Michał Bogucki. Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Michał Bogucki. Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA"

Transkrypt

1 Opracowanie wirtualnego modelu terenu szybowiska w Bezmiechowej, jako podstawy Systemu Informacji Przestrzennej Akademickiego Ośrodka Szkolenia Szybowcowego Michał Bogucki Zespół projektowy: Członkowie Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Opiekun naukowy: dr hab. inż. Dariusz Gotlib Współpraca: dr inż. Ryszard Szpunar

2 Cele projektu: budowa podstaw systemu informacji przestrzennej wspomagającego szkolenie lotnicze w AOS Cele dodatkowe: przygotowanie map do dokumentacji lądowiska, w tym optymalizacja wyznaczenia pasów startowych

3 Wyjazdy pomiarowe i seminaria pierwszy wyjazdy do Bezmiechowej drugi wyjazd do Bezmiechowej trzeci wyjazd do Bezmiechowej wyjazd i prezentacja w Rzeszowie Politechnika Rzeszowska

4 Pomiary lądowiska z wykorzystaniem odbiorników GPS wykorzystanie odbiornika Leica Viva GS12 wykorzystanie odbiornika Leica GX 1230 GG 6 dni pomiarowych 9 osób 9491 punktów na lądowisku testowanie różnych metod pomiaru

5 Wykonanie pomiarów metodą regularnej siatki o stałych odstępach. Wykonanie pomiaru metodą punktów charakterystycznych terenu. Efekt końcowy

6 Skaning laserowy Firma Leica Geosystems specjalnie na potrzeby projektu wykonała skaning laserowy lądowiska. Punkty ze skaningu zostały zmierzone z 15 stanowisk wzajemnie z sobą powiązanych za pomocą tachimetru Leica VIVA TS15. Obraz przedstawia rozmieszczenie stanowisk skanera i pomierzone chmury punktów

7 Skaning laserowy Użyto skanera laserowego Leica Scan Station C10. Z każdego stanowiska były wykonywane chmura punktów i panorama sferyczna. Odczytywanie współrzędnych z chmury punktów wykonano w programie TrueView.

8 Program Leica TruView z podczytaną panoramą i pomierzonymi z chmury punktów współrzędnymi wierzchołków drzew Punkty pozyskane ze skaningu: żółte uzupełnienie pomiarów powierzchni szybowiska; fioletowe pomierzone wierzchołki drzew

9 Utworzenie struktury bazy danych GIS i wektoryzacja

10 Wektoryzacja: Mapa okolic Bezmiechowej w skali 1: zespołów Program MapInfo Professional a) Wektoryzacja cieków b) Wektoryzacja punktów rozproszonych c) Wektoryzacja dróg, budynków, lasów, linii wysokiego napięcia Podział mapy na potrzeby wektoryzacji. Sześć osób wektoryzowało geometrię (powyższy podział), a pozostałe dwie cieki i skarpy.

11 Przebieg prac: Punkty rozproszone Szczyty Linie grzbietowe Linie ciekowe Zwektoryzowano punktów Etapy prac: Początek Dalsza Ostatni część etap wektoryzacji warstwic wektoryzacja zagęszczenie linii warstwic. grzbietowych i ciekowych.

12 Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Arkusz mapy 1:25000 przed wektoryzacją Arkusz mapy 1:25000 po wektoryzacji Widać efekty pracy!

13 Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Generowanie numerycznego modelu terenu Wykorzystanie programu Vertical Mapper Stworzenie NMT z wykorzystaniem interpolacji metodą triangulacji. Rozmiar wygenerowanej komórki- 15m dla terenów poza lądowiskiem oraz 2,5m dla lądowiska Efekt- wielorozdzielczy numeryczny model rzeźby terenu NMT otrzymany na podstawie danych z wektoryzacji

14 Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Generowanie warstwic i kontrola poprawności wprowadzonych danych Cięcie warstwicowe 5m Porównanie z mapą w skali 1:25000 Wygenerowanie warstwic o cięciu 5 m na podstawie wytworzonego NMT Porównanie wytworzonych wartswic z warstwicami z mapy 1:25000 w celu sprawdzenia poprawności wektoryzacji i poprawienia błędów.

15 Geowizualizacje

16 Geowizualizacje

17 Geowizualizacje

18 Wyznaczenie obszaru o warunkach pozwalających na zaprojektowanie pasa startów i lądowań. Warunki: nachylenie między płaszczyzną lotniska a bocznymi przeszkodami lotniczymi, 1/5 płaszczyzna podejścia do lądowania bez przeszkód lotniczych, 1/20 Schemat przedstawiający warunek 1/5 Schemat przedstawiający warunek 1/20

19 Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Profile lądowiska

20 Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Aby skontrolować Wynikało to zpoprzednią wysokich analizę postanowiono drzew rosnących na ponownie wschód wyznaczyć obszar od tego spełniający warunki wcięcia, które w Wwyniku celu określenia rozporządzenia, naszejprzy analizy obszaru w którym można wykorzystaniu innej metody. dyrekcja szybowiska zaprojektować nowy pas Mianowicie obszar Na podstawie postanowiła wyciąć, startów iaby lądowań, widoczności również wygenerowanych nowo wykorzystaliśmy opcję dostępnej w programie obszarów, zaprojektowany pas w linie widoczności w na MapInfo. Metoda polega kierownictwo całości leżał wewnątrz nakładce Vertical Mapper wyborze kilku punktów (w szybowiska obszaru spełniającego programu Map Info. naszym wypadku trzech zaprojektowało warunkinowy sąsiednich), następnie pas starów i lądowań. Linie rozporządzenia. widoczne na program wizualizuje obszar Był on nieco węższy i obrazie pokazują obszary WNIOSKI widoczny ze wszystkich zwrócony w dla których jestbardziej spełniony punktów (kolor czerwony), kierunku N-S. 1. Dzięki1/20. analizom z warunek dwóch (kolor zaprojektowano nowy pomarańczowy), z pas spełnić Aby wyznaczyć obszar w który można wpasować nowy pas należało pojedynczych punktów (kolor warunki rozporządzenia, mówiącego że boczne przeszkody lotnicze nie mogą 2. Zminimalizowano żółty) oraz obszar wystawać ponad 20 stopni ponad płaszczyznę boczną lotniska. W tymktóry celu obszar lasu, niewidoczny (niebieski). W stworzono sztuczne punkty położonepas o 5startowy m wyżej wodnormalnym wierzchołków drzew oraz należało wyciąć. Warunki jakie musi spełniać płaskim naszych analizach braliśmy Wykorzystując Linie te były prowadzone metodę obszar z punktów widoczności sztucznie wytworzyliśmy wygenerowanych, obszary w dla oddalone od nich ona25obszar m. Prosta przechodząca przez te dwawidać punkty: Warto zwrócić uwagę wewnątrz czerwonego okręgu. w nim, i terenie pod uwagę kolory: czerwony kierunku wszystkich osi starego punktów, pasa. a Ich następnie części w przy kolorze włączonej zielonym przeźroczystości pokazują obszar Przybliżone ukształtowanie terenu w Bezmiechowej wierzchołek drzewa ii lądowań punkt wytworzony, po przecięciu zktórym powierzchnią terenu że pas startów wychodzi poza obszar w mógł być pomarańczowy. spełniający poszczególnych warunki obrazów rozporządzenia, łączyliśmy natomiast skrajne granice częściobszarów czerwone widocznych to obszar wyznaczała punkt graniczny, który spełniał warunek 20 stopni (1/5) o którym zaprojektowany. Po spełniający wczytaniu Różową Przedstawienie z linią obu zaznaczono metod wszystkich widać obszar dużą punktów zbieżność, wewnątrz którego co upewnia nas nie minimum zobszarów warunków. dwóch punktów Miejsce na zmiany poszczególnych koloru, określa zdjęciach. granicę W wyniku obszaru, Na rysunku widać obu metod. Nałożenie NMT nawyniki ortoobraz szybowiska mówi rozporządzenie. Punkty wygenerowane sztucznie Wytworzenie NMT na podstawie połączonych punktów Wczytanie położenia starego pasa Połączenie pomierzonych inowy wygenerowanych pomierzonych przypunktów można słuszności zaprojektować na wykonanej terenie szybowiska. analizy. pas. otrzymaliśmy w którym drugi obszar można w zaprojektować którym można pas zaprojektować startów i lądowań. pas (niebieska linia).

21 Mapy z naniesionymi nowymi pasami startów i lądowań, stworzone dla AOS

22 Serwis internetowy AOS w Bezmiechowej komponent udostępniania danych przestrzennych szybowiska Bezmiechowej w Internecie. Wizualizacja wytworzona z NMT i ortofotomapy uzyskanych z CODGiK, dla obszaru 20 km na 20 km trójwymiarowego zobrazowanie trasy przelotu szybowca, uzyskany na podstawie plików z rejestratora pokładowego szybowca Strona startowa serwisu

23 Podsumowanie pomiar lądowiska technikami GPS RTK oraz skaningiem laserowym wektoryzacja mapy w skali 1:25000 pozyskanie łącznie punktów wygenerowanie modeli szybowiska jak i terenów otaczających AOS stworzenie geowizualizacji wyznaczenie obszaru spełniającego warunki pozwalające na umiejscowienie w nim pasa startowego założenie podstawowej bazy danych GIS

24 Podsumowanie opracowanie numerycznego modelu terenu dla obszaru kilkudziesięciu kilometrów wokół lądowiska na podstawie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zdjęcia z przykładowego symulatora lotów. utworzenie internetowego serwisu map dla AOS Bezmiechowa zaawansowane geowizualizacje 3D (modelowanie budynków, drzew itp.) umieszczenie i testowanie danych w symulatorach lotów

25 Opracowanie wirtualnego modelu terenu szybowiska w Bezmiechowej, jako podstawy Systemu Informacji Przestrzennej Akademickiego Ośrodka Szkolenia Szybowcowego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Julia Maria Chyla. Archeologia. Numer Albumu: 54357

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. Julia Maria Chyla. Archeologia. Numer Albumu: 54357 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Julia Maria Chyla Archeologia Numer Albumu: 54357 ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W ARCHEOLOGII

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 263 15395 Poz. 1572 1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Civil 3D. Mój pierwszy projekt. Opracowanie: Marek Majewski

AutoCAD Civil 3D. Mój pierwszy projekt. Opracowanie: Marek Majewski AutoCAD Civil 3D Mój pierwszy projekt Opracowanie: Marek Majewski Spis treści: I. Wstęp...3 II. Przygotowanie do pracy w AutoCAD Civil 3D...5 1. Interfejs programu...5 2. Obszar narzędzi...10 III. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie dedykowanych nalotów, pozyskanie lotniczych, cyfrowych zdjęć fotogrametrycznych:pionowych (RGB i CIR) oraz ukośnych (RGB), jak również danych wysokościowych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Geodezji Szczegółowej Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Katedra Dróg i Mostów Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych Promotor Dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA Prof.

Bardziej szczegółowo

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl

ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk tel.: (58) 3261888 fax: (58) 3261889 e-mail: office@gdansk.rzgw.gov.pl S IIWZ cc zz. II II II Znak ssp rrawy :: NZ //BKOP --370 --10 //2010 //m jj SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO (LIDAR) ORAZ OPRACOWANIE PRODUKTÓW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO RAILWAY LINE IDENTIFICATION USING AIRBORNE LASER SCANNING

IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO RAILWAY LINE IDENTIFICATION USING AIRBORNE LASER SCANNING DOI: http://dx.doi.org/10.15576/asp.fc/2014.13.4.203 Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 13 (4) 2014, 203 213 IDENTYFIKACJA LINII KOLEJOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LOTNICZEGO SKANINGU LASEROWEGO RAILWAY LINE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

Współczesne funkcje kartografii górniczej

Współczesne funkcje kartografii górniczej Jan Mertas Marian Poniewiera Współczesne funkcje kartografii górniczej słowa kluczowe: numeryczny model złoża, górnicza mapa numeryczna, W niniejszym artykule autorzy starali się odpowiedzied na pytanie

Bardziej szczegółowo

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

METODY NAWIGACJI LASEROWEJ W AUTOMATYCZNIE KIEROWANYCH POJAZDACH TRANSPORTOWYCH

METODY NAWIGACJI LASEROWEJ W AUTOMATYCZNIE KIEROWANYCH POJAZDACH TRANSPORTOWYCH METODY NAWIGACJI LASEROWEJ W AUTOMATYCZNIE KIEROWANYCH POJAZDACH TRANSPORTOWYCH Mirosław ŚMIESZEK 1, Paweł DOBRZAŃSKI 2, Magdalena DOBRZAŃSKA 3 W pracy przedstawiono najczęściej wykorzystywane metody służące

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy

Praca dyplomowa inżynierska. Tomasz Kuśmierczyk. Deskryptory punktów w analizie morfologicznej obrazów trójwymiarowych twarzy Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2009/2010 Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Kuśmierczyk Deskryptory punktów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEWODNICZĄCA KOMISJI NAZW MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH MSWIA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEWODNICZĄCA KOMISJI NAZW MIEJSCOWOŚCI I OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH MSWIA ORGANIZATORZY: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Geodezji i Geoinformatyki POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Komisja Geoinformatyki POLSKA AKADEMIA NAUK Sekcja Kartografii STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii skrypt dla studentów II roku studiów I stopnia kurs: Systemy Informacji Geograficznej program ILWIS prowadzący: D.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU

OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO SYTEMU OCHRONY PORTU Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 187-198 ISBN 978-83-61576-22-8 OPRACOWANIE I WIZUALIZACJA NUMERYCZNYCH MODELI TERENU ORAZ DNA MORSKIEGO DLA POTRZEB GEOINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO

WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO WYBRANE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LASEROWEGO SKANINGU NAZIEMNEGO PAWEŁ STRZELIŃSKI KATEDRA URZĄDZANIA LASU, WYDZIAŁ LEŚNY, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU Wstęp Wdrożenie Systemu Informatycznego Lasów

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Geodezji Szczegółowej (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja i Geoinformatyka (Specjalność)

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD

OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD OKÓLNIK TD nr 137 ISSN 1425-7688 OKÓLNIK TD BIULETYN INFORMACYJNY ODDZIAŁU TELEDETEKCJI I GEOINFORMATYKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO Ukazuje się od 1977 roku Nr 137 Warszawa, 2013.09.11-13 VII

Bardziej szczegółowo

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS)

Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003. Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) Jan Burdziej II rok geografii UMK rok akademicki 2002 / 2003 Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) I. Wstęp Informacja dotycząca obiektów i zjawisk występujących w przestrzeni geograficznej,

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE DANYCH METODĄ SKANINGU LASEROWEGO DLA MODELI 3D OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH GÓRNICTWEM ODKRYWKOWYM

POZYSKIWANIE DANYCH METODĄ SKANINGU LASEROWEGO DLA MODELI 3D OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH GÓRNICTWEM ODKRYWKOWYM POZYSKIWANIE DANYCH METODĄ SKANINGU LASEROWEGO DLA MODELI 3D OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH GÓRNICTWEM ODKRYWKOWYM DATA ACQUISITION BY LASER SCANNING FOR 3D MODELS OF AREAS DEVASTATED BY OPEN-PIT MINING Cezary

Bardziej szczegółowo

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2.

1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Lista referatów 1. Treść Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 Prof. dr hab. Stefan Żynda (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 2. Treść mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 dr Renata

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo