IDS/IPS ANALIZA POWŁAMANIOWA I 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDS/IPS ANALIZA POWŁAMANIOWA I 21"

Transkrypt

1 AKTUALIZACJA (112) Wrzesień 2014 IDS/IPS ANALIZA POWŁAMANIOWA I 21 Instalacja systemu IPS/IDS na przykładzie psad Logowanie ruchu sieciowego za pomocą Security Onion Analiza ruchu sieciowego z wykorzystaniem programu Snort REJESTROWANIE LOGÓW SYSTEMOWYCH W LINUKSIE R 20 Jak wysyłać logi na serwer zdalny Parsowanie logów z poziomu Basha Jak logować historię Basha w syslogu SQL SERVER 2005 I 2008 WIDOKI DYNAMICZNE CZĘŚĆ 2 S 60 Konfiguracja baz danych Procedury składowane Indeksy UPRAWNIENIA W EXCHANGE 2010 U 04 Delegowanie predefiniowanych ról Przykładowy scenariusz stosowania RBAC Konfiguracja ustawień RBAC w Exchange Management Shell WI-FI W LINUKSIE W 42 Nawiązywanie szyfrowanego połączenia za pomocą wpa_supplicant Konfiguracja Wi-Fi z wykorzystaniem Wicd Konfiguracja Wi-Fi z użyciem aplikacji Network Manager BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI od A do Z

2 In struk cja do aktualizacji (112) Wrzesień 2014 Aktualizację możesz wpiąć do poradnika Bezpieczeństwo informacji od A do Z, trak tu jąc ją jako kolejny numer czasopisma. Proponujemy Ci jednak wykorzystanie możliwości, ja kie da je wy miennokartkowa forma poradnika. Mo żesz więc podzie lić aktualizację i po wkładać jej poszczególne czę ści do poradnika według po da nej po niżej in struk cji: 1. Aktualności VII/2014 wepnij za dotychczasowymi Nowościami w poradniku. 2. IDS/IPS analiza powłamaniowa I 21 wepnij za ostatnim hasłem na literę I. 3. Rejestrowanie logów systemowych w Linuksie R 20 wepnij za ostatnim hasłem na literę R. 4. SQL Server 2005 i 2008 widoki dynamiczne część 2 S 60 wepnij za ostatnim hasłem na literę S. 5. Uprawnienia w Exchange 2010 U 04 wepnij za ostatnim hasłem na literę U. 6. Wi-Fi w Linuksie W 42 wepnij za ostatnim hasłem na literę W. Drogi Administratorze, jako Czytelnik naszego poradnika masz możliwość konsultacji z naszym ekspertem. Wystarczy, że napiszesz na adres: wip.pl, w treści wiadomości podasz poniższe hasło: ekspertabi103

3 Podejrzane wpisy w logach, otwarte niestandardowe porty, działające w tle nieznane skrypty albo wreszcie kompletny deface strony głównej. Symptomów włamania do Twojego serwera może być wiele, jednak przy wystąpieniu któregokolwiek z nich reakcja jest zawsze taka sama przyspieszone bicie serca. Jak najlepiej zabezpieczyć się na okoliczność takiej sytuacji? Jak prawidłowo zabezpieczyć ślady oraz przeanalizować możliwości minimalizacji strat i odcięcia atakującego od dostępu do maszyny? Spróbujemy Ci pomóc w przygotowaniu się do krytycznej sytuacji, abyś nie był wówczas bezradny. Gdy z systemem dzieje się coś złego i nie wiesz, co może być tego przyczyną, warto w pierwszej kolejności zajrzeć do logów. W Linuksie system logów został mocno rozbudowany, a logowane jest niemal wszystko. Dzięki temu istnieje duża szansa na odkrycie przyczyn problemu i skuteczne się jego pozbycie. Do tego jednak konieczna okazuje się przynajmniej podstawowa orientacja w systemie plików z logami oraz umiejętność ich czytania i analizowania. W nabyciu tej wiedzy pomoże Ci ta aktualizacja. W poprzedniej aktualizacji w pierwszej części artykułu SQL Server 2005 i 2008 widoki dynamiczne wyjaśniona została zasada działania widoków dynamicznych (widoków odczytujących dane bezpośrednio z wewnętrznych struktur serwera SQL) oraz omówiono odwołujące się do tych widoków zapytania, które pozwalają udokumentować konfi-

4 gurację i działanie serwera SQL. W tej aktualizacji poznamy zapytania zwracające najważniejsze informacje na temat konfiguracji i działania baz danych. Microsoft udostępnił Exchange Server 2010 z nowym modelem uprawnień RBAC (Role Based Access Control). RBAC pozwala przydzielić zarówno szerokie, jak i bardziej szczegółowe uprawnienia administratorom. Uprawnienia można przypisać do roli administratora w celu dokładniejszego odzwierciedlenia rzeczywistych zadań wykonywanych przez niego w organizacji. W tej aktualizacji wyjaśniamy, jak korzystać z predefiniowanych ról i grup ról, jak utworzyć własne role i grupy ról oraz jak przypisać administratora do roli i grupy ról. Uruchomienie sprawnego połączenia sieciowego to jedna z pierwszych czynności, które powinien wykonać administrator po zainstalowaniu nowego systemu operacyjnego. Zwłaszcza właściwa konfiguracja bezprzewodowego interfejsu sieciowego jest niezbędna do zapewnienia Twojej sieci bezpieczeństwa. W tej aktualizacji zajmiemy się więc instalowaniem karty sieciowej Wi-Fi w komputerze pracującym pod kontrolą systemu Linux. Rafał Janus redaktor prowadzący poradnika Bezpieczeństwo informacji od A do Z

5 Nowości IX/2014 Wzrost liczby starzejących się urządzeń w sieciach korporacyjnych O dsetek starzejących się, czy wręcz przestarzałych urządzeń we współczesnych sieciach korporacyjnych na świecie jest najwyższy od sześciu lat. To pokazuje, że światowy kryzys finansowy ostatnich lat ma negatywny wpływ na dzisiejszą sytuację. Ponad 51% ocenionych urządzeń to sprzęt starzejący się¹ lub przestarzały². Dodatkowo 27% wszystkich urządzeń osiągnęło późny etap cyklu życia produktu, co oznacza, że są również na etapie, na którym jego dostawcy zmniejszają zakres wsparcia serwisowego. Powyższe dane pochodzą z opublikowanego dziś rocznego raportu Network Barometer Report 2014 firmy Dimension Data. Po raz pierwszy Network Barometr Report został opublikowany w roku Tegoroczny raport powstał na bazie danych zebranych w roku 2013, czyli 288 ocen technologicznych, które objęły 74 tysiące urządzeń działających w organizacjach różnych wielkości, we wszystkich sektorach gospodarki w 32 krajach. Dodatkowo dane pochodzą z bazy 91 tysięcy zdarzeń serwisowych, dotyczących sieci klientów obsługiwanych przez Dimension Data. Raoul Tecala, Business Development Director for Networking w firmie Dimension Data mówi: W ciągu kilku ostatnich lat obserwowaliśmy stały wzrost udziału starzejących się i przestarzałych urządzeń. Pomimo że wiadomo, iż cykl odświeżenia technologii jest nieunikniony, nasze dane wskazują, że organizacje odkładają te decyzje w czasie dłużej, niż oczekiwaliśmy. Tecala podaje trzy główne przyczyny tego trendu. Po pierwsze, w następstwie kryzysu ekonomicznego organizacje nadal kładą duży nacisk na oszczędności, w szczególności na zmniejszenie wydatków (budżetu capex). Po drugie, rosnąca dostępność usług ICT w modelu as-a-service obniża potrzebę inwestowania organizacji we własną infrastrukturę. W końcu, jesteśmy zdania, że zbliżająca się era Software Defined Network może mieć wpływ na to, że organizacje zwlekają z podjęciem decyzji w zakresie wyboru i wdrożenia nowej technologii jest to czynnik, z którym należy się poważnie liczyć w nadchodzących miesiącach. Oczekujemy, że wzrost w zakresie cloud computingu, mobilności i liczby podłączanych różnych urządzeń będzie skutkować dodatkowym obciążeniem sieci, a to spowoduje, że klienci będą zmuszeni do przeglądu całej infrastruktury sieciowej, a nie tylko pojedynczych urządzeń wyjaśnia Tecala. Wiedza i Praktyka Bezpieczeństwo informacji od A do Z

6 IX/2014 Nowości Patrząc na dane z perspektywy regionalnej, obie Ameryki, Azja Pacyficzna i Europa wykazały znaczny wzrost odsetka starzejących się i przestarzałych urządzeń, podczas gdy Australia oraz region Środkowego Wschodu i Afryki (MEA) odnotował niewielką poprawę w porównaniu z minionym rokiem. Większość tych wzrostów wyjaśniają dane makroekonomiczne. Wydatki na sieci są często wypadkową warunków gospodarczych w regionie: spadają w okresach zastojów i wzrastają w czasie lepszej koniunktury. W minionym roku Australia i region MEA wykazały wyższy odsetek (ponad 50%) starzejących się i przestarzałych urządzeń w porównaniu z obiema Amerykami (37%), Europą (41%) i Azją Pacyficzną (44%). Trend ten odzwierciedla spowolnienie gospodarcze w regionie MEA i w Australii. Na odsetek starzejących się urządzeń w regionie Azji Pacyficznej wpłynął kryzys ekonomiczny. Ameryki kontynuowały stały wzrost, dlatego odsetek starzejących się urządzeń nie był tak wysoki, jak w innych regionach dodaje Tecala. Inne ciekawe dane dotyczące starzejących się i przestarzałych urządzeń w sieciach z raportu Network Barometer Report: Duże wzrosty wykazały trzy sektory: usługi finansowe (+13%); administracja rządowa, ochrona zdrowia i oświata (+11%) oraz dostawcy usług i telekomunikacja (+33%). W sektorach usług finansowych, administracji rządowej, ochronie zdrowia i oświacie wzrost odsetka starzejących się i starych urządzeń jest, zdaniem Dimension Data, pozostałością światowego kryzysu finansowego ostatnich lat. Skutkiem jest widoczna w tych sektorach tendencja do odkładania decyzji o odświeżeniu technologii z powodu braku środków na cele, które nie są postrzegane przez organizacje jako krytyczne. W sektorze dostawców usług i telekomunikacyjnym znaczne starzenie się sprzętu może być efektem kilku czynników. Dostawcy usług i firmy telekomunikacyjne to duże organizacje z licznym personelem i stosunkowo dojrzałymi procesami zarządzania infrastrukturą sieciową. Takie organizacje mogą pozwolić sobie na podjęcie większego ryzyka starzenia się sieci. Dostawcy usług mogą także czekać z odnową zasobów, które dostarczyli swoim klientom. W wielu przypadkach, urządzenia te służą jedynie jako CPE (Customer Premise Equipment), czyli zakończenie dostarczonej przez operatora usługi. W takich sytuacjach dostawca może nie potrzebować zaawansowanych urządzeń lub nowszego sprzętu, nie ma więc motywacji do odświeżenia lub upgrade u infrastruktury. Wrzesień 2014 Wiedza i Praktyka

7 Nowości IX/2014 Rys. 1. Odsetek starych urządzeń z podziałem na sektory Zauważamy coraz bardziej ekonomiczne podejście organizacji do inwestycji, które gotowe są nawet na ryzyko użytkowania starzejącego się sprzętu, aby uniknąć wydatków. Ogólnie mówiąc, nie ma w tym nic złego, że organizacje korzystają ze swoich zasobów sprzętowych tak długo, jak jest to możliwe, uwzględniając standardy danej organizacji, politykę zgodności, czy plany w zakresie architektury sieci, aby realizować cele biznesowe. Najważniejszą rzeczą, jaką organizacje mogą zrobić, aby upewnić się, że sieci są zdolne do skutecznego wspierania ich działań jest inwestycja w narzędzia wspierające działalność operacyjną oraz procesy mówi Tecala i podkreśla szczególne znaczenie, jakie mają w tym przypadku zarządzanie zmianą i zarządzanie w sytuacjach problemowych. Jednak najlepsza opcja to sytuacja, gdy potrzeby biznesowe generują potrzebę zmian w architekturze sieciowej, a nie jedynie powodują odświeżenie technologii w celu uniknięcia starzenia się sprzętu, podsumowuje Tecala. Zaawansowane zagrożenia wykryte na terenie Europy w 2013 roku Liczba włamań do systemów przedsiębiorstw wzrosła w ostatnim kwartale 2013 roku do średnio ponad 370 dziennie; ponad 70% infekcji zaobserwowanych w 2013 roku odnotowano w zaledwie czterech krajach. Firma FireEye poinformowała o opublikowaniu regionalnego raportu dotyczącego zaawansowanych zagrożeń wykrytych w Europie pt. Regional Advanced Threat Report for Europe. W raporcie Wiedza i Praktyka Bezpieczeństwo informacji od A do Z

8 IX/2014 Nowości tym scharakteryzowano szczegółowo szkodliwe działania wykryte w 2013 roku przez urządzenia FireEye Security Platform. Z opracowania tego wynika, że w badanym okresie na terenie Europy odnotowano występowanie ponad 90 rodzin ataków typu APT. Najczęstszym celem tych ataków była służba zdrowia i branża farmaceutyczna. Kontynent europejski szybko zbliża się do punktu zwrotnego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, przy czym sytuacja w znacznym stopniu przypomina okoliczności zaobserwowane w 2011 r. w Ameryce Północnej powiedział Paul Davis, wiceprezes firmy FireEye na Europę. Twórcy zaawansowanych zagrożeń intensyfikują ataki skierowane przeciw najważniejszym branżom europejskim, musimy więc szybko odejść od tradycyjnych metod obrony, które nie są w stanie sprostać tym nowym, szybko narastającym wyzwaniom. Najnowszy raport dotyczący zaawansowanych zagrożeń bazuje na danych zebranych w wyniku analizy niemal unikatowych cyberataków (ponad 100 dziennie) i wydobytych z ponad 22 mln połączeń do infrastruktury sterującej atakami C&C (command and control) zainicjowanych przez szkodliwe oprogramowanie. Przedstawiono w nim specyfikę cyberataków, które rutynowo pokonują tradycyjne zabezpieczenia, takie jak zapory sieciowe, zapory nowej generacji, systemy zapobiegania włamaniom (IPS), oprogramowanie antywirusowe i bramy zabezpieczające. Z tego opartego na danych zebranych przez firmę FireEye dokumentu wynikają m.in. następujące ważne wnioski: Cztery najczęściej atakowane kraje europejskie, w których wystąpiło 71% wszystkich ataków odnotowanych na tym kontynencie, to Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy i Francja. Cztery kraje, które w 2013 r. były najczęstszym celem ataków APT, to: 1) Niemcy, 2) Wielka Brytania, 3) Szwajcaria, 4) Luksemburg. Pięć branż, które w 2013 roku były najczęstszym celem ataków APT w Europie, to: 1) administracja publiczna, 2) usługi finansowe, 3) służba zdrowia/branża farmaceutyczna, 4) telekomunikacja, 5) branża zaawansowanych technologii. W 2013 roku firma FireEye monitorowała zagrożenia na całym świecie w podziale na 20 różnych branż, przy czym w poszczególnych krajach europejskich ofiarą ataków APT padało co najwyżej 60% występujących w nich branż. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano we Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie zaatakowano po 12 branż. Wrzesień 2014 Wiedza i Praktyka

9 Nowości IX/2014 Chmura bardziej popularna w Stanach niż w Europie P roducent Interactive Intelligence zauważa, że firmy amerykańskie zdecydowanie częściej niż europejskie wykorzystują technologie chmurowe, co wynika prawdopodobnie z ich większej świadomości i otwartości technologicznej oraz lepszych warunków gospodarczych w ostatnich latach. Według najnowszego raportu firmy Frost & Sullivan Future of Cloud Computing Technologies in Enterprises in the United States and Europe, w ciągu najbliższych trzech lat ta dysproporcja dodatkowo wzrośnie, ze względu na większą dynamikę inwestycji chmurowych w Stanach Zjednoczonych. Rynek technologii cloud stale się rozwija. Według badań Frost & Sullivan aktualnie około 43% firm europejskich i amerykańskich wykorzystuje rozwiązania chmurowe. W ciągu najbliższych trzech lat liczba ta wzrośnie do 52%. Jednak istnieje znacząca różnica w adopcji chmury w Stanach Zjednoczonych (48%) i Europie (38%). Firmy amerykańskie również mocniej inwestują w technologie cloud. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych trzech lat aż 62% przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych będzie wykorzystywać aplikacje chmurowe, podczas gdy w Europie odsetek ten nie przekroczy 43%. Niestety, poziom świadomości polskiego biznesu na temat chmury jest wciąż jeszcze niski. Dominują obawy przed nową technologią, brakuje analizy strategicznej, firmy też często narzekają na brak fachowego doradztwa ze strony dostawców usługi. To główna bariera w rozwoju technologii cloud na naszym rynku powiedział Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence. Nie jest to jednak problem nie do pokonania. Przedsiębiorcy szukają możliwości usprawnień działalności i obniżenia jej kosztów, a chmura świetnie się do tego nadaje. Przedstawienie konkretnej analizy finansowej korzyści z migracji do chmury, demonstracja procedur zarządzania bezpieczeństwem i wizyty referencyjne u klientów już wykorzystujących rozwiązanie chmurowe często pozwalają przekonań największych sceptyków. Ponad 63% spośród respondentów wykorzystujących technologie cloud uważa, że są one wysoce efektywne. Chmurę szczególnie doceniają firmy z sektora dużych przedsiębiorstw (powyżej 500 pracowników) oraz z branży przemysłowej. W tych obszarach planowane są również największe inwestycje w technologie cloud. Duże organizacje posiadają o wiele większe potrzeby w zakresie optymalizacji i centralizacji rozproszonej Wiedza i Praktyka Bezpieczeństwo informacji od A do Z

10 IX/2014 Nowości infrastruktury IT, co promuje migrację w kierunku chmury. Z kolei firmy przemysłowe często przenoszą mniej istotne dla swojego biznesu systemy w chmurę, aby skoncentrować zasoby na kluczowej dla osiągnięcia sukcesu rynkowego działalności wyjaśnił Marcin Grygielski. W zakresie rozwiązań komunikacyjnych firmy najczęściej korzystają w modelu chmury z serwerów oraz aplikacji współpracy. Najmniej popularne są chmurowe platformy telefoniczne, wdrażane z reguły tradycyjnie ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem danych i kontrolą jakości usługi. W ciągu najbliższych trzech lat firmy będą przenosić do chmury głównie rozwiązania współpracy zespołowej oraz telekonferencji. Monitorowanie pracowników na straży bezpieczeństwa danych W dobie komputeryzacji coraz więcej procesów biznesowych i działań operacyjnych opiera się na systemach IT. Tylko w zeszłym roku około 32% respondentów badania przeprowadzonego przez B2B International i Kaspersky Lab musiało zmierzyć się z wyciekiem danych wynikającym z zaniedbań pracowników. Incydenty o charakterze celowym odnotowało aż 18% firm. Dlatego też kluczowe staje się posiadanie rozwiązań, gwarantujących pełną ochronę. Mogą ją zapewnić nie tylko programy antywirusowe, ale i oprogramowanie do monitorowania aktywności pracowników na komputerach. Specjalne oprogramowanie pozwoli monitorować ruch na komputerach, nieautoryzowane czynności, podłączanie przenośnych dysków czy też legalność instalowanego oprogramowania. Zabezpieczy nie tylko zasoby IT, ale także reputację firmy, własność intelektualną pracowników i prywatność klientów. Większość pracodawców postrzega monitorowanie jako sposób na podniesienie wydajności pracy. Natomiast pracownicy boją się kontroli i traktują ją jako jedną z metod inwigilacji. Stąd też wzięło się potoczne określenie roli oprogramowania monitorującego, jako narzędzia do szpiegowania pracowników. Jednak czy na pewno chodzi tu o podglądanie? Wnikliwe kontrolowanie poczynań podwładnych i poprawa wskaźników wykorzystania powierzonego im sprzętu i oprogramowania nie zawsze przekładają się na lepsze wyniki, realizację celów i tym samym sukces firmy. Zdarza się, że przy okazji cierpią relacje, wzajemne zaufanie, atmosfera czy kreatywność. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób pracownicy zostaną poinformowani o kwestiach związanych z monitorowaniem urządzeń, na których pracują. Oprogramowanie do monitorowania pracowników może pomóc poprawić Wrzesień 2014 Wiedza i Praktyka

11 Nowości IX/2014 wydajność pracy, nigdy jednak nie zastąpi skutecznego zarządzania przez cele, a nie przez czas, który pracownicy mają spędzić, aktywnie korzystając z komputera. Z punktu widzenia działów IT wydajność pracowników nie ma jednak takiego znaczenia dla osób odpowiedzialnych za infrastrukturę teleinformatyczną, w firmie najważniejszym aspektem takiego monitoringu jest aspekt bezpieczeństwa IT oraz możliwość ograniczenia tych często nieumyślnych działań pracowników, które mogą mu zagrozić. Wdrażając monitorowanie pracowników w organizacji, należy pamiętać, że sama kontrola nie wystarczy. Nie chodzi nam przecież o to, żeby jedynie dowiadywać się wstecz, co się wydarzyło, analizować to i wyciągać konsekwencje. Przede wszystkim chcemy przecież zapobiegać zagrożeniom: przeciwdziałać, a nie leczyć. Zadbajmy więc o odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie zasad i reguł polityki bezpieczeństwa firmy, ochrony danych, regulaminu IT itp. Zapewnijmy im stały dostęp do dokumentów zawierających powyższe wytyczne. Odpowiadajmy na pytania, rozwiewajmy wątpliwości i udzielajmy rad, jak na co dzień spełniać założenia regulaminów bezpieczeństwa. Bez takiego przygotowania, samo monitorowanie po prostu nie ma sensu tłumaczy Grzegorz Oleksy, dyrektor firmy Axence, oferującej oprogramowanie nvision do monitorowania bezpieczeństwa sieci firmowej. Eksperymenty przeprowadzone w firmach pokazują, że samo przekazanie pracownikom informacji o tym, że będą monitorowani, działa bardzo mobilizująco przerwy w pracy są krótsze, spada liczba wydruków, mniej osób w czasie pracy korzysta z portali społecznościowych i załatwia prywatne sprawy. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, gdy np. zachodzi podejrzenie wystąpienia incydentu zagrażającego bezpieczeństwu czy też dobremu imieniu firmy, warto szczegółowo przeanalizować dane z monitorowania czy nawet skorzystać z takich opcji jak cykliczne zrzuty ekranowe w skrajnej sytuacji umożliwi to skuteczne zgromadzenie dowodów elektronicznych. Firmy gromadzą coraz większe ilości danych przy jednoczesnej dywersyfikacji urządzeń, na których dane te są przetwarzane. Zagwarantowanie bezpieczeństwa poufnych informacji w tak zmiennym i wymagającym otoczeniu stanowi jedno z kluczowych wyzwań współczesnej legislacji. Jako przeciętni użytkownicy cyfrowego świata nie zawsze jesteśmy świadomi jego zagrożeń, dlatego edukacja w tym obszarze wydaje się być niezbędna. W kontekście wrażliwych, poufnych danych istotna jest także edukacja w kwestiach prawnych, ponieważ ich bezpieczne przetwarzanie stanowi Wiedza i Praktyka Bezpieczeństwo informacji od A do Z

12 IX/2014 Nowości nie tylko szczególne wyzwanie, ale również zobowiązanie. Niestety wciąż wiele firm uważa, że inwestowanie w zaawansowane rozwiązania technologiczne gwarantuje wystarczające zabezpieczenie. Jednak nie wolno zapominać, iż strategia ochrony powinna uwzględniać techniczne zabezpieczenia, pełną informację o procedurach oraz fizyczne bezpieczeństwo. Ryzyko dla danych znajdujących się w systemie informatycznym wynika z zagrożeń prowadzących z różnych źródeł mogą to być świadome lub też zupełnie nieintencjonalne błędy użytkowników czy cyberataki. Jeżeli napastnik uzyska nieautoryzowany dostęp do systemu, może zakłócać usługi, przerywać działanie systemu, a także zmienić, usunąć albo po prostu wykraść cenne informacje mówi Grzegorz Oleksy. Firmy zaczynają rozumieć, że czyha na nie bardzo dużo poważnych zagrożeń takich jak sniffing, spoofing, proxy anonimizujące, tunelowanie i przekierowanie połączeń, tabnabbing, clickjacking, DoS, DDoS, SQL Injection, ARP Cache Poisoning, Password Guess. Zagrożenia te mogą doprowadzić do naruszenia zasad postępowania lub co gorsza popełnienia przestępstwa. Równie nieprzyjemną konsekwencją jest spadek wiarygodności, a co za tym idzie utrata klientów i straty finansowe. Wbrew powszechnemu stereotypowi o zagrożeniach wywołanych atakiem hakerów większe straty związane są z wewnętrznymi zaniedbaniami firmy i tzw. czynnikiem ludzkim. Ubiegłoroczny raport Fortinet wykazał, iż o 42% wzrosła liczba osób gotowych złamać korporacyjne zasady korzystania z własnych urządzeń w miejscu pracy, w porównaniu do badań z roku W obliczu zwiększonej mobilności pracowników oraz popularyzacji trendu pracy na prywatnych urządzeniach, przedsiębiorstwa powinny przywiązywać większe znaczenie do stosowania zabezpieczeń w zakresie infrastruktury, także technologicznej, ponieważ utrata ciągłości operacyjnej może wiązać się nawet z utratą klientów i pozycji na rynku. Należy mieć świadomość, że czasem na pozór błahe sprawy mogą przyjąć bardzo nieoczekiwany obrót. Jeden nieprzemyślany ruch, źle zapisane pliki, zagubiony dysk przenośny pełen danych mogą prowadzić do gigantycznych konsekwencji. Zgodnie z art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych administratorzy danych, którzy udostępniają lub umożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Zatem konsekwencje mogą być gigantyczne, a przecież nie było to działanie celowe. Dlatego ważne jest zarówno monitorowanie tego, co dzieje się z danymi, jak Wrzesień 2014 Wiedza i Praktyka

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni

Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni Kluczowe obserwacje z wyników ankiety Globalny stan bezpieczeństwa informacji 2015 (The Global State of Information Security Survey

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą Joseph Conrad RAPORT Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji BEZPIECZNA FIRMA STRONA 1 Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD! Bezpieczeństwo IT 1 Spis treści O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Uwaga na BYOD! Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Security Operations Center. Bezpieczna jakość. jako koncepcja systemu bezpieczeństwa. Czy możemy się ustrzec przed zaawansowanym APT?

Security Operations Center. Bezpieczna jakość. jako koncepcja systemu bezpieczeństwa. Czy możemy się ustrzec przed zaawansowanym APT? NR 22/ LIPIEC 2014 www.magazyn.mediarecovery.pl Security Operations Center jako koncepcja systemu bezpieczeństwa WYWIAD Z PRZEMYSŁAWem KREJZą Czy możemy się ustrzec przed zaawansowanym APT? Grzegorz Mucha

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce W Y Z W A N I A 20 Trendy HP potrzebuje partnerów do promocji chmury 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce Prometeusz - nie tylko superszybki i mocny, ale i superbezpieczny 32 HP OneView Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE W 2015 ROKU GŁOS POLSKICH EKSPERTÓW RAPORT

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE W 2015 ROKU GŁOS POLSKICH EKSPERTÓW RAPORT NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE W 2015 ROKU GŁOS POLSKICH EKSPERTÓW RAPORT Spis Treści Wstęp...3 Metodyka...4 Przegląd najważniejszych wydarzeń 2014 roku...6 Najwieksze zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r.

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY Raport firmy Symantec na temat bezpieczeństwa w Internecie Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. Dean Turner Redaktor Prowadzący dział Symantec

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa IT w firmie

Polityka bezpieczeństwa IT w firmie 26 BEZPIECZEŃSTWO IT Polityka bezpieczeństwa IT w firmie Ponad 80 proc. dyrektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne zaobserwowało wzrost poziomu zagrożenia zewnętrznego w ostatnich trzech

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT?

Spis treści. Zmiany są nieodwracalne. Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić. Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Konsumeryzacja IT 1 Spis treści Zmiany są nieodwracalne Robert Jesionek Bring Your Own Device łatwiej powiedzieć niż zrobić Ewa Zborowska Czy mamy się bać konsumeryzacji IT? Robert Jesionek Czy jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku.

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku. Mobilność 1 Spis treści Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność Leszek Maśniak z Gartnera, w rozmowie z Robertem Jesionkiem 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku Strategie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO IT SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

BEZPIECZEŃSTWO IT SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH Zeszyty Naukowe 47-65 Andrzej CHRZĄSZCZ 1 BEZPIECZEŃSTWO IT SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH Streszczenie W pracy opisane zostaną najczęstsze błędy popełniane w planowaniu, wdrażaniu, a zwłaszcza w procesie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

Pierwsze w Polsce ćwiczenia z zakresu ochrony przed cyberatakiem na infrastrukturę o strategicznym znaczeniu dla państwa s.4

Pierwsze w Polsce ćwiczenia z zakresu ochrony przed cyberatakiem na infrastrukturę o strategicznym znaczeniu dla państwa s.4 Nr 2 - Wrzesień 2012 Pierwsze w Polsce ćwiczenia z zakresu ochrony przed cyberatakiem na infrastrukturę o strategicznym znaczeniu dla państwa s.4 W NUMERZE: IX Konferencja WOLNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO s.3

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła Uniwersytet Szczeciński Znaczenie przetwarzania w chmurze dla bezpieczeństwa działalności

Bardziej szczegółowo

Raport CERT Orange Polska. za rok 2014

Raport CERT Orange Polska. za rok 2014 Raport CERT Orange Polska za rok 2014 Spis treści Raport powstał we współpracy z Integrated Solutions, dostawcą nowoczesnych rozwiązań ze świata informatyki i telekomunikacji. 1. Dlaczego powstał raport

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 STRESZCZENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 Sponsorowane przez: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah KONTEKST Dziesięć lat temu firma Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo