26 marca 2015 Hotel Westin, Warszawa. Spotkanie Liderów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "26 marca 2015 Hotel Westin, Warszawa. Spotkanie Liderów. www.polskainfrastruktura.pl"

Transkrypt

1 26 marca 2015 S

2 26 marca 2015 S

3 26 marca 2015 S

4 26 marca 2015 r. Hotel IV edycja Westin, Warszawa KONFERENCJI 6. EDYCJA O KONFERENCJI SIECI SZEROKOPASMOWE Ostatnie edycje konferencji Sieci Szerokopasmowe okazały się dużym sukcesem. Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego konferencji jest Rada Programowa oraz Rada Ekspercka wydarzenia, działające pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Piotra Muszyńskiego (Orange Polska) oraz Honorowego Przewodniczącego Ministra Administracji i Cyfryzacji Pana Andrzeja Halickiego. Rady, w skład których wchodzą prezesi i przedstawiciele kluczowych na rynku podmiotów, regulator oraz reprezentanci izb i instytucji zaangażowanych w rozwój szerokopasmowej Polski, bezpośrednio angażują się w przygotowanie zakresu merytorycznego projektu. Efektem są ciekawe dyskusje podejmowane w ramach wydarzenia, konkluzje z debat, które przyjęły formę rekomendacji przedstawianych najwyższym władzom w Polsce oraz zaangażowanie w przedsięwzięcie kluczowych przedstawicieli rynku.

5 26 marca 2015 r. Hotel IV edycja Westin, Warszawa KONFERENCJI 6. EDYCJA RADA PROGRAMOWA Honorowy CEZARY ALBRECHT Dyrektor Departamentu Strategii i Spraw Regulacyjnych, T-Mobile Polska ŁUKASZ DEC Redaktor Naczelny, Telko.in ANDRZEJ DULKA Alcatel-Lucent Polska PIOTR MUSZYŃSKI i Eksperckiej / Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska ANDRZEJ HALICKI Minister Administracji i Cyfryzacji DARIUSZ FABISZEWSKI General Manager, Cisco Systems Poland MAGDALENA GAJ Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej MARIUSZ GRENDOWICZ Banking Forum MICHAŁ JAWORSKI Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft DARIUSZ KACPRZYK Forum Inwestycji Infrastrukturalnych / Bank Gospodarstwa Krajowego XAWERY KONARSKI Adwokat, Starszy Partner, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy JANUSZ KOSIŃSKI INEA DARIUSZ KOWALCZYK TOMERSKI TP Teltech PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI Rady Programowej Warsaw International Media Summit / EmiTel JAROSŁAW MIELCAREK Infradata TOMASZ MISIAK Rady Nadzorczej, MM Conferences JACEK NIEWĘGŁOWSKI Chief Strategy Officer, P4 ELŻBIETA POLAK Lubuskiego ADAM SAWICKI Netia ROMAN SPUTO Director FT, Orange Eastern Europe, Coriant IWONA WENDEL Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju KRZYSZTOF WITOŃ Prezes Zarządu w latach , Hawe S.A. OU YIWEI General Director, Huawei Polska PIOTR ZESIUK MM Conferences RADA EKSPERCKA MACIEJ BUŁKOWSKI Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Warmińsko Mazurskiego JACEK FIGUŁA Services Sales Director, Cisco Systems Poland KRZYSZTOF FILIŃSKI Agencja Rozwoju Mazowsza EUGENIUSZ GACA Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji PIOTR MUSZYŃSKI i Eksperckiej / Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska EUGENIUSZ GRZYBEK Członek Zarządu ds. Techniki, INEA WOJCIECH HAŁKA Pełnomocnik ds. rozwoju, Instytut Łączności dr KRZYSZTOF HELLER Właściciel, InfoStrategia TOMASZ KOWAL Dyrektor Zarządzania Inwestycjami, Orange Polska ZBIGNIEW KUCZEROWSKI Dyrektor ds. Zarządzania Zakupami Polska, Czechy, Słowacja, Alcatel-Lucent Polska PIOTR MARCINIAK V-ce Prezes, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej JAROSŁAW NIECHCIELSKI Dyrektor Biura Wynajmu Infrastruktury i Współpracy z Regulatorem, EmiTel BOGDAN NOWAK Członek Zarządu Lubuskiego KRZYSZTOF SĄGOLEWSKI Solution Director, Huawei Polska MARZENA ŚLIZ Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej AGNIESZKA ZABOROWSKA Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zaborowska Laprus-Bałuka

6 26 marca 2015 r. Hotel IV edycja Westin, Warszawa KONFERENCJI 6. EDYCJA RAMY PROGRAMU CZĘŚĆ WSPÓLNA SPOTKANIA LIDERÓW 8:30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 9:00 WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO PREZENTACJA + PANEL DYSKUSYJNY PODSUMOWANIE EFEKTÓW INWESTYCJI Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ : Wdrożone modele Success Story - współpraca na linii samorząd inwestor prywatny: doświadczenia i rekomendacje na przyszłość Kryteria oceny efektywności wykorzystania środków w poszczególnych modelach Osiągnięte rezultaty Proponowani paneliści: przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz beneficjenci 10: 30 11:45 PREZENTACJA + PANEL DYSKUSYJNY ZASADY FINANSOWANIA I PROWADZENIA INWESTYCJI W NOWEJ PERSPEKTYWIE UNIJNEJ : Środki dostępne na inwestycje infrastrukturalne Planowane projekty i zasady wyboru beneficjentów na przykładzie POPC Rola samorządów w wydatkowaniu funduszy z nowej perspektywy finansowej Czy bariery inwestycyjne ciągle istnieją? Jakie? Implementacja dyrektywy kosztowej w kontekście inwestycji skojarzonych Modele utrzymania infrastruktury 11:45 12:15 PRZERWA KAWOWA SIECI SZEROKOPASMOWE PANEL DYSKUSYJNY TECHNOLOGIA NA RZECZ SZEROKIEGO PASMA: Miejsce poszczególnych technologii kablowych i bezprzewodowych Krajobraz po aukcji 800 MHz/2600 MHz Nowe rozwiązania dostępowe Jak zapewnić pełną realizację celów Agendy Cyfrowej? PANEL DYSKUSYJNY PERSPEKTYWA HURTOWNIKA I OPERATORA INFRASTRUKTURY: Oferta hurtowa i realizacja obowiązku open access Bilans przychodów i kosztów Oczekiwania właścicieli infrastruktury vs realia funkcjonowania na rynku hurtowym. Jak zminimalizować ryzyko deficytu finansowego w fazie operate? Jaka przyszłość po zakończeniu okresu trwałości? Konsolidacja sieci regionalnych? PANEL DYSKUSYJNY NOWE OTOCZENIE REGULACYJNO-PRAWNE: Wspólne podejście do różnego rodzaju inwestycji liniowych (energetycznych, drogowych, telekomunikacyjnych); możliwości wykorzystania synergii; Dyrektywa Kosztowa jaki progres we wdrażaniu? 58 barier inwestycyjnych ile jeszcze pozostało? Inwentaryzacja zasobów sieci i udostępnianie danych Quick win? LUNCH ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

7 26 marca 2015 r. IV edycja KONFERENCJI S O KONFERENCJI Wychodząc naprzeciw potrzebie stworzenia platformy dyskusji koncentrującej się na wypracowaniu wspólnej wizji modernizacji Polski i stworzenia długofalowych podstaw rozwoju kraju, zdecydowaliśmy się na organizację Spotkania Wydarzenie Liderów stanowi połączenie odbywającej się z sukcesem od pięciu edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe oraz II edycji Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego konferencji są Rady Programowe wydarzeń, skupiające osoby, które w sposób znaczący uczestniczą w przygotowaniu i realizacji inwestycji. Holistyczne podejście do wyzwań w zakresie inwestycji umożliwia udział w projekcie kluczowych przedstawicieli sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, drogowego, kolejowego i budowalnego, a tym samym dyskusję o dobrych praktykach i najlepszych rozwiązaniach w zakresie budowy infrastruktury, szczególnie tej szerokopasmowej, przyczyniających się do polepszenia warunków inwestycyjnych w Polsce. Efektem debat będą rekomendacje przedstawiane najwyższym władzom w Polsce, zawierające propozycje zmian legislacyjnych, mające na celu usprawnienie procesów wdrażania i realizacji inwestycji. 6 % 5 % PROFIL UCZESTNIKÓW POPRZEDNIEJ EDYCJI KONFERENCJI 6 % 38 % 7 % ZAKRES STANOWISK: STRUKTURY WŁAŚCICIELSKIE, KADRA ZARZĄDZAJĄCA, DYREKTORZY, KIEROWNICY DEPARTAMENTÓW: 8 % 9 % 10 % Administracja publiczna 38% Infrastruktura 11% 11 % Budownictwo 7% Finanse 6% Inwestycji Infrastruktury Zamówień publicznych Technicznych Telekomunikacji Operacyjnych Obsługi klientów kluczowych Zarządzania jakością Strategii Sprzedaży Badań i Rozwoju Marketingu Controlingu IT Telekom 10% Doradztwo/Prawo/Marketing 6% IT 9% Energetyka 5% Dostawcy rozwiązań 8%

8 26 marca 2015 r. IV edycja KONFERENCJI O KONFERENCJI FORUM INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH Forum Inwestycji Infrastrukturalnych Forum Inwestycji Infrastrukturalnych jest projektem wychodzącym naprzeciw potrzebie stworzenia platformy dyskusji, wymiany wiedzy i kreowania wizji koncentrujących się w sposób szczególny na kluczowym dla szybkiej modernizacji polskiej gospodarki obszarze, jakim jest szeroko rozumiana infrastruktura. Przewodnictwo Forum objął Prezes Dariusz Kacprzyk (Bank Gospodarstwa Krajowego). Do współpracy przy tym projekcie zostali zaproszeni przedstawiciele sektorów energetycznego, telekomunikacyjnego, drogowego, kolejowego i budo- wlanego, a ich liderów do kreowania programu i agendy Forum w ramach, która w trakcie swoich obrad wypracuje agendę Wydarzenia. Obok praktyków biznesu znajdują się w niej także przedstawiciele administracji publicznej, zarówno centralnej jak i samorządowej, a ich działania mogą przekładać się nie tylko na konkretne decyzje inwestycyjne, lecz również na rozwiązania prawne i systemowe tworzące ramy polskiej infrastruktury.

9 26 marca 2015 r. Hotel IV edycja Westin, Warszawa KONFERENCJI 2. EDYCJA RADA PROGRAMOWA MACIEJ BANDO Prezes Urzędu Regulacji Energetyki MIROSŁAW BIELIŃSKI ENERGA DARIUSZ BLOCHER Budimex GÉRARD BOURLAND Veolia w Polsce DARIUSZ KACPRZYK Rady Programowej / Bank Gospodarstwa Krajowego ANDRZEJ BUŁA Opolskiego THIERRY DOUCERAIN EDF Polska ŁUKASZ DZIEKOŃSKI Chairman of the Management Board, Margurite JERZY GAJEWSKI NDI JERZY GÓRA Polskie Inwestycje Rozwojowe MARIUSZ GRENDOWICZ Banking Forum MICHAŁ JAWORSKI, Dyrektor ds. Strategii Technologicznej, Microsoft MICHAŁ KACZMARZYK Naczelny Dyrektor, Polskie Porty Lotnicze MICHAŁ KIEŁSZNIA Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska PRZEMYSŁAW KURCZEWSKI Warsaw International Media Summit / EmiTel DARIUSZ LUBERA TAURON Polska Energia HENRYK MAJCHRZAK PSE TOMASZ MISIAK Rady Nadzorczej, MM Conferences MARCIN MOSKALEWICZ PERN Przyjaźń S.A. PIOTR MUSZYŃSKI Konferencji Sieci Szerokopasmowe / Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska JACEK NIEWĘGŁOWSKI Chief Strategy Officer, P4 WŁADYSŁAW ORTYL Podkarpackiego REMIGIUSZ PASZKIEWICZ PKP Polskie Linie Kolejowe ELŻBIETA POLAK Lubuskiego ADAM PURWIN PKP Cargo ADAM SAWICKI Netia SŁAWOMIR SOSNOWSKI Lubelskiego MAREK SOWA Małopolskiego ADAM STRUZIK Mazowieckiego PAWEŁ ŚWIEBODA Fundacja demoseuropa - Centrum Strategii Europejskiej EWA TOMALA- BORUCKA p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad WOJCIECH TROJANOWSKI Członek Zarządu, Strabag MAREK WOSZCZYK PGE Polska Grupa Energetyczna NORBERT WOJNAROWSKI Forum Zarządzania Wierzytelnościami / Poseł na Sejm RP TOMASZ ZABOKLICKI PESA Bydgoszcz KRZYSZTOF ZAMASZ ENEA MARIUSZ ZAWISZA Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo PIOTR ZESIUK MM Conferences GRZEGORZ ZIELIŃSKI Dyrektor na Polskę i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

10 26 marca 2015 r. IV edycja KONFERENCJI RAMY PROGRAMU CZĘŚĆ WSPÓLNA SPOTKANIA LIDERÓW 8:30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI 9:00 WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO PREZENTACJA + PANEL DYSKUSYJNY PODSUMOWANIE EFEKTÓW INWESTYCJI Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ : Wdrożone modele Success Story - współpraca na linii samorząd inwestor prywatny: doświadczenia i rekomendacje na przyszłość Kryteria oceny efektywności wykorzystania środków w poszczególnych modelach Osiągnięte rezultaty Proponowani paneliści: przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz beneficjenci 10: 30 11:45 PREZENTACJA + PANEL DYSKUSYJNY ZASADY FINANSOWANIA I PROWADZENIA INWESTYCJI W NOWEJ PERSPEKTYWIE UNIJNEJ : Środki dostępne na inwestycje infrastrukturalne Planowane projekty i zasady wyboru beneficjentów na przykładzie POPC Rola samorządów w wydatkowaniu funduszy z nowej perspektywy finansowej Czy bariery inwestycyjne ciągle istnieją? Jakie? Implementacja dyrektywy kosztowej w kontekście inwestycji skojarzonych Modele utrzymania infrastruktury 11:45 12:15 PRZERWA KAWOWA FORUM INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH PANEL DYSKUSYJNY PERSPEKTYWA SAMORZĄDOWA: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA RZECZNA Przegląd realizowanych i planowanych inwestycji w infrastrukturę transportową rzeczną Modele finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez samorządy Skutki ekonomiczne dla województw oraz wyzwania gospodarcze, prawne i społeczne Ustawa prawo wodne jako ustawa regulująca działania w tym zakresie, potrzeby legislacyjne w tym zakresie PANEL DYSKUSYJNY UWARUNKOWANIA REALIZACJI INFRASTRUKTURALNYCH INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH: 1. Bariery prawne w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa Prawo budowlane, inne przepisy prawa. 2. Wymiana doświadczeń dotyczących funkcjonujących w Polsce rozwiązań prawnych regulujących proces przygotowania i realizacji inwestycji Doświadczenia związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w oparciu o systemowe regulacje prawne oraz rozwiązania specjalne - specustawy 3. Możliwe sposoby usprawnienia rozwiązań prawnych regulujących proces strategicznych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce PANEL DYSKUSYJNY REALIZACJA I ZARZĄDZANIE INTELIGENTNĄ INFRASTRUKTURĄ: IInwestycje w inteligentne sieci (ciepłownicze, gazowe, elektryczne) przegląd rozwiązań Zarządzanie inteligentną infrastrukturą Współpraca wykonawców z inwestorami w zakresie realizacji tych inwestycji LUNCH ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

11 26 marca 2015 r. IV edycja KONFERENCJI PARTNER STRATEGICZNY PARTNER S PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI SIECI SZEROKOPASMOWE Lubuskiego Lubelskiego WarmińskoMazurskiego Łódzkiego Podkarpackiego Świętokrzyskiego Patronat Honorowy: Marek Sowa Małopolskiego Wielkopolskiego Pomorskiego PATRONI MEDIALNI PARTNER STRATEGICZNY PARTNER Wersja konturowa herbu jest stosowana przy druku monochromatycznym. Przy publikacji proszę zwrócić uwagę na pole ochronne herbu (zaznaczone jako prostokąt bez konturu i wypełnienia). W polu ochronnym nie powinny znajdować się żadne "obce" elementy graficzne, wyznacza ono także minimalną odległość znaku od krawędzi strony. PATRONAT HONOROWY FORUM INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH PATRONI MEDIALNI

12 26 marca 2015 r. IV edycja KONFERENCJI PARTNER STRATEGICZNY PARTNER PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI SIECI SZEROKOPASMOWE Lubuskiego Lubelskiego WarmińskoMazurskiego Patronat Honorowy: Marek Sowa Małopolskiego Łódzkiego Podkarpackiego Świętokrzyskiego Wielkopolskiego Pomorskiego PATRONI MEDIALNI Wersja konturowa herbu jest stosowana przy druku monochromatycznym. Przy publikacji proszę zwrócić uwagę na pole ochronne herbu (zaznaczone jako prostokąt bez konturu i wypełnienia). W polu ochronnym nie powinny znajdować się żadne "obce" elementy graficzne, wyznacza ono także minimalną odległość znaku od krawędzi strony. MMC Szkolenia to marka wchodząca w skład Grupy MMC, która specjalizuje się w przygotowaniu szkoleń, podnoszących kwalifikacje oraz umiejętności personalne. Efektem szkoleń jest zdobycie wiedzy, która następnie przełoży się na wzrost efektywności jednostki w firmie oraz wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają świadomość, że to ludzie tworzą firmę a inwestycje w ich umiejętności przynoszą pozytywne efekty dla całej organizacji. Więcej informacji na stronie: MMC Events gwarantuje kompleksową i profesjonalną organizację oraz obsługę imprez, eventów, wydarzeń okolicznościowych czy imprez integracyjnych. Posiadając bogate zaplecze nieszablonowych pomysłów potrafi każde zlecenie zamienić w sukces. Dzięki współpracy z prestiżowymi hotelami, ośrodkami wypoczynkowymi, centrami konferencyjnymi oraz pałacami na terenie całego kraju, jest w stanie zapewnić niezwykle atrakcyjną scenerię odpowiednio dobraną do potrzeb i specyfiki wydarzenia. MMC Events posiada również własną agencję Artystów, Konferansjerów, Hostess i Modeli. Więcej informacji na stronie: O MMC POLSKA MM Conferences S.A. specjalizuje się w organizacji szkoleń, warsztatów oraz konferencji biznesowych. Spółka rokrocznie przygotowuje kilkadziesiąt projektów, skierowanych głównie do branż telekomunikacja, energetyka, finanse, prawo, media, IT. Współpraca z zarządami największych podmiotów wyżej wymienionych sektorów, wybitne grono prelegentów, doświadczonych praktyków i ekspertów jest gwarantem jakości organizowanych wydarzeń. Spółka od 2012 roku jest notowana na Giełdzie New Connect.

13 26 marca 2015 r. IV edycja KONFERENCJI PARTNER STRATEGICZNY PARTNER PATRONAT HONOROWY FORUM INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH PATRONI MEDIALNI MMC Szkolenia to marka wchodząca w skład Grupy MMC, która specjalizuje się w przygotowaniu szkoleń, podnoszących kwalifikacje oraz umiejętności personalne. Efektem szkoleń jest zdobycie wiedzy, która następnie przełoży się na wzrost efektywności jednostki w firmie oraz wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają świadomość, że to ludzie tworzą firmę a inwestycje w ich umiejętności przynoszą pozytywne efekty dla całej organizacji. Więcej informacji na stronie: MMC Events gwarantuje kompleksową i profesjonalną organizację oraz obsługę imprez, eventów, wydarzeń okolicznościowych czy imprez integracyjnych. Posiadając bogate zaplecze nieszablonowych pomysłów potrafi każde zlecenie zamienić w sukces. Dzięki współpracy z prestiżowymi hotelami, ośrodkami wypoczynkowymi, centrami konferencyjnymi oraz pałacami na terenie całego kraju, jest w stanie zapewnić niezwykle atrakcyjną scenerię odpowiednio dobraną do potrzeb i specyfiki wydarzenia. MMC Events posiada również własną agencję Artystów, Konferansjerów, Hostess i Modeli. Więcej informacji na stronie: O MMC POLSKA MM Conferences S.A. specjalizuje się w organizacji szkoleń, warsztatów oraz konferencji biznesowych. Spółka rokrocznie przygotowuje kilkadziesiąt projektów, skierowanych głównie do branż telekomunikacja, energetyka, finanse, prawo, media, IT. Współpraca z zarządami największych podmiotów wyżej wymienionych sektorów, wybitne grono prelegentów, doświadczonych praktyków i ekspertów jest gwarantem jakości organizowanych wydarzeń. Spółka od 2012 roku jest notowana na Giełdzie New Connect.

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji 26 marca 2014 r. Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18a, Warszawa WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: Prezes, IWONA WENDEL Infrastruktury i Rozwoju MAŁGORZATA OLSZEWSKA Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa: Magdalena Gaj, Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Rada Programowa: Magdalena Gaj, Prezes, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego W dniu 9 października 2013 r. w Warszawie odbyła się III edycja Konferencji Sieci szerokopasmowe Otwarci na przyszłość. Projekt, organizowany przez MM Conferences S.A., współtworzony był przez Rade Programową

Bardziej szczegółowo

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW

MEDIA. SUMMIT VI edycja kongresu MATERIAŁY KONFERENCYJNE. 9-10 października 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa. Zmiany INTERNATIONAL WARSAW Warsaw International Media Summit MATERIAŁY KONFERENCYJNE WARSAW VI edycja kongresu Zmiany w Regulacjach VI Edycja Konferencji WARSAWŚWIATA TELEKOMUNIKACJI I MEDIÓW i Prawie 6th edition of the Congress

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

24 25 września 2014 r. Hotel Westin, Warszawa WARSAW INTERNATIONAL MEDIA. SUMMIT VII edycja kongresu WIMS 2014. www.telekomunikacjaimedia.

24 25 września 2014 r. Hotel Westin, Warszawa WARSAW INTERNATIONAL MEDIA. SUMMIT VII edycja kongresu WIMS 2014. www.telekomunikacjaimedia. 24 25 września 2014 r. Hotel Westin, Warszawa www.telekomunikacjaimedia.pl 24 WRZEŚNIA 2014 STRUKTURA KONFERENCJI STRUKTURA KONFERENCJI 25 WRZEŚNIA 2014 SALA A SALA B PARTNERZY STRATEGICZNI PATRONAT HONOROWY

Bardziej szczegółowo

18 19 listopada 2015 r. Hotel Westin, Warszawa WARSAW INTERNATIONAL MEDIA SUMMIT WIMS 2015. VIII edycja kongresu. www.telekomunikacjaimedia.

18 19 listopada 2015 r. Hotel Westin, Warszawa WARSAW INTERNATIONAL MEDIA SUMMIT WIMS 2015. VIII edycja kongresu. www.telekomunikacjaimedia. 18 19 listopada 2015 r. Hotel Westin, Warszawa WARSAW INTERNATIONAL MEDIA WIMS 2015 SUMMIT VIII edycja kongresu www.telekomunikacjaimedia.pl WARSAW INTERNATIONAL MEDIA WIMS 2015 SUMMIT VIII edycja kongresu

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

2-3 kwietnia 2014 Hotel Westin, Warszawa

2-3 kwietnia 2014 Hotel Westin, Warszawa 2-3 kwietnia 2014 Hotel Westin, Warszawa Spotkanie Liderów VII edycja WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ ORAZ PRELEGENCI: Mariusz Grendowicz Polskie Inwestycje Rozwojowe Krzysztof Kalicki Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy

P R O J E K T. Europejski Kongres Finansowy P R O J E K T Europejski Kongres Finansowy Naszą ideą jest zaangażowanie kompetencji i kreatywności osób i instytucji, które współpracują z nami podczas konferencji i kongresów, do opracowania rekomendacji.

Bardziej szczegółowo

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU List Prezesa Zarządu SA 4 O raporcie 6 1. Odpowiedzialne zarządzanie 10 1.1. Zarządzanie 1.2. Debiut na giełdzie 1.3. Ryzyko pod kontrolą 1.4. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

24-25 marca 2010 r., hotel Hilton, Warszawa Prelegenci:

24-25 marca 2010 r., hotel Hilton, Warszawa Prelegenci: Prelegenci: Grupy TP Dyrektor Generalny Polska Telefonia Cyfrowa Jørgen Abild Andersen Director General National IT and Telecom Agency Patronat honorowy Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów Minister

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. 18 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. 18 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Hotel Monopol Prywatyzacja Cele rządowego programu prywatyzacji. Bilans dotychczasowych dokonań i ich długofalowe skutki dla polskiej gospodarki Co zostało do sprywatyzowania?

Bardziej szczegółowo

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton

Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton Kongres Nowego Przemysłu 2014 13-14 października 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton 13 października 2014 r. 8.30-9.00 Rejestracja gości 9.00-11.30 Sesja inauguracyjna: Polska droga do Wspólnoty Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

Zmiany. września 2012 Hotel Westin, Warszawa ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI. Warsaw International Media Summit. i Prawie. Zmiany w Regulacjach i Prawie

Zmiany. września 2012 Hotel Westin, Warszawa ŚWIATA TELEKOMUNIKACJI. Warsaw International Media Summit. i Prawie. Zmiany w Regulacjach i Prawie września Hotel Westin, Warszawa MEDÓW Warsaw nternational Media Summit Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce: plany vs. realia Strategie zarządzania częstotliwościami- jak zrównoważyć wyzwania konkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK

OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY GDAŃSK 2014 26-27 MARCA 2014, MTG AMBEREXPO, GDAŃSK 25 MARCA 2014 12:00 18:00 Wycieczka studialna - zwiedzanie instalacji energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu m.in.

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa

29-30 października 2014, Hotel Marriott, Warszawa Z ag a d n i e n i a Głó w n e P r e l e g e n c i CENTRALIZACJA ZAKUPÓW TWORZENIE I USTALANIE RAM ORGANIZACYJNYCH MODELE TWORZENIA STRUKTURY CENTRALNEGO BIURA ZAKUPÓW CASE STUDY MATEUSZ BOROWIECKI PIOTR

Bardziej szczegółowo

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in.

RYNEK GAZU W POLSCE. Inwestycje w elektroenergetyce gazowej. Warszawa, 1, 2-3 lutego 2012r. W gronie prelegentów znajdą się m.in. RYNEK GAZU W POLSCE W gronie prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele: PGNiG S.A. Urzędu Regulacji Energetyki Instytutu Studiów Energetycznych Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 Profesjonalizm Kreatywność Rzetelność wiedza stwarza możliwości RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 PLANOWANE ZMIANY I TRENDY W REGULACJACH NOWY MODEL RYNKU ENERGII I CENY WĘZŁOWE 29-30 marca 2012, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo