Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V160 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu. SQW0093

2 Przeczytaj przede wszystkim Informacje na temat formatu nagrywania filmów W przypadku filmów nagrywanych za pomocą kamery można wybrać format nagrywania AVCHD, iframe lub MP4. (l 40) AVCHD: Nadaje się do oglądania na telewizorach o rozdzielczości HD lub do zapisu na płytach. iframe: Jest to format nagrywania odpowiedni do odtwarzania i obróbki nagrań w komputerach Mac (imovie itd.). Brak zgodności z filmami nagranymi w formacie AVCHD. MP4: Jest to format nagrywania odpowiedni do odtwarzania i obróbki nagrań na komputerze. Brak zgodności z filmami nagranymi w formacie AVCHD. Odszkodowanie za zawartość zapisów Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane jakimikolwiek problemami skutkującymi utratą nagranych lub edytowanych materiałów, jak również nie udziela gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów, w przypadku nieprawidłowego działania nagrywania lub edycji. Analogicznie, powyższe zastrzeżenia mają zastosowanie w przypadku dokonywania jakichkolwiek napraw kamery. Informacje o kondensacji (zaparowanie obiektywu lub ekranu LCD) Kondensacja występuje w sytuacji zmiany temperatury lub wilgotności, gdy kamera zostaje przyniesiona z zewnątrz lub zimnego pomieszczenia do ciepłego pomieszczenia. Należy uważać, gdyż może to spowodować zabrudzenie, zagrzybienie lub uszkodzenie. W razie wnoszenia kamery do pomieszczenia o innej temperaturze, można uniknąć kondensacji, gdy kamera zostanie pozostawiona w temperaturze danego pomieszczenia przez około 1 godziny. (W razie dużej różnicy temperatur, umieść kamerę w plastikowej torbie itp., usuń powietrze i zapakuj próżniowo.) Po wystąpieniu kondensacji, odłącz akumulator i/lub zasilacz sieciowy i pozostaw kamerę na około 1 godziny. Gdy temperatura kamery wyrówna się z otoczeniem, zamglenie zniknie samorzutnie. Karty, których można używać z tą kamerą Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC i karta pamięci SDXC Karty pamięci o pojemności 4 GB lub większej bez logo SDHC lub karty pamięci o pojemności 48 GB lub większej bez logo SDXC nie są zgodne ze specyfikacją karty SD. Więcej informacji o kartach SD znajduje się na stronie

3 W niniejszej instrukcji obsługi Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC oraz karta pamięci SDXC są określane wspólnie jako karta SD. W niniejszej instrukcji obsługi funkcje stosowane do nagrywania/odtwarzania filmów oznaczone zostały. W niniejszej instrukcji obsługi funkcje stosowane do robienia/wyświetlania zdjęć oznaczone zostały. Scena(-y) nagrana(-e) w formacie 1080/50i: scena(-y) AVCHD Odnośne strony oznaczone zostały strzałką, np. l

4 Spis treści Przeczytaj przede wszystkim...2 Przygotowanie Nazwy i funkcje najważniejszych części...6 Zasilanie...9 Wkładanie/wyjmowanie akumulatora... 9 Ładowanie akumulatora Czas ładowania i czas nagrywania Nagrywanie na karcie...13 Karty, których można używać z tą kamerą Wkładanie/wyjmowanie karty SD Włączanie/wyłączanie kamery...15 Wybieranie trybu...16 Ustawianie daty i czasu...17 Podstawowe Przed rozpoczęciem nagrywania...18 Nagrywanie filmów...19 Robienie zdjęć...21 Tryb Intelligent Auto...22 Odtwarzanie filmów/zdjęć...24 Korzystanie z ekranu menu...26 Korzystanie z menu ustawień...27 Zaawansowane (Nagrywanie) Korzystanie z zoomu...35 Funkcje nagrywania ikon obsługi...36 Ikony obsługi Funkcje nagrywania menu...39 Nagrywanie ręczne...47 Balans bieli Ręczna regulacja czasu naświetlania/przysłony Nagrywanie z ręczną regulacją ostrości Czynności zaawansowane (odtwarzanie) Funkcje odtwarzania Odtwarzanie filmów za pomocą ikony obsługi Wyodrębnianie zdjęć z filmów Powtarzanie odtwarzania Kontynuowanie poprzedniego odtwarzania Powiększanie odtwarzanego zdjęcia (Odtwarzanie z powiększeniem) Różne funkcje odtwarzania Odtwarzanie filmów/zdjęć zgodnie z datą nagrania Zmiana ustawień odtwarzania i wyświetlenie pokazu slajdów Usuwanie scen/zdjęć Dzielenie sceny (AVCHD) Dzielenie sceny w celu częściowego usunięcia (iframe, MP4) Zabezpieczanie scen/zdjęć Odtwarzanie filmów/zdjęć na telewizorze Podłączanie przy użyciu kabla Mini HDMI Odtwarzanie z VIERA Link Kopiowanie Kopiowanie przy użyciu nagrywarki Blu-ray, urządzeń wideo itp Używanie karty Eye-Fi

5 Praca z komputerem Opis funkcji kamery po połączeniu z komputerem...73 Przed rozpoczęciem instalacji HD Writer LE Wymagania systemowe...77 Instalacja...80 Podłączanie do komputera...81 Informacje dotyczące sposobu wyświetlania na komputerze Uruchamianie programu HD Writer LE Czytanie instrukcji obsługi programów Korzystanie z komputera Mac (pamięć masowa)...85 Inne Symbole i wskaźniki...86 Komunikaty...88 O odzyskiwaniu Rozwiązywanie problemów...89 Ostrzeżenia dotyczące użytkowania...93 Informacje dotyczące praw autorskich...96 Tryby nagrywania/przybliżony czas nagrywania...97 Przybliżona liczba możliwych do zapisania zdjęć...98 Wyposażenie opcjonalne

6 Przygotowanie Nazwy i funkcje najważniejszych części Głośnik 2 Gniazdo USB [ ] (l 66, 81) 3 Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu ręcznego [ia/manual] (l 22, 47) 4 Przycisk usuwania[ ] (l 56) 5 Przycisk zasilania [ ] (l 15) 6 Złącze mini HDMI [HDMI] (l 61) 7 złącze A/V [A/V] (l 61, 69) 8 Suwak zwalniania akumulatora [BATT] (l 9) A/V Przełącznik otwierania/zamykania pokrywy obiektywu Gdy kamera nie jest używana, zamknij pokrywę obiektywu w celu ochrony obiektywu. Przesuń przełącznik otwierania/zamykania, aby otworzyć/zamknąć pokrywę Pokrywa obiektywu 11 Obiektyw 12 Wbudowane mikrofony stereo - 6 -

7 Przycisk akceptacji [ENTER] (l 24, 26, 36) 19 Ekran LCD (l 18) Przycisk menu [MENU] (l 26) 14 Przełącznik wyboru trybu (l 16) 15 Wskaźnik stanu (l 15) 16 Przycisk rozpoczynania/kończenia nagrywania (l 19) 17 Przycisk kursora (l 24, 26, 36) Przy użyciu przycisku kursora można wybierać funkcje nagrywania, czynności związane z odtwarzaniem oraz obsługiwać ekran menu. W tej instrukcji obsługi przycisk kursora jest oznaczony jak na rysunku poniżej lub jako 3/4/2/1. Przykład: Aby nacisnąć przycisk w dół Ekran można otworzyć do 90o. Ekran można obracać w zakresie 180o A w kierunku obiektywu lub 90o B w kierunku przeciwnym. 20 Komora akumulatora (l 9) lub Naciśnij przycisk Pokrywa gniazda karty SD (l 14) 22 Gniazdo statywu Użycie statywu ze śrubą o długości 5,5 mm lub dłuższą może uszkodzić urządzenie. 23 Kontrolka dostępu [ACCESS] (l 14) 24 Gniazdo karty (l 14)

8 Przycisk do nagrywania stopklatek [ ] (l 21) 26 Dźwignia zoom [W/T] (w trybie nagrywania) (l 35) Przełącznik ekranu miniatur [ / ]/Suwak regulacji głośności [svolr] (w trybie odtwarzania) (l 25) 27 Pasek na rękę Wyreguluj pasek na rękę, tak aby pasował do dłoni. 1 Odwróć pasek. 2 Wyreguluj długość. 3 Zamocuj pasek

9 Przygotowanie Zasilanie Informacje dotyczące akumulatorów, których można używać z tą kamerą Akumulator, którego można używać z kamerą, to VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380. Stwierdzono, że na niektórych rynkach dostępne są podróbki akumulatorów zbliżone wyglądem do oryginalnych produktów. Część z nich nie ma odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznego i w związku z tym nie spełnia odnośnych norm bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może grozić pożarem lub wybuchem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki lub usterki powstałe na skutek używania podróbek akumulatorów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać oryginalnych akumulatorów Panasonic. Wkładanie/wyjmowanie akumulatora Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 15) Zainstaluj akumulator, wkładając go w kierunku pokazanym na rysunku. Wyjmowanie akumulatora Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zgaśnie wskaźnik stanu. Następnie wyjmij akumulator, przytrzymując kamerę, aby jej nie upuścić. Przesuń suwak zwalniania akumulatora w kierunku wskazywanym przez strzałkę i wyjmij akumulator po zwolnieniu blokady. Wsuwaj akumulator do momentu, gdy zatrzaśnie się on na miejscu

10 Ładowanie akumulatora Akumulator dołączony do urządzenia nie jest naładowany. Przed pierwszym użyciem kamery należy w pełni naładować akumulator. Ładowanie przy użyciu zasilacza sieciowego Po podłączeniu zasilacza sieciowego kamera znajduje się w trybie gotowości. Główny obwód jest zawsze pod napięciem, gdy zasilacz jest podłączony do gniazda sieciowego. Ważne: Zasilacz sieciowy i kabel USB są przeznaczone do użytku wyłącznie z tym urządzeniem. Nie należy ich używać z innym sprzętem. Analogicznie, nie należy używać zasilaczy sieciowych i kabli USB od innego sprzętu z tym urządzeniem. Gdy zasilanie jest włączone, akumulator nie jest ładowany. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć zasilanie. (l 15) Zaleca się ładowanie akumulatora w temperaturze od 10 oc do 30 oc. (Temperatura akumulatora powinna być taka sama.) A B Gniazdo USB Do gniazdka sieciowego Wkładaj wtyczki do oporu. 1 Otwórz ekran LCD. 2 Podłącz kabel USB do zasilacza sieciowego. Należy sprawdzić, czy wtyczka zasilacza sieciowego nie jest poluzowana lub źle dopasowana. 3 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego. 4 Podłącz kabel USB do kamery. Kontrolka stanu C będzie migała na czerwono w odstępach około 2-sekundowych (wyłączona przez ok. 1 sekundy, włączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie. Wyłączy się po zakończeniu ładowania. Podłączanie do gniazdka sieciowego W przypadku włączenia kamery, gdy podłączony jest zasilacz sieciowy, można korzystać z zasilania doprowadzanego z gniazda zasilania. Używaj razem z akumulatorem podczas nagrywania przez długi czas z podłączonym zasilaczem sieciowym. Pozwala to na kontynuowanie nagrywania nawet w przypadku awarii zasilania lub przypadkowego odłączenia zasilacza sieciowego od gniazdka

11 Podłączanie do komputera i ładowanie Można w ten sposób naładować urządzenie, nie mając zasilacza sieciowego pod ręką. A Kabel USB (w zestawie) Wkładaj wtyczki do oporu. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć kamerę. (l 15) 1 Włącz komputer. 2 Podłącz kabel USB. Kontrolka stanu B będzie migała na czerwono w odstępach około 2-sekundowych (wyłączona przez ok. 1 sekundy, włączona przez ok. 1 sekundy), wskazując, że rozpoczęło się ładowanie. Wyłączy się po zakończeniu ładowania. Używaj tylko kabla USB, który jest dołączony do kamery. (Nie gwarantujemy prawidłowego działania z innymi kablami USB.) Zawsze należy podłączać bezpośrednio do komputera. Nie można ładować, jeśli wskaźnik stanu miga szybko albo jeśli w ogóle się nie świeci. Do ładowania używaj zasilacza sieciowego. (l 10) Ładowanie wydłuży się 2 lub 3 razy w porównaniu z ładowaniem za pomocą zasilacza sieciowego. Jeżeli wskaźnik pracy miga bardzo szybko lub bardzo wolno, patrz strona 95. Zalecamy stosowanie akumulatorów Panasonic (l 9). W przypadku użycia innych akumulatorów, nie gwarantujemy jakości działania kamery. Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury lub ognia. Nie należy pozostawiać akumulatora w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami, zaparkowanym w miejscu nasłonecznionym przez dłuższy czas. Jeżeli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, należy dla bezpieczeństwa odłączyć od niej kabel USB. Ładowanie może nie być możliwe, w zależności od środowiska pracy używanego komputera (np. komputery samodzielnie składane). Ładowanie zostanie przerwane w przypadku wyłączenia komputera lub przełączenia go w tryb uśpienia. Ładowanie rozpocznie się ponownie po włączeniu komputera lub wybudzeniu z trybu uśpienia. Po podłączeniu do komputera, na górze ekranu monitora może zostać wyświetlony komunikat błędu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 91. Kamera będzie ładowana po podłączeniu do nagrywarki Blu-ray lub nagrywarki DVD Panasonic za pomocą kabla USB, nawet po wyłączeniu zasilania

12 Czas ładowania i czas nagrywania Czas ładowania/nagrywania Temperatura: 25 oc/wilgotność względna: 60%RH Czas podany w nawiasach to czas ładowania po podłączeniu urządzenia do komputera, nagrywarki Blu-ray disc lub nagrywarki DVD firmy Panasonic. Numer modelu akumulatora [Napięcie/pojemność (minimum)] Dołączony akumulator/ VW-VBY100 (opcjonalny) [3,6 V/970 mah] VW-VBT190 (opcjonalny) [3,6 V/1940 mah] VW-VBT380 (opcjonalny) [3,6 V/3880 mah] Czas ładowania 2h20min (3h10min) 2h50min (5h20min) 4h45min (9h45min) Format nagrania Tryb nagrywania Maksymalny czas ciągłego nagrywania Faktyczny czas nagrywania AVCHD [HA], [HG], [HE] 1h15min 40min iframe - 1 h 25 min MP4-1 h 30 min 50 min AVCHD [HA], [HG] 2 h 30 min 1 h 15 min [HE] 2h35min 1h20min iframe - 2h55min 1h30min MP4-3h 1h35min AVCHD [HA] 2h35min 5h5min [HG] 2h40min [HE] 5 h 10 min iframe - 6 h 3 h 5 min MP4-6h10min 3h10min Jest to czas przybliżony. Podany czas ładowania dotyczy całkowicie rozładowanego akumulatora. Czas ładowania i czas nagrywania różnią się w zależności od warunków eksploatacji, np. wysokiej lub niskiej temperatury. Faktyczny czas nagrywania oznacza czas nagrywania, podczas którego wielokrotnie przerywa się i wznawia nagrywanie, włącza i wyłącza kamerę, przesuwa dźwignię zoom itp. Akumulatory nagrzewają się podczas pracy i ładowania. Nie oznacza to usterki. Pozostały poziom zasilania Wraz ze zmniejszaniem się poziomu naładowania akumulatora, wyświetlany symbol będzie się zmieniał. # # # # Jeżeli akumulator jest rozładowany, wówczas mruga na czerwono

13 Przygotowanie Nagrywanie na karcie Kamera może zapisywać zdjęcia i filmy na karcie SD. W celu nagrywania na karcie SD zapoznaj się z poniższymi informacjami. Karty, których można używać z tą kamerą Do nagrywania filmów należy stosować karty SD zgodne z Class 4 lub wyższą SD Speed Class Rating*. Typ karty Karta pamięci SD Karta pamięci SDHC Karta pamięci SDXC Pojemność 512MB/1GB/2GB 4GB/6GB/8GB/12GB/16GB/24GB/32GB 48 GB/64 GB * SD Speed Class Rating to standard szybkości ciągłego zapisu. Informacje mogą być umieszczone na naklejce na karcie itp. np.: Najnowsze informacje znaleźć można na poniższej stronie wsparcia. (Strona jest dostępna jedynie w języku angielskim.) W przypadku używania karty pamięci SDHC/karty pamięci SDXC w innym urządzeniu należy się upewnić, że obsługuje ono takie karty. Aby móc korzystać z funkcji związanych ze standardem Eye-Fi wymagana jest karta SD Eye-Fi X2. (l 70) Nie możemy zagwarantować prawidłowego działania kart SD innych niż wymienione powyżej. Ponadto, do nagrywania filmów nie można używać kart SD o pojemności mniejszej niż 32 MB. Karty pamięci o pojemności 4 GB lub większej bez logo SDHC lub karty pamięci o pojemności 48 GB lub większej bez logo SDXC nie są zgodne ze specyfikacją karty SD. Po zablokowaniu blokady zapisu A w karcie SD, na karcie nie będzie można nagrywać, usuwać z niej nagrań ani ich edytować. Kartę pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec jej połknięciu

14 Wkładanie/wyjmowanie karty SD Jeżeli karta SD firmy innej niż Panasonic bądź wykorzystywana w innym urządzeniu będzie używana po raz pierwszy w kamerze, należy ją sformatować. (l 32) Formatowanie karty SD spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych. Ich przywrócenie nie będzie możliwe. Uwaga: Sprawdź, czy kontrolka dostępu zgasła. Kontrolka dostępu [ACCESS] A Kontrolka dostępu świeci się podczas wykonywania operacji na karcie SD. 1 Otwórz pokrywę gniazda karty SD i włóż (wyjmij) kartę SD do (z) gniazda B. Skieruj kartę stroną z naklejką C w kierunku pokazanym na ilustracji i wciśnij ją prosto do końca. Wciśnij środek karty SD, a następnie wyciągnij ją. 2 Dobrze zamknij pokrywę gniazda karty SD. Starannie zamknij pokrywę gniazda karty SD, aby się zatrzasnęła. Nie dotykaj styków z tyłu karty SD. Nie należy poddawać karty SD silnym wstrząsom, zginać jej ani upuszczać. Zakłócenia elektryczne, elektryczność statyczna lub usterka kamery bądź karty SD może uszkodzić albo usunąć dane zapisane na karcie SD. Gdy świeci się kontrolka dostępu do karty, nie wolno wykonywać następujących czynności: j Wyjmowanie karty SD j Wyłączanie kamery j Podłączanie lub odłączanie kabla USB j Narażanie kamery na drgania i wstrząsy Wykonanie wspomnianych czynności przy włączonej lampie może spowodować uszkodzenie danych/karty pamięci SD lub kamery. Nie wystawiaj końcówek karty SD na działanie wody, brudu lub kurzu. Nie umieszczaj kart SD: j W miejscu silnie nasłonecznionym j W miejscu mocno zapylonym lub wilgotnym j W pobliżu grzejnika j W miejscach narażonych na znaczne zmiany temperatury (może dojść do skroplenia pary wodnej.) j W miejscu występowania elektryczności statycznej lub fal elektromagnetycznych Aby chronić karty SD, kiedy z nich nie korzystasz, przechowuj je w odpowiednich pudełkach. Informacje dotyczące utylizacji i pozbywania się karty pamięci SD. (l 95)

15 Przygotowanie Włączanie/wyłączanie kamery Można włączyć lub wyłączyć zasilanie przy użyciu przycisku zasilania bądź otwierając lub zamykając ekran LCD. Włączanie i wyłączanie zasilania przy użyciu przycisku zasilania Otwórz ekran LCD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę. Wyłączanie zasilania Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zgaśnie wskaźnik stanu. A Wskaźnik stanu zapala się. Włączanie i wyłączanie urządzenia przy użyciu ekranu LCD Otwarcie ekranu LCD powoduje włączenie zasilania, a jego zamknięcie wyłączenie zasilania. Podczas normalnej eksploatacji można w wygodny sposób włączać/wyłączać zasilanie, otwierając i zamykając ekran LCD. Zasilanie się nie wyłączy, dopóki kamera nagrywa filmy, pomimo że ekran LCD będzie zamknięty. W następujących przypadkach otwarcie ekranu LCD nie powoduje włączenia zasilania. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć kamerę. j Przy włączaniu kamery po raz pierwszy po jej zakupieniu j Po wyłączeniu kamery przy użyciu przycisku zasilania

16 Przygotowanie Wybieranie trybu Przełącznik trybu służy do zmiany trybu na lub. Tryb nagrywania (l 19, 21) Tryb odtwarzania (l 24, 51)

17 Przygotowanie Ustawianie daty i czasu Zegar nie jest ustawiony w momencie zakupu. Należy prawidłowo ustawić zegar. Po włączeniu urządzenia może zostać wyświetlony komunikat Ustaw region lokalny i datę/czas. Wybierz [TAK] i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w poniższych punktach, aby wprowadzić te ustawienia: j Punkt 3 w [STREFA CZAS.] (l 27) j Punkty 2 3 w Ustawianie daty i czasu Zmień tryb na. 1 Wybierz menu. (l 26) : [USTAWIENIA] # [UST. ZEG.] 2 Wybierz datę lub godzinę przy użyciu 2/1 i ustaw pożądaną wartość za pomocą 3/4. A Wyświetlanie ustawienia czasu światowego (l 27): [DOM]/ [CEL PODRÓŻY] Można wybrać rok z przedziału od 2000 do Naciśnij przycisk ENTER. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć ustawianie. Funkcja daty i czasu jest zasilana z wbudowanej baterii litowej. Jeśli wyświetlacz czasu pokazuje [- -], oznacza to, że wbudowana bateria litowa jest rozładowana. Podłącz zasilacz sieciowy lub włóż akumulator do kamery, aby naładować baterię litową. Bateria będzie się ładowała, nawet jeżeli kamera jest wyłączona. Pozostaw kamerę na około 24 godziny. Po naładowaniu bateria litowa pozwoli na działanie funkcji godziny i daty przez około 4 miesiące

18 Podstawowe Przed rozpoczęciem nagrywania Podstawowe ustawienie kamery 1 Trzymaj kamerę obiema rękami. 2 Przełóż dłoń pod paskiem na rękę. Podczas nagrywania stój pewnie i uważaj, aby nie wpaść na inne osoby lub przedmioty. Kiedy jesteś na dworze, nagrywaj ze słońcem za plecami. Jeśli nagrywany obiekt jest oświetlony od tyłu, na nagraniu będzie on zbyt ciemny. Trzymaj ręce blisko ciała. Rozstaw nogi w celu zapewnienia lepszej równowagi. Nie zakrywaj mikrofonu rękami itp. Podstawowe wskazówki dotyczące nagrywania filmów Podczas nagrywania kamerę należy zazwyczaj trzymać nieruchomo. W przypadku przesuwania kamery podczas nagrywania, należy to robić powoli ze stałą prędkością. Funkcja zoomu jest użyteczna w przypadku obiektów, do których nie można się zbliżyć. Jednak zbyt częste zbliżenia i oddalenia obniżają jakość filmu. Nagrywanie samego siebie Obróć ekran LCD w kierunku obiektywu. Obraz jest obrócony w poziomie, tak jakby patrzyło się w lustro. (Jednak obraz nagrywany jest normalnie, a nie odwrócony.) Na ekranie będą pojawiać się tylko niektóre oznaczenia. Kiedy na ekranie pojawi się, ustaw ekran LCD w normalnym położeniu i sprawdź ostrzeżenie/alarm

19 Podstawowe Nagrywanie filmów Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę obiektywu. (l 6) 1 Zmień tryb na i otwórz ekran LCD. 2 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk rozpoczynania/kończenia nagrywania. A Po rozpoczęciu nagrywania, wskazanie ; zmienia się na. 3 Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk rozpoczynania/ kończenia nagrywania. Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie nagrywania filmów R1h20m 0h00m00s Tryb nagrywania/tryb nagrywania Przybliżony pozostały czas nagrywania Kiedy pozostały czas to mniej niż minuta, wskaźnik R 0h00m miga na czerwono. Czas nagrania (który upłynął) h to skrót od hour (godzina), m od minuta, a s od sekunda. Po każdym włączeniu pauzy nagrywania licznik zostanie wyzerowany i będzie wyświetlać 0h00m00s. 0h00m00s R 1h20m

20 Aby zmienić format zapisu, zmień ustawienie [FORMAT ZAP.] lub [TRYB ZAP.]. (l 40, 41) Obrazy nagrane pomiędzy naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania, a ponownym naciśnięciem przycisku w celu włączenia pauzy nagrywania stają się jedną sceną. Podczas nagrywania z funkcją [FORMAT ZAP.] ustawioną jako [iframe] lub [MP4], sceny dłuższe niż 20 minut zostaną automatycznie podzielone. (nagrywanie jest kontynuowane.) (Maksymalna liczba możliwych do nagrania scen na jednej karcie SD) Formaty nagrania [AVCHD] [iframe]/[mp4] Liczba możliwych do zapisania scen Około 3900 Około Różne daty (l 54) Około 900 Około 900 Maksymalna liczba możliwych do nagrania scen oraz maksymalna liczba różnych dat będą mniejsze niż podane w tabeli powyżej, jeśli na karcie SD znajdują się sceny iframe lub MP4 i zdjęcia. Nagrywanie nie zostanie zatrzymane nawet w przypadku zamknięcia ekranu LCD. Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie

21 Podstawowe Robienie zdjęć Przed włączeniem kamery otwórz pokrywę obiektywu. (l 6) 1 Zmień tryb na i otwórz ekran LCD. 2 Naciśnij przycisk. Ekran robienia zdjęć ( ) zmieni kolor na czerwony podczas rejestracji zdjęć. Informacje dotyczące oznaczeń na ekranie w trybie robienia zdjęć 8.9 M R3000 Rozmiar zdjęć (l 46) Pozostała liczba zdjęć Miga na czerwono, kiedy pojawi się [0]. Wskaźnik robienia zdjęć (l 87) 8.9 M R3000 Podczas nagrywania filmu lub kiedy kamera jest ustawiona na PRE-REC, nie można robić zdjęć. Podczas robienia zdjęć w ciemnych miejscach czas otwarcia migawki się wydłuża, dlatego w takim przypadku zaleca się używanie statywu. Podczas druku brzegi zdjęć nagranych za pomocą tej kamery w formacie 16:9 mogą zostać ucięte. Sprawdź to przed drukowaniem. Maksymalna liczba możliwych do zapisania obrazów, jaka może być wyświetlona, to Jeśli liczba możliwych do zapisania obrazów przekracza 9999, wyświetla się R Po zrobieniu zdjęcia ta liczba się nie zmieni, dopóki liczba możliwych do zapisania obrazów nie osiągnie 9999 lub mniej. Czas nagrywania może się różnić w zależności od warunków podczas nagrywania

22 Podstawowe Tryb Intelligent Auto Poniższe tryby, odpowiednie do warunków nagrywania, wybierane są po nakierowaniu kamery na filmowany obiekt. /MANUAL Przycisk Intelligent Auto/przycisk trybu ręcznego Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb Intelligent Auto/tryb ręczny (l 47). Tryb Portret Pejzaż Oświetlenie punktowe Słabe oświetlenie Normalny Efekt Automatyczne wykrywanie twarzy i ustawianie ostrości oraz regulacja jasności w celu zapewnienia wyraźnego obrazu. Nagrywanie całego krajobrazu w żywych kolorach bez wyblaknięcia nieba w tle, które może być bardzo jasne. Wyraźny obraz bardzo jasnych obiektów. Nagrywanie wyraźnych obrazów, nawet w ciemnym pomieszczeniu lub półmroku. W trybach innych niż opisane powyżej kontrast jest regulowany, aby zapewnić wyraźny obraz. W zależności od warunków nagrywania żądany tryb może nie zostać wybrany. W trybie portretu, oświetlenia punktowego lub słabego oświetlenia, wykryta twarz zostanie otoczona białą ramką. W trybie portretu, obiekt większy i znajdujący się bliżej środka ekranu zostanie otoczony pomarańczową ramką. (l 45) Twarze mogą nie zostać wykryte w zależności od warunków nagrywania, np. w przypadku twarzy pewnych rozmiarów lub twarzy przechylonych bądź podczas używania zoomu cyfrowego

23 Tryb Intelligent Auto Po włączeniu trybu Intelligent Auto, automatyczny balans bieli i automatyczna regulacja ostrości automatycznie ustawiają balans kolorów i ostrość. W zależności od jasności obiektu itp., apertura i szybkości migawki zostaną automatycznie ustawione, aby osiągnąć najlepszą jasność. W zależności od źródeł światła i nagrywanych scen, balans koloru i ostrość mogą nie zostać ustawione automatycznie. W tym przypadku ustaw je ręcznie. (l 48, 50) Automatyczny balans bieli Obrazek pokazuje zakres działania automatycznego balansu bieli. 1) Skuteczny zakres regulacji balansu bieli w kamerze 2) Niebieskie niebo 3) Zachmurzone niebo (deszcz) 4) Światło słoneczne 5) Białe światło świetlówki 6) Światło halogenowe 7) Światło żarówki 8) Wchód i zachód słońca 9) Światło świec Jeżeli automatyczny balans bieli nie działa poprawnie, wyreguluj go ręcznie. (l 48) Automatyczna regulacja ostrości Kamera ustawia ostrość automatycznie. Automatyczna regulacja ostrości nie działa poprawnie w niżej opisanych sytuacjach. Zdjęcia rób, korzystając z ręcznej regulacji ostrości. (l 50) j Jednoczesne nagrywanie odległych i bliskich obiektów j Nagrywanie obiektu za brudną lub zakurzoną szybą j Nagrywanie obiektów otoczonych błyszczącymi obiektami lub obiektami silnie odbijającymi światło 1) K 9 000K 8 000K 7 000K 6 000K 5 000K 4 000K 3 000K 2 000K 8) 9) 7) 6) 5) 4) 3) 2)

24 Podstawowe Odtwarzanie filmów/zdjęć h00m15 s 1 Zmień tryb na. 2 Wybierz ikonę wyboru trybu odtwarzania A używając 3/4/2 i naciśnij przycisk ENTER. Można to również ustawić w menu. [KONF.WIDEO] lub [KONF.OBRAZU] # [NOŚNIK, WIDEO/ZDJĘCIA] 3 Wybierz zdjęcie B lub film C, które chcesz odtworzyć używając 3/4/2/1 i naciśnij przycisk ENTER. Jeżeli naciśniesz przycisk MENU lub wybierzesz film/zdjęcie i naciśniesz przycisk ENTER, konfiguracja ustawień zostanie zakończona. Po wybraniu elementu wideo, na ekranie miniatur pojawi się ikona. (,, ) 4 Wybierz scenę lub zdjęcie, które chcesz odtworzyć przy użyciu 3/4/2/1, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Po wybraniu / i naciśnięciu przycisku ENTER, wyświetlona zostanie następna (poprzednia) strona h00m15 s 5 Wybierz ikonę obsługi za pomocą 3/4/2/1. D Ikona obsługi Aby wyświetlić/ukryć ikonę obsługi, naciśnij przycisk ENTER. 0h00m00s

25 Odtwarzanie filmów 1/;: Odtwarzanie/pauza 6: Odtwarzanie wstecz* 5: Szybki przegląd nagrania do przodu* : Zatrzymuje odtwarzanie i wyświetla miniatury. Przeglądanie zdjęć 1/;: Rozpocznij/zatrzymaj pokaz slajdów (wyświetlanie zdjęć w kolejności numerycznej). 2;: Wyświetla poprzednie zdjęcie. ;1: Wyświetla następne zdjęcie. : Zatrzymuje odtwarzanie i wyświetla miniatury. * Po dwukrotnym naciśnięciu prędkość przewijania do przodu/ do tyłu zwiększa się. (Wyświetlany ekran zmienia się /.) Zmiana ekranu miniatur Podczas wyświetlania miniatur, jeśli obsługiwana jest dźwignia zoomu w stronę lub w stronę, wyświetlanie miniatur zmienia się w następującej kolejności. 20 scen () 9 scen () 1 scena Wyświetlanie 9 scen zostaje przywrócone po wyłączeniu zasilania lub zmianie trybu. Regulacja głośności Przesuń suwak głośności w celu regulacji poziomu głośnika podczas odtwarzania filmu. W kierunku r : W kierunku s : Głośność wzrasta Głośność spada Z wyjątkiem normalnego odtwarzania, dźwięk nie jest odtwarzany. Jeśli pauza jest włączona przez 5 minut, ekran przełączy się do miniatur. Czas odtwarzania, który upłynął, zostanie ustawiony na 0h00m00s dla każdej sceny. Kompatybilność filmów Urządzenie wykorzystuje format pliku AVCHD/MPEG-4 AVC. Odtwarzanie za pomocą kamery filmów, zapisanych przy użyciu innego urządzenia, może nie być prawidłowe lub być niemożliwe, podobnie jak odtwarzanie za pomocą innego urządzenia filmów zapisanych za pomocą tej kamery, nawet w przypadku jeśli urządzenia wykorzystują kompatybilne standardy. ( wyświetlane jest dla filmów, których nie można odtworzyć na tej kamerze) Sprawdź kompatybilność w Instrukcji obsługi swojego urządzenia. Za pomocą kamery można odtwarzać tylko te filmy MP4, które zostały zapisane przy jej użyciu. Kompatybilność zdjęć Ta kamera jest zgodna ze zunifikowaną normą DCF (Design rule for Camera File system) utworzoną przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Format plików zdjęć obsługiwanych przez kamerę to JPEG. (Nie wszystkie pliki w formacie JPEG będą wyświetlane.) Ta kamera może obniżyć jakość lub nie odtworzyć danych nagranych lub utworzonych na innym urządzeniu, a inne urządzenia mogą obniżyć jakość lub nie odtworzyć danych nagranych tą kamerą

26 Podstawowe Korzystanie z ekranu menu 1 Naciśnij przycisk MENU. 2 Za pomocą 3/4/2/1 wybierz menu główne A, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Aby cofnąć się do poprzedniego ekranu Naciśnij przycisk kursora 2. Aby wyjść z ekranu menu Naciśnij przycisk MENU. Wyświetlanie informacji Opisy wybranych podkategorii menu i elementów menu wyświetlone są w krokach 3 i wyświetlone są 4. 3 Wybierz podmenu B za pomocą 3/4 i naciśnij przycisk 1 lub ENTER. Informacje o ikonach obsługi / : Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć folder. : Wybierz i naciśnij przycisk ENTER, aby powrócić do poprzedniego ekranu. 4 Wybierz żądany element za pomocą 3/4/2/1, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby go ustawić

27 Podstawowe Korzystanie z menu ustawień [WYŚWIETL.] Ustaw metodę wyświetlania informacji na ekranie. : [USTAWIENIA] # [WYŚWIETL.] # żądane ustawienie [WŁ.] (Wyświetl wszystkie informacje)/[wył.] (Wyświetl część informacji) [ZEWN. WYŚW.] Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 62. [UST. ZEG.] Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 17. [STREFA CZAS.] Możliwe jest wyświetlanie i nagrywanie czasu w miejscu podróży poprzez wybranie miejsca zamieszkania i miejsca podróży. Zmień tryb na. 1 Wybierz menu. : [USTAWIENIA] # [STREFA CZAS.] Jeżeli opcja [DOM] (miejsce zamieszkania) nie jest ustawiona, wyświetli się komunikat. Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do punktu 3. 2 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca zamieszkania) Wybierz [DOM] korzystając z 2/1 i naciśnij przycisk ENTER. 3 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca zamieszkania) Wybierz miejsce zamieszkania przy użyciu 2/1 i naciśnij przycisk ENTER. Naciśnij 3, aby ustawić czas letni. Wyświetli się ikona, ustawienie czasu letniego zostanie włączone i różnica 1 godziny pomiędzy aktualnie ustawionym czasem, a czasem GMT zostanie wprowadzona. Aby przywrócić normalne ustawienie czasu, naciśnij ponownie 3. Po ustawieniu opcji [Powiąż zegar z czasem letnim] na [WŁ.], aktualny czas również zostanie przesunięty do przodu o 1 godzinę. (l 28) A B Aktualny czas Różnica czasu w porównaniu z czasem uniwersalnym (GMT czas Greenwich)

28 4 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca podróży) Wybierz [CEL PODRÓŻY] korzystając z 2/1 i naciśnij przycisk ENTER. W przypadku ustawiania miejsca zamieszkania po raz pierwszy, ekran wyboru miejsca zamieszkania/podróży zostaje wyświetlony po ustawieniu miejsca zamieszkania. Jeżeli miejsce zamieszkania było już ustawiane, wykonaj czynność opisaną w punkcie 1. 5 (Tylko w przypadku ustawiania miejsca podróży) Wybierz cel podróży używając 2/1 i naciśnij przycisk ENTER. Naciśnij 3, aby ustawić czas letni. Wyświetli się ikona, ustawienie czasu letniego zostanie włączone i różnica 1 godziny pomiędzy docelowym miejscem podróży, a lokalizacją domową zostanie wprowadzona. Naciśnij ponownie 3, aby przywrócić normalne ustawienia czasu. Jeśli opcję [Powiąż zegar z czasem letnim] ustawiono na [WŁ.], czas w docelowym miejscu podróży również zostanie przesunięty do przodu o 1 godzinę. Zakończ ustawianie, naciskając przycisk MENU. Wyświetlony zostanie wskaźnik miejscu podróży. i czas w Aby przywrócić wyświetlanie czasu w miejscu zamieszkania Ustaw miejsce zamieszkania, wykonując czynności od 1 do 3, i zakończ ustawianie, naciskając przycisk MENU. Jeżeli nie możesz znaleźć miejsca podróży na ekranie, ustaw je, korzystając z różnicy czasu w porównaniu z miejscem zamieszkania. [Powiąż zegar z czasem letnim] C Czas lokalny w wybranym miejscu podróży D Różnica czasu w porównaniu z czasem w miejscu zamieszkania Jeśli funkcja ta zostanie ustawiona na [WŁ.], a ustawienie czasu letniego włączone w [STREFA CZAS.], następujące ustawienia czasu zostaną przestawione do przodu o 1 godzinę: j Podczas ustawiania lokalizacji domowej: Aktualny czas j Podczas ustawiania rejonu miejsca docelowego podróży: Czas lokalny w wybranym miejscu podróży : [USTAWIENIA] # [Powiąż zegar z czasem letnim] # żądane ustawienie [WŁ.]: [WYŁ.]: Po włączeniu ustawienia czasu letniego, ustawienia godziny są zmieniane. Po włączeniu ustawienia czasu letniego, ustawienia godziny nie są zmieniane

29 [DATA/CZAS] Można zmienić tryb wyświetlania daty i czasu. : [USTAWIENIA] # [DATA/CZAS] # żądane ustawienie [DATA]/[CZAS]/[WYŁ.] [FORMAT DATY] Można zmienić format daty. : [USTAWIENIA] # [FORMAT DATY] # żądane ustawienie [R/M/D]/[M/D/R]/[D/M/R] [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] Jeśli przez około pięć minut nie wykona się żadnego działania kamerą, wyłączy się ona automatycznie, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora. : [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] # [WŁ.] Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG.(AKUM.)] jest ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach: j Gdy podłączony jest zasilacz sieciowy * j do gniazda USB jest podłączony komputer itp. j używana jest funkcja PRE-REC j Trwa odtwarzanie pokazu slajdów * Po włączeniu funkcji [OSZCZ.ENERG. (AC)] urządzenie automatycznie się wyłącza

30 [OSZCZ.ENERG. (AC)] Jeśli przez około 15 minut nie zostanie uruchomiona żadna funkcja, a do urządzenia jest podłączony zasilacz sieciowy, urządzenie automatycznie się wyłączy. : [USTAWIENIA] # [OSZCZ.ENERG. (AC)] # [WŁ.] Urządzenie nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli opcja [OSZCZ.ENERG. (AC)] jest ustawiona na [WŁ.], w następujących przypadkach: j używana jest funkcja PRE-REC j Trwa odtwarzanie pokazu slajdów [DŹW. BIP] Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania oraz włączenie/wyłączenie urządzenia może zostać potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Po wybraniu opcji [WYŁ.] sygnał dźwiękowy na początku i na końcu nagrywania nie jest emitowany. : [USTAWIENIA] # [DŹW. BIP] # żądane ustawienie (Niski poziom głośności)/ (Wysoki poziom głośności)/[wył.] 2 sygnały dźwiękowe 4 razy Kiedy wystąpił błąd. Sprawdź komunikat błędu wyświetlony na ekranie. Informacje na temat zmiany ustawienia dźwięku migawki znaleźć można na stronie

31 [JASNOŚĆ LCD] Ułatwia to korzystanie z ekranu LCD w jasnych miejscach, również na zewnątrz pomieszczeń. : [USTAWIENIA] # [JASNOŚĆ LCD] # żądane ustawienie +2 (Ekran jeszcze jaśniejszy)/ +1 (Ekran jaśniejszy)/ 0 (Normalny)/ -1 (Ekran ciemniejszy) Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy. Gdy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego, monitor LCD automatycznie przechodzi w tryb +1. Gdy ekran LCD jest jasny, czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora będzie krótszy. [USTAW LCD] Regulacja jasności i nasycenia kolorów ekranu LCD. Te ustawienia nie mają wpływu na nagrywane obrazy. 1 Wybierz menu. : [USTAWIENIA] # [USTAW LCD] # żądane ustawienie [JASNOŚĆ]: [KOLOR]: Jasność ekranu LCD Poziom kolorów ekranu LCD 2 W celu wyregulowania, naciśnij 2/1, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z ekranu menu

32 [ROZDZ. HDMI] Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 63. [VIERA Link] Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 64. [FORMAT TV] Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 62. [UST.WST.] Ustaw na [TAK], aby przywrócić ustawienia fabryczne funkcji w menu. (Tylko gdy wybrany jest tryb ) : [USTAWIENIA] # [UST.WST.] Ustawienia opcji [UST. ZEG.] i [LANGUAGE] nie ulegną zmianie. [ZEROWANIE NUMERU] Ustaw numer pliku iframe/mp4 i nagranego następnie zdjęcia na : [USTAWIENIA] # [ZEROWANIE NUMERU] Numer folderu zostanie zaktualizowany i numeracja plików rozpocznie się od (l 83) Aby wyzerować numer folderu, sformatuj kartę SD, a następnie przeprowadź [ZEROWANIE NUMERU]. [FORM.NOŚNIKA] Należy pamiętać, że podczas formatowania nośnika usuwane są wszystkie nagrane na nim dane i nie będzie ich można przywrócić. Zalecamy zapisanie ważnych danych w komputerze, na płycie itp. (l 73) : [USTAWIENIA] # [FORM.NOŚNIKA] Po zakończeniu formatowania, naciśnij przycisk MENU, aby wyjść z ekranu komunikatu. Przed utylizacją lub pozbyciem się karty pamięci SD należy dokonać fizycznego formatowania karty. (l 95) Podczas formatowania nie wyłączaj kamery ani nie wyjmuj karty SD. Nie narażaj kamery na drgania i wstrząsy. Do formatowania nośników należy używać tej kamery. Nie formatuj karty SD w innych urządzeniach, takich jak komputer. Takiej karty nie można stosować w tej kamerze

33 [STAN NOŚNIKA] Można sprawdzić zajęte miejsce na karcie SD i dostępny pozostały czas nagrywania. : [USTAWIENIA] # [STAN NOŚNIKA] Gdy przełącznik trybu jest ustawiony na, wyświetla się format nagrywania lub pozostały czas nagrywania dla wybranego trybu nagrywania. Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć wskazanie. Część pamięci na karcie SD jest wykorzystywana do zapisywania informacji i zarządzania plikami systemowymi, w związku z czym faktyczna ilość użytecznego miejsca może być mniejsza. Ilość użytecznego miejsca na karcie SD jest zazwyczaj obliczana jako 1 GB= bajtów. W przypadku kamery, komputerów osobistych i oprogramowania pojemność jest wyrażana jako 1GB=1.024k1.024k1.024= bajty. W związku z tym podana pojemność wydaje się mniejsza. [Wyśw. wersji] Wyświetlana jest wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia. (Tylko gdy wybrany jest tryb ) : [USTAWIENIA] # [Wyśw. wersji] [Akt. wersji] Wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia można aktualizować. (Tylko gdy wybrany jest tryb ) : [USTAWIENIA] # [Akt. wersji] Najnowsze informacje na temat aktualizacji znaleźć można na poniższej stronie wsparcia. (Stan na październik 2014) (Serwis jest dostępny wyłącznie w języku angielskim)

34 [F-CJA DEMO] Ten element służy do uruchamiania trybu demonstracyjnego kamery. (Tylko gdy wybrany jest tryb ) : [USTAWIENIA] # [F-CJA DEMO] # [WŁ.] Po przełączeniu [F-CJA DEMO] na [WŁ.] i naciśnięciu przycisku MENU, tryb demonstracyjny zostanie automatycznie uruchomiony. Po wykonaniu dowolnej czynności tryb demonstracyjny zostaje wyłączony. Jednak jeśli przez około 10 minut nie przeprowadzi się żadnego działania kamerą, tryb demonstracyjny automatycznie rozpocznie się ponownie. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, ustaw [F-CJA DEMO] na [WYŁ.]. [PRZESYŁ. Eye-Fi] Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 70. [BEZPOŚR. Eye-Fi] Ten element jest wyświetlany tylko, gdy włożona jest karta Eye-Fi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 71. [INSTR.OBSŁ.ONLINE] Umożliwia sprawdzenie adresu strony internetowej, z której można pobrać Instrukcję obsługi (w formacie PDF). : [USTAWIENIA] # [INSTR.OBSŁ.ONLINE] # żądany sposób dostępu [Wyśw. URL]: [Połącz. USB]: Wyświetla adres strony internetowej na ekranie LCD kamery. Wyświetla stronę internetową na ekranie komputera, podłączonego do kamery za pomocą kabla USB. [LANGUAGE] Można wybrać język komunikatów na ekranie i w menu. : [USTAWIENIA] # [LANGUAGE] # żądane ustawienie

35 Zaawansowane (Nagrywanie) Korzystanie z zoomu Zmień tryb na. Dźwignia zoom W kierunku T: Nagrywanie w powiększeniu (zbliżenie) W kierunku W: Nagrywanie szerokokątne (oddalenie) 6 W T A Pasek zoomu Szybkość zoomu różni się w zależności od stopnia odchylenia dźwigni zoom. Maksymalną wartość zoomu można ustawić przy użyciu opcji [TRYB ZOOM]. (l 40) Informacje o pasku zoomu Pasek zoomu jest wyświetlany podczas obsługi zoomu. W T B C i.powiększenie wyłączone i.zoom/zoom cyfrowy (niebieski) Jeżeli zdejmiesz palec z dźwigni zoom podczas przybliżania lub oddalania, może zostać nagrany odgłos zwolnienia dźwigni. Przywracając oryginalne ustawienie dźwigni należy ją przesuwać bezgłośnie. Gdy wartość powiększenia wynosi 50k, ostrość jest ustawiana na obiektach w odległości około 1,6 m lub większej. Gdy powiększenie wynosi 1k, kamera może nastawić ostrość na obiekt oddalony o ok. 3 cm od obiektywu

36 Zaawansowane (Nagrywanie) Funkcje nagrywania ikon obsługi Wybierz ikony obsługi w celu dodania różnych efektów do nagrywanych obrazów. Zmień tryb na. 1 Aby wyświetlić ikony obsługi na ekranie, naciśnij przycisk ENTER. 2 (np. Kompensacja oświetlenia tła) Wybierz ikonę obsługi. 1/2 1/2 Ikony zmieniają się po każdym naciśnięciu 4 przycisku kursora. Aby wyświetlić/ukryć ikonę obsługi, naciśnij przycisk ENTER. Ikony obsługi Aby wyłączyć funkcję, wybierz ikonę obsługi ponownie. Informacje dotyczące wyłączania poniższych funkcji podane zostały na odnośnych stronach. j Tryb pomocy (l 37) j Linie pomocy (l 37) Ikona jest wyświetlana po ustawieniu ikony obsługi. Zanikanie/pojawianie się Kompensacja oświetlenia tła Tryb pomocy *1 Linie pomocy PRE-REC *1 Nagrywanie kolorów w ciemności *1, 2 Inteligentna kontrola kontrastu *2 *1 Nie jest wyświetlany w trakcie nagrywania. *2 Element nie jest wyświetlany w trybie Intelligent Auto. Po wyłączeniu kamery lub zmianie trybu na, funkcje kompensacji oświetlenia tła, PRE-REC i nagrywania kolorów w ciemności zostają wyłączone. Jeśli wyłączysz zasilanie, funkcja stopniowego pojawiania się zostanie anulowana. Można ustawić przy użyciu menu. (Z wyjątkiem Tryb pomocy)

37 Zanikanie/pojawianie się Po rozpoczęciu nagrywania, obraz i dźwięk pojawiają się stopniowo. (Pojawianie się) Po włączeniu pauzy nagrywania, obraz i dźwięk zanikają stopniowo. (Zanikanie) Ustawienie pojawiania się/zanikania zostanie wyłączone po zatrzymaniu nagrywania. Aby wybrać kolor dla pojawiania się/zanikania (Pojawianie się) (Zanikanie) : [UST. NAGR.] # [WYGAŚ KOL.] # [BIAŁY] lub [CZARNY] Miniatury scen nagranych przy użyciu funkcji pojawiania się są czarne (lub białe). Kompensacja oświetlenia tła Funkcja ta rozjaśnia obraz, zapobiegając ściemnieniu obiektu podświetlonego od tyłu. Tryb pomocy Aby wyświetlić objaśnienie na ekranie, wybierz żądaną ikonę za pomocą przycisku kursora. Wyjście z ekranu pomocy Naciśnij przycisk MENU lub wybierz [END]. 1/5 Kiedy urządzenie pracuje w trybie pomocy nie można nagrywać ani ustawiać funkcji. Linie pomocy Podczas nagrywania można sprawdzić, czy obraz jest poziomy. Funkcja ta służy również do oceny rozplanowania kadru. Funkcja ta będzie przełączana po każdym wybraniu ikony. # # # ustawienie anulowane Linie pomocy nie pojawiają się na nagrywanym obrazie

38 PRE-REC Funkcja ta umożliwia uchwycenie niepowtarzalnych ujęć. Funkcja ta umożliwia rozpoczęcie nagrywania obrazu i dźwięku około 3 sekund przed naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania. Na ekranie pojawi się ikona PRE-REC. Nakieruj wcześniej kamerę na obiekt. Nie ma sygnału dźwiękowego. PRE-REC zostaje wyłączone w następujących przypadkach. j Po zmianie trybu j Po wyjęciu karty SD j Po naciśnięciu przycisku MENU j Po wyłączeniu kamery j Po rozpoczęciu nagrywania j Po upłynięciu 3 godzin Po ustawieniu PRE-REC, jeżeli zapis rozpocznie się po upływie mniej niż 3 sekund, nie zostaną nagrane filmy zapisane 3 sekundy przed naciśnięciem przycisku rozpoczynania/kończenia nagrywania. Obrazy wyświetlane jako miniatury w trybie odtwarzania będą różnić się od filmów wyświetlanych na początku odtwarzania. Nagrywanie kolorów w ciemności Funkcja ta pozwala na nagrywanie kolorowych obrazów w ciemnych miejscach. (Minimalne wymagane natężenie oświetlenia: około 1 lx) Nagrywana scena wygląda tak, jakby pominięto pewne klatki filmu. Jeśli funkcję włączy się w jasnym miejscu, ekran może przez chwilę świecić na biało. Mogą być widoczne zwykle niezauważalne jasne punkty, ale nie jest to usterka. Zaleca się używanie statywu. W ciemnych miejscach automatyczne ustawianie ostrości może zajmować więcej czasu. To normalne. Inteligentna kontrola kontrastu Funkcja ta służy do rozjaśniania zacienionych fragmentów przy jednoczesnym ograniczaniu nasycenia bieli zbyt jasnych fragmentów. Zarówno jasne, jak i ciemne fragmenty są wyraźnie widoczne. Jeżeli występują fragmenty bardzo ciemne lub bardzo jasne bądź jasność jest niewystarczająca, efekt może nie być wyraźny

39 Zaawansowane (Nagrywanie) Funkcje nagrywania menu Zmień tryb na. [F-CJA SCENY] Kiedy nagrywa się obrazy w różnych sytuacjach, ten tryb automatycznie ustawia optymalny czas naświetlenia i przysłony. : [UST. NAGR.] # [F-CJA SCENY] # żądane ustawienie [WYŁ.]: 5Sport: Portret: Wygładzanie skóry: Oświetlenie punktowe: Śnieg: Plaża: Zachód słońca: Pejzaż: Fajerwerki: Nocny pejzaż: Słabe oświetlenie: Anuluj ustawienie Mniejsze drgania obrazu podczas odtwarzania ujęć szybko poruszających się obiektów w zwolnionym tempie lub podczas pauzy odtwarzania Aby wyraźnie oddzielić nagrywane osoby od tła W tym trybie kolor skóry jest mniej intensywny, co poprawia wygląd nagrywanych osób Lepsza jakość przy jasno oświetlonym obiekcie. Lepsza jakość obrazu podczas filmowania w miejscach ośnieżonych. Intensywniejszy błękit morza i nieba Intensywniejsza czerwień wschodu i zachodu słońca Rozległy krajobraz Piękne ujęcia fajerwerków na tle nocnego nieba Piękne ujęcia krajobrazu wieczorem lub w nocy. Ciemne sceny, np. o zmierzchu (Zachód słońca/słabe oświetlenie) j Czas naświetlania wynosi 1/25 lub więcej. (Zachód słońca/pejzaż/fajerwerki/nocny pejzaż) j Obraz może być niewyraźny w przypadku obiektów znajdujących się blisko kamery. (Sport) j Podczas normalnego odtwarzania film może wydawać się mało płynny. j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach. j Jeśli jasność jest niewystarczająca, tryb sportowy nie działa. Symbol będzie migać. (Portret) j Kolory i jasność ekranu mogą ulec zmianie w przypadku oświetlenia w pomieszczeniach. (Wygładzanie skóry) j Jeśli tło lub coś innego w scenie ma kolor zbliżony do koloru skóry, ich obraz również zostanie wygładzony. j Jeśli jasność jest zbyt niska, efekt może nie być wyraźnie widoczny. j Podczas filmowania osoby znajdującej się w większej odległości, twarz może nie być wyraźnie widoczna. W takim przypadku należy wyłączyć tryb wygładzania skóry lub dokonać powiększenia (zbliżenia) filmowanej twarzy

40 (Fajerwerki) j Czas naświetlania wynosi 1/25. j Obraz może być wyblakły w przypadku jasnego otoczenia. (Nocny pejzaż) j Zaleca się używanie statywu. [TRYB ZOOM] Ustaw maksymalną wartość zoomu. : [UST. NAGR.] # [TRYB ZOOM] # żądane ustawienie [i.zoom WYŁ.]: [i.zoom 77k]: Do 50k Ta funkcja zoomu umożliwia nagrywanie obrazów o wysokiej rozdzielczości. (Do 77k) [D.Zoom 100k]: Zoom cyfrowy (Do 100k) [D.Zoom 2500k]: Zoom cyfrowy (Do 2500k) Im większy poziom zoomu cyfrowego, tym gorsza jakość obrazu. [FORMAT ZAP.] Przełącza tryb nagrywania filmów. : [UST. NAGR.] # [FORMAT ZAP.] # żądane ustawienie [AVCHD]/[iFrame] *1 /[MP4] *2 *1 [iframe] jest formatem służącym do odtwarzania i obróbki na komputerach Mac (imovie itd.). Jest on zalecany w przypadku korzystania z komputera Mac. *2 [MP4] to format nagrywania odpowiedni do odtwarzania i obróbki nagrań na komputerze. Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na tryb [AVCHD]

41 [TRYB ZAP.] Przełącz jakość obrazu i format nagrania nagrywanych filmów w AVCHD. Ustaw [FORMAT ZAP.] na [AVCHD]. : [UST. NAGR.] # [TRYB ZAP.] # żądane ustawienie [HA]/[HG]/[HE]: A Priorytet jakości obrazu B Priorytet czasu nagrywania Ustaw tryb nagrywania na 1080/50i. Czas nagrywania w przypadku korzystania z akumulatora (l 12) Domyślnie ta funkcja jest ustawiona na tryb [HG]. Informacje dotyczące przybliżonego czasu nagrywania można znaleźć na stronie 97. Gdy kamera była poruszana za często lub zbyt szybko bądź gdy został nagrany szybko poruszający się obiekt, mogą się pojawić mozaikowe zakłócenia podczas odtwarzania. [E.I.S.] Podczas nagrywania używaj stabilizatora obrazu, aby zredukować efekty potrząsania. : [UST. NAGR.] # [E.I.S.] # [WŁ.] Na ekranie pojawi się ikona. Zalecamy ustawienie [WYŁ.] podczas nagrywania z użyciem statywu. Podczas korzystania z funkcji nagrywania kolorów w ciemności lub gdy szybkość migawki jest wolniejsza niż 1/50, zależnie od stopnia zaciemnienia otoczenia, funkcja elektrycznego stabilizatora obrazu nie działa i miga wskaźnik. Gdy kamera jest silnie wstrząsana, stabilizacja może nie być możliwa

42 [Kreatywne sterow.] Pozwala zapisywać filmy z dodanymi efektami. Za pomocą przycisków 3/4 wybierz żądany tryb kreatywnego sterowania, a następnie naciśnij przycisk ENTER. MINI 8mm SILN INTV : [UST. NAGR.] # [Kreatywne sterow.] Tryb [Efekt miniatury] [Film 8mm] [Film niemy] [Rej. poklatk.] W tym trybie nie można robić zdjęć. MINI [Efekt miniatury] Efekt Możesz nagrywać filmy z efektem dioramy, jak np. nagrywanie miniatur poprzez celowe ustawianie obszaru ostrości i obszaru nieostrego bliżej krawędzi obrazu, oraz nagrywać filmy z przedziałem czasowym. Filmy zapisane z użyciem tej funkcji sprawiają wrażenie nagranych z niską liczbą klatek na sekundę. Pozwala zapisywać filmy retro z dodanym efektem wyblaknięcia. (l 43) Poprzez zmniejszenie ilości wpadającego w obiektyw światła pozwala zapisywać filmy przypominające czarno-białe filmy nieme. (l 44) Pozwala zapisać film przedstawiający w krótkim czasie przebieg długiego zdarzenia poprzez zapisanie kolejnych, pojedynczych klatek w ustawionych odstępach czasowych. (l 44) 1 Za pomocą przycisku 3 wybierz. MINI 3/3 2 Naciśnij 3/4, aby ustawić w poziomie obszar ostrości. Jeżeli kamera nie jest używana przez ok 1sekundę, wyświetlone zostaną ikony obsługi. Położenie obszaru ostrości można zmieniać poprzez naciśnięcie przycisków 3/4. Po naciśnięciu przycisku 1 i wybraniu [RESET] obszar ostrości powróci do domyślnej pozycji

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane

Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Aparat cyfrowy Model DMC-FZ100 Przed pierwszym włączeniem aparatu prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT2V24-1 Spis Treści Przed rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Cyfrowy aparat fotograficzny Model DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi poniżej podanymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Kliknij Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-12(1) PL Korzystanie z pozycji Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Kliknij Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-42(1) Korzystanie z Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201).

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). POLSKI Instrukcja obsługi Wprowadzenie str. 7 Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). Sprawdzanie zawartości zestawu W skład zestawu wchodzą poniższe elementy. Jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. Poznawanie modelu E-410

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. Podstawowy przewodnik. Poznawanie modelu E-410 PL CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY Instrukcja obsługi Podstawowy przewodnik Poznawanie modelu E-410 Ulepszanie swoich umiejętności fotografowania Przewodniki fotografowania Funkcje fotografowania Funkcje

Bardziej szczegółowo

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 2-689-106-12 (1) Przed rozpoczęciem operacji Używanie funkcji fotografowania Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 100 DSLR-A100 Używanie funkcji oglądania

Bardziej szczegółowo

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie z wyspecjalizowanego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika POLSKI

Podręcznik Użytkownika POLSKI Podręcznik Użytkownika Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Dziękujemy za zakup cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej firmy Nikon. Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości aparatu, należy dokładnie przeczytać niniejszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-850 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL04013-104 PL DIGITAL CAMERA XQ1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart M425/M525 Aparat cyfrowy. Podręcznik użytkownika

HP Photosmart M425/M525 Aparat cyfrowy. Podręcznik użytkownika HP Photosmart M425/M525 Aparat cyfrowy Podręcznik użytkownika Informacje prawne i uwagi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 6 Funkcje projektora... 6 Zawartość zestawu... 7 Zewnętrzny widok projektora... 8 Elementy

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Mobile HD Snap Camera

Mobile HD Snap Camera Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo