SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Michał Szkudlarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Michał Szkudlarek"

Transkrypt

1 Michał Szkudlarek SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: ponadgimnazjalna (liceum ogólnokształcące) Etap kształcenia: IV Rodzaj zajęć: lekcja języka angielskiego Temat zajęć: Chopin exemplary patriot (Chopin przykładny patriota) Cele kształcenia: 1. Cele ogólne: doskonalenie umiejętności płynnego wypowiadania się, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności prawidłowego korzystania ze współczesnego źródła wiedzy Internetu. 2. Cele szczegółowe: Uczeń: czyta tekst, aby ustalić najważniejsze wydarzenia w życiu słynnego kompozytora, interpretuje utwór muzyczny, kojarząc z nim ważne wydarzenia z historii Polski, łączy czytany tekst z adekwatną do niego ilustracją, buduje dialogi (pytania o drogę, wskazywanie drogi) na podstawie wprowadzonego wcześniej słownictwa, rozwiązuje quiz dotyczący życia i twórczości słynnego kompozytora, korzystając z dostępnych źródeł. Metody kształcenia: praca z tekstem czytanym oraz słuchanym, pogadanka, praca z materiałem stymulującym Formy pracy: indywidualna, w parach, zbiorowa Środki dydaktyczne i materiały: karty pracy, magnetofon/ odtwarzacz CD, Internet (do zadania domowego) Czas trwania zajęć: 2 45 minut Przebieg zajęć: I. Faza początkowa lekcji 5 minut Warm-up (zadanie wprowadzające tematykę lekcji temat nie pojawia się na tablicy, zostanie ustalony pod koniec lekcji)

2 Nauczyciel zwraca się do uczniów: Can you give me the names of the most important Poles throughout the centuries? Czy możesz podać nazwiska najważniejszych Polaków na przestrzeni wieków? Uczniowie podają przykładowe nazwiska, które zostają zapisane na tablicy. Nauczyciel prosi o uzasadnienie wyboru. Why have you chosen this person? Dlaczego wybrałeś tę właśnie osobę? Jeśli nie padnie nazwisko Fryderyka Chopina, nauczyciel naprowadza uczniów na nie, odtwarzając przygotowany wcześniej fragment muzyczny. Uczniowie po odsłuchaniu nie powinni mieć problemów ze wskazaniem nazwiska tego ważnego Polaka. What do you know about Frédéric Chopin? Co wiesz o Fryderyku Chopinie? Tym pytaniem nauczyciel ustala wiedzę uczniów o wybitnym kompozytorze. II. Faza śródlekcyjna 35 minut Zadanie 1 czytanie ze zrozumieniem Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z biografią Chopina. Zadanie uczniów polega na przeczytaniu tekstu ze zrozumieniem oraz ustaleniu najważniejszych wydarzeń w życiu kompozytora. Wydarzenia te zostaną ułożone chronologicznie na osi czasu. Please read the following biography and then complete the axis concerning composer s life. Przeczytaj, proszę, poniższą biografię, a następnie uzupełnij oś dotyczącą życia kompozytora. Tekst jest dostępny w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Źródło tekstu: Nauczyciel sprawdza poprawność odpowiedzi, wybierając uczniów do omówienia poszczególnych punktów. Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. Zadanie 2 skojarzenia muzyczne Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że wysłuchają znanego utworu kompozytora (Etiuda c-moll op. 10 nr 12). Ich zadaniem będzie ustalić, którego wydarzenia z życia kompozytora dotyczy ten utwór. Będzie też wymagane uzasadnienie. Listen to the piece of music and decide which event from Chopin s life the music is connected with. Why did Chopin compose such a work? What images come to your mind when you listen to it? Wysłuchaj utworu muzycznego i powiedz, które wydarzenie

3 z życia Chopina jest z nim związane. Dlaczego Chopin skomponował takie dzieło? Jakie obrazy ukazują się nam podczas słuchania tego właśnie utworu? What do you know about that period in Polish history? Co wiesz o tym okresie w historii Polski? Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. Zadanie 3 czytanie ze zrozumieniem Uczniowie zapoznają się z poleceniem do zadania. Celem będzie przeczytanie tekstów opisujących zabytki Warszawy związane z Fryderykiem Chopinem oraz połączenie ich z odpowiednimi ilustracjami. Match the descriptions of places with appropriate pictures. Połącz opisy miejsc z odpowiednimi obrazkami. Treść zadania jest dostępna w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Źródło tekstu: Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. Zadanie 4 pytanie o drogę, udzielanie wskazówek Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że ich zadaniem będzie praca w parach (uczniowie dobierają się sami lub wskazuje ich nauczyciel), polegająca na stworzeniu dialogu, w którym uczniowie wcielają się w rolę turysty pytającego o drogę oraz w rolę osoby udzielającej wskazówek. Uczniowie budują swoje wypowiedzi na podstawie podanego w ramce materiału leksykalnego oraz dołączonej mapy centrum Warszawy z zaznaczonymi miejscami znanymi uczniom z poprzedniego ćwiczenia. Treść zadania jest dostępna w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. Zadanie 5 słuchanie ze zrozumieniem Uczniowie zapoznają się z poleceniem do zadania: Listen to the recording about the history of one of the places connected with Chopin and answer the questions. Wysłuchaj nagrania dotyczącego historii jednego z miejsc związanych z Chopinem i odpowiedz na pytania. Treść nagrania pochodzi ze strony: Nagranie odtwarzamy do 5 minuty i 50 sekundy. Jest ono dłuższe, ale utworzone pytania wymagają takiej właśnie długości. Nagranie zostaje odtworzone dwukrotnie. Po pierwszym

4 słuchaniu uczniowie weryfikują swoje odpowiedzi z kolegami lub koleżankami siedzącymi obok nich. Po drugim słuchaniu nauczyciel ustala poprawne odpowiedzi z całą klasą. Treść zadania jest dostępna w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. III. Podsumowanie Zadanie 7 wyrażanie opinii Nauczyciel prosi uczniów o wyrażenie opinii o Fryderyku Chopinie. Uczniowie kształtują je pod wpływem wszystkich wykonanych do tej pory zadań. Po wysłuchaniu kilku opinii (w zależności od czasu, jaki pozostał do końca lekcji) nauczyciel wraz z klasą ustala temat lekcji, który zostaje zapisany na tablicy. Zadanie domowe Uczniowie, wykorzystując dostępne źródła (książki, filmy, Internet), mają za zadanie znaleźć odpowiedzi do quizu dotyczącego życia Fryderyka Chopina. Część z pytań jest związana z materiałem wykorzystanym na lekcji. Treść zadania jest dostępna w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc.

5 KARTY PRACY 1. Please read the following biography and then complete the axis concerning composer s life. Chopin s biography Frédéric François Chopin ( ), Polish-born (in Żelazowa Wola) composer and renowned pianist, was the creator of 55 mazurkas, 16 polonaises, 26 preludes, 27 etudes, 21 nocturnes, 4 ballads, and 4 scherzos. But did you know that Chopin's teacher was disappointed in him because he never wrote a Polish opera? And what of his national allegiance? Did you know that Chopin's family was of French lineage? Did you know that he was buried in Paris but asked that Polish soil be sprinkled over his grave? These are but a few of the lesser-known facts about the well-known musician. Chopin was born Frédéric (spelled in Polish as Fryderyk) François (Franciszek) Chopin, his very name indicative of the blended impact two countries made on the precocious musician's life. His father, Nicholas Chopin, was a French tutor to many aristocratic Polish families, later accepting a position as a French teacher at the Warsaw Lyceum. Although Chopin later attended the Lyceum where his father taught, his early training began at home. This included receiving piano lessons from his mother. By the age of six, Chopin was creating original pieces, showing innate prodigious musical ability. His parents arranged for the young Chopin to take piano instruction from Wojciech Żywny. Żywny taught the boy the work of classical composers Bach, Mozart, and Beethoven, but with an ear open and sympathetic to the individualism infiltrating the music of a dawning Romantic Period. Artistically, this period represented an era dedicated to the creation of ideas and impressions, beauty, imagination and sentiment. The music synonymous with this time was intensely personal and emotional. Emphases were placed on color, tone, and dynamics, a rather impressive outbreak from the follow the rules Classical Period with its focus on structure and form. Wojciech Żywny's tutelage influenced the young Chopin perhaps immeasurably, as Chopin's compositions were Romantically expressive and emotional, yet defined by a purity derived from the Classical Period before him. When Chopin was sixteen, he attended the Warsaw Conservatory of Music, directed by composer Joseph Elsner. Elsner, like Żywny, insisted on the traditional training associated

6 with Classical music but allowed his students to investigate the more original imaginations of the Romantic style as well. As often happened with the young musicians of both the Classical and Romantic Periods, Chopin was sent to Vienna, the unquestioned center of music for that day. As a fresh 19-year-old graduate of music studies he gave piano concerts and then arranged to have his pieces published by a Viennese publishing house there. While Chopin was in Austria, Poland and Russia faced off in the apparent beginnings of war. He returned to Warsaw to get his things in preparation of a more permanent move that took place in While there, his friends gave him a silver goblet filled with Polish soil. He kept it always, as he was never able to return to his beloved Poland. His family forbade him to come home, fearful for his safety. French by heritage, and desirous of finding musical acceptance from a less traditional audience than that of Vienna, Chopin ventured to Paris. Interestingly, other young musicians had assembled in the city of fashion with the very same hope. Chopin joined Franz Liszt, Hector Berlioz, Felix Mendelssohn, Vincenzo Bellini, and Auguste Franchomme, all proponents of the new Romantic style. Although Chopin did play in the large concert halls on occasion, he felt most at home in private settings, enjoying the social milieu that accompanied concerts for the wealthy. He also enjoyed teaching, as this caused him less stress than performing. Chopin did not feel that his delicate technique and intricate melodies were as suited to the grandiose hall as they were to smaller environments and audiences. News of the war in Poland inspired Chopin to write many sad musical pieces expressing his grief for his Poland. Among these was the famous Revolutionary Etude. Plagued by poor health as well as his homesickness, Chopin found solace in summer visits to the country. Here, his most complex yet harmonic creations found their way to the brilliant composer's hand. The Fantaisie in F minor, the Barcarolle, the Polonaise Fantaisie, Ballade in A flat major, Ballade in F minor, and Sonata in B minor were all products of the relaxed time Chopin enjoyed in the country. Prolific as this might seem, Chopin's earlier teacher, Elsner, voiced his disappointment in Chopin's inability to create an opera for the sake of Poland. As the war continued in Warsaw and then reached Paris, Chopin retired to Scotland with friends. Although he was far beyond the reach of the revolution, his melancholy attitude did not improve and he sank deeper into a depression. Likewise, his health did not rejuvenate either. A window in the fighting made it possible for Chopin to return to Paris as his health deteriorated further. Surrounded by those that he loved, Frederic Francois Chopin died at the

7 age of 39. He was buried in Paris. Chopin's last request was that the Polish soil in the silver goblet be sprinkled over his grave. Based on what you have read please write the event and the place connected with Chopin s life. 2. Listen to the piece of music and decide which event from Chopin s life the music is connected with. Why did Chopin compose such a work? What images come to your mind when you listen to it? Etiuda c-moll op. 10 nr 12 ( Rewolucyjna ) What do you know about that period in Polish history? 3. Match the descriptions of places with appropriate pictures Text 1 Its subsequent owners, the Radziwiłł family, added the extension wings in In 1817 the palace was purchased by the government of the Polish Kingdom to become the seat of the Tsarist Viceroys. On February 24, 1818 the 8-year-old Frederic Chopin gave his first public concert here at a Charity Society dinner. The young virtuoso performed the Concert in E minor by Wojciech Jirovec (Gyrowetz). After World War I the building was refurbished to

8 cater to the needs of the newly reconstituted Polish governmental authorities, as the palace became the official seat of the Council of Ministers. During World War II the Germans transformed the palace into a casino and hotel which in fact saved the building from being destroyed. After WWII the palace once again became the seat of the Council of Ministers. In 1955 the Warsaw Pact treaty was signed here and in 1989 the Polish Round Table Agreement. The palace has been the office of the President of Poland from Text 2 After the death of Chopin s older sister Ludwika, his younger sister Izabella who lived in the palace was left with the souvenirs of her brother. In 1863 Count Berg, the Tsar s viceroy, was shot from the palace windows. In retribution all the inhabitants of the palace were evicted and all their belongings were destroyed. Among the items thrown out of the windows and burnt was the composer s piano. C.K. Norwid commemorated this dramatic moment in a famous poem. Today there is a plaque on the wall of the building to remind passers-by of this event. Text 3 This late Baroque palace constructed in the mid 18th century was once the property of Teodor Wessl, the Treasurer, and from 1780 for over a hundred years it was the Post Office headquarters. It was from here that on October 2, 1830 Frédéric Chopin left for fame to Vienna and further to Paris. He took with him a handful of soil from his fatherland, a diary with entries by his acquaintances and friends, and scores and letters of recommendation. He never returned to his homeland. In the following years the building housed the editorial offices of popular papers such as: Kurier Codzienny (Daily Courier) and Tygodnik Ilustrowany (Weekly Illustrated). The building burnt down during the Warsaw Uprising in It was restored to its 19th-century appearance after the war. Today it is the seat of the Public Prosecutor s Office and the Institute of Justice. Text 4 The most famous monument in the world of the composer is located in the Royal Łazienki Park in front of the gate to Ujazdowskie Avenue near the Belweder. The monument is among the most recognized symbols of Warsaw. It has been reproduced numerously. The most famous of these, a 1:1 copy, is in Japan. The construction of the Warsaw monument was planned as early as the end of the 19th century but the difficulty of obtaining a permit from the Tsarist authorities, and the necessary funds, and finally the outbreak of the First World

9 War delayed the project until after Poland had regained its independence in The monument designed by Wacław Szymanowski ( ), won the competition in From the outset it was perceived as exceedingly controversial due to the very non-traditional form and expression of the monument. Szymanowski, the secessionist sculpture, depicts in bronze the composer in profile sitting under a windblown willow, listening to the sounds of nature of his native Mazovia. The monument was unveiled on November 14, Its strong symbolism of the strength of the Polish spirit was the reason it was the first Polish monument blown up by the Germans on May 31, Reconstructing it after the war became a national obligation. This is described by a sentence engraved on its plinth on October 17, 1946: The monument of Frederic Chopin, destroyed by the Germans on May 31, 1940, will be rebuilt by the Nation. It was meticulously restored, based on copies and photos, and returned to its place in 1948 confirming the conviction of Mickiewicz s character, Wajdelot, which is also engraved on the plinth: Fire will bite through painted history, Treasures will be stolen by armed thieves, Only a song will remain For more than fifty years now, on summer Sundays, from May to September (at and 4.00 p.m.), the music of Chopin is played on a piano set up in front of the monument. The audience in the park and gardens, across the lawns, for an hour or more, can listen and let themselves be captivated by the beauty of the music. Text 5 The church was constructed at the end of the 17th century. Its principal architect was Józef Belotti with the facade and two towers the work of Józef and Jakub Fontana. There are two external staircases leading to the main entrance and a sculpture of Christ bearing his Cross before the main entry. The church has three naves and two levels. The crypts are on the lower level and numerous tombs and epitaphs of prominent people can be found on the upper level. Text 6 This Baroque palace raised on a vast brick support is generally known as the Ostrogski Castle. It houses the Frédéric Chopin Museum. The building, designed by the eminent Tylman of Gameren, became the seat of the Music Institute, and later the Conservatory in the mid 19th century. The Frédéric Chopin Museum boasts the world s largest collection of keepsakes belonging to the composer. These include compositions written in his own hand, letters, personal belongings and a piano on which Chopin composed towards the end of his life.

10 4. Giving directions. Look at the map (you already know the places) and in pairs act out dialogues using the expressions listed below in the box. The starting point has been indicated. Use the names from the map. Could you tell me how can I get to? go straight on turn left/right take the first/second/third turning on the right/left on your left/right pass the crossing opposite next to between 5. Listen to the recording about the history of one of the places connected with Chopin and answer the questions. 1) Why is the church important when considering Frédéric Chopin s life? 2) Where is the urn located?

11 3) What problems were encountered after Frédéric Chopin s death? 4) Who was the courier in the event? 5) What measures were taken to deliver the parcel safely? 6) What happened to letters between Frédéric Chopin and George Sand? 7) How was it possible that the parcel found its place in the church? 8) How can be the whole event described? Nagranie pobrane ze strony: 6. Please refer to all the exercises we have done so far. What opinion do you have about Frédéric Chopin?

12 HOMEWORK Using different sources please find the answers to the following quiz. Quiz 1. In which city was Chopin born? Paris, France Warsaw, Poland London, England Żelazowa Wola, Poland 2. During which year was Chopin born? Chopin's father was of which nationality? Polish French Russian English 4. At what age did Chopin publish his first work? Chopin's music belongs to which category? Baroque Romantic Classical Contemporary 6. Chopin composed almost exclusively for which instrument? Piano Flute Cello Violin 7. Which of the following is not a dance? Waltz Nocturne Polonaise Mazurka 8. What did Chopin perform for his Warsaw farewell concert? Funeral March in C minor Piano Sonata in C minor op. 4 Mazurka in F sharp minor op. 6 no. 1 Piano Concerto no. 1 in E minor 9. At the age of 21, Chopin moved to which country? England Spain France Scotland 10. How did Chopin feel about public performance? He was arrogant and haughty; he enjoyed showing off. He frequently competed against Franz Liszt, a friend of his. He performed as frequently as possible in order to make money. He was modest and shy; he avoided public performance. 11. Chopin s preludes were inspired by which work? Beethoven s Piano Sonatas Weber s Invitation to the Dance Bach s Well-Tempered Clavier Mozart s Piano Sonatas 12. Chopin dedicated which work to Franz Liszt? Waltzes op. 64 Piano Concerto no. 2 in F minor op. 21

13 Études op. 10 Preludes op Chopin s lover, George Sand, was which of the following? Musician Writer Baker Clothier 14. How did George Sand describe Chopin? Bisexual Asexual Homosexual Heterosexual 15. Why did George Sand end her relationship with the composer? She suspected that he had fallen in love with her daughter. He spent too much time giving public performances. She caught him with another woman. She did not enjoy the company of a musician. 16. Chopin succumbed to which illness while living in France? Pneumonia Cholera Tuberculosis Smallpox 17. Where was Chopin buried? Père Lachaise Cemetery Paris, France Montmartre Cemetery Paris, France Westminster Abbey London, England Powązkowski Cemetery Warsaw, Poland

14 18. What did Chopin wish to have buried with him? Franz Liszt s autograph George Sand s perfume Bach s Well-Tempered Clavier Polish soil 19. Chopin s heart was removed. Where was it placed? Powązkowski Cemetery Warsaw, Poland Chopin Family Manor Żelazowa Wola, Poland Church of the Holy Cross Warsaw, Poland Père Lachaise Cemetery Paris, France 20. Who said the following about Chopin? We may be sure that a genius like Mozart, were he born today, would write concertos like Chopin and not like Mozart. Robert Schumann Franz Liszt George Sand Felix Mendelssohn

15 KLUCZ ODPOWIEDZI ZADANIE 1 Przeczytaj poniższą biografię i uzupełnij oś czasu dotyczącą życia kompozytora Żelazowa Wola; place of birth Warszawa; first pieces composed by the author Vienna; a series of concerts Paris; Chopin fleas to the French capital in order to avoid harsh times in Poland Scotland; a visit planned as a retreat from the time of war in France Paris; Chopin dies. ZADANIE 2 Wysłuchaj utworu muzycznego i zdecyduj, którego wydarzenia z życia kompozytora dotyczy. Dlaczego Chopin skomponował taki utwór? Jakie skojarzenia pojawiają się, gdy słyszysz taką muzykę? Utwór to Etiuda c-moll op. 10 nr 12 zwana Rewolucyjną bezpośrednio powiązana z wyjazdem Chopina z Polski. Uważa się, że autor skomponował go na wieść o zajęciu Warszawy przez Rosjan. Wszystko to wydarzyło się wraz z upadkiem powstania listopadowego. Co wiesz o tym okresie w historii Polski? Polska w okresie zaborów. Utracono skromne symbole polskiej państwowości. Skutki powstania listopadowego: Polityczne. W lipcu 1831 roku powołano Komisję Rządu Tymczasowego pod prezesurą gen. Franciszka Ksawerego Dąbrowskiego, która na terenach zajętych przez wojska rosyjskie przeprowadziła likwidację administracji powstańczej. Jesienią 1831 roku Rosjanie powołali Rząd Tymczasowy pod kierownictwem Fiodora Engela, którego zadaniem była pacyfikacja i militaryzacja Królestwa, administracja została podporządkowana naczelnikom wojennym. Naczelnie komenderujący czynną armią generał-gubernator Królestwa Polskiego feldmarszałek Iwan Paskiewicz 22 listopada 1831 roku wydał z rozkazu cesarza Mikołaja I postanowienie unieważniające na zawsze wszystkie uchwały i rozporządzenia Rządu Rewolucyjnego. W 1832 roku nastąpiło znaczne ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego: zastąpienie konstytucji Statutem Organicznym, wcielenie armii polskiej do rosyjskiej, zniesienie polskiego sejmu i samorządów, postępująca rusyfikacja administracji; namiestnikiem królestwa został Iwan Paskiewicz.

16 Kulturalne. Likwidacja polskiego szkolnictwa wyższego, obniżenie jakości szkolnictwa średniego, spadek liczby szkół elementarnych, wprowadzenie języka rosyjskiego jako dodatkowego do szkół średnich. Gospodarcze. Nałożono wysoką kontrybucję, zbudowano na koszt Polski cytadelę z silnym garnizonem rosyjskim, wprowadzono barierę celną na granicy polsko-rosyjskiej, po 1840 roku wprowadzono rosyjski system monetarny oraz system miar i wag. Demograficzne. Interwencyjna armia rosyjska przywlokła ze sobą epidemię cholery, dziesiątkującą ludność Królestwa. W wyniku powstania około 11 tysięcy osób opuściło kraj, w następnych latach sporą liczbę mężczyzn z Królestwa wcielono do armii rosyjskiej. W ramach represji do specjalnych batalionów, tzw. kanonistów Armii Imperium Rosyjskiego, wcielono dzieci polskie. ZADANIE 3 Połącz opisy miejsc z właściwymi rysunkami. Opis 1 rysunek (1) Pałac Radziwiłłów, obecna rezydencja prezydenta Polski Opis 2 rysunek (2) Pałac Zamoyskich Opis 3 rysunek (5) budynek Poczty Saskiej Opis 4 rysunek (6) pomnik Chopina w Łazienkach Opis 5 rysunek (3) Kościół św. Krzyża; miejsce, gdzie złożono serce Chopina Opis 6 rysunek (4) siedziba muzeum Chopinowskiego ZADANIE 4 Udzielanie wskazówek co do drogi. Popatrz na mapę (znasz już te miejsca) i odegraj w parach dialogi, używając wyrażeń z ramki poniżej. Punkt startu został zaznaczony na mapie. Użyj nazw z mapy. Przykład dialogu: A: Excuse me. Could you tell me how can I get to the Zamoyski s Palace from here? B: Certainly. Go straight on for about 500m. When you reach crossing with Marszałkowska Street, please turn left. Go straight on to the traffic lights and turn right into Świętokrzyska Street. Go straight on for about 500m again. The palace is on your left. A: Thank you very much for the directions. B: You re welcome. Have a nice day. Good bye. A: Good bye.

17 ZADANIE 5 Wysłuchaj nagrania dotyczącego historii jednego z miejsc powiązanych z Fryderykiem Chopinem i odpowiedz na pytania. 1. The church is important because: - it s the Chopin s parish church - final resting place of Frédéric Chopin s heart (his body is in France) 2. In the left column in the central nave. 3. Russian authorities didn t agree for Chopin s body to be transported back to Poland. 4. Louise, Frédéric s sister, was the courier. 5. Louise hid the heart in a jar of spirits. The jar itself was in a wooden box so that it didn t look suspicious. When crossing the border the box was hidden under Louise s skirt. 6. Louise didn t want to be caught with them so she sent them back to George Sand. George Sand burnt them. 7. Acquaintance with the president of Warsaw helped. His son was a priest and convinced the church authorities to place the heart in the Holy Cross church. 8. The event can be described as an act of courage. ZADANIE 6 Po wykonaniu dotychczasowych ćwiczeń powiedz, co sądzisz o Fryderyku Chopinie. Students own answers. Własne odpowiedzi uczniów. ZADANIE DOMOWE Dysponując różnymi źródłami, znajdź odpowiedzi do poniższego quizu. 1. Żelazowa Wola, Poland French Romantic 6. Piano 7. Nocturne 8. Piano Concerto no. 1 in E minor op France 10. He was modest and shy; he avoided public performance. 11. Bach s Well-Tempered Clavier

18 12. Études op Writer 14. Asexual 15. She suspected that he had fallen in love with her daughter. 16. Tuberculosis 17. Père Lachaise Cemetery Paris, France 18. Polish soil 19. Church of the Holy Cross Warsaw, Poland 20. Robert Schumann

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2f

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2f SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2f TEMAT: Is it as difficult as it seems to be? Present Perfect exercises (Nie taki Perfect straszny jak go malują ćwiczenia utrwalające z Present

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI

Sem. Stanislaus SZYMANOWSKI. Kl. Stanisław SZYMANOWSKI Kl. Stanisław SZYMANOWSKI dzięki uprzejmości anpate Urodził się 4 października 1919 roku w Pasierbach koło Gostynia jako trzecie w kolejności z czworga dzieci Walentego i Marii Szymanowskich. Miał trzech

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka angielskiego w gimnazjum

Scenariusz lekcji z języka angielskiego w gimnazjum CKPiDN w Mielcu Zeszyty nauczycielskie Nr5/2006 Scenariusz lekcji z języka angielskiego w gimnazjum Katarzyna Nowińska- Furdyna Gimnazjum Nr 3 w Mielcu 1. TYP SZKOŁY: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji koleżeńskiej kontynuacja projektu Lekcje koleżeńskie wokół tematu: Elementy wiedzy o krajach nauczanego języka.

Scenariusz lekcji koleżeńskiej kontynuacja projektu Lekcje koleżeńskie wokół tematu: Elementy wiedzy o krajach nauczanego języka. Cykl lekcji koleżeńskich - kontynuacja Scenariusz lekcji koleżeńskiej kontynuacja projektu Lekcje koleżeńskie wokół tematu: Elementy wiedzy o krajach nauczanego języka. Magdalena Chojecka Zespól Szkół

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku.

2014-10-22 LESSON 20. Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION. At a kiosk. - Przy kiosku. 2014-10-22 LESSON 20 Poziom A1.2. WWW AUDIO ONLINE VERSION At a kiosk. - Przy kiosku. Test 20.1. Make questions and answers. Use the time expressions such as always, often, sometimes, usually, seldom,

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie państwo i społeczeństwo Twój kolega/twoja koleżanka z Irlandii musi przygotować prezentację o polskiej młodzieży. Prosi Cię o podstawowe informacje,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Gazeta szkolna koła Comenius Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach

Gazeta szkolna koła Comenius Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach Gazeta szkolna koła Comenius Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdrach Nasi Partnerzy w Projekcie W numerze: - co zrobiliśmy w projekcie, - kilka refleksji naszych uczniów o wiośnie,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A3)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A3) EGZMIN MTURLNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NGIELSKI POZIOM PODSTWOWY ROZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMTY PUNKTOWNI (3) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4). 1.1. 1.2. 3.2. Zdający określa główną myśl F 1.3. poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV 16-21 sierpnia / 16th-21st August Czy praca opowiada (prawdziwą) historię? / Does the artwork tell (a true) story? Paweł Althamer Film, 2005, 1 47 Jacek Malinowski HalfAWomen 2000, 12 50 Wunderteam Przyczepa

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI

CI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MI Attach photo here Print your first and last name on the reverse side of each photo To be typewritten in English. BIURO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will)

1. osoba - We will work hard (moŝliwe jest teŝ uŝycie czasownika shall zamiast will) Future Simple Czas Future Simple (przyszły prosty) tworzy się następująco: odpowiednia osoba + czasownik posiłkowy will + bezokolicznik (czasownik w formie podstawowej). 1. osoba - I will work hard (moŝliwe

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV 1. W puste miejsca wpisz: am, is, are My name.. Alice. I.. from London. Where.. you from? I am 11. How old.. you? I live with my parents and two

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

FUTURE SIMPLE. Forma. Zastosowanie i przykłady. Dalsze przykłady

FUTURE SIMPLE. Forma. Zastosowanie i przykłady. Dalsze przykłady FUTURE SIMPLE Podmiot+ will+ czasownik I will go. Ja pójdę. (Wyraz pytający)+ will + podmiot + czasownik? Will you help me? Pomożesz mi? Podmiot+ won t + czasownik. I won t go. Nie pójde. i przykłady 1.

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo