CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Mama, tata w pracy...3 Jak uniknąć wypadku w pracy?...5 Mobbing...5 Ochrona przed mobbingiem...6 Wykaz ofert BEZPŁATNE Komputer... 7 Handel...11 Księgowość i finanse...11 Pozostałe...12 Techniczne...12 PŁATNE Bhp...14 Biznes...15 Gastronomia...16 Handel...16 Język obcy...18 Komputer...19 Księgowość i finanse...22 Operatorzy maszyn i urządzeń...23 Pozostałe...27 Techniczne...31 Uprawnienia do kierowania pojazdami...33 Wizaż...24 Lider Projektu: Partner Projektu: Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wydawca: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Kielce, ul. Planty 16 A, tel , fax Wydawca nie jest organizatorem szkoleń i nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zespół redakcyjny: Artur Jopek, Łukasz Kaproń Współpracownicy: Anna Orlińska, Kazimierz Pasternak Redakcja techniczna: Marcin Satro Zdjęcie na okładce: FotolEdhar Fotolia.com Nakład: 5000 egz. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SZANOWNI PAŃSTWO! Kolejny, czwarty numer Informatora Szkoleniowego, trafia do Państwa rąk. Zawiera kolejną partię informacji dotyczących kierunków kształcenia i zdobywania kwalifikacji. Przygotowanie tego, jak poprzednich, wydań ma służyć tym z Państwa, którzy zastanawiają się nad wyborem zawodu, jak również i tym, którzy pragną poszerzyć posiadane już kwalifikacje, o kolejne sprawności. Przychodzimy z tymi informacjami w nadziei, że pomogą one w podjęciu dobrej decyzji, dobrej, to znaczy takiej, która ułatwi znalezienie zatrudnienia, bądź umocni na obecnym stanowisku pracy. W obecnym czasie bowiem, konieczne jest kształcenie wielozawodowe, w związku z potrzebami rynku pracy i ze względu na zmieniające się wymogi i kwalifikacje. Liczymy więc, że ta publikacja przyczyni się do dobrych decyzji zawodowych. Będziemy też zobowiązani za przekazanie nam uwag i spostrzeżeń do tyczących zawartości prezentowanego wydawnictwa. Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY Firma wkracza do domu Już co dziesiąta firma w Polsce z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia telepracowników wynika z najnowszych badań PKPP Lewiatan. W ten sposób pracę najczęściej wykonują informatycy, księgowi, architekci czy osoby zajmujące się obsługą biznesu. Zdaniem pracodawców ta forma zatrudnienia rozwijałaby się znacznie szybciej, gdyby nie bariery prawa pracy. Jeśli wziąć pod uwagę tylko te osoby, które pracują na podstawie kodeksowej umowy o telepracę, okazuje się, że taką umowę ma zaledwie 1-2 proc. pracowników. Jeśli natomiast policzymy także tych, którzy czasami pracują zdalnie, to okaże się, że aż co piąty pracownik wykonuje swoje obowiązki z domu mówi Monika Zakrzewska, ekspert Lewiatana. Różnica w formach zatrudnienia polega na tym, że jeśli firma zatrudni na podstawie umowy o telepracę, to nie tylko musi wyposażyć stanowisko pracy w domu, ale także odpowiada za BHP w domu pracownika. Jeśli więc do domu przyjdzie inspekcja pracy i znajdzie przeterminowaną gaśnicę, ukarze za to pracodawcę mandatem tłumaczy Zakrzewska. Mimo tych trudności eksperci są przekonani, że ta forma zatrudnienia będzie się rozwijać. Nadchodzi technologiczne tsunami. Byłoby dziwne, gdyby firmy nie wykorzystywały nowinek technicznych mówi prof. Elżbieta Kryńska, specjalistka rynku pracy. Widać to już w Europie. W Skandynawii, która może się pochwalić wysoko rozwiniętymi technologiami, w ten MAMA, TATA W PRACY Przepisy prawa pracy zawierają szereg przepisów, które ustanawiają uprawnienia mające na celu ułatwienie godzenia roli rodzica i pracownika. Są to przede wszystkim: urlop macierzyński, urlop ojcowski, zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z art Kodeksu pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: sposób pracuje co piąta osoba, a w USA co trzecia. Natomiast im dalej na południe, tym mniej telepracowników dodaje Kryńska. Zdaniem ekspertów w Polsce za dziesięć lat w ten sposób będzie zatrudniony co czwarty pracownik. Za tą formą zatrudnienia przemawiają też niższe koszty telepracownik jest tańszy od osoby pracującej w siedzibie o około 30 proc. Pracodawca oszczędza na wynajęciu biura, ogrzewaniu, prądzie itp. Ten argument ma w kryzysie coraz większe znaczenie. Firmy, które tną koszty, coraz częściej zastanawiają się nad telepracą mówi Zakrzewska. Z telepracowników już od wielu lat korzysta firma Intel. Jesteśmy obecni w 17 europejskich krajach, a biura posiadamy tylko w sześciu. Wykorzystując telepracę, o wiele łatwiej i taniej możemy rozbudowywać zespoły. Nie pociąga to za sobą konieczności zmiany siedziby wraz ze wzrostem zatrudnienia. To zaś pozwala zaoszczędzić olbrzymie sumy mówi Tomasz Klekowski, dyrektor regionalny Intel Central Eastern Europe. Problem jednak w tym, że w Polsce bardzo niewiele firm ma kadrę menedżerską, która potrafi zarządzać osobami pracującymi w domach. Wielu pracodawców boi się spuścić z oka podwładnych i dlatego nie chcą nawet pomyśleć o pracy zdalnej mówi Zakrzewska i dodaje, że strach przed tym, że pracownicy będą w godzinach pracy zajmować się niekoniecznie obowiązkami zawodowymi, łatwo przezwyciężyć. Wystarczy, że zmieni im się tryb pracy na zadaniowy podsumowuje Zakrzewska. Źródło: Rzeczpospolita 1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 3

4 5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Kodeks pracy przewiduje również, że co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu powołanego wyżej. Pracownica nie ma obowiązku sama wykorzystać urlopu macierzyńskiego w całości. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić złożoną przez nią na piśmie rezygnację z części urlopu (skrócenie urlopu) pod dwoma warunkami: 1) pracownica musi po porodzie wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego; do okresu tego nie wlicza się zatem urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przed datą porodu, o ile z tej możliwości kobieta korzystała; 2) z reszty niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego skorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Oznacza to, że urlop macierzyński nie podlega skróceniu z woli pracownicy, a jedynie można go podzielić między matkę a ojca wychowującego dziecko, jeżeli oni tak postanowią. Należy przy tym podkreślić, że możliwość korzystania z urlopu macierzyńskiego przysługuje jedynie ojcu dziecka w rozumieniu prawa rodzinnego, który je wychowuje (do wykazania tej okoliczności faktycznej z reguły wystarczy pisemne oświadczenie obojga rodziców). Ojciec dziecka, który się nim nie zajmuje, nie może korzystać z tego prawa. Ponadto pracownik-ojciec dziecka ma dodatkową możliwość skorzystania z części urlopu macierzyńskiego wówczas, gdy pracownica wymaga opieki szpitalnej. Przy czym konieczne są do spełnienia łącznie następujące warunki: 1) pracownica wykorzystała po porodzie urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni; 2) pracownica wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W takim przypadku urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko, z tym że w czasie tej przerwy pracownica korzysta z takiej samej ochrony trwałości stosunku pracy, jak w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Część urlopu macierzyńskiego ojca nie może być dłuższa niż okres, w którym pracownica przebywa w szpitalu, zaś łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownicę i pracownika -ojca wychowującego dziecko nie może przekroczyć wymiaru określonego we wcześniej przytaczanym art Kodeksu pracy. Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. 62. (154) W przypadku, o którym mowa w 61, urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko. 63. (155) Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których mowa w 61 i w 62, nie może przekroczyć wymiaru określonego w W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu. 2. Dodatkowy urlop macierzyński w odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego (który jest obowiązkowy) ma charakter fakultatywny. Przysługuje zarówno pracownicy, jak i pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, przy czym ojciec dziecka może z niego skorzystać zarówno wówczas, gdy korzystał on z części urlopu macierzyńskiego na warunkach określonych w art i 7 k.p., czyli po rezygnacji z części urlopu przez pracownicę lub w razie jej zgonu, jak i wtedy, gdy z całości urlopu macierzyńskiego korzystała matka dziecka. Z art w zw. z art i 2 k.p. wynika, iż z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie może jednak korzystać rodzic w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. 3. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Powinność tę należy jednak ujmować w kategoriach uprawnienia pracownika, a nie bezwzględnego nakazu. Nie należy zatem wykluczać możliwości, aby w drodze uzgodnień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą urlop ten mógł być wykorzystany w innym, nieodległym terminie wówczas, gdy jest to uzasadnione rzeczową potrzebą (np. pracownik godzi się z uwagi na istotny interes pracodawcy powrócić do pracy bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w celu wykonania ważnego pilnego zadania, z możliwością skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego po wywiązaniu się z niego). Urlop ten jest udzielany jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności w zależności od wyboru uprawnionego i nie może być dzielony pomiędzy oboje rodziców (por. także art k.p.). Wyjątkiem jest sytuacja, w której następuje zgon rodzica korzystającego z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wówczas z niewykorzystanej części tego urlopu może skorzystać drugi rodzic (art i art w zw. z art k.p.). W sytuacji, gdy z urlopu macierzyńskiego korzystała matka dziecka, zaś z dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma zamiar skorzystać ojciec dziecka, we wniosku o jego udzielenie musi wskazać termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. 4. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na pisemny wniosek pracownicy (pracownika), składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego, a pracodawca jest obowiązany wniosek ten uwzględnić. 5. W związku z korzystaniem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica (pracownik) objęta jest taką samą ochroną, jaka przysługuje w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego. Por. art. 45 3, art. 47, 50 5, art. 57 2, art. 177 k.p. Dotyczy to również ułatwień w zakresie korzystania z urlopu wypoczynkowego. Por. art , art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4. Co do zasiłku macierzyńskiego por. art Korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy 4

5 udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Tak jak w przypadku pełnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego częściowy dodatkowy urlop macierzyński powinien być udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (co do wyjątków por. uw. 3). Nie należy jednak wykluczać sytuacji, w której pracownik podejmuje decyzję o chęci skorzystania z częściowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego już w trakcie biegu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Podjęcie pracy w tej formie następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym JAK UNIKNĄĆ WYPADKU W PRACY? pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 7. W przypadku łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego ten urlop, wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy (art. 29 ust. 7 ustawy o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa). Anna Orlińska Na tak postawione pytanie poszukiwanie odpowiedzi leży zawsze po stronie pracodawcy jak i pracownika. Zarówno pracodawca jak i pracownik ma do wykonania określone prawem zadania. MOBBING W świetle obowiązującej ustawy kodeks pracy (art. 207) pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę zdrowia i życia pracownika. W tym celu ma obowiązek stosować najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Oznacza to, że nie wolno stosować w tym zakresie środków i technologii sprzecznych z obowiązującymi wymogami. Ponosi także pełne koszty związane z kompleksowo pojętym bezpieczeństwem zdefiniowanym w Dziale X ustawy kodeks pracy oraz w wielu innych przepisach zamieszczonych w rozporządzeniach, oraz układach zbiorowych pracy, porozumieniach czy w regulaminach pracy. Podstawową i konieczną wiedzę z zakresu bezpiecznej pracy uzyskuje pracownik na organizowanych przez pracodawcę szkoleniach wstępnych i okresowych. Szkolenia te mają wskazać pracownikowi bezpieczne reguły pracy z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i innych środków wynikających z oceny (opisu) ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Na wspomnianych szkoleniach pracownik dowiaduje się o podstawowych wymogach bezpieczeństwa pracy dodatkowo sprecyzowanych w instrukcjach stanowiskowych czy w dokumentacji techniczno ruchowej. Zawsze ma prawo, nawet obowiązek odstąpić od wykonywania pracy zagrażającej w danej chwili zdrowiu lub życiu. Z tytułu podjęcia tego rodzaju samodzielnej decyzji pracownik nie może ponosić jakiejkolwiek niekorzystnych dla siebie konsekwencji (art ustawa kodeks pracy). Bezpośredni wpływ na zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy ma atmosfera w pracy, kultura bezpieczeństwa oraz bezpośrednie relacje między pracownikami i kierownictwem zakładu. Im lepiej na tej płaszczyźnie, tym mniejsze zagrożenie wypadkowe. Pracownik ma w takiej sytuacji poczucie swojej godności. Obce dla niego stają się patologie w środowisku pracy definiowane w kategoriach mobbingu czy dyskryminacji. Rosnąca troska o kulturę bezpieczeństwa pracy w sposób praktycznie bezkosztowy gwarantuje standardowy poziom stresu, który może bez kontroli jest przyczyną wypadków przy pracy. Jedną z najczęściej występujących przyczyn wypadków przy pracy jest fatalna organizacja pracy. Wystarczy z poziomu pracodawcy wyeliminowanie słabych ogniw w systemie zarządzania, zapewnienie prawidłowego systemu informowania, wydawanie poleceń, usunięcie dokuczliwego trendu o nazwie wyścig szczurów i przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa aby zminimalizować zagrożenia wypadkowe. Na zmniejszenie, całkowite usunięcie zagrożenia wypadkowych w zakładzie pracy ma także wpływ znajomość nie tylko przepisów prawnych ale również zasad bezpieczeństwa. Różnorodność procesów produkcyjnych i technologicznych sprawia, że nie jest możliwe uregulowanie wszystkich zagadnień w sferze bezpieczeństwa za pomocą przepisów prawnych. Dlatego pracodawca ma prawny obowiązek przestrzegania zasad bhp nie mieszczących się w katalogu przepisów. Zasady bhp, to sposób reakcji, zachowania i pracy pracowników ukierunkowane na bezpieczeństwo, wynikające z doświadczenia życiowego bądź z przesłanek naukowych bądź technicznych. Ograniczeniu zagrożeń wypadkowych w pracy służy także systematyczne egzekwowanie przepisów prawnych, zakładowe strategie bezpieczeństwa i tworzone przez pracowników organizacje związkowe. Duże doświadczenie ma na tym polu NSZZ Solidarność. Kazimierz Pasternak Zgodnie z definicją zamieszczoną w art Kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Z przepisu tego wynika, że ofiarą takiego działania może być tylko osoba pracująca w oparciu o umowę 5

6 o pracę, niezależnie od pełnionej funkcji czy zajmowanego stanowiska u pracodawcy. Natomiast osobą mobbingującą może być nie tylko pracownik, ale również osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło, w oparciu o kontrakt menadżerski, osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przełożeni pracownika lub inni pracownicy, gdyż przepis ten nie wyszczególnia osób, które mogą dopuścić się mobbingu, koncentrując się jedynie na zakazanych przez prawo zachowaniach. Przy czym pamiętać należy, że pozew do sądu kieruje się przeciwko pracodawcy, bez względu na to, kto jest faktycznym sprawcą mobbingu, bowiem to na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika w rozumieniu art Kodeksu pracy musi być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008, nr 5 6, poz. 58). W jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy wskazał, że: ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz czy działania te miały na celu doprowadzenie i mogły doprowadzić lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi na obiektywnych kryteriach (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2008 r., II PK 88/08, OSNP 2010, nr 9 10, poz. 114). Dlatego też tak ważne jest przed wystąpieniem do sądu przez pracownika obiektywne spojrzenie na sytuacje mogące świadczyć o mobbingu, a także zebranie i przeanalizowanie materiału dowodowego w tym zakresie. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto jeżeli pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma on prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Przy czym oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem wyraźnie tej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. W postępowaniu przed sądem z zakresu mobbingu można wyodrębnić dwa etapy, pierwszy sprowadza się do ustalenia czy mobbing miał miejsce, a drugi- czy wywołał on rozstrój zdrowia lub szkodę u pracownika. Przy czym to na pracowniku spoczywa ciężar dowodu, gdyż musi on wskazać fakty świadczące o mobbingu. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 112/06, wskazano, że ustawowe przesłanki mobbingu określone w art Kodeksu pracy muszą być spełnione łącznie i powinny być wykazane przez pracownika. Na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia. Anna Orlińska OBRONA PRZED MOBBINGIEM Mobbing na trwałe zadomowił się w środowiskach pracowniczych bez względu na rodzaj działalności czy liczbę zatrudnianych osób. Jest specyficznym rodzajem przemocy. W rozumieniu ustawy kodeks pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracowników lub skierowane przeciw pracownikom, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracowników, wywołujące w konsekwencji zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. W świetle podanej i obowiązującej definicji mobbingu, ofiarą tej formy przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej może być wyłącznie pracownik a nie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę. Ofiarą mobbingu nie będzie dla przykładu osoba zatrudniona na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Nie dotyczy to osób dopuszczających się patologii mobbingu zwanych mobberami. Mobberem w związku z tym może być osoba nie będąca w rozumieniu ustawy kodeks pracy pracownikiem danego zakładu, wykonująca pracę dla przykładu na podstawie kontraktu menadżerskiego czy umowy o dzieło. Pracownik będący ofiarą mobbingu zawsze kieruje określone roszczenia i zarzuty przeciwko pracodawcy, bez względu na to kto jest faktycznym sprawcą mobbingu, ze współpracownikami włącznie. Każdy pracodawca na mocy ustawy kodeks pracy jest zobowiązany do przeciwdziałania patologii mobbingu w środowisku pracy poprzez zrozumiały, czytelny i maksymalnie skuteczny system uniemożliwiający prześladowcze praktyki u początku ich zaistnienia. Mobbingiem jak wynika z podanej definicji nie są przypadkowe zachowania pracodawcy pozbawione dla przykładu przesłanki uporczywości i długotrwałości występujących łącznie. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że nie wolno w pojedynkę bez informowania kogokolwiek podejmować próby wygrania pojedynku o poszanowanie własnych praw i godności z mobberem z reguły nie cofającego się przed wyrafinowanymi działaniami z terrorystycznymi metodami w tle. Warto pamiętać, że mobberzy, wyrafinowani prześladowcy wyłącznie wtedy z pełną determinacją realizują swój niszczycielski program kiedy ich ofiary milczą. Obroną ofiary mobbingu pozostaje aktywność ukierunkowana w pierwszej kolejności na skrupulatnym zbieraniu dowodów, którymi między innymi są notatki, różne pisemne dokumenty, zaświadczenia, listy, korespondencja, e mogące uwiarygodnić nasze zeznania przed sądem, który ostatecznie decyduje czy dane zdarzenie jest mobbingiem z konsekwencjami odszkodowawczymi włącznie. Dowodem w sprawie są również zeznania świadków oraz dokumentacja medyczna. Nie wolno także zapominać o poinformowaniu organizacji związkowej czy innych osób o występujących przesłankach mających znamiona mobbingu. Kazimierz Pasternak 6

7 OFERTY BEZPŁATNE KOMPUTER SZKOLENIE Z NOWOCZESNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA FIRMĄ W SIECI- INTERNET KLASY ERP Instytucja szkoleniowa: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, ul. Piotrkowska 12/ , Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący Informacje dodatkowe: Na szkoleniach m. in.: zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami oprogramowania ERP, jak skutecznie wdrożyć i wykorzystywać system ERP, optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego i technicznego dzięki racjonalizacji przy użyciu narzędzi Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: BEZPŁATNE SZKOLENIE Z SYSTEMÓW CRM Instytucja szkoleniowa: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, ul. Piotrkowska 12/ , Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący Informacje dodatkowe: Termin szkolenia: wrzesień Ilość godzin szkoleniowych: 64h. Ilość osób w grupie: 10. Uczestnikom oferujemy: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie w trakcie szkolenia, zwrot kosztów dojazdu. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SERWISEM WWW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie od podstaw dedykowane dla kobiet, które chcą nauczyć się publikować informacje w Internecie, tworzyć własne strony WWW, przy wykorzystaniu bezpłatnych systemów zarządzania treścią (CMS) na przykładzie systemu WordPress. Więcej informacji Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Prince2 Foundation. Więcej informacji na stronie Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII MICROSOFT SBS Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie Windows Small Business Server Podczas 5-dniowego kursu (40 h), pozwoli on efektywnie i bezpiecznie konfigurować, zarządzać i utrzymywać środowisko sieciowe małej firmy. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Windows Small Business Server. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR RED HAT LINUX Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie składa się z dwóch modułów: Podstawach Administracji Red Hat Linux oraz Administracja Red Hat Linux (RH124 i RH135). Kurs trwa z 9-ciu dni (72 h) i kończy się egzaminem Red Hat Certified System Administration (RHCSA). szczegółowe informacje na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYZACJA TWORZENIA RAPORTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o program Visual Basic for Applications. Program ten pomaga w tworzeniu procedur, zasad programowania oraz współpracę z pakietem MS Office. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW RAPORTOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie MS Access. Program ten umożliwia projektowanie baz raportowych, tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularzy oraz dystrybucje raportów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 7

8 OFERTY BEZPŁATNE PROJEKTOWANIE BAZ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie MS Access. Program ten obejmuje tworzenie i analiza baz danych, zbieranie danych oraz współraca z poziomu MS SQL Server. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYCZNE WYODRĘBNIANIE I TRANSFORMACJA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce. Informacje dodatkowe: Szkolenie jest prowadzone w oparciu o program Visual Basic for Applications. Program ten umożliwia tworzenie i definiowanie procedur, procedury zdarzeń, obsługę błędów oraz współpracę z inymi programami (m. in. MS Exel i MS Access). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA ANALITYCZNE W PRACY MENAGERA Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje pracę w MS Exel (współpraca z Crystal Xcelsius, SharePoint). Umożliwia on między innymi tworzenie skomplikowanych wykresów i tabel oraz analizę danych w raportach. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KONTROLA I ANALIZA REALIZACJI PROJEKTU Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie opiera się na programie MS Project. Program obejmuje między innymi tworzenie planu bazowego projektu oraz kontrole kosztów planowanych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce. Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o MS Project. Program ten umożliwia efektywniejsze, skuteczne i zaawansowane tworzenie projektów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TWORZENIE PREZENTACJI DLA MENAGERÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje programy Power Point oraz MS Exel. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PŁACOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce. Informacje dodatkowe: Szkolenie jest oparte na programie Microsoft Exel. Umożliwia między innymi analizę danych raportów, projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE PROFESJONALNYCH PREZENTACJI FIRMOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy PowerPoint oraz MS Excel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

9 OFERTY BEZPŁATNE NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA OFERT I DOKUMENTÓW MARKETINGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy MS Word oraz MS Publisher. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO ANALIZ RYNKOWYCH I PROJEKTOWANIA RAPORTÓW SPRZEDAŻY Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie jest prowadzone w oparciu o program Crystal Reports. Program ten umożliwia generowanie skomplikowanych zapytań do baz danych, i prezentację wyników w postaci graficznej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS OFFICE W PRACY BIURA POZIOM ZAAWANSOWANY Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne w oparciu o MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PORTALE INTERNETOWE I INTRANETOWE Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM SERWERA SBS Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAAWANSOWANE ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAAWANSOWANE ADMINISTROWANIE USŁUGAMI SIECIOWYMI Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. TECHNOLOGIE WIRTUALIZACJI W ŚRODOWISKU SYSTEMÓW WINDOWS Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej ogłoszeń na 9

10 OFERTY BEZPŁATNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W SIECIACH KOMPUTEROWYCH Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ADMINISTRACJA USŁUGAMI KATALOGOWYMI ACTIVE DIRECTORY Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ADMINISTROWANIE SERWEREM MS EXCHANGE 2010 Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ADMINISTRATOR SERWERÓW BAZ DANYCH SQL Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. MS PROJECT KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Project 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PODSTAWY BAZ DANYCH MS ACCESS Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. MS EXCEL ELEMENTY ZAAWANSOWANE Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PODSTAWY MS EXCEL Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10 więcej ogłoszeń na

11 OFERTY BEZPŁATNE GRAFIKA, PREZENTACJA, MULTIMEDIA PODSTAWY Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KOMPUTER W KSIĘGOWOŚCI Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. MS OFFICE W PRACY BIURA POZIOM PODSTAWOWY Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ABC OBSŁUGI KOMPUTERA Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. HANDEL KASJER HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Instytucja szkoleniowa: WYG International Sp. z o. o., ul. Jarońskich 20, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: bezrobotni Informacje dodatkowe: W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne, zwolnione w ciągu ostatnich 6 miesięcy z winy pracodawcy (zapis na świadectwie pracy: artykuł 30, paragraf 1, punkt 2 Kodeksu Pracy). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PODATKOWYCH, RACHUNKOWYCH I KSIĘGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy MS Access oraz Ms. Excel. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA FIRMY Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, Kielce Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Informacje dodatkowe: Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa ul. Młynarska 56, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPUTEROWA KSIĘGOWOŚĆ MŚP Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, Kielce Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 11

12 OFERTY BEZPŁATNE POZOSTAŁE BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NOWOOCIEMNIAŁYCH Instytucja szkoleniowa: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Miejsce szkolenia: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Informacje dodatkowe: Tematyka:1. Prezentacja specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku.2. Porady prawne przywileje i uprawnienia osób niepełnosprawnych.3. Podstawy samoobsługi. Więcej -view=article-id=148#1 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: WARSZTATY SZKOŁA MENAGERA PROJEKTU Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A, ul. Śniadeckich 31, Kielce Grupa docelowa: osoby pracujące Informacje dodatkowe: Warsztaty skierowane do przedstawicieli podmiotów społecznych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Informacje ŚCITT Sp. z o.o., tel Zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SEMINARIUM BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala sportowa, ul. Robotnicza 10, Kielce Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest głównie do pielęgniarek i innych pracownic opieki zdrowotnej. Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć, w tym: 4 teoria, 8 praktyka. Skierowane wyłącznie do kobiet. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SEMINARIUM BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW SŁUŻB SOCJALNYCH + PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala sportowa, ul. Robotnicza 10, Kielce Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników opieki społecznej, OPR, DPS i innych, którzy pracują z grupami wysokiego ryzyka ( takimi jak osoby chore, niezrównoważone, agresywne, narkomani, wykluczeni społecznie, młodociani przestępcy itp.). Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SEMINARIUM BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala sportowa, ul. Robotnicza 10, Kielce Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest do pracowników narażonych w pracy na zagrożenia związane z agresją klientów i przemocą w warunkach mobilnych i otwartych (np. pociąg, autobus, bus, taksówka). Szkolenie skierowane jest głównie do branż związanych z komunikacją (np. kolejarze, kierowcy) Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SEMINARIUM SYTUACJE ZAGROŻENIA W PRACY PERSONELU OBSŁUGI Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala sportowa, ul. Robotnicza 10, Kielce Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy w pracy mogą doświadczać sytuacji zagrożenia, jak kradzież, agresja, przemoc, itp. (np. kasjerka, sprzedawczyni, obsługa stacji paliw, listonosz, pracownik w handlu obwoźnym, inspektor skarbowy, windykator, itp.) Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPLEKSOWE WSPARCIE ŚWIĘTOKRZYSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Pozarządowe, ul. Paderewskiego 18/20, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: W ramach projektu wsparcie dla beneficjentów będzie się odbywało w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Szkolenia e-learningowe nie będą limitowane i każdy uczestnik spełniający kryteria dostępu będzie mógł z nich korzystać on-line. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNICZNE SPECJALISTA DS. EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjne Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. 12 więcej ogłoszeń na

13 OFERTY BEZPŁATNE Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmujące 84 godziny (21 dni szkoleniowych) z zasad sporządzania audytu efektywności energetycznej, udział zakończony uzyskaniem zaświadczenia. Nabór cały czas trwa, kolejne edycje szkoleń w październiku i listopadzie. Więcej informacji: szkoleniaewe.it.kielce.pl. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: WPŁYW DOBORU MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII W BUDOWNICTWIE NA ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ENERGIS, Politechnika Świętokrzyska, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Tematyka szkolenia to m.in.: budownictwo energooszczędne, alternatywne źródła energii w budownictwie, kolektory słoneczne, udział zakończony uzyskaniem certyfikatu. Nabór cały czas trwa, kolejne edycje szkoleń w październiku i listopadzie. Więcej informacji: szkoleniaewe.it.kielce.pl. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ENERGIS, Politechnika Świętokrzyska, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje zagadnienia z projektowania budynków pasywnych budownictwa energooszczędnego. Nabór cały czas trwa, II i III edycja szkolenia w październiku i listopadzie. Więcej informacji: szkoleniaewe.it.kielce.pl. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: INSTALACJE W BUDOWNICTWIE SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNEMU WYKORZYSTANIU ENERGII Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ENERGIS, Politechnika Świętokrzyska, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami w budownictwie, z możliwością obserwacji i bieżącego monitoringu efektywności energooszczędnej. Nabór cały czas trwa, kolejne edycje szkoleń w październiku i listopadzie. Więcej informacji: szkoleniaewe.it.kielce.pl Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY NA EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjne Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie (3 dniowe) o dostępnych funduszach w zakresie efektywnego wykorzystania energii, oraz przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej,udział zakończony uzyskaniem certyfikatu. Nabór cały czas trwa, kolejne edycje szkoleń w październiku i listopadzie. Więcej: szkoleniaewe.it.kielce.pl Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 13

14 OFERTY BEZPŁATNE BHP BHP I PPOŻ Instytucja szkoleniowa: Osrodek Szkoleniowy ul. Sienkiewicza 66, Kielce ul. Sienkiewicza 66 Koszt szkolenia: Uzależniona od ilości osób szkolonych Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GOSPODARKA MAGAZYNOWA ZASADY BHP, TRANSPORTU ORAZ KLASYFIKACJI WEDŁUG REACH, ADR, GHS, CLP Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Pensjonat pod Kotelnicą w Białce Tatrzańskiej Grupa docelowa: pracujący Koszt szkolenia: Informacje dodatkowe: wykłady na wysokim poziomie, materiały dydaktyczne z aktualnym stanem prawnym, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i wyżywienie na czas trwania szkolenia, indywidualne konsultacje z wykładowcą, wydanie obowiązujących zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. SZKOLENIA BHP Informacje dodatkowe: Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych, robotniczych, inżynieryjno- -technicznych. Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, Kielce Grupa docelowa: bez ograniczeń Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kielce, ZDZ Opatów, ZDZ Pińczów, ZDZ Sandomierz, ZDZ Skarżysko-Kamienna, ZDZ Staszów, ZDZ Włoszczowa Informacje dodatkowe: ZDZ Busko-Zdrój ul. Wojska Polskiego 31, tel ; ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ; ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ; ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel ; ZDZ Opatów, ul. Ćmielowska 4, tel ; ZDZ Pińczów ul. Słabska 13, tel ; ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ; ZDZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54, tel ; ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel ; ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel Adres strony internetowej: SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: P.U.H. PARTNER, ul. Zgodna 2, Starachowice Miejsce szkolenia: Starachowice Koszt szkolenia: od 50 do 150 Informacje dodatkowe: Cena szkolenia uzależniona od zajmowanego stanowiska. Stanowiska robotnicze 50 zł/os. Stanowiska administracyjno biurowe 100 zł/os. Stanowiska kierownicze 150 zł/os. Promocyjne ceny dla większych grup. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIA BHP Miejsce szkolenia: Sandomierz/siedziba Zleceniodawcy Informacje dodatkowe: Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP, Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP, Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych, Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych, Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP, ul. Sienkiewicza 48/50, Kielce Miejsce szkolenia: ODKiR SIMP KIELCE Informacje dodatkowe: Szkolenia okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, Szkolenia okresowe bhp pracowników administracyjno biurowych, Szkolenia okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, Szkolenia wstępne bhp. Szkolenia bhp przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI, FIRM, OSÓB INDYWIDUALNYCH Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczy ul. Wesoła 19/3 Kielce Koszt szkolenia: 150 Informacje dodatkowe: W ZAKRESIE 8 LUB 16 GODZINPo pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnikom szkoleń zostają wydane certyfikaty ukończenia szkolenia poświadczające nabyte kwalifikacje. TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia AWANS, ul. Helenówek 2, Kielce Grupa docelowa: osoby pełnoletnie ze średnim wykształceniem Koszt szkolenia: 90 zł/mies Informacje dodatkowe: 1,5 roczna szkoła, która kończy się państwowym egzaminem potwierdzajacym kwalifikacje zawodowe. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ; więcej ogłoszeń na

15 TECHNIK BHP Koszt szkolenia: 10 rat po 200 zł Informacje dodatkowe: Dzięki naszej Szkole nauczysz się jak odpowiednio przygotować stanowisko pracy, jak zapobiegać wypadkom. Dowiesz się jak dobrze przygotować instrukcje, jak opracować wewnętrzne regulaminy. Okres nauki: 1,5 roczna szkoła z tytułem technika BIZNES COACHING MANAGERSKI SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do ustalenia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: 500 pln/osoba Informacje dodatkowe: Nauczysz się: wspierać innych aby stawali się bardziej wydajni w pracy; motywować pracowników do efektywnego realizowania celów; nakłaniać współpracowników do rozwoju; realnej oceny sytuacji i przewidywania konsekwencji Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH OD PRACOWNIKÓW Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 290 Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników firm i organizacji rzemiosła oraz do kadry zarządzającej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS DOSKONALĄCY SEKRETARKA-ASYSTENTKA Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul.wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 460 zł Informacje dodatkowe: PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), dyplom, certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19 zł. Kurs realizuje 45 godzinny program. KURS DOSKONALĄCY MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul.wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 299 zł Informacje dodatkowe: PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), dyplom, certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19 zł. Kurs realizuje 20 godzinny program. KURS SPECJALISTA DS.POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Instytucja szkoleniowa: Profesja Centrum Kształcenia Kadr, ul. Sienkiewicza 30/6, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR KIELCE UL.SIENKIEWICZA30 Koszt szkolenia: 460,00 Informacje dodatkowe: Informacje ogólne:liczba godzin: 30. Czas zajęć: w dni robocze 2,3 razy w tygodniu. Czas trwania kursu: 4 tygodnie. Wymagania wstępne: ukończone 18 lat. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS ZAWODOWY SEKRETARKA-ASYSTENTKA Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul. Wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 2200 zł Informacje dodatkowe: PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), dyplom, certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19 zł. Kurs realizuje 200 godzinny program (3 miesiące). KURS ZAWODOWY ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul. Wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 1800 zł Informacje dodatkowe: PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), dyplom, certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19 zł. Kurs realizuje 165 godzinny program (2 miesiące). KURS ZAWODOWY PRACOWNIK KADROWO-PŁACOWY Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul. Wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 1500 zł Informacje dodatkowe: PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), dyplom, certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19 zł. Kurs realizuje 150 godzinny program (2,5 miesiąca). MANAGERSKI SAVOIR VIVRE ETYKIETA BIZNESU Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 300 pln/osoba Informacje dodatkowe: Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz interesy, uczestniczysz w spotkaniach, konferencjach i naradach. Współpracujesz z ludźmi. Reprezentujesz siebie i swoją firmę. Bądź perfekcyjny w każdym aspekcie, bądź przygotowany i profesjonalny. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 15

16 16 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, Kielce Miejsce szkolenia: ZDZ Końskie Koszt szkolenia: Do uzgodnienia Informacje dodatkowe: ZDZ Końskie, ul. Piłsudskiego 82, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRACODAWCA PRZED SĄDEM PRACY Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 290 Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, oraz do kadry zarządzającej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRZEWÓDZTWO SYTUACYJNE Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy z klientem (firmą) Informacje dodatkowe: Dowiesz się: jak skutecznie budować swoją pozycję w organizacji, jak efektywnie połączyć funkcje szefa i partnerajak w sposób elastyczny i wydajny zarządzać firmą i ludźmi, jak pozostać przywódcą i autorytetem niezależnie od okoliczności Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ JAK NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Koszt szkolenia: 290 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH Instytucja szkoleniowa: Sławomir Młynarczyk i Partnerzy, ul. Klonowa 42B/41, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 700 Informacje dodatkowe: Zasady uczenia się dorosłych. Skuteczna Prezentacja? Jak spełniać marzenia innych? Zasady przygotowania i przedstawienia prezentacji. Czy już jestem Stevem Jobsem? Podsumowanie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIKI NEGOCJACYJNE Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy z klientem (firmą) Informacje dodatkowe: Poznasz zasady prowadzenia negocjacji. Nauczysz się psychologicznych technik wywierania wpływu i poznasz sposoby unikania pułapek. Dodatkowo szkolenie obejmuje moduł poświęcony asertywności praktycznej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GASTRONOMIA BARMAN Instytucja szkoleniowa: Profesja Centrum Kształcenia Kadr, ul. Sienkiewicza 30/6, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR KIELCE UL.SIENKIEWICZA 30 Koszt szkolenia: 700,00 Informacje dodatkowe: Liczba godzin: 30. Czas zajęć: w dni robocze 2,3 razy w tygodniu. Czas trwania kursu: 4 tygodnie. Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, badania lekarskie z sanepidu. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie techniki pracy barmańskiej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII, BARMAN, KELNER, KUCHARZ ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH, NOWOCZESNE TECHNIKI BARMAŃSKIE, KUCHARZ Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, Kielce Miejsce szkolenia: ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Kielce, ZDZ Końskie, ZDZ Sandomierz, ZDZ Skarżysko-Kamienna, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów Koszt szkolenia: Do uzgodnienia Informacje dodatkowe: ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ; ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ; ZDZ Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel ; ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel ; ZDZ Końskie ul. Piłsudskiego 82, tel ; ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ; ZDZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54, tel ; ZDZ Starachowice ul. Radomska 29 (teren SSE), tel ; ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: HANDEL AKADEMIA CALL CENTER Instytucja szkoleniowa: Sławomir Młynarczyk i Partnerzy, ul. Klonowa 42B/41, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 2599 Informacje dodatkowe: Telemarketing dzisiaj specyfika kontaktu z Klientem Struktura złej rozmowy telefonicznej (ćwiczenia, dyskusja) Struktura poprawnej rozmowy telefonicznej (ćwiczenia, dyskusja) Trener poleca! Warsztat pracy telemarketera (ćwiczenia, dyskusja). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AKADEMIA HANDLOWCA Instytucja szkoleniowa: Sławomir Młynarczyk i Partnerzy, ul. Klonowa 42B/41, Kielce Termin rekrutacji: więcej ogłoszeń na

17 Koszt szkolenia: 2460 Informacje dodatkowe: Program: Sztuka komunikowania się. Etapy rozmowy handlowej. Myślę jak mój Klient (dlaczego Klienci kupują?) Myślę jak mój Klient (jak Klienci kupują?) Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych. Zarządzanie czasem i zarządzanie przez cele. Narzędzia pracy Handlowca. Certyfikacja. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS ZAWODOWY SPRZEDAWCA-HANDLOWIEC Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul. Wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 1900 zł Informacje dodatkowe: PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), dyplom, certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19 zł. Kurs realizuje 150 godzinny program (2,5 miesiąca). OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, Kielce Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Kielce, ZDZ Opatów, ZDZ Ostrowiec Świętokrzyski, ZDZ Pińczów, ZDZ Sandomierz, ZDZ Skarżysko-Kamienna, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów, ZDZ Włoszczowa Koszt szkolenia: Do uzgodnienia Informacje dodatkowe: ZDZ Busko-Zdrój ul. Wojska Polskiego 31, tel ; ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ; ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ; ZDZ Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel ; ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel ; ZDZ Opatów, ul. Ćmielowska 4, tel ; ZDZ Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 5, tel ; ZDZ Pińczów ul. Słabska 13, tel ; ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ; ZDZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54, tel ; ZDZ Starachowice ul. Radomska 29 (teren SSE), tel ; ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel ; ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Okrzei 63, Jędrzejów Miejsce szkolenia: Jedrzejów Koszt szkolenia: 800,00 zł Informacje dodatkowe: Koszt przy min. 10 osobowej grupie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KASY FISKALNEJ Instytucja szkoleniowa: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Miejsce szkolenia: Ostrowiec Świętokrzyski Koszt szkolenia: 120 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do ustalenia Koszt szkolenia: 300 pln/osoba Informacje dodatkowe: nauczysz się: sztuki prowadzenia efektywnej rozmowy handlowej, na co zwracać uwagę, czego unikać, o co pytać i kiedy przestać, kontrolowania przebiegu rozmowy ze względu na cel, identyfikowania ukrytych potrzeb klienta, aktywnego słuchaniapodstawowych technik negocjacyjnych Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIKI SPRZEDAŻY ROZMOWA HANDLOWA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego Koszt szkolenia: 200 pln/osoba Informacje dodatkowe: Szkolenie dla przedstawicieli handlowych i terenowych poświęcone sztuce prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej z klientem. kurs obejmuje zaawansowane techniki sprzedaży. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TYPOLOGIA KLIENTA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Koszt szkolenia: 200 pln/osoba Informacje dodatkowe: Szkolenia dla przedstawicieli handlowych i terenowych dotyczące charakterologicznych typów klientów oraz specyfiki pracy z poszczególnymi ich rodzajami. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę o kliencie w celu masymalizacji skuteczności sprzedaży. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: WARSZTATY ETAPY ROZMOWY Z KLIENTEM Instytucja szkoleniowa: Sławomir Młynarczyk i Partnerzy, ul. Klonowa 42B/41, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 535 Informacje dodatkowe: Otwarcie rozmowy z KlientemPorozumiewanie się i budowa relacjiidentyfikacja typu Klienta? Trener poleca! Identyfikacja potrzeb Klienta. Przedstawienie oferty. Radzenie sobie z obiekcjami. Zamykanie sprzedaży i sprzedaż wiązana. Certyfikacja. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: WARSZTATY SZTUKA KOMUNIKOWANIA SIĘ Instytucja szkoleniowa: Sławomir Młynarczyk i Partnerzy, ul. Klonowa 42B/41, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 590 więcej ogłoszeń na 17

18 Informacje dodatkowe: Plan szkolenia i szczegóły na: Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK OBCY ANGIELSKI KURSY, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, DLA FIRM Instytucja szkoleniowa: One 2 One Mobilna Szkoła Językowa, ul. Lecha 6/17A, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KIELCE Z DOJAZDEM DO CIEBIE Koszt szkolenia: 60 zł Informacje dodatkowe: One 2 One to Mobilna Szkoła Językowa z dojazdem do Klienta. Jesteśmy grupą lektorów z międzynarodowym doświadczeniem.oferujemy kursy m.in. dla: DZIECI W KAŻDY WIEKU, MŁODZIEŻY, OSÓB DOROSŁYCH, SPECJALISTYCZNE KURSY DLA FIRM BUSINESS ENGLISH. Oferujemy kursy grupowe oraz indywidualne. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH NAUKA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Instytucja szkoleniowa: English 4 You! Świętokrzyska Szkoła Języków Obcych, ul. Wesoła 37a/3, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ul. Wesoła 37a/3 kielce Koszt szkolenia: 195 zł m-c Informacje dodatkowe: Nauka szybkiej komunikacji w języku angielskim metodą bezpośrednią. Sprawdź szczegóły na Już teraz zapisz się na bezpłatną lekcję próbną i przekonaj się sam! Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ANGIELSKI KONTAKTOWY Instytucja szkoleniowa: Centrum Nauczania Języków Obcych ASYSTENT, ul. Ks. Granata 8B, Końskie Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KOŃSKIE LUB Z DOJAZDEM DO KLIENTA Koszt szkolenia: OD 10 PLN DO NEGOCJACJI Informacje dodatkowe: KURS DLA OSÓB BEZ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA 50 GODZIN RÓWNIEZ DLA WYJEŻDZAJACYCH DO PRACY ZA GRANICĘ PODĘCZNIK W CENIE KURSU. GRUPA MINIMUM 5 OSÓB, INDYWIDUALNIE, CENY DO NEGOCJACJI W ZALEŻNOŚCI OD OPCJI I POTRZEB ZAMAWIAJACEGO Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ; JĘZYK ANGIELSKI Instytucja szkoleniowa: Europa College Szkoła Języków Obcych, ul. Rynek 26, Chmielnik i ul. Batorego 3, Busko-Zdrój Miejsce szkolenia: Chmielnik lub Busko-Zdrój Koszt szkolenia: 790,00 Informacje dodatkowe: Szkoła jest ośrodkiem egzaminującym TOEIC, TFI, ViDAFF, zajęcia odbywają się w małych grupach do 10 osób, posiadamy platformę e-learningową, tablice interaktywne. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeniu trenerzy. Dla rodziców polecamy językowe przedszkole Adres strony internetowej: europacollege.pl Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI DLA FIRM Instytucja szkoleniowa: BEST 4 YOU Mobilna Szkoła Językowa, os. Na Stoku 50b/26, Kielce i okolice Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: od 900 Informacje dodatkowe: Jesteśmy Mobilną Szkołą Językową z Kielc kursy z języka angielskiego odbywają się tam, gdzie życzy sobie tego Klient. Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie wszelkiego rodzaju kursów języka angielskiego (m.in Business English, metoda Callana). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH TOEIC Instytucja szkoleniowa: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Miejsce szkolenia: Ostrowiec Świętokrzyski Koszt szkolenia: 1400 Informacje dodatkowe: Kurs obejmuje 102 godziny szkoleniowe. Zakończony jest egzaminem TOEIC. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURSY ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNE Koszt szkolenia: od 359 Informacje dodatkowe: Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć w języku angielskim. Szkolenie to stanowi doskonałe uzupełnienie dla kursantów, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe KURSY J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Informacje dodatkowe: Kursy intensywne, standardowe, weekendowe. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS STANDARDOWY J. FRANCUSKI, J. ROSYJSKI., J. HISZPAŃSKI, J. WŁOSKI, J. NORWESKI Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Koszt szkolenia: 698,00 Informacje dodatkowe: Polecany wszystkim, którzy mogą pozwolić sobie na przyswajanie i doskonalenie języka w dłuższym czasie oraz tym, którzy chcą utrzymać regularny kontakt z języ-kiem. 2 razy w tygodniu po 2 godziny, 73 godz. w sem. (65 godz. zajęć programowych + 8 zajęć Inter Corners). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO OGÓLNE Koszt szkolenia: 790 Informacje dodatkowe: Kurs języka angielskiego ogólny na wszystkich poziomach: podstawowym, średnio-zaawansowanym, zaawanso- więcej ogłoszeń na

19 wanym. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny, 68 godzin w semestrze (60 godzin zajęć programowych + 8 godzin zajęć dodatkowych) SZKOLENIA Z J. ANGIELSKIEGO Instytucja szkoleniowa: Language House Szkoła Językowa, al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Miejsce szkolenia: al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Koszt szkolenia: od 990 Informacje dodatkowe: Szkoła Językowa Language House istnieje od 2001 r., posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych i realizacji projektów współfinansowanych z UE. W 2009 r. LH zdobyła I miejsce w plebiscycie pn. Świętokrzyskie Tygrysy w kategorii Najpopularniejsza Szkoła Językowa. Adres strony internetowej: lh.szkola.pl Telefon kontaktowy: SZKOLENIA Z J. FRANCUSKIEGO, NIEMIECKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, ROSYJSKIEGO, WŁOSKIEGO Instytucja szkoleniowa: Language House Szkoła Językowa, al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Miejsce szkolenia: al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Koszt szkolenia: od 1700 Informacje dodatkowe: Szkoła Językowa Language House istnieje od 2001 r., posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych i realizacji projektów współfinansowanych z UE. W 2009 r. LH zdobyła I miejsce w plebiscycie pn. Świętokrzyskie Tygrysy w kategorii Najpopularniejsza Szkoła Językowa. Adres strony internetowej: lh.szkola.pl Telefon kontaktowy: WARSZTATY FONETYCZNE Koszt szkolenia: Cena 80 zł / godzina Informacje dodatkowe: ZAPRASZAMY na warsztaty fonetyczne, dzięki którym nauczysz się mówić poprawnie po angielsku i wreszcie będziesz mógł sprawnie posługiwać się transkrypcją fonetyczną. KOMPUTER APLIKACJA POWER POINT NARZĘDZIE DO TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH Koszt szkolenia: 229 Informacje dodatkowe: Zagadnienia Elementy prezentacji. Efekty specjalne. Wykorzystanie szablonów. Kreator prezentacji. Modyfikacje prezentacji. Wymagania wstępne znajomość podstawowej obsługi komputera. Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Ilość godzin 15 APLIKACJE UŻYTKOWE (STOPIEŃ PODSTAWOWY) Koszt szkolenia: 399 Informacje dodatkowe: Zagadnienia Podstawy języka HTML, obsługa podstawowych narzędzi do tworzenia stron internetowych. Wymagania wstępne znajomość podstawowej obsługi komputera. Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na drukach MEN. Ilość godzin 30. GRAFIKA KOMPUTEROWA Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 450 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Zapoznanie się z podstawami komputerowej obróbki grafiki z wykorzystaniem programów Corel Draw i PhotoShop. Ilość godzin 30. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GRAFIKA MULTIMEDIALNA STUDIA PODYPLOMOWE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 2900 Informacje dodatkowe: Cel studiów: Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie grafiki, multimediów, projektowania stron WWW, oraz Internetu. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTORYZOWANE SZKOLENIA MICROSOFT Miejsce szkolenia: PSI Kielce Koszt szkolenia: od 2100 do 3500 zł w zależności od rodzaju szkolenia / do uzgodnienia Informacje dodatkowe: Autoryzowane szkolenie Microsoft indywidualne lub grupowe; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie Klienta. MS 6418 Deploying Windows Server 2008 MS Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 MS Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases MS Configuring Windows 8 MS 2810 Fundamentals of Network Security MS 2830 Designing Security for Microsoft Networks MS Implementing Forefront Threat Management Gateway 2010 MS 6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database MS 6232 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client MS 6294 Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments MS 6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Skills to Windows Server 2008 MS 6419 Configuring, Managing adn Mantaining Windows Server 2008 Servers MS 6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network MS 6423 Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering MS 6425 Deploying Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Service MS 6426 Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory więcej ogłoszeń na 19

20 MS 6428 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services MS 6430 Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers MS 6431 Managing and Maintaining Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers MS 6432 Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers MS 6433 Planning and Implementing Windows Server 2008 MS 6436 Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 MS 6436 Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 MS 6445 Implementing and Administering Windows Small Business Server 2008 MS 6446 Implementing and Administering Windows Essential Business Server 2008 MS ACCESS 2010 Koszt szkolenia: zł/ do uzgodnienia Informacje dodatkowe: szkolenie z zakresu oprogramowania MS Accessna różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta MS EXCEL 2010 Koszt szkolenia: zł/ do uzgodnienia Informacje dodatkowe: szkolenie z zakresu oprogramowania MS Excel na różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta MS OFFICE 2010 Koszt szkolenia: zł /do uzgodnienia Informacje dodatkowe: szkolenie z zakresu oprogramowania MS Office na różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta MS OUTLOOK 2010 Koszt szkolenia: zł / do uzgodnienia Informacje dodatkowe: szkolenie z zakresu oprogramowania MS Outlook na różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta MS PROJECT 2010 Koszt szkolenia: zł/ do uzgodnienia Informacje dodatkowe: szkolenie z zakresu oprogramowania MS Project, również dla wersji ; grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM OPERACYJNY MS WINDOWS Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 300 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Poznanie zasad obsługi sprzętu komputerowego klasy PC i praca w systemie operacyjnym MS Windows. Ilość godzin 20. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPROGRAMOWANIE BIUROWE (DLA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH) MS OFFICE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 500 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Poszerzenie znajomości obsługi aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń i wykresów. Ilość godzin 40. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPROGRAMOWANIE BIUROWE I PREZENTACYJNE MS OFFICE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 600 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Poznanie aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń, wykresów i tworzenia prezentacji. Ilość godzin 50. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MS PROJECT Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 330 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Opanowanie podstawowych poleceń programu MS Project, umożliwiających samodzielne planowanie i zarządzanie projektami. Ilość godzin 20. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

I. Urlop macierzyński.

I. Urlop macierzyński. I. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje, co do zasady, pracownicy matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Mobbing. i dyskryminacja. e-poradnik. Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia

Mobbing. i dyskryminacja. e-poradnik. Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Mobbing i dyskryminacja Definicja ustawowa Zadośćuczynienie za krzywdę Dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej Przekształcenia własnościowe Dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 3/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI (Miejscowość, data) (Imię i nazwisko pracownika) Do (Imię i nazwisko pracodawcy albo osoby go reprezentującej i jej stanowisko) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI Na podstawie art. 179 1 1 KP, w związku z urodzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kodeksie pracy styczeń 2009. 2009 Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.

Zmiany w kodeksie pracy styczeń 2009. 2009 Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. Zmiany w kodeksie pracy styczeń 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Wejście w życie 18.01.2009 2 Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie Aneks Nr 1 z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie dotyczy: 1. Równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

W Europie przyjęły się dwie anglojęzyczne nazwy określające długotrwałe dręczenie wybranych pracowników. Angielskie słowo MOBB oznacza jako

W Europie przyjęły się dwie anglojęzyczne nazwy określające długotrwałe dręczenie wybranych pracowników. Angielskie słowo MOBB oznacza jako Mobbing W Europie przyjęły się dwie anglojęzyczne nazwy określające długotrwałe dręczenie wybranych pracowników. Angielskie słowo MOBB oznacza jako rzeczownik: motłoch, tłum, gawiedź; w czasowniku zaś

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1162/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1162/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 1966-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie. Trwa wiele

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

MOBBING. (2) polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,

MOBBING. (2) polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, MOBBING 1. Definicja. Art. 94 3. 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA MOBBINGU w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów DEFINICJA KODEKSOWA Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie PRAWO PROMOTOR 11/20151/201 fot. Thinkstock DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR z dnia 25 lutego 2015 r.

Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR z dnia 25 lutego 2015 r. Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR.4102.107.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. INFORMACJE na temat stanu prawnego, dotyczącego zabezpieczenia whistleblowera (sygnalisty) przed bezprawnym wyciągnięciem wobec

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY Początek 2016 roku przyniósł następujące zmiany w przepisach prawa pracy tj.: Od 22 lutego zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia...

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia... Projekt z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1268 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

CASE STUDY. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Cechy definicyjne mobbingu w praktyce Charakter odpowiedzialności pracodawcy w sprawach o mobbing Praktyczna identyfikacja mobbingu Mobbing w sądzie roszczenia wynikające

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków.

PRZEPISY Z KOMENTARZEM. Kodeks Pracy. Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków. PRZEPISY Z KOMENTARZEM Kodeks Pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar macierzyńskiego Nowe wysokości zasiłków 19 wzorów wniosków Kodeks pracy po zmianach Urlopy rodzicielskie Dłuższy wymiar

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1)

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) Projekt z dnia 20 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RÓWNYM TRAKTOWANIU W ZATRUDNIENIU POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DOKUMENT W SPRAWIE:

PROCEDURA INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RÓWNYM TRAKTOWANIU W ZATRUDNIENIU POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DOKUMENT W SPRAWIE: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PPPP w Tarnowie Dokument przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego Strona 1 z 9 PROCEDURA DOKUMENT W SPRAWIE: INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RÓWNYM TRAKTOWANIU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

rodzicielskie Uprawnienia Praktyczne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników, przykłady rozstrzygnięć

rodzicielskie Uprawnienia Praktyczne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników, przykłady rozstrzygnięć Uprawnienia rodzicielskie Praktyczne wyjaśnienia dla pracodawców i pracowników, przykłady rozstrzygnięć Łukasz Kuczkowski, Marlena Maniecka, Katarzyna Wilczyk, Marcin Rybczyński Uprawnienia rodzicielskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Grupa 1 kazusy 1-3 1. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jest w ciąży, czy będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? 1. Jaki jest krąg uprawnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie:

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie: TELEPRACA Opracowała Katarzyna Rocka Na podstawie: Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288. Warszawa październik 2007

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kręgi innowacji rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa Szkolenia dla Liderów innowacji, Brokerów technologicznych, Menedżerów innowacji,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Marzec 2011r./Kwiecień 2011r.

Harmonogram szkoleń: Marzec 2011r./Kwiecień 2011r. Harmonogram szkoleń: Marzec 2011r./Kwiecień 2011r. Projekt Data rozpoczęcia Data zakończenia eakademiakig 2011-03-28 2011-03-28 eakademiakig 2011-03-29 2011-03-29 eakademiakig 2011-03-30 2011-03-30 eakademiakig

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie polityk równościowych w zakładzie pracy

Wdrażanie polityk równościowych w zakładzie pracy Wdrażanie polityk równościowych w zakładzie pracy Paweł Galec Dyskryminacja Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie: o nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, o warunków zatrudnienia, o awansowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) projekt Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM `UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Należy rozwiązać cztery zadania z poniższych. W rozwiązaniu należy 1) udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie; 2) podać podstawę prawną odpowiedzi; 3)

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 4/2013 Wójta Gminy Mogilany z dnia 22 październik 2013 roku w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Gminy Mogilany Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Dyskryminacja, mobbing i molestowanie w zatrudnieniu aspekt prawny - warsztaty Ekspert: Łukasz

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r.

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r. W 2016 r. wynagrodzenie minimalne dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł (tj. 1.355,69 zł netto). Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do

4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do 4 Pielęgniarce lub położnej, o której mowa w 2 pkt 3 może być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów... XIII XV Wprowadzenie... 1 1. Badania lekarskie pracowników... 3 1.1. Zasady kierowania na badania... 3 1.2. Badania wstępne... 7 1.3. Badania okresowe... 8 1.4. Badania

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopach pracowniczych

Wszystko o urlopach pracowniczych e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Wszystko o urlopach pracowniczych Urlop wychowawczy Urlop bezpłatny Urlopy rodzicielskie Urlop szkoleniowy Urlop okolicznościowy Adres redakcji: 01-042

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie oferty pracy Ogłoszenie oferty pracy Nazwa jednostki Nazwa komórki Adres jednostki Województwo Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego formalne określone dla stanowiska pracy dodatkowe Zakres zadań wykonywanych

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU:

SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. AUTOR:

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Listopad 2015

Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Zmiany w urlopach rodzicielskich Purpurowy Informator źródło informacji HR Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejną część Purpurowego Informatora, w

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady)

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Małgorzata Skibińska Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. 1 1 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 451/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 01.12.2015r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego

IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE IT na miarę potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia rodzicielskie 2016

Uprawnienia rodzicielskie 2016 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Uprawnienia rodzicielskie 2016 Tylko kolejne zmiany czy prawdziwa rewolucja? Instrukcja obsługi nowych rozwiązań prawnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo Opracowała: mgr Justyna Baranowska UMOWY TERMINOWE - od 22.02.2016 Podstawa prawna Umowy na okres próbny Nowe zasady limitowania umów Nowe okresy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1172 Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1897/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1897/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2016 roku Zarządzenie Nr 1897/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo