Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab."

Transkrypt

1 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab. Józef Olszyński WPH/W/469/JT/06 Berlin, r. Pan Andrzej Kaczmarek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa Przekazuję do wiadomości drogą elektroniczną pierwszy numer biuletynu informacyjnego o wydarzeniach promocji gospodarczej na rynku niemieckim, zamieszczany także na stronach internetowych WPHI Berlin Józef Olszyński Ambasador Tytularny Otrzymują 1. dr Marek Prawda Ambasdor RP w RFN 2. Stanisław Hebda Dyrektor Dep. Jednostek Nadzorowanych i Podległych MG 3. Cezariusz Z. Kwaterski - Dyrektor Dep. Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej MG 4. Bronisława Kowalak Dyrektor Dep. Instrumentów Wsparcia MG Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Glinkastr. 5 7 T / Wydział Promocji Handlu i Inwestycji D Berlin F /

2 5. Jerzy Margański Dyrektor Dep. Europy MSZ 6. Katarzyna Skórzyńska Dyrektor Dep. Zagranicznej Polityki Ekonomicznej MSZ 7. Agnieszka Wielowieyska Dyrektor Dep. Promocji MSZ 8. Elżbieta Sobótka Konsul Generalny RP w Monachium 9. Jan Granat Konsul Generalny RP w Hamburgu 10. Andrzej Kaczorowski Konsul Generalny RP w Kolonii 11. Ryszard Król Konsul Generalny RP w Lipsku 12. Danuta Dominiak-Woźniak I. Radca Kierownik WPHI w Kolonii 13. Danuta Jabłońska Prezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 14. Andrzej Arendarski Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej 15. Jerzy Bartnik Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 16. Andrzej Malinowski Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców Polskich 17. Henryka Bochniarz Prezes Zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 18. Marek Goliszewski Prezes Zarządu Business Centre Club 19. Andrzej Bocheński Marszałek Województwa Lubuskiego 20. Zygmunt Meyer Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 21. Paweł Wróblewski Marszałek Województwa Dolnośląskiego 22. Zenon Bambrowicz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze 23. Sławomir Hunek Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 24. Waldemar Ziemak Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 25. Mirosław Kamiński Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 26. Janusz Zaleski Prezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 27. Tadeusz Donocik Prezes Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach 28. Zbigniew Sebastian Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 29. Jerzy Karolkiewicz Prezes Zarządu Zachodniej IP-H 30. Wojciech Maksymowicz Prezes Zarządu IP-H w Toruniu 31. Marek Wagner Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie 32. Mieczysław Kozera Prezes Zarządu Łódzkiej IP-H 33. Andrzej Zdebski Prezes Zarządu IP-H w Krakowie 34. Alojzy Reinert Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Śląsk 35. Janusz Granat Prezes Zarządu Opolskiej IP-H 36. Mieczysław Łagowski Prezes Zarządu IP-H w Rzeszowie 37. Witold Karczewski Prezes Zarządu IP-H w Białymstoku 38. Jerzy Kowalski Prezes Zarządu Pomorskiej IP-H 39. Ryszard Zbróg Prezes Zarządu Staropolskiej IP-H 40. Wojciech Kruk Prezes Zarządu Wielkopolskiej IP-H 41. Dariusz Więcaszek Prezes Zarządu Pólnocnej Izby Gospodarczej

3 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Biuletyn Promocja gospodarcza na rynku niemieckim (Promotion Newsletter) Nr 1 Październik 2006 Redakcja: Prof. Dr Józef Olszyński Ambasador Tytularny Joachim Thannhäuser I. Sekretarz Ambasady Kamilla Janowska

4 Szanowne Panie, Szanowni Panowie, przekazywany do Państwa rąk nowy biuletyn o wydarzeniach polskiej promocji gospodarczej w RFN oraz naszych bilateralnych stosunkach gospodarczych, choć brzmi to paradoksalnie, ma już swoją wieloletnią tradycję. Przedstawicielstwa Ministerstwa Gospodarki w RFN bez względu na ich zmieniające się na przestrzeni ostatnich 15. lat oficjalne nazwy starały się przygotowywać publikacje, które w zamierzeniach dostarczać miały przesłanek decyzji w złożonej materii polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, podejmowanych przez urzędy, instytucje samorządu terytorialnego i gospodarczego i samych przedsiębiorców. Działania Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji zaspokajać mają przede wszystkim potrzeby w tym także potrzeby informacyjne - przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój na rynku niemieckim. Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza, której krótki zarys przedstawia artykuł wprowadzający do obecnego numeru informatora, mimo obserwowanego od lat intensywnego wzrostu - nie zawsze wolna od różnic interesów i problemów na tym tle ma znaczne możliwości dalszego korzystnego rozwoju. Chcemy, by informator promocyjny wspierał ten proces. W typowym wydaniu biuletyn składał się będzie z 3. części. W pierwszej prezentowane będą informacje i mikroanalizy rynkowe i branżowe. W części drugiej zamieszczane będą doniesienia pracowników WPHI oraz WE o realizowanych i planowanych przedsięwzięciach promocyjnych w Niemczech. W części trzeciej pomieszczać będziemy rozmaitości o polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej. Biuletyn dostarczany będzie elektronicznie do odbiorców instytucjonalnych aktywnych koncepcyjnie i operacyjnie w obszarze promocji gospodarczej miedzy innymi przedstawiciele samorządu gospodarczego i terytorialnego, Ministerstwo Gospodarki, PAIiIZ. Dostępny on będzie także na stronach internetowych WPHI Berlin oraz wspierać będzie informacjami Portal Promocji Eksportu MG. Oddajemy do użytku publikację, której nieokrzepła jeszcze treść i forma, mogły powstać dzięki współpracy z Wydziałem Promocji i Handlu w Kolonii oraz Wydziałami Ekonomicznymi Ambasady oraz Konsulatów Generalnych RP w Niemczech. Mamy nadzieję, że biuletyn zostanie ciepło przyjęty przez Czytelników, a ich uwagi przyczynią się do doskonalenia jego zawartości i kształtu. Berlin, październik 2006 r. Prof. dr Józef Olszyński Ambasador Tytularny Kierownik WPHI w Berlinie Joachim Thannhäuser I. Sekretarz Ambasady WPHI Berlin

5 Spis treści Wprowadzenie I. Informacje i mikroanalizy rynkowe i branżowe 1. Niemiecki przemysł chemiczny 2. Trendy niemieckiego rynku rowerów II. Sprawozdania i zapowiedzi przedsięwzięć promocyjnych 1. Targi Międzynarodowe Targi InterMopro, IntercCool, Inter Meat + Hogatec w Düsseldorfie Międzynarodowe Targi Sprzętu Fotograficznego Photokina w Kolonii 2. Inne XIV. Polsko-Niemiecki Salon Gospodarczy w Kolonii Jesienny festyn Infraneu w Berlinie III. Europejskie Forum Gospodarcze w Witenberdze 23. Międzynarodowy Kongres Logistyki w Berlinie Konferencja Gospodarcza Polska-Niemcy szanse sąsiedztwa w Berlinie Spotkanie przedsiębiorców Gesprächskreis Ostgeschäft w Hanowerze III. Informacje różne 1. Na drodze do fuzji Związku Przemysłu Niemieckiego ze Związkiem Izb Przemysłowo Handlowych? 2. Rozwój gospodarki niemieckiej w I. półroczu Nowe źródła informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w RFN przez firmy zagraniczne 4. Polsko-niemieckie pogranicze perspektywy rozwoju do roku 2020

6 Wprowadzenie Promocja gospodarcza realizowana w Niemczech przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji w Berlinie oraz Kolonii we współpracy z Konsulatami Generalnymi RP ma miejsce w ściśle określonych warunkach. Warunki te są determinowane przez czynniki polityczne, ekonomiczne i instytucjonalnopsychologiczne oraz osiągnięty dotychczas poziom i charakter polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. W relacjach politycznych trwa stały dialog. Istnieje cały szereg wspólnych interesów i płaszczyzn porozumienia. Istnieją też interesy rozbieżne i kwestie sporne. W chwili obecnej nie jest odczuwalny negatywny wpływ zadrażnień politycznych na poziom stosunków gospodarczych, ale utrzymywanie się niezbyt dobrego klimatu może utrudniać przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, a tym samym lokowanie polskich towarów w RFN, i powstrzymywać od decyzji inwestycyjnych niemieckie i polskie podmioty w przyszłości. Bardziej bezpośredni wpływ na bilateralne polsko-niemieckie stosunki gospodarcze ma stan gospodarki niemieckiej. Gospodarka ta od strony jej potencjału należy do największych w świecie (3 pozycja) z 2280 mld euro PKB i ok. 790 mld euro eksportu (1 miejsce w świecie) oraz 630 mld euro importu (nadwyżka w handlu zagranicznym +160 mld euro) i stwarza dla polskich podmiotów niemal nieograniczone możliwości handlu i kooperacji. Z drugiej strony w ujęciu dynamicznym gospodarka cierpi na zjawiska stagnacyjne. Tempo wzrostu PKB było niskie (+1,6% w 2004 r., +0,9% w 2005 r.), przyrosty konsumpcji i importu relatywnie niewielkie, budownictwo notowało recesję, przyrost inwestycji był bardzo ograniczony. Równocześnie występowała znacząca nierównowaga budżetowa (deficyt budżetowy przez 4 ostatnie lata wynosił ponad 3%). W tym samym zakresie wyniki za rok 2006 rysują się optymistycznie. Przyrost PKB powinien wynieść ponad 2,3 % (najprawdopodobniej +2,5%), deficyt budżetowy spadnie o poniżej 3%. Konsumpcja i import ożywiają się. Gospodarka w całości znajduje się w fazie przyspieszenia. Natomiast rok 2007 będzie pod względem wzrostu znowu gorszy (prognozy przewidują 1,4 % wzrostu PKB), ale analitycy liczą na bardziej długofalowe pozytywne skutki obecnie podejmowanych reform budżetowych w gospodarce i sferze społecznej. W sumie stan gospodarki niemieckiej nie stanowi ograniczenia dla handlu i kooperacji z Polską (niski 2,5% udział handlu z Polską w globalnym handlu zagranicznym Niemiec), ale pozytywne, dynamiczne zmiany koniunktury zwiększają zapotrzebowanie importowe, w tym i z Polski. Rynek niemiecki jest specyficznie zorganizowany od strony instytucjonalnej. Wszystkie przedsiębiorstwa, a w dużej części i konsumenci są zorganizowani w liczne związki, izby, stowarzyszenia itp. Upodobanie do organizowania się stanowi cechę, o której podmioty z zagranicy muszą wiedzieć i które muszą uwzględniać w swoich strategiach. W niektórych przypadkach muszą one obowiązkowo uczestniczyć w tym zjawisku (obowiązkowa przynależność do izb rzemieślniczych i/lub przemysłowohandlowych). Przedsiębiorstwa z Polski działając handlowo lub inwestycyjne na rynku niemieckim muszą ponadto uwzględnić uwarunkowania psychologiczne tj. aktualny stan uprzedzeń i stereotypów wobec Polski, Polaków i polskich produktów. Wizerunek Polaków oraz polskiej gospodarki w szczególności uległ w ostatnim dziesięcioleciu bardzo istotnej pozytywnej ewolucji, ale wciąż jest w dużej części społeczeństwa i odbiorców krytyczny. Dobra jakość polskich produktów, udane polskie inwestycje oraz umiejętna działalność marketingowa i promocyjna stwarzają już w chwili obecnej wystarczająco korzystny obszar dla prezentacji pod nazwą Made in Poland, Designed in Poland itd. 1

7 W obecnych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych i instytucjonalno-psychologicznych osiągnęliśmy w relacjach Polska - Niemcy wysoki poziom handlu i inwestycji. Eksport Polski do RFN wyniósł w roku 2005 ponad 20 mld euro (a za 8 miesięcy 2006 r. wzrósł znowu o 20%), import z Niemiec osiągnął również poziom ok. 20 mld euro (a za 8 miesięcy 2006 wzrósł o 16%). Skumulowana wartość inwestycji niemieckich osiągnęła na koniec 2005 r. poziom 12,3 mld euro, a tylko w roku 2005 przyrost wyniósł 1,5 mld euro. Polskie firmy zainwestowały w RFN ponad 0,5 mld euro i stale są obecne w sferze usługowej, w której kapitalizacja jest niewielka, ale wkład w tworzenie PKB znaczący. Polski eksport do Niemiec jest bardzo zróżnicowany przedmiotowo i podmiotowo, choć w tej sferze zachodzą ostatnio zauważalne zmiany. Obecnie ok. 15 tyś. polskich podmiotów eksportuje do Niemiec ponad 3 tyś. pozycji towarowych, ale przed pięcioma laty ilość podmiotów wynosiła ponad 20 tyś., a ilość pozycji towarowych ponad 5 tyś. Niewątpliwie w relacjach gospodarczych Polska - Niemcy zostaje jeszcze duży potencjał dla dalszego rozwoju handlu i inwestycji. Potencjał ten powinien być wykorzystany w obecnej fazie przede wszystkim przez firmy średnie i mniejsze, które doszły do etapu potrzeby ekspansji zagranicznej i najchętniej podejmują ją na najbliższym, sąsiednim rynku. Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji w Niemczech wspólnie z Ministerstwem Gospodarki oraz PAIIZ-em tworzą sieć informacyjno-doradczą oraz oferują logistyczną pomoc w realizacji strategii ekspansji na rynek niemiecki. Jednym z instrumentów działania będzie przekaz informacji poprzez biuletyn informacyjny Promotions-Newsletter, który miejmy nadzieję będzie interaktywnie współredagowany przez naszych odbiorców. Prof. dr Józef Olszyński Ambasador Tytularny 2

8 Informacje i mikroanalizy Niemiecki przemysł chemiczny 1. Sytuacja gospodarcza a podstawowe parametry niemieckiego przemysłu chemicznego Rok 2005 był drugim rokiem z rzędu, w którym w związku z ogólnoświatowym ożywieniem gospodarki nastąpiło znaczne polepszenie koniunktury w niemieckim przemyśle chemicznym. Czynnikiem decydującym o wzroście i znacznym rozszerzeniu produkcji chemicznej w Niemczech był eksport. Całkowite obroty przemysłu chemicznego zamknęły się kwotą 152 mld co oznacza wzrost o 7 % w stosunku do roku poprzedniego. Do zwiększonych obrotów przyczyniły się wyższe ceny producentów przy równoczesnym wzroście zapotrzebowania. Obroty zagraniczne rozwinęły się znacznie lepiej od obrotów na rynku krajowym i przekroczyły ubiegłoroczny poziom o 7,5 % w eksporcie, a w imporcie wzrosły aż o 10%. Ceny produkcji wzrosły o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost cen ropy naftowej spowodował w drugim półroczu znaczny wzrost cen w przemyśle surowców ropopochodnych. Sektor przemysłu chemicznego przysporzył gospodarce niemieckiej 30 mld euro w wymianie handlowej. Główne wskaźniki niemieckiego przemysłu chemicznego Łączna sprzedaż 112,3 135,0 136,4 141,2 152 (w mld ) Produkcja -- +4,1 +0,3 +1,5 + 6 (w procentach do roku poprzedniego) do 2,0 Zatrudnienie (w tysiącach) Eksport 51,8 76,6 86,4 98,5 103,7 (w mld ) Import 32,3 52,7 58,9 64,8 73,2 (w mld ) Wydatki na badania i rozwój 5,3 7,1 7,5 7,7 8,5 (w mld ) Źródło: VCI Rok 2005, w przeciwieństwie do lat poprzednich, był dla niemieckiego przemysłu chemicznego rokiem znacznego wzrostu obrotów i produkcji oraz zwiększonej konkurencji międzynarodowej. Zdaniem 3

9 Informacje i mikroanalizy analityków, nie bez znaczenia okazało się nieznaczne ożywienie w budownictwie, które jest jedną z ważniejszych branż odbiorców przemysłu chemicznego. 2. Struktura produkcji chemicznej Przemysł chemiczny wytwarza szeroką gamę produktów dla wielu dziedzin życia codziennego. Z jednej strony zajmuje się wytwarzaniem półproduktów dla innych gałęzi przemysłu m.in. można do tej grupy zaliczyć wszystkie podstawowe substancje chemiczne z rodziny nieorganicznych związków chemicznych, petrochemikaliów, polimery, i związki specjalne. W roku 2005 ponad 70% wytworzonych przez przemysł chemiczny produktów przeznaczonych było do dalszej przeróbki przemysłowej. Do ważnych odbiorców należą: przemysł samochodowy, przemysł opakowań i przemysł budowlany. Z drugiej zaś strony produkty przemysłu chemicznego mają swoje zastosowanie w takich dziedzinach jak: ochrona zdrowia, środowisko i przemysł spożywczy. Wyroby przemysłu chemicznego w bardzo szerokim zakresie mają swój wpływ na standardy życia codziennego. Struktura produkcji chemicznej w roku 2005 w mld Chemikalia specjalne 20,9 4 9,5 5,2 19, ,8 Polimery Petrochemikalia i zw iązki poch. Nieorganiczne chemikalia podst. Środki piorące i pielęgnacji ciała Chemikalia rolnicze Farmaceutyki Źródło: VCI Innowacje i zmiany strukturalne wprowadzane w przemyśle chemicznym powodują, że szeroka gama wyrobów ulega ciągłym zmianom. Największy udział w produkcji wytworzonej przemysłu chemicznego w roku aż 26% - posiadały substancje specjalne. Kolejne miejsca zajmowały polimery i wyroby farmaceutyczne. Niemiecki przemysł chemiczny liczy ponad 3300 zakładów produkcyjnych, wśród nich małe i średnie przedsiębiorstwa ( zatrudnienie do 500 osób ) stanowiły w roku 2005 ponad 95%. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do innych branż tzw. stan średni w przemyśle chemicznym nie stanowi grupy poddostawców, a jest klientem dużych zakładów produkcyjnych. 4

10 Informacje i mikroanalizy Geograficzne centrum niemieckiego przemysłu chemicznego usytuowane jest wzdłuż Renu, w Północnej Nadrenii-Westfalii, Hesji i Nadrenii-Palatynacie. Tradycyjnym centrum przemysłu chemicznego w nowych krajach związkowych jest Saksonia-Anhalt. Na mapie gospodarczej Niemiec przemysł chemiczny zajmuje poczesne miejsce- udział przedsiębiorstw chemicznych w obrotach przemysłu przetwórczego wynosi ponad 12% co daje 4 miejsce wśród przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem. Przy średnim wzroście na poziomie 1,9% na przestrzeni lat 1991 do 2005 wzrost produkcji w przemyśle chemicznym był wyższy niż w całym przemyśle przetwórczym. 3. Pozycja niemieckiego przemysłu chemicznego na rynkach światowych. Niemcy są po Stanach Zjednoczonych i Japonii trzecim producentem przed, Francją, Chinami i Włochami, na świecie. W niemieckim przemyśle chemicznym zatrudnionych jest więcej pracowników niż w przemyśle japońskim lub w europejskich krajach sąsiadujących z Niemcami. Udział regionów w światowych obrotach produktami chemicznymi w % Unia Europejska 31,4 Azja 31,5 Ameryka Północna 25,1 Ameryka Łacińska 5,7 Kraje Europy Środ. i Wsch. 4,4 Afryka 0,9 Pozostałe kraje 1, Razem: 100,00 Udział przedsiębiorstw niemieckich w obrotach produktami chemicznymi krajów UE wyniósł w roku 2005 ponad 25% i tym samym zapewnił co czwarte miejsce pracy w przemyśle chemicznym Europy. W roku 2005 wartość eksportu niemieckich produktów chemicznych wyniosła 103,7 mld. Na przestrzeni ostatnich 13-tu lat niemiecki eksport produktów przemysłu chemicznego uległ podwojeniu. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych przemysł chemiczny kieruje się jedynie zapotrzebowaniem rynku wewnętrznego, niemiecki przemysł chemiczny zorientowany jest w głównej mierze na potrzeby rynków zagranicznych. Wysoki, bo aż 68% udział eksportu w obrotach przemysłu chemicznego, unaocznia wysoką konkurencyjność niemieckiego przemysłu na rynkach zagranicznych. Głównymi odbiorcami niemieckich produktów chemicznych są kraje Unii Europejskiej i kraje NAFTA. Sprzedaż do krajów Europy Środkowo-Wschodniej zrównała się w roku 2005 z poziomem dostaw na rynki Azji i Japonii (por. tabela). Eksport produktów chemicznych z Niemiec w mld EUR Region Unia Europejska 27,1 30,2 41,1 46,8 64,9 NAFTA 3,0 4,1 9,1 9,6 10,4 Azja płd. + Japonia 3,6 5,4 7,5 7,6 11,6 Kraje EŚW 1,7 3,0 6,6 8,9 11,4 Inne 6,3 7,6 12,3 13,5 5,4 5

11 Informacje i mikroanalizy Jednocześnie w ramach globalnego podziału pracy udział importu w zaspokajaniu popytu rynku wewnętrznego na produkty chemiczne Niemiec odgrywa coraz większą rolę. Import produktów chemicznych wyniósł w roku 2004 ok. 66,5 mld i było to podwojenie obrotów w stosunku do roku 1991, podczas gdy obroty na rynku wewnętrznym pozostały na tym samym poziomie. W roku 2004 przemysł chemiczny osiągnął nadwyżkę w obrotach międzynarodowych w wysokości 29,9 mld. W zdobywaniu rynków zagranicznych, niebagatelną rolę odgrywają inwestycje bezpośrednie wykorzystujące przewagę, jaką daje usytuowanie siedziby oddziału na danym rynku. Udział niemieckich przedsiębiorstw chemicznych w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych wyniósł w roku 2004 ponad 39,7 mld W stosunku do roku poprzedniego był to spadek o ponad 2 mld. Do najważniejszych zagranicznych miejsc lokalizacji należą USA i kraje Unii Europejskiej. Coraz większą rolę w lokowaniu inwestycji odgrywają jednak również kraje Azji i Europy Środkowo-Wschodniej Z kolei w Niemczech, jako kraju lokalizacji zagranicznych przedsiębiorstw zakłady należące do zagranicznych inwestorów, zatrudniające ponad pracowników - osiągnęły obroty przekraczające 48 mld EUR. Import i obroty niemieckiego przemysłu chemicznego Niemiecki import w mld Sprzedaż krajowa w mld 4. Konkurencyjność i restrukturyzacja przemysłu Globalizacja gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach podejmowanie działań zmierzających do sprostania coraz większej konkurencji międzynarodowej. Przedsiębiorstwa reagują na ten nacisk restrukturyzacją swoich obszarów działania. Porównując przemysł chemiczny z roku 1991 z przemysłem chemicznym roku 2005, nie sposób nie zauważyć, że branża chemiczna rozwinęła się w kierunku wysokiej specjalizacji. Na początku lat 90-tych branża chemiczna była zdominowana przez wielkie koncerny chemiczne o bardzo zdywersyfikowanej strukturze produkcyjnej. W ostatnim okresie duże koncerny ograniczyły swoje obszary działania i tak np. w przemyśle petrochemicznym gama produkcji uległa znacznemu zawężeniu. 6

12 Informacje i mikroanalizy 10 największych niemieckich przedsiębiorstw chemicznych (2004) Przedsiębiorstwo Sprzedaż łącznie z filiami zagranicznymi w mln euro Zatrudnienie łącznie z filiami zagranicznymi 1 BASF AG Bayer AG Degussa AG Henkel KGaA Boehringer Ingelheim Fresenius AG Lanxess AG Merck KGaA Schering AG Beiersdorf AG Źródło: VCI Przedsiębiorstwa niemieckie, aby utrzymać swoją przewagę na rynku, zmuszone są do wprowadzania innowacji technicznych, ponieważ niemiecki przemysł chemiczny nie jest w stanie konkurować na rynkach międzynarodowych niskimi wynagrodzeniami lub tanimi surowcami. Musi wykorzystać strategiczną przewagę jaką daje niepowtarzalna wiedza i inwestować w badania i rozwój tak aby w rezultacie uzyskać wysokiej jakości produkty mogące konkurować na rynkach międzynarodowych. Wydatki na rozwój i badania w niemieckich przedsiębiorstwach chemicznych, mimo ich dosyć trudnej sytuacji, są nadal na bardzo wysokim poziomie w roku 2005 wyniosły ponad 8,5 mld - co ósmy zatrudniony w przemyśle chemicznym był zatrudniony w badaniach i rozwoju. Przed sześciu laty wśród producentów chemicznych udział wydatków na badania i rozwój w wytworzonym dochodzie brutto był jedynie w Japonii i Wielkiej Brytanii wyższy niż w Niemczech. Przemysł chemiczny jest nadal jednym z ważniejszych i najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Niemieckie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego zatrudniały w roku 2005 średnio pracowników, będąc tym samym szóstym pracodawcą na niemieckim rynku pracy przemysłu przetwórczego. Ponad 80% miejsc pracy w przemyśle chemicznym uzależnione jest od eksportu. Branża chemiczna jest nie tylko ważnym ale również bardzo atrakcyjnym miejscem pracy. Zatrudnieni w przemyśle chemicznym ze względu na osiąganą wysoką wydajność jak i wysoki poziom wykształcenia zawodowego w stosunku do zatrudnionych w innych branżach otrzymują wysokie wynagrodzenie. Średni zarobek roczny brutto w branży chemicznej wyniósł i jest o ponad 20% wyższy niż w innych gałęziach przemysłu przetwórczego. 5. Perspektywy na rok 2006 Koniunktura w niemieckim przemyśle chemicznym w pierwszym kwartale roku 2006 wykazywała nadal wzrost, mimo, że nieco osłabła dynamika. W stosunku do IV. kwartału roku 2005 produkcja wzrosła o 3%. Uległ wyraźnemu polepszeniu ogólny nastrój w branży chemicznej. Przeprowadzona przez instytut IFO 7

13 Informacje i mikroanalizy ankieta wśród przedsiębiorstw z branży chemicznej wykazała duże zadowolenie przedsiębiorców z osiągniętych wyników. Według analityków trend wzrostowy zdoła się utrzymać przez cały bieżący rok. Przewidywania na drugą połowę roku 2006 są w dalszym ciągu optymistyczne. Przemysł przetwórczy zanotuje w roku bieżącym, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadek przyrostu w związku ze zmniejszonym wzrostem pozagospodarczym oraz słabszym popytem wewnętrznym. Wzrost produkcji w przemyśle przetwórczym zgodnie z najnowszą prognozą instytutu DIW spadnie z poziomu 3,2% osiągniętego w roku ubiegłym do poziomu 2,1%. Podyktowane to jest przede wszystkim znaczącym spadkiem składanych zamówień przez największych odbiorców produktów przemysłu chemicznego jakimi są przemysł samochodowy i przemysł elektrotechniczny. Wspólna prognoza przedstawiona przez niemiecki rząd oraz wiodące instytuty ekonomiczno-gospodarcze przewiduje przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w Niemczech. Zakładany wzrost w 2006 roku ma wynieść wg prognoz 2,1%. W takim przypadku, przemysł chemiczny charakteryzujący się cyklicznością, po fazie spadkowej rozpocząć może fazę wzrostu. Warunkiem byłoby utrzymanie się wzrostu inwestycyjnego i konsumpcyjnego w niemieckiej gospodarce. Podsumowując można oczekiwać, że rok 2006 przyniesie wzrost produkcji chemicznej na poziomie 2,5%. Wzrost cen produkcyjnych osiągnie poziom nieco niższy niż w roku ubiegłym i osiągnie 2,8%, co w rezultacie przyniesie ogólny wzrost obrotów przemysłu chemicznego do poziomu 6,5%. Szacunki te mogą napawać branżę chemiczną dużym optymizmem. 6. Wymiana handlowa Polska Niemcy, inwestycje bezpośrednie Rok 2005 był zarówno w polskim jak i niemieckim przemyśle chemicznym kolejnym rokiem wysokiej dynamiki handlu zagranicznego. W Polsce zanotowano wzrost eksportu chemikaliów w stosunku do roku 2004 aż o 24,5% - do poziomu mln - przy jednoczesnym wzroście importu na poziomie 12% mln. Deficyt w polskim handlu zagranicznym chemikaliami wyniósł w roku mln. Mimo procentowej przewagi wzrostu eksportu nad importem, przyrost w wartościach absolutnych był minimalnie wyższy dla importu, co spowodowało wzrost deficytu w handlu chemikaliami. Odwrotna sytuacja ma miejsce w niemieckim handlu zagranicznym wyrobami przemysłu chemicznego. Przewaga eksportu nad importem jest dosyć znaczna. Wyniki w eksporcie za rok 2005 zamknęły się kwotą 103,7 mld, a w imporcie 73,2 mld. Dodatnie saldo w obrotach wyniosło ponad 30 miliardów. Wymiana handlowa wyrobami przemysłu chemicznego między Polską a Niemcami za rok 2005 przedstawia się następująco: eksport z Polski do Niemiec - 582,7 mln import z Niemiec do Polski ,2 mln W zakresie bezpośrednich inwestycji w branży chemicznej, Polska nie jest dla dużych koncernów chemicznych z Niemiec rynkiem zbyt atrakcyjnym. Koncerny chemiczne takie jak: BASF, Bayer czy Degussa, ograniczyły swoją aktywność w Polsce jedynie do otworzenia oddziałów. 8

14 Informacje i mikroanalizy Poza zaangażowaniem koncernu Beiersdorf AG z Hamburga wykupienie w roku 1997 w ramach prywatyzacji zakładów Pollena-Lechia z siedzibą w Poznaniu - w późniejszym zaś okresie NIVEA Polska S.A. oraz firmy Petro Carbo Chem PCC z Duisburga - wykup dolnośląskich zakładów Rokita S.A. oraz przejęcie w roku 2006 następnych dwóch zakładów chemicznych Zakładów Azotowych Tarnów oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn (akcje za ponad 500 mln PLN), żadne większe bezpośrednie inwestycje niemieckich nie były dokonywane. Inne inwestycje polskiego przemysłu chemicznego w Niemczech: wykup w północnych Niemczech ponad 500 stacji paliwowych za sumę 194 mln przez PKN Orlen; wykupienie zakładów produkcji granulatu poliestrowego KUAG w miejscowości Oberbruch przez polską firmę Boryszew S.A. za 5,5 mln ; przejęcie niemieckiej firmy produkującej wyposażenie łazienek (tworzywa sztuczne) HOESCH GmbH przez SANPLAST z Polski za 20 mln ; przejęcie niemieckiej firmy Condomi AG przez polską spółkę córkę UNIMIL S.A. wartość inwestycji ca. 16 mln ; Poza inwestycją dokonaną przez PKN Orlen, pozostałe polskie przedsiębiorstwa z branży chemicznej dokonują inwestycji w sektorze MSP, czyli w firmach zatrudniających do 500 pracowników. Jest to zresztą największa grupa przedsiębiorstw działających w niemieckim przemyśle chemicznym. Wejście w życie unijnej dyrektywy REACH spowoduje najprawdopodobniej wśród wielu MSP produkujących specjalne substancje chemiczne, spore problemy finansowe. Stwarza to dla polskich przedsiębiorstw możliwość przejęcia lub inwestycji kapitałowych w firmach niemieckich.. Zaangażowanie takie, wielu przypadkach dawać może możliwość uzyskania dostępu do wiedzy i nowych technologii. Źródła: Analiza sporządzona została na podstawie danych: VCI Verband der Chemie Industrie Związek Niemieckiego Przemysłu Chemicznego, BDI Bundesverband Deutscher Industrie Związek Przemysłu Niemieckiego,Destatis Federalny Urząd Statystyczny, Deutsche Bauchemie e.v. Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Chemii Budowlanej, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Opr.: Tomasz.Urbański WPHI Berlin Trendy niemieckiego rynku rowerów Uprzywilejowanie rowerzystów w ruchu drogowym dobra ochrona prawna i łatwość przemieszczania w miejskim ruchu drogowym przekonanie o znaczeniu ruchu dla utrzymania zdrowia, ale także rosnące koszty paliw i nowe rozwiązania techniczne ułatwiające jazdę rowerem, to niektóre tylko z powodów, niesłabnącego zainteresowania tym środkiem transportu w RFN. W Niemczech ok osób jest zatrudnionych w produkcji rowerów lub ich części. Do tej liczby należy dodać ok osób zajmujących się naprawą bądź sprzedażą detaliczną rowerów. Dane statystyczne wskazują, że na początku 2005 r. w posiadaniu gospodarstw domowych znajdowało się 63,3 mln rowerów. W ciągu ostatnich 5 lat liczba ta wzrosła o 2,5 mln. Przeciętnie na 100 9

15 Informacje i mikroanalizy gospodarstw domowych przypada 178 rowerów. Brak roweru deklaruje jedynie 20 % gospodarstw domowych. W roku 2004 na niemiecki rynek trafiło 4,7 mln rowerów - 52 % spośród nich to niemiecka produkcja krajowa, pozostała część pochodziła z importu. Najwięksi dostawcy zagraniczni (wg udziału w rynku) 1. Tajwan 9 % 2. Wietnam 3. Polska 7 % 6 % 4. Litwa 5 % 5. Włochy 3 % 6. Holandia 2 % 7. Węgry 2 % 8. Francja 2 % 9. Hiszpania 2 % 10. Bułgaria 1 % 11. Pozostałe 9 % W pierwszym półroczu 2005 r. w RFN sprzedano 2,95 mln rowerów, z czego 49 % pochodziło z importu. Było to nieco mniej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Liczba rowerów kształtowała się w RFN w latach następująco: (w mln sztuk) Głównymi kanałami sprzedaży rowerów w RFN są (wg udziału w rynku): specjalistyczne sklepy rowerowe 52 % supermarkety, markety budowlane i detaliczne sklepy spożywcze 41 % sprzedaż wysyłkowa, handel internetowy i pozostałe formy sprzedaży 7 % 10

16 Informacje i mikroanalizy Popularność poszczególnych typów rowerów na niemieckim rynku przedstawia się następująco: 1. rowery trakkingowe 28 % 2. rowery miejskie 27 % 3. rowery typu ATB 15 % 4. rowery górskie (MTB) 9 % 5. rowery typu cross 7 % 6. rowery typu MTB look 4 % 7. rowery młodzieżowe 4 % 8. rowery dziecięce 3 % 9. rowery holenderskie 2 % 10. rowery pozostałych typów 1 % Aktualnie odnotowuje się istotną tendencję wyposażania rowerów w systemy nawigacji satelitarnej. Dotyczy to w szczególności rowerów górskich. Interesujący jest fakt posiadania przez Pocztę Niemiecką (Deutsche Post AG) ok rowerów służbowych - z czego jest codziennie użytkowanych. W RFN istnieje dobrze rozwinięta i stale rozwijająca się sieć wypożyczalni rowerów typu Bett & Bike - najczęściej zlokalizowanych przy hotelach, pensjonatach, schroniskach młodzieżowych i obiektach agroturystycznych. Ok danych teleadresowych takich jednostek, certyfikowanych przez ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.) znajduje się w portalu: Warto zaznaczyć, że ilość tego typu certyfikowanych wypożyczalni gwałtownie wzrasta - w roku 1995 było ich zaledwie 216, w 2005 r. już a obecnie niemal Innym perspektywicznym systemem wynajmu rowerów jest stosowany przez monachijską firmę Call a bike (posiadającą aktualnie rowerów) system elektroniczny, umożliwiający odbiór i parkowanie przy budkach telefonicznych. Szanse na zwiększenie popytu na rynku rowerów w RFN są związane z nowymi preferencjami spędzania wolnego czasu. W roku ,7 % Niemców korzystało z roweru podczas urlopu. W 2005 r. odsetek ten wyniósł już 45,4 %. Interesująco przedstawia się sytuacja firm produkujących rowery w skali świata. Spośród 25 największych, notowanych na giełdach firm, 13. z nich odnotowało na koniec 2005 r. wzrost, a 12 spadek akcji w stosunku do końca roku Akcje grupy Accell (zrzeszającej takie marki, jak Batavus, Koga Miyata, Winora, czy Hercules) wzrosły o 29,9 %. Niektóre firmy indyjskie zanotowały nawet 100 % wzrostu akcji. Ceny rowerów na niemieckim rynku, z uwagi na jego konkurencyjność, są zależne głównie od trendów mody i stopnia nasycenia produktu nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i elektronicznymi. Dostępność terytorialna niemieckiego rynku dla polskich producentów, przekładająca się na stosunkowo niskie koszty transportu (zwłaszcza uwzględniając rosnące ceny paliw), jak również istotny wpływ kosztów robocizny na ostateczną cenę produktu, są niektórymi tylko atutami polskich firm planujących wejście lub obecnych na rynku niemieckim (Źródła: informacje ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. - Europäischer Radfahrer Verband -www.ecf.com; Zweirad-Industrie-Verband - Opr.: Roman Szrama - WPHI Kolonia 11

17 Sprawozdania i zapowiedzi Targi Targi InterMopro, InterCool, InterMeat + Hogatec W dniach września br. odbyły się w Düsseldorfie tradycyjne, coroczne Międzynarodowe Targi Wyrobów Mlecznych, Mrożonek i Przetworów Mięsnych InterMopro, InterCool, InterMeat. Ogólna liczba wystawców przekroczyła w tej edycji targów firm, w tym 60 % stanowiły przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej. Znacząco więcej było przedsiębiorstw z państw kandydujących tj. Rumunii i Bułgarii. Z Polski udział wzięło 7. firm. Targi odwiedziło ponad fachowców, głównie handlowców reprezentujących wszystkie światowe sieci handlu spożywczego oraz przedstawiciele gastronomii i sieci hotelowych. Impreza jest dostępna tylko dla osób zawodowo związanych z branżami prezentowanymi na targach. Oceniając prezentowaną ofertę producentów żywności można zauważyć wzrastającą tendencję do poszerzania palety wyrobów z segmentu tzw. zdrowej żywności, oraz powolne odchodzenie od stosowanie konserwantów na rzecz zmian w technologii przechowywania i transportu żywności. Oznakowanie firm polskich, które wystąpiły o dofinansowanie było prawidłowe i widoczne. Również materiały promocyjne niektórych przedsiębiorstw oznakowane były informacją i oznakowaniem świadczącym o wsparciu finansowym. Równolegle do targów InterMopro, InterCool, InterMeat odbywały się targi wyposażenia hotelowego HOGATEC. Polska była reprezentowana przez 9 przedsiębiorstw z branży meblowej, wyposażenia kuchennego i akcesoriów kuchennych. Znaczenie opisywanych targów wzrasta, o czym świadczyć mogą liczby: ponad 510 wystawców, zwiedzających. Opr. Ziemowit Pieniężny/WPHI - Kolonia Bliższe informacje: Międzynarodowe Targi Sprzętu Fotograficznego PHOTOKINA Międzynarodowe Targi Sprzętu Fotograficznego PHOTOKINA, które odbyły się w dniach r. w Kolonii, należą do największych targów branży fotograficznej. Wystawcy Targów reprezentują wszystkie rodzaje urządzeń i usług związanych z fotografią, przede wszystkim najnowocześniejsze w skali świata rozwiązania z tej dziedziny, takie jak aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, ogromnej wielkości płaskie ekrany, czy sprzęt niezbędny do wywoływania i obróbki zdjęć. W tegorocznej edycji targów odbywających się w cyklu dwuletnim, udział wzięło 1579 wystawców z 46 państw w tym 8. firm z Polski. Liczbę gości odwiedzających targi szacuje się na , z czego ok. 25 % to goście spoza Niemiec (ze 153 krajów). Wystawcy otrzymali do dyspozycji m/2 powierzchni targowej. Specyfiką targów było organizowanie prze duże firmy występów artystycznych z udziałem piosenkarek i modelek oraz intensywne wykorzystanie sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego. Przedstawiciele wszystkich polskich firm obecnych na Targach byli zadowoleni z zainteresowania z jakim spotkali się wśród gości targów. Opr.: Roman Szramka /WPH I - Kolonia Bliższe informacje: 12

18 Sprawozdania i zapowiedzi Inne XIV. Polsko-Niemiecki Salon Gospodarczy W dniu r. odbył się w pomieszczeniach recepcyjnych WPHiI w Kolonii czternasty z rzędu salon gospodarczy, tradycyjnie organizowany przez Wydział. Głównymi jego gośćmi byli: Solange Olszewska wiceprezes Solaris Coach oraz prof. Karl-Heinz Knoop inwestor niemiecki w Polsce (firma Riela). Temat przewodni spotkania Europa rückt näher wzbudził interesującą wymianę zdań, głównie dotyczącą specyfiki rynków Polski i Niemiec. Spotkanie moderowała dziennikarka, specjalizująca się w zakresie komunikacji międzykulturowej, p. dr Henriette Ullmann. Na zakończenie salonu zaprezentowano DVD reklamujące gospodarcze, kulturalne i turystyczne walory Krakowa. Opr. Roman Szramka/WPHI - Kolonia Bliższe Jesienny festyn Infraneu W dniu 22 września br. odbył się w Berlinie festyn Naczelnego Zrzeszenia ds. Odbudowy w Niemczech Wschodnich. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie tradycyjnie już był współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Tegoroczna impreza INRFANEU odbywała się pod hasłem Die neue Seidenstrasse beginnt an Elbe und Spree i była ukierunkowana na intensyfikację współpracy Berlina z sąsiadami wschodnimi eksponując w sposób szczególny Polskę. W imprezie INFRANEU uczestniczyli przedstawiciele władz federalnych, deputowani do Bundestagu oraz parlamentów landowych, rządów Brandenburgii, Saksonii Anhalt, Senatu Berlina, ambasadorowie i dyplomaci z 28 krajów, przedstawiciele organizacji gospodarczych, w tym DIHK, BDI, dziennikarze niemieccy, polscy oraz z innych krajów akredytowani w Niemczech, przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowych oraz kulturalnych. Impreza cieszyła się znakomitą frekwencją, ogólnie wzięło w niej udział ok. 500 osób. Otwarcia imprezy dokonali Przewodniczący INFRANEU dr Lothar de Maiziere, urzędujący V-ce Przewodniczący - dr Dieter Flämmig, Radca w WPHI Ambasady RP dr Adam Zaborowski oraz Radca Ambasady Mongolii Nyamaa Erdenetsogt. Ze strony polskiej w imprezie uczestniczył Kierownik WPHI, Ambasador tytularny J. Olszyński. Podkreślenia wymagają przyjazne akcenty w wystąpieniach przedstawicieli Kierownictwa INFRANEU, akcentujące szczególną, historyczną odpowiedzialność Niemiec za rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów z Polską, podkreślające dobrze rozwijającą się współpracę gospodarczą ( Niemcy są dla Polski pierwszym partnerem handlowym i czwartym inwestorem ), rozwój wymiany turystycznej w obydwu kierunkach, deklarujące zaangażowanie tej organizacji na rzecz rozwijania polsko niemieckiej współpracy. W ramach polskiego udziału zorganizowano stoisko informacyjne WPHI na którym były prezentowane materiały promocyjne Ministerstwa Gospodarki, PAIiIZ, Ministerstwa Skarbu Państwa, Polskiej Organizacji Turystycznej, oferty Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parki Technologiczno- Przemysłowe oraz oferty inwestycyjne polskich gmin laureatów konkursu na najlepszą gminę organizowanego przez KIG. Zimową ofertę turystyczną w polskie góry prezentował jeden z najlepszych touroperatorów turystycznych - Centrum Hotelowo Turystyczne TRIP z Zakopanego. Polskie akcenty kulturalne na tej imprezie stanowiły znakomicie przyjęte występ Iwony Kowalkowskiej solistki operowej, profesor w Akademii Muzycznej w Warszawie. Impreza stanowiła także dobrą okazję do promocji kuchni polskiej. przez naszych artystów program kulturalny. Opr. dr Adam Zaborowski/WPHI Berlin Bliższe informacje: III. Europejskie Forum Gospodarczego w Witenberdze/Meklenburgia Przedpomorze W dniach października w miescie Lutra Witenberdze, odbyła się impreza promocyjna pt. III Europejskie Forum Gospodarcze, której organizatorami były Sparkasse Wittenberg, Europa-Union Deutschland, Towarzystwo Wspierania Gospodarki w Witenberdze oraz zamek Kropstaedt. Wydział 13

19 Sprawozdania i zapowiedzi Inne Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie był tradycyjnie już współorganizatorem tego przedsięwzięcia, którego głównym celem było umożliwienie przedsiębiorcom z regionów, biurom, zrzeszeniom regionalnym, nawiązanie bezpośrednich kontaktów. Oprócz podmiotów gospodarczych polskich i niemieckich w Forum uczestniczyły placówki dyplomatyczne oraz podmioty gospodarcze z Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Szwajcarii, Estonii i Łotwy. Ambasadę RP reprezentował Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji prof. J. Olszyński oraz pracownicy WPHI obsługujący stoisko informacyjne i przygotowujący polskie wystąpienie. Opisywane przedsięwzięcie promocyjne składało się z prezentacji ofert uczestniczących w nim podmiotów gospodarczych, giełdy kooperacyjnej i indywidualnych rozmów handlowych oraz ich kontynuacji w wybranych przez uczestników przedsiębiorstwach, bądź u wybranych partnerów. W ramach polskiego udziału zorganizowano stoisko informacyjne WEH na którym były prezentowane materiały promocyjne Ministerstwa Gospodarki, PAIiIZ, Ministerstwa Skarbu Państwa, Polskiej Organizacji Turystycznej, oferty Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parki Technologiczno-Przemysłowe oraz oferty inwestycyjne polskich gmin laureatów konkursu na najlepszą gminę zorganizowanego przez KIG. Swoją ofertę na stoiskach prezentowały oraz uczestniczyły w giełdzie kooperacyjnej podmioty gospodarcze z Polski :Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A., SOLANKI Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o., Grupa Hotelowo-Turystyczna TRIP z Zakopanego. Należy podkreślić, że partnerami polskich firm w rozmowach byli potencjalni inwestorzy, przedstawiciele niemieckich Kas Ubezpieczeniowych, touroparatorzy turystyczni, przedstawiciele biur podróży i firm zainteresowanych ofertą incentive do Polski.. Jednym z elementów promocji był także pokaz mody polskiej przygotowany przez Instytut Włókien Naturalnych z Poznania, na którym zaprezentowano bardzo dobrze przyjęte kolekcje ekologiczne wykonane z surowców naturalnych, odznaczające się walorami zdrowotnymi, atrakcyjne wzorniczo ( od sportowych, poprzez ubiory dnia codziennego aż po odzież wizytową ) na jesień i zimę oraz kolekcję letnią. Należy podkreślić, że organizatorzy oprócz uczestników Forum zaprosili na pokaz mody przedstawicieli domów towarowych, centrów handlowych, boutików z całego powiatu Wittenberga oraz sprzedawców z Poczdamu Opr. dr Adam Zaborowski/WPHI - Berlin Bliższe informacje: 23. Międzynarodowy Kongres Logistyki W dniach października 2006r. odbył się w Berlinie 23. Międzynarodowy Kongres Logistyki pod hasłem: Ludzie sieci technologie. Ponad 3000 uczestników z ponad 43. krajów wzięło udział w seminariach, wystawach i prezentacjach. Międzynarodowy charakter kongresu podkreśliło 130.referentów i moderatorów z 13 państw. W roku bieżącym krajem gościem kongresu była Federacja Rosyjska. Liczna delegacja przedstawicieli organizacji rządowych na czele z Ministrem Transportu Igorem Levitinem prezentowała uczestnikom kongresu w swoich wystąpieniach Federację Rosyjską jako rynek wyzwań i przyszłości oraz wielkich możliwości inwestycyjnych. W trakcie kongresu zostało podpisane porozumienie o dalszym rozwoju połączeń kolejowo-promowych pomiędzy niemieckimi portami nadbałtyckimi a portami Federacji Rosyjskiej przez Ministra Transportu Wolfganga Tiefensee i Ministra Levitina. Jak corocznie, jury złożone z przedstawicieli branży, nauki i świata dzeinnikarskiego przyznało nagrodę naukową w dziedzinie logistyki. I miejsce i nagrodę w wysokości 10 tys. EUR otrzymał dr Gernot Liedtke z Uniwersytetu Karlsruhe. Przez ponad 23 lata swego istnienia kongres logistyczny stał się niezmiernie ważną i istotną platformą wymiany doświadczeń, informacji i innowacji dla branży transportowej i logistycznej. Opr. Tomasz Urbański/WPHI - Berlin Bliższe informacje: 14

20 Sprawozdania i zapowiedzi Inne Konferencja gospodarcza Polska-Niemcy szanse sąsiedztwa Berlin, r. We współpracy ze berlińską izbą przemysłowo-handlową, senatem Berlina i innymi, WPHiI w Berlinie realizować będzie konferencję, która zgromadziła wielu prominentnych referentów : p. Andrzeja Kaczmarka Sekretarza Stanu w MG i jego niemieckiego odpowiednika p. Joachim Wuermelinga, p. Haralda Wolfa Senatora ds. Gospodarki Senatu Berlina, p. Larsa Bosse Dyrektora Generalnego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo- Handlowej, p. Andrzeja Kanthaka Prezesa PAIiIZ oraz wiele innych znakomitości. Spotkanie wzbogacone zostanie o uwagi przedsiębiorców polskich i niemieckich o ich doświadczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w odpowiednio RFN i Polsce. Opr. Joachim Thannhäuser/WPHI - Berlin Bliższe informacje: Spotkanie przedsiębiorców Gesprächskreis Ostgeschäft Hanower, r. Hanowerska izba przemysłowo-handlowa we współpracy z WPHiI w Berlinie proponują przedsiębiorcom niemieckim prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą w Polsce cykliczne spotkanie, którego tematem są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, z akcentem na prowadzenie negocjacji handlowych. Roboczy charakter spotkania determinuje dobór referentów, którymi są przedstawiciele firm i instytucji z terenu Dolnej Saksonii, realizujących w Polsce projekty gospodarcze i projekty z otoczenia gospodarczego. Opr. Joachim Thannhäuser/WPHI - Berlin Bliższe informacje: Informacje różne Na drodze do fuzji Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI) ze Związkiem Niemieckich Izb Przemysłowo Handlowych (DIHT)? Prezydenci Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego (BDI) Jürgen Thumann oraz Niemieckiego Związku Izb Przemysłowych i Handlowych (DIHK) Ludwig Georg Braun podpisali list intencyjny w sprawie zacieśnienia współpracy między związkami. Nie wykluczają oni również fuzji wyżej wymienionych organizacji. Wspólne działanie mają wzmocnić ich pozycję w RFN jak również na arenie międzynarodowej (głównie UE) w dyskusjach i decyzjach dotyczących kształcenia zawodowego, liberalizacji międzynarodowej współpracy gospodarczej. Przewiduje się również włączenie do tej współpracy Niemieckiego Związku Pracodawców (BDA) oraz związków izb rzemieślniczych. Idea współpracy BDI i DIHK nie jest jednak pierwszą tego typu inicjatywą. W końcu czerwca br. DIHK zacieśniła współpracę z Centralnym Związkiem Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) zaś 19. września br. prezydenci Federalnego Związku Małych i Średnich Przedsiębiorstw Handlu Detalicznego (BAG) prof. Dr Helmut Merkel i Głównego Związku Handlu Detalicznego (HDE) Hermann Franzen, podjęli decyzję o kooperacyjnym przystąpieniu BAG do HDE, która to konsolidacja wzmocnić ma skuteczność werbalizacji interesów handlu detalicznego wobec polityki niemieckiej i europejskiej. (Źródło: FAZ nr 225/ ; Newsletter BAG/ Opr.: Marta Czapnik; Joachim Thannhäuser WPHI - Berlin) Rozwój niemieckiej gospodarki w I. półroczu 2006 roku W ostatnim okresie zaobserwowano dynamiczny rozwój niemieckiej gospodarki, do którego przyczyniły się wszystkie sektory gospodarcze. Popyt krajowy został ożywiony dzięki zwiększonym wydatkom na inwestycje, wzrosła produkcja. Poprawa sytuacji nastąpiła również w sektorze usług. Ogólnie 15

21 liczba bezrobotnych spadła. Według analityków rynku, sytuacja ta będzie się utrzymywać w najbliższych miesiącach. Wzrost koniunkturalny w sektorze produkcyjnym uwarunkowany jest ożywioną działalnością w zakresie budownictwa, do którego rozwoju przyczyniły się zarówno popyt krajowy jak i zagraniczny. Podobna tendencja wzrostowa utrzyma się w nadchodzących miesiącach. Produkcja przemysłowa zwiększyła się o 2.3% - w porównaniu dwumiesięcznym o 1.4% (lipiec/sierpień w stosunku do miesięcy maj/czerwiec) a w porównaniu kwartalnym o 2.0% (czerwiec/lipiec/sierpień do marzec/kwiecień/maj). Za dalszym wzrostem w sektorze przemysłu przemawia przede wszystkim zwiększony popyt na towary przemysłowe z kraju i spoza jego granic. Liczba zleceń od sierpnia została stopniowo zwiększona o 3.7% - w porównaniu dwumiesięcznym (lipiec/sierpień do maj/czerwiec) liczba ta osiągnęła 4.3%. Sytuacja przedstawia się podobnie w sektorze budownictwa, gdzie wzrost od sierpnia wynosi 1.2%, a w porównaniach dwumiesięcznym i kwartalnym odpowiednio 3.5% i 7.8%. Liczba zamówień wzrosła tutaj o 3.4% w stosunku do trzech ostatnich miesięcy. W pierwszej połowie roku wzrosły również wydatki konsumentów w stosunku do okresu wcześniejszego. Obroty handlu detalicznego znajdują się obecnie w fazie stagnacji. Handel zagraniczny przebiegał raczej bez większych zmian z silnie zwyżkowymi tendencjami w pierwszej połowie roku. Przywóz towarów, choć w porównaniu do ubiegłego miesiąca został zmniejszony (- 0.4%), zwiększył się w porównaniu kwartalnym o 3.3%. Bilans handlowy w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wykazuje tendencje spadkowe. Bezrobocie zmniejszyło się znacznie w porównaniu do ubiegłego roku, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła i wynosi W porównaniu do roku poprzedniego, w miesiącu wrześniu bezrobotnych było o mniej, wzrost zatrudnienia wynosił (Źródło. Serwis prasowy Federalnego Ministerstwa Gospodarki BMWi Tagesnachrichten nr 11650/ Opr: Marta Czapnik; Joachim Thannhäuser,.WPHI - Berlin) Nowe źródła informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w RFN przez firmy zagraniczne Federalna Agencja Informacji Handlu Zagranicznego (BfAI) przygotowała na zlecenie niemieckiego ministerstwa gospodarki stronę internetową German Business Portal, którego informacje przeznaczone firm zagranicznych zamierzających lub prowadzących współpracę gospodarczą z RFN. Współpraca z wieloma instytucjami niemieckimi w procesie tworzenia strony przez BfAI, skutkuje linkami na strony internetowe wielu ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w RFN urzędów i instytucji. Portal umożliwia interaktywny kontakt z ekspertami, którym można zadać pytania i prowadzić dyskusję w ramach Forum. Informacje portalu dotyczą zagadnień zasad zatrudnienia, systemu podatkowego, informatora adresowego. Portal zawiera także pożyteczne informacje ogólne o RFN i jej krajach związkowych a także informacje ułatwiające pobyt cudzoziemca na terenie RFN. Strona prowadzona jest w języku angielskim. Bliższe informacje: portal.info (Opr.: WPHI Kolonia) Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Transportu Dolnej Saksonii ukazał się informator Moja firma w Dolnej Saksonii, który przeznaczony jest dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie tego kraju związkowego. Informator na swoich blisko 80. stronach stara się przybliżyć zagadnienia prawne regulujące pobyt cudzoziemca, nawiązywanie stosunku pracy, podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej zgłoszenie, zezwolenia i koncesje, członkostwo w izbach, ubezpieczenia i kasy chorych, prowadzenie księgowości, obowiązki 16

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Prof. dr hab. Józef Olszyński Berlin, 6.12.20906 r. Szanowni Państwo. Przekazuję do wiadomości

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Foto: Chris Goldberg (CC BY-NC 2.0) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH STRATEGIA ROZWOJU FIRM BRANŻY SPOŻYWCZEJ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego

Strategia promocji. inwestycyjnej. Lubelskiego Obszaru. Metropolitalnego LUBELSKI OBSZAR METROPOLITALNY Spis treści Strategia promocji WPISZ TYTUŁ ROZDZIAŁU (POZIOM 1)... 1 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 2)... 2 Wpisz tytuł rozdziału (poziom 3)... 3 inwestycyjnej WPISZ TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta ROZDZIAŁ V Dane o działalności Emitenta 1. Podstawowe produkty i usługi Emitenta 1.1. Charakterystyka produktów i usług Od połowy lat sześćdziesiątych FAM Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna (do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU

AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU EKSPORTU dla przedsiębiorstwa Holon Globe Sp. z.o.o. opracowany przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Sp. z.o.o. w Gdańsku www.bdi.info.pl 1 Plan Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne KPMG w polsce Specjalne Strefy Ekonomiczne Edycja 2012 kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 3 2. Metodyka badania 5 3. Najważniejsze wnioski 11 4. Czym są SSE? 13 5. SSE w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA Sp. z o.o. poprzez eksport Plan Rozwoju Eksportu

Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA Sp. z o.o. poprzez eksport Plan Rozwoju Eksportu Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy ASTRA Sp. z o.o. poprzez eksport Plan Rozwoju Eksportu Data sporządzenia Planu rozwoju eksportu: lipiec 2013 r. 0 Spis treści WSTĘP 3 1. Badanie wybranych rynków docelowych

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program spotkania Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju 26 czerwca 2013 roku

Program spotkania Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju 26 czerwca 2013 roku Spis treści Program spotkania Forum Debaty Publicznej... 3 Wstęp... 4 Rolnictwo i gospodarka żywnościowa - wybrane informacje (Główny Urząd Statystyczny)... 5 Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/404/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXXV/404/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXXV/404/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo