HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA!"

Transkrypt

1 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH eland.org POLISH-AMERICAN March 2013, No. 3/128 Marzec 2013, Nr 3/128 WESOŁEGO ALLELUJA! HAPPY EASTER yczenia Radosnych wiąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu i rado ci płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego więconego w gronie najbliższych osób szczerze życzy It's wonderful to see the signs of Easter time and spring... It's wonderful to know the joy a time like this can bring... And it's wonderful to have someone who means as much as you To think about and care about and send these wishes to!!! Redakcja oraz Zarząd Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury w Cleveland Editorial Board, Board, Polish-American Cultural Center in Cleveland

2 Mistrz i uczeń Page 2 Nie wszystkie zajęcia miały charakter Czesław Miłosz i Richard Lourie literaturoznawczy. Zwłaszcza Miłosz przekazywał studentom potrzebne przyszłym pisarzom zasady i cnoty. Podkre lał warto ć szczerych i swobodnych Jesienią 1960 roku do University of California w wypowiedzi i nie ukrywanie normalnych Berkeley zgłosił się dwudziestoletni młodzieniec, ludzkich emocji. Mówił także, jak trochę rozczochrany, nieco niechlujnie ważna jest prawda i jak wielką ubrany, podobnie jak jego koledzy warto ć ma słowo pisane. hołdujący zasadzie abnegacji. Przybył Wspólna praca Miłosza z z zamiarem studiowania na wydziale Lourie rozpoczęła się pod koniec języków i literatury słowiańskiej. pierwszego roku studiów. Mistrz i Jakże różnili się ci studenci od uczeń siadali w pięknym, stylowym wykładowcy Czesława Miłosza, gabinecie profesora i całymi reprezentującego wyszukany szyk oraz godzinami zatapiali się w dumę człowieka, posiadającego tłumaczeniach poezji i prozy autorów wiedzę i do wiadczenie życiowe. rosyjskich i polskich, nie wyłączając Grono wykładowców uniwersytetu rzecz jasna twórczo ci własnej. Czas stanowiło dziwny konglomerat. Byli upływał na szukaniu odpowiednich w ród nich rosyjscy intelektuali ci, słów, analizowaniu znaczeń, a węgierscy poeci, uchod cy, jak Czesław Miłosz ( ) wszystko przebiegało w atmosferze Czesław Miłosz. oparów kawy i dymu papierosów. Już podczas pierwszego semestru, Dążyli do uzyskania najlepszej formy. przy ocenie samodzielnych prac studenckich Miłosz Pierwszym przełożonym przez Richard Lourie otworzył jeden z wielu zeszytów i zaczął omawiać na angielski tytułem był "Mój wiek" Miłosza. jego tre ć. Stwierdził z zadowoleniem, że temat Tłumaczowi wydawało się, że ten rodzaj pracy opracowany jest ciekawie i jasno, jednak autor najbardziej mu odpowiada, że zawładnął jego wykazał typowy dla Amerykanów brak wyczucia sercem. W 1969 roku, przed komisją uniwersytecką, historycznego. Zeszyt należał do Richard Lourie, której Czesław Miłosz był członkiem, Richard który słysząc te słowa płonął ze wstydu. Jednak nie przedstawił tezy swojej rozprawy doktorskiej. Na zniechęcił się, a postanowił zrobić wszystko, aby otrzymanie tytułu doktora pracował na posią ć to wyczucie historyczne. Zaczął intensywnie uniwersytecie jeszcze kilka lat. Porzucił tę pracę dla uczyć się rosyjskiego i polskiego, gdyż chciał czytać branży filmowej. Jednak i tu nie pozostał zbyt w oryginałach omawianą na seminariach literaturę. długo. I oto w 1980 roku Czesław Miłosz otrzymuje Uniwersyteckie wieczory literackie odbywały Nagrodę Nobla, a jego były uczeń towarzyszy mu w się w atmosferze wielkiego ożywienia. Cudzoziemcy licznych spotkaniach autorskich. czytali swoje utwory w różnych językach lub Tymczasem z Polski dochodzą wiadomo ci o kiepskich przekładach, a wszystko służyło powstaniu niezależnego od władz, pierwszego wzajemnemu poznaniu się, odkryciu talentów i masowego związku zawodowego w krajach indywidualnych możliwo ci. Miłosza zafascynowała socjalistycznych Solidarno ć oraz działalno ci jego osobowo ć Lourie, jego zapał i pracowito ć, a przywódcy Lecha Wałęsy. Za namową Miłosza dodatkowo fakt, że ojciec jego, tak jak Miłosz, Richard Lourie leci do Polski. Na terenie Stoczni urodził się na Litwie.

3 Page 3 Gdańskiej rozmawia z robotnikami oraz samym Wałęsą. Ogląda pomnik poległych w roku 1970 stoczniowców, usytuowany tuż przed bramą obiektu. Rozpoznaje znajomy fragment wiersza wyryty w dolnej czę ci monumentu: Który skrzywdziłe człowieka prostego miechem nad krzywdą jego wybuchając (...) Utwór kończy się zapowiedzią zguby dla tyranów. Rado ć z budzącej się wolno ci trwała krótko, gdyż po miesiącu wprowadzono w Polsce stan wojenny i aresztowano działaczy Solidarno ci. Zdawało się, że wszystko upadło. Teraz mistrz i dojrzały już uczeń powrócili znowu do przekładów, pracując nad zbiorem esejów "Widzenia nad Zatoką San Żrancisco" oraz piętnastoma innymi tytułami z literatury polskiej i rosyjskiej. Te miliony przetransponowanych słów z trzech języków wyczerpało tłumaczy, tym bardziej, że obydwaj pisali także nowe rzeczy. Nastąpiło rozstanie, jednak pozostały kontakty na zjazdach literackich i spotkania rodzinne. Richard został nawet ojcem chrzestnym wnuczki Miłosza. Noblista osiadł w Krakowie. Ostatni raz widzieli sie w 2002 roku. Zjedli wspaniałą kolację w restauracji Wierzynka przy Rynku Krakowskim. Rozmowom i wspomnieniom minionych lat nie było końca. Jeszcze w dniu wylotu do Stanów Richard postanowił zobaczyć, choć na krótko, człowieka, który ukształtował go na pisarza i tłumacza. Wsiadł do taksówki i zadysponował: Na ulicę Bogusławskiego do Miłosza. Zatrzymali się przed domem. Licznik wykazał opłatę 18 złotych. Kierowca zażądał piętnastu. Zaskoczony pasażer zapytał, dlaczego ma zapłacić niepełną kwotę. Je li jedzie się do Miłosza, to płaci się mniej. Oto, jak sława ma wiele różnych odmian, trudnych do przewidzenia. Okładka książki Richard Lourie W mieszkaniu noblisty atmosfera była do ć nerwowa. Przeskakiwali z tematu na temat w trzech różnych językach. Gospodarza szczególnie bawił rosyjski, jakim posługiwał się go ć. Czas nagle się skurczył. Obaj objęli się i tak trwali jaki czas. Wiedzieli, że żegnają się na zawsze. Nagle Miłosz, opanowując wzruszenie powiedział co, co wyrażało głębokie uczucie i nadzwyczajną wię intelektualną. I tym razem udało mu się znale ć sformułowanie prawie doskonałe. Przyja ń ta przetrwała 40 lat. Na półkach księgarskich w Polsce można znale ć trzy książki Richard Lourie: "Autobiografia Stalina", "Drapieżca polowanie na diabła" oraz "Grawitacja zero". Elżbieta Ulanowska English text will be in the next

