Spis treści / - Wstęp -- / 5 - O Konkursie -- / 7 - Laureaci Konkursu Liderzy Filantropii / 9 - Ranking Liderzy Filantropii / 10 -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści / - Wstęp -- / 5 - O Konkursie -- / 7 - Laureaci Konkursu Liderzy Filantropii 2011 -- / 9 - Ranking Liderzy Filantropii 2011 -- / 10 -"

Transkrypt

1

2 Spis treści / - Wstęp -- / 5 - O Konkursie -- / 7 - Laureaci Konkursu Liderzy Filantropii / 9 - Ranking Liderzy Filantropii / 10 - Porównania branżowe -- / 12-5 lat Konkursu -- / 15 - Nagrody Specjalne Liderzy Filantropii / 16 - Doświadczenia 5 lat weryfikacji Konkursu Liderzy Filantropii -- / 22 - Uczestnicy 5 edycji Konkursu Liderzy Filantropii ( )-- / 24

3 Piotr Szczepański / Przewodniczący Zarządu Forum Darczyńców w Polsce Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu wyniki konkursu Liderzy Filantropii Nasza radość jest tym większa, że w tym roku przypada mały jubileusz konkursu. Już po raz piąty prezentujemy czołówkę firm społecznie zaangażowanych w Polsce. To ogromny zaszczyt i przyjemność nagradzać za filantropię. I mimo że w Polsce ciągle jeszcze pokutuje przekonanie, że filantropią nie należy się chwalić, nasze doświadczenia pokazują, że dobre praktyki firm inspirują inne przedsiębiorstwa do podejmowania działań społecznych, a konkurencja na polu filantropii może tylko wyjść wszystkim na dobre. Korzysta na niej nie tylko biznes, ale przede wszystkim społeczeństwo, o czym świadczą twarde dane. W ciągu pięciu lat organizowania konkursu jego uczestnicy przekazali niebagatelną kwotę 331 milionów złotych na cele społeczne! Te środki pomogły w działalności organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych i opieki zdrowotnej, instytucji kultury, sportu. Darowizny przeznaczone zostały na rozwój lokalnych społeczności, inwestycje w lokalną infrastrukturę, realizację wielu ciekawych projektów wspieranych przez fundacje korporacyjne. Bardzo pozytywnie oceniamy działalność tych ostatnich. W pięcioletniej historii konkursu naliczyliśmy około dwudziestu fundacji założonych i finansowanych przez firmy uczestników konkursu. Żadna z tych fundacji nie zakończyła w tym okresie działalności, wprost przeciwnie rozwijają się i stają się profesjonalnym narzędziem realizacji strategii społecznego zaangażowania swoich fundatorów. Strategia ta popłaca. Wystarczy spojrzeć na dotychczasowe rankingi Liderów Filantropii w czołówce dominują firmy posiadające własne fundacje. Cieszy nas takie podejście przedsiębiorców do filantropii, zakładające długofalowe i systematyczne działania. Przez pięć lat darowizny przekazywane przez firmy utrzymywały się na podobnym poziomie kwotowym. Wyjątek stanowił konkurs ubiegłoroczny, bazujący na danych z 2009 roku, w którym najdotkliwiej odczuwane były wyniki kryzysu finansowego. Jednakże z każdym rokiem, także w kryzysowym, odnotowaliśmy wzrost zaangażowania firm w kategorii procentowej, czyli zwiększa się udział darowizn w dochodach firm przed opodatkowaniem. Czy wynika to z faktu, że mimo gorszych wyników finansowych, firmy nie chcą dać mniej niż w roku poprzednim? Raczej nie. Rozmowy z przedstawicielami firm biorących udział w konkursie dowodzą, że coraz częściej decyzja o przekazaniu określonego odsetka dochodów jest świadomą polityką firmy, która zmierza do systematycznego zwiększania swojego zaangażowania względem osiąganego zysku. Firmy z coraz większym przekonaniem dzielą się swoim zyskiem ze społeczeństwem. Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy w ciągu minionych pięciu lat zgłosili swoje firmy do konkursu. Cieszymy się, że działania filantropijne realizują Państwo w sposób transparenty. Szczególne podziękowania kieruję do uczestników tegorocznej edycji. Gratuluję debiutantom, którzy przyłączyli się do grona Liderów Filantropii. Wyrazy uznania kieruję do firm, które zdecydowały się przystąpić do konkursu po raz kolejny. Odbieramy to jako dowód Państwa zaufania i motywuje nas to do dalszego rozwoju konkursu. Osiem firm wzięło udział we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu, sta- 5

4 jąc się jego Ambasadorami. Za ich konsekwentne zaangażowanie w rozwój filantropii korporacyjnej w Polsce zdecydowaliśmy się przyznać im Nagrody Specjalne. Sylwetki tych firm znajdziecie Państwo w niniejszym raporcie. Pragnę podziękować Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która od początku patronuje konkursowi, a dzięki jej gościnności już trzykrotnie Gala konkursu Liderzy Filantropii odbyła się w przyjaznych wnętrzach Sali Notowań. Dziękuję firmie PwC, która corocznie przeprowadza weryfikację konkursu, nie pobierając za to wynagrodzenia. Zaangażowanie i profesjonalizm ekspertów z PwC dają nam pewność, że laureaci konkursu wyłaniani są w sposób przejrzysty i rzetelny. Dziękujemy patronom medialnym za przekonanie, że mówić i pisać o filantropii warto, a tym samym za ich wkład w upowszechnianie idei filantropii korporacyjnej w Polsce. W tegorocznej edycji patronami konkursu są: Dziennik Gazeta Prawna, Radio PiN, wortal PRoto i portal odpowiedzialnybiznes.pl. Wszystkim uczestnikom konkursu Liderzy Filantropii raz jeszcze gratuluję i życzę kolejnych wielu sukcesów w działalności społecznej. Firmy, które do tej pory nie brały udziału w konkursie, gorąco zachęcam do podejmowania inicjatyw w obszarze społecznym i serdecznie zapraszam do przyłączenia się do szacownego grona Liderów Filantropii. Warszawa, 25 października 2011 roku 6

5 O KONKURSIE / Dlaczego organizujemy konkurs Liderzy Filantropii? Filantropia to dobra inwestycja to motto naszego konkursu, do którego chcemy przekonać coraz więcej firm w Polsce. Poprzez konkurs pragniemy upowszechniać i rozwijać społeczne zaangażowanie biznesu w naszym kraju. Zachęcamy przedsiębiorców do informowania o podejmowanych działaniach na rzecz społeczeństwa, a tym samym, do prowadzenia tych działań w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Konkurs ma cykliczny charakter, co umożliwia pokazanie wymiaru finansowego zaangażowania firm w skali roku i porównanie go z latami ubiegłymi. / Za co nagradzamy? Nagradzamy firmy, które przeznaczają najwięcej (relatywnie i bezwzględnie) środków finansowych na cele społeczne. Zwycięzcy konkursu Liderzy Filantropii 2011 zostali wyłonieni w dwóch kategoriach: - firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne - firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem. Dzięki dwóm kategoriom konkursowym zarówno duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa mogły znaleźć się w prestiżowym gronie Liderów Filantropii. / Jak zgłosić firmę do udziału w konkursie? W konkursie mogła wziąć udział każda spółka zarejestrowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawą uczestnictwa w konkursie było wypełnienie i odesłanie organizatorowi ankiety dostępnej na stronie internetowej w terminie 11 lipca - 23 sierpnia 2011 roku. Ankieta została także wysłana bezpośrednio do spółek notowanych na GPW i największych firm w Polsce (wg. rankingu Rzeczpospolitej). W ankiecie wystarczyło podać łączną kwotę darowizn finansowych przekazanych w minionym roku na cele społeczne oraz zysk firmy brutto (ze względu na procentową kategorię konkursu). Do ankiety należało dołączyć rachunek wyników spółki wraz z opinią audytora i listę darowizn. Na etapie weryfikacji danych z ankiet uczestnicy dostarczyli dokumenty poświadczające przekazanie darowizn, m.in. kopie przelewów bankowych, umów z beneficjentami lub deklaracji podatkowych CIT. / Jak ustalony został ranking? Ranking powstał w oparciu o kwoty darowizn finansowych przekazanych z budżetu firmy na cele społeczne w minionym roku obrotowym. Zgodnie z regulaminem konkursu udział procentowy obliczany był w oparciu o kwoty zysku przed opodatkowaniem podane w sprawozdaniach finansowych firm (zysk brutto). Rzetelność procesu wyłonienia laureatów konkursu poświadczyła firma PwC. / Kto wziął udział w konkursie? W konkursie wzięło udział 35 firm. To o 50% więcej niż w roku ubiegłym! 31 zgłoszeń przeszło pozytywnie proces weryfikacji. Podobnie jak w latach ubiegłych, branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest finansowa, w tym roku aż 11 firm z tego sektora przesłało ankietę zgłoszeniową, a 9 z nich przeszło proces weryfikacji. Branże licznie reprezentowane w konkursie to chemiczna i spożywcza. 23 uczestników konkursu to firmy działające na skalę międzynarodową. Większość - 65% - to duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad tysiąc pracowników. 7

6 / Jak angażują się społecznie uczestnicy konkursu? Aż 15 z 35 firm biorących udział w konkursie założyło fundacje. Z deklaracji zawartych w ankietach konkursowych wynika, że 25 firm prowadzi działania społeczne o zasięgu ogólnopolskim, pozostałe 10 koncentruje swoje zaangażowanie w regionie, w którym ma siedzibę. Obszar działań społecznych uczestników konkursu jest bardzo szeroki od ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poprzez edukację, naukę i kulturę, po inwestycje w lokalną infrastrukturę typu szpitale czy budowa dróg. Szerokie jest też spektrum odbiorców pomocy płynącej ze strony firm: od indywidualnych beneficjentów, poprzez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, instytucje samorządowe i placówki publiczne. / Jaka jest skala finansowa filantropii? Łączna kwota darowizn przekazanych przez firmy biorące udział w konkursie wyniosła zł. W ubiegłorocznej edycji było to zł. Tym samym skala darowizn powróciła do poziomu edycji sprzed dwóch lat, tj. do wyników nie obciążonych skutkami kryzysu finansowego. Warto zauważyć, że łączna kwota darowizn przekazanych przez firmy z pierwszej dziesiątki w kategorii firma, która w minionym roku przekazała najwięcej środków na cele społeczne to aż 72 mln zł. Bardzo pozytywnie prezentują się wyniki kategorii procentowej: średni udział darowizn w dochodach firmy przed opodatkowaniem w pierwszej dziesiątce kategorii procentowej w tegorocznej edycji wyniósł aż 2,3%. To istotny wzrost w stosunku do lat poprzednich. 8

7 LAUREACI KONKURSU LIDERZY FILANTROPII 2011 / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne Telekomunikacja Polska / - I miejsce / zł / 5 lat w Konkursie KGHM Polska Miedź / - II miejsce / zł / 5 lat w Konkursie PZU - III miejsce / zł / debiut w Konkursie / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem Telekomunikacja Polska / - I miejsce / 5,24% / 5 lat w Konkursie Vive Textile Recycling - II miejsce / 4,14% / 5 lat w Konkursie Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew - III miejsce / 3,13% / debiut w konkursie Po raz pierwszy w historii Konkursu zdarzyło się, że ta sama firma zwyciężyła w obydwu kategoriach. Przekazanie ponad 5% zysku na cele społeczne przez tak dużą spółkę jak Telekomunikacja Polska, jest ewenementem nie tylko na skalę Polski, ale też sytuacją rzadko spotykaną za granicą. Telekomunikacja Polska dowiodła, że jest liderem zaangażowania społecznego w Polsce. Podwójne gratulacje! 9

8 RANKING LIDERZY FILANTROPII 2011 / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne Firma Branża Kwota darowizn finansowych 1 Telekomunikacja Polska telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka KGHM Polska Miedź paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna PZU finanse i ubezpieczenia Procter & Gamble DS Polska dobra konsumpcyjne Bank Pekao finanse i ubezpieczenia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski finanse i ubezpieczenia BRE Bank finanse i ubezpieczenia Polski Koncern Naftowy Orlen 9 Atlas gk paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna Totalizator Sportowy telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka Bank Gospodarstwa Krajowego finanse i ubezpieczenia Danone dobra konsumpcyjne, farmacja Carrefour polska telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka Kompania Piwowarska dobra konsumpcyjne, farmacja Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka

9 / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1 Firma Telekomunikacja Polska 2 Vive Textile Recycling Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew Bałtycki Bank Spółdzielczy Powiślański Bank Spółdzielczy Eiffage Budownictwo Mitex 7 Totalizator Sportowy 8 9 Polska Grupa Farmaceutyczna Nadsański Bank Spółdzielczy Branża telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna Wartość darowizn Darowizny w dochodach firmy przed opodatkowaniem (w %) ,24% ,14% ,13% finanse i ubezpieczenia ,89% finanse i ubezpieczenia ,40% paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka ,96% ,04% dobra konsumpcyjne, farmacja ,95% finanse i ubezpieczenia ,72% 10 Danone dobra konsumpcyjne, farmacja ,68% ZAK 15 Dom Maklerski IDM S.A. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Energetyka Cieplna Opolszczyzny Bank Gospodarstwa Krajowego finanse i ubezpieczenia ,63% telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna paliwa, energetyka, produkcja przemysłowa i chemiczna ,56% ,42% ,39% finanse i ubezpieczenia ,36% 11

10 PORÓWNANIA BRANŻOWE Finanse i ubezpieczenia / Kategoria: firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. PZU 2. Bank PeKaO 3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 4. BRE Bank 5. Bank Gospodarstwa Krajowego 6. Dom Maklerski IDM S.A. 7. Powiślański Bank Spółdzielczy 8. Nadsański Bank Spółdzielczy 9. Bałtycki Bank Spółdzielczy / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Bałtycki Bank Spółdzielczy 2. Powiślański Bank Spółdzielczy 3. Nadsański Bank Spółdzielczy 4. Dom Maklerski IDM S.A. 5. Bank Gospodarstwa Krajowego 6. PZU 7. Bank PeKaO 8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 9. BRE Bank Telekomunikacja / usługi / handel / rozrywka / Kategoria: firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. Telekomunikacja Polska 2. Totalizator Sportowy 3. Carrefour Polska 4. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 5. Vive Textile Recycling /Kategoria: firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Telekomunikacja Polska 2. Vive Textile Recycling 3. Totalizator Sportowy 4. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 12

11 Dobra konsumpcyjne / farmacja / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. Procter & Gamble DS Polska 2. Danone 3. Kompania Piwowarska 4. Polska Grupa Famaceutyczna 5. Wawel 6. Cereal Partners Poland Toruń - Pacific 7. LPP / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Polska Grupa Famaceutyczna 2. Danone 3. Wawel 4. LPP Paliwa / energetyka / wydobycie / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. KGHM Polska Miedź 2. Polski Koncern Naftowy Orlen 3. Koksownia Przyjaźń 4. Energetyka Cieplna Opolszczyzny / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Energetyka Cieplna Opolszczyzny 2. KGHM Polska Miedź 3. Polski Koncern Naftowy Orlen 4. Koksownia Przyjaźń 13

12 budownictwo / Produkcja przemysłowa i chemiczna / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne 1. Atlas, GK 2. Eiffage Budownictwo Mitex 3. Dębica 4. ZAK 5. J.W. Construction 6. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew / Kategoria firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem 1. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew 2. Eiffage Budownictwo Mitex 3. ZAK 4. Dębica 5. J.W. Construction Regulamin konkursu (dostępny na stronie dopuszcza udział firmy tylko w kwotowej kategorii konkursu. Nie wymaga to od uczestników udzielenia informacji nt. dochodu firmy przed opodatkowaniem (zysku brutto). 14

13 5 lat Konkursu Liderzy Filantropii W 2011 roku obchodzimy mały jubileusz. To już piąta edycja konkursu Liderzy Filantropii. W dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięło 66 firm. W ciągu pięciu lat przekazały one darowizny na cele społeczne w wysokości zł! Pieniądze te trafiły do organizacji pozarządowych, szpitali, szkół, bibliotek, instytucji kultury, placówek opiekuńczych. Ze środków tych sfinansowano m.in.: stypendia edukacyjne i artystyczne, leczenie i zakup leków, wydarzenia kulturalne, inwestycje w lokalną infrastrukturę. Nie sposób wymienić wszystkich obdarowanych i zrealizowane z pomocą tych darowizn inicjatywy. Statystyki konkursu pokazują, że choć nie odnotowaliśmy znacznego wzrostu w kwotach darowizn, to zauważalny jest systematyczny wzrost udziału darowizn w dochodach firm. Firmy zwiększają swoje wydatki na cele filantropijne względem osiąganych zysków. Jest to bardzo pozytywna tendencja, a cieszy tym bardziej, że dotyczy zarówno małych, jak i dużych firm. Zwiększenie udziału procentowego darowizn w dochodach firm, świadczy o tym, że filantropia nie jest już przysłowiowym kwiatkiem do kożucha, ale strategicznym i świadomym działaniem. Słuszności powyższej tezy dowodzi też zaobserwowany wzrost roli fundacji korporacyjnych. W pierwszych edycjach konkursu uczestnicy posiadający fundacje za jej pośrednictwem realizowali tylko część działań społecznych, a znaczące środki przekazywane były innym podmiotom bezpośrednio z budżetu firmy. Obecnie sytuacja ta uległa zmianie. Dane konkursowe potwierdzają, że podmioty, które założyły fundacje, w chwili obecnej większość aktywności społecznej poprzez nie realizują. Posiadanie fundacji jest już praktycznie standardem w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Branża ta była najliczniej reprezentowana pośród uczestników wszystkich edycji konkursu. Początkowo wyraźnie obecna była też branża energetyczna, ale w wyniku konsolidacji spółek i zmian polityki dotyczącej społecznego zaangażowania w niektórych z nich, branża ta zmniejszyła swój udział w konkursie. Pojawiło się natomiast więcej spółek z sektora spożywczego i FMCG. Coraz więcej też przedstawicieli branży chemicznej i przemysłu przetwórczego. Ostatnie edycje konkursu zaskakują nowymi uczestnikami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kilka takich debiutów znalazło się w czołówce rankingu procentowego. Na uwagę zasługuje tu aktywność banków spółdzielczych, które są bardzo ważnym darczyńcą lokalnych organizacji. Wszystkie trzy banki spółdzielcze biorące udział w tegorocznej edycji zajmują wysokie pozycje w rankingu procentowym. Bardzo nas cieszy ta tendencja i liczymy, że utrzyma się ona w przyszłości. Wiele badań i analiz ekspertów pokazuje, że filantropia małych i średnich przedsiębiorstw rozwija się dynamicznie. Weterani konkursu działają przejrzyście i odpowiedzialnie. To elita polskiej filantropii korporacyjnej, dla której udokumentowanie aktywności społecznej nie stanowi najmniejszej trudności. Nowi uczestnicy uczą się przejrzystości. Większość firm przystępując do konkursu dysponuje udokumentowaną historią swojej działalności filantropijnej, ale nadal zdarza się, jak w tym roku, że kilka firm, które zgłaszają się do konkursu, nie dostarczają wymaganej regulaminem dokumentacji poświadczającej. To największe wyzwanie dla przedsiębiorców na najbliższą przyszłość zwiększenie transparentności i przejrzystości prowadzonych działań społecznych. rok liczba firm w rankingu łączna kwota darowizn

14 nagrody Specjalne Liderzy Filantropii 2011 Osiem firm bierze udział w konkursie od początku jego istnienia. Przez pięć lat firmy te konsekwentnie wspierają działania społeczne, przyczyniając się do rozwoju filantropii korporacyjnej w Polsce. Ich dobre praktyki są inspiracją i motywacją dla wielu przedsiębiorstw w naszym kraju. W pełni zasługują na tytuł Lidera Filantropii. Nagrodę Specjalną dla Ambasadorów konkursu Liderzy Filantropii, za konsekwentne zaangażowanie w konkurs i rozwijanie filantropii korporacyjnej w Polsce, przyznaliśmy firmom: BRE Bank, Dom Maklerski IDMSA, KGHM Polska Miedź, Kompania Piwowarska, PKN Orlen, PKO BP, Telekomunikacja Polska, Vive Textile Recycling. Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych. BRE Bank Maria Magdalena Winconek / rzecznik prasowy Fundacji BRE Banku Konkurs Liderzy Filantropii to inicjatywa zrzeszająca firmy, które podobnie jak my poza realizacją celów biznesowych dedykują dużo uwagi projektom o charakterze społecznym. Jako pierwszy bank w Polsce utworzyliśmy fundację korporacyjną Fundację BRE Banku by w sposób strategiczny współpracować z naszymi partnerami na polu niwelowania problemów społecznych. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że każdego roku jesteśmy w czołówce laureatów Konkursu Liderzy Filantropii. To dowód na to, że jesteśmy wśród tych, którzy od lat pomagają najchętniej. Działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu są integralną częścią funkcjonowania BRE Banku. Podstawą dla CSR BRE jest odpowiedzialne zarządzanie wsparte zasadami etycznymi wynikającymi z ładu korporacyjnego oraz z wartości banku. BRE Bank zaangażowany jest w liczne działania na rzecz rozwijania edukacji finansowej oraz podnoszenia poziomu wiedzy biznesowej w swoim otoczeniu. Odbywa na wielu płaszczyznach oraz z wykorzystaniem różnych narzędzi i form od spotkań indywidualnych specjalistów banku z przedsiębiorcami po działania edukacyjne prowadzone w Internecie, stypendia dla uzdolnionej młodzieży, czy sponsorowanie publikacji o tematyce biznesowej. BRE Bank angażuje się w liczne działania o charakterze edukacyjnym przede wszystkim za pośrednictwem Fundacji BRE Banku, która jest najstarszą fundacją w polskim środowisku bankowym i obchodzi w tym roku 17-lecie swojej działalności. Od 3 lat pracownicy banku dzięki programowi wolontariatu Zróbmy razem coś dobrego uczestniczą w projektach społecznych, których są pomysłodawcami. Każdego roku Fundacja BRE Banku funduje stypendia i nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad (w tym laureatów Konkursu na Biznesplany organizowanego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) wspiera organizację seminariów i konferencji naukowych najstarsze w Polsce BRE-CASE, finansuje zakup różnorodnych pomocy naukowych dla szkół i przedszkoli. (np. Akcja Fundacji ABCXII Cała Polska Czyta Dzieciom ). 16

15 Dom Maklerski IDMSA Grzegorz Leszczyński / Prezes Zarządu DM IDMSA Zaangażowanie w projekty społeczne powinno być, w naszym przekonaniu, nieodłączną częścią strategii każdej firmy - nie tylko jako moralna powinność firm, ale także działalność we własnym interesie biznesu, stymulująca rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego. Dlatego z chęcią bierzemy udział w inicjatywach takich jak konkurs Liderzy Filantropii, umożliwiających szerokie propagowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Mam nadzieję, że śladem firm, które angażują się w tego typu projekty będą coraz szerzej podążać kolejne przedsiębiorstwa. Dom Maklerski IDMSA od lat wspiera ważne cele społeczne pomocą finansową, merytoryczną i organizacyjną, wierząc, że osiągnięcia biznesowe firmy nakładają na nią jednocześnie wyjątkowe obowiązki moralne. Broker konsekwentnie wspomaga organizacje charytatywne opiekujące się osobami najsłabszymi - niepełnosprawnymi i dziećmi w tym Fundację im. Brata Alberta, której od wielu lat przekazuje stałą kwotę z każdego zlecenia maklerskiego, Fundację Anny Dymnej Mimo wszystko czy Fundację Dzieciom Zdążyć z pomocą. W ciągu ostatnich pięciu lat DM IDMSA udzielił pomocy podmiotom zajmującym się działalnością charytatywną w kwocie ponad 1 mln zł. Firma wspiera także młodych ludzi współpracując z niezależnymi organizacjami w projektach proedukacyjnych oraz proinnowacyjnych. Szczególnym obszarem zaangażowania firmy są inicjatywy poświęcone ochronie dziedzictwa narodowego. Wspomagając zakup pamiątek muzealnych, obejmując mecenatem istotne publikacje i wydarzenia artystyczne o charakterze patriotycznym DM IDMSA dąży do kultywowania żywej świadomości i pamięci historycznej. Do wyjątkowych projektów należy tu współorganizowany przed DM IDMSA konkurs na projekt medali poświęconych Wdowom Katyńskim, które zostały im wręczone przez Prezydentową Karolinę Kaczorowską podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie we wrześniu 2011 r. DM IDMSA jest jednym z 22 uczestników RESPECT Index, zrzeszającego najbardziej odpowiedzialne społecznie firmy spośród ponad 400 spółek notowanych na GPW w Warszawie. KGHM Polska Miedź Działalność dobroczynną KGHM Polska Miedź S. A. realizuje poprzez powołaną w 2003 roku Fundację Polska Miedź, która jest organizacją pożytku publicznego. Od 2008 r. do Fundacji Polska Miedź zostały włączone zadania Komisji Charytatywnej, która wcześniej działała przy Zarządzie KGHM. Łącznie w latach Fundacja Polska Miedź i Komisja Charytatywna przekazały na cele społeczne instytucjom i osobom fizycznym ponad 70 milionów PLN. Inicjatywa powołania Fundacji wynikała z polityki KGHM Polska Miedź S.A. wobec potrzeb społeczeństwa. Jej utworzenie stanowiło kontynuację prospołecznej polityki KGHM, bowiem od początków istnienia przemysłu miedziowego na Dolnym Śląsku z wypracowanych środków wspierane były rozmaite projekty regionalne, jak i krajowe. Fundacja Polska Miedź kontynuuje te dobroczynne i charytatywne działania zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Przyjęcie takiego rozwiązania, pozwoliło na jeszcze bardziej efektywne wydatkowanie środków z budżetu spółki. Uporządkowany system wydatkowania pieniędzy oraz przejrzysty sposób przyznawania darowizn i ich rozliczania pozwalają skutecznie realizować politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu w naszej Firmie. 17

16 Fundacja Polska Miedź przekazuje swoje darowizny z przeznaczeniem m.in.: na ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; na naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kulturę, sztukę; ochronę dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz na przeciwdziałanie patologiom społecznym; na działalność charytatywną; pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Kompania Piwowarska Paweł Kwiatkowski / Dyrektor ds. korporacyjnych Do naszych obowiązków wobec społeczeństwa podchodzimy bardzo poważnie. Wiemy, że trwały sukces Kompanii Piwowarskiej - możemy budować tylko poprzez autentyczne zaangażowanie w sprawy bliskie ludziom wokół nas. Od wielu lat jesteśmy liderem na rynku piwa i doskonale wiemy, że naszą zaszczytną pozycję zdobyliśmy nie tylko drogą zwiększania udziałów w rynku i pomnażania zysków akcjonariuszy, ale przede wszystkim - okazując szacunek społecznościom, wśród których pracujemy, samodzielnie poszukując drogi do doskonałości we wszystkich aspektach naszej działalności, przyczyniając się tym samym do wyznaczania i popularyzacji standardów odpowiedzialności korporacyjnej biznesu. Naszymi programami społecznymi objęliśmy do tej pory około 14 tysięcy osób wykluczonych społecznie na tle ubóstwa; mamy nadzieję, że trwale zmieniliśmy ich życie na lepsze - w większym czy mniejszym stopniu. W konkursie Liderzy Filantropii bierzemy udział nie dla nagród i uznania, ale po to aby zarażać inne firmy bakcylem odpowiedzialności - dzieląc się naszymi doświadczeniami, a zarazem z pokorą uczyć się wrażliwości i zaangażowania od innych. Dla Kompanii Piwowarskiej odpowiedzialne działanie biznesu jest kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy oraz jej partnerów biznesowych. Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny jest spójną koncepcją zarządzania realizowaną przez wszystkich pracowników firmy. Inwestowanie w dobro społeczności, wśród których działa firma jest również uzasadnione ekonomicznie. Pomyślność społeczności oraz firmy są od siebie wzajemnie zależne łańcuch wartości tworzy miejsca pracy, generuje podatki i akcyzę na rzecz społeczności lokalnych, z których wywodzą się pracownicy, dostawcy i klienci. Korzyści te można zwiększyć dzięki ustrukturyzowanym, bezpośrednim i pośrednim inwestycjom społecznym. Kompania Piwowarska prowadzi od wielu lat liczne działania na rzecz lokalnych społeczności, które szybko nabrały charakteru stałych programów, m.in. inicjatywa społeczna Warto być za! czy program wolontariatu pracowniczego Ekipa nie tylko od święta. Tym samym wspiera społeczeństwo w rozmaitych obszarach, takich jak edukacja, wychowanie, opieka zdrowotna, wykluczenie społeczne, niepełnosprawność, kultura, sport. Ponadto angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. W 2011 roku Kompania Piwowarska została uhonorowana tytułem Dobroczyńcy Roku 2010 w kategorii Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy. Kapituła konkursu nagrodziła firmę za skuteczne wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w realizacji długofalowych projektów, w szczególności programów skierowanych do osób narażonych na wykluczenie społeczne. 18

17 PKN ORLEN Jacek Krawiec / Prezes Zarządu PKN ORLEN Od lat konsekwentnie wspieramy działalność organizacji pozarządowych oraz prowadzimy programy dobroczynne za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca. Naszą opieką szczególnie otaczamy dzieci i młodzież, koncentrując się zwłaszcza na kwestiach poprawy stanu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, życia, a także edukacji. Jesteśmy przekonani, że jako największa polska firma powinniśmy dzielić się naszymi doświadczeniami, a udział w konkursie LIDERZY FILANTROPII to doskonała ku temu okazja. Uczestnicząc w konkursie od jego pierwszej edycji chcemy pokazać innym, że warto i trzeba pomagać, pragniemy także podzielić się rozwiązaniami wypracowanymi przez nas w tym zakresie. Dzięki takim inicjatywom coraz więcej polskich firm przekonuje się, że dobroczynność, wynikająca ze strategii biznesowej firmy opartej o założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, to ważny i przynoszący wielką satysfakcję element działalności przedsiębiorstwa. PKN ORLEN zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z pozycją największego polskiego przedsiębiorstwa oraz lidera branży naftowej regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego już na etapie wytyczania strategii rozwoju przyjął założenie o przestrzeganiu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego w każdym aspekcie funkcjonowania Firmy. Wśród wielu inicjatyw podejmowanych przez Koncern w celu budowania dobrych, partnerskich relacji z otoczeniem prowadzona jest także działalność charytatywna. Motorem aktywności filantropijnej prowadzonej przez PKN ORLEN jest chęć stania się cenionym członkiem społeczności, dobrym sąsiadem. Dlatego też towarzyszy jej systemowa analiza potrzeb interesariuszy Koncernu, której celem jest z jednej strony wybór inicjatyw spójnych z działalnością Firmy, a z drugiej - wskazanie tych z nich, których realizacja przyniesie największe korzyści otoczeniu. ORLEN często wspiera inicjatywy podejmowane bezpośrednio przez organizacje zewnętrzne, udzielając wsparcia finansowego, lub włączając je do programu wolontariatu pracowniczego. Jednak większość działań realizowana jest za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji ORLEN Dar Serca, organizacji pożytku publicznego, powołanej do realizowania społecznej misji Fundatora. Doświadczenia zbierane na przestrzeni lat pozwoliły na wypracowanie jasnych i precyzyjnych zasad działalności charytatywnej. Nawiązując do credo Koncernu: Zawsze gdy nas potrzebujesz, w PKN ORLEN opracowana została Polityka dobroczynności - deklaracja otwartości na otaczający świat i ludzi oraz wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy. W ramach Polityki Dobroczynności zdefiniowane zostały także priorytety, którym podporządkowana jest całość działań charytatywnych Koncernu. W przypadku PKN ORLEN są to ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie. 19

18 PKO Bank Polski PKO Bank Polski jest instytucją społecznie odpowiedzialną. Bank od lat angażuje się w działania związane m.in. z ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia. Od 2009 r. prowadzi Bankową Akcję Honorowego Krwiodawstwa - w dotychczasowych czterech edycjach zebrano ponad 900 l. krwi. Dla najmłodszych Bank prowadzi Szkolne Kasy Oszczędności, których materiały edukacyjne objęte zostały patronatem MEN. Stale rozwija także autorski program edukacyjny wprowadzający najmłodszych w świat finansów, bankowości i przedsiębiorczości. Przyznaje nagrody zwycięzcom olimpiad z wiedzy o Polsce i świecie. Finansuje konferencje i sympozja naukowe oraz wielkie ogólnopolskie kampanie, jak Cała Polska czyta dzieciom. Jest sponsorem Planetarium w CNK w Warszawie. Od trzech lat organizuje Integracyjne Spotkania Mikołajkowe. Bank wspiera również Stowarzyszenie Siemacha, które w różnych miejscach w Polsce prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. W 2010r. powołał Fundację PKO Banku Polskiego. Jej celem statutowym jest wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością. PKO Bank Polski przekazuje rocznie na cele charytatywne około 4,5 mln złotych. Pozwala to realizować ponad tysiąc projektów prospołecznych z zakresu: edukacji, sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz tzw. sponsoringu społecznego. Za podejmowane działania PKO Bank Polski otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia między innymi: Dobroczyńca Roku 2010, Złoty Mecenas, Nagrodę Specjalną Fundacji ABCXXI. Telekomunikacja Polska Tomasz Nowakowski / Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych Konkurs Liderzy Filantropii to dla nas dobra okazja do pokazania, że nasza firma potrafi dzielić się zyskiem z innymi. To również nasze zapewnienie, że do spraw zaangażowania społecznego podchodzimy w sposób strategiczny - działając w oparciu o programy społeczne, które dzięki wsparciu Grupy TP mogą być długofalowe i realizowane na dużą skalę. Grupa TP poprzez zaangażowanie społeczne i działalność Fundacji Orange uczestniczy w rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych. Ponad 14,5 tysiąca szkół korzysta z preferencyjnych warunków dostępu do Internetu w ramach programu Edukacja z Internetem. Nauczycieli uczymy, jak wykorzystać nowoczesne technologie podczas zajęć lekcyjnych, a najmłodszych jak bezpiecznie używać Internetu podczas nauki i zabawy. W programie Szkoła bez przemocy pomagamy społecznościom szkolnym radzić sobie z problemem przemocy, a w ramach programu grantowego Akademia Orange wspieramy edukacyjne przedsięwzięcia kulturalne, a także pomagamy bibliotekom stać się nowoczesnymi i multimedialnymi centrami informacji, kultury i edukacji. Na prawie każdym oddziale dziecięcym w Polsce działa Telefon do mamy, a dzieci dzięki bezpłatnym kartom telefonicznym mogą w każdej chwili zadzwonić do domu. Pomagamy też w rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu. Program Dźwięki marzeń to największa pozarządowa inicjatywa obejmująca pomocą noworodki dotknięte wadą słuchu w Polsce. Nasze zaangażowanie społeczne to także bezpośrednia współpraca firmy z organizacjami społecznymi, udostępnianie usług na cele społeczne tj. sms i linie charytatywne, infolinie czy wreszcie odpowiedź firmy na ważne wydarzenia społeczne czy pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Staramy się pomagać, angażując nie tylko fundusze, ale przede wszystkim naszą wiedzę, usługi a także umiejętności i doświadczenie naszych pracowników. 20

19 Vive Textile Recycling Bertus Servaas / Prezes Zarządu Vive Textile Recycling W dwa tygodnie możesz zdobyć więcej przyjaciół interesując się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat usiłując zainteresować sobą innych a prawdziwą miarą sukcesu jest umiejętność dzielenia się z potrzebującymi. Fundacja Vive Serce Dzieciom powstała w 2003 r. z inicjatywy Bertusa Servaasa Prezesa Zarządu Vive Textile Recycling, głównego fundatora. Od siedmiu lat istotny procent dochodu firmy Vive zostaje bezinteresownie przekazywany na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom w regionie świętokrzyskim. To właśnie dzieci są najbliższe sercu Pana Bertusa i dokłada on wyjątkowych starań, aby Fundacja pod jego opieką docierała do jak największej liczby maluchów, które miały mniej szczęścia w życiu od ich rówieśników. Liczne nagrody i wyróżnienia dla Vive Textile Recycling oraz nagroda specjalna Lidera Filantropii świadczą o tym, że starania te są doceniane nie tylko przez same dzieci objęte programami fundacji, ale również przez ludzi biznesu. Działania Fundacji prowadzone są na szeroką skalę i skupiają się na wielu profilach działalności. W 2005 roku zainaugurowano projekt Jestem Przedsiębiorczy kierowany do dzieci z rodzin patologicznych, który poprzez metamorfozę ich osobowości pozwala na odmianę losu i kieruje dzieci na ścieżkę przedsiębiorczości. Program ten okazał się tak dużym sukcesem, że postanowiono go rozszerzyć i objąć nim większą grupę dzieci. Następstwem programu stały się PIM-y, czyli Punkty Informacji Młodzieżowej, w których młodzież może uzyskać informację m.in.: o programach pomocowych i edukacyjnych oraz otrzymać pomoc w szukaniu pracy. Dzieci z rodzin mniej zamożnych nie zawsze jest stać na korepetycje czy pomoc dydaktyczną, dlatego powstał program e-wolontariat, w którym Stypendyści Fundacji pomagają młodszym kolegom w odrabianiu lekcji zarówno w szkole jak i drogą elektroniczną. Fundacja Vive Serce Dzieciom bardzo aktywnie pomaga również dzieciom chorym. Vive Textile Recycling finansuje zakup sprzętu medycznego oraz remontuje sale dla chorych maluchów w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach. Corocznie przekazuje środki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele urządzeń ratujących życie trafia również do kieleckiego szpitala. Fundacja Vive Serce Dzieciom pełniła honorowy patronat nad Kieleckimi Pięcioraczkami i Kieleckimi Trojaczkami przez pierwsze dwa lata ich życia. Wspaniałym przedsięwzięciem było stworzenie i pełne finansowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Staszowie, w którym przebywa obecnie sześcioro dzieci, z czego czworo to rodzeństwo. Od 2004 roku pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Posła Zbigniewa Pacelta działa w Kielcach Mała Liga Piłki Ręcznej. Jest to kolejny program Fundacji, który pozwala dzieciom na trenowanie piłki ręcznej pod okiem jednych z najlepszych szczypiornistów w Europie zawodników drużyny Vive Targi Kielce, której to Vive Textile Recycling jest głównym sponsorem. Przez siedem lat, dzięki Małej Lidze, miłością do piłki ręcznej Bertus Servaas zaraził ponad 5000 dzieci. 21

20 Doświadczenia 5 lat weryfikacji Konkursu Liderzy Filantropii PwC / Marzena Badziak / Paulina Kaczmarek / Aleksandra Turek Jest nam bardzo miło po raz piąty dokonać weryfikacji konkursu Liderzy Filantropii. Nasze zaangażowanie jest nieprzypadkowe współpraca z Forum Darczyńców odbywa się w ramach naszego Programu Usług Pro Bono. Program ten jest elementem odpowiedzialności społecznej PwC (dawniej: PricewaterhouseCoopers) i w jego ramach wspieramy przejrzystość i budowanie standardów działania organizacji pozarządowych. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w weryfikację Konkursu Liderzy Filantropii przyczynia się do podnoszenia wiarygodności Konkursu i efektywnie wspiera misję działania Forum Darczyńców w Polsce. Jednocześnie współpraca przy konkursie promującym tak istotną wartość, jaką jest filantropia, stanowi dla nas źródło satysfakcji. Gdy pięć lat temu PwC rozpoczęło współpracę z Forum Darczyńców przy tworzeniu konkursu, pierwszym wyzwaniem było opracowanie ram metodologicznych zarówno samego Konkursu, jak i podejścia do weryfikacji. Wymagało to stworzenia podejścia, które sprawdzi się w firmach zróżnicowanych pod względem wielkości czy branży, a jednocześnie umożliwi dokonywanie porównań. Właśnie dlatego w Konkursie wyłaniane są firmy przekazujące nie tylko najwięcej środków na cele społeczne, ale również największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem. PwC od początku istnienia Konkursu Liderzy Filantropii przeprowadza jego weryfikację. Rola audytora jest jasno zdefiniowana, a zasady dokonywania weryfikacji są spójne i oparte na obiektywnych oraz łatwych do jednoznacznej oceny wskaźnikach. Zadanie polega na sprawdzeniu dokumentacji oraz poprawności wyliczenia darowizn zgłoszonych przez firmy uczestniczące w konkursie. W oparciu o naszą pracę powstają ostateczne listy rankingowe, z których wyłaniani są polscy Liderzy Filantropii. Pięcioletnie doświadczenie w roli audytora konkursu pozwala nam także wnikliwie spojrzeć na rynek. O ile dane i dokumenty, o które prosimy, są wciąż takie same, o tyle wyczuwalna jest stopniowa zmiana podejścia największych polskich firm do filantropii, i szerzej - do zaangażowania społecznego. Coraz częściej w procesie weryfikacyjnym jako audytor spotykamy się z osobą dedykowaną do koordynacji CSR. Coraz częściej także firmy posiadają strategie zarządzania działalnością filantropijną jako odrębne dokumenty bądź jako elementy strategii odpowiedzialności społecznej biznesu. Obserwując ewolucję idei społecznej odpowiedzialności, której niezmiennie ważnym elementem jest filantropia, zastanawiamy się, jak dalej będzie się zmieniać podejście do prowadzenia weryfikacji działalności filantropijnej? Jakie pojawiają się wyzwania? Już teraz można zaobserwować, że przedsiębiorstwa udzielające wsparcia w formie darowizn, coraz częściej w umowach z odbiorcami pomocy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji sposobu wydatkowania przekazanych środków. Można podejrzewać, że wraz ze wzrostem współpracy pomiędzy darczyńcami a organizacjami pozarządowymi rosnąć będzie jakość działania i sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Przedsiębiorstwa przekazujące środki w ramach programów filantropii coraz częściej korzystają 22

21 z możliwości przeprowadzenia audytu wydatkowania środków finansowych. Weryfikacja ta, jak wskazują firmy, przyczynia się do zdobycia pełnego obrazu jakości działania organizacji przyjmującej fundusze, a w długim okresie do selekcji tych organizacji partnerskich, które w sposób najbardziej rzetelny i kompetentny wydatkują przyznane środki. Firmy prowadzące działalność filantropijną coraz częściej chcą uzyskać pewność, że przekazywane przez nich fundusze są wydatkowane efektywnie i że pozostawiają trwały ślad w społeczeństwie, przyczyniając się do realnej zmiany. Jest to wyzwanie niewątpliwie trudne z kilku względów. Po pierwsze jak w sposób obiektywny zmierzyć ten wpływ? A po drugie jak planować i prowadzić działalność, by zapewnić najwyższą skuteczność naszych działań? Mierzenie skuteczności wydatkowania funduszy na cele społeczne jest trudnym zadaniem. Najważniejszym elementem, o który należy zadbać przed podjęciem współpracy z odbiorcami pomocy jest dobre planowanie celów i działań w oparciu o solidne dane, pokazujące skalę i zakres problemu, który będzie przedmiotem danego programu zaangażowania społecznego. Kreśląc założenia programu zaangażowania społecznego, warto by darczyńca rozważył inne niż finansowe możliwości wsparcia organizacji pozarządowej (np. wolontariat pracowniczy, know-how, kontakty biznesowe), dzięki czemu program może być skuteczniejszy. Integralnym elementem planowania działań powinno być definiowanie mierników stopnia ich realizacji. Dzięki temu po zakończeniu działań finansowanych przez darczyńcę można będzie jasno określić skutek przeprowadzonego programu, jak i obszary do dalszych działań. Może pozwolić to na prowadzenie długofalowych programów nastawionych na realizację konkretnych, mierzalnych celów społecznych oraz realną zmianę społeczną w Polsce. 23

22 Uczestnicy pięciu edycji konkursu Liderzy Filantropii ( ) AKME Zdzisław Wiśniewski Alstom Power ANWIM Atlas, GK Avon Cosmetics Polska AXA Bałtycki Bank Spółdzielczy Bank BPH Bank Gospodarki Żywnościowej Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Pekao Bank Zachodni WBK Carrefour Polska Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Comarch Danone Dębica Dom Maklerski IDMSA DSA Financial Group Eiffage Budownictwo Mitex Elektrociepłownia Kraków Energetyka Cieplna Opolszczyzny EnergiaPro Grupa Tauron Fabryka maszyn spożywczych SPOMASZ Pleszew Infovide-Matrix J.W. Construction KGHM Polska Miedź Koksowania Przyjaźń Komandor Kompania Piwowarska Krajowa Spółka Cukrowa LPP Lubelski Węgiel BOGDANKA MCSI GROUP Mondi Świecie Nadsański Bank Spółdzielczy Odlewnie Polskie ORBIS Pocztowy Bank Polpharma Polska Grupa Farmaceutyczna Polski Koncern Naftowy ORLEN Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie PROCHEM Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Procter & Gamble DS Polska Provident Polska Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES PZU RWE Polska Sonel Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Telekomunikacja Polska Tesco Totalizator Sportowy Toyota VIVE Textile Recycling Wawel Werner Kenkel ZAK Zakład Energetyczny Łódź-Teren Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Zamojska Korporacja Energetyczna Żywiec Zdrój 24

23 Opracowanie: Magdalena Pękacka projekt graficzny i skład: Małgorzata Gurowska Kontakt: Magdalena Pękacka Koordynatorka konkursu Liderzy Filantropii tel Organizator: Patron Honorowy: Audytor: Patroni medialni:

24

O Konkursie. UCZESTNICY KONKURSU W konkursie wzięło udział 25 firm. Tradycyjnie branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest

O Konkursie. UCZESTNICY KONKURSU W konkursie wzięło udział 25 firm. Tradycyjnie branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest 3 O Konkursie CELE KONKURSU Celem konkursu jest promocja społecznego zaangażowania firm i prowadzenia działań społecznych w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzamy firmy, które przeznaczają najwięcej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 23 29 listopada 2012 r. 19 Partner honorowy Partnerzy raportu XV EDYCJA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu W XV edycji Raportu wyróżnieni zostali: Grupa Ferrero za wyznaczanie nowych standardów. Dowodem

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

Ś roda, 24 k wi e tn ia 2 0 1 3 ISSN 1232-6712. GSK Kompania Piwowarska Nutricia

Ś roda, 24 k wi e tn ia 2 0 1 3 ISSN 1232-6712. GSK Kompania Piwowarska Nutricia b ezpł AT NY D ODATE K P ROMOCYJN Y Ś roda, 24 k wi e tn ia 2 0 1 3 ISSN 1232-6712 2013 GSK Kompania Piwowarska Nutricia Ranking csr 2013 2 DODATEK DO DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ NR 80 Środa, 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce

II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach w Polsce II Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach

Bardziej szczegółowo

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51

4 6 8 9 10 12 14 15 20 23 25 26 28 30 32 34 36 38 46 48 49 50 51 D O B R O C Z Y Ń C A R O K U 2 0 1 4 1 SPIS TREŚCI 4 DRODZY PRZYJACIELE 6 25 LAT WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ POLAKÓW 8 OD DARCZYŃCY 9 OD AUDYTORA 10 OD PARTNERA MERYTORYCZNEGO 12 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

raport Dobroczyńca Roku

raport Dobroczyńca Roku raport Dobroczyńca Roku 2007 Spis treści: Wstęp 5 Odpowiedzialny biznes, czyli wygrywamy wszyscy McKinsey & Company 6 Darczyńcy o Konkursie 10 Informacja o Konkursie 12 Członkowie Kapituły Konkursu

Bardziej szczegółowo

IV Ranking. firm. odpowiedzialnych. Danone Kompania Piwowar ska Procter & Gamble. Dodatek bezpłatny kwiecień 2010 ISSN 1232-6712

IV Ranking. firm. odpowiedzialnych. Danone Kompania Piwowar ska Procter & Gamble. Dodatek bezpłatny kwiecień 2010 ISSN 1232-6712 IV Ranking odpowiedzialnych firm 2010 Dodatek bezpłatny kwiecień 2010 ISSN 1232-6712 Danone Kompania Piwowar ska Procter & Gamble w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking

Bardziej szczegółowo

Indeks BI-NGO 2010. KomuniKacja społecznego zaangażowania firm w internecie. trendy zaangażowania społecznego 2011. realizator badania:

Indeks BI-NGO 2010. KomuniKacja społecznego zaangażowania firm w internecie. trendy zaangażowania społecznego 2011. realizator badania: Indeks BI-NGO 2010 KomuniKacja społecznego zaangażowania firm w internecie trendy zaangażowania społecznego 2011 realizator badania: Indeks BI-NGO 2010 Komunikacja społecznego zaangażowania firm w internecie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

Biznes Społeczeństwo Środowisko

Biznes Społeczeństwo Środowisko Biznes Społeczeństwo Środowisko Branżowe studia przypadku CSR w farmaceutyce str. 03 CSR w branży pożyczkowej str. 13 CSR w handlu detalicznym str. 23 CSR w FMCG Program 5. Targów CSR Wystawcy 5. Targów

Bardziej szczegółowo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo

Inspiracja do działania. Aktywne społeczeństwo R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 Inspiracja do działania Aktywne społeczeństwo 4 R A P O R T R O C Z N Y F U N D A C J I K R O N E N B E R G A 2 0 0 9 S p i s t r e ś c i List Prezesa Zarządu citi Handlowy

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu powstał przy współpracy z portalem Kurier365.pl Wyróżnione firmy: RAPORT CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Bank, który uczy Dla wielu osób bank centralny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu XI EDYCJA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu XI EDYCJA Raport Społeczna Odpowiedzialność Biznesu powstał przy współpracy z portalem Kurier365.pl Partner dodatku Społeczna Odpowiedzialność Biznesu XI EDYCJA W XI edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo