Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała"

Transkrypt

1 Nr 11(113) Rok X Międzychód, listopad 2013 r. ISSN Cena 2,50 zł (w tym 8% VAT) RPR 1985 Z okazji 50-lecia działalności Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za rozsławianie Ziemi Międzychodzkiej. Dzięki niezliczonym programom artystycznym i koncertom Orkiestra na trwałe wkomponowała się w życie kulturalne Międzychodu i zyskała wielu sympatyków. Jest wspaniałą promocją miasta w kraju i poza granicami. Składamy wyrazy wdzięczności dyrygentowi Panu Zenonowi Ratajczakowi oraz wszystkim muzykom za ich owocną, pełną zapału i aktywności pracę włożoną w działalność i funkcjonowanie orkiestry. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zespołu oraz pomyślności w życiu osobistym! - tak zabrzmiały życzenia przygotowane przez Burmistrza dla członków zespołu. W następnym numerze historia naszej orkiestry oraz wspomnienie o twórcy i wieloletnim dyrygencie Józefie Kinalu. Postaramy się też odszukać i przypomnieć nazwiska wszystkich, którzy kiedykolwiek w orkiestrze grali. Ponadto rozmowa z Panią Burmistrz Agnieszką Leśniewską o przyszłości orkiestry, nowych nadziejach i zamierzaniach z orkiestrą związanych. 50 lat Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego!!! Pod taką nazwą gra dziś nasza orkiestra dęta, której dyrygentem jest Zenon Ratajczak, a gra już od 50 lat! Uroczystości rocznicowe wypadły podczas Kiermaszu Rogali 9 listopada. NIECH NAM ŻYJĄ STO LAT!!! Podatki gminne w 2014 r. (jk) ULGI i PRIORYTETY Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy spowodowała, iż większość stawek podatkowych nie wzrosła i jak daje się zauważyć, w Gminie Międzychód utrzymywane są one od lat na poziomie niższym niż w okolicznych samorządach. Trudno jednak nie zauważyć, iż skurczył się nasz rynek pracy. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą nie zmieniają się stawki podatkowe od środków transportu, za grunty rolne, a przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy mogą skorzystać z ulg podatkowych. Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała Rada Miejska Międzychodu podjęła uchwały regulujące stawki podatkowe, które obowiązywać będą w 2014 r. Większość stawek podatkowych pozostała na poziomie roku Uchwały w sprawie pomocy ze środków publicznych dla przedsiębiorców w ramach zasady de minimis. Na terenie Gminy Międzychód od wielu lat obowiązują preferencje w podatku od nieruchomości w opodatkowaniu nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pierwsza uchwała w tej sprawie została podjęta jeszcze w 2002 r. i dotyczyła zwolnienia od podatku za nieruchomości podatnika, który tworzy nowy zakład pracy. Poza tą uchwałą, w 2004 r. dodano kolejną, na mocy której obniżane są stawki podatku wraz ze wzrostem zatrudnienia. Obecnie obowiązujące uchwały w sprawie podatków, będące nowelizacją tych z lat ubiegłych, to: uchwała Rady Miejskiej Międzychodu nr XLIII/360/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości położonych na obszarze Gminy Międzychód oraz nr XLIII/361/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Międzychód. Zgodnie z pierwszą uchwałą zwolnione od podatku od nieruchomości są budynki, budowle i grunty. Korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 5 lat może ten przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od nieruchomości, który zwiększy zatrudnienie w posiadanej nieruchomości o co najmniej 10 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to wyłącznie nieruchomości, których związek z prowadzoną działalnością gospodarczą powstał po upływie 12 miesięcy podczas których nie była ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie zatem może objąć zarówno grunty jak i budowle czy też budynki, zarówno nowo wybudowane jak i te już istniejące. W tym wypadku przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie musi być właścicielem gruntów jak i zabudowań wykorzystywanych na cele gospodarcze. W myśl drugiej uchwały, przedsiębiorca może opłacać podatek od nieruchomości według stawek niższych pod warunkiem zwiększania zatrudniania, również poprzez zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Obniżona stawka obowiązuje przez okres dwunastu miesięcy. W tym wypadku, przedsiębiorca zatrudniający do 20 pracowników (i odpowiednio od 21 do 100 osób), zwiększając zatrudnienie o 1 osobę (co najmniej 3) zapłaci 13 zł/m 2 ; o 2 osoby (co najmniej 5) 12 zł/m 2 ; o 3 osoby (7 i więcej) 11 zł/ m 2. Przedsiębiorcy zatrudniający od 101 do 300 pracowników (i odpowiednio 301 i więcej) zwiększając zatrudnienie o 15 osób (100 osób) zapłacą 3 zł/m 2 ; o 30 osób (co najmniej 201 osób) 2 zł/m 2 ; o 50 osób (o 301 i więcej osób) 1 zł/m 2. Warto w tym miejscu wspomnieć iż stawka podatku od nieruchomości osób nie mogących skorzystać z ulg wynosi 17,40/m 2, czyli o 12 groszy mniej, niż w 2013 r. oraz znacznie mniej, niż sugerowana przez Ministerstwo Finansów stawka 23,03 zł/m 2. Szczegóły regulacji zwolnień oraz obniżek stawek znajdują się w wymienionych uchwałach dostępnych na stronie w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) w zakładce uchwały podatkowe, czy też uchwały Rady Miejskiej. Są też opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego odpowiednio z dnia 10 września 2013 r., poz i poz Obecnie obowiązujące uchwały zastąpiły rozwiązania w tym zakresie, obniżając dalej stawki preferencyjne oraz zmieniając sposób zatrudnienia nowych pracowników. W dotychczasowych uchwałach była mowa o zatrudnieniu na czas nieokreślony. Zmienione uchwały wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co zwiększa zakres podmiotów mogących skorzystać z ich dobrodziejstwa. Mimo, że obowiązują zaledwie od 25 września tego roku już są pierwsi przedsiębiorcy, którzy mogą z nich skorzystać. Mając na uwadze trudną sytuację finansową gminy wynikłą z polityki rządowej, przerzucającej kryzysu finansowego na samorząd gminny oraz trudne warunki gospodarcze powstałe w wyniku niekorzystnych zdarzeń (m.in. likwidacja fabryki Christianapol), polityka podatkowa jest próbą pogodzenia tych dwóch przeciwstawnych zjawisk. Potrzebne są salomonowe rozstrzygnięcia, które nie zadowolą w pełni ani przedsiębiorców, ani korzystających z dochodów gminy. Najważniejsze jest jednak, aby utrzymać dobry poziom wszelkich działań komunalnych, dając sygnał przedsiębiorcom, że tworzenie dobrego klimatu dla ich przedsięwzięć jest w tej chwili priorytetem gminy. Red. na podstawie informacji z Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Gratulacje dla członków Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego z okazji jubileuszu 50-lecia, składa wiceburmistrz A. Leśniewska. W numerze: Przygotowania do przyjęcia sześciolatków w naszych szkołach strona 3 Zaproszenie do Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. Ireneusza Linde - Biel i czerń w fotografii - Biblioteka Publiczna w Międzychodzie zaprasza fo udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych fotografia, szczegóły - strona 9 Działania na rzecz pracowników byłego Christianapolu opis zdarzeń zmierzających do poprawy sytuacji strona 3 Wydarzenia z życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku strona 5 Przeciwdziałanie Przemocy ze Względu na Płeć cykl działań z koncertem Gienka Loski!!! zapowiedzi i opis strona 8 Nagrody dla Stowarzyszenia Puszcza Notecka i Gminy Międzychód za unijne programy na rzecz wsi strona 2 i 10 Zakończenie tegorocznej zbiórki na rzecz ratowania Cmentarza Parafialnego w Międzychodzie podsumowanie i podziękowania strona 11 Centrum Animacji Kultury zaprasza na występ KA- BARETU POD WYRWIGROSZEM5 grudnia 2013 o godz ; bilety w cenie 50 i 40 zł do nabycia w CAK PROM; szczegóły na stronie 8 KONCERT GIENKA LOSKI w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu na Płeć 26 listopada 2013 o godz w sali CAK PROM, bilety w cenie 10 i 15 zł; szczegóły strona 8 WYMIANA KSIĄŻEK! - Przejrzyj swoje półki i uwolnij je od książek, których już nie czytasz to tytuł akcji Biblioteki, która zaprasza do wymiany książek. Szczegóły na stronie 10 i Informator_listopad_2013.indd :28:50

2 2 Informator Samorządowy Spotkanie Rady Młodych 10 i 31 października odbyły się kolejne spotkania najmłodszego z ciał doradczo-opiniujących Burmistrza. Członkowie Rady ponownie spotkali się w budynku Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie aby omówić sprawy organizacji Jarmarku Świątecznego. Impreza ma odbyć się 15 grudnia w niedzielę handlową na obszarze rynku miejskiego. Organizatorami jarmarku jest Rada Młodych oraz Centrum Animacji Kultury Prom, a zaproszone do współtworzenia świątecznego klimatu zostały m.in. szkoły, przedszkola oraz liczne instytucje kulturalne i społeczne z Międzychodu. Ponadto na październikowych spotkaniach członkowie Rady dyskutowali nad programem przyszłorocznych Wakacji z pompą oraz pomysłem stworzenia międzychodzkiej telewizji internetowej. Dopinano również ostatnie szczegóły związane z przygotowaniem badania sondażowego wśród międzychodzkiej młodzieży, które dotyczyć będzie preferencji spędzania czasu wolnego oraz potrzeb w zakresie form aktywności pozalekcyjnych. Pociągi w Międzychodzie Drugi raz w tym roku Międzychód odwiedziły pociągi turystyczne, które przywiozły na obszary naszej gminy licznych grzybiarzy z terenów województw Wielkopolskiego i Lubuskiego w ramach imprezy organizowanej przez TurKol.pl oraz gminę Międzychód. W sobotę 12 października do Międzychodu przyjechały trzy lokomotywy: Borowik, Morena i Leśnik, które były też szansą dla lokalnej społeczności na przejażdżkę rzadko widywanymi w naszej okolicy pociągami. Z okazji tej licznie skorzystały rodziny z dziećmi, dla których podróż do Sierakowa czy Wierzbna okazała się bez wątpienia wyjątkowym przeżyciem. W porządkowaniu zapuszczonych torowisk i dawno opuszczonych dworców brali udział pracownicy Klubu Integracji Społecznej w Międzychodzie. Sesje Rady Miejskiej Międzychodu W październiku miały miejsce aż trzy spotkania Rady Miejskiej Międzychodu. Pierwsze z nich odbyło się 2 października i jego główne tematy dotyczyły funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ZUO Clean City sp. z o.o. oraz realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Natomiast tematem przewodnim sesji w dniu 23 października była informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Ostatnia sesja w miesiącu miała miejsce 30 października, a w jej trakcie podejmowano tematy realizacji lokalnych strategii działania przez lokalne grupy za lata oraz założenia nowych strategii na okres programowania Prezentacji podjęli się przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta oraz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka. Ponadto Zastępca Burmistrza Międzychodu Pani Agnieszka Leśniewska przedstawiła informacje na temat realizowanych projektów na rzecz rozwoju turystyki, oraz zaawansowania prac związanych z ustanowieniem uzdrowiska Międzychód Zdrój. W trakcie sesji wystąpił również dr architekt Bartosz Kaźmierczak, pracownik Politechniki Poznańskiej i osoba zaangażowana w działania prowadzące do zrealizowania projektu pn.: Międzychód Zdrój - Wielkopolski Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej. Powrót do źródeł - przywrócenie funkcji uzdrowiskowej miasta. Z głębokim żalem pożegnaliśmy tragicznie zmarłego ś.p. Bohdana Marciniaka wielkiego międzychodzianina, doskonałego przedsiębiorczy, który od podstaw zbudował i doprowadził do rozkwitu jeden z największych zakładów na naszym terenie, społecznika, mecenasa sportu, aktywnego członka Rady Przedsiębiorców, dobrego, szanowanego człowieka. Jego śmierć jest wielką stratą dla naszego miasta! Rodzinie Zmarłego, Wszystkim Jego Bliskim i pogrążonym w smutku składamy szczere wyrazy współczucia. Burmistrz Międzychodu Roman Musiał Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Mleczak Radni Rady Miejskiej Międzychodu Nagrody dla Międzychodu - X miejsce w rankingu WSPÓLNOTY W prestiżowym rankingu pisma samorządowego Wspólnota klasyfikującym gminy pod względem wydatków na infrastrukturę techniczną w skali kraju, Gmina Międzychód zajęła. 10 miejsce w kategorii miast powiatowych. Warto dodać, że Międzychód jest jedynym miastem powiatowym z Wielkopolski, które znalazło się w pierwszej dziesiątce, a właściwie jedynym miastem powiatowym z północno-zachodniej Polski. Można więc pogratulować konsekwentnej, prowadzącej do zrównoważonego rozwoju działalności inwestycyjnej wyróżniającej Międzychód w Polsce. III miejsce w Wielkopolsce w PROW W czasie konferencji pn. Wielkopolska Euro PROW incja, poświęconej nowemu okresowi programowania i możliwościom wspacia terenów wiejskich, która odbyła się na terenie Targów Poznańskich 17 października, wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska odebrała odebrała z rąk Wiceministra Rolnictwa Zofii Szalczyk, Marszałka UMWW Tomasza Bugajskiego i Dyrektor Departamentu PROW Emilii Dunal dyplom i gratulacje za zajęcie III miejsca w Wielkopolsce w rankingu na zawarcie największej ilości umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach Prestiżowe wyróżnienia dla LGD PUSZCZA NOTECKA Podobne nagrody z rąk Pani Wiceminister, Pana Marszałka i Pani Dyrektor Departamentu PROW odebrał także w imieniu Stowarzyszenia Puszcza Notecka Prezes LGD Jacek Kaczmarek i Wiceprezes Irena Wojciechowska. Stowarzyszenie otrzymało aż trzy prestiżowe wyróżnienia: jedno za AK- TYWNĄ PROMOCJĘ REGIONU i dwa za udział wróżnych kategoriach konkursu organizowanego przez UMWW pt: Kobiety w akcji i Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Dane statystyczne o bezrobociu. Według danych statystycznych na koniec września 2013 stopa bezrobocia w Gminie Międzychód wynosiła 8,6%, przy średniej w Wielkopolsce 9,4% i średniej krajowej 13%. W październiku w PUP zarejestrowało się 226 osób, co jednak nie spowoduje przekroczenia 10%. Idzie zima. Co z bezdomnymi? 16 października w gabinecie burmistrza spotkali się przedstawiciele OPS, policji i KIS-u, aby w porę przygotować się na zabezpieczenie bytu w okresie zimy osobom bezdomnym. Największym zagrożeniem jest nadużywanie alkoholu przez osoby bezdomne. OPS dotychczas umieszczał osoby bezdomne w schroniskach i domach opieki społecznej. Stworzenie placówki na miejscu znacznie poprawi warunki szybkiego umieszczenia zagrożonych wychłodzeniem. Zebrani zgodzili się, że podjęte działania na rzecz utworzenia ogrzewalni warto kontynuować, tak aby na okres zimowy powstał taki punkt. ŚDS i PROVITA w nowym miejscu Nowa siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy miała powstać przy ul. Zaułek Rzeczny. Ze względu na trudności w przeprowadzeniu zmian w m.p.z.p. zaproponowano, aby budynek powstał przy ul. T. Remiszewskiej. Proponowana działka nie wymaga również opracowań planistycznych, stąd można przyśpieszyć prace projektowe. Z zaproponowaną koncepcją w pełni zgodziła się kierownik Danuta Nowak. W sąsiedztwie ŚDS powstanie nowa siedziba Przychodni PROVITA. Kierownik przychodni PROVITA Grzegorz Nowak, podczas spotkania z burmistrzem Romanem Musiałem oraz kierownikami Mieczysławem Trafisem i Sławomirem Nawrotem wyraził chęć zakupu działki o powierzchni ok m 2 i budowy na niej nowej przychodni lekarskiej z usługami towarzyszącymi. Tablica pamięci wysiedlonych Zgodnie z pozytywną opinią Komisji ds. Społecznych został przygotowany tekst na tablicę upamiętniającą wysiedlenia mieszkańców Powiatu Międzychodzkiego w okresie II wojny światowej. Inicjatorem powstania tablicy jest Łucjan Sobkowski, który był jednym z 5,5 tys. wysiedlonych mieszkańców naszego Powiatu. Największa fala wysiedleń miała miejsce 12 grudnia 1939 roku. Odsłonięcie tablicy zaplanowano na 12 grudnia w rocznicę tych wydarzeń. Współfinansującym pomnik pamięci wysiedlonych będzie Starostwo Powiatowe, tablicę projektuje architekt Zdzisław Mleczak, a koordynator KIS - Wojciech Mamet zadeklarował osadzenie kamienia i zagospodarowanie terenu. Jubileusz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 26 paźdzernika Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady wzięli udział w obchodach jubileuszu 35-lecia działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Międzychodzie, skupiającego ponad 300 emerytów. Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez księdza Tomasza Górnego. W drugiej części uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom a zaproszeni goście w tym Przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak złożyli członkom PZREiI życzenia i gratulacje. Uroczystość uświetnił występ artystów Studia Piosenki CAK. Informator Międzychodzki, listopad 2013 LGD czas na podsumowanie 29 paździrnika odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Międzychodzkiego z prezesem Stowarzyszenia Puszcza Notecka Jackiem Kaczmarkiem, podczas którego oceniono dotychczasową działalność i oraz perspektywy działalności LGD w kolejnym okresie programowania. Włodarze gmin wskazali, że realizacja lokalnej strategii wniosła wiele pozytywnego dla infrastruktury i rozwijania inicjatyw lokalnych. Stąd uzgodniono, że warto pracować nad nową strategią i wyznaczać kolejne cele do realizacji. Prezes poinformował, że na początku listopada Zarząd Stowarzyszenia zorganizuje spotkanie poświęcone tym tematom, na które zaprosi przedstawicieli wszystkich gmin tworzących Grupę. To zebranie będzie służyło rozpoczęciu działań na rzecz przygotowania do aplikacji o nowe środki na lata Międzychód Zdrój kolejne wydarzenia W związku z licznymi zapytaniami o to jakie działania w sprawie ustanowienia uzdrowiska podejmuje nasza Gmina i czy takie działania są prowadzone poprosiliśmy o rozmowę kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Sławomira Nawrota, który prowadzi tę sprawę. Poniżej otrzymane informacje. 1. Gmina zleciła przeprowadzenie analizy chemiczno-fizycznej artezyjskich studni głębinowych przy ulicy 17 Stycznia (Laufpompa), ulicy Daszyńskiego, na terenie spółki Aqualift oraz zakładu zbożowego przy ulicy Sikorskiego. Badania przeprowadzone zostały przez dr farmacji Teresę Latour kierownika Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu. Analiza nie kwalifikuje badanych wód jako leczniczych, jednak ze względu na posiadane zawartości minerałów i niezwykłą krystaliczność mogą one służyć jako produkt wspomagający w procesie leczenia. 2. Gmina podpisała umowę z doktorem Mieczysławem Kucharskim na wykonanie projektu robót geologicznych złoża torfowego położonego w obrębie geodezyjnym Kolno. Projekt pozwoli na dalsze wykorzystanie złoża jako źródła borowin dla celów balneologicznych. Doktor nauk przyrodniczych Mieczysław Kucharski jest honorowym prezesem Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie oraz członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy. Jego doświadczenie chcemy wykorzystać w dalszej perspektywie w celu budowy pijalni i rozlewani wody Międzychodzianka. 3. Nawiązano kontakt z prof. Józefem Górskim w celu przyszłorocznej współpracy przy projekcie odwiertu geologicznego. Profesor dr hab. Józef Górski jest dyrektorem Instytutu Geologii i kierownikiem Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód przy UAM w Poznaniu. Otrzymane materiały dotyczące odwiertów geologicznych wykonywanych na zlecenie PGNiG wskazują na potencjalne możliwości wykorzystania odwiertu jako źródła solanek i wód termalnych. 4. W ramach prac zespołu roboczego odbyło się spotkanie z Burmistrza Międzychodu i przedstawicieli Wydziału Promocji z dr Krzysztofem Grzegorczykiem w sprawie poszukiwania możliwości wzmocnienia propozycji dotyczących programu uzdrowiska w dziedzinie turystyki. Dr Krzysztof Grzegorczyk wskazał między innymi na nasze atuty, określone jako tzw. miejscowe klimaty, do których należą m.in. gwara, miejsca na ścieżki rowerowe, punkty ekoobserwacyjne i aprowizacyjne, przyjazne leśniczówki, możliwości tworzenia kompleksowych propozycji dla wędrowca. 5. W wyniku podpisanej umowy o współpracy z dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej dr hab.inż. arch. Jerzym Suchankiem, studenci V roku WAPP przybyli do Międzychodu w celu wykonania inwentaryzacji do opracowania studialnych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, jako przyszłego miasta uzdrowiskowego. Koncepcje zostaną wykorzystane do zorganizowania późniejszej wystawy na terenie Międzychodu. Informator_listopad_2013.indd :28:51

3 Informator Międzychodzki, listopad W odpowiedzi na pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP dr Jana Golby w sprawie ujęcia w strategii rozwoju województwa oraz unijnych programach pomocowych problematyki związanej z rozwojem gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak poparł starania Gminy Międzychód w tym zakresie. W zaktualizowanej Strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. została uwzględniona problematyka związana z rozwojem uzdrowisk w ramach wyodrębnionego celu operacyjnego Rozwój biznesu i usług zdrowotnych, w ramach którego jest możliwy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej. Ponadto w przygotowywanym obecnie WRPO na lata (WRPO 2014+) planuje się umożliwić m.in. wspieranie przedsięwzięć uzdrowiskowych podejmowanych przez przedsiębiorców. 7. Wydawnictwo Gazeta Wyborcza pl. wyszła z propozycją współpracy przy promocji projektu Międzychód-Zdrój Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej. Kompleksowa kampania promocyjna obejmowałaby emisję reklam w prasie i Internecie na okres 2014 roku. 8. Systematycznie odbywają się zebrania powołanej przez Burmistrza grupy roboczej, która wytycza cele i kierunki inwestycji związanych z pełnieniem funkcji uzdrowiskowych. W skład grupy roboczej wchodzą: Agnieszka Leśniewska, Sławomir Nawrot, Romuald Jaśkiewicz, Artur Śliwa oraz Krzysztof Borkowski, Jacek Kaczmarek i Piotr Minge. 9. Podjęto współpracę z dr inż. arch. na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej Bartoszem Kaźmierczakiem w sprawie przygotowania multimedialnej prezentacji Międzychodu w formie wirtualnego modelu obrazującego Międzychód miasto uzdrowiskowe. (jk) Przygotowania do przyjęcia sześciolatków Gmina Międzychód pomaga w dobrym starcie najmłodszych mieszkańców, prowadząc w 18-tysięcznej gminie 7 przedszkoli publicznych i dotując 1 niepubliczne. Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w 4 szkołach podstawowych, ich przygotowanie na przyjęcie 6-latków odbywa się sukcesywnie, adekwatnie do możliwości finansowych gminy, a organizatorem i promotorem zmian jest dyrektor każdej ze szkół. By polepszyć bazę na przyjęcie sześciolatków w 2010r. zrealizowano program Radosna szkoła - miejsca zabaw w każdej szkole. W 2013r. złożono trzy wnioski do programu Radosna szkoła - place zabaw. Dzięki tym i innym projektom każda ze szkół sukcesywnie przygotowuje kolorowe, sale zajęć. W SP1 pozostały do przygotowania jeszcze 2 sale. W SP2, w aktualnie posiadanej bazie wykonano już możliwie wszystkie remonty, a w SP Łowyń i w SP Kamionna sale są już gotowe. We wszystkich szkołach funkcjonują też świetlice, a w wielu stołówki lub catering. Ponadto, Gmina Międzychód, za kwotę ponad 2 mln złotych podjęła się termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2 oraz Zespołu Szkół w Łowyniu. Zakończenie tych prac nastąpi w kwietniu Istotnym elementem przygotowań jest kadra. Nauczyciele pracujący w międzychodzkich szkołach, mający przyjąć dzieci, posiadają już odpowiednie kwalifikacje. Od lat w Gminie Międzychód ilość uczniów w klasach I-III nie przekracza 25. Ciekawe są też dane dotyczące ilości dzieci sześcioletnich w szkołach. W roku 2009/10 było to 6 osób, w 2010/11-7 osób, w roku 2011/12-26 osób, w roku 2012/13-31 osób, w roku 2013/14 23 osoby. Aktualnie w klasach I-III uczy się 590 dzieci, z tego 197 w klasach I, 191 w klasach II, 202 w klasach III. By właściwie przygotować nasze placówki do przyjęcia dzieci sześcioletnich Gmina Międzychód złożyła kolejne wnioski do rządowego programu Radosna szkoła place zabaw 2014 na budowę szkolnych placów, dofinansowanego w 50%. z MEN. Plac, zgodnie z tym projektem powinien być dostosowany do prowadzenia zajęć z dziećmi klas I III, place te bedą ponadto ogólnodostępne. Bedą to pierwsze w naszej gminie obiekty z bezpieczną nawierzchnią, tzw. plastyczną - odkształcalną. Takie place zabaw mają powstać przy SP1, SP2, a także w Łowyniu. Łączna wartość zadania to 589 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 294 tys. zł. (red.) Po upadku Christianapolu działania pomocowe na rzecz pracowników Upadek Christianapolu stał się powodem kryzysu na międzychodzkim rynku pracy. Problem bezrobocia dotknął poważną grupę osób, a znalezienie nowego zatrudnienia jest w naszym regionie sprawą bardzo trudną. Dodatkowo, funkcjonujące przepisy stały się krzywdzące dla zwolnionych w Christianapolu pracowników. Samorządy Gminy i Powiatu, by złagodzić tę sytuację i pomóc pracownikom Christianapolu podjęły szereg działań. W związku z tym redakcja poprosiła o informacje na ten temat, poniżej przedsatwiamy listę najważniejszych działań w tej sprawie. 1. Powołano zespół roboczy d.s. sytuacji na rynku pracy, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Samorządu Gminy i Powiatu, przedsiębiorcy i przedstawiciele partii politycznych (jest to zespół ponad podziałami). Zespół zajmuje się analizą aktualnej sytuacji, prowadzi rozmowy z panią syndyk Christianapolu, inicjuje przygotowanie pakietu promocyjnego ze strony Gminy, mającego na celu pomoc w sprzedaży zakładu i docelowo uruchomienie produkcji. 3. Wizyta Burmistrza Romana Musiała i Starosty Juliana Mazurka u Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka. Celem spotkania było przedstawienie Wojewodzie problemów, które dotknęły pracowników w związku z odmową wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i prośba o wsparcie w tej sprawie i pozytywne decyzje. 4. Samorząd Gminy ze względu na to, iż Państwo praktycznie wycofało się z finansowania robót publicznych przeznacza z własnych środków już kolejny rok fundusze na obsługę umów zleceń i działania KIS, który obejmuje opieką ok. 120 osób. 3. Cykl spotkań z syndykiem masy upadłościowej Christianapolu Beatą Mikołajewicz. W związku z informacjami o zainteresowaniu potencjalnych nabywców przygotowanie przez Gminę pakietu promocyjnego obejmującego ulgi podatkowe jako dodatkowego elementu do oferty sprzedaży zakładu. 5. W ostatnich dniach czerwca rozmowy Burmistrza z Prezesem Zarządu Fabryki Mebli FORTE panem Maciejem Formanowiczem, w czasie których Prezes poinformował, iż jest zainteresowany kupnem Christianapolu i uruchomieniem produkcji mebli tapicerowanych oraz zamiarem zlecenia Christianapolowi wykonania próbnej partii mebli według własnego wzoru. W czasie spotkania Burmistrz przekazał informacje o przygotowanych preferencyjnych warunkach dla rozpoczęcia działalności i możliwości wspólnego zabiegania w zarządzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o utworzenie podstrefy w Łowyniu. 6. Podjęcie uchwał przez Radę Miejską o wprowadzeniu dodatkowych preferencji dla przedsiębiorców. Uchwały te umożliwiają: 1. korzystanie z niższych stawek podatku od nieruchomości istniejącym przedsiębiorcom, którzy zwiększają zatrudnienie; 2. korzystanie z 5-letniego zwolnienia od podatku od nieruchomości, w których rozpoczęto działalność gospodarczą, pod warunkiem zatrudnienia co najmniej 10 osób. Należy zaznaczyć, że Gmina Międzychód ma w okolicy jedne z najniższych podatków, znacząco niższe od maksymalnych stawek. 7. Burmistrz Międzychodu zgłosił Radzie Miejskiej projekty uchwał o zmianie kierunków studium i uwarunkowań gospodarki przestrzennej, początkujących utworzenie nowych, dwóch obszarów aktywizacji gospodarczej, położonych w obrębie Gorzyń i obrębach Łowyń, Głażewo, Dormowo. 8. Przygotowanie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania dla obszarów pod inwestycje w Kamionnie i Zatomiu Starym prócz istniejących już obszarów aktywizacji gospodarczej w Międzychodzie, Bielsku, Łowyniu, Muchocinie. 9. W porozumieniu z panią Syndyk wydział promocji opracował ofertę inwestycyjną Firmy Christianapol i przekazał ją do Centrum Obsługi Inwestora działającym przy Urzędzie Marszałkowskim. 10. Dalsze rozmowy z prezesem firmy Forte, która gotowa była, w celu rozpoczęcia produkcji dzierżawić przed finalizacją kupna zakład. Niestety ze względu na rozbieżności interesów między potencjalnym inwestorem a syndykiem, rozmowy te zostały przerwane. W związku z tym Gmina rozpoczęła poszukiwania nowych inwestorów, a w tej sprawie odbyły się kolejne spotkania z panią syndyk. 11. Burmistrz zwiększył środki w budżecie na zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej. 12. Dodatkowe wsparcie ze strony Gminy Międzychód dla działalności Klubu Integracji Społecznej polegające na przeznaczeniu kolejnych kwot na roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. 13. Ciągły kontakt z syndykiem i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 14. Wizyta Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej. 21 sierpnia odwiedził Międzychód dzięki staraniom posła na Sejm RP Romualda Ajchlera i koordynatora KIS Wojciecha Mameta Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Międzychodu - Roman Musiał. W naradzie w UM uczestniczyli także Poseł Romuald Ajchler, Przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak, Starosta Julian Mazurek, Wicestarosta Jędrzej Schubert, Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, Wójt Chrzypska Wielkiego Edmund Ziółek, Wójt Kwilcza Stanisław Mannek oraz Wojciech Mamet - koordynator Klubu Integracji Społecznej. Prócz tematów dotyczących pracy KIS, którego osiągnięcia były pretekstem do wizyty ministra, przedstawiciele samorządu zrelacjonowali problem pracowników zlikwidowanej firmy Christianapol i braku świadczeń z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. W rozmowach tych uczestniczyła również delegacja pracowników i przewodniczący zakładowych związków zawodowych. Kluczowe w tym temacie było wystąpienie starosty Juliana Mazurka, który wskazywał na ułomność prawa krzywdzącego pracowników i na prawne możliwości rozwiązania tego problemu. W efekcie rozmów delegacja pracowników i Samorządów zaproszona została na spotkanie z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Jackiem Męciną, odpowiedzialnym i specjalizującym się w tej tematyce. 15. Wizyta na zaproszenie Samorządu Gminy, Wicemarszałka Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Mateusza Klemenskiego, odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki Beaty Łozińskiej. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Julian Mazurek, Syndyk Beata Mikołajewicz, Przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak i Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska. Pani syndyk w trakcie spotkania omówiła aktualny stan przygotowań do zbycia majątku likwidowanego zakładu oraz przedstawiła ocenę sytuacji dotyczącej należnych świadczeń pracowniczych. Przedstawiciele Gminy i Powiatu przedstawili aktualną sytuację pracowników zwolnionych z zakładu. W trakcie spotkania syndyk poinformowała także o poważnym zainteresowaniu kolejnego inwestora nabyciem majątku fabryki w Łowyniu. Marszałek i przedstawiciele Gminy i Powiatu zadeklarowali syndykowi wszelką pomoc i otwartość na rozmowy oraz ewentualne wsparcie w miarę posiadanych kompetencji dla tego inwestora. Natomiast Marszałek i Dyrektor Departamentu Gospodarki zadeklarowali wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w poszukiwaniu innych inwestorów. 16. Spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 9 października Starosta Julian Mazurek, Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, Dyrektor Urzędu Pracy Aleksandra Greiser, radny Rady Miejskiej Wojciech Mamet oraz przedstawiciele FMT Christianapol Sławomir Grelka i Marek Jazy spotkali się w Warszawie z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Jackiem Męciną, Wiceministrem Jarosławem Dudą oraz posłem na ciąg dalszy na str. 4 Delegacja Międzychodu w składzie: Starosta Julian Mazurek, Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, Dyrektor PUP Aleksandra Greiser, radny RM Wojciech Mamet, przedstawiciele FMT Christianapol Sławomir Grelka i Marek Jazy podczas wizyty w Ministerstwie Pracy. Informator_listopad_2013.indd :28:52

4 4 ciąg dalszy ze str. 3 Po upadku Christianapolu Sejm RP Romualdem Ajchlerem, który od początku problemów FMT Christianapol wspiera pracowników. Pierwszy poruszony temat dotyczył odmowy wypłaty świadczeń, odpraw i odszkodowań przez Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Przedstawiciele Ministerstwa stwierdzili, że w aktualnym stanie pranym niewiele można zrobić, złożyli jednak deklarację niezwłocznej, wspólnej inicjatywy ustawodawczej i zmiany istniejącego prawa. Do czasu zmian ustawowych proponują drogę sądową. Upadłość naszego zakładu jest precedensem. Istnieje tylko jeden podobny przypadek, który w Sądzie Najwyższym został rozstrzygnięty pomyślnie dla pracowników. Następnie Starosta Julian Mazurek podjął temat wykorzystania dodatkowych środków na aktywizację. Problem Starostwa polega na tym, że Urząd Pracy pozyskał rezerwę z funduszu pracy na aktywizację bezrobotnych w wysokości 1,5 mln zł do wykorzystania w roku 2013 r. Niestety nie jest możliwe racjonalne wykorzystanie tej puli do końca roku - na zaktywizowanie 570 osób bezrobotnych. Dlatego Starosta zwrócił się z prośbą o możliwość przeniesienia tych środków na rok 2014r. Minister oświadczył, że najprawdopodobniej zostaną zmienione przepisy prawne, tak by było to możliwe. Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska przedstawiła natomiast problemy związane z poszukiwaniami inwestora i koniecznością wsparcia takich działań w różnych zakresach, także przepisami prawnymi, umożliwiającymi szybkie uruchomienie produkcji. Wiceminister Jacek Męcina zadeklarował pomoc w poszukiwaniu dobrego inwestora na forach spotkań branży meblarskich. Przedstawiciele samorządów i pracowników Christianapolu ocenili wspólnie wizytę jako pożyteczną, która zrodziła deklaracje zmiany niektórych przepisów. 17. Najnowsze wydarzenia związane z Christianapolem wynikają ze starań pracowników o nagłośnienie ich problemu i pozytywne reakcje ze strony Funduszu. W tym celu zaprosili do Łowynia red. Elżbietę Jaworowicz ze swym programem. Miejmy nadzieję, że suma wszystkich starań przyniesie pozytywne efekty. (red.) OBWODNICA czy DROGA OSIEDLOWA? Kończą się prace przy budowie nawierzchni dróg, które obejmują ulicę Sadową, łącznik pomiędzy ul. Sadową i Poznańską oraz nowe rozwiązanie skrzyżowania dróg ulic Poznańskiej i Na Ostrawy. Zasięgnęliśmy informacji u urzędników miejskich aby odpowiedzieć na kilka pytań stawianych przez Czytelników o przyczynę wyboru tej inwestycji do realizacji oraz korzyści dla nas mieszkańców. Na pytanie o źródła decyzji inwestycyjnej uzyskaliśmy odpowiedź wyjaśniającą, że jest to kontynuacja działań mających na celu utworzenie pierścienia dróg obwodowych miasta. Mianowicie nowowybudowane skrzyżowanie łączące ulice Poznańską, Sadową i Na Ostrawy jest początkiem dwóch dużych zadań obwodnicowych. Pierwsze, któremu dobry początek dało opisywane zadanie, będzie obejmowało, w kolejnych etapach drugą część ulicy Sadowej i ul. Zagrodowej, na co opracowana jest już kompletna dokumentacja projektowa, która zapewnia komunikację z ulicą Gorzycką. Dalej koncepcyjne plany zakładają przebieg dróg obwodowych w pasie ulicy Słodowy Młyn, przecinając ul. Muchocińską, komunikowanie z ulicą Wały Jana Kazimierza, by osiągnąć na ulicy Józefa Piłsudskiego połączenie ze zrealizowaną w latach pierwszą drogą obwodową Międzychodu. Tak nakreślona wizja kolejnego dużego projektu obwodnicowego po jego wykonaniu sprawi, że najbardziej obciążany ruchem kołowym w naszym mieście, odcinek drogi jakim jest ul. Piłsudskiego będzie miał alternatywny objazd, dzięki czemu znaczna część pojazdów ominie ten przeciążony trakt. Z kolei przebudowa wjazdu na ulicę Na Ostrawy otworzyła możliwość budowy kolejnego, ważnego połączenia drogowego pomiędzy ul. Poznańską (droga wojewódzka 160), a drogą powiatową biegnącą przez Dzięcielin. Takie uwarunkowania sprawiły, że I etap inwestycji, który wkrótce będzie mógł być przekazany do otwartego użytkowania, przy wartości wykonania niecałe 2 mln złotych, uzyskał dofinansowanie ze schetynówki i samorządu powiatowego stanowiące ponad 75% jej wartości. Przedstawione argumenty wydają się przekonujące, chociaż ci, którzy oczekują na poprawę stanu dróg w okolicy miejsca swego zamieszkania, pewnie z lekką zazdrością patrzą na to, jak mieszkańcy domostw przy nowowybudowanej drodze mogą komfortowo poruszać się po nowej jezdni i chodnikach. Postęp w dziedzinie dróg lokalnych w Gminie Międzychód jest jednak olbrzymi i przypomnijmy dotyczy już Bielska, osiedli przy Cmentarzu, obwodnicy i wielu innych dróg. Dodatkowym argumentem za jest też to, że wypiękniał nam kolejny zakątek miasta. Wygodniej będzie się nam poruszać w tej okolicy i to nie tylko samochodami lecz także rekreacyjnie spacerując czy jeżdżąc rowerem w kierunku Langsee. (red.) Z prac Klubu Integracji Społecznej Mimo zmiennej aury wrzesień to dla Klubu Integracji Społecznej syndrom jesieni. Jest to miesiąc, gdzie staramy się szybko ukończyć bieżące prace inwestycyjne, co nie oznacza, że przestajemy działać. Pracy każdego dnia jest całe mnóstwo. Ale o tym za chwilę. Perspektywy zatrudnienia socjalnego członków Klubu zmieniają się z miesiąca na miesiąc. W październiku w Pracach Społecznie Użytecznych weźmie udział 81 osób (dodatkowo 11 w CERiP Mniszki), w programie Robót Publicznych 4 osoby. Staże dla osób powyżej 50 roku życia obejmują liczbę 15 członków KIS, natomiast prace socjalne tytułem umowy zlecenia wykonuje 10 osób. Warto w tym miejscu dodać, że w ostatnim czasie pojawiła się dająca nadzieję na pracę perspektywa, by wspierać naszych podopiecznych. Działalnością Klubu Integracji Społecznej zainteresowała się Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA. W ramach nowo powstałego Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu, a wraz z nim projektu o tworzeniu partnerstw lokalnych zaproponowano, by rozważyć możliwość utworzenia w Międzychodzie spółdzielni socjalnej. Po dłuższym namyśle, analizie za i przeciw zdecydowano podjąć ku temu kroki. Dnia 4 października w siedzibie KIS-u odbyło się spotkanie wybranej 10-cio osobowej grupy członków KIS z przedstawicielami Fundacji BARKA Marcinem Sadowskim oraz Maciejem Małachem. Zebranie przebiegało w miłej, ciepłej i sympatycznej atmosferze. Na wstępie wyjaśnione zostało, czym jest Fundacja BARKA i jakie są jej cele. Następnie poruszono meritum całego przedsięwzięcia. W prosty i przejrzysty sposób wyjaśnione zostało m.in.: co to jest spółdzielnia socjalna, jakie są jej cele, jakie są korzyści, ale też jaka jest ponoszona odpowiedzialność. Nie zabrakło też uświadomienia zainteresowanych osób, że Rzymu od razu też nie zbudowano oraz tego, że aby coś osiągnąć trzeba się w to zaangażować, włożyć w pracę cały swój potencjał. Należy też podkreślić, że chyba każdy z obecnych członków KIS otrzymał bardzo dużą dawkę solidnej motywacji. Co jest ważne całość tego projektu jest zaplanowana w dokładny i profesjonalny sposób. W momencie jednomyślnej zgody grupy na chęć utworzenia spółdzielni socjalnej zostanie odbyty w Poznaniu cykl fachowych i nieodpłatnych kompleksowych szkoleń dla tych osób tak, aby byli oni w pełni przygotowani do podjęcia działalności. Na tym jednak projekt się nie kończy. Założona spółdzielnia otrzyma potężną dotację w wysokości 100tys. zł. na jej rozwój bez konieczności szukania poręczycieli. Co ciekawe poręczycielem jest tu fundacja BARKA. Będzie ona też przez rok po założeniu spółdzielni opiekować się tym przedsiębiorstwem pomagając w problemach prawnych, księgowych, negocjacjach, a także kontrolując poprawne wydatkowanie dotacji (...). W projekcie tym bardzo ważne będzie też wsparcie partnerstw lokalnych gmin/ powiatów, na terenie których będzie spółdzielnia działać. Mamy nadzieję, że tym sposobem uda nam się wesprzeć choć małą część naszych klubowiczów. Ze swojej strony będziemy również pomagać, wspierać, dopingować i mocno trzymać kciuki. Klub Integracji Społecznej na bieżąco wykonuje prace pielęgnacyjno - porządkowe niezmiennie w rejonach: od ciągu ulic Piłsudskiego poprzez strefę nadjeziorną wraz z Parkiem Oskara Tietza, Parkiem przy Pomniku Harcerzy, Stanicę przy rzece Warcie, obwodnicę, uliczki prowadzące do rynku, rejon Placu Kościuszki po Park przy ul. Langowicza, Sikorskiego oraz Bielsko. Wykaszano i podlewano trawniki, oczyszczano przekwitnięte już rabaty kwiatowe. Profilowano oraz korygowano ścieżki, Informator Międzychodzki, listopad 2013 przycinano żywopłoty. Codziennie zbierane są odpady, które nie trafiają do koszy. Ukończono także prace w rewitalizowanym Parku im. Michała Skrzypczaka (Muszla) od ustawienia wszystkich ławek, kubłów na śmieci po wysianie trawy. Efekt trzeba przyznać jest bardzo przyjemny dla oka. Ponadto w Parku O. Tietza oraz w strefie nadjeziornej powymieniano ławki na nowe. Z dużym zaangażowaniem członkowie Klubu pracowali przy usuwaniu zakrzaczeń na skarpach przy wiadukcie kolejowym w Międzychodzie. Trwa już także okres wzmożonych prac pod kątem wygrabiania trawników z liści, choć to dopiero początek jesieni... Należy także dodać, że aktualnie zostały także zakończone prace kadry Klubu nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, tj. nad przygotowaniem Projektu Planu Zatrudnienia Socjalnego - Planu Zadaniowego na rok 2014, jak też nad Programem Zajęć Terapeutyczno Szkoleniowych 2013/2014. Z dużą starannością dbamy o to, by z roku na rok udoskonalać nasze Programy, tak by służyły one naszej małej społeczności. Mamy nadzieję, że cel, jakim jest dobro i zadowolenie drugiego człowieka jest przez nas efektywnie realizowany i pozytywnie postrzegany przez innych ludzi. Małymi krokami zbliża się koniec roku Dla większości osób w międzychodzkim Klubie Integracji Społecznej oznacza to również zakończenie programu prac społecznie użytecznych. Niestety w tym roku ostatnie tzw. tygodniówki kończą się w listopadzie. Problem ten dotknie 88 członków KIS-u. Wynagrodzenie jakie otrzymywali z tytułu tych prac wynosiło 320zł. za 40 godzin w miesiącu. Trzeba tu powiedzieć, że dla tych osób stanowi to najczęściej jedyne źródło dochodu. Tak więc z pozoru niewielka kwota jest ogromną formą wparcia dla domowego budżetu. Innym rodzajem pomocy, jaki oferujemy członkom naszego Klubu są paczki żywnościowe udzielane min. 2 razy w miesiącu za pośrednictwem Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu (poprzez Stowarzyszenie KIS Empatia ). Pomimo zakończenia z końcem listopada w/w programu pracować będziemy jeszcze mniejszą grupą osób, w programach: Staże do osób powyżej 50 roku życia 9 osób Roboty Publiczne 4 osoby Umowa zlecenie 13 osób. W ubiegłym miesiącu praca w przestrzeniach zielonych naszego miasta skupiała się przede wszystkim na jesiennych porządkach opierających się głównie na pielęgnacji trawników, czy sprzątaniu ciągów chodnikowych, itp. Obszary tych prac pozostają niezmienne: Ogródek Jordanowski, obszar całego Lipowca, strefa nadjeziorna wraz z Parkami Michała Skrzypczaka, O. Tietza, Parkiem za Pomnikiem Harcerzy, rejon Placu Kościuszki, Stanica wraz z uliczkami prowadzącymi do rynku, obwodnica prowadząca na Bielsko, skwer przy ul. Langowicza oraz przy ul. Sikorskiego. Ponadto członkowie Klubu prace porządkowe wykonywali na Dworcu Głównym. Świadczyliśmy także techniczną pomoc w przygotowaniach do IV Gali Sportów Walki, która miała miejsce na Hali Widowiskowo Sportowej (m.in. przewożenie i ustawianie krzeseł z lokalnych szkół i świetlic, układanie wykładzin). W ramach współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy aktywnie uczestniczyliśmy w pokazach/warsztatach florystycznych. Braliśmy także udział w doświadczeniach prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzu przy ul. Chrobrego w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Mimo jesiennej aury w minionym miesiącu zostały dokonane nasadzenia liliowców, cebul tulipanów oraz jałowców. Warto wspomnieć, że dnia października 2013 w Białobrzegach odbyło się posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, w którym to koordynator międzychodzkiego KIS miał okazję uczestniczyć. Konferencja była też okazją do poruszenia tematyki związanej z 10-leciem funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Z dniem 4 listopada rozpoczęliśmy cykl zajęć szkoleniowych 2013/2014 dla członków Klubu Integracji Społecznej. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w sali sesyjnej UMiG. Naszym gościem była Pani wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, która przygotowała dla nas prezentację multimedialną pod kątem Planu Rozwoju Lokalnego i roli KIS-u w zadaniach Gminy na 2014 rok. Trzeba przyznać, że wielu z nas temat ten bardzo zainteresował. Przed nami jeszcze wiele innych ciekawych spotkań, m.in. z prof. Tadeuszem Baranowskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Rafałem Litke, terapeutą Robertem Humskim, czy kierownikiem ZUS Dagmarą Wdowiak. Mamy nadzieję, że zaplanowany do kwietnia 2014 r. Program Szkoleniowy przyniesie wiele korzyści naszym Klubowiczom. Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie Katarzyna Królak Informator_listopad_2013.indd :28:55

5 Informator Międzychodzki, listopad Jesień w Dwójce Początek roku szkolnego kojarzy się zwykle z intensywną pracą. W szkole jest jednak wiele okazji, by nie tylko wytężać umysł, ale i doskonale się bawić. Co roku SP2 organizuje doskonałą zabawę z ziemniakiem w tle. W tym roku wyjątkowo organizacją imprezy zajęły się p. Justyna Brzezińska i p. Ewa Marciniak-Kolanowska, nadając jej zupełnie inną formę. Dnia odbyła się gra uliczna Międzychodziaki. Z twarzami pełnymi uśmiechów dzieci odczytywały mapy, szukały wskazówek i uczestniczyły w kartoflanych konkurencjach, odwiedzając przy tym najciekawsze miejsca w Międzychodzie. Nagrodą główną za ich trud był dzień bez pytania. Finał gry nastąpił na Stanicy nad Wartą, gdzie odbyła się piknikowa uczta. Po rywalizacji dzieci nareszcie mogły upiec kiełbaski na ognisku, które przygotował dla nich międzychodzki KiS. Nie zabrakło też atrakcji: klasy wykonywały plakaty, tańczyły i śpiewały piosenki. Szczególne miejsce w kalendarzu imprez szkolnych zajmuje już od kilku lat uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych, która zawsze odbywa się 14 października. Pochmurny i chłodny ranek nie przeszkodził pierwszakom, którzy niezwykle podekscytowani, wraz z rodzicami, a niektórzy także w towarzystwie dziadków, zgromadzili się w sali Ogrodu Jordanowskiego. Najpierw odbyły się krótkie spotkania z wychowawcami - p. Elżbietą Tomaszewską, która przygotowała scenariusz uroczystości oraz p. Joanną Zawiślak i Jolantą Zamożniewicz. Takich chwil nie można zapomnieć... Uśmiech na twarzy, łomot serca, spojrzenia najbliższych, ciekawość i duma- wszystkie te uczucia towarzyszyły najmłodszym w chwili, gdy zajmowali miejsca na scenie. Emocje powoli opadały, choć nie zabrakło łez wzruszenia, zwłaszcza w momencie ślubowania wypowiadanego przez zgromadzonych na sali rodziców. Wielu z nich po raz kolejny w życiu mogło na nowo odkryć wartość i wielkość skarbu, jakim jest każde dziecko. Po tej podniosłej uroczystości, której bohaterami były pierwszaki odbyła się kolejna, tym razem skierowana do grona pedagogicznego. Uczniowie klasy IIIa pod kierunkiem swojej wychowawczyni- p. Kamili Napierały wspieranej przez p. Krystiana Dobkiewicza przygotowały bardzo barwny i żywy program słowno-muzyczny, który miał wyrazić życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Nad występem dzieci czuwała p. Żaneta Rachowiak, od października zastępująca wychowawczynię klasy III. Dodatkowo miłym akcentem tego dnia stały się drobne upominki dla wszystkich pracowników szkoły, które własnoręcznie przygotowała Rada Samorządu Uczniowskiego. Kolejną okazją do zabawy stało się szkolne Święto Dyni, którego inicjatorem i organizatorem, jak i w roku ubiegłym, stała się anglistka - p. Eliana Sokołowska. Halloweenowe przebrania, nastrój grozy i tajemniczości, krótkie przedstawienia przygotowane przez klasy stały się nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy na temat amerykańskiej kultury, ale przede wszystkim szansą na integrację zespołów klasowych. Wielu uczniów mogło także wykazać się inwencją twórczą i ujawnić swoje talenty aktorskie. W ramach kultywowania polskich tradycji związanych z obchodami Święta Zmarłych wiele klas wraz z wychowawcami udało się na międzychodzkie cmentarze. Zapalając znicze i porządkując opuszczone mogiły dzieci mogły wyrazić swój szacunek wobec zmarłych, nie tylko bliskich. Kilka klas spotkało się na Cmentarzu Parafialnym z p. Antonim Taczanowskim. Wysłuchały prelekcji poświeconej historii międzychodzkich nekropolii i poznały sylwetki znanych międzychodzian. Nostalgiczne listopadowe święto nabrało dzięki temu także charakteru swoistej lekcji lokalnego patriotyzmu. Jednym z zadań realizowanych przez szkołę jest propagowanie zdrowego stylu życia. W związku z tym p. Joanna Deus- Dobrowolska i st. pielęgniarka Joanna Śródecka podjęły się przygotowania serii spotkań z młodzieżą, których celem było uświadomienie korzyści płynących ze spożywania 5 posiłków dziennie. Dzięki współpracy z Nestle udało się pozyskać szereg ciekawych pomocy, także filmów, dzięki którym łatwiej rozbudzać świadomość żywieniową najmłodszych. Na spotkania zostali zaproszeni także gimnazjaliści. Prelekcji i pokazowi filmów towarzyszyła także prezentacja przykładowych 5 posiłków. Reakcja odbiorców pozwala sadzić, że wielu uczniów postanowi przynajmniej podjąć próbę zmiany swoich nawyków żywieniowych. Joanna Deus-Dobrowolska Klasa I a z wychowawczynią- p. Elżbietą Tomaszewską klasa I b z wychowawczynią- p. Joanną Zawiślak Klasa I c z wychowawczynią -p. Jolanta Zamożniewicz Młodzi artyści 3 października 2013 r. międzychodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny, ósmy, rok akademicki. Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru rozpoczęło uroczystości. Zebranych studentów i gości powitał p. Włodzimierz Praszka. Uroczystość zaszczycili: wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, burmistrz Roman Musiał, przewodniczący RM Zygmunt Mleczak, wicestarosta Jędrzej Schubert, przewodniczący RP Rafał Litke, dyrektor CAK PROM Urszula Nowak. Gorącymi oklaskami powitano honorowego Rektora UTW dr Włodzimierza Łęckiego oraz dotychczasowego prezesa p. Tadeusza Środeckiego. Pan J. Schubert w swym wystąpieniu podkreślił rolę UTW cytując B. Franklina: Jeżeli macie jakieś dobre pomysły, to je pielęgnujcie. Marzenia nie mają lat, nauka nie zna ograniczeń. Prowadzący, p. W. Poraszka odczytał tekst uchwały nr 19/2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Tadeusza Środeckiego z pełnionej funkcji prezesa UTW. Zarząd na to stanowisko powołał p. Marię Furchert. Uroczyście nadano p. Stefanii Piechowiak i p. Adamowi Nowakowi tytuł Honorowego Członka Przedszkole BAJKA w Bielsku W publicznym Przedszkolu BAJKA w Bielsku dnia 30 października miało miejsce pasowanie dzieci na przedszkolaków. Wszystko było w bardzo uroczystej oprawie i zaczęło się od krótkiego wstępu który dokonała dyrektor przedszkola Pani Lidia Szymańska-Kierzynka witając gorąco przybyłych rodziców. Następnie najmłodsza grupa trzylatków w strojach smerfów wraz z swoją wychowawczynią Panią Moniką Kąkolewską wkroczyła do sali gromko witana oklaskami przez zaproszonych rodziców. Milusińscy pod kierunkiem swojej opiekunki przygotowali niespodziankę dla rodziców, jakim były występy taneczne oraz śpiewnie smerfowych utworów. Momentem kulminacyjnym w bajkowym przedszkolu w Bielsku było pasowanie naszych skarbów na przedszkolaków. Tego wspaniałego ceremoniału dokonała dyrektor przedszkola wraz z wychowawczynią wręczając dyplomu oraz przykładając do ramienia każdego z smerfów kolorowego ołówka symbolizującego rozpoczęcie pierwszego etapu edukacji. Na zakończenie po tym podniosłym momencie dzieci zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy, a następnie każdy nowy przedszkolak wraz z swoim rodzicem ulepił podobiznę smerfa z białej i niebieskiej plasteliny. Krzysztof Wolny INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 nr 76 Pasowanie na przedszkolaka UTW. W poczet studentów przyjęto również 15 osób, które złożyły ślubowanie. W kolejnej części uroczystości głos zabrał Honorowy Rektor UTW dr Włodzimierz Łęcki, dedykując ustępującemu prezesowi dziesięć złotych myśli o człowieku. Podkreślił, że bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest i dobre słowo. Wykład inauguracyjny na temat I stworzył Bóg Profilaktykę, czyli biblijne (i nie tylko) inspiracje dla profilaktyki społeczno-edukacyjnej życia małżeńskiego wygłosił dr Andrzej Stogowski. Nowa prezes UTW, p. Maria Furchert podziękowała ustępującemu prezesowi p. T. Środeckiemu za dotychczasowa pracę, olbrzymi wkład włożony w organizację i działalność UTW. P. Tadeusz Środecki ze wzruszeniem dziękował wszystkim współpracownikom, sponsorom i osobom wspierającym jego działalność. W ostatniej części spotkania chór zaprezentował krótki program artystyczny, na który złożyły się piosenki Eleni. Grupa młodych animatorów CAK PROM przedstawiła tańce greckie. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaude Mater Polonia. Elżbieta Babst Informator_listopad_2013.indd :29:00