17 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: FORMATIO CIRCUMIECTUS 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: FORMATIO CIRCUMIECTUS 4"

Transkrypt

1 7549 PROBLEMY EKOROZWOJU (PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT) STUDIA LOGICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SYMBOLIC LOGIC TEKSTY DRUGIE TOPOLOGICAL METHODS IN NONLINEAR ANALYSIS 10 B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE 1 ACTA AGROBOTANICA 4 2 ACTA AGROPHYSICA 4 3 ACTA ANGIOLOGICA 4 4 ACTA ARCHAEOLOGICA LODZIENSIA 2 5 ACTA BALTICO-SLAVICA 4 6 ACTA HEMATOLOGICA POLONICA 4 7 ACTA NEOPHILOLOGICA 4 8 ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 4 9 ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 4 10 ACTA POLONIAE HISTORICA 6 11 ACTA POLONO-RUTHENICA 4 12 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ADMINISTRATIO LOCORUM 3 13 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: AGRICULTURA 4 14 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA 2 15 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: BIOLOGIA 2 16 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: BIOTECHNOLOGIA 2 17 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: FORMATIO CIRCUMIECTUS 4 18 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: GEODESIA ET DESCRIPTIO TERRARUM 2 19 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: HORTORUM CULTUS 4 20 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: MEDICINA VETERINARIA 2 21 GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO) 4 22 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: PISCARIA 4 23 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: SILVARUM COLENDARUM RATIO ET INDUSTRIA LIGNARIA 4 24 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: TECHNICA AGRARIA 2 25 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: TECHNOLOGIA ALIMENTARIA 4 26 ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ZOOTECHNICA 2 27 ACTA TOXICOLOGICA 2 28 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA 4 29 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA ROSSICA 4 30 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA ANGLICA 2 31 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LITTERARIA POLONICA 2 32 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA 4 33 ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO 4 34 ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA 4 35 AD AMERICAM. JOURNAL OF AMERICAN STUDIES 4 36 ADMINISTRACJA PUBLICZNA. STUDIA KRAJOWE I MI DZYNARODOWE 4 Strona 167 z 186

2 37 ADVANCES IN AGRICULTURAL SCIENCES 4 38 ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE 2 39 ADVANCES IN COGNITIVE PSYCHOLOGY 2 40 AFRICANA BULLETIN 4 41 AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACI SKA 4 42 AKTUALNO CI NEUROLOGICZNE 2 43 ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA 4 44 ALERGOPROFIL 2 45 ALKOHOLIZM I NARKOMANIA 4 46 ANALECTA CRACOVIENSIA 4 47 ANALECTA. STUDIA I MATERIAŁY Z DZIEJÓW NAUKI 4 48 ANALIZA I EGZYSTENCJA. CZASOPISMO FILOZOFICZNE 4 49 ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA TERAPIA 6 50 ANGLICA. CROSSROUTES, LITERATURE AND LANGUAGE 4 51 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE SILESIENSIS 4 52 ANNALES CANONICI 2 53 ANNALES MATHEMATICAE SILESIANAE 4 54 ANNALES MISSIOLOGICI POSNANIENSES 2 55 ANNALES POLONOICI MATHEMATICI 6 56 ANNALES SOCIETAS GEOLOGORUM POLONIAE 6 57 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO A: MATHEMATICA 4 58 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO AI: INFORMATICA 4 59 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO B: GEOGRAPHIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA ET PETROGRAPHIA 2 60 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO C: BIOLOGIA 4 61 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO DD: MEDICINA VETERINARIA 2 62 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO E: AGRICULTURA 4 63 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO EE: ZOOTECHNICA 2 64 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO EEE: HORTICULTURA 2 65 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO H: OECONOMIA 4 66 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO J: PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA 2 67 ANNALES. ETYKA W YCIU GOPSPODARCZYM (SALEZJA SKA WY SZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZ DZANIA - ŁÓD ) 2 68 ANNALS OF ANIMAL SCIENCE 4 69 ANNALS OF DIAGNOSTIC PAEDIATRIC PATHOLOGY 4 70 ANNALS OF WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY 4 71 ANNUAL OF NAVIGATION 4 72 ANNUAL REVIEW OF AGRICULTURAL ENGINEERING 2 73 ANTROPOMOTORYKA 2 Strona 168 z 186

3 74 APPLICATIONES MATHEMATICAE 6 75 ARCHAEOLOGIA POLONA 6 76 ARCHEOLOGIA 6 77 ARCHEOLOGIA POLSKI 6 78 ARCHIVES OF ACOUSTICS 6 79 ARCHIVES OF BUDO 4 80 ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 4 81 ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 4 82 ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES 4 83 ARCHIVES OF HYDRO-ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MECHANICS 4 84 ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE 4 85 ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 6 86 ARCHIVES OF THERMODYNAMICS 4 87 ARCHIVUM COMBUSTIONIS 4 88 ARCHIWUM FOTOGRAMETRII, KARTOGRAFII I TELEDETEKCJI 4 89 ARCHIWUM GÓRNICTWA 4 90 ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY RODOWISKA 4 91 ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MY LI SPOŁECZNEJ 6 92 ARCHIWUM OCHRONY RODOWISKA (PAN) 4 93 ARCHIWUM ODLEWNICTWA (PAN) 6 94 ARCHIWUM RYBACTWA POLSKIEGO (ARCHIVES OF POLISH FISHERIES) 4 95 ARGUMENTA OECONOMICA (AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU) 6 96 ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA (AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE) 4 97 ART INQUIRY. RECHERCHES SUR LES ARTS 4 98 ARTIUM QUAESTIONES 6 99 ARTROSKOPIA I CHIRURGIA STAWÓW (ARTHROSCOPY AND JOINT SURGERY) AS STOMATOLOGII ASIA & PACIFIC STUDIES ASK. SPOŁECZE STWO. BADANIA. METODY. CZASOPISMO METODOLOGICZNE ASYSTENTKA I HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA ATHENAEUM. POLITICAL SCIENCE AUTOBUSY TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI. SERIA B: BOTANIKA BADANIA NAD SCHIZOFRENI BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE BALNEOLOGIA POLSKA BANACH CENTER PUBLICATIONS BANK I KREDYT BARWNIKI, RODKI POMOCNICZE BEZPIECZE STWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA BIBLIOTEKA (UNIWERSYTET A. MICKIEWICZA W POZNANIU) 4 Strona 169 z 186

4 115 BIBLIOTEKA KRZYSZTOFORSKA BIBLIOTEKA TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ BIELSKO- YWIECKIE STUDIA TEOLOGICZNE BIOCIBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING BIOLOGICAL LETTERS BIOMETRICAL LETTERS BIOTECHNOLOGIA BIULETYN HISTORII WYCHOWANIA BIULETYN INFORMACYJNY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI RO LIN BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA J ZYKOZNAWCZEGO BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ BIULETYN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO BUDOWNICTWO GÓRNICZE I TUNELOWE BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE ŁÓD BULLETIN OF GEOGRAPHY. SOCIO-ECONOMIC SERIES BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: MATHEMATICS BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES: TECHNICAL SCIENCES CAMERA OBSCURA. HISTORIA, TEORIA I ESTETYKA FOTOGRAFII CARDIOVASCULAR FORUM CASE REPORTS & CLINICAL PRACTICE REVIEW CEMENT, WAPNO, BETON CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ENERGETIC MATERIALS CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY CHEMIK, NAUKA, TECHNIKA, RYNEK CHIRURGIA ENDOKRYNOLOGICZNA CHIRURGIA POLSKA CHŁODNICTWO CHŁODNICTWO & KLIMATYZACJA CHOROBY SERCA I NACZY CHOWANNA CHRZE CIJA STWO- WIAT-POLITYKA CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA CIVITAS. STUDIA Z FILOZOFII POLITYKI CLASSICA CRACOVIENSIA CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICAL LETTERS. FORMERLY ANNALES UNIWERSITATIS MEDICAE LODZIENSIS COLLECTANEA THEOLOGICA COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA COLLOQUIUM BIOMETRYCZNE COLLOQUIUM MATHEMATICUM COMMENTATIONES MATHEMATICAE COMMUNICATIONS IN BIOMETRY AND CROP SCIENCE 4 Strona 170 z 186

5 159 COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES CONVIVIUM. GERMANISTISCHES JAHRBUCH POLEN CRACOW INDOLOGICAL STUDIES CZASOPISMO GEOGRAFICZNE CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE CZASOPISMO STOMATOLOGICZNE CZASOPISMO TECHNICZNE - RODOWISKO CZŁOWIEK-NIEPEŁNOSPRAWNO -SPOŁECZE STWO CZYNNIKI RYZYKA DAGEROTYP DECYZJE DEMONSTRATIO MATHEMATICA DENDROBIOLOGY DENTAL AND MEDICAL PROBLEMS DENTAL FORUM SEMIANNUAL DERMATOLOGIA ESTETYCZNA DERMATOLOGIA KLINICZNA DERMATOLOGICA DIABETOLOGIA DO WIADCZALNA I KLINICZNA DIABETOLOGIA PRAKTYCZNA DIAGNOSTYKA DIAMETROS. INTERNETOWE CZASOPISMO FILOZOFICZNE DIDACTICS OF MATHEMATICS DIPTERON DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY DISSERATIONES MATHEMATICAE DROGOWNICTWO DYDAKTYKA LITERATURY. EDUKACJA WARTO CI. KOMUNIKACJA KULTUROWA DYDAKTYKA MATEMATYKI DZIECKO KRZYWDZONE. TEORIA, BADANIA, PRAKTYKA DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK PO WI CONY HISTORII XX W E DENTICO ECCLESIA. STUDIA Z DZIEJÓW WIELKOPOLSKI ECHA PRZESZŁO CI ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING (CHEMIA I IN YNIERIA EKOLOGICZNA) ECOLOGICAL QUESTIONS EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENED ERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY EDUKACJA FILOZOFICZNA EDUKACJA HUMANISTYCZNA EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH EDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE EKOLOGIA I TECHNIKA 4 Strona 171 z 186

6 204 EKONOMIA I RODOWISKO EKONOMIA. RYNEK, GOSPODARKA, SPOŁECZE STWO EKSPLOATACJA I NIEZAWODNO (MAINTENANCE AND RELIABILITY) ELASTOMERY ELECTRICAL ENGINEERING ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSTIES ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA E-MENTOR EMERGO. JOURNAL OF TRANSFORMING ECONOMIES AND SOCIETIES ENDOKRYNOLOGIA PEDIATRYCZNA ENDOKRYNOLOGIA POLSKA ENDOKRYNOLOGIA, OTYŁO I ZABURZENIA PRZEMIANY MATERII ENFOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA I CHOROBY PRZEMIANY MATERII WIEKU ROZWOJOWEGO ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY IN YNIERSKIE) EOS. COMMENTARII SOCIETATIS PHILOLOGAE POLONORUM ER(R)GO: TEORIA-LITERATURA-KULTURA ESTETYKA I KRYTYKA ETHNOLOGIA POLONA ETHOS ETNOGRAFIA POLSKA ETNOLINGWISTYKA. PROBLEMY J ZYKA I KULTURY ETYKA EURO CRIMINOLOGY EUROPA RODKOWO-WSCHODNIA EUROSURVEILLANCE EUROPEAN COMMUNICABLE DISEASE QUARTERLY EXPERIMENTAL & CLINICAL HEPATOLOGY FAMILY MEDICINE & PRIMARY CARE REVIEW FARBY I LAKIERY FARMACJA W PRAKTYCE FASCICULI ARCHAEOLOGIAE HISTORICAE FENOMENOLOGIA FILOLOGIA POLSKA FILOZOFIA NAUKI FIZJOTERAPIA FIZJOTERAPIA POLSKA FOLIA CARDIOLOGICA EXCERPTA FOLIA GEOGRAPHICA. SERIES: GEOGRAPHICA-PHISICA FOLIA HISTORIAE ARTIUM FOLIA HISTORICA CRACOVIENSIA FOLIA HORTICULTURAE FOLIA MORPHOLOGICA FOLIA OECONOMICA STETINENSIA FOLIA QUATERNARIA FOLIA SCANDINAVICA POSNANIENSIA 4 Strona 172 z 186

7 248 FOLIA TURISTICA FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: AGRICULTURA FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: OECONOMICA FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: SCIENTIA ALIMENTARIA FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: ZOOTECHNICA FORUM ARTIS RHETORICAE FORUM ORTODONTYCZNE (ORTHODONTIC FORUM) FORUM O WIATOWE FORUM TEOLOGICZNE FOUNDATIONS OF CONTROL AND MANAGEMENT SCIENCES FRAGMENTA AGRONOMICA FRAGMENTA FAUNISTICA GASTROENTOROLOGIA POLSKA GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA GAZETA CUKROWNICZA GEODESY, PHOTOGRAMMETRY AND MONITORING OF ENVIRONMENT GEODETA. MAGAZYN GEOINFORMACYJNY GEODEZJA GEODEZJA I KARTOGRAFIA (GEODESY AND CARTOGRAPHY) GEOINFORMATICA POLONICA GERIATRIA POLSKA GERONTOLOGIA POLSKA GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA GINEKOLOGIA PRAKTYCZNA GLOTTODIDACTICA GÓRNICTWO I GEOLOGIA GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA GOSPODARKA NARODOWA GOSPODARKA W PRAKTYCE I TEORII GOSPODARKA WODNA HANDEL WEWN TRZNY HEPATOLOGIA HERBA POLONICA. QUARTERLY JOURNAL EDITED BY THE RESEARCH INSTITUTE OF MEDICINAL PLANTS HERDITARY CANCER IN CLINICAL PRACTICE HOMO MEDITANS HORYZONTY WYCHOWANIA HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO HYDROACUSTIC. ANNUAL JOURNAL IKONOTHEKA IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS IMAGES. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN FILM, PERFORMING ARTS AND AUDIOVISUAL COMMUNICATION IMPLANTOPROTETYKA 4 Strona 173 z 186

8 290 INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INSTAL. TEORIA I PRAKTYKA W INSTALACJACH INTERNATIONAL AGROPHYSICS. A QUARTERLY JOURNAL ON PHYSICS IN ENVIRONMENTAL AND AGRICULTURAL SCIENCES INTERNATIONAL JOURNAL OF INVERTEBRATE TAXONOMY - GENUS INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING INTERNATIONAL STUDIES: INTERDISCIPLINARY, POLITICAL AND CULTURAL JOURNAL INVESTIGATIONES LINGUISTICAE IN YNIERIA BIOMATERIAŁÓW (ENGINEERING OF BIOMATERIALS) IN YNIERIA BIOMEDYCZNA IN YNIERIA MASZYN IN YNIERIA MATERIAŁOWA IN YNIERIA PRODUKCJI IN YNIERIA RODOWISKA J ZYK A KULTURA JOURNAL OF ACHIEVEMENTS IN MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT JOURNAL OF ELEMENTOLOGY JOURNAL OF HUMAN KINETICS JOURNAL OF KONBIN JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING JOURNAL OF PEDIATRICS AND NEONATOLOGY JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING JOURNAL OF TECHNICAL PHYSICS JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT JUS MATRIMONIALE KARBO KARDIOCHIRURGIA I TORAKOCHIRURGIA POLSKA KARDIOLOGIA POLSKA KARDIOPROFIL KOMPOZYTY KOMUNIKATY MAZURSKO-WARMI SKIE KONDYCJA GOSPODARSTW DOMOWYCH. BADANIA OKRESOWE KONIUNKTURA W BANKOWO CI KONIUNKTURA W BUDOWNICTWIE KONIUNKTURA W HANDLU KONIUNKTURA W PRZEMY LE KONIUNKTURA W ROLNICTWIE KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA KO CIÓŁ W POLSCE. DZIEJE I KULTURA 4 Strona 174 z 186

9 332 KRAKOWA KULON KULTURA FIZYCZNA. EDUKACJA, ZDROWIE, OLIMPIZM, SPORT KULTURA I EDUKACJA KULTURA I SPOŁECZE STWO KULTURA POPULARNA KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA KWARTALNIK FILOZOFICZNY KWARTALNIK HISTORII KULTURY MATERIALNEJ KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI KWARTALNIK HISTORYCZNY KWARTALNIK NAUK O PRZEDSI BIORSTWIE KWARTALNIK PEDAGOGICZNY KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO LEKARZ LE NE PRACE BADAWCZE LIMNOLOGICAL REVIEW LINGUA AC COMMUNITAS LINGUA POSNANIENSIS LINGUISTIC AND ORIENTAL STUDIES FROM POZNA LITERATURA LUDOWA LITURGIA SACRA. LITURGIA - MUSICA - ARS LOGFORUM LOGIC AND LOGICAL PHILOSOPHY LOGISTYKA LOGOS I ETHOS LUD. ORGAN POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO ORAZ KOMITETU NAUK ETNOLOGICZNYCH PAN MACHINE DYNAMICS PROBLEMS MANAGEMENT MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS MARKETING I RYNEK MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MASZYNY GÓRNICZE MATERIAŁY CERAMICZNE MATERIAŁY ELEKTRONICZNE MATERIAŁY I SPRAWOZDANIA RZESZOWSKIEGO O RODKA ARCHEOLOGICZNEGO MATHEMATICAL ECONOMICS MEDIAEVALIA PHILOSOPHICA POLONORUM MEDICINA SPORTIVA MEDICINA SPORTIVA PRACTICA MEDYCYNA DO WIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA MEDYCYNA NOWO YTNA. STUDIA NAD KULTUR MEDYCZN MEDYCYNA SPORTOWA MEDYCYNA RODOWISKOWA METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS MI DZY ORYGINAŁEM A PRZEKŁADEM 4 Strona 175 z 186

10 379 MIKOLOGIA LEKARSKA MINERALOGIA POLONICA MISCELLANEA GEOGRAPHICA MODELOWANIE IN YNIERSKIE MODUS. PRACE Z HISTORII SZTUKI MOLECULAR AND QUANTUM ACOUSTICS. ANNUAL JOURNAL MONITOR PRAWA CELNEGO I PODATKOWEGO MONITOR PRAWA PRACY MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA NADCI NIENIE T TNICZE NAFTA GAZ NAUKA (PAN) NAUKA I SZKOLNICTWO WY SZE NAWOZY I NAWO ENIE (FERTILIZERS AND FERTILIZATION) NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA NEUROPSYCHIATRIA I NEUROPSYCHOLOGIA NEW MEDICINE NIEPEŁNOSPRAWNO I REHABILITACJA NOTATKI ORNITOLOGICZNE NOTES KONSERWATORSKI NOWA KRYTYKA. CZASOPISMO FILOZOFICZNE NOWA MEDYCYNA NOWA PEDIATRIA NOWA STOMATOLOGIA NOWO CI WARZYWNICZE NOWY FILOMATA. CZASOPISMO PO WI CONE KULTURZE ANTYCZNEJ NUCLEAR MEDICINE REVIEW OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES OCHRONA POWIETRZA I PROBLEMY ODPADÓW OCHRONA PRZED KOROZJ OCHRONA RODOWISKA OCHRONA RODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE OLYMPUS ONKOLOGIA POLSKA ONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ ONOMASTICA OPAKOWANIE OPERE ET STUDIO PRO OECONOMIA OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE OPUSCULA MATHEMATICA ORGANIZACJA I KIEROWANIE ORGANON ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, REHABILITACJA OTORYNOLARYNGOLOGIA - PRZEGL D KLINICZNY PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ 4 Strona 176 z 186

11 427 PAMI TNIK LITERACKI PAMI TNIK PUŁAWSKI PAMI TNIK SŁOWIA SKI PA STWO I PRAWO PEDAGOGIKA PRACY PEDAGOGIKA SPOŁECZNA PEDIATRIA & MEDYCYNA RODZINNA PEREGRINUS CRACOVIENSIS PESTYCYDY (PESTICIDES) PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE PNEUMONOLOGIA I ALERGOLOGIA POLSKA PODSTAWY I METODY OCENY RODOWISKA PRACY POLICJA POLIMERY W MEDYCYNIE (POLYMERS IN MEDICINE) POLISH MARITIME RESEARCH POLISH ANGLOSAXON STUDIES POLISH HYPERBARIC RESEARCH POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY POLISH JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION SCIENCES. FORMERLY ACTA ALIMENTARIA POLONICA POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES POLISH JOURNAL OF PHILOSOPHY POLISH JOURNAL OF RADIOLOGY POLISH JOURNAL OF SOIL SCIENCE POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN POLITEJA (UNIWERSYTET JAGIELLO SKI) POLITYKA SPOŁECZNA POLITYKA ZDROWOTNA POLONIA SACRA POLONICA POLSKA MEDYCYNA PALIATYWNA POLSKI PRZEGL D CHIRURGICZNY (POLISH JOURNAL OF SURGERY) POLSKI PRZEGL D KARTOGRAFICZNY POLSKI PRZEGL D MEDYCYNY LOTNICZEJ POLSKI PRZEGL D NAUK O ZDROWIU POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE (POLISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY) POŁUDNIOWOSŁOWIA SKIE ZESZYTY NAUKOWE. J ZYK-LITERATURA- KULTURA PORADNIK J ZYKOWY PORADNIK STOMATOLOGICZNY PORÓWNANIA POST PY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII POST PY HIGIENY I MEDYCYNY DO WIADCZALNEJ POST PY NAUK MEDYCZNYCH POST PY PSYCHIATRII I NEUROLOGII 4 Strona 177 z 186

12 472 POST PY REHABILITACJI POST PY W CHIRURGII GŁOWY I SZYI (ADVANCES IN HEAD AND NECK SURGERY) POST PY W KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ POST PY W OCHRONIE RO LIN POZNA STUDIES IN CONTEMPORARY LINGUISTICS POZNA SKIE STUDIA TEOLOGICZNE POZNA SKIE STUDIA Z FILOZOFII HUMANISTYKI PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACA SOCJALNA PRACA, ZDROWIE, BEZPIECZE STWO PRACE FILOLOGICZNE PRACE GEOGRAFICZNE PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ PRACE I MATERIAŁY ZOOTECHNICZNE PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE PRACE INSTYTUTÓW I LABORATORIÓW BADAWCZYCH PRZEMYSŁU SPO YWCZEGO PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII PRACE INSTYTUTU PRAWA WŁASNO CI INTELEKTUALNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLO SKIEGO PRACE J ZYKOZNAWCZE UNIWERSYTETU WARMI SKO-MAZURSKIEGO PRACE KOMISJI HISTORII BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PRACE KOMISJI NAUK ROLNICZYCH I BIOLOGICZNYCH. SERIA B PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU PRACE NAUKOWE GIG. GÓRNICTWO I RODOWISKO PRACE NAUKOWE GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA PRACE NAUKOWE INSTYTUTU TECHNICZNNEGO WOJSK LOTNICZYCH PRACE POLONISTYCZNE PRACE PRZEMYSŁOWEGO INSTYTUTU TELEKOMUNIKACJI PRAKSEOLOGIA PRAKTYKA I TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ PRAWO ASEKURACYJNE PRAWO BANKOWE PRAWO KANONICZNE PRAWO MORSKIE PRINCIPIA. PISMA KONCEPCYJNE Z FILOZOFII I SOCJOLOGII TEORETYCZNEJ PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTIC PROBLEMY EKSPLOATACJI PROBLEMY HIGIENY I EPIDEMIOLOGII PROBLEMY IN YNIERII ROLNICZEJ PROBLEMY LEKARSKIE PROBLEMY PIEL GNIARSTWA PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ. STUDIA I DYSKUSJE 6 Strona 178 z 186

13 513 PROBLEMY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE PROBLEMY TERAPII MONITOROWANEJ PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA ZIEM GÓRSKICH PROBLEMY ZARZ DZANIA PROKTOLOGIA PROTETYKA STOMATOLOGICZNA PRZEGL D ARCHEOLOGICZNY PRZEGL D BIBLIOTECZNY PRZEGL D ELEKTROTECHNICZNY PRZEGL D EPIDEMIOLOGICZNY PRZEGL D EUROPEJSKI PRZEGL D FILOZOFICZNO-LITERACKI PRZEGL D FILOZOFICZNY. NOWA SERIA PRZEGL D GASTROENTEROLOGICZNY PRZEGL D GEOLOGICZNY PRZEGL D GINEKOLOGICZNO-POŁO NICZY PRZEGL D HISTORYCZNY PRZEGL D HOMILETYCZNY PRZEGL D HUMANISTYCZNY PRZEGL D KOMUNIKACYJNY PRZEGL D MECHANICZNY PRZEGL D MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO PRZEGL D MENOPAUZALNY PRZEGL D NAUKOWY KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIWGO (SCIENTIFIC REVIEW OF PHYSICAL CULTURE OF UNIVERSITY OF RZESZOW) PRZEGL D NAUKOWY. IN YNIERIA I KSZTAŁTOWANIE RODOWISKA PRZEGL D ODLEWNICTWA PRZEGL D ORGANIZACJI PRZEGL D PAPIERNICZY PRZEGL D PEDIATRYCZNY PRZEGL D POLICYJNY PRZEGL D PSYCHOLOGICZNY PRZEGL D SEJMOWY PRZEGL D SEKSUOLOGICZNY PRZEGL D SOCJOLOGICZNY PRZEGL D SOCJOLOGII JAKO CIOWEJ PRZEGL D STATYSTYCZNY PRZEGL D TELEKOMUNIKACYJNY I WIADOMO CI TELEKOMUNIKACYJNE PRZEGL D TOMISTYCZNY PRZEGL D USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO PRZEGL D WI ZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGL D WŁÓKIENNICZY. WŁÓKNO-ODZIE -SKÓRA PRZEGL D ZOOLOGICZNY PRZEKŁADANIEC PRZEMYSŁ SPO YWCZY PRZESTRZENIE TEORII 4 Strona 179 z 186

14 558 PRZETWÓRSTWO TWORZYW PRZEWODNIK LEKARZA PRZYRODA SUDETÓW PRZYSZŁO : WIAT-EUROPA-POLSKA PSYCHIATRIA PSYCHIATRIA W PRAKTYCE OGÓLNOLEKARSKIEJ PSYCHOGERIATRIA POLSKA PSYCHOLOGIA JAKO CI YCIA PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA PSYCHOLOGIA, ETOLOGIA, GENETYKA PSYCHOLOGY OF LANGUAGE AND COMMUNICATION PSYCHOONKOLOGIA PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF GEOPHYSICS (POLISH ACADEMY OF SCIENCES) QUALITATIVE SOCIOLOGY REVIEW QUESTIONES MEDII AEVI NOVAE RECEPCJA, TRANSFER, PRZEKŁAD REPORTS ON GEODESY REPORTS ON MATHEMATICAL LOGIC REPRODUCTIVE BIOLOGY RESEARCH IN LANGUAGE RESEARCH YEARBOOK. STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT REUMATOLOGIA ROCZNIK - OCHRONA RODOWISKA ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ ROCZNIK ŁUBOWICKI ROCZNIK MAZOWIECKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ROCZNIK NAUKOWY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE (ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ) ROCZNIK NAUKOWY IDÕ - RUCH DLA KULTURY ROCZNIK PEDAGOGICZNY ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA HERALDYCZNEGO ROCZNIK POLSKO-NIEMIECKI ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ ROCZNIKI AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU. OGRODNICTWO ROCZNIKI AKADEMII ROLNICZEJ W POZNANIU. ROLNICTWO ROCZNIKI BIBLIOTECZNE ROCZNIKI BIESZCZADZKIE ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ROCZNIKI FILOZOFICZNE ROCZNIKI GEOMATYKI ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE (SOIL SCIENCE ANNUAL) ROCZNIKI HISTORYCZNE ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH (SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA) 6 Strona 180 z 186

15 601 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH. SERIA G: EKONOMIKA ROLNICTWA ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI): SOCJOLOGIA-KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA-POLITOLOGIA ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU ROCZNIKI NAUKOWE WY SZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W SUPRA LU ROCZNIKI NAUKOWE ZOOTECHNIKI ROCZNIKI PA STWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE ROCZNIKI TEOLOGICZNE ROMANICA CRACOVIENSIA ROZPRAWY KOMISJI J ZYKOWEJ (ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE) ROZPRAWY KOMISJI J ZYKOWEJ (WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE) RUCH BIBLIJNY I LITURGICZNY RUCH FILOZOFICZNY RUCH LITERACKI RUCH PEDAGOGICZNY RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY SCIENTIFIC RESEARCH OF THE INSTITUTE OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE SEKSUOLOGIA POLSKA SEN SILNIKI SPALINOWE (COMBUSTION ENGINES) L SKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE SLAVIA ANTIQUA SLAVIA MERIDIONALIS SLAVIA OCCIDENTALIS SLAVIA ORIENTALIS SOFIA. PISMO FILOZOFÓW KRAJÓW SŁOWIA SKICH SPORTY WODNE I RATOWNICTWO SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE SPRAWY NARODOWO CIOWE. SERIA NOWA STANDARDY MEDYCZNE STOMATOLOGIA WSPÓŁCZESNA STOSUNKI MI DZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI) STUDIA ANGLICA POSNANIENSIA: AN INTERNATIONAL REVIEW OF ENGLISH STUDIES STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE STUDIA BOBOLANUM STUDIA CLASSICA ET NEOLATINA STUDIA EKONOMICZNE STUDIA ETYMOLOGICA CRACOVIENSIA 4 Strona 181 z 186

16 640 STUDIA EUROPEJSKIE STUDIA FILMOZNAWCZE STUDIA GDA SKIE. WIZJE I RZECZYWISTO STUDIA GEOMORPHOLOGICA CARPATHO-BALCANICA STUDIA GERMANICA GEDANENSIA STUDIA GERMANICA POSNANIENSIA STUDIA HISTORYCZNE STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZ DZANIA WIEDZ STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZ DZANIA I FINANSÓW (SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA) STUDIA IBERYSTYCZNE STUDIA INFORMATICA. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE (AKADEMIA PODLASKA) STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA STUDIA JUDAICA STUDIA KOGNITYWNE STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN STUDIA KOSZALI SKO-KOŁOBRZESKIE STUDIA LINGUISTICA (UNIWERSYTET WROCŁAWSKI) STUDIA LINGUISTICA UNIVERSITATIS IAGELLONICAE CRACOVIENSIS STUDIA LOVICIENSIA STUDIA MEDIOZNAWCZE STUDIA NAD RODZIN STUDIA NIEMCOZNAWCZE STUDIA OBSZARÓW WIEJSKICH STUDIA OECUMENICA STUDIA PARADYSKIE STUDIA PASTORALNE STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE STUDIA PHONETICA POSNANIENSIA STUDIA POLITOLOGICZNE STUDIA POLITYCZNE STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE STUDIA PSYCHOLOGICZNE STUDIA REGIONALIA STUDIA REGIONALNE I LOKALNE STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA STUDIA SEMIOTYCZNE STUDIA L SKIE STUDIA SOCJOLOGICZNE STUDIA TEOLOGICZNE, BIAŁYSTOK - DROHICZYN - ŁOM A STUDIA TEOLOGICZNO-HISTORYCZNE L SKA OPOLSKIEGO STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA 4 Strona 182 z 186

17 683 STUDIA Z AUTOMATYKI I INFORMATYKI STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIA SKIEJ STUDIA Z KOGNITYWISTYKI I FILOZOFII UMYSŁU STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ STUDIA RÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC STUDIES IN PHYSICAL CULTURE & TOURISM STUDIES IN POLISH LINGUISTICS SUICYDOLOGIA WIAT I SŁOWO WIAT IDEI I POLITYKI SYLWAN SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM GRAECAE ET LATINAE SYNERGIES POLOGNE SZKŁO I CERAMIKA SZKOŁA SPECJALNA SZTUKA I FILOZOFIA TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE TECHNICAL SCIENCES TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN TEKA KOMISJI HISTORYCZNEJ PAN TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN TEKA KOMISJI OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO PAN TEKA KOMISJI POLITOLOGII I STOSUNKÓW MI DZYNARODOWYCH PAN TELEDETEKCJA RODOWISKA TELEKOMUNIKACJA CYFROWA. TECHNOLOGIE I USŁUGI TELEKOMUNIKACJA I TECHNIKI INFORMACYJNE TEOLOGIA I MORALNO TEOLOGIA POLITYCZNA TEOLOGIA PRAKTYCZNA TERAPIA TERAPIA I LEKI TERA NIEJSZO, CZŁOWIEK, EDUKACJA TERMINUS THE NEW EDUCATIONAL REVIEW THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY. PHYTOPATOLOGIA POLONICA THE POZNA UNIVERSITY OF ECONOMICS REVIEW THE RING. RINGING MIGRATION MONITORING TRANSACTION OF THE INSTITUTE OF FLUID FLOW MACHINERY TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 4 Strona 183 z 186

18 726 TRANSPORT SAMOCHODOWY TRIBOLOGIA. TEORIA I PRAKTYKA TURYSTYKA I REKREACJA TURYZM UDAR MÓZGU - PROBLEMY INTERDYSCYPLINARNE (INTERDYSCYPLINARY PROBLEMS OF STROKE) UROLOGIA POLSKA VEGETABLE CROPS RESEARCH BULLETIN VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS VOLUMINA JURASSICA WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE WERKWINKEL. A JOURNAL OF LOW COUNTRIES AND SOUTH AFRICAN STUDIES WIADOMO CI CHEMICZNE WIADOMO CI ELEKTROTECHNICZNE WIADOMO CI ENTOMOLOGICZNE WIADOMO CI GÓRNICZE WIADOMO CI MELIORACYJNE I Ł KARSKIE WIADOMO CI PARAZYTOLOGICZNE WIADOMO CI STATYSTYCZNE WIADOMO CI UBEZPIECZENIOWE WIADOMO CI ZOOTECHNICZNE WIDEOCHIRURGIA I INNE TECHNIKI MAŁOINWAZYJNE WIEK O WIECENIA WIE I ROLNICTWO WODA, RODOWISKO, OBSZARY WIEJSKIE WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA WSPÓŁCZESNE ZARZ DZANIE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT (PHYSICAL EDUCATION AND SPORT) ZAGADNIENIA DORADZTWA ROLNICZEGO ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH ZAGŁADA YDÓW. STUDIA I MATERIAŁY ZAPISKI HISTORYCZNE PO WI CONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZESZYTY METODYCZNO-NAUKOWE ZESZYTY NAUKOWE - BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI L SKIEJ. SERIA: GÓRNICTWO 2 Strona 184 z 186

19 ZESZYTY NAUKOWE - PRACE Z RÓ NYCH DYSCYPLIN (AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE) 6 ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDA SKIEJ 4 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH. STUDIA EKONOMICZNE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. BUDOWNICTWO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZ DZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNA SKIEJ. HUMANISTYKA I NAUKI SPOŁECZNE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNA SKIEJ. ORGANIZACJA I ZARZ DZANIE ZESZYTY NAUKOWE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA IN YNIERII EKOLOGICZNEJ Z SIEDZIB W RZESZOWIE I POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO ODDZIAŁ W RZESZOWIE ZESZYTY NAUKOWE S DOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI YWNO CIOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO. STUDIA INFORMATICA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY. SERIA: ZOOTECHNIKA ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU ZESZYTY NAUKOWO-ARTYSTYCZNE AKADEMII SZTUK PI KNYCH WE WROCŁAWIU. DYSKURS ZESZYTY PRASOZNAWCZE ZESZYTY PRAWNICZE ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWO CI ZIEMNIAK POLSKI ZOOLOGICA POLONIAE. ARCHIVUM SOCIETATIS ZOOLOGORUM POLONIAE YWIENIE CZŁOWIEKA I METABOLIZM YWNO, NAUKA, TECHNOLOGIA, JAKO CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSK ) NIEPOSIADAJ CE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS WYDAWANE W J ZYKU ANGIELSKIM 2 Strona 185 z 186

20 793 CZASOPISMO ZAGRANICZNE (ADRES REDAKCJI POZA POLSK ) NIEPOSIADAJ CE IF (IMPACT FACTOR) OPUBLIKOWANEGO PRZEZ JOURNAL CITATION REPORTS WYDAWANE W INNYM J ZYKU NI ANGIELSKI 1 Strona 186 z 186

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

2 "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" 2080-4938 5. 4 "Zarządzanie Jakością" 1734-3534 4

2 Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy 2080-4938 5. 4 Zarządzanie Jakością 1734-3534 4 Strona 1 z 49 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8

Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN. 1 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782 2. 2 Accounting Research Journal 1030-9616 8 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH Lp. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH

SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH SKRÓTY TYTUŁÓW CZASOPISM POLSKICH Acta Angiologica - Acta Angiol Acta Balneologica Acta Balneol Acta Biochimica Polonica - Acta Bioch Pol Acta Bioengineering and Biomechanics - Acta Bioeng Biomech Acta

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH

ZBIORCZA LISTA CZASOPISM I WYDAWNICTW KONFERENCYJNYCH LP NAZWA CZASOPISMA ZESPÓŁ PUNKTY 1. AAAI T11 3 2. AAAI PRESS T11 6 3. AAC T11 3 4. AAPG BULL P04 21 5. ABDOM IMAGING P04 11 6. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS (FLORYDA) P03 3 7. ACAD RADIOL P04 11 8. ACADEMIC

Bardziej szczegółowo

Rekordy bibliograficzne

Rekordy bibliograficzne 14/09/2012 catalog-records-columnar-07 Rekordy bibliograficzne Tytuł 245 Tytuł 246 Rok wyd. Pole SYG Nr syst. 2 + 3 D :grafika plus produkt : ogólnopolski kwartalnik projektowy=polish Design Quarterly.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE

WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ NAUKOWĄ B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE . WYKAZ WYBRANYCH CZASOPISM WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW ZA UMIESZCZONĄ W NICH PUBLIKACJĘ LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ B. POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE 1 ACCOUNTING HISTORY ACTA ENERGETICA

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 2 Poznañ 2013 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Gazety. Czasopisma. str. 1. Wykaz gazet i czasopism: 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna. Express Ilustrowany

Gazety. Czasopisma. str. 1. Wykaz gazet i czasopism: 2015 r. Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna. Express Ilustrowany Gazety Dziennik Gazeta Prawna (Pakiet Premium) Dziennik Trybuna Express Ilustrowany Fakt (mut. dla Łodzi) Gazeta Polska Codziennie Gazeta Wyborcza (mut. dla Łodzi) Nasz Dziennik Parkiet Polska Dziennik

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN umieszczone s na kocu poniszej treci)

Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN umieszczone s na kocu poniszej treci) Lista czasopism Zespołu T12 (korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN umieszczone s na kocu poniszej treci) 1a. Czasopisma z listy filadelfijskiej: (12 punktów) 1c.1 Publikacje

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 3 lipiec-wrzesień 2013 poz. 482-703 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r. KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 kwietnia 2014 r. o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2010 ZESZYT 3 Poznañ 2011 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014 1 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU 1993 2013 Nowy Sącz 2014 2 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Prenumerata. katalog 2013

Prenumerata. katalog 2013 Prenumerata katalog 2013 VaT 2013 ponad 200 zmian Dodatkowo otrzymasz Za DaRmO wersję internetową,książki, dodatki Profesjonalne interpretacje, artykuły, porady, orzeczenia i aktywne druki w wielkim pakiecie:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zaufało nam już ponad 12 000 największych firm i instytucji w kraju. Zapraszamy do współpracy.

Szanowni Państwo! Zaufało nam już ponad 12 000 największych firm i instytucji w kraju. Zapraszamy do współpracy. Terminowa niezawodna dostawa Szanowni Państwo! prasy Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu najlepszą spośród istniejących na rynku ofertę prenumeraty czasopism. Posiadamy ponad 4000 tytułów prasy polskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r. Załącznik do obwieszczenia nr 3 Rektora UW z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 4 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na rok 2015 opracowana i ogłoszona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Ośrodek Szkoleniowo -Integracyjny Kolportera. nasze atuty. wspaniała okolica. dogodna lokalizacja. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim

Zapraszamy. Ośrodek Szkoleniowo -Integracyjny Kolportera. nasze atuty. wspaniała okolica. dogodna lokalizacja. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim Ośrodek Szkoleniowo -Integracyjny Kolportera w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim Ośrodek Szkoleniowo-Integracyjny Kolportera w Smardzewicach k/tomaszowa Mazowieckiego, nad Zalewem Sulejowskim to idealne

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami

Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r., poz.1268) - ISCO 08 - z wyróżnionymi zmianami Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań KZiS 2010 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii

Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii Piśmiennictwo prawnicze - źródła tez, glos, bibliografii Admin. - Administracja ADR - Arbitraż i Mediacja Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów CASUS - CASUS CML Rev. - Common Market Law

Bardziej szczegółowo