ESL Exchange - Wynagrodzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESL Exchange - Wynagrodzenia"

Transkrypt

1 ESL Exchange - Wynagrodzenia h ESL Exchange to rozwiązanie obejmujące wypróbowane i przetestowane świadczenie pozapłacowe, w którym wymienia się część wynagrodzenia brutto na poniesione wydatki wolne od podatku/składek na ubezpieczenie społeczne h h h h Przykład oszczędzania: Przejazdy 32 kilometry dziennie, praca 7 godzin dziennie przez 5 dni = oszczędność aż do 12 funtów tygodniowo ESL Exchange jest programem opcjonalnym, trzeba się do niego zgłosić, jeżeli chce się do niego przystąpić Konsultant Jark zapewnia pakiet rejestracyjny (dostępny w różnych wersjach językowych). W jego skład wchodzi broszura ESL, którą należy przeczytać, gdyż zawiera poniższe informacje: h Więcej informacji szczegółowych na temat ESL Exchange i sposobu działania programu h Czego wymaga się od pracownika w celu skorzystania z ESL Exchange h Jakie są koszty skorzystania z programu ESL Exchange h Zasady ESL Exchange h Przykładowe potwierdzenie wypłaty z objaśnieniami ESL Exchange - Dokumenty wymagane do rejestracji h W celu przystąpienia do programu należy: Podpisać umowę o pracę z firmą Paytemp Wypełnić i podpisać formularz rejestracji wydatków ESL Exchange - Kto co robi Poszukiwanie zatrudnienia h Pracownik podpisuje umowę o poszukiwaniu zatrudnienia h Agencja Jark znajduje dla pracownika zatrudnienie Pracownik Zarobki z uwzględnieniem oszczędności z tytułu ESL Exchange Pracodawca Firma pokrywająca wydatki h Pracownik podpisuje umowę o pracę Zgłoszone wydatki h Oblicza tygodniowe wydatki pracownika h Podczas pracy Paytemp opłaca wynagrodzenie pracownika h Powiadamia Paytemp o wydatkach h Świadczenie pozapłacowe będzie o 20% wyższe niż wydatki opłacone w celu pokrycia kosztów administracyjnych ESL Echange - Czego się wymaga od pracownika Formularz rejestracji wydatków - należy go odpowiednio wypełnić podczas rejestracji (zazwyczaj środek transportu oraz informacja, czy spodziewa się poniesienia kosztów jedzenia i picia) Formularz oceny podróży i utrzymania - przesyłany pracownikowi drogą mailową przed formularzem zlecenia. Należy go wypełnić informacjami dostarczonymi konsultantowi firmy Jark. W przypadku nieprawidłowości informacji w formularzu należy natychmiast powiadomić o tym konsultanta Formularz wniosku o pokrycie wydatków - przesyłany drogą mailową co tydzień, określa wydatki w danym tygodniu. Należy powiadomić firmę Expenses Solutions natychmiast, jeżeli jakiekolwiek dane są nieprawidłowe. W tym celu należy zadzwonić do, menedżera ds. wydatków, pod numer telefonu lub wysłać wiadomość na adres Rejestr wydatków na utrzymanie - w pakiecie rejestracyjnym pracownika. Będąc w pracy należy codziennie zapisywać, co się kupiło do jedzenia i picia. Jeżeli to możliwe, należy przechowywać rachunki. Audyty - Pracodawca oraz firma Expenses Solutions Ltd będą przeprowadzać audyt próbki losowej, a wybrany pracownik musi przedłożyć Rejestr wydatków na utrzymanie Brak aktualizacji Rejestru wydatków na utrzymanie może skutkować wykluczeniem z ESL. ESL Exchange - Kontakty h Pracodawca - Paytemp Ltd - dla zapytań dotyczących wynagrodzenia: kontakt pod nr tel.: lub adresem h h Firma pokrywająca wydatki - Expenses Solutions Ltd - dla zapytań dotyczących wynagrodzenia lub audytu kontakt ze pod nr tel.: lub adresem Poszukiwanie zatrudnienia - Jark Agency - kontakt z miejscowym biurem Jark w zakresie zapytań dotyczących pracy

2 ESL exchange Firma Expenses Solutions Ltd z przyjemnością przedstawia optymalne rozwiązania w zakresie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Nowocześnie przetwarzanie wydatków odbywa się drogą mailową Punktualnie ulgę otrzymuje się co tydzień bez konieczności czekania do końca roku podatkowego Rzetelnie wydatki obliczane zgodnie z wytycznymi organów podatkowych Uczciwie uczestnictwo w programie tylko wtedy, gdy efektem końcowym jest wzrost tygodniowego wynagrodzenia netto Bezproblemowo program umożliwia uwolnienie pracownika od problemów związanych z wnioskowaniem o pokrycie wydatków Wyższe wynagrodzenie netto Przykładowo pracownik codziennie podróżuje autem do miejsc realizacji tymczasowych zleceń na trasie o długości ok. 32 km i pracuje siedem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Dzięki ESL jego tygodniowe wynagrodzenie netto może być wyższe aż o 12 funtów* Zapisz się już dziś, aby zwiększyć swoje wynagrodzenie netto!

3 Przewodnik dla pracownika i zasady uczestnictwa w programie Firma Expenses Solutions Ltd z przyjemnością przedstawia program optymalizacji podatków i składek na ubezpieczenie społeczne dla Pracowników Tymczasowych pod nazwą ESL Exchange. ESL Exchange to program obejmujący dobrze znaną, wypróbowaną i przetestowaną wymianę wynagrodzenia na wolne od podatku pokrycie kosztów. Niniejszy Przewodnik zawiera wiele niezbędnych informacji na temat ESL Exchange. Warto docenić fakt, że dzięki programowi wzrasta tygodniowe wynagrodzenie netto uczestnika. Czy mogę skorzystać z programu ESL? Miłego wydawania pieniędzy!!! Aby zostać uczestnikiem programu i czerpać z niego korzyści, pracownik musi: - podpisać umowę o pracę z firmą Paytemp Ltd. - dostarczyć nam swój adres służący do komunikacji w zakresie programu - podlegać opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie społeczne - pracować lub móc pracować przy licznych Zleceniach Klienta, gdzie nie przewiduje się, aby bieżące Zlecenie trwało 24 miesiące lub dłużej - ponosić koszty z tytułu dojazdu do/ze Zlecenia oraz/lub posiłku (jedzenie i picie) nabywanego po wyjściu z domu i przed powrotem do niego Na podstawie informacji dostarczanych przez pracownika na początku każdego zlecenia zostanie oceniona jego kwalifikowalność do programu ESL Exchange. Daną osobę można wykluczyć z ESL Exchange, jeżeli występują wątpliwości dotyczące wypełnienia przez nią obowiązku podatkowego lub osoba ta nie wydaje się skorzystać na udziale w programie. Korzystając z ulg podatkowych i w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne mających zastosowanie do danej osoby, obliczamy należne jej zwiększone wynagrodzenie netto zgodnie z wytycznymi organów podatkowych.

4 Więcej o ESL Exchange Pracownik firmy Paytemp Ltd. staje się automatycznie stałym członkiem programu ESL Exchange i wyraża zgodę na wymianę części prawa do podlegającego opodatkowaniu wynagrodzeniu netto na pokrycie wydatków związanych z podróżami i utrzymaniem oferowaną przez pracodawcę. System ten nazywa się czasem świadczeniem pozapłacowym" i jest on obecnie bardzo popularny z uwagi na korzyści, jakie ze sobą niesie. Świadczenie pozapłacowe to popularny system uznawany przez rząd oraz organy podatkowe, w którym pracownik formalnie rezygnuje z prawa do części należnego wynagrodzenia, otrzymując w zamian coś korzystniejszego. W przypadku wydatków związanych z podróżami i utrzymaniem ponoszonych przez osobę zakwalifikowaną do programu, opłaca się je bez narosłego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że dany pracownik otrzymuje wyższą kwotę na rękę. Opłacanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne może mieć wpływ na wysokość dodatkowej emerytury państwowej (state second pension). Płatności świadczeń powiązane z podlegającym opodatkowaniu wynagrodzeniem netto mogą być nieco wyższe (np. dodatki do przychodów) lub nieco niższe (ustawowy zasiłek macierzyński). Czasem niektóre świadczenia państwowe mogą wiązać się z wynagrodzeniem netto, w tym z pokryciem wydatków, wtedy też pracownik może zasięgnąć informacji na temat tej sytuacji. Na mocy umowy o świadczeniu pozapłacowym pierwotne wynagrodzenie określa się jako stawkę wynagrodzenia agencyjnego. Stawka wynagrodzenia agencyjnego, kwota świadczenia pozapłacowego oraz płatności wydatków wykazuje się w sposób czytelny na druku potwierdzenia wypłaty. Świadczenie pozapłacowe zawsze będzie o 20% wyższe niż kwota do uiszczenia (na bieżących zasadach) w celu pokrycia kosztów administracyjnych. Listy potwierdzające zatrudnienie, w tym te związane z wnioskami kredytowymi, wykazują stawkę wynagrodzenia agencyjnego oraz skorygowane wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu. Większość banków i innych instytucji finansowych zawiera umowy o świadczeniu pozapłacowym ze swoimi pracownikami, zatem docenia poczynione ustalenia w tym zakresie wpływające na wynagrodzenie netto danej osoby. Zazwyczaj nie ma to wpływu na kwotę pożyczki. Firma monitoruje nowe poziomy wynagrodzenia po uwzględnieniu świadczenia pozapłacowego, aby spełnić wymagania ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia.

5 Zasady Poniższe zasady dotyczące wydatków i terminów stosują się do wszystkich pracowników uczestniczących w ESL Exchange. Zasady te stanowią część umowy pracodawcy z organami podatkowymi. Zgodnie z wymogami umowy podatkowej, firma będzie przeprowadzać okresowe audyty w celu upewnienia się o prawidłowości informacji otrzymanych od pracownika we wniosku. Dlatego też pracownik zobowiązany jest do prowadzenia tygodniowego rejestr wydatków. Nie trzeba go przedstawiać co tydzień, a jedynie na nasz wniosek. Należy jednak dokładnie zapoznać się z zasadami uczestnictwa w programie i je zrozumieć. Pobieranie korzyści finansowych z ESL Exchange i nieprowadzenie rejestru wydatków może skutkować czynnościami dyscyplinarnymi ze strony pracodawcy oraz/lub usunięciem z programu. 1. Kwalifikowalność Należy się kwalifikować do programu, aby wnioskować o ulgę podatkową lub z tytułu składek społecznych. W tym celu w ramach całkowitego wymiaru godzin pracy pracownik nie może być przypisany tylko do jednego zlecenia. Jest to ogólne oczekiwanie firmy wobec wszystkich pracowników Paytemp Ltd. Na początku Zlecenia (i w innych sytuacjach) nasz konsultant przeprowadza z pracownikiem rozmowę, aby ustalić, czy kwalifikuje się on do programu oraz zebrać informacje, które następnie przekazuje nam. Na podstawie tych informacji określamy kwalifikowalność danej osoby do programu. Pracodawca potwierdza informacje otrzymane przez nas od pracownika podczas jego oddelegowania. W sytuacji gdy po odbyciu rozmowy z konsultantem okoliczności ulegną zmianie i pracownik obawia się, że wpłynie to na kwalifikowalność kosztów, należy skontaktować się z nami tak szybko jak to możliwe. 2. Koszty przejazdów Jeżeli nie ustali się z pracownikiem inaczej, przyjmuje się, że przejazdy rozpoczynają się w miejscu zamieszkania danej osoby i tam też się kończą. Sprawdza się wtedy odpowiedni środek transportu i, jeżeli to konieczne, ponoszone wydatki. Pracownik ma obowiązek przechowywania wszystkich pokwitowań w zakresie wniosków o pokrycie wydatków nieopartych na kilometrażu. 3. Utrzymanie Jest to koszt picia i jedzenia zakupionego w celu konsumpcji od momentu wyjazdu z miejsca zamieszkania do powrotu do niego. Wniosek o pokrycie tych wydatków wiąże się z ustaloną sumą pieniężną, zależną od całkowitego czasu poświęconego na podróż i pracę: - jeżeli czas ten jest krótszy niż pięć godzin, pracownik NIE ma prawa składać wniosku, - jeżeli czas ten jest dłuższy niż pięć godzin, a krótszy niż dziesięć godzin, pracownik może złożyć wniosek o wypłatę kwoty pięciu funtów, - jeżeli czas ten jest dłuższy niż dziesięć godzin, pracownik może złożyć wniosek o wypłatę kwoty dziesięciu funtów.

6 4. Informacje, które należy przechowywać Należy odnotowywać nabywane pozycje na formularzu Rejestru wydatków na utrzymanie dostarczonego oddzielnie. Każdy rejestr tygodniowy należy przechowywać przez 12 tygodni, a następnie można go wyrzucić. Jeżeli pracownik nie sprawdza swoich wniosków lub nie prowadzi odpowiednich rejestrów, w każdej chwili może zostać wyrzucony z programu ESL. Firma Paytemp Ltd może to uznać również za problem dyscyplinarny i wycofać korzyści z ESL Exchange z mocą wsteczną. Jeżeli pracownik wydaje więcej na utrzymanie niż określają to stawki standardowe w programie, może użyć prowadzonego rejestru do uzasadnienia dodatkowego roszczenia do ulgi względem organów podatkowych. W celu złożenia takiego wniosku, pracownik musi posiadać pokwitowania wszystkich wydatków poniesionych na utrzymanie. 5. Wniosek składany przez pracownika Wnioski składane przez pracownika przetwarza się w trybie tygodniowym. Firma przesyła pracownikowi informacje szczegółowe dotyczące poprzedniego tygodnia, które ten musi sprawdzić i poinformować nas w przypadku zmiany okoliczności lub nieprawidłowości danych. Pracownik deklaruje poniesione wydatki i je potwierdza, przesyłając co tydzień odpowiednią wiadomość . Pracodawca wymaga od programu pewności, że wniosek pracownika jest w pełni zgodny i przedstawia prawidłową kwotę należnej ulgi podatkowej. W przypadku błędu, organy podatkowe obciążają odpowiedzialnością za niego firmy Paytemp Ltd i Expenses Solutions Ltd, a nie pracownika, ale jest on zobowiązany do przechowywania wyżej wymienionych rejestrów.

7 Objaśnienie potwierdzenia wypłaty Potwierdzenie wypłaty ESL Exchange Przykład potwierdzenia wypłaty w programie ESL Exchange AN OTHER 15 ANO STREET LEICESTER LEICESERSHIRE AA1 1AA Opis Czas Stawka Kwota Potrącenia 1 Kwota Stawka 39,75 9,50 377,63 Ubezpieczenie 17,00 wynagrodzenia agencyjnego społeczne Korekta (świadczenie pozapłacowe) 2-90,00 Podatek 26,35 Dodatki Kwota Wydatki 3 75,00 Kwota podlegająca opodatkowaniu 287,63 4 Dodatki 75,00 Potrącenia 43,35 Wynagrodzenie netto 319,28 Nr referencyjny: Kod podatkowy: 810L Nr ubezpieczenia społecznego: SS B Kod ubezpieczenia społecznego: A Kwota brutto od początku roku do dnia dzisiejszego: 8402,60 Kwota brutto podlegająca opodatkowanie od początku roku do dnia dzisiejszego: 7904,60 Podatek od początku roku do dnia dzisiejszego: 708,07 Podatek w liczbie tygodni: 28 Kwota wolna od podatku: 4364,23 1 Potrącenia podatku/składki na ubezpieczenie społeczne bazujące na wynagrodzeniu podlegającym opodatkowaniu i zmniejszone, jeżeli pracownik uczestniczy w programie ESL Exchange 2 Świadczenie pozapłacowe to kwota, o którą zmniejsza się wynagrodzenie agencyjne, aby otrzymać podlegające opodatkowaniu wynagrodzenie brutto w ramach ESL Exchange. Wysokość świadczenia pozapłacowego będzie różna co tydzień w zależności od poziomu dopuszczalnych kosztów wolnych od podatku oraz stawki wynagrodzenia agencyjnego powyżej minimalnego wynagrodzenia. Świadczenie pozapłacowe zawsze będzie o 20% wyższe od kosztów do uiszczenia (na bieżących zasadach) w celu pokrycia kosztów administracyjnych 3 Wydatki wolne od podatku poniesione w tygodniu w ramach programu ESL Exchange 4 Kwota, od której płaci się podatek/składkę na ubezpieczenie społeczne. Jest to stawka wynagrodzenia agencyjnego minus korekta świadczenia pozapłacowego

8 Data końca tygodnia: 7 października 2012 Data płatności: 12 października 2012 Sposób płatności: BACS W przypadku nieprzystąpienia do programu ESL, wynagrodzenie tygodniowe wynosiłoby 305,48 funtów. Dzięki udziale w programie ESL Exchange wynagrodzenie netto jest wyższe o 13,80 funtów. 5 Paytemp Ltd (I) Beechurst 8 Commercial Road Dereham Norfolk NR19 1AE Spłaty pożyczki i przelewy pieniężne w imieniu pracownika: Należność: 319, Potwierdzenie wzrostu wynagrodzenia netto w tym tygodniu z tytułu przystąpienia do programu ESL Exchange 6 Płatność metodą BACS, która w niniejszym przykładzie wzrosła o 13,80 funtów w porównaniu z kwotą do uiszczenia w przypadku nieprzystąpienia do programu ESL Exchange

9 ESL exchange Expenses Solutions Ltd Część grupy Jark Group Gdzie mogę znaleźć więcej informacji? Więcej informacji na temat programu ESL można zdobyć pod poniższym numerem telefonu lub adresem Nr tel.: Adres * Rzeczywiste świadczenie zależy od wysokości płacy powyżej minimalnej kwoty wynagrodzenia, gdyż może to ograniczać kwotę wydatków do wykorzystania w ramach świadczenia pozapłacowego

10 Tax Efficient Payroll Solutions Szczegóły rejestracji wydatków na podróże i utrzymanie: Proszę odpowiedzieć na poniższe dwa pytania, które zachowamy w Państwa dokumentacji pracowniczej. 1. Mój oczekiwany sposób przemieszczania się podczas zleceń? a. Pieszo b. Samochodem Jestem c. Motorem d. Rowerem e. Innym płatnym środkiem transportu Jeżeli inny płatny środek transportu: f. Opis g. Dzienny koszt pasażerem 2. Potwierdzam, iż będę ponosić codzienne wydatki na zakup jedzenia i picia (posiłku) Tak Nie.... Podpis pracownika Imię i nazwisko drukowanymi literami Data

11 Pisemne oświadczenie dotyczące szczegółów zatrudnienia (WRITTEN STATEMENT OF PARTICULARS OF EMPLOYMENT) Definicje: Agencja: Przydział: Klient: Pracownik: Pracodawca: Pracownik Czasowy: Agencja pracy tymczasowej Jark (będąca częścią grupy Jark) podana do wiadomości w danym okresie. Okres, w którym pracownik świadczy usługi dla konkretnego Klienta w zakresie ustalonym w Akcie oddelegowania. Osoba, firma lub spółka, do której pracownik zostaje oddelegowany przez Agencję.. z Pracownik Czasowy zwany dalej Pracownikiem. Paytemp Ltd ( Firma ), adres: Beechurst, 8 Commercial Rd, Dereham, Norfolk NR19 1AE. Zwany dalej Firmą. Pracownik Firmy przebywający na tymczasowym Przydziale(łach) ustalonym przez Agencję (stanowiącą agencję pracy tymczasowej według definicji Ustawy o agencjach zatrudnienia tymczasowego z 1973 r. - Employment Agencies Act 1973). Informacje szczegółowe o poprzednim miejscu zatrudnienia: Dane dotyczące poprzedniego miejsca zatrudnienia wymagane zgodnie z zapisami w Załączniku 1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pracowniczych z 1996 r. (Employment Rights Act Ustawa ), dokument ten zawiera informacje szczegółowe dotyczące warunków zatrudnienia w Firmie. Oprócz tego dokumentu, konkretne informacje szczegółowe dotyczące każdego Przydziału zostaną potwierdzone w osobnym Akcie oddelegowania, który będzie również stanowił część warunków zatrudnienia. Pracownik potwierdza, że Firma jest uprawniona (i tak zrobi) do uznania, iż zaakceptował on warunki określone w tym dokumencie oraz wszelkim Akcie oddelegowania, jeśli Pracownik rozpocznie Przydział i przyjmie płatność za usługi dostarczone podczas Przydziału. 1) NAZWA STANOWISKA PRACY I OBOWIĄZKI (JOB TITLE AND DUTIES) a) Pracownik jest zatrudniony od dnia rozpoczęcia pierwszego Przydziału realizowanego przez niego od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tym dniem rozpoczyna się ciągłe zatrudnienie Pracownika. W okres ciągłego zatrudnienia w Firmie nie wlicza się zatrudnienie u poprzedniego pracodawcy. b) W miarę swoich możliwości Pracownik będzie przydzielany w danym okresie do pracy dla Klientów jako Pracownik Czasowy

12 c) Wykonując tę pracę, Pracownik wyraża tym samym zgodę na pracę pod kierunkiem Klienta, na którego terenie został przydzielony w danym okresie, a także na wykonywanie swoich obowiązków w sposób lojalny i godny zaufania. d) Pracownik wyraża zgodę na to, że może zostać przeniesiony do nowego Przydziału w dowolnym czasie, bez ograniczenia co do lokalizacji lub Klienta, jak wskazano przez Firmę. e) Pracownik wyraża zgodę na to, że Firma, Agencja lub Klient może zakończyć Przydział w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia czy odpowiedzialności. Zakończenie Przydziału nie musi oznaczać rozwiązania umowy o pracę. f) Pracownik zatrudniony przez Firmę musi działać zgodnie ze wszystkimi zasadami Firmy, przepisami i politykami będącymi w mocy w danym okresie, oraz ze wszelkimi zasadami, których przestrzegania Klient może wymagać podczas pracy na swoim terenie. g) Firma podejmie starania na rzecz pozyskania odpowiednich zleceń dla Pracownika poprzez Agencję, zgodnie z jego umiejętnościami, kwalifikacjami i doświadczeniem. Pracownik potwierdza, iż mogą występować okresy bez żadnych dostępnych Przydziałów. h) Pracownik wyraża zgodę na to, że przed lub podczas rozpoczęcia przydziału poinformuje Firmę, jeśli pracował wcześniej dla Klienta wymienionego w przydziale w jakimkolwiek czasie po dniu 30 września 2011 r. W przypadku wcześniejszej pracy dla danego Klienta, należy uzupełnić dane w Załączniku 1 dotyczącego tego zatrudnienia. i) W celu zapewnienia przez Firmę, że Pracownik otrzymuje dostęp do wszelkich udogodnień, do których jest uprawniony przez Klienta, Pracownik ma obowiązek poinformować Firmę, jeśli nie posiada dostępu do udogodnień i infrastruktury w miejscu pracy u Klienta, do których w swoim mniemaniu powinien mieć dostęp, lub do których dostęp posiadają pracownicy pełniący podobne role w danej firmie. j) Pracownik ma obowiązek natychmiast poinformować Firmę o zaistnieniu następującej sytuacji: i. Pracownik czuje, że jest traktowany niesprawiedliwie, lub ii. Wykonana płatność jest nieprawidłowa, lub iii. Pracownik uważa, że Firma nie wywiązuje się z ustawowych obowiązków, lub iv. Pracownik ma zastrzeżenia dotyczące usług Firmy. 2) WYNAGRODZENIE (REMUNERATION) a) Oddelegowany Pracownik jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia ze względu na przepracowaną ilość godzin. b) Wynagrodzenie będzie wypłacane co tydzień z dołu bezpośrednio na konto bankowe Pracownika. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu i składkom z tytułu ubezpieczenia społecznego w zakresie godzin wypracowanych w - 2 -

13 poprzednim tygodniu. Pracownik nie jest uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia za okres braku Przydziału. c) Podstawowa stawka płatna za godzinę pracy nie może być niższa niż krajowa płaca minimalna (National Minimum Wage) aktualna w czasie danego Przydziału. Podczas konkretnych Przydziałów mogą mieć zastosowanie wyższe stawki. Stawki wynagrodzenia podczas Przydziałów mogą się różnić między sobą. Pracownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem o konkretnych stawkach mających zastosowanie dla danego Przydziału w Akcie oddelegowania. d) Dla celów realizacji Ustawy o prawach pracowniczych z 1996 r., rozdziały 13-27, Pracownik wyraża zgodę na to, aby Firma odliczała od wynagrodzenia sumy należne jej oraz/lub stronie trzeciej, w tym między innymi składki emerytalne (jeśli są), nadpłaty, pożyczki lub zaliczki wpłacone przez Firmę, płacę za okres urlopowy (na mocy Artykułu 7) oraz wszelkie inne kwoty zatwierdzone przez Pracownika. e) Dla celów realizacji porównania wynagrodzenia na mocy rozporządzenia nr 5 ze zbioru rozporządzeń dotyczących praw pracowników agencyjnych (Agency Workers Regulations 2010): i. z zastrzeżeniem punktu iii, wynagrodzenie brutto składa się z wynagrodzenia brutto podlegającego opodatkowaniu plus wydatki opłacone Pracownikowi brutto ii. wynagrodzenie netto składa się z wynagrodzenia nett plus wydatki opłacone Pracownikowi netto iii. do wysokości obniżenia wynagrodzenia brutto obniżonego o świadczenia pozapłacowe w zamian za wydatki opłacone bez odliczenia podatku i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance), wynagrodzenie brutto składa się z wynagrodzenia brutto podlegającego opodatkowaniu plus kwota odliczonych świadczeń pozapłacowych. 3) GODZINY PRACY (HOURS OF WORK) a) Firma gwarantuje Pracownikowi minimum 336 godzin w każdym kolejnym okresie 12 miesięcy ciągłego zatrudnienia, opłacanych po stawce co najmniej równej krajowej płacy minimalnej aktualnej w tym czasie. W celu uniknięcia wątpliwości należy stwierdzić, iż brak jest uprawnienia do jakiejkolwiek określonej liczby godzin podczas Przydziału w okresie krótszym niż 12 miesięcy. b) Zapisy Ustawy o przydziale z 1870 r. (Apportionment Act 1870) nie mają zastosowania do tej umowy. c) Godziny pracy Pracownika zmieniają się zgodnie z wymogami Firmy i Klienta. Dlatego też nie istnieją standardowe lub normalne godziny robocze mające zastosowanie do niniejszej umowy o pracę. d) Warunkiem zatrudnienia Pracownika w Firmie jest praca elastyczna według wymagań Klienta podczas Przydziału, przy czym Klient zastrzega, iż przez cały czas Pracownik podlega całkowitej kontroli Firmy

14 e) Pracownik potwierdza, iż mogą nastąpić okresy, w których dany Klient nie ma pracy dostępnej dla niego, a wtedy zastosowanie ma Artykuł 2a powyżej. f) Firma przydzieli Pracownika do innej pracy, która jest dostępna przez Agencję, z innym Klientem, w dowolnej lokalizacji, a wtedy zastosowanie mają zapisy Artykułu 3h poniżej. g) Firma powiadomi o liczbie godzin pracy z największym wyprzedzeniem, jakie jest uzasadnione i wykonalne. h) Warunkiem zatrudnienia Pracownika jest podjęcie przez niego pracy w terminie wymaganym przez Firmę. Jeśli Pracownik bez przyczyny odmówi pracy przy konkretnym przydziale, zostanie to uznane za poważne zaniedbanie uprawniające Firmę do rozwiązania umowy o pracę. i) W przypadku, gdy zastosowanie mają stawki za nadgodziny, Pracownik zostanie o tym powiadomiony przy rozpoczęciu każdego Przydziału. j) Pracownik wyraża zgodę na pracę w liczbie godzin przekraczającej maksymalny średni limit czasu pracy wynoszący 48 godzin, a narzucony przez przepisy dotyczące czasu pracy z 1998 r. (Working Time Regulations 1998), jeśli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków. Pracownik może wycofać swoją zgodę na taką sytuacja za pomocą pisemnego powiadomienia dostarczonego Firmie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 4) MIEJSCE PRACY (PLACE OF WORK) Uznaje się, iż Pracownik nie posiada normalnego miejsca pracy i wymaga się od niego pracy w pomieszczeniach Klienta według wymogów Firmy w danym okresie. Firma może zmienić miejsce pracy Pracownika, informując go o tym w sposób uzasadniony i wykonalny stosownie do okoliczności. 5) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ (NOTICE) a) Jeśli Pracownik chce rozwiązać umowę o pracę, musi dostarczyć Firmie pisemne oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy z tygodniowym wyprzedzeniem. b) Obowiązkiem Firmy jest zapewnienie następujących terminów wypowiedzenia stosunku pracy: i. brak terminu wypowiedzenia, jeśli Pracownik był zatrudniony w sposób ciągły przez okres krótszy niż cztery tygodnie; ii. iii. tydzień wypowiedzenia, jeśli Pracownik był zatrudniony w sposób ciągły przez okres dłuższy niż cztery tygodnie, ale krótszy niż dwa lata; lub dwa tygodnie wypowiedzenia, jeśli Pracownik był zatrudniony w sposób ciągły przez dwa lata lub dłużej, ale mniej niż trzy lata, z dodatkowym tygodniem wyprzedzenia za każdy pełny rok ciągłego - 4 -

15 zatrudnienia dalej, maksymalnie do 12 tygodni wyprzedzenia za 12 lub więcej lat ciągłego zatrudnienia. c) Nie ma gwarancji, że w okresie wypowiedzenia praca będzie dostępna. d) Firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i bez odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia w przypadku poważnego zaniedbania. e) Kiedy Pracownik nie odbywa Przydziału, ma obowiązek kontaktu z Firmą w regularnych odstępach czasu, aby potwierdzić swoją dostępność do podjęcia dalszych Przydziałów. Jeśli Pracownik nie rozwiąże umowy o pracę zgodnie z Artykułem 5a powyżej, wtedy w przypadku braku kontaktu z Firmą w ciągłym okresie czterech tygodni od zakończenia ostatniego Przydziału (bez przyczyny), Firma wedle swego wyłącznego uznania może rozwiązać umowę o pracę (z wyprzedzeniem lub bez), a także może doprowadzić do sytuacji, gdy Pracownik zrezygnuje z zatrudnienia z ostatnim dniem wykonywania pracy dla Firmy. 6) RÓWNE SZANSE (EQUAL OPPORTUNITIES) Firma jest pracodawcą oferującym równe szanse. Polityka równych szans Firmy (niewynikająca z umowy) jest dostępna w Podręczniku Pracowników Czasowych. Należy się zapoznać z tą polityką. Jeśli Pracownik ma jakieś problemy związane z równymi szansami wyrastające z umowy o pracę, należy je omówić z menadżerem lub działem HR. Można skorzystać z procedury rozpatrywania skarg Firmy. 7) URLOP I PŁACA ZA OKRES URLOPOWY (HOLIDAYS AND HOLIDAY PAY) a) Rok urlopowy Firmy zaczyna się 1 kwietnia. b) Zgodnie z przepisami dotyczącymi czasu pracy z 1988 r. (z późniejszymi zmianami), Pracownik ma prawo do corocznego urlopu płatnego wynoszącego maksymalnie 5,6 tygodnia, włącznie ze wszystkimi dniami ustawowo wolnymi w każdym roku urlopowym. Cały coroczny urlop musi zostać odebrany w okresie, na który został przyznany i nie może przechodzić dalej. Prawo do corocznego urlopu płatnego przysługuje proporcjonalnie do długości przepracowanego okresu. c) Wynagrodzenie za okres urlopu nalicza się zazwyczaj na podstawie maksymalnego wymiaru 37,5 godziny tygodniowo, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy dotyczące czasu pracy z 1998 r. (z późniejszymi zmianami) stanowią inaczej, w którym to przypadku wynagrodzenie nalicza się w oparciu o dotychczasowo przepracowane 12 tygodni. d) W sytuacji rozwiązania umowy o pracy w trakcie roku urlopowego, uprawnienia do płacy za okres urlopowy oblicza się proporcjonalnie. Jeśli przy rozwiązaniu umowy o pracę odebrano urlop przewyższający proporcjonalne uprawnienie do niego, od Pracownika wymaga się spłacenia sumy nadwyżki należnej Firmie, a Firma zastrzega sobie prawo do odliczenia tych kwot od wynagrodzenia/zarobków Pracownika. Firma zastrzega sobie prawo do wymagania od Pracownika odbioru niewykorzystanego urlopu przed rozwiązaniem umowy o pracę

16 8) NIEOBECNOŚĆ Z POWODU CHOROBY LUB INNA NIEOBECNOŚĆ (SICKNESS OR OTHER ABSENCE) a) W przypadku nieobecności Pracownika w pracy z jakiegokolwiek powodu, należy poinformować Firmę i konsultanta Agencji przed uzgodnionym czasem rozpoczęcia pierwszego dnia nieobecności oraz w następne dni nieobecności. b) W związku z jakimkolwiek okresem nieobecności, Pracownik jest uprawniony do ustawowego zasiłku chorobowego (Statutory Sick Pay - SSP), podlegającego kwalifikacji zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem oraz przy przedstawieniu stosownych zaświadczeń lekarskich i oświadczenia o powodach nieobecności w pracy (self-certification form). Pracownik nie jest uprawniony do innego zasiłku chorobowego Firmy poza SSP. c) Firma zastrzega sobie prawo do wymagania od Pracownika poddania się badaniu przeprowadzonemu przez lekarza wyznaczonego przez Firmę i na jej koszt. 9) EMERYTURA (PENSION) a) Firma posiada program emerytalny dla interesariuszy, do którego Pracownik może dołączyć. Pracownik może dokonywać osobistych wpłat do programu poprzez system płacowy Firmy, kontaktując się z Almary Green, nr tel b) Więcej informacji na temat programu emerytalnego dla interesariuszy można uzyskać w Dziale HR Firmy. c) Firma nie dokonuje wpłat do programu emerytalnego dla interesariuszy w imieniu Pracownika. d) Na mocy Ustawy o programach emerytalnych z 1993 r. (Pension Schemes Act 1993), w odniesieniu do umowy o pracę Pracownika nie ma zastosowania zaświadczenie o wystąpieniu z państwowego systemu składek ubezpieczeniowych. 10) POUFNOŚĆ (Confidentiality) a) W okresie zatrudnienia w Firmie Pracownik może poznać tajemnice handlowe lub informacje poufne związane z Firmą oraz/lub Agencją oraz/lub Klientem. W przypadku braku wyraźnego wymogu postąpienia inaczej dla prawidłowego wykonania obowiązków, Pracownik nie może: i. ujawniać ich lub opowiadać o nich komukolwiek; ii. używać ich dla własnych celów albo celów innych niż cele Firmy, lub w razie potrzeby Agencji czy Klienta; oraz iii. poprzez postąpienie bez należytej staranności powodować nieautoryzowanego ujawnienia: wszelkich tajemnic handlowych lub informacji poufnych związanych z Firmą, grupą firm, Agencją lub Klientem. Przez cały czas należy dokładać wszelkich - 6 -

17 starań, aby zapobiec publikacji lub ujawnieniu tajemnic handlowych czy informacji poufnych. b) Ograniczenia te mają zastosowanie w okresie zatrudnienia przez Firmę, jak i po rozwiązaniu umowy o pracę z Firmą. Ograniczenia te nie mają zastosowania do informacji, które stają się ogólnie dostępne dla osób postronnych w sposób inny niż wskutek nieprzestrzegania przez Pracownika tychże ograniczeń. c) Firma może wymagać od Pracownika podpisania konkretnej umowy w związku z kwestiami poufności lub w zakresie wynalazków czy odkryć, których może on dokonać w okresie Przydziału. 11) OCHRONA DANYCH (DATA PROTECTION) a) Podpisując niniejsze oświadczenie, Pracownik potwierdza i wyraża zgodę na to, że Firma może przechowywać jego informacje osobowe jako część akt osobowych i firmowych, a także, iż Firma może korzystać z tych informacji w trakcie swojej działalności. b) Pracownik wyraża zgodę na to, iż Firma może ujawnić dotyczące go informacje osobom trzecim, jeśli uzna to za konieczne do prawidłowej realizacji działalności Firmy lub innej spółki [grupy][powiązanej]. Ten zapis ma zastosowanie do informacji przechowywanych, używanych lub ujawnianych na wszelkich nośnikach. 12) PROCEDURY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO I ROZPATRYWANIA SKARG (GRIEVANCE AND DISCIPLINARY MATTERS) a) Zasady postępowania dyscyplinarnego stosujące się do Pracownika znajdują się w polityce określonej w Podręczniku Pracownika Czasowego. Pracownik ma obowiązek zapoznania się z polityką postępowania dyscyplinarnego Firmy. b) Jeśli Pracownik posiada skargę dotyczącą zatrudnienia, ma prawo do wniesienia jej w ramach polityki rozpatrywania skarg Firmy. Polityka postępowania dyscyplinarnego mająca zastosowanie do Pracownika jest określona w Podręczniku Pracownika Czasowego. Wszelkie skargi należy kierować do Firmy, a nie do Klienta. c) Procedury postępowania dyscyplinarnego i rozpatrywania skarg nie są dla Firmy wiążące zgodnie z umową. Firma może je zmieniać, pomijać wszystkie lub poszczególne etapy, gdzie uważa to za stosowne. 13) NACISK STRONY TRZECIEJ NA ZWOLNIENIE (THIRD PARTY PRESSURE TO DISMISS) Z uwagi na okoliczności zatrudnienia Pracownika, wymaga się od niego wykonywania pracy poprzez Agencję w pomieszczeniach Klienta. Wszystkie Przydziały zależą od zgody Klienta na przebywanie Pracownika w jego pomieszczeniach. Jeśli Klient odmówi Pracownikowi pozwolenia na przebywanie w jego pomieszczeniach lub wykonywanie pracy, Firma podejmie wszelkie wysiłki w celu znalezienia Pracownikowi alternatywnej pracy u innego Klienta lub Klientów

18 Jeśli Firma nie jest w stanie znaleźć alternatywnej pracy, Pracownik może zostać zwolniony. 14) BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (HEALTH AND SAFETY) Podczas pracy pod kontrolą Klienta Pracownik musi przestrzegać polityki bezpieczeństwa i higieny pracy zawartej w Podręczniku Pracownika Czasowego. Pracownik musi również przestrzegać polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Klienta oraz danych umów przez cały okres przydziału. 15) UKŁADY ZBIOROWE (COLLECTIVE AGREEMENTS) Nie ma układów zbiorowych, które wpływają na warunki zatrudnienia. 16) ZMIANY WARUNKÓW ZATRUDNIENIA (CHANGES TO TERMS OF EMPLOYMENT) a) Firma zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany warunków zatrudnienia. b) Pracownik otrzyma pisemne powiadomienie o wszelkich istotnych zmianach z nie mniej niż miesięcznym wyprzedzeniem, wystosowane indywidualnie lub ogólnie. Uznaje się, że Pracownik zaakceptował te zmiany w momencie wygaśnięcia okresu powiadomienia. W przypadku sprzeciwu wobec zmian, należy powiadomić o tym Firmę na piśmie przed wygaśnięciem okresu powiadomienia, jednak prawo Firmy do zmiany warunków pozostaje wyłączne. 17) POPRZEDNIE UMOWY (PREVIOUS CONTRACTS) Wszelka umowa o pracę, która została poprzednio wystawiona dla Pracownika przez Firmę przestaje być skuteczna w dniu rozpoczęcia pracy na mocy niniejszej umowy. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie poprzednie umowy o pracę lub świadczenie usług. 18) KWALIFIKOWALNOŚĆ DO PRACY W WIELKIEJ BRYTANII (ELIGIBILITY TO WORK IN THE UK) Pracownik potwierdza, że ma prawną możliwość pracy w Wielkiej Brytanii. Jeśli Firma odkryje, że Pracownik nie posiada pozwolenia na mieszkanie i pracę w Wielkiej Brytanii, lub jeśli takie pozwolenie zostało unieważnione, Firma będzie upoważniona do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia. Firma może tak postąpić w tych okolicznościach bez wcześniejszego ostrzeżenia w ramach procedury postępowania dyscyplinarnego Firmy. 19) PARTYCYPACJA W PROGRAMIE ESL (PARTICIPATION IN ESL) - 8 -

19 a) Pracownik otrzymał informacje dotyczące niezależnych ustaleń, za pomocą których skorzysta z lepszych możliwości opłacania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z wynagrodzeniem otrzymywanym od Firmy. Warunki te są szeroko znane jako ESL, a realizuje je firma Expenses Solutions Ltd. Informacje szczegółowe na temat tych wydatków (okresowo) można znaleźć w broszurze programu ESL, której kopię niniejszym załączono. b) Umowa o pracę Pracownika obejmie partycypację w ESL, gdy jest to dla niego korzystne, a na podstawie tego, że kwalifikuje się do programu, Pracownik zauważy poprawę względem wynagrodzenia netto osiąganą dzięki umowom zawartym przez Firmę z organami podatkowymi. c) Warunki ESL, w zależności od tego, które rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Pracownika, mogą wymagać zmniejszenia odpowiedniej stawki wynagrodzenia, przez co wynagrodzenie będzie niższe (wynika ze zgody pracownika na zmniejszenie wynagrodzenia) ale Pracownik będzie dodatkowo uprawniony do otrzymywania płatności z tytułu wydatków. d) Pracownik potwierdza, że wynagrodzenie może się zmieniać tak, że będzie niższe, podczas gdy Pracownik otrzyma płatności z tytułu wydatków. Wynagrodzenie i wydatki będą określane zgodnie z zasadami programu ESL. 20) IMPLIKOWANA ZGODA NA NINIEJSZE WARUNKI UMOWY (IMPLICIT AGREEMENT TO THESE CONTRACTUAL TERMS) a) Wymagane jest podpisanie zgody na warunki określone w niniejszym dokumencie. b) Jednak jeśli umowa o pracę nie jest podpisana, a mimo to Pracownik realizuje Przydział i przyjmuje płatności, zostanie to uznane za pełną zgodę na warunki zawarte w niniejszej umowie. c) W sytuacji, gdy Pracownik przechodzi proces aplikacji online, potwierdza, iż poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji online poświadcza, że przeczytał i rozumie niniejszą umowę oraz zgadza się na warunki w niej zawarte. Jest to równoważne z podpisaniem zgody na niniejszą umowę, jak określono powyżej, i skutkuje sformułowaniem wiążącej umowy. W sytuacji, gdy Pracownik nie zaznaczy odpowiedniego okna w procesie aplikacji online oznaczającego zgodą na niniejszą umowę, Pracownik zgadza się, że domniemane będzie potwierdzenie jego pełnej zgody na warunki zawarte w niniejszej umowie podczas realizacji Przydziału i przyjmowania płatności. Pracownik potwierdza, iż otrzymał kopię niniejszej umowy, oraz że wszelkie informacje uzupełniające dotyczące polityk i procedur Firmy są dostępne w Podręczniku Pracowników Czasowych. Jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, Pracownik potwierdza, że zapisy Podręcznika Pracowników Czasowych są niewynikające z umowy. Pracownik potwierdza, że w przypadku braku dostępu do komputera, należy poprosić Firmę o egzemplarze papierowe. Pracownik przeczytał i rozumie to samo, oraz wyraża zgodę na bycie zobowiązanym przez wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie

20 Swoim podpisem tutaj przyjmuję warunki określone w niniejszym dokumencie.. Podpis pracownika Imię i nazwisko drukowanymi literami Data. Podpis w imieniu Imię i nazwisko drukowanymi literami Data Firmy

21 ZAŁĄCZNIK 1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POPRZEDNIEGO MIEJSCA ZATRUDNIENIA Nazwa i adres strony, w której Pracownik był zatrudniony Okresy zatrudnienia Początek / / / / / / Koniec / / / / / / Rola/role pełniona/pełnione w danych okresach (proszę podać nazwę każdej roli i opisać wykonywane prace) Czy zatrudnienie zakończyło się z któregoś z następujących powodów (proszę zaznaczyć pasującą odpowiedź) bezpieczeństwo i higiena pracy choroba powody związane w jakikolwiek sposób z: ciąża macierzyństwo ojcostwo adopcja

THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA

THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA NAZWISKO: IMIONA: ADRES: THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA Nr listy płac: TEL: Komórka: Data urodzenia: Kontakt awaryjny: Dodaj zdjęcie tutaj Kod pocztowy: Kontakt e-mail: NARODOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY...

SPIS TREŚCI WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY... WARUNKI DOTYCZĄCE KLIENTA SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE... 1 2 UMOWA... 1 3 RACHUNEK KLIENTA... 1 4 PODSTAWY ZAWIERANIA TRANSAKCJI... 2 5 NASZE OPŁATY... 3 6 ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA... 4 7 USŁUGI ELEKTRONICZNE...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2012-2017 wersja listopada 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1 czerwca 2014 r. 31 maja 2019 r. >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych 1

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL Umowę zawarto w dniu: pomiędzy firmą Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH zwaną dalej Skrill oraz Nazwa partnera handlowego: Siedziba

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r.

Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2009-2014 wersja z sierpnia 2012 r. Związki zawodowe i Układ Zbiorowy Pracy (CAO) Ustalenia zawarte w niniejszym CAO podlegają negocjacjom, które

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal >> Wyświetl wszystkie umowy prawne Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2015 r. Drukuj Pobierz plik PDF Niniejsza Umowa składa się z szesnastu części (w tym załącznika)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów

Bardziej szczegółowo