4 Historia Polski odżywa co wiosnę w moim ogrodzie Clematis (pnącze ogrodowe, powojnik) to wieloletnia, li ciasta, długowieczna winoro l. Jeżeli chodzi o piękno ć kolorów, czy fantastyczne kwiaty, lub pełen wdzięku rozwój, niczego nie można porównać do clematis, królowej kwiecistych winoro li ozdabiających krajobraz. Każdy ogrodnik zajmujący się kwiatami powinien zaznać przyjemno ci hodując clematis, i tysiące na całym wiecie są wzbogaceni poprzez clematis, które są rodzone, hodowane, krzyżowane i eksportowane przez Polskę jednego z czołowych krajów na wiecie w produkcji clematis. Oto niektóre gatunki clematis ożywiające mój ogród: Emilia Plater, Westerplatte, Monte Cassino, Warszawska Nike, Jan Paweł II, Polish Spirit, i Kardynał Wyszyński. Istnieje wiele innych gatunków clematis, które stworzono w Polsce, takie jak Królowa Jadwiga, Błękitny Anioł, Dzieci Warszawy, Żryderyk Chopin, Jerzy Popiełuszko, Mazowsze, i Bieszczady rozumiecie chyba o co chodzi. W jaki sposób te piękne kwiaty, z tak stosownymi nazwami polskich historycznych osobisto ci i wydarzeń mogły się znale ć w ogrodach Ameryki i całego wiata? To piękno, wytrzymało ć na trudne warunki i nazwy tych ro lin zawdzięczamy polskiemu patriocie, który je kultywował bratu Stefanowi Żranczakowi, warszawskiemu jezuicie. Jego zainteresowanie tą ro liną zrodziło się, kiedy zaobserwował te atrakcyjne samosiejki w ozdobnym ogrodzie oddanym pod jego opiekę. Zwrócił on szczególną uwagę na kolor i formę kwiatów, na ich okres rozkwitania, odporno ć na przymrozki i choroby, i tak jak poprzednio słynny zakonnik, Grzegorz Mendel, który wiek wcze niej zajmował się genetyką ro lin, wybierał po latach obserwacji tylko te najlepsze i najurodziwsze. Aby móc krzewić wybrane sadzonki bez wiedzy ówczesnych władz komunistycznych zaangażował Page 4 wielkiego angielskiego hodowcę clematis do uprawy jego odmian na rynku wiatowym pod warunkiem, że ro liny te utrzymają ich Polskie nazwy, nadane przez niego. yczeniem brata Stefana było, aby jego szczepionki rozsławiały imię Polski i jej osiągnięcia na całym wiecie. Dzięki niemu miliony ludzi ma okazję poznać jaką rolę spełniła polska armia pod Monte Cassino i na Westerplatte, czy kim była Emilia Plater. Co za wspaniały bodziec do zainteresowania historią Polski! Pomimo tego, że brat Stefan stworzył największą ilo ć gatunków clematis spo ród żyjących hodowców, to ich jako ć, a nie ilo ć, jest jego nadzwyczajnym osiągnięciem. Po 1985 roku nie ma książki o winoro lach czy clematis, która by nie wspomniała o jednym z jego gatunków. Prasa po więciła mu wiele artykułów, za niektóre z jego gatunków uzyskały uznane nagrody międzynarodowe, medale i honorowe wyróżnienia. Czwartego marca 2009 roku, brat Stefan Żranczak został odznaczony przez prezydenta Polski, Lecha Kaczyńskiego, Komandorskim Krzyżem Odrodzenia Polski za nadzwyczajne osiągnięcia na polu hodowli ro lin ozdobnych i zasługi w rozwijaniu międzynarodowego ogrodnictwa. Ogromne pola clematis na przedmie ciach Warszawy, z których clematis wysyłane są na wiat, powinny być obiektem każdej wycieczki. Byli my uprzywilejowani być oprowadzanymi przez wła cicieli jednej z czołowych szkółek w Polsce przez rzędy wspaniałych clematis. Ich entuzjazm na temat pięknych krzyżówek brata Stefana był inspirujący. Szkółki w Ohio także posiadają te piękno ci z Polski. Można zasięgnąć więcej informacji o clematis na stronie internetowej: utrzymanej na poziomie zawodowym. Polska clematis może także przypomnieć każdej wiosny historię ojczystego kraju. Piękną. Wytrwałą. Wieczystą. Taką jak ten kraj, z którego przybyła. David Hammes Przetłumaczył Joseph Hart

5 Polish History Comes Alive in My Garden Each Spring Clematis are perennial, deciduous, longlived climbing vines. Żor beautiful colors, or extravagance of blooms, and a graceful growing habit, nothing compares with clematis, the queen of flowering vines as they enhance the landscape. Every flower gardener should know the pleasure of growing clematis, and thousands around the world are enriched by clematis that are born, bred, hybridized and exported by Poland one of the world s leaders in clematis production. These are a few of the Polish clematis that enliven my garden: Emilia Plater, Westerplatte, Monte Cassino, Warszawska Nike, Jan Paweł II, Polish Spirit, and Kardynał Wyszyński. There are many, many other clematis of Polish origin, such as Królowa Jadwiga, Błękitny Anioł, Dzieci Warszawy, Żryderyk Chopin, Jerzy Popieluszko, Mazowsze, and Bieszczady well, you get the idea. How would these beautiful flowers, so aptly named after Polish historical personages and events find their way into America s gardens and all over the world? We owe the beauty, hardiness and names of these plants to the Polish patriot who cultivated them Brother Stefan Żranczak of the Jesuit College in Warsaw. His interest in breeding clematis awoke when he observed attractive self-sown seedlings in the ornamental garden entrusted to him. He paid particular attention to the color, shape and form of the flowers, their blooming period, frosthardiness, resistance to diseases, and like the other famous botanist monk involved in plant genetics a century earlier, Gregor Mendel, he deliberately selected only the best and brightest after years of observation. In order to propagate the selected seedlings without the knowledge of the stifling communist authorities, he made arrangements with a major Page 5 English clematis grower to introduce his cultivars to the international market with the strict stipulation that the plant retain the Polish name he gave it. Brother Stefan wanted his clematis cultivars to contribute to promoting Poland and its achievements to the world. As a result, millions of people have the opportunity to find out what role the Polish army played in the battles of Monte Cassino and Westerplatte, or who Emilia Plater was. What a beautiful incentive to learn more about Polish history! Although Brother Stefan has raised the largest number of clematis cultivars of all living clematis breeders, it is their quality, not their quantity that makes his achievement so remarkable. You will not find a single book published after 1985 dedicated to garden vines or clematis that would not mention one of his varieties. In addition to many articles in the press, a number of his clematis have received prestigious international awards, medals and certificates of merit. On March 4, 2009, the President of Poland, Lech Kaczyński, awarded the Commander s Cross of the Order of Polonia Restituta to Brother Stefan Żranczak in recognition of his outstanding achievements in the field of breeding of ornamental plants and of his contribution to international horticultural advancement. The extensive clematis fields outside of Warsaw from which plants are propagated for the world should be a must visit on any trip. We were privileged to be escorted through row upon row of gorgeous clematis by the owners of one of Poland s leading wholesale nurseries, whose heartfelt enthusiasm for Brother Stefan s beautiful hybrids was inspiring. Nurseries in Ohio carry these beauties from Poland and you can review everything you d like to learn about clematis on a very professional website: Polish clematis can bring your homeland s history alive every spring in your garden, too. Beautiful. Hardy. Long-lasting. Like the land they come from. David Hammes

6 Golibroda z Sewilli w Opera Circle Tę komiczną operę Gioachino Rossiniego "Cyrulik sewilski", pełną zabawnych sytuacji otwiera niezwykle melodyjna uwertura, wydaje się idealnie nawiązująca do tego, co za chwilę zobaczymy na scenie. Nikt nie podejrzewa, że tę samą muzykę Rossini wprowadził do dwóch innych swoich utworów, do "Elżbiety królowej Anglii" i "Aureliana w Palmirze". Tylko, że te dwa tytuły są z gatunku oper poważnych, a "Cyrulik" najbardziej komiczny w ród komedii. I oto widzimy, jak potężna jest siła sugestii. "Cyrulik Sewilski" powstawał w rekordowym tempie podobno w ciągu dwunastu lub czternastu dni. Dom kompozytora w tym czasie przypominał zakład dla psychicznie chorych. W pokojach leżących obok siebie pracowali librecista i kompozytor, oprawiający dzieło w rytmy i d więki. W innym pomieszczeniu kopista rozpisywał nuty na głosy i orkiestrę. Na najwyższym piętrze soli ci z zapałem uczyli się swoich partii. Rossini żył na przełomie wieków w latach Zaczął komponować przed osiemnastym rokiem życia. Ogółem w ciągu dziewiętnastu lat stworzył 38 oper i wiele innych wokalnych utworów. Ostatnim dziełem operowym był "Wilhelm Tell", w którym kompozytor wykazał nadzwyczajny talent. Napisał muzykę całkiem inną, nową, nie korzystając z poprzednich swoich motywów. Od tego czasu, w drugiej połowie życia odszedł od oper, tworząc jedynie mniejsze utwory. Ich dziwne tytuły mogą wiadczyć o złym stanie zdrowia kompozytora "Preludium konwulsyjne", "Etiuda Astmatyczna" czy "Walc torturowanych". Akcja "Cyrulika" dzieje się w hiszpańskiej Sewilli. Hrabia Almaviva kocha Rosinę, wychowankę doktora Bartolo. Tymczasem doktor, chcąc posią ć majątek dziewczyny, mimo podeszłego wieku, sam chce ją po lubić. Zamyka pannę w domu i izoluje od młodych mężczyzn, widząc w nich rywali. Do akcji włącza się Żigaro i to dzięki niemu Page 6 i zaplanowanym intrygom hrabiemu udaje się zdobyć miło ć i rękę ukochanej. Opera Circle "Golibroda z Seville" w Bohemian National Hall. Foto: Seanmichael Kvacek Opera Circle wystawiła "Cyrulika sewilskiego" w Bohemian National Hall w dniach 22 i 24 lutego Muzykę z powodzeniem realizował zespół Cleveland Women's Orchestra pod batutą Roberta Cronquista. Przedstawienie reżyserowała Dorota Sobieska, która również wykonywała rolę Rosiny. Jacek Sobieski przygotował chór i akompaniował na fortepianie do recytatywów. Ponadto, jak zwykle cała rodzina Sobieskich włączyła się w tę produkcję. W grupie solistów wystąpili: Jason Budd jako Bartolo, Matthew Miles jako hrabia Almaviva, John Gray Watson piewał partię tytułową, Timothy J. Bruno wystąpił jako Don Basilio, a rolę służącej Berty z talentem wykonała Diana Żarrell. Obejrzeli my kolejne dzieło zrealizowane przez Operę Circle, które z rado cią i uznaniem zostało przyjęte przez miło ników tego specjalnego gatunku muzyki, jakim są opery. Przedstawienie ozdobiła dwa razy zmieniana, pełna kolorów scenografia oraz stosowne stylowe kostiumy, które mogły zaspokoić najbardziej wytrawne gusty odbiorców. Do tego Dorocie Sobieskiej udało się wietnie uchwycić i wydobyć ogrom komizmu zawartego w kolejnych scenach. Należą się słowa uznania dla całego zespołu, a zwłaszcza dla Doroty Sobieskiej (Rosiny) piewającej i wyglądającej ol niewająco, o czym można się przekonać oglądając zdjęcia na Żacebook. Elżbieta Ulanowska

7 The Barber of Seville by Opera Circle This comic opera by Gioachino Rossini, full of amusing situations, starts with an unusually melodic overture ideally referring to what we will see shortly on the stage. Nobody suspects, that the same music Rossini introduces in two other of his works, in Elisabeth, Queen of England and Aureliano in Palmira. But, these two titles are from the genre of serious opera, and The Barber is the most comic from comedies. Here we see how strong the power of suggestion is. The Barber of Seville was created in a record time supposedly in twelve or fourteen days. The house of the composer during this time resembled a psychiatric institution. In the rooms adjacent to each other worked the librettist and the composer, who would furnish his work with rhythm and sound. In another room the copyist would copy the notes for voices and orchestra. On the highest floor the soloists learned their parts with exuberating enthusiasm. Rossini lived during the years He started to compose before he was eighteen. During nineteen years he created 38 operas and many other vocal works. The last operatic work was Wilhelm Tell, in which he showed an unusual talent. He wrote a completely new and different music, not using any of his previous motives. Since then, in the second part of his life, he stayed away from operas, and wrote only smaller works. Their strange titles may suggest a bad state of his health Convulsive Prelude, Asthmatic Etude, or Waltz of the Tortured. The action of The Barber of Seville occurs in the Spanish Seville. Count Almaviva loves Rosina, the ward of doctor Bartolo. Even though the doctor is old, he wants to marry her himself, in order to take control of her inheritance. He closets the marriageable girl at home, making sure she is isolated from young men, whom he sees as rivals. Comes Page 7 into action Żigaro, who helps the count to win the love of the girl and to marry her. Opera Circle staged The Barber of Seville in the Bohemian National Hall on 22 and 24 Żebruary The music was performed successfully by The Cleveland Women s Orchestra under the direction of Robert Cronquist. The opera was choreographed by Dorota Sobieski, who also performed as Rosina. Opera Circle "The Barber of Seville" Jacek Sobieski prephoto: Seanmichael Kvacek pared the chorus, and accompanied to recitatives on the piano. Also, as usually, the whole family of Sobieski took part in this production. The performing soloists were: Jason Budd as Bartolo, Matthew Miles as count Almaviva, John Gray Watson sung the title part, Timothy J. Bruno as Don Basilio, and the role of servant Berta was performed by talented Diana Żarrell. We saw another work performed by Opera Circle, received with joy and appreciation by the lovers of this special type of music, opera. The performance was adorn by full of colors scenography, changed twice, and stylish costumes, able to satisfy the most mature taste of spectators. Also, Dorota Sobieski was able to catch and expose with excellence the comic situations in the scenes of the opera. The whole team deserves words of appreciation, especially Dorota Sobieski (Rosina), who dazzled with her singing and looks. This may be seen in the pictures on Żacebook. Elżbieta Ulanowska Translated by Joseph Hart

8 Drogi Czytelniku, Czy zastanawiałe się kiedy nad tym, skąd się biorą ludzie tacy jak Matka Teresa czy doktor Albert Schweitzer? Ludzie, którzy po więcają swoje życie innym, tak wrażliwi na krzywdę, nieszczę cie i ubóstwo innych? Albo, dlaczego Bill Gates czy Warren Buffet oddają fortuny na cele charytatywne? I czy można zaliczyć ich wszystkich do tej samej grupy wspaniałych ludzi? Kiedy my lę o tym, nasuwa mi się wiele pytań. Na przykład, czy patrioci przelewający swoją krew za nasze i wasze byli altruistami? Lub czy strażak narażający swoje życie, aby kogo nieznanego uratować, jest altruistą? Przecież płacą mu za to Niedawno widziałem w telewizji program o statku miłosierdzia, płynącym od jednego portu afrykańskiego do innego, pełnym lekarzy i pielęgniarek, pomagających chorym, którym nikt nie chce lub nie może pomóc. Mało tego, nie tylko pomagają, często ryzykując swoim zdrowiem, ale sami dopłacają, aby brać udział w tej akcji. Więc jak to jest z tym altruizmem czy filantropią? Zacznijmy od filantropii. Po raz pierwszy słowo filantropia pojawiło się w greckim dramacie o Prometeuszu, około 460 pne. Według mitu Prometeusz, który był Tytanem, sprzeciwił się woli Zeusa, króla bogów, i uratował prymitywnych, pierwotnych ludzi, dając im dwa życiodajne prezenty: ogień, symbolizujący wszechstronną wiedzę, i nadzieję, czyli optymizm. Uczynił to z powodu swojej miło ci do ludzko ci philanthropos tropos. Ogień i nadzieja były nierozłączne mając ogień ludzie mogli być optymistami, mając nadzieję, mogli używać ognia, aby poprawić swoje warunki bytowania. Starożytna grecka kultura rozwinęła dalej zrozumienie filantropii, tworząc tak zwaną formę klasyczną filantropii: miło ć tego, co ludzkie jest nieodzowną cechą i celem ludzko ci jej kultury i cywilizacji. Grecka kultura zaadaptowała taką definicję filantropii jako ideał edukacji, której celem miało być dążenie do doskonało ci. Podobnie podeszła do filantropii kultura rzymska, tłumacząc ją na łacinę jako humanitas. Stała się ona podstawą studiów humanistycznych (w tym sensie studiów o ludzko ci). Ten klasyczny pogląd zaniknął z upadkiem Rzymu i został przywrócony w okresie Renesansu, stając się istotnym walorem O wiecenia. Adaptując definicję Page 8 filantropii do czasów bardziej współczesnych, można ją okre lić jako prywatne inicjatywy dla dobra publicznego z akcentem na jako ć życia. W Ameryce XX i XXI wieku charakter filantropii zmienił się poprzez powstanie prywatnych gigantycznych fundacji filantropijnych takich jak Żord, Carnegie, Gates i Buffet, i wiele innych.. Zbieranie funduszy wymaga teraz urzędników, księgowych, prawników, jednym słowem całej warstwy społecznej, która żyje z filantropii. Nie ulega jednak wątpliwo ci, że dzięki dotacjom tych fundacji może się utrzymywać i rozwijać wiele instytucji kulturalnych i naukowych, już nie mówiąc o bardziej ziemskich domach dla ubogich, szpitalach, czy szkołach. Jeżeli chodzi o altruizm, sprawa jest bardziej skomplikowana. Termin altruizm stworzony został w XIX wieku przez francuskiego filozofa Augusta Comte. W prostych słowach altruizm oznacza dbanie o dobro innych ludzi i pomaganie innym. Altruizm jest podstawową cechą wszystkich ważniejszych religii, chociaż szczegóły jego urzeczywistnienia do ć często się różnią. Bardzo wcze nie rozpoczęła się dyskusja nad tym, czy możliwy jest całkowicie bezinteresowny altruizm. Nie ma tu miejsca na szczegóły tej dyskusji, mogę jednak przytoczyć wyniki niektórych ciekawszych badań naukowych przeprowadzonych w ostatnich latach. W jednym z tych badań naukowcy stwierdzili, że pewna czę ć mózgu zachowuje się inaczej u altruistów, a inaczej u egoistów. W innym stwierdzono, że zachowanie altruistyczne związane jest bardziej z poglądami człowieka na wiat. Stwierdzono także, że altruizm w formie woluntaryzmu wpływa pozytywnie na poczucie szczę cia i zdrowie, szczególnie u ludzi starszych. Przykładów na altruistyczne zachowanie nie musimy szukać daleko, wystarczy trochę bliżej popatrzeć na działalno ć naszego PACC. Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć tutaj o książce Anny Applebaum elazna kurtyna. Opisuje ona tam, jak działaczki Ligii Kobiet, założonej w Polsce w 1913 roku, uratowały niezliczoną ilo ć kobiet i dzieci na dworcu kolejowym w Łodzi w 1945 roku, dostarczając im żywno ć, lekarstwa, koce i pomoc pielęgniarek. Uczyniły to same z siebie, bez nakazów czy zapłaty. Chwała im wszystkim Z szacunkiem, Alex S.

9 Dear Reader, Have you ever think about this: where people like Mother Theresa or Dr. Albert Schweitzer come from? People, who sacrifice their life for others, people so sensitive to injustice, misery, and poverty of others? Or, why Bill Gates and Warren Buffet give away their fortunes to charities? And, can we put all of them into a group of wonderful human beings? When I think about it, I ask myself many questions. Żor example, were the patriots altruists when they shed their blood for ours and yours? Or, is the fireman an altruist, risking his life to save someone unknown? After all, he is getting paid for it Not too long ago I have seen a TV program about a mercy ship, going from one African port to another, full of doctors and nurses, helping sick people, whom nobody helps or cannot help. Not only they are helping, often risking their health, but they also pay, in order to participate in this endeavor. So how is it with this altruism or philanthropy? Let s start with philanthropy. The word philanthropy appeared for the first time in a Greek drama about Prometheus, about 460 BC. According to the myth, Prometheus, a Titan, defied the will of Zeus, the king of gods, and saved the primitive protohumans by giving them two life-enhancing gifts: fire, symbolizing broad knowledge, and hope, in other words optimism. He did this because of his love for humanity philanthropos tropos. Żire and hope were inseparable with fire humans could be optimistic, having hope they could use fire to improve their living conditions. The ancient Greek culture further developed the understanding of philanthropy creating a so-called classical form of philanthropy: the love of what is human is an integral part and aim of humanity its culture and civilization. The Greek culture adapted this definition as an ideal of education, striving for excellence. The Roman culture approached this concept in a similar way, translating it to Latin as humanitas. Humanitas became then a core of liberal education, studia humanitatis (in those sense studies of humanity). This classical view disappeared with the fall of Rome, and was revived during the Renaissance, becoming a key factor during the period of Enlightment. Adapting the definition of Page 9 philanthropy to more modern times we can define it as private initiatives for public good focusing on quality of life. In the USA of the XX and XXI centuries the character of philanthropy changed with the creation of such gigantic philanthropic foundations as Żord, Carnegie, Gates and Buffet, and many others. The collection of funds requires now clerks, accountants, lawyers, in one word, a social class making a living from philanthropy. There is no doubt that many cultural and scientific institutions can exist and develop, thanks to donations from these foundations, not to mention more basics like houses for the poor, hospitals, or schools. When it comes to altruism, the issue is much more complicated. The term altruism was created in the XIX century by a Żrench philosopher Auguste Comte. In simple words the meaning of altruism is caring about the welfare of other people and acting to help them. Altruism is the basic characteristic of all major religions, even though the details of how it is realized differ from one to another. A discussion whether it is possible to have a completely unselfish altruism started very early. There is no room here for the details of this discussion, but I can report some results of scientific experiments performed in recent years. In one of these experiments scientists have found, that a certain part of brain behaves differently for altruistic and selfish people. In another experiment researchers found that altruistic behavior may be more related to how people view the world. It was also observed, that altruism in the form of volunteerism has a positive effect on the feeling of being happy and healthy, especially in older adults. We do not have to look far for examples of altruistic behaviorś it is enough to look a little closer at the activities of our PACC. I shall also mention here a book of Anne Applebaum The Iron Curtain. She describes there how the members of Women s League, founded in Poland in1913, saved in a train station in Lodz in 1945 an uncounted number of women and children supplying them with food, medicine, blankets and help from nurses. They did it themselvesś no one ordered them or paid them. Glory to all of them Respectfully, Alex S.

10 Page 10 W Centrum i okolicach Niedziela 24 marca, 12:30 PM Sobota 27 kwietnia, 6 PM Piątek 3 maja, 7 PM Niedziela 5 maja Sobota 13 lipca, 3 PM więconka w Centrum Reverse Raffle w Centrum Obchody więta 3 Maja w Centrum Po więcenie pomnika Mickiewicza w Cultural Gardens, uroczysto ć ponownego odsłonięcia pomnika Ko ciuszki i obchodów więta 3 Maja Piknik Centrum przy ko ciele w. Sawy Social and Cultural Events at the Center & Slavic Village Sunday, March 24, 12:30 PM Saturday, April 27, 6 PM Żriday, May 3, 7 PM Sunday, May 5 więconka at the PACC Reverse Raffle at the PACC Reception on the occasion of Polish Constitution Day Dedication of Mickiewicz Monument at the Cultural Gardens, Rededication of Kosciuszko Monument and the Observance of Polish Constitution Day Picnic, St. Sava Broadview Heights Saturday, July 13, 3 PM Serdecznie zapraszamy na OBIADY do Please join us for SUNDAY LUNCHEONS Sponsored by Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury The Polish-American 6501 Lansing Ave, Cleveland, OH 6501 Lansing Ave, Cleveland, OH Cultural Center (Na rogu E. 65 i Lansing Ave.) (Corner E. 65th Str & Lansing Ave) tel.: W każdą niedzielę 11 AM - 1:30 PM tel: Every Sunday 11 AM - 1:30 PM $11.00 dla dorosłych $6.00 dla dzieci szkolnych $11.00 adults $6.00 school children Take-outs available Jedzenie dostępne na wynos

11 Page 11 OUR SPONSORS Komorowski Funeral Home: 4105 East 71 St, tel lub 2258 Professor St., tel Golubski Funeral Home: 6500 Żullerton Ave, tel lub 5986 Ridge Rd., tel (mówimy po polsku) Sokolowski s University Inn 1201 University Road, Cleveland, Ohio 44113, tel Private parties, showers, weddings, business lunches, cafeteria services Fowler Electric Co. Eugene Trela, tel Krakow Deli 5767 Ridge Rd Parma, OH 44129, tel Polish Store with great assortment of Polish meats and imported goods Health Merit Co. Health Care System Dr. Michał Klymiuk-Wieczerski, President, 3878 East 71 Street, Cleveland, tel The Original Mattress Factory Ronald Trzcinski, tel Architectural Rendering Kuba Wisniewski, tel Heights Drapery Co. Alina Czernec, tel Opera Circle Dorota i Jacek Sobieski, tel Polish Radio Program Eugenia Stolarczyk WERE 1490 AM, Sun. 9:00 10:00 AM WCPN 90.3 ŻM, Sun. 9:00 10 PM Polish Radio Program Memories of Poland, Anna Klik i Monika Sochecki WCSB 89.3 ŻM, Sat. 12:30 2:00 PM Evelyn & Jerry Jablonski Insurance Agency, Notary Public, TOEŻL, translations, tutoring (all subjects, all levels)ś 5437 State Rd, Parma, OH and Alexander Rd, Walton Hills, OH tel lub Third Federal Savings and Loans Marc A. Stefanski, Chairman and CEO, tel

12 Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Avenue Cleveland, OH NONPROFIT ORG. U.S. Postage Paid Cleveland, OH Permit No. 165 MOJ OGRÓD MY GARDEN (więcej na stronach 4 i 5) (more on pages 4 and 5) F O R U M CLEVELAND, OH LANSING AVENUE - Phone/fax Publisher: Polish-American Cultural Center. Fr. Jerzy Kusy - Editor in Chief ( ), Stanislaw Kwiatkowski - Editor in Chief Emeritus, Dariusz Wojno - Managing Editor, Editorial Contributors: Eugeniusz Bak, Alexandra Hart, Joseph Hart, Katarzyna Karelus, Sean Martin, Halina Mazurak, Malgorzata Oleksy, Ryszard Romaniuk, Elzbieta Ulanowski, Zofia Wisniewski, Agata Wojno.

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Find and underline the wrongly translated words in each English translation and then rewrite the Polish translation to match the English.

Find and underline the wrongly translated words in each English translation and then rewrite the Polish translation to match the English. Nowy egzamin GCSE TŁUMACZENIE Źródło : http://www.teachitlanguages.co.uk/resources/ks4/family-andpets/french/french-translation-family-and-relationships/26322 Spot the mistakes Find and underline the wrongly

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi 1 Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie: 2 KUTNO ŁĘCZYCA

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2.

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2. Volley English! Zapraszamy na drugą lekcję języka angielskiego! Pamiętasz? Zostaliśmy zaproszeni na turniej towarzyski juniorów w maju 2011 roku. Czas najwyższy odpowiedzieć na to zaproszenie i zadać Organizatorom

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo