Zestaw Słoneczny Energie odnawialne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw Słoneczny Energie odnawialne"

Transkrypt

1 Dodatkowa zawartość online Zestaw Słoneczny Energie odnawialne od 8 lat Możesz złożyć 6 robotów poruszanych za pomocą energii słonecznej!

2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie do energii a) Definicja energii b) Historia energii 2. Rodzaje energii a) Energie odnawialne b) Energie nieodnawialne c) Różnice między energiami odnawialnymi a alternatywnymi 3. Energia słoneczna a) Czym jest? b) Ewolucja c) Słońce d) Rodzaje energii słonecznej e) Zalety i wady 4. Pojazdy słoneczne a) Statki b) Pociągi c) Samochody d) Motory e) Samoloty 5. Zabawki 6. Wskazówki 7. Quiz

3 Wprowadzenie 3 1. Wprowadzenie a) Definicja energii Energię można zdefiniować jako zdolność ciała do wykonania pracy lub akcji; czyli energia to moc ruchu lub zmiany. Energia jest niezwykle ważna na co dzień. Sprawia, że działają aparaty, z których korzystamy, że mamy światło w domu, dzięki niej pojazdy są wprawiane w ruch, a my rośniemy i poruszamy się. Słowa tego używa się w wielu kontekstach, jednak definicja naukowa się od nich różni. W fizyce to pojęcie podstawowe, o energii mówi się też w chemii, biologii i innych dziedzinach. Siła Siłą nazywa się każdą czynność lub wpływ, które mogą zmienić stan ruchu danego ciała, czyli go przyspieszyć. W międzynarodowym systemie miar jednostką siły jest Newton, którego wartość wynosi 1 kg m/s2. 1 Newton oznacza siłę potrzebną do tego, aby ciało o wadze 1 kilograma przyspieszyło o 1 metr na sekundę. Czy wiesz, że... Fizycy używają wzorów, by obliczyć pewne wartości? Oto wzór na obliczenie wartości siły: F = m x a F = siła m = masa ciała a = przyspieszenie Masę mierzymy w kilogramach (kg) i jest ona stałą wartością dla ciała. Wskazuje ona w tym przypadku, jak zmienia się przyspieszenie ciała przy użyciu siły. Rysunek 1. Energia na co dzień. Plac Times Sqaure w Nowym Jorku. Istnieją dwa podstawowe rodzaje energii: energia potencjalna i energia kinetyczna. Można powiedzieć, że energia potencjalna to taka, która się dopiero wydarzy, gotowa do zamiany na energię kinetyczną. Energia kinetyczna jest natomiast tą, którą zyskuje ciało dzięki prędkości poruszania się. Wiemy już, że ciała mają energię, ale jak wprawiają się w ruch? Do tego trzeba użyć siły. Wykorzystana siła używa energii do pracy. Mówiliśmy już, że energia określa zdolność ciała do wykonania pracy. Ale czym jest ta praca? Praca Praca to podstawowe pojęcie w życiu człowieka. Dzięki niej ludzkość rozwijała się na przestrzeni wieków. Praca nie służy jednak tylko do gromadzenia dóbr i bogactwa, to nasz impuls do rozwoju, nauki, pogłębianiu naszych zdolności, inteligencji i kultury. W fizyce praca to efekt siły zastosowanej na ciało lub jego ruch w tym samym kierunku, w jakim działa siła. Praca wykonana przez ciało jest natychmiast zamieniana w energię tego

4 4 Wprowadzenie ciała, można zatem powiedzieć, że praca to energia w ruchu. Bez ruchu nie ma pracy! Przykładowo, podnosząc coś z dołu do góry, wykonuje się pracę, ponieważ trzeba pokonać siłę grawitacji, która skierowana jest w dół. Pracę oblicza się w następujący sposób: W = F x d W = praca (z angielskiego: work) F = siła d = przemieszczenie Jednostką miary pracy jest Dżul (J), którego wartość wynosi 1 Newton (N) na metr. Oznacza to, że jeśli siła o wartości 1 N porusza ciałem na odległość 1 metra, wykonana praca ma wartość 1 J. sposób, w jaki energia tworzy ruch. Punktem wyjścia do poznawania termodynamiki są zasady termodynamiki. W skrócie: zasady te mówią, że energii się nie tworzy ani nie niszczy, jest ona przenoszona z jednego systemu do innego w formie ciepła lub pracy. Czy wiesz, że... Miara stopnia nieuporządkowania układu nazywa się entropią? Wszechświat, tak jak my, dąży do nieuporządkowania. Podczas zabawy robimy bałagan, zatem konieczność uporządkowania zabawek nie jest czymś, co nam się podoba. Od wykonanej pracy dochodzimy do pojęcia mocy. Moc Kiedy maszyna wykonuje dużo pracy w określonym czasie, można powiedzieć, że ma ona wysoką moc. Jeśli wykonuje mało pracy- ma niską moc. Jednostką miary mocy jest 1 Wat (W), który jest równy 1 J na sekundę lub kw (kilowat), który jest równy 1kJ na sekundę. Moc oblicza się w następujący sposób: P = W: t P = moc W = praca t = czas Kolejnym pojęciem, które należy mieć na uwadze, jest termodynamika. Termodynamika to dział fizyki badający ruch energii oraz Rysunek 2. Porządek i nieporządek. b) Historia energii Pierwszą formą energii, która wykorzystywał człowiek (robiąc to nieświadomie) była energia słoneczna. Słońce dostarczało światła i ciepła pierwszym ludziom. Polowali oni i przygotowywali posiłki za dnia, nocą zaś musieli się okrywać i trzymać się blisko siebie, aby się ogrzać. Przez wiele lat ich noce były ciemne i zimne, aż do momentu, kiedy człowiek dokonał odkrycia, które zmieniło historię ludzkościogień. Jednak nie stało się to z dnia na dzień.

5 Wprowadzenie 5 Czy wiesz, że Homo erectus był pierwszym gatunkiem, który zaczął wykorzystywać ogień na co dzień lat temu? Był to kluczowy krok w rozwoju hominidów. Spożywanie ciepłych posiłków zmieniło ich szczękę. Przestrzeń na zęby zmniejszyła się, dając miejsce na rozrost czaszki oraz mózgu, co przyczyniło się do rozwoju sprawności umysłowych. Dzięki odwadzie i dociekliwości ludzie odkryli, że ogień można rozprzestrzeniać i podtrzymywać za pomocą drzewa. Ogień bronił przed niebezpiecznymi zwierzętami, dawał ciepło i światło, pozwolił gotować mięso, dzięki czemu było smaczniejsze i łatwiejsze do pogryzienia. Tak powstała pierwsza forma energii, znacznie ułatwiająca życie, którą można było kontrolować. Przez wiele lat była to jedyna forma energii, z jakiej korzystał człowiek. Dopiero 6000 lat temu odkrył inne sposoby na pozyskanie energii. Energia wiatru To pierwsza energia wykorzystywana do transportu. Człowiek rozpoczął budowę żaglowców, które poruszały się pchane wiatrem. Statkami przewożono rozmaite towary i podróżowano. Wiatraki pojawiły się około 2500 lat temu i używano ich do mielenia ziarna. Później zaczęto je wykorzystywać również do pompowania wody Rysunek 3. Ewolucja człowieka. 1. Szympans. 2. Australopitek. 3 Homo erectus. 4 Neandertalczyk. 5 Homo sapiens (człowiek z Cro-Magnon). Rysunek 4. Pierwsi ludzie i ogień. Kadr z filmu Walka o ogień z 1981 roku. Rysunek 5. Wiatraki. Szlak Don Kichota, La Mancha, Hiszpania. Ropa Babilończycy i Aztekowie początkowo używali ropy w budownictwie do spajania cegieł i kamieni. Majowie i Aztekowie malowali nią rzeźby, Egipcjanie natłuszczali skóry. Dopiero później zaczęto wykorzystywać ropę w oświetleniu. W tamtych czasach ropa znajdowała się na powierzchni ziemi. Ropa jest paliwem kopalnym i wyczerpywalnym źródłem energii pochodzącym z materii organicznej. Obróbka ropy trwa długo, a wydobycie nie jest całkowicie kontrolowane. Potrzeba milionów lat, aby na nowo powstały znaczące ilości ropy.

6 6 Rodzaje energii Gaz ziemny Jest paliwem kopalnym i wyczerpywalnym źródłem energii. Wydobywano go w starożytnych Chinach z płytkich źródeł w celu pozyskania soli morskiej, która pozwalała przechowywać produkty spożywcze. Energia geotermiczna Początkowo wykorzystywana do ogrzewania domów. Nastąpił ogromny postęp w wykorzystywaniu innych źródeł energii około 200 lat temu. Słońce i ogień były pierwszymi źródłami energii, w niektórych częściach świata nadal tak funkcjonują. Są to między innymi Słońce, wiatr, prądy morskie, deszcz, biomasa, temperatura Ziemi, czyli wszystko to, co może w naturalny sposób się zregenerować. Są przyjazne dla środowiska, nie emitują do atmosfery tyle gazów cieplarnianych, co energie konwencjonalne. Czy wiesz, że Całe oświetlenie publiczne jeszcze 100 lat temu zależało całkowicie od paliw kopalnych? Era oświetlenia rozpoczęła się pod koniec XIX wieku wraz z wynalezieniem lampy elektrycznej przez Swana i Edisona. Rysunek 7. Różne formy energii. Wodna, wiatru, słoneczna, geotermiczna, prądów morskich i biomasa. Rysunek 6. Współczesne oświetlenie. 2. Rodzaje energii Mówi się o energiach odnawialnych, nieodnawialnych i paliwach kopalnych, Słońcu, wietrze i energiach alternatywnych. Łatwo się pogubić! Uporządkujmy wszystkie te informacje. a) Odnawialne Energie odnawialne pochodzą z zasobów naturalnie odnawialnych. Biomasa Biomasą nazywamy całość substancjo organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Biomasa stanowi źródło energii uznawanej za odnawialną. Wykorzystuje produkty i zasoby rolnictwa, lasów i biodegradowalnych części siedlisk miejskich. Wykorzystuje się gałęzie drzew, kukurydzę, ryż, algi, skórę zwierząt. Zalety: wykorzystywanie tej energii propaguje recykling w miastach; przyczynia się do czystości lasów; wykorzystuje tereny niezdatne do uprawy.

7 Rodzaje energii 7 Wady: może zajmować tereny zdatne do uprawy; to technologia, która wciąż się rozwija, nie jest ostatecznie zbadana i może prowadzić do niedogodności; wykorzystywanie biomasy w kontekście cen i konkurencji jest jeszcze mniej opłacalne niż zanieczyszczające źródła energii takie jak paliwa kopalne. Rysunek 10. Generatory energii. Rysunek 8. Źródła biomasy. Rysunek 11. Konserwacja wiatraków. Rysunek 9. Generatory energii. Energia wiatru Energia ta pochodzi z transformacji energii mechanicznej wiatru na elektryczność. Zalety: to energia czysta, przekształca się bezpośrednio, zaczyna być konkurencyjna. Wady: nieregularność wiatrów; rozproszenie geograficzne; trudne magazynowanie. Energia geotermiczna Energia ta wykorzystuje ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi. Środek Ziemi leży około 6400 km od jej powierzchni. Panuje w nim temperatura bliska 5000 stopni C. Ciepło z wnętrza przewodzone jest w kierunku powierzchni i ogrzewa skały tworzące płaszcz. Woda przefiltrowana prze uskoki skalne i strukturę geologiczną nagrzewa się pod wpływem gorących skał. Część wody wraca ponownie na powierzchnię w formie gorących źródeł lub gejzerów. W innych wypadkach gorącą wodę magazynuje się w naturalnych zbiornikach geotermicznych podpowierzchniowych. W celu wykorzystania energii poprzez otwory dociera się do zbiorników.

8 8 Rodzaje energii Na terenach aktywnych sejsmicznie temperatura w zbiornikach dochodzi do 150 stopni. Para wodna może wprawiać w ruch turbiny, wytwarzać elektryczność tak jak w typowych elektrowniach. Ciepło przewodzone jest do systemu złożonego z podziemnych rur i pompy zasysania ciepła -turbiny poruszanej przez parę. Energię tę wykorzystuje się w zależności od pory roku. Latem temperatura podpowierzchniowa wynosi 17 stopni, temperatura atmosfery jest zatem wyższa. Opłaca się wtedy chłodzić budynki korzystając z energii geotermicznej. Zimą temperatura atmosfery jest niższa od podpowierzchniowej, następuje sytuacja odwrotna, ogrzewa się budynki wykorzystując energię geotermiczną. Aby to było możliwe, energia musi przejść drogę za pomocą cieczy (wód podziemnych) wraz z substancją, która zapobiega zamarzaniu wody w kontakcie z niższą temperaturą. Zalety: Mniej zanieczyszczająca; Bardziej ekonomiczna; to energia czysta i zasobna. Rysunek 13. Energia geotermiczna. Energia spadku wody Energia wykorzystywana przede wszystkim do produkcji elektryczności oparta na położeniu wody na określonej wysokości. Energia potencjalna podczas spadku wody zmienia się w energie kinetyczną. Woda spada na turbiny z dużą prędkością wprawiając je w ruch obrotowy, który staje się energią elektryczną dzięki generatorom. Rozwój tej energii wymaga m.in. budowy zapór wodnych. Wady: Technologia, która wciąż się rozwija; Tworzy się wiele odpadów w atmosferze i wodzie; Duże instalacje mogą prowadzić do drobnych ruchów gruntu w efekcie zmian temperatur, które powodują. Rysunek 13. Elektrownie wodne. Rysunek 12. Energia geotermiczna. Zalety: Energia czysta; Nie powoduje zanieczyszczeń; Energia odnawialna.

9 Rodzaje energii 9 Wady: wysokie początkowe koszty ze względu na budowę zbiorników; ograniczona pojemność zbiorników i jezior; Ilości opadów są nieprzewidywalne, co może prowadzić do zmniejszenia przepływu wody i energii, które mogą być uzyskane; może mieć duży wpływ na ekosystem Zalety: Energia cicha i czysta; Niski koszt materiałów; Dostępna o każdej porze roku. Zbiornik Elektrownia wodna Wejście Kanał Generator Dystrybutor energii Rzeka Rysunek 15. Elektrownia wodna. Energia pływów morskich Energię te pozyskuje się z pływów morskich i ruchu fal do. Ruchy wody tworzą energię kinetyczną, która przenoszona jest do generatorów energii elektrycznej. Rysunek 17. Energia pływów morskich. Wady: bardzo konkretne lokalizacje; wpływa na widok miejsc, w których powstają struktury do pozyskiwania; przekaz jest drogi i złożony. Słoneczna O tej energii powiemy w rozdziale trzecim. b) Energie nieodnawialne Energie nieodnawialne, zwane konwencjonalnymi, to te, których dostępność w naturze jest ograniczona lub których czas odzyskiwania jest bardzo długi, stąd wyczerpują się wraz z zużyciem. Rysunek 16. Konserwacja sprzętu. Przykładem są paliwa kopalne takie jak węgiel, ropa czy gaz ziemny.

10 10 Rodzaje energii Węgiel Paliwo kopalne w formie stałej znajdujące się w podziemnych złożach. W prehistorii tworzył leśną materię organiczną. To surowiec używany jako paliwo i do tworzenia produktów chemicznych. Zalety: Tani; łatwo dostępny; łatwy w użyciu. Wady: Zanieczyszcza; Spalanie węgla emituje duże ilości gazów; wydobycie jest niebezpieczne, wypadki są częste. Rysunek 19. Wydobycie ropy. Wady: wyczerpywalny zasób; substancja, którą trzeba destylować przed użyciem; Duża ilość szkodliwych odpadów (zanieczyszczone zbiorniki, które nie są biodegradowalne). Rysunek 18. lokomotywa węglowa. Ropa Najczęściej wykorzystywane źródło energii. Pochodzi z surowca, który zalegał w morzach od milionów lat, leżącego na głębokości 100 m. Z ropy otrzymuje się inne produkty takie jak plastik, benzyna, oleje, kerozyna czy smoła. Zalety: mnogość produktów pochodnych wykorzystywanych w: 1. przemyśle paliwowym-benzyna, olej; 2. Wytwarzaniu plastiku; 3. Produkcji barwnikówi innych substancji chemicznych. Rysunek 20. Platforma wydobywcza na morzu. Gaz ziemny To paliwo kopalne leży w pobliży złóż ropy. Służy przede wszystkim w gospodarstwach domowych i przemyśle. Rysunek 21. Gazociągi.

11 Energia słoneczna 11 Zalety: Może wytwarzać duże ilości energii; Stosowany do wytwarzania ciepła i ruchu w piecach, kotłach i silnikach; może być wykorzystywany do wytwarzania elektryczności w elektrociepłowniach. Wady: Nieodnawialny; Podczas spalania emituje gazy zanieczyszczając atmosferę; Proces ekstrakcji może spowodować skażenie. Energia nuklearna Energia ta uwalnia się podczas przerwania wiązań w atomach uranu lub innych pierwiastków radioaktywnych. To proces, w którym uwalnia się duże ilości energii wykorzystywanej do produkcji elektryczności. To ważne źródło energii w krajach rozwiniętych. Rysunek 22. ostrzeżenie o radioaktywności Zalety: Istnieją duże złoża uranu to rozwinięta i wydajna technologia dająca dużo energii przy niewielkich nakładach; niewysoka emisja CO 2, nie przyczynia się zatem do efektu cieplarnianego. Wady: w razie wypadku istnieje wysokie ryzyko skażenia; tworzą się odpady radioaktywne; odpady te są trudne do magazynowania; wysokie koszty instalacji i konserwacji. Rysunek 23. elektrownia atomowa w Diel, Belgia. c) Różnice między energiami alternatywnymi a odnawialnymi Energie alternatywne i energie odnawialne to nie to samo? Energie alternatywne różnią się od konwencjonalnych sposobem wydobycia i pozyskiwania energii. Można powiedzieć, że energie odnawialne stanowią część energii alternatywnych. 3. Energia słoneczna a) Czym jest? To energia bezpośrednio wykorzystująca promienie słoneczne, którą można następne przekształcić w inne pożyteczne formy energii. Słońce jest najstarszym znanym źródłem energii. Słońce jest niezbędne do wzrostu i rozwoju wszystkich stworzeń. Istnieją różne zastosowania energii słonecznej. Przyjrzyjmy się, jak te zastosowania rozwijały się w historii. b) Ewolucja Historia energii słonecznej zaznaczona jest szczęśliwymi przypadkami. Po raz pierwszy efekt fotowoltaiczny zaobserwował w 1839 roku francuski fizyk Alexandre Edmond Becquerel.

12 12 Energia słoneczna Ów pan przeprowadzał doświadczenia elektrochemiczne, kiedy przypadkiem zauważył, że ekspozycja elektrod platyny lub srebra na światło dawała efekt fotowoltaiczny. Kilka lat później zbudowano pierwszą komórkę fotowoltaiczną, owoc przypadkowych odkryć. Jej wydajność wzrastała przez lata. Po raz pierwszy zastosowano ją w XIX roku przez niemieckiego inżyniera Wernera Siemensa, który upowszechnił komórkę dla aparatów fotograficznych. Russel Ohl wynalazł pierwszą komórkę słoneczną z krzemu. Przyjmuje się jednak, że chwilą odkrycia energii słonecznej, jaką znamy dziś był rok 1954, kiedy chemik Calvin Fuller rozwinął proces rozpadu krzemu. c) Słońce Rysunek 24. Słońce. Słońce Słońce to gwiazda położona najbliżej ziemi i nasze największa, a przy tym czyste i naturalne źródło energii. Dzięki Słońcu Ziemia jest planetą, na której można żyć. Wszystkie inne ciała niebieskie takie jak planety, asteroidy czy komety obracają się wokół siebie. Słonce zbudowane jest w większości z helu i wodoru, a temperatura jego powierzchni sięga 5505 stopni. Czy wiesz, że Średnica słońca jest 109 razy większa od średnicy ziemi? Żeby lepiej zrozumieć tę proporcję możesz porównać koralik (ziemię) z piłką plażową (słońcem) o średnicy większej niż 1 metr. Słońce stanowiło obiekt kultu w różnych kulturach na przestrzeni wieków. Rysunek 25. proporcje Słońca i Ziemi. Pluton Ziemia d) Rodzaje energii słonecznej Co roku otrzymujemy od słońca cztery razy więcej energii niż potrzebujemy. Ludzie od początku wykorzystują tę energię. Dzisiaj zapotrzebowanie na energię nie jest takie jak kiedyś, jest coraz większe. Z tego względu człowiek chce jak najlepiej korzystać z tej energii. Istnieją dwa systemy korzystania z tej energii: energia słoneczna fotowoltaiczna i energia słoneczna termiczna. Różnią się sposobem, w jaki transformowana jest energia pochodząca od słońca.

13 Energia słoneczna 13 - Energia słoneczna fotowoltaiczna Zmienia bezpośrednio energię słoneczną w energię elektryczną. Zmiana dokonuje się dzięki komórkom słonecznym zbudowanym z półprzewodników, które generują prąd pod wpływem promieni słonecznych. Zestaw komórek fotowoltaicznych przekształca energię słoneczną w określoną ilość prądu elektrycznego. Ten typ energii wykorzystywany jest w elektrowniach produkujących prąd, w oświetleniu, telekomunikacji. - energia słoneczna termiczna Bezpośrednio zmienia energię słoneczną przez wykorzystanie paneli słonecznych w celu uzyskania ciepła, która następnie jest wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem. Działanie tego typu energii opiera się na odebraniu światła słonecznego przez termiczny panel słoneczny, inaczej zwany kolektorem słonecznym. Rysunek 26. panele fotowoltaiczne. Wykorzystuje się również krzem do budowy komórek słonecznych. Zestawia się je w moduły, które tworzą panele fotowoltaiczne. Od panelu odchodzi obieg hydrauliczny, który dochodzi do zbiornika wody. Rura połączona z akumulatorem uwalnia ciepło, które podgrzewa wodę pitną lub służącą do ogrzewania. Działanie komórek opiera się na efekcie fotowoltaicznym, który tworzy prąd elektryczny w określonej substancji wystawionej na promieniowanie elektromagnetyczne. Zobaczmy, co się dzieje. Rysunek 28. Działanie komórki fotowoltaicznej. Rysunek 27. Działanie komórki fotowoltaicznej. Wśród zastosowań energii słonecznej termicznej mamy ogrzewanie wody, pokoi, klimatyzację na basenach i procesy przemysłowe wymagające ciepła.

14 14 Pojazdy słoneczne Jednak ma też swoje wady: Rysunek 29. termiczny panel słoneczny. wysokie koszty początkowe; występują wahania w promieniowaniu; ilość wytwarzanej energii jest ograniczona i realizuje podstawowe zapotrzebowanie na elektryczność; dostępność energii się waha i zależy od warunków atmosferycznych; należy uzupełnić tę formę jakąś dodatkową by uzyskać energię elektryczną; trudna do gromadzenia. Czy wiesz, że... Jeden z największych parków słonecznych znajduje się w Portugalii? Leży on w Amareleji (region Alentejo) i obejmuje ponad 30 tysięcy domów, co oznacza zmniejsz nie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 86 tysięcy ton. e) Zalety i wady Jak już wiesz, korzystanie z energii słonecznej ma wiele zalet, między innymi: Nie zużywa paliwa; Nie zanieczyszcza atmosfery; jest ciche; jest odporne na warunki pogodowe (grad, wiatr, temperatura i wilgoć); łatwe do zainstalowania, nie wymaga dużych nakładów do konserwacji (tylko czyszczenia), prawdopodobieństwo awarii jest bardzo niskie; Można zwiększyć moc przez dodatkowe moduły; Panele mogą mieć różne rozmiary, są łatwe do zamontowania w każdym miejscu. 4. Pojazdy słoneczne Pojazdy słoneczne poruszają się dzięki elektryczności generowanej przez ten rodzaj energii odnawialnej, otrzymywanej za pomocą paneli słonecznych umieszczonych na górnej części pojazdu. Obecnie wykorzystywanie pojazdów słonecznych nie jest rozpowszechnione, wciąż nie są wydajnymi środkami transportu. Wykorzystywane są natomiast w inżynierii i badaniach w celu wprowadzania nowych zastosowań energii słonecznej w najbliższej przyszłości. Taka technologia ma zastosowanie w różnych środkach transportu takich jak samochody i inne pojazdy (nie tylko lądowe) czy silniki słoneczne. Wykorzystuje się ją także na statkach, gdzie panele słoneczne służą do uruchamiania turbiny, w pociągach hybrydowych poruszanych dzięki energii słonecznej i bateriom wodorowym. System elektryczny odpowiada za poruszanie się pojazdu, kontrolując energię dostarczaną do silnika.

15 Pojazdy słoneczne 15 Akumulatory w tych pojazdach mają taką funkcję jak zbiornik paliwa w pojazdach na benzynę czy olej. Gromadzą energię zebraną przez panele słoneczne w celu wykorzystania jej przez silnik, nawet w warunkach ograniczonego lub znikomego oświetlenia. Panele słoneczne umieszczone są w pojeździe w taki sposób, by zmienność natężenia światła w jak najmniejszym stopniu wpływała na pojazd. Te zmienne są powodowane przez zmianę położenia słońca w ciągu dnia, ( chociaż tak naprawdę zmiany powoduje ruch ziemi) lub obecność cienia (m.in. drzew czy budynków). moduł fotowoltaiczny komróki moduł panel fotowoltaiczny Rysunek 31. Komórki, moduł i panel fotowoltaiczny. Położenie paneli, ich kształt i ukierunkowanie względem słońca, silnika i kierunku ruchu jest niezwykle ważne, aby zwiększać ich wydajność. Umieszczenie powinno pozwolić na to, by jak największa powierzchnia mogła zbierać promienie słoneczne. Kształt powinien zminimalizować opór aerodynamiczny, a pozycja winna rzucać cień na silnik i w ten sposób go chłodzić. Rysunek 30. bateria słoneczna. Dusza pojazdów słonecznych jest w panelach fotowoltaicznych zbudowanych z komórek fotowoltaicznych, które zmieniają energię słoneczną w energię elektryczną. Komórki tworzą moduły, a te panele, które mogą wytworzyć moc 2kW co równia się 2,6 koniom. Zazwyczaj używa się komórek z krzemu o wydajności 15-20%. Rysunek 32. Solifelur, pierwszy słoneczny statek pasażerski. Szwajcaria. Zdjęcie: Theo Schmidt. a) Statki słoneczne Nieczęsto spotyka się statki, które poruszają się dzięki silnikowi napędzanemu energią słoneczną. Większość statków działa przez silnik na benzynę lub dzięki żaglom. Budowa statków słonecznych jest podobna do typowych statków.

16 16 Pojazdy słoneczne Mają kadłub, śrubę, ster, kabinę i maszt. Posiadają ponadto pewne przystosowania energii słonecznej: odizolowane baterie elektryczne, mniejszy rozmiar, oraz oczywiście panele słoneczne. Można je ustawić na dachu kabiny lub na końcach statku. Wydajność paneli fotowoltaicznych spada, jeśli nie są wystawione bezpośredni na słońce. Wiele paneli montuje się w strukturach, które pozwalają na umieszczenie wzdłuż dwóch osi, optymalizując pobieranie światła słonecznego w ruchu. Przeciwnie dzieje się w samochodach, które muszą mieć więcej elementów związanych z aerodynamiką pojazdu. Czy wiesz, że... Pierwszy statek słoneczny zbudowano w Anglii w 1975 roku. b) pociągi słoneczne Obecnie w Japonii trwają prace nad projektem stworzenia linii kolejowej pociągów wysokiej szybkości, które będą jeździć jedynie dzięki energiom odnawialnym. Istnieją statki z typowymi silnikami wyposażone w panele słoneczne, których zadaniem jest ładowanie baterii systemu elektrycznego statku. Większe statki często korzystają z systemu hybrydowego łączącego silnik na paliwo z fotoelektrycznym. Czy wiesz, że... Pierwszą podroż dookoła świata statkiem słonecznym nazwanym PlanetSolar rozpocznie się na Morzu Śródziemnym, idąc dalej przez strefy równikowe, by wykorzystać jak najwięcej świtał słonecznego. Podróż będzie odbywać się z prędkością 7,5 węzła i potrwa 160 dni. Może kiedyś wszystkie statki będą się tak poruszać? Rysunek 33. PlanetSolar, pierwszy state k słoneczny gotowy do podróży dookoła świata. Rysunek 34. Prototyp hybrydowego pociągu słonecznego. Pociąg tego projektu będzie magnetyczny, będzie wykorzystywać energię słoneczną i baterie wodorowe. Będzie mógł osiągać prędkość około 320 km/h. c) samochody słoneczne Samochody te poruszają się dzięki energii elektrycznej stworzonej przez energie słoneczną. Wyposażone są w panele słoneczne typu fotowoltaicznego umieszczone na karoserii. Samochody słoneczne mogą przejechać dystans 300 km dzięki energii odpowiadającej 5 litrom benzyny i mogą osiągać prędkość do 160 km/h. Projekt jest kluczowy w budowie samochodów słonecznych, gdyż maksymalna wytrzymałość samochodu zależy od powierzchni paneli słonecznych.

17 Pojazdy słoneczne 17 Czy wiesz, że... Pierwszy samochód słoneczny został zbudowany przez Duńczyka Hansa Tholstrupa, który przejechał 4052 kilometry między Sydney a Perth w 20 dni. d) Motory słoneczne Rysunek 35. Panel słoneczny. Czy wiesz, że... Istnieje inicjatywa związana z samochodami słonecznymi zwana World Solar Challenge? Są to zawody rozgrywane w Australii, w których zespoły ścigają się samochodami słonecznymi. Liczą się najlepsze wyniki osiągnięte dzięki najlepszej strategii wydajności. f) Istnieją już prototypy motorów, które działają na energię słoneczną. Model na zdjęciu został wyróżniony na 34 międzynarodowych targach samochodowych w Barcelonie. Ciekawą cechą motoru jest to, że kiedy stoi, można nad nim rozłożyć tarczę zwiększającą powierzchnię pobierania promieni do 3m2. Dodatkową zaletą jest to, że siedzenie motocyklisty jest zacienione. Przy naładowanych bateriach prototyp przejeżdża około 20 km przy prędkości 50 km/h, co wystarcza do jazdy codziennej po mieście. Ten wynalazek powstał z troski o wykorzystywanie energii zrównoważonych zamiast paliw kopalnych i pokazanie, że energia słoneczna to skuteczny sposób wytwarzania elektryczności. Samochody słoneczne jeszcze nie są szeroko dostępne, są natomiast wystawione na targach technologicznych i specjalistycznych wyścigach. Rysunek 36. wyścig samochodów słonecznych. Rysunek 37. motor słoneczny. e) Samoloty słoneczne Najbardziej znany samolot słoneczny nosi nazwę Solar Impulse (HB-SIA) i powstał w szwajcarskim Instytucie badań i nauki. Prototyp jest w stanie unieść 1 członka załogi, waży tyle, co samochód (około 1600kg) i ma długość podobną do airbusa (63, 40m), która pozwala mu korzystać z komórek fotowoltaicznych, które ładują jego 4 silniki o mocy 10 koni mechanicznych każdy. Może poruszać się również dzięki bateriom, które pozwalają na latanie w warunkach słabego oświetlenia, a nawet w nocy.

18 18 Zabawki Aż do teraz najdłuższy lot trwał 26 godzin, samolot miał polecieć jak najdłużej. Samolot może oblecieć świat bez międzylądowania i bez emisji spalin. Rysunek 38. Samolot słoneczny. 5. Zabawki Zabawki z tego zestawu zaprezentują, że energia słoneczna może dostarczyć dużo uciechy. Różne modele, które można złożyć mają pokazać jak działają pojazdy na energię słoneczną, o których mówiliśmy. Różnią się od prototypów prawdziwych, ale mają tę samą zasadę: działają dzięki panelowi fotowoltaicznemu, który przekształca energię słoneczną w energię elektryczną, która przekazana do silnika wprawia go w ruch.

19 Wskazówki Wskazówki jak zostać przyjacielem środowiska Spalanie paliw kopalnych wpływa znacząco na nasza planetę e, zatem już dziś możemy zacząć zmniejszać zużycie energii w domu. Kolejną wskazówką jest oszczędzanie wody Rysunek 40. Żarówka energooszczędna. Sposoby na oszczędzanie energii: wyłączanie sprzętu elektronicznego, kiedy z niego nie korzystamy: ładowarki, monitory; Sposoby oszczędzania wody: Po zużyciu oleju butlekę należy wyrzucić do specjalnego pojemnika, natomiast resztek oleju nie należy wylewać do zlewu; potrzeba dużej ilości wody, aby potem zmyć tłuszcz; Płucz warzywa i owoce w pojemniku, a nie w wodzie bieżącej; podczas ręcznego mycia naczyń korzystaj z dwóch komór: do jednej nalej płynu, a w drugiej płucz naczynia; Nie kąp się w wannie pełnej wody; Reguluj strumień wody pod prysznicem; Rysunek 39. wyłączaj sprzęt elektroniczny. Zamontuj rozpryskiwacz pod prysznicem, by zwiększyć wrażenie silnego ciśnienia; wyłączanie światła w domu; jazda rowerem lub chodzenie piechotą jako forma przemieszczania się zamiast jazdy samochodem czy transportem publicznym. Jeśli trzeba jechać samochodem, najlepiej przy największej ilości pasażerów, tak, by oni nie korzystali ze swoich samochodów; Używanie żarówek energooszczędnych. Rysunek 41. prysznic.

20 20 Wskazówki Korzystaj ze wspólnego kurka dla zimnej i ciepłej wody w celu oszczędzania wody; Zakręcaj kran podczas mycia zębów; dokręcać kran, by nie kapał; Spłukuj wodę w toalecie tylko wtedy, kiedy trzeba; Używaj mioteł zamiast wody z węża do sprzątania podwórek i balkonów; Podlewaj ogrody rano lub wieczorem, aby woda dłużej parowała. Nie podlewaj w wietrzne dni, bo wiatr przenosi wodę. Używaj białego papieru toaletowego; do produkcji kolorowego, jak i oczyszczania odpadów po nim używa się chemikaliów. ścinanie drzew ścier produkcja papieru Recykling Gazety, czasopisma, zeszyty zbieranie papieru śmieci Rysunek 42. recykling.

21 opony Nawyki, które warto nabyć: - Naucz się, jak ponownie wykorzystywać niektóre odpady w domu. - Zmniejsz ilość odpadów. - Naucz się odpowiednio segregować odpady w domu. - Używaj materiałów z recyklingu. Wydajne paliwo kontroluj zużycie energii Oszczędzaj energie, Oszczędzaj pieniądze sadź drzewa Jedz mniej mięsa Używaj mniej makulaturowego. (Ratuj lasy) korzystaj z papieru Twój głos jest ważny Mów Zaangażuj przyjaciół Pracuj w szkole Wysil się Bądź silny Metan Metan Metan Na zakupy zabieraj torbę materiałową Nie lataj samolotem Gorsza podróż Dobra podróż Samochód Podziel podróż co tydzień dopompuj Chodź piechotą Jeźdź na rowerze Korzystaj z transportu publicznego Korzystaj Autobus Pociąg Żarówki z zielonych energii kupuj produkty lokalne Dom zamień na żarówki energooszczędne Urządzenia - wybierz wydajnych urządzeń energetycznych Prąd wyciagaj kable z gniazdka wieszaj pranie zamiast suszyć w maszynie zainstaluj słoneczny podgrzewacz do wody Nie zamawiaj reklam papierowych Kupuj świeże jedzenie, nie zamrażaj go Kupuj jedzenie od rolników

22 22 Quiz 7. Quiz 1. Energia słoneczna to: a) Energia, którą można zmienić w inne rodzaje energii b) Energia, która wykorzystuje ciepło promieni słonecznych c) Obie poprzednie odpowiedzi są prawidłowe 2. Jak nazywamy przedmiot, który wytwarza energię elektryczną z energii pochodzącej od Słońca? a) Panel fotowoltaiczny b) Panel słoneczny/woltaiczny c) Płyta energii słonecznej 3. W której części domu znajdziemy panele słoneczne? a) W piwnicy b) Na dachu c) Na ścianie 4. Dlaczego pojazdy słoneczne nie mają baku na benzynę? a) Nie potrzebują paliwa, aby się poruszać b) Dzięki temu są lżejsze i mogą się poruszać szybciej c) Mogłyby się zająć ogniem pod wpływem promieni słonecznych. 5. Która z poniższych jest zaletą energii słonecznej? a) Łatwo ją zgromadzić b) Nie zanieczyszcza powietrza ani wody c) Koszty inwestycji są niewielkie 7. Czy najnowsze samoloty słoneczne mogą latać nocą? a) Bez Słońca nie jest to możliwe, nie mogą wytwarzać elektryczności b) Tak, dzięki energii zgromadzonej w bateriach c) Tak, mogą latać do świtu 8. Jaką wydajność osiągają nowe komórki fotowoltaiczne w porównaniu do poprzednich? a) Większą od poprzednich, około 60% b) Mniejszą od poprzednich (14%), są tańsze c) Większą od poprzednich, dochodzą do 100% 9. Gdzie znajdują się największe jak dotąd panele słoneczne? a) W Amareleji (Alentejo, Portugalia) b) Na najwyższych budynkach c) Na międzynarodowej stacji kosmicznej 10. Czy można uzdatnić wodę za pomocą panelu słonecznego? a) Nie, wyparowuje zanim można ją wypić b) To technicznie niemożliwe c) Tak, istnieją już techniki, które na to pozwalają 6. Która z poniższych jest wadą energii słonecznej? a) Jest stale dostępna i nie zależy od warunków atmosferycznych b) Jest cicha c) Jej dostępność jest zmienna i zależy do warunków atmosferycznych 6-c 7-b 8-a 9-c 10-c Respostas: 1-c 2-a 3-b 4-a 5-b

23 Catalogue Science Toys Zegar Ekologiczny Dźwięk Doświadczeń Książka lat od stron lat Doświadczeń Książka od strony Chemia 200 Zestaw Słoneczny lat Doświadczeń Książka od strony Ekologia - Rośliny lat Doświadczeń Książka od strony Geologia - Wulkany lat Doświadczeń Książka od strony lat Doświadczeń Książka od strony

24 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Dowiedz się więcej na naszej stronie internetowej

MASDAR CITY. zielone miasto przyszłości (powstaje od 2006 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich )

MASDAR CITY. zielone miasto przyszłości (powstaje od 2006 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ) Ekologiczne miasto Spis treści Masdar jako przykład ekologicznego miasta Co to jest ekologiczne miasto Jakie rozwiązania zastosować w ekologicznym mieście? Recycling Zielone dachy Żywopłoty Ekologiczne

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII Główne źródła energii w Polsce W Polsce głównym źródłem energii są paliwa kopalne: - węgiel kamienny, - węgiel brunatny - ropa naftowa, - gaz ziemny. Należą one

Bardziej szczegółowo

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej

Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej Jak łapać światło, ujarzmiać rzeki i zaprzęgać wiatr czyli o energii odnawialnej Autor: Wojciech Ogonowski Czym są odnawialne źródła energii? To źródła niewyczerpalne, ponieważ ich stan odnawia się w krótkim

Bardziej szczegółowo

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej Technik urządzeo i systemów Nauka trwa 4 lata, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: Technik urządzeń i systemów, wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Odnawialne Źródła Energii (OZE) Odnawialne Źródła Energii (OZE) Kamil Łapioski Specjalista energetyczny Powiślaoskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Według prognoz światowe zasoby energii wystarczą na: lat 2 Energie

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie ultrafioletowe, Promieniowanie widzialne, Promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek a środowisko

Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20; 0-42 678-57-22 http://zsp15.ldi.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 15 Człowiek a środowisko 90-242 ŁÓDŹ ul. Kopcińskiego 5/11 tel: 0-42 678-19-20;

Bardziej szczegółowo

OZE - Odnawialne Źródła Energii

OZE - Odnawialne Źródła Energii OZE - Odnawialne Źródła Energii Aleksandra Tuptyoska, Wiesław Zienkiewicz Powiślaoska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2011 1 Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpalne

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii - prezentacja scenariusza zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy w gimnazjum. Autor: Joanna Łęcka

Alternatywne źródła energii - prezentacja scenariusza zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy w gimnazjum. Autor: Joanna Łęcka Alternatywne źródła energii - prezentacja scenariusza zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy w gimnazjum Autor: Joanna Łęcka Temat zajęć: Czy zgasną światła na Ziemi? Alternatywne źródła energii. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku. Dlaczego energie odnawialne? Alternatywa dla

Bardziej szczegółowo

Sustainability in commercial laundering processes

Sustainability in commercial laundering processes Sustainability in commercial laundering processes Module 5 Energy in laundries Chapter 1 Źródła energii Powered by 1 Spis treści Źródła energii przegląd Rodzaje źródeł energii (pierwotne wtórne źródła)

Bardziej szczegółowo

grupa a Człowiek i środowisko

grupa a Człowiek i środowisko grupa a Człowiek i środowisko................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA GMINY. Inwestycje w Chęcinach wykorzystujące energię odnawialną

Z ŻYCIA GMINY. Inwestycje w Chęcinach wykorzystujące energię odnawialną Gazeta Chęcińska Inwestycje w Chęcinach wykorzystujące energię odnawialną Przeprowadziłyśmy wywiad z Panem Piotrem Gilem, pracownikiem gminy Chęciny, który opowiedział nam o planowanych inwestycjach mających

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI Odnawialne Źródła Energii () PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI CO TO JEST? Energia odnawialna to taka, której źródła są niewyczerpalne i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do techniki ćwiczenia energia, sprawność, praca

Wprowadzenie do techniki ćwiczenia energia, sprawność, praca Wprowadzenie do techniki ćwiczenia energia, sprawność, praca Energia zdolność do wywoływania zmian (działań) to funkcja stanu, której wartość zależy od parametrów stanu i jest zachowywana tak długo, jak

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii Energia z odnawialnych źródeł energii Energia odnawialna pochodzi z naturalnych, niewyczerpywanych źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku.

Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku. Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku. Istnieje pięć grup energii odnawialnych Wodna Biomasy Geotermalna Wiatru

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : A) 5m/s B) 10m/s C) 20m/s D) 40m/s. Zad.2 Samochód o masie 1 tony poruszał

Bardziej szczegółowo

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving Ekojazda Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving jest nurtem edukacyjnym i świadomość zainicjowanym w celu dostarczenia użytkownikom dróg porad i zasad, które pokazują, że regularne przeglądy pojazdu połączone ze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1_ Charakterystyka obecnego stanu środowiska 21.1. Wprowadzenie 21.2. Energetyka konwencjonalna 23.2.1. Paliwa naturalne, zasoby

Bardziej szczegółowo

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego.

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. Czy szczelinowanie zanieczyszcza wody gruntowe? Warstwy wodonośne chronione są w ten sposób,

Bardziej szczegółowo

Jak działamy dla dobrego klimatu?

Jak działamy dla dobrego klimatu? Jak działamy dla dobrego klimatu? Utrzymanie stanu czystości powietrza Zanieczyszczenia powietrza w istotny sposób wpływają na społeczeństwo. Grupy najbardziej narażone to: dzieci, osoby starsze oraz ludzie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANIE INSTALATORÓW OZE. Stefan Wójtowicz Instytut Elektrotechniki

CERTYFIKOWANIE INSTALATORÓW OZE. Stefan Wójtowicz Instytut Elektrotechniki CERTYFIKOWANIE INSTALATORÓW OZE Instytut Elektrotechniki Nieodnawialne nośniki energii Węgiel Uran Ropa Gaz Zalety Duża gęstość mocy Dostępność Niski koszt Dyspozycyjność Opanowana technologia Wady Skażenie

Bardziej szczegółowo

Elektrownie Geotermalne

Elektrownie Geotermalne Elektrownie Geotermalne Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres

Bardziej szczegółowo

3 styropian- Domy najczęściej ociepla się wełnom izolacyjną lub. 9 brykiet powstaje z trocin sklejonych w granulki służy do palenia w piecu

3 styropian- Domy najczęściej ociepla się wełnom izolacyjną lub. 9 brykiet powstaje z trocin sklejonych w granulki służy do palenia w piecu Czysta energia to czyste środowisko 1 słońce wykorzystują je kolektory s słoneczne 2 zimno -uczucie chłodu 3 styropian- Domy najczęściej ociepla się wełnom izolacyjną lub 4 biomasa -materia organiczna

Bardziej szczegółowo

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a Silnik Stirlinga Historia, zasada działania, rodzaje, cechy użytkowe i zastosowanie Historia silnika Stirlinga Robert Stirling (ur. 25 października 1790 - zm. 6 czerwca 1878) Silnik wynalazł szkocki duchowny

Bardziej szczegółowo

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski Źródła Źródła energii energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran,

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Temat: Wiatr podróżnik i towarzysz zabaw.

Temat: Wiatr podróżnik i towarzysz zabaw. Temat: Wiatr podróżnik i towarzysz zabaw. Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Energia odnawialna 2) Energia wiatru. Wiadomości: Uczeń wie: - jakie są źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej;

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe

Alternatywne źródła energii. Elektrownie wiatrowe Alternatywne źródła energii Elektrownie wiatrowe Elektrownia wiatrowa zespół urządzeń produkujących energię elektryczną wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru

Bardziej szczegółowo

10 dobrych uczynków dla Ziemi. czyli jak na co dzień możemy dbać o przyrodę

10 dobrych uczynków dla Ziemi. czyli jak na co dzień możemy dbać o przyrodę 10 dobrych uczynków dla Ziemi czyli jak na co dzień możemy dbać o przyrodę Zmniejszenie ilości odpadów Jak to możemy osiągnąć? Korzyści i zalety Korzystanie z tworzyw biodegradowalnych Nie marnujemy miejsca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w środowisku naturalnym

Zmiany w środowisku naturalnym Zmiany w środowisku naturalnym Plan gospodarki niskoemisyjnej jedną z form dążenia do czystszego środowiska naturalnego Opracował: Romuald Meyer PGK SA Czym jest efekt cieplarniany? Ziemia posiada atmosferę

Bardziej szczegółowo

http://www.checiny.pl/asp/pliki/foto/mapa_polski.jpg 29.04.2016r.

http://www.checiny.pl/asp/pliki/foto/mapa_polski.jpg 29.04.2016r. Eko-Chęciny Ochrona klimatu w naszej okolicy (Gminie Chęciny) w ostatnich latach bardzo się rozwija. Coraz większa liczba osób wykazuje zainteresowanie ochroną środowiska zakładając ekologiczne kolektory

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Scenariusz zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Scenariusz zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Temat: Niekonwencjonalne źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne Czas: 45 minut (godzina lekcyjna) Przedmiot: Lekcja biologii lub

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii cieplnej

Alternatywne źródła energii cieplnej Alternatywne źródła energii cieplnej Dostarczenie do budynku ciepła jest jedną z najważniejszych konieczności, szczególnie w naszej strefie klimatycznej. Tym bardziej, że energia cieplna stanowi zwykle

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I: Przeprowadzenie zajęć w ramach Modułu podstawowego 1 Technologie słoneczne : RAMOWY ZAKRES TEMATYCZNY części I: Moc promieniowania

Bardziej szczegółowo

Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy!

Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy! Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy! Nasze miasto Pionki położone jest w sąsiedztwie Puszczy Kozienickiej, która stanowi barierę dla wiatru, dlatego montowanie wiatraków nie przyniosłoby

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Grzegorz Rudnik, KrZZGi2211

Wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Grzegorz Rudnik, KrZZGi2211 Wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej Grzegorz Rudnik, KrZZGi2211 Gaz ziemny- najważniejsze Gaz ziemny jest to rodzaj paliwa kopalnianego zwany potocznie błękitnym paliwem, jest

Bardziej szczegółowo

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, 2010 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp 19 1. Charakterystyka obecnego

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna 1.2. l. Paliwa naturalne, zasoby i prognozy zużycia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ PRZEZ OSZCZĘDZANIE!

ZARABIAJ PRZEZ OSZCZĘDZANIE! DOMOWA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ZARABIAJ PRZEZ OSZCZĘDZANIE! Fotowoltaika to nowoczesny i ekologiczny sposób na pozyskanie energii elektrycznej przy niskich kosztach. Popularność instalacji fotowoltaicznych

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Samochody na wodór. Zastosowanie. Wodór w samochodach. Historia. Przechowywanie wodoru

Samochody na wodór. Zastosowanie. Wodór w samochodach. Historia. Przechowywanie wodoru Samochody na wodór Zastosowanie Wodór w samochodach Historia Przechowywanie wodoru Wodór ma szanse stać się najważniejszym nośnikiem energii w najbliższej przyszłości. Ogniwa paliwowe produkują zeń energię

Bardziej szczegółowo

Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Stan na: sierpień 2016 Christian Winkler GmbH & Co. KG Leitzstraße 47 D-70469 Stuttgart Telefon: +49 711 85999-0

Bardziej szczegółowo

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki Czyste energie wykład 4 Przegląd odnawialnych źródeł energii dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2011 Odnawialne źródła energii Słońce Wiatr Woda Geotermia Biomasa Biogaz

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona. - omówienie wpływu nowych technologii energetycznych na środowisko i na bezpieczeństwo energetyczne gminy. Mgr inż. Artur Pawelec Seminarium w Suchej Beskidzkiej

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów Włoszczowa

Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów Włoszczowa Urząd Gminy we Włoszczowie Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa Włoszczowa, 2016 Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 ze zm.) - odnawialne źródła

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

Czym jest rozwój zrównowaŝony

Czym jest rozwój zrównowaŝony Rozwój zrównowaŝony Millenimacje Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r. www.polskapomoc.gov.pl Czym jest rozwój zrównowaŝony

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego. Schemat punktowania zadań

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego. Schemat punktowania zadań KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 7 lutego 03 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 60 85% 5pkt Uwaga!. Za poprawne

Bardziej szczegółowo

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE Produkcja energii elektrycznej Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE Znaczenie energii elektrycznej Umożliwia korzystanie z urządzeń gospodarstwa domowego Warunkuje rozwój rolnictwa, przemysłu i usług

Bardziej szczegółowo

Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w

Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w Demokracja energetyczna to oparty na zasadach egalitaryzmu i zrównoważonego rozwoju system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w wyborze i budowaniu modelu energetycznego, mając w ten

Bardziej szczegółowo

Dwutlenek węgla. pożyteczny czy szkodliwy?

Dwutlenek węgla. pożyteczny czy szkodliwy? Dwutlenek węgla pożyteczny czy szkodliwy? I. Sposoby otrzymywania i metody wykrywania dwutlenku Wykrywanie obecności dwutlenku węgla za pomocą wody wapiennej OBSERWACJE: Bezbarwna woda wapienna ulega zmętnieniu.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii, czyli chronimy klimat naszej Planety

Oszczędzanie energii, czyli chronimy klimat naszej Planety Oszczędzanie energii, czyli chronimy klimat naszej Planety Jakie mogą być skutki zbyt dużego zużycia energii? Zużycie energii jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zmianę klimatyczną.

Bardziej szczegółowo

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego

SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR. Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego SolarCool. Instalacja solarna dla systemów HVACR Energooszczędne rozwiązanie wspomagające pracę układu chłodniczego Moc energii słonecznej Pod względem wydajności żaden system na świecie nie może równać

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi Odnawialne źródła energii jako szansa zrównoważonego rozwoju regionalnego 09.10.2014 1 1. Zrównoważony rozwój 2. Kierunki rozwoju sektora

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Patrząc na szybko rozwijającą się gospodarkę, ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r. 1 Odnawialne Źródła Energii w 2006 r. Biomasa stała 91,2 % Energia promieniowania słonecznego

Bardziej szczegółowo

Temat: Energia i jej zastosowanie. Rodzaje energii, źródła energii.

Temat: Energia i jej zastosowanie. Rodzaje energii, źródła energii. Temat: Energia i jej zastosowanie. Rodzaje energii, źródła energii. Cel: kształtowanie świadomej postawy proekologicznej. uświadomienie konieczności poszukiwania i wykorzystywania alternatywnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Jak działa geotermiczna pompa ciepła?

Jak działa geotermiczna pompa ciepła? Jak działa geotermiczna pompa ciepła? Geotermiczne pompy ciepła Ecoforest zapewniają zintegrowaną klimatyzację, to znaczy ogrzewanie zimą, chłodzenie latem oraz ciepłą bieżącą wodę przez cały rok. To jest

Bardziej szczegółowo

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Przemiany energii laboratorium Ćwiczenie Badanie baterii słonecznych w zależności od natężenia światła

Bardziej szczegółowo

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk Ryszard Dawid Olsztyn, Konferencja OZE, 23 maja 2012 Firma TEHACO Sp. z o.o. została założona w Gdańsku w 1989 roku -Gdańsk - Bielsko-Biała - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły.

PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły. PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły. Pracę oznaczamy literą W Pracę obliczamy ze wzoru: W = F s W praca;

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Moc energii słonecznej. Innowacyjne odnawialne źródło energii! Oszczędność kosztów. Efektywność systemu nawet do 70%

Moc energii słonecznej. Innowacyjne odnawialne źródło energii! Oszczędność kosztów. Efektywność systemu nawet do 70% Moc energii słonecznej Pod względem wydajności żaden system na świecie nie może równać się mocy świecącego słońca. Możliwości instalacji solarnej SolarCool w zakresie wytwarzania energii alternatywnej,

Bardziej szczegółowo

Górnik naftowy i Energia z Ziemi

Górnik naftowy i Energia z Ziemi Górnik naftowy i Energia z Ziemi Energia z Ziemi Podział zasobów energii Konwencjonalne Nieodnawialne Paliwa naturalne Niekonwencjonalne Nieodnawialne Odnawialne 2 Nasza energia, czyli co wydobywamy? Ropa

Bardziej szczegółowo

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii ENERGIA a ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT Michał Wolny Warszawa, 7 października 2010 r. Czym jest ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT? Zmniejsza transport szkodliwy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA. Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:... NIP... REGON...

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA. Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:... NIP... REGON... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Zamawiający: Powiat Szczecinecki ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek OFERTA i adres podmiotu składającego ofertę:...... NIP... REGON...... Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

NIeodnawialne źródła energii

NIeodnawialne źródła energii NIeodnawialne źródła energii Nieodnawialne źródła energii to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Są podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekologicznie znaczy trendy Prof. Alina Matuszak-Flejszman Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Gdzie zaczyna się OZE Energia odnawialna w rybactwie

Gdzie zaczyna się OZE Energia odnawialna w rybactwie Gdzie zaczyna się OZE Energia odnawialna w rybactwie Energia odnawialna uzyskiwana jest z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych Definicja rekomendowaną przez Międzynarodową Agencję Energetyczną

Bardziej szczegółowo

Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka.

Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka. Co to jest fotowoltaika? Okiem praktyka. Fotowoltaika greckie słowo photos światło nazwisko włoskiego fizyka Allessandro Volta odkrywcy elektryczności Zjawisko pozyskiwania energii z przetworzonego światła

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie

Gimnazjum nr 2 im. Karpatczyków w Nysie Surowce energetyczne możemy podzielić na konwencjonalne (wyczerpywalne) i odnawialne. Do najważniejszych surowców energetyki konwencjonalnej należą: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA. Poszukuje informacji nt. odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii energii jądrowej, omawia deficyt masy w reakcjach jądrowych

TREŚCI NAUCZANIA. Poszukuje informacji nt. odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii energii jądrowej, omawia deficyt masy w reakcjach jądrowych 44 S t r o n a Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej. 2.1 Wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy; III. TREŚCI NAUCZANIA Treści wykraczające poza podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa

Przedsiębiorstwa usług energetycznych. Biomasa Edukacja Architekci i inżynierowie Energia wiatrowa Portinho da Costa oczyszczalnia ścieków z systemem kogeneracji do produkcji elektryczności i ogrzewania SMAS - komunalny zakład oczyszczania wody i ścieków, Portugalia Streszczenie Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII

ALTERNATYWNE SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII ALTERNATYWNE SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII KLAUDIA ROGULSKA Zadanie edukacyjne realizowane w ramach projektu pt. Naukowy zawrót głowy - czyli co chemia i geografia ma wspólnego z fizyką? Konie mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza Praca kontrolna semestr IV Przyroda.... imię i nazwisko słuchacza semestr 1. Ilustracja przedstawia oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. Uzupełnij zdania brakującymi informacjami,

Bardziej szczegółowo

Przemieszczanie. Docierać do celu oszczędzając przyrodę

Przemieszczanie. Docierać do celu oszczędzając przyrodę Przemieszczanie. Docierać do celu oszczędzając przyrodę Tworzywo sztuczne stosowane jako materiał konstrukcyjny wytycza nowe wzorce Mobilność to istotny element gospodarki i sposobu spędzania wolnego czasu

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystajmy nasze odpady!

Wykorzystajmy nasze odpady! Wykorzystajmy nasze odpady! Chrońmy środowisko spalając, a nie składując odpady. Instalacje termicznego przetwarzania odpadów i ich zalety w ochronie środowiska 23.11.2010 Targi POLEKO, Poznań Mariusz

Bardziej szczegółowo

Espero: Świadomość ludzka, a energooszczędność

Espero: Świadomość ludzka, a energooszczędność Espero: Świadomość ludzka, a energooszczędność Zwiększająca się świadomość ludzka oraz same wymogi Unii Europejskie odnośnie ekologii i energooszczędności wymuszają poniekąd stosowanie dotąd niezbyt często

Bardziej szczegółowo

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE)

PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) JAK CZERPAĆ ENERGIĘ ZE SŁOŃCA? PANELE I FARMY FOTOWOLTAICZNE (SOLARNE) Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych nie jest już dziś kaprysem jest ekonomiczną i ekologiczną koniecznością. Kto

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE 20 W ok. 18 lux pod lampą* Średnie natężenie oświetlenia: ok. 6 lux na obszarze 30m x 6m* Turbina wiatrowa: Typ Wysokość montażu turbiny: Drogowa lampa hybrydowa Jupiter 20LH-6 zabezpieczona mechanicznie

Bardziej szczegółowo

VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi

VOLVO S60 & V60 DRIV. Dodatek do instrukcji obsługi VOLVO S60 & V60 DRIV Dodatek do instrukcji obsługi Informacje o tym dodatku Informacje o tej publikacji Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie zasadniczej instrukcji obsługi samochodu. Dodatek ten omawia

Bardziej szczegółowo