CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚRODZIE WLKP. ZESTAW TEMATÓW DO EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO [Technikum] MATURA 2015 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚRODZIE WLKP. ZESTAW TEMATÓW DO EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO [Technikum] MATURA 2015 ROKU"

Transkrypt

1 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚRODZIE WLKP. ZESTAW TEMATÓW DO EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO [Technikum] MATURA 2015 ROKU 1. Zanim wybierzesz temat dla siebie, przeczytaj kilka dobrych rad: Uważnie czytaj tematy prezentacji wszystkie wymagają analizy utworów, a nie ich streszczenia. Wszystkie zawierają konkretne polecenia, np. porównanie, zbadanie czegoś, omówienie, wskazanie funkcji, przedstawienie. 2. Twoja prezentacja (i bibliografia) może być oceniona pozytywnie tylko wtedy, jeśli będziesz się w niej odwoływać do profesjonalnych opracowań utworów, np. artykuły naukowe, wstępy do utworów, posłowia. 3. Dodatkowe materiały (np. reprodukcje, muzyka, rekwizyty, fragmenty filmów) muszą być funkcjonalnie wykorzystane w trakcie prezentacji, a nie stanowić jej ozdobnika. Np. tematy literackie często w ogóle nie wymagają dodatkowych materiałów (oprócz kartki z cytatami). 4. Określenie teksty kultury w tematach oznacza, że w prezentacji możesz powoływać się nie tylko na utwory literackie i inne dzieła sztuki, ale także na wytwory kultury masowej i inne, np. na reklamy, graffiti, teksty piosenek, przemówienia itd. 5. Jeśli masz wątpliwości konsultuj się ze swoim polonistą. 6. Im szybciej wybierzesz temat i zaczniesz nad nim pracować, tym większe masz szanse na satysfakcjonujący wynik egzaminu. 1

2 Literatura 1. Sens buntu przeciwko zastanemu porządkowi świata. Porównaj kreacje literackich buntowników, analizując odpowiednio wybrane utwory. 2. Elementy świata przedstawionego w literaturze fantasy (lub science fiction). Porównaj wybrane realizacje gatunku. 3. Obecność motywu samotności w literaturze. Omów, analizując celowo wybrane teksty kultury. 4. Poezja pokolenia apokalipsy spełnionej. Przeprowadź analizę porównawczą celowo wybranych utworów K. K. Baczyńskiego i T. Gajcego. 5. Literackie portrety matki. Omów, analizując celowo dobrane utwory literackie z różnych epok. 6. Biografia artysty jako inspiracja. Przedstaw sposoby kreowania bohaterów, analizując celowo dobrane dzieła literackie. 7. Obraz człowieka zlagrowanego. Omów, analizując celowo dobrane utwory literackie i inne teksty źródłowe. 8. Samotność bohatera romantycznego i współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj wybranych bohaterów literackich. 9. Wizja człowieka i Boga w twórczości średniowiecza, renesansu i baroku. Przedstaw, analizując wybrane utwory. 10. Walka dobra ze złem jako temat wybranych utworów literackich. Omów rolę tego motywu w twórczości literackiej, analizując celowo dobrane utwory. 11. Analizując wybrane utwory literatury wojny i okupacji, przedstaw, jaki wpływ wywarła wojna na psychikę bohatera. 12. Różne sposoby funkcjonowania motywu zbrodni i kary w literaturze. Omów, analizując wybrane dzieła literackie. 13. Obrazy miejsc sakralnych w literaturze pozytywizmu. Przedstaw je i określ ich funkcje w budowaniu przesłania dzieła literackiego, analizując dzieła polskich pisarzy. 14. Wizje, sny i zjawy. Określ ich funkcje w literaturze, analizując celowo wybrane dzieła literackie różnych epok. 15. Baśń, bajka, powieść fantastyczna. Omów relacje między gatunkami, analizując wybrane utwory. 16. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Omów je i określ ich konsekwencje dla życia bohaterów, analizując teksty literackie różnych epok. 17. Rubasznie i subtelnie o miłości zmysłowej. Porównaj różne sposoby traktowania tematyki erotycznej, analizując twórczość wybranych pisarzy różnych epok. 18. Dwie epoki dwie drogi do odzyskania wolności. Porównaj walkę o wolną ojczyznę romantyków i pozytywistów, analizując wybrane utwory. 19. Wizerunek władcy i sposoby sprawowania władzy. Omów, analizując celowo dobrane utwory różnych epok. 20. Różne obrazy natury w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby kreowania obrazów przyrody i ich funkcje, analizując wybrane utwory. 21. Różne ujęcia motywu mogiły w literaturze polskiej. Porównaj, analizując wybrane teksty literackie. 2

3 3 22. Miłość niejedno ma imię. Analizując teksty, omów funkcje motywu miłości w literaturze wybranych epok. 23. Analizując wybrane mity, porównaj opisy stworzenia świata i człowieka. 24. Analizując celowo dobrane dzieła literatury staropolskiej, przedstaw motyw przemijania. 25. Odmienność, obcość, alienacja bohaterów literackich. Przedstaw sposoby kreowania postaci na podstawie kilku celowo wybranych tekstów. 26. Motyw apokalipsy w literaturze polskiej i obcej. Omów, analizując celowo dobrane utwory literackie. 27. Duchy, zjawy, czarownice. Omów funkcjonowanie tych motywów, analizując wybrane dzieła literackie. 28. Bohater podróżnik. Przedstaw sposoby kreowania takich bohaterów, analizując celowo dobrane utwory literackie różnych epok. 29. Obrazy rodziny w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania, analizując przykładowe teksty z różnych epok. 30. To się czyta dzisiaj modni pisarze, modne książki. Omów przyczyny popularności niektórych autorów i książek, analizując celowo dobrane utwory spoza kanonu lektur. 31. Życie jako teatr. Omów problem, analizując celowo dobrane dzieła literackie przedstawiające różne ujęcia tego motywu. 32. Człowiek wobec wyboru pomiędzy dobrem i złem. Omów problem, analizując celowo dobrane dzieła literackie. 33. Człowiek stworzony jest do buntu. Przedstaw sposoby kreowania bohaterów, analizując celowo dobrane dzieła literackie. 34. Zbrodnia i zbrodniarze w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane utwory literackie. 35. Pamiętnik, dziennik, reportaż paradokumentalne gatunki. Przedstaw, analizując stosowne utwory z literatury polskiej. 36. Człowiek w totalitarnym państwie. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane dzieła z literatury polskiej i obcej. 37. Bard, wieszcz, poeta. Omów ten rodzaj bohatera, analizując celowo dobrane teksty różnych epok literackich. 38. Fenomen twórczości R. R. Tolkiena i A. Sapkowskiego w kontekście współczesnej literatury popularnej. Omów przyczyny popularności literatury fantastycznej, analizując celowo dobrane utwory. 39. Romantyczne fascynacje Orientem. Omów problem, analizując wybrane utwory literackie. 40. Dwór ziemiański jego wygląd i znaczenie. Omów problem, analizując celowo dobrane utwory literatury polskiej. 41. Przedstaw sposoby kreowania dziecka jako bohatera literackiego, analizując celowo dobrane dzieła literackie. 42. Metamorfoza bohatera literackiego. Omów, analizując celowo dobrane utwory literackie z różnych epok. 43. Jaką rolę w utworach literackich pełnią motywy autobiograficzne? Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty. 44. Kostium, przebranie, maska jak funkcjonują w utworach literackich? Omów zagadnienie, analizując stosowne dzieła. 45. Omów rolę opisów przyrody w poezji, analizując wybrane wiersze różnych epok.

4 4 46. Apoteoza życia i zwątpienie w jego sens. Porównaj różne postawy bohaterów literackich, analizując wybrane teksty. 47. Porównaj różne ujęcia i funkcje motywu pożegnania, analizując wybrane utwory literackie. 48. Krajobraz jako motyw literacki. Porównaj różne jego ujęcia, analizując wybrane utwory. 49. Porównaj różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych (gatunki, narracja, język), analizując wybrane utwory prozatorskie. 50. Porównaj różne realizacje motywu labiryntu, analizując wybrane utwory literackie. 51. Mitotwórcza funkcja literatury. Przedstaw zjawisko, analizując wybrane utwory. 52. Na podstawie analizy manifestów i utworów programowych omów wybrane spory ideowe i artystyczne w polskim życiu literackim. 53. Literackie poszukiwania prawdy o człowieku i sensie egzystencji. Na podstawie analizy wybranych utworów omów różne aspekty tego zagadnienia. 54. Etos rycerski w starożytności, średniowieczu i późniejszych epokach. Porównaj kreacje bohaterów literackich, analizując wybrane utwory. 55. Literackie kreacje utopii i/lub antyutopii. Porównaj różne ujęcia tego motywu, analizując wybrane utwory. 56. Polskie góry w literaturze. Porównaj różne ujęcia tego motywu, analizując wybrane utwory. 57. Porównaj różne realizacje motywu śmierci, analizując wybrane utwory literackie. 58. Omów formy i rolę komizmu w wybranych utworach literackich różnych epok, analizując stosowne teksty. 59. Porównaj różne realizacje motywu kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej, analizując wybrane utwory. 60. Obraz emigranta w literaturze polskiej. Porównaj kreacje bohaterów literackich, analizując wybrane utwory. 61. Czemu służą opisy rzeczy (przedmiotów) w literaturze XIX i/lub XX wieku? Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty. 62. Polaków portret własny w krzywym zwierciadle groteski, ironii, satyry. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie. 63. Jak literatura XX wieku wyraża tragizm człowieka swojego czasu? Przedstaw problem, analizując wybrane utwory. 64. Świat jako teatr. Porównaj różne sposoby wykorzystania tego toposu, analizując wybrane utwory literackie. 65. Obrazy polowań i obyczajów łowieckich w literaturze polskiej. Porównaj funkcje tego motywu, analizując wybrane utwory. 66. Obrazy domu i rodziny w literaturze. Porównaj różne ujęcia tego motywu, analizując wybrane teksty. 67. Motywy mitologiczne w literaturze. Omów ich różnorodne funkcje, analizując wybrane utwory. 68. Historia jako temat i jako pretekst w polskiej literaturze XIX i/lub XX wieku. Porównaj różne sposoby odwołań do historii, analizując wybrane utwory. 69. Humor w literaturze. Porównaj różne typy humoru, analizując wybrane utwory. 70. Radość i uroda życia w wybranych utworach literackich. Omów problem, analizując wybrane teksty. 71. Portrety matek w literaturze. Porównaj różne ujęcia tego motywu, analizując wybrane teksty.

5 5 72. Motywy biblijne w literaturze. Omów ich różne funkcje, analizując wybrane utwory. 73. Mroczna strona natury ludzkiej. Przedstaw niepokojące aspekty psychiki wybranych bohaterów literackich, analizując stosowne utwory. 74. Druga wojna światowa tematem literatury. Przedstaw różne sposoby ukazania kataklizmu wojny, analizując wybrane utwory. 75. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby przedstawienia i funkcje motywu, analizując wybrane utwory. 76. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Omów sposoby przedstawienia takich bohaterów, analizując wybrane utwory różnych epok. 77. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory z różnych epok. 78. Kobieta w literaturze fantasy. Porównaj różne kreacje bohaterek, analizując wybrane utwory tego gatunku. 79. Motyw kobiety jako źródła nieszczęścia. Porównaj kreacje bohaterek literackich, analizując wybrane utwory. 80. Wieś w literaturze. Porównaj obrazy wsi, analizując wybrane utwory z różnych epok. 81. Miłość romantyczna w literaturze epoki i dziełach literackich epok późniejszych. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory. 82. Postawa życiowa świętego Franciszka z Asyżu i jej recepcja w literaturze polskiej. Dokonaj analizy porównawczej dowolnie wybranych utworów. 83. Miasto i jego przestrzeń. Porównaj sposoby ukazania miasta w literaturze, analizując wybrane utwory. 84. Porównaj literackie portrety narkomana. W tym celu dokonaj analizy wybranych utworów. 85. Obłąkani i szaleni w dramatach Williama Szekspira i utworach romantycznych. Przedstaw różne kreacje bohaterów, analizując wybrane teksty literackie. 86. Problematyka Holocaustu i antysemityzmu w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty. 87. Relacje polsko-żydowskie w literaturze współczesnej. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory. 88. Mechanizmy władzy. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok. 89. List jako forma ekspresji literackiej. Porównaj najbardziej interesujące Twoim zdaniem przykłady sztuki epistolarnej w literaturze, analizując listy bohaterów literackich oraz utwory, które ich autorzy ujęli w formę listu. 90. Teksty piosenek raperskich. Porównaj ich treść, przesłanie i środki wyrazu, analizując teksty różnych autorów. 91. Miłość, cierpienie, śmierć w historii sławnych par kochanków. Przedstaw ten motyw, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok. 92. Śmierć i cierpienie jako motyw stale występujący w literaturze. Przedstaw różnorodność realizacji tego motywu, analizując wybrane utwory.

6 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Deformacja świata i jej funkcje w dziełach literackich i innych tekstach kultury. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory. 2. Sztuki plastyczne jako źródło inspiracji dla pisarzy. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory. 3. Motyw ikaryjski w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł. 4. Realizm w powieści i malarstwie XIX wieku. Porównaj, analizując celowo wybrane dzieła. 5. Kobieta końca wieku w literaturze i malarstwie epoki modernizmu. Porównaj różnorodne kreacje, analizując stosowne dzieła. 6. Dworki szlacheckie w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów kultury. 7. Światy baśniowe w literaturze i innych tekstach kultury. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł i określ funkcje fantastyki w sztuce. 8. Wieś w literaturze i malarstwie XIX wieku. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł. 9. Impresjonizm w malarstwie, literaturze i muzyce. Przedstaw wpływ tego kierunku na różne dziedziny twórczości, analizując wybrane dzieła. 10. Motyw rewolucji w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury. 11. Rola inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i grach komputerowych. Omów problem, analizując wybrane teksty kultury. 12. Problem filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację. 13. Obrazy ojczyzny w literaturze i malarstwie. Omów, analizując wybrane przykłady z literatury i kultury polskich pisarzy i artystów. 14. Topos ogrodu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystania, analizując celowo dobrane dzieła literackie i malarskie. 15. Różne sposoby ukazywania apokalipsy w literaturze i malarstwie. Zanalizuj celowo wybrane dzieła. 16. Motyw vanitas w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane teksty kultury. 17. Swoi czy obcy? Omów literackie i malarskie wizerunki Żydów, analizując wybrane dzieła polskiej literatury i sztuki XIX i XX w. 18. Malarstwo symbolistyczne i impresjonistyczne inspiracją dla literatury młodopolskiej. Omów, analizując celowo dobrane dzieła. 19. Sposoby istnienia utworu muzycznego w dziele literackim. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane utwory. 20. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, filmowe, teatralne). 21. Ikonograficzne i literackie wyobrażenie śmierci. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury. 22. Średniowieczne malarstwo i architektura inspiracją dla artystów doby baroku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł. 6

7 7 23. Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do dzieł z dwóch wybranych epok. 24. Obrazy śmierci w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z epoki średniowiecza i baroku. 25. Ars moriendi i danse macabre. Omów funkcjonowanie tych motywów w literaturze i malarstwie średniowiecza, analizując wybrane przykłady. 26. Obrazy zrywów narodowych w literaturze i innych dziedzinach sztuki polskiej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł. 27. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze i filmie XX w. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich i filmów. 28. Motyw wędrówki bohatera w literaturze i filmie. Omów, analizując celowo dobrane dzieła. 29. Porównaj sposoby charakteryzowania określonej warstwy społecznej w wybranych utworach literackich dwudziestolecia międzywojennego i ich ekranizacjach. 30. Portret szlachcica Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj wizerunki, analizując celowo dobrane teksty kultury. 31. Wpływ malarstwa na literaturę. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie. 32. Literackie i malarskie portrety władców. Omów zagadnienie, analizując teksty kultury wybranej epoki. 33. Bohater romantyczny jako inspiracja dla twórców filmowych. Omów zjawisko, analizując wybrane utwory literackie i filmy. 34. Motyw sądu ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane dzieła. 35. Obraz zagłady w dziełach literackich i innych dziedzinach sztuki. Zanalizuj celowo wybrane dzieła. 36. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, porównaj różne sposoby przedstawiania lęku w dziele sztuki. 37. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i plastycznych Młodej Polski. 38. Dzieło literackie jako źródło inspiracji dla filmu. Omów zagadnienie, analizując celowo wybraną adaptację powieści pozytywistycznej. 39. Symbolika sztuki średniowiecznej. Omów charakterystyczne dla niej symbole, analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne. 40. Brzydota jako kategoria estetyczna w sztuce barokowej. Omów jej istotę i funkcje, analizując wybrane utwory literackie i dzieła plastyczne. 41. Erotyczne obsesje i fascynacje w literaturze i sztuce. Zanalizuj celowo wybrane dzieła. 42. Motywy biblijne w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do tekstów kultury trzech wybranych przez siebie epok. 43. Filmy Jerzego Hoffmana jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Zanalizuj wybrane przykłady. 44. Symboliczne znaczenie barw w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury. 45. Omów różne sposoby funkcjonowania motywu ikaryjskiego w literaturze i malarstwie. Zanalizuj wybrane przykłady. 46. Bohaterki powieści Bolesława Prusa i ich kreacje filmowe. Scharakteryzuj wybrane postaci literackie i ich wcielenia aktorskie, analizując celowo dobrane dzieła literackie i filmowe.

8 8 47. Problem adaptacji filmowych wielkich dzieł literatury polskiej. Porównaj trzy wybrane teksty literackie z ich ekranizacjami. 48. Artystyczne ujęcie macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów, analizując celowo dobrane dzieła. 49. Środki budowania nastroju w literaturze i przedstawieniu teatralnym (analiza wybranego dzieła literackiego i jego realizacji scenicznej). 50. Motyw wampira w kulturze europejskiej. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literatury grozy i ich adaptacje filmowe. 51. Portret Żyda w literaturze i sztuce polskiej XIX i XX wieku. Omów, analizując celowo dobrane dzieła. 52. Wierność oryginałowi czy dowolność interpretacji w Lalce Wojciecha Hasa? Przeprowadź analizę porównawczą powieści Bolesława Prusa z jej filmową adaptacją. 53. Tekst poetycki jako tworzywo przeboju muzycznego. Omów na podstawie analizowanych tekstów. 54. Walka i erotyka w fantastyce jako klucz do wyobraźni odbiorcy. Omów, analizując wybrane dzieła z literatury i sztuki. 55. Praca i walka jako dwa oblicza patriotyzmu. Przedstaw problem, analizując utwory literackie i inne teksty kultury dwóch epok. 56. Uczty, wieczerze, przyjęcia, biesiady w literaturze i innych tekstach kultury różnych epok. Porównaj realizacje tego tematu, analizując stosowne dzieła. 57. Motyw kata w literaturze i filmie. Porównaj jego różne realizacje, analizując celowo wybrane dzieła. 58. Obraz miasta jako przestrzeni życiowej. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i innych (np. malarskich, filmowych). 59. Taniec w literaturze i innych dziełach sztuki. Porównaj różne ujęcia tego motywu, analizując wybrane utwory. 60. Porównaj różne odmiany kiczu we współczesnej literaturze i innych tekstach kultury, analizując celowo wybrane utwory. 61. Porównaj poetykę scen umierania w utworach literackich i innych dziełach sztuki, analizując celowo wybrane utwory. 62. Zmienność ideału urody kobiecej i/lub męskiej w literaturze i innych sztukach. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory z różnych epok. 63. Systemy totalitarne w literaturze i filmie. Porównaj wykorzystane środki wyrazu oraz ich funkcje, analizując celowo dobrane dzieła. 64. Folklor wybranych regionów naszego kraju w literaturze i sztuce polskiej. Przedstaw ten temat twórczości, analizując celowo wybrane dzieła. 65. Filmowe adaptacje dzieł literatury polskiej dokonane przez Andrzeja Wajdę. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł literackich i filmowych. 66. Postać głupca w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj kreacje bohaterów, analizując wybrane teksty kultury. 67. Superman we współczesnej kulturze: literaturze, komiksie, filmie. Omów zagadnienie, analizując celowo wybrane utwory. 68. Motyw ogrodu. Porównaj różne jego przedstawienia, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 69. Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Dokonaj analizy porównawczej, odwołując się do literatury i innych tekstów kultury.

9 9 70. Porównaj różne sposoby przedstawienia motywu przemijania, analizując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 71. Obraz Holocaustu w literaturze i filmie. Dokonaj analizy porównawczej celowo wybranych dzieł. 72. Szatan w literaturze i innych tekstach kultury. Dokonaj analizy porównawczej celowo wybranych dzieł. 73. Władza i jej wpływ na jednostkę oraz zbiorowość. Dokonaj analizy porównawczej celowo wybranych utworów literackich i innych tekstów kultury. 74. Scharakteryzuj sposób przedstawienia piękna i brzydoty ludzkiego ciała, analizując odpowiednio wybrane utwory literackie i inne teksty kultury. 75. Motyw śmierci i cierpienia w sztuce. Przedstaw, analizując i porównując wybrane utwory literackie i inne teksty kultury.

10 Język 1. Dawny i współczesny język miłości. Porównaj środki językowe pełniące funkcję ekspresywną, analizując wybrane erotyki (współczesne i staropolskie). 2. Zanalizuj język wybranych artykułów prasowych ze względu na dominujące w nich funkcje: informatywną i impresywną. 3. Najnowsze zapożyczenia z języka angielskiego. Zanalizuj zebrany materiał z języka dowolnej grupy środowiskowej lub zawodowej oraz oceń zasadność i celowość zapożyczeń. 4. Porównaj środki służące stylizacji gwarowej w języku narratora i wybranych bohaterów, analizując dowolną powieść o tematyce wiejskiej. 5. Język groteski jako wyzwanie wobec tradycji. Zanalizuj wybrane utwory Witkacego i Gombrowicza, zwracając uwagę na zjawisko gry z konwencjami językowymi i literackimi. 6. Analizując wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej, określ sposoby przekształcania związków frazeologicznych w języku poetyckim autorki. 7. Sposoby bogacenia słownictwa współczesnego języka polskiego. Na podstawie analizy wybranych wypowiedzi (np. z prasy, Internetu, telewizji) omów występujące w nich zapożyczenia i neologizmy. 8. Znaczenie i pochodzenie nazw osobowych. Zanalizuj i poklasyfikuj imiona, nazwiska i przezwiska Twoich przyjaciół i członków rodziny. 9. Znaczenie i pochodzenie wybranych nazw miejscowych w Twojej okolicy lub regionie. Zanalizuj oraz poklasyfikuj zgromadzony materiał językowy. 10. Dawny i współczesny język osobistych wynurzeń. Porównaj środki językowe stosowane przez wybranego pamiętnikarza z XVII - XIX wieku z językiem autora współczesnego blogu internetowego. 11. Archaizacja w literaturze. Analizując wybrane teksty literackie, porównaj zastosowane w nich środki językowe oraz określ funkcje tej stylizacji. 12. Zanalizuj język bohaterów dowolnej powieści realistycznej oraz scharakteryzuj środki językowe podkreślające zróżnicowanie postaci ze względu na wiek, charakter, pochodzenie społeczne. 13. Scharakteryzuj język wybranych gatunków internetowych (np. blog, list elektroniczny, czat) na podstawie analizy zgromadzonego materiału. 14. Komizm słowny zamierzony i niezamierzony. Porównaj mechanizmy jego powstawania, analizując wybrane teksty literackie i kabaretowe. 15. Język reklamy dawniej i obecnie. Zanalizuj i porównaj wybrane teksty reklamowe z prasy międzywojennej i współczesnej. 16. Nowomowa jako doświadczenie i problem polskiej literatury powojennej. Scharakteryzuj na podstawie wybranych tekstów. 17. Celowość użycia języka potocznego w poezji. Omów, analizując wybrane polskie utwory poetyckie z XIX i XX w. 18. Walka z językiem propagandy w twórczości poetów Nowej Fali. Scharakteryzuj sposoby wykorzystania nowomowy w poezji na przykładach wybranych utworów. 19. Język prasy młodzieżowej. Omów, analizując język wybranych czasopism. 20. Gwara uczniowska w utworach literackich. Scharakteryzuj cechy języka na podstawie analizy wybranych utworów. 10

11 Język reklam adresowanych do młodzieży. Omów, analizując teksty wybranych reklam telewizyjnych, radiowych lub prasowych. 22. Język współczesnego środowiska uczniowskiego a język ogólnopolski. Dokonaj analizy słownictwa i frazeologii na podstawie zgromadzonego materiału językowego. 23. Błędy językowe w prasie i telewizji. Zanalizuj zgromadzony materiał językowy, dokonaj klasyfikacji błędów językowych, wyjaśnij przyczyny ich powstawania. 24. Omów językowe eksperymenty w poezji, analizując utwory futurystów, Mirona Białoszewskiego, Bolesława Leśmiana lub innych twórców poezji lingwistycznej. 25. Bogactwo i różnorodność środków stylistycznych i ich funkcje w liryce Młodej Polski. Przedstaw, analizując wybrane teksty. 26. Przemówienie jako gatunek retoryczny. Zanalizuj celowo wybrane teksty. 27. Gwara a stylizacja gwarowa. Omów zjawiska, analizując celowo wybrane teksty Młodej Polski. 28. Biblijne i mitologiczne związki frazeologiczne w języku współczesnych Polaków. Zanalizuj zgromadzony materiał językowy. 29. Zapożyczenia językowe jako sposób wzbogacania języka. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. 30. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj neologizmy pojawiające się we współczesnym języku polskim. 31. Manipulacja językowa w polskich mediach. Omów problem, analizując celowo zgromadzony materiał językowy. 32. Na podstawie celowo dobranych tekstów, omów różne odmiany stylu publicystycznego. 33. Wpływ rozwoju techniki na współczesny język potoczny. Omów, analizując wybrane przykłady. 34. Zjawiska językowej perswazji i ekonomizacji wypowiedzi w kulturze masowej. Omów, analizując celowo dobrane przykłady. 35. Język reklamy i jego wpływ na kształtowanie się języka ogólnopolskiego. Zanalizuj zgromadzony materiał językowy. 36. Język Twoich rówieśników scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego. 37. Specyfika nowomowy. Analizując teksty przemówień politycznych z okresu stalinowskiego, przedstaw cechy języka ówczesnej propagandy politycznej. 38. Perswazja a manipulacja językowa. Porównaj środki językowe i ich wykorzystanie, analizując wybrane teksty propagandowe. 39. Język i stylistyka piosenki hiphopowej. Omów, analizując wybrane przez siebie teksty reprezentantów tego stylu. 40. Język polityki. Omów, analizując styl oraz poprawność współczesnych dyskusji i przemówień politycznych. Wykorzystaj zgromadzony przez siebie materiał. 41. Analizując celowo dobrany materiał językowy, omów pochodzenie najpopularniejszych imion, nazwisk i nazw miejscowych. 42. Scharakteryzuj zapożyczenia dawne i współczesne. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału, uwzględniając przyczyny zapożyczeń. 43. Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów, analizując celowo dobrane teksty kabaretowe. 44. Mowy starożytnych oratorów a przemówienia współczesnych polityków. Porównaj retoryczne środki perswazji zastosowane w wybranych tekstach.

12 Różne odmiany stylu publicystycznego. Porównaj je, analizując język i styl wybranych artykułów prasowych. 46. Słownictwo kolokwialne i dosadne w literaturze współczesnej. Na podstawie analizy języka wybranych utworów (np. Juliana Tuwima, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Doroty Masłowskiej, Jerzego Pilcha, Andrzeja Stasiuka) określ funkcje tego rodzaju stylizacji oraz oceń zasadność jej zastosowania. 47. Styl urzędowy i publicystyczny poezji. Zanalizuj język wybranych wierszy współczesnych poetów oraz określ funkcje tego typu stylizacji. 48. Mowa pokolenia dziadków i pokolenia wnuków w Twojej miejscowości (regionie). Zanalizuj i porównaj zebrany materiał językowy oraz przedstaw wnioski. 49. Mówiony i pisany język współczesnych dziennikarzy sportowych. Scharakteryzuj i porównaj, analizując wybrane artykuły prasowe oraz nagrane sprawozdania radiowe i/lub telewizyjne. 50. Język komiksu a język prozy fabularnej. Porównaj funkcje języka w kreowaniu świata przedstawionego dowolnie wybranego utworu literackiego oraz jego wersji komiksowej. 51. Przedstaw charakterystyczne cechy języka ezopowego literatury powstałej w okresach istnienia cenzury.

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO - TECHNIKUM NR 1 IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012 LITERATURA 1. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w literaturze różnych epok. 2. Wizerunek żony w literaturze. Porównaj różne ujęcia motywu,

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009

TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 TEMATY DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2008/2009 Literatura: 1. Literacki wizerunek dziecka. Przedstaw różne ujęcia tematu, analizując wybrane utwory. 2. Bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. rok szkolny 2016/2017

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO. rok szkolny 2016/2017 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO rok szkolny 2016/2017 Lp. I. Literatura 1. Wielcy wodzowie i sposoby ich kreacji. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie 2. Człowiek

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Literatura 1. Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory. 2. Bohater tragiczny w utworach dramatycznych. Zanalizuj przykłady

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK y prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2011 JĘZYK 1. Język Twoich rówieśników. Scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego. 2. Stylizacja gwarowa. Przedstaw jej

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2013/2014 LITERATURA . Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2013/2014 LITERATURA 1. Literackie portrety dzieci w twórczości polskich pozytywistów. Scharakteryzuj kreacje bohaterów, odwołując

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 LITERATURA . Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014/2015 LITERATURA 1. Literackie portrety dzieci w twórczości polskich pozytywistów. Scharakteryzuj kreacje bohaterów, odwołując

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Rola karykatury w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ problem na wybranych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. LITERATURA 1. Jaką postawę moralną musi prezentować twój autorytet? Odwołaj się do bohaterów 2.

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Szkolna lista tematów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 LITERATURA 1. Początek i koniec opowieści. Na wybranych przykładach zanalizuj znaczenie scen

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2011/2012 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2011/2012 LITERATURA Świdnik, dnia 8.04.2011. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2011/2012 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE I. LITERATURA Numer Temat tematu 1 Inspiracje

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 I. LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat w oparciu o analizę przykładów zachowań wybranych postaci literackich.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY 2014

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Człowiek wobec losu. Omów różnorodność

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA Świdnik, dnia 10.04.2013. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm,dyktatura,despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Literatura

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. Literatura TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Literatura 1. Motywy mitologiczne w literaturze późniejszych epok. Ukaż funkcje motywów na wybranych przykładach 2. Arkadia,

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury XIX

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Zespół Szkół Akademickich Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wielkopolskiej 1. LITERATURA 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Przemiany dramatu jako gatunku literackiego. Dokonaj analizy wybranych utworów od antyku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO PROJEKTOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO PROJEKTOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH ZESPÓŁ SZKÓŁ ARTYSTYCZNO PROJEKTOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH KATALOG TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/14 1 Literatura 1. Różne ujęcia motywu szkoły i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 4 O 1 8 I identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szk. 2014/2015 50 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014 r. w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014 r. w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego 2014 r. w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie Literatura 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby ich przedstawiania

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2016

Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2016 Tematy prezentacji na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2016 LITERATURA 1. Satyryczny obraz człowieka w literaturze różnych epok. Określ jego funkcje, interpretując wybrane dzieła.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA 2 4 7 8 0 1-3 7 1 3 S pieczęć szkoły identyfikator szkoły / identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2013/2014 Liczba

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2011/ 2012 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 I. LITERATURA 1. Motyw zbrodni i kary w literaturze. Omów zjawisko opierając się na analizie wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego rok szkolny 2012/2013

Propozycje tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego rok szkolny 2012/2013 Propozycje tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego rok szkolny 2012/2013 I. LITERATURA Nr tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Temat Obraz rodziny w literaturze.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 I. Literatura: 1. Obraz dziecka w literaturze wybranych epok. Porównaj sposób kreowania postaci na podstawie wybranych epok.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Znaczenie i funkcja tytułów. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach literackich

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA

ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA ZESTAW TEMATÓW MATURALNYCH DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA 1. Motywy antyczne w literaturze polskiej. Omów na wybranych 2. Echa powstań narodowych w literaturze

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach.

Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych przykładach. Nr tematu wg. OKE I. LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego zjawiska na wybranych 2. Postapokaliptyczna wizja świata w literaturze współczesnej. Scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014.

Lista tematów maturalnych z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. Lista tematów maturalnych z języka polskiego - rok szkolny 2013/2014. I. LITERATURA 1. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach literackich. 2.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW DO MATURY WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2014 / 2015

ZESTAW TEMATÓW DO MATURY WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2014 / 2015 ZESTAW TEMATÓW DO MATURY WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2014 / 2015 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Jana Pawła II W DĘBICY LITERATURA 1. Przedstaw blaski i cienie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na. egzamin ustny z języka polskiego

Lista tematów na. egzamin ustny z języka polskiego Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Wartośd i sens cierpienia. Omów zagadnienie w świetle literatury wybranych epok literackich. 2. Motyw zbrodni w

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 1 I. Literatura

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku Strona 1 z 7 Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku L.P. LITERATURA Uwagi i zalecenia OKE Temat 1. Artysta

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA 1. List jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI STAREGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2016

LISTA TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI STAREGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2016 LISTA TEMATÓW DO WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI STAREGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2016 I. LITERATURA 1. Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Józef Piłsudski bohaterem literackim. Ukaż różnorodne ujęcia postaci Patrona naszej szkoły w literaturze

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. na rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. na rok szkolny 2014/2015 Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu I. Literatura 1. Mity jako tworzywo literatury.

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM NR 5

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM NR 5 TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM NR 5 LITERATURA 1. W oparciu o analizę wybranych przykładów literackich określ rolę duchów, zjaw, upiorów w literaturze romantycznej

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo