Spotkanie organizacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie organizacyjne"

Transkrypt

1 Spotkanie organizacyjne Projekt: Pracownia internetowa w każdej szkole Na Na wszystkie pytania odpowiemy po po zakończeniu prezentacji (gdyż na na większość udzielimy odpowiedzi w czasie wystąpienia) Prowadzący spotkanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki

2 Spotkanie organizacyjne Projekt: Pracownia internetowa w każdej szkole Koordynator ds. informatyki Romuald Zieliński

3 Spotkanie organizacyjne Projekt: Pracownia internetowa w każdej szkole Prowadzący spotkanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki

4 Cel spotkania Zapoznanie z procedurami postępowania w ramach przygotowania szkoły do odbioru pracowni internetowej dostarczanej w ramach zamówień MENiS 2004

5 Plan spotkania Przygotowanie szkoły na dostawę sprzętu Procedury odbioru zainstalowanej pracowni Eksploatacja - Najczęściej popełniane błędy Szkolenia OEIiZK wspiera Was

6 Przygotowanie szkoły na dostawę sprzętu Przygotowanie elektryczne i logistyczne Pracowni informatycznej 15 stacji uczniowskich 1 serwer 1 stanowisko Mobilnego Zestawu Multimedialnego 2 drukarki sieciowe 2 skanery Projektor Multimedialny Multimedialne Centrum Informacji (Biblioteka) 4 stacje robocze Pracowni lekcyjnej 1 stanowisko dla MZM + projektor (gdzie? Np. w dobrze zaciemnianej sali) Miejsca pracy dla nauczycieli 1 stanowisko do podłączenia MZM (gdzie? Np. w pokoju nauczycielskim) Szkoła nie nie wykonuje sieci sieci logicznej!!!!!! Integrator Integrator wykonuje wykonuje sieć sieć logiczną logiczną (w (w czterech czterech pomieszczeniach) pomieszczeniach)!!!!!!

7 Przygotowanie szkoły na dostawę sprzętu Przygotowanie elektryczne i logistyczne Pracowni informatycznej 15 stacji uczniowskich 1 serwer 1 stanowisko Mobilnego Zestawu Multimedialnego 2 drukarki sieciowe 2 skanery UWAGA!!!!!! Projektor Multimedialny Multimedialne Centrum Informacji (Biblioteka) 4 stacje robocze Pracowni lekcyjnej 1 stanowisko dla MZM + projektor (gdzie? Np. w dobrze zaciemnianej sali) Miejsca pracy dla nauczycieli 1 stanowisko do podłączenia MZM (gdzie? Np. w pokoju nauczycielskim) Szkoła ma obowiązek przygotować łącze do do Internetu, lub dysponować modemem zgodnym z wybranym systemem operacyjnym serwera

8 Przygotowanie szkoły na dostawę sprzętu Przygotowanie elektryczne i logistyczne Pracowni informatycznej 19 stacji uczniowskich 1 serwer 1 stanowisko Mobilnego Zestawu Multimedialnego 2 drukarki sieciowe 2 skanery Projektor multimedialny Wytyczne z przykładowym Pracowni lekcyjnej 1 stanowisko dla MZM + projektor 10 (gdzie? 10 stanowisk Np. są w dobrze zaciemnianej są dostępne na sali) na Miejsca pracy dla nauczycieli 1 stanowisko do podłączenia MZM (gdzie? Np. w pokoju nauczycielskim) projektem sieci elektrycznej dla stronie

9 Przygotowanie elektryczne Instalacja elektryczna w pracowni musi mieć: Wydzielony obwód zasilający Centralny wyłącznik napięcia dla całej pracowni 2-3 gniazda z bolcem ochronnym dla każdego stanowiska uczniowskiego 4 gniazda dla serwera 1 gniazdo zasilania dla przełącznika (switch) Wydzielone zasilanie dla serwera Łączna moc urządzeń na jednym stanowisku - 500W

10 Przygotowanie elektryczne Instalacja elektryczna w MCI musi mieć: Wydzielony obwód zasilający Centralny wyłącznik napięcia dla całej sali 2-3 gniazda z bolcem ochronnym dla każdego stanowiska uczniowskiego Łączna moc urządzeń na jednym stanowisku - 500W

11 Przygotowanie szkoły na dostawę sprzętu Zabezpieczenia Finansowe (ubezpieczenie) Mechaniczne (kraty, zamki, drzwi itp.) Alarmowe (systemy nadzoru, monitoringu) Najważniejsze są są wymagania firmy ubezpieczającej sprzęt UWAGA Ubezpieczamy na na wartość rynkową a nie księgową

12 Plan spotkania Przygotowanie szkoły na dostawę sprzętu Procedury odbioru zainstalowanej pracowni Eksploatacja - Najczęściej popełniane błędy Szkolenia OEIiZK wspiera Was

13 Procedury odbioru zainstalowanej pracowni (1) Firma uzgadnia z wyprzedzeniem termin instalacji pracowni w szkole Szkoła może, ale nie musi zgodzić się na zaproponowany termin Szkoła jest klientem, a firma usługodawcą nie należy mylić tych relacji (np. przerywać szkolenia bo ) SPRZĘT DAROWANY SPRZĘT KUPIONY

14 Procedury odbioru zainstalowanej pracowni (2) Nie lekceważyć procedur odbioru pracowni Pracownia powinna być pod klucz Wszystkie testy wymienione na protokole powinny dać pozytywny rezultat Należy podpisać protokół odbioru, ale wymienić na piśmie wszystkie swoje uwagi oraz wątpliwości Nic nie podpisywać w ciemno!!! Jeszcze czeka Was spotkanie z dostawcą pracowni

15 Przebieg projektu a szkoła Zanim szkoła otrzyma pracownię Musi wywiązać się z zobowiązań formalnych (przygotować się na dostawę) Otrzyma zaproszenie do udziału w zebraniu z integratorami (firmami, które wygrają przetarg i będą dostarczać sprzęt) W czasie zebrania z Integratorami ustalony zostanie termin dostawy sprzętu do szkoły Gdy szkoła dostanie sprzęt Natychmiast powinna ubezpieczyć go jako sprzęt dydaktyczny

16 Plan spotkania Przygotowanie szkoły na dostawę sprzętu Procedury odbioru zainstalowanej pracowni Eksploatacja - Najczęściej popełniane błędy Szkolenia OEIiZK wspiera Was

17 Eksploatacja - Najczęściej popełniane błędy Dostęp do serwera osób nie przeszkolonych Który Który z z pasażerów pasażerów czułby czułby się się komfortowo komfortowo w w samolocie samolocie pilotowanym pilotowanym przez przez walne walne zgromadzenie zgromadzenie akcjonariuszy akcjonariuszy linii linii lotniczych lotniczych?????? Dyrektor linii lotniczych samolot jest jego, ale ale czy koniecznie ON musi go go pilotować?

18 Plan spotkania Przygotowanie szkoły na dostawę sprzętu Procedury odbioru zainstalowanej pracowni Eksploatacja - Najczęściej popełniane błędy Szkolenia OEIiZK wspiera Was

19 Szkolenia (1) Odbycie szkoleń jest warunkiem koniecznym do otrzymania pracowni Wybierać należy zweryfikowane i zalecane przez MENiS ośrodki edukacji informatycznej Ośrodki edukacji informatycznej powinny posiadać: odpowiednie certyfikacje (np. Microsoft, Novell) oprogramowanie identyczne z instalowanym w pracowni (inne niż z półki sklepowej) UWAGA!!!!!! Beta Beta wersja wersja oprogramowania SBS2003 przeznaczonego dla dla szkół szkół była była testowana od od kwietnia do do czerwca czerwca bieżącego roku roku w OEIiZK!!!

20 Szkolenia (2) rodzaje kursów Kurs M123 Dla nauczycieli różnych przedmiotów Nie jest przeznaczony dla informatyków Kurs K Dla kadry kierowniczej (dyrektorów i ich zastępców) Jeśli dyrektor jest informatykiem to kieruje swojego zastępcę Kurs D Dla opiekunów szkolnych pracowni internetowych Kurs I Dla informatyków, niekoniecznie opiekunów pracowni

21 Szkolenia (2) wymagania wstępne Kurs M123 oraz K zapisywanie i odczytywanie wyników swojej pracy porządkowanie plików i folderów modyfikowanie podstawowych ustawień systemu redagowanie tekstów zgodnie z przyjętymi, dostosowując ich formę do przeznaczenia projektowanie arkusza kalkulacyjnego, wykonywanie prostych obliczeń, tworzenie ilustracji graficznej danych łączenie informacji pochodzących z różnych aplikacji korzystanie z pomocy wbudowanej do aplikacji drukowanie opracowanych dokumentów

22 Szkolenia (2) kurs M123 (72 godziny) Jest to szkolenie metodyczne dotyczące wykorzystania Technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów Szkolenie składa się z trzech modułów!!! (3 razy po 3 dni) Koniecznie trzeba Ustalona je odbyć w określonym, Ustalona jednolitym i 3 nieprzerwanym dni cyklu!!! 3 dni 3 dni z góry przerwa z góry przerwa Szkoła wysyła na szkolenie minimum: 5 nauczycieli różnych przedmiotów Osoba skierowana na szkolenie M powinna posiadać już podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem NIE JEST TO kurs podstaw posługiwania się komputerem

23 Szkolenia (4) kurs K (40 godzin) Celem kursu jest przybliżenie podstawowych zastosowań komputera w pracy administracyjnej, promocyjnej i dydaktycznej Przeznaczony został dla dyrektorów i/lub ich zastępców Szkolenie składa się z jednego, pięciodniowego modułu 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień Szkoła wysyła na szkolenie minimum jedną osobę Osoba skierowana na szkolenie K powinna posiadać już podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem Nie jest to szkolenie przeznaczone dla informatyków

24 Szkolenia (5) kurs I (40 godzin) Celem kursu jest przybliżenie zaawansowanych metod tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient serwer (PHP, SharePoint Services) Przeznaczony został dla nauczycieli informatyki Szkolenie składa się z jednego, pięciodniowego modułu 1 dzień 2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień Szkoła wysyła na szkolenie minimum jedną osobę Osoba skierowana na szkolenie I powinna umieć tworzyć proste strony z wykorzystaniem języka HTML To jest szkolenie dla nauczycieli informatyki zagadnienia omawiane na kursie można realizować na lekcjach

25 Szkolenia (6) kursy D 1, 2, 3 (3 x 40 godzin) Celem kursu jest zapoznanie się ze środowiskiem serwera SBS2003 w wersji stworzonej specjalnie dla polskich szkół Szkolenie przeznaczone zostało dla informatyków, którzy mają administrować serwerem i opiekować się pracownią Szkolenie składa się z trzech kursów, każdy po pięć dni We wszystkich szkoleniach musi wziąć udział ta sama osoba szkolenie D1 stanowi poprzednik szkolenia D2, a D2 poprzednik D3 Zapewniamy najwyższą jakość szkoleń dla opiekunów szkolnych pracowni, najlepsze materiały oraz wsparcie po po zakończeniu szkoleń!!!!!! 1 dzień D1 2 dzień D1 3 dzień D1 4 dzień D1 5 dzień D1 Szkoła wysyła na szkolenie minimum jedną osobę Dowolnie długa przerwa Osoba skierowana na szkolenia D powinna posiadać już biegłe 1 umiejętności dzień D2 2 posługiwania dzień D2 3 się dzień komputerem, D2 4 dzień ale nie D2 musi 5 dzień D2 posiadać umiejętności Dowolnie administratora długa przerwa 1 dzień D3 2 dzień D3 3 dzień D3 4 dzień D3 5 dzień D3

26 Szkolenia (7) kursy D Dlaczego są Wam potrzebne szkolenia??? Czy wiem, jak: przeprowadzić internetową, polową wideo-transmisję z meczu na szkolnym boisku? automatycznie i bez wysiłku zainstalować oprogramowanie na wszystkich komputerach w pracowni nie ruszając się z domu (bez konieczności wyłączania alarmu)? sprawdzić, który z uczniów, jakiego oprogramowania używał, o której godzinie i w jakim celu łączył się z Internetem? jak umożliwić uruchamianie czata tylko w określonym czasie (np. w czasie przerw międzylekcyjnych)? Szybko zbudować portal internetowy szkoły itp. itd.

27 Szkolenia (8) kursy D Dlaczego są Wam potrzebne szkolenia??? Czy wiem, jak: przeprowadzić internetową, polową wideo-transmisję z meczu na szkolnym boisku? automatycznie i bez wysiłku zainstalować oprogramowanie na wszystkich komputerach w pracowni nie ruszając się z domu (bez konieczności wyłączania alarmu)? sprawdzić, który z uczniów, jakiego oprogramowania używał, o której godzinie i w jakim celu łączył się z Internetem? jak umożliwić uruchamianie czata tylko w określonym czasie (np. w czasie przerw międzylekcyjnych)? Szybko zbudować portal internetowy szkoły Nie możecie znać oprogramowania SBS2003 w wersji dla dla MENiS dopiero się się ono ukazało po po przejściu testów w OEIiZK Pierwszy kurs odbył się sięw dniach VI VI itp. itd.

28 Jakość kursów D w OEIiZK Opracowane materiały (ok stron instrukcji na każde szkolenie 40 godzinne) Opracowany spójny program realizowany przez każdego prowadzącego Odpowiednio przygotowane i wyposażone sale szkoleniowe (Serwer + stacja) Każdy trener prowadzący zajęcia jest po odpowiednim szkoleniu prowadzonym w naszym Ośrodku przez autorów programu kursu Minimum teorii Maksimum praktyki Szkolenie jest zgodne z powstającym sylabusem certyfikacyjnym

29 Szkolenia (7) zwolnienia ze szkoleń Żadne certyfikaty, ukończone wcześniej formy doskonalenia itp. rzeczy nie zwalniają z uczestnictwa w kursie i nie mogą być podstawą wydania zaświadczenia Jeżeli w szkole mamy przeszkolonych nauczycieli, to na kursy wysyłamy tych, którzy szkoleń nie ukończyli Błędne jest twierdzenie, że np. kurs K jest równoważny kursowi lidera czy trenera Błędne jest twierdzenie, że skoro mam certyfikat administratora Windows 2000 to nie potrzebuje szkoleń D 1, 2, 3

30 Warunki szkoleń w OEIiZK

31 Plan spotkania Przygotowanie szkoły na dostawę sprzętu Procedury odbioru zainstalowanej pracowni Eksploatacja - Najczęściej popełniane błędy Szkolenia OEIiZK wspiera Was

32 OEIiZK wspiera Was (1) My dla WAS Od czterech lat testujemy intensywnie oprogramowanie systemowe SBS wysyłane do szkół Przeszkoliliśmy ponad 800 opiekunów szkolnych pracowni internetowych w całej Polsce Nawet nie potrafimy zliczyć jak wielu nauczycieli przeszło u nas pozostałe szkolenia internetowe Przeszkoliliśmy wszystkich trenerów projektu Intel nauczanie ku przyszłości

33 OEIiZK wspiera Was (2) My dla WAS Prowadzimy wsparcie techniczne dla opiekunów szkolnych pracowni internetowych w postaci: Stron WWW Grup dyskusyjnych Darmowych konsultacji Przygotowujemy podręcznik poradnik na temat zarządzania serwerem SBS2003 w wersji dla MENiS Współorganizujemy coroczne ogólnopolskie zjazdy opiekunów szkolonych pracowni internetowych w Mrozach

34 OEIiZK wspiera Was (2) Wyszukujemy najciekawsze oferty sprzętu uzupełniającego wyposażenie pracowni informatycznych Mamy bogatą ofertę kursów uzupełniających szkolenia proponowane w ramach projektu Planujemy serię dodatkowych warsztatów omawiających sposoby efektywnego i ciekawego dodatkowego wykorzystania szkolnych serwerów

35 Czas na pytania... Kontakt

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę

IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę IV.2. Zobowiązania organów prowadzących szkołę Warunkiem niezbędnym do otrzymania internetowego centrum informacji multimedialnej jest przyjęcie przez organ prowadzący szkołę następujących zobowiązań:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła

Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła Ogólne założenia do konstruowania programów rozwojowych szkół kandydujących do programu Dolnośląska e-szkoła I. Wstęp Czym jest Dolnośląska e-szkoła (DeS)? Dolnośląska e-szkoła jest programem wynikającym

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata"

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Oświata Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata" Oferta szkoleń dla nauczycieli Aktualizacja z dnia 12.09.2014 Spis treści Misja ośrodka...2 Zespół trenerów CDC...3 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIEM SZKOŁĄ mgr inż. Małgorzata Pokornowska Konopka awans na nauczyciela dyplomowanego II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli mpk@invar.net.pl WSTĘP Wdążeniu do ulepszania

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Szkoła. Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać:

Cyfrowa Szkoła. Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać: Cyfrowa Szkoła Poniższy materiał został przygotowany przez specjalistów z branży IT i ma służyć dyrektorom szkół oraz przedstawicielom organów prowadzących w przygotowaniu projektu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA Działdowo, dnia 05.09.2010 SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Nr w szkolnym zestawie programów nauczania:.. Opracowany przez: 1. mgr inż. Leszka Sosnowskiego

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać:

Pomoce dydaktyczne jakie trafią do szkół w ramach projektu Cyfrowa Szkoła powinny uwzględniać: Cyfrowa Szkoła Poniższy materiał został przygotowany przez specjalistów z branży IT i ma służyć dyrektorom szkół oraz przedstawicielom organów prowadzących w przygotowaniu projektu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Agata Łuczyńska, Magdalena Janiszewska, Claudia Snochowska-Gonzalez, Joanna Sroka-Małolepszy W publikacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPRZĘTEM W SZKOLE

ZARZĄDZANIE SPRZĘTEM W SZKOLE MODUŁ IV ZARZĄDZANIE SPRZĘTEM W SZKOLE Magdalena Kubalka-Pluta, oprac. Filip Makowiecki 1 Wstęp Wyobraźmy sobie taką sytuację: świetnie przygotowany nauczyciel zaplanował lekcję z narzędziami TIK. Co więcej,

Bardziej szczegółowo

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE...

1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3. 2 Certyfikacja ECDL w Polsce... 3. 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4. 2.2 Certyfikat ECDL BASE... Spis treści 1 Fundacja ECDL, Polskie Biuro ECDL... 3 2 Certyfikacja ECDL w Polsce.... 3 2.1 Certyfikat ECDL Profile... 4 2.2 Certyfikat ECDL BASE.... 4 2.3 Certyfikat ECDL STANDARD.... 5 2.4 Certyfikat

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA INFORMATYKI

PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA INFORMATYKI PORADNIK METODYCZNY DO NAUCZANIA INFORMATYKI Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU DYDAKTYCZNEGO DO NAUCZANIA ALGORYTMIKI I PROGRAMOWANIA. NUMER 1 Pierwszy numer poradnika dla nauczycieli informatyki poświęcimy prezentacji

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny Gry Biznesowej

Opis merytoryczny Gry Biznesowej ZP/BP/08/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Opis merytoryczny Gry Biznesowej 1. W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje, opracuje oraz wdroży Grę Biznesową zawierającą ćwiczenia symulacyjne umożliwiające

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program 1:1. Program Komputer dla ucznia

Program 1:1. Program Komputer dla ucznia Program 1:1 Program Komputer dla ucznia Analiza i perspektywy rozwoju rynku nowych technologii i ich wykorzystanie w procesie nauczania na potrzeby programu Komputer dla ucznia Ekspertyza Opracował: Maciej

Bardziej szczegółowo