Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł]"

Transkrypt

1 Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U art., pkt. ) Cennik zawiera ceny netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług. Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto (, [zł] I Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego Stosuje się jeden poziom cen na usługi z zakresu doradztwa rolniczego realizowane w trybie Rozporządzenia MRiRW, o którym mowa w przypisie nr tj. łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" i niezależnie od tego działania. Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne Opracowywanie biznesplanu na potrzeby uzyskania kredytu na rozwój działalności gospodarstwa rolnego dla kredytu do zł biznesplan 0,00 dla kredytu od 0 00 do zł biznesplan 0,00 dla kredytu od 0 00 do zł biznesplan 90,00 dla kredytu od 0 00 do zł biznesplan 0,00 dla kredytu od 0 00 do zł biznesplan 0,00 6 dla kredytu od do zł biznesplan 9,00 7 dla kredytu od do zł biznesplan 7,00 8 dla kredytu od do zł biznesplan 660,00 9 dla kredytu od do zł biznesplan 70,00 0 dla kredytu od do zł biznesplan 80,00 dla kredytu od do zł biznesplan 070,00 dla kredytu od do zł biznesplan,00 dla kredytu od do zł biznesplan 60,00 dla kredytu od do zł biznesplan 60,00 dla kredytu od do zł biznesplan 80,00 6 dla kredytu od do zł biznesplan 00,00 7 dla kredytu powyżej zł biznesplan 900,00 Poprawki biznesplanów opracowanych przez ŁODR, na wniosek inwestora, za wyjątkiem korekt technicznych dla kredytu do zł biznesplan,00 dla kredytu od do zł biznesplan 0,00 dla kredytu od do zł biznesplan 90,00 dla kredytu od do zł biznesplan 0,00 dla kredytu powyżej zł biznesplan 9,00

2 Ekspertyzy ekonomiczne do 0 godz. pracy specjalisty ekspertyza 00,00 za każdą następną godzinę pracy powyżej 0 godzin ekspertyza 0,00 Prowadzenie ksiąg rachunkowych Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych - Polski FADN książka rachunkowa dla rolników bezpłatnie - opłatę wnosi Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy wg. odrębnej umowy Rozliczanie podatku VAT książka rachunkowa/miesiąc 80,00 Rozliczanie podatku VAT książka rachunkowa/kwartał 00,00 Rozliczanie podatku dochodowego książka rachunkowa/miesiąc 00,00 Rozliczenie podatku VAT i podatku dochodowego książka rachunkowa/miesiąc 0,00 Pozostałe opracowania Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji finansowanych z kredytów klęskowych, dla gospodarstw posiadających pozytywną opinię komisji powołanej przez Wojewodę Wypełnianie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrowiskowych biznesplan 0,00 Część wniosku o płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie, uzupełniające, cukrowe, do pomidorów, wsparcia specjalnego) i ONW - do 0 działek rolnych do,0 ha UR wniosek,9 od,0 do 0,0 ha UR wniosek, od 0,0 do,0 ha UR wniosek 0,6 od,0do 0,0 ha UR wniosek 8,78 od 0,0 do,0 ha UR wniosek 6,9 6 od,0 do 0,0 ha UR wniosek 6,0 7 powyżej 0,0 ha UR wniosek 7,7 Wniosek o płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (płatności bezpośrednie, uzupełniające, cukrowe, do pomidorów, wsparcia specjalnego), ONW i płatność rolnośrodowiskową - do 0 działek rolnych do,0 ha UR wniosek 8,78 od,0 do 0,0 ha UR wniosek 6,0 od 0,0 do,0 ha UR wniosek 8,0 od,0do 0,0 ha UR wniosek 97,6 od 0,0 do,0 ha UR wniosek,8 6 od,0 do 0,0 ha UR wniosek 0,08 7 powyżej 0,0 ha UR wniosek 6, Dopłata do części wniosku obejmującego wsparcie bezpośrednie za ilość działek rolnych powyżej 0 za każdą działkę rolną powyżej 0 działek,07

3 Opracowywanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach programów PROW Ułatwienie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia wniosek + plan 00,00 Wniosek o płatność wniosek 0,6 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu sprawozdanie 8,0 Ankieta monitorująca ankieta 8,0 Zmiana planu na wniosek rolnika plan,9 Renty strukturalne Wniosek o przyznanie renty strukturalnej wniosek 8,00 Plan rozwoju gospodarstwa przejętego przez następcę w drodze renty strukturalnej plan 6,00 Modernizacja gospodarstw rolnych Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji do zł netto wniosek + plan 7,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji powyżej zł netto wniosek + plan 800,00 Wniosek o płatność za każdy etap, dla refundacji do zł netto wniosek 6,00 Wniosek o płatność za każdy etap, dla refundacji powyżej zł netto wniosek 6,00 zł + 0,% nadwyżki kwoty refundacji ponad zł 6 Wniosek o płatność - dopłata za rozliczenie inwestycji budowlanej wniosek cena podstawowa + 00 zł Uczestnictwo rolników w systemach jakości Opracowanie wnioski o dofinansowanie wniosek 8,00 Grupy producentów rolnych (pomoc dla grup zarejestrowanych) Opracowanie planu działania dla grup producentów rolnych wniosek 80,00 Wniosek o płatność za każdy etap wniosek 80,00 Programy rolnośrodowiskowe letni plan działalności rolnośrodowiskowej - część ogólna planu plan 0,00 letni plan działalności rolnośrodowiskowej dla pakietu "rolnictwo zrównoważone" - część ogólna planu plan 0,00 Plan działalności rolnośrodowiskowej - część szczegółowa planu dla wszystkich pakietów (opłata uzależniona od naliczonych płatności na czas realizacji planu, tj. w okresie lat) plan 0,7% od naliczonej letniej płatności letni plan działalności rolnośrodowiskowej opracowany dla pracownika ŁODR plan,00 Maksymalna opłata za opracowanie planu działalności rolnośrodowisowej realizowane łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( Zmiana lub uaktualnienie planu działalności rolnośrodowiskowej w następnych latach plan plan 000,00 80,0 zł +,0 zł za każdą zaktualizowaną działkę rolną powyżej działek Maksymalna opłata za zmianę lub uaktualnienie planu działalności rolnośrodowiskowej realizowane łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( plan 00,00

4 6 Plan nawożenia w kolejnych latach realizacji programu w pakiecie rolnictwo zrównoważone plan 00 zł plus 0 zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek Maksymalna opłata z aopracowanie planu nawożenia łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( plan 0, Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym wniosek 8,00 8 Przygotowanie pozostałej dokumentacji dla jednostki certyfikującej komplet 60,00 9 Prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez okres jednego roku rejestr / na rok 00 zł plus zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne Opracowanie wnioski o dofinansowanie wniosek 8,00 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji do zł netto wniosek + plan 7,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji powyżej zł netto wniosek + plan 800,00 Wniosek o płatność za każdy etap, dla refundacji do zł netto wniosek 0,00 Wniosek o płatność za każdy etap, dla refundacji powyżej zł netto wniosek 0,00 zł + 0,% nadwyżki kwoty refundacji ponad zł 9 Wniosek o płatność - dopłata za rozliczenie inwestycji budowlanej wniosek cena podstawowa + 00 zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji do zł netto wniosek + plan 00,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan przedsięwzięcia dla inwestycji powyżej zł netto wniosek + plan 00,0 zł + 0,% nadwyżki kwoty inwestycji ponad zł Wniosek o płatność, refundacja do zł netto wniosek 0,00 Wniosek o płatność, refundacja do zł netto wniosek 0,00 Wniosek o płatność, refundacja do zł netto wniosek 0,00 6 Wniosek o płatność - dopłata za rozliczenie inwestycji budowlanej wniosek cena podstawowa + 00 zł Kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności i BHP, 0 opracowanie planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności i BHP w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów objęte Programem ocena / plan dostosowania Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0" stawki zgodne z Rozporządzeniem MRiRW z r. (Dz.U ) z późn. zm. (

5 Pozostałe opracowania PROW Wprowadzenie poprawek do dokumentów (wniosek o dofinansowanie, plan działalności, wniosek o płatność) sporządzonych przez osoby nie będące pracownikami ŁODR wniosek 00% ceny podstawowej za opracowanie Ponowne przygotowanie dokumentacji po korekcie na wniosek klienta (przedrukowanie, płyta CD) wniosek/plan/opracowanie,00 Pozostałe usługi doradcze 00 zł plus 0 zł za każdą działkę Plan nawożenia plan rolną powyżej 0 działek Maksymalna opłata za opracowanie planu nawożenia łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez plan 0,00 rolników i posiadaczy lasów" ( Wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego wniosek, Pomiar powierzchni działek rolnych w technologii GPS ha UR 8,00 zł za ha UR, nie mniej, niż 0,00 zł Grupy producentów owoców i warzyw Opracowanie planu dochodzenia do uznania dla grup producentów owoców i warzyw plan 60,00 Zmiana w planie dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw plan 80,00 Wniosek o płatność za każdy etap wniosek 80,00 Miesięczny rejestr mleka i przetworów mlecznych tabela rejestru 0,00 Roczna informacja dostawcy bezpośredniego, formularze transferów kwoty mlecznej tabela sprawozdania / formularz,00 Opracowywanie planu gospodarki nawozami naturalnymi plan 8,0 Pomiar stężenia gazów szkodliwych (CO, NH, H S ) w pomieszczeniach inwentarskich - jednorazowe oznaczenia dla wszystkich budynków komplet oznaczeń 8,0 Dojazd do gospodarstwa dla usług wymagających lustracji na miejscu km stawki zgodne z Rozp. Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 7, poz. 7 z 00 r.) z późniejszymi zmianami 6 Specjalistyczne usługi z zakresu doradztwa rolniczego dla firm i instytucji wg indywidualnie zawieranych umów Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych (OSN) Plan nawożenia Bilans azotu 7 Prowadzenie rejestru działań agrotechnicznych z uwzględnieniem ilości i rodzaju zastosowanych nawozów przez okres jednego roku Prowadzenie kompeksowej dokumentacji wymaganej przez Programy działań wydanych w drodze rozporzadzenia przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Maksymalna opłata za prowadzenie komleksowej dokumentacji na OSN w pierwszym roku realizacji - łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( Maksymalna opłata za prowadzenie komleksowej dokumentacji na OSN w drugim, trzecim albo czwartym roku realizacji - łącznie z działaniem "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" ( plan opracowanie rejestr / na rok 00 zł plus 0 zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek 00 zł plus 0 zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek 00 zł plus zł za każdą działkę rolną powyżej 0 działek dokumentacja / na rok ,00 00,00

6 8 Opracowywanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Ryby 007-0, oś priorytetowa - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury Inwestycje w chów i hodowlę ryb Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji - dla operacji do zl netto wniosek + plan 9,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji - dla operacji powyżej zl netto wniosek + plan 660,00 Wniosek o płatność wniosek 0,00 Działania wodno - środowiskowe Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji wniosek + plan 660,00 Wniosek o płatność wniosek 0,00 Rybołówstwo śródlądowe Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji - dla operacji do zl netto wniosek + plan 0,00 Wniosek o dofinansowanie plus plan biznesowy operacji - dla operacji powyżej zl netto wniosek + plan 7,00 Wniosek o płatność wniosek 0,00 Usługi z zakresu doradztwa rolniczego objęte I częścią cennika (opracowanie ekspertyz, opracowań ekonomicznych, planów, wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, rejestrów) dla gospodarstw uczestniczących w PL FADN ( biznesplan/ ekspertyza/wniosek/ plan rozwoju gospodarstwa - 0% ceny podstawowej II Usługi szkoleniowe, za wyjątkiem statutowych Szkolenia podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy ( godz.) Opłata za egzamin jednej osoby osoba 98,00 Opłata za egzamin uczniów szkół rolniczych w wieku powyżej 8 lat osoba 9,00 Opłata za egzamin pracowników ŁODR osoba 0% ceny podstawowej (7 Szkolenia uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy (7 godz.) Opłata za egzamin jednej osoby osoba 6,00 Opłata za egzamin uczniów szkół rolniczych w wieku powyżej 8 lat osoba,00 Opłata za egzamin pracowników ŁODR osoba 0% ceny podstawowej (7 Szkolenia podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin dla roślin sadowniczych lub roślin warzywnych lub roślin rolniczych (6 godz.) osoba 0,00 Szkolenia uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin dla roślin sadowniczych lub roślin warzywnych lub roślin rolniczych (7 godz.) osoba 6,00 Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych Opłata za egzamin jednej osoby osoba ( Opłata za egzamin pracowników ŁODR osoba 0% ceny podstawowej (7 6 Wydawanie duplikatów świadectw Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkolenia szt. 0,00

7 III Usługi w ośrodkach szkoleniowych Wynajem sali wykładowej: Wynajem sali wykładowej osoba/dzień 0,00 Wynajem sali wykładowej z serwisem kawowym osoba/dzień 0,00 Wynajem dużej sali wykładowej w systemie godzinowym godzina 00,00 Wynajem małej sali wykładowej w systemie godzinowym godzina 0,00 Wynajem dużej sali wykładowej w systemie dziennym dzień 7,00 6 Wynajem małej sali wykładowej w systemie dziennym dzień 0,00 Rabaty w przypadku organizacji imprez kilkudniowych: za wynajem dwudniowy -% ceny podstawowej za wynajem trzydniowy lub dłuższy -0% ceny podstawowej Noclegi w ośrodku szkoleniowym w Bratoszewicach w pokoju osobowym doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard "plus" doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard "plus" doba hotelowa 0,00 6 w pokoju osobowym "lux" doba hotelowa,00 7 w pokoju osobowym "lux" doba hotelowa,00 8 w pokoju osobowym "VIP" doba hotelowa 60,00 9 w pokoju osobowym "VIP" doba hotelowa 60,00 0 W przypadku grup powyżej osób lub w przypadku korzystania z noclegu dowolnej liczby osób, powyżej jednego miesiąca ceny negocjowane Usługi noclegowe dla pracowników, emerytów i rencistów ŁODR doba hotelowa 0% ceny podstawowej (7 Noclegi w ośrodku szkoleniowym w Kościerzynie w pokoju osobowym - standard doba hotelowa,00 w pokoju osobowym - standard doba hotelowa 0,00 w pokoju osobowym - standard doba hotelowa,00 w pokoju osobowym "VIP" doba hotelowa,00 W przypadku grup powyżej osób lub w przypadku korzystania z noclegu dowolnej liczby osób, powyżej jednego miesiąca ceny negocjowane 6. Usługi noclegowe dla pracowników, emerytów i rencistów ŁODR doba hotelowa 0% ceny podstawowej (7 Wyżywienie standardowe Śniadanie szt.,00 Obiad szt. 0,00 Kolacja szt.,00 Obiadokolacja szt.,00 Serwis kawowy osoba 0,00 Wynajem zaplecza gastronomicznego ośrodków szkolenia w Bratoszewicach i Kościerzynie Wesela impreza 70,00 Bankiety, komunie, chrzciny, stypy i inne impreza 0,00 Wynajem zaplecza gastronomicznego ośrodków szkolenia w Bratoszewicach i Kościerzynie przez pracowników, emerytów i rencistów ŁODR impreza 0% ceny podstawowej (7

8 6 Organizacja jednodniowych konferencji szkoleniowych, sympozjów, zjazdów, seminariów itp.. standard ( osoba 0,00 lux ( osoba,00 VIP ( osoba 0,00 ) obejmuje wynajem sali wykładowej + serwis kawowy ( przerwy) 7 ) obejmuje wersję "standard" + obiad ) obejmuje wersję "standard" + obiad z rozszerzonym menu Organizacja dwudniowych konferencji szkoleniowych, sympozjów, zjazdów, seminariów itp.. standard ( osoba,00 lux ( osoba 0,00 wersja podstawowa z menu VIP ( osoba firmowym - 0,0 zł, istnieje możliwość wyboru menu i negocjacji ceny ) obejmuje wynajem sali wykładowej + serwisy kawowe + obiadkokolacja + śniadanie + obiad + nocleg ) obejmuje wynajem sali wykładowej + serwisy kawowe + obiady + śniadanie + kolacja + nocleg ) obejmuje wynajem sali wykładowej + serwisy kawowe + obiady + śniadanie + kolacja + nocleg. Posiłki z rozszerzonym menu 8 Organizacja dłuższych, niż dwudniowe, konferencji szkoleniowych, sympozjów, zjazdów, seminariów ceny negocjowane 9 0 Oferta dodatkowa Regionalna kolacja integracyjna Ognisko Wyjazd integracyjny Szkolenia tamatyczne ( ceny negocjowane ceny negocjowane ceny negocjowane Kategoria A osoba/dzień 00,00 Kategoria B osoba/dzień 0,00 Kategoria C osoba/dzień 00,00 ) kategoria zależy od atrakcyjności szkolenia (np.. od aktualności tematu, kwalifikacji osób szkolących, atrakcyjności materiałów szkoleniowych itp..) IV Usługi poligraficzne i wydawnicze Ogłoszenia i reklamy zamieszczane w miesięczniku RADA za jedno słowo w ogłoszeniach drobnych słowo,0 za jedną stronę formatu A, kolor podstawowy strona 0,00 dodatek do ceny podstawowej za pierwszy, dodatkowy kolor strona + 0% ceny podstawowej dodatek do ceny podstawowej za drugi, dodatkowy kolor strona + 0% ceny podstawowej za jedną stronę formatu A, cztery kolory strona 0,00 6 za artykuł sponsorowany formatu A strona 0,00 7 za artykuł sponsorowany formatu A strona 0,00

9 wkładkowanie do całego nakładu wkładka 9,00 wkładkowanie do nakładu dla jednego oddziału ŁODR wkładka 0,00 sprzedaż miesięcznika RADA szt.,0 sprzedaż ulotek o tematyce z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego szt.,9 sprzedaż pozostałych ulotek szt., sprzedaż archiwalnych egzemplarzy ulotek szt. zgodnie z decyzją dyrektora Rabaty w przypadku ogłoszeń wielokrotnych 6 7 jednokrone powtórzenie ogłoszenia ogłoszenie -0% ceny podstawowej wielokrotne powtórzenia w cyklu ciągłym, minimum 8 miesięcznym ogłoszenie -0% ceny podstawowej Ogłoszenia i reklamy w Gazecie Targowej, Katalogu Wystawców i w ulotkach za słowo w ogłoszeniach drobnych słowo,0 za czarno-białą stronę formatu A strona 0,00 za czarno-białą stronę formatu A strona 6,00 dodatek do ceny podstawowej za pierwszy, dodatkowy kolor strona + 0% ceny podstawowej dodatek do ceny podstawowej za drugi i trzeci kolor strona + 0% ceny podstawowej za każdy następny kolor za kolorową stronę formatu A strona 660,00 za kolorową stronę formatu A strona 0,00 Usługi poligraficzne - przygotowanie druków Skład komputerowy formatu A strona,00 Folia formatu A strona,0 Opracowanie graficzne dzieło,00 Druk OFFSET, minimum 00 odbitek Płyta offsetowa formatu A plus montaż strona,00 Odbitki czarne formatu A strona 0,0 Odbitki kolorowe (triada) formatu A strona 0,0 Prace wykończeniowe Składanie, 00 egzemplarzy na godzinę godzina 0,00 Szycie, obcinanie, 0 egzemplarzy na godzinę godzina,00 Dodatkowy koszt papieru - format A kartka 0,0 Dodatkowy koszt papieru - format A kartka 0,07 Odbitki kolorowe na kopiarce Sharp Jednostronna odbitka formatu A strona 0,7 Dwustronna odbitka formatu A strona,0 Jednostronna odbitka formatu A strona,0 Dwustronna odbitka formatu A strona,00 Odbitki czarno-białe na kopiarce Konikca-Minolta Bizhub Jednostronna odbitka formatu A strona 0, Dwustronna odbitka formatu A strona 0, Jednostronna odbitka formatu A strona 0, Dwustronna odbitka formatu A strona 0,

10 V Usługi reklamowe Usługi reklamowe dla wystawców uczestniczących w targach i wystawach Wirtualny katalog wystawców Umieszczenie wpisu i/lub banneru o rozmiarach 0 x 00 pikseli w wirtualnym katalogu oraz utrzymanie ich w okresie od otrzymania zgłoszenia (nie wcześniej niż tyg. przed targami) do kolejnej edycji wystawy/targów w następnym roku szt. / rok,00 Bannery, plakaty, plansze, transparenty i inne, zamontowane na terenie ŁODR w trakcie impez wystawienniczo-targowych, poza stoiskami firm m / na czas imprezy 0,00 Roznoszenie materiałów reklamowych przez wystawców w trakcie imprez wystawienniczo targowych, poza stoiskiem firm (hostessing) firma / na czas imprezy 00,00 Usługi reklamowe na głównej stronie internetowej ŁODR Umieszczenie banneru o rodzielczości 67 x 00 pikseli szt./miesiąc 00,00 Umieszczenie banneru o rodzielczości 0 x 00 pikseli szt./miesiąc 0,00 Opłata za utrzymanie banneru 67 x 00 pikseli w okresie ponad miesiący szt./każdy kolejny miesiąc 7,00 Opłata za utrzymanie banneru 0 x 00 pikseli w okresie ponad miesiący szt./każdy kolejny miesiąc,00 Pozostałe usługi reklamowe Prezentacja firm i instytucji na szkoleniach na szkoleniu wojewódzkim / oddziałowym prezentacja 0,00 na szkoleniu powiatowym prezentacja 6,00 na szkoleniu gminnym prezentacja 8,00 Pozostałe formy usług reklamowych (standy, plansze i inne reklamy powierzchniowe) m / miesiąc 6,00 Bannery reklamowe poza czasem trwania imprez wystawienniczo-targowych m / miesiąc 6,00 VI Pomiary meteorologiczne Dane z pomiarów meteorologicznych Dobowa suma opadów dane/miesiąc 00,00 Średnia dobowa temperatura dane/miesiąc 0,00 Suma opadów i średnia temperatura w miesiącu dane/miesiąc 0,00

11 VII Wynajem powierzchni wystawowych Stoiska dla firm z otoczenia rolnictwa (firmy usługowe i zaopatrzeniowe) Stoisko w pawilonie oszklonym (powierzchnia podstawowa w pawilonie min. m.kw.) i w domku wystawowym (powierzchnia całkowita, m.kw.) m /na czas imprezy 0,00 Stoisko w pozostałych pawilonach wystawowych m /na czas imprezy 6,00 Stoisko zadaszone, pod wiatami (powierzchnia podstawowa min. m. kw.) m /na czas imprezy,00 Stoisko na terenie otwartym (powierzchnia podstawowa min. m.kw) m /na czas imprezy,00 Udostępnienie wydzielonego pola o powierzchni całkowitej do, ha na pokaz polowy pracy maszyn rolniczych (6 wydzielone pole/na czas imprezy 8,00 Stoiska dla firm z branży kwiaciarsko-szkółkarskiej Stoisko na terenie otwartym (powierzchnia podstawowa min. m.kw) m /czas trwania imprezy 7,00 Stoisko na terenie otwartym (powierzchnia podstawowa min. m.kw) w Oddziale Piotrków Tryb. m /dzień,00 Stoiska dla firm handlowych nierolniczych i gastronomicznych (sprzedaż piwa tylko po uzgodnieniu z organizatorem i na podstawie zezwolenia właściwego organu gminy). 6 Gastronomia bez sprzedaży piwa (powierzchnia podstawowa min. 0 m.kw.) m /dzień,00 Gastronomia łącznie ze sprzedażą piwa (powierzchnia podstawowa min. 0 m.kw. - opłata za m ) m /dzień 0,00 Gastronomia łącznie ze sprzedażą piwa (powierzchnia podstawowa min. 0 m.kw. - opłata ryczałtowa za stoisko) stoisko/dzień 000,00 Sprzedaż piwa (powierzchnia podstawowa min. 0 m.kw.) m /dzień,00 Wyłączność na świadczenie usług gastronomicznych według indywidualnie zawieranych umów Pozostała drobna sprzedaż (lody, gofry, wata cukrowa, obwarzanki, pozostałe art. spożywcze, balony, gadżety itp. - powierzchnia podstawowa min. m.kw..) m /dzień 0,00 Pozostałe powierzchnie wystawowe Udostępnienie sceny wraz z widownią i otoczeniem plac + scena/dzień 0,00 Parkingi Opłata dzienna za parkowanie samochodów osobowych na parkingu niestrzeżonym w Oddziale Bratoszewice miejsce parkowania / dzień,6 W przypadku niekomercyjnego uczestnictwa w targach i wystawach instytucji, których obecność podnosi prestiż imprezy lub jest w niej pożądana z innych ważnych względów (np. ARiMR, KRUS, PIP, szkół, klubów H, twórców i zespołów ludowych), organizator może zastosować indywidualnie ustalone rabaty i zwolnienia w pkt. VII. (7

12 6 Powierzchnie wystawowe zwierząt hodowlanych Stoisko dla krów mlecznych szt. / na czas imprezy 6,00 Stoisko dla jałówek szt. / na czas imprezy 8,00 Stoisko dla koni i kucy szt. / na czas imprezy 8,00 Stoisko dla trzody chlewnej kojec / na czas imprezy,00 Stoisko dla pozostałych gatunków lub kierunków użytkowania dużych zwierząt gospodarskich szt. / na czas imprezy, Stoisko dla owiec i kóz szt. / na czas imprezy 6,00 7 Stoisko dla szynszyli szt. / na czas imprezy,00 8 Stoisko dla królików szt. / na czas imprezy,00 9 Stoiska dla ptactwa i pszczół i innych małych gatunków zwierząt stoisko / na czas imprezy 0,00 Pozostałe powierzchnie na terenach wystawowych zwierząt hodowlanych Pomieszczenia garażowe m / na czas imprezy,00 Wiaty m / na czas imprezy,00 Wolna przestrzeń m / na czas imprezy,00 VIII Usługi techniczne Atestacja opryskiwaczy Atestacja opryskiwacza polowego o szerokości belki polowej do m atest 00,00 Atestacja opryskiwacza polowego o szerokości belki polowej powyżej m atest 0,00 Usługi mechanizacyjne Ciągnik ZETOR 7 godzina 80,00 Ciągnik URSUS godzina 8,00 Ciągnik ZETOR 7 plus przyczepa tonowa godzina 9,00 Ciągnik URSUS plus przyczepa tonowa godzina 00,00 6 Przyczepa tonowa bez ciągnika godzina 0,00 7 Ciągnik URSUS plus pług do odśnieżania godzina 90,00 Usługi transportowe (cena bez kosztów paliwa i kierowcy) Przewóz osób samochodem osobowym marki Fiat Panda km,0 Przewóz osób samochodem osobowym marki Renault Thalia km,0 Przewóz osób samochodem osobowym marki Renault Kangoo km,0 Przewóz osób samochodem osobowym typu "Bus" km,00 dodatkowa opłata za pracę kierowcy godzina,00

13 IX Udostępnianie składników majątkowych Wynajem środków trwałych Wynajem lub dziarżawa pomieszczeń, nieruchomości lub innych składników majątku ŁODR obiekt według indywidualnie zawieranych umów X Usługi online Dostęp do wydawnictw - płatność poprzez serwis SMS Dostęp do atualnego wydania miesięcznika RADA kopia elektroniczna *.pdf,00 Kopia elektroniczna broszury o tematyce z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego kopia elektroniczna *.pdf,00 Kopia elektroniczna broszury o pozostałej tematyce kopia elektroniczna *.pdf,00 XI Pozostałe Usługi dla osób realizujących, we współpracy z ŁODR, działanie "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i usługa posiadaczy lasów" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-0" ( rabat w wysokości 0% ceny na wszystkie usługi, poza wykluczeniami, o których mowa w przypisie nr, do wyczerpania limitu, określanego w odrębnie zawieranej umowie o współpracy Odpłatności za pozostałe usługi niezbędne do wykonania, a nie ujęte w "Cenniku usług ŁODR", będą naliczane wg usługa kalkulacji, z uwzględnieniem % marży. według indywidualnie zawieranych umów Cennik zawiera ceny maksymalne. W uzasadnionych przypadkach dyrektor ośrodka może podjąć decyzję o ich obniżeniu, maksymalnie o 0%, w celu ich dostosowania do poziomu cen rynkowych. Obniżenie stosuje się wobec usługa zgodnie z decyzją dyrektora wszystkich usługobiorców danej usługi, od dnia ogłoszenia decyzji. ) dla rolników, którzy zawarli umowę o uściśleniu zasad współpracy w zakresie działania PROW "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" stosuje się system upustów na wszystkie usługi, oprócz wymienionych w pkt. I..0 cennika oraz tych, które realizowane są jako dodatkowe usługi doradcze łącznie i na zasadach z usługami wymienionymi w pkt. I..0 cennika - na warunkach określonych w umowie. ) rabaty i ulgi przyznawane w niniejszym cenniku nie podlegają sumowaniu. ) stosuje się stawki maksymalne z aktualnie obowiązujęcego Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 kwietnia 008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U wraz z późniejszymi zmianami) ) zgodnie z Załącznikiem Nr do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U wraz z późniejszymi zmianami) ) opłata wynikająca ze szczegółowej kalkulacji kosztów kursu 6) powierzchnia wydzielonego pola oraz pozostałe warunki przeprowadzenia pokazu polowego określone w odrębnej umowie 7) po złożeniu pisemnego wniosku do Dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach

Lp. Opłata brutto [zł] netto [zł] [%] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne

Lp. Opłata brutto [zł] netto [zł] [%] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (art.., pkt. - Dz.U.0..07) I Opłata Stawka VAT

Bardziej szczegółowo

Opłata netto Stawka VAT [%] Lp. Opłata brutto [zł]

Opłata netto Stawka VAT [%] Lp. Opłata brutto [zł] Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (art.., pkt. - Dz.U.0..07) I Lp. Nazwa usługi

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł]

Nazwa usługi Jednostka Cena netto (1, 2 [zł] Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U.0..0 - art., pkt. ) Cennik zawiera ceny

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. 1 Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne

Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena netto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego. 1 Ekspertyzy i opracowania ekonomiczne Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j.dz.u. z 0 poz. - art., ust. ) Cennik zawiera

Bardziej szczegółowo

Cennik zawiera ceny brutto. Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena brutto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego

Cennik zawiera ceny brutto. Lp. Nazwa usługi Jednostka Cena brutto [zł] Usługi specjalistyczne z zakresu doradztwa rolniczego Cennik usług świadczonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zgodnie z Ustawą z dnia.0.00 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (t.j.dz.u. z 0 poz. 9- art., ust. ) Cennik zawiera

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. obowiązujący od dnia 23 marca 2011 r. /Rolnicy posiadający stałą umowę współpracy z Ośrodkiem korzystają z 10% ulgi w opłatach/

CENNIK USŁUG. obowiązujący od dnia 23 marca 2011 r. /Rolnicy posiadający stałą umowę współpracy z Ośrodkiem korzystają z 10% ulgi w opłatach/ Załącznik nr1 Do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VI/97/11 z dnia 23 marca 2011 r. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach CENNIK USŁUG obowiązujący od dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

1. W Rozdziale I Usługi doradcze w punkcie 1 Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności

1. W Rozdziale I Usługi doradcze w punkcie 1 Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności Załącznik Nr 1, do Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr.. z dnia Zmiany do Cennika Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zatwierdzone Uchwałą Nr XXXII-67-2/2011 Rady Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r.

UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. UCHWAŁA NR 959/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 grudnia 2015r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Cennika Usług w Modliszewicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego NA PODSTAWIE: - art.13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXIV/398/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Cennika Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 1248/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 9 marca 2016 r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Cennika Usług w Modliszewicach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego NA PODSTAWIE: - art.13

Bardziej szczegółowo

*** Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG. Łosiów 2010r. ***

*** Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG. Łosiów 2010r. *** *** Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG Łosiów 2010r. *** Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2010r. I. Ceny za prace związane z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r.

Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2012r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/170/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2011r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Cennik usług świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1 Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2 Robocizna:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r. Uchwała Nr XXXIV/587/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia:

CENNIK USŁUG. I. USŁUGI DORADCZE Wypełnianie wspólnego wniosku o dopłaty bezpośrednie i inne formy wsparcia: załącznik do uchwały Nr III/50/16/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w 2010 r.

CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2010 r. Nr XXXVII/732/10 CENNIK USŁUG wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w 2015 r. Załącznik do uchwały Nr 5765/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 listopada 2014 r. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie CENNIK USŁUG świadczonych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały nr 134/16/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17.02.2015 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący od dnia 1 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r.

Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. Uchwała Nr V/88/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Rozdział I.

Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku. Rozdział I. Cennik Usług świadczonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 29 sierpnia 2011 roku Rozdział I. Usługi doradcze 1.Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności (ceny netto, należy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE C E N N I K U S Ł U G Nr 16/11 LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CENA I. BIZNES PLANY (ceny brutto- uzależnione od kwoty kredytu) 1 Biznes plan w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stawka VAT % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

Stawka VAT % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004 r. ( Dz.U. nr 251 poz. 2507 art.4, pkt 4 ze zm.) Poz. Opis Uwagi Stawka VAT Cena netto zł Cena brutto zł Jednostka % 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/320/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXV/320/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXV/320/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług na 2013 r. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały nr 260/26/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 marca 2015 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący od dnia 24 marca

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Dostępne wnioski

Dostępne wnioski Dostępne wnioski 27.01.2010. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Nazwa Skrót Data obowiązy- wania Opis Przyznanie płatności bezpośrednich - Przeniesienie przyznania płatności POB 2006-01-01 Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU. obowiązujący z dniem wejścia Uchwały. Zastępca Dyrektora

CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU. obowiązujący z dniem wejścia Uchwały. Zastępca Dyrektora Załącznik do Uchwały nr 164/119/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 lutego2016 r. CENNIK NA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU obowiązujący z dniem wejścia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Kraków 19.10.2017 1 ZAKRES PRAC DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH Strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r. Załącznik do uchwały Nr XXI / 183/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2012r. CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r. 1. Odpłatności

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja cennika: styczeń 2012

Ostatnia aktualizacja cennika: styczeń 2012 zgodnie z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004 r. ( Dz.U. nr 251 poz. 2507 art.4, pkt 4 ze zm.) Ostatnia aktualizacja cennika: styczeń 2012 Stawka Poz. Opis Uwagi VAT Cena netto

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Strona 1 z 18

Cennik usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Strona 1 z 18 Strona 1 z 18 Stawka Poz. Opis Uwagi VAT Cena netto zł Cena brutto zł Jednostka % 1 2 3 4 5 6 7 USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE 1 Wnioski o dopłaty obszarowe do 5 działek * 20,33 25,00 wniosek 2 Wnioski

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r.

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r. Załącznik do uchwały nr XLVIII/489/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 01 kwietnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE

CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE Ostatnia aktualizacja cennika: listopad 2013 CZĘŚĆ I : USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE Dyrektor WODR w Poznaniu Dr inż. Ryszard Jaworski Poz. Opis Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 Stawka VAT % Cena netto zł od I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia..

CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia.. Załącznik do uchwały nr VII/67/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011 roku CENNIK USŁUG świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia.. 1. Odpłatności za opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały ZWM Nr 402/13 Z dnia 4 kwietnia 2013 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach CENNIK USŁUG

Załącznik do Uchwały ZWM Nr 402/13 Z dnia 4 kwietnia 2013 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach CENNIK USŁUG Załącznik do Uchwały ZWM Nr 402/13 Z dnia 4 kwietnia 2013 r. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach CENNIK USŁUG LP. WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ USŁUGI 1 Udostępnianie pomieszczeń i innych

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny

Formularz weryfikacyjny 1. Podstawowe dane o wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo Data urodzin Formularz weryfikacyjny NUMER NIP DOKUMENT TOŻSAMOŚCI Nazwa dokumentu seria i numer 2. Dane o małżonku wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie 1 Cennik usług wykonywanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie I. Usługi poligraficzne i drukarskie Druk offsetowy 1. Materiały (papier, matryce, inne) cena zakupu 2. Robocizna:

Bardziej szczegółowo

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA. Kredyty Rolnicze Poziom specjalistyczny

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA. Kredyty Rolnicze Poziom specjalistyczny ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE! 1 BANKOWA SZKOŁA KREDYTOWANIA Kredyty Rolnicze Poziom specjalistyczny JAKI JEST CEL BANKOWEJ SZKOŁY KREDYTOWANIA KREDYTY DLA ROLNIKÓW? 2 Dostarczenie wiedzy praktycznej z zakresu

Bardziej szczegółowo

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/15 Dyrektora PODR Boguchwała z dnia 12.03.2015 r. Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników.

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym?

Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Jak uporządkować dokumenty w gospodarstwie rolnym? Z roku na rok w gospodarstwie rolnym przybywa dokumentów często mamy z tego powodu sporo kłopotów zwłaszcza, gdy szybko musimy znaleźć jakiś dokument.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Tabela 7 cd2 ZWIERZĘTA (ZWIERZĘTA FUTERKOWE, RYBY, POZOSTAŁE ZWIERZĘTA)

Tabela 7 cd2 ZWIERZĘTA (ZWIERZĘTA FUTERKOWE, RYBY, POZOSTAŁE ZWIERZĘTA) Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2016 i 2017 I. Spis Aktywów i Zobowiązań indywidualnego gospodarstwa rolnego Tabela 1 ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 01.01. Przypis a/

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny

Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny J.Lech Jugowar ITP Falenty Jacek Walczak IZ PIB Kraków Wprowadzenie Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom 25.03.2009. Od 25 marca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać w tym roku wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na

Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na Imprezy turystyczne Podział imprez turystycznych: Podstawowe rodzaje imprez: impreza: krajowa, zagraniczna, wyjazdowa i przyjazdowa, dalej każda z nich dzieli się na własną i zleconą, z kolei te na grupowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014

Katalog usług promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym oraz działania mające na celu umiędzynarodowienie przedsiębiorstw RIG w Katowicach 2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH - Twój partner w biznesie! 20 lat doświadczenia, wysoka jakość oferowanych usług, wiedza i kreatywność specjalistów, którzy na co dzień pomagają firmom takim, jak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podsumowanie zakończonych naborów wniosków Plany na III i IV kwartał 2017 Stare Pole, 26-05-2017 r. 1 Sylwia Skupień Modernizacja Gospodarstw Rolnych 4

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

49,00zł/netto. Cennik Usług. Pakiet Usług Twój START-UP wspieramy początkujący biznes. Wirtualne Biuro (opis pkt 1) Usługa Środowiskowa (opis pkt 6)

49,00zł/netto. Cennik Usług. Pakiet Usług Twój START-UP wspieramy początkujący biznes. Wirtualne Biuro (opis pkt 1) Usługa Środowiskowa (opis pkt 6) Cennik Usług Pakiet Usług Twój START-UP wspieramy początkujący biznes Wirtualne Biuro (opis pkt 1) Usługa Środowiskowa (opis pkt 6) - możliwość bezpłatnego korzystania z sali spotkań (do 6 osób) do 4h/mc

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW Możliwy zakres projektów: rozwój przedsiębiorczości zakładanie działalności gospodarczej lub rozwój istniejącej działalności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność do umowy Nr L/02/071/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowany http://www.daleszyce.pl/leader) w dniu: 14,04,2007 PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min)

Liczba godzin szkolenia. Planowane środki dydaktyczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 godzina (45 min) Lp. Zakres programowy szkolenia Liczba godzin szkolenia Planowane środki dydaktyczne Planowane materiały szkoleniowe Formy i metody szkolenia (kursy/warsztaty/wyjazd studyjny/inne) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/009/2006 o dofinsowanie projektu www.krairawki.eu 14.03.2008r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią ul. Stary Rynek 11 63 708 Koźmin Wielkopolski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Prezes Zarządu LGD - - Sławomir Szyszka 1 LGD Wielkopolska z

Bardziej szczegółowo

Rola doradcy w programie rolnosrodowiskowym. Barbara Sazońska Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom

Rola doradcy w programie rolnosrodowiskowym. Barbara Sazońska Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom Rola doradcy w programie rolnosrodowiskowym Barbara Sazońska Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom ROLNIK Rolnik Program rolnośrodowiskowy Pakiety: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; (d) - degresywność

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku

Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku Zasady współpracy z SR KSOW woj. opolskiego w 2011 roku Zasady wspólnej organizacji przedsięwzięć 1. Wniosek o wspólną organizację przedsięwzięcia (jeśli zadanie nie zostało ujęte w Planie działania KSOW)

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku Pakiet usług Regionalnej Izby Gospodarczej w 2013 roku GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH Udział w spotkaniu inicjującym współpracę z Izbą połączonym z prezentacją działalności

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo