SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Michał Szkudlarek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Michał Szkudlarek"

Transkrypt

1 Michał Szkudlarek SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: ponadgimnazjalna (liceum ogólnokształcące) Etap kształcenia: IV Rodzaj zajęć: lekcja języka angielskiego Temat zajęć: Chopin exemplary patriot (Chopin przykładny patriota) Cele kształcenia: 1. Cele ogólne: doskonalenie umiejętności płynnego wypowiadania się, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności prawidłowego korzystania ze współczesnego źródła wiedzy Internetu. 2. Cele szczegółowe: Uczeń: czyta tekst, aby ustalić najważniejsze wydarzenia w życiu słynnego kompozytora, interpretuje utwór muzyczny, kojarząc z nim ważne wydarzenia z historii Polski, łączy czytany tekst z adekwatną do niego ilustracją, buduje dialogi (pytania o drogę, wskazywanie drogi) na podstawie wprowadzonego wcześniej słownictwa, rozwiązuje quiz dotyczący życia i twórczości słynnego kompozytora, korzystając z dostępnych źródeł. Metody kształcenia: praca z tekstem czytanym oraz słuchanym, pogadanka, praca z materiałem stymulującym Formy pracy: indywidualna, w parach, zbiorowa Środki dydaktyczne i materiały: karty pracy, magnetofon/ odtwarzacz CD, Internet (do zadania domowego) Czas trwania zajęć: 2 45 minut Przebieg zajęć: I. Faza początkowa lekcji 5 minut Warm-up (zadanie wprowadzające tematykę lekcji temat nie pojawia się na tablicy, zostanie ustalony pod koniec lekcji)

2 Nauczyciel zwraca się do uczniów: Can you give me the names of the most important Poles throughout the centuries? Czy możesz podać nazwiska najważniejszych Polaków na przestrzeni wieków? Uczniowie podają przykładowe nazwiska, które zostają zapisane na tablicy. Nauczyciel prosi o uzasadnienie wyboru. Why have you chosen this person? Dlaczego wybrałeś tę właśnie osobę? Jeśli nie padnie nazwisko Fryderyka Chopina, nauczyciel naprowadza uczniów na nie, odtwarzając przygotowany wcześniej fragment muzyczny. Uczniowie po odsłuchaniu nie powinni mieć problemów ze wskazaniem nazwiska tego ważnego Polaka. What do you know about Frédéric Chopin? Co wiesz o Fryderyku Chopinie? Tym pytaniem nauczyciel ustala wiedzę uczniów o wybitnym kompozytorze. II. Faza śródlekcyjna 35 minut Zadanie 1 czytanie ze zrozumieniem Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z biografią Chopina. Zadanie uczniów polega na przeczytaniu tekstu ze zrozumieniem oraz ustaleniu najważniejszych wydarzeń w życiu kompozytora. Wydarzenia te zostaną ułożone chronologicznie na osi czasu. Please read the following biography and then complete the axis concerning composer s life. Przeczytaj, proszę, poniższą biografię, a następnie uzupełnij oś dotyczącą życia kompozytora. Tekst jest dostępny w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Źródło tekstu: Nauczyciel sprawdza poprawność odpowiedzi, wybierając uczniów do omówienia poszczególnych punktów. Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. Zadanie 2 skojarzenia muzyczne Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że wysłuchają znanego utworu kompozytora (Etiuda c-moll op. 10 nr 12). Ich zadaniem będzie ustalić, którego wydarzenia z życia kompozytora dotyczy ten utwór. Będzie też wymagane uzasadnienie. Listen to the piece of music and decide which event from Chopin s life the music is connected with. Why did Chopin compose such a work? What images come to your mind when you listen to it? Wysłuchaj utworu muzycznego i powiedz, które wydarzenie

3 z życia Chopina jest z nim związane. Dlaczego Chopin skomponował takie dzieło? Jakie obrazy ukazują się nam podczas słuchania tego właśnie utworu? What do you know about that period in Polish history? Co wiesz o tym okresie w historii Polski? Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. Zadanie 3 czytanie ze zrozumieniem Uczniowie zapoznają się z poleceniem do zadania. Celem będzie przeczytanie tekstów opisujących zabytki Warszawy związane z Fryderykiem Chopinem oraz połączenie ich z odpowiednimi ilustracjami. Match the descriptions of places with appropriate pictures. Połącz opisy miejsc z odpowiednimi obrazkami. Treść zadania jest dostępna w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Źródło tekstu: Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. Zadanie 4 pytanie o drogę, udzielanie wskazówek Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że ich zadaniem będzie praca w parach (uczniowie dobierają się sami lub wskazuje ich nauczyciel), polegająca na stworzeniu dialogu, w którym uczniowie wcielają się w rolę turysty pytającego o drogę oraz w rolę osoby udzielającej wskazówek. Uczniowie budują swoje wypowiedzi na podstawie podanego w ramce materiału leksykalnego oraz dołączonej mapy centrum Warszawy z zaznaczonymi miejscami znanymi uczniom z poprzedniego ćwiczenia. Treść zadania jest dostępna w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. Zadanie 5 słuchanie ze zrozumieniem Uczniowie zapoznają się z poleceniem do zadania: Listen to the recording about the history of one of the places connected with Chopin and answer the questions. Wysłuchaj nagrania dotyczącego historii jednego z miejsc związanych z Chopinem i odpowiedz na pytania. Treść nagrania pochodzi ze strony: Nagranie odtwarzamy do 5 minuty i 50 sekundy. Jest ono dłuższe, ale utworzone pytania wymagają takiej właśnie długości. Nagranie zostaje odtworzone dwukrotnie. Po pierwszym

4 słuchaniu uczniowie weryfikują swoje odpowiedzi z kolegami lub koleżankami siedzącymi obok nich. Po drugim słuchaniu nauczyciel ustala poprawne odpowiedzi z całą klasą. Treść zadania jest dostępna w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc. III. Podsumowanie Zadanie 7 wyrażanie opinii Nauczyciel prosi uczniów o wyrażenie opinii o Fryderyku Chopinie. Uczniowie kształtują je pod wpływem wszystkich wykonanych do tej pory zadań. Po wysłuchaniu kilku opinii (w zależności od czasu, jaki pozostał do końca lekcji) nauczyciel wraz z klasą ustala temat lekcji, który zostaje zapisany na tablicy. Zadanie domowe Uczniowie, wykorzystując dostępne źródła (książki, filmy, Internet), mają za zadanie znaleźć odpowiedzi do quizu dotyczącego życia Fryderyka Chopina. Część z pytań jest związana z materiałem wykorzystanym na lekcji. Treść zadania jest dostępna w odrębnym dokumencie pod nazwą: karty_pracy.doc. Klucz odpowiedzi jest w odrębnym dokumencie pod nazwą: klucz_odpowiedzi.doc.

5 KARTY PRACY 1. Please read the following biography and then complete the axis concerning composer s life. Chopin s biography Frédéric François Chopin ( ), Polish-born (in Żelazowa Wola) composer and renowned pianist, was the creator of 55 mazurkas, 16 polonaises, 26 preludes, 27 etudes, 21 nocturnes, 4 ballads, and 4 scherzos. But did you know that Chopin's teacher was disappointed in him because he never wrote a Polish opera? And what of his national allegiance? Did you know that Chopin's family was of French lineage? Did you know that he was buried in Paris but asked that Polish soil be sprinkled over his grave? These are but a few of the lesser-known facts about the well-known musician. Chopin was born Frédéric (spelled in Polish as Fryderyk) François (Franciszek) Chopin, his very name indicative of the blended impact two countries made on the precocious musician's life. His father, Nicholas Chopin, was a French tutor to many aristocratic Polish families, later accepting a position as a French teacher at the Warsaw Lyceum. Although Chopin later attended the Lyceum where his father taught, his early training began at home. This included receiving piano lessons from his mother. By the age of six, Chopin was creating original pieces, showing innate prodigious musical ability. His parents arranged for the young Chopin to take piano instruction from Wojciech Żywny. Żywny taught the boy the work of classical composers Bach, Mozart, and Beethoven, but with an ear open and sympathetic to the individualism infiltrating the music of a dawning Romantic Period. Artistically, this period represented an era dedicated to the creation of ideas and impressions, beauty, imagination and sentiment. The music synonymous with this time was intensely personal and emotional. Emphases were placed on color, tone, and dynamics, a rather impressive outbreak from the follow the rules Classical Period with its focus on structure and form. Wojciech Żywny's tutelage influenced the young Chopin perhaps immeasurably, as Chopin's compositions were Romantically expressive and emotional, yet defined by a purity derived from the Classical Period before him. When Chopin was sixteen, he attended the Warsaw Conservatory of Music, directed by composer Joseph Elsner. Elsner, like Żywny, insisted on the traditional training associated

6 with Classical music but allowed his students to investigate the more original imaginations of the Romantic style as well. As often happened with the young musicians of both the Classical and Romantic Periods, Chopin was sent to Vienna, the unquestioned center of music for that day. As a fresh 19-year-old graduate of music studies he gave piano concerts and then arranged to have his pieces published by a Viennese publishing house there. While Chopin was in Austria, Poland and Russia faced off in the apparent beginnings of war. He returned to Warsaw to get his things in preparation of a more permanent move that took place in While there, his friends gave him a silver goblet filled with Polish soil. He kept it always, as he was never able to return to his beloved Poland. His family forbade him to come home, fearful for his safety. French by heritage, and desirous of finding musical acceptance from a less traditional audience than that of Vienna, Chopin ventured to Paris. Interestingly, other young musicians had assembled in the city of fashion with the very same hope. Chopin joined Franz Liszt, Hector Berlioz, Felix Mendelssohn, Vincenzo Bellini, and Auguste Franchomme, all proponents of the new Romantic style. Although Chopin did play in the large concert halls on occasion, he felt most at home in private settings, enjoying the social milieu that accompanied concerts for the wealthy. He also enjoyed teaching, as this caused him less stress than performing. Chopin did not feel that his delicate technique and intricate melodies were as suited to the grandiose hall as they were to smaller environments and audiences. News of the war in Poland inspired Chopin to write many sad musical pieces expressing his grief for his Poland. Among these was the famous Revolutionary Etude. Plagued by poor health as well as his homesickness, Chopin found solace in summer visits to the country. Here, his most complex yet harmonic creations found their way to the brilliant composer's hand. The Fantaisie in F minor, the Barcarolle, the Polonaise Fantaisie, Ballade in A flat major, Ballade in F minor, and Sonata in B minor were all products of the relaxed time Chopin enjoyed in the country. Prolific as this might seem, Chopin's earlier teacher, Elsner, voiced his disappointment in Chopin's inability to create an opera for the sake of Poland. As the war continued in Warsaw and then reached Paris, Chopin retired to Scotland with friends. Although he was far beyond the reach of the revolution, his melancholy attitude did not improve and he sank deeper into a depression. Likewise, his health did not rejuvenate either. A window in the fighting made it possible for Chopin to return to Paris as his health deteriorated further. Surrounded by those that he loved, Frederic Francois Chopin died at the

7 age of 39. He was buried in Paris. Chopin's last request was that the Polish soil in the silver goblet be sprinkled over his grave. Based on what you have read please write the event and the place connected with Chopin s life. 2. Listen to the piece of music and decide which event from Chopin s life the music is connected with. Why did Chopin compose such a work? What images come to your mind when you listen to it? Etiuda c-moll op. 10 nr 12 ( Rewolucyjna ) What do you know about that period in Polish history? 3. Match the descriptions of places with appropriate pictures Text 1 Its subsequent owners, the Radziwiłł family, added the extension wings in In 1817 the palace was purchased by the government of the Polish Kingdom to become the seat of the Tsarist Viceroys. On February 24, 1818 the 8-year-old Frederic Chopin gave his first public concert here at a Charity Society dinner. The young virtuoso performed the Concert in E minor by Wojciech Jirovec (Gyrowetz). After World War I the building was refurbished to

8 cater to the needs of the newly reconstituted Polish governmental authorities, as the palace became the official seat of the Council of Ministers. During World War II the Germans transformed the palace into a casino and hotel which in fact saved the building from being destroyed. After WWII the palace once again became the seat of the Council of Ministers. In 1955 the Warsaw Pact treaty was signed here and in 1989 the Polish Round Table Agreement. The palace has been the office of the President of Poland from Text 2 After the death of Chopin s older sister Ludwika, his younger sister Izabella who lived in the palace was left with the souvenirs of her brother. In 1863 Count Berg, the Tsar s viceroy, was shot from the palace windows. In retribution all the inhabitants of the palace were evicted and all their belongings were destroyed. Among the items thrown out of the windows and burnt was the composer s piano. C.K. Norwid commemorated this dramatic moment in a famous poem. Today there is a plaque on the wall of the building to remind passers-by of this event. Text 3 This late Baroque palace constructed in the mid 18th century was once the property of Teodor Wessl, the Treasurer, and from 1780 for over a hundred years it was the Post Office headquarters. It was from here that on October 2, 1830 Frédéric Chopin left for fame to Vienna and further to Paris. He took with him a handful of soil from his fatherland, a diary with entries by his acquaintances and friends, and scores and letters of recommendation. He never returned to his homeland. In the following years the building housed the editorial offices of popular papers such as: Kurier Codzienny (Daily Courier) and Tygodnik Ilustrowany (Weekly Illustrated). The building burnt down during the Warsaw Uprising in It was restored to its 19th-century appearance after the war. Today it is the seat of the Public Prosecutor s Office and the Institute of Justice. Text 4 The most famous monument in the world of the composer is located in the Royal Łazienki Park in front of the gate to Ujazdowskie Avenue near the Belweder. The monument is among the most recognized symbols of Warsaw. It has been reproduced numerously. The most famous of these, a 1:1 copy, is in Japan. The construction of the Warsaw monument was planned as early as the end of the 19th century but the difficulty of obtaining a permit from the Tsarist authorities, and the necessary funds, and finally the outbreak of the First World

9 War delayed the project until after Poland had regained its independence in The monument designed by Wacław Szymanowski ( ), won the competition in From the outset it was perceived as exceedingly controversial due to the very non-traditional form and expression of the monument. Szymanowski, the secessionist sculpture, depicts in bronze the composer in profile sitting under a windblown willow, listening to the sounds of nature of his native Mazovia. The monument was unveiled on November 14, Its strong symbolism of the strength of the Polish spirit was the reason it was the first Polish monument blown up by the Germans on May 31, Reconstructing it after the war became a national obligation. This is described by a sentence engraved on its plinth on October 17, 1946: The monument of Frederic Chopin, destroyed by the Germans on May 31, 1940, will be rebuilt by the Nation. It was meticulously restored, based on copies and photos, and returned to its place in 1948 confirming the conviction of Mickiewicz s character, Wajdelot, which is also engraved on the plinth: Fire will bite through painted history, Treasures will be stolen by armed thieves, Only a song will remain For more than fifty years now, on summer Sundays, from May to September (at and 4.00 p.m.), the music of Chopin is played on a piano set up in front of the monument. The audience in the park and gardens, across the lawns, for an hour or more, can listen and let themselves be captivated by the beauty of the music. Text 5 The church was constructed at the end of the 17th century. Its principal architect was Józef Belotti with the facade and two towers the work of Józef and Jakub Fontana. There are two external staircases leading to the main entrance and a sculpture of Christ bearing his Cross before the main entry. The church has three naves and two levels. The crypts are on the lower level and numerous tombs and epitaphs of prominent people can be found on the upper level. Text 6 This Baroque palace raised on a vast brick support is generally known as the Ostrogski Castle. It houses the Frédéric Chopin Museum. The building, designed by the eminent Tylman of Gameren, became the seat of the Music Institute, and later the Conservatory in the mid 19th century. The Frédéric Chopin Museum boasts the world s largest collection of keepsakes belonging to the composer. These include compositions written in his own hand, letters, personal belongings and a piano on which Chopin composed towards the end of his life.

10 4. Giving directions. Look at the map (you already know the places) and in pairs act out dialogues using the expressions listed below in the box. The starting point has been indicated. Use the names from the map. Could you tell me how can I get to? go straight on turn left/right take the first/second/third turning on the right/left on your left/right pass the crossing opposite next to between 5. Listen to the recording about the history of one of the places connected with Chopin and answer the questions. 1) Why is the church important when considering Frédéric Chopin s life? 2) Where is the urn located?

11 3) What problems were encountered after Frédéric Chopin s death? 4) Who was the courier in the event? 5) What measures were taken to deliver the parcel safely? 6) What happened to letters between Frédéric Chopin and George Sand? 7) How was it possible that the parcel found its place in the church? 8) How can be the whole event described? Nagranie pobrane ze strony: 6. Please refer to all the exercises we have done so far. What opinion do you have about Frédéric Chopin?

12 HOMEWORK Using different sources please find the answers to the following quiz. Quiz 1. In which city was Chopin born? Paris, France Warsaw, Poland London, England Żelazowa Wola, Poland 2. During which year was Chopin born? Chopin's father was of which nationality? Polish French Russian English 4. At what age did Chopin publish his first work? Chopin's music belongs to which category? Baroque Romantic Classical Contemporary 6. Chopin composed almost exclusively for which instrument? Piano Flute Cello Violin 7. Which of the following is not a dance? Waltz Nocturne Polonaise Mazurka 8. What did Chopin perform for his Warsaw farewell concert? Funeral March in C minor Piano Sonata in C minor op. 4 Mazurka in F sharp minor op. 6 no. 1 Piano Concerto no. 1 in E minor 9. At the age of 21, Chopin moved to which country? England Spain France Scotland 10. How did Chopin feel about public performance? He was arrogant and haughty; he enjoyed showing off. He frequently competed against Franz Liszt, a friend of his. He performed as frequently as possible in order to make money. He was modest and shy; he avoided public performance. 11. Chopin s preludes were inspired by which work? Beethoven s Piano Sonatas Weber s Invitation to the Dance Bach s Well-Tempered Clavier Mozart s Piano Sonatas 12. Chopin dedicated which work to Franz Liszt? Waltzes op. 64 Piano Concerto no. 2 in F minor op. 21

13 Études op. 10 Preludes op Chopin s lover, George Sand, was which of the following? Musician Writer Baker Clothier 14. How did George Sand describe Chopin? Bisexual Asexual Homosexual Heterosexual 15. Why did George Sand end her relationship with the composer? She suspected that he had fallen in love with her daughter. He spent too much time giving public performances. She caught him with another woman. She did not enjoy the company of a musician. 16. Chopin succumbed to which illness while living in France? Pneumonia Cholera Tuberculosis Smallpox 17. Where was Chopin buried? Père Lachaise Cemetery Paris, France Montmartre Cemetery Paris, France Westminster Abbey London, England Powązkowski Cemetery Warsaw, Poland

14 18. What did Chopin wish to have buried with him? Franz Liszt s autograph George Sand s perfume Bach s Well-Tempered Clavier Polish soil 19. Chopin s heart was removed. Where was it placed? Powązkowski Cemetery Warsaw, Poland Chopin Family Manor Żelazowa Wola, Poland Church of the Holy Cross Warsaw, Poland Père Lachaise Cemetery Paris, France 20. Who said the following about Chopin? We may be sure that a genius like Mozart, were he born today, would write concertos like Chopin and not like Mozart. Robert Schumann Franz Liszt George Sand Felix Mendelssohn

15 KLUCZ ODPOWIEDZI ZADANIE 1 Przeczytaj poniższą biografię i uzupełnij oś czasu dotyczącą życia kompozytora Żelazowa Wola; place of birth Warszawa; first pieces composed by the author Vienna; a series of concerts Paris; Chopin fleas to the French capital in order to avoid harsh times in Poland Scotland; a visit planned as a retreat from the time of war in France Paris; Chopin dies. ZADANIE 2 Wysłuchaj utworu muzycznego i zdecyduj, którego wydarzenia z życia kompozytora dotyczy. Dlaczego Chopin skomponował taki utwór? Jakie skojarzenia pojawiają się, gdy słyszysz taką muzykę? Utwór to Etiuda c-moll op. 10 nr 12 zwana Rewolucyjną bezpośrednio powiązana z wyjazdem Chopina z Polski. Uważa się, że autor skomponował go na wieść o zajęciu Warszawy przez Rosjan. Wszystko to wydarzyło się wraz z upadkiem powstania listopadowego. Co wiesz o tym okresie w historii Polski? Polska w okresie zaborów. Utracono skromne symbole polskiej państwowości. Skutki powstania listopadowego: Polityczne. W lipcu 1831 roku powołano Komisję Rządu Tymczasowego pod prezesurą gen. Franciszka Ksawerego Dąbrowskiego, która na terenach zajętych przez wojska rosyjskie przeprowadziła likwidację administracji powstańczej. Jesienią 1831 roku Rosjanie powołali Rząd Tymczasowy pod kierownictwem Fiodora Engela, którego zadaniem była pacyfikacja i militaryzacja Królestwa, administracja została podporządkowana naczelnikom wojennym. Naczelnie komenderujący czynną armią generał-gubernator Królestwa Polskiego feldmarszałek Iwan Paskiewicz 22 listopada 1831 roku wydał z rozkazu cesarza Mikołaja I postanowienie unieważniające na zawsze wszystkie uchwały i rozporządzenia Rządu Rewolucyjnego. W 1832 roku nastąpiło znaczne ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego: zastąpienie konstytucji Statutem Organicznym, wcielenie armii polskiej do rosyjskiej, zniesienie polskiego sejmu i samorządów, postępująca rusyfikacja administracji; namiestnikiem królestwa został Iwan Paskiewicz.

16 Kulturalne. Likwidacja polskiego szkolnictwa wyższego, obniżenie jakości szkolnictwa średniego, spadek liczby szkół elementarnych, wprowadzenie języka rosyjskiego jako dodatkowego do szkół średnich. Gospodarcze. Nałożono wysoką kontrybucję, zbudowano na koszt Polski cytadelę z silnym garnizonem rosyjskim, wprowadzono barierę celną na granicy polsko-rosyjskiej, po 1840 roku wprowadzono rosyjski system monetarny oraz system miar i wag. Demograficzne. Interwencyjna armia rosyjska przywlokła ze sobą epidemię cholery, dziesiątkującą ludność Królestwa. W wyniku powstania około 11 tysięcy osób opuściło kraj, w następnych latach sporą liczbę mężczyzn z Królestwa wcielono do armii rosyjskiej. W ramach represji do specjalnych batalionów, tzw. kanonistów Armii Imperium Rosyjskiego, wcielono dzieci polskie. ZADANIE 3 Połącz opisy miejsc z właściwymi rysunkami. Opis 1 rysunek (1) Pałac Radziwiłłów, obecna rezydencja prezydenta Polski Opis 2 rysunek (2) Pałac Zamoyskich Opis 3 rysunek (5) budynek Poczty Saskiej Opis 4 rysunek (6) pomnik Chopina w Łazienkach Opis 5 rysunek (3) Kościół św. Krzyża; miejsce, gdzie złożono serce Chopina Opis 6 rysunek (4) siedziba muzeum Chopinowskiego ZADANIE 4 Udzielanie wskazówek co do drogi. Popatrz na mapę (znasz już te miejsca) i odegraj w parach dialogi, używając wyrażeń z ramki poniżej. Punkt startu został zaznaczony na mapie. Użyj nazw z mapy. Przykład dialogu: A: Excuse me. Could you tell me how can I get to the Zamoyski s Palace from here? B: Certainly. Go straight on for about 500m. When you reach crossing with Marszałkowska Street, please turn left. Go straight on to the traffic lights and turn right into Świętokrzyska Street. Go straight on for about 500m again. The palace is on your left. A: Thank you very much for the directions. B: You re welcome. Have a nice day. Good bye. A: Good bye.

17 ZADANIE 5 Wysłuchaj nagrania dotyczącego historii jednego z miejsc powiązanych z Fryderykiem Chopinem i odpowiedz na pytania. 1. The church is important because: - it s the Chopin s parish church - final resting place of Frédéric Chopin s heart (his body is in France) 2. In the left column in the central nave. 3. Russian authorities didn t agree for Chopin s body to be transported back to Poland. 4. Louise, Frédéric s sister, was the courier. 5. Louise hid the heart in a jar of spirits. The jar itself was in a wooden box so that it didn t look suspicious. When crossing the border the box was hidden under Louise s skirt. 6. Louise didn t want to be caught with them so she sent them back to George Sand. George Sand burnt them. 7. Acquaintance with the president of Warsaw helped. His son was a priest and convinced the church authorities to place the heart in the Holy Cross church. 8. The event can be described as an act of courage. ZADANIE 6 Po wykonaniu dotychczasowych ćwiczeń powiedz, co sądzisz o Fryderyku Chopinie. Students own answers. Własne odpowiedzi uczniów. ZADANIE DOMOWE Dysponując różnymi źródłami, znajdź odpowiedzi do poniższego quizu. 1. Żelazowa Wola, Poland French Romantic 6. Piano 7. Nocturne 8. Piano Concerto no. 1 in E minor op France 10. He was modest and shy; he avoided public performance. 11. Bach s Well-Tempered Clavier

18 12. Études op Writer 14. Asexual 15. She suspected that he had fallen in love with her daughter. 16. Tuberculosis 17. Père Lachaise Cemetery Paris, France 18. Polish soil 19. Church of the Holy Cross Warsaw, Poland 20. Robert Schumann

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher.

Temat: The weather. Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. Temat: The weather Przebieg zajęć 1.Przywitanie z uczniami: T: Hello, children. Ss: Hello, teacher. 2.. Sprawdzenie obecności. T: Let s check who is present who is absent Nauczyciel wyczytuje po kolei

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Halloween- doskonalenie umiejętności słuchania i czytania. Data: 30.10.2009 Czas :45 minut Prowadzący: Inga Dąbrowska Klasa:IV technikum hotelarskiego ( 4 godziny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2f

SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2f SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 2f TEMAT: Is it as difficult as it seems to be? Present Perfect exercises (Nie taki Perfect straszny jak go malują ćwiczenia utrwalające z Present

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min Scenariusz zajęć języka angielskiego opracowany na podstawie The farmer and the flute player Nauczyciel: Dorota Stępniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku Grupa wiekowa Klasa 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesn"t start automatically

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesnt start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Click here if your download doesn"t start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Podrecznik wydany w formie kieszonkowego przewodnika,

Bardziej szczegółowo

Countries and nationalities

Countries and nationalities Countries and nationalities 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy poszczególnych państw i narodowości, zna odmianę czasownika być, wie, dla jakich konstrukcji używać formy przymiotnika, a kiedy

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2.

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2. Volley English! Zapraszamy na drugą lekcję języka angielskiego! Pamiętasz? Zostaliśmy zaproszeni na turniej towarzyski juniorów w maju 2011 roku. Czas najwyższy odpowiedzieć na to zaproszenie i zadać Organizatorom

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZEŚĆ I LISTENING COMPREHENSION Task 1. 1.1. B 1.2. D 1.3. C 1.4. B 1.5. A 1.6. D 1.7. A 1.8. C Task

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa III Edukacja językowa: język angielski Cel/cele zajęć: Uczeń: poznaje nazwy czynności dnia codziennego,

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE

TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE Imię i nazwisko:..... Data:... Uzyskana ilość punktów:... /60 Podpis osoby oceniającej:... I) Underline the correct answer, a), b), c) or d). 0. I. a student of English.

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo