CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Mama, tata w pracy...3 Jak uniknąć wypadku w pracy?...5 Mobbing...5 Ochrona przed mobbingiem...6 Wykaz ofert BEZPŁATNE Komputer... 7 Handel...11 Księgowość i finanse...11 Pozostałe...12 Techniczne...12 PŁATNE Bhp...14 Biznes...15 Gastronomia...16 Handel...16 Język obcy...18 Komputer...19 Księgowość i finanse...22 Operatorzy maszyn i urządzeń...23 Pozostałe...27 Techniczne...31 Uprawnienia do kierowania pojazdami...33 Wizaż...24 Lider Projektu: Partner Projektu: Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wydawca: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Kielce, ul. Planty 16 A, tel , fax Wydawca nie jest organizatorem szkoleń i nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zespół redakcyjny: Artur Jopek, Łukasz Kaproń Współpracownicy: Anna Orlińska, Kazimierz Pasternak Redakcja techniczna: Marcin Satro Zdjęcie na okładce: FotolEdhar Fotolia.com Nakład: 5000 egz. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SZANOWNI PAŃSTWO! Kolejny, czwarty numer Informatora Szkoleniowego, trafia do Państwa rąk. Zawiera kolejną partię informacji dotyczących kierunków kształcenia i zdobywania kwalifikacji. Przygotowanie tego, jak poprzednich, wydań ma służyć tym z Państwa, którzy zastanawiają się nad wyborem zawodu, jak również i tym, którzy pragną poszerzyć posiadane już kwalifikacje, o kolejne sprawności. Przychodzimy z tymi informacjami w nadziei, że pomogą one w podjęciu dobrej decyzji, dobrej, to znaczy takiej, która ułatwi znalezienie zatrudnienia, bądź umocni na obecnym stanowisku pracy. W obecnym czasie bowiem, konieczne jest kształcenie wielozawodowe, w związku z potrzebami rynku pracy i ze względu na zmieniające się wymogi i kwalifikacje. Liczymy więc, że ta publikacja przyczyni się do dobrych decyzji zawodowych. Będziemy też zobowiązani za przekazanie nam uwag i spostrzeżeń do tyczących zawartości prezentowanego wydawnictwa. Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY Firma wkracza do domu Już co dziesiąta firma w Polsce z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia telepracowników wynika z najnowszych badań PKPP Lewiatan. W ten sposób pracę najczęściej wykonują informatycy, księgowi, architekci czy osoby zajmujące się obsługą biznesu. Zdaniem pracodawców ta forma zatrudnienia rozwijałaby się znacznie szybciej, gdyby nie bariery prawa pracy. Jeśli wziąć pod uwagę tylko te osoby, które pracują na podstawie kodeksowej umowy o telepracę, okazuje się, że taką umowę ma zaledwie 1-2 proc. pracowników. Jeśli natomiast policzymy także tych, którzy czasami pracują zdalnie, to okaże się, że aż co piąty pracownik wykonuje swoje obowiązki z domu mówi Monika Zakrzewska, ekspert Lewiatana. Różnica w formach zatrudnienia polega na tym, że jeśli firma zatrudni na podstawie umowy o telepracę, to nie tylko musi wyposażyć stanowisko pracy w domu, ale także odpowiada za BHP w domu pracownika. Jeśli więc do domu przyjdzie inspekcja pracy i znajdzie przeterminowaną gaśnicę, ukarze za to pracodawcę mandatem tłumaczy Zakrzewska. Mimo tych trudności eksperci są przekonani, że ta forma zatrudnienia będzie się rozwijać. Nadchodzi technologiczne tsunami. Byłoby dziwne, gdyby firmy nie wykorzystywały nowinek technicznych mówi prof. Elżbieta Kryńska, specjalistka rynku pracy. Widać to już w Europie. W Skandynawii, która może się pochwalić wysoko rozwiniętymi technologiami, w ten MAMA, TATA W PRACY Przepisy prawa pracy zawierają szereg przepisów, które ustanawiają uprawnienia mające na celu ułatwienie godzenia roli rodzica i pracownika. Są to przede wszystkim: urlop macierzyński, urlop ojcowski, zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z art Kodeksu pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: sposób pracuje co piąta osoba, a w USA co trzecia. Natomiast im dalej na południe, tym mniej telepracowników dodaje Kryńska. Zdaniem ekspertów w Polsce za dziesięć lat w ten sposób będzie zatrudniony co czwarty pracownik. Za tą formą zatrudnienia przemawiają też niższe koszty telepracownik jest tańszy od osoby pracującej w siedzibie o około 30 proc. Pracodawca oszczędza na wynajęciu biura, ogrzewaniu, prądzie itp. Ten argument ma w kryzysie coraz większe znaczenie. Firmy, które tną koszty, coraz częściej zastanawiają się nad telepracą mówi Zakrzewska. Z telepracowników już od wielu lat korzysta firma Intel. Jesteśmy obecni w 17 europejskich krajach, a biura posiadamy tylko w sześciu. Wykorzystując telepracę, o wiele łatwiej i taniej możemy rozbudowywać zespoły. Nie pociąga to za sobą konieczności zmiany siedziby wraz ze wzrostem zatrudnienia. To zaś pozwala zaoszczędzić olbrzymie sumy mówi Tomasz Klekowski, dyrektor regionalny Intel Central Eastern Europe. Problem jednak w tym, że w Polsce bardzo niewiele firm ma kadrę menedżerską, która potrafi zarządzać osobami pracującymi w domach. Wielu pracodawców boi się spuścić z oka podwładnych i dlatego nie chcą nawet pomyśleć o pracy zdalnej mówi Zakrzewska i dodaje, że strach przed tym, że pracownicy będą w godzinach pracy zajmować się niekoniecznie obowiązkami zawodowymi, łatwo przezwyciężyć. Wystarczy, że zmieni im się tryb pracy na zadaniowy podsumowuje Zakrzewska. Źródło: Rzeczpospolita 1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 3

4 5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Kodeks pracy przewiduje również, że co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu powołanego wyżej. Pracownica nie ma obowiązku sama wykorzystać urlopu macierzyńskiego w całości. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić złożoną przez nią na piśmie rezygnację z części urlopu (skrócenie urlopu) pod dwoma warunkami: 1) pracownica musi po porodzie wykorzystać co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego; do okresu tego nie wlicza się zatem urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przed datą porodu, o ile z tej możliwości kobieta korzystała; 2) z reszty niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego skorzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Oznacza to, że urlop macierzyński nie podlega skróceniu z woli pracownicy, a jedynie można go podzielić między matkę a ojca wychowującego dziecko, jeżeli oni tak postanowią. Należy przy tym podkreślić, że możliwość korzystania z urlopu macierzyńskiego przysługuje jedynie ojcu dziecka w rozumieniu prawa rodzinnego, który je wychowuje (do wykazania tej okoliczności faktycznej z reguły wystarczy pisemne oświadczenie obojga rodziców). Ojciec dziecka, który się nim nie zajmuje, nie może korzystać z tego prawa. Ponadto pracownik-ojciec dziecka ma dodatkową możliwość skorzystania z części urlopu macierzyńskiego wówczas, gdy pracownica wymaga opieki szpitalnej. Przy czym konieczne są do spełnienia łącznie następujące warunki: 1) pracownica wykorzystała po porodzie urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni; 2) pracownica wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. W takim przypadku urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko, z tym że w czasie tej przerwy pracownica korzysta z takiej samej ochrony trwałości stosunku pracy, jak w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Część urlopu macierzyńskiego ojca nie może być dłuższa niż okres, w którym pracownica przebywa w szpitalu, zaś łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownicę i pracownika -ojca wychowującego dziecko nie może przekroczyć wymiaru określonego we wcześniej przytaczanym art Kodeksu pracy. Po wykorzystaniu przez pracownicę po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego odpowiadającej okresowi, w którym pracownica uprawniona do urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. 62. (154) W przypadku, o którym mowa w 61, urlop macierzyński pracownicy przerywa się na okres, w którym z takiego urlopu korzysta pracownik-ojciec wychowujący dziecko. 63. (155) Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego w okolicznościach, o których mowa w 61 i w 62, nie może przekroczyć wymiaru określonego w W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu. 2. Dodatkowy urlop macierzyński w odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego (który jest obowiązkowy) ma charakter fakultatywny. Przysługuje zarówno pracownicy, jak i pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, przy czym ojciec dziecka może z niego skorzystać zarówno wówczas, gdy korzystał on z części urlopu macierzyńskiego na warunkach określonych w art i 7 k.p., czyli po rezygnacji z części urlopu przez pracownicę lub w razie jej zgonu, jak i wtedy, gdy z całości urlopu macierzyńskiego korzystała matka dziecka. Z art w zw. z art i 2 k.p. wynika, iż z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie może jednak korzystać rodzic w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. 3. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Powinność tę należy jednak ujmować w kategoriach uprawnienia pracownika, a nie bezwzględnego nakazu. Nie należy zatem wykluczać możliwości, aby w drodze uzgodnień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą urlop ten mógł być wykorzystany w innym, nieodległym terminie wówczas, gdy jest to uzasadnione rzeczową potrzebą (np. pracownik godzi się z uwagi na istotny interes pracodawcy powrócić do pracy bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w celu wykonania ważnego pilnego zadania, z możliwością skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego po wywiązaniu się z niego). Urlop ten jest udzielany jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności w zależności od wyboru uprawnionego i nie może być dzielony pomiędzy oboje rodziców (por. także art k.p.). Wyjątkiem jest sytuacja, w której następuje zgon rodzica korzystającego z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wówczas z niewykorzystanej części tego urlopu może skorzystać drugi rodzic (art i art w zw. z art k.p.). W sytuacji, gdy z urlopu macierzyńskiego korzystała matka dziecka, zaś z dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma zamiar skorzystać ojciec dziecka, we wniosku o jego udzielenie musi wskazać termin zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. 4. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na pisemny wniosek pracownicy (pracownika), składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego, a pracodawca jest obowiązany wniosek ten uwzględnić. 5. W związku z korzystaniem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica (pracownik) objęta jest taką samą ochroną, jaka przysługuje w związku z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego. Por. art. 45 3, art. 47, 50 5, art. 57 2, art. 177 k.p. Dotyczy to również ułatwień w zakresie korzystania z urlopu wypoczynkowego. Por. art , art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4. Co do zasiłku macierzyńskiego por. art Korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy 4

5 udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Tak jak w przypadku pełnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego częściowy dodatkowy urlop macierzyński powinien być udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (co do wyjątków por. uw. 3). Nie należy jednak wykluczać sytuacji, w której pracownik podejmuje decyzję o chęci skorzystania z częściowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego już w trakcie biegu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Podjęcie pracy w tej formie następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym JAK UNIKNĄĆ WYPADKU W PRACY? pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 7. W przypadku łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego ten urlop, wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy (art. 29 ust. 7 ustawy o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa). Anna Orlińska Na tak postawione pytanie poszukiwanie odpowiedzi leży zawsze po stronie pracodawcy jak i pracownika. Zarówno pracodawca jak i pracownik ma do wykonania określone prawem zadania. MOBBING W świetle obowiązującej ustawy kodeks pracy (art. 207) pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę zdrowia i życia pracownika. W tym celu ma obowiązek stosować najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Oznacza to, że nie wolno stosować w tym zakresie środków i technologii sprzecznych z obowiązującymi wymogami. Ponosi także pełne koszty związane z kompleksowo pojętym bezpieczeństwem zdefiniowanym w Dziale X ustawy kodeks pracy oraz w wielu innych przepisach zamieszczonych w rozporządzeniach, oraz układach zbiorowych pracy, porozumieniach czy w regulaminach pracy. Podstawową i konieczną wiedzę z zakresu bezpiecznej pracy uzyskuje pracownik na organizowanych przez pracodawcę szkoleniach wstępnych i okresowych. Szkolenia te mają wskazać pracownikowi bezpieczne reguły pracy z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i innych środków wynikających z oceny (opisu) ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Na wspomnianych szkoleniach pracownik dowiaduje się o podstawowych wymogach bezpieczeństwa pracy dodatkowo sprecyzowanych w instrukcjach stanowiskowych czy w dokumentacji techniczno ruchowej. Zawsze ma prawo, nawet obowiązek odstąpić od wykonywania pracy zagrażającej w danej chwili zdrowiu lub życiu. Z tytułu podjęcia tego rodzaju samodzielnej decyzji pracownik nie może ponosić jakiejkolwiek niekorzystnych dla siebie konsekwencji (art ustawa kodeks pracy). Bezpośredni wpływ na zagrożenia wypadkowe w miejscu pracy ma atmosfera w pracy, kultura bezpieczeństwa oraz bezpośrednie relacje między pracownikami i kierownictwem zakładu. Im lepiej na tej płaszczyźnie, tym mniejsze zagrożenie wypadkowe. Pracownik ma w takiej sytuacji poczucie swojej godności. Obce dla niego stają się patologie w środowisku pracy definiowane w kategoriach mobbingu czy dyskryminacji. Rosnąca troska o kulturę bezpieczeństwa pracy w sposób praktycznie bezkosztowy gwarantuje standardowy poziom stresu, który może bez kontroli jest przyczyną wypadków przy pracy. Jedną z najczęściej występujących przyczyn wypadków przy pracy jest fatalna organizacja pracy. Wystarczy z poziomu pracodawcy wyeliminowanie słabych ogniw w systemie zarządzania, zapewnienie prawidłowego systemu informowania, wydawanie poleceń, usunięcie dokuczliwego trendu o nazwie wyścig szczurów i przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa aby zminimalizować zagrożenia wypadkowe. Na zmniejszenie, całkowite usunięcie zagrożenia wypadkowych w zakładzie pracy ma także wpływ znajomość nie tylko przepisów prawnych ale również zasad bezpieczeństwa. Różnorodność procesów produkcyjnych i technologicznych sprawia, że nie jest możliwe uregulowanie wszystkich zagadnień w sferze bezpieczeństwa za pomocą przepisów prawnych. Dlatego pracodawca ma prawny obowiązek przestrzegania zasad bhp nie mieszczących się w katalogu przepisów. Zasady bhp, to sposób reakcji, zachowania i pracy pracowników ukierunkowane na bezpieczeństwo, wynikające z doświadczenia życiowego bądź z przesłanek naukowych bądź technicznych. Ograniczeniu zagrożeń wypadkowych w pracy służy także systematyczne egzekwowanie przepisów prawnych, zakładowe strategie bezpieczeństwa i tworzone przez pracowników organizacje związkowe. Duże doświadczenie ma na tym polu NSZZ Solidarność. Kazimierz Pasternak Zgodnie z definicją zamieszczoną w art Kodeksu pracy, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Z przepisu tego wynika, że ofiarą takiego działania może być tylko osoba pracująca w oparciu o umowę 5

6 o pracę, niezależnie od pełnionej funkcji czy zajmowanego stanowiska u pracodawcy. Natomiast osobą mobbingującą może być nie tylko pracownik, ale również osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło, w oparciu o kontrakt menadżerski, osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przełożeni pracownika lub inni pracownicy, gdyż przepis ten nie wyszczególnia osób, które mogą dopuścić się mobbingu, koncentrując się jedynie na zakazanych przez prawo zachowaniach. Przy czym pamiętać należy, że pozew do sądu kieruje się przeciwko pracodawcy, bez względu na to, kto jest faktycznym sprawcą mobbingu, bowiem to na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika w rozumieniu art Kodeksu pracy musi być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany i uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008, nr 5 6, poz. 58). W jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy wskazał, że: ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz czy działania te miały na celu doprowadzenie i mogły doprowadzić lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi na obiektywnych kryteriach (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2008 r., II PK 88/08, OSNP 2010, nr 9 10, poz. 114). Dlatego też tak ważne jest przed wystąpieniem do sądu przez pracownika obiektywne spojrzenie na sytuacje mogące świadczyć o mobbingu, a także zebranie i przeanalizowanie materiału dowodowego w tym zakresie. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ponadto jeżeli pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma on prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Przy czym oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem wyraźnie tej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. W postępowaniu przed sądem z zakresu mobbingu można wyodrębnić dwa etapy, pierwszy sprowadza się do ustalenia czy mobbing miał miejsce, a drugi- czy wywołał on rozstrój zdrowia lub szkodę u pracownika. Przy czym to na pracowniku spoczywa ciężar dowodu, gdyż musi on wskazać fakty świadczące o mobbingu. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 112/06, wskazano, że ustawowe przesłanki mobbingu określone w art Kodeksu pracy muszą być spełnione łącznie i powinny być wykazane przez pracownika. Na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia. Anna Orlińska OBRONA PRZED MOBBINGIEM Mobbing na trwałe zadomowił się w środowiskach pracowniczych bez względu na rodzaj działalności czy liczbę zatrudnianych osób. Jest specyficznym rodzajem przemocy. W rozumieniu ustawy kodeks pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracowników lub skierowane przeciw pracownikom, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracowników, wywołujące w konsekwencji zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. W świetle podanej i obowiązującej definicji mobbingu, ofiarą tej formy przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej może być wyłącznie pracownik a nie osoba zatrudniona na podstawie innej umowy niż umowa o pracę. Ofiarą mobbingu nie będzie dla przykładu osoba zatrudniona na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Nie dotyczy to osób dopuszczających się patologii mobbingu zwanych mobberami. Mobberem w związku z tym może być osoba nie będąca w rozumieniu ustawy kodeks pracy pracownikiem danego zakładu, wykonująca pracę dla przykładu na podstawie kontraktu menadżerskiego czy umowy o dzieło. Pracownik będący ofiarą mobbingu zawsze kieruje określone roszczenia i zarzuty przeciwko pracodawcy, bez względu na to kto jest faktycznym sprawcą mobbingu, ze współpracownikami włącznie. Każdy pracodawca na mocy ustawy kodeks pracy jest zobowiązany do przeciwdziałania patologii mobbingu w środowisku pracy poprzez zrozumiały, czytelny i maksymalnie skuteczny system uniemożliwiający prześladowcze praktyki u początku ich zaistnienia. Mobbingiem jak wynika z podanej definicji nie są przypadkowe zachowania pracodawcy pozbawione dla przykładu przesłanki uporczywości i długotrwałości występujących łącznie. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że nie wolno w pojedynkę bez informowania kogokolwiek podejmować próby wygrania pojedynku o poszanowanie własnych praw i godności z mobberem z reguły nie cofającego się przed wyrafinowanymi działaniami z terrorystycznymi metodami w tle. Warto pamiętać, że mobberzy, wyrafinowani prześladowcy wyłącznie wtedy z pełną determinacją realizują swój niszczycielski program kiedy ich ofiary milczą. Obroną ofiary mobbingu pozostaje aktywność ukierunkowana w pierwszej kolejności na skrupulatnym zbieraniu dowodów, którymi między innymi są notatki, różne pisemne dokumenty, zaświadczenia, listy, korespondencja, e mogące uwiarygodnić nasze zeznania przed sądem, który ostatecznie decyduje czy dane zdarzenie jest mobbingiem z konsekwencjami odszkodowawczymi włącznie. Dowodem w sprawie są również zeznania świadków oraz dokumentacja medyczna. Nie wolno także zapominać o poinformowaniu organizacji związkowej czy innych osób o występujących przesłankach mających znamiona mobbingu. Kazimierz Pasternak 6

7 OFERTY BEZPŁATNE KOMPUTER SZKOLENIE Z NOWOCZESNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA FIRMĄ W SIECI- INTERNET KLASY ERP Instytucja szkoleniowa: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, ul. Piotrkowska 12/ , Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący Informacje dodatkowe: Na szkoleniach m. in.: zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami oprogramowania ERP, jak skutecznie wdrożyć i wykorzystywać system ERP, optymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego i technicznego dzięki racjonalizacji przy użyciu narzędzi Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: BEZPŁATNE SZKOLENIE Z SYSTEMÓW CRM Instytucja szkoleniowa: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, ul. Piotrkowska 12/ , Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący Informacje dodatkowe: Termin szkolenia: wrzesień Ilość godzin szkoleniowych: 64h. Ilość osób w grupie: 10. Uczestnikom oferujemy: profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie w trakcie szkolenia, zwrot kosztów dojazdu. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SERWISEM WWW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie od podstaw dedykowane dla kobiet, które chcą nauczyć się publikować informacje w Internecie, tworzyć własne strony WWW, przy wykorzystaniu bezpłatnych systemów zarządzania treścią (CMS) na przykładzie systemu WordPress. Więcej informacji Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Prince2 Foundation. Więcej informacji na stronie Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII MICROSOFT SBS Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie Windows Small Business Server Podczas 5-dniowego kursu (40 h), pozwoli on efektywnie i bezpiecznie konfigurować, zarządzać i utrzymywać środowisko sieciowe małej firmy. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Windows Small Business Server. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR RED HAT LINUX Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie składa się z dwóch modułów: Podstawach Administracji Red Hat Linux oraz Administracja Red Hat Linux (RH124 i RH135). Kurs trwa z 9-ciu dni (72 h) i kończy się egzaminem Red Hat Certified System Administration (RHCSA). szczegółowe informacje na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYZACJA TWORZENIA RAPORTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o program Visual Basic for Applications. Program ten pomaga w tworzeniu procedur, zasad programowania oraz współpracę z pakietem MS Office. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW RAPORTOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie MS Access. Program ten umożliwia projektowanie baz raportowych, tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularzy oraz dystrybucje raportów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 7

8 OFERTY BEZPŁATNE PROJEKTOWANIE BAZ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie MS Access. Program ten obejmuje tworzenie i analiza baz danych, zbieranie danych oraz współraca z poziomu MS SQL Server. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYCZNE WYODRĘBNIANIE I TRANSFORMACJA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce. Informacje dodatkowe: Szkolenie jest prowadzone w oparciu o program Visual Basic for Applications. Program ten umożliwia tworzenie i definiowanie procedur, procedury zdarzeń, obsługę błędów oraz współpracę z inymi programami (m. in. MS Exel i MS Access). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA ANALITYCZNE W PRACY MENAGERA Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje pracę w MS Exel (współpraca z Crystal Xcelsius, SharePoint). Umożliwia on między innymi tworzenie skomplikowanych wykresów i tabel oraz analizę danych w raportach. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KONTROLA I ANALIZA REALIZACJI PROJEKTU Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie opiera się na programie MS Project. Program obejmuje między innymi tworzenie planu bazowego projektu oraz kontrole kosztów planowanych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce. Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o MS Project. Program ten umożliwia efektywniejsze, skuteczne i zaawansowane tworzenie projektów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TWORZENIE PREZENTACJI DLA MENAGERÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje programy Power Point oraz MS Exel. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PŁACOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce. Informacje dodatkowe: Szkolenie jest oparte na programie Microsoft Exel. Umożliwia między innymi analizę danych raportów, projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE PROFESJONALNYCH PREZENTACJI FIRMOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy PowerPoint oraz MS Excel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

9 OFERTY BEZPŁATNE NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA OFERT I DOKUMENTÓW MARKETINGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy MS Word oraz MS Publisher. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO ANALIZ RYNKOWYCH I PROJEKTOWANIA RAPORTÓW SPRZEDAŻY Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie jest prowadzone w oparciu o program Crystal Reports. Program ten umożliwia generowanie skomplikowanych zapytań do baz danych, i prezentację wyników w postaci graficznej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS OFFICE W PRACY BIURA POZIOM ZAAWANSOWANY Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne w oparciu o MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PORTALE INTERNETOWE I INTRANETOWE Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM SERWERA SBS Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAAWANSOWANE ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAAWANSOWANE ADMINISTROWANIE USŁUGAMI SIECIOWYMI Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. TECHNOLOGIE WIRTUALIZACJI W ŚRODOWISKU SYSTEMÓW WINDOWS Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej ogłoszeń na 9

10 OFERTY BEZPŁATNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W SIECIACH KOMPUTEROWYCH Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ADMINISTRACJA USŁUGAMI KATALOGOWYMI ACTIVE DIRECTORY Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ADMINISTROWANIE SERWEREM MS EXCHANGE 2010 Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ADMINISTRATOR SERWERÓW BAZ DANYCH SQL Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. MS PROJECT KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Project 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PODSTAWY BAZ DANYCH MS ACCESS Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. MS EXCEL ELEMENTY ZAAWANSOWANE Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PODSTAWY MS EXCEL Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10 więcej ogłoszeń na

11 OFERTY BEZPŁATNE GRAFIKA, PREZENTACJA, MULTIMEDIA PODSTAWY Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KOMPUTER W KSIĘGOWOŚCI Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. MS OFFICE W PRACY BIURA POZIOM PODSTAWOWY Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ABC OBSŁUGI KOMPUTERA Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. HANDEL KASJER HANDLOWY Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Instytucja szkoleniowa: WYG International Sp. z o. o., ul. Jarońskich 20, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: bezrobotni Informacje dodatkowe: W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne, zwolnione w ciągu ostatnich 6 miesięcy z winy pracodawcy (zapis na świadectwie pracy: artykuł 30, paragraf 1, punkt 2 Kodeksu Pracy). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PODATKOWYCH, RACHUNKOWYCH I KSIĘGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy MS Access oraz Ms. Excel. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA FIRMY Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, Kielce Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Informacje dodatkowe: Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa ul. Młynarska 56, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPUTEROWA KSIĘGOWOŚĆ MŚP Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, Kielce Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Informacje dodatkowe: Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 11

12 OFERTY BEZPŁATNE POZOSTAŁE BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NOWOOCIEMNIAŁYCH Instytucja szkoleniowa: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Miejsce szkolenia: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Informacje dodatkowe: Tematyka:1. Prezentacja specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku.2. Porady prawne przywileje i uprawnienia osób niepełnosprawnych.3. Podstawy samoobsługi. Więcej -view=article-id=148#1 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: WARSZTATY SZKOŁA MENAGERA PROJEKTU Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A, ul. Śniadeckich 31, Kielce Grupa docelowa: osoby pracujące Informacje dodatkowe: Warsztaty skierowane do przedstawicieli podmiotów społecznych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Informacje ŚCITT Sp. z o.o., tel Zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SEMINARIUM BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala sportowa, ul. Robotnicza 10, Kielce Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest głównie do pielęgniarek i innych pracownic opieki zdrowotnej. Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć, w tym: 4 teoria, 8 praktyka. Skierowane wyłącznie do kobiet. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SEMINARIUM BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW SŁUŻB SOCJALNYCH + PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala sportowa, ul. Robotnicza 10, Kielce Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników opieki społecznej, OPR, DPS i innych, którzy pracują z grupami wysokiego ryzyka ( takimi jak osoby chore, niezrównoważone, agresywne, narkomani, wykluczeni społecznie, młodociani przestępcy itp.). Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SEMINARIUM BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU PUBLICZNEGO Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala sportowa, ul. Robotnicza 10, Kielce Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest do pracowników narażonych w pracy na zagrożenia związane z agresją klientów i przemocą w warunkach mobilnych i otwartych (np. pociąg, autobus, bus, taksówka). Szkolenie skierowane jest głównie do branż związanych z komunikacją (np. kolejarze, kierowcy) Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SEMINARIUM SYTUACJE ZAGROŻENIA W PRACY PERSONELU OBSŁUGI Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala sportowa, ul. Robotnicza 10, Kielce Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy w pracy mogą doświadczać sytuacji zagrożenia, jak kradzież, agresja, przemoc, itp. (np. kasjerka, sprzedawczyni, obsługa stacji paliw, listonosz, pracownik w handlu obwoźnym, inspektor skarbowy, windykator, itp.) Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPLEKSOWE WSPARCIE ŚWIĘTOKRZYSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Pozarządowe, ul. Paderewskiego 18/20, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: W ramach projektu wsparcie dla beneficjentów będzie się odbywało w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Szkolenia e-learningowe nie będą limitowane i każdy uczestnik spełniający kryteria dostępu będzie mógł z nich korzystać on-line. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNICZNE SPECJALISTA DS. EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjne Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego. 12 więcej ogłoszeń na

INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 3/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu

Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie materiał informacyjny KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

Twój prawny przewodnik po pracy tymczasowej 1) Na czym polega praca tymczasowa?

Twój prawny przewodnik po pracy tymczasowej 1) Na czym polega praca tymczasowa? Twój prawny przewodnik po pracy tymczasowej? 1) Na czym polega praca tymczasowa? Praca tymczasowa jest nietypową formą zatrudnienia polegającą na zatrudnieniu przez agencje pracy tymczasowej wpisane do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

MAMY PRACUJĄCE MAMY! Czas realizacji: sierpień 2011 listopad 2012

MAMY PRACUJĄCE MAMY! Czas realizacji: sierpień 2011 listopad 2012 Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MAMY PRACUJĄCE MAMY! Czas

Bardziej szczegółowo

Koniec roku w firmie. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 18 grudzień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Koniec roku w firmie. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 18 grudzień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 18 grudzień 2013 Koniec roku w firmie Czas podsumowań w przedsiębiorstwie O czym pracodawca musi pamiętać na przełomie roku?

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Równość szans na rynku pracy

Równość szans na rynku pracy dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 16 październik 2013 Równość szans na rynku pracy Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Stereotypy do szuflady Liczą się

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia rodzicielskie. Stan prawny kwiecień 2014 r.

Uprawnienia rodzicielskie. Stan prawny kwiecień 2014 r. Uprawnienia rodzicielskie Stan prawny kwiecień 2014 r. www.pip.gov.pl Zakaz pracy kobiet Pracodawca zobowiązany jest przestrzegać zakazu zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań Marta Znajmiecka-Sikora Katarzyna Boczkowska Konrad Niziołek Adam Sikora Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku Raport z badań

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny Wykaz ofert szkoleniowych BEZPŁATNE BHP 4 BIZNES 4 4 4 KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 6 UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI 7 7 PŁATNE BHP 9 BIZNES 9 HANDEL

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info publikacja

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników Redakcja naukowa Magdalena Klimczuk-Kochańska Autorzy Magdalena Klimczuk-Kochańska: rozdziały 1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.8, 3.9,

Bardziej szczegółowo