Bezpłatne pismo ISSN X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X"

Transkrypt

1 BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN X INFORMACYJNY DZIELNICY WESO A M.ST. WARSZAWY Numer 4 (129) LIPIEC 2007 r. OTWARCIE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 174 W NUMERZE W sobotę 30 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowego kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 174 na Placu Wojska Polskiego. Realizacja tej inwestycji jest zwieńczeniem programu budowy szkolnych boisk sportowych w naszej Dzielnicy. Dzięki temu już wszystkie publiczne placówki szkolne dysponują nowoczesnymi boiskami piłkarskimi z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz tartanowymi boiskami wielofunkcyjnymi i bieżniami lekkoatletycznymi. Kompleks przy szkole nr 174 zwraca szczególną uwagę ze względu na swoje położenie i otoczenie. Dzięki przychylności Dowództwa Wojsk Lądowych, w tym szczególnie Dowódcy Generała Broni Pana Waldemara Skrzypczaka, Szefa Logistyki Generała Brygady Pana Piotra Dąbrowskiego oraz dowództwa 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, Zarządowi Dzielnicy Wesoła udało się pozyskać w wieloletnią dzierżawę od wojska teren, na którym zrealizowana została ta inwestycja. Na zaproszenie Pana Stefana Słowikowskiego Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła i Pana Edwarda Kłosa Burmistrza Dzielnicy Wesoła na uroczystość otwarcia obiektu przybyło wielu znakomitych gości, m. in. Pani Ligia Krajewska Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Pan Jacek Wojciechowicz i Pan Włodzimierz Paszyński Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Pan Pułkownik Dyplomowany Piotr Piskorowski Zastępca Dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, Pan Adam Karczewski Komendant Komisariatu Policji, radni Dzielnicy Wesoła, dyrektorzy placówek oświatowych, a przede wszystkim wielu mieszkańców naszej Dzielnicy. Uroczystość zainaugurował Pan Stefan Słowikowski, który powitał gości i odczytał list od Dowódcy Wojsk Lądowych Gen. Broni Waldemara Skrzypczaka. Po tym wstępie, przy akompaniamencie Orkiestry Wojsk Lądowych, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Prezydenci Jacek Wojciechowicz i Włodzimierz Paszyński oraz Pułkownik Piotr Piskorowski. Nowy obiekt poświęcili Ksiądz Pułkownik Dariusz Kowalski Dziekan Wojsk Lądowych oraz Ksiądz Major Piotr Majka Kapelan 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Pierwszą rozgrywką rozegraną na nowym boisku był krótki sparing piłkarski pomiędzy Prezydentem Jackiem Wojciechowiczem i Zarządem Dzielnicy Burmistrzami Edwardem Kłosem, Krzysztofem Kacprzakiem i Marianem Mahorem. Chwilę później, odbył się inauguracyjny mecz pomiędzy reprezentacją 1. Warszawskiej Brygady Pancernej a drużyną Klubu Sportowego Wesoła (8:5 dla drużyny KS Wesoła). Piotr Szepietowski Wydział Kultury Uchwały Informacje z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej przez MPWIK Lato w Mieście Opieka dla najmłodszych w czasie wakacji Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 8 Z życia Biblioteki Plan zajęć/warsztatów podczas akcji Lato w Mieście Aktualności w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy Konkursy na Dyrektorów Gimnazjów w Dzielnicy Wesoła rozstrzygnięte..15 Plan zajęć Ośrodka Kultury w Wesołej..16 Ośrodek Działań Twórczych Pogodna na Tryptyku Mazowieckim Bez dowodu nie kupisz! Informacje na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Informacje Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zasady przyjmowania pacjentów w gabinetach stomatologicznych SZPZLO Warszawa Wesoła

2 UCHWAŁY UCHWAŁY Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XI sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 24 maja 2007 roku: Uchwała Nr XI/36/2007 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na rok Uchwała Nr XI/37/2007 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Dzielnicy Wesoła na lata Uchwała Nr XI/38/2007 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. UCHWAŁY Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 14 czerwca 2007 roku: Uchwała Nr XII/39/2007 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych zmian w załączniku Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2007 rok. Uchwała Nr XII/40/2007 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenach niektórych miejsc i obiektów w m.st. Warszawie. UCHWAŁY Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy podjęte na XIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła w dniu 28 czerwca 2007 roku: Uchwała Nr XIII/41/2007 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w domach wielolokalowych. INFORMACJE z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie od 26 kwietnia 2007 roku do 13 czerwca 2007 roku W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Dzielnicy Wesoła. Zarząd podjął 12 uchwał. OGŁOSZONO POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: przebudowę ulicy Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Borkowskiej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej. budowę ulicy i kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego i Rejtana (od ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego). roboty remontowo-budowlane w Szkołach Podstawowych Nr: 171, 174 oraz Gimnazjum Nr 120. roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 173. roboty remontowo-budowlane w Przedszkolach Nr: 260, 261 i 262. roboty remontowo-budowlane w Przedszkolu Nr 259 oraz Gimnazjum Nr 119. budowę ulicy Podleśnej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Kasprowicza. wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanału Wawerskiego (powtórzenie procedury). wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku (powtórzenie procedury). projekt podziału nieruchomości wraz ze wstępnym projektem podziału nieruchomości położonych przy ul. Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Krótkiej). budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Cienistej i Malwy. budowę ulicy Fabrycznej (na odcinku od ul. Gościniec do ul. Jana Pawła II). przebudowę ulicy Objazdowej. roboty remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej Nr 172 PODPISANO UMOWY NA: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w roku Letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w latach (do ). Przebudowę ulicy Różanej. Budowę ulicy Mazowieckiej. Zorganizowanie koncertu plenerowego zespołu Lombard na terenie Szwadronu Jazdy RP w Dzielnicy Wesoła w dniu r. w ramach imprezy masowej Piknik Wesoła Przebudowę ulicy Miłej. Adaptację projektu budowlano-wykonawczego dla budowy Zespołu Szkół nr 94 w skład którego wchodzić będzie Gimnazjum i Szkoła Podstawowa przy ul. Krótkiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole w Os. Zielona. modernizację (przebudowę) układu drogowego Plac Wojska Polskiego. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Mickiewicza na odcinku od ul. 1. Praskiego Pułku do ul. Sienkiewicza. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Wilanowskiej. wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę ul. Ułańskiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Jeździeckiej. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Kasprowicza. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Sagalli. przekazanie do eksploatacji przez MPWiK sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Dzielnicy Wesoła. cd. na str. 3 2

3 Informacje z międzysesyjnej działalności Zarządu Dzielnicy Wesoła... cd. ze str. 2 WZIĘTO UDZIAŁ W: uroczystości otwarcia nowej siedziby II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Szolc- Rogozińskiego. spotkaniu Zespołu ds. przejęcia oczyszczalni ścieków Cyraneczka. imprezie sportowej Wesoła Stówa sztafeta biegu maratońskiego. imprezie Rodzinny Zlot Cyklistów w Starej Miłośnie. uroczystości z okazji Dnia Matki organizowanej przez PKPS. spotkaniu z Panią Barbarą Krawczyk Zastępcą Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji i Panią Jolantą Lipszyc p. o. Dyrektora Biura Edukacji w sprawie przygotowania kolejnej edycji akcji Lato w Mieście. spotkaniu z radnymi i mieszkańcami os. Zielona w celu przeglądu inwestycji na osiedlu. walnym zebraniu Zrzeszenia Właścicieli Mieszkań i Domów Jednorodzinnych w Starej Miłośnie. posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji wdrażania procesu decentralizacji władzy w m.st. Warszawie (dwa spotkania). spotkaniu z Panem Jackiem Kozłowskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie możliwości wykorzystania środków unijnych. festynach z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez placówki oświatowe dzielnicy. V Festiwalu Nauki w Gimnazjum Nr 119. spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawie przebiegu WOW. w zakończeniu XII Konkursu Ortograficznego i Matematycznego w Szkole Podstawowej Nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej i wręczeniu nagród laureatom. odbiorze technicznym kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 174 im. Tadeusza Kościuszki na Placu Wojska Polskiego. spotkaniu burmistrzów dzielnic z Panem Jerzym Millerem Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy w celu omówienia budżetu na 2008 rok. ODBYŁY SIĘ SPOTKANIA: z Panem Sławomirem Golenko projektantem z firmy PAS PROJEKT ARCHI STUDIO w sprawie projektu budowlanego Zespołu Obiektów Sportowych przy ulicy Narutowicza na os. Groszówka. z Panem gen. Jerzym Biziewskim Dowódcą Jednostki Wojskowej Nr 1230 w sprawie współpracy. z Panem Dariuszem Michalczykiem projektantem z firmy MIDAR w sprawie projektu modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 173 (dwa spotkania). z Panem Zygmuntem Morgasiem wykonawcą firmy Masters w sprawie przebudowy boiska na Placu Wojska Polskiego. z Panem Krzysztofem Janusem projektantem firmy Archimedia w sprawie omówienia adaptacji projektu budowlanego Zespołu Szkół Nr 94. z Panem Janem Teleckim Dyrektorem Polskich Linii Kolejowych, Panem Łukaszem Puchalskim pracownikiem ZTM w sprawie budowy parkingu w systemie Park & Ride na ulicy Głowackiego. z dyrektorami placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych w sprawie udziału w Pikniku Wesoła z Panem Wojciechem Bartnickim Zastępcą Dyrektora Biura Edukacji w celu przedstawienia sytuacji lokalowej w placówkach oświatowych dzielnicy. z Panią Anną Mormon przedstawicielką firmy MIDAR w sprawie projektu modernizacji Szkoły Podstawowej nr 173. z Panem Wojciechem Charkiewiczem Dyrektorem MPWiK w sprawie przejęcia przez MPWiK do eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej w Starej Miłośnie (dwa spotkania). wspólnot mieszkaniowych i firm odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami na terenie dzielnicy z udziałem Pana Artura Drewniaka Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Środowiska i radnych, w sprawie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. z Panią Ewą Rytel Dyrektorem Zakładu Monitoringu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie monitoringu na terenie dzielnicy. z Panią Magdaleną Chmielewską pełnomocnikiem Zarządu MPWiK i Panem Czesławem Bardelem Zastępcą Dyrektora do spraw inwestycji w sprawie inwestycji MPWiK na terenie dzielnicy. z Panem Wiesławem Wilczyńskim Dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji w sprawie współpracy z dzielnicą. z Panami Arturem Rypiną Prezesem i Wojciechem Charkiewiczem Dyrektorem MPWiK oraz Panem Andrzejem Dróżdzem Dyrektorem Pionu Inwestycji w sprawie inwestycji MPWiK na terenie dzielnicy (dwa spotkania). z Panem Wiesławem Wilczyńskim Dyrektorem Biura Sportu i Rekreacji w sprawie inwestycji sportowych na terenie dzielnic m.st. Warszawy. Zespołu ds. przejęcia oczyszczalni ścieków Cyraneczka. z Panem Andrzejem Michniewiczem Prezesem ZWMiDJ Stara Miłosna i Wice- prezesem Panem Kazimierzem Różyckim w sprawie przekazania nieruchomości pod budowę szkoły podstawowej przy ul. Jeździeckiej 20 oraz budowę przedszkola i zagospodarowania terenu pod budowę parku miejskiego między ul. Jeździecką a Pogodną. z przedstawicielami Biura Pro jektowego AKSA w sprawie projektu ul. Jeździeckiej i ul. Wspólnej. z Panią Anną Wernikowską w Biurze Polityki Lokalowej w sprawie omówienia Mikroprogramu Rewitalizacji. 3

4 INWESTYCJE 2007 Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej przez MPWIK Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2007 r. eksploatację i konserwację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Dzielnicy Wesoła w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka, Zielona, Grzybowa oraz Stara Miłosna (tylko sieć wodociągowa) przejmuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Warszawie na Pl. Starynkiewicza 5. MPWiK sukcesywnie będzie przedstawiało do podpisu nowe umowy na dostawę wody i odbiór ścieków w/g stawek obowiązujących na terenie m. st. Warszawy. Z dniem 1 czerwca 2007 r. w sprawie: wydawania warunków technicznych przyłączenia się do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzgadniania dokumentacji technicznej sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, odbiorów wykonanych przyłączy przez przedstawicieli MPWiK, zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków, należy się zgłaszać do Działu Obsługi Klienta MPWiK na Pl. Starynkiewicza 5 (czynne od poniedziałku do piątku w godz ) tel.: , fax: , Informujemy, że zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami MPWiK będzie akceptowało warunki techniczne wydane przez Dzielnicę do r. oraz uzgodnione przez Dzielnicę projekty przyłączy wod-kan. W przypadku dokumentacji projektowej uzgodnionej przez Dzielnicę dalsze formalności związane z wykonaniem przyłączy wod-kan należy prowadzić w MPWiK. W związku z tym należy zgłaszać się na Pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie z 1 egzemplarzem uzgodnionej dokumentacji projektowej. Od dnia 1 czerwca 2007 r. należności za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki będą pobierane przez MPWiK według stawek i cen dotychczas obowiązujących na terenie Dzielnicy. Odczytu urządzenia pomiarowego dokonują przedstawiciele MPWiK w okresach półrocznych. Ulegają zmianie numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie: tel.: 994 pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne (czynny całą dobę /bezpłatny), tel.: pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne (czynny całą dobę /płatny), Jednocześnie informujemy, że bez zmiany pozostaje eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej na następujących obszarach: 1) W osiedlu Stara Miłosna część północna (kanalizacja sanitarna wybudowana przez miasto) prowadzona jest przez Dzielnicę; wszelkie informacje związane z przyłączeniem się do miejskiej kanalizacji sanitarnej można uzyskać w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Dzielnicy tel.: ; awarie należy zgłaszać pod numer tel.: , ) W osiedlu Stara Miłosna część południowa prowadzona jest przez Międzyresortowy Pracowniczy Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych, ul. Jana Pawła II 25. Sprawy związane z podłączeniem się do kanalizacji należy kierować do MPZBDJiW pod numer tel.: Prosimy o wyrozumiałość za chwilowe niedogodności związane ze zmianą eksploatatora wodociągów i kanalizacji na obszarze przejętym przez MPWiK. Andrzej Pylak Naczelnik Wydziału Infrastruktury Zrealizowany zakres zadań inwestycyjnych - stan na dzień r. lp Inwestycja Zrealizowany zakres zadania 1 Budowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Gościniec do ul. Trakt Brzeski Przetarg ogłoszony. Otwarcie ofert: Budowa ul. Głowackiego Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto prace budowlane. Termin realizacji: Budowa ul. Mazowieckiej Podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto prace budowlane. Termin realizacji: Budowa ul. Podleśnej Trwa wybór wykonawcy. Planowane rozpoczęcie budowy: Budowa ul. Żeromskiego i ul. Rejtana (od ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego) Trwa wybór wykonawcy. Planowane rozpoczęcie budowy: Budowa skrzyżowań: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II i ul.gościniec/ul. Borkowska Trwa wybór wykonawcy. Planowane rozpoczęcie budowy: Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku projekt Trwa wybór wykonawcy. Planowany termin wykonania projektu: Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna 8.1 ul. Cyklamenowa Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: ul. Diamentowa Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: ul. Biesiadna Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: ul. Ułańska Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: ul. Mickiewicza na odcinku od ul. 1. Praskiego Pułku do ul. Sienkiewicza Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: Ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Borkowską z ul. Sagali i ul. Jana Pawła II Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska cd. na str. 5 4

5 Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej przez MPWIK cd. ze str. 4 lp Inwestycja Zrealizowany zakres zadania 9.1 ul. Ks. Piotra Skargi Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: ul. Lipowa Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: Projekty drogowe ulic i pętli autobusowej w os. Zielona: 10.1 ul. Kościuszki Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: ul. Wiśniowa Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: ul. Sportowa Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: ul. Kasprowicza Przetarg rozstrzygnięty. Planowany termin podpisania umowy do ul. Wilanowska Podpisano umowę na realizację projektu. Termin realizacji: Budowa dróg w os. Stara Miłosna (współfi n.) 11.1 ul. Hiacyntowa Trwa wybór wykonawcy. Planowane rozpoczęcie budowy: ul. Objazdowa Przetarg ogłoszony. Otwarcie ofert: Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Kanałku Wawerskiego projekt Przetarg unieważniony po raz drugi. Prowadzona jest procedura znalezienia wykonawcy i zawarcia umowy w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki. 13 Budowa ul. Uroczej na odcinku od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej (w tym wykup gruntów) Zakończono budowę I etapu. Otrzymano z budżetu Miasta dodatkowe środki na dokończenie budowy ulicy. Planowany termin ogłoszenia przetargu na budowę II etapu początek lipca. 14 Budowa ul. Fabrycznej II etap Złożono do pozwolenia na budowę zmniejszony zakres budowy ulicy, w związku z brakiem zgody właściciela prywatnego do dysponowania częścią gruntu niezbędnego do realizacji całego zadania. Wszczęto procedurę umożliwiającą wywłaszczenie. Ogłoszono przetarg na budowę ulicy w zmniejszonym zakresie. Otwarcie ofert: Budowa ul. Syrokomlii Przetarg rozstrzygnięty. Planowany termin podpisania umowy do Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego IV Etap Rozpoczęto prace budowlane. Termin realizacji: Budowa i modernizacja ulic osiedlowych w os. Centrum 17.1 ul. Różana Podpisana umowa. Termin realizacji: ul. Miła Podpisana umowa. Termin realizacji: Przebudowa ul. Mickiewicza Podpisano umowę z wykonawcą. Termin rozpoczęcia budowy: Budowa ul. Jeździeckiej Planowane zakończenie prac projektowych do Planowane ogłoszenie przetargu na budowę: Budowa budynku komunalno-socjalnego prace przygotowawcze koncepcja Przygotowano materiały do przetargu. Planowany termin ogłoszenia przetargu: Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 171 i Gimnazjum nr 120 Podpisano umowę na realizację. Termin realizacji: Budowa Zespołu Szkół: Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona celem wzbogacenia kapitału ludzkiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury edukacyjnej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Uzyskano zwiększenie środków fi nansowych na wykonanie zadania. Planowany termin ogłoszenia przetargu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w Starej Miłosnej Przetarg ogłoszony. Otwarcie ofert: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna Opóźnienie w przekazaniu projektu przez projektanta uniemożliwia wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 25 Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna 25.1 Projekty oświetlenia w ulicach: Pogodna, Szeroka, Ptasia i w rejonie ulic: Topolowa, Szklarniowa, Polanki Podpisano umowę na realizację. Termin realizacji: Budowa oświetlenia w ul. Cienistej i ul. Malwy Podpisano umowę z wykonawcą. Termin rozpoczęcia budowy: Budowa oświetlenia w ul. Dobrej Budowę zakończono. 26 Budowa dzielnicowego boiska trawiastego z infrastrukturą Projekt w ostatniej fazie realizacji. Uzyskano decyzję lokalizacyjną.. 27 Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna prace przygotowawcze 28 Budowa Przedszkola w Starej Miłośnie prace przygotowawcze 29 Budowa Przedszkola w os. Zielona prace przygotowawcze Rada m.st. Warszawy przyznała środki na wykonanie prac przygotowawczych. Przygotowywane są założenia do zamówienia koncepcji. Rada m.st. Warszawy przyznała środki na wykonanie prac przygotowawczych. Przygotowywane są założenia do zamówienia koncepcji. Rada m.st. Warszawy przyznała środki na wykonanie prac przygotowawczych. Przygotowywane są założenia do zamówienia koncepcji. Andrzej Pylak Naczelnik Wydziału Infrastruktury 5

6 Tradycyjnie wraz z początkiem wakacji dnia 25 czerwca ruszyła w Warszawie akcja Lato w Mieście Ideą akcji jest zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu dzieciom i młodzieży pozostającym podczas wakacji na terenie m.st. Warszawy. W tym roku akcja została zorganizowana pod hasłem Poznaj swoje miasto. Impreza inaugurująca Lato w mieście odbyła się 27 czerwca na Polu Mokotowskim. W trakcie akcji w stolicy będą otwarte 154 punkty dziennego pobytu, 177 punktów specjalistycznych oraz 130 punktów prowadzących dożywianie. Oprócz tego Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji udostępnią bezpłatnie 44 obiekty sportowe (hale sportowe, pływalnie, kręgielnie, boiska i wypożyczalnie sprzętu sportowego). Zorganizowane grupy dzieci będą mogły m.in. bezpłatnie zwiedzać Miejski AKTUALNOŚCI Lato w Mieście 2007 Ogród Zoologiczny, wystawę w Centrum Nauki Kopernik (PKiN), zobaczyć na Placu Zamkowym projekcje najsłynniejszych oper w wersji animowanej, zwiedzić Zamek Królewski lub skorzystać ze spaceru po mieście z przewodnikiem i wielu, wielu innych atrakcji. Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia zorganizowanym grupom uczestników akcji możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej na podstawie kart przejazdowych dystrybuowanych w placówkach prowadzących akcję. Szczegółowy program akcji Lato w Mieście znaleźć można na stronach internetowych m.st. Warszawy (www.um.warszawa.pl). Na terenie Dzielnicy Wesoła funkcje Punktów Dziennego Pobytu pełnić będą placówki oświatowe (Szkoły Podstawowe nr 171, 173, 174; Zespół Szkół nr 94), funkcje Punktów Zajęć Specjalistycznych pełnić będą placówki oświatowe i kulturalne (Gimnazja nr 119, 120; Ośrodek Kultury i Filia Ośrodka Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Aquapark Wesolandia). Część z tych placówek prowadzić będzie dożywianie dla uczestników akcji (szczegóły w tabeli). Dodatkowymi atrakcjami akcji Lato w Mieście 2007 w Dzielnicy Wesoła będą projekcje filmów w kinie Kościuszkowiec, spektakle teatralne, zawody sportowe (w tym pływackie). Szczegółowe informacje o programie akcji w naszej Dzielnicy są podane w załączonej tabeli. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do korzystania z oferty. Piotr Szepietowski Koordynator akcji Lato w Mieście 2007 Wydział Kultury Program akcji Lato w Mieście 2007 Dzielnica Wesoła Nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem akcji: Marian Mahor Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy Koordynator: Piotr Szepietowski Wydział Kultury dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, tel , I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU L.p. Nazwa jednostki Miejsce zajęć Bezpośredni organizator Osoba odpowiedzialna / nr tel. Program (rodzaj proponowanych zajęć) Dni i godziny prowadzonych zajęć (od poniedziałku do piątku) Grupy wiekowe uczestników 1 Szkoła Podstawowa nr 171 ul. Armii Krajowej 39 Warszawa Wesoła p. Bogumiła Banasiak-Kowalik p. Marzenna Nagórka tel. do punktu: zajęcia sportowe 2. zajęcia plastyczne 3. zajęcia informatyczne 4. zajęcia muzyczno-taneczne 5. zajęcia świetlicowe godz godz godz godz godz Szkoła Podstawowa 2 Szkoła Podstawowa nr 174 Plac Wojska Polskiego 28 Warszawa Wesoła p. Ewa Wawrowska tel. do punktu: zajęcia świetlicowe 2. zajęcia sportowo-rekreacyjne kl zajęcia sportowo-rekreacyjne 4. zajęcia informatyczne godz godz godz godz godz godz godz Szkoła Podstawowa 3 Zespół Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła p. Grażyna Zdzieborska p. Mirosława Figielska p. Elżbieta Obiedzińska tel. do punktu: zajęcia sportowe 2. zajęcia informatyczne godz godz Szkoła Podstawowa Gimnazjum cd. na str. 7 6

7 Program akcji Lato w Mieście 2007 cd. ze str. 6 L.p. Nazwa jednostki Miejsce zajęć Bezpośredni organizator Osoba odpowiedzialna / nr tel. Program (rodzaj proponowanych zajęć) Dni i godziny prowadzonych zajęć (od poniedziałku do piątku) Grupy wiekowe uczestników 4 Szkoła Podstawowa nr 173 ul. Trakt Brzeski 18 Warszawa Wesoła p. Elżbieta Siemińska tel. do punktu: zajęcia sportowe 2. zajęcia szachowe 3. zajęcia świetlicowe 4. zajęcia informatyczne 5. zajęcia plastyczne 6. koło fi lmowe 7. zajęcia taneczne 8. zajęcia teatralne 9. zajęcia przyrodnicze godz godz godz godz godz godz godz godz godz Szkoła Podstawowa II. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE L.p. Nazwa jednostki Miejsce zajęć Bezpośredni organizator Osoba odpowiedzialna / nr tel. Program (rodzaj proponowanych zajęć) Dni i godziny prowadzonych zajęć (od poniedziałku do piątku) Grupy wiekowe uczestników 1 Gimnazjum nr 120 ul. Armii Krajowej 39 Warszawa Wesoła p. Stanisław Kaczmarek tel. do placówki: zajęcia sportowe dla uczniów i absolwentów 2. zajęcia informatyczne godz godz Gimnazjum Liceum 2 Gimnazjum nr 119 ul. Klimatyczna 1 Warszawa Wesoła p. Ewa Tucholska tel. do placówki: zajęcia świetlicowe 2. zajęcia informatyczne 3. zajęcia sportowe godz godz godz godz Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum 3 Aquapark Wesolandia ul. Wspólna 4 Warszawa Wesoła p. Paweł Malinowski tel zajęcia na basenie 2. zajęcia na siłowni ; ; ; ; Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum III. IMPREZY L.p. Nazwa jednostki Miejsce zajęć 1 Klub Garnizonowy Kościuszkowiec Plac Wojska Polskiego 129 Warszawa Wesoła 2 Wydział Kultury dla Dzielnicy Wesoła Bezpośredni organizator Osoba odpowiedzialna / nr tel. p. Monika Urbanek p. Piotr Szepietowski Program (rodzaj proponowanych zajęć) Projekcje fi lmów dziecięcych i młodzieżowych (20 fi mów) Wstęp wolny Spektakle teatralne dla dzieci w sali kinowej Klubu Garnizonowego Kościuszkowiec : Wstęp wolny Dni i godziny prowadzonych zajęć (od poniedziałku do piątku) We wtorki i czwartki o godzinie TOY STORY 2; ZAKOCHANY KUNDEL; NOC W MUZEUM; MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ 2; CHARLIE I FABRYKA CZEKOLADY; STUART MALUTKI 3; NARZECZONA DLA KOTA; ERAGON; MAŁY MIŚ POLARNY: TAJEMNICZA WYSPA; ARTUR I MINIMKI; NIANIA; ASTERIX I WIKINGOWIE; MAGICZNA KARUZELA; DWAJ BRACIA; POWROT DŻAFARA; HIGH SCHOOL MUSICAL; ALEX RIDER; SCOOBY DOO; NAJEŹDŹCY KOSMOSU; SCOOBY DOO; CIARKI KOSZMARKI; SCOOBY DOO; PODBIJA HOLLYWOOD godzina Baśń o dwóch braciach; Calineczka; Kurczaczek Jedynaczek; Przygody Pajaca Pinokio Grupy wiekowe uczestników B/O B/O cd. na str. 8 7

8 Program akcji Lato w Mieście 2007 cd. ze str. 7 L.p. Nazwa jednostki Miejsce zajęć 3 Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wesoła Bezpośredni organizator Osoba odpowiedzialna / nr tel. p. Paweł Malinowski Program (rodzaj proponowanych zajęć) Aquapark Wesolandia ul. Wspólna 4 Warszawa - Wesoła Dni i godziny prowadzonych zajęć (od poniedziałku do piątku) Grupy wiekowe uczestników podstawowa gimnazjum liceum IV. DOŻYWIANIE L.p Nazwa i adres punktu Szkoła Podstawowa nr 171 ul. Armii Krajowej 39, Warszawa Wesoła Zespół Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła ul. Starzyńskiego 21 Warszawa-Wesoła Szkoła Podstawowa nr 173 ul. Trakt Brzeski 18, Warszawa Wesoła Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1 Warszawa Wesoła Bezpośredni organizator Osoba odpowiedzialna / nr tel. p. Bogumiła Banasiak-Kowalik, p. Marzenna Nagórka tel. do punktu: p. Grażyna Zdzieborska p. Mirosława Figielska tel. do punktu: p. Katarzyna Markiewicz p. Anna Markiewicz tel p. Elżbieta Siemińska tel. do punktu p. Ewa Tucholska tel. do placówki: Rodzaj wydawanych posiłków Okres działania punktu obiady obiady obiady (catering zewn.) obiady obiady a b c Uwaga: Punkty Dziennego Pobytu oraz wybrane Punkty Zajęć Specjalistycznych w czasie prowadzonej akcji wydają uczestnikom bezpłatne obiady. Opieka dla najmłodszych w czasie wakacji Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Informujemy, że w Przedszkolach Dzielnicy Wesoła zaplanowane zostały dyżury wakacyjne: Przedszkole nr 259 Plac Wojska Polskiego 18 tel dyżur w terminie: r r. Przedszkole nr 261 Pod Dębami ul. Armii Krajowej 72 tel dyżur w terminie: r r. Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłoszenie się do wyżej wymienionych placówek. Jarosław Szmytkowski Wydział Oświaty i Wychowania Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Wnioski o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku. Zwrot podatku przysługuje producentom rolnym. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się: 1) faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku; 2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów wydaje decyzję o zwrocie podatku w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku. Grażyna Kalinowska p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska 8

9 PIKNIK WESOŁA czerwca na terenie ośrodka jeździeckiego Szwadronu Jazdy RP odbyła się największa w naszej Dzielnicy impreza PIKNIK WESOŁA Organizatorzy Rada i Zarząd Dzielnicy Wesoła, Dowództwo 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP przygotowali, jak co roku, imprezę dla wszystkich pokoleń pełną atrakcji, miłą i bezpieczną. Centralnym punktem imprezy była estrada, na której we wczesnych godzinach popołudniowych dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli w Wesołej prezentowały swoje dokonania artystyczne. Już od godziny dla najmłodszych czynne były bezpłatne, pneumatyczne place zabaw 15 urządzeń takich jak zjeżdżalnie, zamki do skakania, eurobungie, mini samochodziki i wiele innych. W części sportowej wszyscy chętni, od maluchów przez ich rodziców aż po dziadków, mogli sprawdzić swoje możliwości fizyczne i zdolności do koncentracji na sprawnościowych stacjach zadaniowych, pograć w piłkę nożną i siatkówkę na wytyczonych boiskach. Sekcja łucznicza Klubu Sportowego Wesoła zorganizowała stanowiska strzeleckie, gdzie każdy, nawet nie wprawiony, mógł pod okiem instruktora spróbować tej interesującej dyscypliny sportu. Wiele atrakcji i ważnych informacji czekało na uczestników w stoiskach, które wystawili niektórzy sponsorzy (np. PLAY, PKO BP S.A., Polpain Putka, Łapińscy s.j.). Swoje stoiska ustawiły także: Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna, Polski Komitet Pomocy Społecznej, służby mundurowe: Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa oraz placówki szkolne: Szkoła Podstawowa nr 174, Szkoła Językowa Prymus. Na stanowisku Polskiego Związku Krótkofalowców uruchomiona została okolicznościowa radiostacja o znaku wywoławczym SN 5 WES, z której nawiązano w czasie Pikniku kilkaset połączeń w kraju i za granicą. Można było także obejrzeć replikę słynnej radiostacji Błyskawica oraz wystawę historyczną poświęconą polskiemu krótkofalarstwu. Stanowisku towarzyszyły pokazy tresury psów ratowników rasy nowofunlandzkiej. Uroczystego otwarcia PIKNIKU WESOŁA 2007 dokonał Pan Jacek Wojciechowicz Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Pan Edward Kłos Burmistrz Dzielnicy Wesoła. Podczas pikniku miały miejsce dwa ważne wydarzenia sportowe: Ogólnopolskie Zawody Hippiczne w skokach przez przeszkody oraz symultana szachowa z arcymistrzem tej dyscypliny Panem Bartoszem Soćko. Wieczorną część pikniku zainaugurował koncert zespołu LOMBARD, który wykonał większość swoich największych przebojów. W przerwie członkowie Klubu Karate Wesoła prezentowali publiczności pokaz wschodnich sztuk walki. Kolejny koncert to zespół Buckleys z Mińska Mazowieckiego grający mocnego rocka. Żołnierze kompanii rozpoznawczej 1. Warszawskiej Brygady Pancernej wspomagani przez pojazdy bojowe dali bardzo dynamiczny pokaz starcia z terrorystami, którzy porwali zakładnika. Główną gwiazdą PIKNIKU WESOŁA 2007 była Kayah, która dała porywający koncert z licznymi efektami świetlnymi i wizualnymi. Finałem PIKNIKU był robiący ogromne wrażenie pokaz sztucznych ogni. Piotr Szepietowski Wydział Kultury W imieniu Zarządu Dzielnicy Wesoła dziękuję wszystkim służbom, które przyczyniły się do organizacji i zabezpieczenia Pikniku: Policji, Straży Miejskiej, Żandarmerii Wojskowej, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Zarządowi Dróg Miejskich, Zarządowi Transportu Miejskiego, pracownikom Urzędu Dzielnicy Wesoła. Dziękuję serdecznie także wszystkim osobom i firmom, dzięki wkładowi finansowemu których udało się zapewnić na PIKNIKU tyle atrakcji. A są to: GŁÓWNI SPONSORZY P4 sp. z o.o. operator telefonii komórkowej Play Fundacja Grupy TP POZOSTALI SPONSORZY AQUAPARK WESOLANDIA BUD DREW F.H.U. budowy, remonty, sprzedaż materiałów budowlanych CANO upominki DOMEKO wyposażenie mieszkań ED-HAN Supersam ELMAR SERVICE kompleksowa obsługa imprez K&M Delikatesy KAR-GOS usługi elektryczne ŁAPIŃSCY sp.j. wykonawca prac ogrodniczych i drogowych MARCPOL Polska Sieć Handlowa MASTERS Nawierzchnie i Obiekty Sportowe POLPAIN PUTKA Piekarnie Cukiernie PKO BP S.A. SOKOŁÓW S.A. zakłady mięsne Edward Kłos Burmistrz Dzielnicy Wesoła

10

11

12 Z życia Biblioteki Rok Parandyków w Bibliotece w Wesołej 18 maja przedstawieniem Zdrowo i wesoło zakończył się cykl spektakli przeznaczonych dla dzieci z klas 0-I Szkoły Podstawowej nr 171. Teatrzyk Jaś, który tworzą Monika i Jan Parandykowie, cały rok szkolny 2006/2007 bawił i uczył najmłodszych widzów poprzez inscenizacje znanych bajek oraz swoje autorskie przedstawienia. Wszystkie spektakle, oprócz wartości artystycznej i świetnej oprawy muzycznej, zawierały elementy edukacyjne. Udało się jednak zachować zasadę nauki przez zabawę bez patosu moralizowania. Atmosfera przedstawień sprawiła, że dzieci nie tylko chętnie włączały się w zabawę, ale także żywo komentowały to, co się działo na scenie. Przedstawienia, które odbyły się w ramach tegorocznego cyklu to: Leśne SOS, Jaś Wędrowniczek, Baj i Bajkoludki, Zielona karuzela, Aby zmądrzały żaby, Zdrowo i wesoło. Mamy nadzieję, że na długo zapadną one dzieciom w pamięć oraz że ich kontakt z Biblioteką nie ograniczy się tylko do odwiedzin z klasą, ale stanie się przyjemnym nawykiem w życiu codziennym każdego ucznia. Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke 15 czerwca w bibliotece odbyło się kolejne już spotkanie ze znanym i lubianym autorem książek dla dzieci Grzegorzem Kasdepke. Tym razem w spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielonej oraz z Placu Wojska Polskiego. W trakcie spotkania autor czytał fragmenty swoich książek, szczególną uwagę skupił na dwóch najbardziej popularnych tytułach: Co to znaczy i Bon czy ton. Ta druga książka dała pretekst do wciągnięcia w zabawę wszystkie dzieci. Pan Grzegorz bowiem prowadząc spotkanie, pokazywał jak nie należy się zachowywać: trzymał ręce w kieszeniach, pokazywał przedmioty i dzieci palcem, żuł gumę. Wszyscy młodzi czytelnicy bardzo szybko odgadywali, na czym polega niewłaściwe zachowanie i zaśmiewali się z tych gaf towarzyskich do łez. Wszystkie zabiegi pisarza dążyły do uświadomienia dzieciom jak ważny jest w codziennym życiu każdego (i dużego i małego) człowieka savoir-vivre. Poczucie humoru autora sprawiło, że choć spotkanie miało charakter dydaktyczny, to wszystko odbywało się wśród salw śmiechu oraz oklasków zachwyconych młodych czytelników. Spotkanie zakończyło się konferencją prasową z autorem oraz rozdawaniem autografów i wspólnymi zdjęciami. Katarzyna Wiszewska 210 rocznica powstania hymnu narodowego 18 czerwca w bibliotece w Starej Miłośnie odbyło się spotkanie klasy II tutejszego Gimnazjum z autorem wielu artykułów i książek poświęconych historii polskiego godła i hymnu, barw narodowych oraz Grobu Nieznanego Żołnierza Panem Witoldem Lisowskim. Autor przybliżył młodzieży historię dziejów i tradycji naszego narodu. Mówił o nieprzemijającym znaczeniu symboli narodowych, o szczególnym miejscu zajmowanym przez: Orła Białego, biało-czerwone barwy narodowe i Mazurka Dąbrowskiego. W długiej drodze narodu polskiego aż do współczesności symbole te towarzyszyły nam zawsze. Były silnie związane z losami Polaków. W trudnych latach walki o niepodległą Polskę budziły w sercach cd. na str

13 Z życia Biblioteki cd. ze str. 12 naszych rodaków tęsknotę za własnym krajem i za wolnością. Można by rzec, że Mazurek Dąbrowskiego to tylko melodia i słowa, to tylko symbol. Tak, ale to symbol wartości, treści najważniejszych i wolności, prawa do niepodległego bytu, to symbol istnienia narodu. Autor, kończąc spotkanie, zachęcał młodzież do poznawania i szanowania historii naszego kraju, z całym bogactwem jego przeszłości. Anna Bagłaj Cała Polska czyta dzieciom Kampania społeczna Cała Polska Czyta Dzieciom znana jest prawie całemu społeczeństwu i cieszy się dużym uznaniem. Angażują się w nią znane osobistości: aktorzy, muzycy, pisarze, dziennikarze oraz my wszyscy, którzy czytamy dzieciom. Wszyscy jesteśmy świadomi znaczenia i korzyści płynących z czytania. We wtorek, 19 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie w naszej Bibliotece pod hasłem Cała Polska Czyta Dzieciom. Naszym gościom: dzieciom z Przedszkola nr 261 Pod Dębami piękne, zabawne wierszyki Małgorzaty Strzałkowskiej oraz Jana Brzechwy czytali: Agata Sasinowska studentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz znany aktor, mieszkaniec Wesołej Stanisław Banasiuk. Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały w prezencie książki Małgorzaty Strzałkowskiej, a aktorzy dyplomy uznania jako wyraz wdzięczności za przyjęcie zaproszenia. LATO W MIEŚCIE 2007 Ramowy program działań Biblioteki Zajęcia odbywać się w okresie od 17 lipca do 9 sierpnia, dwa razy w tygodniu we wtorek i czwartek w godzinach uroczyste rozpoczęcie akcji połączone z głośnym czytaniem; zajęcia plastyczne inspirowane wcześniejszą rozmową o literaturze; Mój przyjaciel książka ; spotkanie z przedstawicielem służb mundurowych (strażak, policjant lub strażnik miejski), rozmowa o zagrożeniach, jakie czekają na dzieci w okresie wakacyjnym; zajęcia grupowe, rysowanie, a następnie spisywanie narysowanej historii; robimy zakładkę do książki z wycinków z gazety (zajęcia dla młodszych dzieci); zajęcia plastyczne; konkurs plastyczny Moja książka, uroczyste zakończenie akcji. Godziny pracy bibliotek w lipcu i sierpniu Biblioteka Główna pon.: wt., czw., pt.: śr.: Filia Nr 1 Stara Miłosna pon.: wt.: czw.: Filia Nr 2 Zielona pon: czw.: pt.: Filia Nr 3 Wola Grzybowska lipiec: pon., wt.: czw.: sierpień: filia nieczynna Elżbieta Daniłowicz Dyrektor Biblioteki Publicznej 13

14 PLAN ZAJĘĆ/WARSZTATÓW PODCZAS AKCJI LATO W MIEŚCIE 2007 w Dzielnicy Wesoła. Organizator: OŚRODEK KULTURY w WESOŁEJ r. koordynator Katarzyna Markiewicz r. koordynator Anna Markiewicz l.p. PROPOZYCJA ZAJĘĆ MIEJSCE Czas / DNI GODZ. UWAGI 1. Warsztaty wokalne z emisji głosu OK na Starzyńskiego 21 3,4, r. wt.,śr.,czw instruktor 2. Warsztaty plastyczne OK na Starzyńskiego r. wt., czw. (po 2 godz.) 1 instruktor 3. Bębny Regionów OK na Starzyńskiego r. 2 x w tyg. 1 instruktor 4. Nauka gry na gitarze OK na Starzyńskiego r. pon.,śr.,pt. (po 2 godz.) 1 instruktor 5. Jednodniowy rajd rowerowy (okolice Wesołej) OK na Starzyńskiego r. 2 instruktorów 6. Nauka gry na gitarze ODT Pogodna r. pon.,śr.,pt. (po 2 godz.) 1 instruktor 7. Jednodniowy rajd rowerowy (okolice Wesołej) ODT Pogodna r. 2 instruktorów 8. Warsztaty plastyczne ODT Pogodna r. pon.,śr.,pt. (po 2 godz.) 1 instruktor 9. Zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży w godz (sportowe, plastyczne, basen, kino, zabawy integracyjne itp.) OK na Starzyńskiego 21 ODT Pogodna r. pon.-pt instruktorów 14

15 AKTUALNOŚCI Aktualności w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy Prezes Rady Ministrów wydaje postanowienie wyznaczające Ministra Rozwoju Regionalnego jako organ właściwy do ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania postanowienia uzgadniającego środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Marki do węzła Lubelska Pani Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego wszczyna postępowanie administracyjne. Termin wydania postanowienia uzgadniającego zostaje wyznaczony na 30 czerwca 2007 r Minister Rozwoju Regionalnego Pani Grażyna Gęsicka bierze udział w wizji terenowej projektowanej trasy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Marki do węzła Lubelska. W przeglądzie projektowanej trasy uczestniczą także Podsekretarz Stanu w MRR Janusz Mikuła, Wiceprezydent Miasta Warszawy Jerzy Miller oraz reprezentacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dzielnicy Wesoła wysyła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pismo z prośbą o wyznaczenie spotkania, celem przedstawienia argumentów władz dzielnicy w sprawie przebiegu WOW Na zaproszenie Pani Minister Grażyny Gęsickiej Pan Edward Kłos Burmistrz Dzielnicy Wesoła oraz Pan Krzysztof Kacprzak Zastępca Burmistrza biorą udział w spotkaniu z przedstawicielami zainteresowanych samorządów w sprawie przebiegu WOW. Zarząd Dzielnicy Wesoła wyraża podczas debaty swoje niezmienne stanowisko i opowiada się za wariantem W3 (tzw. samorządowym) jako rozwiązaniem jedynym do przyjęcia dla społeczności dzielnicy Wesoła Zarząd Dzielnicy Wesoła ponownie spotyka się z Panią Minister Grażyną Gęsicką. Na spotkaniu, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zostają przedstawione rzeczowe argumenty przemawiające przeciwko poprowadzeniu WOW przez gęsto zaludnione obszary dzielnicy Wesoła W związku z szerokim zainteresowaniem społecznym sprawą Wschodniej Obwodnicy Warszawy oraz koniecznością uzgodnienia sprzecznych interesów stron postępowania, odbyła się rozprawa administracyjna, w której uczestniczył Pan Edward Kłos Burmistrz Dzielnicy Wesoła oraz Pan Krzysztof Kacprzak Zastępca Burmistrza jako przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Wesoła. W trakcie rozprawy administracyjnej przedstawiona zostaje m.in. Ocena ekspercka wariantów lokalizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy autorstwa Zespołu Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Andrzeja Kraszewskiego. Kryteria przyjęte w opracowaniu powodują, że ocena ta jest negatywna odnośnie wariantu W3, natomiast najkorzystniejsza dla wariantów przechodzących przez środek Wesołej. Pan Edward Kłos Burmistrz Wesołej stanowczo protestuje przeciwko WOW przez Wesołą i ponownie argumentuje za poprowadzeniem obwodnicy wg wariantu samorządowego W Z uwagi na to, że Ocena ekspercka wariantów lokalizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy będzie stanowić poważny argument przy podejmowaniu decyzji środowiskowej przez Panią Minister Grażynę Gęsicką, Pan Krzysztof Kacprzak Zastępca Burmistrza Dzielnicy zwraca się do Instytutu Ochrony Środowiska z prośbą o sporządzenie uwag do wymienionego opracowania, ponieważ założenia przyjęte w opracowaniu nie są obiektywne i powodują, że ocena wariantu samorządowego jest negatywna Pan Krzysztof Kacprzak Zastępca Burmistrza Dzielnicy przesyła na ręce Pani Minister Grażyny Gęsickiej krytyczne uwagi dotyczące Oceny eksperckiej wariantów lokalizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy, powołując się m.in. na opinie ekspertów z Samodzielnej Pracowni ds. Ocen Środowiskowych Instytutu Ochrony Środowiska. Wnioskuje również w swym piśmie o umożliwienie dokładnego przeanalizowania i merytorycznego ustosunkowania się do opracowania na poziomie eksperckim Pani Minister Grażyna Gęsicka przedłuża termin wydania decyzji do 10 lipca 2007 roku Pan Krzysztof Kacprzak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wesoła ponownie zwraca się do Instytutu Ochrony Środowiska o pilne przygotowanie uwag do Oceny eksperckiej wariantów lokalizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy Pani Minister Grażyna Gęsicka wydaje postanowienie uzgadniające warunki środowiskowe lokalizacji Wschodniej Obwodnicy Warszawy według wariantu WIIIA przebiegającego przez Wesołą. Grażyna Kalinowska p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Konkursy na Dyrektorów Gimnazjów w Dzielnicy Wesoła rozstrzygnięte W dniu 26 czerwca 2007 r. w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy odbyły się posiedzenia komisji, w dwóch konkursach ogłoszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy, na dyrektorów: Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Klimatyczna 1 i Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie, ul. Armii Krajowej 39. Zwycięzcami powyższych konkursów są: na dyrektora w Gimnazjum nr 119 Pani Ewa Tucholska, dotychczasowy dyrektor szkoły, na dyrektora w Gimnazjum nr 120 Pani Beata Małecka, nauczyciel tego gimnazjum. Jarosław Szmytkowski Wydział Oświaty i Wychowania 15

16 Plan zajęć Ośrodka Kultury w Wesołej 1. Flamenco dla pań 1 x w tygodniu 2. Samoobrona dla kobiet (Combat Kalaki) 1x w tygodniu (poniedziałek godz ) zajęcia bezpłatne 3. Joga 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) 4. Klub Seniora +/- 40 latek 1 x w miesiącu (środa) Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w sekcjach: 1. Chór Il Canto Magnificat 2 x w tygodniu 2. Balet 2 x w tygodniu 3. Bębny Regionów 2 x w tygodniu 4. Taniec towarzyski 2 x w tygodniu 5. Plastyka 2 x w tygodniu 6. Gimnastyka korekcyjna 2 x w tygodniu 7. Brydż 1 x w tygodniu (piątek) 8. Klub Malucha 2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) 9. Dziecięcy zespół wokalny (3 6 lat) 2 x w tygodniu 10. Ceramika (rzeźba, garncarstwo) 1 x w tygodniu Ośrodek Działań Twórczych Pogodna 1. Klub Seniora 2 x w miesiącu 2. Gimnastyka geriatryczna 2 x w tygodniu 3. Ćwiczenia Pilates dla pań 2 x w tygodniu (wtorek, piątek), godz Samoobrona dla kobiet (Combat Kalaki) 1x w tygodniu (poniedziałek godz ) przez 3 miesiące (bezpłatnie) 5. Sztuka walki Capoeira 2 x w tygodniu. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w sekcjach: 1. Nauka gry na gitarze 2. Modelarnia 2 x tygodniu 3. Fotografia 2 x w tygodniu 4. Akademia Malucha 2 x w tygodniu 5. Wesolinki 2 x w tygodniu 6. Plastyka 2 x w tygodniu 7. Młodzieżowy Teatr Poszukujący 2 x w tygodniu 8. Mad Science 9. Szachy (szkółka, zaawansowani) wtorek Studio piosenki 1 x w tygodniu (poniedziałek) 11. Zespół Tańca Ludowego (od 7 roku życia) 2 x w tygodniu (poniedziałek, czwartek) Barbara Wiktorowska p.o. Dyrektora Ośrodka Kultury Ośrodek Działań Twórczych Pogodna na Tryptyku Mazowieckim 18 czerwca 2007 r. w Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej przy ul. Brożka 1a w Warszawie odbył się finał wojewódzkiego konkursu Tryptyk Mazowiecki. W trzech dziedzinach: literatura, fotografia i plastyka przesłano na konkurs ponad 160 prac z różnych szkół i Ośrodków Kultury. Jury konkursu przyznało 50 nagród i wyróżnień. Wśród nagrodzonych prac plastycznych znalazły się cztery autorstwa dzieci z Ośrodka Działań Twórczych Pogodna z Wesołej. Aleksandra Nowakowicz II nagroda w kat lat; Weronika Pawlikowska II nagroda w kat. 5-7 lat; Kinga Emilianowicz wyróżnienie w kat lat; Kacper Świstak wyróżnienie w kat lat Elżbieta Lipiec Instruktor plastyki Ośrodka Działań Twórczych Pogodna Bez dowodu nie kupisz! Elżbieta Lipiec Instruktor Plastyki Kinga Emilianowicz Pod takim hasłem w ramach kampanii Zachowaj trzeźwy umysł przebiega na terenie dzielnicy Wesoła akcja skierowana do sprzedawców alkoholu. Z badań przeprowadzonych w Wesołej w 2006 roku na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy wynika, że 36% badanych uczniów klas III gimnazjum raz w życiu kupiło samodzielnie alkohol. Wypływa z tego jednoznaczny wniosek, że zakup alkoholu nie stwarza młodzieży większych problemów. Jednym z czynników sprzyjających spożywaniu alkoholu przez osoby nieletnie jest nieprzestrzeganie ustawy O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szczególnie w zakresie nieprzestrzegania przepisu mówiącego o zakazie sprzedaży alkoholu osobom do lat 18. Taka postawa sprzedawców, oprócz bezpośrednich szkód wynikających z zakupu i spożywania alkoholu przez młodzież, stwarza wrażenie przyzwolenia dorosłych na picie przez młodych ludzi napojów alkoholowych. Głównym celem akcji jest dotarcie do wszystkich sklepów sprzedających alkohol na terenie Dzielnicy Wesoła z materiałami kampanii, tj. z plakatem i listem dla sprzedawcy z honorowym zobowiązaniem do niesprzedawania alkoholu nieletnim. Materiały kampanii do sklepów roznoszą wolontariuszki z Wesołej pod opieką Pani Marzenny Nagórki - Kierownika Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wesołej. Młodzież, odwiedzając poszczególne sklepy rozmawia ze sprzedawcami i zachęca do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim. Dowodem podjęcia zobowiązania jest przyjęcie i wywieszenie w widocznym miejscu w sklepie wspomnianego wcześniej plakatu pt: Bez dowodu nie kupisz. Koordynatorem akcji informacyjnej dla sprzedawców alkoholu, prowadzonej w ramach Kampanii Zachowaj trzeźwy umysł jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Piotr Zieliński Ośrodek Pomocy Społecznej 16

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 2010 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 022 545 72

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X

Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X BIULETYN Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X INFORMACYJNY Numer 2 (154) KWIECIEŃ 2011 r. Ciepłych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz radosnych i serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 00 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 0 7 8, fax. 0 7, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 0 7 7, adres e-mail: wojciech.cichy@ursynow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak Lp. Nr ESOG Tytuł projektu Wynik weryfikacji / Projekt dopuszczony do głosowania / 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/7467,razem-bezpieczniej-dzien-dziecka-na-pl-bankowym.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 października 2017, 19:28 01.06.2011 Razem Bezpieczniej:

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. "Wakacyjną przygodę na Targówku" Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście Czas rozpocząć...

Zapraszamy. Wakacyjną przygodę na Targówku Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście Czas rozpocząć... Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście 2017 Czas rozpocząć... "Wakacyjną przygodę na Targówku" w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 206 termin 17.07.2017r.- 11.08.2017r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom ROZDZIAŁ III 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom Celem monitoringu prowadzonego w czasie realizacji programu, jest porównanie istniejącego stanu działań z założeniami programu

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Żarowie. działki pod działalność usługową

Zainwestuj w Żarowie. działki pod działalność usługową Zainwestuj w Żarowie działki pod działalność usługową 1 Gmina Żarów oferuje do sprzedaży atrakcyjnie położone działki w Żarowie pod działalność usługową, które są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 9 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 9 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7218 UCHWAŁA NR XXXVI.323.2017 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

Zamieszkaj w Żarowie. działki pod zabudowę jednorodzinną

Zamieszkaj w Żarowie. działki pod zabudowę jednorodzinną Zamieszkaj w Żarowie działki pod zabudowę jednorodzinną 1 Działki pod zabudowę jednorodzinną Gmina Żarów oferuje do sprzedaży atrakcyjnie położone działki w Żarowie pod zabudowę jednorodzinną, które są

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

piątek, 30 listopada 2012 197/12

piątek, 30 listopada 2012 197/12 piątek, 30 listopada 2012 197/12 AKTUALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE Na kwestiach bezpieczeństwa skupili się radni podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Ich zdziwienie

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WOLSKIE MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE. Gimnazjum nr 46. im. Szarych Szeregów. ul. Kasprzaka 1/3.

KALENDARIUM WOLSKIE MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE. Gimnazjum nr 46. im. Szarych Szeregów. ul. Kasprzaka 1/3. Strona 1 z 6 KALENDARIUM WOLSKIE 13-29 MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE 1. 06.05.2016 r. godz. 12.00 14.00 2. 10.05.2016 r. godz. 7.30 14.30 3. 10.05.2016 r. godz. 9.15 4. 10.05.2016 r. godz. 9.30 10.30

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. I Bezpieczna zerówka

Załącznik nr 3. I Bezpieczna zerówka 1 Załącznik nr 3 Raport o zrealizowanych przez Straż Miejską zadaniach z Obszaru Strategicznego- Polityka prospołeczna; Program - Bezpieczeństwo osobiste; Działanie 2- prowadzenie działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r.

Akcja Lato w mieście 2003 w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r. Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów Bezpośredni organizator i miejsce zajęć, osoba odpowiedzialna, telefon dni i godziny prowadzenia zajęć Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski ( UNBA ),

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy

w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy Stowarzyszenie Eko-Ochrona Oświadczenie w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy Oświadczenie niniejsze jest wspólnym stanowiskiem władz samorządowych, organizacji pozarządowych, polityków oraz osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009 3 maja 2009 Rynek Miejski, Rondo AK Organizacja i obsługa oficjalnych obchodów święta konstytucji 3 maja 7 maja 2009 MOSiR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13. Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.0-7.0.015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 sportowo-rekreacyjnie- artystycznie Prowadzący: Kierownik:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIII.124.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 ROK

FERIE ZIMOWE 2011 ROK FERIE ZIMOWE 2011 ROK Organizator Termin Rodzaj zajęć Gimnazjum im. Jana Pawła II w 14.02.2011r. Wyjazd na lodowisko do Goleniowa Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w 14.02.2011r. Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2016

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2016 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2016 1. TURNIEJE TRIO - BASKET Cykl turniejów koszykówki ulicznej przeznaczony dla dzieci i młodzieży, odbywający się na Orliku przy Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

PIKNIK RODZINNY 2017

PIKNIK RODZINNY 2017 PIKNIK RODZINNY 2017 Piknik zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie przy wsparciu: Policji z Komisariatu Policji Warszawa -Białołęka Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI

I. Uczniowie klas IV program realizowany pod hasłem: Mamy Wolę jeść zdrowo. FORMY REALIZACJI. Lp. NAZWA ZADANIA TERMINY REALIZACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Edukacyjnym programie ekologicznym dla uczniów klas IV VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka. Festiwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Postanowienia Nr 642/2009 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2009 r.

Załącznik do Postanowienia Nr 642/2009 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2009 r. Załącznik do Postanowienia Nr 642/2009 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2009 r. Regulamin uczestnictwa w Edukacyjnym programie ekologicznym dla uczniów klas IV VI pod nazwą: Ekologia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78

Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego. 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Druk nr 78 PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIEJSKIEJ DĄBROWY GÓRNICZEJ W DNIU 16 MARCA 2016 ROKU O GODZ. 10 00. I. Wręczenie podziękowań dla zawodników i trenerów, nagrodzonych przez Prezydenta Miasta za wysokie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Organizacja przedszkola. Przedszkole: 4 oddziałowe, czynne 11 miesięcy w roku od godziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wakacje w mieście - bawimy się wesoło i bezpiecznie. Termin realizacji: I turnus 26. 06. 07. 07. 2017 r. II turnus 10. 07. 21.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe 2016, zachęcamy do skorzystania z oferty

Ferie zimowe 2016, zachęcamy do skorzystania z oferty Ferie zimowe 2016, zachęcamy do skorzystania z oferty Trwają ferie zimowe. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych odpoczywają po pierwszym półroczu nauki. Jednostki kultury i sportu

Bardziej szczegółowo

Program akcji Zima w Mieście 2012

Program akcji Zima w Mieście 2012 Program akcji Zima w Mieście 2012 Dzielnica: Mokotów Koordynator: Ewa Marczak tel. (022) 56 51 914; 510 205 691; e-mail: ewa.marczak@mokotow.waw.pl Zastępca koordynatora: Jacek Karczmarek tel. (022) 56

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 zagraj w bibliotece 2016-07-01 do 31-07-2016, w godzinach otwarcia biblioteki Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W programie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Gimnazjum nr 1 w Pasłęku Przez cały okres wakacyjny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00 będzie czynny kompleks boisk sportowych Orlik, gdzie odbywać się będą zajęcia sportowe

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY W ROKU CHOPINOWSKIM POEZJA DŹWIĘKÓW XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 23-25 lutego 2010 r. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Klub Pinokio, ul. Goławicka 1. Tel: 22 679 78 72 SPRAWOZDANIE. LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r.

Klub Pinokio, ul. Goławicka 1. Tel: 22 679 78 72 SPRAWOZDANIE. LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r. Klub Pinokio, ul. Goławicka 1 Tel: 22 679 78 72 SPRAWOZDANIE LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r. Akcja Lato w mieście odbyła się w dniach 29.06.15r 17.07.15 r. Czwarty tydzień akcji (czyli od 20.07 do 24.07

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj:

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: Muzeum Historyczne w Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: M A J 21 23/24 30 31 Otwarcie wystawy archeologicznej pt. Wandalowie. mentarzysko kultury przeworskiej w. Noc

Bardziej szczegółowo

Marcin Czajkowski 2174 Administracja. Marcin Czajkowski, 21740. Administracja

Marcin Czajkowski 2174 Administracja. Marcin Czajkowski, 21740. Administracja Marcin Czajkowski 2174 Administracja Marcin Czajkowski, 21740 Administracja 1995r. - Uchwała Rady m.st. Warszawy Polityka Transportowa m. st. Warszawy 2004r. 2006r. WOST Warszawski Okrągły Stół Transportowy

Bardziej szczegółowo

PIKNIK RODZINNY 2017

PIKNIK RODZINNY 2017 PIKNIK RODZINNY 2017 Piknik zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie przy wsparciu: Policji z Komisariatu Policji Warszawa -Białołęka Państwowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012

KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012 KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012 Lp. ZADANIE OFERTY EDUKACYJNE TERMIN REALZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. 1.Udział w różnych akcjach związanych

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina

Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasto Ozorków Organizator 1 Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę-Oddział Łódzki Cele Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

DATA MAZWA IMPREZY MIEJSCE I CZAS 23 VI ROZPOCZĘCIE WAKACJI GRY I ZABAWY

DATA MAZWA IMPREZY MIEJSCE I CZAS 23 VI ROZPOCZĘCIE WAKACJI GRY I ZABAWY Harmonogram imprez rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/30397,centralne-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Środa, 6 września 2017, 12:26 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Piękny dzień jakim jest Dzień Dziecka został wybrany jako najlepszy moment do uroczystego oddania do użytku nowego kompleksu boisk. Inwestycja

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Leśna, kawiarnia, hol i najbliższe LUTY

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016 Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. NABÓR 2016 PROGRAM DNIA OTWARTEGO : 1. godz. 9.30. 10.15. zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci w zajęciach

Bardziej szczegółowo

KOGO? GDZIE? MIEJSCE ZBIÓRKI CENA

KOGO? GDZIE? MIEJSCE ZBIÓRKI CENA FERIE ZIMOWE 2017 plan zajęć DATA CO? Godzina DLA KOGO? GDZIE? MIEJSCE ZBIÓRKI CENA 30 stycznia Poniedziałek 31 stycznia Wtorek Warsztaty plastyczne 10:00 11:30 dzieci szkolne Mosiński Ośrodek Kultury.,

Bardziej szczegółowo

19 września 2016 r. Plac przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, ul. Rynek Kościuszki 20 września 2016 r. Stadion Miejski ul. Słoneczna 1, poziom I

19 września 2016 r. Plac przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, ul. Rynek Kościuszki 20 września 2016 r. Stadion Miejski ul. Słoneczna 1, poziom I 19 września 2016 r. Plac przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, ul. Rynek Kościuszki godz. 10.00 1. Polonez - taniec polski w wykonaniu dzieci z PS nr 69 w Białymstoku. 2. Krakowiak - polski taniec ludowy

Bardziej szczegółowo

Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl

Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Zespół sportu i Rekreacji 022 545 72 73, IMPREZY DZIELNICOWE.

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2012 ROK

PLAN WSPÓŁPRACY BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2012 ROK PLAN WSPÓŁPRACY BATALIONU REPREZENTACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2012 ROK Szczegółowy zakres oczekiwanej 1. 2. 3. 4. Uroczyste obchody 50 lecia

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE, PRZYGODY, FOTOGRAFIA

PODRÓŻE, PRZYGODY, FOTOGRAFIA PODRÓŻE, PRZYGODY, FOTOGRAFIA DATA CO? Godzina DLA KOGO? GDZIE? MIEJSCE ZBIÓRKI CENA 2 lutego II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Zapisy w biurze OSIR, Niedziela puchar Zarządu Osiedla nr 6 13:00 open

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w NR. 33 - czerwiec 2008 - Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w UWAGA DZIECI I RODZICE!!! Akcja Lato 2008 Zbliża się lato i jak co roku podczas wakacji Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Program (rodzaj proponowanych zajęć) LATO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY, W RAMACH AKCJI LATO W MIEŚCIE 2008 w dniach 24 czerwca 29 sierpnia 2008 r. Bezpośredni Organizator L p.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień FERIE ZIMOWE I tydzień data godzina wydarzenie uczestnicy miejsce cena 31 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK 10:00 12:00 Kółko plastyczne dla dzieci dla dzieci 13:15 14:15 AKWARELKI plastyka dla dzieci w wieku 5-7

Bardziej szczegółowo