Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała"

Transkrypt

1 Nr 11(113) Rok X Międzychód, listopad 2013 r. ISSN Cena 2,50 zł (w tym 8% VAT) RPR 1985 Z okazji 50-lecia działalności Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za rozsławianie Ziemi Międzychodzkiej. Dzięki niezliczonym programom artystycznym i koncertom Orkiestra na trwałe wkomponowała się w życie kulturalne Międzychodu i zyskała wielu sympatyków. Jest wspaniałą promocją miasta w kraju i poza granicami. Składamy wyrazy wdzięczności dyrygentowi Panu Zenonowi Ratajczakowi oraz wszystkim muzykom za ich owocną, pełną zapału i aktywności pracę włożoną w działalność i funkcjonowanie orkiestry. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zespołu oraz pomyślności w życiu osobistym! - tak zabrzmiały życzenia przygotowane przez Burmistrza dla członków zespołu. W następnym numerze historia naszej orkiestry oraz wspomnienie o twórcy i wieloletnim dyrygencie Józefie Kinalu. Postaramy się też odszukać i przypomnieć nazwiska wszystkich, którzy kiedykolwiek w orkiestrze grali. Ponadto rozmowa z Panią Burmistrz Agnieszką Leśniewską o przyszłości orkiestry, nowych nadziejach i zamierzaniach z orkiestrą związanych. 50 lat Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego!!! Pod taką nazwą gra dziś nasza orkiestra dęta, której dyrygentem jest Zenon Ratajczak, a gra już od 50 lat! Uroczystości rocznicowe wypadły podczas Kiermaszu Rogali 9 listopada. NIECH NAM ŻYJĄ STO LAT!!! Podatki gminne w 2014 r. (jk) ULGI i PRIORYTETY Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy spowodowała, iż większość stawek podatkowych nie wzrosła i jak daje się zauważyć, w Gminie Międzychód utrzymywane są one od lat na poziomie niższym niż w okolicznych samorządach. Trudno jednak nie zauważyć, iż skurczył się nasz rynek pracy. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą nie zmieniają się stawki podatkowe od środków transportu, za grunty rolne, a przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy mogą skorzystać z ulg podatkowych. Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała Rada Miejska Międzychodu podjęła uchwały regulujące stawki podatkowe, które obowiązywać będą w 2014 r. Większość stawek podatkowych pozostała na poziomie roku Uchwały w sprawie pomocy ze środków publicznych dla przedsiębiorców w ramach zasady de minimis. Na terenie Gminy Międzychód od wielu lat obowiązują preferencje w podatku od nieruchomości w opodatkowaniu nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pierwsza uchwała w tej sprawie została podjęta jeszcze w 2002 r. i dotyczyła zwolnienia od podatku za nieruchomości podatnika, który tworzy nowy zakład pracy. Poza tą uchwałą, w 2004 r. dodano kolejną, na mocy której obniżane są stawki podatku wraz ze wzrostem zatrudnienia. Obecnie obowiązujące uchwały w sprawie podatków, będące nowelizacją tych z lat ubiegłych, to: uchwała Rady Miejskiej Międzychodu nr XLIII/360/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości położonych na obszarze Gminy Międzychód oraz nr XLIII/361/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Międzychód. Zgodnie z pierwszą uchwałą zwolnione od podatku od nieruchomości są budynki, budowle i grunty. Korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 5 lat może ten przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od nieruchomości, który zwiększy zatrudnienie w posiadanej nieruchomości o co najmniej 10 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to wyłącznie nieruchomości, których związek z prowadzoną działalnością gospodarczą powstał po upływie 12 miesięcy podczas których nie była ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie zatem może objąć zarówno grunty jak i budowle czy też budynki, zarówno nowo wybudowane jak i te już istniejące. W tym wypadku przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie musi być właścicielem gruntów jak i zabudowań wykorzystywanych na cele gospodarcze. W myśl drugiej uchwały, przedsiębiorca może opłacać podatek od nieruchomości według stawek niższych pod warunkiem zwiększania zatrudniania, również poprzez zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Obniżona stawka obowiązuje przez okres dwunastu miesięcy. W tym wypadku, przedsiębiorca zatrudniający do 20 pracowników (i odpowiednio od 21 do 100 osób), zwiększając zatrudnienie o 1 osobę (co najmniej 3) zapłaci 13 zł/m 2 ; o 2 osoby (co najmniej 5) 12 zł/m 2 ; o 3 osoby (7 i więcej) 11 zł/ m 2. Przedsiębiorcy zatrudniający od 101 do 300 pracowników (i odpowiednio 301 i więcej) zwiększając zatrudnienie o 15 osób (100 osób) zapłacą 3 zł/m 2 ; o 30 osób (co najmniej 201 osób) 2 zł/m 2 ; o 50 osób (o 301 i więcej osób) 1 zł/m 2. Warto w tym miejscu wspomnieć iż stawka podatku od nieruchomości osób nie mogących skorzystać z ulg wynosi 17,40/m 2, czyli o 12 groszy mniej, niż w 2013 r. oraz znacznie mniej, niż sugerowana przez Ministerstwo Finansów stawka 23,03 zł/m 2. Szczegóły regulacji zwolnień oraz obniżek stawek znajdują się w wymienionych uchwałach dostępnych na stronie w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) w zakładce uchwały podatkowe, czy też uchwały Rady Miejskiej. Są też opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego odpowiednio z dnia 10 września 2013 r., poz i poz Obecnie obowiązujące uchwały zastąpiły rozwiązania w tym zakresie, obniżając dalej stawki preferencyjne oraz zmieniając sposób zatrudnienia nowych pracowników. W dotychczasowych uchwałach była mowa o zatrudnieniu na czas nieokreślony. Zmienione uchwały wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co zwiększa zakres podmiotów mogących skorzystać z ich dobrodziejstwa. Mimo, że obowiązują zaledwie od 25 września tego roku już są pierwsi przedsiębiorcy, którzy mogą z nich skorzystać. Mając na uwadze trudną sytuację finansową gminy wynikłą z polityki rządowej, przerzucającej kryzysu finansowego na samorząd gminny oraz trudne warunki gospodarcze powstałe w wyniku niekorzystnych zdarzeń (m.in. likwidacja fabryki Christianapol), polityka podatkowa jest próbą pogodzenia tych dwóch przeciwstawnych zjawisk. Potrzebne są salomonowe rozstrzygnięcia, które nie zadowolą w pełni ani przedsiębiorców, ani korzystających z dochodów gminy. Najważniejsze jest jednak, aby utrzymać dobry poziom wszelkich działań komunalnych, dając sygnał przedsiębiorcom, że tworzenie dobrego klimatu dla ich przedsięwzięć jest w tej chwili priorytetem gminy. Red. na podstawie informacji z Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Gratulacje dla członków Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego z okazji jubileuszu 50-lecia, składa wiceburmistrz A. Leśniewska. W numerze: Przygotowania do przyjęcia sześciolatków w naszych szkołach strona 3 Zaproszenie do Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. Ireneusza Linde - Biel i czerń w fotografii - Biblioteka Publiczna w Międzychodzie zaprasza fo udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych fotografia, szczegóły - strona 9 Działania na rzecz pracowników byłego Christianapolu opis zdarzeń zmierzających do poprawy sytuacji strona 3 Wydarzenia z życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku strona 5 Przeciwdziałanie Przemocy ze Względu na Płeć cykl działań z koncertem Gienka Loski!!! zapowiedzi i opis strona 8 Nagrody dla Stowarzyszenia Puszcza Notecka i Gminy Międzychód za unijne programy na rzecz wsi strona 2 i 10 Zakończenie tegorocznej zbiórki na rzecz ratowania Cmentarza Parafialnego w Międzychodzie podsumowanie i podziękowania strona 11 Centrum Animacji Kultury zaprasza na występ KA- BARETU POD WYRWIGROSZEM5 grudnia 2013 o godz ; bilety w cenie 50 i 40 zł do nabycia w CAK PROM; szczegóły na stronie 8 KONCERT GIENKA LOSKI w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu na Płeć 26 listopada 2013 o godz w sali CAK PROM, bilety w cenie 10 i 15 zł; szczegóły strona 8 WYMIANA KSIĄŻEK! - Przejrzyj swoje półki i uwolnij je od książek, których już nie czytasz to tytuł akcji Biblioteki, która zaprasza do wymiany książek. Szczegóły na stronie 10 i Informator_listopad_2013.indd :28:50

2 2 Informator Samorządowy Spotkanie Rady Młodych 10 i 31 października odbyły się kolejne spotkania najmłodszego z ciał doradczo-opiniujących Burmistrza. Członkowie Rady ponownie spotkali się w budynku Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie aby omówić sprawy organizacji Jarmarku Świątecznego. Impreza ma odbyć się 15 grudnia w niedzielę handlową na obszarze rynku miejskiego. Organizatorami jarmarku jest Rada Młodych oraz Centrum Animacji Kultury Prom, a zaproszone do współtworzenia świątecznego klimatu zostały m.in. szkoły, przedszkola oraz liczne instytucje kulturalne i społeczne z Międzychodu. Ponadto na październikowych spotkaniach członkowie Rady dyskutowali nad programem przyszłorocznych Wakacji z pompą oraz pomysłem stworzenia międzychodzkiej telewizji internetowej. Dopinano również ostatnie szczegóły związane z przygotowaniem badania sondażowego wśród międzychodzkiej młodzieży, które dotyczyć będzie preferencji spędzania czasu wolnego oraz potrzeb w zakresie form aktywności pozalekcyjnych. Pociągi w Międzychodzie Drugi raz w tym roku Międzychód odwiedziły pociągi turystyczne, które przywiozły na obszary naszej gminy licznych grzybiarzy z terenów województw Wielkopolskiego i Lubuskiego w ramach imprezy organizowanej przez TurKol.pl oraz gminę Międzychód. W sobotę 12 października do Międzychodu przyjechały trzy lokomotywy: Borowik, Morena i Leśnik, które były też szansą dla lokalnej społeczności na przejażdżkę rzadko widywanymi w naszej okolicy pociągami. Z okazji tej licznie skorzystały rodziny z dziećmi, dla których podróż do Sierakowa czy Wierzbna okazała się bez wątpienia wyjątkowym przeżyciem. W porządkowaniu zapuszczonych torowisk i dawno opuszczonych dworców brali udział pracownicy Klubu Integracji Społecznej w Międzychodzie. Sesje Rady Miejskiej Międzychodu W październiku miały miejsce aż trzy spotkania Rady Miejskiej Międzychodu. Pierwsze z nich odbyło się 2 października i jego główne tematy dotyczyły funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ZUO Clean City sp. z o.o. oraz realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Natomiast tematem przewodnim sesji w dniu 23 października była informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Ostatnia sesja w miesiącu miała miejsce 30 października, a w jej trakcie podejmowano tematy realizacji lokalnych strategii działania przez lokalne grupy za lata oraz założenia nowych strategii na okres programowania Prezentacji podjęli się przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta oraz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka. Ponadto Zastępca Burmistrza Międzychodu Pani Agnieszka Leśniewska przedstawiła informacje na temat realizowanych projektów na rzecz rozwoju turystyki, oraz zaawansowania prac związanych z ustanowieniem uzdrowiska Międzychód Zdrój. W trakcie sesji wystąpił również dr architekt Bartosz Kaźmierczak, pracownik Politechniki Poznańskiej i osoba zaangażowana w działania prowadzące do zrealizowania projektu pn.: Międzychód Zdrój - Wielkopolski Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej. Powrót do źródeł - przywrócenie funkcji uzdrowiskowej miasta. Z głębokim żalem pożegnaliśmy tragicznie zmarłego ś.p. Bohdana Marciniaka wielkiego międzychodzianina, doskonałego przedsiębiorczy, który od podstaw zbudował i doprowadził do rozkwitu jeden z największych zakładów na naszym terenie, społecznika, mecenasa sportu, aktywnego członka Rady Przedsiębiorców, dobrego, szanowanego człowieka. Jego śmierć jest wielką stratą dla naszego miasta! Rodzinie Zmarłego, Wszystkim Jego Bliskim i pogrążonym w smutku składamy szczere wyrazy współczucia. Burmistrz Międzychodu Roman Musiał Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Mleczak Radni Rady Miejskiej Międzychodu Nagrody dla Międzychodu - X miejsce w rankingu WSPÓLNOTY W prestiżowym rankingu pisma samorządowego Wspólnota klasyfikującym gminy pod względem wydatków na infrastrukturę techniczną w skali kraju, Gmina Międzychód zajęła. 10 miejsce w kategorii miast powiatowych. Warto dodać, że Międzychód jest jedynym miastem powiatowym z Wielkopolski, które znalazło się w pierwszej dziesiątce, a właściwie jedynym miastem powiatowym z północno-zachodniej Polski. Można więc pogratulować konsekwentnej, prowadzącej do zrównoważonego rozwoju działalności inwestycyjnej wyróżniającej Międzychód w Polsce. III miejsce w Wielkopolsce w PROW W czasie konferencji pn. Wielkopolska Euro PROW incja, poświęconej nowemu okresowi programowania i możliwościom wspacia terenów wiejskich, która odbyła się na terenie Targów Poznańskich 17 października, wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska odebrała odebrała z rąk Wiceministra Rolnictwa Zofii Szalczyk, Marszałka UMWW Tomasza Bugajskiego i Dyrektor Departamentu PROW Emilii Dunal dyplom i gratulacje za zajęcie III miejsca w Wielkopolsce w rankingu na zawarcie największej ilości umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach Prestiżowe wyróżnienia dla LGD PUSZCZA NOTECKA Podobne nagrody z rąk Pani Wiceminister, Pana Marszałka i Pani Dyrektor Departamentu PROW odebrał także w imieniu Stowarzyszenia Puszcza Notecka Prezes LGD Jacek Kaczmarek i Wiceprezes Irena Wojciechowska. Stowarzyszenie otrzymało aż trzy prestiżowe wyróżnienia: jedno za AK- TYWNĄ PROMOCJĘ REGIONU i dwa za udział wróżnych kategoriach konkursu organizowanego przez UMWW pt: Kobiety w akcji i Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Dane statystyczne o bezrobociu. Według danych statystycznych na koniec września 2013 stopa bezrobocia w Gminie Międzychód wynosiła 8,6%, przy średniej w Wielkopolsce 9,4% i średniej krajowej 13%. W październiku w PUP zarejestrowało się 226 osób, co jednak nie spowoduje przekroczenia 10%. Idzie zima. Co z bezdomnymi? 16 października w gabinecie burmistrza spotkali się przedstawiciele OPS, policji i KIS-u, aby w porę przygotować się na zabezpieczenie bytu w okresie zimy osobom bezdomnym. Największym zagrożeniem jest nadużywanie alkoholu przez osoby bezdomne. OPS dotychczas umieszczał osoby bezdomne w schroniskach i domach opieki społecznej. Stworzenie placówki na miejscu znacznie poprawi warunki szybkiego umieszczenia zagrożonych wychłodzeniem. Zebrani zgodzili się, że podjęte działania na rzecz utworzenia ogrzewalni warto kontynuować, tak aby na okres zimowy powstał taki punkt. ŚDS i PROVITA w nowym miejscu Nowa siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy miała powstać przy ul. Zaułek Rzeczny. Ze względu na trudności w przeprowadzeniu zmian w m.p.z.p. zaproponowano, aby budynek powstał przy ul. T. Remiszewskiej. Proponowana działka nie wymaga również opracowań planistycznych, stąd można przyśpieszyć prace projektowe. Z zaproponowaną koncepcją w pełni zgodziła się kierownik Danuta Nowak. W sąsiedztwie ŚDS powstanie nowa siedziba Przychodni PROVITA. Kierownik przychodni PROVITA Grzegorz Nowak, podczas spotkania z burmistrzem Romanem Musiałem oraz kierownikami Mieczysławem Trafisem i Sławomirem Nawrotem wyraził chęć zakupu działki o powierzchni ok m 2 i budowy na niej nowej przychodni lekarskiej z usługami towarzyszącymi. Tablica pamięci wysiedlonych Zgodnie z pozytywną opinią Komisji ds. Społecznych został przygotowany tekst na tablicę upamiętniającą wysiedlenia mieszkańców Powiatu Międzychodzkiego w okresie II wojny światowej. Inicjatorem powstania tablicy jest Łucjan Sobkowski, który był jednym z 5,5 tys. wysiedlonych mieszkańców naszego Powiatu. Największa fala wysiedleń miała miejsce 12 grudnia 1939 roku. Odsłonięcie tablicy zaplanowano na 12 grudnia w rocznicę tych wydarzeń. Współfinansującym pomnik pamięci wysiedlonych będzie Starostwo Powiatowe, tablicę projektuje architekt Zdzisław Mleczak, a koordynator KIS - Wojciech Mamet zadeklarował osadzenie kamienia i zagospodarowanie terenu. Jubileusz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 26 paźdzernika Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady wzięli udział w obchodach jubileuszu 35-lecia działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Międzychodzie, skupiającego ponad 300 emerytów. Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez księdza Tomasza Górnego. W drugiej części uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom a zaproszeni goście w tym Przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak złożyli członkom PZREiI życzenia i gratulacje. Uroczystość uświetnił występ artystów Studia Piosenki CAK. Informator Międzychodzki, listopad 2013 LGD czas na podsumowanie 29 paździrnika odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Międzychodzkiego z prezesem Stowarzyszenia Puszcza Notecka Jackiem Kaczmarkiem, podczas którego oceniono dotychczasową działalność i oraz perspektywy działalności LGD w kolejnym okresie programowania. Włodarze gmin wskazali, że realizacja lokalnej strategii wniosła wiele pozytywnego dla infrastruktury i rozwijania inicjatyw lokalnych. Stąd uzgodniono, że warto pracować nad nową strategią i wyznaczać kolejne cele do realizacji. Prezes poinformował, że na początku listopada Zarząd Stowarzyszenia zorganizuje spotkanie poświęcone tym tematom, na które zaprosi przedstawicieli wszystkich gmin tworzących Grupę. To zebranie będzie służyło rozpoczęciu działań na rzecz przygotowania do aplikacji o nowe środki na lata Międzychód Zdrój kolejne wydarzenia W związku z licznymi zapytaniami o to jakie działania w sprawie ustanowienia uzdrowiska podejmuje nasza Gmina i czy takie działania są prowadzone poprosiliśmy o rozmowę kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Sławomira Nawrota, który prowadzi tę sprawę. Poniżej otrzymane informacje. 1. Gmina zleciła przeprowadzenie analizy chemiczno-fizycznej artezyjskich studni głębinowych przy ulicy 17 Stycznia (Laufpompa), ulicy Daszyńskiego, na terenie spółki Aqualift oraz zakładu zbożowego przy ulicy Sikorskiego. Badania przeprowadzone zostały przez dr farmacji Teresę Latour kierownika Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu. Analiza nie kwalifikuje badanych wód jako leczniczych, jednak ze względu na posiadane zawartości minerałów i niezwykłą krystaliczność mogą one służyć jako produkt wspomagający w procesie leczenia. 2. Gmina podpisała umowę z doktorem Mieczysławem Kucharskim na wykonanie projektu robót geologicznych złoża torfowego położonego w obrębie geodezyjnym Kolno. Projekt pozwoli na dalsze wykorzystanie złoża jako źródła borowin dla celów balneologicznych. Doktor nauk przyrodniczych Mieczysław Kucharski jest honorowym prezesem Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie oraz członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy. Jego doświadczenie chcemy wykorzystać w dalszej perspektywie w celu budowy pijalni i rozlewani wody Międzychodzianka. 3. Nawiązano kontakt z prof. Józefem Górskim w celu przyszłorocznej współpracy przy projekcie odwiertu geologicznego. Profesor dr hab. Józef Górski jest dyrektorem Instytutu Geologii i kierownikiem Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód przy UAM w Poznaniu. Otrzymane materiały dotyczące odwiertów geologicznych wykonywanych na zlecenie PGNiG wskazują na potencjalne możliwości wykorzystania odwiertu jako źródła solanek i wód termalnych. 4. W ramach prac zespołu roboczego odbyło się spotkanie z Burmistrza Międzychodu i przedstawicieli Wydziału Promocji z dr Krzysztofem Grzegorczykiem w sprawie poszukiwania możliwości wzmocnienia propozycji dotyczących programu uzdrowiska w dziedzinie turystyki. Dr Krzysztof Grzegorczyk wskazał między innymi na nasze atuty, określone jako tzw. miejscowe klimaty, do których należą m.in. gwara, miejsca na ścieżki rowerowe, punkty ekoobserwacyjne i aprowizacyjne, przyjazne leśniczówki, możliwości tworzenia kompleksowych propozycji dla wędrowca. 5. W wyniku podpisanej umowy o współpracy z dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej dr hab.inż. arch. Jerzym Suchankiem, studenci V roku WAPP przybyli do Międzychodu w celu wykonania inwentaryzacji do opracowania studialnych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, jako przyszłego miasta uzdrowiskowego. Koncepcje zostaną wykorzystane do zorganizowania późniejszej wystawy na terenie Międzychodu. Informator_listopad_2013.indd :28:51

3 Informator Międzychodzki, listopad W odpowiedzi na pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP dr Jana Golby w sprawie ujęcia w strategii rozwoju województwa oraz unijnych programach pomocowych problematyki związanej z rozwojem gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak poparł starania Gminy Międzychód w tym zakresie. W zaktualizowanej Strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. została uwzględniona problematyka związana z rozwojem uzdrowisk w ramach wyodrębnionego celu operacyjnego Rozwój biznesu i usług zdrowotnych, w ramach którego jest możliwy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej. Ponadto w przygotowywanym obecnie WRPO na lata (WRPO 2014+) planuje się umożliwić m.in. wspieranie przedsięwzięć uzdrowiskowych podejmowanych przez przedsiębiorców. 7. Wydawnictwo Gazeta Wyborcza pl. wyszła z propozycją współpracy przy promocji projektu Międzychód-Zdrój Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej. Kompleksowa kampania promocyjna obejmowałaby emisję reklam w prasie i Internecie na okres 2014 roku. 8. Systematycznie odbywają się zebrania powołanej przez Burmistrza grupy roboczej, która wytycza cele i kierunki inwestycji związanych z pełnieniem funkcji uzdrowiskowych. W skład grupy roboczej wchodzą: Agnieszka Leśniewska, Sławomir Nawrot, Romuald Jaśkiewicz, Artur Śliwa oraz Krzysztof Borkowski, Jacek Kaczmarek i Piotr Minge. 9. Podjęto współpracę z dr inż. arch. na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej Bartoszem Kaźmierczakiem w sprawie przygotowania multimedialnej prezentacji Międzychodu w formie wirtualnego modelu obrazującego Międzychód miasto uzdrowiskowe. (jk) Przygotowania do przyjęcia sześciolatków Gmina Międzychód pomaga w dobrym starcie najmłodszych mieszkańców, prowadząc w 18-tysięcznej gminie 7 przedszkoli publicznych i dotując 1 niepubliczne. Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w 4 szkołach podstawowych, ich przygotowanie na przyjęcie 6-latków odbywa się sukcesywnie, adekwatnie do możliwości finansowych gminy, a organizatorem i promotorem zmian jest dyrektor każdej ze szkół. By polepszyć bazę na przyjęcie sześciolatków w 2010r. zrealizowano program Radosna szkoła - miejsca zabaw w każdej szkole. W 2013r. złożono trzy wnioski do programu Radosna szkoła - place zabaw. Dzięki tym i innym projektom każda ze szkół sukcesywnie przygotowuje kolorowe, sale zajęć. W SP1 pozostały do przygotowania jeszcze 2 sale. W SP2, w aktualnie posiadanej bazie wykonano już możliwie wszystkie remonty, a w SP Łowyń i w SP Kamionna sale są już gotowe. We wszystkich szkołach funkcjonują też świetlice, a w wielu stołówki lub catering. Ponadto, Gmina Międzychód, za kwotę ponad 2 mln złotych podjęła się termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2 oraz Zespołu Szkół w Łowyniu. Zakończenie tych prac nastąpi w kwietniu Istotnym elementem przygotowań jest kadra. Nauczyciele pracujący w międzychodzkich szkołach, mający przyjąć dzieci, posiadają już odpowiednie kwalifikacje. Od lat w Gminie Międzychód ilość uczniów w klasach I-III nie przekracza 25. Ciekawe są też dane dotyczące ilości dzieci sześcioletnich w szkołach. W roku 2009/10 było to 6 osób, w 2010/11-7 osób, w roku 2011/12-26 osób, w roku 2012/13-31 osób, w roku 2013/14 23 osoby. Aktualnie w klasach I-III uczy się 590 dzieci, z tego 197 w klasach I, 191 w klasach II, 202 w klasach III. By właściwie przygotować nasze placówki do przyjęcia dzieci sześcioletnich Gmina Międzychód złożyła kolejne wnioski do rządowego programu Radosna szkoła place zabaw 2014 na budowę szkolnych placów, dofinansowanego w 50%. z MEN. Plac, zgodnie z tym projektem powinien być dostosowany do prowadzenia zajęć z dziećmi klas I III, place te bedą ponadto ogólnodostępne. Bedą to pierwsze w naszej gminie obiekty z bezpieczną nawierzchnią, tzw. plastyczną - odkształcalną. Takie place zabaw mają powstać przy SP1, SP2, a także w Łowyniu. Łączna wartość zadania to 589 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 294 tys. zł. (red.) Po upadku Christianapolu działania pomocowe na rzecz pracowników Upadek Christianapolu stał się powodem kryzysu na międzychodzkim rynku pracy. Problem bezrobocia dotknął poważną grupę osób, a znalezienie nowego zatrudnienia jest w naszym regionie sprawą bardzo trudną. Dodatkowo, funkcjonujące przepisy stały się krzywdzące dla zwolnionych w Christianapolu pracowników. Samorządy Gminy i Powiatu, by złagodzić tę sytuację i pomóc pracownikom Christianapolu podjęły szereg działań. W związku z tym redakcja poprosiła o informacje na ten temat, poniżej przedsatwiamy listę najważniejszych działań w tej sprawie. 1. Powołano zespół roboczy d.s. sytuacji na rynku pracy, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Samorządu Gminy i Powiatu, przedsiębiorcy i przedstawiciele partii politycznych (jest to zespół ponad podziałami). Zespół zajmuje się analizą aktualnej sytuacji, prowadzi rozmowy z panią syndyk Christianapolu, inicjuje przygotowanie pakietu promocyjnego ze strony Gminy, mającego na celu pomoc w sprzedaży zakładu i docelowo uruchomienie produkcji. 3. Wizyta Burmistrza Romana Musiała i Starosty Juliana Mazurka u Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka. Celem spotkania było przedstawienie Wojewodzie problemów, które dotknęły pracowników w związku z odmową wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i prośba o wsparcie w tej sprawie i pozytywne decyzje. 4. Samorząd Gminy ze względu na to, iż Państwo praktycznie wycofało się z finansowania robót publicznych przeznacza z własnych środków już kolejny rok fundusze na obsługę umów zleceń i działania KIS, który obejmuje opieką ok. 120 osób. 3. Cykl spotkań z syndykiem masy upadłościowej Christianapolu Beatą Mikołajewicz. W związku z informacjami o zainteresowaniu potencjalnych nabywców przygotowanie przez Gminę pakietu promocyjnego obejmującego ulgi podatkowe jako dodatkowego elementu do oferty sprzedaży zakładu. 5. W ostatnich dniach czerwca rozmowy Burmistrza z Prezesem Zarządu Fabryki Mebli FORTE panem Maciejem Formanowiczem, w czasie których Prezes poinformował, iż jest zainteresowany kupnem Christianapolu i uruchomieniem produkcji mebli tapicerowanych oraz zamiarem zlecenia Christianapolowi wykonania próbnej partii mebli według własnego wzoru. W czasie spotkania Burmistrz przekazał informacje o przygotowanych preferencyjnych warunkach dla rozpoczęcia działalności i możliwości wspólnego zabiegania w zarządzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o utworzenie podstrefy w Łowyniu. 6. Podjęcie uchwał przez Radę Miejską o wprowadzeniu dodatkowych preferencji dla przedsiębiorców. Uchwały te umożliwiają: 1. korzystanie z niższych stawek podatku od nieruchomości istniejącym przedsiębiorcom, którzy zwiększają zatrudnienie; 2. korzystanie z 5-letniego zwolnienia od podatku od nieruchomości, w których rozpoczęto działalność gospodarczą, pod warunkiem zatrudnienia co najmniej 10 osób. Należy zaznaczyć, że Gmina Międzychód ma w okolicy jedne z najniższych podatków, znacząco niższe od maksymalnych stawek. 7. Burmistrz Międzychodu zgłosił Radzie Miejskiej projekty uchwał o zmianie kierunków studium i uwarunkowań gospodarki przestrzennej, początkujących utworzenie nowych, dwóch obszarów aktywizacji gospodarczej, położonych w obrębie Gorzyń i obrębach Łowyń, Głażewo, Dormowo. 8. Przygotowanie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania dla obszarów pod inwestycje w Kamionnie i Zatomiu Starym prócz istniejących już obszarów aktywizacji gospodarczej w Międzychodzie, Bielsku, Łowyniu, Muchocinie. 9. W porozumieniu z panią Syndyk wydział promocji opracował ofertę inwestycyjną Firmy Christianapol i przekazał ją do Centrum Obsługi Inwestora działającym przy Urzędzie Marszałkowskim. 10. Dalsze rozmowy z prezesem firmy Forte, która gotowa była, w celu rozpoczęcia produkcji dzierżawić przed finalizacją kupna zakład. Niestety ze względu na rozbieżności interesów między potencjalnym inwestorem a syndykiem, rozmowy te zostały przerwane. W związku z tym Gmina rozpoczęła poszukiwania nowych inwestorów, a w tej sprawie odbyły się kolejne spotkania z panią syndyk. 11. Burmistrz zwiększył środki w budżecie na zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej. 12. Dodatkowe wsparcie ze strony Gminy Międzychód dla działalności Klubu Integracji Społecznej polegające na przeznaczeniu kolejnych kwot na roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. 13. Ciągły kontakt z syndykiem i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 14. Wizyta Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej. 21 sierpnia odwiedził Międzychód dzięki staraniom posła na Sejm RP Romualda Ajchlera i koordynatora KIS Wojciecha Mameta Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Międzychodu - Roman Musiał. W naradzie w UM uczestniczyli także Poseł Romuald Ajchler, Przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak, Starosta Julian Mazurek, Wicestarosta Jędrzej Schubert, Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, Wójt Chrzypska Wielkiego Edmund Ziółek, Wójt Kwilcza Stanisław Mannek oraz Wojciech Mamet - koordynator Klubu Integracji Społecznej. Prócz tematów dotyczących pracy KIS, którego osiągnięcia były pretekstem do wizyty ministra, przedstawiciele samorządu zrelacjonowali problem pracowników zlikwidowanej firmy Christianapol i braku świadczeń z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. W rozmowach tych uczestniczyła również delegacja pracowników i przewodniczący zakładowych związków zawodowych. Kluczowe w tym temacie było wystąpienie starosty Juliana Mazurka, który wskazywał na ułomność prawa krzywdzącego pracowników i na prawne możliwości rozwiązania tego problemu. W efekcie rozmów delegacja pracowników i Samorządów zaproszona została na spotkanie z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Jackiem Męciną, odpowiedzialnym i specjalizującym się w tej tematyce. 15. Wizyta na zaproszenie Samorządu Gminy, Wicemarszałka Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Mateusza Klemenskiego, odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki Beaty Łozińskiej. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Julian Mazurek, Syndyk Beata Mikołajewicz, Przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak i Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska. Pani syndyk w trakcie spotkania omówiła aktualny stan przygotowań do zbycia majątku likwidowanego zakładu oraz przedstawiła ocenę sytuacji dotyczącej należnych świadczeń pracowniczych. Przedstawiciele Gminy i Powiatu przedstawili aktualną sytuację pracowników zwolnionych z zakładu. W trakcie spotkania syndyk poinformowała także o poważnym zainteresowaniu kolejnego inwestora nabyciem majątku fabryki w Łowyniu. Marszałek i przedstawiciele Gminy i Powiatu zadeklarowali syndykowi wszelką pomoc i otwartość na rozmowy oraz ewentualne wsparcie w miarę posiadanych kompetencji dla tego inwestora. Natomiast Marszałek i Dyrektor Departamentu Gospodarki zadeklarowali wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w poszukiwaniu innych inwestorów. 16. Spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 9 października Starosta Julian Mazurek, Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, Dyrektor Urzędu Pracy Aleksandra Greiser, radny Rady Miejskiej Wojciech Mamet oraz przedstawiciele FMT Christianapol Sławomir Grelka i Marek Jazy spotkali się w Warszawie z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Jackiem Męciną, Wiceministrem Jarosławem Dudą oraz posłem na ciąg dalszy na str. 4 Delegacja Międzychodu w składzie: Starosta Julian Mazurek, Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, Dyrektor PUP Aleksandra Greiser, radny RM Wojciech Mamet, przedstawiciele FMT Christianapol Sławomir Grelka i Marek Jazy podczas wizyty w Ministerstwie Pracy. Informator_listopad_2013.indd :28:52

4 4 ciąg dalszy ze str. 3 Po upadku Christianapolu Sejm RP Romualdem Ajchlerem, który od początku problemów FMT Christianapol wspiera pracowników. Pierwszy poruszony temat dotyczył odmowy wypłaty świadczeń, odpraw i odszkodowań przez Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Przedstawiciele Ministerstwa stwierdzili, że w aktualnym stanie pranym niewiele można zrobić, złożyli jednak deklarację niezwłocznej, wspólnej inicjatywy ustawodawczej i zmiany istniejącego prawa. Do czasu zmian ustawowych proponują drogę sądową. Upadłość naszego zakładu jest precedensem. Istnieje tylko jeden podobny przypadek, który w Sądzie Najwyższym został rozstrzygnięty pomyślnie dla pracowników. Następnie Starosta Julian Mazurek podjął temat wykorzystania dodatkowych środków na aktywizację. Problem Starostwa polega na tym, że Urząd Pracy pozyskał rezerwę z funduszu pracy na aktywizację bezrobotnych w wysokości 1,5 mln zł do wykorzystania w roku 2013 r. Niestety nie jest możliwe racjonalne wykorzystanie tej puli do końca roku - na zaktywizowanie 570 osób bezrobotnych. Dlatego Starosta zwrócił się z prośbą o możliwość przeniesienia tych środków na rok 2014r. Minister oświadczył, że najprawdopodobniej zostaną zmienione przepisy prawne, tak by było to możliwe. Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska przedstawiła natomiast problemy związane z poszukiwaniami inwestora i koniecznością wsparcia takich działań w różnych zakresach, także przepisami prawnymi, umożliwiającymi szybkie uruchomienie produkcji. Wiceminister Jacek Męcina zadeklarował pomoc w poszukiwaniu dobrego inwestora na forach spotkań branży meblarskich. Przedstawiciele samorządów i pracowników Christianapolu ocenili wspólnie wizytę jako pożyteczną, która zrodziła deklaracje zmiany niektórych przepisów. 17. Najnowsze wydarzenia związane z Christianapolem wynikają ze starań pracowników o nagłośnienie ich problemu i pozytywne reakcje ze strony Funduszu. W tym celu zaprosili do Łowynia red. Elżbietę Jaworowicz ze swym programem. Miejmy nadzieję, że suma wszystkich starań przyniesie pozytywne efekty. (red.) OBWODNICA czy DROGA OSIEDLOWA? Kończą się prace przy budowie nawierzchni dróg, które obejmują ulicę Sadową, łącznik pomiędzy ul. Sadową i Poznańską oraz nowe rozwiązanie skrzyżowania dróg ulic Poznańskiej i Na Ostrawy. Zasięgnęliśmy informacji u urzędników miejskich aby odpowiedzieć na kilka pytań stawianych przez Czytelników o przyczynę wyboru tej inwestycji do realizacji oraz korzyści dla nas mieszkańców. Na pytanie o źródła decyzji inwestycyjnej uzyskaliśmy odpowiedź wyjaśniającą, że jest to kontynuacja działań mających na celu utworzenie pierścienia dróg obwodowych miasta. Mianowicie nowowybudowane skrzyżowanie łączące ulice Poznańską, Sadową i Na Ostrawy jest początkiem dwóch dużych zadań obwodnicowych. Pierwsze, któremu dobry początek dało opisywane zadanie, będzie obejmowało, w kolejnych etapach drugą część ulicy Sadowej i ul. Zagrodowej, na co opracowana jest już kompletna dokumentacja projektowa, która zapewnia komunikację z ulicą Gorzycką. Dalej koncepcyjne plany zakładają przebieg dróg obwodowych w pasie ulicy Słodowy Młyn, przecinając ul. Muchocińską, komunikowanie z ulicą Wały Jana Kazimierza, by osiągnąć na ulicy Józefa Piłsudskiego połączenie ze zrealizowaną w latach pierwszą drogą obwodową Międzychodu. Tak nakreślona wizja kolejnego dużego projektu obwodnicowego po jego wykonaniu sprawi, że najbardziej obciążany ruchem kołowym w naszym mieście, odcinek drogi jakim jest ul. Piłsudskiego będzie miał alternatywny objazd, dzięki czemu znaczna część pojazdów ominie ten przeciążony trakt. Z kolei przebudowa wjazdu na ulicę Na Ostrawy otworzyła możliwość budowy kolejnego, ważnego połączenia drogowego pomiędzy ul. Poznańską (droga wojewódzka 160), a drogą powiatową biegnącą przez Dzięcielin. Takie uwarunkowania sprawiły, że I etap inwestycji, który wkrótce będzie mógł być przekazany do otwartego użytkowania, przy wartości wykonania niecałe 2 mln złotych, uzyskał dofinansowanie ze schetynówki i samorządu powiatowego stanowiące ponad 75% jej wartości. Przedstawione argumenty wydają się przekonujące, chociaż ci, którzy oczekują na poprawę stanu dróg w okolicy miejsca swego zamieszkania, pewnie z lekką zazdrością patrzą na to, jak mieszkańcy domostw przy nowowybudowanej drodze mogą komfortowo poruszać się po nowej jezdni i chodnikach. Postęp w dziedzinie dróg lokalnych w Gminie Międzychód jest jednak olbrzymi i przypomnijmy dotyczy już Bielska, osiedli przy Cmentarzu, obwodnicy i wielu innych dróg. Dodatkowym argumentem za jest też to, że wypiękniał nam kolejny zakątek miasta. Wygodniej będzie się nam poruszać w tej okolicy i to nie tylko samochodami lecz także rekreacyjnie spacerując czy jeżdżąc rowerem w kierunku Langsee. (red.) Z prac Klubu Integracji Społecznej Mimo zmiennej aury wrzesień to dla Klubu Integracji Społecznej syndrom jesieni. Jest to miesiąc, gdzie staramy się szybko ukończyć bieżące prace inwestycyjne, co nie oznacza, że przestajemy działać. Pracy każdego dnia jest całe mnóstwo. Ale o tym za chwilę. Perspektywy zatrudnienia socjalnego członków Klubu zmieniają się z miesiąca na miesiąc. W październiku w Pracach Społecznie Użytecznych weźmie udział 81 osób (dodatkowo 11 w CERiP Mniszki), w programie Robót Publicznych 4 osoby. Staże dla osób powyżej 50 roku życia obejmują liczbę 15 członków KIS, natomiast prace socjalne tytułem umowy zlecenia wykonuje 10 osób. Warto w tym miejscu dodać, że w ostatnim czasie pojawiła się dająca nadzieję na pracę perspektywa, by wspierać naszych podopiecznych. Działalnością Klubu Integracji Społecznej zainteresowała się Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA. W ramach nowo powstałego Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu, a wraz z nim projektu o tworzeniu partnerstw lokalnych zaproponowano, by rozważyć możliwość utworzenia w Międzychodzie spółdzielni socjalnej. Po dłuższym namyśle, analizie za i przeciw zdecydowano podjąć ku temu kroki. Dnia 4 października w siedzibie KIS-u odbyło się spotkanie wybranej 10-cio osobowej grupy członków KIS z przedstawicielami Fundacji BARKA Marcinem Sadowskim oraz Maciejem Małachem. Zebranie przebiegało w miłej, ciepłej i sympatycznej atmosferze. Na wstępie wyjaśnione zostało, czym jest Fundacja BARKA i jakie są jej cele. Następnie poruszono meritum całego przedsięwzięcia. W prosty i przejrzysty sposób wyjaśnione zostało m.in.: co to jest spółdzielnia socjalna, jakie są jej cele, jakie są korzyści, ale też jaka jest ponoszona odpowiedzialność. Nie zabrakło też uświadomienia zainteresowanych osób, że Rzymu od razu też nie zbudowano oraz tego, że aby coś osiągnąć trzeba się w to zaangażować, włożyć w pracę cały swój potencjał. Należy też podkreślić, że chyba każdy z obecnych członków KIS otrzymał bardzo dużą dawkę solidnej motywacji. Co jest ważne całość tego projektu jest zaplanowana w dokładny i profesjonalny sposób. W momencie jednomyślnej zgody grupy na chęć utworzenia spółdzielni socjalnej zostanie odbyty w Poznaniu cykl fachowych i nieodpłatnych kompleksowych szkoleń dla tych osób tak, aby byli oni w pełni przygotowani do podjęcia działalności. Na tym jednak projekt się nie kończy. Założona spółdzielnia otrzyma potężną dotację w wysokości 100tys. zł. na jej rozwój bez konieczności szukania poręczycieli. Co ciekawe poręczycielem jest tu fundacja BARKA. Będzie ona też przez rok po założeniu spółdzielni opiekować się tym przedsiębiorstwem pomagając w problemach prawnych, księgowych, negocjacjach, a także kontrolując poprawne wydatkowanie dotacji (...). W projekcie tym bardzo ważne będzie też wsparcie partnerstw lokalnych gmin/ powiatów, na terenie których będzie spółdzielnia działać. Mamy nadzieję, że tym sposobem uda nam się wesprzeć choć małą część naszych klubowiczów. Ze swojej strony będziemy również pomagać, wspierać, dopingować i mocno trzymać kciuki. Klub Integracji Społecznej na bieżąco wykonuje prace pielęgnacyjno - porządkowe niezmiennie w rejonach: od ciągu ulic Piłsudskiego poprzez strefę nadjeziorną wraz z Parkiem Oskara Tietza, Parkiem przy Pomniku Harcerzy, Stanicę przy rzece Warcie, obwodnicę, uliczki prowadzące do rynku, rejon Placu Kościuszki po Park przy ul. Langowicza, Sikorskiego oraz Bielsko. Wykaszano i podlewano trawniki, oczyszczano przekwitnięte już rabaty kwiatowe. Profilowano oraz korygowano ścieżki, Informator Międzychodzki, listopad 2013 przycinano żywopłoty. Codziennie zbierane są odpady, które nie trafiają do koszy. Ukończono także prace w rewitalizowanym Parku im. Michała Skrzypczaka (Muszla) od ustawienia wszystkich ławek, kubłów na śmieci po wysianie trawy. Efekt trzeba przyznać jest bardzo przyjemny dla oka. Ponadto w Parku O. Tietza oraz w strefie nadjeziornej powymieniano ławki na nowe. Z dużym zaangażowaniem członkowie Klubu pracowali przy usuwaniu zakrzaczeń na skarpach przy wiadukcie kolejowym w Międzychodzie. Trwa już także okres wzmożonych prac pod kątem wygrabiania trawników z liści, choć to dopiero początek jesieni... Należy także dodać, że aktualnie zostały także zakończone prace kadry Klubu nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, tj. nad przygotowaniem Projektu Planu Zatrudnienia Socjalnego - Planu Zadaniowego na rok 2014, jak też nad Programem Zajęć Terapeutyczno Szkoleniowych 2013/2014. Z dużą starannością dbamy o to, by z roku na rok udoskonalać nasze Programy, tak by służyły one naszej małej społeczności. Mamy nadzieję, że cel, jakim jest dobro i zadowolenie drugiego człowieka jest przez nas efektywnie realizowany i pozytywnie postrzegany przez innych ludzi. Małymi krokami zbliża się koniec roku Dla większości osób w międzychodzkim Klubie Integracji Społecznej oznacza to również zakończenie programu prac społecznie użytecznych. Niestety w tym roku ostatnie tzw. tygodniówki kończą się w listopadzie. Problem ten dotknie 88 członków KIS-u. Wynagrodzenie jakie otrzymywali z tytułu tych prac wynosiło 320zł. za 40 godzin w miesiącu. Trzeba tu powiedzieć, że dla tych osób stanowi to najczęściej jedyne źródło dochodu. Tak więc z pozoru niewielka kwota jest ogromną formą wparcia dla domowego budżetu. Innym rodzajem pomocy, jaki oferujemy członkom naszego Klubu są paczki żywnościowe udzielane min. 2 razy w miesiącu za pośrednictwem Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu (poprzez Stowarzyszenie KIS Empatia ). Pomimo zakończenia z końcem listopada w/w programu pracować będziemy jeszcze mniejszą grupą osób, w programach: Staże do osób powyżej 50 roku życia 9 osób Roboty Publiczne 4 osoby Umowa zlecenie 13 osób. W ubiegłym miesiącu praca w przestrzeniach zielonych naszego miasta skupiała się przede wszystkim na jesiennych porządkach opierających się głównie na pielęgnacji trawników, czy sprzątaniu ciągów chodnikowych, itp. Obszary tych prac pozostają niezmienne: Ogródek Jordanowski, obszar całego Lipowca, strefa nadjeziorna wraz z Parkami Michała Skrzypczaka, O. Tietza, Parkiem za Pomnikiem Harcerzy, rejon Placu Kościuszki, Stanica wraz z uliczkami prowadzącymi do rynku, obwodnica prowadząca na Bielsko, skwer przy ul. Langowicza oraz przy ul. Sikorskiego. Ponadto członkowie Klubu prace porządkowe wykonywali na Dworcu Głównym. Świadczyliśmy także techniczną pomoc w przygotowaniach do IV Gali Sportów Walki, która miała miejsce na Hali Widowiskowo Sportowej (m.in. przewożenie i ustawianie krzeseł z lokalnych szkół i świetlic, układanie wykładzin). W ramach współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy aktywnie uczestniczyliśmy w pokazach/warsztatach florystycznych. Braliśmy także udział w doświadczeniach prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzu przy ul. Chrobrego w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Mimo jesiennej aury w minionym miesiącu zostały dokonane nasadzenia liliowców, cebul tulipanów oraz jałowców. Warto wspomnieć, że dnia października 2013 w Białobrzegach odbyło się posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, w którym to koordynator międzychodzkiego KIS miał okazję uczestniczyć. Konferencja była też okazją do poruszenia tematyki związanej z 10-leciem funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Z dniem 4 listopada rozpoczęliśmy cykl zajęć szkoleniowych 2013/2014 dla członków Klubu Integracji Społecznej. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w sali sesyjnej UMiG. Naszym gościem była Pani wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, która przygotowała dla nas prezentację multimedialną pod kątem Planu Rozwoju Lokalnego i roli KIS-u w zadaniach Gminy na 2014 rok. Trzeba przyznać, że wielu z nas temat ten bardzo zainteresował. Przed nami jeszcze wiele innych ciekawych spotkań, m.in. z prof. Tadeuszem Baranowskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Rafałem Litke, terapeutą Robertem Humskim, czy kierownikiem ZUS Dagmarą Wdowiak. Mamy nadzieję, że zaplanowany do kwietnia 2014 r. Program Szkoleniowy przyniesie wiele korzyści naszym Klubowiczom. Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie Katarzyna Królak Informator_listopad_2013.indd :28:55

5 Informator Międzychodzki, listopad Jesień w Dwójce Początek roku szkolnego kojarzy się zwykle z intensywną pracą. W szkole jest jednak wiele okazji, by nie tylko wytężać umysł, ale i doskonale się bawić. Co roku SP2 organizuje doskonałą zabawę z ziemniakiem w tle. W tym roku wyjątkowo organizacją imprezy zajęły się p. Justyna Brzezińska i p. Ewa Marciniak-Kolanowska, nadając jej zupełnie inną formę. Dnia odbyła się gra uliczna Międzychodziaki. Z twarzami pełnymi uśmiechów dzieci odczytywały mapy, szukały wskazówek i uczestniczyły w kartoflanych konkurencjach, odwiedzając przy tym najciekawsze miejsca w Międzychodzie. Nagrodą główną za ich trud był dzień bez pytania. Finał gry nastąpił na Stanicy nad Wartą, gdzie odbyła się piknikowa uczta. Po rywalizacji dzieci nareszcie mogły upiec kiełbaski na ognisku, które przygotował dla nich międzychodzki KiS. Nie zabrakło też atrakcji: klasy wykonywały plakaty, tańczyły i śpiewały piosenki. Szczególne miejsce w kalendarzu imprez szkolnych zajmuje już od kilku lat uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych, która zawsze odbywa się 14 października. Pochmurny i chłodny ranek nie przeszkodził pierwszakom, którzy niezwykle podekscytowani, wraz z rodzicami, a niektórzy także w towarzystwie dziadków, zgromadzili się w sali Ogrodu Jordanowskiego. Najpierw odbyły się krótkie spotkania z wychowawcami - p. Elżbietą Tomaszewską, która przygotowała scenariusz uroczystości oraz p. Joanną Zawiślak i Jolantą Zamożniewicz. Takich chwil nie można zapomnieć... Uśmiech na twarzy, łomot serca, spojrzenia najbliższych, ciekawość i duma- wszystkie te uczucia towarzyszyły najmłodszym w chwili, gdy zajmowali miejsca na scenie. Emocje powoli opadały, choć nie zabrakło łez wzruszenia, zwłaszcza w momencie ślubowania wypowiadanego przez zgromadzonych na sali rodziców. Wielu z nich po raz kolejny w życiu mogło na nowo odkryć wartość i wielkość skarbu, jakim jest każde dziecko. Po tej podniosłej uroczystości, której bohaterami były pierwszaki odbyła się kolejna, tym razem skierowana do grona pedagogicznego. Uczniowie klasy IIIa pod kierunkiem swojej wychowawczyni- p. Kamili Napierały wspieranej przez p. Krystiana Dobkiewicza przygotowały bardzo barwny i żywy program słowno-muzyczny, który miał wyrazić życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Nad występem dzieci czuwała p. Żaneta Rachowiak, od października zastępująca wychowawczynię klasy III. Dodatkowo miłym akcentem tego dnia stały się drobne upominki dla wszystkich pracowników szkoły, które własnoręcznie przygotowała Rada Samorządu Uczniowskiego. Kolejną okazją do zabawy stało się szkolne Święto Dyni, którego inicjatorem i organizatorem, jak i w roku ubiegłym, stała się anglistka - p. Eliana Sokołowska. Halloweenowe przebrania, nastrój grozy i tajemniczości, krótkie przedstawienia przygotowane przez klasy stały się nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy na temat amerykańskiej kultury, ale przede wszystkim szansą na integrację zespołów klasowych. Wielu uczniów mogło także wykazać się inwencją twórczą i ujawnić swoje talenty aktorskie. W ramach kultywowania polskich tradycji związanych z obchodami Święta Zmarłych wiele klas wraz z wychowawcami udało się na międzychodzkie cmentarze. Zapalając znicze i porządkując opuszczone mogiły dzieci mogły wyrazić swój szacunek wobec zmarłych, nie tylko bliskich. Kilka klas spotkało się na Cmentarzu Parafialnym z p. Antonim Taczanowskim. Wysłuchały prelekcji poświeconej historii międzychodzkich nekropolii i poznały sylwetki znanych międzychodzian. Nostalgiczne listopadowe święto nabrało dzięki temu także charakteru swoistej lekcji lokalnego patriotyzmu. Jednym z zadań realizowanych przez szkołę jest propagowanie zdrowego stylu życia. W związku z tym p. Joanna Deus- Dobrowolska i st. pielęgniarka Joanna Śródecka podjęły się przygotowania serii spotkań z młodzieżą, których celem było uświadomienie korzyści płynących ze spożywania 5 posiłków dziennie. Dzięki współpracy z Nestle udało się pozyskać szereg ciekawych pomocy, także filmów, dzięki którym łatwiej rozbudzać świadomość żywieniową najmłodszych. Na spotkania zostali zaproszeni także gimnazjaliści. Prelekcji i pokazowi filmów towarzyszyła także prezentacja przykładowych 5 posiłków. Reakcja odbiorców pozwala sadzić, że wielu uczniów postanowi przynajmniej podjąć próbę zmiany swoich nawyków żywieniowych. Joanna Deus-Dobrowolska Klasa I a z wychowawczynią- p. Elżbietą Tomaszewską klasa I b z wychowawczynią- p. Joanną Zawiślak Klasa I c z wychowawczynią -p. Jolanta Zamożniewicz Młodzi artyści 3 października 2013 r. międzychodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny, ósmy, rok akademicki. Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru rozpoczęło uroczystości. Zebranych studentów i gości powitał p. Włodzimierz Praszka. Uroczystość zaszczycili: wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, burmistrz Roman Musiał, przewodniczący RM Zygmunt Mleczak, wicestarosta Jędrzej Schubert, przewodniczący RP Rafał Litke, dyrektor CAK PROM Urszula Nowak. Gorącymi oklaskami powitano honorowego Rektora UTW dr Włodzimierza Łęckiego oraz dotychczasowego prezesa p. Tadeusza Środeckiego. Pan J. Schubert w swym wystąpieniu podkreślił rolę UTW cytując B. Franklina: Jeżeli macie jakieś dobre pomysły, to je pielęgnujcie. Marzenia nie mają lat, nauka nie zna ograniczeń. Prowadzący, p. W. Poraszka odczytał tekst uchwały nr 19/2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Tadeusza Środeckiego z pełnionej funkcji prezesa UTW. Zarząd na to stanowisko powołał p. Marię Furchert. Uroczyście nadano p. Stefanii Piechowiak i p. Adamowi Nowakowi tytuł Honorowego Członka Przedszkole BAJKA w Bielsku W publicznym Przedszkolu BAJKA w Bielsku dnia 30 października miało miejsce pasowanie dzieci na przedszkolaków. Wszystko było w bardzo uroczystej oprawie i zaczęło się od krótkiego wstępu który dokonała dyrektor przedszkola Pani Lidia Szymańska-Kierzynka witając gorąco przybyłych rodziców. Następnie najmłodsza grupa trzylatków w strojach smerfów wraz z swoją wychowawczynią Panią Moniką Kąkolewską wkroczyła do sali gromko witana oklaskami przez zaproszonych rodziców. Milusińscy pod kierunkiem swojej opiekunki przygotowali niespodziankę dla rodziców, jakim były występy taneczne oraz śpiewnie smerfowych utworów. Momentem kulminacyjnym w bajkowym przedszkolu w Bielsku było pasowanie naszych skarbów na przedszkolaków. Tego wspaniałego ceremoniału dokonała dyrektor przedszkola wraz z wychowawczynią wręczając dyplomu oraz przykładając do ramienia każdego z smerfów kolorowego ołówka symbolizującego rozpoczęcie pierwszego etapu edukacji. Na zakończenie po tym podniosłym momencie dzieci zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy, a następnie każdy nowy przedszkolak wraz z swoim rodzicem ulepił podobiznę smerfa z białej i niebieskiej plasteliny. Krzysztof Wolny INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 nr 76 Pasowanie na przedszkolaka UTW. W poczet studentów przyjęto również 15 osób, które złożyły ślubowanie. W kolejnej części uroczystości głos zabrał Honorowy Rektor UTW dr Włodzimierz Łęcki, dedykując ustępującemu prezesowi dziesięć złotych myśli o człowieku. Podkreślił, że bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest i dobre słowo. Wykład inauguracyjny na temat I stworzył Bóg Profilaktykę, czyli biblijne (i nie tylko) inspiracje dla profilaktyki społeczno-edukacyjnej życia małżeńskiego wygłosił dr Andrzej Stogowski. Nowa prezes UTW, p. Maria Furchert podziękowała ustępującemu prezesowi p. T. Środeckiemu za dotychczasowa pracę, olbrzymi wkład włożony w organizację i działalność UTW. P. Tadeusz Środecki ze wzruszeniem dziękował wszystkim współpracownikom, sponsorom i osobom wspierającym jego działalność. W ostatniej części spotkania chór zaprezentował krótki program artystyczny, na który złożyły się piosenki Eleni. Grupa młodych animatorów CAK PROM przedstawiła tańce greckie. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaude Mater Polonia. Elżbieta Babst Informator_listopad_2013.indd :29:00

6 6 Redakcja otrzymała tekst p. Radnego Krzysztofa Wolnego, który publikujemy poniżej. NIE MA ROZWOJU GOSPODARCZEGO! (...) NIE MA ROZWOJU GOSPODARCZEGO w naszej gminie. A co gorsza, tegoroczny budżet jest najsłabiej wykonywany, jeśli chodzi o dochody w przeciągu ostatnich 10 lat. Największa bolączka naszej gminy, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, nadal jest w powijakach. Nie tworzy się stref ekonomicznych stale twierdząc, że jesteśmy źle położeni w stosunku do głównych dróg komunikacyjnych. Pragnę dodać, że istnieje podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i o dziwo należy do niej Gmina Drezdenko i Strzelce Krajeńskie. Czy są one lepiej usytuowane od Międzychodu? Na pewno mają racjonalniej myślące władze! Od czerwca, pomimo powołania przez burmistrza superorganu, który miał zbuforować druzgocące oddziaływanie upadku Christianapolu na budżet gminy oraz utratę miejsc pracy, nic się nie wydarzyło. Nie powstał nowy zakład pracy, co poskutkowało wzrostem o ponad 200 osób grona bezrobotnych, a niektórzy tylko dzięki własnej przedsiębiorczości znaleźli pracę, ale niestety poza granicami naszej gminy. Jest jeszcze duża rzesza osób które obecnie przebywają na zwolnieniu chorobowym i gdy się skończy najprawdopodobniej powiększą grupę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Burmistrz twierdzi, iż należy nagłaśniać informacje o nowych miejscach pracy takich jak na przykład powstanie stacji benzynowej w Gorzyniu, aby nie powstało wrażenie że po likwidacji Christianapolu na naszym terenie jest regresja. Uważam, że to kpina, bo nikt inny jak urząd blokował poprzez swe nieudolne działania powstanie tej inwestycji, a teraz próbuje przypisać sobie zasługi jej powstania. O wszystkich perypetiach powstawania stacji najlepiej mogą opowiedzieć sami inwestorzy. Ostatnio przy głosowaniu podatków burmistrz zaproponował obniżenie podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 1 grosz, a od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą o 12 groszy. Budżet straci na tej obniżce około zł, a przedsiębiorca nie zauważy tej obniżki prawie wcale. Przedstawiając tę propozycję międzychodzkim przedsiębiorcom śmiali mi się w twarz. Większość z nich w naszej gminie ma powierzchnie gruntu średnio 50m 2 i budynku również, a więc u nich obniżka podatku skutkowałaby w sumie kwotą 6,40 zł oszczędności w skali roku. Można przyjąć, że jest to raczej chwyt pod publiczkę aniżeli faktyczna chęć pomocy przedsiębiorcom. Dlatego wnioskowałem o to, by pozostawić te podatki na tegorocznym poziomie. Budżet zyskałby zł, które można byłoby przekazać na przykład na pomoc organizacjom pożytku publicznego, pomoc społeczną czy też dofinansować oświatę. Przedsiębiorcy i tak by zyskali, chociażby na wskaźniku inflacji. Jednak za moim wnioskiem głosowało tylko 6 radnych: Anna Danielczak, Stefan Niedziółka, Wojciech Dyl, Edward Doroba, Rafał Ciszewicz i ja. Takie oto działanie to dla burmistrza dawanie sygnału przedsiębiorcom do inwestowania według mnie raczej powód do uśmiechu na twarzy. Rada może pomóc przedsiębiorcom w bardziej wymierny sposób np. poprzez zwolnienie podatkowe czy pomoc de minimis, co zresztą robi. Burmistrz może natomiast umorzyć bądź odroczyć spłatę podatku. Tak też robi, dziwne tylko, że co roku większość podmiotów i osób fizycznych jest taka sama. To, że w naszej gminie nie ma rozwoju gospodarczego widać przede wszystkim w budżecie gminy. Po półroczu dochody gminy wykonane były na poziomie 44,84% zamiast 50%. Przyjmując, że w większości pierwszego półrocza istniała jeszcze firma Christianapol i kilka innych podmiotów, można zakładać że dochody w drugim półroczu będą jeszcze gorsze. Są jednak gminy, które przy tak złej kondycji gospodarczej kraju wypracowują swoje dochody: Pniewy 52% Pszczew 50% Międzyrzecz 53,2% Skwierzyna 50,8% Drezdenko 50,2% Dodatkowo oprócz niewykonania dochodów tracimy pieniądze na działalność nieprzemyślanych inwestycji. Na samych Mniszkach w pierwszym półroczu straciliśmy ponad zł, na domu spotkań w Mierzynie ponad zł. W sumie PROM na tych dwóch inwestycjach stracił ponad zł. Spółka MOSTiR nadal jest na olbrzymim minusie, który nie pozwala im samofinansować własnych inwestycji i powoduje zadłużanie się gminy, by jakiekolwiek inwestycje w tej spółce przeprowadzić. Następnym elementem, który powoduje wzrastanie długu gminy (obecnie jest on na poziomie 34,35%, co daje ponad zł zadłużenia i na koniec roku zapewne będzie wyższy) jest przeprowadzanie inwestycji, na które w obecnej sytuacji gospodarczej nas nie stać. Przykładem jest budowa pseudoobwodnicy ul. Sadowej (koszt ponad zł) czy rewitalizacja portu (koszt pond zł). Z powodu zadłużenia rocznie musimy spłacać ponad milion zł odsetek. Nie oznacza to, że jestem przeciwny sięganiu po środki unijne. Jak najbardziej należy to robić, jednak zawsze trzeba liczyć możliwości na zamiary. Niestety w naszej gminie się nie liczy, czego efektem jest coraz większy brak pieniędzy w budżecie, a zarazem lawinowo wzrastające zadłużenie. Obserwując ostatnie siedem lat rozwoju naszej gminy dochodzę do wniosku, że priorytety które przyjęli obecni włodarze to niestety nie jest rozwój poprzez tworzenie warunków do powstawania nowych firm ani nawet rozwój turystyki czy też uzdrowiska. Kierunkiem tym jest świadome lub, co gorsza, nieświadome tworzenie sypialni. Sypialni dla coraz większego procentu emerytów i rencistów, sypialni dla nielicznych pracowników firm powstających w ościennych powiatach oraz sypialni dla coraz większej rzeszy bezrobotnych. Na pewno przy większej rozwadze i chęci konsultowania swoich decyzji oraz kierunków rozwoju z wyborcami, a nie ciągle tymi samymi jednostkami, może byłby wypracowany zdecydowanie lepszy kierunek rozwoju naszego miasta i gminy. Czy można coś zrobić z obecnie panującą stagnacją w naszej gminie? Można. Już za rok wybory samorządowe. Zamiast siedzieć w domu należy iść do wyborów, nawet pojedynczy głos jest na wagę złota. Im więcej mieszkańców pójdzie do urn tym większa szansa na zmianę władzy, a co za tym idzie zmianę priorytetów działania oraz rozpad sieci nieformalnych powiązań, które duszą naszą gminę. Krzysztof Wolny Informator Międzychodzki, listopad 2013 Informacje Zarządu Powiatu UMOWY W SPRAWIE DRÓG 26 września Zarząd Powiatu podpisał umowę z Gminą Chrzypsko Wielkie w sprawie udzielenia, w 2014 roku, pomocy finansowej ( zł) Gminie Chrzypsko Wielkie na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej w Chrzypsku Wielkim etap II. Tego dnia Zarząd upoważnił też Starostę i Wicestarostę do podpisania umów: 1. z Gminą Kwilcz na przekazanie Powiatowi Międzychodzkiemu, w roku 2014, dotacji celowej w kwocie zł na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lubosz Chudobczyce ; 2. z Gminą Chrzypsko Wielkie w sprawie udzielenia pomocy finansowej ( zł) Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2014 r.; 3. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Usługi Handel Transport JAN POL Jan Czepczyński z Pniew na wyrównywanie lokalnych zaniżeń na odcinku drogi powiatowej nr 1722P, w m. Krzyżkówko (wynagrodzenie: ,60 zł, termin wykonania: r.). DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODU DLA STRAŻY Zarząd 26 IX podpisał też umowę z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w sprawie przeznaczenia kwoty zł na pokrycie części kosztów zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego PSP w Międzychodzie. NADZORY W KOTŁOWNI 26 IX Zarząd podpisał umowę z Panem Eugeniuszem Dragońskim na nadzorowanie pracy kotłowni gazowej w budynku przy ul. Sikorskiego 22 w Międzychodzie oraz na dokonywanie przeglądów stacji redukcyjno pomiarowej w w/w budynku i dokumentowania tych czynności w dzienniku przeglądów. Termin zakończenia umowy ustalono na dzień r. SPRAWY ZOZ-u Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek SP ZOZ w Międzychodzie o przekazanie części dotacji w wysokości zł na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektów szpitalnych oraz wydał oświadczenie o wyrażeniu zgody na lokalizację lądowiska śmigłowcowego na dachu nowego obiektu szpitalnego. PRZEBUDOWA DROGI IZDEBNO CHRZYPSKO WLK. Na posiedzeniu w dniu 3 października 2013r. Zarząd Powiatu upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania umów z firmą SKANSKA S.A. z Warszawy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1744P Izdebno Charcice Chrzypsko Wielkie, od km do km 2+467, na długości 1600 m oraz Zakładem Projektowania, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót Drogowo Mostowych Bogusław Ćwiertniak z Międzychodu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy w/w przebudowie. DELEGACJA LGD PUSZCZA NOTECKA ZAPROSZONA DO BRUKSELI 4 listopada w biurze LGD PUSZCZA NOTECKA spotkali się przedstawiciele Starostwa Szamotulskiego (Pani Joanna Synoradzka) oraz Międzychodzkiego (Pan Tadeusz Wienke), gmin: Wronki (Pan Artur Hibner), Międzychód (Pan Sebastian Cejba), Kwilcz (Pan Daniel Kozubowski), Sieraków (Pan Mateusz Borowski) oraz Chrzypsko Wielkie (Pani Małgorzata Borowicz). Wszyscy przywieźli z sobą materiały do zaprezentowania podczas wyjazdu do Brukseli. Nieobecni przedstawiciele Miasta i Gminy Ostroróg, gminy Obrzycko oraz miasta Obrzycko deklarowali współpracę i włączenie się we wspólną promocję 10 i 31 października odbyły się kolejne spotkania najmłodszego z ciał doradczo-opiniujących Burmistrza Rady Młodych. Członkowie Rady ponownie spotkali się w budynku Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, aby omówić sprawy organizacji Jarmarku Świątecznego. Impreza ma odbyć się 15 grudnia, w niedzielę handlową na Rynku. Organizatorami jarmarku jest Rada Młodych oraz Centrum Animacji Kultury Prom, a zaproszone do współtworzenia świątecznego klimatu zostały m.in. szkoły, przedszkola oraz liczne instytucje kulturalne i społeczne z Międzychodu. Ponadto na październikowych spotkaniach członkowie Rady dyskutowali nad programem przyszłorocznych Wakacji z pompą oraz pomysłem stworzenia międzychodzkiej telewizji internetowej. Dopinano również ostatnie szczegóły związane z przygotowaniem badania sondażowego wśród poprzez dostarczenie materiałów promocyjnych. Ze strony Lokalnej Grupy Działania obecni byli Łukasz Klapczyński oraz Irena Wojciechowska. Powodem spotkania było zaproszenie przez Departament PROW UMWW delegacji LGD Puszcza Notecka do działań promujących Wielkopolskę w Brukseli podczas Dnia Świętego Marcina. LGD prezentować będzie m.in. nasze dziedzictwo kulturowo-kulinarne oraz promować region jako atrakcyjny turystycznie, warty odwiedzenia. Koszt dojazdu oraz pobytu przedstawicieli Puszczy Noteckiej pokrywa UMWW. Wydarzenie to odbędzie się 28 listopada br. Spotkanie Rady Młodych międzychodzkiej młodzieży, które dotyczyć będzie preferencji spędzania czasu wolnego oraz potrzeb w zakresie form aktywności pozalekcyjnych. Uzgodniono termin kolejnego spotkania na 5 grudnia, w celu utworzenia KALENDARZA IMPREZ I WYDARZEŃ na rok 2014 i dopracowania zasad wspólnego promowania. Na spotkanie LGD przygotuje swój kalendarz imprez i zbierze wstępne terminy imprez z Gmin Partnerskich i Starostw. Zaproponowano, aby spotkania te odbywały się cyklicznie każde na terenie innego Urzędu Gminy. 5 grudnia spotykamy się w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim. Irena Wojciechowska, Wiceprezes LGD Puszcza Notecka Trzy październikowe Sesje Rady Miejskiej W październiku miały miejsce aż trzy spotkania Rady Miejskiej Międzychodu. Pierwsze z nich odbyło się 2 października i jego główne tematy dotyczyły funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ZUO Clean City sp. z o.o. oraz realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Natomiast tematem przewodnim sesji 23 października była informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Ostatnia sesja w miesiącu miała miejsce 30 października, a w jej trakcie podejmowano tematy realizacji lokalnych strategii działania przez lokalne grupy za lata oraz założenia nowych strategii na okres programowania Prezentacji podjęli się przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta oraz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka. Ponadto Zastępca Burmistrza Pani Agnieszka Leśniewska przedstawiła informacje na temat realizowanych projektów na rzecz rozwoju turystyki oraz zaawansowania prac związanych z ustanowieniem uzdrowiska Międzychód Zdrój. W trakcie sesji wystąpił również Pan dr architekt Bartosz Kaźmierczak, pracownik Politechniki Poznańskiej i osoba zaangażowana w działania prowadzące do zrealizowania projektu pn.: Międzychód Zdrój - Wielkopolski Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej. Powrót do źródeł - przywrócenie funkcji uzdrowiskowej miasta. Informator_listopad_2013.indd :29:01

7 Informator Międzychodzki, listopad Informacje Zarządu Powiatu W SPRAWIE KÓŁ ŁOWIECKICH 3 X Zarząd podjął uchwałę zmieniającą Regulamin wsiedlania zwierzyny drobnej w kołach łowieckich na terenie powiatu międzychodzkiego do udziału w programie dodano dwa koła łowieckie. DOSTAWY SOLI KAMIENNEJ Na posiedzeniu w dniu 18 października 2013r. Zarząd Powiatu podpisał umowę z firmą DS Spółka z o.o. z Wrocławia na dostawę soli kamiennej drogowej niezbrylającej gat. DR o granulacji do 6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych. UPOWAŻNIENIA DLA KIEROWNIKÓW 18 X Zarząd podjął uchwałę Nr 116/135/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych. UMOWA Z OHP Na posiedzeniu w dniu 24 października 2013r. Zarząd Powiatu podpisał Aneks do umowy zawartej z Wielkopolską Komendą OHP w Poznaniu w sprawie bezpłatnego użyczenia lokalu o powierzchni 50,13 m 2 przy ul. 17 Stycznia 143 w Międzychodzie z przeznaczeniem na prowadzenie Młodzieżowego Centrum Kariery przedłużenie umowy do 30 czerwca 2014r. DOSTAWA MEBLI 24 X Zarząd podpisał umowę z firmą Drzewiarz-Bis Sp. z o.o. z Lipna na dostawę mebli do pomieszczeń budynku szkolnego w celu stworzenia Izby Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie gabloty stojące i wiszące oraz szafko-gabloty oraz umowę z firmą BIT Karolina Górka z Międzychodu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i instalacją do budynku szkolnego w celu stworzenia Izby Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie projektor i laptop. DOSTAWA DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH 24 X Zarząd podpisał umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń w roku UMOWA Z GMINĄ CHRZYPSKO 24 X Zarząd podpisał Umowę z Gminą Chrzypsko Wielkie na udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1744P od km do km 2+467, na długości 1600 m oraz umowę z Gminą Sieraków na udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1744P od km do km 2+467, na długości 1600 m i umowę z Zakładem Projektowania, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót Drogowo Mostowych Bogusław Ćwiertniak z Międzychodu na wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych, usytuowanych w ciągach następujących dróg powiatowych: 1718 P Międzychód Gorzycko dr. kraj. Nr 24; 1721 P dr. woj. nr 182 Kolno Kamionna; 1746 P dr. woj. nr 182 Mylin Chrzypsko Małe gr. pow. szamotulskiego; 1739 P dr. woj. nr 182 Lutomek Lubosz Chudobczyce gr. pow. szamotulskiego. CERiP w Mniszkach 10 tys. zwiedzających w roku 2013 Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach po otrzymanym w ubiegłym roku wielkim wyróżnieniu jakim była nagroda specjalna w konkursie na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce (i 8 tys. zł!) stało się w roku bieżącym jeszcze bardziej popularne i przyjęło rekodową, jak do tej pory liczbę turystów aż 10 tysięcy osób od stycznia do listopada (odpłatnych, nie licząc dodatkowych kilku tysięcy osób podczas imprez plenerowych, ogólnodostępnych organizowanych w Mniszkach)! Zwiedzający Mniszki to grupy z całej Polski dzieci, młodzież, dorośłi głównie z Poznania i okolic, Gorzowa i okolic, ale także np. z Wrocławia, Gniezna, Warszawy, Białegostoku i innych miast w całej Polsce. Prócz tego CERiP jest też miejscem, gdzie bardzo chętnie przyjeżdżają grupy zagraniczne goszczące w naszym kraju. W tym roku byli to zwiedzający z bardzo odległych krajów np. z Armenii, USA, a także bliższych nam - Irlandii, Francji, Niemiec... Wiele z tych grup zapraszanych jest do Mniszek przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dla którego nasz ośrodek stał się pokazowym, modelowym przykładem tego jak można z pomocą unijnych pieniędzy zrewitalizować dziedzictwo kulturowe na terenach wiejskich. Mniszki odwiedzali też więc członkowie Komisji Europejskiej w ramach wizytacji Komitetu Monitorującego i Ministerstwa Rolnictwa. Razem było to ponad 280 grup, każda indywidualnie obsługiwana, z osobnym programem, spędzająca w Mniszkach od 2,5 do 4,5 godz. Każda grupa otrzymuje też swoich przewodników, ma przygotowane warsztaty (wikliniarskie lub garncarskie, pokazy robienia masła, prania, zajęcia przyrodnicze i inne). Bywa, że dziennie Mniszki odwiedza 5-7 autokarów, jest to więc mnóstwo bardzo precyzyjnych zadań organizacyjnych po to, by każda wycieczka, każdy turysta indywidualny był dobrze przyjęty i wyjeżdżał zadowolony ze spędzonego w Mniszkach czasu. CERiP ze swoimi wystawami jest też bardzo chętnie zapraszane na różnego rodzaju targi i wystawy, festyny. W tym roku mniszkowe warsztaty ginących zawodow mogliśmy zobaczyć na Targach Edukacyjnych w Poznaniu, Targach Wiosennych we Frankfurcie n. Odrą (!), w Ośrodku Kultury Leśnej przy Zamku w Gołuchowie, na Rynku w Czarnkowie, na Rynku w Krajence, w skansenie w Złotowie, na festiwalu etno w Szamotułach, na festynie w Nadleśnictwie Wronki. Wyjazdy takie są każdorazowo odpłatne czyli stanowią dodatkowy przychód dla CERiP. Dodatkową zaletą jest też to, że z wielu tych wypraw powstają bardzo interesujące programy telewizyjne, które są dodatkową, bezpłatną reklamą dla Mniszek i całej Gminy Międzychód. Filmy takie powstały z naszej wystawy w Szamotułach, z Targów we Frankfurcie, z festynów w Czarnkowie i Złotowie, i pokazywane były w lokalnych oraz poznańskich stacjach telewizyjnych. Przykładem przyjęcia naszego stoiska są tłumy zwiedzających podczas targów we Frankfurcie i entuzjastyczny artykuł we frankfurckiej prasie, opisujący naszą ekspozycję. Mniszki prezentowały się też oczywiście na międzychodzkich imprezach podczas najróżniejszych festynów. Codzienna obsługa turystów (grupowych i indywidualnych) to nie wszystko. Mniszki organizują też wiele atrakcyjnych i wartościowych imprez (podczas których jest wstęp wolny) prócz markowego Wielkiego Smażenia Powideł, które gromadzi już od lat po kilka tysięcy osób, w tym roku były w Mniszkach także Weekendy Rękodzielników zakończone ciekawymi koncertami kameralnymi, plener malarski studentów Uniwersytetu Artystycznego, impreza p.n. Muzyczny Poczęstunek z koncertem Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, koncerty Polskiej Akademii Gitary, spotkanie kilkusetosobowej grupy Rajdu Klonowego Liścia, spotkania artystyczne UTW, rajd harcerski Zapałka, zajęcia dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, konkurs bab wielkanocnych, rajd zabytkowych samochodów Klubu Citroena, uroczyste narady Straży Pożarnej, wizyta Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Tomasza Bugajskiego. Wszystkie te wydarzenia są doskonałą promocją całej Gminy Międzychód i atrakcji turystycznych w okolicy. Każda z grup zostawia też dodatkowe pieniądze w różnych miejscach Gminy za noclegi w naszych okolicznych ośrodkach, za wyżywienie, na zakupy, na pamiatki... Przy takiej ilości zadań warto też powiedzieć o finansach. Budżet na funkcjonowanie Mniszek na cały rok, zaplanowany w budżecie CAK PROM to kwota ,00 zł z dotacji Gminy przeznaczona na opłaty za utrzymanie obiektów, ogrzewanie, energię, amortyzację, wynagrodzenia pracowników, materiały i inne bieżące potrzeby. Resztę wypracować musimy sami. Podsumowany do końca września przychód CERiP razem z dotacji ( ,00zł) i przychodów własnych wyniósł 195 tys. zł (w tym zł z przychodów własnych). Koszty działaności CERiP wyniosły na koniec września zł. Od września do listopada przychód CERiP zwiększył się do kwoty 80 tys. zł. Przychód ten pochodzi ze sprzedaży biletów, warsztatów, pokazów i innych usług. Osiągnięty przychód własny (nie z dotacji) stanowi więc ponad 50 procent tego, co na rzecz CERiP przekazuje rocznie Gmina, co w przypadku instytucji kultury jest swego rodzaju rekordem. Szczegółowe kwoty podamy po podsumowaniu na koniec roku Warto też powiedzieć, że cała ta praca wykonywana jest przez wyjątkowo skromną kadrę stałych pracowników (tylko 2 osoby) i grupę pracowników zatrudnianych na zasadzie prac społecznie użytecznych lub umów zleceń głównie mieszkańców Mnich, Mniszek i Tuczęp. Aktualnie od czterech już lat, cały ciężar organizacji warsztatów i zajęć dla grup spoczywa na pani Żanecie Poszwald instruktorze pracującym od początku w CERiP, a jednocześnie Prezesie Stowarzyszenia Sami Swoi, które zapewnia pomoc we wszystkich sprawach związanych z pobytem grup. Dodatkowe wsparcie otrzymujemy też ze strony naszych wspaniałych przewodników grona ok. 10 osób, którzy praktycznie każdego dnia w sezonie wspomagają CERiP. Bez ich wysiłku, ale też bez początkowego wkładu pracy wszystkich twórców CERiP (przypomnijmy przy projekcie pracowali m.in. Lidia Górna, Agnieszka Leśniewska, Sławomir Nawrot, Kamil Szpotkowski, Joanna Prokopczuk; w tworzenie CERiP osobiście angażowali się Wojciech Mamet, pracą i zaangażowaniem wspomagała Dorota Mamet, pracowali w Mniszkach członkowie KIS, w tworzenie CERiP zaangażowana była Sołtys Mnich i Mniszek Irena Idziak, włączały się osoby gromadzące eksponaty, pomagają na co dzień pracownicy OPS) nie byłoby dzisiejszych sukcesów. Wszystkim składam bardzo serdeczne podziękowania! Jacek Kaczmarek Dajmy szansę każdemu dziecku Taki tytuł nosi projekt realizowany w Zespole Szkolno- -Przedszkolnym w Kamionnie. Projekt jest odpowiedzią za konkurs głoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania: Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (...) Projekt powstał dzięki Fundacji Obchodów 750-lecia Kamionny. Jego realizacja rozpoczęła się w połowie września, a zakończy w grudniu br. Wszyscy uczniowie Zespołu uczestniczyli w Dniu dla zdrowia, podczas którego poznawały tajniki zdrowego odżywiania pod okiem dietetyka Joanny Odwort, dr Leszek Grzesiak promował zdrowy styl życia i potrzebę aktywnego wypoczynku. Pod okiem Doroty Pakuły i Ireneusza Sochackiego dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy. Kulminacyjnym punktem tego dnia była degustacja potraw przygotowanych przez dzieci z wykorzystaniem polecanych przez dietetyka produktów oraz aerobik. Uczniowie korzystają z zajęć mających usprawnić ich percepcję i motorykę. Odbywają się zajęcia gimnastyki mózgu, gimnastyki ciała, gimnastyki buzi i języka oraz gry logiczne. Dzieci wymagające wsparcia logopedycznego odbywają warsztaty wspólnie z rodzicami. Zajęcia te prowadzą Dorota Pakuła, Joanna Napierała, Hanna Helwich i Bogna Gromadecka. Zajęcia odbywają się w specjalnie na ten cel przygotowanej sali gier i zabaw wyposażonej ze środków pozyskanych w projekcie w atrakcyjne gry i pomoce dydaktyczne. Placówka wzbogaciła się w audiometr Oscilla, dzięki czemu uczniowie pod okiem Hanny Nowaczyk korzystają z Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą Johansena. Beneficjentami działań projektowych są również nauczyciele i rodzice. Dla nich odbyły się kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kulinarne. Wartość całego projektu to kwota zł, w tym zł to dofinansowanie ze środków MEN a 1834 zł to koszt, jaki ponosi Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny. ( ) Jolanta Klawe Co nowego w Dolinie Kamionki? 7 października gośćmi burmistrza byli nadleśniczy Tadeusz Szymański Nadleśnictwo Bolewice oraz Kamil Szpotkowski. Goście zapoznali burmistrza z zamiarami realizacji projektów w Dolinie Kamionki. Nowe pomysły dotyczą wykreowania obiektu edukacyjno-turystycznego na bazie zabudowań Leśniczówki Papiernia, wprowadzenia hodowli pstrąga potokowego w wodach Kamionki oraz rozszerzenia udostępnienia atrakcji przyrodniczych w Dolinie Kamionki. Goście wskazywali na potrzebę współistnienia proponowanych obiektów i wzajemnego uzupełniania z CERiP w Mniszkach. Burmistrz ocenił pomysły jako ciekawe, wzbogacające ofertę turystyczną i edukacyjną i zadeklarował współpracę w przygotowaniu i realizacji projektów. (red.) Informator_listopad_2013.indd :29:03

8 8 Informator Międzychodzki, listopad 2013 Z życia Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie 25 listopada rusza pierwsza międzychodzka Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć. Jest to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women s Global Leadership Institute. Zaczyna się 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Podczas tych 16 dni, ma miejsce wiele innych ważnych dni takich jak: Międzynarodowy Dzień Obrony Praw Kobiet (29 listopada), Światowy Dzień Walki z AIDS (1 grudnia), Masakra w Montrealu (6 grudnia), Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia), Światowy Dzień na Rzecz Zniesienia Niewolnictwa (2 grudnia), Międzynarodowy Dzień Wolontariatu na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (5 grudnia). Hasło tegorocznej kampanii brzmi Od Pokoju w domu do pokoju na świecie, a jej celem jest przeciwdziałanie wszystkim formom przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, czyli nierównemu traktowaniu kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. W tym czasie w 160 krajach na świecie i wielu miastach Polski odbywa się setki wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne oraz instytucje - jednoczą swoje siły uświadamiając ludzi, jednocześnie wywierając nacisk na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy. Organizatorzy wydarzenia Klub Integracji Społecznej oraz Centrum Animacji Kultury Prom na czele z lokalnymi liderkami kampanii (Dorota Mamet, Natalia Czarnecka), a także przy wsparciu szkolnych Wyniki konkursu plastycznego Zwierzęta w moim otoczeniu. Konkurs był ogłoszony od 10 czerwca do 30 września 2013r. Organizator: Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce 2002 w ramach dotacji Starostwa Powiatu Międzychodzkiego KATEGORIA WIEKOWA 6-9 lat: I miejsce - Damian Tórz - klasa III b - SzP nr 1 w Międzychodzie II miejsce - Lena Waberska - klasa I a - SzP nr 2 w Międzychodzie III miejsce - Jakub Zamożniewicz - klasa I a - SzP nr 2 w Międzychodzie Wyróżnienie - Sandra Łapa - klasa III c - SzP nr 1 w Międzychodzie Wyróżnienie - Łukasz Pospieszny - klasa I b - SzP nr 2 w Międzychodzie Wyróżnienie - Maria Adamska - klasa III c - SzP nr 2 w Międzychodzie KATEGORIA WIEKOWA lat: I miejsce - Maciej Hała - klasa VI - SzP w Luboszu II miejsce - Natalia Musidlak - klasa VI - SzP w Luboszu III miejsce - Linda Dobkiewicz - klasa IIb - Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie Wyróżnienie - Patrycja Nowak - klasa VI - SzP w Luboszu Wyróżnienie - Adrianna Wasik - klasa IIB Zespół Szkół w Kwilczu Wyróżnienie - Oktawia Brandyk - klasa VI - SzP w Luboszu Wyróżnienie - Marcel Ćwiklak - klasa IV d - SzP nr 1 w Międzychodzie Na konkurs wpłynęło 200 prac ze szkół powiatu międzychodzkiego w dwóch kategoriach wiekowych. W trzeciej kategorii lat nie było uczestników. Dzieci i młodzież przygotowały dużo interesujących prac wykonanych w różnych technikach, przedstawiające zwierzęcy świat z najbliższego otoczenia, między innymi ulubione psy, koty, papugi, motyle, wiewiórki, pająki, zwierzęta gospodarskie, itd. Były też prace nie związane z tematem lub przedstawiały zwierzęta, które nie żyją w naszym regionie np. słonie, tygrysy, delfiny, nawet dinozaury. Te prace pomimo ciekawego wykonania nie zostały zakwalifikowane. Dodatkową nagrodą dla uczestników konkursu będzie wystawa około 30 prac konkursowych w Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie. Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy laureatów i wszystkich uczestników konkursu i opiekunów na podsumowanie i wręczenie nagród do Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie, w dniu 15 listopada 2013 roku, godz podczas otwarcia wystawy prac członków Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002 i wystawy pokonkursowej. Komisja konkursowa: Dariusz Nowak - Kier. Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe Jerzy Gackowski - artysta plastyk Krystyna Talarek - wiceprezes SAD2002 Elżbieta Ponińska - prezes SAD Lekcja teatralna Szkoła podjęła współpracę z Towarzystwem Kultury Teatralnej ze Szczecina; 1 zajęcia z cyklu planowanych spotkań teatralnych. Lekcja na temat kultury żywego słowa(dykcja, impostacja głosu jako podstawowego środka wyrazu aktorskiego). Forma: zajęcia prowadzone przez dwoje aktorów z żywym udziałem uczniów. Akcje Samorządu Uczniowskiego Noc Horrorów w szkole. Aula szkolna, 2 filmy: Koszmar z ulicy Wiązów i Rytuał ; duża frekwencja - ok. 150 osób Halloween w szkole: konkurs na najliczniej i najciekawiej przebraną klasę (obowiązkowo czarny kolor + upiorne dodatki) wygrała klasa I b (zadbali też o mroczny klimat w klasie); nagroda: upiorne przekąski 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć pedagogów, terapeutów, psychologa oraz zaangażowanych osób planują podjęcie tematu Przeciwdziałania Przemocy i Dyskryminacji wśród uczniów szkół średnich. Młodzież w artystyczny sposób wyrazi swoje emocje związane z tematem, poprzez dramę, plakat, piosenkę. Podsumowania dorobku artystycznego młodych ludzi podejmie się w dniu 25 listopada (rozpoczęcie kampanii) terapeuta uzależnień Robert Humski, posłuchamy także refleksji o dyskryminacji księdza Józefa Tomiaka - kustosza z Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie. Pedagodzy dzięki uprzejmości właścicielki Drukarni Bożeny Wesołowskiej otrzymają materiały, ulotki i książeczki dla (każdego ucznia) o relacjach w związku W miłości oczekuj szacunku do sporządzenia gazetek szkolnych lub przeprowadzenia lekcji wychowawczych. Sponsorzy główni MP SPED Michał Pospieszny oraz UMiG Międzychód sprawili iż Kampanię uświetni koncert Gienka Loski laureata telewizyjnego programu X-Factor bilety w cenie 10 zł ulgowy 15 zł normalny można nabyć lub rezerwować w Cak Prom pod numerem telefonu Kolejne wydarzania kampanii: Warsztaty samoobrony (MMA Devil Fight Club), Pokazy filmów na sali widowiskowej Cak Prom o powyższej tematyce połączone z dyskusją oraz pokazy treningów fitness (studio fitness Mirelli Urbańskiej) będzie można śledzić na plakatach, stronie internetowej banerach (centralne punkty miasta), facebooku CAK-u, a także spocie reklamowym promującym imprezę. Zachęcamy młodzież oraz mieszkańców Międzychodu do uczestnictwa w zaplanowanych przedsięwzięciach. Nie bądźmy obojętni na zjawisko przemocy i dyskryminacji, włączmy się we wspólne działania pod hasłem tegorocznej kampanii 16 dni. opr. Natalia Czarnecka Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu oraz dziesięciu jej filii odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Międzychodzie, istniejącą od 1950 r. Bibliotekarze zwiedzili także nasze miasto i piękne okolice. Gościliśmy pracowników Bibliotek Pedagogicznych z Poznania, Gniezna, Grodziska Wlkp., Nowego Tomyśla, Obornik, Swarzędza, Szamotuł, Śremu, Środy Wlkp., Wolsztyna i Wrześni. Po zwiedzeniu naszej placówki, wszyscy udali się do Muzeum Regionalnego, stanowiącego Oddział Biblioteki Publicznej im. J.D. Janockiego w Międzychodzie. W Muzeum goście zapoznali się z eksponatami o charakterze etnograficznym, zebranymi w salach poświęconych gospodarstwu domowemu, włókiennictwu, rolnictwu, kowalstwu oraz rybołówstwu. Następnie nauczyciele bibliotekarze odbyli spacer z przewodnikiem po Międzychodzie. Ku zadowoleniu wszystkich jesienna aura była bardzo sprzyjająca, świeciło piękne słońce, a pod nogami szeleściły kolorowe liście. W restauracji Stara Rozlewnia odbyła się uroczysta część Dnia Edukacji, podczas której zasłużonym pracownikom wręczono nagrody. Zebrani wysłuchali również krótkich wykładów nt. projektu jako metody pracy oraz zadań Szkolnego Szanowni Państwo Serdeczne podziękowania dla Pana Damiana Michałka za zorganizowanie zbiórki odzieżowej oraz przekazanie jej na cele statutowe Stowarzyszenia Klubu Integracji Społecznej Empatia. Prezes Stowarzyszenia Empatia Dorota Mamet KABARET POD WYRWIGROSZEM wraz z AGENCJĄ ARTYSTYCZNĄ JOANNA serdecznie zaprasza Państwa na swój program. Występ odbędzie się 5 XII 2013 r. o godz.: w Centrum Animacji Kultury przy Placu Kościuszki 9 w Międzychodzie. Kabaret Pod Wyrwigroszem to kwintesencja wielu gatunków teatralno-muzycznych. Prezentuje, więc szalone tempo, niezliczoną ilość przebieranek, komedię omyłek. Niezwykle zabawne teksty przybrane są w styl farsowy, który stoi na pograniczu teatru i kabaretu. Wizytówką kabaretu są z pewnością parodie, a także zabawne skecze, komentujące aktualną rzeczywistość społeczną. W programie Kurde Pologne znajduje się także wiele typowo kabaretowych piosenek. Warto obejrzeć, a potem stwierdzić, że ten kabaret jest ciągle w bardzo wysokiej formie! Czas trwania programu to około 2 godziny. Cena biletu wynosi normalne 50 zł, ulgowe 45 zł. Indywidualnie bilety można nabyć w Centrum Animacji Kultury przy Placu Kościuszki 9 w Międzychodzie lub na pl. Zamówienia zbiorowe na bilety przyjmujemy natomiast pod numerem tel: 41/ Bilety wraz z fakturą dostarczamy na miejsce pod wskazany adres, płatność za faktury do uzgodnienia. Koncert GIENKA LOSKI w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu Na Płeć odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. o godz na sali widowiskowej CAK Prom. bilety 10 zł ulgowy i 15 zł normalny do nabycia w CAK-u. Wielkopolscy nauczyciele bibliotekarze z wizytą w Międzychodzie i w Mniszkach. Organizatora Rozwoju Edukacji. Po części oficjalnej wyruszono na zwiedzanie pięknych okolic Międzychodu. Goście obejrzeli gotycki kościół w Kamionnie z 1499 r. Następnie udali się do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej w Mniszkach, gdzie zwiedzili warsztaty ginących zawodów, wystawę sprzętów służących praczce, wnętrze składu kolonialnego, dawnej kuchni, klasy szkolnej i poczty. Na zakończenie wszyscy raczyli się domowym ciastem. Pracownice Biblioteki Pedagogicznej w Międzychodzie dziękują licznie przybyłym gościom, a także Przyjaciołom Biblioteki, którzy pomogli zorganizować spotkanie. Szczególne podziękowania składamy naszemu przewodnikowi P. Antoniemu Taczanowskiemu, Dyrektorowi Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie. Podziękowania kierujemy również do Mirosławy Borowiak i Artura Paczesnego z Muzeum Regionalnego w Międzychodzie oraz do Jacka Kaczmarka i Witolda Marciniaka z Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Nadleśnictwu w Międzychodzie, Starostwu Powiatowemu oraz Urzędowi Miasta dziękujemy za publikacje, foldery i gadżety, którymi obdarowaliśmy naszych gości. Ewa Mitoraj Informator_listopad_2013.indd :29:06

9 Informator Międzychodzki, listopad Muzeum Regionalne KONKURS FOTOGRAFICZNY 15 października br. minęła 9. rocznica śmierci sierakowianina Ireneusza Linde, uznanego artysty fotografika, organizatora warsztatów fotograficznych, jednego z przedstawicieli polskiej szkoły fotografii plenerowej, wyróżnionego Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. W 2009 roku Muzeum Regionalne oddział Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie po raz pierwszy zorganizowało konkurs fotograficzny poświęcony pamięci Ireneusza Linde. Do udziału zgłosiło się wówczas 30 fotografików z powiatu międzychodzkiego, a ich najciekawsze prace przez wiele tygodni zdobiły galerię międzychodzkiego muzeum. Działaliśmy wtenczas z nadzieją, że owe przedsięwzięcie na stałe wpisze się do lokalnego kalendarza wydarzeń kulturalnych. Druga edycja konkursu odbyła się w zeszłym roku, wzbogacona o drugiego organizatora Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. W obecnej, III już, edycji grono organizatorów poszerzyło się o Starostwo Powiatowe w Międzychodzie i Sierakowski Ośrodek Kultury. Tegoroczny konkurs ogłoszono pod hasłem Biel i czerń w fotografii, które nawiązuje do klasycznej fotografii czarno-białej, do odległych czasów, w których zużywanie rolki kliszy było czynnością przemyślaną i zaplanowaną w najdrobniejszych szczegółach. Biel i czerń zabiera nas w sentymentalną podróż do czasów, w których intensywnie tworzył Ireneusz Linde, starając się zatrzymać afirmację widzianej rzeczywistości w krajobrazach, motywach, abstrakcyjnych detalach. Siła niektórych z nich tkwi właśnie w oszczędnej palecie kolorystycznej, pozwalającej dostrzec to co ważne i przemijające. Zapraszamy do udziału wszystkich sympatyków fotografii czarno-białej. Prace można składać w międzychodzkiej bibliotece i sierakowskim muzeum do 4 grudnia 2013 r. O regulamin konkursu oraz bliższe informacje o nim można pytać w Bibliotece Publicznej oraz w siedzibach muzeów: międzychodzkiego i sierakowskiego. Materiały konkursowe dostępne są również na stronach internetowych tych placówek. Agnieszka Konieczna Mieszkańców naszego miasta oraz Szanownych Gości serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych wystaw stałych i czasowych. Do końca listopada czynna będzie ekspozycja rysunków Daniela Kłody pt. Sztuka w hip hopie, do końca roku będzie można z kolei oglądać wystawę dawnych pocztówek pt. Miasto, w którym nie byłem od lat oraz wystawę znalezisk archeologicznych z terenu Szpitala Powiatowego w Międzychodzie pt. Ślady życia, ślady śmierci. Październikowe spotkanie Sejmiku Kultury. 9 października w restauracji Stara Rozlewnia odbyło się spotkanie Sejmiku Kultury. Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi w związku z czym Burmistrz Międzychodu, Klub Amazonek i Sejmik Kultury zaprosili nas na spektakl teatralny dotyczący profilaktyki raka piersi na monodram pt. Lewa, wspomnienie prawej. Monodram powstał w oparciu o autobiograficzną książkę znanej powieściopisarki i autorki sztuk scenicznych Krystyny Kofty. Widowisko przestrzega przed grzechem zaniechania głównie kobiety, choć płynące ze sceny przesłanie jest uniwersalne. Teresa Stępień-Nowicka - absolwentka krakowskiej PWST, wydział we Wrocławiu - związana jest z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu. Dzięki swojemu kunsztowi aktorskiemu docierała do serc i umysłów każdej kobiety siedzącej na widowni. Wyzwalała w słuchaczkach burze emocji. Była radość i były łzy. Widownia z ogromną empatią odbierała stany emocjonalne bohaterki monodramu. Była to wspaniała lekcja dla wszystkich jak zachować się takich sytuacjach, a nigdy nie wiadomo, kiedy się znajdziemy w podobnym położeniu. Wspaniała forma profilaktyki walki z rakiem. Dziękujemy Pani Gabrieli Strzyżewskiej za inicjatywę zorganizowania tego przedstawienia. Dziękujemy Panu i Pani Burmistrz za wsparcie finansowe, Centrum Animacji Kultury za użyczenie sceny, Klubowi Integracji Społecznej za przewiezienie tej sceny, a Jarosławowi Cichoszowi za przygotowanie techniczne do prezentacji spektaklu. Kolejne spotkanie Sejmiku odbędzie się 13 listopada (środa) w Restauracji Stara Rozlewnia. ZAPRASZAMY! Grażyna Kryger Muzeum Regionalne w Międzychodzie (Oddział Biblioteki Publicznej) ogłasza XXVIII edycję BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO na najciekawszą ozdobę choinkową. W związku z przygotowywaną przez naszą placówkę na grudzień atrakcyjną wystawą czasową, prezentującą bombki oraz inne ozdoby choinkowe, termin konkursu ulega przyspieszeniu, aby połączyć otwarcie wystawy prac konkursowych z ww. wystawą czasową. REGULAMIN Podstawowym celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli do zainteresowania się regionalnym rękodziełem artystycznym. Konkurs będzie ponadto okazją do wykazania się zdolnościami i umiejętnościami, nabytymi w toku nauczania. Konkurs ma charakter otwarty, po jego zakończeniu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac konkursowych. Wystawa będzie oddziaływać na kształtowanie gustów estetycznych odwiedzającej ją publiczności, w szczególności samych uczestników dzieci i młodzieży szkolnej. Zorganizowanie publicznej ekspozycji prac konkursowych będzie dla nich również motywacją do uprawiania rękodzieła. W konkursie mogą brać udział osoby, które wykonają samodzielnie, dowolną techniką, bez użycia gotowych elementów (tj. wyrobów fabrycznych, innych ozdób lub ich elementów, itp.) jedną lub więcej prac ozdób choinkowych lub innych elementów wystroju bożonarodzeniowego (stroiki na stół, szopki betlejemskie, gwiazdy, itp.), których wzornictwo powinno być oparte na tradycyjnych formach wielkopolskiego rękodzieła ludowego. Prace konkursowe powinny być wykonane przy użyciu tradycyjnych materiałów. Prace złożone na konkurs będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne w wieku 3 4 lat, dzieci przedszkolne w wieku 5 6 lat, uczniowie szkół podstawowych klas I III, uczniowie szkół podstawowych klas IV VI. W każdej z tych kategorii wiekowych zostanie wybranych trzech laureatów. Przy ocenie prac przez komisję, w skład której wchodzić będą osoby zawodowo zajmujące się sztuką (m.in. plastyk) brane będą pod uwagę następujące kryteria: samodzielność i staranność wykonania, oryginalność, inwencja własna, a także wykorzystanie przy pracy tradycyjnych materiałów, form i rozwiązań zdobniczych. Prace konkursowe muszą być opatrzone trwale przymocowaną kartką zawierającą następujące dane: nazwisko, imię i wiek autora, nazwa placówki (szkoła, przedszkole) oraz klasa lub oddział. Termin składania prac: 30 listopada 2013 r., godz , ocena prac przez komisję konkursową: 2 grudnia 2013 r. Wernisaż wystawy prac konkursowych (połączony z otwarciem wystawy bombek): 6 grudnia 2013 r. (godzina zostanie podana w odrębnym zaproszeniu) Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień: 15 stycznia 2014 r., godz SEDRECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! MIĘDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE LISTOPAD 4 listopada 1913 (100 lat temu) w Międzychodzie powstało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Prezesem został Antoni ZAPAŁOWSKI, a naczelnikiem Gniazda Józef BETKA. 4 listopada 1921 (92 lata temu) urodził się w Poznaniu Tadeusz Karol SKOWROŃSKI, lekarz, działacz społeczny, uczestnik wojny 1939 r. i żołnierz AK, więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, działacz kulturalny, kolekcjoner, filatelista, znawca starożytności międzychodzkich, zmarł w Międzychodzie r. 5 listopada 1680 (333 lata temu) urodziła się w Sierakowie Katarzyna LESZCZYŃSKA zd. OPALIŃSKA, królowa Polski, księżna Lotaryngii i Baru, żona wojewody poznańskiego (późniejszego króla Polski) Stanisława LESZCZYŃSKIE- GO, zmarła w Lunéville. 5 listopada 1886 (127 lat temu) urodził się w Mościejewie Franciszek PIECHOCKI, kowal, polski działacz narodowy, powstaniec wielkopolski, zamordowany przez hitlerowców r. w Międzychodzie-Przedlesiu. Zwłoki ekshumowano w 1945 r. na Cmentarz Parafialny przy ul. Chrobrego. 5 listopada 1944 (69 lat temu) urodził się w Silnej (leżącej wówczas w powiecie międzychodzkim) Siegfried SCHEFFLER, niemiecki inżynier i polityk, od 1990 r. członek Bundestagu. 7 listopada 1919 (94 lata temu) Powstańcy Wielkopolscy zwyciężyli w ciężkich bojach stoczonych z oddziałami niemieckiego Grenzschutzu pod Gralewem. 9 listopada 1848 (165 lat temu) zmarł w Chobienicach Jan Wilhelm CASSIUS (KASSYUSZ), duchowny ewangelicki, pastor parafii w Orzeszkowie, pedagog, profesor w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, działacz niepodległościowy i społeczny, ur r. w Poznaniu. 9 listopada 1939 (74 lata temu) zginął rozstrzelany przez hitlerowców w publicznej egzekucji na Majowych Górach (tereny między dzisiejszymi ulicami: B. Chrobrgo i Polną) Wincenty ICZEK, ur r. w Mnichach, woźny Szkoły Powszechnej (dzisiejsza SP 1) w Międzychodzie, patron jednej z ulic miasta r. (74 lata temu) w Dąbrowie k. Poznania hitlerowcy zamordowali Józefa PACHOLAKA, międzychodzkiego drukarza, harcerza 2 DH im. Jana III Sobieskiego, uczestnika wojny obronnej w 1939 r r. (102 lata temu) w Międzychodzie powstał polski BANK LUDOWY, który spełniał wśród tutejszych Polaków ważną rolę jako ośrodek samopomocy gospodarczej. W skład Zarządu weszli: dyr. Władysław Antoni CZEKAL- SKI (kupiec, późniejszy burmistrz miasta), Franciszek MODELSKI (mistrz obuwniczy) i Walenty BOGAJEWICZ (mistrz rzeźnicki) r. (238 lat temu) w Kassel urodził się Friedrich Christian Adolf von MOTZ, pruski mąż stanu, od 1825 r. min. skarbu, pomysłodawca Zw. Celnego, właśc. majątków Kolno i Kamionna (od jego nazwiska pochodzi nazwa folwarku w Kamionnie: Motzberg), zmarł r. w Berlinie r. (126 lat temu) dr Curt von WILLICH, właśc. majątków w Gorzyniu i Gorzycku Starym, został starostą powiatu międzychodzkiego w nowych, okrojonych granicach. Dr von WILLICH popełnił samobójstwo r., wówczas urząd objął August von ROSPATT r. (52 lata temu) Zmarł dr Kazimierz Antoni MADEJ. Lekarz, społecznik, dyrektor Szpitala Pow. w Międzychodzie oraz Sanepidu, ur. w Nw. Korczynie r r. (186 lat temu) W swym majątku w Białokoszu zmarł baron Christian Carl August Ludwig von MASSENBACH, ur r. w Schmalkalden, płk wojsk wirtemberskich i pruskich, inżynier, matematyk, przeciwnik wojny Prus z Francją, demokrata i przyjaciel Polaków, więziony po sfingowanym procesie w twierdzach: kłodzkiej i kostrzyńskiej r. (74 lata temu) w Międzychodzie, za zgodą hitlerowskich władz okupacyjnych powstał Komitet Niesienia Pomocy Zubożałej Ludności Polskiej, którego działaczami byli zarówno Polacy (dr Kazimierz MADEJ, Franciszek BO- GAJEWICZ), jak i Niemcy (burmistrz Josef THÜTE, kupiec Karl FEN- GER, budowniczy Paul FECHNER) r. (207 lat temu) przez Międzychód przechodziły oddziały armii francuskiej pod wodzą cesarza Napoleona BONAPARTEGO. W okolicy naszego miasta Francuzi stoczyli w latach kilka potyczek z Prusakami, a poległych w nich żołnierzy grzebano na terenie dzisiejszej gazowni miejskiej (do 1905 r. na miejscu pochówków stała kapliczka) r. (100 lat temu) w Kwilczu urodził się Łukasz CIEPLIŃSKI, pseud. Pług, ppłk WP, uczestnik wojny obronnej 1939 r. oraz członek ZWZ i AK. W latach powojennych walczył z władzą komunistyczną zakładając organizację NIE oraz przewodząc organizacji WiN. Aresztowany przez UB w 1947 r., zamordowany r. w więzieniu mokotowskim we Warszawie r. (154 lata temu) w Zakopanem na Chramcówkach urodził się dr Andrzej CHRAMIEC, absolwent UJ, lekarz-balneolog, w latach 20-tych lekarz powiatowy w Międzychodzie, zasłużył się dla miasta m.in. założeniem uzdrowiska oraz Stacji PCK. Zmarł r. w Katowicach r. (98 lat temu) W czasie I wojny światowej nad Metz we Francji zestrzelono samolot Wilhelma von KALC- KREUTHA, rotmistrza kawalerii, lotnika, dziedzica dóbr muchocińskich, który zginął na miejscu. Na wyspie Jez. Winnagóra wystawiono mu pamiątkowy obelisk, częściowo zachowany do dziś i r. (282 lata temu) dziedzic dóbr międzychodzkich, Christoph von UNRUH (trzeci tego imienia) wystawił przywileje dla kolonistów, którzy pragnęli osiedlić się na terenie przedmieścia wokół jego zamku, zwanego Lindenstadt (Lipowiec) r. (300 lat temu) w Muchocinie pojmano, uwięziono i torturowano tamtejszą mieszkankę, Margarethe SCHABBEL, fałszywie oskarżoną o rzucanie czarów przez sołtysa Sebastiana PILZA i dziedzica Carla von KALCKREUTHA. Kobietę zamordowano bez wyroku sądowego topiąc ją w beczce na rozstajach dróg do Międzychodu i Strych, gdzie do dzisiaj stoi krucyfiks, przy którym ukazuje się ponoć duch zmarłej pod postacią czarnego kota r. (75 lat temu) w Międzychodzie odbyło się uroczyste przekazanie karabinu maszynowego na rzecz 57 pułku piechoty. Broń zakupiono ze składek zebranych przez młodzież - uczniów Gimnazjum r. (74 lata temu) w Poznaniu, w Forcie VII, hitlerowcy rozstrzelali Konstantego Kazimierza CHŁAPOWSKIEGO, właściciela majątku w Mościejewie, polskiego działacza narodowego i społecznego, oficera WP, podczas Powstania Wielkopolskiego dowódcę międzychodzkiego odcinka frontu r. (55 lat temu) Zmarł Andrzej MAJCHEREK, ur r. w Grodzisku Wlkp., mistrz obuwniczy, właściciel hotelu Bristol, major międzychodzkiego Bractwa Strzeleckiego, członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego. W czasie Powstania Wielkopolskiego uczestnik międzychodzkiej konspiracji niepodległościowej, w latach międzywojennych tytułowany seniorem miasta koniec r. (298 lat temu) do Międzychodu przybyły oddziały wojska rosyjskiego w sile 30 tys. żołnierzy pod komendą marsz. polnego SZEREMIETOWA. Armia obozowała miesiąc pod miastem, oczekując na przybycie króla polskiego, Augusta II Mocnego WETTINA ( tegoż roku). Oprócz ponoszenia kosztów kwaterunku i wyżywienia wojska międzychodzianie musieli także wyprawić chrzciny dziecka marszałka, które powiła towarzysząca mu w drodze małżonka. ap MUZEUM REGIONALNE w Międzychodzie (Oddział Biblioteki Publicznej im. J.D. Janockiego) składa serdeczne podziękowania: Pani Teresie Cichosz Panu Marianowi Osińskiemu Panu Andrzejowi Mierzejewskiemu Panu Marcinowi Wojciechowskiemu za dary ofiarowane do zbiorów muzealnych. Informator_listopad_2013.indd :29:12

10 10 Informator Międzychodzki, listopad 2013 Konferencja Wielkopolska EURO-PROWINCJA DKK o stanie czytelnictwa 16 października członkowie Klubu zebrali się w Bibliotece Publicznej na kolejnym spotkaniu w celu omówienia książki Umberto Eco i Jean-Claude Carrière pt. Nie myśl, że książki znikną. Dyskusję poprzedziło powitanie nowego członka naszego klubu. Następnie przystąpiono do rozmowy na temat przeczytanej lektury, która jest nietypową książką. Jest to raczej zapis rozmowy dwóch wielkich intelektualistów, a zarazem zapalonych bibliofili. Umberto Eco to włoski językoznawca, filozof, mediewista, pisarz, eseista i krytyk literacki. Natomiast Jean-Claude Carrière to francuski pisarz, scenarzysta i aktor. Łączy ich wielka miłość do książek. Nie myśl, że książki znikną to zapis dyskusji. Tytuł mówi już sam za siebie. I stanowi zarazem bardzo optymistyczną odpowiedź na nurtujące pytanie: czy w dobie postępującej cyfryzacji i ogólnie pojętej technizacji codzienności stara, dobra książka ma szansę przetrwać? Zarówno dla Eco, jak i dla Carrière odpowiedź jest oczywista. Książki nie znikną nigdy. Dlaczego? Bo są nośnikiem perfekcyjnym. Doskonałym wynalazkiem, którego nic jeszcze nie było w stanie pokonać. Mogą zmieniać się technologie. Mogą powstawać nowe nośniki, ale oczywistym jest, że żaden z nich nie pokona tradycji, bo w odróżnieniu od tych cudów książki są trwałe i są w stanie przetrwać najdłuższy okres czasu jednocześnie nie tracąc swojej ważności. A technologia może tylko ułatwić do nich dostęp i rozpowszechnić jeszcze bardziej. To są opinie autorów książki, ale z nią zgadzają się nasze czytelniczki. Zatem możemy spokojnie spać, nie martwiąc się, że czytelnictwo zaniknie, mimo coraz mniejszego zainteresowania społeczeństwa lekturą. Statystyki są wręcz przerażające, ale nie ma powodów do obaw. Książka jest najlepszym wynalazkiem jeśli chodzi o nośniki informacji i jak do tej pory nie wynaleziono nic lepszego i trwalszego. Kolejne spotkanie Klubu odbędzie się 20 listopada o godz. 13:00. ZAPRASZAMY! Grażyna Kryger Przejrzyj swoje półki i uwolnij je od książek, których nie czytasz 11 grudnia w Wypożyczalni dla dorosłych Biblioteka Publicznej im. J. D. Janockiego (plac Kościuszki 9) odbędzie się jesienna wymiana książek. Przynieś od 1 do 3 książek wydanych po 2000 roku i wymień się z innym uczestnikiem akcji. Więcej informacji wkrótce na profilu facebook owym biblioteki oraz na stronie biblioteka-miedzychod.info. 17 października delegacja LGD Puszcza Notecka wraz z 16-osobową grupą Liderek i Lederów uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nasze Panie zaprezentowały rękodzieło oraz efekty swojego uczestnictwa w Szkole Liderek. Celem było m. in. podsumowanie działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. W konferencji udział wzięli m.in. Wiceminister Rolnictwa Zofia Szalczyk, Wicemarszałek Woj. Wielkop. Tomasz Bugajski, Dyr. Departamentu PROW Emilia Dunal. Samorządy naszego regionu, a także LGD Puszcza Notecka reprezentowali m.in. burmistrz Sierakowa Witold Maciołek, Wójt Chrzypska Edmund Ziółek, Wiceburmistrz Międzychodu i Sekretarz Stowarzyszenia Agnieszka Leśniewska, a Zarząd Prezes Jacek Kaczmarek oraz Wiceprezes Irena Wojciechowska. Lokalna Grupa Działania została wyróżniona w sposób szczególny, otrzymała bowiem wyróżnienie ZA AKTYWNĄ PROMOCJĘ REGIO- NU jest to dla nas ważne ponieważ działania w kierunku promowania regionu są bardzo dobrze oceniane i wpisują się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju rozwój turystyki, skuteczna promocja przyciąga turystów co owocuje wzmocnieniem sektora turystycznego. Prócz tego LGD otrzymało wyróżnienie za udział w Konkursie organizowanym przez UMWW pt: KOBIETY W AKCJI. W projekcie opisane zostały inicjatywy realizowaną przez Panie: Irenę Kulczyńską, Ewę Lubik, Grażynę Wawrzyniak, Danutę Banaszkiewicz, Lucynę Radziszewską, Jolantę Olejnik, Jolantę Matalewską, Marię Liberę, Maritę Testkę, oraz Irenę Wojciechowską. Panie z dumą odebrały wyróżnienie. Kolejne wyróżnienie, które otrzymała Puszcza dotyczyło Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego i zapracowały na nie Panie z grupy Seniority : Ewa Lubik, Irena Wojciechowska i Marita Testka. Nasze stoisko podczas konferencji odwiedzili: Minister Zofia Szalczyk, Marszałek Tomasz Bugajski oraz Dyrektor Departamentu PROW Emilia Dunal, Poseł Maria Janyska, Burmistrz Gminy Sieraków Witold Maciołek, wójt Gminy Chrzypsko Wielkie Edmund Ziółek, Wiceburmistrz Gminy Międzychód Agnieszka Leśniewska oraz Stanisław Żołądkowski Sekretarz Gminy Ostroróg. Nasza działalność wzbudziła duże zainteresowanie mediów; udzieliłyśmy wywiadów do TVP Poznań, TV Wielkoplska, radia Merkury. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu się do Konferencji LIDERKOM Z LGD PUSZCZA NOTECKA, władzom Gmin: Sieraków, Międzychód, Chrzypsko Wielkie, Wronki, Obrzycko, Ostroróg oraz Kwilcz za przekazanie materiałów promocyjnych które wzbogaciły nasze stoisko. Dziękujemy Marszałkowi Tomaszowi Bugajskiemu i Dyrektor Emilii Dunal za uznanie w naszych działaniach. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka Wyjazd edukacyjny bibliotekarzy naszego powiatu 23 października 2013 r., bibliotekarze naszego powiatu uczestniczyli w seminarium wyjazdowym, zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie. Wnętrze nowego gmachu Biblioteki im. Raczyńskich Bibliotekarze odwiedzili nowo rozbudowaną Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Mieli możliwość zapoznania się z organizacją i nowoczesnymi rozwiązaniami zastosowanymi w placówce. Zwiedzili wszystkie działy Biblioteki, w tym Dział zbiorów specjalnych z jego najstarszymi i najcenniejszymi egzemplarzami, do których nie wszyscy mają dostęp. Z zaciekawieniem wysłuchali wykładu nt. historii Biblioteki. Poznali wszelkie nowinki technologiczne wykorzystywane w nowoczesnej bibliotece. Na zakończenie delektowali się smaczną, darmową herbatą w kawiarence, z której mogą korzystać wszyscy posiadający kartę ww. Biblioteki. Następnie bibliotekarze udali się do zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Podziwiali piękny park z największym w Europie skupiskiem pomników dębów (ok. 2 tys. szt.), z których najsłynniejsze to Lech, Czech i Rus (mające po ok. 700 lat). Kolejnym punktem wyjazdu edukacyjnego było Muzeum- -Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie k. Poznania. Ten znany pisarz i podróżnik, który żył w latach , odbył 30 wypraw oraz jest autorem 32 książek wydanych w 23 językach i przeszło 10-milionowym nakładzie. Od 1974 r. pisarz wraz z rodziną stworzył prywatne muzeum, w którym zgromadzono wiele podróżniczych trofeów. W Ogrodzie Kultur i Tolerancji przy Muzeum zbudowano m.in. piramidę, replikę żaglowca K. Kolumba Santa Maria (skala 1:1), Sfinksa - na wzór wielkiego Sfinksa z Gizy oraz samolotu - słynnego myśliwca Hawker Hurricane MK I (skala 1:1). Piękna, polska złota jesień uprzyjemniła bibliotekarzom bardzo ciekawy, edukacyjny pobyt w Poznaniu i okolicach. Ewa Mitoraj PODZIĘKOWANIA OD BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie składa serdeczne podziękowania za przekazane w darze książki Pani Lucynie Sobolskiej KIEROWCY Z MARIHUANĄ Policjanci z Międzychodu zatrzymali do kontroli drogowej lagunę, którą podróżowali dwaj młodzi mężczyźni. W trakcie przeszukania mundurowi znaleźli woreczki z marihuaną. Na obwodnicy Międzychodu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej lagunę. W samochodzie znajdowało się dwóch młodych mężczyzn w wieku 20 i 24 lat, oboje byli mieszkańcami gminy Drezdenko. W trakcie kontroli osobistej kierowcy policjanci znaleźli woreczki z suszem marihuany. Podczas przeszukania samochodu i miejsc zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli również susz marihuany. Łącznie policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt gram marihuany. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Wczoraj podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających. Międzychodzcy kryminalni wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Sprawdzają m.in. skąd pochodziły narkotyki. ZŁODZIEJE ZATRZYMANI PRAWIE NA GORĄCYM UCZYNKU W ubiegłym miesiącu policjanci kryminalni na jednej z głównych ulic miasta zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pchali wózek ze metalowymi zaworami i pokrywami. Już kilka dni wcześniej policjanci mieli informację o dokonywanych kradzieżach elementów bazy paliwowej. Jak się okazało, zawory i pokrywy pochodziły z dopiero co dokonanej kradzieży. Mężczyźni, mieszkańcy Międzychodu usłyszeli zarzut kradzieży, za popełnienie którego grozi 5 lat więzienia. Policjanci wykonując dalsze czynności w tej sprawie ustalili i zatrzymali jeszcze cztery inne osoby, które w połowie października tego roku kradły elementy wspominanej bazy. Złodzieje poszli na łatwiznę i zawory, pokrywy oraz inne elementy metalowe sprzedawali w okolicznych punktach złomu. Kryminalni przedstawili zarzuty kradzieży trzem mężczyznom w wieku 31, 26, 21 oraz 31-letniej kobiecie, która przewoziła skradzione mienie. Wszyscy są mieszkańcami Sierakowa i Międzychodu. Policjanci odzyskali skradzione mienie wartości złotych. Dodatkowo jeden z nich usłyszał zarzut kradzieży z garażu, właściciel miejscowego lokalu przerobił go na czas remontu na magazyn, z którego włamywacz ukradł piwo oraz artykuły spożywcze. W garażu spędził jednak trochę czasu ponieważ pracownik zamknął go nim kiedy przenosił towar z magazynu do lokalu. Złodziej wykorzystał otwarte drzwi ale nie sądził, że będzie miał bardzo mało czasu na swoją robotę i musiał zostać po godzinach. Of icer Prasowy KPP w Międzychodzie asp. Przemysław Araszkiewicz Informator_listopad_2013.indd :29:16

11 Informator Międzychodzki, listopad Z prac Kręgu Instruktorskiego Dęby Wspomnienia lat powojennych Po wakacyjnej przerwie odbyliśmy już dwa spotkania. We wrześniu zgodnie z przyjętymi zasadami wkroczyliśmy w nowy rok harcerski. Nie sposób jednak pominąć, że również w okresie wakacyjnym część z naszego grona uczestniczyła w kilku okolicznościowych imprezach, spotkaniach, które tematycznie związane były z działalnością harcerską. Oto kilka z nich. Dni Sierakowa uczestnictwo w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej i billboardu ze zdjęciami upamiętniającymi tragiczną śmierć harcerki A. Halickiej. Drezdenko spotkanie z druhami seniorami ZHP z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Międzychód dwudziesta edycja Rajdu Harcerskiego Zapałka. To wielkie harcerskie wydarzenie zakończone pod pomnikiem Poległych Harcerzy Międzychodzkich lat , było szerzej przedstawione w 10. numerze Informatora... Jednym z głównych zadań Kręgu Dęby jest poszukiwanie różnych materiałów, które pomóc mogą w spisaniu historii ruchu harcerskiego w naszym regionie. Dzięki uprzejmości dh a Ryszarda Jaskuły otrzymałem do wglądu i wykorzystania zbiór dokumentów z prywatnego zbioru Jana Budycha z Sierakowa. Jest to zbiór różnych pism, rozkazów itp. z lat , jakie były wówczas wysyłane do drużynowych drużyn harcerskich z d. Komendy Hufca ZHP w Międzychodzie. Można z nich odtworzyć działalność harcerską z początkowego okresu powojennego. Jest rok 1945, kilka miesięcy po zakończeniu wojny, rozpoczęcie nowego roku szkolnego, jakże cennego po wielu latach chudych w pozyskiwaniu wiedzy. Są już utworzone drużyny harcerskie, na co wskazuje pismo z datą 3 IX 1945r., w którym przesyłany jest Rozkaz Hufcowego, że...w dniu 8 IX 1945r. odbędzie się Rada Hufca w harcówce przy Cmentarz Parafialny przy ulicy Chrobrego Pamiętamy... Międzychodzki Cmentarz parafialny przy ulicy Chrobrego to miejsce pochówków naszych przodków tych o których powinniśmy pamiętać, tych o których jeszcze pamiętamy i tych, których nazwiska zatarł już czas, ale należy się im szacunek i wspomnienie. Od roku 2000 o cmentarz dba społeczny Komitet Opieki. Każdego roku zajmuje się wywózką śmieci, codziennym utrzymaniem, nasadzeniami, remontami poszczególnych obiektów, utrzymaniem czystości. Corocznie też, w okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych oraz w dniu tego święta i tuż po, organizowane są cieszące się niesłabnącym powodzeniem, prowadzone przez członka Komitetu p. Antoniego Taczanowskiego, prelekcje dla młodzieży i dzieci szkolnych, a także dla zainteresowanych osób dorosłych. Komitet organizuje też kwestę przeznaczoną na cele cmentarza. Poniżej podziękowania przygotowane przez Komitet i krótka historia naszego cmentarza. Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym, od lewej: Grażyna Przybylska, Czesław Mitmański, Jacek Kaczmarek, Antoni Taczanowski ul. Wiejskiej 5 (w Międzychodzie).... Rozkaz podpisany przez p.o. Hufcowy W. Sowiński (Władysław). Pismo ostemplowane okrągłą pieczęcią w środku Krzyż Harcerski CZUWAJ z napisem wokół: Z.H.P. III DRUŻ. HARC. im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Międzychodzie n/w. (zdjęcie fotokopia tego dokumentu) Innym dokumentem jest pismo Zarządu Miejskiego w Sierakowie z dnia 2 VII 1945 r. do drużynowego I Drużyny Harcersko Męskiej w Sierakowie o przyznaniu tej drużynie... domu pożydowskiego b. bożnicę w tymczasowy zarząd z prawem urządzenia w tymże budynku harcówki. Podpisał Burmistrz Góźdź. Rok 1946 w okresie wakacyjnym, tj. od 17 VII do 1 VIII 1946 r. jest organizowany obóz dla wszystkich druhów w Łężcach...kto chce jechać musi na ręce drużynowego wpłacić do 13 VII 1946 r. 200 zł. (zał. zdjęcie dh Leon Borowiak przyjmuje przysięgę harcerzy, obok hufcowy dh W. Sowiński w rogatywce) Z przeglądu pliku różnych pism, można wstępnie przyjąć uszeregowanie piastowania funkcji hufcowego lub komendanta Hufca ZHP jak niżej: 1945 r. Sowiński Władysław p.o. hufcowy do dnia 2 XII 1946 r. 2 XII 1946 r. rozkazem Nr 1.1. funkcję obejmuje phm Iwanowski Zbigniew, 31 V 1949 r. phm Jarocka Olga. Jest to bardzo szeroki zbiór dokumentów, stąd na następnym spotkaniu w dniu 27 listopada br. wspólnie z andrzejkowymi wróżbami wysłuchamy kolejnych informacji, jak tworzyło się i działało harcerstwo w tamtych latach. CZUWAJ dh Z. Furchert PODZIĘKOWANIA Minęły uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, w czasie których otrzymaliśmy od odwiedzających Cmentarz Parafialny wiele podziękowań i wyrazów uznania za prowadzone na nim prace, a złożone do puszek datki w tym roku w kwocie 3762 złotych, stanowią dla nas kolejne wyzwanie do jeszcze większych wysiłków nad utrzymaniem cmentarza. Zarząd Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy poświęcają swój czas przy porządkowaniu i przyczyniają się do renowacji Cmentarza. Najwięcej wysiłku wymagają prowadzone systematycznie prace, za nie szczególne wyrazy wdzięczności należą się: za codzienną opiekę - panu Czesławowi Mitmańskiemu, za wytrwałą pomoc podczas całego roku - pani Mirosławie Dąbek i Sławie Hibner, za bezpłatne wywożenie odpadów nieorganicznych panu Szymonowi Kaczmarkowi, panu Lechowi Jankowiakowi za opiekę nad nasadzeniami, pani Ewie Golmert, panom: Zenonowi Napierale, Januszowi Majewskiemu i Kazimierzowi Linkiewiczowi oraz Edwardowi Sobkowiakowi za pomoc techniczną. Podziękowania składamy także za całoroczną pomoc i wysiłek włożony w przygotowanie cmentarza do uroczystości 1 listopada panu Wojciechowi Mametowi i pracownikom Klubu Integracji Społecznej. Za pomoc w okresie przedświątecznym bardzo dziękujemy młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 oraz ministrantom i młodzieży z Oazy. Jesteśmy również wdzięczni wszystkim mieszkańcom Międzychodu oraz osobom odwiedzającym swe groby na naszych cmentarzach za okazywane co roku wsparcie finansowe. W kwestowaniu uczestniczyli prócz członków naszego Komitetu, także pani Jadwiga Sokół i międzychodzcy harcerze za co bardzo im dziękujemy! Mamy nadzieję, że dzięki tym wspólnym staraniom będziemy mogli zrealizować jeszcze wiele zadań służących utrzymaniu naszego historycznego cmentarza. Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Międzychodzie BĄDŹMY ZDROWI Pod takim hasłem przebiegał wojewódzki konkurs plastyczny na plakat, skierowany do uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych. Organizatorem konkursu był Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu. Autorzy prac mieli zachęcić młodych ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia, a w szczególności do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Celem konkursu było wskazanie na sposoby unikania nadwagi, problem otyłości i chorób dietozależnych, zachęcenie do kształtowania właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych oraz wzrost poziomu świadomości społecznej, dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. W dniu 14 października 2013r. w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie odbyło się podsumowanie etapu konkursu powiatowego. Przystąpiło do niego 5 szkół gimnazjalnych z : Kwilcza, Chrzypska, Łowynia, Sierakowa oraz Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie. Komisja konkursowa w składzie: Koordynator Powiatowy Projektu, Kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie, przedstawiciel PSSE, pełnomocnik Burmistrza wytypowała pracę Laureata, którym została uczennica: Julia Śmigielska z Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim. Jej praca będzie reprezentować powiat w etapie wojewódzkim. Laureatce oraz jej opiekunom serdecznie gratulujemy! Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu, natomiast pozostali uczestnicy etapu powiatowego konkursu otrzymają upominki rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Gminy w Sierakowie, za co, w imieniu uczniów i własnym, serdecznie dziękujemy. Anastazja Krysztofek-Kinal Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie Cmentarz parafialny przy ul. Bolesława Chrobrego (dawniej Łąkowej) powstał u schyłku XIX w. Poprzedni cmentarz katolicki położony był w zachodniej części miasta, na Lipowcu, w miejscu dzisiejszej ul. Kardynała Wyszyńskiego. 13 XI 1890 r. Dozór parafialny kupił za cenę 1000 marek w srebrze 1 hektar ziemi na Górach Majowych od właściciela stojącej nieopodal cegielni, Gustava Adama, znanego międzychodzkiego przemysłowca, m.in. właściciela browaru. Cmentarz poświęcono po ustawieniu pośrodku krzyża, w Święto Wniebowstąpienia 1891 r. i tę datę należy uznać za formalny początek istnienia cmentarza. W dwa lata później została wykopana studnia, którą wykonał mistrz studniarski z Międzychodu, Gustav Czerwonky. W 1897 r. teren cmentarza ogrodzono drewnianym płotem, a w 1905 r. wybudowano bramę. W związku ze stale wzrastającą w Międzychodzie na przełomie XIX i XX w. liczbą katolików już po dwudziestu latach funkcjonowania cmentarz parafialny uległ przepełnieniu, zaistniała zatem konieczność jego powiększenia. Uczyniono to, dokupując w 1910 r. kolejny 1 hektar ziemi na sąsiedniej, przylegającej do cmentarza od północy działce. Nekropolia otrzymała wówczas charakterystyczny, czytelny do dziś plan nieregularnego pięcioboku. Po powiększeniu cmentarza ponownie wytyczono aleje, które obsadzono brzozami. Przeniesiono również cmentarny krzyż, który stanął na końcu drogi prowadzącej na cmentarz. W 1912 rozpoczęto prace nad jej wybrukowaniem, jednak wkrótce wybuchła I wojna światowa i robót tych nigdy nie dokończono. Już w niepodległej Polsce, w 1937 r., wybudowano na cmentarzu kaplicę oraz nową bramę wejściową, którą wykonano w stylu zbliżonym do kaplicy. Po II wojnie światowej ks. proboszcz Klauziński rozpoczął starania o dalsze powiększenie terenu cmentarza. Ówczesne władze miasta czyniły jednak przeszkody tej inicjatywie, ponieważ planowały utworzenie w naszym mieście cmentarza komunalnego. Nie pomogły liczne odwołania do władz państwowych wyższych instancji (do szczebla ministerialnego włącznie). Z chwilą utworzenia cmentarza komunalnego los starej parafialnej nekropolii został przesądzony. Cmentarz zamknięto 30 VI 1965 r., dziś jest on cennym zabytkiem Międzychodu i kroniką jego mieszkańców, o który dba Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym. ap Informator_listopad_2013.indd :29:19

12 12 Informator Międzychodzki, listopad 2013 Międzychodzcy kibole Lecha w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim Od czterech lat 1 listopada na wielkopolskich cmentarzach możemy ujrzeć kwestujących ludzi w szalikach, kiboli Lecha Poznań, zbierających środki na remonty nagrobków i pomników Powstańców Wielkopolskich. Warto podkreślić, że dotychczas wyremontowano i postawiono od nowa kilkanaście mogił i pomników na łączną kwotę ponad 60 tys. złotych w całej Polsce. Tegoroczna zbiórka przeszła już do historii. Nikt chyba się nie spodziewał, że kibicom uda się zebrać więcej niż łącznie podczas trzech ostatnich kwest, wynik to: złotych, 128 dolarów, 78 euro. W naszym mieście również stanęli kibice z międzychodzkiego Fan Clubu Lecha Poznań, gdzie zebrali blisko 1800 złotych, jak sami podkreślali wynik zbiórki był trzykrot- budowany po 1945 r. Ostatnie prace zostały wykonane ponad 25 lat temu. Międzychodzki Fan Club Lecha Poznań zgłosił pomnik do renowacji otrzymując od stowarzyszenia Kibiców Wiara Lecha 2 tys. zł. Całkowita remont mogiły był możliwy dzięki współpracy kiboli ze stowarzyszeniem historycznym Aureus i stowarzyszeniem Międzychodzcy Patrioci, którzy uzbierali pozostałą kwotę, chociaż poprawniej brzmiałoby to, że członkowie złożyli się na nią sami. Międzychodzki FC podjął już działania które mają doprowadzić do odnowienia kolejnego Pomnika Powstańców Wielkopolskim na terenie naszego powiatu. Aby zobaczyć na co idą zbierane pieniądze warto odwiedzić stronę internetową Wyrazy uznania należą się wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do naszego wspólnego sukcesu. Dziękujemy również ks. proboszczowi Romanowi Grocholskiemu oraz Muzeum Regionalnemu za wsparcie i pomoc. Kibice równolegle prowadzą zbiórkę żywności dla kresowych kombatantów i Polaków mieszkających na Kresach, wszelkie produkty spożywcze można zostawiać do 30 listopada w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie (ul. 17 Stycznia 100). Gala Sportów Walki MMA nie większy niż rok temu. Warto przypomnieć, iż wiosną tego roku udało się odremontować jedno z najbardziej zniszczonych miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim w naszym powiecie: Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Dormowie, którego stan był bardzo zły. Powstał on w okresie przedwojennym, podczas II wojny światowej zniszczony, od- W sobotę 12 października już po raz czwarty zagościli w Międzychodzie współcześni gladiatorzy by wziąć udział w Gali Sportów Walki MMA. Gala zorganizowana została dzięki zaangażowaniu MMA Devil Fight Club Międzychód i MOSTiR sp. z o.o., przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie oraz Klubu Integracji Społecznej. Warto dodać, że impreza przyciągnęła na Halę Widowiskowo-Sportową tłumy ponad 1800 widzów. Wśród największych gwiazd, które swoją obecnością potwierdziły wysoką rangę tego wydarzenia znaleźli się Tomasz Sta- NABÓR UCZNIÓW DO STUDIUM MUZYCZNEGO ARTON Profesjonalna nauka: gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych, gry na pianinie, śpiewu. 60 minutowe zajęcia indywidualne pozwalające poznać: techniki gry na instrumentach lub śpiewu (emisja głosu), zasady muzyki, różnorodny repertuar polskiej i światowej literatury muzycznej. nauka gry i śpiewu połączona z kształceniem ogólnomuzycznym, koncerty dla środowiska i przeglądy artystyczne w wykonaniu uczniów. STUDIUM MUZYCZNE PROWADZI: TERESA CICHOSZ fachowe kształcenie, wieloletnie doświadczenie. Informacja pod numerem telefonu: siak i Michał Kozmer (zmierzyli się oni w walce wieczoru) oraz Mamed Khalidow, Aslambek Saidow oraz Artur Sowiński. Konferansjerem imprezy był były zawodnik taekwondo, utytułowany Łukasz Juras Jurkowski, a sędzią ringowym wicemistrz świata i mistrz Europy w brazylijskim jiu-jitsu Damian Grabowski. Gala po raz kolejny okazała się pełnym emocji widowiskiem, zbierającym same pochlebne opinie. Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację tego widowiska oraz uhonorowała statuetką Laufpompy Przemysława Kniocha pomysłodawcę i realizatora imprezy. REKLAMA PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W MIĘDZYCHODZIE (ul.17 Stycznia 143 budynek Starostwa Powiatowego, tel ) BIBLIOTEKA czynnna od poniedziałku do piątku w godz Biblioteka składa podziękowania Pani MONICE ZAJDLIC, Państwu OSTROWSKIM, za przekazane w darze książki. ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ KATALOGI ON-LINE czynne całą dobę. REKLAMA GABINET ORTOPEDYCZNY lek. med. J. Struszyński specjalista ortopedii i urazów narządu ruchu Przyjęcia: Piątki po wcześniejszej rejestracji telefonicznej nr telefonu Międzychód, Przychodnia Provita, ul. Gen. Sikorskiego 20 Pismo wydane przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie, przy współpracy Wydziału Promocji i Rozwoju UMiG Adres redakcji: Biblioteka Publiczna, Plac Kościuszki 9, Międzychód tel , Redaktor Naczelny: Antoni Taczanowski Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezamówionych, a także prawo do nadawania i zmiany tytułów otrzymywanym tekstom oraz ich skracania. Skład i druk: Drukarnia-Międzychód, ul. Bol. Chrobrego 6, Międzychód, tel./fax , Informator_listopad_2013.indd :29:23

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu 12.12.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach odbyła się konferencja podsumowująca 6-letnią realizację projektu systemowego pn. TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09

PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 PROTOKÓŁ Nr XXV / 09 z uroczystej XXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w dniu 6 lutego 2009 r. w sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury Sokół w Nisku, ul. Kościuszki 9 1 PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/498/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 16 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/498/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 października 2013 r. Poz. 3387 UCHWAŁA NR XLIII/498/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości w Gminie Łapy

Wspieranie przedsiębiorczości w Gminie Łapy Wspieranie przedsiębiorczości w Gminie Łapy Seminarium dla przedsiębiorców Możliwości wsparcia przedsiębiorczości przez instytucje i środki zewnętrzne Łapy, 15 marca 2010 Działania podejmowane przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ

ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ - MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOLECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Spolecznej.erdzain: z up. Minister Prady i Polityki Spo'~~~IBw / SEKRETARZ Dudil STANU ZASADY KONKURSU MINISTRAPRACY i POLITYKISPOLECZNEJ

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 22/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 19 września 2012 r.

PROTOKÓŁ 22/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 19 września 2012 r. PROTOKÓŁ 22/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 19 września 2012 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY. Nazwa dokumentu i okres planowania Szkolny Program Aktywnej Współpracy jest dokumentem podsumowującym udział Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr III/19/2015. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielania pomocy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Police

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 26 marca 2015 r. Projekt z dnia 11 marca 2015 r. autor: DRUK NR 126-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r.

OR.II Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. OR.II.0012.7.2016 Protokół Nr 7/2016 ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Smołdzino, które odbyło się w dniu 23 listopada 2016 r. Komisje spotkały się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Gala Balkonowa 2014 r. w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Uroczysta Gala Balkonowa 2014 r. w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Uroczysta Gala Balkonowa 2014 r. w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. K. Wallenroda 4a, w jesienne popołudnie 13 listopada 2014 r. zrobiło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... WÓJTA GMINY MIASTKOWO

UCHWAŁA NR... WÓJTA GMINY MIASTKOWO UCHWAŁA NR... WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu PROTOKÓŁ NR 88 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.30 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy (docelowo 2% przychodów Funduszu Pracy) Cel utworzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Mszana Dolna znalazła się w wybitnym gronie Forum Miast Narciarskich

Mszana Dolna znalazła się w wybitnym gronie Forum Miast Narciarskich Aktualności Mszana Dolna znalazła się w wybitnym gronie Forum Miast Narciarskich 19/11/2009, dodał: Maciej Liberda W dniach 16-17 listopada 2009r. na zaproszenie Burmistrza Szklarskiej Poręby odbyło się

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 163/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo