OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO"

Transkrypt

1 OBLICZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO PAŃSTWO. GOSPODARKA. ŚWIAT REDAKCJA NAUKOWA Joachim Osiński Joanna Zuzanna Popławska OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014

2

3 ASPECTS OF CIVIL SOCIETY STATE. ECONOMY. WORLD EDITED BY Joachim Osiński Joanna Zuzanna Popławska WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS PRESS WARSAW 2014

4 Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie w 2013 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Recenzent Wiesław Czyżowicz Redaktor Zofia Mliczewska-Surzycka Tłumaczenie i korekta Kamila Grzesiak Copyright by Autorzy & Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody wydawcy zabronione. Wydanie I ISBN Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza Warszawa, al. Niepodległości 162 tel , , fax Projekt i wykonanie okładki Monika Trypuz Skład i łamanie Gemma Druk i oprawa QUICK-DRUK s.c. tel Zamówienie 99/VIII/14

5 Spis treści Przedmowa Część I Przejawy społeczeństwa obywatelskiego Paweł Andrzej Atroszko, Bartosz Atroszko Rozdział 1. Kompetencje w zakresie uczenia sią jako korelaty postaw obywatelskich Wprowadzenie Społeczeństwo obywatelskie a edukacja Związek między kompetencjami w zakresie uczenia się a postawami obywatelskimi studentów wyniki badań własnych Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Patrycja Brudnicka Rozdział 2. Dialog społeczny metoda walki z kryzysem gospodarczym w Polsce? 47 Wprowadzenie Czym jest dialog społeczny? Dialog społeczny w Polsce Początki dialogu społecznego w Polsce Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno Gospodarczych Działania antykryzysowe w Polsce Pakiet antykryzysowy Pakiet antykryzysowy ocena Co dalej z dialogiem społecznym? Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Małgorzata Dworakowska Rozdział 3. Rola i znaczenie budżetu partycypacyjnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Wprowadzenie Specyfika i wyzwania dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Budżet partycypacyjny jako narzędzie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podsumowanie

6 6 Spis treści Bibliografia Streszczenie Summary Anna Kania Rozdział 4. Treści tworzone przez użytkowników (user generated content) i media społecznościowe jako przejawy produkcji społecznej w sieci Wprowadzenie Produkcja społeczna w sieci charakterystyka zjawiska Treści tworzone przez użytkowników (user generated content) Ekonomiczne aspekty treści tworzonych przez użytkowników Media społecznościowe Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Grzegorz Kocot Rozdział 5. Budżet partycypacyjny w Polsce Wprowadzenie Budżet partycypacyjny definicje Etapy tworzenia budżetu partycypacyjnego na przykładzie Porto Alegre Przykłady budżetów partycypacyjnych w Polsce Fundusze sołeckie Poznański Budżet Obywatelski Dąbrowski Budżet Partycypacyjny Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Patryk Korzeniecki Rozdział 6. Ruch Wikimediów w państwach europejskich jako przykład aktywności obywatelskiej Wprowadzenie Ruch Wikimediów Projekty Wikimediów Aktywność obywatelska twórców ruchu Wikimediów z Europy Lokalne stowarzyszenia w Europie Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

7 Spis treści 7 Urszula Panicz Rozdział 7. Protest NIMBY jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego Wprowadzenie Konflikt lokalizacyjny NIMBY jako rodzaj konfliktu lokalizacyjnego Konflikt lokalizacyjny a społeczeństwo obywatelskie Lokalizacja biogazowni w Łebczu syndrom NIMBY Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Joanna Zuzanna Popławska Rozdział 8. Prawo do miasta partycypacja społeczna w kształtowaniu miejskiej przestrzeni publicznej Wprowadzenie Idea partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni publicznej Konsultacje społeczne idea a praktyka Oddolne działania społeczne Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Jowita Radzińska Rozdział 9. Solidarność jako wartość życia publicznego Wprowadzenie Pojęcie i etymologia solidarności Konteksty przedmiotowe pojęcia solidarności Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Olga Ścigała Rozdział 10. Pokolenie Erasmusa przykład tożsamości europejskiej w praktyce? 143 Wprowadzenie Tożsamość europejska a pokolenie Erasmusa Tożsamość europejska w pokoleniu Erasmusa Program Erasmus oraz pokolenie Erasmusa Pojęcie tożsamości europejskiej Tożsamość europejska rozumiana przez Ojców Założycieli Unii Europejskiej Postnarodowa tożsamość wg J. Habermasa Badania pokolenia Erasmusa pod kątem tożsamości europejskiej

8 8 Spis treści Badania R. Kinga i E. Ruiz Gelicesa oraz Ch. van Mola Badania E. Sigalasa oraz I. Wilsona Badanie wielonarodowej grupy studentów K. Mitchell Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Część II Prawno instytucjonalne aspekty społeczeństwa obywatelskiego Piotr Brudnicki Rozdział 11. Prawne i gospodarcze aspekty finansowania organizacji pozarządowych ze środków Unii Europejskiej Wprowadzenie Organizacje pozarządowe geneza formalnej działalności społeczeństwa obywatelskiego Regulacje prawne w obszarze działalności organizacji pozarządowych i ich współpraca z administracją publiczną Finansowanie organizacji pozarządowych w Polsce ze środków Unii Europejskiej Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Marcin Czaplicki, Paweł Wieprzowski Rozdział 12. Wpływ finansyzacji na rozwarstwienie dochodowe Wprowadzenie Finansyzacja i jej geneza Nierówności dochodowe i społeczne Czynniki wpływu na zróżnicowanie dochodowe Kanały wpływu finansyzacji na nierówności dochodowe i społeczne Trudności badania wpływu finansyzacji na nierówności dochodowe Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Maria Czech Rozdział 13. Rola stowarzyszeń i klubów inwestycyjnych na rynku kapitałowym w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego Wprowadzenie Idea społeczeństwa obywatelskiego a organizacje inwestorów indywidualnych Geneza organizacji inwestorów indywidualnych w Polsce

9 Spis treści Organizacje inwestorów indywidualnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Lucyna Drenda Rozdział 14. Koncepcja ładu samorzutnego a społeczeństwo obywatelskie Wprowadzenie Ład samorzutny i powstanie społeczeństwa rynkowego Triumf neoliberalizmu a funkcjonowanie społeczeństwa Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Olga Dzilińska Rozdział 15. Elementy unii bankowej jako mechanizmy zmierzające do internalizacji kosztów kryzysu sektora bankowego Wprowadzenie Wspólny system ochrony depozytów Zintegrowane zarządzenie bankami w sytuacji kryzysowej Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Paweł Kłobukowski Rozdział 16. Rola władz samorządowych w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości Wprowadzenie Kapitał społeczny i przedsiębiorczość Wpływ władz lokalnych na stowarzyszenia; charakterystyka działających stowarzyszeń Lokalne stowarzyszenia przedsiębiorców jako ważny element społeczeństwa obywatelskiego Problemy i korzyści związane ze społeczeństwem obywatelskim Przyczyny braku zaufania do władz gminy Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

10 10 Spis treści Eliza Nowacka Rozdział 17. Obywatelskie projekty ustaw w Polsce jako przykład aktywności obywatelskiej Wprowadzenie Pojęcie, cele i formy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Procedury zgłaszania obywatelskich projektów ustaw w Polsce Praktyka stosowania prawa do zgłaszania obywatelskich projektów ustaw w Polsce Przykłady stosowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w niektórych państwach europejskich Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Katarzyna Obłąkowska Kubiak Rozdział 18. Proobywatelski model państwa dobrobytu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce Wprowadzenie Proobywatelski model państwa dobrobytu Odpowiedzialne zdecentralizowane państwo w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce Aktywne społeczeństwo obywatelskie w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce Włączenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Urynkowienie sektora kultury w Polsce Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Michał Wdowiak Rozdział 19. Współpraca pomiędzy sądem a biegłym sądowym uwagi na tle standardów społeczeństwa obywatelskiego Wprowadzenie Biegły sądowy organ pomocniczy sądu? Problemy współpracy sądu i biegłego a prawo do sądu Rekomendacje projektu Strengthenning the Polish Justice System Założenia projektu ustawy o biegłych sądowych Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

11 Spis treści 11 Część III Społeczeństwo obywatelskie w rozwoju społeczno gospodarczym państwa Izabela Czepirska Rozdział 20. Wpływ bankowości mobilnej na funkcjonowanie instytucji mikrofinansowych Wprowadzenie Poziom ubankowienia społeczeństwa Relacje między poziomem ubankowienia a poziomem ubóstwa Bankowość mobilna w mikrofinansach Możliwości wykorzystania potencjału rozwoju bankowości mobilnej Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Andrzej Klimczuk Rozdział 21. Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych szanse i wyzwania Wprowadzenie Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Szanse i wyzwania agencji zatrudnienia w świetle wyników badania własnego 301 Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Krzysztof Lech Rozdział 22. Zjawisko przedsiębiorczości społecznej; ekonomiczna typologia modeli przedsiębiorstw społecznych Wprowadzenie Uwarunkowania teoretyczne modeli przedsiębiorstw społecznych Typologia E. Abdou, A. Fahmy i D. Greenwald Typologia Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Rekonstrukcja mikroekonomiczna modeli przedsiębiorstw społecznych Neoklasyczna teoria postępowania firmy Mikroekonomiczna rekonstrukcja typologii przedsiębiorstw społecznych Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

12 12 Spis treści Magdalena Teresa Nawrot Rozdział 23. Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach Wprowadzenie Ogólna charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Finansowanie MSP w Polsce Innowacyjność MSP Perspektywy rozwoju polskich MSP Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Maria Pacuska Rozdział 24. Efektywność zatrudnieniowa projektów aktywizacji osób bezrobotnych w Polsce w kontekście trendów zagranicznych Wprowadzenie Wnioski z analizy efektywności zatrudnieniowej dotychczas stosowanych instrumentów aktywizacji bezrobotnych w Polsce Wskaźniki efektywności projektów aktywizacji zawodowej Analiza efektywności zatrudnieniowej dotychczas stosowanych instrumentów aktywizacji bezrobotnych w Polsce Trendy zagraniczne Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Piotr Woźny Rozdział 25. Formuła partnerstwa publiczno prywatnego w czynszowym budownictwie mieszkaniowym jako instrument społecznej gospodarki rynkowej 343 Wprowadzenie Rozwój społeczno gospodarczy a zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania Miejsce mieszkania w hierarchii potrzeb warunki mieszkaniowe a funkcje życiowe i społeczne Potrzeby mieszkaniowe w Polsce i stan ich zaspokojenia Partnerstwo publiczno prywatne w społecznym budownictwie mieszkaniowym w Europie Zachodniej jako wzór dla polskich rozwiązań Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

13 Spis treści 13 Część IV Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie międzynarodowej Aleksandra Falkowska Rozdział 26. Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Japonii. 357 Wprowadzenie Etapy rozwoju japońskiego społeczeństwa obywatelskiego Cechy charakterystyczne społeczeństwa obywatelskiego w Japonii i ich źródła Czynniki stymulujące rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Japonii Przykłady aktywności japońskiego społeczeństwa obywatelskiego Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Katarzyna Golik Rozdział 27. Chińscy obywatele w cyberprzestrzeni Wprowadzenie Rozwój Internetu w ChRL Aktywność obywatelska w Chinach Nierówność obywateli wobec prawa Kontrola i cenzura Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Katarzyna Negacz Rozdział 28. Wpływ rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na ochronę środowiska w Republice Chińskiej (Tajwanie) Wprowadzenie Zmiany w polityce ochrony środowiska Tajwanu Uwarunkowania polityczno historyczne ochrony środowiska Tajwanu Uwarunkowania gospodarcze ochrony środowiska Tajwanu Uwarunkowania społeczno kulturowe ochrony środowiska Tajwanu Uwarunkowania międzynarodowe ochrony środowiska Tajwanu Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

14 14 Spis treści Marta Ostrowska Rozdział 29. Klasa średnia w warunkach kryzysu gospodarczego w państwach rozwijających się Wprowadzenie Państwa rozwijające się a kryzys gospodarczy Klasa średnia Definicje i pomiar klasy średniej Klasa średnia a przedsiębiorczość i społeczeństwo Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Adam Rogoda Rozdział 30. Strukturalne dostosowanie jako próba dekonstrukcji państwa rentierskiego przypadek Muzułmańskiej Republiki Iranu Wprowadzenie Państwo rentierskie Gospodarka Iranu w pierwszej dekadzie po rewolucji Irański program strukturalnego dostosowania Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Anna Romiszewska Rozdział 31. Wpływ imigrantów na wielkość i strukturę PKB Hiszpanii Wprowadzenie Poziom wynagrodzeń imigrantów w Hiszpanii jako wskaźnik ich produktywności pracy Szacowanie udziału imigrantów w generowanym PKB Hiszpanii Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary Sałański Tomasz Rozdział 32. Migracje zagraniczne w kontekście polityki imigracyjnej państw europejskich Wprowadzenie Zjawisko migracji zagranicznych w Europie Kierunki migracji zagranicznych w Europie Polityki imigracyjne w państwach Unii Europejskiej Podsumowanie Bibliografia

15 Spis treści 15 Streszczenie Summary Maciej Szylar Rozdział 33. Polityczna rozgrywka w ramach ukraińskiego establishmentu masowe protesty społeczne jako narzędzie rywalizacji politycznej Wprowadzenie Polityczna kariera liderów przeobrażeń Miejsce i rola społeczeństwa obywatelskiego w systemie władzy Podsumowanie Bibliografia Streszczenie Summary

16

17 Contents 17 Table of contents Preface Part I Manifestations of Civil Society Paweł Andrzej Atroszko, Bartosz Atroszko Chapter 1. Learning competences as correlates of civic attitudes Introduction Civil society and education Results of own research Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Patrycja Brudnicka Chapter 2. Social dialogue a method of preventing the negative effects of economic crisis in Poland Introduction What is a social dialogue? Social dialogue in Poland The origin of social dialogue in Poland Tripartite Commission for Social and Economic Affairs Anti crisis actions Anti crisis package Anti crisis package assessment What next with social dialogue? Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Małgorzata Dworakowska Chapter 3. Role and meaning of participatory budget in the development of civil society Introduction Specificity and challenges for civil society in Poland Participatory budget as a tool to support the development of civil society Conclusions Bibliography

18 18 Contents Summary in Polish language Summary Anna Kania Chapter 4. User Generated Content and Social Media as examples of social production on-line Introduction Social production in the network characteristics of the phenomenon User Generated Content Economic aspects of User Generated Content Social Media Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Grzegorz Kocot Chapter 5. Participatory budget in Poland Introduction Participatory Budget definitions Stages of building participatory budget on the example of Porto Alegre Examples of participatory budgets in Poland Sołeckie Funds Poznan Civil Budget Dąbrowski Participatory Budget Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Patryk Korzeniecki Chapter 6. Wikimedia Movement in European countries as an example of civil participation Introduction Literature review Wikimedia projects Civil activity of creators of Wikimedia movement in Europe Local associations in Europe Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Urszula Panicz Chapter 7. NIMBY protest as a manifestation of civil society Introduction Locational conflict

19 Contents NIMBY as a kind of locational conflict Locational conflict and civil society Location of biogas production plant in Łebcz NIMBY syndrome Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Joanna Zuzanna Popławska Chapter 8. Right to the City civic participation in the transformation of urban public space Introduction The idea of social participation in the transformation of urban public space Public consultation an idea and a practice Grassroots social actions Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Jowita Radzińska Chapter 9. Solidarity as a value in public life Introduction The concept of solidarity Subject contexts of the concept of solidarity Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Olga Ścigała Chapter 10. Erasmus generation an example of European identity in practice Introduction European identity and Erasmus generation European identity in Erasmus generation Erasmus programme and Erasmus generation Clarifying the concept of European identity European identity understood by the Founding Fathers Post national identity by J. Habermas Researches of Erasmus generation in terms of European identity Researches of Russell King and Enric Ruiz Gelices and Christof Van Mol Researches of E. Sigalas and I. Wilson Researches of a multinational students group of K. Mitchell Conclusions

20 20 Contents Bibliography Summary in Polish language Summary Part II Legal and Institutional Aspects of Civil Society Piotr Brudnicki Chapter 11. Legal and economic aspects of financing of non governmental organisations from EU funds Introduction Non governmental organisations, the origin of formal civil society s activities Legal regulations in the activities of NGOs and their cooperation with public administration Financing of NGOs in Poland from the European Union funds Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Marcin Czaplicki, Paweł Wieprzowski Chapter 12. The impact of financialisation on income stratification Introduction Financialisation and its origin Income and social stratification What influences income stratification? Financialisation influence channels on income and social stratification Difficulties in the examining of financialisation influence on income stratification Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Maria Czech Chapter 13. The role of associations and investment clubs on the capital market in the civil society s building process Introduction The idea of civil society and organisations of individual investors Organisations of individual investors in Poland origin Organisations of individual investors in building civil society Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary

21 Contents 21 Lucyna Drenda Chapter 14. The concept of spontaneous order and the civil society Introduction Spontaneous order and the rise of market society The triumph of neoliberalism and the functioning of society The concept of civil society Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Olga Dzilińska Chapter 15. Elements of banking union as mechanisms of internalising costs of a banking crisis Introduction The common deposit guarantee scheme Integrated crisis bank management Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Paweł Kłobukowski Chapter 16. Role of governmental authorities in the development of civil society and entrepreneurship Introduction Social capital and entrepreneurship Influence of local authorities on associations and their characteristics Local business associations as an important element of civil society Problems and benefits associated with civil society Explanation of the problem Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Eliza Nowacka Chapter 17. Citizens law projects in Poland as an example of civil activity Introduction The concept, objectives and forms of civil initiative Procedures for reporting civil law projects in Poland Practice of using law for reporting civil law projects in Poland Examples of using civil initiative in some European countries Conclusions Bibliography

22 22 Contents Summary in Polish language Summary Katarzyna Obłąkowska Kubiak Chapter 18. Pro civic model of the welfare state in the field of culture and national heritage in Poland Introduction Pro civic model of the welfare state Responsible decentralised state in the field of culture and national heritage in Poland Active civil society in the field of culture and national heritage protection in Poland The inclusion of civil society organisations in the implementation of public tasks in the field of culture and national heritage Market transition of culture sector in Poland Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Michał Wdowiak Chapter 19. The cooperation between court and legal expert comments on the background of civil society s standards Introduction Legal expert a subsidiary body of the court? Problems of cooperation between court and expert and the right to sue Recommendations of the Strengthening the Polish Justice System project Premises of the legal expert law project Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Part III Civil Society in the Development of Soio Economic State Izabela Czepirska Chapter 20. Influence of mobile banking on the functioning of microfinance institutions Introduction Society s banking penetration ratio definition Relations between the level of society s banking penetration ratio and the level of poverty Mobile banking in microfinance The possibility of using the potential for the development of mobile banking. 288

23 Contents 23 Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Andrzej Klimczuk Chapter 21. Non governmental employment agencies for disabled people opportunities and challenges Introduction The role of NOGs in local activisation policy of disabled people Opportunities and challenges of employment agencies in the light of the research results Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Krzysztof Lech Chapter 22. The phenomenon of social entrepreneurship; Economic typology of social enterprises models Introduction Determinants of theoretical models of social enterprises Typology of Ehaab Abdou, Amina Fahmy and Diana Greenwald Typology of Schwab Foundation for Social Entrepreneurship Microeconomic reconstruction of social enterprises models The neoclassical theory of firm s conduct Microeconomic reconstruction of social enterprises typology Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Magdalena Nawrot Chapter 23. The situation of small and medium enterprises sector in Poland in Introduction The overall characteristics of small and medium sized enterprises sector in Poland The role of SMEs in economy Financing of SMEs in Poland Innovativeness of SMEs Prospects for further development of Polish SMEs Conclusions Bibliography Summary in Polish language

24 24 Contents Summary Maria Pacuska Chapter 24. Employment effectiveness of activisation projects of unemployed in Poland in the context of global trends Introduction Analysis results on the employment effectiveness on the basis of used instruments of unemployed activisation in Poland Effectiveness rates of activisation projects The analysis of the employment effectiveness on the basis of used instruments of unemployed activisation in Poland Global trends Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Piotr Woźny Chapter 25. Public private partnerships in affordable rental housing as a tool for Social Market Economy Introduction Social economic development and sustainable living space Accommodation in the hierarchy of needs living conditions in comparison with social and vital functions Housing needs in Poland and the state of satisfying them Public private partnership in social housing in Western Europe as a model for the Polish solutions Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Part IV Civil Society in an International Perspective Aleksandra Falkowska Chapter 26. Determinants of the growth of Japan s civil society Introduction Stages of Japanese society s development Characteristics of civil society in Japan and their sources Factors stimulating the development of civil society in Japan Examples of Japanese civil society s activity Conclusions Bibliography Summary in Polish language

25 Contents 25 Summary Katarzyna Golik Chapter 27. Chinese citizens in cyberspace Introduction Development of the Internet in the People s Republic of China Civil activity Inequality against the law Control and Censorship Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Katarzyna Negacz Chapter 28. Influence of the civil society s development on environmental protection in the Republic of China (Taiwan) Introduction Changes in environmental policy of Taiwan Political and historical determinants of environmental protection in Taiwan Economic determinants of environmental protection in Taiwan Socio cultural determinants of environmental protection in Taiwan The international determinants of protection of society in Taiwan Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Marta Ostrowska Chapter 29. The middle class in developing countries during the economic crisis 393 Introduction Developing countries in face of economic crisis Middle class Measurement and defining Middle class, entrepreneurship and society Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Adam Rogoda Chapter 30. Structural adjustment as an attempt to deconstruct rentier state the case of Islamic Republic of Iran Introduction Rentier state

26 26 Contents Iran s economy in the first decade after the revolution Iran s structural adjustment programme Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Anna Romiszewska Chapter 31. Impact of immigration on the volume and structure of Spain s GDP 419 Introduction The level of immigrants payments in Spain as an indicator of their labour productivity Estimating the share of immigrants in generated GDP in Spain Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Tomasz Sałański Chapter 32. Foreign migrations in the context of immigration policies of European countries Introduction The phenomenon of foreign migrations in Europe The directions of migrations in Europe Immigration policies in the European Union Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary Maciej Szylar Chapter 33. The political game within the ukrainian establishment the massive protest as a tool of political rivalry Introduction Political career of leaders of transformation The place and role of civil society in the governance system Conclusions Bibliography Summary in Polish language Summary

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA POLITYKA WOBEC STAROSCI I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH 2015-2035 ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Spis tresci WSTIJP 9 1.ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Adam Czudec. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa Adam Czudec Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2009 Spis treści Contents 7 Wstęp 9 1. Przestanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier

na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Grazyna Olszewska System bankowy a uwarunkowania wzrostu gospodarczego r w krajach Europy Srodkowej na przyktadzie Polski, Czech, Slowacji i W^gier Radom 2013 Spis tresci WST^P 7 ROZDZIAL 1 PIENI^DZ A

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17

Uchwała nr 1/I/2016 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 I ROK Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) 1 Fundamentals of Law and Government (Podstawy państwa i prawa) SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) W Ćw suma godzin 0 1 E/Z 6 0 1 6 Punkty jednostka Katedra Teorii

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga Community Work in a Decade of Crisis Dr. Val Harris From Sostenga Concept of Transition Transition from one situation to another situation: Where the new situation is clear to communities W przypadku,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Bożena Kołaczek

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Bożena Kołaczek Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych Bożena Kołaczek Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE WOKÓŁ ZASAD POLITYKI SPOŁECZNEJ. CEL I ZAKRES ANALIZY... 13 Część pierwsza Rozwój polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

NA STANOWISKU W SEKTORZE PUBUC2NYM SYTUACJA ZAWODOWA I RODZINNA REDAKCJA NAUKOWA BOZENA BAI.CER2AK-PARADOWSKA

NA STANOWISKU W SEKTORZE PUBUC2NYM SYTUACJA ZAWODOWA I RODZINNA REDAKCJA NAUKOWA BOZENA BAI.CER2AK-PARADOWSKA KOBIETY NA STANOWISKU KJEROWNIC2YM W SEKTORZE PUBUC2NYM SYTUACJA ZAWODOWA I RODZINNA REDAKCJA NAUKOWA BOZENA BAI.CER2AK-PARADOWSKA WARSZAWA2014 Spis tresci Iwona Zakrzewska SLOWO WSTIJPNE 9 WSTIJP 11 Boiena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Lucyna Szot Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania Wrocław 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Spoieczita Odpowiedzialnosc Biznesu. a Spoleczna Gospodarka Rynkowa - ustrojowy i etyczny wymiar relacji. monografia. Ludwik Hejny, Jerzy Winiarski

Spoieczita Odpowiedzialnosc Biznesu. a Spoleczna Gospodarka Rynkowa - ustrojowy i etyczny wymiar relacji. monografia. Ludwik Hejny, Jerzy Winiarski Spoieczita Odpowiedzialnosc Biznesu a Spoleczna Gospodarka Rynkowa - ustrojowy i etyczny wymiar relacji monografia redakcja naukowa: Miroslaw Dzien, Ludwik Hejny, Jerzy Winiarski AJH Akademia Techniczno-Humantstyczna

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju

Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju NR 3490 Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju Redakcja Jolanta Klimczak Katarzyna Ponikowska Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2016

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2016

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2016 Recenzja: dr hab. Andrzej Bukowski Redaktor prowadzący: Michał Zgutka Redakcja: Marta Wilińska Korekta: Marta Wilińska, Anna Chrabąszcz Projekt okładki: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15

Spis treści. Od redakcji Część I Kapitał intelektualny w organizacji... 15 Spis treści Od redakcji....................................................... 13 Część I Kapitał intelektualny w organizacji................................... 15 Zenon NOWAKOWSKI Projektowanie skutecznego

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 11 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU USŁUG W POLSCE. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ Dariusz

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA

WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA WOKÓŁ TRODNYCH PROBLEMÓW GLOBALNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I ROLNICTWA redakcja naukowa Katarzyna Duczkowska-Matysz Agnieszka Szymecka % SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

dr Zbigniew Dokurno Wrocław,

dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 1 Załącznik nr 3 do wniosku habilitacyjnego dr Zbigniew Dokurno Wrocław, 16-10-2017 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Instytut Ekonomii Katedra Ekonomii Ekologicznej ul. Komandorska

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ REGULACYJNA PAŃSTWA A POTENCJAŁ ROZWOJOWY GOSPODARKI

AKTYWNOŚĆ REGULACYJNA PAŃSTWA A POTENCJAŁ ROZWOJOWY GOSPODARKI AKTYWNOŚĆ REGULACYJNA PAŃSTWA A POTENCJAŁ ROZWOJOWY GOSPODARKI pod redakcją naukową Adama P. Balcerzaka i Michała Moszyńskiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu Toruń 2009 Recenzent: Dr

Bardziej szczegółowo

STRUCTURES UNDER ECONOMIC CRISIS

STRUCTURES UNDER ECONOMIC CRISIS TRANSFORMATIONS OF REGIONAL STRUCTURES UNDER ECONOMIC CRISIS CONDITIONS edited by Zbigniew Zioto and Tomasz Rachwal Warszawa-Kraköw 2014 PRZEMIANY STRUKTUR REGIONALNYCH W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 Wprowadzenie 9 1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13 1.1. Model prostej struktury organizacyjnej 14 1.2. Organiczność

Bardziej szczegółowo

pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy

pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Doswiadczenia transformacji systemowej w panstwach Europy Srodkowej i Wschodniej pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Wydawnictwo Uniwersytetu Sl^skiego Katowice 2015 Spis

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego I stopień, studia stacjonarne

Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego I stopień, studia stacjonarne Plan studiów dla kierunku prawno-ekonomicznego I stopień, studia stacjonarne I ROK STUDIÓW L. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) Uczelnia 1. Matematyka z elementami A 5 15 30 E

Bardziej szczegółowo

I SESSION. Friday, 15 th December

I SESSION. Friday, 15 th December I SESSION Friday, 15 th December New global role of China Ambassador Bogdan Góralczyk, Ambassador of Poland in Thailand (2003-2008), Professor, University of Warsaw Saturday, 16 th December 9:00 10:00

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej

Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH ZAKŁAD BADAŃ WSCHODNICH SUB Hamburg A/505401 Jarosław Ćwiek-Karpowicz Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej (tradycja i współczesność) Warszawa

Bardziej szczegółowo

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2016 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja i korekta: Marek Szczepaniak Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce Sergii Figurnyi / Fotolia / 94730175

Bardziej szczegółowo

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji redakcja naukowa Józef Olszyński SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 201 0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24

Rozdział II WYKORZYSTANIE KLASYCZNYCH KONCEPCJI WYNAGRADZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ Agnieszka Witwicka... 24 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I WYKORZYSTANIE KONCEPCJI B. BELLINGERA W OBSZARZE DECYZJI PERSONALNYCH Zbigniew Malara, Grzegorz Janikowski, Rafał Miśko, Magdalena Pawłowska... 11 Rozdział II WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spójność społeczną, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej.

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Spójność społeczną, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej. Nr21 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Spójność społeczną, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej Redaktor naukowy Ewa Pancer-Cybulska Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie zasobami ludzkimi

Zarz dzanie zasobami ludzkimi Zarz dzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Zdzis aw Czajka Warszawa 2012 SPIS TRE CI WST P...9 Rozdzia I ROLA KAPITA U LUDZKIEGO WE WSPÓ CZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ (Zdzis aw Czajka)...12

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt

WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY. redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt WYKLUCZENIE CYFROWE NA RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska i Łukasz Arendt Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW 9 V WPROWADZENIE - ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ (Elżbieta Kryńska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Oferowane przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2017/18 (wersja z 15 IX) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Wydział Ekonomiczny UG - Pn, 08:00-09:30 I I Innovation and Innovation Management C102 Brodzicki (Dr Tomasz), 3 IB SS1 MSG, 3 SS1 EK, 3 SS1 MSG Kultura i gospodarka wybranych regionów świata B411 Grottel

Bardziej szczegółowo

National security - definition, character and determinants. Studies on the quality of security

National security - definition, character and determinants. Studies on the quality of security Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów National security - definition, character and determinants. Studies on the quality of security pod redakcją prof. zw. dr hab. Bronisława

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Praca / Work Relacje społeczne / social relations Kryzys ekonomiczny Economical crisis Uchodźcy / Refugees Kadry międzynarodowych firm International

Praca / Work Relacje społeczne / social relations Kryzys ekonomiczny Economical crisis Uchodźcy / Refugees Kadry międzynarodowych firm International jestem otwarty Oddolny i partycypacyjny proces budowy Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku The bottom-up participatory process of developing the Model of Immigrant Integration in Gdansk Piotr Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

Dobro w czasach postmoderny

Dobro w czasach postmoderny Ks. Ryszard Skowronek Dobro w czasach postmoderny Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II Księgarnia św. Jacka Katowice 2007 SPIS TREŚCI Contents... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1. POSTMODERNIZM

Bardziej szczegółowo

NA RYNKU USŁUG BANKOWYGH W POLSCE:.. -

NA RYNKU USŁUG BANKOWYGH W POLSCE:.. - NA RYNKU USŁUG BANKOWYGH W POLSCE:.. - Redakcja naukowa Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski p kft Wstęp 7 Rozdział 1 Rynek usług finansowych w Polsce - Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski 11

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9

Spis treści. Uczestnictwo społeczne w erze niepewności Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski... 9 Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego IPS UW Społeczeństwo obywatelskie. Badania. Praktyka. Polityka...................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Tomasz Słomka Między dwiema konstytucjami: kilka uwag o specyfice polskiej ciągłości i zmiany systemowej... 11

SPIS TREŚCI. Tomasz Słomka Między dwiema konstytucjami: kilka uwag o specyfice polskiej ciągłości i zmiany systemowej... 11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie................................................... 9 Między dwiema konstytucjami: kilka uwag o specyfice polskiej ciągłości i zmiany systemowej............................................

Bardziej szczegółowo

Związki geografii z innymi naukami

Związki geografii z innymi naukami Podstawowe idee i koncepcje w geografii - Tom 7 Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Katedra Geografii Społecznej i Regionalnej Uniwersytetu Łódzkiego Związki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III

Zarządzanie przedsiębiorstwem. Część III Zarządzanie przedsiębiorstwem Część III Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem - Część III Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Jerzy Olszewski Autorzy: Wojciech Zieliński Ewelina

Bardziej szczegółowo