T280i This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T280i This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi T280i

2 Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson T280i. Dodatkową zawartość do telefonu można uzyskać pod adresem Aby uzyskać bezpłatne miejsce do przechowywania plików online oraz oferty specjalne, zarejestruj się już teraz pod adresem Pomoc techniczną dotyczącą produktu można uzyskać pod adresem Symbole używane w instrukcji W tej instrukcji obsługi są wykorzystywane następujące symbole: > Przejdź i wybierz za pomocą klawisza nawigacyjnego. Naciśnij klawisz nawigacyjny u góry. Naciśnij klawisz nawigacyjny u dołu. Naciśnij klawisz nawigacyjny z lewej strony. Naciśnij klawisz nawigacyjny z prawej strony. Uwaga: Wskazówka Ostrzeżenie Oznacza, że usługa lub funkcja zależy od sieci lub abonamentu. Niektóre menu lub funkcje mogą nie być dostępne w telefonie. Dodatkowe informacje można uzyskać od operatora sieci. 2

3 Przygotowanie telefonu Jak włożyć kartę SIM i baterię 1 Zdejmij pokrywę baterii. Wsuń kartę SIM do jej gniazda stykami do dołu. 2 Włóż baterię z etykietką do góry oraz tak, aby styki były skierowane do siebie. Załóż pokrywę baterii, tak jak pokazano na rysunku. Nie zamykaj pokrywy baterii na siłę. Nasuń pokrywę baterii delikatnie na telefon i domknij ją. 3

4 Ładowanie baterii 1 W nowo kupionym telefonie bateria jest naładowana częściowo. Podłącz ładowarkę do telefonu. Pełne ładowanie baterii trwa około 2,5 h. Naciśnij dowolny klawisz, aby uaktywnić ekran. 2 Aby odłączyć ładowarkę, odchyl wtyczkę do góry. Podczas ładowania można używać telefonu. Baterię można ładować dłużej lub krócej niż 2,5 h. Przerwanie ładowania nie spowoduje uszkodzenia baterii. 4

5 Włączanie telefonu 1 Naciśnij i przytrzymaj. 2 Wprowadź kod PIN, jeśli jest wymagany. Aby poprawić błędy, wybierz Usuń. 3 Wybierz OK. 4 Wybierz język. 5 Wprowadź godzinę i datę i wybierz Zapisz. Jak wyłączyć telefon Naciśnij i przytrzymaj. Tryb gotowości Po włączeniu telefonu i wpisaniu kodu PIN na wyświetlaczu pojawia się nazwa operatora sieci. Jest to tak zwany tryb gotowości. Teraz można nawiązywać i odbierać połączenia. 5

6 Karta SIM i kod PIN Karta SIM Karta SIM (Subscriber Identity Module), którą otrzymuje się od operatora sieci, zawiera informacje na temat abonamentu. Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy zawsze wyłączyć telefon i odłączyć ładowarkę. Przed wyjęciem karty SIM z telefonu można zapisać na niej kontakty. Kontakty mogą być również zapisane w pamięci telefonu. Zobacz Kontakty na stronie 17. Kod PIN Do uaktywnienia usług w telefonie może być potrzebny kod PIN (Personal Identification Number). Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci. Każda cyfra kodu PIN jest wyświetlana jako znak *, chyba że kod rozpoczyna się tymi samymi cyframi co numer alarmowy, na przykład 112 lub 911. Z numerem alarmowym można połączyć się bez wprowadzania kodu PIN. Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, wyświetli się komunikat Kod PIN zablokowany. Wpisz kod PUK podany przez operatora. Aby odblokować kartę, wprowadź kod PUK (Personal Unblocking Key). 6

7 Przegląd menu Dodatki Internet Radio FM Aparat Kalendarz, Minutnik, Stoper, Kalkulator, Gry, Moje pliki Strona główna, Zakładki, Idź do adresu, Pokaż, Zaawansowane Zrób zdjęcie, Zdjęcia z aparat., Pokaz slajd., Ustawienia Wiadomości Napisz nową, Skrzynka odbiorcza, Poł. z pocz. gł., Wersje robocze, Wysłane wiadom., Zapisane wiad., Szablony, Usuń wiadomości, Ustawienia, Stan pamięci Alarmy Połączenia Lista połączeń, Czas i koszt, Ustawienia połącz. Kontakty Wyświetl kontakty, Znajdź kontakt, Dodaj kontakt, Mój numer, Poczta głosowa, Usuń kontakty, Szybkie wybieranie, Kopiuj kontakty, Wyślij kontakty, Ustawienia Ustawienia Dźwięki i sygnały, Tapeta, Motyw, Data i godzina, Język, Bluetooth, Wybierz sieć, Ustaw. internetowe, Zaawansowane, Status telefonu Niektóre menu i ikony w niniejszym dokumencie mogą się różnić w zależności od operatora, sieci lub abonamentu. 7

8 Widok telefonu Złącze stereofonicznego zestawu HF i ładowarki baterii Klawisz nawigacyjny ze skrótami Klawisz wyboru Przycisk nawiązywania połączeń Klawisze głośności Klawisz kończenia oraz włączania/ wyłączania Blokada klawiatury 8

9 Zasięg sieci Zasięg sieci Stan baterii Paski informują o mocy sygnału sieci GSM w danym miejscu. Jeżeli występują problemy z połączeniami i zasięg jest słaby, spróbuj przejść w inne miejsce. Komunikat Brak sieci oznacza, że jesteś poza zasięgiem sieci. = dobry zasięg sieci = średni zasięg sieci Stan baterii = bateria telefonu jest w pełni naładowana = bateria telefonu jest rozładowana 9

10 Ikony na ekranie Na ekranie mogą być wyświetlane następujące ikony. Ikony Opis Ikona baterii. Całkowicie zielona ikona baterii oznacza, że bateria jest w pełni naładowana Nie odebrano połączenia Włączono przekierowywanie połączeń Telefon jest wyciszony Klawiatura jest zablokowana Odebrano wiadomość tekstową Odebrano wiadomość obrazkową Nastawiono alarm Trwa połączenie Głośnik jest włączony Gra radio FM Funkcja Bluetooth została uaktywniona 10

11 Skróty W trybie gotowości można użyć klawiszy nawigacyjnych, aby przejść bezpośrednio do różnych funkcji: Naciśnij, aby napisać wiadomość tekstową lub obrazkową. Naciśnij, aby przejść do aparatu fotograficznego. Naciśnij, aby posłuchać radia FM. Naciśnij, aby przejść do kontaktów. Jak poruszać się po menu 1 W trybie gotowości wybierz Menu. 2 Naciśnij,,, i wybierz menu. Jak cofnąć się o krok w menu Wybierz Wstecz. Jak powrócić do trybu gotowości Naciśnij. Jak zablokować klawiaturę Naciśnij i wybierz Blok. kl. Jak odblokować klawiaturę Naciśnij i wybierz Odblokuj. Jak wyciszyć telefon Naciśnij i przytrzymaj. Jak wywołać usługę poczty głosowej Naciśnij i przytrzymaj. 11

12 Połączenia Należy włączyć telefon i znajdować się w zasięgu sieci. Jak nawiązać połączenie 1 W trybie gotowości wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu. 2 Naciśnij. Jak zakończyć połączenie Naciśnij. Jak odebrać połączenie Naciśnij. Jak odrzucić połączenie Naciśnij. Jak wyłączyć dzwonek informujący o połączeniu Wybierz Wyciszony, aby wyłączyć dzwonek bez odbierania połączenia. Jak w trakcie połączenia włączyć głośnik Wybierz Opcje > Włącz głośnik. Podczas korzystania z głośnika nie należy trzymać telefonu przy uchu. Może to spowodować uszkodzenie słuchu. Jak zmienić głośność słuchawki podczas połączenia Naciśnij lub. 12

13 Jak nawiązywać połączenia międzynarodowe 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj aż do wyświetlenia na ekranie znaku +. 2 Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy (bez początkowego zera) i numer telefonu. 3 Naciśnij. Jak sprawdzić nieodebrane połączenie Kiedy wyświetli się Poł. nieodebrane, wybierz Szczegóły. Aby oddzwonić na dany numer, przewiń do niego i naciśnij. Lista połączeń Na temat niedawnych połączeń można wyświetlić wskazówki i informacje. Jak nawiązać połączenie z numerem z listy połączeń 1 W trybie gotowości naciśnij. 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i naciśnij. Jak usunąć numer z listy połączeń 1 W trybie gotowości naciśnij. 2 Przewiń do nazwiska lub numeru i wybierz Opcje > Usuń > Tak. Połączenia z międzynarodowym numerem alarmowym 112 są możliwe, nawet jeśli klawiatura jest zablokowana. 13

14 Aparat fotograficzny Telefon jest wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny, do wykonywania zdjęć, które można zapisywać lub wysyłać. Zdjęcia zrobione za pomocą aparatu fotograficznego są zapisywane w folderze Menu > Aparat > Zdjęcia z aparat. Pliki zdjęć są w formacie JPEG. Obrazki i zdjęcia pobrane przy użyciu wiadomości obrazkowych, Internetu czy technologii Bluetooth są zapisywane w folderze Dodatki > Moje pliki > Moje obrazki. Jak włączyć aparat fotograficzny i zrobić zdjęcie 1 W trybie gotowości naciśnij. Fotografowany obiekt będzie wyświetlany na ekranie telefonu. 2 Aby zrobić zdjęcie, wybierz Zrób zdjęcie. 3 Wybierz Zapisz lub Usuń. Jak usunąć zdjęcie 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Aparat > Zdjęcia z aparat. 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz Pokaż. 3 Wybierz Opcje > Usuń > Tak. Jak wysłać zdjęcie z aparatu jako wiadomość obrazkową 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Aparat > Zdjęcia z aparat. 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz Pokaż. 3 Wybierz Opcje > Wyślij wiadomość > Opcje > Wyślij wiadomość > Do:. 4 Wybierz Wpisz nr telefonu lub Adres . 5 Wybierz OK > Opcje > Wyślij wiadomość. Zobacz Jak wysłać element przez Bluetooth na stronie

15 Przesyłanie wiadomości Wiadomości tekstowe (SMS) Potrzebny jest numer centrum usług, który otrzymuje się od usługodawcy na karcie SIM. W przeciwnym razie trzeba go wpisać samodzielnie. Zobacz Rozwiązywanie problemów na stronie 36. Zobacz Wprowadzanie tekstu na stronie 23. Jak napisać i wysłać wiadomość tekstową 1 W trybie gotowości naciśnij. 2 Wybierz Wiadom. tekstowa. Napisz wiadomość i wybierz Opcje > Wyślij wiadomość. 3 Wybierz jedną z opcji. 4 Wybierz Wyślij. Jak wyświetlić odebraną wiadomość tekstową 1 Nowa wiadomość Pojawi się komunikat Przeczytać teraz?. Wybierz Pokaż. 2 Wybierz nieprzeczytaną wiadomość. Jak wyświetlić wiadomości przechowywane w skrzynce odbiorczej Wybierz Menu > Wiadomości > Skrzynka odbiorcza. Jak sprawdzić stan dostarczenia wysłanej wiadomości 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Ustawienia > Potw. dostarczenia. 2 Wybierz Włącz. Kiedy wiadomość zostanie pomyślnie dostarczona, otrzymasz powiadomienie. 15

16 Wiadomości obrazkowe (MMS) Wiadomości obrazkowe mogą zawierać tekst, dźwięk i obrazki lub zdjęcia. Wysyła się je przy użyciu usługi MMS (Multimedia Messaging Service) do telefonu komórkowego. Aby używać tej funkcji, w telefonie należy także wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Zobacz Internet na stronie 32. Jak utworzyć wiadomość obrazkową 1 W trybie gotowości naciśnij. 2 Wybierz Wiadomości obrazk. > Opcje, a następnie wybierz jedną z opcji tworzenia wiadomości. Jak wysłać wiadomość obrazkową 1 Po ukończeniu wiadomości wybierz Opcje > Wyślij wiadomość > Do:. 2 Wybierz Wpisz nr telefonu lub Adres . 3 Wybierz OK > Opcje > Wyślij wiadomość. Nadawca i odbiorca muszą mieć abonamenty obejmujące usługę przesyłania wiadomości obrazkowych. 16

17 Kontakty Kontakty można zapisywać w pamięci telefonu lub na karcie SIM. Kontakty można kopiować między pamięcią telefonu a kartą SIM. Zobacz Wprowadzanie tekstu na stronie 23. Jak dodać kontakt 1 W trybie gotowości wybierz Kontakty > Dodaj kontakt. 2 Wybierz Zapisz na SIM lub Zapisz w telefonie. 3 Wprowadź nazwę lub nazwisko i wybierz Opcje > OK. 4 Przewiń do ikony pod nazwą lub nazwiskiem. 5 Wprowadź numer i wybierz OK. 6 Wybierz Zapisz kontakt. Znak + i kod kraju można wprowadzić we wszystkich numerach spisu telefonów. Można ich wówczas używać i w kraju, i za granicą. Zobacz Jak nawiązywać połączenia międzynarodowe na stronie 13. Można wybrać, które informacje o kontaktach mają być wyświetlane domyślnie. Jeśli jako opcję domyślną wybrano Kontakty z telefonu, są wyświetlane wszystkie informacje zapisane w telefonie. Jeśli jako domyślny zostanie wybrany widok Kontakty z SIM, będą w nim pokazywane wyłącznie nazwy lub imiona i nazwiska oraz numery zapisane na karcie SIM. Jak wybrać widok kontaktów 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Ustawienia > Wyświetl kontakty. 2 Wybierz jedną z opcji. 17

18 Jak nawiązać połączenie z kontaktem 1 W trybie gotowości naciśnij. 2 Przejdź do kontaktu lub wprowadź pierwsze litery jego imienia bądź nazwiska. 3 Naciśnij. Jak edytować kontakt 1 W trybie gotowości naciśnij. 2 Wybierz kontakt. 3 Wybierz Opcje > Edytuj. 4 Edytuj informacje i wybierz Opcje > Zapisz kontakt. Jak usunąć kontakt 1 W trybie gotowości naciśnij. 2 Wybierz kontakt. 3 Wybierz Opcje > Usuń kontakt. Jak skopiować wszystkie kontakty na kartę SIM W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Kopiuj kontakty > Kopiuj wsz. na SIM. Jak wyświetlić swój numer telefonu W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Mój numer. 18

19 Pamięć na kontakty Liczba pozycji, które można przechowywać w menu Kontakty, zależy od pojemności karty SIM. Jak sprawdzić stan pamięci menu Kontakty W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Ustawienia > Stan pamięci. Szybkie wybieranie Funkcja szybkiego wybierania umożliwia wybór dziewięciu kontaktów, z którymi można szybko nawiązać połączenie. Kontakty te można zapisać na pozycjach 2 9. Na pozycji 1 jest ustawiony numer poczty głosowej. Jak dodać kontakty do numerów szybkiego wybierania 1 W trybie gotowości wybierz Kontakty > Szybkie wybieranie. 2 Wybierz numer pozycji. 3 Wybierz kontakt. Jak korzystać z funkcji szybkiego wybierania W trybie gotowości wprowadź numer pozycji inaciśnij. 19

20 Radio FM Jak słuchać radia FM 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu. 2 W trybie gotowości naciśnij. Jak sterować radiem Naciskaj lub, aby wyszukiwać radiowe kanały FM. Naciśnij lub, aby zmienić głośność. Jak zapisać radiowy kanał FM Naciśnij i przytrzymaj. Radiowy kanał FM zostanie zapisany w folderze Opcje > Kanały. Zapisać można maksymalnie 20 kanałów. Jak słuchać zapisanego radiowego kanału FM Gdy radio FM jest włączone, naciśnij. Jak wyłączyć radio FM Wybierz Wstecz lub naciśnij. Jak zminimalizować radio FM na ekranie Wybierz Opcje > Minimalizuj. Naciśnij, aby przywrócić radio FM na ekranie. Jak wyłączyć radio FM po zminimalizowaniu Naciśnij i wybierz Wstecz. Jak wyświetlić opcje radia FM Podczas słuchania radia FM wybierz Opcje. 20

21 Kalendarz Jak dodać termin w Kalendarzu 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Dodatki > Kalendarz. 2 Przewiń do daty i wybierz Opcje > Dodaj notatkę. 3 Wprowadź szczegóły i wybierz Opcje > OK. 4 Aby potwierdzić datę i godzinę, wybierz OK. 5 Wybierz, czy ma się włączać sygnał przypomnienia: Przypomnienie sygnał przypomnienia zabrzmi w bezpośrednim połączeniu z notatką. Dezaktywuj brak sygnału przypomnienia. Jak edytować lub usunąć notatkę 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Dodatki > Kalendarz. 2 Przewiń do dnia notatki i wybierz Opcje > Pokaż dzisiejsze. Jeżeli notatek jest więcej, przewiń do żądanej notatki. 3 Wybierz Opcje. 4 Wybierz odpowiednią opcję dotyczącą notatki: Usuń lub Edytuj. 21

22 Więcej funkcji Alarm Dzwonki alarmowe są wydawane nawet wówczas, gdy telefon jest wyciszony lub wyłączony. Jak ustawić alarm 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Alarmy. 2 Wprowadź godzinę i wybierz Zapisz. 3 Wybierz jedną z opcji. Jeżeli został wybrany Alarm, wybierz sygnał alarmu. Jeżeli został wybrany Alarm cykliczny, wybierz dni włączania tego alarmu. Przewiń do pól wyboru i wybierz Zaznacz lub Odznacz, a następnie wybierz Gotowe i wybierz sygnał alarmu. Jeżeli wybierzesz jako sygnał alarmu radio, musisz zostawić podłączony zestaw HF. Radio będzie odtwarzać dźwięk przez głośnik. Jak wyłączyć alarm Gdy zabrzmi alarm, wybierz Odłóż lub Stop. Jak ustawić sygnał alarmu W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Dźwięk alarmu i wybierz jedną z opcji. 22

23 Wprowadzanie tekstu Są dwie metody wprowadzania tekstu: metoda kolejnych naciśnięć i T9. Jak zmienić metodę wprowadzania tekstu Podczas pisania wiadomości naciśnij i przytrzymaj. Jak wprowadzać tekst metodą kolejnych naciśnięć Naciskaj klawisze, aż do pojawienia się żądanego znaku. Naciśnij, aby dodać spację. Naciśnij, aby wprowadzić kropkę lub przecinek. Naciskaj, aby przełączać między wielkimi a małymi literami. Naciśnij klawisz, aby wpisać znak +. Naciśnij i przytrzymaj, aby wprowadzać cyfry. Jak wprowadzać tekst metodą T9 1 Na przykład, jeśli chcesz wpisać wyraz Jane, naciśnij klawisze,,,. 2 Jeśli zostanie wyświetlony właściwy wyraz, to naciśnij klawisz, aby ten wyraz zaakceptować i dodać spację. Aby zaakceptować wyraz bez dodawania odstępu, naciśnij. Jeśli wyświetlany wyraz nie jest właściwym wyrazem, naciskaj klawisz lub, aby wyświetlać następne możliwe wyrazy. Aby zaakceptować wyraz i dodać spację, naciśnij. Aby wprowadzić kropkę lub przecinek, naciśnij, a następnie kilkakrotnie lub. 23

24 Jak dodawać elementy do wiadomości tekstowej Podczas pisania wiadomości wybierz Opcje > Dodaj element. Jak dodawać symbole do wiadomości tekstowej Podczas pisania wiadomości wybierz Opcje > Dodaj symbol. Jak usuwać znaki Wybierz Wyczyść. Jak zmienić język pisanej wiadomości Podczas pisania wiadomości naciśnij i przytrzymaj. Połączenia alarmowe Telefon obsługuje międzynarodowe numery alarmowe, np. 112 i 911. Tych numerów można używać do nawiązywania połączeń alarmowych w dowolnym kraju, z kartą SIM lub bez niej, jeżeli telefon znajduje się w zasięgu sieci GSM. Jak nawiązać połączenie alarmowe W trybie gotowości wprowadź numer 112 (międzynarodowy numer alarmowy) i naciśnij. Jak wyświetlić lokalne numery alarmowe W trybie gotowości wybierz Menu > Połączenia > Ustawienia połącz. > Numery alarmowe. 24

25 Przekierowywanie połączeń Połączenia można przekierowywać na inny numer, na przykład numer poczty głosowej. Jak przekierowywać połączenia 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Połączenia > Ustawienia połącz. > Przekier. wsz. poł. i wybierz jedną z opcji. 2 Wybierz Uaktywnij. Jak anulować przekierowanie połączeń W trybie gotowości wybierz Menu > Połączenia > Ustawienia połącz. > Przekier. wsz. poł. > Dezaktywuj wszyst. Kilka połączeń Połączenia oczekujące Gdy jest używana usługa połączeń oczekujących, drugie połączenie jest sygnalizowane dźwiękiem. Jak uaktywnić usługę połączeń oczekujących W trybie gotowości wybierz Menu > Połączenia > Ustawienia połącz. > Połącz. oczekujące > Uaktywnij. Jak odebrać drugie połączenie Podczas połączenia wybierz Odbierz. Aktywne połączenie zostanie zawieszone. 25

26 Jak odrzucić drugie połączenie Podczas połączenia wybierz Zajęty i kontynuuj połączenie aktywne. Jak nawiązać drugie połączenie 1 Podczas połączenia wybierz Opcje > Zawieś połączenie > Opcje > Połącz z kontakt. Aktywne połączenie zostanie zawieszone. 2 Wybierz Wyświetl kontakty. 3 Przewiń do kontaktu i wybierz Opcje > Połącz. Jak przełączyć się między dwoma połączeniami Podczas połączenia wybierz Przełącz. Jak złączyć dwa połączenia Podczas połączenia wybierz Opcje > Przyłącz rozmowy. Jak zakończyć oba połączenia Naciśnij dwukrotnie. Czas i koszt połączenia Jak sprawdzić czas i koszt połączenia W trybie gotowości wybierz Menu > Połączenia > Czas i koszt. 26

27 Poczta głosowa Kiedy nie możesz odebrać telefonu, osoby telefonujące mogą zostawić Ci wiadomość poczty głosowej. Numer poczty głosowej można otrzymać od operatora sieci. Jak wprowadzić numer poczty głosowej 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Połączenia > Ustawienia połącz. > Konfig. pocztę głos. > OK. 2 Wybierz Nr poczty głosowej i wprowadź numer poczty głosowej uzyskany od usługodawcy. 3 Wybierz Zapisz. Jak wywołać usługę poczty głosowej W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj. Jak sprawdzić numer poczty głosowej W trybie gotowości wybierz Menu > Kontakty > Poczta głosowa. Dzwonki i motywy Za pomocą motywów można zmienić wygląd ekranu. Jak wybrać dzwonek W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Dzwonek i wybierz dzwonek. Jak ustawić głośność dzwonka W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Głośność dzwonka i wybierz jedną z opcji. 27

28 Jak ustawić alarm wibracyjny W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Wibracja i wybierz jedną z opcji. Jak wybrać dźwięk klawiszy W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Dźwięki i sygnały > Dźwięk klawiszy i wybierz jedną z opcji. Jak wybrać motyw W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Motyw i wybierz motyw. Jak użyć zdjęcia zrobionego aparatem jako tapety 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Aparat > Zdjęcia z aparat. 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz Pokaż. 3 Wybierz Opcje > Ustaw jako tapetę. Godzina i data Jak ustawić godzinę 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Data i godzina > Godzina > Ustaw godzinę. 2 Wprowadź godzinę i wybierz Zapisz. Jak ustawić format godziny W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Data i godzina > Godzina > Format godziny i wybierz jedną z opcji. 28

29 Jak ustawić datę 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Data i godzina > Data > Ustaw datę. 2 Wprowadź datę i wybierz Zapisz. Jak ustawić format daty W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Data i godzina > Data > Format daty i wybierz jedną z opcji. Język W telefonie można zmienić język menu. Jak zmienić język telefonu 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Język. 2 Wybierz jedną z opcji. Technologia bezprzewodowa Bluetooth Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodową łączność z innymi urządzeniami Bluetooth, na przykład słuchawkami. Można: ustanawiać połączenie z kilkoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie. wymieniać się elementami. Zalecana maksymalna odległość między dwoma urządzeniami Bluetooth wynosi 10 metrów (33 stopy). Ponadto między urządzeniami nie powinno być żadnych litych obiektów. 29

30 Jak włączyć funkcję Bluetooth W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Włącz. Sprawdź, czy lokalne prawo lub przepisy nie ograniczają możliwości korzystania z bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jeśli technologia bezprzewodowa Bluetooth jest zabroniona, należy wyłączyć funkcję Bluetooth. Jak pokazać lub ukryć telefon W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Widoczność > Pokaż telefon lub Ukryj telefon. Jeśli zostanie wybrana opcja ukrycia, inne urządzenia nie będą w stanie wykryć telefonu przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth. Jak powiązać urządzenie z telefonem 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Moje urządzenia > Nowe urządzenie, aby wyszukać dostępne urządzenia. 2 Wybierz urządzenie z listy. Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane. 30

31 Jak powiązać telefon z zestawem HF Bluetooth 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Zestaw HF. 2 Wybierz Tak, jeśli zestaw HF Bluetooth jest dodawany po raz pierwszy, lub wybierz Zestaw HF > Moje HF > Nowy HF, jeśli jest dodawany kolejny zestaw HF Bluetooth. Sprawdź, czy zestaw głośnomówiący jest przygotowany do powiązania. Jak odebrać element 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Bluetooth > Widoczność > Pokaż telefon. 2 Po odebraniu elementu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jak wysłać element przez Bluetooth 1 W trybie gotowości wybierz na przykład Menu > Aparat > Zdjęcia z aparat. 2 Przewiń do zdjęcia i wybierz Pokaż. 3 Wybierz Opcje > Przez Bluetooth. 31

32 Internet W telefonie należy wprowadzić prawidłowe ustawienia internetowe. Jeżeli ustawienia nie są skonfigurowane w telefonie, możesz: Otrzymać je od operatora sieci w wiadomości tekstowej. Korzystając z komputera, odwiedzić witrynę aby zamówić wiadomość tekstową z ustawieniami. Jak wybrać profil internetowy W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Ustaw. internetowe > Profil internetowy. Wybierz profil. Jak rozpocząć przeglądanie W trybie gotowości wybierz Menu > Internet i wybierz jedną z opcji: Strona główna przejście do ustawionej strony głównej. Zakładki przejście bezpośrednio do zapisanej strony internetowej. Idź do adresu przejście do ustawionych stron lub zakładek, wprowadzenie adresu internetowego lub wyświetlenie uprzednioodwiedzonych stron. Pokaż wyświetlenie pełnej zawartości lub tylko tekstu. Zaawansowane wybór takich opcji, jak wyświetlanie obrazków, zezwalanie na pliki cookie, czyszczenie plików cookie, czyszczenie pamięci podręcznej i stan połączenia internetowego. Jak zatrzymać przeglądanie Podczas przeglądania naciśnij i przytrzymaj Wstecz. 32

33 Blokady Blokada karty SIM Blokada karty SIM chroni przed użyciem przez osoby niepowołane wyłącznie abonament, a nie sam telefon. Po wymianie karty SIM telefon będzie działał normalnie z nową kartą SIM. Większość kart SIM jest zablokowana w momencie zakupu. Jeśli blokada karty SIM jest włączona, po każdym włączeniu telefonu należy wprowadzić kod PIN (Personal Identity Number). Jeśli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony niepoprawny kod PIN, nastąpi zablokowanie karty SIM. Informuje o tym komunikat Kod PIN zablokowany. Wpisz kod PUK podany przez operatora. Aby odblokować kartę, wprowadź kod PUK (Personal Unblocking Key). Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci. Wyświetlenie komunikatu Kod błędny. Pozostało prób: podczas edycji kodu PIN oznacza, że kod PIN lub PIN2 został wprowadzony błędnie. Jak odblokować kartę SIM 1 Gdy zostanie wyświetlony komunikat Kod PIN zablokowany. Wpisz kod PUK podany przez operatora., wprowadź swój kod PUK i wybierz OK. 2 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz OK. 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz OK. 33

34 Jak włączyć blokadę karty SIM 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada karty SIM > Ochrona > Włącz. 2 Wprowadź kod PIN i wybierz OK. Jak zmienić kod PIN 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada karty SIM > Zmień kod PIN. 2 Wprowadź kod PIN i wybierz OK. 3 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz OK. 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz OK. Jak zmienić kod PIN2 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada karty SIM > Zmień kod PIN2. 2 Wprowadź kod PIN2 i wybierz OK. 3 Wprowadź nowy kod PIN2 i wybierz OK. 4 Ponownie wprowadź nowy kod PIN2 w celu potwierdzenia i wybierz OK. Blokada telefonu Blokada telefonu chroni przed jego użyciem przez osoby niepowołane w przypadku kradzieży i wymiany karty SIM. Kod blokady telefonu (domyślnie 0000) można zmienić na dowolny czterocyfrowy kod, znany tylko użytkownikowi. 34

35 Jeśli blokada telefonu jest ustawiona jako Automatycznie, nie trzeba wprowadzać kodu blokady telefonu dopóty, dopóki do telefonu nie zostanie włożona inna karta SIM. Jak włączyć blokadę telefonu 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada telefonu > Ochrona > Włącz. 2 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz OK. Jak edytować kod blokady telefonu 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada telefonu > Zmień kod. 2 Wprowadź aktualny kod i wybierz OK. 3 Wprowadź nowy kod i wybierz OK. 4 Ponownie wprowadź nowy kod w celu potwierdzenia i wybierz OK. Jeżeli zapomnisz nowy kod, zanieś telefon do lokalnego punktu sprzedaży produktów firmy Sony Ericsson. Jak odblokować telefon 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Zabezpieczenia > Blokada telefonu > Ochrona > Wyłącz. 2 Wprowadź kod blokady telefonu i wybierz OK. 35

36 Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie niektórych problemów wymaga zatelefonowania do operatora, ale większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Przed oddaniem telefonu do naprawy należy wyjąć kartę SIM. Pojemność pamięci i szybkość Jeśli telefon przez dłuższy nie był restartowany, mogą pojawiać się problemy z dostępnością pamięci i szybkością działania. Restart może poprawić działanie telefonu i zwiększyć pojemność pamięci. 1 Wyłącz telefon i zdejmij pokrywę baterii. 2 Wyjmij baterię telefonu, a następnie włóż ją z powrotem. 3 Załóż pokrywę baterii i włącz telefon. Przywracanie ustawień początkowych W przypadku takich problemów z telefonem, jak migotanie ekranu lub nieruchomienie obrazu czy trudności z nawigacją, należy przywrócić początkowe ustawienia telefonu. W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Ust. początkowe i wybierz jedną z opcji. Opcja Resetuj ustawienia spowoduje anulowanie wszystkich dokonanych zmian i przywrócenie wartości domyślnych. Opcja Resetuj wszystko powoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika, takich jak kontakty, wiadomości, obrazki i dźwięki w telefonie. 36

37 Telefon sam się wyłącza Jeśli telefon sam się wyłącza podczas przenoszenia, jakiś przedmiot znajdujący się w kieszeni lub torbie naciska klawisz włączania/wyłączania. Należy włączyć automatyczną blokadę klawiatury. W trybie gotowości wybierz Menu > Ustawienia > Zaawansowane > Aut. blok. klawiszy > Włącz. Nie mogę włączyć telefonu, co mam zrobić? Spróbuj całkowicie naładować baterię telefonu. Podłącz ładowarkę (ikona zasilania na wtyczce ładowarki powinna być skierowana do góry) i ładuj telefon przez 2,5 godziny. Ikona baterii może pojawić się na ekranie dopiero po 30 minutach ładowania. Jaki jest kod blokady telefonu? Blokada telefonu chroni telefon przed użyciem przez osoby niepowołane. Kod blokady telefonu trzeba wprowadzić, jeżeli do telefonu zostanie włożona inna karta SIM. Domyślny kod blokady telefonu to

38 Nie mogę wysyłać wiadomości tekstowych (SMS) Sprawdź, czy w telefonie został wprowadzony prawidłowy numer centrum usług. 1 W trybie gotowości wybierz Menu > Wiadomości > Ustawienia > Wiadom. tekstowa > Centrum usług. Numer jest widoczny, jeśli został zapisany na karcie SIM. 2 Jeżeli nie widać żadnego numeru, wprowadź numer centrum usług łącznie z prefiksem międzynarodowym + oraz numerem kierunkowym kraju. 3 Wybierz OK. Nie mogę korzystać z Internetu lub usługi MMS Sprawdź, czy masz abonament telefoniczny obejmujący transmisję danych oraz właściwe ustawienia w telefonie. Co oznaczają komunikaty o błędach? PIN zablokowany Kod PIN został wprowadzony nieprawidłowo trzy razy. Karta SIM została zablokowana. Odblokuj kartę SIM przy użyciu kodu PUK podanego wraz z kodem PIN przez operatora sieci. 1 Wprowadź kod PUK i wybierz OK. 2 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz OK. 3 Ponownie wprowadź nowy kod PIN w celu potwierdzenia i wybierz OK. 38

39 Włóż kartę SIM Karta SIM została włożona niewłaściwie lub jest uszkodzona albo zabrudzona. Wypróbuj jeden lub więcej z poniższych sposobów: Wyjmij kartę SIM i włóż ją prawidłowo. Wyczyść styki na karcie SIM i w telefonie miękką szczoteczką, ściereczką lub wacikiem. Sprawdź, czy karta SIM nie jest uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać nową kartę SIM. Nieprawidłowa karta SIM Ten komunikat o błędzie pojawia się w dwóch przypadkach: Telefon pracuje jedynie z niektórymi kartami SIM. Włóż właściwą kartę SIM. 10 razy z rzędu wprowadzono niepoprawny osobisty kod odblokowujący (PUK). Skontaktuj się z operatorem. Aby odblokować, zobacz Blokada karty SIM na stronie 33. Kody niezgodne Wprowadzono niewłaściwy kod PIN lub PIN2. Wprowadź poprawny kod PIN lub PIN2 i wybierz OK. Zobacz Blokady na stronie 33. Telefon zablokowany Telefon jest zablokowany. Aby odblokować telefon, wprowadź swój kod (czyli 0000, jeżeli nie został zmieniony) i wybierz OK. Dodatkowe informacje można uzyskać w witrynie 39

40 Declaration of conformity for T280i We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product Sony Ericsson type AAA BV and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN :V9.0.2, EN :V1.7.1, EN :V1.3.1, EN :V1.2.1 and EN :2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC. Lund, December 2007 Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS Spełniamy wymagania dyrektywy R&TTE (1999/5/WE). FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 40

41 Sony Ericsson T280i GSM 900/1800 Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Ericsson Mobile Communications AB może wprowadzać ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności aktualnych informacji czy udoskonaleń programów lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach tej instrukcji obsługi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Numer publikacji: PL/LZT R1A. Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre usługi opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne we wszystkich sieciach. Dotyczy to również międzynarodowego numeru ratunkowego 112. W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna, czy nie, należy kontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą. Przed pierwszym użyciem telefonu komórkowego należy zapoznać się z Ważnymi informacjami. Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu telefonu. Ten telefon komórkowy umożliwia pobieranie, zapisywanie i przekazywanie zawartości dodatkowej, na przykład dzwonków. Korzystanie z takiej zawartości może być ograniczone lub zabronione w związku z prawami osób trzecich, w tym w szczególności na skutek ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów o prawie autorskim. Pełną odpowiedzialność za zawartość dodatkową pobieraną do telefonu komórkowego lub przekazywaną z niego ponosi użytkownik, a nie firma Sony Ericsson. Przed skorzystaniem z jakiejkolwiek zawartości dodatkowej użytkownik powinien sprawdzić, czy ma właściwą licencję lub inne pozwolenie na zamierzony sposób wykorzystania. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości zawartości dodatkowej czy innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. W żadnym przypadku firma Sony Ericsson nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości dodatkowej lub innej zawartości oferowanej przez inne podmioty. Metoda edycji T9 jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tegic Communications. Właścicielem praw do znaku słownego i do logo Bluetooth jest firma Bluetooth SIG, Inc., a firma Sony Ericsson używa tych znaków na podstawie licencji. 41

42 Sony Ericsson Mobile Communications AB SE Lund, Sweden PL/LZT R1A Printed in Country

Instrukcja obsługi Z320. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Instrukcja obsługi Z320. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Instrukcja obsługi Z320 Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson Z320. Dodatkową zawartość do telefonu można uzyskać pod adresem www.sonyericsson.com/fun. Aby uzyskać bezpłatne miejsce do przechowywania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON T280I http://pl.yourpdfguides.com/dref/819986 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Połączenia...16 Odbieranie połączeń...16 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...17 Kontakty...19 Szybkie wybieranie...21 Więcej funkcji połączeń...

Połączenia...16 Odbieranie połączeń...16 Nawiązywanie i odbieranie połączeń...17 Kontakty...19 Szybkie wybieranie...21 Więcej funkcji połączeń... Spis treści Czynności przygotowawcze...4 Instrukcje odnoszące się do funkcji dotykowych...4 Widok telefonu...5 Włączanie telefonu...6 Pomoc...7 Ładowanie baterii...7 Maksymalizacja wydajności baterii...7

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji.

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji. Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson P1i. Korzystaj z wydajnych narzędzi do obsługi poczty elektronicznej, aparatu fotograficznego o rozdzielczości 3,2 megapiksela oraz ciągłego dostępu do szybkiego

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun.

Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun. Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do darmowej pamięci online

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB

Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom MM720BB 3 Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl Nasza strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SGH-E420 Instrukcja obsługi

SGH-E420 Instrukcja obsługi SGH-E420 Instrukcja obsługi Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3-01

Instrukcja obsługi Nokia C3-01 Instrukcja obsługi Nokia C3-01 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Rozpoczęcie pracy 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

GT-S3350. Instrukcja obsługi

GT-S3350. Instrukcja obsługi GT-S3350 Instrukcja obsługi Korzystanie z podręcznika Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Ten telefon umożliwia wysokiej jakości komunikację bezprzewodową oraz rozrywkę dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Wydanie 2.3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii 6 Wkładanie karty pamięci 8 Wyjmowanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2600 classic 9206716 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-340 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X3-00 Wydanie 3.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM i baterii 8 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 311

Podręcznik użytkownika Nokia 311 Podręcznik użytkownika Nokia 311 Wydanie 1.3 PL Spis treści Pierwsze kroki...7 Klawisze i części...7 Wkładanie karty SIM i baterii...10 Wkładanie karty pamięci...11 Włączanie...12 Ładowanie baterii...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 300

Instrukcja obsługi Nokia 300 Instrukcja obsługi Nokia 300 Wydanie 1.2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Wkładanie karty SIM i baterii 5 Wkładanie karty pamięci 7 Ładowanie baterii 8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2 03/C2 06

Instrukcja obsługi Nokia C2 03/C2 06 Instrukcja obsługi Nokia C2 03/C2 06 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 6 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5000

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5000 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5000 9208020 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że 0434 produkt RM-362 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2 02

Instrukcja obsługi Nokia C2 02 Instrukcja obsługi Nokia C2 02 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i inne elementy 5 Wkładanie karty SIM i baterii 5 Wkładanie karty pamięci 7 Ładowanie baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 2330 classic 9214217 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-512 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6300 9253368 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-217 jest zgodny z 0434 zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

GT-I5510 Instrukcja obsługi

GT-I5510 Instrukcja obsługi GT-I5510 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GT-S5570. Instrukcja obsługi

GT-S5570. Instrukcja obsługi GT-S5570 Instrukcja obsługi Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi ZTE Blade III Pro Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi 1 INFORMACJE PRAWNE Copyright 2013 ZTE CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z niniejszej instrukcji

Korzystanie z niniejszej instrukcji Instrukcja obsługi Korzystanie z niniejszej instrukcji Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść

Bardziej szczegółowo

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści... 1 1. Bezpieczeństwo... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo