Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała"

Transkrypt

1 Nr 11(113) Rok X Międzychód, listopad 2013 r. ISSN Cena 2,50 zł (w tym 8% VAT) RPR 1985 Z okazji 50-lecia działalności Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za rozsławianie Ziemi Międzychodzkiej. Dzięki niezliczonym programom artystycznym i koncertom Orkiestra na trwałe wkomponowała się w życie kulturalne Międzychodu i zyskała wielu sympatyków. Jest wspaniałą promocją miasta w kraju i poza granicami. Składamy wyrazy wdzięczności dyrygentowi Panu Zenonowi Ratajczakowi oraz wszystkim muzykom za ich owocną, pełną zapału i aktywności pracę włożoną w działalność i funkcjonowanie orkiestry. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zespołu oraz pomyślności w życiu osobistym! - tak zabrzmiały życzenia przygotowane przez Burmistrza dla członków zespołu. W następnym numerze historia naszej orkiestry oraz wspomnienie o twórcy i wieloletnim dyrygencie Józefie Kinalu. Postaramy się też odszukać i przypomnieć nazwiska wszystkich, którzy kiedykolwiek w orkiestrze grali. Ponadto rozmowa z Panią Burmistrz Agnieszką Leśniewską o przyszłości orkiestry, nowych nadziejach i zamierzaniach z orkiestrą związanych. 50 lat Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego!!! Pod taką nazwą gra dziś nasza orkiestra dęta, której dyrygentem jest Zenon Ratajczak, a gra już od 50 lat! Uroczystości rocznicowe wypadły podczas Kiermaszu Rogali 9 listopada. NIECH NAM ŻYJĄ STO LAT!!! Podatki gminne w 2014 r. (jk) ULGI i PRIORYTETY Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy spowodowała, iż większość stawek podatkowych nie wzrosła i jak daje się zauważyć, w Gminie Międzychód utrzymywane są one od lat na poziomie niższym niż w okolicznych samorządach. Trudno jednak nie zauważyć, iż skurczył się nasz rynek pracy. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą nie zmieniają się stawki podatkowe od środków transportu, za grunty rolne, a przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy mogą skorzystać z ulg podatkowych. Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała Rada Miejska Międzychodu podjęła uchwały regulujące stawki podatkowe, które obowiązywać będą w 2014 r. Większość stawek podatkowych pozostała na poziomie roku Uchwały w sprawie pomocy ze środków publicznych dla przedsiębiorców w ramach zasady de minimis. Na terenie Gminy Międzychód od wielu lat obowiązują preferencje w podatku od nieruchomości w opodatkowaniu nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pierwsza uchwała w tej sprawie została podjęta jeszcze w 2002 r. i dotyczyła zwolnienia od podatku za nieruchomości podatnika, który tworzy nowy zakład pracy. Poza tą uchwałą, w 2004 r. dodano kolejną, na mocy której obniżane są stawki podatku wraz ze wzrostem zatrudnienia. Obecnie obowiązujące uchwały w sprawie podatków, będące nowelizacją tych z lat ubiegłych, to: uchwała Rady Miejskiej Międzychodu nr XLIII/360/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości położonych na obszarze Gminy Międzychód oraz nr XLIII/361/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Międzychód. Zgodnie z pierwszą uchwałą zwolnione od podatku od nieruchomości są budynki, budowle i grunty. Korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 5 lat może ten przedsiębiorca będący podatnikiem podatku od nieruchomości, który zwiększy zatrudnienie w posiadanej nieruchomości o co najmniej 10 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotyczy to wyłącznie nieruchomości, których związek z prowadzoną działalnością gospodarczą powstał po upływie 12 miesięcy podczas których nie była ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwolnienie zatem może objąć zarówno grunty jak i budowle czy też budynki, zarówno nowo wybudowane jak i te już istniejące. W tym wypadku przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie musi być właścicielem gruntów jak i zabudowań wykorzystywanych na cele gospodarcze. W myśl drugiej uchwały, przedsiębiorca może opłacać podatek od nieruchomości według stawek niższych pod warunkiem zwiększania zatrudniania, również poprzez zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Obniżona stawka obowiązuje przez okres dwunastu miesięcy. W tym wypadku, przedsiębiorca zatrudniający do 20 pracowników (i odpowiednio od 21 do 100 osób), zwiększając zatrudnienie o 1 osobę (co najmniej 3) zapłaci 13 zł/m 2 ; o 2 osoby (co najmniej 5) 12 zł/m 2 ; o 3 osoby (7 i więcej) 11 zł/ m 2. Przedsiębiorcy zatrudniający od 101 do 300 pracowników (i odpowiednio 301 i więcej) zwiększając zatrudnienie o 15 osób (100 osób) zapłacą 3 zł/m 2 ; o 30 osób (co najmniej 201 osób) 2 zł/m 2 ; o 50 osób (o 301 i więcej osób) 1 zł/m 2. Warto w tym miejscu wspomnieć iż stawka podatku od nieruchomości osób nie mogących skorzystać z ulg wynosi 17,40/m 2, czyli o 12 groszy mniej, niż w 2013 r. oraz znacznie mniej, niż sugerowana przez Ministerstwo Finansów stawka 23,03 zł/m 2. Szczegóły regulacji zwolnień oraz obniżek stawek znajdują się w wymienionych uchwałach dostępnych na stronie w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) w zakładce uchwały podatkowe, czy też uchwały Rady Miejskiej. Są też opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego odpowiednio z dnia 10 września 2013 r., poz i poz Obecnie obowiązujące uchwały zastąpiły rozwiązania w tym zakresie, obniżając dalej stawki preferencyjne oraz zmieniając sposób zatrudnienia nowych pracowników. W dotychczasowych uchwałach była mowa o zatrudnieniu na czas nieokreślony. Zmienione uchwały wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, co zwiększa zakres podmiotów mogących skorzystać z ich dobrodziejstwa. Mimo, że obowiązują zaledwie od 25 września tego roku już są pierwsi przedsiębiorcy, którzy mogą z nich skorzystać. Mając na uwadze trudną sytuację finansową gminy wynikłą z polityki rządowej, przerzucającej kryzysu finansowego na samorząd gminny oraz trudne warunki gospodarcze powstałe w wyniku niekorzystnych zdarzeń (m.in. likwidacja fabryki Christianapol), polityka podatkowa jest próbą pogodzenia tych dwóch przeciwstawnych zjawisk. Potrzebne są salomonowe rozstrzygnięcia, które nie zadowolą w pełni ani przedsiębiorców, ani korzystających z dochodów gminy. Najważniejsze jest jednak, aby utrzymać dobry poziom wszelkich działań komunalnych, dając sygnał przedsiębiorcom, że tworzenie dobrego klimatu dla ich przedsięwzięć jest w tej chwili priorytetem gminy. Red. na podstawie informacji z Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Gratulacje dla członków Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego z okazji jubileuszu 50-lecia, składa wiceburmistrz A. Leśniewska. W numerze: Przygotowania do przyjęcia sześciolatków w naszych szkołach strona 3 Zaproszenie do Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. Ireneusza Linde - Biel i czerń w fotografii - Biblioteka Publiczna w Międzychodzie zaprasza fo udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych fotografia, szczegóły - strona 9 Działania na rzecz pracowników byłego Christianapolu opis zdarzeń zmierzających do poprawy sytuacji strona 3 Wydarzenia z życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku strona 5 Przeciwdziałanie Przemocy ze Względu na Płeć cykl działań z koncertem Gienka Loski!!! zapowiedzi i opis strona 8 Nagrody dla Stowarzyszenia Puszcza Notecka i Gminy Międzychód za unijne programy na rzecz wsi strona 2 i 10 Zakończenie tegorocznej zbiórki na rzecz ratowania Cmentarza Parafialnego w Międzychodzie podsumowanie i podziękowania strona 11 Centrum Animacji Kultury zaprasza na występ KA- BARETU POD WYRWIGROSZEM5 grudnia 2013 o godz ; bilety w cenie 50 i 40 zł do nabycia w CAK PROM; szczegóły na stronie 8 KONCERT GIENKA LOSKI w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu na Płeć 26 listopada 2013 o godz w sali CAK PROM, bilety w cenie 10 i 15 zł; szczegóły strona 8 WYMIANA KSIĄŻEK! - Przejrzyj swoje półki i uwolnij je od książek, których już nie czytasz to tytuł akcji Biblioteki, która zaprasza do wymiany książek. Szczegóły na stronie 10 i Informator_listopad_2013.indd :28:50

2 2 Informator Samorządowy Spotkanie Rady Młodych 10 i 31 października odbyły się kolejne spotkania najmłodszego z ciał doradczo-opiniujących Burmistrza. Członkowie Rady ponownie spotkali się w budynku Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie aby omówić sprawy organizacji Jarmarku Świątecznego. Impreza ma odbyć się 15 grudnia w niedzielę handlową na obszarze rynku miejskiego. Organizatorami jarmarku jest Rada Młodych oraz Centrum Animacji Kultury Prom, a zaproszone do współtworzenia świątecznego klimatu zostały m.in. szkoły, przedszkola oraz liczne instytucje kulturalne i społeczne z Międzychodu. Ponadto na październikowych spotkaniach członkowie Rady dyskutowali nad programem przyszłorocznych Wakacji z pompą oraz pomysłem stworzenia międzychodzkiej telewizji internetowej. Dopinano również ostatnie szczegóły związane z przygotowaniem badania sondażowego wśród międzychodzkiej młodzieży, które dotyczyć będzie preferencji spędzania czasu wolnego oraz potrzeb w zakresie form aktywności pozalekcyjnych. Pociągi w Międzychodzie Drugi raz w tym roku Międzychód odwiedziły pociągi turystyczne, które przywiozły na obszary naszej gminy licznych grzybiarzy z terenów województw Wielkopolskiego i Lubuskiego w ramach imprezy organizowanej przez TurKol.pl oraz gminę Międzychód. W sobotę 12 października do Międzychodu przyjechały trzy lokomotywy: Borowik, Morena i Leśnik, które były też szansą dla lokalnej społeczności na przejażdżkę rzadko widywanymi w naszej okolicy pociągami. Z okazji tej licznie skorzystały rodziny z dziećmi, dla których podróż do Sierakowa czy Wierzbna okazała się bez wątpienia wyjątkowym przeżyciem. W porządkowaniu zapuszczonych torowisk i dawno opuszczonych dworców brali udział pracownicy Klubu Integracji Społecznej w Międzychodzie. Sesje Rady Miejskiej Międzychodu W październiku miały miejsce aż trzy spotkania Rady Miejskiej Międzychodu. Pierwsze z nich odbyło się 2 października i jego główne tematy dotyczyły funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ZUO Clean City sp. z o.o. oraz realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Natomiast tematem przewodnim sesji w dniu 23 października była informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Ostatnia sesja w miesiącu miała miejsce 30 października, a w jej trakcie podejmowano tematy realizacji lokalnych strategii działania przez lokalne grupy za lata oraz założenia nowych strategii na okres programowania Prezentacji podjęli się przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta oraz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka. Ponadto Zastępca Burmistrza Międzychodu Pani Agnieszka Leśniewska przedstawiła informacje na temat realizowanych projektów na rzecz rozwoju turystyki, oraz zaawansowania prac związanych z ustanowieniem uzdrowiska Międzychód Zdrój. W trakcie sesji wystąpił również dr architekt Bartosz Kaźmierczak, pracownik Politechniki Poznańskiej i osoba zaangażowana w działania prowadzące do zrealizowania projektu pn.: Międzychód Zdrój - Wielkopolski Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej. Powrót do źródeł - przywrócenie funkcji uzdrowiskowej miasta. Z głębokim żalem pożegnaliśmy tragicznie zmarłego ś.p. Bohdana Marciniaka wielkiego międzychodzianina, doskonałego przedsiębiorczy, który od podstaw zbudował i doprowadził do rozkwitu jeden z największych zakładów na naszym terenie, społecznika, mecenasa sportu, aktywnego członka Rady Przedsiębiorców, dobrego, szanowanego człowieka. Jego śmierć jest wielką stratą dla naszego miasta! Rodzinie Zmarłego, Wszystkim Jego Bliskim i pogrążonym w smutku składamy szczere wyrazy współczucia. Burmistrz Międzychodu Roman Musiał Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Mleczak Radni Rady Miejskiej Międzychodu Nagrody dla Międzychodu - X miejsce w rankingu WSPÓLNOTY W prestiżowym rankingu pisma samorządowego Wspólnota klasyfikującym gminy pod względem wydatków na infrastrukturę techniczną w skali kraju, Gmina Międzychód zajęła. 10 miejsce w kategorii miast powiatowych. Warto dodać, że Międzychód jest jedynym miastem powiatowym z Wielkopolski, które znalazło się w pierwszej dziesiątce, a właściwie jedynym miastem powiatowym z północno-zachodniej Polski. Można więc pogratulować konsekwentnej, prowadzącej do zrównoważonego rozwoju działalności inwestycyjnej wyróżniającej Międzychód w Polsce. III miejsce w Wielkopolsce w PROW W czasie konferencji pn. Wielkopolska Euro PROW incja, poświęconej nowemu okresowi programowania i możliwościom wspacia terenów wiejskich, która odbyła się na terenie Targów Poznańskich 17 października, wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska odebrała odebrała z rąk Wiceministra Rolnictwa Zofii Szalczyk, Marszałka UMWW Tomasza Bugajskiego i Dyrektor Departamentu PROW Emilii Dunal dyplom i gratulacje za zajęcie III miejsca w Wielkopolsce w rankingu na zawarcie największej ilości umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach Prestiżowe wyróżnienia dla LGD PUSZCZA NOTECKA Podobne nagrody z rąk Pani Wiceminister, Pana Marszałka i Pani Dyrektor Departamentu PROW odebrał także w imieniu Stowarzyszenia Puszcza Notecka Prezes LGD Jacek Kaczmarek i Wiceprezes Irena Wojciechowska. Stowarzyszenie otrzymało aż trzy prestiżowe wyróżnienia: jedno za AK- TYWNĄ PROMOCJĘ REGIONU i dwa za udział wróżnych kategoriach konkursu organizowanego przez UMWW pt: Kobiety w akcji i Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Dane statystyczne o bezrobociu. Według danych statystycznych na koniec września 2013 stopa bezrobocia w Gminie Międzychód wynosiła 8,6%, przy średniej w Wielkopolsce 9,4% i średniej krajowej 13%. W październiku w PUP zarejestrowało się 226 osób, co jednak nie spowoduje przekroczenia 10%. Idzie zima. Co z bezdomnymi? 16 października w gabinecie burmistrza spotkali się przedstawiciele OPS, policji i KIS-u, aby w porę przygotować się na zabezpieczenie bytu w okresie zimy osobom bezdomnym. Największym zagrożeniem jest nadużywanie alkoholu przez osoby bezdomne. OPS dotychczas umieszczał osoby bezdomne w schroniskach i domach opieki społecznej. Stworzenie placówki na miejscu znacznie poprawi warunki szybkiego umieszczenia zagrożonych wychłodzeniem. Zebrani zgodzili się, że podjęte działania na rzecz utworzenia ogrzewalni warto kontynuować, tak aby na okres zimowy powstał taki punkt. ŚDS i PROVITA w nowym miejscu Nowa siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy miała powstać przy ul. Zaułek Rzeczny. Ze względu na trudności w przeprowadzeniu zmian w m.p.z.p. zaproponowano, aby budynek powstał przy ul. T. Remiszewskiej. Proponowana działka nie wymaga również opracowań planistycznych, stąd można przyśpieszyć prace projektowe. Z zaproponowaną koncepcją w pełni zgodziła się kierownik Danuta Nowak. W sąsiedztwie ŚDS powstanie nowa siedziba Przychodni PROVITA. Kierownik przychodni PROVITA Grzegorz Nowak, podczas spotkania z burmistrzem Romanem Musiałem oraz kierownikami Mieczysławem Trafisem i Sławomirem Nawrotem wyraził chęć zakupu działki o powierzchni ok m 2 i budowy na niej nowej przychodni lekarskiej z usługami towarzyszącymi. Tablica pamięci wysiedlonych Zgodnie z pozytywną opinią Komisji ds. Społecznych został przygotowany tekst na tablicę upamiętniającą wysiedlenia mieszkańców Powiatu Międzychodzkiego w okresie II wojny światowej. Inicjatorem powstania tablicy jest Łucjan Sobkowski, który był jednym z 5,5 tys. wysiedlonych mieszkańców naszego Powiatu. Największa fala wysiedleń miała miejsce 12 grudnia 1939 roku. Odsłonięcie tablicy zaplanowano na 12 grudnia w rocznicę tych wydarzeń. Współfinansującym pomnik pamięci wysiedlonych będzie Starostwo Powiatowe, tablicę projektuje architekt Zdzisław Mleczak, a koordynator KIS - Wojciech Mamet zadeklarował osadzenie kamienia i zagospodarowanie terenu. Jubileusz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 26 paźdzernika Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady wzięli udział w obchodach jubileuszu 35-lecia działalności Oddziału Rejonowego PZERiI w Międzychodzie, skupiającego ponad 300 emerytów. Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez księdza Tomasza Górnego. W drugiej części uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom a zaproszeni goście w tym Przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak złożyli członkom PZREiI życzenia i gratulacje. Uroczystość uświetnił występ artystów Studia Piosenki CAK. Informator Międzychodzki, listopad 2013 LGD czas na podsumowanie 29 paździrnika odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Powiatu Międzychodzkiego z prezesem Stowarzyszenia Puszcza Notecka Jackiem Kaczmarkiem, podczas którego oceniono dotychczasową działalność i oraz perspektywy działalności LGD w kolejnym okresie programowania. Włodarze gmin wskazali, że realizacja lokalnej strategii wniosła wiele pozytywnego dla infrastruktury i rozwijania inicjatyw lokalnych. Stąd uzgodniono, że warto pracować nad nową strategią i wyznaczać kolejne cele do realizacji. Prezes poinformował, że na początku listopada Zarząd Stowarzyszenia zorganizuje spotkanie poświęcone tym tematom, na które zaprosi przedstawicieli wszystkich gmin tworzących Grupę. To zebranie będzie służyło rozpoczęciu działań na rzecz przygotowania do aplikacji o nowe środki na lata Międzychód Zdrój kolejne wydarzenia W związku z licznymi zapytaniami o to jakie działania w sprawie ustanowienia uzdrowiska podejmuje nasza Gmina i czy takie działania są prowadzone poprosiliśmy o rozmowę kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Sławomira Nawrota, który prowadzi tę sprawę. Poniżej otrzymane informacje. 1. Gmina zleciła przeprowadzenie analizy chemiczno-fizycznej artezyjskich studni głębinowych przy ulicy 17 Stycznia (Laufpompa), ulicy Daszyńskiego, na terenie spółki Aqualift oraz zakładu zbożowego przy ulicy Sikorskiego. Badania przeprowadzone zostały przez dr farmacji Teresę Latour kierownika Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu. Analiza nie kwalifikuje badanych wód jako leczniczych, jednak ze względu na posiadane zawartości minerałów i niezwykłą krystaliczność mogą one służyć jako produkt wspomagający w procesie leczenia. 2. Gmina podpisała umowę z doktorem Mieczysławem Kucharskim na wykonanie projektu robót geologicznych złoża torfowego położonego w obrębie geodezyjnym Kolno. Projekt pozwoli na dalsze wykorzystanie złoża jako źródła borowin dla celów balneologicznych. Doktor nauk przyrodniczych Mieczysław Kucharski jest honorowym prezesem Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie oraz członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy. Jego doświadczenie chcemy wykorzystać w dalszej perspektywie w celu budowy pijalni i rozlewani wody Międzychodzianka. 3. Nawiązano kontakt z prof. Józefem Górskim w celu przyszłorocznej współpracy przy projekcie odwiertu geologicznego. Profesor dr hab. Józef Górski jest dyrektorem Instytutu Geologii i kierownikiem Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód przy UAM w Poznaniu. Otrzymane materiały dotyczące odwiertów geologicznych wykonywanych na zlecenie PGNiG wskazują na potencjalne możliwości wykorzystania odwiertu jako źródła solanek i wód termalnych. 4. W ramach prac zespołu roboczego odbyło się spotkanie z Burmistrza Międzychodu i przedstawicieli Wydziału Promocji z dr Krzysztofem Grzegorczykiem w sprawie poszukiwania możliwości wzmocnienia propozycji dotyczących programu uzdrowiska w dziedzinie turystyki. Dr Krzysztof Grzegorczyk wskazał między innymi na nasze atuty, określone jako tzw. miejscowe klimaty, do których należą m.in. gwara, miejsca na ścieżki rowerowe, punkty ekoobserwacyjne i aprowizacyjne, przyjazne leśniczówki, możliwości tworzenia kompleksowych propozycji dla wędrowca. 5. W wyniku podpisanej umowy o współpracy z dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej dr hab.inż. arch. Jerzym Suchankiem, studenci V roku WAPP przybyli do Międzychodu w celu wykonania inwentaryzacji do opracowania studialnych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, jako przyszłego miasta uzdrowiskowego. Koncepcje zostaną wykorzystane do zorganizowania późniejszej wystawy na terenie Międzychodu. Informator_listopad_2013.indd :28:51

3 Informator Międzychodzki, listopad W odpowiedzi na pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP dr Jana Golby w sprawie ujęcia w strategii rozwoju województwa oraz unijnych programach pomocowych problematyki związanej z rozwojem gmin uzdrowiskowych i uzdrowisk, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak poparł starania Gminy Międzychód w tym zakresie. W zaktualizowanej Strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. została uwzględniona problematyka związana z rozwojem uzdrowisk w ramach wyodrębnionego celu operacyjnego Rozwój biznesu i usług zdrowotnych, w ramach którego jest możliwy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej. Ponadto w przygotowywanym obecnie WRPO na lata (WRPO 2014+) planuje się umożliwić m.in. wspieranie przedsięwzięć uzdrowiskowych podejmowanych przez przedsiębiorców. 7. Wydawnictwo Gazeta Wyborcza pl. wyszła z propozycją współpracy przy promocji projektu Międzychód-Zdrój Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej. Kompleksowa kampania promocyjna obejmowałaby emisję reklam w prasie i Internecie na okres 2014 roku. 8. Systematycznie odbywają się zebrania powołanej przez Burmistrza grupy roboczej, która wytycza cele i kierunki inwestycji związanych z pełnieniem funkcji uzdrowiskowych. W skład grupy roboczej wchodzą: Agnieszka Leśniewska, Sławomir Nawrot, Romuald Jaśkiewicz, Artur Śliwa oraz Krzysztof Borkowski, Jacek Kaczmarek i Piotr Minge. 9. Podjęto współpracę z dr inż. arch. na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej Bartoszem Kaźmierczakiem w sprawie przygotowania multimedialnej prezentacji Międzychodu w formie wirtualnego modelu obrazującego Międzychód miasto uzdrowiskowe. (jk) Przygotowania do przyjęcia sześciolatków Gmina Międzychód pomaga w dobrym starcie najmłodszych mieszkańców, prowadząc w 18-tysięcznej gminie 7 przedszkoli publicznych i dotując 1 niepubliczne. Edukacja wczesnoszkolna realizowana jest w 4 szkołach podstawowych, ich przygotowanie na przyjęcie 6-latków odbywa się sukcesywnie, adekwatnie do możliwości finansowych gminy, a organizatorem i promotorem zmian jest dyrektor każdej ze szkół. By polepszyć bazę na przyjęcie sześciolatków w 2010r. zrealizowano program Radosna szkoła - miejsca zabaw w każdej szkole. W 2013r. złożono trzy wnioski do programu Radosna szkoła - place zabaw. Dzięki tym i innym projektom każda ze szkół sukcesywnie przygotowuje kolorowe, sale zajęć. W SP1 pozostały do przygotowania jeszcze 2 sale. W SP2, w aktualnie posiadanej bazie wykonano już możliwie wszystkie remonty, a w SP Łowyń i w SP Kamionna sale są już gotowe. We wszystkich szkołach funkcjonują też świetlice, a w wielu stołówki lub catering. Ponadto, Gmina Międzychód, za kwotę ponad 2 mln złotych podjęła się termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2 oraz Zespołu Szkół w Łowyniu. Zakończenie tych prac nastąpi w kwietniu Istotnym elementem przygotowań jest kadra. Nauczyciele pracujący w międzychodzkich szkołach, mający przyjąć dzieci, posiadają już odpowiednie kwalifikacje. Od lat w Gminie Międzychód ilość uczniów w klasach I-III nie przekracza 25. Ciekawe są też dane dotyczące ilości dzieci sześcioletnich w szkołach. W roku 2009/10 było to 6 osób, w 2010/11-7 osób, w roku 2011/12-26 osób, w roku 2012/13-31 osób, w roku 2013/14 23 osoby. Aktualnie w klasach I-III uczy się 590 dzieci, z tego 197 w klasach I, 191 w klasach II, 202 w klasach III. By właściwie przygotować nasze placówki do przyjęcia dzieci sześcioletnich Gmina Międzychód złożyła kolejne wnioski do rządowego programu Radosna szkoła place zabaw 2014 na budowę szkolnych placów, dofinansowanego w 50%. z MEN. Plac, zgodnie z tym projektem powinien być dostosowany do prowadzenia zajęć z dziećmi klas I III, place te bedą ponadto ogólnodostępne. Bedą to pierwsze w naszej gminie obiekty z bezpieczną nawierzchnią, tzw. plastyczną - odkształcalną. Takie place zabaw mają powstać przy SP1, SP2, a także w Łowyniu. Łączna wartość zadania to 589 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 294 tys. zł. (red.) Po upadku Christianapolu działania pomocowe na rzecz pracowników Upadek Christianapolu stał się powodem kryzysu na międzychodzkim rynku pracy. Problem bezrobocia dotknął poważną grupę osób, a znalezienie nowego zatrudnienia jest w naszym regionie sprawą bardzo trudną. Dodatkowo, funkcjonujące przepisy stały się krzywdzące dla zwolnionych w Christianapolu pracowników. Samorządy Gminy i Powiatu, by złagodzić tę sytuację i pomóc pracownikom Christianapolu podjęły szereg działań. W związku z tym redakcja poprosiła o informacje na ten temat, poniżej przedsatwiamy listę najważniejszych działań w tej sprawie. 1. Powołano zespół roboczy d.s. sytuacji na rynku pracy, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Samorządu Gminy i Powiatu, przedsiębiorcy i przedstawiciele partii politycznych (jest to zespół ponad podziałami). Zespół zajmuje się analizą aktualnej sytuacji, prowadzi rozmowy z panią syndyk Christianapolu, inicjuje przygotowanie pakietu promocyjnego ze strony Gminy, mającego na celu pomoc w sprzedaży zakładu i docelowo uruchomienie produkcji. 3. Wizyta Burmistrza Romana Musiała i Starosty Juliana Mazurka u Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka. Celem spotkania było przedstawienie Wojewodzie problemów, które dotknęły pracowników w związku z odmową wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i prośba o wsparcie w tej sprawie i pozytywne decyzje. 4. Samorząd Gminy ze względu na to, iż Państwo praktycznie wycofało się z finansowania robót publicznych przeznacza z własnych środków już kolejny rok fundusze na obsługę umów zleceń i działania KIS, który obejmuje opieką ok. 120 osób. 3. Cykl spotkań z syndykiem masy upadłościowej Christianapolu Beatą Mikołajewicz. W związku z informacjami o zainteresowaniu potencjalnych nabywców przygotowanie przez Gminę pakietu promocyjnego obejmującego ulgi podatkowe jako dodatkowego elementu do oferty sprzedaży zakładu. 5. W ostatnich dniach czerwca rozmowy Burmistrza z Prezesem Zarządu Fabryki Mebli FORTE panem Maciejem Formanowiczem, w czasie których Prezes poinformował, iż jest zainteresowany kupnem Christianapolu i uruchomieniem produkcji mebli tapicerowanych oraz zamiarem zlecenia Christianapolowi wykonania próbnej partii mebli według własnego wzoru. W czasie spotkania Burmistrz przekazał informacje o przygotowanych preferencyjnych warunkach dla rozpoczęcia działalności i możliwości wspólnego zabiegania w zarządzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o utworzenie podstrefy w Łowyniu. 6. Podjęcie uchwał przez Radę Miejską o wprowadzeniu dodatkowych preferencji dla przedsiębiorców. Uchwały te umożliwiają: 1. korzystanie z niższych stawek podatku od nieruchomości istniejącym przedsiębiorcom, którzy zwiększają zatrudnienie; 2. korzystanie z 5-letniego zwolnienia od podatku od nieruchomości, w których rozpoczęto działalność gospodarczą, pod warunkiem zatrudnienia co najmniej 10 osób. Należy zaznaczyć, że Gmina Międzychód ma w okolicy jedne z najniższych podatków, znacząco niższe od maksymalnych stawek. 7. Burmistrz Międzychodu zgłosił Radzie Miejskiej projekty uchwał o zmianie kierunków studium i uwarunkowań gospodarki przestrzennej, początkujących utworzenie nowych, dwóch obszarów aktywizacji gospodarczej, położonych w obrębie Gorzyń i obrębach Łowyń, Głażewo, Dormowo. 8. Przygotowanie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania dla obszarów pod inwestycje w Kamionnie i Zatomiu Starym prócz istniejących już obszarów aktywizacji gospodarczej w Międzychodzie, Bielsku, Łowyniu, Muchocinie. 9. W porozumieniu z panią Syndyk wydział promocji opracował ofertę inwestycyjną Firmy Christianapol i przekazał ją do Centrum Obsługi Inwestora działającym przy Urzędzie Marszałkowskim. 10. Dalsze rozmowy z prezesem firmy Forte, która gotowa była, w celu rozpoczęcia produkcji dzierżawić przed finalizacją kupna zakład. Niestety ze względu na rozbieżności interesów między potencjalnym inwestorem a syndykiem, rozmowy te zostały przerwane. W związku z tym Gmina rozpoczęła poszukiwania nowych inwestorów, a w tej sprawie odbyły się kolejne spotkania z panią syndyk. 11. Burmistrz zwiększył środki w budżecie na zasiłki stałe w Ośrodku Pomocy Społecznej. 12. Dodatkowe wsparcie ze strony Gminy Międzychód dla działalności Klubu Integracji Społecznej polegające na przeznaczeniu kolejnych kwot na roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. 13. Ciągły kontakt z syndykiem i rozmowy z potencjalnymi inwestorami. 14. Wizyta Wiceministra Pracy i Polityki Społecznej. 21 sierpnia odwiedził Międzychód dzięki staraniom posła na Sejm RP Romualda Ajchlera i koordynatora KIS Wojciecha Mameta Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Międzychodu - Roman Musiał. W naradzie w UM uczestniczyli także Poseł Romuald Ajchler, Przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak, Starosta Julian Mazurek, Wicestarosta Jędrzej Schubert, Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, Wójt Chrzypska Wielkiego Edmund Ziółek, Wójt Kwilcza Stanisław Mannek oraz Wojciech Mamet - koordynator Klubu Integracji Społecznej. Prócz tematów dotyczących pracy KIS, którego osiągnięcia były pretekstem do wizyty ministra, przedstawiciele samorządu zrelacjonowali problem pracowników zlikwidowanej firmy Christianapol i braku świadczeń z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. W rozmowach tych uczestniczyła również delegacja pracowników i przewodniczący zakładowych związków zawodowych. Kluczowe w tym temacie było wystąpienie starosty Juliana Mazurka, który wskazywał na ułomność prawa krzywdzącego pracowników i na prawne możliwości rozwiązania tego problemu. W efekcie rozmów delegacja pracowników i Samorządów zaproszona została na spotkanie z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Jackiem Męciną, odpowiedzialnym i specjalizującym się w tej tematyce. 15. Wizyta na zaproszenie Samorządu Gminy, Wicemarszałka Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Mateusza Klemenskiego, odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki Beaty Łozińskiej. W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Julian Mazurek, Syndyk Beata Mikołajewicz, Przewodniczący Rady Zygmunt Mleczak i Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska. Pani syndyk w trakcie spotkania omówiła aktualny stan przygotowań do zbycia majątku likwidowanego zakładu oraz przedstawiła ocenę sytuacji dotyczącej należnych świadczeń pracowniczych. Przedstawiciele Gminy i Powiatu przedstawili aktualną sytuację pracowników zwolnionych z zakładu. W trakcie spotkania syndyk poinformowała także o poważnym zainteresowaniu kolejnego inwestora nabyciem majątku fabryki w Łowyniu. Marszałek i przedstawiciele Gminy i Powiatu zadeklarowali syndykowi wszelką pomoc i otwartość na rozmowy oraz ewentualne wsparcie w miarę posiadanych kompetencji dla tego inwestora. Natomiast Marszałek i Dyrektor Departamentu Gospodarki zadeklarowali wsparcie Urzędu Marszałkowskiego w poszukiwaniu innych inwestorów. 16. Spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 9 października Starosta Julian Mazurek, Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, Dyrektor Urzędu Pracy Aleksandra Greiser, radny Rady Miejskiej Wojciech Mamet oraz przedstawiciele FMT Christianapol Sławomir Grelka i Marek Jazy spotkali się w Warszawie z Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Jackiem Męciną, Wiceministrem Jarosławem Dudą oraz posłem na ciąg dalszy na str. 4 Delegacja Międzychodu w składzie: Starosta Julian Mazurek, Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, Dyrektor PUP Aleksandra Greiser, radny RM Wojciech Mamet, przedstawiciele FMT Christianapol Sławomir Grelka i Marek Jazy podczas wizyty w Ministerstwie Pracy. Informator_listopad_2013.indd :28:52

4 4 ciąg dalszy ze str. 3 Po upadku Christianapolu Sejm RP Romualdem Ajchlerem, który od początku problemów FMT Christianapol wspiera pracowników. Pierwszy poruszony temat dotyczył odmowy wypłaty świadczeń, odpraw i odszkodowań przez Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Przedstawiciele Ministerstwa stwierdzili, że w aktualnym stanie pranym niewiele można zrobić, złożyli jednak deklarację niezwłocznej, wspólnej inicjatywy ustawodawczej i zmiany istniejącego prawa. Do czasu zmian ustawowych proponują drogę sądową. Upadłość naszego zakładu jest precedensem. Istnieje tylko jeden podobny przypadek, który w Sądzie Najwyższym został rozstrzygnięty pomyślnie dla pracowników. Następnie Starosta Julian Mazurek podjął temat wykorzystania dodatkowych środków na aktywizację. Problem Starostwa polega na tym, że Urząd Pracy pozyskał rezerwę z funduszu pracy na aktywizację bezrobotnych w wysokości 1,5 mln zł do wykorzystania w roku 2013 r. Niestety nie jest możliwe racjonalne wykorzystanie tej puli do końca roku - na zaktywizowanie 570 osób bezrobotnych. Dlatego Starosta zwrócił się z prośbą o możliwość przeniesienia tych środków na rok 2014r. Minister oświadczył, że najprawdopodobniej zostaną zmienione przepisy prawne, tak by było to możliwe. Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska przedstawiła natomiast problemy związane z poszukiwaniami inwestora i koniecznością wsparcia takich działań w różnych zakresach, także przepisami prawnymi, umożliwiającymi szybkie uruchomienie produkcji. Wiceminister Jacek Męcina zadeklarował pomoc w poszukiwaniu dobrego inwestora na forach spotkań branży meblarskich. Przedstawiciele samorządów i pracowników Christianapolu ocenili wspólnie wizytę jako pożyteczną, która zrodziła deklaracje zmiany niektórych przepisów. 17. Najnowsze wydarzenia związane z Christianapolem wynikają ze starań pracowników o nagłośnienie ich problemu i pozytywne reakcje ze strony Funduszu. W tym celu zaprosili do Łowynia red. Elżbietę Jaworowicz ze swym programem. Miejmy nadzieję, że suma wszystkich starań przyniesie pozytywne efekty. (red.) OBWODNICA czy DROGA OSIEDLOWA? Kończą się prace przy budowie nawierzchni dróg, które obejmują ulicę Sadową, łącznik pomiędzy ul. Sadową i Poznańską oraz nowe rozwiązanie skrzyżowania dróg ulic Poznańskiej i Na Ostrawy. Zasięgnęliśmy informacji u urzędników miejskich aby odpowiedzieć na kilka pytań stawianych przez Czytelników o przyczynę wyboru tej inwestycji do realizacji oraz korzyści dla nas mieszkańców. Na pytanie o źródła decyzji inwestycyjnej uzyskaliśmy odpowiedź wyjaśniającą, że jest to kontynuacja działań mających na celu utworzenie pierścienia dróg obwodowych miasta. Mianowicie nowowybudowane skrzyżowanie łączące ulice Poznańską, Sadową i Na Ostrawy jest początkiem dwóch dużych zadań obwodnicowych. Pierwsze, któremu dobry początek dało opisywane zadanie, będzie obejmowało, w kolejnych etapach drugą część ulicy Sadowej i ul. Zagrodowej, na co opracowana jest już kompletna dokumentacja projektowa, która zapewnia komunikację z ulicą Gorzycką. Dalej koncepcyjne plany zakładają przebieg dróg obwodowych w pasie ulicy Słodowy Młyn, przecinając ul. Muchocińską, komunikowanie z ulicą Wały Jana Kazimierza, by osiągnąć na ulicy Józefa Piłsudskiego połączenie ze zrealizowaną w latach pierwszą drogą obwodową Międzychodu. Tak nakreślona wizja kolejnego dużego projektu obwodnicowego po jego wykonaniu sprawi, że najbardziej obciążany ruchem kołowym w naszym mieście, odcinek drogi jakim jest ul. Piłsudskiego będzie miał alternatywny objazd, dzięki czemu znaczna część pojazdów ominie ten przeciążony trakt. Z kolei przebudowa wjazdu na ulicę Na Ostrawy otworzyła możliwość budowy kolejnego, ważnego połączenia drogowego pomiędzy ul. Poznańską (droga wojewódzka 160), a drogą powiatową biegnącą przez Dzięcielin. Takie uwarunkowania sprawiły, że I etap inwestycji, który wkrótce będzie mógł być przekazany do otwartego użytkowania, przy wartości wykonania niecałe 2 mln złotych, uzyskał dofinansowanie ze schetynówki i samorządu powiatowego stanowiące ponad 75% jej wartości. Przedstawione argumenty wydają się przekonujące, chociaż ci, którzy oczekują na poprawę stanu dróg w okolicy miejsca swego zamieszkania, pewnie z lekką zazdrością patrzą na to, jak mieszkańcy domostw przy nowowybudowanej drodze mogą komfortowo poruszać się po nowej jezdni i chodnikach. Postęp w dziedzinie dróg lokalnych w Gminie Międzychód jest jednak olbrzymi i przypomnijmy dotyczy już Bielska, osiedli przy Cmentarzu, obwodnicy i wielu innych dróg. Dodatkowym argumentem za jest też to, że wypiękniał nam kolejny zakątek miasta. Wygodniej będzie się nam poruszać w tej okolicy i to nie tylko samochodami lecz także rekreacyjnie spacerując czy jeżdżąc rowerem w kierunku Langsee. (red.) Z prac Klubu Integracji Społecznej Mimo zmiennej aury wrzesień to dla Klubu Integracji Społecznej syndrom jesieni. Jest to miesiąc, gdzie staramy się szybko ukończyć bieżące prace inwestycyjne, co nie oznacza, że przestajemy działać. Pracy każdego dnia jest całe mnóstwo. Ale o tym za chwilę. Perspektywy zatrudnienia socjalnego członków Klubu zmieniają się z miesiąca na miesiąc. W październiku w Pracach Społecznie Użytecznych weźmie udział 81 osób (dodatkowo 11 w CERiP Mniszki), w programie Robót Publicznych 4 osoby. Staże dla osób powyżej 50 roku życia obejmują liczbę 15 członków KIS, natomiast prace socjalne tytułem umowy zlecenia wykonuje 10 osób. Warto w tym miejscu dodać, że w ostatnim czasie pojawiła się dająca nadzieję na pracę perspektywa, by wspierać naszych podopiecznych. Działalnością Klubu Integracji Społecznej zainteresowała się Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA. W ramach nowo powstałego Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej w Poznaniu, a wraz z nim projektu o tworzeniu partnerstw lokalnych zaproponowano, by rozważyć możliwość utworzenia w Międzychodzie spółdzielni socjalnej. Po dłuższym namyśle, analizie za i przeciw zdecydowano podjąć ku temu kroki. Dnia 4 października w siedzibie KIS-u odbyło się spotkanie wybranej 10-cio osobowej grupy członków KIS z przedstawicielami Fundacji BARKA Marcinem Sadowskim oraz Maciejem Małachem. Zebranie przebiegało w miłej, ciepłej i sympatycznej atmosferze. Na wstępie wyjaśnione zostało, czym jest Fundacja BARKA i jakie są jej cele. Następnie poruszono meritum całego przedsięwzięcia. W prosty i przejrzysty sposób wyjaśnione zostało m.in.: co to jest spółdzielnia socjalna, jakie są jej cele, jakie są korzyści, ale też jaka jest ponoszona odpowiedzialność. Nie zabrakło też uświadomienia zainteresowanych osób, że Rzymu od razu też nie zbudowano oraz tego, że aby coś osiągnąć trzeba się w to zaangażować, włożyć w pracę cały swój potencjał. Należy też podkreślić, że chyba każdy z obecnych członków KIS otrzymał bardzo dużą dawkę solidnej motywacji. Co jest ważne całość tego projektu jest zaplanowana w dokładny i profesjonalny sposób. W momencie jednomyślnej zgody grupy na chęć utworzenia spółdzielni socjalnej zostanie odbyty w Poznaniu cykl fachowych i nieodpłatnych kompleksowych szkoleń dla tych osób tak, aby byli oni w pełni przygotowani do podjęcia działalności. Na tym jednak projekt się nie kończy. Założona spółdzielnia otrzyma potężną dotację w wysokości 100tys. zł. na jej rozwój bez konieczności szukania poręczycieli. Co ciekawe poręczycielem jest tu fundacja BARKA. Będzie ona też przez rok po założeniu spółdzielni opiekować się tym przedsiębiorstwem pomagając w problemach prawnych, księgowych, negocjacjach, a także kontrolując poprawne wydatkowanie dotacji (...). W projekcie tym bardzo ważne będzie też wsparcie partnerstw lokalnych gmin/ powiatów, na terenie których będzie spółdzielnia działać. Mamy nadzieję, że tym sposobem uda nam się wesprzeć choć małą część naszych klubowiczów. Ze swojej strony będziemy również pomagać, wspierać, dopingować i mocno trzymać kciuki. Klub Integracji Społecznej na bieżąco wykonuje prace pielęgnacyjno - porządkowe niezmiennie w rejonach: od ciągu ulic Piłsudskiego poprzez strefę nadjeziorną wraz z Parkiem Oskara Tietza, Parkiem przy Pomniku Harcerzy, Stanicę przy rzece Warcie, obwodnicę, uliczki prowadzące do rynku, rejon Placu Kościuszki po Park przy ul. Langowicza, Sikorskiego oraz Bielsko. Wykaszano i podlewano trawniki, oczyszczano przekwitnięte już rabaty kwiatowe. Profilowano oraz korygowano ścieżki, Informator Międzychodzki, listopad 2013 przycinano żywopłoty. Codziennie zbierane są odpady, które nie trafiają do koszy. Ukończono także prace w rewitalizowanym Parku im. Michała Skrzypczaka (Muszla) od ustawienia wszystkich ławek, kubłów na śmieci po wysianie trawy. Efekt trzeba przyznać jest bardzo przyjemny dla oka. Ponadto w Parku O. Tietza oraz w strefie nadjeziornej powymieniano ławki na nowe. Z dużym zaangażowaniem członkowie Klubu pracowali przy usuwaniu zakrzaczeń na skarpach przy wiadukcie kolejowym w Międzychodzie. Trwa już także okres wzmożonych prac pod kątem wygrabiania trawników z liści, choć to dopiero początek jesieni... Należy także dodać, że aktualnie zostały także zakończone prace kadry Klubu nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, tj. nad przygotowaniem Projektu Planu Zatrudnienia Socjalnego - Planu Zadaniowego na rok 2014, jak też nad Programem Zajęć Terapeutyczno Szkoleniowych 2013/2014. Z dużą starannością dbamy o to, by z roku na rok udoskonalać nasze Programy, tak by służyły one naszej małej społeczności. Mamy nadzieję, że cel, jakim jest dobro i zadowolenie drugiego człowieka jest przez nas efektywnie realizowany i pozytywnie postrzegany przez innych ludzi. Małymi krokami zbliża się koniec roku Dla większości osób w międzychodzkim Klubie Integracji Społecznej oznacza to również zakończenie programu prac społecznie użytecznych. Niestety w tym roku ostatnie tzw. tygodniówki kończą się w listopadzie. Problem ten dotknie 88 członków KIS-u. Wynagrodzenie jakie otrzymywali z tytułu tych prac wynosiło 320zł. za 40 godzin w miesiącu. Trzeba tu powiedzieć, że dla tych osób stanowi to najczęściej jedyne źródło dochodu. Tak więc z pozoru niewielka kwota jest ogromną formą wparcia dla domowego budżetu. Innym rodzajem pomocy, jaki oferujemy członkom naszego Klubu są paczki żywnościowe udzielane min. 2 razy w miesiącu za pośrednictwem Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu (poprzez Stowarzyszenie KIS Empatia ). Pomimo zakończenia z końcem listopada w/w programu pracować będziemy jeszcze mniejszą grupą osób, w programach: Staże do osób powyżej 50 roku życia 9 osób Roboty Publiczne 4 osoby Umowa zlecenie 13 osób. W ubiegłym miesiącu praca w przestrzeniach zielonych naszego miasta skupiała się przede wszystkim na jesiennych porządkach opierających się głównie na pielęgnacji trawników, czy sprzątaniu ciągów chodnikowych, itp. Obszary tych prac pozostają niezmienne: Ogródek Jordanowski, obszar całego Lipowca, strefa nadjeziorna wraz z Parkami Michała Skrzypczaka, O. Tietza, Parkiem za Pomnikiem Harcerzy, rejon Placu Kościuszki, Stanica wraz z uliczkami prowadzącymi do rynku, obwodnica prowadząca na Bielsko, skwer przy ul. Langowicza oraz przy ul. Sikorskiego. Ponadto członkowie Klubu prace porządkowe wykonywali na Dworcu Głównym. Świadczyliśmy także techniczną pomoc w przygotowaniach do IV Gali Sportów Walki, która miała miejsce na Hali Widowiskowo Sportowej (m.in. przewożenie i ustawianie krzeseł z lokalnych szkół i świetlic, układanie wykładzin). W ramach współpracy z Środowiskowym Domem Samopomocy aktywnie uczestniczyliśmy w pokazach/warsztatach florystycznych. Braliśmy także udział w doświadczeniach prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzu przy ul. Chrobrego w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Mimo jesiennej aury w minionym miesiącu zostały dokonane nasadzenia liliowców, cebul tulipanów oraz jałowców. Warto wspomnieć, że dnia października 2013 w Białobrzegach odbyło się posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, w którym to koordynator międzychodzkiego KIS miał okazję uczestniczyć. Konferencja była też okazją do poruszenia tematyki związanej z 10-leciem funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Z dniem 4 listopada rozpoczęliśmy cykl zajęć szkoleniowych 2013/2014 dla członków Klubu Integracji Społecznej. Spotkanie inauguracyjne odbyło się w sali sesyjnej UMiG. Naszym gościem była Pani wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, która przygotowała dla nas prezentację multimedialną pod kątem Planu Rozwoju Lokalnego i roli KIS-u w zadaniach Gminy na 2014 rok. Trzeba przyznać, że wielu z nas temat ten bardzo zainteresował. Przed nami jeszcze wiele innych ciekawych spotkań, m.in. z prof. Tadeuszem Baranowskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Rafałem Litke, terapeutą Robertem Humskim, czy kierownikiem ZUS Dagmarą Wdowiak. Mamy nadzieję, że zaplanowany do kwietnia 2014 r. Program Szkoleniowy przyniesie wiele korzyści naszym Klubowiczom. Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie Katarzyna Królak Informator_listopad_2013.indd :28:55

5 Informator Międzychodzki, listopad Jesień w Dwójce Początek roku szkolnego kojarzy się zwykle z intensywną pracą. W szkole jest jednak wiele okazji, by nie tylko wytężać umysł, ale i doskonale się bawić. Co roku SP2 organizuje doskonałą zabawę z ziemniakiem w tle. W tym roku wyjątkowo organizacją imprezy zajęły się p. Justyna Brzezińska i p. Ewa Marciniak-Kolanowska, nadając jej zupełnie inną formę. Dnia odbyła się gra uliczna Międzychodziaki. Z twarzami pełnymi uśmiechów dzieci odczytywały mapy, szukały wskazówek i uczestniczyły w kartoflanych konkurencjach, odwiedzając przy tym najciekawsze miejsca w Międzychodzie. Nagrodą główną za ich trud był dzień bez pytania. Finał gry nastąpił na Stanicy nad Wartą, gdzie odbyła się piknikowa uczta. Po rywalizacji dzieci nareszcie mogły upiec kiełbaski na ognisku, które przygotował dla nich międzychodzki KiS. Nie zabrakło też atrakcji: klasy wykonywały plakaty, tańczyły i śpiewały piosenki. Szczególne miejsce w kalendarzu imprez szkolnych zajmuje już od kilku lat uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych, która zawsze odbywa się 14 października. Pochmurny i chłodny ranek nie przeszkodził pierwszakom, którzy niezwykle podekscytowani, wraz z rodzicami, a niektórzy także w towarzystwie dziadków, zgromadzili się w sali Ogrodu Jordanowskiego. Najpierw odbyły się krótkie spotkania z wychowawcami - p. Elżbietą Tomaszewską, która przygotowała scenariusz uroczystości oraz p. Joanną Zawiślak i Jolantą Zamożniewicz. Takich chwil nie można zapomnieć... Uśmiech na twarzy, łomot serca, spojrzenia najbliższych, ciekawość i duma- wszystkie te uczucia towarzyszyły najmłodszym w chwili, gdy zajmowali miejsca na scenie. Emocje powoli opadały, choć nie zabrakło łez wzruszenia, zwłaszcza w momencie ślubowania wypowiadanego przez zgromadzonych na sali rodziców. Wielu z nich po raz kolejny w życiu mogło na nowo odkryć wartość i wielkość skarbu, jakim jest każde dziecko. Po tej podniosłej uroczystości, której bohaterami były pierwszaki odbyła się kolejna, tym razem skierowana do grona pedagogicznego. Uczniowie klasy IIIa pod kierunkiem swojej wychowawczyni- p. Kamili Napierały wspieranej przez p. Krystiana Dobkiewicza przygotowały bardzo barwny i żywy program słowno-muzyczny, który miał wyrazić życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Nad występem dzieci czuwała p. Żaneta Rachowiak, od października zastępująca wychowawczynię klasy III. Dodatkowo miłym akcentem tego dnia stały się drobne upominki dla wszystkich pracowników szkoły, które własnoręcznie przygotowała Rada Samorządu Uczniowskiego. Kolejną okazją do zabawy stało się szkolne Święto Dyni, którego inicjatorem i organizatorem, jak i w roku ubiegłym, stała się anglistka - p. Eliana Sokołowska. Halloweenowe przebrania, nastrój grozy i tajemniczości, krótkie przedstawienia przygotowane przez klasy stały się nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy na temat amerykańskiej kultury, ale przede wszystkim szansą na integrację zespołów klasowych. Wielu uczniów mogło także wykazać się inwencją twórczą i ujawnić swoje talenty aktorskie. W ramach kultywowania polskich tradycji związanych z obchodami Święta Zmarłych wiele klas wraz z wychowawcami udało się na międzychodzkie cmentarze. Zapalając znicze i porządkując opuszczone mogiły dzieci mogły wyrazić swój szacunek wobec zmarłych, nie tylko bliskich. Kilka klas spotkało się na Cmentarzu Parafialnym z p. Antonim Taczanowskim. Wysłuchały prelekcji poświeconej historii międzychodzkich nekropolii i poznały sylwetki znanych międzychodzian. Nostalgiczne listopadowe święto nabrało dzięki temu także charakteru swoistej lekcji lokalnego patriotyzmu. Jednym z zadań realizowanych przez szkołę jest propagowanie zdrowego stylu życia. W związku z tym p. Joanna Deus- Dobrowolska i st. pielęgniarka Joanna Śródecka podjęły się przygotowania serii spotkań z młodzieżą, których celem było uświadomienie korzyści płynących ze spożywania 5 posiłków dziennie. Dzięki współpracy z Nestle udało się pozyskać szereg ciekawych pomocy, także filmów, dzięki którym łatwiej rozbudzać świadomość żywieniową najmłodszych. Na spotkania zostali zaproszeni także gimnazjaliści. Prelekcji i pokazowi filmów towarzyszyła także prezentacja przykładowych 5 posiłków. Reakcja odbiorców pozwala sadzić, że wielu uczniów postanowi przynajmniej podjąć próbę zmiany swoich nawyków żywieniowych. Joanna Deus-Dobrowolska Klasa I a z wychowawczynią- p. Elżbietą Tomaszewską klasa I b z wychowawczynią- p. Joanną Zawiślak Klasa I c z wychowawczynią -p. Jolanta Zamożniewicz Młodzi artyści 3 października 2013 r. międzychodzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował kolejny, ósmy, rok akademicki. Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru rozpoczęło uroczystości. Zebranych studentów i gości powitał p. Włodzimierz Praszka. Uroczystość zaszczycili: wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska, burmistrz Roman Musiał, przewodniczący RM Zygmunt Mleczak, wicestarosta Jędrzej Schubert, przewodniczący RP Rafał Litke, dyrektor CAK PROM Urszula Nowak. Gorącymi oklaskami powitano honorowego Rektora UTW dr Włodzimierza Łęckiego oraz dotychczasowego prezesa p. Tadeusza Środeckiego. Pan J. Schubert w swym wystąpieniu podkreślił rolę UTW cytując B. Franklina: Jeżeli macie jakieś dobre pomysły, to je pielęgnujcie. Marzenia nie mają lat, nauka nie zna ograniczeń. Prowadzący, p. W. Poraszka odczytał tekst uchwały nr 19/2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Tadeusza Środeckiego z pełnionej funkcji prezesa UTW. Zarząd na to stanowisko powołał p. Marię Furchert. Uroczyście nadano p. Stefanii Piechowiak i p. Adamowi Nowakowi tytuł Honorowego Członka Przedszkole BAJKA w Bielsku W publicznym Przedszkolu BAJKA w Bielsku dnia 30 października miało miejsce pasowanie dzieci na przedszkolaków. Wszystko było w bardzo uroczystej oprawie i zaczęło się od krótkiego wstępu który dokonała dyrektor przedszkola Pani Lidia Szymańska-Kierzynka witając gorąco przybyłych rodziców. Następnie najmłodsza grupa trzylatków w strojach smerfów wraz z swoją wychowawczynią Panią Moniką Kąkolewską wkroczyła do sali gromko witana oklaskami przez zaproszonych rodziców. Milusińscy pod kierunkiem swojej opiekunki przygotowali niespodziankę dla rodziców, jakim były występy taneczne oraz śpiewnie smerfowych utworów. Momentem kulminacyjnym w bajkowym przedszkolu w Bielsku było pasowanie naszych skarbów na przedszkolaków. Tego wspaniałego ceremoniału dokonała dyrektor przedszkola wraz z wychowawczynią wręczając dyplomu oraz przykładając do ramienia każdego z smerfów kolorowego ołówka symbolizującego rozpoczęcie pierwszego etapu edukacji. Na zakończenie po tym podniosłym momencie dzieci zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy, a następnie każdy nowy przedszkolak wraz z swoim rodzicem ulepił podobiznę smerfa z białej i niebieskiej plasteliny. Krzysztof Wolny INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 nr 76 Pasowanie na przedszkolaka UTW. W poczet studentów przyjęto również 15 osób, które złożyły ślubowanie. W kolejnej części uroczystości głos zabrał Honorowy Rektor UTW dr Włodzimierz Łęcki, dedykując ustępującemu prezesowi dziesięć złotych myśli o człowieku. Podkreślił, że bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest i dobre słowo. Wykład inauguracyjny na temat I stworzył Bóg Profilaktykę, czyli biblijne (i nie tylko) inspiracje dla profilaktyki społeczno-edukacyjnej życia małżeńskiego wygłosił dr Andrzej Stogowski. Nowa prezes UTW, p. Maria Furchert podziękowała ustępującemu prezesowi p. T. Środeckiemu za dotychczasowa pracę, olbrzymi wkład włożony w organizację i działalność UTW. P. Tadeusz Środecki ze wzruszeniem dziękował wszystkim współpracownikom, sponsorom i osobom wspierającym jego działalność. W ostatniej części spotkania chór zaprezentował krótki program artystyczny, na który złożyły się piosenki Eleni. Grupa młodych animatorów CAK PROM przedstawiła tańce greckie. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaude Mater Polonia. Elżbieta Babst Informator_listopad_2013.indd :29:00

6 6 Redakcja otrzymała tekst p. Radnego Krzysztofa Wolnego, który publikujemy poniżej. NIE MA ROZWOJU GOSPODARCZEGO! (...) NIE MA ROZWOJU GOSPODARCZEGO w naszej gminie. A co gorsza, tegoroczny budżet jest najsłabiej wykonywany, jeśli chodzi o dochody w przeciągu ostatnich 10 lat. Największa bolączka naszej gminy, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, nadal jest w powijakach. Nie tworzy się stref ekonomicznych stale twierdząc, że jesteśmy źle położeni w stosunku do głównych dróg komunikacyjnych. Pragnę dodać, że istnieje podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i o dziwo należy do niej Gmina Drezdenko i Strzelce Krajeńskie. Czy są one lepiej usytuowane od Międzychodu? Na pewno mają racjonalniej myślące władze! Od czerwca, pomimo powołania przez burmistrza superorganu, który miał zbuforować druzgocące oddziaływanie upadku Christianapolu na budżet gminy oraz utratę miejsc pracy, nic się nie wydarzyło. Nie powstał nowy zakład pracy, co poskutkowało wzrostem o ponad 200 osób grona bezrobotnych, a niektórzy tylko dzięki własnej przedsiębiorczości znaleźli pracę, ale niestety poza granicami naszej gminy. Jest jeszcze duża rzesza osób które obecnie przebywają na zwolnieniu chorobowym i gdy się skończy najprawdopodobniej powiększą grupę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Burmistrz twierdzi, iż należy nagłaśniać informacje o nowych miejscach pracy takich jak na przykład powstanie stacji benzynowej w Gorzyniu, aby nie powstało wrażenie że po likwidacji Christianapolu na naszym terenie jest regresja. Uważam, że to kpina, bo nikt inny jak urząd blokował poprzez swe nieudolne działania powstanie tej inwestycji, a teraz próbuje przypisać sobie zasługi jej powstania. O wszystkich perypetiach powstawania stacji najlepiej mogą opowiedzieć sami inwestorzy. Ostatnio przy głosowaniu podatków burmistrz zaproponował obniżenie podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 1 grosz, a od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą o 12 groszy. Budżet straci na tej obniżce około zł, a przedsiębiorca nie zauważy tej obniżki prawie wcale. Przedstawiając tę propozycję międzychodzkim przedsiębiorcom śmiali mi się w twarz. Większość z nich w naszej gminie ma powierzchnie gruntu średnio 50m 2 i budynku również, a więc u nich obniżka podatku skutkowałaby w sumie kwotą 6,40 zł oszczędności w skali roku. Można przyjąć, że jest to raczej chwyt pod publiczkę aniżeli faktyczna chęć pomocy przedsiębiorcom. Dlatego wnioskowałem o to, by pozostawić te podatki na tegorocznym poziomie. Budżet zyskałby zł, które można byłoby przekazać na przykład na pomoc organizacjom pożytku publicznego, pomoc społeczną czy też dofinansować oświatę. Przedsiębiorcy i tak by zyskali, chociażby na wskaźniku inflacji. Jednak za moim wnioskiem głosowało tylko 6 radnych: Anna Danielczak, Stefan Niedziółka, Wojciech Dyl, Edward Doroba, Rafał Ciszewicz i ja. Takie oto działanie to dla burmistrza dawanie sygnału przedsiębiorcom do inwestowania według mnie raczej powód do uśmiechu na twarzy. Rada może pomóc przedsiębiorcom w bardziej wymierny sposób np. poprzez zwolnienie podatkowe czy pomoc de minimis, co zresztą robi. Burmistrz może natomiast umorzyć bądź odroczyć spłatę podatku. Tak też robi, dziwne tylko, że co roku większość podmiotów i osób fizycznych jest taka sama. To, że w naszej gminie nie ma rozwoju gospodarczego widać przede wszystkim w budżecie gminy. Po półroczu dochody gminy wykonane były na poziomie 44,84% zamiast 50%. Przyjmując, że w większości pierwszego półrocza istniała jeszcze firma Christianapol i kilka innych podmiotów, można zakładać że dochody w drugim półroczu będą jeszcze gorsze. Są jednak gminy, które przy tak złej kondycji gospodarczej kraju wypracowują swoje dochody: Pniewy 52% Pszczew 50% Międzyrzecz 53,2% Skwierzyna 50,8% Drezdenko 50,2% Dodatkowo oprócz niewykonania dochodów tracimy pieniądze na działalność nieprzemyślanych inwestycji. Na samych Mniszkach w pierwszym półroczu straciliśmy ponad zł, na domu spotkań w Mierzynie ponad zł. W sumie PROM na tych dwóch inwestycjach stracił ponad zł. Spółka MOSTiR nadal jest na olbrzymim minusie, który nie pozwala im samofinansować własnych inwestycji i powoduje zadłużanie się gminy, by jakiekolwiek inwestycje w tej spółce przeprowadzić. Następnym elementem, który powoduje wzrastanie długu gminy (obecnie jest on na poziomie 34,35%, co daje ponad zł zadłużenia i na koniec roku zapewne będzie wyższy) jest przeprowadzanie inwestycji, na które w obecnej sytuacji gospodarczej nas nie stać. Przykładem jest budowa pseudoobwodnicy ul. Sadowej (koszt ponad zł) czy rewitalizacja portu (koszt pond zł). Z powodu zadłużenia rocznie musimy spłacać ponad milion zł odsetek. Nie oznacza to, że jestem przeciwny sięganiu po środki unijne. Jak najbardziej należy to robić, jednak zawsze trzeba liczyć możliwości na zamiary. Niestety w naszej gminie się nie liczy, czego efektem jest coraz większy brak pieniędzy w budżecie, a zarazem lawinowo wzrastające zadłużenie. Obserwując ostatnie siedem lat rozwoju naszej gminy dochodzę do wniosku, że priorytety które przyjęli obecni włodarze to niestety nie jest rozwój poprzez tworzenie warunków do powstawania nowych firm ani nawet rozwój turystyki czy też uzdrowiska. Kierunkiem tym jest świadome lub, co gorsza, nieświadome tworzenie sypialni. Sypialni dla coraz większego procentu emerytów i rencistów, sypialni dla nielicznych pracowników firm powstających w ościennych powiatach oraz sypialni dla coraz większej rzeszy bezrobotnych. Na pewno przy większej rozwadze i chęci konsultowania swoich decyzji oraz kierunków rozwoju z wyborcami, a nie ciągle tymi samymi jednostkami, może byłby wypracowany zdecydowanie lepszy kierunek rozwoju naszego miasta i gminy. Czy można coś zrobić z obecnie panującą stagnacją w naszej gminie? Można. Już za rok wybory samorządowe. Zamiast siedzieć w domu należy iść do wyborów, nawet pojedynczy głos jest na wagę złota. Im więcej mieszkańców pójdzie do urn tym większa szansa na zmianę władzy, a co za tym idzie zmianę priorytetów działania oraz rozpad sieci nieformalnych powiązań, które duszą naszą gminę. Krzysztof Wolny Informator Międzychodzki, listopad 2013 Informacje Zarządu Powiatu UMOWY W SPRAWIE DRÓG 26 września Zarząd Powiatu podpisał umowę z Gminą Chrzypsko Wielkie w sprawie udzielenia, w 2014 roku, pomocy finansowej ( zł) Gminie Chrzypsko Wielkie na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej w Chrzypsku Wielkim etap II. Tego dnia Zarząd upoważnił też Starostę i Wicestarostę do podpisania umów: 1. z Gminą Kwilcz na przekazanie Powiatowi Międzychodzkiemu, w roku 2014, dotacji celowej w kwocie zł na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lubosz Chudobczyce ; 2. z Gminą Chrzypsko Wielkie w sprawie udzielenia pomocy finansowej ( zł) Powiatowi Międzychodzkiemu na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2014 r.; 3. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Usługi Handel Transport JAN POL Jan Czepczyński z Pniew na wyrównywanie lokalnych zaniżeń na odcinku drogi powiatowej nr 1722P, w m. Krzyżkówko (wynagrodzenie: ,60 zł, termin wykonania: r.). DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODU DLA STRAŻY Zarząd 26 IX podpisał też umowę z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w sprawie przeznaczenia kwoty zł na pokrycie części kosztów zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego PSP w Międzychodzie. NADZORY W KOTŁOWNI 26 IX Zarząd podpisał umowę z Panem Eugeniuszem Dragońskim na nadzorowanie pracy kotłowni gazowej w budynku przy ul. Sikorskiego 22 w Międzychodzie oraz na dokonywanie przeglądów stacji redukcyjno pomiarowej w w/w budynku i dokumentowania tych czynności w dzienniku przeglądów. Termin zakończenia umowy ustalono na dzień r. SPRAWY ZOZ-u Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek SP ZOZ w Międzychodzie o przekazanie części dotacji w wysokości zł na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektów szpitalnych oraz wydał oświadczenie o wyrażeniu zgody na lokalizację lądowiska śmigłowcowego na dachu nowego obiektu szpitalnego. PRZEBUDOWA DROGI IZDEBNO CHRZYPSKO WLK. Na posiedzeniu w dniu 3 października 2013r. Zarząd Powiatu upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania umów z firmą SKANSKA S.A. z Warszawy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1744P Izdebno Charcice Chrzypsko Wielkie, od km do km 2+467, na długości 1600 m oraz Zakładem Projektowania, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót Drogowo Mostowych Bogusław Ćwiertniak z Międzychodu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy w/w przebudowie. DELEGACJA LGD PUSZCZA NOTECKA ZAPROSZONA DO BRUKSELI 4 listopada w biurze LGD PUSZCZA NOTECKA spotkali się przedstawiciele Starostwa Szamotulskiego (Pani Joanna Synoradzka) oraz Międzychodzkiego (Pan Tadeusz Wienke), gmin: Wronki (Pan Artur Hibner), Międzychód (Pan Sebastian Cejba), Kwilcz (Pan Daniel Kozubowski), Sieraków (Pan Mateusz Borowski) oraz Chrzypsko Wielkie (Pani Małgorzata Borowicz). Wszyscy przywieźli z sobą materiały do zaprezentowania podczas wyjazdu do Brukseli. Nieobecni przedstawiciele Miasta i Gminy Ostroróg, gminy Obrzycko oraz miasta Obrzycko deklarowali współpracę i włączenie się we wspólną promocję 10 i 31 października odbyły się kolejne spotkania najmłodszego z ciał doradczo-opiniujących Burmistrza Rady Młodych. Członkowie Rady ponownie spotkali się w budynku Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, aby omówić sprawy organizacji Jarmarku Świątecznego. Impreza ma odbyć się 15 grudnia, w niedzielę handlową na Rynku. Organizatorami jarmarku jest Rada Młodych oraz Centrum Animacji Kultury Prom, a zaproszone do współtworzenia świątecznego klimatu zostały m.in. szkoły, przedszkola oraz liczne instytucje kulturalne i społeczne z Międzychodu. Ponadto na październikowych spotkaniach członkowie Rady dyskutowali nad programem przyszłorocznych Wakacji z pompą oraz pomysłem stworzenia międzychodzkiej telewizji internetowej. Dopinano również ostatnie szczegóły związane z przygotowaniem badania sondażowego wśród poprzez dostarczenie materiałów promocyjnych. Ze strony Lokalnej Grupy Działania obecni byli Łukasz Klapczyński oraz Irena Wojciechowska. Powodem spotkania było zaproszenie przez Departament PROW UMWW delegacji LGD Puszcza Notecka do działań promujących Wielkopolskę w Brukseli podczas Dnia Świętego Marcina. LGD prezentować będzie m.in. nasze dziedzictwo kulturowo-kulinarne oraz promować region jako atrakcyjny turystycznie, warty odwiedzenia. Koszt dojazdu oraz pobytu przedstawicieli Puszczy Noteckiej pokrywa UMWW. Wydarzenie to odbędzie się 28 listopada br. Spotkanie Rady Młodych międzychodzkiej młodzieży, które dotyczyć będzie preferencji spędzania czasu wolnego oraz potrzeb w zakresie form aktywności pozalekcyjnych. Uzgodniono termin kolejnego spotkania na 5 grudnia, w celu utworzenia KALENDARZA IMPREZ I WYDARZEŃ na rok 2014 i dopracowania zasad wspólnego promowania. Na spotkanie LGD przygotuje swój kalendarz imprez i zbierze wstępne terminy imprez z Gmin Partnerskich i Starostw. Zaproponowano, aby spotkania te odbywały się cyklicznie każde na terenie innego Urzędu Gminy. 5 grudnia spotykamy się w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim. Irena Wojciechowska, Wiceprezes LGD Puszcza Notecka Trzy październikowe Sesje Rady Miejskiej W październiku miały miejsce aż trzy spotkania Rady Miejskiej Międzychodu. Pierwsze z nich odbyło się 2 października i jego główne tematy dotyczyły funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ZUO Clean City sp. z o.o. oraz realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Natomiast tematem przewodnim sesji 23 października była informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Ostatnia sesja w miesiącu miała miejsce 30 października, a w jej trakcie podejmowano tematy realizacji lokalnych strategii działania przez lokalne grupy za lata oraz założenia nowych strategii na okres programowania Prezentacji podjęli się przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta oraz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka. Ponadto Zastępca Burmistrza Pani Agnieszka Leśniewska przedstawiła informacje na temat realizowanych projektów na rzecz rozwoju turystyki oraz zaawansowania prac związanych z ustanowieniem uzdrowiska Międzychód Zdrój. W trakcie sesji wystąpił również Pan dr architekt Bartosz Kaźmierczak, pracownik Politechniki Poznańskiej i osoba zaangażowana w działania prowadzące do zrealizowania projektu pn.: Międzychód Zdrój - Wielkopolski Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej. Powrót do źródeł - przywrócenie funkcji uzdrowiskowej miasta. Informator_listopad_2013.indd :29:01

7 Informator Międzychodzki, listopad Informacje Zarządu Powiatu W SPRAWIE KÓŁ ŁOWIECKICH 3 X Zarząd podjął uchwałę zmieniającą Regulamin wsiedlania zwierzyny drobnej w kołach łowieckich na terenie powiatu międzychodzkiego do udziału w programie dodano dwa koła łowieckie. DOSTAWY SOLI KAMIENNEJ Na posiedzeniu w dniu 18 października 2013r. Zarząd Powiatu podpisał umowę z firmą DS Spółka z o.o. z Wrocławia na dostawę soli kamiennej drogowej niezbrylającej gat. DR o granulacji do 6 mm do zimowego utrzymania dróg powiatowych. UPOWAŻNIENIA DLA KIEROWNIKÓW 18 X Zarząd podjął uchwałę Nr 116/135/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Międzychodzkiego oraz gospodarowania mieniem powiatu będącym na wyposażeniu właściwych jednostek organizacyjnych. UMOWA Z OHP Na posiedzeniu w dniu 24 października 2013r. Zarząd Powiatu podpisał Aneks do umowy zawartej z Wielkopolską Komendą OHP w Poznaniu w sprawie bezpłatnego użyczenia lokalu o powierzchni 50,13 m 2 przy ul. 17 Stycznia 143 w Międzychodzie z przeznaczeniem na prowadzenie Młodzieżowego Centrum Kariery przedłużenie umowy do 30 czerwca 2014r. DOSTAWA MEBLI 24 X Zarząd podpisał umowę z firmą Drzewiarz-Bis Sp. z o.o. z Lipna na dostawę mebli do pomieszczeń budynku szkolnego w celu stworzenia Izby Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie gabloty stojące i wiszące oraz szafko-gabloty oraz umowę z firmą BIT Karolina Górka z Międzychodu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i instalacją do budynku szkolnego w celu stworzenia Izby Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie projektor i laptop. DOSTAWA DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH 24 X Zarząd podpisał umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń w roku UMOWA Z GMINĄ CHRZYPSKO 24 X Zarząd podpisał Umowę z Gminą Chrzypsko Wielkie na udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1744P od km do km 2+467, na długości 1600 m oraz umowę z Gminą Sieraków na udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1744P od km do km 2+467, na długości 1600 m i umowę z Zakładem Projektowania, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót Drogowo Mostowych Bogusław Ćwiertniak z Międzychodu na wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych, usytuowanych w ciągach następujących dróg powiatowych: 1718 P Międzychód Gorzycko dr. kraj. Nr 24; 1721 P dr. woj. nr 182 Kolno Kamionna; 1746 P dr. woj. nr 182 Mylin Chrzypsko Małe gr. pow. szamotulskiego; 1739 P dr. woj. nr 182 Lutomek Lubosz Chudobczyce gr. pow. szamotulskiego. CERiP w Mniszkach 10 tys. zwiedzających w roku 2013 Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach po otrzymanym w ubiegłym roku wielkim wyróżnieniu jakim była nagroda specjalna w konkursie na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce (i 8 tys. zł!) stało się w roku bieżącym jeszcze bardziej popularne i przyjęło rekodową, jak do tej pory liczbę turystów aż 10 tysięcy osób od stycznia do listopada (odpłatnych, nie licząc dodatkowych kilku tysięcy osób podczas imprez plenerowych, ogólnodostępnych organizowanych w Mniszkach)! Zwiedzający Mniszki to grupy z całej Polski dzieci, młodzież, dorośłi głównie z Poznania i okolic, Gorzowa i okolic, ale także np. z Wrocławia, Gniezna, Warszawy, Białegostoku i innych miast w całej Polsce. Prócz tego CERiP jest też miejscem, gdzie bardzo chętnie przyjeżdżają grupy zagraniczne goszczące w naszym kraju. W tym roku byli to zwiedzający z bardzo odległych krajów np. z Armenii, USA, a także bliższych nam - Irlandii, Francji, Niemiec... Wiele z tych grup zapraszanych jest do Mniszek przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dla którego nasz ośrodek stał się pokazowym, modelowym przykładem tego jak można z pomocą unijnych pieniędzy zrewitalizować dziedzictwo kulturowe na terenach wiejskich. Mniszki odwiedzali też więc członkowie Komisji Europejskiej w ramach wizytacji Komitetu Monitorującego i Ministerstwa Rolnictwa. Razem było to ponad 280 grup, każda indywidualnie obsługiwana, z osobnym programem, spędzająca w Mniszkach od 2,5 do 4,5 godz. Każda grupa otrzymuje też swoich przewodników, ma przygotowane warsztaty (wikliniarskie lub garncarskie, pokazy robienia masła, prania, zajęcia przyrodnicze i inne). Bywa, że dziennie Mniszki odwiedza 5-7 autokarów, jest to więc mnóstwo bardzo precyzyjnych zadań organizacyjnych po to, by każda wycieczka, każdy turysta indywidualny był dobrze przyjęty i wyjeżdżał zadowolony ze spędzonego w Mniszkach czasu. CERiP ze swoimi wystawami jest też bardzo chętnie zapraszane na różnego rodzaju targi i wystawy, festyny. W tym roku mniszkowe warsztaty ginących zawodow mogliśmy zobaczyć na Targach Edukacyjnych w Poznaniu, Targach Wiosennych we Frankfurcie n. Odrą (!), w Ośrodku Kultury Leśnej przy Zamku w Gołuchowie, na Rynku w Czarnkowie, na Rynku w Krajence, w skansenie w Złotowie, na festiwalu etno w Szamotułach, na festynie w Nadleśnictwie Wronki. Wyjazdy takie są każdorazowo odpłatne czyli stanowią dodatkowy przychód dla CERiP. Dodatkową zaletą jest też to, że z wielu tych wypraw powstają bardzo interesujące programy telewizyjne, które są dodatkową, bezpłatną reklamą dla Mniszek i całej Gminy Międzychód. Filmy takie powstały z naszej wystawy w Szamotułach, z Targów we Frankfurcie, z festynów w Czarnkowie i Złotowie, i pokazywane były w lokalnych oraz poznańskich stacjach telewizyjnych. Przykładem przyjęcia naszego stoiska są tłumy zwiedzających podczas targów we Frankfurcie i entuzjastyczny artykuł we frankfurckiej prasie, opisujący naszą ekspozycję. Mniszki prezentowały się też oczywiście na międzychodzkich imprezach podczas najróżniejszych festynów. Codzienna obsługa turystów (grupowych i indywidualnych) to nie wszystko. Mniszki organizują też wiele atrakcyjnych i wartościowych imprez (podczas których jest wstęp wolny) prócz markowego Wielkiego Smażenia Powideł, które gromadzi już od lat po kilka tysięcy osób, w tym roku były w Mniszkach także Weekendy Rękodzielników zakończone ciekawymi koncertami kameralnymi, plener malarski studentów Uniwersytetu Artystycznego, impreza p.n. Muzyczny Poczęstunek z koncertem Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, koncerty Polskiej Akademii Gitary, spotkanie kilkusetosobowej grupy Rajdu Klonowego Liścia, spotkania artystyczne UTW, rajd harcerski Zapałka, zajęcia dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, konkurs bab wielkanocnych, rajd zabytkowych samochodów Klubu Citroena, uroczyste narady Straży Pożarnej, wizyta Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Tomasza Bugajskiego. Wszystkie te wydarzenia są doskonałą promocją całej Gminy Międzychód i atrakcji turystycznych w okolicy. Każda z grup zostawia też dodatkowe pieniądze w różnych miejscach Gminy za noclegi w naszych okolicznych ośrodkach, za wyżywienie, na zakupy, na pamiatki... Przy takiej ilości zadań warto też powiedzieć o finansach. Budżet na funkcjonowanie Mniszek na cały rok, zaplanowany w budżecie CAK PROM to kwota ,00 zł z dotacji Gminy przeznaczona na opłaty za utrzymanie obiektów, ogrzewanie, energię, amortyzację, wynagrodzenia pracowników, materiały i inne bieżące potrzeby. Resztę wypracować musimy sami. Podsumowany do końca września przychód CERiP razem z dotacji ( ,00zł) i przychodów własnych wyniósł 195 tys. zł (w tym zł z przychodów własnych). Koszty działaności CERiP wyniosły na koniec września zł. Od września do listopada przychód CERiP zwiększył się do kwoty 80 tys. zł. Przychód ten pochodzi ze sprzedaży biletów, warsztatów, pokazów i innych usług. Osiągnięty przychód własny (nie z dotacji) stanowi więc ponad 50 procent tego, co na rzecz CERiP przekazuje rocznie Gmina, co w przypadku instytucji kultury jest swego rodzaju rekordem. Szczegółowe kwoty podamy po podsumowaniu na koniec roku Warto też powiedzieć, że cała ta praca wykonywana jest przez wyjątkowo skromną kadrę stałych pracowników (tylko 2 osoby) i grupę pracowników zatrudnianych na zasadzie prac społecznie użytecznych lub umów zleceń głównie mieszkańców Mnich, Mniszek i Tuczęp. Aktualnie od czterech już lat, cały ciężar organizacji warsztatów i zajęć dla grup spoczywa na pani Żanecie Poszwald instruktorze pracującym od początku w CERiP, a jednocześnie Prezesie Stowarzyszenia Sami Swoi, które zapewnia pomoc we wszystkich sprawach związanych z pobytem grup. Dodatkowe wsparcie otrzymujemy też ze strony naszych wspaniałych przewodników grona ok. 10 osób, którzy praktycznie każdego dnia w sezonie wspomagają CERiP. Bez ich wysiłku, ale też bez początkowego wkładu pracy wszystkich twórców CERiP (przypomnijmy przy projekcie pracowali m.in. Lidia Górna, Agnieszka Leśniewska, Sławomir Nawrot, Kamil Szpotkowski, Joanna Prokopczuk; w tworzenie CERiP osobiście angażowali się Wojciech Mamet, pracą i zaangażowaniem wspomagała Dorota Mamet, pracowali w Mniszkach członkowie KIS, w tworzenie CERiP zaangażowana była Sołtys Mnich i Mniszek Irena Idziak, włączały się osoby gromadzące eksponaty, pomagają na co dzień pracownicy OPS) nie byłoby dzisiejszych sukcesów. Wszystkim składam bardzo serdeczne podziękowania! Jacek Kaczmarek Dajmy szansę każdemu dziecku Taki tytuł nosi projekt realizowany w Zespole Szkolno- -Przedszkolnym w Kamionnie. Projekt jest odpowiedzią za konkurs głoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania: Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (...) Projekt powstał dzięki Fundacji Obchodów 750-lecia Kamionny. Jego realizacja rozpoczęła się w połowie września, a zakończy w grudniu br. Wszyscy uczniowie Zespołu uczestniczyli w Dniu dla zdrowia, podczas którego poznawały tajniki zdrowego odżywiania pod okiem dietetyka Joanny Odwort, dr Leszek Grzesiak promował zdrowy styl życia i potrzebę aktywnego wypoczynku. Pod okiem Doroty Pakuły i Ireneusza Sochackiego dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy. Kulminacyjnym punktem tego dnia była degustacja potraw przygotowanych przez dzieci z wykorzystaniem polecanych przez dietetyka produktów oraz aerobik. Uczniowie korzystają z zajęć mających usprawnić ich percepcję i motorykę. Odbywają się zajęcia gimnastyki mózgu, gimnastyki ciała, gimnastyki buzi i języka oraz gry logiczne. Dzieci wymagające wsparcia logopedycznego odbywają warsztaty wspólnie z rodzicami. Zajęcia te prowadzą Dorota Pakuła, Joanna Napierała, Hanna Helwich i Bogna Gromadecka. Zajęcia odbywają się w specjalnie na ten cel przygotowanej sali gier i zabaw wyposażonej ze środków pozyskanych w projekcie w atrakcyjne gry i pomoce dydaktyczne. Placówka wzbogaciła się w audiometr Oscilla, dzięki czemu uczniowie pod okiem Hanny Nowaczyk korzystają z Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą Johansena. Beneficjentami działań projektowych są również nauczyciele i rodzice. Dla nich odbyły się kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kulinarne. Wartość całego projektu to kwota zł, w tym zł to dofinansowanie ze środków MEN a 1834 zł to koszt, jaki ponosi Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny. ( ) Jolanta Klawe Co nowego w Dolinie Kamionki? 7 października gośćmi burmistrza byli nadleśniczy Tadeusz Szymański Nadleśnictwo Bolewice oraz Kamil Szpotkowski. Goście zapoznali burmistrza z zamiarami realizacji projektów w Dolinie Kamionki. Nowe pomysły dotyczą wykreowania obiektu edukacyjno-turystycznego na bazie zabudowań Leśniczówki Papiernia, wprowadzenia hodowli pstrąga potokowego w wodach Kamionki oraz rozszerzenia udostępnienia atrakcji przyrodniczych w Dolinie Kamionki. Goście wskazywali na potrzebę współistnienia proponowanych obiektów i wzajemnego uzupełniania z CERiP w Mniszkach. Burmistrz ocenił pomysły jako ciekawe, wzbogacające ofertę turystyczną i edukacyjną i zadeklarował współpracę w przygotowaniu i realizacji projektów. (red.) Informator_listopad_2013.indd :29:03

8 8 Informator Międzychodzki, listopad 2013 Z życia Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie 25 listopada rusza pierwsza międzychodzka Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć. Jest to międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women s Global Leadership Institute. Zaczyna się 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet), a kończy 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Podczas tych 16 dni, ma miejsce wiele innych ważnych dni takich jak: Międzynarodowy Dzień Obrony Praw Kobiet (29 listopada), Światowy Dzień Walki z AIDS (1 grudnia), Masakra w Montrealu (6 grudnia), Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia), Światowy Dzień na Rzecz Zniesienia Niewolnictwa (2 grudnia), Międzynarodowy Dzień Wolontariatu na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (5 grudnia). Hasło tegorocznej kampanii brzmi Od Pokoju w domu do pokoju na świecie, a jej celem jest przeciwdziałanie wszystkim formom przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, czyli nierównemu traktowaniu kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami. W tym czasie w 160 krajach na świecie i wielu miastach Polski odbywa się setki wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prywatne oraz instytucje - jednoczą swoje siły uświadamiając ludzi, jednocześnie wywierając nacisk na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy. Organizatorzy wydarzenia Klub Integracji Społecznej oraz Centrum Animacji Kultury Prom na czele z lokalnymi liderkami kampanii (Dorota Mamet, Natalia Czarnecka), a także przy wsparciu szkolnych Wyniki konkursu plastycznego Zwierzęta w moim otoczeniu. Konkurs był ogłoszony od 10 czerwca do 30 września 2013r. Organizator: Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce 2002 w ramach dotacji Starostwa Powiatu Międzychodzkiego KATEGORIA WIEKOWA 6-9 lat: I miejsce - Damian Tórz - klasa III b - SzP nr 1 w Międzychodzie II miejsce - Lena Waberska - klasa I a - SzP nr 2 w Międzychodzie III miejsce - Jakub Zamożniewicz - klasa I a - SzP nr 2 w Międzychodzie Wyróżnienie - Sandra Łapa - klasa III c - SzP nr 1 w Międzychodzie Wyróżnienie - Łukasz Pospieszny - klasa I b - SzP nr 2 w Międzychodzie Wyróżnienie - Maria Adamska - klasa III c - SzP nr 2 w Międzychodzie KATEGORIA WIEKOWA lat: I miejsce - Maciej Hała - klasa VI - SzP w Luboszu II miejsce - Natalia Musidlak - klasa VI - SzP w Luboszu III miejsce - Linda Dobkiewicz - klasa IIb - Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie Wyróżnienie - Patrycja Nowak - klasa VI - SzP w Luboszu Wyróżnienie - Adrianna Wasik - klasa IIB Zespół Szkół w Kwilczu Wyróżnienie - Oktawia Brandyk - klasa VI - SzP w Luboszu Wyróżnienie - Marcel Ćwiklak - klasa IV d - SzP nr 1 w Międzychodzie Na konkurs wpłynęło 200 prac ze szkół powiatu międzychodzkiego w dwóch kategoriach wiekowych. W trzeciej kategorii lat nie było uczestników. Dzieci i młodzież przygotowały dużo interesujących prac wykonanych w różnych technikach, przedstawiające zwierzęcy świat z najbliższego otoczenia, między innymi ulubione psy, koty, papugi, motyle, wiewiórki, pająki, zwierzęta gospodarskie, itd. Były też prace nie związane z tematem lub przedstawiały zwierzęta, które nie żyją w naszym regionie np. słonie, tygrysy, delfiny, nawet dinozaury. Te prace pomimo ciekawego wykonania nie zostały zakwalifikowane. Dodatkową nagrodą dla uczestników konkursu będzie wystawa około 30 prac konkursowych w Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie. Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy laureatów i wszystkich uczestników konkursu i opiekunów na podsumowanie i wręczenie nagród do Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie, w dniu 15 listopada 2013 roku, godz podczas otwarcia wystawy prac członków Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce 2002 i wystawy pokonkursowej. Komisja konkursowa: Dariusz Nowak - Kier. Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwo Powiatowe Jerzy Gackowski - artysta plastyk Krystyna Talarek - wiceprezes SAD2002 Elżbieta Ponińska - prezes SAD Lekcja teatralna Szkoła podjęła współpracę z Towarzystwem Kultury Teatralnej ze Szczecina; 1 zajęcia z cyklu planowanych spotkań teatralnych. Lekcja na temat kultury żywego słowa(dykcja, impostacja głosu jako podstawowego środka wyrazu aktorskiego). Forma: zajęcia prowadzone przez dwoje aktorów z żywym udziałem uczniów. Akcje Samorządu Uczniowskiego Noc Horrorów w szkole. Aula szkolna, 2 filmy: Koszmar z ulicy Wiązów i Rytuał ; duża frekwencja - ok. 150 osób Halloween w szkole: konkurs na najliczniej i najciekawiej przebraną klasę (obowiązkowo czarny kolor + upiorne dodatki) wygrała klasa I b (zadbali też o mroczny klimat w klasie); nagroda: upiorne przekąski 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć pedagogów, terapeutów, psychologa oraz zaangażowanych osób planują podjęcie tematu Przeciwdziałania Przemocy i Dyskryminacji wśród uczniów szkół średnich. Młodzież w artystyczny sposób wyrazi swoje emocje związane z tematem, poprzez dramę, plakat, piosenkę. Podsumowania dorobku artystycznego młodych ludzi podejmie się w dniu 25 listopada (rozpoczęcie kampanii) terapeuta uzależnień Robert Humski, posłuchamy także refleksji o dyskryminacji księdza Józefa Tomiaka - kustosza z Sanktuarium Maryjnego w Rokitnie. Pedagodzy dzięki uprzejmości właścicielki Drukarni Bożeny Wesołowskiej otrzymają materiały, ulotki i książeczki dla (każdego ucznia) o relacjach w związku W miłości oczekuj szacunku do sporządzenia gazetek szkolnych lub przeprowadzenia lekcji wychowawczych. Sponsorzy główni MP SPED Michał Pospieszny oraz UMiG Międzychód sprawili iż Kampanię uświetni koncert Gienka Loski laureata telewizyjnego programu X-Factor bilety w cenie 10 zł ulgowy 15 zł normalny można nabyć lub rezerwować w Cak Prom pod numerem telefonu Kolejne wydarzania kampanii: Warsztaty samoobrony (MMA Devil Fight Club), Pokazy filmów na sali widowiskowej Cak Prom o powyższej tematyce połączone z dyskusją oraz pokazy treningów fitness (studio fitness Mirelli Urbańskiej) będzie można śledzić na plakatach, stronie internetowej banerach (centralne punkty miasta), facebooku CAK-u, a także spocie reklamowym promującym imprezę. Zachęcamy młodzież oraz mieszkańców Międzychodu do uczestnictwa w zaplanowanych przedsięwzięciach. Nie bądźmy obojętni na zjawisko przemocy i dyskryminacji, włączmy się we wspólne działania pod hasłem tegorocznej kampanii 16 dni. opr. Natalia Czarnecka Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu oraz dziesięciu jej filii odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Międzychodzie, istniejącą od 1950 r. Bibliotekarze zwiedzili także nasze miasto i piękne okolice. Gościliśmy pracowników Bibliotek Pedagogicznych z Poznania, Gniezna, Grodziska Wlkp., Nowego Tomyśla, Obornik, Swarzędza, Szamotuł, Śremu, Środy Wlkp., Wolsztyna i Wrześni. Po zwiedzeniu naszej placówki, wszyscy udali się do Muzeum Regionalnego, stanowiącego Oddział Biblioteki Publicznej im. J.D. Janockiego w Międzychodzie. W Muzeum goście zapoznali się z eksponatami o charakterze etnograficznym, zebranymi w salach poświęconych gospodarstwu domowemu, włókiennictwu, rolnictwu, kowalstwu oraz rybołówstwu. Następnie nauczyciele bibliotekarze odbyli spacer z przewodnikiem po Międzychodzie. Ku zadowoleniu wszystkich jesienna aura była bardzo sprzyjająca, świeciło piękne słońce, a pod nogami szeleściły kolorowe liście. W restauracji Stara Rozlewnia odbyła się uroczysta część Dnia Edukacji, podczas której zasłużonym pracownikom wręczono nagrody. Zebrani wysłuchali również krótkich wykładów nt. projektu jako metody pracy oraz zadań Szkolnego Szanowni Państwo Serdeczne podziękowania dla Pana Damiana Michałka za zorganizowanie zbiórki odzieżowej oraz przekazanie jej na cele statutowe Stowarzyszenia Klubu Integracji Społecznej Empatia. Prezes Stowarzyszenia Empatia Dorota Mamet KABARET POD WYRWIGROSZEM wraz z AGENCJĄ ARTYSTYCZNĄ JOANNA serdecznie zaprasza Państwa na swój program. Występ odbędzie się 5 XII 2013 r. o godz.: w Centrum Animacji Kultury przy Placu Kościuszki 9 w Międzychodzie. Kabaret Pod Wyrwigroszem to kwintesencja wielu gatunków teatralno-muzycznych. Prezentuje, więc szalone tempo, niezliczoną ilość przebieranek, komedię omyłek. Niezwykle zabawne teksty przybrane są w styl farsowy, który stoi na pograniczu teatru i kabaretu. Wizytówką kabaretu są z pewnością parodie, a także zabawne skecze, komentujące aktualną rzeczywistość społeczną. W programie Kurde Pologne znajduje się także wiele typowo kabaretowych piosenek. Warto obejrzeć, a potem stwierdzić, że ten kabaret jest ciągle w bardzo wysokiej formie! Czas trwania programu to około 2 godziny. Cena biletu wynosi normalne 50 zł, ulgowe 45 zł. Indywidualnie bilety można nabyć w Centrum Animacji Kultury przy Placu Kościuszki 9 w Międzychodzie lub na pl. Zamówienia zbiorowe na bilety przyjmujemy natomiast pod numerem tel: 41/ Bilety wraz z fakturą dostarczamy na miejsce pod wskazany adres, płatność za faktury do uzgodnienia. Koncert GIENKA LOSKI w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu Na Płeć odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. o godz na sali widowiskowej CAK Prom. bilety 10 zł ulgowy i 15 zł normalny do nabycia w CAK-u. Wielkopolscy nauczyciele bibliotekarze z wizytą w Międzychodzie i w Mniszkach. Organizatora Rozwoju Edukacji. Po części oficjalnej wyruszono na zwiedzanie pięknych okolic Międzychodu. Goście obejrzeli gotycki kościół w Kamionnie z 1499 r. Następnie udali się do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej w Mniszkach, gdzie zwiedzili warsztaty ginących zawodów, wystawę sprzętów służących praczce, wnętrze składu kolonialnego, dawnej kuchni, klasy szkolnej i poczty. Na zakończenie wszyscy raczyli się domowym ciastem. Pracownice Biblioteki Pedagogicznej w Międzychodzie dziękują licznie przybyłym gościom, a także Przyjaciołom Biblioteki, którzy pomogli zorganizować spotkanie. Szczególne podziękowania składamy naszemu przewodnikowi P. Antoniemu Taczanowskiemu, Dyrektorowi Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie. Podziękowania kierujemy również do Mirosławy Borowiak i Artura Paczesnego z Muzeum Regionalnego w Międzychodzie oraz do Jacka Kaczmarka i Witolda Marciniaka z Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Nadleśnictwu w Międzychodzie, Starostwu Powiatowemu oraz Urzędowi Miasta dziękujemy za publikacje, foldery i gadżety, którymi obdarowaliśmy naszych gości. Ewa Mitoraj Informator_listopad_2013.indd :29:06

9 Informator Międzychodzki, listopad Muzeum Regionalne KONKURS FOTOGRAFICZNY 15 października br. minęła 9. rocznica śmierci sierakowianina Ireneusza Linde, uznanego artysty fotografika, organizatora warsztatów fotograficznych, jednego z przedstawicieli polskiej szkoły fotografii plenerowej, wyróżnionego Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. W 2009 roku Muzeum Regionalne oddział Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie po raz pierwszy zorganizowało konkurs fotograficzny poświęcony pamięci Ireneusza Linde. Do udziału zgłosiło się wówczas 30 fotografików z powiatu międzychodzkiego, a ich najciekawsze prace przez wiele tygodni zdobiły galerię międzychodzkiego muzeum. Działaliśmy wtenczas z nadzieją, że owe przedsięwzięcie na stałe wpisze się do lokalnego kalendarza wydarzeń kulturalnych. Druga edycja konkursu odbyła się w zeszłym roku, wzbogacona o drugiego organizatora Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. W obecnej, III już, edycji grono organizatorów poszerzyło się o Starostwo Powiatowe w Międzychodzie i Sierakowski Ośrodek Kultury. Tegoroczny konkurs ogłoszono pod hasłem Biel i czerń w fotografii, które nawiązuje do klasycznej fotografii czarno-białej, do odległych czasów, w których zużywanie rolki kliszy było czynnością przemyślaną i zaplanowaną w najdrobniejszych szczegółach. Biel i czerń zabiera nas w sentymentalną podróż do czasów, w których intensywnie tworzył Ireneusz Linde, starając się zatrzymać afirmację widzianej rzeczywistości w krajobrazach, motywach, abstrakcyjnych detalach. Siła niektórych z nich tkwi właśnie w oszczędnej palecie kolorystycznej, pozwalającej dostrzec to co ważne i przemijające. Zapraszamy do udziału wszystkich sympatyków fotografii czarno-białej. Prace można składać w międzychodzkiej bibliotece i sierakowskim muzeum do 4 grudnia 2013 r. O regulamin konkursu oraz bliższe informacje o nim można pytać w Bibliotece Publicznej oraz w siedzibach muzeów: międzychodzkiego i sierakowskiego. Materiały konkursowe dostępne są również na stronach internetowych tych placówek. Agnieszka Konieczna Mieszkańców naszego miasta oraz Szanownych Gości serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych wystaw stałych i czasowych. Do końca listopada czynna będzie ekspozycja rysunków Daniela Kłody pt. Sztuka w hip hopie, do końca roku będzie można z kolei oglądać wystawę dawnych pocztówek pt. Miasto, w którym nie byłem od lat oraz wystawę znalezisk archeologicznych z terenu Szpitala Powiatowego w Międzychodzie pt. Ślady życia, ślady śmierci. Październikowe spotkanie Sejmiku Kultury. 9 października w restauracji Stara Rozlewnia odbyło się spotkanie Sejmiku Kultury. Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi w związku z czym Burmistrz Międzychodu, Klub Amazonek i Sejmik Kultury zaprosili nas na spektakl teatralny dotyczący profilaktyki raka piersi na monodram pt. Lewa, wspomnienie prawej. Monodram powstał w oparciu o autobiograficzną książkę znanej powieściopisarki i autorki sztuk scenicznych Krystyny Kofty. Widowisko przestrzega przed grzechem zaniechania głównie kobiety, choć płynące ze sceny przesłanie jest uniwersalne. Teresa Stępień-Nowicka - absolwentka krakowskiej PWST, wydział we Wrocławiu - związana jest z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu. Dzięki swojemu kunsztowi aktorskiemu docierała do serc i umysłów każdej kobiety siedzącej na widowni. Wyzwalała w słuchaczkach burze emocji. Była radość i były łzy. Widownia z ogromną empatią odbierała stany emocjonalne bohaterki monodramu. Była to wspaniała lekcja dla wszystkich jak zachować się takich sytuacjach, a nigdy nie wiadomo, kiedy się znajdziemy w podobnym położeniu. Wspaniała forma profilaktyki walki z rakiem. Dziękujemy Pani Gabrieli Strzyżewskiej za inicjatywę zorganizowania tego przedstawienia. Dziękujemy Panu i Pani Burmistrz za wsparcie finansowe, Centrum Animacji Kultury za użyczenie sceny, Klubowi Integracji Społecznej za przewiezienie tej sceny, a Jarosławowi Cichoszowi za przygotowanie techniczne do prezentacji spektaklu. Kolejne spotkanie Sejmiku odbędzie się 13 listopada (środa) w Restauracji Stara Rozlewnia. ZAPRASZAMY! Grażyna Kryger Muzeum Regionalne w Międzychodzie (Oddział Biblioteki Publicznej) ogłasza XXVIII edycję BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO na najciekawszą ozdobę choinkową. W związku z przygotowywaną przez naszą placówkę na grudzień atrakcyjną wystawą czasową, prezentującą bombki oraz inne ozdoby choinkowe, termin konkursu ulega przyspieszeniu, aby połączyć otwarcie wystawy prac konkursowych z ww. wystawą czasową. REGULAMIN Podstawowym celem konkursu jest zachęcenie uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli do zainteresowania się regionalnym rękodziełem artystycznym. Konkurs będzie ponadto okazją do wykazania się zdolnościami i umiejętnościami, nabytymi w toku nauczania. Konkurs ma charakter otwarty, po jego zakończeniu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac konkursowych. Wystawa będzie oddziaływać na kształtowanie gustów estetycznych odwiedzającej ją publiczności, w szczególności samych uczestników dzieci i młodzieży szkolnej. Zorganizowanie publicznej ekspozycji prac konkursowych będzie dla nich również motywacją do uprawiania rękodzieła. W konkursie mogą brać udział osoby, które wykonają samodzielnie, dowolną techniką, bez użycia gotowych elementów (tj. wyrobów fabrycznych, innych ozdób lub ich elementów, itp.) jedną lub więcej prac ozdób choinkowych lub innych elementów wystroju bożonarodzeniowego (stroiki na stół, szopki betlejemskie, gwiazdy, itp.), których wzornictwo powinno być oparte na tradycyjnych formach wielkopolskiego rękodzieła ludowego. Prace konkursowe powinny być wykonane przy użyciu tradycyjnych materiałów. Prace złożone na konkurs będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne w wieku 3 4 lat, dzieci przedszkolne w wieku 5 6 lat, uczniowie szkół podstawowych klas I III, uczniowie szkół podstawowych klas IV VI. W każdej z tych kategorii wiekowych zostanie wybranych trzech laureatów. Przy ocenie prac przez komisję, w skład której wchodzić będą osoby zawodowo zajmujące się sztuką (m.in. plastyk) brane będą pod uwagę następujące kryteria: samodzielność i staranność wykonania, oryginalność, inwencja własna, a także wykorzystanie przy pracy tradycyjnych materiałów, form i rozwiązań zdobniczych. Prace konkursowe muszą być opatrzone trwale przymocowaną kartką zawierającą następujące dane: nazwisko, imię i wiek autora, nazwa placówki (szkoła, przedszkole) oraz klasa lub oddział. Termin składania prac: 30 listopada 2013 r., godz , ocena prac przez komisję konkursową: 2 grudnia 2013 r. Wernisaż wystawy prac konkursowych (połączony z otwarciem wystawy bombek): 6 grudnia 2013 r. (godzina zostanie podana w odrębnym zaproszeniu) Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień: 15 stycznia 2014 r., godz SEDRECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! MIĘDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE LISTOPAD 4 listopada 1913 (100 lat temu) w Międzychodzie powstało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Prezesem został Antoni ZAPAŁOWSKI, a naczelnikiem Gniazda Józef BETKA. 4 listopada 1921 (92 lata temu) urodził się w Poznaniu Tadeusz Karol SKOWROŃSKI, lekarz, działacz społeczny, uczestnik wojny 1939 r. i żołnierz AK, więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, działacz kulturalny, kolekcjoner, filatelista, znawca starożytności międzychodzkich, zmarł w Międzychodzie r. 5 listopada 1680 (333 lata temu) urodziła się w Sierakowie Katarzyna LESZCZYŃSKA zd. OPALIŃSKA, królowa Polski, księżna Lotaryngii i Baru, żona wojewody poznańskiego (późniejszego króla Polski) Stanisława LESZCZYŃSKIE- GO, zmarła w Lunéville. 5 listopada 1886 (127 lat temu) urodził się w Mościejewie Franciszek PIECHOCKI, kowal, polski działacz narodowy, powstaniec wielkopolski, zamordowany przez hitlerowców r. w Międzychodzie-Przedlesiu. Zwłoki ekshumowano w 1945 r. na Cmentarz Parafialny przy ul. Chrobrego. 5 listopada 1944 (69 lat temu) urodził się w Silnej (leżącej wówczas w powiecie międzychodzkim) Siegfried SCHEFFLER, niemiecki inżynier i polityk, od 1990 r. członek Bundestagu. 7 listopada 1919 (94 lata temu) Powstańcy Wielkopolscy zwyciężyli w ciężkich bojach stoczonych z oddziałami niemieckiego Grenzschutzu pod Gralewem. 9 listopada 1848 (165 lat temu) zmarł w Chobienicach Jan Wilhelm CASSIUS (KASSYUSZ), duchowny ewangelicki, pastor parafii w Orzeszkowie, pedagog, profesor w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, działacz niepodległościowy i społeczny, ur r. w Poznaniu. 9 listopada 1939 (74 lata temu) zginął rozstrzelany przez hitlerowców w publicznej egzekucji na Majowych Górach (tereny między dzisiejszymi ulicami: B. Chrobrgo i Polną) Wincenty ICZEK, ur r. w Mnichach, woźny Szkoły Powszechnej (dzisiejsza SP 1) w Międzychodzie, patron jednej z ulic miasta r. (74 lata temu) w Dąbrowie k. Poznania hitlerowcy zamordowali Józefa PACHOLAKA, międzychodzkiego drukarza, harcerza 2 DH im. Jana III Sobieskiego, uczestnika wojny obronnej w 1939 r r. (102 lata temu) w Międzychodzie powstał polski BANK LUDOWY, który spełniał wśród tutejszych Polaków ważną rolę jako ośrodek samopomocy gospodarczej. W skład Zarządu weszli: dyr. Władysław Antoni CZEKAL- SKI (kupiec, późniejszy burmistrz miasta), Franciszek MODELSKI (mistrz obuwniczy) i Walenty BOGAJEWICZ (mistrz rzeźnicki) r. (238 lat temu) w Kassel urodził się Friedrich Christian Adolf von MOTZ, pruski mąż stanu, od 1825 r. min. skarbu, pomysłodawca Zw. Celnego, właśc. majątków Kolno i Kamionna (od jego nazwiska pochodzi nazwa folwarku w Kamionnie: Motzberg), zmarł r. w Berlinie r. (126 lat temu) dr Curt von WILLICH, właśc. majątków w Gorzyniu i Gorzycku Starym, został starostą powiatu międzychodzkiego w nowych, okrojonych granicach. Dr von WILLICH popełnił samobójstwo r., wówczas urząd objął August von ROSPATT r. (52 lata temu) Zmarł dr Kazimierz Antoni MADEJ. Lekarz, społecznik, dyrektor Szpitala Pow. w Międzychodzie oraz Sanepidu, ur. w Nw. Korczynie r r. (186 lat temu) W swym majątku w Białokoszu zmarł baron Christian Carl August Ludwig von MASSENBACH, ur r. w Schmalkalden, płk wojsk wirtemberskich i pruskich, inżynier, matematyk, przeciwnik wojny Prus z Francją, demokrata i przyjaciel Polaków, więziony po sfingowanym procesie w twierdzach: kłodzkiej i kostrzyńskiej r. (74 lata temu) w Międzychodzie, za zgodą hitlerowskich władz okupacyjnych powstał Komitet Niesienia Pomocy Zubożałej Ludności Polskiej, którego działaczami byli zarówno Polacy (dr Kazimierz MADEJ, Franciszek BO- GAJEWICZ), jak i Niemcy (burmistrz Josef THÜTE, kupiec Karl FEN- GER, budowniczy Paul FECHNER) r. (207 lat temu) przez Międzychód przechodziły oddziały armii francuskiej pod wodzą cesarza Napoleona BONAPARTEGO. W okolicy naszego miasta Francuzi stoczyli w latach kilka potyczek z Prusakami, a poległych w nich żołnierzy grzebano na terenie dzisiejszej gazowni miejskiej (do 1905 r. na miejscu pochówków stała kapliczka) r. (100 lat temu) w Kwilczu urodził się Łukasz CIEPLIŃSKI, pseud. Pług, ppłk WP, uczestnik wojny obronnej 1939 r. oraz członek ZWZ i AK. W latach powojennych walczył z władzą komunistyczną zakładając organizację NIE oraz przewodząc organizacji WiN. Aresztowany przez UB w 1947 r., zamordowany r. w więzieniu mokotowskim we Warszawie r. (154 lata temu) w Zakopanem na Chramcówkach urodził się dr Andrzej CHRAMIEC, absolwent UJ, lekarz-balneolog, w latach 20-tych lekarz powiatowy w Międzychodzie, zasłużył się dla miasta m.in. założeniem uzdrowiska oraz Stacji PCK. Zmarł r. w Katowicach r. (98 lat temu) W czasie I wojny światowej nad Metz we Francji zestrzelono samolot Wilhelma von KALC- KREUTHA, rotmistrza kawalerii, lotnika, dziedzica dóbr muchocińskich, który zginął na miejscu. Na wyspie Jez. Winnagóra wystawiono mu pamiątkowy obelisk, częściowo zachowany do dziś i r. (282 lata temu) dziedzic dóbr międzychodzkich, Christoph von UNRUH (trzeci tego imienia) wystawił przywileje dla kolonistów, którzy pragnęli osiedlić się na terenie przedmieścia wokół jego zamku, zwanego Lindenstadt (Lipowiec) r. (300 lat temu) w Muchocinie pojmano, uwięziono i torturowano tamtejszą mieszkankę, Margarethe SCHABBEL, fałszywie oskarżoną o rzucanie czarów przez sołtysa Sebastiana PILZA i dziedzica Carla von KALCKREUTHA. Kobietę zamordowano bez wyroku sądowego topiąc ją w beczce na rozstajach dróg do Międzychodu i Strych, gdzie do dzisiaj stoi krucyfiks, przy którym ukazuje się ponoć duch zmarłej pod postacią czarnego kota r. (75 lat temu) w Międzychodzie odbyło się uroczyste przekazanie karabinu maszynowego na rzecz 57 pułku piechoty. Broń zakupiono ze składek zebranych przez młodzież - uczniów Gimnazjum r. (74 lata temu) w Poznaniu, w Forcie VII, hitlerowcy rozstrzelali Konstantego Kazimierza CHŁAPOWSKIEGO, właściciela majątku w Mościejewie, polskiego działacza narodowego i społecznego, oficera WP, podczas Powstania Wielkopolskiego dowódcę międzychodzkiego odcinka frontu r. (55 lat temu) Zmarł Andrzej MAJCHEREK, ur r. w Grodzisku Wlkp., mistrz obuwniczy, właściciel hotelu Bristol, major międzychodzkiego Bractwa Strzeleckiego, członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego. W czasie Powstania Wielkopolskiego uczestnik międzychodzkiej konspiracji niepodległościowej, w latach międzywojennych tytułowany seniorem miasta koniec r. (298 lat temu) do Międzychodu przybyły oddziały wojska rosyjskiego w sile 30 tys. żołnierzy pod komendą marsz. polnego SZEREMIETOWA. Armia obozowała miesiąc pod miastem, oczekując na przybycie króla polskiego, Augusta II Mocnego WETTINA ( tegoż roku). Oprócz ponoszenia kosztów kwaterunku i wyżywienia wojska międzychodzianie musieli także wyprawić chrzciny dziecka marszałka, które powiła towarzysząca mu w drodze małżonka. ap MUZEUM REGIONALNE w Międzychodzie (Oddział Biblioteki Publicznej im. J.D. Janockiego) składa serdeczne podziękowania: Pani Teresie Cichosz Panu Marianowi Osińskiemu Panu Andrzejowi Mierzejewskiemu Panu Marcinowi Wojciechowskiemu za dary ofiarowane do zbiorów muzealnych. Informator_listopad_2013.indd :29:12

10 10 Informator Międzychodzki, listopad 2013 Konferencja Wielkopolska EURO-PROWINCJA DKK o stanie czytelnictwa 16 października członkowie Klubu zebrali się w Bibliotece Publicznej na kolejnym spotkaniu w celu omówienia książki Umberto Eco i Jean-Claude Carrière pt. Nie myśl, że książki znikną. Dyskusję poprzedziło powitanie nowego członka naszego klubu. Następnie przystąpiono do rozmowy na temat przeczytanej lektury, która jest nietypową książką. Jest to raczej zapis rozmowy dwóch wielkich intelektualistów, a zarazem zapalonych bibliofili. Umberto Eco to włoski językoznawca, filozof, mediewista, pisarz, eseista i krytyk literacki. Natomiast Jean-Claude Carrière to francuski pisarz, scenarzysta i aktor. Łączy ich wielka miłość do książek. Nie myśl, że książki znikną to zapis dyskusji. Tytuł mówi już sam za siebie. I stanowi zarazem bardzo optymistyczną odpowiedź na nurtujące pytanie: czy w dobie postępującej cyfryzacji i ogólnie pojętej technizacji codzienności stara, dobra książka ma szansę przetrwać? Zarówno dla Eco, jak i dla Carrière odpowiedź jest oczywista. Książki nie znikną nigdy. Dlaczego? Bo są nośnikiem perfekcyjnym. Doskonałym wynalazkiem, którego nic jeszcze nie było w stanie pokonać. Mogą zmieniać się technologie. Mogą powstawać nowe nośniki, ale oczywistym jest, że żaden z nich nie pokona tradycji, bo w odróżnieniu od tych cudów książki są trwałe i są w stanie przetrwać najdłuższy okres czasu jednocześnie nie tracąc swojej ważności. A technologia może tylko ułatwić do nich dostęp i rozpowszechnić jeszcze bardziej. To są opinie autorów książki, ale z nią zgadzają się nasze czytelniczki. Zatem możemy spokojnie spać, nie martwiąc się, że czytelnictwo zaniknie, mimo coraz mniejszego zainteresowania społeczeństwa lekturą. Statystyki są wręcz przerażające, ale nie ma powodów do obaw. Książka jest najlepszym wynalazkiem jeśli chodzi o nośniki informacji i jak do tej pory nie wynaleziono nic lepszego i trwalszego. Kolejne spotkanie Klubu odbędzie się 20 listopada o godz. 13:00. ZAPRASZAMY! Grażyna Kryger Przejrzyj swoje półki i uwolnij je od książek, których nie czytasz 11 grudnia w Wypożyczalni dla dorosłych Biblioteka Publicznej im. J. D. Janockiego (plac Kościuszki 9) odbędzie się jesienna wymiana książek. Przynieś od 1 do 3 książek wydanych po 2000 roku i wymień się z innym uczestnikiem akcji. Więcej informacji wkrótce na profilu facebook owym biblioteki oraz na stronie biblioteka-miedzychod.info. 17 października delegacja LGD Puszcza Notecka wraz z 16-osobową grupą Liderek i Lederów uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Nasze Panie zaprezentowały rękodzieło oraz efekty swojego uczestnictwa w Szkole Liderek. Celem było m. in. podsumowanie działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. W konferencji udział wzięli m.in. Wiceminister Rolnictwa Zofia Szalczyk, Wicemarszałek Woj. Wielkop. Tomasz Bugajski, Dyr. Departamentu PROW Emilia Dunal. Samorządy naszego regionu, a także LGD Puszcza Notecka reprezentowali m.in. burmistrz Sierakowa Witold Maciołek, Wójt Chrzypska Edmund Ziółek, Wiceburmistrz Międzychodu i Sekretarz Stowarzyszenia Agnieszka Leśniewska, a Zarząd Prezes Jacek Kaczmarek oraz Wiceprezes Irena Wojciechowska. Lokalna Grupa Działania została wyróżniona w sposób szczególny, otrzymała bowiem wyróżnienie ZA AKTYWNĄ PROMOCJĘ REGIO- NU jest to dla nas ważne ponieważ działania w kierunku promowania regionu są bardzo dobrze oceniane i wpisują się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju rozwój turystyki, skuteczna promocja przyciąga turystów co owocuje wzmocnieniem sektora turystycznego. Prócz tego LGD otrzymało wyróżnienie za udział w Konkursie organizowanym przez UMWW pt: KOBIETY W AKCJI. W projekcie opisane zostały inicjatywy realizowaną przez Panie: Irenę Kulczyńską, Ewę Lubik, Grażynę Wawrzyniak, Danutę Banaszkiewicz, Lucynę Radziszewską, Jolantę Olejnik, Jolantę Matalewską, Marię Liberę, Maritę Testkę, oraz Irenę Wojciechowską. Panie z dumą odebrały wyróżnienie. Kolejne wyróżnienie, które otrzymała Puszcza dotyczyło Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego i zapracowały na nie Panie z grupy Seniority : Ewa Lubik, Irena Wojciechowska i Marita Testka. Nasze stoisko podczas konferencji odwiedzili: Minister Zofia Szalczyk, Marszałek Tomasz Bugajski oraz Dyrektor Departamentu PROW Emilia Dunal, Poseł Maria Janyska, Burmistrz Gminy Sieraków Witold Maciołek, wójt Gminy Chrzypsko Wielkie Edmund Ziółek, Wiceburmistrz Gminy Międzychód Agnieszka Leśniewska oraz Stanisław Żołądkowski Sekretarz Gminy Ostroróg. Nasza działalność wzbudziła duże zainteresowanie mediów; udzieliłyśmy wywiadów do TVP Poznań, TV Wielkoplska, radia Merkury. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu się do Konferencji LIDERKOM Z LGD PUSZCZA NOTECKA, władzom Gmin: Sieraków, Międzychód, Chrzypsko Wielkie, Wronki, Obrzycko, Ostroróg oraz Kwilcz za przekazanie materiałów promocyjnych które wzbogaciły nasze stoisko. Dziękujemy Marszałkowi Tomaszowi Bugajskiemu i Dyrektor Emilii Dunal za uznanie w naszych działaniach. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Puszcza Notecka Wyjazd edukacyjny bibliotekarzy naszego powiatu 23 października 2013 r., bibliotekarze naszego powiatu uczestniczyli w seminarium wyjazdowym, zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie. Wnętrze nowego gmachu Biblioteki im. Raczyńskich Bibliotekarze odwiedzili nowo rozbudowaną Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Mieli możliwość zapoznania się z organizacją i nowoczesnymi rozwiązaniami zastosowanymi w placówce. Zwiedzili wszystkie działy Biblioteki, w tym Dział zbiorów specjalnych z jego najstarszymi i najcenniejszymi egzemplarzami, do których nie wszyscy mają dostęp. Z zaciekawieniem wysłuchali wykładu nt. historii Biblioteki. Poznali wszelkie nowinki technologiczne wykorzystywane w nowoczesnej bibliotece. Na zakończenie delektowali się smaczną, darmową herbatą w kawiarence, z której mogą korzystać wszyscy posiadający kartę ww. Biblioteki. Następnie bibliotekarze udali się do zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Podziwiali piękny park z największym w Europie skupiskiem pomników dębów (ok. 2 tys. szt.), z których najsłynniejsze to Lech, Czech i Rus (mające po ok. 700 lat). Kolejnym punktem wyjazdu edukacyjnego było Muzeum- -Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie k. Poznania. Ten znany pisarz i podróżnik, który żył w latach , odbył 30 wypraw oraz jest autorem 32 książek wydanych w 23 językach i przeszło 10-milionowym nakładzie. Od 1974 r. pisarz wraz z rodziną stworzył prywatne muzeum, w którym zgromadzono wiele podróżniczych trofeów. W Ogrodzie Kultur i Tolerancji przy Muzeum zbudowano m.in. piramidę, replikę żaglowca K. Kolumba Santa Maria (skala 1:1), Sfinksa - na wzór wielkiego Sfinksa z Gizy oraz samolotu - słynnego myśliwca Hawker Hurricane MK I (skala 1:1). Piękna, polska złota jesień uprzyjemniła bibliotekarzom bardzo ciekawy, edukacyjny pobyt w Poznaniu i okolicach. Ewa Mitoraj PODZIĘKOWANIA OD BIBLIOTEKI Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie składa serdeczne podziękowania za przekazane w darze książki Pani Lucynie Sobolskiej KIEROWCY Z MARIHUANĄ Policjanci z Międzychodu zatrzymali do kontroli drogowej lagunę, którą podróżowali dwaj młodzi mężczyźni. W trakcie przeszukania mundurowi znaleźli woreczki z marihuaną. Na obwodnicy Międzychodu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej lagunę. W samochodzie znajdowało się dwóch młodych mężczyzn w wieku 20 i 24 lat, oboje byli mieszkańcami gminy Drezdenko. W trakcie kontroli osobistej kierowcy policjanci znaleźli woreczki z suszem marihuany. Podczas przeszukania samochodu i miejsc zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli również susz marihuany. Łącznie policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt gram marihuany. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Wczoraj podejrzani usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających. Międzychodzcy kryminalni wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Sprawdzają m.in. skąd pochodziły narkotyki. ZŁODZIEJE ZATRZYMANI PRAWIE NA GORĄCYM UCZYNKU W ubiegłym miesiącu policjanci kryminalni na jednej z głównych ulic miasta zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy pchali wózek ze metalowymi zaworami i pokrywami. Już kilka dni wcześniej policjanci mieli informację o dokonywanych kradzieżach elementów bazy paliwowej. Jak się okazało, zawory i pokrywy pochodziły z dopiero co dokonanej kradzieży. Mężczyźni, mieszkańcy Międzychodu usłyszeli zarzut kradzieży, za popełnienie którego grozi 5 lat więzienia. Policjanci wykonując dalsze czynności w tej sprawie ustalili i zatrzymali jeszcze cztery inne osoby, które w połowie października tego roku kradły elementy wspominanej bazy. Złodzieje poszli na łatwiznę i zawory, pokrywy oraz inne elementy metalowe sprzedawali w okolicznych punktach złomu. Kryminalni przedstawili zarzuty kradzieży trzem mężczyznom w wieku 31, 26, 21 oraz 31-letniej kobiecie, która przewoziła skradzione mienie. Wszyscy są mieszkańcami Sierakowa i Międzychodu. Policjanci odzyskali skradzione mienie wartości złotych. Dodatkowo jeden z nich usłyszał zarzut kradzieży z garażu, właściciel miejscowego lokalu przerobił go na czas remontu na magazyn, z którego włamywacz ukradł piwo oraz artykuły spożywcze. W garażu spędził jednak trochę czasu ponieważ pracownik zamknął go nim kiedy przenosił towar z magazynu do lokalu. Złodziej wykorzystał otwarte drzwi ale nie sądził, że będzie miał bardzo mało czasu na swoją robotę i musiał zostać po godzinach. Of icer Prasowy KPP w Międzychodzie asp. Przemysław Araszkiewicz Informator_listopad_2013.indd :29:16

11 Informator Międzychodzki, listopad Z prac Kręgu Instruktorskiego Dęby Wspomnienia lat powojennych Po wakacyjnej przerwie odbyliśmy już dwa spotkania. We wrześniu zgodnie z przyjętymi zasadami wkroczyliśmy w nowy rok harcerski. Nie sposób jednak pominąć, że również w okresie wakacyjnym część z naszego grona uczestniczyła w kilku okolicznościowych imprezach, spotkaniach, które tematycznie związane były z działalnością harcerską. Oto kilka z nich. Dni Sierakowa uczestnictwo w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej i billboardu ze zdjęciami upamiętniającymi tragiczną śmierć harcerki A. Halickiej. Drezdenko spotkanie z druhami seniorami ZHP z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Międzychód dwudziesta edycja Rajdu Harcerskiego Zapałka. To wielkie harcerskie wydarzenie zakończone pod pomnikiem Poległych Harcerzy Międzychodzkich lat , było szerzej przedstawione w 10. numerze Informatora... Jednym z głównych zadań Kręgu Dęby jest poszukiwanie różnych materiałów, które pomóc mogą w spisaniu historii ruchu harcerskiego w naszym regionie. Dzięki uprzejmości dh a Ryszarda Jaskuły otrzymałem do wglądu i wykorzystania zbiór dokumentów z prywatnego zbioru Jana Budycha z Sierakowa. Jest to zbiór różnych pism, rozkazów itp. z lat , jakie były wówczas wysyłane do drużynowych drużyn harcerskich z d. Komendy Hufca ZHP w Międzychodzie. Można z nich odtworzyć działalność harcerską z początkowego okresu powojennego. Jest rok 1945, kilka miesięcy po zakończeniu wojny, rozpoczęcie nowego roku szkolnego, jakże cennego po wielu latach chudych w pozyskiwaniu wiedzy. Są już utworzone drużyny harcerskie, na co wskazuje pismo z datą 3 IX 1945r., w którym przesyłany jest Rozkaz Hufcowego, że...w dniu 8 IX 1945r. odbędzie się Rada Hufca w harcówce przy Cmentarz Parafialny przy ulicy Chrobrego Pamiętamy... Międzychodzki Cmentarz parafialny przy ulicy Chrobrego to miejsce pochówków naszych przodków tych o których powinniśmy pamiętać, tych o których jeszcze pamiętamy i tych, których nazwiska zatarł już czas, ale należy się im szacunek i wspomnienie. Od roku 2000 o cmentarz dba społeczny Komitet Opieki. Każdego roku zajmuje się wywózką śmieci, codziennym utrzymaniem, nasadzeniami, remontami poszczególnych obiektów, utrzymaniem czystości. Corocznie też, w okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych oraz w dniu tego święta i tuż po, organizowane są cieszące się niesłabnącym powodzeniem, prowadzone przez członka Komitetu p. Antoniego Taczanowskiego, prelekcje dla młodzieży i dzieci szkolnych, a także dla zainteresowanych osób dorosłych. Komitet organizuje też kwestę przeznaczoną na cele cmentarza. Poniżej podziękowania przygotowane przez Komitet i krótka historia naszego cmentarza. Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym, od lewej: Grażyna Przybylska, Czesław Mitmański, Jacek Kaczmarek, Antoni Taczanowski ul. Wiejskiej 5 (w Międzychodzie).... Rozkaz podpisany przez p.o. Hufcowy W. Sowiński (Władysław). Pismo ostemplowane okrągłą pieczęcią w środku Krzyż Harcerski CZUWAJ z napisem wokół: Z.H.P. III DRUŻ. HARC. im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Międzychodzie n/w. (zdjęcie fotokopia tego dokumentu) Innym dokumentem jest pismo Zarządu Miejskiego w Sierakowie z dnia 2 VII 1945 r. do drużynowego I Drużyny Harcersko Męskiej w Sierakowie o przyznaniu tej drużynie... domu pożydowskiego b. bożnicę w tymczasowy zarząd z prawem urządzenia w tymże budynku harcówki. Podpisał Burmistrz Góźdź. Rok 1946 w okresie wakacyjnym, tj. od 17 VII do 1 VIII 1946 r. jest organizowany obóz dla wszystkich druhów w Łężcach...kto chce jechać musi na ręce drużynowego wpłacić do 13 VII 1946 r. 200 zł. (zał. zdjęcie dh Leon Borowiak przyjmuje przysięgę harcerzy, obok hufcowy dh W. Sowiński w rogatywce) Z przeglądu pliku różnych pism, można wstępnie przyjąć uszeregowanie piastowania funkcji hufcowego lub komendanta Hufca ZHP jak niżej: 1945 r. Sowiński Władysław p.o. hufcowy do dnia 2 XII 1946 r. 2 XII 1946 r. rozkazem Nr 1.1. funkcję obejmuje phm Iwanowski Zbigniew, 31 V 1949 r. phm Jarocka Olga. Jest to bardzo szeroki zbiór dokumentów, stąd na następnym spotkaniu w dniu 27 listopada br. wspólnie z andrzejkowymi wróżbami wysłuchamy kolejnych informacji, jak tworzyło się i działało harcerstwo w tamtych latach. CZUWAJ dh Z. Furchert PODZIĘKOWANIA Minęły uroczystości Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, w czasie których otrzymaliśmy od odwiedzających Cmentarz Parafialny wiele podziękowań i wyrazów uznania za prowadzone na nim prace, a złożone do puszek datki w tym roku w kwocie 3762 złotych, stanowią dla nas kolejne wyzwanie do jeszcze większych wysiłków nad utrzymaniem cmentarza. Zarząd Komitetu Opieki nad Cmentarzem Parafialnym pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy poświęcają swój czas przy porządkowaniu i przyczyniają się do renowacji Cmentarza. Najwięcej wysiłku wymagają prowadzone systematycznie prace, za nie szczególne wyrazy wdzięczności należą się: za codzienną opiekę - panu Czesławowi Mitmańskiemu, za wytrwałą pomoc podczas całego roku - pani Mirosławie Dąbek i Sławie Hibner, za bezpłatne wywożenie odpadów nieorganicznych panu Szymonowi Kaczmarkowi, panu Lechowi Jankowiakowi za opiekę nad nasadzeniami, pani Ewie Golmert, panom: Zenonowi Napierale, Januszowi Majewskiemu i Kazimierzowi Linkiewiczowi oraz Edwardowi Sobkowiakowi za pomoc techniczną. Podziękowania składamy także za całoroczną pomoc i wysiłek włożony w przygotowanie cmentarza do uroczystości 1 listopada panu Wojciechowi Mametowi i pracownikom Klubu Integracji Społecznej. Za pomoc w okresie przedświątecznym bardzo dziękujemy młodzieży z Zespołu Szkół nr 2 oraz ministrantom i młodzieży z Oazy. Jesteśmy również wdzięczni wszystkim mieszkańcom Międzychodu oraz osobom odwiedzającym swe groby na naszych cmentarzach za okazywane co roku wsparcie finansowe. W kwestowaniu uczestniczyli prócz członków naszego Komitetu, także pani Jadwiga Sokół i międzychodzcy harcerze za co bardzo im dziękujemy! Mamy nadzieję, że dzięki tym wspólnym staraniom będziemy mogli zrealizować jeszcze wiele zadań służących utrzymaniu naszego historycznego cmentarza. Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym w Międzychodzie BĄDŹMY ZDROWI Pod takim hasłem przebiegał wojewódzki konkurs plastyczny na plakat, skierowany do uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych. Organizatorem konkursu był Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu. Autorzy prac mieli zachęcić młodych ludzi do prowadzenia zdrowego stylu życia, a w szczególności do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Celem konkursu było wskazanie na sposoby unikania nadwagi, problem otyłości i chorób dietozależnych, zachęcenie do kształtowania właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych oraz wzrost poziomu świadomości społecznej, dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. W dniu 14 października 2013r. w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie odbyło się podsumowanie etapu konkursu powiatowego. Przystąpiło do niego 5 szkół gimnazjalnych z : Kwilcza, Chrzypska, Łowynia, Sierakowa oraz Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie. Komisja konkursowa w składzie: Koordynator Powiatowy Projektu, Kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie, przedstawiciel PSSE, pełnomocnik Burmistrza wytypowała pracę Laureata, którym została uczennica: Julia Śmigielska z Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim. Jej praca będzie reprezentować powiat w etapie wojewódzkim. Laureatce oraz jej opiekunom serdecznie gratulujemy! Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu, natomiast pozostali uczestnicy etapu powiatowego konkursu otrzymają upominki rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Gminy w Sierakowie, za co, w imieniu uczniów i własnym, serdecznie dziękujemy. Anastazja Krysztofek-Kinal Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie Cmentarz parafialny przy ul. Bolesława Chrobrego (dawniej Łąkowej) powstał u schyłku XIX w. Poprzedni cmentarz katolicki położony był w zachodniej części miasta, na Lipowcu, w miejscu dzisiejszej ul. Kardynała Wyszyńskiego. 13 XI 1890 r. Dozór parafialny kupił za cenę 1000 marek w srebrze 1 hektar ziemi na Górach Majowych od właściciela stojącej nieopodal cegielni, Gustava Adama, znanego międzychodzkiego przemysłowca, m.in. właściciela browaru. Cmentarz poświęcono po ustawieniu pośrodku krzyża, w Święto Wniebowstąpienia 1891 r. i tę datę należy uznać za formalny początek istnienia cmentarza. W dwa lata później została wykopana studnia, którą wykonał mistrz studniarski z Międzychodu, Gustav Czerwonky. W 1897 r. teren cmentarza ogrodzono drewnianym płotem, a w 1905 r. wybudowano bramę. W związku ze stale wzrastającą w Międzychodzie na przełomie XIX i XX w. liczbą katolików już po dwudziestu latach funkcjonowania cmentarz parafialny uległ przepełnieniu, zaistniała zatem konieczność jego powiększenia. Uczyniono to, dokupując w 1910 r. kolejny 1 hektar ziemi na sąsiedniej, przylegającej do cmentarza od północy działce. Nekropolia otrzymała wówczas charakterystyczny, czytelny do dziś plan nieregularnego pięcioboku. Po powiększeniu cmentarza ponownie wytyczono aleje, które obsadzono brzozami. Przeniesiono również cmentarny krzyż, który stanął na końcu drogi prowadzącej na cmentarz. W 1912 rozpoczęto prace nad jej wybrukowaniem, jednak wkrótce wybuchła I wojna światowa i robót tych nigdy nie dokończono. Już w niepodległej Polsce, w 1937 r., wybudowano na cmentarzu kaplicę oraz nową bramę wejściową, którą wykonano w stylu zbliżonym do kaplicy. Po II wojnie światowej ks. proboszcz Klauziński rozpoczął starania o dalsze powiększenie terenu cmentarza. Ówczesne władze miasta czyniły jednak przeszkody tej inicjatywie, ponieważ planowały utworzenie w naszym mieście cmentarza komunalnego. Nie pomogły liczne odwołania do władz państwowych wyższych instancji (do szczebla ministerialnego włącznie). Z chwilą utworzenia cmentarza komunalnego los starej parafialnej nekropolii został przesądzony. Cmentarz zamknięto 30 VI 1965 r., dziś jest on cennym zabytkiem Międzychodu i kroniką jego mieszkańców, o który dba Komitet Opieki nad Cmentarzem Parafialnym. ap Informator_listopad_2013.indd :29:19

12 12 Informator Międzychodzki, listopad 2013 Międzychodzcy kibole Lecha w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim Od czterech lat 1 listopada na wielkopolskich cmentarzach możemy ujrzeć kwestujących ludzi w szalikach, kiboli Lecha Poznań, zbierających środki na remonty nagrobków i pomników Powstańców Wielkopolskich. Warto podkreślić, że dotychczas wyremontowano i postawiono od nowa kilkanaście mogił i pomników na łączną kwotę ponad 60 tys. złotych w całej Polsce. Tegoroczna zbiórka przeszła już do historii. Nikt chyba się nie spodziewał, że kibicom uda się zebrać więcej niż łącznie podczas trzech ostatnich kwest, wynik to: złotych, 128 dolarów, 78 euro. W naszym mieście również stanęli kibice z międzychodzkiego Fan Clubu Lecha Poznań, gdzie zebrali blisko 1800 złotych, jak sami podkreślali wynik zbiórki był trzykrot- budowany po 1945 r. Ostatnie prace zostały wykonane ponad 25 lat temu. Międzychodzki Fan Club Lecha Poznań zgłosił pomnik do renowacji otrzymując od stowarzyszenia Kibiców Wiara Lecha 2 tys. zł. Całkowita remont mogiły był możliwy dzięki współpracy kiboli ze stowarzyszeniem historycznym Aureus i stowarzyszeniem Międzychodzcy Patrioci, którzy uzbierali pozostałą kwotę, chociaż poprawniej brzmiałoby to, że członkowie złożyli się na nią sami. Międzychodzki FC podjął już działania które mają doprowadzić do odnowienia kolejnego Pomnika Powstańców Wielkopolskim na terenie naszego powiatu. Aby zobaczyć na co idą zbierane pieniądze warto odwiedzić stronę internetową Wyrazy uznania należą się wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do naszego wspólnego sukcesu. Dziękujemy również ks. proboszczowi Romanowi Grocholskiemu oraz Muzeum Regionalnemu za wsparcie i pomoc. Kibice równolegle prowadzą zbiórkę żywności dla kresowych kombatantów i Polaków mieszkających na Kresach, wszelkie produkty spożywcze można zostawiać do 30 listopada w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie (ul. 17 Stycznia 100). Gala Sportów Walki MMA nie większy niż rok temu. Warto przypomnieć, iż wiosną tego roku udało się odremontować jedno z najbardziej zniszczonych miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim w naszym powiecie: Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Dormowie, którego stan był bardzo zły. Powstał on w okresie przedwojennym, podczas II wojny światowej zniszczony, od- W sobotę 12 października już po raz czwarty zagościli w Międzychodzie współcześni gladiatorzy by wziąć udział w Gali Sportów Walki MMA. Gala zorganizowana została dzięki zaangażowaniu MMA Devil Fight Club Międzychód i MOSTiR sp. z o.o., przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie oraz Klubu Integracji Społecznej. Warto dodać, że impreza przyciągnęła na Halę Widowiskowo-Sportową tłumy ponad 1800 widzów. Wśród największych gwiazd, które swoją obecnością potwierdziły wysoką rangę tego wydarzenia znaleźli się Tomasz Sta- NABÓR UCZNIÓW DO STUDIUM MUZYCZNEGO ARTON Profesjonalna nauka: gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych, gry na pianinie, śpiewu. 60 minutowe zajęcia indywidualne pozwalające poznać: techniki gry na instrumentach lub śpiewu (emisja głosu), zasady muzyki, różnorodny repertuar polskiej i światowej literatury muzycznej. nauka gry i śpiewu połączona z kształceniem ogólnomuzycznym, koncerty dla środowiska i przeglądy artystyczne w wykonaniu uczniów. STUDIUM MUZYCZNE PROWADZI: TERESA CICHOSZ fachowe kształcenie, wieloletnie doświadczenie. Informacja pod numerem telefonu: siak i Michał Kozmer (zmierzyli się oni w walce wieczoru) oraz Mamed Khalidow, Aslambek Saidow oraz Artur Sowiński. Konferansjerem imprezy był były zawodnik taekwondo, utytułowany Łukasz Juras Jurkowski, a sędzią ringowym wicemistrz świata i mistrz Europy w brazylijskim jiu-jitsu Damian Grabowski. Gala po raz kolejny okazała się pełnym emocji widowiskiem, zbierającym same pochlebne opinie. Wiceburmistrz Agnieszka Leśniewska podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację tego widowiska oraz uhonorowała statuetką Laufpompy Przemysława Kniocha pomysłodawcę i realizatora imprezy. REKLAMA PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W MIĘDZYCHODZIE (ul.17 Stycznia 143 budynek Starostwa Powiatowego, tel ) BIBLIOTEKA czynnna od poniedziałku do piątku w godz Biblioteka składa podziękowania Pani MONICE ZAJDLIC, Państwu OSTROWSKIM, za przekazane w darze książki. ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ KATALOGI ON-LINE czynne całą dobę. REKLAMA GABINET ORTOPEDYCZNY lek. med. J. Struszyński specjalista ortopedii i urazów narządu ruchu Przyjęcia: Piątki po wcześniejszej rejestracji telefonicznej nr telefonu Międzychód, Przychodnia Provita, ul. Gen. Sikorskiego 20 Pismo wydane przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie, przy współpracy Wydziału Promocji i Rozwoju UMiG Adres redakcji: Biblioteka Publiczna, Plac Kościuszki 9, Międzychód tel , Redaktor Naczelny: Antoni Taczanowski Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezamówionych, a także prawo do nadawania i zmiany tytułów otrzymywanym tekstom oraz ich skracania. Skład i druk: Drukarnia-Międzychód, ul. Bol. Chrobrego 6, Międzychód, tel./fax , Informator_listopad_2013.indd :29:23

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Klub Integracji Społecznej (ul. Słowackiego 11 64-400 Międzychód)

Urząd Miasta i Gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Klub Integracji Społecznej (ul. Słowackiego 11 64-400 Międzychód) MIEJSCE ZATRUDNIENIA Urząd Miasta i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej (ul. Słowackiego 11 64-400 Międzychód) PROGRAMY ZATRUDNIENIOWE REALIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYH MIEJSCACH LUB

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście (wg załączonej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak Szkolny Klub Wolontariusza Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak IX ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1 34-240 Jordanów tel. 502 389 295 www.grosik.info biuro@grosik.info

ul. Rynek 1 34-240 Jordanów tel. 502 389 295 www.grosik.info biuro@grosik.info ul. Rynek 1 34-240 Jordanów tel. 502 389 295 www.grosik.info biuro@grosik.info Geneza powstania Uczyliśmy się od najlepszych 2010 r. IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Poznaniu. 2011 r. -

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk Protokół nr 14/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu 17 stycznia 2014 roku w godz.10 00 w sali Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl w Piasecznie

Statut Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl w Piasecznie Statut Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl w Piasecznie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. w Piasecznie, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zebranie Mieszkańców

Ogólne Zebranie Mieszkańców Ogólne Zebranie Mieszkańców Zarząd Osiedla Komorów, Granica Komorów, Granica 4 marca 2009 r. Porządek zebrania 1. Przyjęcie Protokołu z Ogólnego Zebrania Mieszkańców, z dn. 8 kwietnia 2008 r. 2. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo Samorządowego za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo Samorządowego za 2013 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo Samorządowego za 2013 r. Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo Samorządowego został powołany w dniu 1 marca 2012 r. Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 GIMNAZJUM NR 35 W POZNANIU Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Plan został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 66/13 z dnia 29.08.2013 Plan opracowany został w oparciu o:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020 UCHWAŁA NR LVII/863/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Zestafoni - kwiecień 2015r.

Wizyta studyjna w Zestafoni - kwiecień 2015r. Wizyta studyjna w Zestafoni - kwiecień 2015r. Realizatorem projektu "Mam prawo!" jest Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie. Na pierwszą oficjalną wizytę w ramach tego projektu w kwietniu

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU OFERTA DLA FIRM I INSTYTUCJI Cudotwórnia Events - kim jesteśmy? Cudotwórnia Events jest firmą zajmującą się kompleksową organizacją różnego typu wydarzeń oraz imprez. W naszej ofercie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Obornickiej Rady Seniorów. Rok 2014-2015

Plan pracy. Obornickiej Rady Seniorów. Rok 2014-2015 Plan pracy Obornickiej Rady Seniorów Rok 2014-2015 Temat wiodący Miesiąc Zagadnienia Prowadzący zaproszeni Goście Uwagi I Sesja Wrzesień 1. Inauguracyjna Sesja I Kadencji. 2. Wybór Prezydium Rady (głosowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM!

RUSZYŁ PROGRAM DLA PRZEDSZKOLI ŻYJMY ZDROWO - RAZEM! ISSN 1641-0017 OD 2003 ROKU PONAD 2,4 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W KASZCZORZE INFORMATOR SAMORZADU GMINY PRZEMET Nr 1-2/2009 (201/202) BIOGRAMY BOHATERÓW UDANY POCZĄTEK ROKU WESOŁE FERIE STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim

Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Rozwój ekonomii społecznej w województwie warmińskomazurskim Kamionka k. Nidzicy, 17-18 maja 2010 Dlaczego ekonomia społeczna jest ważna problemy społeczne Warmii i Mazur Liczba osób korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/90/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr VIII/90/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr VIII/90/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Margonin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa Regulamin grantowego GRANTY NA EKOLOGIĘ W GMINIE LIPOWA realizowanego w ramach projektu Eko-reaktywacja w gminie Lipowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem grantowego Granty na ekologię w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami

Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami. Pozarządowymi na lata 2011-2012. Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami Projekt Program Współpracy Gminy Ogrodzieniec z Organizacjami 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale mowa jest o: Rozdział I Postanowienia ogólne a. Programie należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z inauguracji projektu, która odbyła się 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie.

Wybrane zagadnienia z inauguracji projektu, która odbyła się 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Wybrane zagadnienia z inauguracji projektu, która odbyła się 7 kwietnia 2010 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie. Inaugurację projektu nr WND-RPWP.02.02.02-30-089/08 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w szkole. www.kuratorium.katowice.pl www.6latek.pl

Sześciolatek w szkole. www.kuratorium.katowice.pl www.6latek.pl Sześciolatek w szkole www.kuratorium.katowice.pl www.6latek.pl Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI

STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI STATUT FUNDACJI DOLINA INSPIRACJI Sokołowsko, 11.12.2012 r. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Art. 1 Fundacja Dolina Inspiracji, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatora

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Spółdzielnia Socjalna ECOSS nazwa podmiotu Powiat

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Musszelka ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą: Musszelka, zwana w dalszej części niniejszego Statutu Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.169,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych ze środków w dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚ 197.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku. Rok szkolny 2012 / 2013 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka w Pieńsku Rok szkolny 2012 / 2013 1. Wybory uzupełniające do SU i Rady SU. 2. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012 / 2013.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna Zawiercia

Oferta inwestycyjna Zawiercia Oferta inwestycyjna Zawiercia Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Zawiercie Strefa Aktywności Gospodarczej Tereny inwestycyjne Strefa Aktywności Gospodarczej Kierunek Częstochowa, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Wydatki bieżące ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030 Izby rolnicze 352.250.907 zł 50 zł 50 zł Planowane wydatki stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 1. 1.Celem programu jest określenie współpracy samorządu gminnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXX sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2014 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami - pasowanie na ucznia klasy

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo