Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab."

Transkrypt

1 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab. Józef Olszyński WPH/W/469/JT/06 Berlin, r. Pan Andrzej Kaczmarek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa Przekazuję do wiadomości drogą elektroniczną pierwszy numer biuletynu informacyjnego o wydarzeniach promocji gospodarczej na rynku niemieckim, zamieszczany także na stronach internetowych WPHI Berlin Józef Olszyński Ambasador Tytularny Otrzymują 1. dr Marek Prawda Ambasdor RP w RFN 2. Stanisław Hebda Dyrektor Dep. Jednostek Nadzorowanych i Podległych MG 3. Cezariusz Z. Kwaterski - Dyrektor Dep. Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej MG 4. Bronisława Kowalak Dyrektor Dep. Instrumentów Wsparcia MG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Glinkastr. 5 7 T / Wydział Promocji Handlu i Inwestycji D Berlin F /

2 5. Jerzy Margański Dyrektor Dep. Europy MSZ 6. Katarzyna Skórzyńska Dyrektor Dep. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej MSZ 7. Agnieszka Wielowieyska Dyrektor Dep. Promocji MSZ 8. Elżbieta Sobótka Konsul Generalny RP w Monachium 9. Jan Granat Konsul Generalny RP w Hamburgu 10. Andrzej Kaczorowski Konsul Generalny RP w Kolonii 11. Ryszard Król Konsul Generalny RP w Lipsku 12. Danuta Dominiak-Woźniak I. Radca Kierownik WPHI w Kolonii 13. Danuta Jabłońska Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 14. Andrzej Arendarski Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej 15. Jerzy Bartnik Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 16. Andrzej Malinowski Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców Polskich 17. Henryka Bochniarz Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 18. Marek Goliszewski Prezes Zarządu Business Centre Club 19. Andrzej Bocheński Marszałek Województwa Lubuskiego 20. Zygmunt Meyer Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 21. Paweł Wróblewski Marszałek Województwa Dolnośląskiego 22. Zenon Bambrowicz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze 23. Sławomir Hunek Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 24. Waldemar Ziemak Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 25. Mirosław Kamiński Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 26. Janusz Zaleski Prezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 27. Tadeusz Donocik Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach 28. Zbigniew Sebastian Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 29. Jerzy Karolkiewicz Prezes Zarządu Zachodniej IP-H 30. Wojciech Maksymowicz Prezes Zarządu IP-H w Toruniu 31. Marek Wagner Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie 32. Mieczysław Kozera Prezes Zarządu Łódzkiej IP-H 33. Andrzej Zdebski Prezes Zarządu IP-H w Krakowie 34. Alojzy Reinert Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Śląsk 35. Janusz Granat Prezes Zarządu Opolskiej IP-H 36. Mieczysław Łagowski Prezes Zarządu IP-H w Rzeszowie 37. Witold Karczewski Prezes Zarządu IP-H w Białymstoku 38. Jerzy Kowalski Prezes Zarządu Pomorskiej IP-H 39. Ryszard Zbróg Prezes Zarządu Staropolskiej IP-H 40. Wojciech Kruk Prezes Zarządu Wielkopolskiej IP-H 41. Dariusz Więcaszek Prezes Zarządu Pólnocnej Izby Gospodarczej

3 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Biuletyn Promocja gospodarcza na rynku niemieckim (Promotion Newsletter) Nr 1 Październik 2006 Redakcja: Prof. Dr Józef Olszyński Ambasador Tytularny Joachim Thannhäuser I. Sekretarz Ambasady Kamilla Janowska

4 Szanowne Panie, Szanowni Panowie, przekazywany do Państwa rąk nowy biuletyn o wydarzeniach polskiej promocji gospodarczej w RFN oraz naszych bilateralnych stosunkach gospodarczych, choć brzmi to paradoksalnie, ma już swoją wieloletnią tradycję. Przedstawicielstwa Ministerstwa Gospodarki w RFN bez względu na ich zmieniające się na przestrzeni ostatnich 15. lat oficjalne nazwy starały się przygotowywać publikacje, które w zamierzeniach dostarczać miały przesłanek decyzji w złożonej materii polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, podejmowanych przez urzędy, instytucje samorządu terytorialnego i gospodarczego i samych przedsiębiorców. Działania Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji zaspokajać mają przede wszystkim potrzeby w tym także potrzeby informacyjne - przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój na rynku niemieckim. Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza, której krótki zarys przedstawia artykuł wprowadzający do obecnego numeru informatora, mimo obserwowanego od lat intensywnego wzrostu - nie zawsze wolna od różnic interesów i problemów na tym tle ma znaczne możliwości dalszego korzystnego rozwoju. Chcemy, by informator promocyjny wspierał ten proces. W typowym wydaniu biuletyn składał się będzie z 3. części. W pierwszej prezentowane będą informacje i mikroanalizy rynkowe i branżowe. W części drugiej zamieszczane będą doniesienia pracowników WPHI oraz WE o realizowanych i planowanych przedsięwzięciach promocyjnych w Niemczech. W części trzeciej pomieszczać będziemy rozmaitości o polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Biuletyn dostarczany będzie elektronicznie do odbiorców instytucjonalnych aktywnych koncepcyjnie i operacyjnie w obszarze promocji gospodarczej miedzy innymi przedstawiciele samorządu gospodarczego i terytorialnego, Ministerstwo Gospodarki, PAIiIZ. Dostępny on będzie także na stronach internetowych WPHI Berlin oraz wspierać będzie informacjami Portal Promocji Eksportu MG. Oddajemy do użytku publikację, której nieokrzepła jeszcze treść i forma, mogły powstać dzięki współpracy z Wydziałem Promocji i Handlu w Kolonii oraz Wydziałami Ekonomicznymi Ambasady oraz Konsulatów Generalnych RP w Niemczech. Mamy nadzieję, że biuletyn zostanie ciepło przyjęty przez Czytelników, a ich uwagi przyczynią się do doskonalenia jego zawartości i kształtu. Berlin, październik 2006 r. Prof. dr Józef Olszyński Ambasador Tytularny Kierownik WPHI w Berlinie Joachim Thannhäuser I. Sekretarz Ambasady WPHI Berlin

5 Spis treści Wprowadzenie I. Informacje i mikroanalizy rynkowe i branżowe 1. Niemiecki przemysł chemiczny 2. Trendy niemieckiego rynku rowerów II. Sprawozdania i zapowiedzi przedsięwzięć promocyjnych 1. Targi Międzynarodowe Targi InterMopro, IntercCool, Inter Meat + Hogatec w Düsseldorfie Międzynarodowe Targi Sprzętu Fotograficznego Photokina w Kolonii 2. Inne XIV. Polsko-Niemiecki Salon Gospodarczy w Kolonii Jesienny festyn Infraneu w Berlinie III. Europejskie Forum Gospodarcze w Witenberdze 23. Międzynarodowy Kongres Logistyki w Berlinie Konferencja Gospodarcza Polska-Niemcy szanse sąsiedztwa w Berlinie Spotkanie przedsiębiorców Gesprächskreis Ostgeschäft w Hanowerze III. Informacje różne 1. Na drodze do fuzji Związku Przemysłu Niemieckiego ze Związkiem Izb Przemysłowo Handlowych? 2. Rozwój gospodarki niemieckiej w I. półroczu Nowe źródła informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w RFN przez firmy zagraniczne 4. Polsko-niemieckie pogranicze perspektywy rozwoju do roku 2020

6 Wprowadzenie Promocja gospodarcza realizowana w Niemczech przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji w Berlinie oraz Kolonii we współpracy z Konsulatami Generalnymi RP ma miejsce w ściśle określonych warunkach. Warunki te są determinowane przez czynniki polityczne, ekonomiczne i instytucjonalnopsychologiczne oraz osiągnięty dotychczas poziom i charakter polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. W relacjach politycznych trwa stały dialog. Istnieje cały szereg wspólnych interesów i płaszczyzn porozumienia. Istnieją też interesy rozbieżne i kwestie sporne. W chwili obecnej nie jest odczuwalny negatywny wpływ zadrażnień politycznych na poziom stosunków gospodarczych, ale utrzymywanie się niezbyt dobrego klimatu może utrudniać przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, a tym samym lokowanie polskich towarów w RFN, i powstrzymywać od decyzji inwestycyjnych niemieckie i polskie podmioty w przyszłości. Bardziej bezpośredni wpływ na bilateralne polsko-niemieckie stosunki gospodarcze ma stan gospodarki niemieckiej. Gospodarka ta od strony jej potencjału należy do największych w świecie (3 pozycja) z 2280 mld euro PKB i ok. 790 mld euro eksportu (1 miejsce w świecie) oraz 630 mld euro importu (nadwyżka w handlu zagranicznym +160 mld euro) i stwarza dla polskich podmiotów niemal nieograniczone możliwości handlu i kooperacji. Z drugiej strony w ujęciu dynamicznym gospodarka cierpi na zjawiska stagnacyjne. Tempo wzrostu PKB było niskie (+1,6% w 2004 r., +0,9% w 2005 r.), przyrosty konsumpcji i importu relatywnie niewielkie, budownictwo notowało recesję, przyrost inwestycji był bardzo ograniczony. Równocześnie występowała znacząca nierównowaga budżetowa (deficyt budżetowy przez 4 ostatnie lata wynosił ponad 3%). W tym samym zakresie wyniki za rok 2006 rysują się optymistycznie. Przyrost PKB powinien wynieść ponad 2,3 % (najprawdopodobniej +2,5%), deficyt budżetowy spadnie o poniżej 3%. Konsumpcja i import ożywiają się. Gospodarka w całości znajduje się w fazie przyspieszenia. Natomiast rok 2007 będzie pod względem wzrostu znowu gorszy (prognozy przewidują 1,4 % wzrostu PKB), ale analitycy liczą na bardziej długofalowe pozytywne skutki obecnie podejmowanych reform budżetowych w gospodarce i sferze społecznej. W sumie stan gospodarki niemieckiej nie stanowi ograniczenia dla handlu i kooperacji z Polską (niski 2,5% udział handlu z Polską w globalnym handlu zagranicznym Niemiec), ale pozytywne, dynamiczne zmiany koniunktury zwiększają zapotrzebowanie importowe, w tym i z Polski. Rynek niemiecki jest specyficznie zorganizowany od strony instytucjonalnej. Wszystkie przedsiębiorstwa, a w dużej części i konsumenci są zorganizowani w liczne związki, izby, stowarzyszenia itp. Upodobanie do organizowania się stanowi cechę, o której podmioty z zagranicy muszą wiedzieć i które muszą uwzględniać w swoich strategiach. W niektórych przypadkach muszą one obowiązkowo uczestniczyć w tym zjawisku (obowiązkowa przynależność do izb rzemieślniczych i/lub przemysłowohandlowych). Przedsiębiorstwa z Polski działając handlowo lub inwestycyjne na rynku niemieckim muszą ponadto uwzględnić uwarunkowania psychologiczne tj. aktualny stan uprzedzeń i stereotypów wobec Polski, Polaków i polskich produktów. Wizerunek Polaków oraz polskiej gospodarki w szczególności uległ w ostatnim dziesięcioleciu bardzo istotnej pozytywnej ewolucji, ale wciąż jest w dużej części społeczeństwa i odbiorców krytyczny. Dobra jakość polskich produktów, udane polskie inwestycje oraz umiejętna działalność marketingowa i promocyjna stwarzają już w chwili obecnej wystarczająco korzystny obszar dla prezentacji pod nazwą Made in Poland, Designed in Poland itd. 1

7 W obecnych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych i instytucjonalno-psychologicznych osiągnęliśmy w relacjach Polska - Niemcy wysoki poziom handlu i inwestycji. Eksport Polski do RFN wyniósł w roku 2005 ponad 20 mld euro (a za 8 miesięcy 2006 r. wzrósł znowu o 20%), import z Niemiec osiągnął również poziom ok. 20 mld euro (a za 8 miesięcy 2006 wzrósł o 16%). Skumulowana wartość inwestycji niemieckich osiągnęła na koniec 2005 r. poziom 12,3 mld euro, a tylko w roku 2005 przyrost wyniósł 1,5 mld euro. Polskie firmy zainwestowały w RFN ponad 0,5 mld euro i stale są obecne w sferze usługowej, w której kapitalizacja jest niewielka, ale wkład w tworzenie PKB znaczący. Polski eksport do Niemiec jest bardzo zróżnicowany przedmiotowo i podmiotowo, choć w tej sferze zachodzą ostatnio zauważalne zmiany. Obecnie ok. 15 tyś. polskich podmiotów eksportuje do Niemiec ponad 3 tyś. pozycji towarowych, ale przed pięcioma laty ilość podmiotów wynosiła ponad 20 tyś., a ilość pozycji towarowych ponad 5 tyś. Niewątpliwie w relacjach gospodarczych Polska - Niemcy zostaje jeszcze duży potencjał dla dalszego rozwoju handlu i inwestycji. Potencjał ten powinien być wykorzystany w obecnej fazie przede wszystkim przez firmy średnie i mniejsze, które doszły do etapu potrzeby ekspansji zagranicznej i najchętniej podejmują ją na najbliższym, sąsiednim rynku. Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji w Niemczech wspólnie z Ministerstwem Gospodarki oraz PAIIZ-em tworzą sieć informacyjno-doradczą oraz oferują logistyczną pomoc w realizacji strategii ekspansji na rynek niemiecki. Jednym z instrumentów działania będzie przekaz informacji poprzez biuletyn informacyjny Promotions-Newsletter, który miejmy nadzieję będzie interaktywnie współredagowany przez naszych odbiorców. Prof. dr Józef Olszyński Ambasador Tytularny 2

8 Informacje i mikroanalizy Niemiecki przemysł chemiczny 1. Sytuacja gospodarcza a podstawowe parametry niemieckiego przemysłu chemicznego Rok 2005 był drugim rokiem z rzędu, w którym w związku z ogólnoświatowym ożywieniem gospodarki nastąpiło znaczne polepszenie koniunktury w niemieckim przemyśle chemicznym. Czynnikiem decydującym o wzroście i znacznym rozszerzeniu produkcji chemicznej w Niemczech był eksport. Całkowite obroty przemysłu chemicznego zamknęły się kwotą 152 mld co oznacza wzrost o 7 % w stosunku do roku poprzedniego. Do zwiększonych obrotów przyczyniły się wyższe ceny producentów przy równoczesnym wzroście zapotrzebowania. Obroty zagraniczne rozwinęły się znacznie lepiej od obrotów na rynku krajowym i przekroczyły ubiegłoroczny poziom o 7,5 % w eksporcie, a w imporcie wzrosły aż o 10%. Ceny produkcji wzrosły o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost cen ropy naftowej spowodował w drugim półroczu znaczny wzrost cen w przemyśle surowców ropopochodnych. Sektor przemysłu chemicznego przysporzył gospodarce niemieckiej 30 mld euro w wymianie handlowej. Główne wskaźniki niemieckiego przemysłu chemicznego Łączna sprzedaż 112,3 135,0 136,4 141,2 152 (w mld ) Produkcja -- +4,1 +0,3 +1,5 + 6 (w procentach do roku poprzedniego) do 2,0 Zatrudnienie (w tysiącach) Eksport 51,8 76,6 86,4 98,5 103,7 (w mld ) Import 32,3 52,7 58,9 64,8 73,2 (w mld ) Wydatki na badania i rozwój 5,3 7,1 7,5 7,7 8,5 (w mld ) Źródło: VCI Rok 2005, w przeciwieństwie do lat poprzednich, był dla niemieckiego przemysłu chemicznego rokiem znacznego wzrostu obrotów i produkcji oraz zwiększonej konkurencji międzynarodowej. Zdaniem 3

9 Informacje i mikroanalizy analityków, nie bez znaczenia okazało się nieznaczne ożywienie w budownictwie, które jest jedną z ważniejszych branż odbiorców przemysłu chemicznego. 2. Struktura produkcji chemicznej Przemysł chemiczny wytwarza szeroką gamę produktów dla wielu dziedzin życia codziennego. Z jednej strony zajmuje się wytwarzaniem półproduktów dla innych gałęzi przemysłu m.in. można do tej grupy zaliczyć wszystkie podstawowe substancje chemiczne z rodziny nieorganicznych związków chemicznych, petrochemikaliów, polimery, i związki specjalne. W roku 2005 ponad 70% wytworzonych przez przemysł chemiczny produktów przeznaczonych było do dalszej przeróbki przemysłowej. Do ważnych odbiorców należą: przemysł samochodowy, przemysł opakowań i przemysł budowlany. Z drugiej zaś strony produkty przemysłu chemicznego mają swoje zastosowanie w takich dziedzinach jak: ochrona zdrowia, środowisko i przemysł spożywczy. Wyroby przemysłu chemicznego w bardzo szerokim zakresie mają swój wpływ na standardy życia codziennego. Struktura produkcji chemicznej w roku 2005 w mld Chemikalia specjalne 20,9 4 9,5 5,2 19, ,8 Polimery Petrochemikalia i zw iązki poch. Nieorganiczne chemikalia podst. Środki piorące i pielęgnacji ciała Chemikalia rolnicze Farmaceutyki Źródło: VCI Innowacje i zmiany strukturalne wprowadzane w przemyśle chemicznym powodują, że szeroka gama wyrobów ulega ciągłym zmianom. Największy udział w produkcji wytworzonej przemysłu chemicznego w roku aż 26% - posiadały substancje specjalne. Kolejne miejsca zajmowały polimery i wyroby farmaceutyczne. Niemiecki przemysł chemiczny liczy ponad 3300 zakładów produkcyjnych, wśród nich małe i średnie przedsiębiorstwa ( zatrudnienie do 500 osób ) stanowiły w roku 2005 ponad 95%. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do innych branż tzw. stan średni w przemyśle chemicznym nie stanowi grupy poddostawców, a jest klientem dużych zakładów produkcyjnych. 4

10 Informacje i mikroanalizy Geograficzne centrum niemieckiego przemysłu chemicznego usytuowane jest wzdłuż Renu, w Północnej Nadrenii-Westfalii, Hesji i Nadrenii-Palatynacie. Tradycyjnym centrum przemysłu chemicznego w nowych krajach związkowych jest Saksonia-Anhalt. Na mapie gospodarczej Niemiec przemysł chemiczny zajmuje poczesne miejsce- udział przedsiębiorstw chemicznych w obrotach przemysłu przetwórczego wynosi ponad 12% co daje 4 miejsce wśród przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem. Przy średnim wzroście na poziomie 1,9% na przestrzeni lat 1991 do 2005 wzrost produkcji w przemyśle chemicznym był wyższy niż w całym przemyśle przetwórczym. 3. Pozycja niemieckiego przemysłu chemicznego na rynkach światowych. Niemcy są po Stanach Zjednoczonych i Japonii trzecim producentem przed, Francją, Chinami i Włochami, na świecie. W niemieckim przemyśle chemicznym zatrudnionych jest więcej pracowników niż w przemyśle japońskim lub w europejskich krajach sąsiadujących z Niemcami. Udział regionów w światowych obrotach produktami chemicznymi w % Unia Europejska 31,4 Azja 31,5 Ameryka Północna 25,1 Ameryka Łacińska 5,7 Kraje Europy Środ. i Wsch. 4,4 Afryka 0,9 Pozostałe kraje 1, Razem: 100,00 Udział przedsiębiorstw niemieckich w obrotach produktami chemicznymi krajów UE wyniósł w roku 2005 ponad 25% i tym samym zapewnił co czwarte miejsce pracy w przemyśle chemicznym Europy. W roku 2005 wartość eksportu niemieckich produktów chemicznych wyniosła 103,7 mld. Na przestrzeni ostatnich 13-tu lat niemiecki eksport produktów przemysłu chemicznego uległ podwojeniu. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych przemysł chemiczny kieruje się jedynie zapotrzebowaniem rynku wewnętrznego, niemiecki przemysł chemiczny zorientowany jest w głównej mierze na potrzeby rynków zagranicznych. Wysoki, bo aż 68% udział eksportu w obrotach przemysłu chemicznego, unaocznia wysoką konkurencyjność niemieckiego przemysłu na rynkach zagranicznych. Głównymi odbiorcami niemieckich produktów chemicznych są kraje Unii Europejskiej i kraje NAFTA. Sprzedaż do krajów Europy Środkowo-Wschodniej zrównała się w roku 2005 z poziomem dostaw na rynki Azji i Japonii (por. tabela). Eksport produktów chemicznych z Niemiec w mld EUR Region Unia Europejska 27,1 30,2 41,1 46,8 64,9 NAFTA 3,0 4,1 9,1 9,6 10,4 Azja płd. + Japonia 3,6 5,4 7,5 7,6 11,6 Kraje EŚW 1,7 3,0 6,6 8,9 11,4 Inne 6,3 7,6 12,3 13,5 5,4 5

11 Informacje i mikroanalizy Jednocześnie w ramach globalnego podziału pracy udział importu w zaspokajaniu popytu rynku wewnętrznego na produkty chemiczne Niemiec odgrywa coraz większą rolę. Import produktów chemicznych wyniósł w roku 2004 ok. 66,5 mld i było to podwojenie obrotów w stosunku do roku 1991, podczas gdy obroty na rynku wewnętrznym pozostały na tym samym poziomie. W roku 2004 przemysł chemiczny osiągnął nadwyżkę w obrotach międzynarodowych w wysokości 29,9 mld. W zdobywaniu rynków zagranicznych, niebagatelną rolę odgrywają inwestycje bezpośrednie wykorzystujące przewagę, jaką daje usytuowanie siedziby oddziału na danym rynku. Udział niemieckich przedsiębiorstw chemicznych w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych wyniósł w roku 2004 ponad 39,7 mld W stosunku do roku poprzedniego był to spadek o ponad 2 mld. Do najważniejszych zagranicznych miejsc lokalizacji należą USA i kraje Unii Europejskiej. Coraz większą rolę w lokowaniu inwestycji odgrywają jednak również kraje Azji i Europy Środkowo-Wschodniej Z kolei w Niemczech, jako kraju lokalizacji zagranicznych przedsiębiorstw zakłady należące do zagranicznych inwestorów, zatrudniające ponad pracowników - osiągnęły obroty przekraczające 48 mld EUR. Import i obroty niemieckiego przemysłu chemicznego Niemiecki import w mld Sprzedaż krajowa w mld 4. Konkurencyjność i restrukturyzacja przemysłu Globalizacja gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zmierzających do sprostania coraz większej konkurencji międzynarodowej. Przedsiębiorstwa reagują na ten nacisk restrukturyzacją swoich obszarów działania. Porównując przemysł chemiczny z roku 1991 z przemysłem chemicznym roku 2005, nie sposób nie zauważyć, że branża chemiczna rozwinęła się w kierunku wysokiej specjalizacji. Na początku lat 90-tych branża chemiczna była zdominowana przez wielkie koncerny chemiczne o bardzo zdywersyfikowanej strukturze produkcyjnej. W ostatnim okresie duże koncerny ograniczyły swoje obszary działania i tak np. w przemyśle petrochemicznym gama produkcji uległa znacznemu zawężeniu. 6

12 Informacje i mikroanalizy 10 największych niemieckich przedsiębiorstw chemicznych (2004) Przedsiębiorstwo Sprzedaż łącznie z filiami zagranicznymi w mln euro Zatrudnienie łącznie z filiami zagranicznymi 1 BASF AG Bayer AG Degussa AG Henkel KGaA Boehringer Ingelheim Fresenius AG Lanxess AG Merck KGaA Schering AG Beiersdorf AG Źródło: VCI Przedsiębiorstwa niemieckie, aby utrzymać swoją przewagę na rynku, zmuszone są do wprowadzania innowacji technicznych, ponieważ niemiecki przemysł chemiczny nie jest w stanie konkurować na rynkach międzynarodowych niskimi wynagrodzeniami lub tanimi surowcami. Musi wykorzystać strategiczną przewagę jaką daje niepowtarzalna wiedza i inwestować w badania i rozwój tak aby w rezultacie uzyskać wysokiej jakości produkty mogące konkurować na rynkach międzynarodowych. Wydatki na rozwój i badania w niemieckich przedsiębiorstwach chemicznych, mimo ich dosyć trudnej sytuacji, są nadal na bardzo wysokim poziomie w roku 2005 wyniosły ponad 8,5 mld - co ósmy zatrudniony w przemyśle chemicznym był zatrudniony w badaniach i rozwoju. Przed sześciu laty wśród producentów chemicznych udział wydatków na badania i rozwój w wytworzonym dochodzie brutto był jedynie w Japonii i Wielkiej Brytanii wyższy niż w Niemczech. Przemysł chemiczny jest nadal jednym z ważniejszych i najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Niemieckie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego zatrudniały w roku 2005 średnio pracowników, będąc tym samym szóstym pracodawcą na niemieckim rynku pracy przemysłu przetwórczego. Ponad 80% miejsc pracy w przemyśle chemicznym uzależnione jest od eksportu. Branża chemiczna jest nie tylko ważnym ale również bardzo atrakcyjnym miejscem pracy. Zatrudnieni w przemyśle chemicznym ze względu na osiąganą wysoką wydajność jak i wysoki poziom wykształcenia zawodowego w stosunku do zatrudnionych w innych branżach otrzymują wysokie wynagrodzenie. Średni zarobek roczny brutto w branży chemicznej wyniósł i jest o ponad 20% wyższy niż w innych gałęziach przemysłu przetwórczego. 5. Perspektywy na rok 2006 Koniunktura w niemieckim przemyśle chemicznym w pierwszym kwartale roku 2006 wykazywała nadal wzrost, mimo, że nieco osłabła dynamika. W stosunku do IV. kwartału roku 2005 produkcja wzrosła o 3%. Uległ wyraźnemu polepszeniu ogólny nastrój w branży chemicznej. Przeprowadzona przez instytut IFO 7

13 Informacje i mikroanalizy ankieta wśród przedsiębiorstw z branży chemicznej wykazała duże zadowolenie przedsiębiorców z osiągniętych wyników. Według analityków trend wzrostowy zdoła się utrzymać przez cały bieżący rok. Przewidywania na drugą połowę roku 2006 są w dalszym ciągu optymistyczne. Przemysł przetwórczy zanotuje w roku bieżącym, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadek przyrostu w związku ze zmniejszonym wzrostem pozagospodarczym oraz słabszym popytem wewnętrznym. Wzrost produkcji w przemyśle przetwórczym zgodnie z najnowszą prognozą instytutu DIW spadnie z poziomu 3,2% osiągniętego w roku ubiegłym do poziomu 2,1%. Podyktowane to jest przede wszystkim znaczącym spadkiem składanych zamówień przez największych odbiorców produktów przemysłu chemicznego jakimi są przemysł samochodowy i przemysł elektrotechniczny. Wspólna prognoza przedstawiona przez niemiecki rząd oraz wiodące instytuty ekonomiczno-gospodarcze przewiduje przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w Niemczech. Zakładany wzrost w 2006 roku ma wynieść wg prognoz 2,1%. W takim przypadku, przemysł chemiczny charakteryzujący się cyklicznością, po fazie spadkowej rozpocząć może fazę wzrostu. Warunkiem byłoby utrzymanie się wzrostu inwestycyjnego i konsumpcyjnego w niemieckiej gospodarce. Podsumowując można oczekiwać, że rok 2006 przyniesie wzrost produkcji chemicznej na poziomie 2,5%. Wzrost cen produkcyjnych osiągnie poziom nieco niższy niż w roku ubiegłym i osiągnie 2,8%, co w rezultacie przyniesie ogólny wzrost obrotów przemysłu chemicznego do poziomu 6,5%. Szacunki te mogą napawać branżę chemiczną dużym optymizmem. 6. Wymiana handlowa Polska Niemcy, inwestycje bezpośrednie Rok 2005 był zarówno w polskim jak i niemieckim przemyśle chemicznym kolejnym rokiem wysokiej dynamiki handlu zagranicznego. W Polsce zanotowano wzrost eksportu chemikaliów w stosunku do roku 2004 aż o 24,5% - do poziomu mln - przy jednoczesnym wzroście importu na poziomie 12% mln. Deficyt w polskim handlu zagranicznym chemikaliami wyniósł w roku mln. Mimo procentowej przewagi wzrostu eksportu nad importem, przyrost w wartościach absolutnych był minimalnie wyższy dla importu, co spowodowało wzrost deficytu w handlu chemikaliami. Odwrotna sytuacja ma miejsce w niemieckim handlu zagranicznym wyrobami przemysłu chemicznego. Przewaga eksportu nad importem jest dosyć znaczna. Wyniki w eksporcie za rok 2005 zamknęły się kwotą 103,7 mld, a w imporcie 73,2 mld. Dodatnie saldo w obrotach wyniosło ponad 30 miliardów. Wymiana handlowa wyrobami przemysłu chemicznego między Polską a Niemcami za rok 2005 przedstawia się następująco: eksport z Polski do Niemiec - 582,7 mln import z Niemiec do Polski ,2 mln W zakresie bezpośrednich inwestycji w branży chemicznej, Polska nie jest dla dużych koncernów chemicznych z Niemiec rynkiem zbyt atrakcyjnym. Koncerny chemiczne takie jak: BASF, Bayer czy Degussa, ograniczyły swoją aktywność w Polsce jedynie do otworzenia oddziałów. 8

14 Informacje i mikroanalizy Poza zaangażowaniem koncernu Beiersdorf AG z Hamburga wykupienie w roku 1997 w ramach prywatyzacji zakładów Pollena-Lechia z siedzibą w Poznaniu - w późniejszym zaś okresie NIVEA Polska S.A. oraz firmy Petro Carbo Chem PCC z Duisburga - wykup dolnośląskich zakładów Rokita S.A. oraz przejęcie w roku 2006 następnych dwóch zakładów chemicznych Zakładów Azotowych Tarnów oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn (akcje za ponad 500 mln PLN), żadne większe bezpośrednie inwestycje niemieckich nie były dokonywane. Inne inwestycje polskiego przemysłu chemicznego w Niemczech: wykup w północnych Niemczech ponad 500 stacji paliwowych za sumę 194 mln przez PKN Orlen; wykupienie zakładów produkcji granulatu poliestrowego KUAG w miejscowości Oberbruch przez polską firmę Boryszew S.A. za 5,5 mln ; przejęcie niemieckiej firmy produkującej wyposażenie łazienek (tworzywa sztuczne) HOESCH GmbH przez SANPLAST z Polski za 20 mln ; przejęcie niemieckiej firmy Condomi AG przez polską spółkę córkę UNIMIL S.A. wartość inwestycji ca. 16 mln ; Poza inwestycją dokonaną przez PKN Orlen, pozostałe polskie przedsiębiorstwa z branży chemicznej dokonują inwestycji w sektorze MSP, czyli w firmach zatrudniających do 500 pracowników. Jest to zresztą największa grupa przedsiębiorstw działających w niemieckim przemyśle chemicznym. Wejście w życie unijnej dyrektywy REACH spowoduje najprawdopodobniej wśród wielu MSP produkujących specjalne substancje chemiczne, spore problemy finansowe. Stwarza to dla polskich przedsiębiorstw możliwość przejęcia lub inwestycji kapitałowych w firmach niemieckich.. Zaangażowanie takie, wielu przypadkach dawać może możliwość uzyskania dostępu do wiedzy i nowych technologii. Źródła: Analiza sporządzona została na podstawie danych: VCI Verband der Chemie Industrie Związek Niemieckiego Przemysłu Chemicznego, BDI Bundesverband Deutscher Industrie Związek Przemysłu Niemieckiego,Destatis Federalny Urząd Statystyczny, Deutsche Bauchemie e.v. Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Chemii Budowlanej, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Opr.: Tomasz.Urbański WPHI Berlin Trendy niemieckiego rynku rowerów Uprzywilejowanie rowerzystów w ruchu drogowym dobra ochrona prawna i łatwość przemieszczania w miejskim ruchu drogowym przekonanie o znaczeniu ruchu dla utrzymania zdrowia, ale także rosnące koszty paliw i nowe rozwiązania techniczne ułatwiające jazdę rowerem, to niektóre tylko z powodów, niesłabnącego zainteresowania tym środkiem transportu w RFN. W Niemczech ok osób jest zatrudnionych w produkcji rowerów lub ich części. Do tej liczby należy dodać ok osób zajmujących się naprawą bądź sprzedażą detaliczną rowerów. Dane statystyczne wskazują, że na początku 2005 r. w posiadaniu gospodarstw domowych znajdowało się 63,3 mln rowerów. W ciągu ostatnich 5 lat liczba ta wzrosła o 2,5 mln. Przeciętnie na 100 9

15 Informacje i mikroanalizy gospodarstw domowych przypada 178 rowerów. Brak roweru deklaruje jedynie 20 % gospodarstw domowych. W roku 2004 na niemiecki rynek trafiło 4,7 mln rowerów - 52 % spośród nich to niemiecka produkcja krajowa, pozostała część pochodziła z importu. Najwięksi dostawcy zagraniczni (wg udziału w rynku) 1. Tajwan 9 % 2. Wietnam 3. Polska 7 % 6 % 4. Litwa 5 % 5. Włochy 3 % 6. Holandia 2 % 7. Węgry 2 % 8. Francja 2 % 9. Hiszpania 2 % 10. Bułgaria 1 % 11. Pozostałe 9 % W pierwszym półroczu 2005 r. w RFN sprzedano 2,95 mln rowerów, z czego 49 % pochodziło z importu. Było to nieco mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Liczba rowerów kształtowała się w RFN w latach następująco: (w mln sztuk) Głównymi kanałami sprzedaży rowerów w RFN są (wg udziału w rynku): specjalistyczne sklepy rowerowe 52 % supermarkety, markety budowlane i detaliczne sklepy spożywcze 41 % sprzedaż wysyłkowa, handel internetowy i pozostałe formy sprzedaży 7 % 10

16 Informacje i mikroanalizy Popularność poszczególnych typów rowerów na niemieckim rynku przedstawia się następująco: 1. rowery trakkingowe 28 % 2. rowery miejskie 27 % 3. rowery typu ATB 15 % 4. rowery górskie (MTB) 9 % 5. rowery typu cross 7 % 6. rowery typu MTB look 4 % 7. rowery młodzieżowe 4 % 8. rowery dziecięce 3 % 9. rowery holenderskie 2 % 10. rowery pozostałych typów 1 % Aktualnie odnotowuje się istotną tendencję wyposażania rowerów w systemy nawigacji satelitarnej. Dotyczy to w szczególności rowerów górskich. Interesujący jest fakt posiadania przez Pocztę Niemiecką (Deutsche Post AG) ok rowerów służbowych - z czego jest codziennie użytkowanych. W RFN istnieje dobrze rozwinięta i stale rozwijająca się sieć wypożyczalni rowerów typu Bett & Bike - najczęściej zlokalizowanych przy hotelach, pensjonatach, schroniskach młodzieżowych i obiektach agroturystycznych. Ok danych teleadresowych takich jednostek, certyfikowanych przez ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.) znajduje się w portalu: Warto zaznaczyć, że ilość tego typu certyfikowanych wypożyczalni gwałtownie wzrasta - w roku 1995 było ich zaledwie 216, w 2005 r. już a obecnie niemal Innym perspektywicznym systemem wynajmu rowerów jest stosowany przez monachijską firmę Call a bike (posiadającą aktualnie rowerów) system elektroniczny, umożliwiający odbiór i parkowanie przy budkach telefonicznych. Szanse na zwiększenie popytu na rynku rowerów w RFN są związane z nowymi preferencjami spędzania wolnego czasu. W roku ,7 % Niemców korzystało z roweru podczas urlopu. W 2005 r. odsetek ten wyniósł już 45,4 %. Interesująco przedstawia się sytuacja firm produkujących rowery w skali świata. Spośród 25 największych, notowanych na giełdach firm, 13. z nich odnotowało na koniec 2005 r. wzrost, a 12 spadek akcji w stosunku do końca roku Akcje grupy Accell (zrzeszającej takie marki, jak Batavus, Koga Miyata, Winora, czy Hercules) wzrosły o 29,9 %. Niektóre firmy indyjskie zanotowały nawet 100 % wzrostu akcji. Ceny rowerów na niemieckim rynku, z uwagi na jego konkurencyjność, są zależne głównie od trendów mody i stopnia nasycenia produktu nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i elektronicznymi. Dostępność terytorialna niemieckiego rynku dla polskich producentów, przekładająca się na stosunkowo niskie koszty transportu (zwłaszcza uwzględniając rosnące ceny paliw), jak również istotny wpływ kosztów robocizny na ostateczną cenę produktu, są niektórymi tylko atutami polskich firm planujących wejście lub obecnych na rynku niemieckim (Źródła: informacje ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. - Europäischer Radfahrer Verband -www.ecf.com; Zweirad-Industrie-Verband - Opr.: Roman Szrama - WPHI Kolonia 11

17 Sprawozdania i zapowiedzi Targi Targi InterMopro, InterCool, InterMeat + Hogatec W dniach września br. odbyły się w Düsseldorfie tradycyjne, coroczne Międzynarodowe Targi Wyrobów Mlecznych, Mrożonek i Przetworów Mięsnych InterMopro, InterCool, InterMeat. Ogólna liczba wystawców przekroczyła w tej edycji targów firm, w tym 60 % stanowiły przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej. Znacząco więcej było przedsiębiorstw z państw kandydujących tj. Rumunii i Bułgarii. Z Polski udział wzięło 7. firm. Targi odwiedziło ponad fachowców, głównie handlowców reprezentujących wszystkie światowe sieci handlu spożywczego oraz przedstawiciele gastronomii i sieci hotelowych. Impreza jest dostępna tylko dla osób zawodowo związanych z branżami prezentowanymi na targach. Oceniając prezentowaną ofertę producentów żywności można zauważyć wzrastającą tendencję do poszerzania palety wyrobów z segmentu tzw. zdrowej żywności, oraz powolne odchodzenie od stosowanie konserwantów na rzecz zmian w technologii przechowywania i transportu żywności. Oznakowanie firm polskich, które wystąpiły o dofinansowanie było prawidłowe i widoczne. Również materiały promocyjne niektórych przedsiębiorstw oznakowane były informacją i oznakowaniem świadczącym o wsparciu finansowym. Równolegle do targów InterMopro, InterCool, InterMeat odbywały się targi wyposażenia hotelowego HOGATEC. Polska była reprezentowana przez 9 przedsiębiorstw z branży meblowej, wyposażenia kuchennego i akcesoriów kuchennych. Znaczenie opisywanych targów wzrasta, o czym świadczyć mogą liczby: ponad 510 wystawców, zwiedzających. Opr. Ziemowit Pieniężny/WPHI - Kolonia Bliższe informacje: Międzynarodowe Targi Sprzętu Fotograficznego PHOTOKINA Międzynarodowe Targi Sprzętu Fotograficznego PHOTOKINA, które odbyły się w dniach r. w Kolonii, należą do największych targów branży fotograficznej. Wystawcy Targów reprezentują wszystkie rodzaje urządzeń i usług związanych z fotografią, przede wszystkim najnowocześniejsze w skali świata rozwiązania z tej dziedziny, takie jak aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, ogromnej wielkości płaskie ekrany, czy sprzęt niezbędny do wywoływania i obróbki zdjęć. W tegorocznej edycji targów odbywających się w cyklu dwuletnim, udział wzięło 1579 wystawców z 46 państw w tym 8. firm z Polski. Liczbę gości odwiedzających targi szacuje się na , z czego ok. 25 % to goście spoza Niemiec (ze 153 krajów). Wystawcy otrzymali do dyspozycji m/2 powierzchni targowej. Specyfiką targów było organizowanie prze duże firmy występów artystycznych z udziałem piosenkarek i modelek oraz intensywne wykorzystanie sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego. Przedstawiciele wszystkich polskich firm obecnych na Targach byli zadowoleni z zainteresowania z jakim spotkali się wśród gości targów. Opr.: Roman Szramka /WPH I - Kolonia Bliższe informacje: 12

18 Sprawozdania i zapowiedzi Inne XIV. Polsko-Niemiecki Salon Gospodarczy W dniu r. odbył się w pomieszczeniach recepcyjnych WPHiI w Kolonii czternasty z rzędu salon gospodarczy, tradycyjnie organizowany przez Wydział. Głównymi jego gośćmi byli: Solange Olszewska wiceprezes Solaris Coach oraz prof. Karl-Heinz Knoop inwestor niemiecki w Polsce (firma Riela). Temat przewodni spotkania Europa rückt näher wzbudził interesującą wymianę zdań, głównie dotyczącą specyfiki rynków Polski i Niemiec. Spotkanie moderowała dziennikarka, specjalizująca się w zakresie komunikacji międzykulturowej, p. dr Henriette Ullmann. Na zakończenie salonu zaprezentowano DVD reklamujące gospodarcze, kulturalne i turystyczne walory Krakowa. Opr. Roman Szramka/WPHI - Kolonia Bliższe Jesienny festyn Infraneu W dniu 22 września br. odbył się w Berlinie festyn Naczelnego Zrzeszenia ds. Odbudowy w Niemczech Wschodnich. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie tradycyjnie już był współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Tegoroczna impreza INRFANEU odbywała się pod hasłem Die neue Seidenstrasse beginnt an Elbe und Spree i była ukierunkowana na intensyfikację współpracy Berlina z sąsiadami wschodnimi eksponując w sposób szczególny Polskę. W imprezie INFRANEU uczestniczyli przedstawiciele władz federalnych, deputowani do Bundestagu oraz parlamentów landowych, rządów Brandenburgii, Saksonii Anhalt, Senatu Berlina, ambasadorowie i dyplomaci z 28 krajów, przedstawiciele organizacji gospodarczych, w tym DIHK, BDI, dziennikarze niemieccy, polscy oraz z innych krajów akredytowani w Niemczech, przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowych oraz kulturalnych. Impreza cieszyła się znakomitą frekwencją, ogólnie wzięło w niej udział ok. 500 osób. Otwarcia imprezy dokonali Przewodniczący INFRANEU dr Lothar de Maiziere, urzędujący V-ce Przewodniczący - dr Dieter Flämmig, Radca w WPHI Ambasady RP dr Adam Zaborowski oraz Radca Ambasady Mongolii Nyamaa Erdenetsogt. Ze strony polskiej w imprezie uczestniczył Kierownik WPHI, Ambasador tytularny J. Olszyński. Podkreślenia wymagają przyjazne akcenty w wystąpieniach przedstawicieli Kierownictwa INFRANEU, akcentujące szczególną, historyczną odpowiedzialność Niemiec za rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów z Polską, podkreślające dobrze rozwijającą się współpracę gospodarczą ( Niemcy są dla Polski pierwszym partnerem handlowym i czwartym inwestorem ), rozwój wymiany turystycznej w obydwu kierunkach, deklarujące zaangażowanie tej organizacji na rzecz rozwijania polsko niemieckiej współpracy. W ramach polskiego udziału zorganizowano stoisko informacyjne WPHI na którym były prezentowane materiały promocyjne Ministerstwa Gospodarki, PAIiIZ, Ministerstwa Skarbu Państwa, Polskiej Organizacji Turystycznej, oferty Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parki Technologiczno- Przemysłowe oraz oferty inwestycyjne polskich gmin laureatów konkursu na najlepszą gminę organizowanego przez KIG. Zimową ofertę turystyczną w polskie góry prezentował jeden z najlepszych touroperatorów turystycznych - Centrum Hotelowo Turystyczne TRIP z Zakopanego. Polskie akcenty kulturalne na tej imprezie stanowiły znakomicie przyjęte występ Iwony Kowalkowskiej solistki operowej, profesor w Akademii Muzycznej w Warszawie. Impreza stanowiła także dobrą okazję do promocji kuchni polskiej. przez naszych artystów program kulturalny. Opr. dr Adam Zaborowski/WPHI Berlin Bliższe informacje: III. Europejskie Forum Gospodarczego w Witenberdze/Meklenburgia Przedpomorze W dniach października w miescie Lutra Witenberdze, odbyła się impreza promocyjna pt. III Europejskie Forum Gospodarcze, której organizatorami były Sparkasse Wittenberg, Europa-Union Deutschland, Towarzystwo Wspierania Gospodarki w Witenberdze oraz zamek Kropstaedt. Wydział 13

19 Sprawozdania i zapowiedzi Inne Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie był tradycyjnie już współorganizatorem tego przedsięwzięcia, którego głównym celem było umożliwienie przedsiębiorcom z regionów, biurom, zrzeszeniom regionalnym, nawiązanie bezpośrednich kontaktów. Oprócz podmiotów gospodarczych polskich i niemieckich w Forum uczestniczyły placówki dyplomatyczne oraz podmioty gospodarcze z Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Szwajcarii, Estonii i Łotwy. Ambasadę RP reprezentował Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji prof. J. Olszyński oraz pracownicy WPHI obsługujący stoisko informacyjne i przygotowujący polskie wystąpienie. Opisywane przedsięwzięcie promocyjne składało się z prezentacji ofert uczestniczących w nim podmiotów gospodarczych, giełdy kooperacyjnej i indywidualnych rozmów handlowych oraz ich kontynuacji w wybranych przez uczestników przedsiębiorstwach, bądź u wybranych partnerów. W ramach polskiego udziału zorganizowano stoisko informacyjne WEH na którym były prezentowane materiały promocyjne Ministerstwa Gospodarki, PAIiIZ, Ministerstwa Skarbu Państwa, Polskiej Organizacji Turystycznej, oferty Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parki Technologiczno-Przemysłowe oraz oferty inwestycyjne polskich gmin laureatów konkursu na najlepszą gminę zorganizowanego przez KIG. Swoją ofertę na stoiskach prezentowały oraz uczestniczyły w giełdzie kooperacyjnej podmioty gospodarcze z Polski :Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A., SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o., Grupa Hotelowo-Turystyczna TRIP z Zakopanego. Należy podkreślić, że partnerami polskich firm w rozmowach byli potencjalni inwestorzy, przedstawiciele niemieckich Kas Ubezpieczeniowych, touroparatorzy turystyczni, przedstawiciele biur podróży i firm zainteresowanych ofertą incentive do Polski.. Jednym z elementów promocji był także pokaz mody polskiej przygotowany przez Instytut Włókien Naturalnych z Poznania, na którym zaprezentowano bardzo dobrze przyjęte kolekcje ekologiczne wykonane z surowców naturalnych, odznaczające się walorami zdrowotnymi, atrakcyjne wzorniczo ( od sportowych, poprzez ubiory dnia codziennego aż po odzież wizytową ) na jesień i zimę oraz kolekcję letnią. Należy podkreślić, że organizatorzy oprócz uczestników Forum zaprosili na pokaz mody przedstawicieli domów towarowych, centrów handlowych, boutików z całego powiatu Wittenberga oraz sprzedawców z Poczdamu Opr. dr Adam Zaborowski/WPHI - Berlin Bliższe informacje: 23. Międzynarodowy Kongres Logistyki W dniach października 2006r. odbył się w Berlinie 23. Międzynarodowy Kongres Logistyki pod hasłem: Ludzie sieci technologie. Ponad 3000 uczestników z ponad 43. krajów wzięło udział w seminariach, wystawach i prezentacjach. Międzynarodowy charakter kongresu podkreśliło 130.referentów i moderatorów z 13 państw. W roku bieżącym krajem gościem kongresu była Federacja Rosyjska. Liczna delegacja przedstawicieli organizacji rządowych na czele z Ministrem Transportu Igorem Levitinem prezentowała uczestnikom kongresu w swoich wystąpieniach Federację Rosyjską jako rynek wyzwań i przyszłości oraz wielkich możliwości inwestycyjnych. W trakcie kongresu zostało podpisane porozumienie o dalszym rozwoju połączeń kolejowo-promowych pomiędzy niemieckimi portami nadbałtyckimi a portami Federacji Rosyjskiej przez Ministra Transportu Wolfganga Tiefensee i Ministra Levitina. Jak corocznie, jury złożone z przedstawicieli branży, nauki i świata dzeinnikarskiego przyznało nagrodę naukową w dziedzinie logistyki. I miejsce i nagrodę w wysokości 10 tys. EUR otrzymał dr Gernot Liedtke z Uniwersytetu Karlsruhe. Przez ponad 23 lata swego istnienia kongres logistyczny stał się niezmiernie ważną i istotną platformą wymiany doświadczeń, informacji i innowacji dla branży transportowej i logistycznej. Opr. Tomasz Urbański/WPHI - Berlin Bliższe informacje: 14

20 Sprawozdania i zapowiedzi Inne Konferencja gospodarcza Polska-Niemcy szanse sąsiedztwa Berlin, r. We współpracy ze berlińską izbą przemysłowo-handlową, senatem Berlina i innymi, WPHiI w Berlinie realizować będzie konferencję, która zgromadziła wielu prominentnych referentów : p. Andrzeja Kaczmarka Sekretarza Stanu w MG i jego niemieckiego odpowiednika p. Joachim Wuermelinga, p. Haralda Wolfa Senatora ds. Gospodarki Senatu Berlina, p. Larsa Bosse Dyrektora Generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo- Handlowej, p. Andrzeja Kanthaka Prezesa PAIiIZ oraz wiele innych znakomitości. Spotkanie wzbogacone zostanie o uwagi przedsiębiorców polskich i niemieckich o ich doświadczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w odpowiednio RFN i Polsce. Opr. Joachim Thannhäuser/WPHI - Berlin Bliższe informacje: Spotkanie przedsiębiorców Gesprächskreis Ostgeschäft Hanower, r. Hanowerska izba przemysłowo-handlowa we współpracy z WPHiI w Berlinie proponują przedsiębiorcom niemieckim prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą w Polsce cykliczne spotkanie, którego tematem są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, z akcentem na prowadzenie negocjacji handlowych. Roboczy charakter spotkania determinuje dobór referentów, którymi są przedstawiciele firm i instytucji z terenu Dolnej Saksonii, realizujących w Polsce projekty gospodarcze i projekty z otoczenia gospodarczego. Opr. Joachim Thannhäuser/WPHI - Berlin Bliższe informacje: Informacje różne Na drodze do fuzji Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI) ze Związkiem Niemieckich Izb Przemysłowo Handlowych (DIHT)? Prezydenci Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI) Jürgen Thumann oraz Niemieckiego Związku Izb Przemysłowych i Handlowych (DIHK) Ludwig Georg Braun podpisali list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy między związkami. Nie wykluczają oni również fuzji wyżej wymienionych organizacji. Wspólne działanie mają wzmocnić ich pozycję w RFN jak również na arenie międzynarodowej (głównie UE) w dyskusjach i decyzjach dotyczących kształcenia zawodowego, liberalizacji międzynarodowej współpracy gospodarczej. Przewiduje się również włączenie do tej współpracy Niemieckiego Związku Pracodawców (BDA) oraz związków izb rzemieślniczych. Idea współpracy BDI i DIHK nie jest jednak pierwszą tego typu inicjatywą. W końcu czerwca br. DIHK zacieśniła współpracę z Centralnym Związkiem Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) zaś 19. września br. prezydenci Federalnego Związku Małych i Średnich Przedsiębiorstw Handlu Detalicznego (BAG) prof. Dr Helmut Merkel i Głównego Związku Handlu Detalicznego (HDE) Hermann Franzen, podjęli decyzję o kooperacyjnym przystąpieniu BAG do HDE, która to konsolidacja wzmocnić ma skuteczność werbalizacji interesów handlu detalicznego wobec polityki niemieckiej i europejskiej. (Źródło: FAZ nr 225/ ; Newsletter BAG/ Opr.: Marta Czapnik; Joachim Thannhäuser WPHI - Berlin) Rozwój niemieckiej gospodarki w I. półroczu 2006 roku W ostatnim okresie zaobserwowano dynamiczny rozwój niemieckiej gospodarki, do którego przyczyniły się wszystkie sektory gospodarcze. Popyt krajowy został ożywiony dzięki zwiększonym wydatkom na inwestycje, wzrosła produkcja. Poprawa sytuacji nastąpiła również w sektorze usług. Ogólnie 15

21 liczba bezrobotnych spadła. Według analityków rynku, sytuacja ta będzie się utrzymywać w najbliższych miesiącach. Wzrost koniunkturalny w sektorze produkcyjnym uwarunkowany jest ożywioną działalnością w zakresie budownictwa, do którego rozwoju przyczyniły się zarówno popyt krajowy jak i zagraniczny. Podobna tendencja wzrostowa utrzyma się w nadchodzących miesiącach. Produkcja przemysłowa zwiększyła się o 2.3% - w porównaniu dwumiesięcznym o 1.4% (lipiec/sierpień w stosunku do miesięcy maj/czerwiec) a w porównaniu kwartalnym o 2.0% (czerwiec/lipiec/sierpień do marzec/kwiecień/maj). Za dalszym wzrostem w sektorze przemysłu przemawia przede wszystkim zwiększony popyt na towary przemysłowe z kraju i spoza jego granic. Liczba zleceń od sierpnia została stopniowo zwiększona o 3.7% - w porównaniu dwumiesięcznym (lipiec/sierpień do maj/czerwiec) liczba ta osiągnęła 4.3%. Sytuacja przedstawia się podobnie w sektorze budownictwa, gdzie wzrost od sierpnia wynosi 1.2%, a w porównaniach dwumiesięcznym i kwartalnym odpowiednio 3.5% i 7.8%. Liczba zamówień wzrosła tutaj o 3.4% w stosunku do trzech ostatnich miesięcy. W pierwszej połowie roku wzrosły również wydatki konsumentów w stosunku do okresu wcześniejszego. Obroty handlu detalicznego znajdują się obecnie w fazie stagnacji. Handel zagraniczny przebiegał raczej bez większych zmian z silnie zwyżkowymi tendencjami w pierwszej połowie roku. Przywóz towarów, choć w porównaniu do ubiegłego miesiąca został zmniejszony (- 0.4%), zwiększył się w porównaniu kwartalnym o 3.3%. Bilans handlowy w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wykazuje tendencje spadkowe. Bezrobocie zmniejszyło się znacznie w porównaniu do ubiegłego roku, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła i wynosi W porównaniu do roku poprzedniego, w miesiącu wrześniu bezrobotnych było o mniej, wzrost zatrudnienia wynosił (Źródło. Serwis prasowy Federalnego Ministerstwa Gospodarki BMWi Tagesnachrichten nr 11650/ Opr: Marta Czapnik; Joachim Thannhäuser,.WPHI - Berlin) Nowe źródła informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w RFN przez firmy zagraniczne Federalna Agencja Informacji Handlu Zagranicznego (BfAI) przygotowała na zlecenie niemieckiego ministerstwa gospodarki stronę internetową German Business Portal, którego informacje przeznaczone firm zagranicznych zamierzających lub prowadzących współpracę gospodarczą z RFN. Współpraca z wieloma instytucjami niemieckimi w procesie tworzenia strony przez BfAI, skutkuje linkami na strony internetowe wielu ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w RFN urzędów i instytucji. Portal umożliwia interaktywny kontakt z ekspertami, którym można zadać pytania i prowadzić dyskusję w ramach Forum. Informacje portalu dotyczą zagadnień zasad zatrudnienia, systemu podatkowego, informatora adresowego. Portal zawiera także pożyteczne informacje ogólne o RFN i jej krajach związkowych a także informacje ułatwiające pobyt cudzoziemca na terenie RFN. Strona prowadzona jest w języku angielskim. Bliższe informacje: portal.info (Opr.: WPHI Kolonia) Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Transportu Dolnej Saksonii ukazał się informator Moja firma w Dolnej Saksonii, który przeznaczony jest dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie tego kraju związkowego. Informator na swoich blisko 80. stronach stara się przybliżyć zagadnienia prawne regulujące pobyt cudzoziemca, nawiązywanie stosunku pracy, podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej zgłoszenie, zezwolenia i koncesje, członkostwo w izbach, ubezpieczenia i kasy chorych, prowadzenie księgowości, obowiązki 16

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech

Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Tomasz Salomon Radca Działania WPHI na rzecz polskich przedsiębiorców w Niemczech Wrocław, 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku Roman Matusiak Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku W Polsce, okres recesji spowodował, podobnie jak w innych krajach europejskich poważne ograniczenie produkcji

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Nr 146 / 2013 22 11 13 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Autor: Piotr Misztal Handel

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z USA Tomasz Białowąs Rola USA i UE w gospodarce światowej (2008) 70,0% 60,0% 50,0% 53,8% 45,7% 52,3% 60,6% 54,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PKB (nominalne) Eksport

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc wrzesień października 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc wrzesień października 2014 za miesiąc wrzesień 2014 3 14 października 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 2 Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce

Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce 8 listopada 2016 1. Kondycja branży słodyczy 2. Konsolidacja branży słodyczy 3. Kierunki rozwoju branży Wartość rynku Pomimo zmienności cen podstawowych

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku Po 3 kwartałach 2016 roku wyniki rynkowe sektora paliwowego w Polsce były jeszcze lepsze, niż po I półroczu br. Przyczyniła się do tego znaczna poprawa

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME. Wspieranie działalności eksportowej firm. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości GRUPA ROBOCZA IV INTERREG B-SME Wspieranie działalności eksportowej firm Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Łódź, 25.09.2006 I. Informacje wstępne Początek działalności 1929r. MIRiP - organizacja

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich:

Nauczanie języka: Kształcenie zawodowe: Wizja regionu przygranicznego: Portal internetowy: Planowanie przestrzenne obszarów morskich: Protokół z XXVI posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej Szczecin, 29-30 września 2015 r. 1. Zalecenia -Współpraca przygraniczna - 1. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB

Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB Rynek niemiecki szansa dla polskiego przedsiębiorcy? Poznań 15 grudnia 2014r. Instytucjonalne wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim: działalność i oferta ZAB dr Rolf Banisch ZukunftsAgentur

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Warszawa, 11.02.2014 roku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wizycie studyjnej (misji gospodarczej) polskich przedsiębiorców do Szwajcarii w dniach 25 27 marca 2014 roku. Organizują

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Perspektywy na 2017 r.

Informacja prasowa. BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Perspektywy na 2017 r. Informacja prasowa BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Sprzedaż: 16,3 mld euro (wzrost o 12%) Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

1BDepesza o gospodarce Wolnego. Państwa Saksonia. Wrzesień 2010

1BDepesza o gospodarce Wolnego. Państwa Saksonia. Wrzesień 2010 1BDepesza o gospodarce Wolnego Państwa Saksonia Wrzesień 2010 4BTreść: Strona 5BRozwój koniunktury 3 0Powstawanie nowych firm 6 7BKształtowanie się cen 6 8Budownictwo 6 9BPrzemysł 8 10BW tym miesiącu:

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst raportu:

Pełen tekst raportu: 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotowała: Agnieszka Górniak Pełen tekst raportu: WWW.MOG.MALOPOLSKA.PL Małopolskie Obserwatorium Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Niemiecki rynek kosmetyczny persepktywy na rynku niemieckim promocja branży w Niemczech w 2014 r. Katarzyna Rzeźniczek

Niemiecki rynek kosmetyczny persepktywy na rynku niemieckim promocja branży w Niemczech w 2014 r. Katarzyna Rzeźniczek Niemiecki rynek kosmetyczny persepktywy na rynku niemieckim promocja branży w Niemczech w 2014 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Katarzyna Rzeźniczek Radca Warszawa, 07.02.2014

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40 Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech 2015-12-25 22:15:40 2 Wsparcie inwestycyjne w Niemczech finansowane jest zarówno z budżetu UE (26,5 mld EUR w obecnej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Tendencje w rozwoju społeczeństwa niemieckiego 14 1.1. Podstawowe dane liczbowe i cechy społeczeństwa Niemiec 14 1.2. Sytuacja ekonomiczna niemieckich gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta.

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta. .pl https://www..pl Ceny mleka rosną Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 maja 2017 Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo