuje również Czcigodnemu ks. Dziekanowi Piotrowi Ważydrągowi oraz Wikariuszom za rozpropagowanie wystawy wśród mieszkańców Żarowa i wszystkim tym, którzy w pogoni za codziennością znaleźli czas i odwiedzili naszą wystawę. PODZIĘKOWANIE Rodzina Rzeczyckich składa serdeczne podziękowania dyrektorowi ŻOK-u Wiesławie Furtak za przygotowanie i prowadzenie wernisażu, Zbigniewowi Furtakowi za scenografię i wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania tego spotkania.

9 nr 16/ Gazeta Żarowska 9 Podarunek Dnia 17 października Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie wraz z przedstawicielami Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w imieniu których niestrudzenie działali prezes związku Danusia Kwiatkowska i Stanisław Wójciuk oraz przedstawiciel Ośrodka Anna Wróbel zorganizowali wycieczkę do Sulistrowiczek. Zrealizowana dzięki przychylności Burmistrza Miasta Żarowa stanowiła atrakcyjny dodatek do obchodzonego Dnia Inwalidy. Tuż przed wyjazdem kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anita Denes- Ziemkiewicz życzyła wszystkim uczestnikom udanej wyprawy i niezapomnianych wrażeń. Życzenia się spełniły. Było energicznie i radośnie, a dobrego nastroju nie popsuł nawet wiatr, który mimochodem dawał się we znaki. A to wszystko również dlatego, że oprócz ciepłych kiełbasek i słodkich bułeczek nie zabrakło Pana Stasia Wójciuka, który profesjonalnie przygrywał do tańca, a nasze rozśpiewane Panie wtórowały mu głosem. Oj! Warto było! Bywa wszak, że w życiu mniej sprawni bywamy wszyscy. Dlatego właśnie trzeba wspierać się nawzajem, integrować i cieszyć z tego, co przynosi życie. Jestem szczęśliwa, Wasze szczere uśmiechy były nie tylko podziękowaniem, ale także potwierdzeniem tego, że wyjazd miał sens. Bardzo dziękuję zaangażowanym!!! Anita Denes-Ziemkiewicz Święto Edukacji Narodowej w SP w Zastrużu Święto wszystkich pracowników oświaty jest obchodzone w Zastrużu bardzo uroczyście. To niezwykły dzień dla nauczycieli, uczniów, rodziców, a także pierwszoklasistów, którzy w tym czasie dokonują ślubowania podczas pasowania na pełnoprawnego ucznia Szkoły Podstawowej w Zastrużu. W tym szczególnym momencie gościliśmy wielu przyjaciół naszej szkoły oraz sympatyków stowarzyszenia Nasze dzieci wspólna szkoła. Dzień Nauczyciela jest corocznie pretekstem do spotkania z emerytowanymi nauczycielami: Janiną Mikołajek, Genowefą Wąsowską, Heleną i Tadeuszem Smagieł. Samorząd Uczniowski przygotował program artystyczny, w którym nie zabrakło wzruszających życzeń i zabawnych skeczy o codziennych zmaganiach współczesnych nauczycieli. Członkowie koła teatralnego grupa kabaretowa Lepsi od Ani mrum-mrum zaprezentowali dwie przezabawne Bajeczki dla pokręconych. Duże uznanie należy się Karolinie Kaczmarzyk, Michałowi i Maciejowi Dąbrowskim, którzy zabłysnęli talentem kabaretowym. Dyrektor szkoły Krystyna Wardach, podziękowała wszystkim nauczycielom za współpracę i zaangażowanie, zaś Agnieszka Kaczmarzyk przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła pracownikom szkoły podziękowania i życzyła dalszej, owocnej pracy. Małgorzata Kluska

10 10 Gazeta Żarowska nr 16/ Są już pełnoprawnymi Pierwszakami Uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, odbyło się w dniu 22 października w Sali widowiskowo-sportowej. Pierwsze w życiu ślubowanie Tuż przed wyznaczoną godziną dziewiątą, sala widowiskowo-sportowa wypełniła się gwarem, a w powietrzu unosiła się aura ekscytacji, napięcia i oczekiwania. Wszyscy, zarówno dzieci, jak i rodzice z niecierpliwością oczekiwali tak ważnej w ich życiu chwili uroczystego Pasowania na Ucznia klasy I. Kraina wiedzy szkolnej wróżki Odświętnie ubrane dzieci powitały wróżkę, która wyznaczyła im do wykonania wiele zadań. Pierwszaki odbyły podróż do krainy nauki, mądrości, bezpieczeństwa i miłości. W każdej krainie nauczyły się czegoś innego, o czymś innym się dowiedziały. Wykazały się wiedzą i umiejętnościami: pięknie recytowały PODZIĘKOWANIE Składamy serdeczne podziękowania za pięknie zorganizowanie obchody Dnia Seniora: Organizatorom, Sponsorom i wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości. Seniorzy Składamy serdeczne podziękowania: pani Burmistrz Lilli Gruntkowskiej, Strażakom Gminy Żarów i okolic, Kombatantom oraz wszystkim Przyjaciołom i Znajomym za liczny udział w pogrzebie śp. Jana Kareckiego. Córka i syn z rodziną Klasa B W klasie B, dwa dobre spotkania rozegrał u siebie Zryw Łażany. Najpierw wygrał z Błękitnymi Komorów, a następnie bezbramkowo zremisował z drużyną, która ma zamiar pretendować do awansu Zryw Witkowski Gola Świdnicka. Zdecydowanie gorzej poszło drugiej naszej drużynie w klasie B Wodospadowi Zastruże. Przegrał kolejne dwa spotkania, najpierw z Venusem Nowice, a następnie wyjazdowe spotkanie z LKS PUO Wiśniowa. Wyniki: 19 października Zryw Łażany Błękitni Komorów 3:0 Wodospad Zastruże Venus Nowice 1:5 26 października Zryw Łażany Zryw Witkowski Gola Świdnicka 0:0 LKS PUO Wiśniowa Wodospad Zastruże 3:2 Voytek Zawody strefowe w unihokeju 13 października br. w Marcinowicach odbyły się zawody strefy wałbrzyskiej w unihokeju dziewcząt, w ramach Gimnazjady szkół 2008/09. Startowały w nich drużyny: Gimnazjum Dzierżoniów, Gimnazjum Jedlina Zdrój, Gimnazjum 2 Wałbrzych, Gimnazjum wiersze, śpiewały piosenki, potrafili bezpiecznie poruszać się po drodze, wykorzystując znajomość podstawowych znaków ruchu drogowego, a także okazali się prawdziwymi patriotami o czym świadczy ich patriotyczna miłość do Ojczyzny. Każda kraina oznaczona była odpowiednim symbolem, który wróżka wręczała uczniom w nagrodę za wykonanie zadań: mądrą sowę, znaczek odblaskowy i serce, po czym pozwoliła im przystąpić do ślubowania. Ślubowanie Ja uczeń klasy pierwszej ślubuje odbiły się echem po sali słowa przyrzeczenia. W niejednym matczynym oku zakręciła się łza i niejedno serce się ścisnęło, kiedy dzieci wypowiadały słowa przysięgi, trzymając uniesioną dłoń nad sztandarem Szkoły. Pasowanie W imieniu rodziców, jedna z mam, poprosiła dyrektora szkoły Romana Koniecznego o włączenie dzieci do bractwa uczniowskiego. Po czym nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości: Pan dyrektor wziąwszy ogromny ołówek do ręki, kładł go każdemu dziecku na ramieniu, wypowiadając słowa: Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej. Rozbłysnęły się flesze aparatów fotograficznych, gdyż każdy przybyły na uroczystość rodzic, chciał uwiecznić akt pasowania swojego dziecka na zdjęciu, które w tym właśnie dniu przekroczyło kolejny etap swojego życia. Stało się UCZNIEM. Pierwsze kroniki klasowe Na zakończenie uroczystości, przewodnicząca Rady Rodziców Renata Wilk wręczyła wychowawcom klas pierwszych pamiątkowe kroniki, w których zapisywane będą najważniejsze wydarzenia z życia klasy, zaś uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Podziękowanie Dyrekcja szkoły dziękuje wychowawcom klas pierwszych: Małgorzacie Świtoń, Małgorzacie Nowak, Bożenie Zajko-Ignatowicz za przygotowanie pięknej uroczystości, a rodzicom za liczne przybycie. W życiu człowieka jest wiele etapów rozwoju i właśnie dziś pierwszaki przekroczyli kolejny próg na drodze do dorosłości. Przed nimi kolejne, dlatego redakcja Gazety Żarowskiej życzy świeżo upieczonym uczniom, by następne zdobywały tak jak dziś, z radością i uśmiechem na twarzach. Marcinowice i Gimnazjum Żarów. Nasza drużyna zajęła w tych zawodach II miejsce, przegrywając tylko ze zwycięzcą Gimnazjum Dzierżoniów, uzyskując tym samym awans do zawodów wojewódzkich, które odbędą się 29października br. we Wrocławiu w hali Orbita. Skład naszego zespołu: Patrycja Figiela, Katarzyna Brzeska, Martyna Ożga, Iga Radzikowska, Elżbieta Ziaja, Jowita Strugalska, Martyna Kanownik, Kamila Wochnik i Paulina Burblis. Opiekun: Mariusz Kozakow. Voytek Arkusz1 Poz Druyna Mecze Bramki + Bramki - Punkty 1 Nysa Kłaczyna Venus Nowice Herbapol Stanowice Zryw Witkowski Gola widnicka PUO Winiowa Tcza Bolesławice Płomie Dobromierz Orzeł Witoszów GLKS Strzegom Wodospad Zastrue Grom Panków Zryw Łaany Gromik Bartoszówek Błkitni Komorów Piotrowice widnickie Huragan Olszany

11 nr 16/ Gazeta Żarowska 11 Burmistrz Miasta Żarów Lilla Gruntkowska Żarowski Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na Obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. ŻARÓW, 11 listopada 2008 roku. W programie Godz Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarowie. Godz Przemarsz Pocztów Sztandarowych, gości honorowych i mieszkańców Żarowa w asyście Orkiestry Dętej pod Pomnik Pamięci Narodowej. - Odegranie Hymnu Państwowego. - Przemówienia okolicznościowe. - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w Hołdzie poległym za Wolność Ojczyzny. Godz Uroczyste Otwarcie X Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie. Godz Część Konkursowa Festiwalu. Godz Miejmy Nadzieję program artystyczny reżyseria Ryszard Fidler Godz Odczytanie protokołu Jury Festiwalu - Wręczenie nagród Laureatom. - Koncert Laureata Festiwalu Honorowi Patroni Festiwalu Burmistrz Miasta Żarów - Lilla Gruntkowska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Zbigniew Chlebowski, Starosta Powiatu Świdnickiego Zygmunt Worsa Festiwalowi towarzyszy wystawa pn. Festiwal w obiektywie Bogusława Kurzaca Imprezy towarzyszące: Godz IV Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Żarów. Zbiórka uczestników biegu plac przed Gimnazjum Jana Pawła II Z cyklu Ocalić od zapomnienia wystawa p. t. 150 lat temu powstała Silesia. Podczas trwania festiwalu do nabycia Historia gminy Żarów Tomasza Ciesielskiego w promocyjnej cenie 20 zł. za egzemplarz.

12 12 Gazeta Żarowska Arkusz1 nr 16/ Klasa A Czarna passa Zjednoczonych trwa. Przegrali oni kolejne dwa spotkania. Pierwszy mecz ze Skalnikiem Czarny Bór i drugi, derbowy mecz z Zielonymi Mrowiny. Jedni kibice wypatrują już nekrologu na stronie www Zjednoczonych, reszta wiernych fanów oczekuje na przełamanie. Zieloni Mrowiny przegrali mecz w 11 kolejce z LKS Bystrzycą Górną, wygrali za to bardzo ważny derbowy ze Zjednoczonymi, po raz pierwszy w historii spotkań, z Żarowem. Wierzbianka również zagrała w kratkę. Najpierw przegrała spotkanie u siebie z Podgórzem Wałbrzych, a następnie wygrali wyjazdowe spotkanie z Zielonymi Mokrzeszów. Wyniki: 19 października Wierzbianka Wierzbna Podgórze Wałbrzych 2:4 Kryjak, Linowski Zjednoczeni Żarów Skalnik Czarny Bór 0:2 LKS Bystrzyca Górna Zieloni Mrowiny 5:2 Borowiec, Sobel 26 października Zieloni Mrowiny Poz Druyna Mecze Bramki + Bramki - Punkty 1 Skalnik Czarny Bór Unia Jaroszów Granit Roztoka LKS Bystrzyca Górna Victoria II wiebodzice Gwarek Wałbrzych Sudety Dziemorowice Zjednoczeni arów Juventur Podzamcze Wałbrzych Karolina Jaworzyna lska Zieloni Mrowiny Czarni Wamag Wałbrzych Podgórze Wałbrzych Włókniarz Głuszyca Wierzbianka Wierzbna Zieloni Mokrzeszów Zjednoczeni Żarów 2:1 Jernutowski, Przmek Drąg, (samobójcza) Kozibroda Zieloni Mokrzeszów Wierzbianka Wierzbna 0:1 Bednarz Catering POLSKA KARCZMA WIGILIA DLA TWOJEJ FIRMY Tylko zadzwoń, a nasi doradcy zajmą się resztą oferujemy pełną obsługę cateringową - posiadamy bogate menu - dysponujemy własnym transportem - posiadamy również ofertę dla klientów indywidualnych - przyjmujemy zamówienia na pierogi, uszka i krokiety- niskie ceny!!! DLA PIERWSZYCH 3 FIRM 15% RABATU!!! Voytek TWOJE DZIECKO Żarów ul. Mickiewicza 1 Poleca odzież dziecięcą i młodzieżową (rozmiary od cm) Strona 1 NOWA DOSTAWA - kurtki, spodnie Zapraszamy od do wyprawki niemowlęce, ubranka do chrztu, sukienki, garnitury, odzież szkolna - galowa, tornistry, plecaki, buciki, bluzy, jeansy.

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MMG. W hołdzie naszemu Patronowi. Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1

MMG. W hołdzie naszemu Patronowi. Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1 MMG Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1 W hołdzie naszemu Patronowi MŁODZIEŻOWY MAGAZYN GIMNAZJALNY NR 1 STR. 2 Od Redakcji W tym roku w naszej szkole wydawać będziemy

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II.

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II. Przedszkole Miejskie RZĄDZ Temat:,, Jesteśmy pokoleniem J.P. II. Realizacja: 24 kwiecień 2014r. Cel główny: zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej nauki w przyjaznych warunkach w ramach budowania systemu

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej

Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu Radosne obchody Święta Niepodległości projekt do realizacji przez Samorząd Szkolny w gimnazum lub szkole ponadgimnazjalnej Opracowanie: Jolanta

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: 1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny klasy IID

Projekt edukacyjny klasy IID Projekt edukacyjny klasy IID 17 października 2005 r. Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach przyjął imię Jana Pawła II. Od tego momentu postać papieża często pojawia się w twórczości dzieci i młodzieży naszej

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA Konkurs został ogłoszony jesienią 2013 roku. Organizatorzy to Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju i Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki Załącznik nr 2C do Programu Wychowawczego Zespołu Szkół w Księżpolu Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015.

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. 1. Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej pogadanka okolicznościowa i minuta ciszy w hołdzie ofiar. Udział delegacji Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

O co w szkole biega?

O co w szkole biega? Wydanie specjalne O co w szkole biega? Wydanie specjalne 10 ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE 11.06.2015 o godz. 17.00 Wydanie specjalne Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego Grota w Markach tel.022

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ Ks. Maciej Maniarski Tuplice, 20.06.2012r. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I REALIZACJI INNOWACJI Z RELIGII - CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ I. Założenia Założeniem innowacji było zaproponowanie uczniom działań

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

MIŚ CZYLI MY I ŚWIAT. Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem /Cyceron/

MIŚ CZYLI MY I ŚWIAT. Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem /Cyceron/ MIŚ CZYLI MY I ŚWIAT Gazetka wydawana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie Numer 3/2006 Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem /Cyceron/ Święto nauczycieli Jak co roku w naszej szkole o b c

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego

Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego Propozycja scenariuszy dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego GRA W SAMORZĄD UZASADNIENIE REALIZACJI SCENARIUSZA Istotnym założeniem scenariusza jest to aby nauczyciel po przez próbę zbudowania wspólnej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM MIEŚCIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM MIEŚCIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM MIEŚCIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opiekunowie: Beata Palewska, Grażyna Smukowska I Cele i zadania: a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH WE WROCŁAWIU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH WE WROCŁAWIU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH WE WROCŁAWIU Opracowała Magdalena Prochorowicz opiekun SU Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy określonych kręgów tematycznych rozwijanych

Bardziej szczegółowo

I półrocze r. szk. 2014/2015

I półrocze r. szk. 2014/2015 I półrocze r. szk. 2014/2015 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Wybory do Samorządu Uczniowskiego Przewodniczące SU: Małgorzata Rosłon kl. III A, Martyna Kalicka kl. III L. Kultura bezpieczeństwa" spotkanie

Bardziej szczegółowo

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina...

...Dumny sztandar pręży pierś W słońcu błyszczą karabiny, Dziś rozlega się już pieśń... rytm jej -wolność przypomina... 1 Budzik dzwonił coraz głośniej i głośniej, a słońce jakby za wszelką cenę chciało się wedrzeć do mojego pokoju. Niedali mi spać już dłużej;wstałam. Wtedy właśnie uswiadomiłam sobie, że jest dzień 11 listopada

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci.

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Wrzesień 2013 Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Plakat z Matką Bożą i słowami tworzącymi hasło, obok kartka z różą, na której napisaliśmy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Marysieńka. Biuletyn Informacyjny dla Dzieci z SOSW w Świnoujściu

Marysieńka. Biuletyn Informacyjny dla Dzieci z SOSW w Świnoujściu Marysieńka wrzesień październik 2000 Biuletyn Informacyjny dla Dzieci z SOSW w Świnoujściu Witamy Młodzież i Pracowników Ośrodka u progu Nowego Roku Szkolnego! My się szkoły nie boimy!!! Witaj! Dzień dobry!

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

Szukałem Was idziemy za Tobą

Szukałem Was idziemy za Tobą Szukałem Was idziemy za Tobą Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie organizuje V Gminny o bł. Janie Pawle II Bóg pragnie, aby wszyscy byli święci pod patronatem Wójta Gminy Limanowa REGULAMIN KONKURSU

Bardziej szczegółowo

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom ,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom Jest taki dzień, tylko raz w roku, Niepowtarzalny i pełen uroku, W tym dniu Nauczyciele wypoczywają I od swych uczniów prezenty dostają. Uczniowie są mili, nie

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2014 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami - pasowanie na ucznia klasy

Bardziej szczegółowo

III Wiosenny konkurs dla gimnazjalistów w Zespole Szkół CKU w Koninie Poznaj bliżej swoją okolicę.

III Wiosenny konkurs dla gimnazjalistów w Zespole Szkół CKU w Koninie Poznaj bliżej swoją okolicę. III Wiosenny konkurs dla gimnazjalistów w Zespole Szkół CKU w Koninie Poznaj bliżej swoją okolicę. W dniu 25 marca 2011 r. odbył się finał Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie. Konkurs, którego

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r.

Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r. Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r. W dniu 22 kwietnia jak co roku, obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji RADKOM, pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016 Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku Rok szkolny 2012 / 2013 1. Wybory uzupełniające do SU i Rady SU. 2. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012 / 2013.

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów klas I VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. 8, 9 i 10 marca 2010 r.

PROJEKT EDUKACYJNY SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów klas I VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie. 8, 9 i 10 marca 2010 r. PROJEKT EDUKACYJNY SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów klas I VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie 8, 9 i 10 marca 2010 r. I. TEMAT: BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI II. CELE: główny: realizacja Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU

MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU MODUŁ 5 - PODSUMOWANIE PROJEKTU Celem ostatniego modułu projektu Młodzi Przedsiębiorczy jest przygotowanie prezentacji działań Waszego przedsiębiorstwa. Proponujemy na początek zorganizowanie narady wspólników,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr l w Kłodawie w roku szkolnym 2013/2014 Termin Zadania Efekty realizacji Efekty wychowawcze 02.09.13r. Uroczyste rozpoczęcie Akademia ogólnoszkolna. szkolnego

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 4 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 112/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYB.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYB. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYB. CEL GŁÓWNY : Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I III CELE SZCZEGÓŁOWE:

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Historia Gimnazjum w Ujeździe Górnym Michał Gołdyn

Historia Gimnazjum w Ujeździe Górnym Michał Gołdyn Historia Gimnazjum w Ujeździe Górnym Michał Gołdyn 2013 1999 roku w Szkole Podstawowej w Udaninie powstaje Gimnazjum jeszcze bez imienia. Dyrektorem placówki została pani mgr Iwona Szpit. Pod czujnym okiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 LO im KEN w Stalowej Woli

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 LO im KEN w Stalowej Woli 1 1. Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 LO im KEN w Stalowej Woli UROCZYSTOŚĆ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2. Kiermasz książek używanych 3. 4. 5. Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Z JANEM PAWŁEM II ZA RĘKĘ

Z JANEM PAWŁEM II ZA RĘKĘ ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2014/2015 Z JANEM PAWŁEM II ZA RĘKĘ AUTORZY Zespół w składzie: Ewa Milewczyk Hanna Kożyczkowska Maria Szulc Gabriela Pipka Wanda Barembruch Alicja Nowak Katarzyna Formella-Mielewczyk

Bardziej szczegółowo

I. Konkurs Co jest dla mnie najważniejsze (luty 2012) II. Publikacja w Przeglądzie Edukacyjnym (marzec kwiecień 2012) III. Konkurs Literacki List do

I. Konkurs Co jest dla mnie najważniejsze (luty 2012) II. Publikacja w Przeglądzie Edukacyjnym (marzec kwiecień 2012) III. Konkurs Literacki List do I. Konkurs Co jest dla mnie najważniejsze (luty 2012) II. Publikacja w Przeglądzie Edukacyjnym (marzec kwiecień 2012) III. Konkurs Literacki List do Janusza Korczaka (czerwiec2012) IV. Przedstawienie Sen

Bardziej szczegółowo

Obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Mrokowie imienia Marii Konopnickiej

Obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Mrokowie imienia Marii Konopnickiej Obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Mrokowie imienia Marii Konopnickiej Obchody Dnia Patrona na stałe wpisały się do szkolnego kalendarza uroczystości. To swoiste imieniny naszej placówki, obchodzone

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU

EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU Barbara Bruzda Przedszkole Samorządowe Stryszów EDUKACJA PATRIOTYCZNA W STRYSZOWSKIM PRZEDSZKOLU Każdy rok pracy w przedszkolu ma swoją myśl przewodnią i związane z nią do osiągnięcia cele. Ten rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERPENTYNIE

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERPENTYNIE PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERPENTYNIE NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Plan pracy Samorządu został opracowany w oparciu o: 1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy Samorządu

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Partnerem Programu KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Nasza szkoła Partnerem Programu KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Nasza szkoła Partnerem Programu KATYŃ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Z okazji 70-lecia zbrodni katyńskiej Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu Zaorendzie przystąpił do Ogólnopolskiej Akcji

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ I EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY oraz I FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Żory Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu CEREMONIAŁ SZKOLNY Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu OPRACOWANIE: Justyna Grobel Wioletta Molga Beata Ruszkowska Aktualizacja: 9. 12. 2009 r. SZTANDAR SZKOŁY Sztandar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE

PROGRAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE PROGRAM HENRYK SIENKIEWICZ PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 W WIERBCE I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 1. Program HENRYK SIENKIEWICZ- PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w Wierbce ma na celu przybliżenie postaci

Bardziej szczegółowo

PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA GRUPA II MYSZKI

PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA GRUPA II MYSZKI SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA GRUPA II MYSZKI CELE : wspomaganie procesu adaptacji dzieci do przedszkola; wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziećmi, rodzicami i nauczycielem; wytworzenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 2/2009 10.04.2007 r. Dobry Promyk Słońca Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II W t y m n u m

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach

Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Gimnazjum nr 1 Ul: Armii Krajowej 2 26-200 Końskie PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Bardziej szczegółowo

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS W numerze m.in.: Ks. Jarosław napisał Nasze rozmowy Z cyklu

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 Księgozbiór biblioteki: 18401 książek i 1555 broszur 32 tytuły czasopism 288 kaset video 197 płyt CD 200 podręczników Publikacje: 92 nauczycielskie, 18

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO.

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem POKÓJ i DOBRO Organizator: Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny ul. Lubelska 32 21-100 Lubartów alwernia.lubartow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli 1 Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli 1. UROCZYSTOŚĆ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 TERMIN 01 września 2011 r. godz. 10.30 PROPOZYCJA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W GIMNAZJUM NR 7 IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Ważne miejsce w programie wychowawczym Gimnazjum nr 7 zajmuje wychowanie patriotyczne. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO PO WSTAŃCA

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO PO WSTAŃCA KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W CZĘSTOCHOWIE na lata 2011-2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MAŁEGO PO WSTAŃCA na podstawie ewaluacji wewnętrznej i innych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo