ISSN X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen"

Transkrypt

1 > ISSN X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map autumn. 3/2012

2

3 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce , Rynek 1, Biuro Obsługi Interesanta tel (099), (509) Regionalne Centrum Informacji Turystycznej Kielce, ul. Sienkiewicza 29 tel Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel fax Centrum Obsługi Inwestora Urząd Miasta Kielce , ul. Strycharska 6 tel/fax tel Kielce City Hall , Rynek 1, Customer Services phone (099), (509) Regional Centre for Tourist Information Kielce, ul. Sienkiewicza 29 phone Department for Structural Projects and City Strategy Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone fax Investor Assistance Centre Kielce City Hall , ul. Strycharska 6 phone/fax phone Urząd Miasta Kielce Szanowni Państwo, Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, pomoc społeczną, infrastrukturę techniczną i sportową Kielce stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów oraz biznesmenów. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej prowadzona jest także rozbudowa Targów Kielce - ośrodka najdynamiczniej rozwijającego się w Polsce i Europie. Targi Kielce to od lat miejsce spotkań największych firm na rynku krajowym i zagranicznym, reprezentujących różne dziedziny gospodarki oraz miejsce zawierania wielomilionowych kontraktów. Nasze miasto to ekonomiczne, turystyczne i kulturalne centrum regionu świętokrzyskiego. Znakomita lokalizacja, przychylność władz, dobre warunki do pracy i wypoczynku stanowią poważny atut pozwalający zakładać firmy oraz dynamicznie je rozwijać i cieszyć się sukcesami. Miasto oferuje także ciekawe nieruchomości, interesujący system ulg dla tworzących nowe miejsca pracy, profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz wysoki standard usług okołobiznesowych. Kielce to także miasto sportu i aktywnego wypoczynku. Rozwój sportu w naszym mieście ma szczególne znaczenie. Świadczy o tym nowoczesna infrastruktura sportowa, baza hotelowa oraz aktywny udział kielczan w życiu sportowym miasta. Kielce mają naturalne i niepowtarzalne warunki do uprawiania wielu dyscyplin. Dążąc do nowoczesności, troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady możemy zobaczyć na każdym niemal kroku. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z ciekawej oferty placówek kultury. Zapraszam Państwa do Kielc. Wierzę, że czas spędzony w naszym mieście dostarczy wielu wrażeń i będzie bogaty w nowe doświadczenia. Ladies and Gentlemen, Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Kielce is a modern, dynamically developing city which has made good use of the opportunity for a civilisational leap offered by Poland s membership in the European Union. In recent years, thanks to EU funds, and investing in institutions of culture, social welfare, as well as technical and sports infrastructure, Kielce has become friendlier to its inhabitants, tourists and businesspeople. For years, thanks to Poland s most rapidly developing Trade Fair Centre (Targi Kielce), the city has been a meeting ground for major Polish and foreign companies representing various branches of economy, and the venue where multi-million contracts have been concluded. Our city is the Świętokrzyskie region s centre of business, tourism and culture. A splendid location, sympathetic authorities, together with good conditions for work and leisure are major trump cards which encourage company establishment, development, and ultimate success. The city has on offer interesting properties, an attractive incentive system for those creating new workplaces, professional services for entrepreneurs, as well as high-standard business-related services. Kielce is also a city of sports and active leisure pursuits. The advancement of sports in our city is especially important. This shows in the modern sports infrastructure, hotel facilities and active participation of the locals in the city s sports life. Kielce has unique natural conditions in which to practise several disciplines. Aspiring to modernity, we take great care of our rich historical tradition. Its traces may be seen at every step. Let me recommend a visit to Kielce museums and galleries, as well as the interesting offer of our institutions of culture. We look forward to seeing you in Kielce. I believe that the time spent in our city will be an enjoyable and memorable experience. Wojciech Lubawski President of Kielce

4 > W numerze: Sposoby na promocję miasta Ways to Promote the City Europejski poziom kształcenia European Standards of Education Innowacje + technologia = sukces Innovation Plus Technology Equals Success KSWP na nowych fundamentach The KAES: New Foundations Poczuć, dotknąć, zrozumieć historię Ziemi Touching, Feeling and Understanding the History of the Earth Dziś nie ma jednego sposobu na rozwój Today There s More than One Road to Progress Muzeum Historii Kielc Szansa na nowe rynki Opportunities for New Markets Osiągnięcia kieleckiej techniki wojskowej przed 1939 r. The Achievements of Kielce Military Technology before the Year 1939 Kielecki Portal Gospodarczy Kielce Business Portal W uznaniu zasług In Recognition of Prof. Engel s Achievement Okładka: Kielce, Plac Najświętszej Marii Panny Cover: Kielce, Najświętszej Marii Panny (Our Lady s) Square fot. Paweł Treger Szanowni Państwo, Im precyzyjniejsza tym większą szansę daje wszystkim zainteresowanym: informacja bo o niej mówimy jest głównym krokiem w stronę rozwoju. jest zbiorem danych o terenach inwestycyjnych, halach, powierzchniach biurowych stworzona zgodnie z zasadami Unii Europejskiej, zawiera interaktywną mapę zgodną ze standardami informacji przestrzennych oraz informacje o lokalizacji konkretnej oferty, jej wielkości, dostępnych mediach i drogach transportu. Dane dostępne są w języku polskim i angielskim, a wkrótce inwestor będzie mógł zobaczyć także aktualne zdjęcia lotnicze, panoramiczne i panoramy wirtualne pozwalające na pełny ogląd konkretnej oferty. Ladies and Gentlemen, Maria Malinowska redaktor naczelna The more precise it is, the more opportunities it offers to all those interested: information (this is what we mean) is a major step towards progress. The website contains data on industrial estates, production halls and office space. It has been compiled in accordance with EU requirements and offers an interactive map which conforms to spatial information standards, together with the particulars of any facility location, its size, available utilities and transport routes. Available in Polish and English, it will soon make it possible for investors to see updated aerial and panoramic photographs as well as virtual panorama tours, enabling complete viewing of any selected facility. Maria Malinowska Editor-in-Chief Wydawca: Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska Redaktor naczelna: Maria Malinowska, tel Redaguje zespół Adres redakcji: ul. Kościuszki 11, Kielce tel./fax Tłumaczenie: Magdalena Ożarska Projekt graficzny i skład: Studio Reklamy 300dpi - Rafał Urbański Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a nakład: egz. Distributed free in Business Centres in Kielce (Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce (Świętokrzyski, Uroczysko, Łysogóry, Echo, Leśny Dwór, Pod Złotą Różą, Qubus, Kameralny, Kongresowy, Tęczowy Młyn, Ibis); Malinowy Zdrój at Solec Zdrój; Tourist Information Centres; Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Świętokrzyskie Regional Development Agency; banks; Cultural Centres (National Museum in Kielce); Świętokrzyskie Voivodeship Office, Jan Kochanowski University, Kielce University of Technology. Copyright by Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Justyna Żukowska. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements. 4 Magazyn Kielce >wczoraj, dziś, jutro >JESIEŃ 2012

5 Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Polska od maja 2004 roku jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i pozyskuje środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Od 2007 roku programy rozwojowe finansowane z funduszy unijnych wdrażane są w znacznym stopniu na poziomie regionalnym, w związku z czym każde z województw opracowało własny program regionalny. W województwie świętokrzyskim jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata , wdrażany w całości przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Wysokość środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na jego realizację wynosi 725,8 mln euro. Dzięki funduszom unijnym województwo świętokrzyskie pięknieje z każdym miesiącem, a realizowane w ciągu kilku ostatnich lat przedsięwzięcia doprowadziły do istotnych zmian w naszym regionie. Powstały nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, dobrze wyposażone placówki kultury i obiekty oświatowe, rozbudowana została infrastruktura sportowa. Pieniądze z Unii to niepowtarzalna szansa, którą skrzętnie wykorzystujemy przekształcając województwo w region nowoczesny i przyjazny dla swoich mieszkańców i gości. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Ladies and Gentlemen, A fully fledged member of the European Union since May 2004, Poland has been the recipient of financial resources from the EU structural funds for seven years. Since 2007, development programmes financed from the EU funds have been implemented to a large extent at regional levels: hence each voivodeship s own regional programme. In the Świętokrzyskie Voivodeship, this is the Regional Operational Programme of the Świętokrzyskie Voivodeship for the years , implemented entirely by the Marshal s Offices of the Świętokrzyskie Voivodeship in Kielce. The volume of EU funds allocated to its implementation amounts to Euro million. Thanks to EU funds, the Świętokrzyskie Voivodeship grows more attractive every month. The projects implemented over the past few years have brought considerable change to our region. New pipeline and sewerage networks have appeared, alongside wellequipped cultural and educational facilities; the sports infrastructure has been expanded. The EU funds provide a unique opportunity which is used to the effect of transformation of the Voivodeship into a modern region, friendly to its inhabitants and visitors alike. > > > > > > > > Kielce Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Biuro Obsługi Interesantów tel Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul.sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ul.sienkiewicza 63 (wejście główne od ul. Wspólna 4) Kielce tel Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 Customer Services Centre phone Department for Regional Policy Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul.sienkiewicza Kielce phone Department for Structural Funds Marshal s Offices of Świętokrzyskie Voivodeship ul.sienkiewicza Kielce phone Adam Jarubas Marshal of Świętokrzyskie Voivodeship Kielce >yesterday, today, tomorrow Magazine >AUTUMN

6 fot_k_peczalski_wirtualneswietokrzyskie.pl Stadion duma Kielc Sposoby na promocj Z Wojciechem Lubawskim, prezydentem Kielc rozmawia Paweł Treger Panie prezydencie, polityczne środowiska lokalne nie mówią najlepiej o promowaniu naszego miasta. Czy promocja poprzez sponsorowanie klubów i wydarzeń sportowych będzie jednym z zadań, które, Pana zdaniem, należy zintensyfikować? Jakie, według Pana, powinny być główne kierunki promocji Kielc? Od przeszło dwudziestu lat cieszymy się wolnością i uczymy samorządności. Staramy się jak najlepiej wydawać publiczne pieniądze, także te przeznaczone na promocję. Nasze działania w tym obszarze są uwarunkowane finansami, jakie możemy na nie przeznaczyć. Ja wiem, jak należałoby wypromować Kielce, ale to kosztowałoby ponad połowę budżetu miasta Takie są, niestety, współczesne realia. Zatem należy zadać pytanie: Czy możemy robić coś, co będzie przynosić efekty za małe pieniądze? Nie, takiej możliwości nie ma. Dzisiaj taka celowana promocja musi być związana z wydawaniem dużych pie- Targi Kielce są w kolejnej fazie rozbudowy niędzy. Jak sobie z tym radzimy? Przede wszystkim traktujemy w kategoriach promocyjnych informowanie o tym, co się dzieje w mieście czyli nie wykupujemy czasu antenowego w telewizji, ani miejsca w gazetach; my stawiamy media przed faktami: dziennikarze doceniają i sami odnotowują na przykład to, że Korona Kielce jest piątym zespołem ekstraklasy, że Vive Targi Kielce są najlepszym klubem piłki ręcznej w Polsce, z ogromnymi szansami na sukces w rozgrywkach europejskich, że Kielce w sposób profesjonalny i bezpieczny zorganizowały finał Pucharu Polski w piłce nożnej co nie powiodło się w innych miastach. Dotyczy to nie tylko sportu, podobnie jest i w innych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Znaczącym przykładem jest festiwal mody Off Fashion, którego XI edycję mamy już za sobą: w TVN i TVN Style ukazywały się pełne relacje z tego wydarzenia. Podobnie pisma specjalistyczne doceniają i podkreślają rangę tej imprezy, o której coraz głośniej mówi się nie tylko w naszym kraju zaczęła być popularna także poza granicami. To tylko jeden z przykładów. Należy tu wspomnieć jeszcze 6 Magazyn Kielce >wczoraj, dziś, jutro >JESIEŃ 2012

7 Relacje z meczów znakomicie dysponowanych piłkarzy Korony Kielce transmitowane są we wszystkich kanałach sportowych, a ich skróty w dziennikach telewizji ogólnopolskich. W lecie oglądaliśmy zmagania szczypiornistów w turnieju Kielce CUP realizatorzy pokazują koszulki naszych zawodników, na których widnieje herb miasta i napis Kielce w nazwach klubów, podobnie jak na banerach okalających boisko. Wyliczono, że informacje tylko o Koronie Kielce ukazujące się w mediach w ciągu jednego kwartału mają wartość rynkową rzędu 17. milionów złotych. Dotyczy to nie tylko prasy specjalistycznej i telewizyjnych kanałów sportowych; informacje takie znajdujemy również w codziennych wydaniach największych dzienników i we wszystkich kanałach telewizyjnych. ę miasta Wakacje to czas Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej o Festiwalu Filmów Dokumentalnych NURT, Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej i wielu innych, mniejszej rangi imprezach, odnotowywanych przez media ogólnopolskie. Jeżeli chodzi o gospodarkę tu kołem napędowym promocji miasta są Targi Kielce, których dynamika rozwoju jest imponująca. To lider na naszym rynku: działają od 15. lat i dysponują drugą pod względem wielkości powierzchnią wystawienniczą w kraju po targach poznańskich. W ciągu roku odbywa się tutaj ponad 60 imprez, na których pojawia się średnio ponad sto tysięcy gości rocznie. Targi Kielce są w kolejnej fazie rozbudowy, i podczas imprez targowych o coraz większej randze, dochodzi do wydarzeń, które odnotowuje również prasa europejska; na przykład w ubiegłym roku właśnie tu koncern Mercedes zaprezentował po raz pierwszy w Europie nowy model swojego autobusu. Na najważniejsze wystawy przyjeżdżają osoby prominentne, opiniotwórcze w skali kraju: prezydent, premier, członkowie rządu, generalicja, prezesi najważniejszych przedsiębiorstw i agend państwowych. O tym się pisze, mówi w radiu, pokazuje w telewizji taka jest nasza filozofia marketingowa: promowanie miasta przez fakty dokonane, inwestycje, wydarzenia, które nie znikną tak jak billboard, ale na trwałe wzbogacą miasto i efekt promocyjny będzie trwał przez wiele lat. Tak bez wątpienia jest z otwartym w czerwcu Wzgórzem Zamkowym, imponującym swym wyglądem, kompleksem budynków nowej instytucji kultury, gdzie działają: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Design Centrum Kielce. Kompleks ma powierzchnię ponad 2500 m², pełni on funkcję nie tylko wystawienniczą, ale przede wszystkim edukacyjną. To nowe, kulturotwórcze miejsce w mieście. Miejsce istotne, bo łączące pamięć o przeszłości z działaniami, które, przynajmniej o krok, wyprzedzają dzień dzisiejszy i wykraczają poza granice stereotypów, o którym głośno już w środowiskach artystycznych Nowego Jorku i Mediolanu. Dziękuję za wypowiedź. Kielce >yesterday, today, tomorrow Magazine >AUTUMN

8 Ways to Promote the City Paweł Treger talks to Wojciech Lubawski, President of Kielce. Mr President, the local political circles are not very satisfied with the ways in which our city is being promoted. Do you think that city promotion by means of sports club and event sponsorship is among the tasks which ought to be intensified? What, in your opinion, should be the main trends in the promotion of Kielce? For over twenty years, we have been enjoying freedom and learning about self-governance. We are trying to spend public funds as best we can, and that includes city promotion funds too. Our activities in this field depend upon the funds which we can allocate to them. I do know how Kielce should be promoted, but that would take half the city budget. Well, that s today s reality. So the question to ask is: can we do something that will work, with but a little spending? There are no such opportunities. Today, targeted promotion must mean spending large sums of money. How do we cope with this? First of all, we see as promotion any information about what is happening in the city. We do not buy TV air-time or newspaper space. Instead, we give facts to the media: journalists themselves appreciate this and note that Korona Kielce is the fifth team in the extra-class, that Vive Targi Kielce is Poland s best handball club with great chances for success in the European Cup, or that Kielce has organised safely and professionally Polish Football Cup finals, which is more than can be said for other cities. This pertains not only to sports: other fields, like social life, economy or culture, are similar. A significant example is the Off Fashion Festival, whose eleventh edition has recently finished: both TVN and TVN Style channels covered the event fully. Likewise, specialist press appreciated and stressed the rank of this event, which is gaining more and more recognition not only in Poland, but also abroad. This is but one example. We should also mention the NURT Documentary Film Festival, the Scout Festival of School Student Culture, and many other events, smaller in scale but also noted by Polish national media. As for the economy, here the flywheel in city promotion is Kielce Trade Fairs (Targi Kielce), whose dynamics of growth continues to impress. In operation for fifteen years, with Kadzielnia, amphitheatre Castle Hill Poland s second largest exhibition area (after the Poznań Fairs), the company is a leader in our market. Every year, over sixty events are hosted here, attracting over 100,000 visitors yearly. Kielce Trade Fairs is 8 Magazyn Kielce >wczoraj, dziś, jutro >JESIEŃ 2012

9 fot_wirtualneswietokrzyskie.pl now undergoing another stage of expansion, and at exhibition events of growing significance, more and more things happen which are covered by European press. The first European launch of a new bus model from Mercedes is a case in point. The most important exhibitions are attended by the nation s opinion-making VIPs: the President, the Prime Minister, members of the government, army generals, as well as presidents of major companies and state agencies. The events are reported, discussed on the radio and shown on TV: this is our marketing philosophy to promote the city by means of facts, to invest in events which will not disappear like billboards but will permanently enrich the city. The promotional effect of this will last for several years. This is undoubtedly the case with the Castle Hill complex, opened this June. With its impressive appearance, it houses several institutions of culture, including the Centre for Patriotic and Civic Reflection, as well as the Kielce Design Centre. The area of the complex exceeds 2,500 sq. m, and it is not only exhibition- but primarily education-oriented. This is a new, cultural site in the city. It is important as it links the memory of the past with activities which remain at least one step ahead of today and transcend Football match coverages featuring Korona Kielce players in their prime are shown on all sports channels, and fragments in Poland s top national news broadcasts. In the summer, we saw the determination of our handball players in the Kielce Cup, the cameras showing their T-shirts with the city crest, and the word Kielce in club names and on the playing field advertising banners. It has been found that media information on Korona Kielce alone, over any three-month period, brings market value of ca. PLN 17 million. And this is not only about specialist press and TV sports channels; the information is also present in largest dailies and on all TV channels. stereotypes. It has already been noticed by the artistic circles of New York and Milan. Thank you. Kielce >yesterday, today, tomorrow Magazine >AUTUMN

10 edukacja Europejski poziom kształcenia Myślę, że nowa kadencja będzie okresem dalszego rozwoju naszej uczelni, liczę na twórczą współpracę z całym środowiskiem akademickim dla jej dobra mówił prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, po tym, jak został ponownie rektorem Politechniki Świętokrzyskiej. Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych W czerwcu dokonano uroczystego otwarcia Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych, w skład którego wchodzą trzy pracownie: Zaawansowanych Technik Sztucznej Inteligencji i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów, Multikomputerowa Robotów Mobilnych i Pracownia Badawcza Systemów Zarządzania i Wspomagania Decyzji. Pierwsza z wymienionych służyć ma do prac naukowo-badawczych, które będą dotyczyć przetwarzania obrazów medycznych, rozpoznawania cech obiektów, radiolokacji, rozpoznawania znaków, opracowywania map topograficznych i pogodowych oraz badań materiałowych, a także szeroko rozumianej zdalnej inspekcji: procesów produkcji, ruchu drogowego, inteligentnych budynków i wielu innych rozwiązań. Multikomputerowa Pracownia Robotów Mobilnych będzie prowadzić badania teoretyczne i aplikacyjne nad możliwościami zastosowania mobotów do monitorowania otoczenia i jego kształtowania, wspomagania procesów produkcyjnych oraz innych przedsięwzięć, w których udział człowieka jest ograniczony ze względu na bezpieczeństwo lub dostępność. Pracownia Badawcza Systemów Zarządzania i Wspomagania Decyzji zajmować się będzie analizą wybranych metod podejmowania decyzji w informatycznych systemach zarządzania. Laboratorium Innowacyjnych Technik Komputerowych powstało w ramach projektu MOLAB Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Stypendia dla studentów kierunki zamawiane Przeszło 7 milionów złotych otrzyma w nowym roku akademickim Politechnika Świętokrzyska na dofinansowanie kierunków zamawianych (czyli strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski). Wniosek uczelni zajął 28. miejsce spośród 260., które wpłynęły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dofinansowanie uzyskały 93 najwyżej ocenione projekty. Dzięki przyznanym środkom najlepsi studenci, którzy kształcą się na kierunkach zamawianych, otrzymają miesięczne stypendium nawet w wysokości tysiąca złotych. Na taką pomoc będą mogli liczyć studenci pięciu kierunków: inżynierii środowiska, energetyki, informatyki, automatyki i robotyki oraz mechaniki i budowy maszyn. Profesorowie w komitetach Polskiej Akademii Nauk Naukowa działalność profesorów Politechniki Świętokrzyskiej jest wysoko oceniania i zapraszani są oni do udziału w pracach najpoważniejszych naukowych gremiów Polskiej Akademii Nauk (jest państwową instytucją naukową, będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych z drugiej siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym). Znaleźli się tam: Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c w 2011 r. został wybrany na 4. kadencję do Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN oraz powołany w kadencji na funkcję wiceprzewodniczącego tego komitetu. Również w 2011 r. został wybrany na 2. kadencję do Komitetu Budowy Maszyn PAN. Został także wiceprzewodniczącym Konfederacji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (2012); to ciało doradcze i opiniodawcze, które zrzesza 24 uczelnie, kształcące na kierunkach technicznych i ścisłych. Wybór profesora Adamczaka to docenienie bardzo dobrych wyników Politechniki Świętokrzyskiej. Pełni także funkcję redaktora naczelnego miesięcznika Mechanik istniejącego od 107. lat pisma naukowotechnicznego, najbardziej reprezentatywnego dla branży mechanicznej. Prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf Kierownik Katedry Urządzeń Mechatronicznych na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn, w 2011 r. został wybrany członkiem Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk na kadencję Dr hab. inż. Wacław Gierulski prof. PŚk kieruje katedrą Inżynierii na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego. W 2011 r. został wybrany członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk w Sekcji Innowacyjności, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy. Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński Kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W 2011 r. został wybrany członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, na kadencję Justyna Żukowska Nowa kadencja będzie okresem dalszego rozwoju naszej uczelni - powiedział prof.dr inż. Stanisław Adamczak, rektor, wybrany na kolejną kadencję 10 Magazyn Kielce >wczoraj, dziś, jutro >JESIEŃ 2012

11 The Laboratory of Innovative Computer Technologies In June, the Laboratory of Innovative Computer Technologies was opened. It comprises three sections: the Advanced Technologies Laboratory for Artificial Intelligence and Digital Image Processing, the Multi-Computer Laboratory for Mobile Robots, and the Research Laboratory for Management and Decision Support Systems. The first of these is to enable research and scientific work into medical image processing, recognition of object features, radiolocation, sign recognition, topographic and weather map development as well as material studies, together with broadly understood remote inspection of production processes, traffic, intelligent buildings and other solutions. The Multi-Computer Laboratory for Mobile Robots will carry out theoretical and applied studies into possibilities of mobot application to monitoring and modelling of the surroundings, production process support and other activities where human participation is limited due to reasons of safety or accessibility. The Research Laboratory for Management and Decision Support Systems will be used to analyse selected methods of decision-making in IT management systems. The Laboratory of Innovative Computer Technologies originated under the MOLAB Project: Development of the Research Base for Specialist Laboratories of State Universities in the Świętokrzyskie Region, financed from the Innovative Economy Operational Programme. "The new term of office will be another period of the University's development", said Rector, Prof. Stanisław Adamczak, Dr habil. Eng., upon his re-election. Scholarships for students: Ministry-commissioned fields of study In the new academic year, the Kielce University of Technology will receive over PLN 7 million to co-finance Ministry-commissioned fields of study (strategic for Poland s economic development). The University s application came 28th on the list of 260 applications received by the Ministry of Science and Higher Education: only 93 highest-ranked projects were given funding. Thanks to that, the best students of Ministry-commissioned fields of study will be able to receive monthly scholarships of up to PLN 1,000. Students of five fields, namely Environmental Engineering, Energy Science, Computer Science, Automatics and Robotics, as well as Mechanics and Machine Construction, are eligible. Professors on Polish Academy of Sciences (PAS) Committees Scientific activity of Kielce University of Technology professors is highly appreciated as they are invited to participate in the works of most distinguished scholarly communities the Polish Academy of Sciences (a state scientific institution which gathers Poland s most eminent scholars; at the same time, a network of jointly managed state scientific institutes aimed at conducting research at top scientific levels). The following professors sit on the PAS Committees: Prof. Stanisław Adamczak, Dr habil. Eng., Dr.h.c. in 2011 re-elected member of the PAS Committee on Metrology and Scientific Instrumentation for the fourth education Kielce European Standards of Education I think that my next term of office will be yet another period of growth for our University. I hope for creative co-operation with all academic circles for our common good, said Prof. Stanisław Adamczak, Dr habil. Eng., upon his re-election as Rector of the Kielce University of Technology (Politechnika Świętokrzyska). term of office; appointed Vice- President of the Committee for the term of office. Also in 2011, he was elected member of the PAS Committee on Machine Building for the second term of office. He is also Vice-President of the Confederation of Rectors of Poland s Universities of Technology (2012): this advisory and consultative body comprises 24 universities which offer courses in technical and exact sciences. Professor Adamczak s election testifies to recognition of the Kielce University of Technology s very good results. Moreover, Prof. Adamczak is Editorin-Chief of the "Mechanik" monthly, a scientific and technical journal in existence for 107 years, of highest impact for mechanics specialists. Prof. Ryszard Dindorf, Dr habil. Eng. Head of Chair of Mechatronics Equipment at the Faculty of Mechatronics and Machine Building; in 2011, he was elected member of the Committee on Automatic Control and Robotics for the term of office. Wacław Gierulski, Dr habil. Eng. Prof. of Kielce University of Technology Head of Chair of Engineering at the Faculty of Management and Computer Modelling. In 2011, elected member of the PAS Committee on Production Engineering: the Innovativeness, Quality and Safety at Work Section. Prof. Wiesław Trąmpczyński, Dr habil. Eng. Head of Chair of Strength of Materials and Concrete Structures at the Faculty of Civil and Environmental Engineering. In 2011, elected member of the PAS Committee on n Civil Engineering and Hydroengineering for the term of office. Justyna Żukowska Kielce >yesterday, today, tomorrow Magazine >AUTUMN

12 Wykreowanie wizerunku Kielc i regionu świętokrzyskiego jako najlepszego miejsca do organizacji wydarzeń biznesowych (targów, kongresów, konferencji i eventów), to główne zadanie Kielce Convention Bureau - jednostki utworzonej przy Izbie Gospodarczej Grono Targowe Kielce (GTK). Inicjatywa ta nawiązuje do działalności i roli Targów Kielce S.A. w kreowaniu zapotrzebowania na nowoczesne usługi sektora MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions). Kielce Convention Bureau jest najmłodszym, ale też pierwszym w Polsce CB, które powstało z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców - GTK zrzesza 78 podmiotów gospodarczych z branży targowo-kongresowej. Grono Targowe Kielce jako partner Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w projekcie Kręgi Innowacji Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu, jest odpowiedzialne za wdrożenie działań zmierzających do wzmocnienia branży targowo-kongresowej w regionie świętokrzyskim. Związane jest to z faktem funkcjonowania w Kielcach drugiego co do wielkości ośrodka targowego w Polsce oraz umiejscowienia prawie 200 ośrodków w których można zorganizować spotkania biznesowe. Nie bez znaczenia są również unikalne walory geologiczno-historyczno-krajoznawcze, które wzmacniają atuty regionu świętokrzyskiego położonego między największymi aglomeracjami naszego kraju. Główną funkcję informacyjną dla klientów krajowych i zagranicznych zainteresowanych zorganizowaniem spotkania biznesowego w naszym regionie, pełni strona internetowa Kielce Convention Bureau - uwzględniająca następujące informacje: Kielce jako miasto atrakcyjne dla potencjalnych klientów z branży targowokongresowej, wykaz ośrodków kongresowo-konferencyjnych, kalendarium wydarzeń oraz kalendarium imprez targowych Targi Kielce S.A., opinie ekspertów o branży targowokongresowej, w tym rezultaty przeprowadzanych badań branżowych, newsletter i dane kontaktowe do kieleckiego CB. - Branża targowa ma ugruntowaną pozycję na rynku, posiadając już ponad 27% polskiego rynku w zakresie organizacji targów, natomiast musimy położyć zdecydowanie większy nacisk na rozwój branży kongresowej, gdyż mimo istniejącego potencjału w postaci prawie 200 ośrodków konferencyjnych, brak jest ciągle skoordynowanej wspólnej polityki marketingowej i potencjał w tym zakresie nie przekłada się na ilość wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym, organizowanych w regionie świętokrzyskim twierdzi Tadeusz Pęczek, prezes GTK taką rolę ma pełnić Kielce Convention Bureau. Realizacja powyższych zamierzeń związana jest z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego i wyznaczeniem tzw. innowacyjnych specjalizacji regionu obok branży targowo-kongresowej, to turystyka medyczna, efektywne wykorzystanie energii, branża metalowoodlewnicza (wertykalnie) oraz wzornictwo i transfer wiedzy (horyzontalnie). Koncepcja innowacyjnych specjalności regionów nawiązuje do tzw. Smart Specialisation (koncepcja inteligentnej specjalizacji regionów) Projekt Kręgi Innowacji - Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce zarejestrowana została w 2008 roku i zrzesza w chwili obecnej 78 firm z otoczenia obsługi imprez wystawienniczych odbywających się w Targach Kielce drugim co do wielkości ośrodku targowym w Polsce. Schemat funkcjonowania Izby opiera się na zasadach funkcjonowania klastrów usługowych, a Klaster GTK jest jedynym w Polsce i zarazem w Europie klastrem targowym. Członkowie Izby tworzą szeroki wachlarz usług doradczych, wystawienniczych, szkoleniowych, promocyjnych, hotelarskich, gastronomicznych, transportowych, poligraficznych, a więc stanowią niezbędne zaplecze obsługi imprez targowokonferencyjnych, jak również wydarzeń okołotargowych. idei, która po raz pierwszy pojawiła się w 2010r. w związku z dokumentem Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Smart Specialisation to element nowej polityki Unii Europejskiej wobec regionów w państwach członkowskich. Zgodnie z jej ideą regiony muszą wykazać swoje mocne i słabe strony, a przede wszystkim rozwijać się ze szczególnym naciskiem na innowacje i postęp technologiczny w kilku kluczowych dla nich specjalizacjach. Nasz region jest o tyle w dobrej sytuacji, iż jako jeden z niewielu w Polsce, ma sprecyzowane i umieszczone w dokumentach strategicznych zapisy o specjalizacjach innowacyjnych co pozwoli w następnym okresie programowania , korzystać ze znacznie większych środków finansowych na rozwój m.in. branży targowo-kongresowej podkreśla prezes Tadeusz Pęczek. 12 Magazyn Kielce >wczoraj, dziś, jutro >JESIEŃ 2012

13 As a partner to the Marshal s Offices for the Świętokrzyskie Voivodeship s Innovation Bureau in the Innovation Circles Development of Integrated Tools for Innovation Support in the Voivodeship s Areas with High Growth Potential Project, the Kielce Trade Fair Cluster is responsible for implementation of operations aimed at reinforcement of the exhibition and congress industry in the Świętokrzyskie region. This is connected with Kielce s being home to Poland s second largest trade fair centre. Moreover, the region boasts almost 200 facilities where business meetings can be held. The geology, history and tourist attractions are our region s additional trump cards, besides its geographical location between Poland s major agglomerations. The main source of information for national and international customers interested in using our region as a business meeting venue is the website of the Kielce Convention Bureau It explains what makes Kielce an attractive city for potential customers representing the exhibition and congress industry. It also contains a list of congress and conference facilities; a diary of events and exhibitions at the Kielce Trade Fairs; expert opinions on the exhibition and congress industry, including the results of specialised research; a newsletter as well as contact information for the Kielce Convention Bureau. The exhibition industry has a steady reputation in the market, with as much as 27% of the Polish market in terms The Kielce Trade Fair Cluster Business Chamber was registered in the year At present, it brings together seventy-eight companies providing services needed at exhibition events which are held at Kielce Trade Fairs, Poland s second largest trade fair centre. The operation of the Chamber is based on the principles of cluster operation, the Kielce Trade Fair Cluster being Poland s and Europe s only exhibition cluster. The members of the Chamber offer a wide range of services in consultancy, exhibitions, training, promotion, hotel industry, catering, transportation and publishing, thus providing the necessary environment for exhibition, conference and other related events. Creating the image of Kielce and the Świętokrzyskie region as the ultimate venue for business events (trade fairs, congresses, conferences, and the like) is the main objective of the Kielce Convention Bureau, a unit established at the Kielce Trade Fair Cluster ( Grono Targowe Kielce ) Business Chamber. This initiative is linked to the operations of, and the role played by, Kielce Trade Fairs (Targi Kielce) in fostering the demand for modern MICE sector services (MICE stands for meetings, incentives, conferences and exhibitions ). The Kielce Convention Bureau is Poland s newest and first convention bureau founded on the initiative of local entrepreneurs. It brings together as many as seventy-eight companies from the exhibition and congress industry. of trade fair organisation. However, greater emphasis must be put on development of the congress branch because, despite the existing potential of almost 200 conference facilities, a coordinated joint marketing policy is lacking. Hence this potential does not directly translate into the number of national and international events organised in the Świętokrzyskie region, says Tadeusz Pęczek, President of the Kielce Trade Fair Cluster. This gap is to be filled by the Kielce Convention Bureau. Implementation of the above plans is related to the implementation of the Regional Innovation Strategy for the Świętokrzyskie Voivodeship and definition of the so-called innovative specialisations for the region. Besides the exhibition and congress industry, these include health tourism, efficient energy use, metal and foundry industries (vertically), as well as design and know-how transfer (horizontally). The concept of regional innovative specialisations springs from the so-called Smart Specialisation model an idea which first emerged in 2010 in connection with the document entitled Europe 2020 the EU Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth Smart Specialisation is an element of the EU s new policy with respect to member states regions. Accordingly, regions are required to demonstrate their strengths and weaknesses, and consistently pursue their development paths with special focus on innovation President Tadeusz Pęczek and technological growth in a few key specialisations. Our region is in a relatively comfortable situation. In Poland, it is among the few that have specific regulations on innovative specialisations written in their strategic documents. This will enable us, in the next programming period of , to use much larger financial resources for the development of the exhibition and congress industry, for example, stresses President Tadeusz Pęczek. Kielce >yesterday, today, tomorrow Magazine >AUTUMN

14 Innowacje + technologia = sukces Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii obchodzi dziesięciolecie swojej działalności to jeden z wiodących ośrodków wspierania przedsiębiorczości w naszym regionie. Misją ŚCITT jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności województwa świętokrzyskiego w dziedzinie produkcji, usług i efektywnego zarządzania świadczą o tym certyfikaty i akredytacje przyznane firmie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Wizyta prof. Jerzego Buzka w ŚCITT 11 maja 2012 r. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii powstało 18 grudnia 2001 roku, jako wspólna inicjatywa Województwa Świętokrzyskiego, Miasta Kielce, Politechniki Świętokrzyskiej i Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jego misją jest dążenie do wzmocnienia konkurencyjności naszego województwa w dziedzinie produkcji, usług, edukacji i zarządzania. ŚCITT oferuje: firmom, osobom indywidualnym i podmiotom publicznym szereg usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i eksperckich, a w ramach jego działalności realizowane są projekty regionalne, krajowe oraz międzynarodowe. Jubileusz 10-lecia działalności to czas podsumowań osiągnięć i snucia planów na przyszłość. Rozwój województwa, powstawanie silnej infrastruktury gospodarczej, sprzyjającej wzrostowi konkurencyjności przedsiębiorstw stawia przed Spółką nowe, poważne wyzwania na kolejne lata działalności. Dzięki doświadczonej kadrze, mającej za sobą pracę nad licznymi projektami, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii nadal skutecznie wspierać będzie regionalnych przedsiębiorców, wzmacniając sieć współpracy z ośrodkami badawczymi, świętokrzyskim samorządem i międzynarodowym biznesem. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii to ważna jednostka na mapie instytucji wspierających biznes i przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim. Ma znakomite doświadczenia zrealizowanych już projektów. Przez 10 lat udowodniło, że ta decyzja, decyzja Samorządu Województwa Świętokrzyskiego o utworzeniu takiej jednostki to bardzo znaczący krok na drodze wdrażania nowoczesnych technologii, wsparcia innowacji, wsparcia przedsiębiorczości, a tak naprawdę wspomagania gospodarki, która daje miejsca pracy powiedział Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Międzynarodowe transfery technologii to impuls dla rozwoju firm świętokrzyskich, które stają się bardziej konkurencyjne i innowacyjne na rynku. Przykładem takiego sukcesu jest firma UTECH, która z powodzeniem nawiązała współpracę z francuskim partnerem w zakresie technologii uzupełniania ubytków w powierzchniach metalizowanych, firma NOVATIO PASSIV we współpracy z holenderską firmą wprowadziła nowy produkt w zakresie technologii izolacyjnych. Z usług ŚCITT skorzystała też m.in. firma POLFOL. Firma Polfol jest obecna na rynku od 20 lat. Jesteśmy producentem opakowań z folii. Od kilku lat z sukcesami współpracujemy ze ŚCITT w zakresie pozyskiwania nowych partnerów zagranicznych, nowych technologii jak również pomocy udziału naszego przedsiębiorstwa w imprezach targowych stwierdza Marek Banasik, właściciel firmy. Wsparcie dla przedsiębiorców, Niniejszy artykuł został opublikowany w ramach projektu Enterprise Europe Network współfinansowanego ze środków programu Competitiveness and Innovation Programme oraz budżetu państwa. Więcej informacji o projekcie Enterprise Europe Network na stronie najczęściej nieodpłatne, możliwe jest dzięki realizacji przez ŚCITT wielu projektów krajowych i międzynarodowych, przykładem jest chociażby uczestnictwo w sieci Enterprise Europe Network. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii od roku 2004 (w tym od 2011 jako koordynator konsorcjum South Poland, jednego z czterech polskich konsorcjów, będących członkami Enterprise Europe Network) współpracuje w ramach sieci Enterprise Europe Network z ponad 600 instytucjami na poziomie europejskim. W ramach tej współpracy oferujemy przedsiębiorcom i przedstawicielom sektora nauki pomoc we wdrażaniu i promowaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań i innowacji w różnym zakresie i dla różnych branż. Wsparcie to realizujemy poprzez organizowanie misji gospodarczych, wyjazdów studyjnych, spotkań brokerskich, które pomagają w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych wyjaśnia Łukasz Bilski prezes ŚCITT. Podczas uroczystości jubileuszowych partnerzy i odbiorcy usług oferowanych przez ŚCITT mieli okazję podsumować dotychczasową współpracę, przedstawiając płynące z niej korzyści dla rozwoju własnych jednostek i regionu świętokrzyskiego. opr. PKT 14 Magazyn Kielce >wczoraj, dziś, jutro >JESIEŃ 2012

15 The tenth anniversary of operation is the moment to evaluate the achievements and to make plans for the future. The development of the voivodeship and the formation of a strong infrastructure which would foster the growth of entrepreneurial competitiveness: these present new serious challenges for the company s next years of operation. Thanks to its experienced personnel who have worked on numerous projects, the Świętokrzyskie Regional Centre for Innovation and Technology will continue to effectively support local entrepreneurs by reinforcing the co-operation network with research centres, the Świętokrzyskie self-government and international business. The Świętokrzyskie Regional Centre for Innovation and Technology is a key unit on the map of institutions which support business and entrepreneurship in the Świętokrzyskie region. They have excellent experience from The Świętokrzyskie Regional Centre for Innovation and Technology was established on December 18, 2001, as a joint initiative of the Świętokrzyskie Voivodeship, the City of Kielce, the Kielce University of Technology, and the Staropolska Chamber of Industry and Commerce. Its mission is to encourage enhancement of our voivodeship s competitiveness in manufacturing, services, education and management. To individuals and public entities, the RCITT offers a wide range of informational, counselling, training and expert services; its operations extend to implementation of regional, national and international projects. Kielce Innovation Plus Technology Equals Success One of the region s leading centres for entrepreneurship support, the Świętokrzyskie Regional Centre for Innovation and Technology (RCITT) is celebrating the tenth anniversary of operation. The RCITT s mission is to enhance competitiveness of the Świętokrzyskie Voivodeship in manufacturing, services and efficient management. The results are confirmed by certificates and accreditations awarded the company by the Polish Agency for Enterprise Development and the Polish National Contact Point for Research Programmes of the European Union. the projects which have already been implemented. Over ten years, they have proved that the decision of the Świętokrzyskie Voivodeship s Self- Government to form this unit has been a major step on the road to implementation of modern technologies, as well as support for innovation and entrepreneurship, which is really a boost for the economy to create workplaces, says Adam Jarubas, Marshal of the Świętokrzyskie Voivodeship. International transfers of technology provide an impulse for the development of Świętokrzyskie companies which are becoming more competitive and innovative in the market. Good examples of such results are the companies UTECH, which has successfully started co-operation with a French partner in terms of metallised surface sealing technologies, and NOVATIO PASSIV, which in Concluding the technology transfer agreement between Poland and France. co-operation with a Dutch firm has introduced a new product in insulation technologies. The RCITT s services have also been used by the POLFOL company. Polfol has been present on the market for twenty years as film packaging manufacturers. For several years now, we have been co-operating with the RCITT in terms of attracting new partners from abroad, acquisition of new technologies and participation in trade fair events, Marek Banasik, owner, has told us. Support for entrepreneurs, in most cases complimentary, has become possible due to RCITT s implementation of many national and international projects, one of which is membership in the Enterprise Europe Network. Since 2004 (and since 2011 as Coordinator of the South-Poland Consortium, one of Poland s four consortium members of the EEN), the Świętokrzyskie Regional Centre for Innovation and Technology has been co-operating with over 600 European institutions. As part of the co-operation, we offer assistance in implementation and promotion of technologically advanced solutions and innovation in various fields and branches of industry to entrepreneurs and representatives of the science sector. This support is provided by organisation of business missions, study visits and brokerage events which foster setting up international contacts, explains Łukasz Bilski, President of the RCITT. During anniversary celebrations, partners and beneficiaries of the RCITT s services had an opportunity to evaluate their co-operation until the present and discuss the benefits gained by their own companies and the Świętokrzyskie region on that score. opr. PKT Kielce >yesterday, today, tomorrow Magazine >AUTUMN

16 Na uroczystość związaną z otwarciem nowej siedziby KSWP przybyło wielu gości. KSWP na nowych fundamentach Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości już od 1995 roku pobudza aktywność i dynamizuje gospodarczo region świętokrzyski. Od niedawna KSWP może poszczycić się nie tylko wysoką jakością świadczonych usług, lecz również innowacyjną siedzibą na miarę XXI wieku. Dzień 20 czerwca 2012 r. znacząco wpisał się w karty historii KSWP w tym dniu dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Stowarzyszenia, które już od 17. lat aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim. Nowy budynek, na miarę XXI wieku, zajmuje powierzchnię około 1170 m² i mieści się w Końskich przy ulicy Staszica 2 a. Na uroczystość związaną z otwarciem nowej siedziby KSWP przybyło wielu gości, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonało siedem osób, w tym: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, starosta konecki Bogdan Soboń, burmistrz Miasta i Gminy Końskie Michał Cichocki, prezes firmy DORBUD S.A., wykonawca inwestycji Tomasz Tworek, dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu z PARP Mariola Misztak-Kowalska oraz prezes KSWP Marek Mika. Siedzibę Uroczyste przecięcie wstęgi symbolizujące otwarcie nowej siedziby KSWP Stowarzyszenia poświęcili ks. Andrzej Zapart oraz ks. Wiesław Kowalewski. Podczas otwarcia budynku odbyło się wręczenie statuetek nadawanych przez Zarząd KSWP instytucjom/osobom angażującym się w rozwój przedsiębiorczości. Tegoroczne Koniki przedsiębiorczości przekazane zostały Ministerstwu Pracy i Polityki Społe- cznej, Ministerstwu Gospodarki oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy uroczystości świętowali sukces KSWP w sali Markiz, gdzie wystąpił kabaret NEO-NÓWKA oraz zespół muzyczny Viva Quartet. 16 Magazyn Kielce >wczoraj, dziś, jutro >JESIEŃ 2012

17 The new building, which truly takes the KAES into the 21st century, contains ca. 1,170 sq. m of space and is located in Końskie, at 2a Staszica Street. Nowy budynek, na miarę XXI wieku, zajmuje powierzchnię około 1170 m² i mieści się w Końskich przy ulicy Staszica 2 a. The KAES: New Foundations June 20th, 2012, was a red-letter day in the history of the KAES: it was the day of the grand opening of the new headquarters for the Association which has now been encouraging activity the Świętokrzyskie region for seventeen years. The new building, which truly takes the KAES into the 21st century, contains ca. 1,170 sq. m of space and is located in Końskie, at 2a Staszica Street. The Końskie Association for Entrepreneurship Support (KAES) has been enhancing the Świętokrzyskie region s activity and business dynamics. Recently, the KAES has prided itself not only on the high quality of its services, but also its state-of-the-art building, both 21st-century style. The grand opening of the new KAES headquarters was attended by many guests, and the symbolic ribboncutting ceremony was performed by seven people: member of the Świętokrzyskie Voivodeship Board Kazimierz Kotowski; Świętokrzyskie Voivode Bożentyna Pałka-Koruba; Końskie Starost Bogdan Soboń; Mayor of the Town and Municipality of Końskie Michał Cichocki; President of DORBUD Company, the contractors, Tomasz Tworek; Director of the Department of Business Environment Institutions Development of the Polish Agency for Enterprise Development, Mariola Misztak- Kowalska; and KAES President Marek Mika. The Association s headquarters were blessed by Fathers Andrzej Zapart and Wiesław Kowalewski. During the opening ceremony, statuettes were handed out by the KAES Board to institutions and individuals dedicated to promotion of entrepreneurship. This year s Entrepreneurial Hobby-Horses went to the Ministry of Labour and Social Policy, the Ministry The KAES Board with NEO-Nówka Cabaret Zarząd KSWP z kabaretem Neo-Nówka of Economy and the Bank of Home Economy. After the formal opening, participants celebrated the KAES s success at the Markiz Room, enjoying a performance by NEO-NÓWKA Cabaret and Viva Quartet music band. Kielce >yesterday, today, tomorrow Magazine >AUTUMN

18 GEO-INFORMATOR CZYLI JAK DO NAS TRAFIĆ I WZIĄĆ UDZIAŁ W GEO-PRZYGODZIE ADRES: Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji ul. Daleszycka 21, Kielce tel / W Klubie Miłośników Geologii dzieci dowiadują się, jak powstają skały i minerały; mogą poczuć - dotknąć - zrozumieć ' niezwykłą historię Ziemi zapisaną w skałach i skamieniałościach. Poczuć, dotknąć, zrozumieć historię Ziemi Centrum Geoedukacji wraz z Rezerwatem Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego, to wyjątkowy obiekt położony na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym. To miejsce, w którym poprzez przygodę i zabawę możemy poznać historię Ziemi zapisaną w skałach. Budynek położony jest w urokliwym otoczeniu dawnego kamieniołomu wapieni dewońskich, a obecnie rezerwatu przyrody nieożywionej Wietrznia. Dwa najważniejsze elementy Centrum to: Galeria Ziemi i Klub Miłośników Geologii. W Galerii Ziemi możemy zobaczyć rekonstrukcje dna dewońskiego morza z niezwykłymi organizmami, które je zamieszkiwały, spotkać się oko w oko z największym drapieżcą dewońskiego morza - rybą pancerną, oraz udać się w niezwykłą podróż do wnętrza Ziemi za pomocą kapsuły-symulatora. Osoby zainteresowane zgłębianiem tajemnic podziemnych światów, mogą odbyć wirtualną wycieczkę do najdłuższej, poza Tatrami, jaskini w Polsce Chelosiowej Jamy. Wirtualne zwiedzanie umożliwi poznanie uroków tej niezwykłej jaskini, zamkniętej oficjalnie dla turystów. W Galerii Ziemi możemy zobaczyć rekonstrukcje dna dewońskiego morza z niezwykłymi organizmami, które je zamieszkiwały. W Klubie Miłośników Geologii będziemy mogli wcielić się w rolę szlifierza skał i minerałów, który za pomocą prostych narzędzi wydobędzie,,piękno zaklęte w kamieniu''. Dowiemy się, jak powstają skały i minerały, i jak niezwykłe informacje możemy z nich wyczytać. To tu możemy,,poczuć - dotknąć - zrozumieć'' niezwykłą historię Ziemi zapisaną w skałach i skamieniałościach w nich zawartych. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NIEZWYKŁĄ PRZYGODĘ Z GEOLOGIĄ W CENTRUM GEOEDUKACJI. fot. P. Menducki GODZINY OTWARCIA: GALERIA ZIEMI Wtorek - piątek: 9:00-17:00 Sobota - niedziela: 12:00-18:00 Uwaga: - ostatnie wejście odbywa się na godzinę przed zamknięciem - grupy zorganizowane mogą wejść do Galerii Ziemi wyłącznie od wtorku do piątku; obowiązuje wcześniejsza rezerwacja - soboty i niedziele przeznaczone są wyłącznie dla turystów indywidualnych KLUB MIŁOŚNIKÓW GEOLOGII Zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży - każdy wtorek, od 16:00 do 20:00 Zajęcia stałe dla dorosłych - każdy czwartek, od 16:00 do 20:00 Uwaga: - Klub jest nieczynny w poniedziałki, soboty i niedziele - w przypadku grup zorganizowanych obowiązuje wcześniejsza rezerwacja REZERWACJA ZAJĘĆ I GEOINFORMACJA: tel NASZA STRONA INTERNETOWA Oko w oko z największym drapieżcą dewońskiego morza - rybą pancerną. fot. P. Menducki 18 Magazyn Kielce >wczoraj, dziś, jutro >JESIEŃ 2012

19 GEO-INFORMATION, OR HOW TO FIND US AND TAKE PART IN THE GEO-ADVENTURE ADDRESS: Geopark Kielce Centrum Geoedukacji / Centre for Geo-Education ul. Daleszycka 21, Kielce Tel / OPENING HOURS EARTH GALLERY Tuesday - Friday: 9 am - 5 pm Saturday - Sunday: 12 pm - 6 pm IMPORTANT: - last admission: one hour before closing time - visitor groups can enter the Earth Gallery from Tuesday to Friday only; booking required - on Saturdays and Sundays, groups are not admitted Touching, Feeling and Understanding the History of the Earth The Centre for Geo-Education, together with the Wietrznia Nature Reserve, named after Zbigniew Rubinowski, is a unique facility located on the Świętokrzyskie Archeo-Geological Route. This is where, through adventure and play, one can learn about the history of the Earth, written in the rocks. The building is located in the picturesque vicinity of a former quarry of Devonian limestone today s Wietrznia reserve of inanimate nature. CLUB OF GEOLOGY ENTHUSIASTS Regular classes for children and teenagers: every Tuesday, 4 pm to 8 pm Regular classes for adults: every Thursday, 4 pm to 8 pm IMPORTANT: - the Club is closed on Mondays, Saturdays and Sundays - for visitor groups, booking required CLASS BOOKING AND GEO-INFORMATION: Tel OUR WEBSITE In the Earth Gallery one can take an amazing trip to the centre of the Earth in a simulator capsule. Its two most important sections are the Earth Gallery and the Club of Geology Enthusiasts. In the Earth Gallery, one can see the reconstructed bottom of a Devonian sea, complete with the unique organisms which used to inhabit it. One also gets an opportunity for a face-to-face meeting with the greatest predator of Devonian seas, the armoured fish, as well as taking an amazing trip to the centre of the Earth in a simulator capsule. Those interested in the mysteries of the underground world can take a virtual tour of Poland s longest cave (outside the Tatra Mountains), the Chelosiowa Cave. This virtual visit makes it possible to admire this remarkable site, normally closed to tourists. At the Club of Geology Enthusiasts, one can pretend to be a rock and mineral cutter and, by means of simple tools, discover the beauty concealed in stone. One can also learn how rocks and minerals are formed, and what important information can be gleaned from them. It is here that one can touch, feel and understand the amazing history of the Earth, cast in rocks and fossils. Earth Gallery - photo Piotr Menducki COME AND JOIN US FOR THIS AMAZING GEOLOGICAL ADVENTURE AT THE CENTRE FOR GEO-EDUCATION. Kielce >yesterday, today, tomorrow Magazine >AUTUMN

20 Dziś nie ma jednego sposobu na rozwój Z CZESŁAWEM SIEKIERSKIM, posłem do parlamentu europejskiego o naszych regionalnych problemach rozmawia Maria Malinowska Panie Pośle, jak z perspektywy Brukseli postrzegany jest nasz region? Regiony europejskie zajmują bardzo istotne miejsce w naszej Wspólnocie jeśli chodzi o nasze województwo, to w Brukseli radzimy sobie całkiem dobrze. W kwestii kolejnej perspektywy finansowej, według pierwszych propozycji, powinna ona być wyższa dla Polski, a tym samym i dla naszego regionu. Walczymy również, by przy podziale środków unijnych więcej trafiało do regionów, ponieważ to właśnie tam są one najefektywniej wykorzystywane, czego przykładem jest realizacja naszego świętokrzyskiego programu regionalnego. Czy eurodeputowani mają szansę na promocję własnych regionów? Tak, ja wykorzystuję wszelkie możliwości promocji naszego regionu na forum Parlamentu Europejskiego w Brukseli: organizuję spotkania, dyskusje i wizyty studyjne. Działania promocyjne wspomaga również Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli. Bardzo często w kuluarach rozmawiam na temat Świętokrzyskiego i jego problemów, ale i niezaprzeczalnego uroku. Staram się podkreślać wartość i pracowitość mieszkających tu ludzi. Jak ocenia Pan stan gospodarki wiejskiej w Świętokrzyskiem? Nasz region jest pod tym względem bardzo zróżnicowany: owszem, są obszary o bardzo dobrych glebach, gdzie rolnictwo ma odpowiednie warunki do rozwoju. Jednak znaczna część województwa to obszary o słabej kondycji gleby i tam rolnictwo, niestety, nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu dochodów. Chodzi o to, aby nasze rolnictwo zapewniało bezpieczeństwo żywności w zakresie dostępności, jakości i standardów. Należy wyrównać poziom dopłat dla rolników i tworzyć na wsi nowe miejsca pracy, przede wszystkim właśnie w Świętokrzyskiem, i w tym będę starał się pomóc. A jak Pan ocenia działalność władz regionu? Bardzo dobrze. Chciałbym podkreślić ogromną pracę i działania władz województwa na rzecz rozwoju regionu: od sołectw poczynając, poprzez gminy i powiaty, prezydenta Kielc, na marszałku województwa kończąc. Cieszy mnie sposób, w jaki nasz region wykorzystuje unijne środki: trafiają one niemal w każdy zakątek województwa, a wiem, iż w innych regionach tak się nie dzieje. Oczywiście, przekłada się to na zmiany widoczne w całym województwie, a najbardziej w Kielcach. Co, w Pana opinii, jest obecnie najważniejsze dla rozwoju naszego województwa? Urodził się 8 października 1952 roku w Stopnicy (powiat Busko-Zdrój), wychowany w rodzinie o tradycjach ludowych we wsi Pieczonogi. Wraz z rodzicami prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 6 ha. W 1971 roku ukończył liceum ogólnokształcące, a w 1976 roku Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę doktorską obronił w 1986 roku, obecnie kończy pracę habilitacyjną. Od 1997 do 2004 roku był posłem na Sejm RP III i IV kadencji, a w latach pełnił funkcję sekretarza stanu, pierwszego zastępcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2004 i w 2009 roku z listy PSL został wybrany na posła do parlamentu europejskiego w okręgu wyborczym obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. Żonaty, córka Izabela jest studentką Uniwersytetu Warszawskiego. Najistotniejszy jest, moim zdaniem, rozwój gospodarczy prowadzący do tworzenia nowych miejsc pracy. W związku z tym samorządy wszystkich szczebli powinny przygotować infrastrukturę określonych obszarów dla inwestorów oraz tworzyć odpowiednie warunki na rzecz ich przyciągania. Ważne są duże inwestycje oraz napływ kapitału z zewnątrz. Warto jednak podkreślić znaczącą rolę małych i średnich przedsiębiorstw, które, w większości, obracają kapitałem miejscowym. Drogą do sukcesu jest zatem otwieranie się na pozyskiwanie i podejmowanie różnych, nowych przedsięwzięć. Musimy pamiętać, że dziś nie ma jednego sposobu na rozwój. Każde miejsce ma inny potencjał i inne możliwości, a naszą rolą jest ich sprawne zidentyfikowanie i wykorzystanie. Dziękuję za rozmowę. 20 Magazyn Kielce >wczoraj, dziś, jutro >JESIEŃ 2012

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej

Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej Wsparcie dyplomacji ekonomicznej dla strategii surowcowej dr Stanisław Cios, Departament Współpracy Ekonomicznej seminarium: Strategia Surowcowa Polski 26 maja 2014 r., Pałac Staszica, Warszawa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O. O. EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA- WSPARCIE PROCESU INTERNACJONALIZACJI W RAMACH ENTERPRISE EUROPE NETWORK Prowadzący: Karolina Kotwica Specjalista

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2.

Volley English! Tak więc zapraszamy na lekcję nr 2. Volley English! Zapraszamy na drugą lekcję języka angielskiego! Pamiętasz? Zostaliśmy zaproszeni na turniej towarzyski juniorów w maju 2011 roku. Czas najwyższy odpowiedzieć na to zaproszenie i zadać Organizatorom

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Projekt i Sieć AutoNet

Projekt i Sieć AutoNet Projekt i Sieć AutoNet www.autonet-central.eu Konferencja InvestExpo Business Meeting Wrocław 12.10.2011 Geneza projektu: - W marcu 2010 roku Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspólnie z partnerami

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo