NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU LICZBA SZTUK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU LICZBA SZTUK"

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wynajem, montaż, obsługa i demontaż sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji oświetlenia koncertów, które odbędą się w ramach 8. Festiwalu Misteria Paschalia w dniach kwietnia 2011 r. I. Zasady ogólne: 1. Sprzęt oświetleniowy, statywy oraz doprowadzone do sprzętu okablowanie w miejscach widocznych musi byd koloru czarnego, chyba że zaznaczono inaczej. 2. W przypadku poprowadzenia okablowania przez ciągi komunikacyjne lub miejsca widoczne, musi by ono zabezpieczone najazdami kablowymi lub czarną taśmą zabezpieczającą. 3. Nogi statywów muszą zostad oznakowane taśmą czarno żółtą. 4. Dimmery oraz sprzęt generujący dźwięk w wyniku pracy transformatorów i/lub wentylatorów musi zostad wygłuszony w sposób zapewniający ciszę w trakcie prób i koncertów. 5. Urządzenia inteligentne wewnątrz sal koncertowych muszą byd zasilone w taki sposób, aby w razie awarii można było wyłączyd je pojedynczo. 6. Wzory do wykonania GOBO zostaną przekazane wybranemu wykonawcy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Wykonane GOBO muszą zostad przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do poprawienia GOBO, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje również doprowadzenie zasilania do wszystkich wykorzystywanych urządzeo. 8. W przypadkach oznaczonych (*) Zamawiający dopuszcza możliwośd wykorzystania sprzętu równoważnego. Przez sprzęt równoważny należy rozumied sprzęt, który przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub nie gorszych parametrach od tych, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Parametry sprzętu równoważnego nie mogą byd niższe niż parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Sprzęt równoważny ma odpowiadad pod względem jakości i funkcjonalności sprzętowi wskazanemu w specyfikacji, zapewniad osiągnięcie oczekiwanych efektów oświetleniowych identycznych (lub lepszych) niż te gwarantowane w wyniku zastosowania wskazanego sprzętu, a także gwarantowad współpracę wszystkich elementów systemu sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji oświetlenia koncertów. W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wskazania szczegółowego opisu sprzętu równoważnego, w tym nazwy producenta i wszystkich parametrów technicznych oferowanego sprzętu. 9. Na cały okres realizacji zamówienia Wykonawca musi zapewnid na czas montaży, prób i koncertów do każdej z lokalizacji techników oświetleniowych mówiących po angielsku. 10. Zamawiający zapewnia Realizatora oświetlenia wraz z konsoletą sterującą. II. Wynajem sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji oświetlenia koncertu odbywającego się w kościele św. Katarzyny w Krakowie, ul. Augustiaoska 7 w dniu 20 kwietnia 2011 r. LP NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU LICZBA SZTUK Oświetlenie zewnętrzne 1 Fresnel 2,5kW HMI z przesłoną czterolistną 1 2 Fresnel min 4kW HMI z dimmerem mechanicznym sterowanym elektronicznie po DMX 2 3 ETC S4 Jr zoom* lub równoważny 4 4 Par 64 CP Statyw min 8m przy obciążeniu 50kg dopuszczalny kolor srebrny lub czarny 3 Oświetlenie wewnętrzne 1 Mac TW1 * lub równoważny 8 2 PAR 64 CP62 czarne (z otworem do ustawiania palnika) 28 3 ETC S zoom lub Selecon Pacific zoom + iris * lub równoważny 5 4 ETC S zoom lub Selecon Pacific zoom * lub równoważny 8 5 ETC S4 jr. Zoom * lub równoważny 6 6 Dimmer min. 2 kw 12 7 Dimmer min. 1 kw 28 8 Ramka GOBO ETC S4 lub Selecon Pacific zoom + iris rozm A * lub równoważny 4 9 Ramka GOBO ETC S4jr lub Selecon Pacific zoom rozm M * lub równoważny 8 10 Splitter DMX 1

2 Konstrukcje i statywy 1 Kratownica quadro 40 cm, 8m 5 z bazą każda z pasami oraz dystansami drewnianymi i filcem do mocowania do kolumny (patrz opis pkt 2 b) 2 Statyw 2,5 m przy obciążeniu 25 kg czarny SO5* lub równoważny 2 3 Statyw 3,5 m przy obciążeniu do 35 kg czarny SO7* lub równoważny 3 4 Belka czarna dla SO7* lub równoważny 2 5 Belka czarna dla SO5* lub równoważny 2 2 Łącznośd bezprzewodowa 3 szt. 3 Zapasowe źródła światła komplet 4 Filtry Lee 709, 739 * lub równoważne Po 1 ark. 5 UPS do konsolety 1 6 Halogeny 150 W wraz ze statywami do oświetlenia garderób i punktu sprzedaży biletów Przedmiot zamówienia obejmuje również: Inne a) doprowadzenie zasilania i podłączenie halogenów w namiocie punkt sprzedaży biletów i programów, otwartego w dniu koncertu, b) zapewnienie pasów zaciskowych w jasnym matowym kolorze do stabilizacji krat do słupów kościoła wraz z dystansami drewnianymi z podkładkami filcowymi. Układ i wielkośd dystansów zostanie ustalona w trybie roboczym schemat poglądowy sposobu montażu w załączniku nr 8A. c) podpięcie do dimmeru lampek pulpitowych zapewnionych przez Zamawiającego, d) podłączenie nośnika reklamowego typu citylight zapewnionego przez Zamawiajacego do prądu, e) wykonania 10 szt. GOBO w tym 3 szt. GOBO I i 7 szt. GOBO II zgodnie z projektami, które zostaną przekazane wybranemu wykonawcy w wersji elektronicznej po podpisaniu umowy. 3. Harmonogram realizacji a) 19 kwietnia 2011: 17:00 początek montażu 22:00 zakooczenie montaży b) 20 kwietnia 2011 r.: 10:00 14:00 próby 17:00 gotowośd do koncertu 20:00 23:00 koncert demontaż po koncercie III. Wynajem sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji oświetlenia koncertów odbywających się w Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1 w dniach 18, 19, 21, 22, 24, 25 kwietnia 2011 r. LP NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU LICZBA SZTUK ELEWACJA 1 Clay Paky Alpha Profile 1500 * lub równoważny 6 2 Konsoleta do wysterowania AlphaProfile OŚWIETLENIE SALI KONCERTOWEJ 1 PAR 64 CP62 czarne (z otworem do ustawiania palnika) 8 2 PAR 64 CP61 czarne (z otworem do ustawiania palnika) 2 3 PAR 36 wraz z podstawką 6 4 ETC S zoom lub Selecon Pacyfic zoom* lub równoważny 8 5 ETC S4 26 lub ETC S4 36 * lub równoważny 4 6 ETC S zoom lub Selecon Pacyfic zoom* lub równoważny 2 7 Fresnel 2000W z przesłoną czterolistną 4 8 ETC S4 jr. Zoom * lub równoważny 8 2

3 3 9 Mac TW1 * lub równoważny 6 10 VARI* LITE 1000 TSD [tungsten shutter dimmer] * lub równoważny 4 11 VARI *LITE 1100 AS [arc shutter ] * lub równoważny 4 12 Dimmer min. 2 kw Dimmer min. 1 kw Ramka GOBO ETC S4 lub lub Selecon Pacyfic rozm. A * lub równoważny 4 15 Ramka GOBO ETC S4jr rozm. M * lub równoważny 8 16 Splitter DMX 1 17 System bezprzewodowego przesyłu sygnału DMX- 1 nadajnik, 4 odbiorniki 1 OŚWIETLENIE FOYER 1 Alpha Profile 700 * lub równoważny 10 2 Naświetlacz symetryczny halogen 150W 6 3 Par 56 MFL 2 4 Dimmer 1kW 1 5 Konsoleta do wysterowania AlphaProfile System bezprzewodowego przesyłu sygnału DMX- 1 nadajnik, 1 odbiornik 1 KONSTRUKCJE I STATYWY 1 Statyw min. 6,0 m przy obciążeniu 100kg 4 VMB TE-076P* lub równoważny dopuszczalny jest statyw srebrny lub czarny 2 Poprzeczka do w/wym statywu, dostosowana do obciążenia wg planu 4 3 Kratownica quadro 40cm 4m 1 4 Kratownica quadro 40cm 2m 1 5 Statyw 3,5 m przy obciążeniu do 35kg czarny SO7* lub równoważny 3 6 Belka czarna dla SO7* lub równoważny 2 7 Podstawka pod reflektor 15 8 Linki zabezpieczające komplet 9 Uchwyt typu HR Kratownica trójkątna 30cm 3mb wraz z podstawą i balastem 8 2 Wyciągarka ręczna 500kg łaocuch 12m 2 3 Zawiesia, Komplet 4 Łącznośd bezprzewodowa 5 szt. 5 Zapasowe źródła światła komplet 6 Filtry Rosco E-colour: 201, 203, 205, 196, 250, 5433, 5376, 5321 * lub równoważny 1 ark 7 UPS do konsolety 1 8 Gobo: VL katalogowe GOBO I GOBO II 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również INNE a) doprowadzenie zasilania do lampek pulpitowych zapewnionych przez Zamawiającego b) zapewnienie operatorów do konsol oświetleniowych: oświetlenie Foyer i oświetlenie zewnętrzne. c) wykonanie 50 szt. GOBO w tym 11 GOBO I i 35 GOBO II zgodnie z projektami, które zostaną przekazane wybranemu wykonawcy w wersji elektronicznej oraz 12 szt GOBO katalogowe Vari Lite. Specyfikacja GOBO: Vari Lite Stock Patterns Real Cloud #1 x4 Vari Lite Stock Patterns Alpha Rays x4 Vari Lite Stock Patterns Rain Drops x4 2 x GOBO I M 8 x GOBO II M 3 x GOBO I *Ø 25,7 mm image: Ø 23,5 mm+ Alpha Profile

4 21 x GOBO II *Ø 25,7 mm image: Ø 23,5 mm+ Alpha Profile x GOBO I *Ø 37,5 mm image: Ø 25 mm+ AlphaProfile x GOBO II *Ø 37,5 mm image: Ø 25 mm+ AlphaProfile Wykonawca zapewni pasy zaciskowe w jasnym matowym kolorze do stabilizacji krat do słupów wraz z dystansami drewnianymi z podkładkami filcowymi foyer oraz balkon. Układ i wielkośd dystansów zostanie ustalona w trybie roboczym. 4. Zamawiający wymaga aby zestaw cały zestaw sprzętu oświetleniowego opisany w pkt 1 pozostał w Filharmonii od czasu montażu w dniu 18 kwietnia 2011 r. do czasu demontażu w dniu 25 kwietnia 2011 r. 5. Zamawiający wymaga aby zestaw lamp zewnętrznych Elewacja był demontowany i montowany każdego dnia. Zamawiający zapewni konstrukcję do ustawienia lamp na zewnątrz Filharmonii. Lokalizacja konstrukcji zostanie ustalona w trybie roboczym. 6. Harmonogram realizacji a) 17 kwietnia 2011 r. godziny wieczorne: montaż i programowanie oświetlenia zewnętrznego Filharmonii. b) 18 kwietnia 2011 r. 7:00-14:00 Montaż: oświetlenia w Sali koncertowej i Foyer 14:00 gotowośd scenotechniki 14:30-17:30 Próba c) 19 kwietnia 2011 r. d) 20 kwietnia 2011 r. 13:00 18:00 próby artystów e) 21 kwietnia 2011 r. f) 22 kwietnia 2011 r. g) 24 kwietnia 2011 r. h) 25 kwietnia 2011 r. Demontaż po koncercie 4

5 IV. Wynajem sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji oświetlenia koncertu odbywającego się w Operze Krakowskiej ul. Lubicz 48 w dniu 23 kwietnia 2011 r. LP NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU LICZBA SZTUK OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 1 Naświetlacz architektoniczny min 2,5 kw HMI, CMY Griven Kolorado* lub równoważny OŚWIETLENIE SALI KONCERTOWEJ 1 Mac TW1 * lub równoważny 6 2 Alpha Profile 1200 lub Alpha Profile 700 * lub równoważny 4 3 Listwa RGB PX 220 (dawniej PX 187) 108W bez wentylatorów * lub równoważny 4 4 ETC S zoom lub Selecon Pacific zoom * lub równoważny 12 5 Ramka GOBO ETC S4jr rozm M * lub równoważny 10 OŚWIETLENIE FOYER 1 Martin Mac 300 * lub równoważny 12 2 Listwa RGB PX 220 (dawniej PX 187) bez wentylatorów* lub równoważna 30 3 PAR 64 CP62 czarne (z otworem do ustawiania palnika) 8 4 ETC S4 jr. Zoom * lub równoważny 12 5 Konsoleta obsługująca urządzenia inteligentne, min 512 kanałów + operator 1 KONSTRUKCJE I STATYWY 1 Statyw 3,5 m przy obciążeniu do 35kg czarny SO7* lub równoważny 5 2 Belka czarna dla SO7 * lub równoważny 5 3 Uchwyt typu HR Linki zabezpieczające komplet INNE 2 Łącznośd bezprzewodowa 3 szt. 3 Zapasowe źródła światła komplet 4 Gobo GOBO I M GOBO II M Ups do konsolety 1 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) podpięcie do dimmeru lampek pulpitowych zapewnionych przez Zamawiającego, b) wykonania 1 szt. GOBO I i 9szt GOBOII M zgodnie z projektem, który zostanie przekazany wybranemu wykonawcy w wersji elektronicznej. 3. Harmonogram realizacji a) 22 kwietnia 2011 r. 8:00-15:00 montaż oświetlenia, nagłośnienia, przygotowanie sceny do próby 15:30 22:00 próby b) 23 kwietnia 2011 r. 09:00-11:00 poprawki oświetlenia i nagłośnienia jeżeli konieczne 12:00-15:00 Próba generalna 17:00-18:30 seans filmowy 20:30-23:00 seans filmowy 23:00 demontaż po seansie 4 5

6 V. Wynajem, montaż, obsługa i demontaż sprzętu oświetleniowego na potrzeby realizacji oświetlenia koncertu odbywającego się w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Wieliczce w dniu 23 kwietnia 2011 r. LP NAZWA I RODZAJ SPRZĘTU LICZBA SZTUK OŚWIETLENIE SALI KONCERTOWEJ 1 Fresnel 2kW z przesłoną czterolistną 4 2 PAR PAR 64 CP62 czarne (z otworem do ustawiania palnika) 4 4 PAR 56 NSP 2 5 ETC S zoom lub Selecon Pacific zoom + iris * lub równoważny 2 6 ETC S lub Selecon Pacific * lub równoważny 4 7 ETC S4 jr. Zoom * lub równoważny 13 8 Dimmer min. 2 kw 6 9 Dimmer min. 1 kw Ramka GOBO ETC S4jr rozm M * lub równoważny Alfa 24/255 * lub równoważny 1 KONSTRUKCJE I STATYWY 1 Statyw 3,5 m przy obciążeniu do 35kg czarny SO7* lub równoważny 6 2 Belka dla SO7 * lub równoważny 6 3 Statyw 2,5 m przy obciążeniu 25 kg czarny SO5* lub równoważny 6 4 Statyw typu Boom min 2,5m* lub równoważny dla 8 szt PAR Belka dla SO5 * lub równoważny 4 7 Podstawka pod reflektor 10 8 Hak typu HR Linki zabezpieczające komplet INNE 2 Łącznośd bezprzewodowa 3 szt. 3 Zapasowe źródła światła komplet 4 Filtry Rosco E-colour 205, 201, 196, 142, 250 * lub równoważny 0,5 ark 5 Gobo : GOBO I GOBO II Halogeny 150 W wraz ze statywami do oświetlenia garderoby 2 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) podpięcie do dimmeru lampek pulpitowych zapewnionych przez Zamawiającego, b) zapewnienie sprzętu oświetleniowego na potrzeby nie więcej niż 2 garderób. c) wykonanie 12 szt.gobo w tym 2 x GOBO I A; 1x GOBO I M; 9x GOBO II M zgodnie z projektami, które zostaną przekazane wybranemu wykonawcy w wersji elektronicznej. 3. Wielkośd sprzętu musi umożliwiad sprawny transport szybem Daniłowicza. 4. Harmonogram realizacji a) 22 kwietnia 2011: 15:00 początek transportu sprzętu szybem Daniłowicza 18:00 20:00 konfiguracja oświetlenia b) 23 kwietnia 2011 r.: 9:00 gotowośd do próby 10:00 14:00 próba 17:00 koncert Po koncercie - demontaż i transport sprzętu na powierzchnię 6