LotusLive inotes. LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LotusLive inotes. LotusLive inotes Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 LotusLive inotes LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

2

3 LotusLive inotes LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

4 Uwaga Przed skorzystaniem z informacji zawartych w niniejszej publikacji i przed użyciem produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Uwagi na stronie 59. Uwaga To wydanie dotyczy programu IBM LotusLive inotes, a także wszelkich jego kolejnych wersji i modyfikacji, o ile w nowych edycjach nie zostanie zamieszczona uwaga o innej treści. Copyright IBM Corporation 2010, 2011.

5 inotes W tym miejscu można znaleźć informacje na temat ustawień konta, zarządzania pocztą elektroniczną i pracy z kalendarzem. Jesteś nowym użytkownikiem programu inotes? Aby uzyskać informacje na temat importowania informacji kontaktowych do programu inotes, możesz obejrzeć film wideo. Aby uzyskać informacje na temat importowania zdarzeń kalendarza do programu inotes, możesz obejrzeć film wideo. Ostatnie aktualizacje Tutaj znajdują się informacje o tym, jakie składniki zostały dodane od czasu wydania ostatniej aktualizacji. Korzystanie z programu inotes Ustawienia konta Administrator konfiguruje konto użytkownika, ustawiając adres i rolę użytkownika, których nie można zmienić. Użytkownik może zmienić jedynie swoją nazwę, hasło i język. Ustawienia osobiste Ustawienia konta użytkownika są następujące: Nazwa Nazwa użytkownika, która jest wyświetlana w produkcie IBM LotusLive inotes. Adres Adres powiązany z kontem użytkownika. Tego ustawienia nie można zmieniać. Rola Poziom dostępu konta użytkownika. Tego ustawienia nie można zmieniać. Hasło Hasło konta użytkownika produktu IBM LotusLive inotes. Lokalizacja Wybór języka dla danego konta. Język ustawiony w polu Lokalizacja określa, czy w kalendarzu jest wyświetlany zegar 12-, czy 24-godzinny. Na przykład po wybraniu wartości angielski wyświetlany jest IBM Corporation 2007, 2012 IBM 2010,

6 zegar 12-godzinny. Po wybraniu wartości japoński jest wyświetlany zegar 24-godzinny. Modyfikowanie ustawień konta Aby zmienić ustawienia w polach Nazwa, Hasło lub Lokalizacja: 1. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz nazwę, a następnie wybierz opcję Moje ustawienia konta. 2. Z prawej strony ustawienia, które ma zostać zmienione, wybierz opcję Zmień. 3. Wprowadź lub wybierz poprawną wartość, a następnie wybierz opcję Zapisz zmiany. Aby uzyskać pomoc w zakresie spraw dotyczących konta, należy kliknąć opcję Kontakt z administratorem konta. Zapewnianie prywatności i bezpieczeństwa Informacje o pytaniach i odpowiedziach określanych dla hasła i zabezpieczeń należy chronić. 1. Po zakończeniu czytania poczty elektronicznej należy się wylogować. 2. Po wylogowaniu należy zamknąć okno przeglądarki. Zamknięcie okna przeglądarki lub ręczne opróżnienie jej pamięci podręcznej gwarantuje, że wszystkie informacje związane z sesją zostaną usunięte z pamięci podręcznej przeglądarki. 3. Nie zapisuj ani nie podawaj nikomu swojego hasła. Konfigurowanie urządzenia przenośnego Profil programu LotusLive inotes umożliwia konfigurowanie protokołów IMAP, CardDAV i CalDAV w ramach jednej operacji na urządzeniu iphone. Jeśli nie chcesz skonfigurować tych wszystkich trzech funkcji na swoim urządzeniu iphone, możesz osobno skonfigurować pocztę elektroniczną, kontakty lub kalendarz. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dostępnej pomocy w sekcjach Konfigurowanie dostępu z użyciem protokołów IMAP i POP, Konfigurowanie konta CardDAV i Konfigurowanie konta CalDAV. 1. Przejdź pod następujący adres: https://mail-usw.lotuslive.com/mobile/dav. Jeśli wcześniej nie zalogowano się, należy podać identyfikator i hasło produktu LotusLive. Ten identyfikator i to hasło mogą różnić się od identyfikatora i hasła programu LotusLive inotes. 2. Dotknij opcji Zaloguj. Zostanie wyświetlona strona Konfiguracja urządzenia LotusLive inotes Apple ios - skonfiguruj pocztę elektroniczną, kontakty i kalendarz na swoim urządzeniu Apple ios. Ta strona umożliwia zainstalowanie na urządzeniu ios profilu, który zapewnia dostęp do następujących funkcji: v Poczta elektroniczna za pośrednictwem protokołu IMAP 2 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

7 v Kontakty za pośrednictwem protokołu CardDAV v Kalendarz za pośrednictwem protokołu CalDAV 3. Wybierz opcję Uruchom. Ponieważ profil nie jest podpisany, zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie zamiaru instalowania profilu. Wybierz opcję Instaluj > Instaluj teraz. Jeśli urządzenie iphone jest zabezpieczone hasłem, wprowadź je, aby kontynuować. 4. Trzy razy wprowadź hasło programu inotes, aby uzyskać dostęp do kont IMAP, CardDAV i CalDAV w systemie inotes. W prawym górnym rogu wybierz opcję Dalej, aby kontynuować. 5. Gdy konfiguracja zostanie zakończona, wybierz opcję Gotowe. Ponownie zostanie wyświetlona strona konfiguracji urządzenia. Wyjdź z menu głównego systemu ios, aby rozpocząć korzystanie z funkcji poczty elektronicznej, kontaktów i kalendarza programu LotusLive inotes na urządzeniu iphone. Co dalej Nazwa profilu to Profil programu LotusLive inotes. Możesz ją znaleźć na urządzeniu, dotykając opcji Ustawienia > Ogólne > Profil. Wybierz opcję Więcej szczegółów, aby zobaczyć nazwę konta na swoim urządzeniu iphone. Pierwsze kroki z kontaktami Kontakty osobiste można dodawać do swojej listy kontaktów. Dodawanie kontaktów korporacyjnych wymaga posiadania uprawnień administratora. Przechowywać można co najwyżej 2000 kontaktów osobistych. Czynności, które można wykonać względem listy kontaktów, są następujące: v Wyszukiwanie kontaktów na podstawie nazwy. W tym celu należy wpisać tekst wyszukiwany w polu Znajdź kontakt. v Wyświetlanie wszystkich kontaktów za pomocą opcji Wszystkie kontakty. v Dodawanie, usuwanie lub edytowanie kontaktów osobistych. v Wysyłanie wiadomości do jednej lub wielu osób z listy kontaktów. W tym celu należy zaznaczyć pola wyboru odpowiadające zamierzonym adresatom i wybrać opcję Wyślij wiadomość. Kontakty korporacyjne Katalog korporacyjny jest książką adresową firmy, w której znajdują się wszystkie informacje kontaktowe pracowników. Udostępnianiem i obsługą katalogu korporacyjnego zajmuje się administrator konta. Jeśli są dostępne narzędzia katalogu korporacyjnego, po wybraniu katalogu korporacyjnego zostają wyświetleni wszyscy pracownicy. Aby wysłać wiadomość do jednego lub wielu pracowników znajdujących się w katalogu korporacyjnym, należy zaznaczyć pole wyboru dla każdego z tych pracowników i wybrać opcję Wyślij wiadomość. inotes 3

8 Liczba kontaktów korporacyjnych, które można przechowywać, nie zawsze jest taka sama. Więcej informacji na temat maksymalnej liczby kontaktów korporacyjnych można uzyskać od administratora konta. Ustawianie preferencji dotyczących kontaktów Ustawienie preferencji dotyczących kontaktów pomaga zorganizować informacje o kontaktach. 1. Przejdź do karty Preferencje. 2. Wybierz opcję Wyświetlanie w widoku Kontakty. 3. W polu Liczba kontaktów na stronie wybierz liczbę kontaktów, które mają być wyświetlane na stronie. 4. W polu Porządek wyświetlania nazw określ sposób wyświetlania informacji o nazwie kontaktu. 5. Wybierz opcję Zapisz. Tworzenie i edytowanie informacji kontaktowych Osobiste informacje kontaktowe można dodawać, edytować i usuwać. Maksymalna liczba kontaktów osobistych wynosi Dodawanie kontaktów korporacyjnych wymaga posiadania uprawnień administratora. Zanim rozpoczniesz Podczas dodawania informacji kontaktowych należy przejść do karty Kontakty i wybrać opcję Moje kontakty. W przypadku niektórych urządzeń podczas próby dodania nowych informacji kontaktowych z innej aplikacji domyślne miejsce docelowe to Katalog korporacyjny. Tylko administrator może dodawać informacje do katalogu korporacyjnego, więc w takim przypadku nowe informacje kontaktowe nie zostaną zapisane. 1. Aby dodać kontakt: a. Przejdź do karty Kontakty. b. Wybierz opcję Nowy kontakt. c. Wprowadź co najwyżej 255 znaków w każdym z następujących pól: Imię, Nazwisko, Stanowisko, Dział, Firma, Ulica, Miasto, Województwo, Kod pocztowy oraz Kraj. Niektóre urządzenia umożliwiają wprowadzenie więcej niż 255 znaków w tych polach. Jeśli w dowolnym z tych pól zostanie wprowadzonych więcej niż 255 znaków, nie zostanie wyświetlony żaden komunikat o błędzie, a informacje kontaktowe nie zostaną zapisane. 4 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

9 d. Wprowadź odpowiednie wartości w polach Adres i Telefon. Wartości w polach Nazwa i Adres są potrzebne do korzystania z funkcji automatycznego uzupełniania podczas wyszukiwania, ponieważ zawierają informacje o użytkowniku. e. Opcjonalne: Dodając informacje w polu Uwagi, wprowadź maksymalnie znaków. f. Wybierz opcję Zapisz, aby zapisać nowy kontakt. Zostanie wyświetlone pytanie, czy wysłać wiadomość lub czy zmodyfikować albo usunąć dodane informacje kontaktowe. 2. Opcjonalne: Aby zmodyfikować informacje kontaktowe: a. Przejdź do karty Kontakty. b. Wybierz nazwę lub adres kontaktu do edycji. c. Wybierz opcję Edytuj i wprowadź zmiany. d. Wybierz opcję Zapisz. 3. (Opcjonalnie) Aby usunąć informacje kontaktowe: a. Przejdź do karty Kontakty. b. Zaznacz pola wyboru odpowiadające kontaktom do usunięcia. c. Wybierz opcję Usuń. d. Wybierz opcję OK. Kontakty zostaną trwale usunięte z listy kontaktów. Importowanie kontaktów osobistych Kontakty osobiste można zaimportować z pliku CSV (Comma Separated Value), pliku vcard (VCF) lub dowolnego pliku, którego nazwa nie ma rozszerzenia, na przykład takiego jak plik_testowy. W procesie importowania są akceptowane pliki o wielkości do 10 MB. Kontaktów znajdujących się w katalogu korporacyjnym nie można aktualizować. Zanim rozpoczniesz Przed zaimportowaniem kontaktów z innego programu poczty elektronicznej, takiego jak Outlook Express, przy użyciu tego programu należy wyeksportować informacje kontaktowe do pliku typu CSV (.csv) lub vcard (.vcf). Przed importowaniem kontaktów należy sprawdzić, czy pliki zostały zapisane przy użyciu zestawu znaków UTF-8 lub ANSI. O tym zadaniu Maksymalna liczba kontaktów wynosi Jeśli importowany plik CSV lub VCF zawiera więcej niż 2000 kontaktów albo jeśli liczba istniejących kontaktówproduktu IBM LotusLive inotes powiększona o liczbę kontaktów w pliku CSV lub VCF przekracza 2000, nadmiarowe kontakty zawarte w tym pliku nie zostaną zaimportowane. inotes 5

10 Konieczna jest znajomość ścieżek do katalogów wszystkich plików, które zawierają informacje do zaimportowania. Te informacje należy podać przed importowaniem. Wiele plików VCF można scalić w jeden plik VCF na potrzeby importowania. Nieprawidłowo sformatowane dane w pliku CSV lub VCF są ignorowane. Zaimportowane kontakty są dodawane do listy Moje kontakty. Kontakty te można przeglądać także z poziomu listy Wszystkie kontakty. 1. Wybierz opcję Kontakty > Moje kontakty. 2. Wybierz opcję Importuj kontakty. 3. Wybierz opcję Przeglądaj, aby przejść do pliku CSV lub VCF zawierającego kontakty. 4. Po wybraniu pliku wybierz opcję Importuj. Wyniki Informacja o trwającym procesie importowania kontaktów zostanie wyświetlona za pośrednictwem stosownego komunikatu o statusie. Proces importowania może potrwać dłużej niż kilka minut. W trakcie procesu importowania można korzystać z innych opcji programu IBM LotusLive inotes. Zadania pokrewne: Scalanie wielu plików vcard (VCF) na stronie 8 Jeśli istnieje wiele plików vcard, które mają zostać użyte do zaimportowania informacji kontaktowych, można scalić je w jeden plik.vcf. Konfigurowanie konta CardDAV Skonfigurowanie konta na serwerze CardDAV umożliwia uzyskanie dostępu do informacji kontaktowych i udostępnianie ich do współużytkowania innym aplikacjom. Następnie można synchronizować informacje kontaktowe z innymi użytkownikami i wieloma urządzeniami. Zanim rozpoczniesz Należy upewnić się, że masz adres użytkownika programu IBM LotusLive inotes będący adresem przypisanym do konta użytkownika. Jeśli użytkownik ma więcej niż jeden adres lotuslive, ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji: v Adres wpisany na stronie logowanialotuslive po wybraniu opcji Użyj danych logowania mojej organizacji może różnić się od adresu użytkownika programu IBM LotusLive inotes. 6 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

11 v Jeśli firma ma wiele subskrypcji produktu LotusLive, dla każdej subskrypcji może istnieć inny adres . Na przykład oprócz produktu IBM LotusLive inotes firma może używać także programu LotusLive Engage. Adres użytkownika programu IBM LotusLive inotes podano w podręczniku Wprowadzenie, który jest wysyłany do użytkownika po pierwszym zalogowaniu. Możliwe jest również sprawdzenie adresu programu IBM LotusLive inotes przez wybranie opcji Preferencje > Podstawowe i sprawdzenie zawartości pola Nazwa konta w sekcji Ustawienia serwera poczty elektronicznej. W przypadku konfigurowania konta CardDAV za pomocą urządzenia iphone lub ipad należy upewnić się, że używany jest system ios4 lub nowszy. W przypadku używania wersji wcześniejszej niż ios4 należy zaktualizować ją do wersji ios4. O tym zadaniu Aby skonfigurować konto CardDAV, wykonaj poniższe czynności: 1. Wybierz opcję Ustawienia > Poczta elektroniczna, kontakty, kalendarze > Dodaj konto... > Inne > Dodaj konto CardDAV. 2. Wprowadź następujące informacje: a. Serwer: carddav-usw.mail.lotuslive.com b. Nazwa użytkownika: adres użytkownika w programie LotusLive inotes, na przykład c. Hasło: hasło użytkownika d. Opis: opis konta użytkownika 3. Kliknij przycisk Dalej. Po nawiązaniu połączenia z serwerem zostanie wyświetlona nowa karta Ustawienia zaawansowane. 4. Na karcie Ustawienia zaawansowane wprowadź poniższe informacje: a. Użyj protokołu SSL: wybierz opcję Włącz. b. Port: Kliknij przycisk Gotowe. W przypadku pomyślnego nawiązania połączenia nie jest wyświetlany żaden komunikat. Co dalej Warunki utraty ważności hasła użytkownikalotuslive są określane przez administratora konta. W przypadku występowania problemów z logowaniem do programu IBM LotusLive inotes należy spróbować zalogować się z sieci WWW, aby sprawdzić, czy hasło użytkownika nie utraciło ważności. inotes 7

12 Scalanie wielu plików vcard (VCF) Jeśli istnieje wiele plików vcard, które mają zostać użyte do zaimportowania informacji kontaktowych, można scalić je w jeden plik.vcf. 1. Skopiuj wszystkie pliki VCF, które mają zostać scalone, do tego samego katalogu. 2. Przejdź do katalogu, w którym są przechowywane pliki VCF. 3. Wpisz następującą komendę: COPY *.vcf onefile.vcf. Zaimportuj scalone informacje kontaktowe z pliku onefile.vcf. Zadania pokrewne: Importowanie kontaktów osobistych na stronie 5 Kontakty osobiste można zaimportować z pliku CSV (Comma Separated Value), pliku vcard (VCF) lub dowolnego pliku, którego nazwa nie ma rozszerzenia, na przykład takiego jak plik_testowy. W procesie importowania są akceptowane pliki o wielkości do 10 MB. Kontaktów znajdujących się w katalogu korporacyjnym nie można aktualizować. Praca z grupami osobistymi Grupy osobiste służą do tworzenia list dystrybucyjnych do wysyłania zaproszeń z kalendarza i wiadomości . Maksymalna liczba grup osobistych dla konta użytkownika wynosi 200. Maksymalna liczba członków grupy osobistej wynosi 50. O tym zadaniu Długość nazwy grupy nie może wynosić więcej niż 255 znaków jednobajtowych. W przypadku znaków wielobajtowych maksymalna długość nazwy grupy musi być mniejsza niż 255 znaków. Jeśli nowo dodany członek grupy nie znajduje się jeszcze na liście kontaktów osobistych danego użytkownika, zostanie zapisany jako nowy kontakt osobisty. Jeśli użytkownik ma maksymalną dozwoloną liczbę kontaktów, przy próbie dodania nowego adresu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Nowa grupa nie zostanie utworzona. Zduplikowane adresy są ignorowane. W przypadku określenia adresu , który znajduje się już na liście członków grupy, adres ten zostanie zignorowany. W polu Dodaj tutaj członka grupy można wprowadzić wiele adresów , rozdzielając poszczególne z nich za pomocą przecinków. Na przykład po wprowadzeniu łańcucha do listy członków grupy zostaną dodane trzy adresy . Przy wprowadzaniu adresów można wpisać kilka pierwszych znaków, a następnie wybrać pozycje z listy automatycznych propozycji. 8 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

13 1. Przejdź do karty Kontakty. 2. Wybierz opcję Grupy > Nowa grupa. 3. Wprowadź nazwę grupy. 4. Aby dodać członka grupy, wprowadź adres w polu Dodaj tutaj członka grupy i wybierz opcję Dodaj członka. 5. Opcjonalne: Aby usunąć członka grupy, należy kliknąć ikonę X w wierszu, w którym jest on wymieniony. 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany dotyczące grupy. Przy próbie przejścia do innej strony bez zapisania wprowadzonych zmian zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o zapisanie tych zmian. Co dalej Aby edytować lub usunąć grupę osobistą: 1. Przejdź do karty Kontakty. 2. Wybierz opcję Grupy. 3. Wybierz nazwę grupy. 4. Wybierz opcję Edytuj. Zostanie wyświetlona strona ze szczegółowymi informacjami o grupie. Aby edytować grupę lub ją usunąć: v Aby edytować szczegółowe informacje o grupie osobistej, wprowadź wymagane zmiany i wybierz opcję Zapisz. v Aby usunąć grupę osobistą, wybierz opcję Usuń grupę, a następnie wybierz przycisk OK, aby potwierdzić działanie usuwania. Wyszukiwanie kontaktów Informacje o kontaktach można wyszukiwać w zbiorach Moje kontakty, Katalog korporacyjny lub Wszystkie kontakty. O tym zadaniu v Wiodące i końcowe odstępy są usuwane z kryterium wyszukiwania. v Wyszukiwanie jest wykonywane względem pól Imię, Nazwisko, Adres i Nazwa firmy. v Podczas wyszukiwania nie jest rozróżniana wielkość liter. v Zgodne pozycje są wyświetlane natychmiast po znalezieniu, co może nastąpić przed zakończeniem wpisywania kryteriów wyszukiwania. v Wyszukiwanie za pomocą znaków wieloznacznych nie jest obsługiwane. 1. Przejdź do karty Kontakty. 2. Wybierz zbiór kontaktów do przeszukania. inotes 9

14 3. Wprowadź kryteria wyszukiwania w polu wyszukiwania. Przed wprowadzeniem kryteriów wyszukiwania w polu wyszukiwania znajduje się łańcuch Znajdź kontakt. Wyniki Funkcja wyszukiwania wyświetli listę wszystkich kontaktów spełniających kryteria wyszukiwania. Jeśli żadne kontakty nie spełniają kryteriów, zostanie wyświetlony komunikat Nie znaleziono kontaktów spełniających kryteria wyszukiwania. Konfigurowanie połączenia z katalogiem LDAP Skonfigurowanie połączenia z katalogiem Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) umożliwia kierowanie zapytań do usług katalogowych i znajdowanie informacji kontaktowych innych użytkowników w Internecie lub korporacyjnym intranecie. O tym zadaniu Różne programy poczty elektronicznej i urządzenia przenośne wymagają wykonania różnych kroków procedury konfigurowania połączenia z katalogiem LDAP. Jeśli wystąpią problemy związane z konkretnym programem poczty elektronicznej lub potrzebujesz informacji o tym programie, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta tego programu. Aby można było skonfigurować połączenie z katalogiem LDAP dla urządzenia lub programu poczty elektronicznej, należy dysponować następującymi informacjami: v Podstawowa nazwa wyróżniająca: ou=contact. v Numer portu (z protokołem SSL): 636. v Adres programu IBM LotusLive inotes. Jeśli użytkownik ma więcej niż jeden adres programu LotusLive, ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji: Adres wpisany na stronie logowanialotuslive po wybraniu opcji Użyj danych logowania mojej organizacji może różnić się od adresu użytkownika programu IBM LotusLive inotes. Jeśli firma ma wiele subskrypcji produktu LotusLive, dla każdej subskrypcji może istnieć inny adres . Na przykład oprócz programu IBM LotusLive inotes firma może używać także programu LotusLive Engage. Adres użytkownika programu IBM LotusLive inotes podano w podręczniku Wprowadzenie, który jest wysyłany do użytkownika po pierwszym zalogowaniu. Możliwe jest również sprawdzenie adresu programu IBM LotusLive inotes przez wybranie opcji Preferencje > Podstawowe i sprawdzenie zawartości pola Nazwa konta w sekcji Ustawienia serwera poczty elektronicznej. v Nazwa wyróżniająca powiązania /nazwa konta: uid=określony powyżej adres ,ou=contact. Przykład: 10 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

15 v Hasło do poczty elektronicznej. Gdy administrator konta ustawi jednorazowe hasło, należy je zmienić po zalogowaniu się do konta programu IBM LotusLive inotes przez interfejs WWW. v Serwer: ldap-usw.mail.lotuslive.com. v Filtr wyszukiwania: ou=contact. 1. Kroki procedury konfigurowania połączenia z katalogiem LDAP różnią się w zależności od używanego programu poczty elektronicznej. Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta używanego programu poczty elektronicznej w celu uzyskania pomocy. 2. Gdy informacje kontaktowe są wyszukiwane przy użyciu połączenia z katalogiem LDAP, pola imienia i nazwiska nie mogą być puste, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić błędy. W razie potrzeby wprowadź w tych polach co najmniej jeden biały znak. Pierwsze kroki z pocztą elektroniczną Wiadomości są przechowywane w folderach. W celu organizowania wiadomości można utworzyć foldery. Pięciu folderów domyślnych nie można usunąć. Istnieje również możliwość oznaczania wiadomości flagami oraz ustawiania preferencji ich wyświetlania. Nie można zmienić nazw domyślnych folderów poczty elektronicznej ani ich usunąć, natomiast można z nich usuwać wiadomości . Foldery domyślne są następujące: Skrzynka odbiorcza Zawiera wszystkie przychodzące wiadomości . Wersje robocze Zawiera wszystkie zapisane wiadomości , które nie zostały jeszcze wysłane. Wiadomości w folderze Wersje robocze można zmodyfikować w dowolnym momencie i wysłać. Wysłane Zawiera wszystkie wiadomości , które zostały wysłane, jeśli ustawiono preferencje zapisywania wszystkich wysyłanych wiadomości . Jest to domyślne ustawienie preferencji. Spam Kosz Zawiera wszystkie wiadomości , które zostały zidentyfikowane jako spam. Zawiera wszystkie usunięte wiadomości . Aby trwale usunąć zawartość folderu Kosz, należy go opróżnić. Okno Zarządzanie folderami umożliwia zmianę nazwy folderu lub jego usunięcie. Usunięcie folderu powoduje również trwałe usunięcie jego zawartości. inotes 11

16 Indykator Wykorzystanie limitu wskazuje obszar pamięci masowej, który jest obecnie zajmowany przez wiadomości i załączniki konta poczty elektronicznej. Obejmuje to również wiadomości w folderach Spam i Kosz. Ta wartość nie może przekroczyć 25 GB. W przypadku przekroczenia limitu miejsca w pamięci masowej nie jest możliwe otrzymywanie dalszych wiadomości . Wszystkie przychodzące wiadomości są wówczas zwracane do nadawców z komunikatem informującym o zapełnieniu skrzynki pocztowej użytkownika i braku możliwości dostarczenia wiadomości . Wskazówka: Usunięte wiadomości są automatycznie przenoszone do folderu Kosz. Aby odzyskiwać miejsce na potrzeby wiadomości należy okresowo opróżniać folder Kosz. Uwaga: v Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, w celu zabezpieczenia konta przed nadużyciami liczba odbieranych nowych wiadomości jest ograniczona do Kolejne wiadomości są zwracane do nadawcy, dopóki użytkownik nie zaloguje się ponownie do konta. v Informacje o znanych problemach występujących w przypadku wyświetlania wiadomości w różnych językach można znaleźć w dokumencie Znane problemy w następującym obszarze wiki: LotusLive_Known_Issues#Mail. v Wiadomość o wysokim priorytecie jest oznaczana wykrzyknikiem wyświetlanym po lewej stronie tematu wiadomości . v Wielkość przychodzącej wiadomości nie może przekraczać 40 MB. Poniżej przedstawiono wskazówki ułatwiające zarządzanie wiadomościami v Wybierz opcję Poczta elektroniczna na górnym pasku menu w celu ręcznego odświeżenia folderu Skrzynka odbiorcza. v Aby wyświetlić listę wiadomości , które zostały przekazane lub na które została już udzielona odpowiedź, należy kliknąć ikonę znajdującą się obok opcji Nadawca. v Wiadomości mogą być sortowane według nazwy nadawcy, tematu lub daty. Domyślnie wiadomości są sortowane według daty.. Ustawianie preferencji poczty elektronicznej Ustawienie preferencji poczty elektronicznej ułatwia organizowanie, filtrowanie i przesyłanie wiadomości . O tym zadaniu W celu przekazywania wiadomości można określić tylko jedno konto poczty elektronicznej. Wiadomość z potwierdzeniem jest wysyłana na adres 12 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

17 użytkownika programu IBM LotusLive inotes i na adres podany w sekcji przesyłania wiadomości . Aby rozpocząć proces przesyłania wiadomości , wykonaj instrukcje znajdujące się w wiadomości z potwierdzeniem. Aby wyłączyć przesyłanie wiadomości , wybierz opcję Bez przesyłania w oknie Przesyłanie. Wszystkie następujące kroki są opcjonalne. Ustawienia preferencji można zmienić zgodnie z potrzebami. 1. Przejdź do karty Preferencje. 2. Wybierz opcję Podstawowe. a. Wybierz opcję Wyświetlanie poczty elektronicznej, aby określić liczbę wiadomości wyświetlanych na każdej stronie oraz opcję sortowania wiadomości (Najnowsze na dole lub Najnowsze na górze). b. Wybierz opcję Czytanie, aby określić, co ma nastąpić po przeniesieniu lub usunięciu wiadomości (Przejdź do następnej wiadomości lub Wróć do oryginalnego folderu). Blokowanie obrazów powoduje zablokowanie wszystkich obrazów w przychodzącej wiadomości . c. Wybierz opcję Wysyłanie, aby zapisać kopię wszystkich wysłanych wiadomości . Aby nie zapisywać kopii wszystkich wysyłanych wiadomości, ale mimo to zachowywać kopię niektórych wiadomości, dodawaj swój adres w polu UDW. Możliwe jest również określenie, czy do odpowiedzi na wiadomość ma zostać dołączona historia wiadomości . d. Użyj informacji o serwerze poczty elektronicznej wyświetlonych w sekcji Ustawienia serwera poczty elektronicznej w celu skonfigurowania uwierzytelniania przy użyciu protokołu IMAP, POP lub SMTP. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Konfigurowanie dostępu za pomocą protokołu IMAP lub POP. e. Wybierz opcję Zapisz. 3. Wybierz opcję Dodaj adres, aby określić dodatkowy adres do użycia przy wysyłaniu wiadomości Wybierz opcję Ustawienia dotyczące spamu, aby określić ustawienia związane z zarządzaniem niechcianymi wiadomościami i adresami Wybierz opcję Nieobecność, aby określić automatyczną odpowiedź na przychodzące wiadomości na czas swojej nieobecności. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Wysyłanie powiadomienia o nieobecności. 6. Wybierz opcję Podpis, aby określić informacje dodawane automatycznie na końcu wszystkich wysyłanych wiadomości . Maksymalna dozwolona liczba znaków: Wybierz opcję Przesyłanie, aby określić automatyczne przekazywanie przychodzących wiadomości na inne konto poczty elektronicznej. inotes 13

18 8. Wybierz opcję Reguły, aby określić reguły filtrowania umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie pocztą elektroniczną. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Tworzenie reguł filtrowania wiadomości Kliknij przycisk Zapisz. Tworzenie folderu Możliwość dodawania i usuwania folderów, jak również zmieniania ich nazw, jest przydatna przy organizowaniu wiadomości . Wiadomość można przeciągnąć i upuścić w innym folderze. O tym zadaniu Ograniczenia: v Nazwa folderu może zawierać maksymalnie 40 znaków i nie może rozpoczynać się od kropki (.). Poprawne znaki w nazwie folderu to: a-z v Nazwy folderów są sortowane przy użyciu wartości ASCII. Tabele ICU (International Components for Unicode) nie są używane. v Maksymalna dozwolona liczba folderów: 200. Okno Zarządzanie folderami umożliwia zmianę nazwy folderu lub jego usunięcie. Usunięcie folderu powoduje również trwałe usunięcie jego zawartości. 1. Przejdź do karty Poczta elektroniczna. 2. Wybierz opcję Dodaj folder. 3. Wprowadź nazwę folderu i wybierz opcję OK. Wyświetlanie załącznika Gdy zostanie otwarta wiadomość zawierająca co najmniej jeden załącznik, w wiadomości tej jest wyświetlana lista załączników. O tym zadaniu Po odebraniu wiadomości z załącznikiem obok tej wiadomości w folderze Skrzynka odbiorcza jest wyświetlana ikona przypominająca spinacz do papieru. Po otwarciu wiadomości zostanie w niej wyświetlona lista załączników. Załącznik można wyświetlić w jego bieżącym położeniu lub można go przed otwarciem pobrać i zapisać na swoim komputerze. Jeśli załączony plik zawiera obraz, załącznik można wyświetlić w ramach wiadomości . Ograniczenie: 14 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

19 v Wielkość przychodzącej wiadomości nie może przekraczać 40 MB. v Tylko pierwszy 1 MB tekstu w każdym załączniku wiadomości jest indeksowany, a wiec możliwy do wyszukania. v W przypadku przekroczenia limitu miejsca w pamięci masowej nie jest możliwe otrzymywanie dalszych wiadomości . Wszystkie przychodzące wiadomości są wówczas zwracane do nadawców z komunikatem informującym o zapełnieniu skrzynki pocztowej użytkownika i braku możliwości dostarczenia wiadomości Przejdź do karty Poczta elektroniczna. 2. Wybierz opcję Skrzynka odbiorcza. 3. Wybierz wiadomość , która ma zostać otwarta. W wiadomości zostanie wyświetlona lista załączników. v Aby wyświetlić załącznik w wiadomości , wybierz go. v Aby pobrać załącznik, kliknij go prawym przyciskiem myszy i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pobierania na komputer lub urządzenie przenośne. Wysyłanie wiadomości Wiadomości mogą być wysyłane z listy kontaktów lub z folderu Poczta elektroniczna. Podczas wysyłania wiadomości do adresata, który nie znajduje się na liście kontaktów, użytkownik ma do dyspozycji opcję dodania tego adresata do listy kontaktów. O tym zadaniu W celu wybrania atrybutów dla tekstu wiadomości należy użyć edytora tekstu formatowanego. Najszybszą metodą wybierania atrybutów jest wprowadzenie całego tekstu wiadomości, zaznaczenie tego tekstu i wybranie odpowiednich atrybutów. Ograniczenia: v Maksymalna liczba adresatów jednej wiadomości wynosi 50. v Do każdej wiadomości można załączyć co najwyżej dziesięć plików. v Maksymalna wielkość wysyłanej wiadomości (wraz z załącznikami) wynosi 28,5 MB. 1. Wybierz sposób wysyłania wiadomości v Użyj kontaktów z listy kontaktów: a. Przejdź do karty Kontakty. b. Wybierz listę kontaktów zawierającą użytkowników, do których ma zostać wysłana wiadomość . Zaznacz pole wyboru odpowiadające wszystkim kontaktom, do których ma zostać wysłana wiadomość . inotes 15

20 c. Aby wysłać wiadomość do grupy osobistej, wybierz opcję Grupy. Na stronie Grupy zaznacz pola wyboru znajdujące się obok grup, które mają zostać dołączone. d. Wybierz opcję Wyślij wiadomość. Zostanie wyświetlona strona Nowa wiadomość. Adresy wszystkich wybranych użytkowników lub członków grup zostaną dodane do pola Do. v Wyślij wiadomość bezpośrednio z folderu Poczta elektroniczna: a. Przejdź do karty Poczta elektroniczna. b. Wybierz opcję Nowa wiadomość. Zostanie wyświetlona strona Nowa wiadomość. c. Wprowadź adresy wszystkich adresatów w polu Do. 2. Opcjonalne: W polach DW lub UDW określ użytkowników lub grupy, do których ta wiadomość ma zostać wysłana jako kopia do wiadomości lub ukryta kopia do wiadomości. Po wprowadzeniu kilku pierwszych znaków nazwy użytkownika lub grupy można wybrać pozycję z listy automatycznych propozycji. W przypadku wybrania grupy adresy wszystkich członków grupy zostaną dodane odpowiednio w polu DW lub UDW. 3. Opcjonalne: Wybierz opcję Znajdź pliki, aby załączyć plik. Zostanie wyświetlone okno, w którym będzie można znaleźć plik i go przesłać. 4. Opcjonalne: Wybierz opcję Wysoki priorytet, aby wysłać wiadomość o wysokim priorytecie. 5. Wpisz tekst wiadomości . Informacje o znanych problemach występujących w przypadku edytora tekstu formatowanego i różnych przeglądarek można znaleźć w dokumencie Znane problemy w obszarze wiki: bhwiki.nsf/dx/lotuslive_known_issues#mail. 6. Wybierz opcję Wyślij. Oznaczanie wiadomości flagą Użytkownik może aktywować wizualne indykatory (flagi) przypominające o wiadomości . Flagi służą do użytku osobistego. Pozostali użytkownicy produktu nie widzą ich. O tym zadaniu Domyślnie żadne wiadomości nie są oznaczone flagą. Wiadomości oznaczone flagą to te, obok których jest wyświetlana flaga w kolorze szarym. 1. Aby oznaczyć flagą wiadomości , przejdź do folderu zawierającego odpowiednie wiadomości Wybierz ikonę Oznacz flagą obok każdej wiadomości , która ma zostać oznaczona flagą. Ewentualnie można równocześnie oznaczyć flagą wiele 16 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

21 wiadomości lub usunąć flagę wielu wiadomości, używając pól wyboru wiadomości i wybierając opcję Oznacz flagą lub Usuń flagę z menu Więcej działań. 3. Podczas czytania wiadomości można wybrać ikonę Oznacz flagą znajdującą się obok tematu u góry wiadomości. 4. Opcjonalne: Aby usunąć oznaczenie wiadomości, należy ponownie kliknąć ikonę Oznacz flagą. Odtwarzanie usuniętych wiadomości Po usunięciu wiadomości zostanie ona przeniesiona do folderu Kosz. Usunięta wiadomość jest przechowywana w folderze Kosz do czasu jej trwałego usunięcia. 1. Przejdź do karty Kosz. 2. Wybierz wiadomość do odtworzenia. 3. Wybierz opcję Więcej działań > Skrzynka odbiorcza. 4. Przejdź do folderu Skrzynka odbiorcza. Sprawdź, czy wiadomość została odtworzona. Zaawansowane czynności dotyczące poczty elektronicznej Oprócz wysyłania i odbierania wiadomości istnieje wiele innych czynności, które można wykonywać z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Wysyłanie powiadomienia o nieobecności Usługa powiadomienia o nieobecności służy do wysyłania zautomatyzowanych odpowiedzi na przychodzące wiadomości podczas nieobecności użytkownika. Usługa powiadomienia wysyła odpowiedzi tylko w okresie określonym za pomocą daty rozpoczęcia i daty zakończenia nieobecności. Do każdego nadawcy wysyłana jest tylko jedna odpowiedź. O tym zadaniu Usługa powiadomienia o nieobecności jest włączana w momencie wystąpienia daty rozpoczęcia nieobecności i jest automatycznie wyłączana z chwilą wystąpienia daty zakończenia nieobecności (jeśli taka data została określona). Na przykład jako datę rozpoczęcia nieobecności można podać 1 stycznia 2011, a jako datę zakończenia nieobecności - 4 stycznia W takiej sytuacji powiadomienie o nieobecności będzie działać od godziny 00:01 1 stycznia 2011 do godziny 23:59 4 stycznia 2011, czyli łącznie przez cztery dni. Czas jest ustawiany zgodnie ze strefą czasową użytkownika. Wiadomość o nieobecności może zawierać maksymalnie 1000 znaków. inotes 17

22 1. Przejdź do karty Preferencje. 2. Wybierz opcję Nieobecność. 3. W polu Temat wprowadź tekst tytułu zautomatyzowanej wiadomości z odpowiedzią. 4. W polu Początek nieobecności wprowadź datę rozpoczęcia nieobecności. 5. Opcjonalne: W polu Koniec nieobecności wprowadź datę zakończenia nieobecności. 6. Opcjonalne: W polu Wiadomość wprowadź szczegółowe informacje dotyczące nieobecności, takie jak awaryjny numer kontaktowy. 7. W polu Powiadomienie o nieobecności wybierz wartość Włącz. 8. Wybierz opcję Zapisz. Co dalej Aby ręcznie wyłączyć usługę powiadomienia o nieobecności, należy wybrać wartość Wyłącz dla opcji Powiadomienie o nieobecności. Wysyłanie wiadomości przy użyciu alternatywnego adresu Oprócz adresu użytkownika programu IBM LotusLive inotes użytkownik może mieć jeszcze jeden dodatkowy adres służący do wysyłania wiadomości . O tym zadaniu Jeśli zostanie określony dodatkowy adres do wysłania wiadomości , ten adres zostanie wyświetlony w wysyłanej wiadomości . Adres użytkownika programu IBM LotusLive inotes nie jest używany podczas wysyłania wiadomości , chyba że zostanie ponownie aktywowany. 1. Przejdź do karty Preferencje. 2. Wybierz opcję Dodaj adres. 3. W oknie Wysyłanie wiadomości z innego adresu wybierz opcję Dodaj adres. 4. W polu Nazwa wprowadź dodatkowy adres . Wybierz opcję Zapisz. Wyniki Alternatywny adres został domyślnym adresem i będzie używany do wysyłania wiadomości LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

23 Co dalej Aby aktywować adres programu IBM LotusLive inotes jako adres domyślny służący do wysyłania wiadomości , należy wykonać następujące czynności: 1. Przejdź do karty Preferencje. 2. Wybierz opcję Dodaj adres. 3. W oknie Wysyłanie wiadomości z innego adresu wybierz opcję Aktywuj znajdującą się obok adresu programu IBM LotusLive inotes. Konfigurowanie programu LotusLive inotes jako domyślnego programu poczty elektronicznej Skonfigurowanie programu LotusLive inotes jako domyślnego programu poczty elektronicznej spowoduje, że program LotusLive inotes będzie automatycznie otwierany po wybraniu odsyłacza do wiadomości w serwisie WWW lub dokumencie. O tym zadaniu Zależnie od używanej przeglądarki wymagane jest wykonanie różnych kroków w celu skonfigurowania programu LotusLive inotes jako domyślnego programu poczty elektronicznej. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, Chrome lub Opera oraz systemu Windows XP, Windows Vista lub Windows 7: v 1. Zarejestruj program LotusLive inotes jako program poczty elektronicznej w przeglądarce Internet Explorer: 1. Utwórz plik.reg. Na przykład: LotusLive_iNotes.reg. 2. Skopiuj i wklej następującą treść do nowego pliku.reg. Protocol" "URL Protocol"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell\open] url.dll,fileprotocolhandler https://mail.lotuslive.com/compose?mailto=%1" 3. Zapisz plik.reg. 4. Uruchom plik.reg w celu zaimportowania wpisu programu LotusLive inotes do rejestru. W przypadku korzystania z przeglądarki Firefox 3.x lub nowszej na dowolnej platformie: inotes 19

24 1. Zarejestruj program LotusLive inotes jako program poczty elektronicznej w przeglądarce Firefox: a. Przejdź pod adres https://mail.lotuslive.com/mail/setup/mailapplication. b. Wybierz udostępniony odsyłacz i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować program LotusLive inotes jako program poczty elektronicznej Skonfiguruj program LotusLive inotes jako domyślny program poczty elektronicznej: a. W przeglądarce Firefox wybierz opcję Opcje. b. Wybierz kartę Aplikacje. c. Wprowadź łańcuch mailto jako kryterium wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter. d. Z wyników wyszukiwania wybierz program LotusLive inotes. e. Wybierz opcję OK. Konfigurowanie dostępu za pomocą protokołu IMAP lub POP Korzystając z dostępu za pomocą protokołu IMAP lub POP i uwierzytelniania SMTP, można skonfigurować różne programy poczty elektronicznej na potrzeby pracy z programem IBM LotusLive inotes w celu wyświetlania i wysyłania wiadomości . Kroki służące do konfigurowania dostępu za pomocą protokołu IMAP, POP lub SMTP są różne w zależności od używanego klienta poczty elektronicznej i urządzenia przenośnego. O tym zadaniu W celu skonfigurowania uwierzytelniania IMAP, POP lub SMTP dla dowolnego urządzenia lub klienta poczty elektronicznej należy uzyskać opisane poniżej informacje: v Adres programu IBM LotusLive inotes. Jeśli użytkownik ma więcej niż jeden adres lotuslive, ma zastosowanie jedna z następujących sytuacji: Adres wpisany na stronie logowanialotuslive po wybraniu opcji Użyj danych logowania mojej organizacji może różnić się od adresu użytkownika programu IBM LotusLive inotes. Jeśli firma ma wiele subskrypcji produktu LotusLive, dla każdej subskrypcji może istnieć inny adres . Na przykład oprócz produktu IBM LotusLive inotes firma może używać także programu LotusLive Engage. Adres użytkownika programu IBM LotusLive inotes podano w podręczniku Wprowadzenie, który jest wysyłany do użytkownika po pierwszym zalogowaniu. Możliwe jest również sprawdzenie adresu programu IBM LotusLive inotes przez wybranie opcji Preferencje > Podstawowe i sprawdzenie zawartości pola Nazwa konta w sekcji Ustawienia serwera poczty elektronicznej. v Hasło do poczty elektronicznej. 20 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

25 Gdy administrator konta ustawi jednorazowe hasło, należy je zmienić po zalogowaniu się do kontaprogramu IBM LotusLive inotes przez interfejs WWW. W przypadku uzyskiwania dostępu za pomocą protokołu IMAP, POP i SMTP przy użyciu programu IBM LotusLive inotes do wielokrotnego logowania można używać hasła jednorazowego i nie zostanie podjęta próba wymuszenia jego zmiany. v Informacje o serwerze przychodzącej poczty elektronicznej POP lub IMAP (w tym nazwa hosta, nazwa użytkownika i hasło). Program IBM LotusLive inotes obsługuje tylko połączenia SSL. W takim przypadku należy się upewnić, że dla protokołu IMAP jest dostępny port 993. Dla protokołu POP musi być dostępny port 995. Informacje dotyczące serwera poczty elektronicznej można uzyskać po wybraniu opcji Preferencje > Podstawowe znajdującej się na liście w sekcji Ustawienia serwera poczty elektronicznej. v Informacje o serwerze wychodzącej poczty elektronicznej SMTP (w tym nazwa hosta, nazwa użytkownika i hasło). Program IBM LotusLive inotes obsługuje tylko połączenia SSL. W takim przypadku należy się upewnić, że jest dostępny port 465. Niezależnie od używanego urządzenia lub klienta poczty elektronicznej, zastosowanie mają następujące informacje: v Serwery przychodzącej oraz wychodzącej poczty elektronicznej wymagają użycia nazwy użytkownika i hasła na potrzeby pomyślnego wysyłania i odbierania wiadomości . v Jeśli klient poczty elektronicznej tego wymaga, należy zaznaczyć pola wyboru dotyczące serwerów przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej wymagających uwierzytelnienia. Ponadto należy upewnić się, że są używane te same ustawienia dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej. W przeciwnym razie wysyłanie i odbieranie wiadomości może nie być możliwe. v Należy włączyć obsługę protokołu SSL. v Czas wymagany do skonfigurowania protokołów IMAP lub POP zależy od szybkości połączenia internetowego. v Preferowany jest protokół IMAP. Jeśli protokół IMAP jest niedostępny, należy użyć protokołu POP. v W przypadku uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej z użyciem protokołu IMAP maksymalna długość nazwy folderu wynosi 255 znaków przy maksymalnie pięciu poziomach folderów. Do kodowania znaków spoza zestawu ASCII w nazwie folderu jest używane kodowanie base64 z UTF-7. Jeśli używane urządzenie lub używany klient poczty elektronicznej nie znajdują się na poniższej liście, należy przejrzeć temat Inne klienty poczty elektronicznej, aby uzyskać ogólne instrukcje, lub skontaktować się z administratorem konta albo dostawcą klienta poczty elektronicznej w celu uzyskania pomocy. inotes 21

26 iphone lub ipad Aby skonfigurować dostęp do konta poczty elektronicznej programu IBM LotusLive inotes za pomocą protokołu IMAP, POP lub SMTP dla urządzenia iphone lub ipad, należy wykonać kroki opisane w tym temacie. Preferowany jest protokół IMAP. 1. Jeśli jest to pierwsze konto poczty elektronicznej na tym urządzeniu, dotknij opcji Mail. W przeciwnym razie dotknij opcji Ustawienia > Poczta, kontakty, inne > Dodaj konto. Dotknij opcji Inne. 2. Dotknij opcji Dodaj konto pocztowe. 3. Dotknij pola Nazwa i wprowadź swoją pełną nazwę. 4. Dotknij pola Adres i wprowadź swój adres . Po wprowadzeniu niepełnego lub niepoprawnego adresu zostanie wyświetlony komunikat. 5. Dotknij pola Hasło i wprowadź hasło do swojego konta. Dotknij opcji Zachowaj. 6. Wprowadź informacje o ustawieniach dla wybranego protokołu. W celu uzyskania wartości IDSerwisu skontaktuj się z administratorem konta. v W przypadku protokołu IMAP dotknij opcji IMAP. Wprowadź nazwę serwera poczty przychodzącej IMAP. Zakończenie nazwy serwera jest takie samo jak zakończenie adresu , np. ID_serwisu-imap.mail.lotuslive.com. Podaj wartość 993 jako numer portu. v W przypadku protokołu POP3 dotknij opcji POP. Wprowadź nazwę serwera poczty przychodzącej POP. Zakończenie nazwy serwera jest takie samo jak zakończenie adresu , np. ID_serwisu-pop.mail.lotuslive.com. Wprowadź wartość 995 jako numer portu. 7. Wprowadź adres i hasło. 8. W polu Nazwa hosta serwera poczty wychodzącej wprowadź nazwę serwera poczty wychodzącej (SMTP), np. ID_serwisu-smtp.mail.lotuslive.com. Wprowadź wartość 465 jako numer portu. 9. Wprowadź adres i hasło. Dotknij opcji Zachowaj. Co dalej Dostęp do poczty elektronicznej z urządzenia iphone lub ipad został skonfigurowany. Warunki utraty ważności hasła użytkownikalotuslive są określane przez administratora konta. W przypadku występowania problemów z logowaniem do programu IBM LotusLive inotes należy spróbować zalogować się z sieci WWW, aby sprawdzić, czy hasło użytkownika nie utraciło ważności. Apple Mail 4.0 Aby skonfigurować dostęp przy użyciu protokołu IMAP, POP lub SMTP dla programu Apple Mail 4.0, należy wykonać kroki opisane w tym temacie. Preferowany jest protokół IMAP. 22 LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

27 1. Wybierz opcję Mail > Preferencje, a następnie wybierz kartę Konta. 2. Kliknij przycisk +, aby dodać nowe konto. 3. W polu Imię i nazwisko wprowadź swoje dane. 4. W polu Adres wprowadź swój adres W polu Hasło wprowadź swoje hasło. 6. Z listy Rodzaj konta wybierz opcję IMAP lub POP. 7. W polu Opis wprowadź opis konfiguracji serwera poczty przychodzącej. 8. Wprowadź informacje o ustawieniach dla wybranego protokołu: W celu uzyskania wartości IDSerwisu skontaktuj się z administratorem konta.. v W przypadku protokołu IMAP wprowadź nazwę serwera poczty przychodzącej IMAP. Zakończenie nazwy serwera jest takie samo jak zakończenie adresu , np. ID_serwisu-imap.mail.lotuslive.com. Podaj wartość 993 jako numer portu. v W przypadku protokołu POP3 wprowadź nazwę serwera poczty przychodzącej POP. Zakończenie nazwy serwera jest takie samo jak zakończenie adresu , np. ID_serwisu-pop.mail.lotuslive.com. Podaj wartość 995 jako numer portu. 9. W polu Użytkownik wprowadź swój adres W polu Hasło wprowadź swoje hasło. 11. W polu Opis wprowadź opis konfiguracji serwera poczty wychodzącej. 12. W polu Serwer poczty wychodzącej wprowadź nazwę serwera poczty wychodzącej (SMTP), np. ID_serwisu-smtp.mail.lotuslive.com.. Podaj wartość 465 jako numer portu. 13. Wybierz opcję Użyj uwierzytelniania. 14. Zweryfikuj wartości w polach Użytkownik i Hasło, a następnie wybierz opcję Dalej. 15. Wybierz opcję Utwórz. Zweryfikuj informacje w polach Podsumowanie konta. 16. Aby zweryfikować ustawienia protokołu IMAP lub POP po skonfigurowaniu klienta poczty elektronicznej, wybierz opcję Mail > Preferencje, a następnie wybierz kartę Konta. Aby wyświetlić informacje o numerze portu, wybierz kartę Zaawansowane. Co dalej Dostęp do poczty elektronicznej w programie Apple Mail 4.0 został skonfigurowany. Warunki utraty ważności hasła użytkownikalotuslive są określane przez administratora konta. W przypadku występowania problemów z logowaniem do programu IBM LotusLive inotes należy spróbować zalogować się z sieci WWW, aby sprawdzić, czy hasło użytkownika nie utraciło ważności. inotes 23

28 Outlook 2003 Aby skonfigurować dostęp przy użyciu protokołu IMAP, POP lub SMTP dla programu Microsoft Outlook 2003, należy wykonać kroki opisane w tym temacie. Preferowany jest protokół IMAP. Po skonfigurowaniu dostępu przy użyciu protokołów IMAP, POP i SMTP można przeprowadzić migrację wiadomości z programu Microsoft Outlook O tym zadaniu Szybkość połączenia internetowego i liczba wiadomości programu IBM LotusLive inotes wpływają na szybkość wyświetlania wiadomości programu IBM LotusLive inotes. 1. Otwórz program Outlook Wybierz menu Narzędzia, a następnie kliknij opcję Konta Wybierz opcję Dodaj nowe konto i kliknij przycisk Dalej. 4. Jako typ serwera wybierz IMAP lub POP3. Kliknij przycisk Dalej. 5. W polu Imię i nazwisko wprowadź swoje dane w takiej postaci, w jakiej mają być wyświetlane w polu Od wychodzącej wiadomości . W polu Adres wprowadź swój adres Wprowadź informacje o ustawieniach dla wybranego protokołu. W celu uzyskania wartości IDSerwisu skontaktuj się z administratorem konta. v W przypadku protokołu IMAP wprowadź nazwę serwera poczty przychodzącej IMAP. Zakończenie nazwy serwera jest takie samo jak zakończenie adresu , np. ID_serwisu-imap.mail.lotuslive.com. v W przypadku protokołu POP3 wprowadź nazwę serwera poczty przychodzącej POP. Zakończenie nazwy serwera jest takie samo jak zakończenie adresu , np. ID_serwisu-pop.mail.lotuslive.com. 7. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wprowadź nazwę serwera poczty wychodzącej SMTP, np. ID_serwisu-smtp.mail.lotuslive.com. 8. W polach Nazwa użytkownika i Hasło wprowadź swój adres i hasło. 9. Wybierz opcję Więcej ustawień, a następnie wybierz kartę Serwer wychodzący. 10. Zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania i wybierz opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej. 11. Kliknij kartę Zaawansowane. v W przypadku protokołu IMAP w polu Serwer przychodzący (IMAP) wybierz opcję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL). W polu Serwer przychodzący (IMAP) wprowadź także wartość LotusLive inotes: LotusLive inotes Podręcznik użytkownika

29 v W przypadku protokołu POP3 w polu Serwer przychodzący (POP) wybierz opcję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL). Ponadto w polu Serwer przychodzący (POP): wprowadź wartość W polu Serwer wychodzący (SMTP) wybierz opcję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL), a następnie w polu Serwer wychodzący (SMTP) wprowadź wartość 465. Wybierz opcję OK. 13. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. 14. Pobierz najnowsze aktualizacje programu Outlook udostępnione przez firmę Microsoft. Pobranie aktualizacji pozwoli w lepszym stopniu zapobiec występowaniu najczęstszych błędów programu Outlook. 15. Jeśli wybrany został protokół IMAP i żaden z folderów poczty elektronicznej programu IBM LotusLive inotes nie jest wyświetlany w programie Outlook, wykonaj następujące kroki: a. Z paska menu programu Outlook wybierz opcję Narzędzia > Foldery IMAP. b. W oknie Foldery IMAP wybierz opcję Wyszukaj. Zostanie wyświetlona lista folderów programu IBM LotusLive inotes. c. Wybierz foldery, które mają zostać wyświetlone w programie Outlook. Wybierz opcję Subskrybuj. d. Wybierz opcję OK. Wybrane foldery zostaną wyświetlone w programie Outlook. Co dalej Teraz można uzyskiwać dostęp do poczty elektronicznej programu IBM LotusLive inotes przy użyciu programu Microsoft Outlook Jeśli został wybrany protokół IMAP i chcesz migrować pocztę elektroniczną programu Outlook do programu IBM LotusLive inotes, wykonaj następujące kroki: Uwaga: v Wybór folderu poczty elektronicznej określa, ile zawartości z pliku.pst zostanie skopiowane do położenia tej migracji. Folder używany do migrowania poczty elektronicznej z programu Outlook musi być innym folderem osobistym niż skrzynka odbiorcza programu IBM LotusLive inotes. v Migrowanie folderu zawierającego dużo danych może trwać dość długo. 1. Utwórz plik.pst zawierający pocztę elektroniczną z programu Outlook, która ma zostać poddana migracji do programu IBM LotusLive inotes. 2. Z menu skrzynki odbiorczej programu Outlook wybierz opcję Plik > Importuj lub eksportuj. 3. W oknie Kreator importu i eksportu wybierz opcję Import z innego programu lub pliku. Kliknij przycisk Dalej. inotes 25

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Podręcznik użytkownika

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Podręcznik użytkownika IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Podręcznik użytkownika IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Podręcznik użytkownika Uwaga Przed wykorzystaniem informacji zawartych w tym dokumencie lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW 1. Parametry... 2 2. Zabezpieczenie antywłamaniowe.....2 3. Wymagania hasła... 2 4. Opis... 2 5. Zatwierdzanie operacji... 2 6. Zmiana hasła... 3 7. Ustawienie opcji

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona)

Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52. (wersja skrócona) Instrukcja korzystania z systemu poczty NetMail 3.52 (wersja skrócona) System pocztowy NetMail umożliwia użytkownikom dostęp do skrzynki pocztowej (bez konieczności logowania się z użyciem klienta sieci

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Wersja 0.2 1/7 Spis treści Parametry procedury... 3 2. Tworzenie konta (Rysunek 1)... 4 3. Konfiguracja konta (Rysunek 2)...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Program Cisco Unity Connection Web Inbox (wersja 9.x) Informacje o programie Cisco Unity Connection

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Outlook Express 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Outlook Express 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Portal zarządzania Version 7.5

Portal zarządzania Version 7.5 Portal zarządzania Version 7.5 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA Wersja: 29.8.2017 Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu...3 2 Informacje o portalu zarządzania...3 2.1 Konta i jednostki... 3

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW

Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Kerio Webmail, czyli dostęp do poczty przez WWW Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Obsługa wiadomości: a) Tworzenie nowej wiadomości b) Odbieranie wiadomości c) Filtrowanie wiadomości 3. Kontakty, Kalendarz,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express Instrukcja Konfiguracji Programu MS Outlook Express Zmiana hasła pocztowego Hasło do skrzynki pocztowej można zmienić na 2 sposoby: Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego - ten sposób jest szerzej opisany

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowych ustawień poczty w Chmurze SGH

Instrukcja podstawowych ustawień poczty w Chmurze SGH Instrukcja podstawowych ustawień poczty w Chmurze SGH Instrukcja dotyczy korzystania z poczty SGH za pomocą przeglądarki (online) oraz konfiguracji poczty na urządzeniach mobilnych. Jeśli do odczytu poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie....3 2. Rozpoczęcie pracy....3 3. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych....3 3.1. Wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem

Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem Procedura konfiguracji programu Outlook 2003 z wykorzystaniem protokołu POP3 i szczegóły konfiguracji programu Outlook 2007 / 2010 / 2013. Wersja 3 1 Spis treści 1. Parametry procedury... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska

Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska Przewodnik użytkownika dla operatorów systemu AgentWorks wydanie 11 wersja polska 08/01/2013 2012 MoneyGram International Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Przegląd procesu rejestracji... 1 1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Tablet Laptop Komputer E-dysk E-rezerwacje Komunikator Drukarka Smartfon Dysk sieciowy 25.08.2016 spis treści aktywacja konta fax2mail

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 4 Konfiguracja klienta pocztowego w programie Thunderbird Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości certyfikatem niekwalifikowanym.

Outlook Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości  certyfikatem niekwalifikowanym. Outlook 2016. Instrukcja podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym. Białystok, 16-08-2017 Spis treści 1 Podpisywanie wiadomości e-mail certyfikatem niekwalifikowanym....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Książka adresowa w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Książka adresowa w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Książka adresowa w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Książka adresowa w e-science.pl. Podręcznik użytkownika. Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na tych samych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo