Informator o formach doskonalenia nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o formach doskonalenia nauczycieli"

Transkrypt

1 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli

2 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku Redakcja i korekta: Joanna Banasiak Projekt okładki: studio graficzne Polskich Zakładów Graficznych Redakcja techniczna i skład: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku ul. Gałczyńskiego 26 tel.: do Druk: Polskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o Radom, ul. Orzechowa Informator o formach doskonalenia nauczycieli

3 Dyrekcja Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Wstęp Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Dyrekcja Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Dyrektor Jarosław Zaroń Dyrektor Pionu Doskonalenia i Doradztwa Teresa Makulska Dyrektor Pionu Wsparcia Andrzej Boczek Wstęp Szanowni Państwo, doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji to niezwykle ważne elementy nauczycielskiej rzeczywistości. O ich znaczeniu nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać intensywność tego procesu wymuszają wyzwania pojawiające się przed polską oświatą. Aby tym wyzwaniom sprostać, niezbędne jest poszukiwanie twórczych inspiracji, poznawanie najnowszych osiągnięć dydaktyk przedmiotowych oraz innowacyjnych rozwiązań metodycznych. Pragniemy być Państwa partnerem na drodze osobistego i zawodowego rozwoju. Oferta doskonalenia, którą prezentujemy została oparta na rzetelnej diagnozie potrzeb nauczycieli przeprowadzonej przez naszą placówkę oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Przygotowały ją zespoły problemowe złożone z nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych wszystkich wydziałów Centrum oraz zaproszonych do współpracy pracowników naukowych wyższych uczelni, trenerów i edukatorów. Mazowiecka oświata stoi przed niepowtarzalną szansą rozwoju dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Przygotowujemy projekty, dzięki którym nauczyciele i uczniowie będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w interesujących przedsięwzięciach edukacyjnych. Wśród naszych propozycji znajduje się także bogaty wybór projektów realizowanych wspólnie z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i ośrodkami naukowymi, w tym również zagranicznymi. Ich pełen opis dostępny jest na stronie internetowej: Od 2007 roku MSCDN posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Traktujemy ją nie tylko jako wyróżnienie i dowód zaufania, ale również wyzwanie i zobowiązanie do utrzymywania jakości oferowanych przez nas usług edukacyjnych. Zapraszamy Państwa do korzystania z nich, a także do podejmowania wspólnych działań na rzecz mazowieckiej oświaty. Jarosław Zaroń Dyrektor MSCDN

4 Spis treści Spis treści Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Zasady organizacji szkoleń Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Zasady organizacji szkoleń 1. Dyrekcja Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wstęp Zasady organizacji szkoleń Pracownicy Wydziału w Płocku MSCDN Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły/placówki oświatowej Rozwój zawodowy nauczyciela Wychowanie, opieka, profilaktyka Specjalne potrzeby edukacyjne Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze Edukacja matematyczno-przyrodnicza Informatyka i technologia informacyjna Edukacja zawodowa, przedsiębiorczość Edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne Języki obce Plastyka, muzyka, technika Religia, etyka Biblioteka w szkole Kursy kwalifikacyjne, kursy nadające uprawnienia, studia podyplomowe Przewodnik nauczyciela Zgłoszenia na formy należy dokonać na kartach zgłoszenia dostępnych w Informatorze lub na stronie internetowej Wydziału. 2. O rezygnacji z udziału w szkoleniu lub chęci uczestniczenia w nim w innym terminie należy powiadomić organizatora telefoniczne lub drogą elektroniczną. 3. O zakwalifikowaniu na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń. 4. W przypadku niskiej frekwencji (mniej niż 15 osób) zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć i gwarantujemy zwrot dokonanej wpłaty. 5. Za szkolenia rad pedagogicznych pobieramy odpłatność w wysokości 100 zł/godz. za jedną grupę, bez względu na porozumienia zawarte z JST. Wielkość grupy uzależniona jest od rodzaju szkolenia. Przy zamówieniach co najmniej 20-godzinnego szkolenia lub cyklu szkoleń odpłatność wynosi 70 zł/godz. za jedną grupę. 6. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu formy jest określona przez prowadzącego frekwencja. Nie wydajemy zaświadczeń o częściowym uczestnictwie w formach doskonalenia. 7. Faktura zostanie wystawiona na osobę lub placówkę podaną na przelewie. 8. Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, których organy prowadzące zawarły z porozumienie, dotyczące przekazania Wydziałowi zadań z zakresu doradztwa metodycznego lub refundowania kosztów organizacji form doskonalenia ponoszą jedynie 1/3 kosztów szkolenia.

5 Zasady organizacji szkoleń Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Zniżka w odpłatności nie dotyczy form z obszaru rozwój zawodowy nauczyciela oraz kursów: kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia, instruktorskich i studiów podyplomowych, a także wszystkich form wyjazdowych, które na prośbę zamawiającego odbywają się poza siedzibą. Pracownicy Wydziału w Płocku MSCDN Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Pracownicy Wydziału w Płocku MSCDN Zasady organizacji szkoleń online po wybraniu kursu z oferty należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wnieść opłatę, następnie wysłać zgłoszenie i kopię potwierdzenia wpłaty do kierownika formy w danym Wydziale MSCDN, uczestnik otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło przesłane drogą mailową), skąd pobiera lekcje, konsultacje z nauczycielem prowadzącym kurs uczestnicy prowadzą drogą elektroniczną, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli po spełnieniu warunków zaliczenia określonych dla danego kursu, termin rozpoczęcia zostanie ustalony przez kierownika kursu. Kierownik Wydziału Grzegorz Skwarna tel.: do 68 Zastępca Kierownika Wydziału Joanna Banasiak tel.: do 68 Kierownik Pionu Wsparcia Renata Grzywna tel.: do 68 wew. 114 Agnieszka Dłużniewska nauczyciel konsultant ds. psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole tel.: do 68 wew. 115 Aneta Gładys nauczyciel konsultant ds. języków obcych tel.: do 68 wew. 116 Andrzej Głowacki nauczyciel konsultant ds. psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole tel.: do 68 wew. 115

6 10 Pracownicy Wydziału w Płocku MSCDN Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Pracownicy Wydziału w Płocku MSCDN Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Ewa Jancewicz nauczyciel konsultant ds. religii tel.: do 68 wew. 126 Marian Kuć nauczyciel konsultant ds. edukacji informatycznej, zawodowej i nowoczesnych technik nauczania tel.: do 68 wew. 119 Marzenna Kuć nauczyciel konsultant ds. matematyki i fizyki tel.: do 68 wew. 122 Elżbieta Lemańska nauczyciel konsultant ds. psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole tel.: do 68 wew. 115 Irena Nyckowska nauczyciel konsultant ds. diagnozy i ewaluacji tel.: do 68 wew. 120 Bogumiła Ogrodowczyk nauczyciel konsultant ds. kształcenia zintegrowanego tel.: do 68 wew. 124 Anna Pniewska nauczyciel konsultant ds. wychowania przedszkolnego tel.: do 68 wew. 124 Joanna Pocałuń nauczyciel konsultant ds. biologii, chemii, ekologii, geografii i przyrody tel.: do 68 wew. 117 Janina Puzia nauczyciel konsultant ds. rozwoju zawodowego nauczycieli tel.: do 68 wew. 126 Maria Skubiszewska-Gójska nauczyciel konsultant ds. oświatowej kadry kierowniczej tel.: do 68 wew. 125 Anna Stachowicz nauczyciel konsultant ds. edukacji humanistycznej tel.: do 68 wew. 123 Marianna Zalewska nauczyciel konsultant ds. muzyki, plastyki, wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych tel.: do 68 wew. 118 Michał Tkaczyk informatyk, administrator platformy edukacyjnej tel do 68 wew. 132 Sekretariat szkoleń Edyta Chociemska informacja o formach doskonalenia tel do 68 wew. 128 Katarzyna Suchwałko umowy, faktury tel do 68 wew. 127 Sekretariat Wydziału Hanna Pypczyńska, Patrycja Wierzbicka tel do 68 wew. 111

7 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Formy doskonalenia nauczycieli

8 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły/placówki oświatowej Szkoła menedżerów oświaty seminarium dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych I. Zarządzanie strategiczne. Wybór i budowanie strategii organizacji. II. Różne modele zarządzania organizacją w XXI wieku. III. Marketingowe zarządzanie szkołą/placówką oświatową. IV. Nowa rola dyrektora w szkole/placówce oświatowej. V. Zarządzanie kryzysem w szkole/placówce oświatowej. VI. Realizacja funkcji wychowawczej w zarządzaniu szkołą. VII. Zarządzanie oświatą polską w świetle postanowień Unii Europejskiej. VIII. Badania oświatowe a zarządzanie szkołą. bezpłatnie kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: nauczyciele konsultanci, edukatorzy zewnętrzni liczba godz.: 30 kod: P-B014

9 16 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Akademia Młodego Dyrektora (projekt realizowany na zamówienie JST) Skuteczne formy promocji szkoły/placówki oświatowej liczba godz.: 60 kod: P-B013 nowo powołani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych I. Rola organu prowadzącego w pracy dyrektora szkoły. II. Sposoby rozwiązywania konfliktów w radzie pedagogicznej negocjacje, mediacje. III. Realizacja funkcji wychowawczej w szkole. IV. Kodeks postępowania administracyjnego w pracy dyrektora szkoły. V. Jak przygotować szkołę do kontroli zewnętrznej? VI. Czy o jakości szkoły świadczą wyniki sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego? VII. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w świetle nowego rozporządzenia. VIII. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. IX. Polityka finansowa w szkole. X. Zamówienia publiczne w szkole. XI. Kancelaria szkolna i jej znaczenie w pracy dyrektora. XII. Rola dyrektora szkoły/przedszkola w rozwoju i awansie zawodowym nauczyciela. zgodnie z umową z JST kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: nauczyciele konsultanci, edukatorzy zewnętrzni Funkcja statutu w życiu szkoły/placówki seminarium liczba godz.: 8 kod: P-B015 dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych I. Podstawy prawne tworzenia statutu szkoły funkcje ramowego statutu szkoły. II. Procedura nadawania statutu i uchwalania zmian. III. Co powinien zawierać statut szkoły? przegląd aktów prawnych. IV. Omówienie wybranych rozdziałów statutu. bezpłatnie kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: Maria Skubiszewska-Gójska seminarium dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych kierownik szkolenia: realizatorzy: bezpłatnie Maria Skubiszewska-Gójska nauczyciel konsultant Efektywne metody sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych I. Istota nadzoru pedagogicznego. II. Organizacja i planowanie nadzoru pedagogicznego w szkole/placówce. III. Metody realizacji działań wynikających z funkcji diagnostyczno-oceniającej. IV. Metody realizacji działań wynikających z funkcji wspomagającej. bezpłatnie kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: nauczyciele konsultanci liczba godz.: 6 kod: P-B005 liczba godz.: 15 kod: P-B017

10 18 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Hospitacja formą działalności diagnostyczno-oceniającej Pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty edukacyjne liczba godz.: 12 kod: P-B188 dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych I. Podstawy prawne hospitacji. II. Funkcje i rodzaje hospitacji. III. Hospitacja diagnozująca i jej miejsce w pracy szkoły/placówki. IV. Procedura i dokumentowanie hospitacji. V. Informacja zwrotna w procesie hospitacyjnym. bezpłatnie kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: Maria Skubiszewska-Gójska liczba godz.: 15 kod: P-B016 dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, pracownicy samorządowi ds. oświaty, wizytatorzy I. Programy edukacyjne Unii Europejskiej. II. Jak korzystać ze środków Unii Europejskiej. III. Procedura wypełniania wniosków. kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: edukator zewnętrzny Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły/placówki oświatowej liczba godz.: 12 kod: P-B298 dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele I. Czym jest ocenianie? II. Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela. III. Procedury obowiązujące przy ocenie pracy. IV. Sposoby gromadzenia informacji o pracy nauczycieli. V. Redagowanie tekstu oceny. VI. Ocena dorobku zawodowego a ocena pracy. VII. Prawa ocenianego i oceniającego. bezpłatnie kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: Maria Skubiszewska-Gójska Przygotowanie do realizacji europejskich projektów edukacyjnych w programie LLP liczba godz.: 20 kod: P-B044 nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zainteresowani koordynowaniem międzynarodowego projektu edukacyjnego I. Koncepcja uczenia się przez całe życie. II. Cele, założenia, struktura programu LLP ze szczególnym uwzględnieniem programu Comenius. III. Poszukiwanie partnerów. IV. Tworzenie europejskich projektów edukacyjnych. V. Zasady i procedury aplikacyjne. VI. Ewaluacja w projektach programu Comenius. kierownik szkolenia: Aneta Gładys realizatorzy: nauczyciele konsultanci, przedstawiciel Agencji Narodowej Programu Socrates

11 20 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Edukacyjna wartość dodana liczba godz.: 15 kod: P-B021 nauczyciele wszystkich typów szkół I. Zastosowanie statystyki ilościowej do określenia zależności wyników testowania. II. Wyznaczenie edukacyjnej wartości dodanej. III. Interpretacja edukacyjnej wartości dodanej. Zastosowanie przedziałów ufności edukacyjnej wartości dodanej. kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: doradcy metodyczni Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Rozwój zawodowy nauczyciela Nauczyciel na starcie (projekt realizowany na zamówienie JST) 21 Prawa człowieka w obywatelskiej szkole liczba godz.: 10 kod: P-B189 dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, delegowani nauczyciele I. Prawa i wolności człowieka. II. Historia praw człowieka. III. Demokracja a prawa człowieka. IV. ABC uczenia o prawach człowieka. Prezentacja scenariuszy zajęć na temat wybranych praw człowieka. 42 zł kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: edukator zewnętrzny liczba godz.: 100 kod: P-P067 nauczyciele różnych typów szkół o stażu pracy pedagogicznej 0-3 lata I. Budowanie relacji z uczniem. II. Prawa i obowiązki nauczyciela. III. Programowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela. IV. Skuteczne wychowanie. V. Praca z klasą jako grupą. VI. Strategia nauczania aktywnego. VII. Planowanie pracy wychowawczej w klasie. VIII. Współpraca z rodzicami w procesie nauczania i wychowania. zgodnie z umową z JST X 2008 V 2009 kierownik szkolenia: Maria Skubiszewska-Gójska realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

12 22 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Podstawy prawa oświatowego Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty liczba godz.: 20 kod: P-P062 nauczyciele stażyści, kontraktowi, inni zainteresowani I. Prawo jako system norm. Podstawy prawne zawodu nauczyciela prawa i obowiązki nauczyciela. II. Akty prawne regulujące organizację pracy nauczyciela i szkoły. III. Akty prawne regulujące działalność dydaktyczną nauczyciela. IV. Akty prawne regulujące działalność opiekuńczo-wychowawczą nauczyciela. kierownik szkolenia: Janina Puzia realizatorzy: nauczyciele konsultanci nauczyciele stażyści I. System awansu zawodowego nauczyciela w świetle prawa. II. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. III. Sporządzanie sprawozdania za okres stażu. IV. Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. kierownik szkolenia: Janina Puzia realizatorzy: Janina Puzia liczba godz.: 15 kod: P-P064 Opiekun stażu liczba godz.: 20 kod: P-P063 nauczyciele dyplomowani, mianowani I. Rola opiekuna stażu. II. Komunikacja społeczna w relacjach opiekun-podopieczny. III. Przepisy prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. IV. Rozwój a awans zawodowy, planowanie rozwoju nauczyciela rozpoczynającego pracę. V. Sposoby wspomagania rozwoju zawodowego nauczyciela. VI. Obserwacja zajęć jako element podnoszenia jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej. VII. Projektowanie oceny dorobku zawodowego. kierownik szkolenia: Janina Puzia realizatorzy: Janina Puzia Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego liczba godz.: 15 kod: P-P065 nauczyciele kontraktowi I. System awansu zawodowego w świetle prawa. II. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego. III. Sporządzanie sprawozdania za okres stażu. IV. Prezentacja dorobku zawodowego. kierownik szkolenia: Janina Puzia realizatorzy: Janina Puzia

13 24 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego Studium przypadku jako metoda badań pedagogicznych nauczyciele mianowani I. Planowanie rozwoju zawodowego. II. Dokumentowanie dorobku zawodowego. III. Profesjonalizm nauczyciela. kierownik szkolenia: Janina Puzia realizatorzy: Janina Puzia liczba godz.: 15 kod: P-P066 liczba godz.: 10 kod: P-P192 nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego I. Identyfikacja problemu edukacyjnego, wychowawczego lub opiekuńczego. II. Dynamika rozwoju problemu zjawiska. III. Znaczenie problemu. IV. Prognoza negatywna i pozytywna. V. Działania terapeutyczne i zapobiegawcze służące rozwiązaniu problemu. VI. Skutki oddziaływań i ich efekty. 42 zł kierownik szkolenia: Janina Puzia realizatorzy: Janina Puzia Jak dokumentować dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego liczba godz.: 5 kod: P-P193 nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego I. Analiza wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. II. Formy dokumentacji potwierdzające dorobek zawodowy związany z realizacją zadań podjętych przez nauczyciela. III. Ocena i prezentacja dorobku zawodowego. 21 zł kierownik szkolenia: Janina Puzia realizatorzy: Janina Puzia

14 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Wychowanie, opieka, profilaktyka Rozwiązywanie konfliktów w szkole nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek liczba godz.: 20 kod: P-L105 I. Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole. II. Źródła, rodzaje i strony konfliktów szkolnych. III. Porozumiewanie się w szkole jako istotny element tworzenia lub zapobiegania sytuacjom konfliktowym. IV. Sposoby rozwiązywania konfliktów. V. Procedury negocjacyjne i mediacyjne w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły. kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Marzenna Czarnecka

15 28 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Kompetencje wychowawcze nauczyciela liczba godz.: 20 kod: P-L106 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Współczesne koncepcje i modele wychowania. II. Typologia postaw wychowawczych. III. Strategie rozwiązywania problemów wychowawczych w relacjach z uczniami i rodzicami. IV. Skuteczne metody oddziaływań wychowawczych. V. Osobowość nauczyciela a jego skuteczność wychowawcza. kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Andrzej Głowacki, Wiesława Rutkowska, Grażyna Rybicka Wspieranie przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Współzależność szkoły i rodziny. II. Sposoby motywowania rodziców do współpracy ze szkołą. III. Budowanie systemu współpracy z rodzicami. kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Grażyna Rybicka, Wiesława Rutkowska liczba godz.: 15 kod: P-L108 Sztuka motywowania gwarancją sukcesu liczba godz.: 10 kod: P-L107 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Rola motywacji w procesie nauczania. II. Motywowanie jako zaspokajanie potrzeb ucznia i nauczyciela. III. Osoba nauczyciela w procesie motywowania. 42 zł kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Grażyna Rybicka Przeciwdziałanie zjawiskom: agresji, dyskryminacji, przemocy, wykluczenia liczba godz.: 20 kod: P-L109 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Diagnozowanie zjawiska agresji. Rodzaje agresji. II. Źródła agresji w szkole. III. Umiejętności prospołeczne ważne w radzeniu sobie z agresją. IV. Szkolny system przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji, agresji, wykluczeniu. kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Andrzej Głowacki, Grażyna Rybicka, Wiesława Rutkowska

16 30 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Wychowanie patriotyczne w szkole liczba godz.: 10 kod: P-L110 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Współczesne rozumienie patriotyzmu. II. Kształtowanie tożsamości narodowej. 42 zł kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: Ewa Księżakowska, Zbigniew Puchalski, Elżbieta Szczepańska Świetlica miejscem wychowania dzieci i młodzieży nauczyciele, wychowawcy świetlic liczba godz.: 25 kod: P-L112 I. Planowanie pracy w świetlicy szkolnej. II. Praca z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze i mającymi trudności w nauce. III. Metody i formy pracy z grupą wychowawczą. IV. Kształtowanie wśród wychowanków poczucia własnej wartości. 102 zł kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: nauczyciel konsultant Uczeń zagrożony uzależnieniem liczba godz.: 20 kod: P-L111 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem. II. Mechanizm powstawania uzależnienia. III. Konsekwencje używania środków psychoaktywnych. IV. Zasady postępowania wobec ucznia zagrożonego uzależnieniem. V. Formy pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem. kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Ewa Książek-Kubisiak Trudności wychowawcze w gimnazjum i sposoby radzenia sobie z nimi liczba godz.: 10 kod: P-L113 nauczyciele gimnazjów I. Kłopoty wychowawcze w gimnazjum. II. Jak rozwiązywać trudne sytuacje z uczniem. 42 zł kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Wiesława Rutkowska, Ewa Książek-Kubisiak

17 32 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Praca z klasą jako grupą Twórcze działania w świetlicy liczba godz.: 10 kod: P-L203 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Metody i techniki pracy wychowawczej z grupą. Warunki tworzenia udanej grupy. II. Komunikacja z grupą. Style kierowania grupą. III. Motywowanie grupy do działania. 42 zł kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: dr Agnieszka Dłużniewska, Grażyna Rybicka nauczyciele, wychowawcy świetlic I. Odkrywanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. II. Metody pracy wpływające na rozwój uzdolnień (elementy pedagogiki zabawy, treningu twórczości, arteterapii). kierownik szkolenia: realizatorzy: 42 zł Andrzej Głowacki Elżbieta Lemańska, Marzenna Czarnecka liczba godz.: 10 kod: P-L205 Przyczyny i konsekwencje negatywnych zachowań uczniów liczba godz.: 20 kod: P-L204 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Negatywne zachowania uczniów. II. Analiza zachowań zakłócających przebieg lekcji. III. Sposoby reagowania nauczyciela na zachowania problemowe. IV. Postępowanie nauczyciela z uczniem podczas lekcji i poza lekcją. V. Działania wzmacniające pozytywną postawę ucznia. kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Wiesława Rutkowska, Grażyna Rybicka Błąd wychowawczy nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Czynniki wpływające na dynamikę procesu wychowania. II. Identyfikacja błędu wychowawczego. III. Uwarunkowania powstawania błędów w wychowaniu. Klasyfikacja błędów. IV. Osobowość nauczyciela jako źródło błędów. V. Autopercepcja błędów wychowawczych. VI. Umiejętności wychowawcze pozwalające marginalizować wpływ błędów. kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Andrzej Głowacki, Grażyna Rybicka liczba godz.: 15 kod: P-L206

18 34 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Realizacja i ewaluacja szkolnego programu profilaktyki Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze liczba godz.: 15 kod: P-L207 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Podstawy prawne działań profilaktycznych. II. Rozpoznawanie realnych zagrożeń i problemów występujących w szkole. III. Podejmowanie działań profilaktycznych i stosowanie właściwych procedur postępowania. IV. Ewaluacja realizowanego programu. kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Andrzej Głowacki, Grażyna Rybicka liczba godz.: 25 kod: P-L212 nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, pedagodzy szkolni, wychowawcy internatów I. Biologiczne i społeczne przyczyny zaburzonych zachowań. II. Przezwyciężanie trudności wychowawczych poprzez prawidłową komunikację. III. Stopniowanie oczekiwań i wymagań, motywująca pochwała. IV. Zawieranie umów i kontraktów. V. Praca z dzieckiem nadpobudliwym. 102 zł kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Wiesława Rutkowska Zachowania asertywne jako alternatywa zachowań agresywnych i uległych liczba godz.: 20 kod: P-L209 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Zachowania agresywne, uległe ich rodzaje i przyczyny. II. Sposoby wyrażania asertywności. III. Rozwijanie umiejętności postawy asertywnej w relacjach z ludźmi. kierownik szkolenia: Andrzej Głowacki realizatorzy: Jadwiga Zduńczyk

19 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Specjalne potrzeby edukacyjne Praca z uczniem zdolnym nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Diagnoza uczniów uzdolnionych. II. Wokół zdolności i twórczości metody i techniki pracy. III. Tworzenie i ewaluacja indywidualnych programów pracy. IV. Kompetencje zawodowe nauczyciela pracującego z uczniem zdolnym. kierownik szkolenia: Elżbieta Lemańska realizatorzy: Elżbieta Lemańska liczba godz.: 20 kod: P-M115

20 38 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Dziecko z ryzyka dysleksji jak rozpoznawać i jak mu pomóc Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej liczba godz.: 15 kod: P-M117 nauczyciele wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego I. Wczesna diagnoza dzieci z ryzyka dysleksji. II. Usprawnianie deficytów rozwojowych. III. Tworzenie środowiska wspierającego. kierownik szkolenia: Elżbieta Lemańska realizatorzy: Elżbieta Lemańska nauczyciele szkół ogólnodostępnych i integracyjnych liczba godz.: 15 kod: P-M119 I. Potrzeby specjalne uczniów a zadania szkoły. II. Zasady pracy wychowawczej. III. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty oceniania dziecka niepełnosprawnego. IV. Współpraca z rodzicami. kierownik szkolenia: dr Agnieszka Dłużniewska realizatorzy: dr Agnieszka Dłużniewska, Renata Kapciuch, Józef Mróz Wspieranie ucznia z dysleksją w procesie edukacyjnym liczba godz.: 15 kod: P-M118 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Omówienie specyficznych trudności w zakresie techniki czytania i pisania. II. Metody przezwyciężania trudności ucznia. III. Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem z dysleksją. kierownik szkolenia: Elżbieta Lemańska realizatorzy: Elżbieta Lemańska Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych liczba godz.: 20 kod: P-M120 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi I. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia z różnymi rodzajami niepełnosprawności. II. Zasady konstruowania programu terapeutyczno-edukacyjnego. III. Dobór metod, form i środków do indywidualnych potrzeb dziecka. IV. Ocena postępów dziecka. kierownik szkolenia: dr Agnieszka Dłużniewska realizatorzy: dr Agnieszka Dłużniewska, Renata Kapciuch, Józef Mróz, Agnieszka Zielińska-Graf

21 40 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Podstawy logopedii w procesie wspierania dziecka w nabywaniu umiejętności szkolnych Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie liczba godz.: 20 kod: P-M121 nauczyciele klas zerowych i kształcenia zintegrowanego I. Rola percepcji słuchowej w procesie kształtowania się mowy i nabywania umiejętności szkolnych. II. Klasyfikacja głosek języka polskiego. III. Rozpoznawanie błędów w czytaniu i pisaniu jako konsekwencji dysfunkcji analizatora słuchowego. IV. Sposoby pracy z dzieckiem. kierownik szkolenia: dr Agnieszka Dłużniewska realizatorzy: dr Agnieszka Dłużniewska nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek liczba godz.: 20 kod: P-M124 I. Charakterystyka ucznia niepełnosprawnego intelektualnie. II. Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. III. Metody i techniki pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. IV. Rola środków dydaktycznych w nauczaniu niepełnosprawnych intelektualnie. kierownik szkolenia: dr Agnieszka Dłużniewska realizatorzy: Renata Kapciuch, Józef Mróz Jak mogę pomóc? realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych liczba godz.: 10 kod: P-M122 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Podstawy prawne wydawania opinii i orzeczeń oraz realizacji zaleceń. II. Analiza opinii i orzeczeń wyjaśnienie terminów. III. Sposoby realizacji zaleceń poradni. IV. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji wskazań poradni. 42 zł kierownik szkolenia: dr Agnieszka Dłużniewska realizatorzy: dr Agnieszka Dłużniewska, Agnieszka Zielińska-Graf, Renata Kapciuch Organizacja pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo liczba godz.: 10 kod: P-M125 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Czym jest, a czym nie jest nadpobudliwość psychoruchowa. II. Przyczyny powstawania ADHD. III. Charakterystyka dziecka z ADHD. 42 zł kierownik szkolenia: Elżbieta Lemańska realizatorzy: Bożena Stawiska-Kapela, Jadwiga Zduńczyk

22 42 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Praca z dzieckiem autystycznym nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Charakterystyka symptomów występujących w autyzmie. II. Metody stosowane w pracy z dzieckiem autystycznym. III. Wspieranie rodziny dziecka z autyzmem. kierownik szkolenia: dr Agnieszka Dłużniewska realizatorzy: Renata Kapciuch, Józef Mróz liczba godz.: 15 kod: P-M197 Metoda integracji sensorycznej w pracy z uczniami liczba godz.: 10 kod: P-M201 nauczyciele i wychowawcy szkół specjalnych i ogólnodostępnych I. Rozpoznawanie symptomów świadczących o ryzyku zaburzeń integracji sensorycznej. II. Wykorzystanie technik SI w oddziaływaniach wychowawczych. III. SI w rewalidacji indywidualnej i podczas zajęć lekcyjnych. 42 zł kierownik szkolenia: dr Agnieszka Dłużniewska realizatorzy: Wiesława Rutkowska Diagnozowanie i korygowanie zaburzeń zachowania uczniów i wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie liczba godz.: 15 kod: P-M200 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek I. Metody i narzędzia diagnozowania wychowawczego. II. Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym z zaburzeniami zachowania. III. Ćwiczenia z zakresu socjoterapii, pedagogiki zabawy, arteterapii oraz relaksacji korygujące zaburzenia zachowania. kierownik szkolenia: dr Agnieszka Dłużniewska realizatorzy: Wiesława Rutkowska Prezentacja wybranych elementów metody P. Dennisona w powiązaniu z tańcami w kręgu liczba godz.: 15 kod: P-M313 nauczyciele przedszkoli i kształcenia zintegrowanego, pedagodzy i psycholodzy szkolni I. Teoretyczne podstawy metody P. Dennisona. II. Konstruowanie programów ćwiczeń stymulujących określone funkcje psychiczne. III. Prezentacja wybranych tańców w kręgu w kontekście metody P. Dennisona. kierownik szkolenia: Elżbieta Lemańska realizatorzy: Elżbieta Lemańska

23 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane Wspieranie naturalnego rozwoju wychowanka liczba godz.: 15 kod: P-E239 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego I. Zapoznanie z wybranymi metodami wspierającymi rozwój dziecka. II. Konstruowanie scenariuszy i przeprowadzanie symulacji. kierownik szkolenia: Anna Pniewska realizatorzy: dr Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak

24 46 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok W kręgu baśni i poezji wykorzystanie literatury w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka liczba godz.: 15 kod: P-E098 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, inne osoby pracujące z dziećmi w wieku 3-10 lat I. Literatura dla dzieci. II. Wartości poznawcze, dydaktyczne i estetyczne tekstów literatury dziecięcej. III. Analiza wybranych utworów literackich. IV. Animacja czytelnicza i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. kierownik szkolenia: Anna Pniewska realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści Zabawy muzyczno-taneczne w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym liczba godz.: 12 kod: P-E100 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, inne osoby pracujące z dziećmi w wieku 3-10 lat I. Muzykowanie jako integracja śpiewu i gry na instrumentach. II. Improwizacja a twórczość muzyczna. III. Ruch przy muzyce z elementami relaksacji. IV. Tańce i pląsy w przedszkolu i w szkole. 48 zł kierownik szkolenia: Anna Pniewska realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści Drama cz. I i cz. II liczba godz.: 2 x 20 kod: P-E099 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, inne osoby pracujące z dziećmi w wieku 3-10 lat CZĘŚĆ I I. Wybrane zagadnienia z teorii dramy. II. Techniki dramy i ich zastosowanie w pracy z tekstem literackim. III. Drama w procesie społeczno-wychowawczym. IV. Scenariusze zajęć prowadzonych metodą dramy. CZĘŚĆ II I. Zastosowanie metody dramy w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym techniki, strategie i konwencje dramy. II. Wykorzystanie dramy w pracy z tekstem literackim. III. Dramowe interpretacje baśni tworzenie roli. IV. Rozwiązywanie problemów wychowawczych metodą dramy. + kierownik szkolenia: Bogumiła Ogrodowczyk realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści Praca metodą projektu liczba godz.: 10 kod: P-E101 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, inne osoby pracujące z dziećmi w wieku 3-10 lat I. Metoda projektu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym istota metody, etapy wprowadzania. II. Projektowanie sytuacji edukacyjnych. III. Ewaluacja w projekcie edukacyjnym. IV. Przykłady projektów realizowanych w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym. 42 zł kierownik szkolenia: Bogumiła Ogrodowczyk realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści

25 48 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Diagnoza pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym Metody pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się liczba godz.: 20 kod: P-E102 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, inne osoby pracujące z dziećmi w wieku 3-10 lat I. Zakres i istota diagnozy pedagogicznej. II. Narzędzia i warsztat diagnostyczny nauczyciela. III. Planowanie terapii i działań wspomagających. kierownik szkolenia: Bogumiła Ogrodowczyk realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści liczba godz.: 20 kod: P-E104 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, inne osoby pracujące z dziećmi w wieku 3-10 lat I. Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się. II. Planowanie pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. III. Metody, techniki i systemy terapeutyczne w terapii pedagogicznej. IV. Wykorzystanie programów multimedialnych w indywidualnej pracy z dzieckiem. kierownik szkolenia: Bogumiła Ogrodowczyk realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści Praca z dzieckiem zdolnym w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym liczba godz.: 10 kod: P-E245 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, inne osoby pracujące z dziećmi w wieku 3-10 lat I. Zdolny czy uzdolniony charakterystyka dziecka. II. Narzędzia diagnozujące identyfikacja zdolności. III. Planowanie i projektowanie sytuacji edukacyjnych rozwijających zdolności. IV. Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym. 42 zł kierownik szkolenia: Bogumiła Ogrodowczyk realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści Wspieranie twórczości plastycznej dzieci liczba godz.: 10 kod: P-E130 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, inne osoby pracujące z dziećmi w wieku 3-10 lat I. Planowanie i organizacja działań twórczych, dostosowanie ich do potrzeb i możliwości dzieci. II. Różne formy i techniki plastyczne. III. Warsztat pracy nauczyciela. 48 zł kierownik szkolenia: Bogumiła Ogrodowczyk realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści

26 50 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Wspieranie rozwoju twórczości plastycznej dziecka Papierowe układanki origami z koła, kwadratu i prostokąta liczba godz.: 20 kod: P-E234 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego I. Historia japońskich układanek z papieru sztuka origami. II. Podstawowe reguły składania form z koła, kwadratu i prostokąta. III. Kompozycje płaskie i przestrzenne związane z porami roku i różną tematyką świąteczną. kierownik szkolenia: Bogumiła Ogrodowczyk realizatorzy: Beata Lewandowska Papiernik, czyli kreatywne zajęcia z wykorzystaniem papieru nauczyciele wychowania przedszkolnego I. Zabawy eksploracyjne z wykorzystaniem różnych rodzajów papieru. II. Prezentacja techniki origami baje oraz origami story. III. Ćwiczenia praktyczne, oglądanie zajęć Bajka o koźlątkach. IV. Układanie scenariuszy zajęć praca w grupach. V. Prezentacja literatury. Dyskusja. 42 zł kierownik szkolenia: Anna Pniewska realizatorzy: Agnieszka Strześniewska liczba godz.: 10 kod: P-E236 Wspomaganie rozwoju dzieci najmłodszych w przedszkolu liczba godz.: 15 kod: P-E235 nauczyciele wychowania przedszkolnego I. Charakterystyka dzieci w młodszym wieku przedszkolnym w świetle literatury. II. Wspomaganie rozwoju dzieci 3-4-letnich wg programu prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. III. Tworzenie programu adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich. IV. Przykłady zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem: zabaw integracyjnych i pląsów dla najmłodszych, masażyków dla 3-4-latków. V. Oglądanie przykładowych zajęć dla dzieci 3-letnich z wykorzystaniem elementów metody Dennisona. VI. Układanie scenariuszy zajęć przez uczestników warsztatów. kierownik szkolenia: Anna Pniewska realizatorzy: Agnieszka Strześniewska Przedszkolak działa i eksperymentuje liczba godz.: 20 kod: P-E237 nauczyciele wychowania przedszkolnego I. Wiedza o zjawiskach fizycznych a możliwości percepcyjne dziecka w wieku przedszkolnym. II. Prawidłowa organizacja zajęć badawczych: metody pracy środki dydaktyczne zakresy tematyczne. III. Przykładowe propozycje rozwiązań metodycznych omówienie scenariuszy zajęć. IV. Prezentacja zajęć w grupie dzieci pięcioletnich oraz sześcioletnich. V. Ćwiczenia praktyczne. Praca własna uczestników opracowanie scenariuszy zajęć. kierownik szkolenia: Anna Pniewska realizatorzy: Agnieszka Strześniewska

27 52 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Doświadczenia fizyczne sposobem poznania ciekawostek najbliższego otoczenia liczba godz.: 15 kod: P-E238 nauczyciele kształcenia zintegrowanego I. Obserwacja przeprowadzanych doświadczeń fizycznych. II. Analiza i interpretacja. III. Opracowywanie konspektów zajęć. IV. Samodzielne przeprowadzanie doświadczeń. kierownik szkolenia: Anna Pniewska realizatorzy: dr Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak, Leszek Iskrzak Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze 53 Ćwiczenia językowo-graficzne wokół czterech pór roku liczba godz.: 20 kod: P-E240 nauczyciele wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego I. Problemy teoretyczne. II. Prezentacja ćwiczeń wraz z interpretacją. III. Projektowanie ćwiczeń. kierownik szkolenia: Anna Pniewska realizatorzy: dr Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak Edukacja filozoficzna w szkole charakter i specyfika seminarium nauczyciele filozofii i przedmiotów humanistycznych liczba godz.: 9 kod: P-F136 I. Filozofia jako poszukiwanie mądrości. II. Ostateczny charakter filozoficznego poznania rzeczywistości. III. Rola edukacji filozoficznej w nauczaniu. 36 zł kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: Hanna Diduszko prezes Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis

28 54 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Konteksty filozoficzne lekcji języka polskiego liczba godz.: 15 kod: P-F133 nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych I. Związki filozofów z kulturą danej epoki historycznoliterackiej. II. Filozofowie pisarze, specyfika ich dzieł. III. Sposoby czytania tekstu filozoficznego. IV. Tekst filozoficzny jako kontekst tekstu literackiego. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: doradcy metodyczni, pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół Filozofii KERYX oraz Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego liczba godz.: 15 kod: P-F140 nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów I. Struktura dzieła filmowego: podstawowe pojęcia języka filmu; język filmu a język literatury. II. Gatunki filmowe a gatunki literackie. III. Związki literatury z filmem; pojęcie adaptacji filmowej i ekranizacji filmowej; z historii adaptacji filmowych. IV. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem adaptacji filmowych omawianych w szkole utworów literackich. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: Elżbieta Szczepańska Edukacja dziennikarska narzędzia publicystyczne w nauczaniu przedmiotowym i pozalekcyjnym nauczyciele przedmiotów humanistycznych liczba godz.: 15 kod: P-F141 I. Koncepcja budowania uczniowskiego warsztatu pracy. II. Kształcenie umiejętności czytania i tworzenia tekstów kultury. III. Techniki publicystyczne jako narzędzie wspierające kształcenie humanistyczne. IV. Elementy warsztatu dziennikarskiego na lekcjach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. V. Gazetka klasowa, szkolna. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: doradcy metodyczni, dziennikarze Sztuka pisania w szkole podstawowej: opis, opowiadanie inspirowane tekstami kultury liczba godz.: 15 kod: P-F131 nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych I. Opis postaci z fotografii, lektury szkolnej w formie komunikatu o zaginionej osobie. II. Sposoby wkomponowania opisu w rozmowę. III. Opis pejzażu na podstawie tekstu kultury (obraz lub utwór muzyczny) oraz wspominień z ulubionych miejsc. IV. Rola opisu w opowiadaniu. V. Sposoby wkomponowania opisu w opowiadanie. VI. Opisywanie sytuacji. VII. Lektura piękny opis lub opowiadanie podpatrywanie warsztatu pisarza. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: doradcy metodyczni

29 56 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Zabawa w teatr na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej Czytanie tekstów kultury na lekcjach języka polskiego liczba godz.: 15 kod: P-F139 nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych I. Co to jest teatr? Tworzenie słownika teatru na podstawie wybranych tekstów kultury. II. Bawimy się w teatr z H. Ch. Andersenem. III. Inscenizujemy sztukę teatralną wpisaną w opowiadanie. IV. Piszemy sztukę teatralną z wyliczanek. V. Tworzymy afisz teatralny, program teatralny, kukiełkę. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: doradcy metodyczni, instruktorzy teatralni Jak motywować ucznia do czytania lektur szkolnych? liczba godz.: 15 kod: P-F134 nauczyciele języka polskiego I. Rola słowa literackiego w kształtowaniu wartości i postaw. II. Metody usprawniające technikę czytania. III. Aktywizacja metodą dramy, opowiadania twórczego i odtwórczego, debaty oraz innych metod aktywizujących. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: doradcy metodyczni nauczyciele języka polskiego gimnazjów liczba godz.: 15 kod: P-F135 I. Wybrane typy tekstów kultury i ich charakterystyka. II. Teksty o charakterze publicystycznym i informacyjnym. Reklama jako forma komunikatu. III. Przedstawienia teatralne i filmy, ich miejsce w kulturze. Formy komunikacji w teatrze i filmie. Recenzja teatralna i filmowa. IV. Radio i telewizja jako przykład łączenia funkcji informacyjnej z kulturotwórczą. Typy audycji radiowych i telewizyjnych. V. Przekazy ikonograficzne w kontekście kulturowym. VI. Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem wybranych tekstów kultury. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: Elżbieta Szczepańska Współczesna proza najnowsza na lekcjach języka polskiego liczba godz.: 15 kod: P-F143 nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych I. Sylwetki prozaików najnowszej generacji. II. Motywy tematyczne współczesnej prozy a tradycja literacka. III. Nowe formy i język współczesnej prozy. IV. Proza współczesna w świetle polemik krytyków i recepcji młodego pokolenia. V. Sposoby omawiania prozy współczesnej na lekcjach języka polskiego. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: doradcy metodyczni, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego

30 58 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Poezja współczesna w szkole Pomysły na nowe i stare lektury liczba godz.: 20 kod: P-F142 nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych I. Różne gatunki poezji współczesnej w szkole. II. Istotne cechy poezji wybranych twórców. III. Wyszukiwanie kontekstów. IV. Analiza wybranych wierszy w kontekście egzaminu maturalnego z języka polskiego. V. Recenzowanie tomików poezji. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: doradcy metodyczni, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego liczba godz.: 10 kod: P-F130L nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach I. Tradycyjne metody i techniki pracy z lekturami na lekcjach języka polskiego. II. Prezentacja wybranych metod i technik aktywizujących, zastosowanie ich w analizie lektur szkolnych. III. Nowe propozycje w kanonie lektur szkolnych. IV. Tworzenie scenariuszy zajęć do wybranych lektur szkolnych. 42 zł kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: Elżbieta Szczepańska Nowe lektury na lekcjach języka polskiego liczba godz.: 15 kod: P-F324 nauczyciele języka polskiego I. Nowy kanon lektur szkolnych. II. Propozycje interpretacji nowych lektur szkolnych. III. Metody pracy z nowymi lekturami szkolnymi uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych. IV. Scenariusze lekcji na temat nowych lektur szkolnych. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: nauczyciele konsultanci, dorady metodyczni Reklamowy smak raju, czyli reklama jako tekst kultury liczba godz.: 10 kod: P-F327 nauczyciele języka polskiego gimnazjów I. Funkcje tesktów, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji perswazyjnej. II. Typy komunikatów reklamowych, ich krótka charakterystyka. III. Rola ilustracji (zdjęcia) w reklamie; symbolika barw, wykorzystywanych przez reklamy. IV. Środki językowe wykorzystywane przez twórców reklam. 42 zł kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: Elżbieta Szczepańska

31 60 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok Strategie przygotowania ucznia do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym liczba godz.: 15 kod: P-F177 nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych I. Wyniki przeprowadzonych egzaminów maturalnych z języka polskiego, tzw. nowa matura wnioski i refleksje na przyszłość. II. Strategia przygotowania ucznia do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. III. Strategia przygotowania ucznia do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. IV. Strategia przygotowania ucznia do części ustnej egzaminu z języka polskiego. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: dorady metodyczni, nauczyciele konsultanci Przygotowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce do sprawdzianu po szkole podstawowej i części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego liczba godz.: 12 kod: P-F129 nauczyciele języka polskiego i innych przedmiotów humanistycznych I. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w świetle przepisów prawa oświatowego. II. Wnioski ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego dotyczące ucznia dyslektycznego. III. Strategia przygotowania ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 48 zł kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: doradcy metodyczni Jak efektywnie i ciekawie uczyć gramatyki na lekcjach języka polskiego? nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych liczba godz.: 15 kod: P-F138 I. Czynniki motywujące ucznia do nauki gramatyki. II. Zeszyty ćwiczeń, dodatkowe podręczniki i inne środki dydaktyczne stosowane na lekcjach gramatyki. III. Rodzaje ćwiczeń gramatycznych i ich zastosowanie w praktyce. IV. Wybrane metody aktywizujące wspomagające naukę gramatyki. kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni Innowacje w kształceniu humanistycznym opracowywanie i wdrażanie liczba godz.: 12 kod: P-F132 nauczyciele przedmiotów humanistycznych I. Innowacja pedagogiczna w świetle literatury przedmiotu i prawa oświatowego. II. Myślenie kreatywne podstawą zmian w pracy polonisty. III. Prezentacja przykładowych innowacji polonistycznych. IV. Procedura wdrażania innowacji w kształceniu humanistycznym. V. Projektowanie innowacji własnej. 48 zł kierownik szkolenia: Anna Stachowicz realizatorzy: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Informator o formach doskonalenia nauczycieli

Informator o formach doskonalenia nauczycieli 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli Redakcja i korekta: Joanna Banasiak Projekt okładki: studio graficzne Polskich Zakładów Graficznych Redakcja techniczna: Anna.Korba@gmail.com Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Redakcja i korekta: Joanna Banasiak

Redakcja i korekta: Joanna Banasiak Informator o formach doskonalenia nauczycieli styczeń - czerwiec 2009 Redakcja i korekta: Joanna Banasiak Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku ul. Gałczyńskiego 26,

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część.

Pedagogika specjalna. Termin II semestr Liczba godzin 5 Odpłatność (zł) 70. II (doskonaląca) część. Pedagogika specjalna Temat Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne - I część. Adresat Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych i integracyjnych, pedagodzy specjalni, rehabilitanci ruchowi.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GIMNAZJUM W MANOWIE. mgr Aneta Elżbieta Kurek

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GIMNAZJUM W MANOWIE. mgr Aneta Elżbieta Kurek Zatwierdzam do realizacji od 01 września 2006 r. pieczęć i podpis dyrektora szkoły PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W GIMNAZJUM W MANOWIE mgr Aneta Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 343-42-60, konsultanci 83-342-50-90, organizacja ów 83-342-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: I-III 2017 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna styczeń-sierpień 2012

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna styczeń-sierpień 2012 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna styczeń-sierpień 2012 Nazwa formy VII. KONSULTACJE Kod Liczba godzin Adresaci Przewidywany termin Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14

TERMINARZ KURSÓW I WARSZTATÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z propozycją kursów i warsztatów oferowanych w ramach doskonalenia dla wszystkich zainteresowanych tematyką nauczycieli pragnących pogłębiać swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa Znak sprawy: ADM.272.4.20145 Warszawa, dn. 29.06.2015 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

FORMY DOSKONALENIA RODON PAŹDZIERNIK 2013

FORMY DOSKONALENIA RODON PAŹDZIERNIK 2013 FORMY DOSKONALENIA RODON PAŹDZIERNIK 2013 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl. *Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka pod nr tel. 48 360 00 05 lub pocztą

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓL SZKÓŁ MECHANICZNO - ELEKTRONICZNYCH W GLIWICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓL SZKÓŁ MECHANICZNO - ELEKTRONICZNYCH W GLIWICACH W S T Ę P Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY AGRESJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICA MIEJSCE SPĘDZANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli za I semestr roku szkolnego 2013/14 Cele główne WDN-u to: 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów 2. Wspieranie dziecka 6-letniego 3. Monitorowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego Język pollskii REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA szkoły podstawowej kl. IV VI, gimnazjum Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego TREŚCI: Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo