Spis treści / - Wstęp -- / 5 - O Konkursie -- / 7 - Laureaci Konkursu Liderzy Filantropii / 9 - Ranking Liderzy Filantropii / 10 -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści / - Wstęp -- / 5 - O Konkursie -- / 7 - Laureaci Konkursu Liderzy Filantropii 2011 -- / 9 - Ranking Liderzy Filantropii 2011 -- / 10 -"

Transkrypt

1

2 Spis treści / - Wstęp -- / 5 - O Konkursie -- / 7 - Laureaci Konkursu Liderzy Filantropii / 9 - Ranking Liderzy Filantropii / 10 - Porównania branżowe -- / 12-5 lat Konkursu -- / 15 - Nagrody Specjalne Liderzy Filantropii / 16 - Doświadczenia 5 lat weryfikacji Konkursu Liderzy Filantropii -- / 22 - Uczestnicy 5 edycji Konkursu Liderzy Filantropii ( )-- / 24

3 Piotr Szczepański / Przewodniczący Zarządu Forum Darczyńców w Polsce Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu wyniki konkursu Liderzy Filantropii Nasza radość jest tym większa, że w tym roku przypada mały jubileusz konkursu. Już po raz piąty prezentujemy czołówkę firm społecznie zaangażowanych w Polsce. To ogromny zaszczyt i przyjemność nagradzać za filantropię. I mimo że w Polsce ciągle jeszcze pokutuje przekonanie, że filantropią nie należy się chwalić, nasze doświadczenia pokazują, że dobre praktyki firm inspirują inne przedsiębiorstwa do podejmowania działań społecznych, a konkurencja na polu filantropii może tylko wyjść wszystkim na dobre. Korzysta na niej nie tylko biznes, ale przede wszystkim społeczeństwo, o czym świadczą twarde dane. W ciągu pięciu lat organizowania konkursu jego uczestnicy przekazali niebagatelną kwotę 331 milionów złotych na cele społeczne! Te środki pomogły w działalności organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych i opieki zdrowotnej, instytucji kultury, sportu. Darowizny przeznaczone zostały na rozwój lokalnych społeczności, inwestycje w lokalną infrastrukturę, realizację wielu ciekawych projektów wspieranych przez fundacje korporacyjne. Bardzo pozytywnie oceniamy działalność tych ostatnich. W pięcioletniej historii konkursu naliczyliśmy około dwudziestu fundacji założonych i finansowanych przez firmy uczestników konkursu. Żadna z tych fundacji nie zakończyła w tym okresie działalności, wprost przeciwnie rozwijają się i stają się profesjonalnym narzędziem realizacji strategii społecznego zaangażowania swoich fundatorów. Strategia ta popłaca. Wystarczy spojrzeć na dotychczasowe rankingi Liderów Filantropii w czołówce dominują firmy posiadające własne fundacje. Cieszy nas takie podejście przedsiębiorców do filantropii, zakładające długofalowe i systematyczne działania. Przez pięć lat darowizny przekazywane przez firmy utrzymywały się na podobnym poziomie kwotowym. Wyjątek stanowił konkurs ubiegłoroczny, bazujący na danych z 2009 roku, w którym najdotkliwiej odczuwane były wyniki kryzysu finansowego. Jednakże z każdym rokiem, także w kryzysowym, odnotowaliśmy wzrost zaangażowania firm w kategorii procentowej, czyli zwiększa się udział darowizn w dochodach firm przed opodatkowaniem. Czy wynika to z faktu, że mimo gorszych wyników finansowych, firmy nie chcą dać mniej niż w roku poprzednim? Raczej nie. Rozmowy z przedstawicielami firm biorących udział w konkursie dowodzą, że coraz częściej decyzja o przekazaniu określonego odsetka dochodów jest świadomą polityką firmy, która zmierza do systematycznego zwiększania swojego zaangażowania względem osiąganego zysku. Firmy z coraz większym przekonaniem dzielą się swoim zyskiem ze społeczeństwem. Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy w ciągu minionych pięciu lat zgłosili swoje firmy do konkursu. Cieszymy się, że działania filantropijne realizują Państwo w sposób transparenty. Szczególne podziękowania kieruję do uczestników tegorocznej edycji. Gratuluję debiutantom, którzy przyłączyli się do grona Liderów Filantropii. Wyrazy uznania kieruję do firm, które zdecydowały się przystąpić do konkursu po raz kolejny. Odbieramy to jako dowód Państwa zaufania i motywuje nas to do dalszego rozwoju konkursu. Osiem firm wzięło udział we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu, sta- 5

4 jąc się jego Ambasadorami. Za ich konsekwentne zaangażowanie w rozwój filantropii korporacyjnej w Polsce zdecydowaliśmy się przyznać im Nagrody Specjalne. Sylwetki tych firm znajdziecie Państwo w niniejszym raporcie. Pragnę podziękować Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która od początku patronuje konkursowi, a dzięki jej gościnności już trzykrotnie Gala konkursu Liderzy Filantropii odbyła się w przyjaznych wnętrzach Sali Notowań. Dziękuję firmie PwC, która corocznie przeprowadza weryfikację konkursu, nie pobierając za to wynagrodzenia. Zaangażowanie i profesjonalizm ekspertów z PwC dają nam pewność, że laureaci konkursu wyłaniani są w sposób przejrzysty i rzetelny. Dziękujemy patronom medialnym za przekonanie, że mówić i pisać o filantropii warto, a tym samym za ich wkład w upowszechnianie idei filantropii korporacyjnej w Polsce. W tegorocznej edycji patronami konkursu są: Dziennik Gazeta Prawna, Radio PiN, wortal PRoto i portal odpowiedzialnybiznes.pl. Wszystkim uczestnikom konkursu Liderzy Filantropii raz jeszcze gratuluję i życzę kolejnych wielu sukcesów w działalności społecznej. Firmy, które do tej pory nie brały udziału w konkursie, gorąco zachęcam do podejmowania inicjatyw w obszarze społecznym i serdecznie zapraszam do przyłączenia się do szacownego grona Liderów Filantropii. Warszawa, 25 października 2011 roku 6

5 O KONKURSIE / Dlaczego organizujemy konkurs Liderzy Filantropii? Filantropia to dobra inwestycja to motto naszego konkursu, do którego chcemy przekonać coraz więcej firm w Polsce. Poprzez konkurs pragniemy upowszechniać i rozwijać społeczne zaangażowanie biznesu w naszym kraju. Zachęcamy przedsiębiorców do informowania o podejmowanych działaniach na rzecz społeczeństwa, a tym samym, do prowadzenia tych działań w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Konkurs ma cykliczny charakter, co umożliwia pokazanie wymiaru finansowego zaangażowania firm w skali roku i porównanie go z latami ubiegłymi. / Za co nagradzamy? Nagradzamy firmy, które przeznaczają najwięcej (relatywnie i bezwzględnie) środków finansowych na cele społeczne. Zwycięzcy konkursu Liderzy Filantropii 2011 zostali wyłonieni w dwóch kategoriach: - firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne - firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem. Dzięki dwóm kategoriom konkursowym zarówno duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa mogły znaleźć się w prestiżowym gronie Liderów Filantropii. / Jak zgłosić firmę do udziału w konkursie? W konkursie mogła wziąć udział każda spółka zarejestrowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawą uczestnictwa w konkursie było wypełnienie i odesłanie organizatorowi ankiety dostępnej na stronie internetowej w terminie 11 lipca - 23 sierpnia 2011 roku. Ankieta została także wysłana bezpośrednio do spółek notowanych na GPW i największych firm w Polsce (wg. rankingu Rzeczpospolitej). W ankiecie wystarczyło podać łączną kwotę darowizn finansowych przekazanych w minionym roku na cele społeczne oraz zysk firmy brutto (ze względu na procentową kategorię konkursu). Do ankiety należało dołączyć rachunek wyników spółki wraz z opinią audytora i listę darowizn. Na etapie weryfikacji danych z ankiet uczestnicy dostarczyli dokumenty poświadczające przekazanie darowizn, m.in. kopie przelewów bankowych, umów z beneficjentami lub deklaracji podatkowych CIT. / Jak ustalony został ranking? Ranking powstał w oparciu o kwoty darowizn finansowych przekazanych z budżetu firmy na cele społeczne w minionym roku obrotowym. Zgodnie z regulaminem konkursu udział procentowy obliczany był w oparciu o kwoty zysku przed opodatkowaniem podane w sprawozdaniach finansowych firm (zysk brutto). Rzetelność procesu wyłonienia laureatów konkursu poświadczyła firma PwC. / Kto wziął udział w konkursie? W konkursie wzięło udział 35 firm. To o 50% więcej niż w roku ubiegłym! 31 zgłoszeń przeszło pozytywnie proces weryfikacji. Podobnie jak w latach ubiegłych, branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest finansowa, w tym roku aż 11 firm z tego sektora przesłało ankietę zgłoszeniową, a 9 z nich przeszło proces weryfikacji. Branże licznie reprezentowane w konkursie to chemiczna i spożywcza. 23 uczestników konkursu to firmy działające na skalę międzynarodową. Większość - 65% - to duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad tysiąc pracowników. 7

6 / Jak angażują się społecznie uczestnicy konkursu? Aż 15 z 35 firm biorących udział w konkursie założyło fundacje. Z deklaracji zawartych w ankietach konkursowych wynika, że 25 firm prowadzi działania społeczne o zasięgu ogólnopolskim, pozostałe 10 koncentruje swoje zaangażowanie w regionie, w którym ma siedzibę. Obszar działań społecznych uczestników konkursu jest bardzo szeroki od ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poprzez edukację, naukę i kulturę, po inwestycje w lokalną infrastrukturę typu szpitale czy budowa dróg. Szerokie jest też spektrum odbiorców pomocy płynącej ze strony firm: od indywidualnych beneficjentów, poprzez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, instytucje samorządowe i placówki publiczne. / Jaka jest skala finansowa filantropii? Łączna kwota darowizn przekazanych przez firmy biorące udział w konkursie wyniosła zł. W ubiegłorocznej edycji było to zł. Tym samym skala darowizn powróciła do poziomu edycji sprzed dwóch lat, tj. do wyników nie obciążonych skutkami kryzysu finansowego. Warto zauważyć, że łączna kwota darowizn przekazanych przez firmy z pierwszej dziesiątki w kategorii firma, która w minionym roku przekazała najwięcej środków na cele społeczne to aż 72 mln zł. Bardzo pozytywnie prezentują się wyniki kategorii procentowej: średni udział darowizn w dochodach firmy przed opodatkowaniem w pierwszej dziesiątce kategorii procentowej w tegorocznej edycji wyniósł aż 2,3%. To istotny wzrost w stosunku do lat poprzednich. 8

7 LAUREACI KONKURSU LIDERZY FILANTROPII 2011 / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne Telekomunikacja Polska / - I miejsce / zł / 5 lat w Konkursie KGHM Polska Miedź / - II miejsce / zł / 5 lat w Konkursie PZU - III miejsce / zł / debiut w Konkursie / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem Telekomunikacja Polska / - I miejsce / 5,24% / 5 lat w Konkursie Vive Textile Recycling - II miejsce / 4,14% / 5 lat w Konkursie Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew - III miejsce / 3,13% / debiut w konkursie Po raz pierwszy w historii Konkursu zdarzyło się, że ta sama firma zwyciężyła w obydwu kategoriach. Przekazanie ponad 5% zysku na cele społeczne przez tak dużą spółkę jak Telekomunikacja Polska, jest ewenementem nie tylko na skalę Polski, ale też sytuacją rzadko spotykaną za granicą. Telekomunikacja Polska dowiodła, że jest liderem zaangażowania społecznego w Polsce. Podwójne gratulacje! 9

8 RANKING LIDERZY FILANTROPII 2011 / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne Firma Branża Kwota darowizn finansowych 1 Telekomunikacja Polska telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka KGHM Polska Miedź paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna PZU finanse i ubezpieczenia Procter & Gamble DS Polska dobra konsumpcyjne Bank Pekao finanse i ubezpieczenia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski finanse i ubezpieczenia BRE Bank finanse i ubezpieczenia Polski Koncern Naftowy Orlen 9 Atlas gk paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna Totalizator Sportowy telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka Bank Gospodarstwa Krajowego finanse i ubezpieczenia Danone dobra konsumpcyjne, farmacja Carrefour polska telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka Kompania Piwowarska dobra konsumpcyjne, farmacja Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka

9 / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1 Firma Telekomunikacja Polska 2 Vive Textile Recycling Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew Bałtycki Bank Spółdzielczy Powiślański Bank Spółdzielczy Eiffage Budownictwo Mitex 7 Totalizator Sportowy 8 9 Polska Grupa Farmaceutyczna Nadsański Bank Spółdzielczy Branża telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna Wartość darowizn Darowizny w dochodach firmy przed opodatkowaniem (w %) ,24% ,14% ,13% finanse i ubezpieczenia ,89% finanse i ubezpieczenia ,40% paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka ,96% ,04% dobra konsumpcyjne, farmacja ,95% finanse i ubezpieczenia ,72% 10 Danone dobra konsumpcyjne, farmacja ,68% ZAK 15 Dom Maklerski IDM S.A. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Energetyka Cieplna Opolszczyzny Bank Gospodarstwa Krajowego finanse i ubezpieczenia ,63% telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna ,56% ,42% ,39% finanse i ubezpieczenia ,36% 11

10 PORÓWNANIA BRANŻOWE Finanse i ubezpieczenia / Kategoria: firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. PZU 2. Bank PeKaO 3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 4. BRE Bank 5. Bank Gospodarstwa Krajowego 6. Dom Maklerski IDM S.A. 7. Powiślański Bank Spółdzielczy 8. Nadsański Bank Spółdzielczy 9. Bałtycki Bank Spółdzielczy / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Bałtycki Bank Spółdzielczy 2. Powiślański Bank Spółdzielczy 3. Nadsański Bank Spółdzielczy 4. Dom Maklerski IDM S.A. 5. Bank Gospodarstwa Krajowego 6. PZU 7. Bank PeKaO 8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 9. BRE Bank Telekomunikacja / usługi / handel / rozrywka / Kategoria: firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. Telekomunikacja Polska 2. Totalizator Sportowy 3. Carrefour Polska 4. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 5. Vive Textile Recycling /Kategoria: firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Telekomunikacja Polska 2. Vive Textile Recycling 3. Totalizator Sportowy 4. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 12

11 Dobra konsumpcyjne / farmacja / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. Procter & Gamble DS Polska 2. Danone 3. Kompania Piwowarska 4. Polska Grupa Famaceutyczna 5. Wawel 6. Cereal Partners Poland Toruń - Pacific 7. LPP / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Polska Grupa Famaceutyczna 2. Danone 3. Wawel 4. LPP Paliwa / energetyka / wydobycie / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. KGHM Polska Miedź 2. Polski Koncern Naftowy Orlen 3. Koksownia Przyjaźń 4. Energetyka Cieplna Opolszczyzny / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Energetyka Cieplna Opolszczyzny 2. KGHM Polska Miedź 3. Polski Koncern Naftowy Orlen 4. Koksownia Przyjaźń 13

12 budownictwo / Produkcja przemysłowa i chemiczna / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. Atlas, GK 2. Eiffage Budownictwo Mitex 3. Dębica 4. ZAK 5. J.W. Construction 6. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew 2. Eiffage Budownictwo Mitex 3. ZAK 4. Dębica 5. J.W. Construction Regulamin konkursu (dostępny na stronie dopuszcza udział firmy tylko w kwotowej kategorii konkursu. Nie wymaga to od uczestników udzielenia informacji nt. dochodu firmy przed opodatkowaniem (zysku brutto). 14

13 5 lat Konkursu Liderzy Filantropii W 2011 roku obchodzimy mały jubileusz. To już piąta edycja konkursu Liderzy Filantropii. W dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięło 66 firm. W ciągu pięciu lat przekazały one darowizny na cele społeczne w wysokości zł! Pieniądze te trafiły do organizacji pozarządowych, szpitali, szkół, bibliotek, instytucji kultury, placówek opiekuńczych. Ze środków tych sfinansowano m.in.: stypendia edukacyjne i artystyczne, leczenie i zakup leków, wydarzenia kulturalne, inwestycje w lokalną infrastrukturę. Nie sposób wymienić wszystkich obdarowanych i zrealizowane z pomocą tych darowizn inicjatywy. Statystyki konkursu pokazują, że choć nie odnotowaliśmy znacznego wzrostu w kwotach darowizn, to zauważalny jest systematyczny wzrost udziału darowizn w dochodach firm. Firmy zwiększają swoje wydatki na cele filantropijne względem osiąganych zysków. Jest to bardzo pozytywna tendencja, a cieszy tym bardziej, że dotyczy zarówno małych, jak i dużych firm. Zwiększenie udziału procentowego darowizn w dochodach firm, świadczy o tym, że filantropia nie jest już przysłowiowym kwiatkiem do kożucha, ale strategicznym i świadomym działaniem. Słuszności powyższej tezy dowodzi też zaobserwowany wzrost roli fundacji korporacyjnych. W pierwszych edycjach konkursu uczestnicy posiadający fundacje za jej pośrednictwem realizowali tylko część działań społecznych, a znaczące środki przekazywane były innym podmiotom bezpośrednio z budżetu firmy. Obecnie sytuacja ta uległa zmianie. Dane konkursowe potwierdzają, że podmioty, które założyły fundacje, w chwili obecnej większość aktywności społecznej poprzez nie realizują. Posiadanie fundacji jest już praktycznie standardem w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Branża ta była najliczniej reprezentowana pośród uczestników wszystkich edycji konkursu. Początkowo wyraźnie obecna była też branża energetyczna, ale w wyniku konsolidacji spółek i zmian polityki dotyczącej społecznego zaangażowania w niektórych z nich, branża ta zmniejszyła swój udział w konkursie. Pojawiło się natomiast więcej spółek z sektora spożywczego i FMCG. Coraz więcej też przedstawicieli branży chemicznej i przemysłu przetwórczego. Ostatnie edycje konkursu zaskakują nowymi uczestnikami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kilka takich debiutów znalazło się w czołówce rankingu procentowego. Na uwagę zasługuje tu aktywność banków spółdzielczych, które są bardzo ważnym darczyńcą lokalnych organizacji. Wszystkie trzy banki spółdzielcze biorące udział w tegorocznej edycji zajmują wysokie pozycje w rankingu procentowym. Bardzo nas cieszy ta tendencja i liczymy, że utrzyma się ona w przyszłości. Wiele badań i analiz ekspertów pokazuje, że filantropia małych i średnich przedsiębiorstw rozwija się dynamicznie. Weterani konkursu działają przejrzyście i odpowiedzialnie. To elita polskiej filantropii korporacyjnej, dla której udokumentowanie aktywności społecznej nie stanowi najmniejszej trudności. Nowi uczestnicy uczą się przejrzystości. Większość firm przystępując do konkursu dysponuje udokumentowaną historią swojej działalności filantropijnej, ale nadal zdarza się, jak w tym roku, że kilka firm, które zgłaszają się do konkursu, nie dostarczają wymaganej regulaminem dokumentacji poświadczającej. To największe wyzwanie dla przedsiębiorców na najbliższą przyszłość zwiększenie transparentności i przejrzystości prowadzonych działań społecznych. rok liczba firm w rankingu łączna kwota darowizn

14 nagrody Specjalne Liderzy Filantropii 2011 Osiem firm bierze udział w konkursie od początku jego istnienia. Przez pięć lat firmy te konsekwentnie wspierają działania społeczne, przyczyniając się do rozwoju filantropii korporacyjnej w Polsce. Ich dobre praktyki są inspiracją i motywacją dla wielu przedsiębiorstw w naszym kraju. W pełni zasługują na tytuł Lidera Filantropii. Nagrodę Specjalną dla Ambasadorów konkursu Liderzy Filantropii, za konsekwentne zaangażowanie w konkurs i rozwijanie filantropii korporacyjnej w Polsce, przyznaliśmy firmom: BRE Bank, Dom Maklerski IDMSA, KGHM Polska Miedź, Kompania Piwowarska, PKN Orlen, PKO BP, Telekomunikacja Polska, Vive Textile Recycling. Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych. BRE Bank Maria Magdalena Winconek / rzecznik prasowy Fundacji BRE Banku Konkurs Liderzy Filantropii to inicjatywa zrzeszająca firmy, które podobnie jak my poza realizacją celów biznesowych dedykują dużo uwagi projektom o charakterze społecznym. Jako pierwszy bank w Polsce utworzyliśmy fundację korporacyjną Fundację BRE Banku by w sposób strategiczny współpracować z naszymi partnerami na polu niwelowania problemów społecznych. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że każdego roku jesteśmy w czołówce laureatów Konkursu Liderzy Filantropii. To dowód na to, że jesteśmy wśród tych, którzy od lat pomagają najchętniej. Działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu są integralną częścią funkcjonowania BRE Banku. Podstawą dla CSR BRE jest odpowiedzialne zarządzanie wsparte zasadami etycznymi wynikającymi z ładu korporacyjnego oraz z wartości banku. BRE Bank zaangażowany jest w liczne działania na rzecz rozwijania edukacji finansowej oraz podnoszenia poziomu wiedzy biznesowej w swoim otoczeniu. Odbywa na wielu płaszczyznach oraz z wykorzystaniem różnych narzędzi i form od spotkań indywidualnych specjalistów banku z przedsiębiorcami po działania edukacyjne prowadzone w Internecie, stypendia dla uzdolnionej młodzieży, czy sponsorowanie publikacji o tematyce biznesowej. BRE Bank angażuje się w liczne działania o charakterze edukacyjnym przede wszystkim za pośrednictwem Fundacji BRE Banku, która jest najstarszą fundacją w polskim środowisku bankowym i obchodzi w tym roku 17-lecie swojej działalności. Od 3 lat pracownicy banku dzięki programowi wolontariatu Zróbmy razem coś dobrego uczestniczą w projektach społecznych, których są pomysłodawcami. Każdego roku Fundacja BRE Banku funduje stypendia i nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad (w tym laureatów Konkursu na Biznesplany organizowanego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) wspiera organizację seminariów i konferencji naukowych najstarsze w Polsce BRE-CASE, finansuje zakup różnorodnych pomocy naukowych dla szkół i przedszkoli. (np. Akcja Fundacji ABCXII Cała Polska Czyta Dzieciom ). 16

15 Dom Maklerski IDMSA Grzegorz Leszczyński / Prezes Zarządu DM IDMSA Zaangażowanie w projekty społeczne powinno być, w naszym przekonaniu, nieodłączną częścią strategii każdej firmy - nie tylko jako moralna powinność firm, ale także działalność we własnym interesie biznesu, stymulująca rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego. Dlatego z chęcią bierzemy udział w inicjatywach takich jak konkurs Liderzy Filantropii, umożliwiających szerokie propagowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Mam nadzieję, że śladem firm, które angażują się w tego typu projekty będą coraz szerzej podążać kolejne przedsiębiorstwa. Dom Maklerski IDMSA od lat wspiera ważne cele społeczne pomocą finansową, merytoryczną i organizacyjną, wierząc, że osiągnięcia biznesowe firmy nakładają na nią jednocześnie wyjątkowe obowiązki moralne. Broker konsekwentnie wspomaga organizacje charytatywne opiekujące się osobami najsłabszymi - niepełnosprawnymi i dziećmi w tym Fundację im. Brata Alberta, której od wielu lat przekazuje stałą kwotę z każdego zlecenia maklerskiego, Fundację Anny Dymnej Mimo wszystko czy Fundację Dzieciom Zdążyć z pomocą. W ciągu ostatnich pięciu lat DM IDMSA udzielił pomocy podmiotom zajmującym się działalnością charytatywną w kwocie ponad 1 mln zł. Firma wspiera także młodych ludzi współpracując z niezależnymi organizacjami w projektach proedukacyjnych oraz proinnowacyjnych. Szczególnym obszarem zaangażowania firmy są inicjatywy poświęcone ochronie dziedzictwa narodowego. Wspomagając zakup pamiątek muzealnych, obejmując mecenatem istotne publikacje i wydarzenia artystyczne o charakterze patriotycznym DM IDMSA dąży do kultywowania żywej świadomości i pamięci historycznej. Do wyjątkowych projektów należy tu współorganizowany przed DM IDMSA konkurs na projekt medali poświęconych Wdowom Katyńskim, które zostały im wręczone przez Prezydentową Karolinę Kaczorowską podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie we wrześniu 2011 r. DM IDMSA jest jednym z 22 uczestników RESPECT Index, zrzeszającego najbardziej odpowiedzialne społecznie firmy spośród ponad 400 spółek notowanych na GPW w Warszawie. KGHM Polska Miedź Działalność dobroczynną KGHM Polska Miedź S. A. realizuje poprzez powołaną w 2003 roku Fundację Polska Miedź, która jest organizacją pożytku publicznego. Od 2008 r. do Fundacji Polska Miedź zostały włączone zadania Komisji Charytatywnej, która wcześniej działała przy Zarządzie KGHM. Łącznie w latach Fundacja Polska Miedź i Komisja Charytatywna przekazały na cele społeczne instytucjom i osobom fizycznym ponad 70 milionów PLN. Inicjatywa powołania Fundacji wynikała z polityki KGHM Polska Miedź S.A. wobec potrzeb społeczeństwa. Jej utworzenie stanowiło kontynuację prospołecznej polityki KGHM, bowiem od początków istnienia przemysłu miedziowego na Dolnym Śląsku z wypracowanych środków wspierane były rozmaite projekty regionalne, jak i krajowe. Fundacja Polska Miedź kontynuuje te dobroczynne i charytatywne działania zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Przyjęcie takiego rozwiązania, pozwoliło na jeszcze bardziej efektywne wydatkowanie środków z budżetu spółki. Uporządkowany system wydatkowania pieniędzy oraz przejrzysty sposób przyznawania darowizn i ich rozliczania pozwalają skutecznie realizować politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu w naszej Firmie. 17

16 Fundacja Polska Miedź przekazuje swoje darowizny z przeznaczeniem m.in.: na ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; na naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kulturę, sztukę; ochronę dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym; na działalność charytatywną; pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Kompania Piwowarska Paweł Kwiatkowski / Dyrektor ds. korporacyjnych Do naszych obowiązków wobec społeczeństwa podchodzimy bardzo poważnie. Wiemy, że trwały sukces Kompanii Piwowarskiej - możemy budować tylko poprzez autentyczne zaangażowanie w sprawy bliskie ludziom wokół nas. Od wielu lat jesteśmy liderem na rynku piwa i doskonale wiemy, że naszą zaszczytną pozycję zdobyliśmy nie tylko drogą zwiększania udziałów w rynku i pomnażania zysków akcjonariuszy, ale przede wszystkim - okazując szacunek społecznościom, wśród których pracujemy, samodzielnie poszukując drogi do doskonałości we wszystkich aspektach naszej działalności, przyczyniając się tym samym do wyznaczania i popularyzacji standardów odpowiedzialności korporacyjnej biznesu. Naszymi programami społecznymi objęliśmy do tej pory około 14 tysięcy osób wykluczonych społecznie na tle ubóstwa; mamy nadzieję, że trwale zmieniliśmy ich życie na lepsze - w większym czy mniejszym stopniu. W konkursie Liderzy Filantropii bierzemy udział nie dla nagród i uznania, ale po to aby zarażać inne firmy bakcylem odpowiedzialności - dzieląc się naszymi doświadczeniami, a zarazem z pokorą uczyć się wrażliwości i zaangażowania od innych. Dla Kompanii Piwowarskiej odpowiedzialne działanie biznesu jest kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy oraz jej partnerów biznesowych. Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny jest spójną koncepcją zarządzania realizowaną przez wszystkich pracowników firmy. Inwestowanie w dobro społeczności, wśród których działa firma jest również uzasadnione ekonomicznie. Pomyślność społeczności oraz firmy są od siebie wzajemnie zależne łańcuch wartości tworzy miejsca pracy, generuje podatki i akcyzę na rzecz społeczności lokalnych, z których wywodzą się pracownicy, dostawcy i klienci. Korzyści te można zwiększyć dzięki ustrukturyzowanym, bezpośrednim i pośrednim inwestycjom społecznym. Kompania Piwowarska prowadzi od wielu lat liczne działania na rzecz lokalnych społeczności, które szybko nabrały charakteru stałych programów, m.in. inicjatywa społeczna Warto być za! czy program wolontariatu pracowniczego Ekipa nie tylko od święta. Tym samym wspiera społeczeństwo w rozmaitych obszarach, takich jak edukacja, wychowanie, opieka zdrowotna, wykluczenie społeczne, niepełnosprawność, kultura, sport. Ponadto angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. W 2011 roku Kompania Piwowarska została uhonorowana tytułem Dobroczyńcy Roku 2010 w kategorii Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy. Kapituła konkursu nagrodziła firmę za skuteczne wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w realizacji długofalowych projektów, w szczególności programów skierowanych do osób narażonych na wykluczenie społeczne. 18

17 PKN ORLEN Jacek Krawiec / Prezes Zarządu PKN ORLEN Od lat konsekwentnie wspieramy działalność organizacji pozarządowych oraz prowadzimy programy dobroczynne za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca. Naszą opieką szczególnie otaczamy dzieci i młodzież, koncentrując się zwłaszcza na kwestiach poprawy stanu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, życia, a także edukacji. Jesteśmy przekonani, że jako największa polska firma powinniśmy dzielić się naszymi doświadczeniami, a udział w konkursie LIDERZY FILANTROPII to doskonała ku temu okazja. Uczestnicząc w konkursie od jego pierwszej edycji chcemy pokazać innym, że warto i trzeba pomagać, pragniemy także podzielić się rozwiązaniami wypracowanymi przez nas w tym zakresie. Dzięki takim inicjatywom coraz więcej polskich firm przekonuje się, że dobroczynność, wynikająca ze strategii biznesowej firmy opartej o założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, to ważny i przynoszący wielką satysfakcję element działalności przedsiębiorstwa. PKN ORLEN zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z pozycją największego polskiego przedsiębiorstwa oraz lidera branży naftowej regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego już na etapie wytyczania strategii rozwoju przyjął założenie o przestrzeganiu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego w każdym aspekcie funkcjonowania Firmy. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez Koncern w celu budowania dobrych, partnerskich relacji z otoczeniem prowadzona jest także działalność charytatywna. Motorem aktywności filantropijnej prowadzonej przez PKN ORLEN jest chęć stania się cenionym członkiem społeczności, dobrym sąsiadem. Dlatego też towarzyszy jej systemowa analiza potrzeb interesariuszy Koncernu, której celem jest z jednej strony wybór inicjatyw spójnych z działalnością Firmy, a z drugiej - wskazanie tych z nich, których realizacja przyniesie największe korzyści otoczeniu. ORLEN często wspiera inicjatywy podejmowane bezpośrednio przez organizacje zewnętrzne, udzielając wsparcia finansowego, lub włączając je do programu wolontariatu pracowniczego. Jednak większość działań realizowana jest za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji ORLEN Dar Serca, organizacji pożytku publicznego, powołanej do realizowania społecznej misji Fundatora. Doświadczenia zbierane na przestrzeni lat pozwoliły na wypracowanie jasnych i precyzyjnych zasad działalności charytatywnej. Nawiązując do credo Koncernu: Zawsze gdy nas potrzebujesz, w PKN ORLEN opracowana została Polityka dobroczynności - deklaracja otwartości na otaczający świat i ludzi oraz wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy. W ramach Polityki Dobroczynności zdefiniowane zostały także priorytety, którym podporządkowana jest całość działań charytatywnych Koncernu. W przypadku PKN ORLEN są to ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie. 19

18 PKO Bank Polski PKO Bank Polski jest instytucją społecznie odpowiedzialną. Bank od lat angażuje się w działania związane m.in. z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia. Od 2009 r. prowadzi Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa - w dotychczasowych czterech edycjach zebrano ponad 900 l. krwi. Dla najmłodszych Bank prowadzi Szkolne Kasy Oszczędności, których materiały edukacyjne objęte zostały patronatem MEN. Stale rozwija także autorski program edukacyjny wprowadzający najmłodszych w świat finansów, bankowości i przedsiębiorczości. Przyznaje nagrody zwycięzcom olimpiad z wiedzy o Polsce i świecie. Finansuje konferencje i sympozja naukowe oraz wielkie ogólnopolskie kampanie, jak Cała Polska czyta dzieciom. Jest sponsorem Planetarium w CNK w Warszawie. Od trzech lat organizuje Integracyjne Spotkania Mikołajkowe. Bank wspiera również Stowarzyszenie Siemacha, które w różnych miejscach w Polsce prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. W 2010r. powołał Fundację PKO Banku Polskiego. Jej celem statutowym jest wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością. PKO Bank Polski przekazuje rocznie na cele charytatywne około 4,5 mln złotych. Pozwala to realizować ponad tysiąc projektów prospołecznych z zakresu: edukacji, sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz tzw. sponsoringu społecznego. Za podejmowane działania PKO Bank Polski otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia między innymi: Dobroczyńca Roku 2010, Złoty Mecenas, Nagrodę Specjalną Fundacji ABCXXI. Telekomunikacja Polska Tomasz Nowakowski / Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych Konkurs Liderzy Filantropii to dla nas dobra okazja do pokazania, że nasza firma potrafi dzielić się zyskiem z innymi. To również nasze zapewnienie, że do spraw zaangażowania społecznego podchodzimy w sposób strategiczny - działając w oparciu o programy społeczne, które dzięki wsparciu Grupy TP mogą być długofalowe i realizowane na dużą skalę. Grupa TP poprzez zaangażowanie społeczne i działalność Fundacji Orange uczestniczy w rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych. Ponad 14,5 tysiąca szkół korzysta z preferencyjnych warunków dostępu do Internetu w ramach programu Edukacja z Internetem. Nauczycieli uczymy, jak wykorzystać nowoczesne technologie podczas zajęć lekcyjnych, a najmłodszych jak bezpiecznie używać Internetu podczas nauki i zabawy. W programie Szkoła bez przemocy pomagamy społecznościom szkolnym radzić sobie z problemem przemocy, a w ramach programu grantowego Akademia Orange wspieramy edukacyjne przedsięwzięcia kulturalne, a także pomagamy bibliotekom stać się nowoczesnymi i multimedialnymi centrami informacji, kultury i edukacji. Na prawie każdym oddziale dziecięcym w Polsce działa Telefon do mamy, a dzieci dzięki bezpłatnym kartom telefonicznym mogą w każdej chwili zadzwonić do domu. Pomagamy też w rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu. Program Dźwięki marzeń to największa pozarządowa inicjatywa obejmująca pomocą noworodki dotknięte wadą słuchu w Polsce. Nasze zaangażowanie społeczne to także bezpośrednia współpraca firmy z organizacjami społecznymi, udostępnianie usług na cele społeczne tj. sms i linie charytatywne, infolinie czy wreszcie odpowiedź firmy na ważne wydarzenia społeczne czy pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Staramy się pomagać, angażując nie tylko fundusze, ale przede wszystkim naszą wiedzę, usługi a także umiejętności i doświadczenie naszych pracowników. 20

19 Vive Textile Recycling Bertus Servaas / Prezes Zarządu Vive Textile Recycling W dwa tygodnie możesz zdobyć więcej przyjaciół interesując się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat usiłując zainteresować sobą innych a prawdziwą miarą sukcesu jest umiejętność dzielenia się z potrzebującymi. Fundacja Vive Serce Dzieciom powstała w 2003 r. z inicjatywy Bertusa Servaasa Prezesa Zarządu Vive Textile Recycling, głównego fundatora. Od siedmiu lat istotny procent dochodu firmy Vive zostaje bezinteresownie przekazywany na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom w regionie świętokrzyskim. To właśnie dzieci są najbliższe sercu Pana Bertusa i dokłada on wyjątkowych starań, aby Fundacja pod jego opieką docierała do jak największej liczby maluchów, które miały mniej szczęścia w życiu od ich rówieśników. Liczne nagrody i wyróżnienia dla Vive Textile Recycling oraz nagroda specjalna Lidera Filantropii świadczą o tym, że starania te są doceniane nie tylko przez same dzieci objęte programami fundacji, ale również przez ludzi biznesu. Działania Fundacji prowadzone są na szeroką skalę i skupiają się na wielu profilach działalności. W 2005 roku zainaugurowano projekt Jestem Przedsiębiorczy kierowany do dzieci z rodzin patologicznych, który poprzez metamorfozę ich osobowości pozwala na odmianę losu i kieruje dzieci na ścieżkę przedsiębiorczości. Program ten okazał się tak dużym sukcesem, że postanowiono go rozszerzyć i objąć nim większą grupę dzieci. Następstwem programu stały się PIM-y, czyli Punkty Informacji Młodzieżowej, w których młodzież może uzyskać informację m.in.: o programach pomocowych i edukacyjnych oraz otrzymać pomoc w szukaniu pracy. Dzieci z rodzin mniej zamożnych nie zawsze jest stać na korepetycje czy pomoc dydaktyczną, dlatego powstał program e-wolontariat, w którym Stypendyści Fundacji pomagają młodszym kolegom w odrabianiu lekcji zarówno w szkole jak i drogą elektroniczną. Fundacja Vive Serce Dzieciom bardzo aktywnie pomaga również dzieciom chorym. Vive Textile Recycling finansuje zakup sprzętu medycznego oraz remontuje sale dla chorych maluchów w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach. Corocznie przekazuje środki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele urządzeń ratujących życie trafia również do kieleckiego szpitala. Fundacja Vive Serce Dzieciom pełniła honorowy patronat nad Kieleckimi Pięcioraczkami i Kieleckimi Trojaczkami przez pierwsze dwa lata ich życia. Wspaniałym przedsięwzięciem było stworzenie i pełne finansowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Staszowie, w którym przebywa obecnie sześcioro dzieci, z czego czworo to rodzeństwo. Od 2004 roku pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Posła Zbigniewa Pacelta działa w Kielcach Mała Liga Piłki Ręcznej. Jest to kolejny program Fundacji, który pozwala dzieciom na trenowanie piłki ręcznej pod okiem jednych z najlepszych szczypiornistów w Europie zawodników drużyny Vive Targi Kielce, której to Vive Textile Recycling jest głównym sponsorem. Przez siedem lat, dzięki Małej Lidze, miłością do piłki ręcznej Bertus Servaas zaraził ponad 5000 dzieci. 21

20 Doświadczenia 5 lat weryfikacji Konkursu Liderzy Filantropii PwC / Marzena Badziak / Paulina Kaczmarek / Aleksandra Turek Jest nam bardzo miło po raz piąty dokonać weryfikacji konkursu Liderzy Filantropii. Nasze zaangażowanie jest nieprzypadkowe współpraca z Forum Darczyńców odbywa się w ramach naszego Programu Usług Pro Bono. Program ten jest elementem odpowiedzialności społecznej PwC (dawniej: PricewaterhouseCoopers) i w jego ramach wspieramy przejrzystość i budowanie standardów działania organizacji pozarządowych. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w weryfikację Konkursu Liderzy Filantropii przyczynia się do podnoszenia wiarygodności Konkursu i efektywnie wspiera misję działania Forum Darczyńców w Polsce. Jednocześnie współpraca przy konkursie promującym tak istotną wartość, jaką jest filantropia, stanowi dla nas źródło satysfakcji. Gdy pięć lat temu PwC rozpoczęło współpracę z Forum Darczyńców przy tworzeniu konkursu, pierwszym wyzwaniem było opracowanie ram metodologicznych zarówno samego Konkursu, jak i podejścia do weryfikacji. Wymagało to stworzenia podejścia, które sprawdzi się w firmach zróżnicowanych pod względem wielkości czy branży, a jednocześnie umożliwi dokonywanie porównań. Właśnie dlatego w Konkursie wyłaniane są firmy przekazujące nie tylko najwięcej środków na cele społeczne, ale również największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem. PwC od początku istnienia Konkursu Liderzy Filantropii przeprowadza jego weryfikację. Rola audytora jest jasno zdefiniowana, a zasady dokonywania weryfikacji są spójne i oparte na obiektywnych oraz łatwych do jednoznacznej oceny wskaźnikach. Zadanie polega na sprawdzeniu dokumentacji oraz poprawności wyliczenia darowizn zgłoszonych przez firmy uczestniczące w konkursie. W oparciu o naszą pracę powstają ostateczne listy rankingowe, z których wyłaniani są polscy Liderzy Filantropii. Pięcioletnie doświadczenie w roli audytora konkursu pozwala nam także wnikliwie spojrzeć na rynek. O ile dane i dokumenty, o które prosimy, są wciąż takie same, o tyle wyczuwalna jest stopniowa zmiana podejścia największych polskich firm do filantropii, i szerzej - do zaangażowania społecznego. Coraz częściej w procesie weryfikacyjnym jako audytor spotykamy się z osobą dedykowaną do koordynacji CSR. Coraz częściej także firmy posiadają strategie zarządzania działalnością filantropijną jako odrębne dokumenty bądź jako elementy strategii odpowiedzialności społecznej biznesu. Obserwując ewolucję idei społecznej odpowiedzialności, której niezmiennie ważnym elementem jest filantropia, zastanawiamy się, jak dalej będzie się zmieniać podejście do prowadzenia weryfikacji działalności filantropijnej? Jakie pojawiają się wyzwania? Już teraz można zaobserwować, że przedsiębiorstwa udzielające wsparcia w formie darowizn, coraz częściej w umowach z odbiorcami pomocy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji sposobu wydatkowania przekazanych środków. Można podejrzewać, że wraz ze wzrostem współpracy pomiędzy darczyńcami a organizacjami pozarządowymi rosnąć będzie jakość działania i sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Przedsiębiorstwa przekazujące środki w ramach programów filantropii coraz częściej korzystają 22

21 z możliwości przeprowadzenia audytu wydatkowania środków finansowych. Weryfikacja ta, jak wskazują firmy, przyczynia się do zdobycia pełnego obrazu jakości działania organizacji przyjmującej fundusze, a w długim okresie do selekcji tych organizacji partnerskich, które w sposób najbardziej rzetelny i kompetentny wydatkują przyznane środki. Firmy prowadzące działalność filantropijną coraz częściej chcą uzyskać pewność, że przekazywane przez nich fundusze są wydatkowane efektywnie i że pozostawiają trwały ślad w społeczeństwie, przyczyniając się do realnej zmiany. Jest to wyzwanie niewątpliwie trudne z kilku względów. Po pierwsze jak w sposób obiektywny zmierzyć ten wpływ? A po drugie jak planować i prowadzić działalność, by zapewnić najwyższą skuteczność naszych działań? Mierzenie skuteczności wydatkowania funduszy na cele społeczne jest trudnym zadaniem. Najważniejszym elementem, o który należy zadbać przed podjęciem współpracy z odbiorcami pomocy jest dobre planowanie celów i działań w oparciu o solidne dane, pokazujące skalę i zakres problemu, który będzie przedmiotem danego programu zaangażowania społecznego. Kreśląc założenia programu zaangażowania społecznego, warto by darczyńca rozważył inne niż finansowe możliwości wsparcia organizacji pozarządowej (np. wolontariat pracowniczy, know-how, kontakty biznesowe), dzięki czemu program może być skuteczniejszy. Integralnym elementem planowania działań powinno być definiowanie mierników stopnia ich realizacji. Dzięki temu po zakończeniu działań finansowanych przez darczyńcę można będzie jasno określić skutek przeprowadzonego programu, jak i obszary do dalszych działań. Może pozwolić to na prowadzenie długofalowych programów nastawionych na realizację konkretnych, mierzalnych celów społecznych oraz realną zmianę społeczną w Polsce. 23

22 Uczestnicy pięciu edycji konkursu Liderzy Filantropii ( ) AKME Zdzisław Wiśniewski Alstom Power ANWIM Atlas, GK Avon Cosmetics Polska AXA Bałtycki Bank Spółdzielczy Bank BPH Bank Gospodarki Żywnościowej Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Pekao Bank Zachodni WBK Carrefour Polska Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Comarch Danone Dębica Dom Maklerski IDMSA DSA Financial Group Eiffage Budownictwo Mitex Elektrociepłownia Kraków Energetyka Cieplna Opolszczyzny EnergiaPro Grupa Tauron Fabryka maszyn spożywczych SPOMASZ Pleszew Infovide-Matrix J.W. Construction KGHM Polska Miedź Koksowania Przyjaźń Komandor Kompania Piwowarska Krajowa Spółka Cukrowa LPP Lubelski Węgiel BOGDANKA MCSI GROUP Mondi Świecie Nadsański Bank Spółdzielczy Odlewnie Polskie ORBIS Pocztowy Bank Polpharma Polska Grupa Farmaceutyczna Polski Koncern Naftowy ORLEN Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie PROCHEM Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Procter & Gamble DS Polska Provident Polska Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES PZU RWE Polska Sonel Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Telekomunikacja Polska Tesco Totalizator Sportowy Toyota VIVE Textile Recycling Wawel Werner Kenkel ZAK Zakład Energetyczny Łódź-Teren Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Zamojska Korporacja Energetyczna Żywiec Zdrój 24

23 Opracowanie: Magdalena Pękacka projekt graficzny i skład: Małgorzata Gurowska Kontakt: Magdalena Pękacka Koordynatorka konkursu Liderzy Filantropii tel Organizator: Patron Honorowy: Audytor: Patroni medialni:

24

Filantropia w czasach kryzysu (USA)

Filantropia w czasach kryzysu (USA) Filantropia w czasach kryzysu (USA) spadek nakładów na filantropię o 3,6% wzrost o 5,9% zaangażowania społecznego firm - do poziomu 9,93 miliardów USD w 2009 roku! większość (60%) firm zmniejszyła nakłady,

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016

Pomnażamy kapitał społeczny. Podsumowanie działań 2016 Pomnażamy kapitał społeczny Podsumowanie działań 2016 POMNAŻAMY KAPITAŁ SPOŁECZNY Pomnażamy kapitał społeczny to misja Fundacji Banku Millennium, która realizuje programy społeczne już od 1990 roku. Celem

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Ankieta konkursu Liderzy Filantropii 2015

Ankieta konkursu Liderzy Filantropii 2015 Ankieta konkursu Liderzy Filantropii 2015 Przy wypełnianiu formularza prosimy o podanie danych za rok 2014. Nazwa firmy / Adres / Województwo / Osoba do kontaktu / Telefon / E-mail / Okres rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

O Konkursie. UCZESTNICY KONKURSU W konkursie wzięło udział 25 firm. Tradycyjnie branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest

O Konkursie. UCZESTNICY KONKURSU W konkursie wzięło udział 25 firm. Tradycyjnie branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest 3 O Konkursie CELE KONKURSU Celem konkursu jest promocja społecznego zaangażowania firm i prowadzenia działań społecznych w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzamy firmy, które przeznaczają najwięcej

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji Polska Miedź

Działalność Fundacji Polska Miedź Działalność Fundacji Polska Miedź 0 KGHM realizuje działalność CSR i zrównoważonego rozwoju w wielu kluczowych obszarach poprzez powołaną w 2003 roku Fundację Polska Miedź, która posiada status organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach 1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach korporacyjnych, 4. Beneficjenci fundacji oraz forma

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY 1 Organizator Organizatorem programu wolontariatu pracowniczego o nazwie Kompania Wolontariuszy, zwanego

Bardziej szczegółowo

KONKURS na najlepszy raport roczny według MSSF/MSR

KONKURS na najlepszy raport roczny według MSSF/MSR PATRONAT MEDIALNY: KONKURS na najlepszy raport roczny według MSSF/MSR Patronat medialny: Patronat honorowy: Instytucje wspierające: NAJLEPSZY RAPORT ROCZNY WEDŁUG MSSF/MSR LISTA FIRM ZAKWALIFIKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum Arka i ChSP we Wrocławiu REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU w Gimnazjum "Arka" i ChSP we Wrocławiu Podstawa prawna Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz.

Bardziej szczegółowo

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r.

Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji. Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ 10 lat dla polskiej edukacji Konferencja prasowa, 29.08.2012 r. Klasa BGŻ program z misją Wzmacnianie lokalnych środowisk Znoszenie barier edukacyjnych Inspiracja do społecznej aktywizacji Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Konkurs promujący najlepsze wzorce współpracy z MSP VIII EDYCJA maj 2006 r. - grudzień 2006 r. Motto VIII edycji Konkursu: Przejrzysta i nowoczesna oferta za rozsądną

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

EWA KRUPA / Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców w Polsce

EWA KRUPA / Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców w Polsce EWA KRUPA / Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców w Polsce Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością prezentuję Państwu wyniki tegorocznej, ósmej już edycji konkursu Liderzy Filantropii. Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom

Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Nazwa instytucji Nazwa projektu Typ działań/cel Grupa docelowa Dodatkowe informacje Fundacja Tesco Dzieciom Fundacja Grupy Górażdże Konkurs grantowy Pracownia Talentów Konkurs grantowy Aktywni w Regionie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do partnerstwa. Warszawa, 23.12.2013

Zaproszenie do partnerstwa. Warszawa, 23.12.2013 Zaproszenie do partnerstwa Warszawa, 23.12.2013 Zaproszenie do partnerstwa Zapraszam Państwa do partnerstwa w ramach 5. Targów CSR Biznes. Społeczeństwo. Środowisko. To jedyne poświęcone tematyce odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w budowaniu zespołów w amerykańskich fundacjach korporacyjnych

Dobre praktyki w budowaniu zespołów w amerykańskich fundacjach korporacyjnych Dobre praktyki w budowaniu zespołów w amerykańskich fundacjach korporacyjnych 6 marca 2014 prezentacja dla Forum Darczyńców w Polsce Dr Richard N. Aft, Prezes Philanthropic Leadership 6 marca 2014 1 Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU NAZWA BANKU NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA BANK BGŻ BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, tel. 22 / 860 57 93 fundacja@bgz.pl została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index W 2015 roku Bank Millennium po raz ósmy z rzędu znalazł się w składzie RESPECT Index indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. RESPECT Index obejmuje

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. 8Społeczeństwo O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S.. Działalność prospołeczna Program społeczny Nikifory Od 00 roku jest stałym partnerem Fundacji Wspólna Droga przy realizacji

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku Szczecin, 24 listopada 2011 Wolontariat pracowniczy Stworzenie możliwości i zachęcanie pracowników do nieodpłatnych,

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 2010

Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 2010 Dom Maklerski IDMSA Corporate Social Responsibility Raport 2010 Odpowiedzialność społeczna DM IDMSA Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard

Bardziej szczegółowo

Partnerem medialnym i wydawcą Rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, Grupa kapitałowa INFOR PL S.A., ul. Okopowa 58/72, Warszawa.

Partnerem medialnym i wydawcą Rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, Grupa kapitałowa INFOR PL S.A., ul. Okopowa 58/72, Warszawa. Regulamin konkursu Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015 1 Organizacja Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2015 Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015 (dalej nazywany Rankingiem) przygotowują: prof. Bolesław Rok,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Raporty Społeczne Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywa mająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim

Regulamin konkursu. Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim Regulamin konkursu Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim I. Cele i założenia 1. Konkurs Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim zwany dalej konkursem ma za zadanie wytypowanie i nagrodzenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016

Regulamin II Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016 Regulamin II Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY W PLEBISCYCIE Pomysłodawcą i głównym organizatorem I Plebiscytu Kobieta z Pasją 2016 jest Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Radna

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW. 4. Wyróżnienia zostaną przyznane podczas imprezy: Gala Dobrych Inicjatyw - Ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość.

REGULAMIN KONKURSÓW. 4. Wyróżnienia zostaną przyznane podczas imprezy: Gala Dobrych Inicjatyw - Ludzie, którzy zmieniają rzeczywistość. REGULAMIN KONKURSÓW Przyznania Wyróżnienia Wolontariusz Roku, Firma przyjazna społeczności lokalnej, Społeczny Animator Roku, Społeczna Akcja Roku, Szkoła Dobrych Inicjatyw 1 Organizatorem Konkursów jest

Bardziej szczegółowo

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009

Sponsoring w GK PGNiG. Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Sponsoring w GK PGNiG Anetta Stawińska Departament Marketingu i Komunikacji, Dział Promocji Październik 2009 Agenda Plan działalności sponsoringowej Grupy Kapitałowej PGNiG 2009 2010 Współpraca regionalna

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja i cel konkursu.

I. Organizacja i cel konkursu. KONKURS GRANTOWY ODKRYJ E-WOLONTARIAT REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel konkursu. 1. Konkurs grantowy Odkryj e-wolontariat organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej FDS, wraz z Polsko-

Bardziej szczegółowo

Mierzenie działań. społecznych firm. Warszawa, 6. kwietnia 2017 r.

Mierzenie działań. społecznych firm. Warszawa, 6. kwietnia 2017 r. Mierzenie działań społecznych firm Warszawa, 6. kwietnia 2017 r. Czym jest zaangażowanie społeczne firm? 2 Czym jest zaangażowanie społeczne? Różne nazwy: Corporate Community Involvement (CCI) Corporate

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY

MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY MEDIA 2015 NAGRODA DLA DZIENNIKARZY Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Zgłaszanie prac... 5 Sposób wyłaniania zwycięzców... 6 Nagrody... 7 Szczegółowe informacje... 7 Informacje o organizatorze

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ

OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ REDUKCJA KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO GRUPY ZAKUPOWEJ Szanowni Państwo, w związku z Państwa zainteresowaniem ograniczeniem kosztów energii elektrycznej, mam przyjemność przedłożyć

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego; Patroni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Business Centre Club Loża Małopolska;

Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego; Patroni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Business Centre Club Loża Małopolska; Konkurs MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Konkurs realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu systemowego Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

pieczęć Szkoły Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą

pieczęć Szkoły Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą pieczęć Szkoły Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą I. Postanowienia ogólne 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Iwona Tandecka, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka Płock, 27.02.2013 r. trochę historii 14 października

Bardziej szczegółowo

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji

Fundacja PZU. Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU Obszary działania i zasady przyznawania dotacji Fundacja PZU realizuje cele spójne ze strategią Grupy PZU. Wspiera przedsięwzięcia w zakresie: pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29

Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 WOLONTARIAT Ogólne zasady wolontariatu reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 873. Wolontariusz

Bardziej szczegółowo

WIELKA GALA Human Capital Awards

WIELKA GALA Human Capital Awards FORMULARZ KONKURSOWY 7 października, Organizatorzy Główny Partner Strategiczny Formularz zgłoszeniowy do konkursu Zgłoszenie Zgłaszam uczestnictwo w konkursie Zgłoszeniodawca Imię i nazwisko* Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Krok do kariery

Wolontariat Krok do kariery Wolontariat Krok do kariery Karol Krzyczkowski koordynator projektów Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Nasza misja Promocja i rozwój wolontariatu w Polsce

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/1322/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2015 ROK Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie Opracowała: Agnieszka Buczyńska CSR CO TO TAKIEGO? Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO NA PODIUM (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO NA PODIUM (dalej: Regulamin ) Biuro w Warszawie: ul. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa tel.: 22 778 08 51 e-mail: fundacja@orlen.pl www.orlendarserca.pl załącznik nr 1 do Uchwały nr 524/VIII/2016 Zarządu Fundacji ORLEN DAR SERCA

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Współpraca Biznes NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Plan prezentacji Plan prezentacji O czym będzie mowa? 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI

BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI BOSSOWIE POLSKIEJ GOSPODARKI Analiza na podstawie materiałów z monitoringu prasy i internetu zgromadzonych przez Instytut Monitorowania Mediów w okresie 1 31 stycznia 2011 roku Warszawa, luty 2012 Bossowie

Bardziej szczegółowo

współpraca się opłaca

współpraca się opłaca współpraca się opłaca POSTRZEGANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE dr Marta Karwacka 1 co robię... BADAM DORADZAM PISZĘ WYKŁADAM 2 współpraca międzysektorowa

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY: Fundator Nagród. Patroni Medialni

ORGANIZATORZY: Fundator Nagród. Patroni Medialni ORGANIZATORZY: Fundator Nagród Patroni Medialni Regulamin Perła Mazowsza roku 2015 (w powiecie piaseczyńskim) Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu GRUPY ATLAS

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu GRUPY ATLAS Społeczna Odpowiedzialność Biznesu GRUPY ATLAS ATLAS lider chemii budowlanej w Polsce polska firma działająca na rynku międzynarodowym 20 lat na rynku 18 spółek, w tym 16 zakładów produkcyjnych i 5 kopalni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Przyjazne Miasto Ozorków-Przyjazny Powiat Zgierski

REGULAMIN KONKURSU. Przyjazne Miasto Ozorków-Przyjazny Powiat Zgierski POLSKIE STOWARZYSZENIE LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ ODDZIAŁ ŁÓDZKI Załącznik do Uchwały Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę z dnia 15 lutego 2010r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Kraków, 04 czerwca 2016 INFORMACJA PRASOWA Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Jesteś aktywnym seniorem w swojej

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009 Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej Sochaczew, 23 września 2009 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przyjaciół FRD 12 czerwca 2017 Fundacja Komeńskiego

Spotkanie przyjaciół FRD 12 czerwca 2017 Fundacja Komeńskiego Spotkanie przyjaciół FRD 12 czerwca 2017 Fundacja Komeńskiego Inspirujemy. Edukujemy. Wspieramy. Od początku. Fundacja Rozwoju Dzieci powstała w 2003 roku, by stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki już

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III EDYCJI

REGULAMIN KONKURSU III EDYCJI REGULAMIN KONKURSU III EDYCJI I. Organizatorem Konkursu jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z partnerem strategicznym Gazetą Lubuską. Współorganizatorem konkursu są: Telewizja Polska

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele nagród:

Postanowienia ogólne. Cele nagród: Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym,, Nagroda Trzeciego Sektora przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne 1. Nagroda przyznawana

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

6. edycja Konkursu Raporty Społeczne

6. edycja Konkursu Raporty Społeczne 6. edycja Konkursu Raporty Społeczne O konkursie Projekt Raporty Społeczne to partnerska inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS* mająca na celu upowszechnianie raportowania w zakresie

Bardziej szczegółowo