CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA. diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA. diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu):"

Transkrypt

1 CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA diagnoza (podstawowe przesłanki na rzecz realizacji projektu): dekoniunktura gospodarcza dla tradycyjnych przemysłów i branż (vide: Śląsk, łódzkie) światowe trendy w nauce i gospodarce, rola uniwersytetów w tym UZ, w promowaniu nowych idei w nauce i gospodarce pracownicy uniwersytetów są najbardziej podatni na nowe trendy w nauce i gospodarce od około 2000 r. w badaniach naukowych pracowników UZ pojawia się tematyka związana z zagadnieniami nanomateriałów i nanomedycyny. Region Lubuski jednym z ostatnich regionów w Polsce bez własnego zaplecza kadrowego dla medycyny i branż około medycznych

2 zwolnienia w branżach między innymi IT!!!! ADB, UZ, PGNiG Krosno", Geofizyka Kraków", PKO BP, Orange Customer Service i Telekomunikacja Polska konieczność: dywersyfikacja rynku polski rynek pracy to - rynek wykonawców cudzych pomysłów i cudzych poleceń (opinia prof. Janusza Czapińskiego z wywiadu z A. Kublik, GW r.) przykład: Polacy wynaleźli tanią metodę produkcji grafenu. Mogą chodzić z dumnie podniesioną głową! Co ma z tego polska gospodarka? (opinia prof. Janusza Czapińskiego z wywiadu z A. Kublik, GW r.) niekonwencjonalne podejście do innowacji* nie bezpośredni transfer wiedzy do istniejących firm, ale pobudzenie zainteresowania atrakcyjną naukowo działalnością, mającą przełożenie na biznes i skutkujące podjęciem przez absolwentów działalności gospodarczej zachęta do lokalizacji firm w Inkubatorze Technologicznym poprzez wcześniejszą współpracę, promocję i atrakcyjne warunki dla prowadzenia działalności (*zgodnie z Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data)

3 H I S T O R I A B U D O W Y r r r r r r. Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka r r.

4 CI TdZC

5 Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka 53. Laboratorium syntezy organicznej 63. Laboratorium biofizyki 54. Laboratorium biotechnologii 22+22A. Laboratorium inżynierii tkankowej 23. Laboratorium sensorów 55. Laboratorium nanomateriałów 58. Laboratorium spektroskopii molekularnej 59. Laboratorium mikroskopii próbnikowej

6 Lab. spektroskopii molekularnej CI TdZC Laboratorium biotechnologii

7 Lab. skaningowej mikroskopii próbnikowej CI TdZC Laboratorium syntezy organicznej Lab. skaningowej mikroskopii próbnikowej

8 system dejonizacji wody CI TdZC neutralizacja ścieków

9 APARATURA 1. ETAP mikroskop sił atomowych z przeznaczeniem do pomiarów dyspersji oraz morfologii materiałów w skali nanometrycznej spektrometr ramanowski do pomiarów widm oscylacyjnych promieniowania rozproszonego z przeznaczeniem do analiz chemicznych materiałów analizator rozmiaru nanocząstek służący do pomiaru stopnia dyspresji nanometrycznej materiałów, elektroforetycznej mobilności białek oraz do oceny stabilności koloidów poprzez pomiar potencjału zeta system mikroskopu sił atomowych sprzężonego z mikroskopem ramanowskim służący do obrazowania rozkładu substancji na poziomie molekularnym i komórkowym uwalnianie leku

10 APARATURA 2. ETAP w trakcie realizacji tensjometr służy dom pomiarów napięcia powierzchniowego i lepkości z zastosowaniem do badania substancji pod kątem ich zastosowań w terapii medycznej transport leku spektrometr FT IR umożliwia pomiary absorpcyjnych widm oscylacyjnych, których analiza służy identyfikacji materiałów. mikroskop konfokalny umożliwia obrazowanie fluoryzujących obiektów o rozmiarach większych od 1 μm; bioreaktor układ pozwalający na śledzenie i optymalizację parametrów technologicznych w procesach biotechnologicznych

11 APARATURA 2. ETAP c.d. w trakcie realizacji profilometr interferencyjny światła białego urządzenie pozwala na nieniszczący pomiar grubości cienkich warstw w zakresie od kilku nm do kilku μm. system charakteryzacji właściwości elektro-optycznych cienkich warstw organicznych służący do charakteryzacji topografii oraz właściwości mechanicznych, optycznych, elektrycznych i magnetycznych analizator sorpcji gazów jest przeznaczony do pomiarów sorpcyjnych wykorzystywanych do określania powierzchni właściwej oraz porowatości ciał stałych, w tym również materiałów mikroporowatych mających zastosowanie jako matryce w kapsulacji leków a ponadto doposażenie już posiadanej aparatury : komora inkubacyjna z przepływem cieczy jako doposażenie do mikroskopu sił atamowych umożliwiające obserwacje procesów na poziomie komórkowym przystawka do pomiaru emisji próbek stałych kompatybilna ze spektrofluorymetrem pozwalająca na pomiary dla materiałów receptorowych konstruowanych sensorów

12 REALIZOWANE PROJEKTY Otrzymywanie, otaczanie i funkcjonalizacja nanocząstek magnetycznych substancjami o właściwościach terapeutycznych i diagnostycznych (biosensory) Synteza nanocząstek o rdzeniach magnetycznych w matrycach krzemionkowych Badanie warunków uwalniania leków z nanocząstek magnetycznych Konstrukcja urządzenia do badania hipertermii dla syntezowanych nanomateriałów Realizacja regionalnego grantu Stypendia doktoranckie : B. Zapotoczny, Nowe materiały magnetyczne na bazie nanostruktur magnetycznych dla zastosowań biomedycznych. OPUBLIKOWANE WYNIKI B. Zapotoczny, M. Dudek, J. J. Kozioł, Sposób wytwarzania ultramałych superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza, zgłoszenie patentowe nr P , 27 grudnia 2013 r. B. Zapotoczny, M. Dudek, J. J. Kozioł, J. Mleczko, Nanobuffering property of Fe3O4 magnetic nanoparticles in aqueous solution, Physica A. 2013, 392(6) p B. Zapotoczny, M. Dudek, N. Guskos, J. Kozioł, B. Padlyak, M. Kośmider, E. Rysiakiewicz- Pasek, FMR study of porous silicate glasses with Fe 3 O 4 magnetic nanoparticles fillers, Journal of Nanomaterials, (2012)

13 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ETAP środki na finansowe na działalność statutową wydziałów uczestniczących w projekcie (WNB, WFiA) granty samodzielne i w ramach konsorcjów z: wydziałami UZ, MŚP, w ramach kontraktu regionalnego z działalności usługowej prawnie dozwolonej II ETAP działanie poprzez spółki spin-off tworzone przez absolwentów różnych stopni studiów na wydziałach UZ

14 PLAN DZIAŁALNOŚCI CI TdZC NA LATA (główne hasła) kontynuacja działalności na dotychczasowych zasadach opracowywanie uzyskanych efektów do formy nadającej się do komercjalizacji inspirowanie i udział w spółkach spin-off wykorzystujących potencjał laboratoryjno aparaturowy CI TdZC prowadzenie działalności usługowej prawnie dozwolonej z wykorzystaniem potencjału CI TdZC ubieganie się o granty NCN i NCBiR na projekty w ramach współpracy z MŚP, z wydziałami UZ, z udziałowcami konsorcjum regionalnego

15 aplikowanie o środki finansowe w ramach RPO Lubuskie 2020 na podniesienie standardu działalności CI TdZC przesłanki podstawy formalne Oś priorytetowa 1 Praca w tym obszarze ma charakter inicjacyjny i co do zasady, na tym etapie rozwoju regionu powinna zmierzać w kierunku pobudzenia aktywności w zakresie działalności B+R, jak i stwarzania warunków do wzrostu popytu na działalność innowacyjną w gospodarce str. 73, Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, (wersja 3), marzec 2014 Priorytety inwestycyjne PI 1.2 Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczorozwojowej oraz działalności innowacyjnej. PI 3.1 Tworzenie warunków do rozwoju MŚP. str. 81, ibid. Typy projektów (między innymi) niezbędne do realizacji usług innowacyjnych inwestycje w infrastrukturę i aparaturę B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym przede wszystkim w parkach naukowotechnologicznych i inkubatorach technologicznych. str. 83, ibid. Główni beneficjenci (między innymi) instytucje świadczące usługi w zakresie B+R, str. 84, ibid.

16 kontynuowana i planowana W S P Ó Ł P R A C A Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w zakresie syntezy nowych nanomateriałów Physiolution Gmbh* w Greifswaldzie w tematyce uwalnianie leku *spółka spin-off Uniwersytet w Greifswaldzie diagnostyka medyczna, obrazowanie MRI Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN w zakresie badań medycznych nad syntezowanymi nanomateriałami z partnerami Konsorcjum Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT) z partnerami forum PoWieFoNa w którym UZ jest jednym z uczestników od 2009 r. spółki spin-off, tworzone przez absolwentów i/lub pracowników UZ, których powstanie przewidujemy

17 zespół Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny 2 Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. L. Michalczuka LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020. Warszawa, 12.06.2014 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na lata 2014-2020 Warszawa, 12.06.2014 Varsovia Capital S.A. jest firmą specjalizującą się we wspieraniu firm w działalności związanej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS NEW LOKS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego Załącznik do Stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego Poznań,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) cel strategiczny motto firmy

BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) cel strategiczny  motto firmy BioTe21 Laboratorium Genetyczne BioTe21 (BioTe21 Adam Master) powstało we wrześniu 2005 r. w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020

Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020 Polityka klastrowa województwa mazowieckiego 2014-2020 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Warszawa, 1 Klastry/ inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE Ministerstwo Środowiska, 2006 1 Wstęp Celem przygotowania Mapy Drogowej Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty

Wydział Chemii. Zespoły, badania, aparatura, granty Wydział Chemii Zespoły, badania, aparatura, granty Wydział Chemii Ingardena 3, 30-060 Kraków www.chemia.uj.edu.pl Dziekan: Prof. dr hab. Grażyna Stochel Prodziekan ds. nauki i współpracy Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Współpraca z ZETO S.A. w Poznaniu

Współpraca z ZETO S.A. w Poznaniu innowacje nowoczesne technologie data center cloud Współpraca z ZETO S.A. w Poznaniu Integracja nauki i biznesu innowacyjna Wielkopolska Pozyskiwanie środków UE POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo