Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu"

Transkrypt

1 Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań minimum składających się na wykonanie każdego z nich /opis przedmiotu zamówienia/ Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu 1.1. Na oczekiwaną przez Zamawiającego zawartość broszury składać się mają informacje dotyczące przeprowadzenia Projektu, jego założenia ogólne, a także: Wizualizacje wnętrz (architektoniczne) powstających w ramach Projektu laboratoriów Centrum Przemysłów Kreatywnych (wymagane jest przygotowanie i zamieszczenie w treści broszury wizualizacji 15 laboratoriów (Zamawiający na etapie realizacji Umowy o zamówienie udostępni projekty techniczne laboratoriów); Informacje o poszczególnych laboratoriach i sposobach ich przyszłego użytkowania. Wykonawca ma obowiązek redakcji tekstu (zawartości) broszury na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów informacyjnych (10 stron znormalizowanych 1800 znaków ze spacjami tekstu w języku polskim, przy czym na moment przekazania przez Zamawiającego wskazanych materiałów informacyjnych wskazana liczba ich stron może się zmienić w zakresie +/- 20% w stosunku do ww. 10 stron); Informacje o donatorach Projektu wraz z niezbędnym oznakowaniem zgodnym z Wytycznymi RPO WZ dotyczącymi informacji i promocji Projektu realizowanego w ramach RPO WZ (oraz z wytycznymi MKiDN (załącznik nr 3 i 4 SIWZ), informacje o Beneficjencie (Zamawiającym), wraz z logotypem Akademii Sztuki (załącznik nr 2 SIWZ), informację o Centrum Przemysłów Kreatywnych wraz z logo projektu: Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych (załącznik nr 2 SIWZ), stopkę redakcyjną Wykonawca wymaga sporządzenia broszury w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki (tym samym tekst broszury w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim). Tłumaczenie na język angielski i niemiecki powinno być wykonane przez profesjonalnych tłumaczy, z odpowiednim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów z zakresu reklamy lub promocji. Przez wskazane doświadczenie Zamawiający będzie rozumiał doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie nie dłuższym niż w ciągu ostatnich dwóch lat od terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu następujących usług: Usługa przetłumaczenia z j. polskiego na j. angielski minimum dwóch publikacji z zakresu reklamy lub promocji (wymaganie dla osoby wykonującej tłumaczenie broszury na j. angielski); Usługa przetłumaczenia z j. polskiego na j. niemiecki minimum dwóch publikacji z zakresu reklamy lub promocji (wymaganie dla osoby wykonującej tłumaczenie broszury na j. niemiecki) Ostateczną treść zawartości merytorycznej broszury, jak też jej projekt graficzny Wykonawca ma obowiązek uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest najpierw przedstawić Zamawiającemu ogólną zawartość treści broszury oraz projekt graficzny 1

2 jej wyglądu (wymagany termin: 20 dni roboczych od zawarcia Umowy o zamówienie), a po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji pełną (ostateczną) wersję broszury (wymagany termin 15 dni roboczych od dokonanej przez Zamawiającego ww. akceptacji ogólnej) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego pełną (ostateczną) wersję broszury z zawartością merytoryczną po jej korekcie językowej. Wymagana jest korekta, tak dla języka polskiego tekstu broszury, jak też korekta dla tekstu w j. angielskim i niemieckim. Zamawiający wymaga, aby korekty dotyczące j. polskiego, angielskiego i niemieckiego wykonane były przez trzy różne osoby (każda odrębnie dla danego języka). Ponadto korekta w zakresie j. angielskiego i niemieckiego nie może być wykonana przez te same osoby, które dokonały tłumaczenia broszury na j. angielski/niemiecki (pkt ). Osoby do wykonania korekty językowej powinny posiadać odpowiednio następujące kwalifikacje i doświadczenie: Osoba dokonująca korekty językowej dla j. polskiego będzie posiadała doświadczenie polegające na tym, że w ciągu ostatnich dwóch licząc od terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonała w sposób należyty minimum dwie usługi korekty językowej publikacji sporządzonych w j. polskim; Osoba dokonująca korekty językowej dla j. angielskiego będzie posiadała doświadczenie polegające na tym, że w ciągu ostatnich dwóch licząc od terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonała w sposób należyty minimum dwie usługi korekty językowej publikacji sporządzonych w j. angielskim; Osoba dokonująca korekty językowej dla j. niemieckiego będzie posiadała doświadczenie polegające na tym, że w ciągu ostatnich dwóch licząc od terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonała w sposób należyty minimum dwie usługi korekty językowej publikacji sporządzonych w j. niemieckim Przygotowaną broszurę w stanie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego stosownie do wymagań powyższych oraz postanowień Umowy o zamówienie w tym zakresie Wykonawca dostarczy (przekaże) Zamawiającemu w formie: Wydruku na nośniku papierowym: format: 21 x 21 cm, 40 stron + 4 strony okładki, wnętrze: 120 gsm, papier kreda matowy, nielakierowany; okładka: 350 gsm, papier lakierowany zabezpieczający przed odciskami, kreda matowy, nakład druku: 600 egzemplarzy. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu ww. egzemplarzy broszury będzie wskazane przez Zamawiającego na etapie wykonania Umowy o zamówienie pomieszczenie w jego siedzibie (Szczecin, Pl. Orła Białego 2) Elektronicznej, jako odrębny plik z wymaganymi w pkt powyżej wizualizacjami laboratoriów i odrębny plik z całą broszurą w wersji elektronicznej. Pliki z wizualizacjami laboratoriów wymagają przekazania w formacie HD i rozdzielczości 1920/1080 pix Termin dostarczenia Zamawiającemu wszystkich egzemplarzy wydrukowanej broszury, jak też przekazania jej w wersji elektronicznej: 15 dni roboczych od daty zaakceptowania przez Zamawiającego pełnej (ostatecznej) wersji broszury. 2

3 Działanie promocyjne nr 2. Przygotowanie katalogu informacyjno promocyjnego Projektu 2.1 Na oczekiwaną przez Zamawiającego zawartość katalogu składać się mają informacje dotyczące przeprowadzenia Projektu, jego założenia ogólne, a także: Opisy działań promocyjno-informacyjnych przeprowadzonych w wykonaniu niniejszego zamówienia, w szczególności relacji ze spotkań ze specjalistami i konferencji Centrum Przemysłów Kreatywnych szansą rozwoju regionu ; Zdjęcia archiwizujące przeprowadzenie modernizacji Centrum Przemysłów Kreatywnych (CPK) oraz działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych w wykonaniu niniejszego przedmiotu zamówienia; zdjęcia dostarczy Zamawiający; Informacje o poszczególnych laboratoriach w CPK oraz sposobach ich użytkowania, a także dokumentację fotograficzną ich kształtu po modernizacji; Informacje o donatorach Projektu wraz z niezbędnym oznakowaniem zgodnym z Wytycznymi RPO WZ dotyczącymi informacji i promocji Projektu realizowanego w ramach RPO WZ oraz z wytycznymi MKiDN (załącznik nr 3 i 4 SIWZ), informacje o Beneficjencie (Zamawiającym), wraz z logotypem Akademii Sztuki (załącznik nr 2 SIWZ), informację o Centrum Przemysłów Kreatywnych, wraz z logo projektu: Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych (załącznik nr 2 SIWZ), stopkę redakcyjną Aplikację w technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) wykorzystującej virale opisane w Działaniu promocyjnym nr 4 poniżej (pn. Przygotowanie filmów informacyjno promocyjnych) oraz 1 animację lub timelaps o Centrum Przemysłów Kreatywnych, a także odniesienia do stron internetowych CPK i Akademii Sztuki w Szczecinie). 2.2 Wykonawca ma obowiązek redakcji tekstu (zawartości) katalogu na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów informacyjnych (15-20 stron znormalizowanych tekstu w języku polskim). 2.3 Zamawiający wymaga sporządzenia katalogu w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język angielski i niemiecki (tym samym tekst katalogu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim). Tłumaczenie na język angielski i niemiecki powinno być wykonane przez profesjonalnych tłumaczy, z odpowiednim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów z zakresu reklamy lub promocji. Przez wskazane doświadczenie Zamawiający będzie rozumiał doświadczenie według opisu podanego w pkt oraz (mogą to być te same osoby, którym Wykonawca powierzy wykonanie tłumaczeń broszury na j. angielski i niemiecki). 2.4 Ostateczną treść zawartości merytorycznej katalogu, jak też jego projekt graficzny, Wykonawca ma obowiązek uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest najpierw przedstawić Zamawiającemu ogólną zawartość treści katalogu oraz projekt graficzny jego wyglądu (wymagany termin: do 1 września 2015 r.), a po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji pełną (ostateczną) wersję katalogu (wymagany termin: do 15 października 2015 r.). 2.5 Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego pełną (ostateczną) wersję katalogu z zawartością merytoryczną po jej korekcie językowej. Wymagana jest korekta tak dla języka polskiego tekstu katalogu, jak też korekta dla tekstu w j. angielskim i niemieckim. Zamawiający wymaga, aby korekty dotyczące j. polskiego, angielskiego i niemieckiego wykonane były przez trzy różne osoby (każda odrębnie dla danego języka). Ponadto korekta w zakresie j. angielskiego i niemieckiego nie może być wykonana przez te same osoby, które dokonały tłumaczenia katalogu 3

4 na j. angielski/niemiecki (stosownie do pkt 2.3 powyżej). Osoby do wykonania korekty językowej powinny posiadać (odpowiednio dla każdej z nich) kwalifikacje i doświadczenie według opisu podanego w pkt oraz (mogą to być te same osoby, którym wykonawca powierzy wykonanie korekt językowych katalogu). 2.6 Przygotowany katalog w stanie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego stosownie do wymagań powyższych oraz postanowień Umowy o zamówienie w tym zakresie Wykonawca dostarczy (przekaże) Zamawiającemu w formie: Wydruku na nośniku papierowym: format: 21 x 21 cm, 70 stron + 4 strony okładki, wnętrze: 120 gsm, papier kreda matowy, nielakierowany; oprawa książkowa (twarda), papier lakierowany zabezpieczający przed odciskami, matowy, nakład: 1000 egzemplarzy. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu ww. egzemplarzy broszury będzie wskazane przez Zamawiającego na etapie wykonania Umowy o zamówienie pomieszczenie w jego siedzibie (Szczecin, Pl. Orła Białego 2); Elektronicznej. 2.7 Termin dostarczenia Zamawiającemu wszystkich egzemplarzy wydrukowanego katalogu, jak też przekazania jego wersji elektronicznej: w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Działanie promocyjne nr 3. Przygotowanie reklamy Projektu i jej zamieszczenie w prasie specjalistycznej Wymagana jest reklama w prasie dwojakiego rodzaju: 3.1. Rodzaj pierwszy: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania projektu graficznego reklamy Projektu do prasy specjalistycznej, papierowej, ogólnopolskiej, i jej zamieszczenia w trzech różnych czasopismach poświęconych grafice użytkowej, designowi, wzornictwu przemysłowemu, architekturze (związanych tematycznie z działalnością Centrum Przemysłów Kreatywnych), wydawanych w nakładzie minimum 5000 egzemplarzy. Wykonawca wykupi powierzchnię reklamową na całą stronę (redakcyjną) czasopisma, w celu zamieszczenia zaprojektowanej reklamy. W ramach przygotowania reklamy Wykonawca wykona projekt graficzny reklam w porozumieniu z Zamawiającym w formatach i w jakości wymaganej przez wydawcę czasopism, opatrzy logotypami: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo Akademii Sztuki w Szczecinie, logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin oraz logo Centrum Przemysłów Kreatywnych, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 SIWZ, oraz dostarczy pliki do wydawcy czasopism w terminach wymaganych przy ich publikacji (przy czym Zamawiający musi otrzymać wydrukowany egzemplarz czasopisma wraz z zamieszczoną reklamą najpóźniej do dnia r.). Konkretne daty emisji reklam Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalą na etapie po zawarciu Umowy o zamówienie Rodzaj drugi: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania projektu graficznego reklamy Projektu do czasopisma specjalistycznego wydawanego w formie internetowej na stronach trzech różnych czasopism/portali poświęconych grafice użytkowej, designowi, wzornictwu przemysłowemu, architekturze (związanych tematycznie z działalnością Centrum Przemysłów Kreatywnych i, w miarę możliwości, innych niż tytuły wybrane w p. 3.1.). Reklama na stronach każdego z trzech ww. czasopism/portali ma trwać przez okres minimum jednego miesiąca. W ramach przygotowania reklamy Wykonawca wykona projekt graficzny reklamy w porozumieniu z Zamawiającym w formatach i w jakości wymaganej przez wydawcę czasopism/portali, opatrzy logotypami: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo 4

5 Akademii Sztuki w Szczecinie, logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin oraz logo Centrum Przemysłów Kreatywnych, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 SIWZ oraz dostarczy pliki do wydawcy czasopism/portali w terminach wymaganych przy ich publikacji (przy czym najpóźniej do dnia r.). Emisja reklam w ww. czasopismach/portalach musi nastąpić w okresie do dnia r. Konkretne daty emisji reklam Zamawiający wspólnie z Wykonawcą ustalą na etapie po zawarciu Umowy o zamówienie). Działanie promocyjne nr 4. Przygotowanie filmów informacyjno - promocyjnych 4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania 15 krótkich filmów promocyjnych w formie virali o poszczególnych laboratoriach tworzonych w ramach Projektu, każdy trwający od 1,5 do 2,5 minut. Każdy film dotyczyć będzie jednego laboratorium i musi być opatrzony eksponowaną przez 5 sek. planszą z niezbędnym oznakowaniem: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo Akademii Sztuki w Szczecinie, logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin oraz logo Centrum Przemysłów Kreatywnych, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 SIWZ. Filmy zostaną przygotowane w oparciu o scenariusze opracowane przez Wykonawcę. Projekt scenariusza każdego filmu wymaga akceptacji Zamawiającego Terminy wykonania: Wykonawca będzie każdorazowo przedstawiał scenariusz filmu do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gotowy film według zaakceptowanego scenariusza w terminie do 15 dni roboczych od daty akceptacji. Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie służyła pomocą merytoryczną przy produkcji filmów Opis poszczególnych laboratoriów: LABORATORIUM REALIZACJI (modelarnia/prototypownia) Przedmiotem działalności laboratorium będzie realizacja projektów artystycznych, naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie modelowania przestrzennego z wykorzystaniem obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych oraz obróbki CNC i druku 3D. W laboratorium będzie odbywało się m.in. uzupełnienie procesu projektowania artystycznego w zakresie wzornictwa, architektury wnętrz czy grafiki 3D o proces przygotowania modelu, następnie prototypu czy wreszcie o przygotowanie projektu do opisu technologicznego (np. w celach patentowych) i produkcji. Istotnym elementem pracy laboratorium będzie modelowanie i prototypowanie we współpracy z przedsiębiorcami zgodnie z uzgodnioną koncepcją artystyczną i estetyczną, zasadami ergonomii, wymogami techniki i technologii oraz potrzebami zmieniającego się rynku i najnowszymi tendencjami zachodzącymi we wzornictwie LABORATORIUM TECHNIK CERAMICZNYCH Przedmiotem działalności laboratorium będzie realizacja projektów artystycznych, naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie technik ceramicznych. W zakres działalności laboratorium wejdzie projektowanie, modelowanie i całościowe przygotowanie do produkcji wyrobu ceramicznego o walorach artystycznych, funkcjonalnych i użytkowych. Proces przebiegający od stworzenia modelu, opracowania receptur mas i szkliw zakończy się na zastosowaniu innowacyjnych technik zdobniczych. Realizacje będą odnosiły się także do problematyki zastosowania koloru i sposobu wykończenia powierzchni wyrobu - uwzględniając potrzeby użytkowników a także sam sposób użytkowania i konserwację wyrobów. Dodatkowo laboratorium będzie pełniło funkcję międzywydziałowego warsztatu współpracującego m.in. z Laboratorium Realizacji, gdzie będzie można wykonać wlewy ceramiki cienkościennej, wielokrotne odciski szamotowe a także projektować 5

6 formy unikatowe modelowane bezpośrednio w glince ceramicznej i szamotowej (również z użyciem koła garncarskiego) LABORATORIUM FASHION DESIGN Przedmiotem działalności laboratorium będzie tworzenie form, poszukiwanie inspiracji oraz rozpoznawania trendów i dokumentowanie obserwacji na rzecz wzornictwa przemysłowego ubioru, tkanin, obuwia i galanterii skórzanej. Realizowane projekty będą opierały się na połączeniu nowoczesnych i tradycyjnych technik szycia, tkania oraz tworzenia konstrukcji, myślenia przestrzennego oraz znajomości materiałów, sposobów ich barwienia i drukowania. W projektowaniu wzornictwa tkanin i ubioru wykorzystywane będą techniki komputerowe, antropologia wizualna (badania wizualnej części kultury z wykorzystaniem rysunku, malarstwa, fotografii, filmu i innych form wizualnych) i badania etnograficzne w odniesieniu do zachodzących zmian kulturowych i społecznych. Działania prowadzone będą z wykorzystaniem zaplecza technologicznego innych laboratoriów (np. Laboratorium serigrafii) LABORATORIUM VIRTUAL DESIGN Przedmiotem działalności laboratorium będzie realizacja projektów artystycznych, naukowych i badawczo - rozwojowych w zakresie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. W laboratorium zastosowanie znajdzie zarówno grafika artystyczna jak i projektowa z uwzględnieniem nowoczesnych technologii (np. animacja komputerowa 2D i 3D, kreowanie scenariuszy gier, budowanie poziomów gier, efektów specjalnych, realistycznego oświetlenia, tworzenie tekstur wysokiej rozdzielczości, operowanie kadrem, modelowanie obiektów, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry). W laboratorium wykształcona zostanie umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itp.) LABORATORIUM FORM PRZESTRZENNYCH NR 1 Przedmiotem działalności laboratorium (we współpracy m.in. z Laboratorium Realizacji) będzie opracowywanie form koncepcyjnych służących jako wzorniki, makiety, matryce lub modele do skanowania 3D. Laboratorium będzie miejscem realizacji projektów artystycznych, naukowych i badawczo-rozwojowych a także miejscem prób i doświadczeń niezbędnych w opracowywaniu formy, zanim nabierze finalnego kształtu w odpowiednim materiale. W laboratorium będzie realizowany autorski program pracy projektowej studentów a także projektów wstępnych (przedprototypowych) LABORATORIUM FORM PRZESTRZENNYCH NR 2 Przedmiotem działalności laboratorium będzie prowadzenie projektów artystyczno - naukowych i badawczo-rozwojowych na płaszczyźnie cyfrowej i manualnej. Laboratorium umożliwia dostęp do zaawansowanych metod nadawania kształtów formom (technologii odlewu, wykonania form negatywowych i pozytywowych, multiplikacji przedmiotu, opracowania detalu) LABORATORIUM SERIGRAFII Przedmiotem działalności laboratorium będzie realizacja projektów artystycznych, naukowych i badawczo - rozwojowych z wykorzystaniem osiągnięć technicznych współczesnych mediów i środków obrazowania cyfrowego, w zakresie przetwarzania obrazu na specyficzne szablony druku sitowego (serigrafii). Projekty realizowane będą w oparciu o specyficzne właściwości sitodruku i nowatorskie kształtowanie współcześnie rozumianych obrazów graficznych: druk zarówno mało - jak i wielkoformatowych elementów graficznych, wielokrotne nawarstwianie kolorów, multiplikacje, druk na nietypowych dla grafiki warsztatowej podłożach - tkaninach, tworzywach transparentnych i innych. Praca w laboratorium będzie zmierzać do realizacji innowacyjnych koncepcji graficznych. 6

7 LABORATORIUM CYFROWGO DRUKU PROTOTYPOWEGO Przedmiotem działalności laboratorium będzie opracowywanie prototypowych projektów graficznych, tworzenie i testowanie identyfikacji wizualnych, badanie pod względem percepcji wzrokowej komunikacji wizualnej i infografiki i związane z nimi wykonywanie testów druków przed wdrożeniem. Aby znaleźć optymalny rezultat projekty graficzne będą za pomocą sprzętu komputerowego, oprogramowania, monitorów, kalibratorów i wzorników kolorystycznych wielokrotnie testowane na różnych materiałach i formatach (standardowych i wielkoformatowych). Wykorzystane do tego procesu będą druki pigmentowe i laserowe. W laboratorium będzie można także przeprowadzić procesy wykończeniowe materiałów drukowanych, które poddane będą dodatkowej, niezbędnej obróbce. Dzięki temu zyskają atrakcyjny, nowoczesny a także innowacyjny dotychczas nie stosowany kształt i formę. Powstaną oprawy specjalnie zaprojektowane i wykonane dla określonego materiału drukarskiego z wykorzystaniem technologii falcowania, bigowania, laminowania, sztancowania, kaszerowania i innych KOMPUTEROWE LABORATORIUM GRAFIKI BITOWEJ I WEKTOROWEJ Przedmiotem działalności laboratorium będzie realizacja projektów artystycznych, naukowych i badawczo - rozwojowych w zakresie wykorzystania technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości z wykorzystaniem grafiki bitowej i wektorowej. W laboratorium będzie można realizować projekty graficzne z zastosowaniem druku wysokiej jakości, gdzie wymagana jest bardzo duża rozdzielczość (rzędu kilku - kilkunastu tysięcy pikseli) oraz projekty, które mogą być dowolnie skalowane bez najmniejszej utraty jakości. Laboratorium stanie się więc przestrzenią do prowadzenia prac projektowych z zakresu systemu identyfikacji wizualnej, infografiki, akcydensów, plakatów i billboardów, form wydawniczych (folderów, katalogów książek, e-booków), druków personalizowanych, form reklamowych, opakowań, stron www oraz aplikacji na urządzenia mobilne LABORATORIUM TECHNOLOGII NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH Przedmiotem działalności laboratorium będzie realizacja projektów artystycznych, naukowych i badawczo-rozwojowych związanych z realizacją zadań z zakresu produkcji nagrań dźwiękowych, rozwoju technik mikrofonowych na potrzeby dźwięku przestrzennego (surround, immersive audio), nowych technik miksowania związanych z rozwijającymi się technologiami object audio oraz badań nad percepcją dźwięku i szeroko pojętego sound designu z wykorzystaniem syntezy analogowej, syntezy cyfrowej oraz samplingu. W laboratorium będą mogły być prowadzone badania z zakresu akustyki muzycznej oraz prace nad optymalnym procesem digitalizacji zbiorów audio w oparciu o kryteria psychoakustyczne w połączeniu z ich restauracją i rekonstrukcją. We współpracy z innymi laboratoriami prowadzone będą prace nad rozwojem nowych środków przekazu audiowizualnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na obiektywne miary głośności przekazu w kontekście ochrony przeciwhałasowej użytkowników współczesnych systemów multimedialnych. Laboratorium umożliwi profesjonalną realizację prac badawczo-rozwojowych związanych z rejestracją źródeł dźwięku, kreowaniem nowych dźwięków, przetwarzaniem sygnałów audio oraz odsłuchem materiału dźwiękowego. Mobilność większości elementów wyposażenia umożliwi swobodne pozyskiwanie materiału dźwiękowego do badań z zakresu wirtualnej rzeczywistości: począwszy od rejestracji wydarzeń artystycznych w naturalnych sceneriach akustycznych poprzez rejestrację dźwięków otoczenia (dźwięki natury, przyrody, miasta itp.) po rejestrację hałasów przemysłowych. W laboratorium będzie również możliwość prowadzenia badań nad społecznymi reakcjami na obiekty dźwiękowe pojawiające się w wolnej przestrzeni podczas różnego rodzaju działań multimedialnych i performatywnych LABORATORIUM PROJEKTOWE ARCHITEKTURY WNĘTRZ Przedmiotem działalności laboratorium będzie prowadzenia badań artystycznych, naukowych i 7

8 badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania i kształtowania przestrzeni wnętrz. Praca w laboratorium będzie opierała się na kreatywnej analizie założeń i uwarunkowań wyjściowych opracowywanej struktury architektonicznej a następnie syntezie prowadzącej do opracowania projektowego przy uwzględnieniu obowiązujących norm użytkowych. Prowadzone projekty będą realizowane z uwzględnieniem osiągnięć cywilizacyjnych, które wprowadzają nowe możliwości konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne. Możliwość użycia nowych materiałów, technologii czy nowatorskich działań będzie prowadzić do zaspokajania potrzeb kulturowych i cywilizacyjnych współczesnego człowieka LABORATORIUM CYFROWEGO MODELOWANIA 2D i 3D ARCHITEKTURY WNĘTRZ Przedmiotem działalności laboratorium będzie prowadzenie badań artystycznych, naukowych i badawczo - rozwojowych z zakresu modelowania trójwymiarowego, modelowania w przestrzeni wszelkiego rodzaju obiektów 3D, tworzenia animacji 3D oraz fotorealistycznych wizualizacji obiektów architektonicznych, projektów wnętrz oraz form użytkowych np. mebli. Laboratorium będzie współpracowało m.in. z Laboratorium Realizacji (modelarnią/prototypownią) poprzez możliwość fizycznego przełożenia modelu 3D z postaci cyfrowej na model przestrzenny. Zastosowanie grafiki 3D umożliwi przestrzenne zobrazowanie najbardziej skomplikowanych konstrukcji, instalacji, wyposażenia - co usprawnia proces przygotowywania szczegółowej dokumentacji technicznej. W zakresie modelowania 2 D w laboratorium realizowane będą działania z zakresu generowania rysunków dwuwymiarowych: kompleksowych dokumentacji technicznych, inwentaryzacji obiektów, form użytkowych a także schematów projektowych - aksonometrii, wykresów itp. Bazując na modelowaniu grafiki 2D projektant tworzy dokumentację techniczną będącą podstawą do wykonania projektu, natomiast bazując na modelowaniu grafiki 3D projektant fotorealistycznie (z uwzględnieniem faktur, materiałów, kolorystyki, skali) może przedstawiać koncepcję wizualną wnętrza, formy architektonicznej lub użytkowej LABORATORIUM REJESTRACJI OBRAZU FILMOWEGO Przedmiotem działalności laboratorium będzie prowadzenie badań artystycznych, naukowych i badawczo - rozwojowych z zakresu rejestracji materiałów filmowych. W laboratorium realizowane będą produkcje w wysokiej jakości (np. w rozdzielczości obrazu do 4K powoli zajmującej miejsce rozdzielczości HD). Zapis cyfrowy w tym formacie związany jest z użyciem ogromnej ilości pamięci, a jego obróbka możliwa jest wyłącznie z wykorzystaniem najnowocześniejszych stacji graficznych i profesjonalnego oprogramowania. Stosowane będą także nowoczesne techniki: slow motion w HD 1080p, wielokanałowy dźwięk (pozwalający na utrwalenie i odtwarzanie co najmniej trzech kanałów dźwięku) na potrzeby filmów i gier video. Laboratorium swoje prace prowadzić będzie we współpracy i z wykorzystaniem zaplecza technologicznego innych laboratoriów (w szczególności Laboratorium Edycji Obrazu i Dźwięku oraz Laboratorium Postprodukcji Filmowej) LABORATORIUM EDYCJI OBRAZU I DŹWIĘKU Przedmiotem działalności laboratorium będzie realizacja projektów artystycznych, naukowych i badawczo-rozwojowych obejmujących pracę ze zdjęciami, obrazem i dźwiękiem. W laboratorium będzie można wykonać czynności z zakresu edycji obrazu nieruchomego fotograficznego (np. kadrowanie, korekta parametrów) oraz obrazu ruchomego: edycja filmu - wybieranie i usuwanie fragmentów, użycie efektów specjalnych - postarzanie filmu, dodawania komentarza, dodawania napisów, udźwiękawiania (podkład muzyczny, efekty dźwiękowe). Realizowane będą także projekty związane z tworzeniem muzyki oraz edycji obrazu dźwiękowego: wycinanie fragmentu, zmiana kolejności, zmiana tempa, dodanie echa czy dodawanie kolejnych śladów do nagrania. Możliwe będzie także przygotowanie wizualizacji prezentowanych na żywo np. mapowanie architektury żywe obrazy. Laboratorium prowadzić będzie także projekty z zakresu animacji obejmującej pracę z obrazem i 8

9 dźwiękiem tworzącymi ruchomy obraz czy film animowany. Laboratorium od strony warsztatowej prowadzić będzie animowanie z wykorzystaniem różnych technologii i technik np. rysunkowej, wycinankowej, lalkowej, fotoanimacji z plasteliny i technik kombinowanych. Laboratorium będzie współpracowało z animatorami, scenarzystami, grafikami czy lektorami, a działania prowadzone będą z wykorzystaniem zaplecza technologicznego innych laboratoriów LABORATORIUM POSTPRODUKCJI FILMOWEJ Przedmiotem działalności laboratorium będzie realizacja projektów artystycznych w zakresie filmu, projektów naukowych i badawczo-rozwojowych związanych z działaniami niezbędnymi do podjęcia po zakończeniu zdjęć i nagrań dźwiękowych, a związanymi m.in. z finalnym montażem, efektami specjalnymi, korektą dźwięku, obróbką obrazu, korekcją barwną. Wyposażenie laboratorium w najnowocześniejsze cyfrowe narzędzia pozwoli na zastosowanie najnowszych technologii postprodukcji, wykorzystywanych w najlepszych studiach filmowych. W projekcie Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych uwzględniono koszt rozbudowy poddasza. Zgodnie z wymogami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przebudowa pomieszczeń dawnego internatu na potrzeby utworzenia laboratoriów naukowo badawczych, wymaga wybudowania infrastruktury technicznej wynikającej z w/w przepisów. Jednym z elementów koniecznych do wykonania jest prawidłowa i wydajna instalacja wentylacji mechanicznej. Z uwagi na specjalizację w poszczególnych laboratoriach naukowo badawczych, instalacja wymaga specjalistycznego wykonania, a urządzenia związane z jej funkcjonowaniem np. centrale wentylacyjne, czerpnie powietrza, wyrzutnie powietrza itp. muszą zostać zlokalizowane w przestrzeni poddasza. Z uwagi na gabaryty w/w elementy nie są możliwe do umieszczenia na poddaszu bez rozbudowy, z uwagi na niską wysokość ścianek kolankowych i konstrukcji dachu. W celu umieszczenia przedmiotowych urządzeń i kanałów wentylacyjnych, niezbędna jest rozbudowa poddasza pod kątem utworzenia pomieszczenia wentylatorowni. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż bez prawidłowo wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej (w tym pomieszczenia wentylatorowni), nie byłoby możliwe dopuszczenia do użytkowania żadnego laboratorium naukowo badawczego. Dodatkowym elementem, który wpływa na konieczność rozbudowy poddasza to dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie dźwigu osobowego. Wykonanie komunikacji na poziom +4, wymaga wykonania szybu windowego, którego drzwi przystankowe nie mogą wychodzić w połaci dachu, wysokość poddasza musi ulec zwiększeniu na wymagalny wymiar. Działanie promocyjne nr 5. Przygotowanie prezentacji multimedialnych 5.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania trzech prezentacji multimedialnych na potrzeby promocji Projektu, dotyczących różnych etapów powstawania Centrum Przemysłów Kreatywnych (CPK) Każda z prezentacji zawierać ma od 16 do 20 slajdów opartych o materiał zdjęciowy, informacje o Projekcie i postępach w jego realizacji dostarczone przez Zamawiającego. Możliwe jest także wykorzystanie w prezentacji najciekawszych virali opisanych w ww. Działaniu promocyjnym nr 4. Prezentacje powinny być wykonane w programie Prezi lub Powerpoint (w przypadku Microsoft Office)/LibreOffice Impress (w przypadku Open Office) Treść każdej Prezentacji musi być opatrzona w logotypy i informacje zgodne z wytycznymi: logo Programu Regionalnego Narodowej Strategii Spójności, Logo Pomorze Zachodnie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo MKiDN, logo Akademii Sztuki w Szczecinie, logo projektu Akademia ZMIENIA Szczecin oraz logo Centrum Przemysłów Kreatywnych, zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4 SIWZ. Kolorystyka prezentacji musi być spójna z 9

10 systemem identyfikacji Projektu przedstawionym w załącznikach nr 2 4 SIWZ Terminy wykonania: Zamawiający szacuje przeprowadzenie pierwszej prezentacji w czerwcu 2015 r., drugiej w październiku 2015 r. oraz trzeciej w listopadzie 2015 r Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności przygotowania prezentacji i przekaże wyżej wymienione materiały na 2 tygodnie przed datą jej publicznego pokazu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt każdej prezentacji do akceptacji w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zapotrzebowania na jej wykonanie (pkt 5.5. powyżej) wraz z materiałami Zamawiającego do zamieszczenia w prezentacji. Poprawki wynikające z ww. akceptacji Zamawiającego Wykonawca wprowadzi w ciągu 5 dni roboczych. Działanie promocyjne nr 6: Pomoc w organizacji i wsparcie Zamawiającego przy promocji Projektu na targach branżowych 6.1. Wykonawca zorganizuje wyjazd Zamawiającego na ogólnopolskie wydarzenie targowe w Łodzi (nazwa: Łódź Design Festival zgłoszenia na targi dokona Zamawiający) odbywające się w dniach 8 18 października 2015 r. (przy czym Wykonawca zgodzi się również na przesunięcie wskazanego terminu przypadku zmiany terminu targów dokonanego przez ich organizatora). W tym celu Wykonawca przygotuje ekspozycję na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego będzie to 15 projektów plansz (które Wykonawca wydrukuje na piance lub innym sztywnym podkładzie w wersji full color w formacie B1) oraz 10 obiektów (form przestrzennych) o gabarytach nie większych niż 160x80x80 cm każdy Ponadto Wykonawca na potrzeby targów wydrukuje materiały promocyjne w liczbie: 10 plakatów w formacie B1, 100 naklejek w formacie 10cmx10cm, 500 ulotek w formacie B5 wszystkie materiały promocyjne będą w wersji kolorowej (full color) opatrzone w obowiązkowe logotypy. Projekt wskazanych materiałów promocyjnych zapewni Zamawiający. Wymagania dotyczące parametrów technicznych materiałów promocyjnych: plakaty i ulotki kreda, gramatura 150 gsm, kolorystyka całości 4/0, druk cyfrowy lub offsetowy; naklejki: na folii walcowanej, z klejem trwałym Do obowiązków Wykonawcy w ramach organizacji wyjazdu na ww. targi należy zapewnienie transportu (w obie strony), 8 noclegów (hotel min. dwugwiazdkowy ze śniadaniem, pokoje 2- osobowe) i wyżywienia (obiad i kolacja) dla 12 uczestników wyjazdu ze strony Zamawiającego, a także transport (w dwie strony) ww. materiałów promocyjnych i ekspozycji na targi W ramach wsparcia Zamawiającego na ww. targach do obowiązków Wykonawcy należeć będzie udzielenie osobom Zamawiającego niezbędnej pomocy, w tym również poprzez odpowiednie dla celów należytej prezentacji na targach rozstawienie i montaż ekspozycji Zamawiającego, jak też jej demontaż i przygotowanie do transportu powrotnego. Działanie promocyjne nr 7: Organizacja i przeprowadzenie konkursu na gadżet promujący Centrum Przemysłów Kreatywnych 7.1. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi konkurs na gadżet promujący Centrum Przemysłów Kreatywnych. Konkurs ten ma być skierowany do studentów i absolwentów uczelni artystycznych z całej Polski. W tym celu Wykonawca ma obowiązek opracować stosowne, zgodne z przepisami prawa, ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem (warunkami) jego 10

11 prowadzenia Regulamin konkursu powinien przewidywać minimum: Zasady oceniania prac uczestników i wyłaniania laureatów przez jury konkursu; Informacje o nagrodzie dla autora najlepszej pracy oraz dodatkowo trzy wyróżnienia; Informacje i pouczenie, że projekt gadżetu promującego CPK tego uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez jury za najlepszą, zostanie wyprodukowany, na co uczestnik wyraża zgodę poprzez sam fakt przystąpienia do konkursu W skład jury konkursu wchodzić będzie minimum trzech przedstawicieli ze strony Zamawiającego, przy czym ewentualne wynagrodzenie dla tych osób pokrywa Zamawiający (koszt wynagrodzenia tych osób nie obciąża Wykonawcy) Oprócz ww. przedstawicieli Zamawiającego w składzie jury muszą się również (dodatkowo) znaleźć minimum dwie osoby, z których każda posiada wiedzę i doświadczenie w produkcji gadżetów. Ewentualne wynagrodzenie wskazanych osób, jak też inne koszty ich uczestnictwa w pracach jury konkursowego obciążają Wykonawcę (wymaga skalkulowania w ofercie) Rodzaj nagrody dla zwycięzcy konkursu Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym, przy czym jej wartość powinna odpowiadać kwocie ok zł brutto (przy czym nie więcej niż 2000 zł). Wskazany koszt nagrody obciąża Wykonawcę (wymaga skalkulowania w ofercie) Wyprodukowanie zwycięskiego gadżetu, o którym mowa w pkt powyżej, jak też koszty z tym związane nie będą obciążać Wykonawcy Tekst ogłoszenia o konkursie oraz jego regulamin muszą być oznakowane wymaganymi logotypami spośród wskazanych w załącznikach 2 4 SIWZ (do ustalenia w porozumieniu z Zamawiającym w ramach akceptacji, o której mowa w pkt 7.8. poniżej Ostateczną treść regulaminu konkursu Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca otrzyma pomoc merytoryczną ze strony Zamawiającego przy tworzeniu regulaminu Do obowiązków Wykonawcy należy zamieszczenie ogłoszenia i regulaminu konkursu (po akceptacji Zamawiającego) w Internecie oraz dodatkowo promocja konkursu poprzez minimum: Zorganizowanie w siedzibie Zamawiającego (Pałac pod Globusem, Pl. Orła Białego 2 w Szczecinie) minimum jednego otwartego spotkania dla potencjalnych uczestników konkursu, w którym uczestniczyć będzie zaangażowany przez Wykonawcę (na jego koszt) specjalista posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu produkcji gadżetów lub materiałoznawstwa. Przy doborze sposobu przeprowadzenia wskazanego spotkania Wykonawca uwzględni okoliczność, iż celem spotkania jest przygotowanie studentów różnych uczelni do udziału w konkursie, zwrócenie ich uwagi na problemy w produkcji gadżetów i ich wartość promocyjną, a także podniesienie ich poziomu wiedzy na ten temat. Wykonawca ma obowiązek transmitować spotkanie w sieci w czasie rzeczywistym (webinar) na stronie internetowej Zamawiającego. Czas trwania spotkania: ok. 2 h Przynajmniej jednokrotne, wykonane na minimum trzy tygodnie przed terminem otwartego spotkania, o którym mowa w pkt 7.9.1, rozesłanie informacji z regulaminem konkursu do uczelni artystycznych na terenie kraju wraz z informacją o miejscu i terminie otwartego spotkania oraz informacją, że transmisja z tego 11

12 spotkania będzie transmisją online na żywo (webinar) Szczegółowe terminy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu Umowy o zamówienie. Przy uzgadnianiu terminów Wykonawca uwzględni oczekiwanie Zamawiającego, aby rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzcy) nastąpiło nie później niż 31 sierpnia 2015 r. Działanie promocyjne nr 8: Organizacja i obsługa cyklu spotkań ze specjalistami z dziedziny przemysłów kreatywnych 8.1. Wykonawca zorganizuje (przygotuje i obsłuży organizacyjnie) cztery spotkania (po jednym w maju 2015 r., czerwcu 2015 r., we wrześniu 2015 r. i w październiku 2015 r.) dla przedsiębiorców, studentów, absolwentów i osób zainteresowanych tematyką przemysłów kreatywnych z wykładami w następujących obszarach tematycznych: Design Management, czyli zarządzanie nowym produktem i strategie rynkowe (osobę do przeprowadzenia wykładu zapewni Zamawiający); Współczesny polski dizajn i projektowanie ergonomiczne (osobę do przeprowadzenia wykładu zapewni Zamawiający); Współpraca szkolnictwa wyższego z biznesem w zakresie przemysłów kreatywnych (osobę do przeprowadzenia wykładu zapewni Zamawiający); Użyteczność produktu, architektura informacji (użyteczność stron i portali www), komunikacja wizualna (osobę do przeprowadzenia wykładu zapewni Zamawiający) Każde spotkanie będzie trwać minimum 3 godziny z przerwą kawową. Konkretne terminy spotkań i rodzaj obszaru tematycznego objętego danym spotkaniem, Wykonawca i Zamawiający uzgodnią na etapie Umowy o zamówienie, uwzględniając wymagania w zakresie terminów wskazane w pkt 8.1. powyżej Wymagane miejsce każdego ze spotkań: Szczecin, Pałac pod Globusem, Plac Orła Białego 2. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy przestrzeń na wykłady: salę na ok. 80 osób oraz niezbędne wyposażenie (projektor, ekran, nagłośnienie, krzesła), przy czym do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie sali na przyjęcie uczestników (wniesienie krzeseł, ustawienia i podłączenia sprzętu w sali, itp.) oraz zapewnienie obsługi technicznej sprzętu podczas spotkania Na każde spotkanie Wykonawca zapewni catering na 50 osób w formie bufetu (przerwa kawowa kawa, herbata, woda, soki, ciastka, cukier, mleko, cytryny) W ramach organizacji każdego w ww. spotkań Wykonawcę obciążają koszty podróży, wyżywienia i ewentualnych noclegów zaproszonych (zaangażowanych) przez Zamawiającego specjalistów (wykładowców), o których mowa w pkt Zamawiający zapewnia tylko zaproszenie specjalistów oraz opłacenie ich wynagrodzenia Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem promocji każdego z czterech spotkań w środowisku przedsiębiorców Szczecina i regionu oraz wśród mieszkańców Szczecina i regionu (wraz z informacją o udziale funduszy europejskich w finansowaniu Projektu i/lub oznakowaniem wymaganymi logotypami spośród wskazanych w załącznikach 2-4 SIWZ do ustalenia w porozumieniu z Zamawiającym). Dobór metod wskazanej promocji należy do Wykonawcy, przy czym wybór metody polegającej na zamieszczeniu reklamy o wielkości minimum 6 na 8 cm na stronach redakcyjnych w prasie papierowej o zasięgu minimum lokalnym stanowi podstawę do ubiegania się Wykonawcy o 12

13 przyznanie jego ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium Forma promocji wydarzenia w środowisku lokalnym [zob. dział XIII ust. 12 pkt 1) SIWZ oraz załącznik nr 10 SIWZ]. Działanie promocyjne nr 9: Organizacja i obsługa konferencji promocyjnej 9.1. Wykonawca zorganizuje (przygotuje i obsłuży organizacyjnie) jednodniową konferencję promocyjną na temat: Przemysły Kreatywne szansą rozwoju regionu. Wymagany termin wykonania działania: druga połowa października 2015 roku (konkretny termin Wykonawca i Zamawiający ustalą na etapie realizacji Umowy o zamówienie) W przebiegu ww. konferencji Zamawiający oczekuje przeprowadzenia wykładu (przez który to wykład rozumiany będzie również odczyt lub podobne formy przekazu) z następujących tematyk minimum: Przemysły kreatywne w Zachodniopomorskim potencjał miejsca (Zagadnienie wymaga przedstawienia przez minimum dwóch prelegentów, z których każdy posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach merytorycznych objętych zagadnieniem); Dobre praktyki przykłady inwestycji w przemysły kreatywne w Polsce (Zagadnienie wymaga przedstawienia przez minimum dwóch prelegentów, z których każdy posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach merytorycznych objętych zagadnieniem); Dobre praktyki przykłady inwestycji w przemysły kreatywne za granicą (Zagadnienie wymaga przedstawienia przez minimum jednego prelegenta, który posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach merytorycznych objętych zagadnieniem) Wymagane miejsce konferencji: Szczecin, Pałac pod Globusem, Plac Orła Białego 2. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy przestrzeń na wykłady: salę na ok. 80 osób oraz niezbędne wyposażenie (projektor, ekran, nagłośnienie, krzesła), przy czym do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie sali na przyjęcie uczestników (wniesienie krzeseł, ustawienia i podłączenia sprzętu w sali, itp.) oraz zapewnienie obsługi technicznej sprzętu podczas konferencji Na każde spotkanie Wykonawca zapewni catering na 80 osób w formie bufetu (przerwa kawowa kawa, herbata, woda, soki, ciastka, cukier, mleko, cytryny) Wykonawcę obciążają koszty zaproszenia i opłacenia honorariów, podróży, wyżywienia i ewentualnych noclegów dla prelegentów (minimum pięciu) Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem promocji konferencji w środowisku przedsiębiorców Szczecina i regionu oraz wśród mieszkańców Szczecina i regionu (wraz z informacją o udziale funduszy europejskich w finansowaniu Projektu i/lub oznakowaniem wymaganymi logotypami, spośród wskazanych w załącznikach 2-4 SIWZ do ustalenia w porozumieniu z Zamawiającym). Dobór metod wskazanej promocji należy do Wykonawcy, przy czym wybór metody polegającej na zamieszczeniu reklamy o wielkości minimum 6 na 8 cm na stronach redakcyjnych w prasie papierowej o zasięgu minimum lokalnym stanowi podstawę do ubiegania się Wykonawcy o przyznanie jego ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium Forma promocji wydarzenia w środowisku lokalnym [zob. dział XIII ust. 12 pkt 2) SIWZ oraz załącznik nr 11 SIWZ]. 13

14 Działanie promocyjne nr 10: Organizacja i obsługa otwarcia Centrum Przemysłów Kreatywnych Wykonawca zorganizuje (przygotuje i obsłuży organizacyjnie) uroczyste otwarcie Centrum Przemysłów Kreatywnych. Wymagany termin wykonania Działania promocyjnego: maksymalnie do r. (konkretny termin Wykonawca i Zamawiający ustalą na etapie realizacji Umowy o zamówienie). W ramach wskazanego działania Wykonawca ma obowiązek: Przygotować i udostępnić uczestnikom otwarcia wystawę plenerową na placu Orła Białego 30 plansz na standach na temat: Co to są Przemysły Kreatywne? ; Zorganizować projekcję na ekranie wielkoformatowym, na fasadzie jednego z budynków przy placu Orła Białego w Szczecinie 15 wykonanych w ramach Działania promocyjnego nr 4 virali oraz innych materiałów filmowych dostarczonych przez Zamawiającego. Całość pokazu powinna trwać od 20 do 30 minut; Zorganizować zwiedzanie Centrum Przemysłów Kreatywnych dla mieszkańców; Przygotować konferencję prasową w sali konferencyjnej w Centrum Przemysłów Kreatywnych; do obowiązków Wykonawcy w ramach przygotowania konferencji należy przygotowanie sali na przyjęcie uczestników (wniesienie krzeseł, ustawienia i podłączenia sprzętu w sali, itp.) oraz zapewnienie obsługi technicznej sprzętu podczas konferencji Zorganizować w Centrum Przemysłów Kreatywnych poczęstunek dla VIP-ów: 100 osób (kawa, herbata, woda/napoje, kanapki/przekąski, ciasta, owoce, dodatki: cytryna, mleko, cukier). W zakres wchodzi również zapewnienie zastawy stołowej, obsługa gości oraz obsługa po zakończeniu uroczystości (sprzątanie i pozostawienie miejsca w należytym porządku) Dla należytego wykonania powyższych czynności (pkt 10.1.) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sobie: Odpowiedniego zaplecza techniczno-sprzętowego do obsługi wydarzenia, w tym organizacji projekcji (ekran, montaż, projektor, sprawdzenie plików, próba techniczna), zapewnienie profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia ww. wydarzeń, które mają odbyć się na placu Orła Białego w Szczecinie, Wszystkich niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem przy organizacji wydarzeń w przestrzeni publicznej, jak też w związku z czasową projekcją na ekranie wielkoformatowym virali i materiałów filmowych Zamawiającego na fasadzie jednego z budynków przy placu Orła Białego w Szczecinie Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem promocji wydarzenia w środowisku przedsiębiorców Szczecina i regionu i wśród mieszkańców Szczecina i regionu polegającej na zamieszczeniu (na koszt Wykonawcy i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym) w prasie papierowej lokalnej (Szczecin i region) minimum jednej reklamy wydarzenia (z informacją o terminie i miejscu otwarcia CPK) na minimum ¼ strony redakcyjnej wraz z informacją o udziale funduszy europejskich w finansowaniu Projektu i oznakowaniem wymaganymi logotypami, spośród wskazanych w załącznikach 2-4 SIWZ do ustalenia w porozumieniu z Zamawiającym. Zobowiązanie Wykonawcy zamieszczenia dodatkowej (ponad wskazane wyżej minimum) 14

15 drugiej reklamy wydarzenia o wielkości minimum 6 na 8 cm na stronach redakcyjnych w prasie papierowej o zasięgu minimum lokalnym stanowi podstawę do ubiegania się Wykonawcy o przyznanie jego ofercie dodatkowych punktów w ramach kryterium Forma promocji wydarzenia w środowisku lokalnym [zob. dział XIII ust. 12 pkt. 3) SIWZ oraz załącznik nr 12 SIWZ] Niezależnie od powyższych form prezentacji/reklamy wydarzenia Zamawiający we własnym zakresie (według swojego wyboru) zaprosi dziennikarzy na ww. otwarcie CPK. Działanie promocyjne nr 11: Przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej pn. Znajdź Centrum Wykonawca przygotuje i przeprowadzi grę terenową Znajdź centrum, podnoszącą wiedzę na temat przemysłów kreatywnych i działalności CPK dla dzieci w wieku: Dzieci w wieku: 3-6 lat (z opiekunami): 1 grupa; Dzieci w weku: 7-11 lat: 2 grupy; Dzieci w wieku: lat: 1 grupa Gra będzie wymagała przeprowadzenia w minimum czterech edycjach. Wymagany termin wykonania działania: lipiec/sierpień 2015 r. (konkretny termin dla każdej z czterech edycji do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonywania Umowy o zamówienie) Podstawowe założenia dla scenariusza gry : Uczestnicy dostaną szczegółowe instrukcje oraz zadania, które będą mieli rozwiązać, aby znaleźć wejście do CPK, gdzie czekać będą na nich nagrody zestaw gadżetów CPK (wskazany zestaw nagród zapewnia na swój koszt Zamawiający). Lokalizacja: Plac Orła Białego, Pałac pod Globusem, Centrum Przemysłów Kreatywnych, przy czym trasa gry musi być ustalona w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym. Liczba potencjalnych odbiorców gry : ok. 80 uczestników (ok. 20 dzieci na 1 grupę). Czas trwania gry dla jednej grupy w ramach jednej edycji: 1,5-2 godziny Scenariusz gry uwzględniający wyżej wskazane założenia opracuje Wykonawca, mając na względzie dostosowanie zadań w grze do wieku uczestników. Zamawiający wskaże osobę merytoryczną służącą pomocą przy układaniu scenariusza gry Opracowany po stronie Wykonawcy scenariusz gry wymaga akceptacji Zamawiającego. W tym celu Wykonawca minimum dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem przekaże opracowany scenariusz gry Zamawiającemu. Zamawiający będzie miał możliwość zmiany scenariusza i ingerowania w jego treść dla uzyskania możliwie najbardziej efektywnej dla ww. grupy wiekowej odbiorców formy promocji Centrum Przemysłów Kreatywnych i wkładu Unii Europejskiej w Projekt, jak też w zakresie, w jakim będzie to mało wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz przeprowadzenie wydarzenia w sposób niekonfliktowy z procesem przeprowadzania prac budowlanych w CPK. Działanie promocyjne nr 12: Przygotowanie promocyjnej kampanii reklamowej wraz z emisją w lokalnej rozgłośni Wykonawca przygotuje 2 kampanie promujące zakończenie projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych oraz otwarcie CPK, które odbędą się w ciągu 2 miesięcy 2015 r. (październik i pierwsza połowa listopada). Każda kampania będzie trwała przez jeden tydzień w dni powszednie od poniedziałku do piątku włącznie. Wymagane elementy każdego tygodnia promocji radiowej: kampania spotowa (minimum 8 emisji 30-15

16 sekundowych dziennie w każdym tygodniu kampanii, w dni powszednie, proporcjonalnie przez cały dzień od 8:00 do 21:00), minimum 80-sekundowe informacje dotyczące projektu w dni powszednie w audycji porannej (każdego dnia w każdym tygodniu kampanii) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania scenariusza i produkcji programu radiowego oraz jego emisji w lokalnej rozgłośni radiowej. Zamawiający wymaga, by kampania ukazała się w jednej stacji radiowej emitującej na żywo program lokalny, zapewniającej dotarcie do jak największej części województwa Zachodniopomorskiego Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania scenariusza programu w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem wymagań podanych w pkt oraz 12.4 poniżej Ramowy scenariusz odcinka informacyjnego kampanii powinien zawierać: Wprowadzenie około 20 sekund; Wypowiedź przedstawiciela Zamawiającego (Akademii Sztuki) lub zaproszonego przez Zamawiającego eksperta (rejestracja dźwięku na terenie Szczecina) około 20 sekund; Podsumowanie /uzupełnienie informacji około 20 sekund; Informacja o finansowaniu projektu z Unii Europejskiej około 10 sekund; Ramowy scenariusz spotu w kampanii powinien zawierać: Informacja o projekcie około 20 sekund; Informacja o finansowaniu projektu z Unii Europejskiej około 10 sekund Wykonawca zleci umieszczenie baneru górnego na głównej stronie rozgłośni w czasie trwania tygodniowych akcji promocyjnych, zawierającego treści dotyczące promocji Projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych i oznakowania zgodne z wytycznymi RPO WZ (załącznik nr 4 SIWZ); baner powinien być spójny z identyfikacją wizualną kampanii promocyjnej; projekt baneru zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu we wrześniu 2015 roku Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie czasu antenowego (zakup przez Wykonawcę i na jego koszt) na emisje jak wyżej i przekaże nadawcy programu w wymaganym czasie nośniki przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi nadawcy (wszelkie formalności w tych sprawach po stronie Wykonawcy). 16

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 27.04.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych projektu Akademia Zmienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r.

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nazwa: Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych projektu : Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja 4 filmów: a) 3 filmy będą ilustrowały samorządowe przykłady dobrych praktyk dotyczące zarządzania procesem rozwoju szkół z poziomu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Kraków: Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialne) w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych -

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powiat Jarociński wraz z partnerskimi powiatami realizuje projekt Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr. Załącznik Nr 7 do SIWZ Projekt umowy W dniu. 2013 roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu: REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK 1 Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest: Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin 2 Forma Konkursu: 1. Konkurs ma charakter otwarty

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do WZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja polegającą na wyprodukowaniu Materiału promocyjnego, - 8-miu ok. 10 min filmów dokumentalnych wg scenariuszów

Bardziej szczegółowo

Świadczymy usługi w zakresie:

Świadczymy usługi w zakresie: Studio DTP & Agencja Reklamowa tel. 606 35 35 90 office@hussars.pl www.hussars.pl Hussars Creation 06.2012 DTP KSIĄŻKI... 4 MAGAZYNY / CZASOPISMA... 4 KATALOGI / FOLDERY REKLAMOWE... 4 ULOTKI... 4 WIZYTÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin Wewnętrzny. Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin Wewnętrzny Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi I. Regulamin składania materiałów do druku przez Jednostki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1. Do siedziby Biura Promocji

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA 3 GIM

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA 3 GIM Temat działu 1. Tajniki malarstwa 2. Grafika sztuka druku Treści nauczania Czym jest malarstwo? malarstwo jako forma twórczości (kolor i kształt, plama barwna, malarstwo przedstawiające i abstrakcyjne)

Bardziej szczegółowo

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Ulotka Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego Nr postępowania: DOA-IV.272.17.2016 Zał.do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia usługa druku polegającą na realizacji dwóch zadań w ramach projektu Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja 4 filmów: a) 3 filmy będą ilustrowały samorządowe przykłady dobrych praktyk dotyczące zarządzania procesem rozwoju szkół z poziomu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Załącznik PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 IF.272.1.18.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony pn. Usługa w zakresie przygotowania i emisji spotów telewizyjnych i radiowych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat

Bardziej szczegółowo

grafika dtp loga fotografia www

grafika dtp loga fotografia www grafika dtp loga fotografia www Kompleksowa obsługa graficzna i fotograficzna firm i osób prywatnych. Studio reklamy grafika fotografia dtp projektowanie graficzne GRAFIKA Projektowanie graficzne, design,

Bardziej szczegółowo

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 Page 1 of 5 Katowice: Korekta, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja publiczna. Numer

Bardziej szczegółowo

Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Przedmiot konkursu

Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie. Przedmiot konkursu Regulamin konkursu na projekt wspólnego logotypu dla identyfikacji wizualnej portalu internetowego Premiera oraz wydania papierowego miesięcznika Premiera Organizator: Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Toruń, dn. 21.07.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Województwo Kujawsko-Pomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych 1. Organizator Organizatorem konkursu na projekt logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KLASA 7 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA

PLASTYKA KLASA 7 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA PLASTYKA KLASA 7 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Oceniając postępy uczniów, należy uwzględnić potencjalne umiejętności plastyczne dziecka w adekwatnym przedziale wiekowym. Kryteria oceniania muszą być zrozumiałe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa opracowania projektów graficznych oraz składu, dokonania tłumaczeń tekstów z języka polskiego na angielski i norweski, angielskiego na polski wraz z redakcją

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/67/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia DOA.III-3323-42/10 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariuszy oraz produkcja 4 filmów promujących Województwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/106/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, r. Zapytanie ofertowe Dotyczące projektu i produkcji wystawy podczas EXPO 2015 w Mediolanie, Republice Włoskiej w połowie września 2015 r. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 7 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

REKTOR. Biuro Rektora i Kanclerza. Biblioteka Główna. Galeria ASP. Wydawnictwo ASP. Archiwum ASP. Biuro Radców Prawnych. Dział Spraw Pracowniczych

REKTOR. Biuro Rektora i Kanclerza. Biblioteka Główna. Galeria ASP. Wydawnictwo ASP. Archiwum ASP. Biuro Radców Prawnych. Dział Spraw Pracowniczych REKTOR PROREKTOR DS. NAUKI I SPRAW ZAGRANICZNYCH Biuro Współpracy z zagranicą Muzeum ASP Samodzielne stanowisko ds. stron internetowych PROREKTOR DS. STUDENCKICH Dział Nauczania Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.35.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02.02.2017 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ I

Bardziej szczegółowo

druk i dystrybucja wydawnictwa albumowego podsumowującego konkurs PO KL Kapitalni w Opolskiem II edycja.

druk i dystrybucja wydawnictwa albumowego podsumowującego konkurs PO KL Kapitalni w Opolskiem II edycja. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo na 750- lecie Gniewkowa

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo na 750- lecie Gniewkowa Regulamin konkursu na projekt graficzny logo na 750- lecie Gniewkowa I Informacje 1. Organizator: Gmina Gniewkowo-zwana dalej Organizatorem 2. Cel konkursu: Uzyskanie oryginalnego projektu logotypu obchodów

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 2015/S Ogłoszenie o konkursie

Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 2015/S Ogłoszenie o konkursie 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40565-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 2015/S 024-040565 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Opracowanie grafiki awersu Karty Biletu Elektronicznego dedykowanej projektowi

Zadanie 1: Opracowanie grafiki awersu Karty Biletu Elektronicznego dedykowanej projektowi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zadanie 1: Opracowanie grafiki awersu Karty Biletu Elektronicznego dedykowanej projektowi 1. Przedstawienie co najmniej trzech projektów graficznych awersu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KLASA 7 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA

PLASTYKA KLASA 7 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA PLASTYKA KLASA 7 ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Uzdolnienia plastyczne ucznia nie mogą być podstawowym kryterium oceniania. Powinno ono być systematyczne, gdyż jest ważną informacją dla ucznia o poczynionych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.MW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I. Nazwa zadania: Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy. z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV zamówienia: 92.11.12.10-7 I. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: II. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Specjaliści w tym zawodzie są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, specjalizującym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie. 1.

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie. 1. Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie 1. Organizator Organizatorem konkursu na projekt logo Technikum Kinematograficzno-Komputerowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 13.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Wydruk prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym. W związku z realizacją przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa tel./faks: 22 825 1440 Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku Dotyczy projektu inwestycyjnego realizowanego w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Załącznik numer 2 Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno- promocyjnych dla projektu "Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego

Bardziej szczegółowo

1.3. Konkurs ma charakter otwarty Konkurs jest jednoetapowy Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.3. Konkurs ma charakter otwarty Konkurs jest jednoetapowy Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU projektu grantowego Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I ZADANIE: DRUK 1. Przedmiotem zamówienia jest druk 4 numerów publikacji/magazynu w języku polskim, pod tytułem, Opolskie Smaki. L.p. Dla każdej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie znaku graficznego Zrobione w Szczecinie

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie znaku graficznego Zrobione w Szczecinie REGULAMIN KONKURSU na opracowanie znaku graficznego Zrobione w Szczecinie 2 Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Szczecin, pl Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin Biuro Strategii, oraz Akademia Sztuki

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU

CENOWE ROZEZNANIE RYNKU DP/0400/05.17/RP Warszawa, 6 czerwca 2017 r. CENOWE ROZEZNANIE RYNKU Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w związku z realizacją sieci współpracy pn. Platforma funduszy europejskich Pracodawców RP poszukują

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I. OPRACOWANIE KONCEPCJI AKCJI PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU INŻYNIER NA ZAMÓWIENIE" na rok 2010 1. Wykonawca przedstawi w formie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Strona 1 z 5

REGULAMIN KONKURSU. Strona 1 z 5 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu znaku graficznego logo dla przedsięwzięcia promującego produkty tradycyjne i regionalne I. Organizator i przedmiot Konkursu 1. Organizatorem Konkursu na opracowanie

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dla zadania pn.: Album na temat przebudowy ujścia Wisły Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 I. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis) Główny kod CPV: 79-34-00-00-9 Usługi reklamowe i marketingowe Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych dla młodzieży(wykładów).

Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług edukacyjnych dla młodzieży(wykładów). Zapytanie ofertowe realizowane w ramach zasady konkurencyjności w związku z realizacją projektu: Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi promocji Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ UJEDNOLICONEGO WIZERUNKU FILHARMONII NARODOWEJ

REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ UJEDNOLICONEGO WIZERUNKU FILHARMONII NARODOWEJ REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ UJEDNOLICONEGO WIZERUNKU FILHARMONII NARODOWEJ I. Organizator 1. Filharmonia Narodowa dalej zwana Organizatorem ogłasza konkurs na koncepcję ujednoliconego wizerunku Filharmonii

Bardziej szczegółowo

POKL.09.02.00-24-035/11

POKL.09.02.00-24-035/11 Mam zawód - mam pracę w regionie Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL.09.02.00-24-035/11 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Logo ZS nr 79 w Wilanowie

REGULAMIN KONKURSU Logo ZS nr 79 w Wilanowie REGULAMIN KONKURSU Logo ZS nr 79 w Wilanowie Załącznik do Zarządzenia nr 14/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 79 Im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie z dnia18 kwietnia 2016 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do Badania rynku IP.2610.2.2016 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie audiowizualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych (filmów/animacji) oraz druk i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP: 701 007 37 77, REGON: 141032404) dalej Zamawiający, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo