Przedszkole za złotówkę?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole za złotówkę?"

Transkrypt

1 GAZETA BEZPŁATNA Zeskanuj kod aby być na bieżąco z informacjami w swoim telefonie NR 3 Wtorek 23 lipiec 2013 Telefon: Najlepsze lokalne źródło informacji Przedszkole za złotówkę? strona 2 r e k l a m a Khalidov u Delugi Jesteśmy po wstępnych rozmowach z promotorem Mameda Khalidova, wiec to prawda. To nie jest już plotka. Jedyną przyczyną w chwili obecnej, z powodu której Mamed nie będzie mógł przyjechać jest nieplanowana przez KSW walka. Walka, która mogłaby pojawić się w tym samym terminie co gala. Gdyby miały odbyć się walki na UFC czy Belatorze, które nie były do tej pory umówione, to prawdopodobnie by go z nami nie było. Wyszków wtedy po raz pierwszy mógłby mówić o pechu, ale Polska o wielkim szczęściu, gdyż Mamed miałby szansę sprawdzić się na bardzo prestiżowych arenach. Nikt by wtedy nie mówił, że walczy tylko na swoim podwórku i w KSW chociaż KSW jest największą federacją w Europie, często jednak niedocenianą i bagatelizowaną. KSW jest bardzo dobrą i najlepiej płatną federacją ze świetnymi zawodnikami. To typowe i takie polskie, że to co naprawdę najlepsze, nie może być u nas. - mówi Paweł Deluga str. 16 R E K L A M A

2 2 TEMAT TYGODNIA 23 LIPIEC 2013 WTOREK SPOŁECZEŃSTWO Przedszkole za złotówkę? 26 czerwca br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zmieniającą system oświaty. Odnosi się ona m. in. do zmniejszenia kosztów, jakie do tej pory obowiązywały za każdą dodatkową godzinę, którą dziecko spędzało w przedszkolu. Od 1 września 2013 roku ta kwota nie będzie mogła być wyższa niż złotówka. Systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w przedszkolach i innych placówkach wychowania przedszkolnego, to cel wprowadzanych zmian w tzw. ustawie przedszkolnej. Wprowadzana reforma ma zakończyć się we wrześniu 2017 roku, kiedy to, zdaniem Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej, wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 90% dzieci. za usługi, którą świadczy dla nich przedszkole publiczne. Wiąże się to z opłatą w wysokości jednego złotego, które rodzic lub opiekun będzie płacił za pobyt dziecka w nadprogramowych godzinach w placówce. Ostateczne ustalenie tej stawki leży w gestii Rady Miejskiej, która zobowiązana jest do tych zwolnień. W naszej gminie dotychczas rodzice zobowiązani byli do uiszczania opłaty w wysokości 3,20zł za każdą dodatkową godzinę, którą dziecko spędziło w przedszkolu. Nadprogramowe zajęcia, na które uczęszczały ich dzieci, czyli np. na język obcy, rytmikę, znacząco obciążały ro- miesiącu. Daje to kwotę 1018,95zł. Dodatkowe zajęcia, o których mowa powyżej, to ok. 30 zł. Per saldo to koszt prawie 1050zł miesięcznie. Czego można się spodziewać we wrześniu? Przytoczone już bieżące nie ule- czania samorządów zadaniami, na realizację których państwo nie daje albo daje tylko część pieniędzy. Nowelizację ustawy oświatowej zaskarżyło już kilka gmin do Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany, które nadchodzą dotyczą również konieczności zapewnienia W celu rozpowszechnienia wychowania przedszkolnego, znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza dotację celową dla poszczególnych gmin. Dzięki tym środkom, samorządom ma być łatwiej przejść przez zmiany w systemie oświaty. Jednak oświatowa rewolucja wprowadzona przez rząd i podpisana przez Prezydenta Komorowskiego nie do końca będzie korzystną dla poszczególnych gmin. Dodatkowe środki mogą nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z przedszkolami. Dotacja będzie obejmowała wszystkich przedszkolaków, niezależnie od czasu, jaki każdego dnia przebywać będą w placówce. Od września do końca bieżącego roku rząd przeznaczył na każde dziecko 414 zł, co łącznie daje kwotę ponad 500 mln zł w skali kraju. Od stycznia 2014 ma to być już zł na każdego przedszkolaka rocznie. W Polsce ta zmiana to koszt 1,5 mld zł. Środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz na poprawę warunków edukacji i wychowania dzieci. Jednocześnie zmniejszą koszty ponoszone przez rodziców oraz zapewnią dostęp do bezpłatnego wychowania przedszkolaków w takim samym jak dotychczas wymiarze czasowym, czyli nie jest krótszym niż pięć godzin w ciągu dnia. Ustawa wprowadza ograniczenie wysokości opłat, które są pobierane od rodziców w zamian fot. 123rf.com [LICENCJONOWANE] pochylenia się nad nowym rozwiązaniem. Zmiana obejmuje zarówno w placówki publiczne, jak i w inne formy wychowania przedszkolnego, które znajdują się w obrębie danej gminy. Nowym rozwiązaniem, które dał organom prowadzącym ustawodawca, jest możliwość zwolnienia rodziców z opłaty za przedszkole lub z jej części. Dotychczas, nawet w uzasadnionych przypadkach takiej opcji nie było. Warunki, na których będzie można ubiegać się o ulgę ustalą radni w drodze uchwały. Organ prowadzący będzie mógł upoważnić dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne) do udzielania dziców. Po zmianach, przedszkole nie będzie mogło pobierać żadnych dodatkowych opłat, oprócz tych pokrywających koszty wyżywienia dziecka. Ile zatem do tej pory kosztował miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu? Z danych zamieszczonych na oficjalnej stronie gminy wynika, iż aktualny, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka, wyliczony na podstawie wydatków bieżących, wynosi w 2013 roku 622,95zł. Do tego należy doliczyć koszty wyżywienia (ok. 7 zł dziennie) oraz opłaty wnoszone przez rodzica (3,20 za godz.), za średnio 4 godziny dziennie przy 20 dniach w "Ustawa przedszkolna" ma zapewnić wszystkim chętnym dzieciom miejsca w placówkach gną zmianie. Przy niskiej inflacji najprawdopodobniej nie wzrosnie również koszt wyżywienia. Nie będzie płatnych zajęć dodatkowych, zaś rodzice za każdą ponadprogramową godzinę zapłacą maksymalnie 1 zł (1 zł x 4 godz. x 20 dni w miesiącu). Miesięczny wpływ z opłat rodziców za dziecko to 80zł plus 140 zł za wyżywienie, co daje 220zł. Na cztery miesiące bieżącego roku gmina dostanie 414zł dotacji na dziecko, czyli na miesiąc 103,50zł. Po podliczeniu otrzymujemy kwotę 946,45zł. Kto zapłaci różnicę kwot? Oczywiście gmina. Nie jest to jedyny przykład obar- przez gminy, miejsca w placówkach wszystkim chętnym czterolatkom od września 2015 roku, natomiast każdemu trzylatkowi od 2017 roku. Nowa ustawa zobowiązuje samorząd do stworzenia tylu miejsc w placówkach, by każde dziecko mogło rozpocząć przedszkolną edukację. Oznacza to, że Gmina Wyszków będzie zobligowana do zapewnienia miejsca w przedszkolu, każdemu zgłoszonemu przez rodziców czterolatkowi już od 2015 roku. Liczba miejsc w przedszkolach publicznych, jak podawał wiosną tego roku wyszkowski magistrat, wynosi 975, w tym 6 oddziałów w miejskich szkołach podstawowych. Tylko dla r e k l a m a

3 WTOREK 23 LIPIEC 2013 SPOŁECZEŃSTWO PRZEGLĄD TYGODNIA 3 5-cio i 6 cio latków, urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy Wyszków w roku szkolnym 2013/2014 potrzeba 907 miejsc. Wprowadzone prawo do wychowania przedszkolnego dla czterolatków i później trzylatków stawia samorząd w bardzo trudnej sytuacji. Obowiązek edukacji szkolnej dzieci sześcioletnich z początkiem września 2014 roku z pewnością w części złagodzi problem, ale go nie rozwiąże (przypomnijmy, że dotychczas, jedynie w zapowiedziach pozostała możliwość przesunięcia tego obowiązku na rok 2015 dla dzieci urodzonych w drugim półroczu 2008r.). Nadzieja w placówkach niepublicznych? Od 1 września 2015r. do programu przedszkole za złotówkę będą mogły przystąpić przedszkola niepubliczne, które zobowiążą się do spełnienia wymogów stawianych w programie, tj.: dostosują się do zapisów prawa lokalnego określających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, będą pobierać opłaty nie wyższe niż ustalone przez radę, będą prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych, zapewnią liczebność oddziałów przedszkolnych jak w przedszkolu samorządowym oraz pomoc psychologiczno pedagogiczną zgodnie z właściwymi rozporządzeniami. Nie będą mogły już pobierać od rodziców żadnej innej opłaty niż tę określoną przez Radę Miejską dla przedszkoli publicznych, czyli maksymalnie złotówka od szóstej godziny spędzonej przez dziecko w placówce wraz z wyżywieniem. W takiej sytuacji niepubliczna placówka otrzymywałaby na każde dziecko dotację w wysokości równej kosztom przewidzianym za pobyt tego dziecka w placówce publicznej, pomniejszonym o koszt wyżywienia oraz wychowania przedszkolnego, za które płacą rodzice. Uproszczając, prywatne przedszkola, które będą spełniały wymogi programu, przyjmując pod swój dach wszystkie dzieci, które nie znalazły już miejsca w placówkach publicznych, jednocześnie zrzekają się prawa do pobierania dotychczasowych opłat od rodziców w dotychczasowej wysokości. Prezydencka złotówka za godzinę, która ma sfinansować większość potrzeb przedszkolaków, w żaden sposób nie jest wymierną kwotą, pozwalającą pokryć koszty, które każdego dnia przeznaczane są na dzieci. W 7 niepublicznych przedszkolach może znaleźć miejsce 459 dzieci. Czy będą takie, które zdecydują się przystąpić do opisywanego wyżej programu? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Dziś, do przedszkola niepublicznego, za przedszkolakiem przekazywana jest dotacja z budżetu gminy w wysokości równej 75 procent kosztów na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, czyli 467,20zł. Do tej kwoty należy dodać opłaty ponoszone przez rodziców (od 400 do 600zł), czyli miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, to, w zależności od przedszkola, od 867,20zł do 1067,20zł. To samo przedszkole, hipotetycznie, po przystąpieniu do programu od września br. otrzymałoby 946,45zł. Prosta kalkulacja pozwala przypuszczać, że znajdą się chętni, by skorzystać z możliwości, jaką daje znowelizowana ustawa. Pamiętajmy, że taka opcja będzie dostępna dopiero od września 2015r. Wprowadzone zmiany są korzystne dla rodziców. Z pewnością, część z nich za pobyt pociechy w przedszkolu zapłaci mniej. Jednak należy przy tej okazji zwrócić uwagę na kilka ważnych faktów. Do tej pory, polityka rządu opierała się na zachęcaniu społeczeństwa do przedsiębiorczości, do otwierania małych firm, do inwestowania. Owocem tych działań i odpowiedzią na potrzeby społeczne było powstanie przedszkoli niepublicznych. Dziś, ustawa podpisana przez prezydenta stawia w trudnej sytuacji prywatnych przedsiębiorców, dla których niepubliczne przedszkole jest przede wszystkim firmą, która powinna na siebie zarabiać. Dzięki zmianom, które mają etapami wchodzić w życie, a o których wcześniej rząd nie mówił, część prywatnych placówek oświatowych może upaść. Ich właściciele, którzy zainwestowali własne bądź pożyczone środki, muszą wykazać się ogromną kreatywnością i pomysłowością, by pozyskać fundusze na ich spłacenie lub zwrot. Z pewnością, dzieje się to z korzyścią dla naszych milusińskich, którym niepubliczne przedszkole będzie musiało zaoferować szerszą, bogatsza ofertę. Może to być atut placówek niepublicznych. Bogaty program zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka, opłacą rodzice. Nauka gry na instrumentach, balet, studio piosenki, warsztaty plastyczne, ceramiczne czy naukowe to ciekawa propozycja dla przedszkolaków. Zajęcia będą mogli prowadzić sprawdzeni instruktorzy, lektorzy i trenerzy - wysokiej klasy specjaliści w poszczególnych dziedzinach, którzy posiadają bogate doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi. Dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach, dzieci będą mogły pielęgnować swoje pasje. Tak więc niepubliczne placówki, które cieszą się dobrą marką i zaufaniem rodziców, na rynku pozostaną na pewno. Nowelizacja ustawy oświatowej nakłada na samorząd obowiązek przeprowadzenia szeregu zmian, które umożliwią wdrożenie w życie nowych zasad. Reorganizacja funkcjonowania szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi w zespoły szkolno przedszkolne, zmiana sieci szkół i przedszkoli publicznych, zmiana sposobu dotowania przedszkoli publicznych i niepublicznych, to tylko wierzchołek góry lodowej, którą postawiła przed samorządem zmieniona ustawa. Czemu to ma służyć? Nie jest pewne, czy urlopy rodzicielskie, dofinansowanie in vitro, ustawa żłobkowa i przedszkolna odwrócą sytuację demograficzną w naszym kraju, określoną na Kongresie Demograficznym w Warszawie jako katastrofalną? Czy przybędzie dzieci tak, by wskaźnik dzietności kobiet w wysokości 1,3 nie lokował nas na 207 miejscu na 212 krajów objętych statystyką przez ONZ? Jak wprowadzane zmiany wpłyną na nasze rodziny przekonamy się wkrótce. Siedmiodniowa prasówka przyniosła głównie smutne informacje o przestępstwach, wykroczeniach i tych z nas, którzy je popełniają. Morałów nikt nikomu prawić nie zamierza. Kilka uwag na przestrogę jednak padnie. Policja zatrzymała dwie nastolatki, które, nietrzeźwe, poszukiwały wrażeń na ulicach Łosinna. O ile osiemnastolatka zawartość alkoholu we krwi mogła tłumaczyć pseudodorosłością, tak już trzynastolatka nie miała wiele argumentów na swoje usprawiedliwienie. Pijaną dziewczyn(k)ę odebrali rodzice, a starsza (dziewczyna/ kobieta niepotrzebne skreślić) trafiła do szpitala. Źle się dzieje w państwie duńskim, skoro pokolenie dzieci lat dwutysięcznych chwyta już śmiało za butelki z procentami. W Wyszkowie grasuje najprawdopodobniej szajka naciągaczy. Gwoli ścisłości oszuści pojawiają się, rzecz jasna, także w innych miastach Polski, a nawet, jak mówią plotki, świata. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawy przybrały niebezpieczny bieg. Metoda na krewnego lub, jak podają inni (nieco bardziej konkretnie) - na wnuczka, rewolucjonizuje nasz przestępczy światek od ładnych kilku lat. Pisały już o tym największe polskie tygodniki opinii, przyszła pora także na wyszkowską prasę. Boli nas przecież najbardziej to, co dotyczy nas samych. W tym przypadku naszych rodzin. Nie każda osoba musi zachowywać czujność Sherlocka Holmesa, a naciągacze potrafią brzmieć bardzo przekonująco. Rozumiem, że w dobie Internetu trudno o zażyłe kontakty rodzinne, dlatego polecam grilla lub spotkanie innej maści. Jeśli każdy by wiedział, co słychać na poszczególnych gałęziach drzewa genealogicznego, oszustom byłoby nieco trudniej urzeczywistnić swoje niecne plany. A wnuczek powinien przecież odwiedzać babcię - nie tylko dlatego, że jest hojna. Całkowicie poważnie rzecz ujmując, okraść może nas nie tylko przybrana rodzina, ale także fałszywi: pracownicy gazowni, szklarze, elektrycy i śmieciarze. Wspierajmy zatem lokalny biznes i o pomoc prośmy osiedlową złotą rączkę. Wolne miejsca w wyszkowskich szkołach średnich pokazują dobitnie, że nasz powiat dziećmi nie stoi. No cóż, burmistrz i dyrektorzy nic nie poradzą na niż demograficzny (choćby się bardzo starali). Wybór szkoły przez absolwentów gimnazjów jest zatem niezwykle ułatwiony. Tajemnicą poliszynela jawi się natomiast informacja, że w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida zniesiono jakiekolwiek progi punktowe. Po prostu przyjęto wszystkich, którzy się zgłosili. Elitarność szkoły nie została jednak zachwiana, gdyż w odróżnieniu od innych placówek, w I LO przynajmniej mają komplet osób. Bardzo ciekawie zapowiada się program usuwania usterek i przeszkód na ścieżkach rowerowych. Gmina zleciła prace nad utrudnieniami, które są zmorą cyklistów w naszym mieście. Wysokie podjazdy, strome zjazdy, zaskakujące słupki wyrastające znikąd to główne przykłady wspomnianych problemów. Na powyższy cel wygospodarowano w budżecie 35 tysięcy złotych, dodając, że kwota ta może ulec powiększeniu. Nie wiadomo tylko, co zrobić z największym wrogiem rowerzystów pieszymi. Dwunożni prześladowcy, poruszając się niewłaściwą stroną chodnika, potrafią spowolnić jazdę najszybszego kolarza skuteczniej niż niejeden stromy podjazd. Skoro na realizację projektu można przeznaczyć więcej pieniędzy, proponuję mobilne przeszkody przekupić. Prasa narzeka na zamieszanie związane z rozgrywkami piłkarskimi na niższych szczeblach. Za późno wyjaśnia się, kto zagra, z kim zagra i kiedy zagra. O ile rozczarowanie zamieszaniem nikogo nie dziwi, o tyle pretensje do władz PZPN są w zasadzie bezsensowne. Nie oszukujmy się, w kwestiach organizacyjnych rozgrywek od III ligi w dół, Zbigniew Boniek i inni piłkarscy dostojnicy mają do powiedzenia tyle co przeciętny kibic Bugu Wyszków. No, może kompetencji mają więcej, ale chęci zdecydowanie mniej. Proponuję cieszyć się z powstałego zamętu. Nieczęsto Bug ma możliwość rywalizowania z pierwszą drużyną Polonii Warszawa. Egzamin na prawo jazdy w Legionowie? Możliwe, że tak właśnie będzie. Instruktorzy głównie narzekają, bo samochody (być może) będą inne niż fiaty punto/panda, bo miasto nieznane, bo za duża konkurencja. Początkujący kierowcy natomiast się cieszą, że Legionowo leży bliżej, niż Ostrołęka. A gdzieś na uboczu, największym problemem staje się test z wiedzy teoretycznej. Internauci naśmiewają się, że wśród obiektów sportowych WOSiRu znajduje się wyszkowska plaża. Wielu krytykantów kwestionuje bowiem istnienie takiego obiektu. Narzekającym wyjaśniamy, że, według definicji, w zasadzie każdy piaszczysty fragment terenu nad zbiornikiem wodnym można nazwać plażą. Coś by się zatem znalazło. WIKTOR SUMLIŃSKI r e k l a m a

4 4 WYDARZENIA 23 LIPIEC 2013 WTOREK AKTUALNOŚCI INFORMATOR KONTAKTY ALARMOWE Charlie Chaplin w parku Policja (ul. T. Kościuszki 13) tel. 997 lub (29) Straż pożarna (ul. Strażacka 6) tel. 998 lub (29) Pogotowie ratunkowe tel. 999 lub (29) Straż miejska (ul. Geodetów 45a) tel. (29) SPECJALISTYCZNE (POGOTOWIE) Energetyczne tel. 991 lub (29) Gazowe tel. 992 lub (29) (29) Ciepłownicze, tel. 993 lub (29) Wodociągowo - kanalizacyjne tel. (29) Weterynaryjne tel. (29) W piątkowy wieczór 19 lipca 2013 o godz. 21:00 odbyło się Koncertowe Kino Plenerowe w Parku Miejskim im. K. F. Wazy w Wyszkowie. Został wyświetlony film Charliego Chaplina pt. "Brzdąc". Koncertowe Kino Plenerowe zostało zorganizowane w Wyszkowie po raz pierwszy z inicjatywy Małgorzaty Wyszyńskiej z Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik". Pochmurna pogoda nie odstraszyła fanów dobrego kina. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem. Seans umilał koncert zespołu Gadająca Tykwa. Piotr Płochocki - dziennikarz, pasjonat kina, literatury i fotografii oraz lokalny historyk z Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego przy Wyszkowskim Ośrodku Kultury "Hutnik" przygotował wprowadzenie do filmu pt. "Brzdąc" oraz kilka słów o Chaplinie: "Film ten w bardzo sugestywny sposób odzwierciedla pełne paradoksów życie jego twórcy. Podobno prawdziwa opowieść głosi, iż kiedyś wystartował w konkursie na własny sobowtór, a niczego nieświadomi organizatorzy przyznali mu "wysokie" czwarte miejsce. Tym samym przewrotnie okazało się, że Chaplin tkwiący w świadomości widzów jest jeszcze bardziej "chaplinowaty" niż prawdziwy Chaplin. Ta prosta konkluzja jest zarazem kluczem do odczytania wielu jego filmów. Jego ekranowy wizerunek był dla widzów tak bardzo przesiąknięty komizmem i zgrywą, że bez narażania się na zbytni patos mógł w swoich filmach swobodnie przekazywać wartości w sposób bardziej refleksyjny i niejednoznaczny. Chaplin podobnie jak jeden z bohaterów tego filmu, grany tutaj przez niego samego, był swego rodzaju wiecznym chłopcem, niewinnym dzieckiem, fot. Wyszków24 który do nas, widzów dorosłych mówił poprzez naiwny i szlachetny świat dziecka tkwiącego w każdym z nas, a jednocześnie poruszył tę strunę naszej duszy, która najpełniejsze brzmienie osiąga w latach dojrzałych." Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli obejrzeć dobre kino w wyszkowskim parku. PATRYCJA ZAWADZKA OPIEKA ZDROWOTNA Szpital (ul. KEN 1) tel. (29) Hospicjum domowe CARITAS tel. (29) Poradnia leczenia uzależnień tel. (29) NZOZ MONAR, tel. (29) Poradnia psychologiczno - pedagogiczna tel. (29) Ośrodekrehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczy tel. (29) APTEKI Dyżur nocny (22 lipca 28 lipca) - ul. Sowińskiego 63 Adresy ul. Centralna 44 ( ), ul. Daszyńskiego 25 ( ), ul. Prosta 2A ( ), ul. 11 listopada 2 ( ), al. Wolności 57B, ul. Centralna 10, ul. Sowińskiego 63 ( ), ul Kościuszki 39 ( ), ul. Okrzei 81A ( ), ul. Prosta 15 ( ) KOMUNIKACJA PKP tel. (29) PKS tel TAXI ul. Sowińskiego, tel. (29) , ul. B. Joselewicza, tel. (29) GWARANT - USŁUGI TRANSPORTOWE 24h tel. (29) lub POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. (29) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE tel. (29) PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ tel. (29) Wyszków w konkursie Lokalnej Grupy Działania 12 lipca Gmina Wyszków złożyła siedem wniosków aplikacyjnych, w odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej konkurs, w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania Małe Projekty, gmina, aplikowała o środki na Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu poprzez wyposażenie placu zabaw dla najmłodszych w Drogoszewie, gm. Wyszków, gdzie całkowity koszt operacji wyniesie ,83 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania Termomodernizacje budynków oświatowych W piątek, 19 lipca w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie podczas konferencji prasowej, zastępca burmistrza Adam Mróz podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach z firmą Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniewa Mejszutowicza z Wyszkowa. Umowa opiewa na kwotę ,48 złotych brutto. Termin jej wykonania mija 30 sierpnia bieżącego roku. Podczas konferencji obecny był także Jarosław Szczerba inspektor nadzoru budowlanego, który będzie kontrolował postępy podczas modernizacji. Umowa z firmą JS Budownictwo zakłada kwotę 2 tys złotych brutto. Inwestycja obejmuje m.in. wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie, wyłożenie schodów płytkami kamionkowymi, roboty malarskie, remont opaski wokół budynku oraz docieplenie stropu na poddaszu. Umowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach jest pierwszą z trzech, które zostaną zawarte w celu wykonania zadań termomodernizacyjnych budynków placówek oświatowych, jakie Gmina Wyszków przeprowadzi z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe dwie zostaną podpisane w najbliższym czasie. Będą dotyczyły termomodernizacji Przedszkola nr 7 oraz budynku Zespołu Szkół w Wyszkowie. Podpisana została również umowa na wykonanie inwestycji termomodernizacji zachodniej części gmachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie z firmą: Zakład Usług Remontowo Budowlanych Andrzej Samsel z Zalesia w gminie Sadowne. Kontrakt opiewa na kwotę ,16 złotych fot. Wyszków24 brutto, a termin jego wykonania mija 15 sierpnia 2013 r. Wykonawcy przekazano już plac budowy. Podpisano także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaną inwestycją. Pełnić go będzie firma Nadzory ma opiewać na kwotę ,80 zł. Kolejną propozycją jest projekt Bezpieczna zabawa to podstawa! zagospodarowanie terenu wokół boiska oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Leszczydole Nowinach. Całkowity koszt to ,04 zł, natomiast dofinansowanie ,40 zł. Kamieńczyk Naturalna Inspiracja materiały informacyjno - promocyjne o miejscowości Kamieńczyk, gm. Wyszków - w ramach tego projektu miałyby się pojawić foldery, tablice informacyjne oraz ogólna promocja miejscowości. Planowany koszt to ,61 zł, a kwota dofinansowania miałaby wspomóc gminę kwota w wysokości ,01 zł. Program Poznajmy się lepiej montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo, Olszanka, Leszczydół Stary, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszków miałby sfinansować m. in. tablice informujące turystów o lokalnych atrakcjach i miejscach, które warto odwiedzić. Całkowity koszt tej inwestycji ma sięgnąć ,00 zł, z czego kwota dofinansowania to ,00 zł. Pozostałymi działaniami, na które gmina Wyszków wnioskowała o dodatkowe środki są: Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszance i Szkoły Podstawowej w Łosinnie, gm. Wyszków, Lubimy aktywnie spędzać czas doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Lucynowie, Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym i Szkole Podstawowej w Rybnie, gm. Wyszków oraz Festiwal Miodu i Chleba 2014 w Kamieńczyku, którego całkowity koszt wyniesie ,31 zł, natomiast kwot,a o która stara się samorząd wynosi ,00 zł. Ponadto, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pod nazwą Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Łosinno poprzez budowę chodnika przy ul. Centralnej, gm. Wyszków. Koszt inwestycji szacowany jest na ,46 zł, zaś wnioskowana kwota wsparcia gminy to ,00 zł. Adam Mróz podpisał umowę na termomodernizację budynku Inwestorskie Jana Rzemka z Wyszkowa, na kwotę 600 złotych brutto.

5 WTOREK 23 LIPIEC 2013 AKTUALNOŚCI WYDARZENIA 5 Plenerowy koncert muzyki klasycznej Niedzielne popołudnie wyszkowscy miłośnicy muzyki klasycznej spędzili w Parku im. Karola Ferdynada Wazy, gdzie swój koncert dał zespół Boska Bossa. W pięknej zielonej scenerii, organizatorzy - Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik rozstawili ławeczki dla wszystkich zgromadzonych gości. Amatorzy muzyki klasycznej z zaciekawieniem podziwiali talent Agnieszki Cypryk, która zagrała na skrzypcach, Piotra Aleksandrowicza grającego na gitarze oraz Pawła Pańty - kontrabasisty. Zespół podczas koncertu zaprezentował się w utworach: The Girl from Ipanema, Wave, Triste, How intensive oraz Once I loved Antonio Carlosa Jobima. Publiczność wysłuchała także Gentle Rain i Black Orpheus z repertuaru Louisa Bonfiego, Besame mucho Velasquesa oraz Blue Bossa Kenny'ego Dorhama, a na zakończenie Alone together z repertuaru Howarda Dietza. - Bardzo mi się podobało. Takie koncerty powinny być organizowane zdecydowanie częściej. Wreszcie doczekałam się czegoś, w czym mogą uczestniczyć także ludzie ludzie dojrzalsi, ze starszą datą urodzenia. Na co dzień wraz mężem tez staram się słuchać muzyki klasycznej. Taki koncert to bardzo dobry pomysł na spędzenie niedzielnego popołudnia. Wszystkie ławeczki, drzewa i śpiewające ptaki w tle, dodają jedynie uroku. Tak właśnie chciałabym spędzać każde niedzielne, słoneczne popołudnie. - mówi pani Hanna słuchaczka koncertu. Zespół podczas swojego godzinnego występu obdarował zgromadzoną publiczność pozytywną energią oraz niezapomnianymi wrażeniami. Schodząc ze sceny, Boska Bossa została obdarowana gromkimi brawami przez wszystkich zachwyconych słuchaczy. fot. Wyszków24 Zespół Boska Bossa zachwycił publiczność swoją muzyczną wrazliwością Manewry Leśnej Ferajny Malowniczy poranek w bibliotece 17 lipca podopieczni Wakacyjnego Wehikułu Czasu pojechali na wycieczkę zorganizowaną w ramach projektu Biblioteka Akademią Przyszłości. Tym razem celem była to Szkółka Dalekie Nadleśnictwo Wyszków położona ok. 20 kilometrów od miasta. Zajęcia pod nazwą Manewry Leśnej Ferajny - to ekologiczno-leśnicze warsztaty przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa. Zajęcia poprowadziła Karolina Gizińska referent Nadleśnictwa, a towarzyszyli jej Adam Grzymkowski podleśniczy Leśnictwa Dalekie oraz Marika Prus praktykantka i Natalia Szumacher stażystka. Leśne spotkanie rozpoczęło się zabawą w odgadywanie nazw leśnych zwierząt, drzew i roślin, widniejących na tablicach, które pani Marika pokazywała dzieciom. Nie okazało się to trudnym wyzwaniem, gdyż podopieczni poradzili sobie z każdym zadaniem. Następnie Leśna Ferajna została podzielona na: dzięcioły, wiewiórki, zające, jeże, dziki i jelenie. Część uczestników (dziki, dzięcioły i zające) poszło na wycieczkę z podleśniczym Adamem Grzymkowskim do szkółki. Dowiedzieli się tam m.in. czym jest kompostownik, sezon wegetatywny, szkółka czy sadzonki oraz słuchali kilku słów prowadzącego dotyczących niektórych chorób drzew. Zobaczyli także jak rosną młodziutkie sadzonki drzew liściastych i iglastych niedawno wysianych i tych co najmniej rocznych. Wędrownicy zgadywali nazwy drzew, które mijali po drodze. Bezkonkurencyjna okazała się Marcela Zalewska, która jako jedyna odgadła nazwę olszy czarnej. Druga grupa dzieci (jeże, wiewiórki i jelenie) bawiła się w tym czasie w specjalnie wymyśloną na tę okoliczność grę planszową. Zadaniem uczestników było odnalezienie różnych numerków na kolorowych planszach rozmieszczonych na terenie szkółki. Następnie gracze byli zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytania związane z lasem. Po planszy poruszali się kamiennymi lub drewnianymi pionkami. Do przodu za poprawną, do tyłu za błędną odpowiedź. Zabawa okazała się fantastyczną formą spędzania wolnego czasu. Jeże, wiewiórki i jelonki rywalizowały ze sobą o jak najwyższe miejsca. Ostatecznie, na najwyższym stopniu podium znalazła się drużyna jelonków. Następnie, grupy się zamieniły. Druga poszła na wycieczkę, a pierwsza rozegrała grę planszową. W tym zestawieniu był remis między dzięciołami a zającami. Po dniu pełnym wrażeń cała Leśna Ferajna zebrała się, by wspólnie zjeść kiełbaski z grilla. Jak podczas każdego wyjazdu, dzieci chętnie smakowały przygotowanych potraw, prosząc o dokładki. Na zakończenie zajęć została przygotowana plansza ze smutnym drzewkiem bez liści. Zadaniem dzieci było wypisanie na listkach: co daje nam las a co my możemy mu zaoferować w zamian. Dzieci przykleiły swoje propozycje do gałęzi, dzięki czemu drzewo ponownie się zazieleniło. Na koniec ekologiczno leśniczych warsztatów każde z dzieci otrzymało na pamiątkę nietypowy, kolorowy ołówek z logo Nadleśnictwa i kolorowankę. Wspólnie stworzone drzewko także wróciło z uczestnikami zajęć do biblioteki. Podopieczni podziękowali za dzień pełen wrażeń, obiecując jednocześnie ponowne odwiedziny w Nadleśnictwie. fot. org Poniedziałkowy poranek kolorowo rozpoczął się w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej. Podopieczni wakacyjnych zajęć, spotkali się przed budynkiem by wspólnie z panią Katarzyną Słowikowską Osik przenieść się w wyimaginowany świat wakacyjnych podróży. Warsztaty malarskie były kolejną propozycją letnich spotkań w Bibliotece. Dzieci zostały podzielone na siedem czteroosobowych grup, w których opracowywały plakat wakacji swoich marzeń. Najtrudniejsze okazało się wymyślenie tematu przewodniego każdej z prac. Początkowo większość grup zapragnęła zagranicznych wyjazdów, wieży Eiffla oraz Paryża. Jednak po dłuższym zastanowieniu część wróciła swoimi marzeniami do Polski. Ostatecznie motywem rysunków były mazury, biwak na leśnej polanie, zamkowa bajkolandia, podwodny świat oceanu, hiszpańska plaża, bezludna wyspa oraz Hawaje. Zespoły swoje stanowiska pracy i miała za zadanie utrzymać czystość i sprzątnąć po zakończonym malowaniu. Po wstępnych rozmowach każda z grup rozpoczęła swoja przygodę z wymarzonymi wakacjami. Warsztaty odbyły się przed głównym wejściem Miejsko Gminnej Biblioteki. Zajęcia miały na celu rozwijanie zdolności manualnych uczestników oraz ich wyobraźni, korzystając jednocześnie z pięknej pogody. Ogromnym utrudnieniem okazał się wiatr, który skutecznie przeszkadzał w pracy małym artystom. Grupy zostały zmuszone do wyznaczenia jednej osoby do pilnowania prac tak, by nie została porwana przez wiatr. Z każda chwilą białe, puste brystole, stawały się barwnymi wycinkami dziecięcej wyobraźni. Uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością i pomysłowością pracując nad swoimi malunkami. Zespoły dbały o każdy szczegół, dobór odpowiednich kolorów oraz dokładność wykonania. We wszystkim radą i pomocą służyła im pani Katarzyna Słowikowska Osik, która bacznie obserwowała postępy warsztatowiczów. Doradzała im w jaki sposób najłatwiej jest narysować żaglówki, palmy, ryby oraz wszystkie przedmioty, które sprawiały im trudność. Prowadząca wyjaśniła również, na czym polega odpowiedni dobór kolorów oraz jak je cieniować by uzyskać dodatkowy efekt wizualny, podnoszący atrakcyjność wykonywanych prac. Wszyscy uczestnicy poniedziałkowych zajęć, chętnie wymieniali się pomysłami i dyskutowali na temat realizacji poszczególnych części projektów. Obserwując ich zaangażowanie, można było dostrzec, jak istotny jest dla nich każdy, najmniejszy fragment rysunku. Wspólne planowanie miejsca do spędzenia wymarzonych wakacji, okazało się świetnym pomysłem, który jeszcze bardziej zintegrował uczestników wakacyjnych spotkań. Prowadząca plastyczne warsztaty Katarzyna Słowikowska Osik, jest absolwentką Państwowego studium Reklamy Wizualnej w Ciechanowie. Prace Pani Katarzyny znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Brała także udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach. Najczęściej inspirację do swoich prac czerpie z natury. Jej obrazy przedstawiają pejzaże, martwą naturę oraz akty. Pani Katarzyna uprawia malarstwo sztalugowe. Zajęcia warsztatowe jak i cały letni cykl spotkań jest organizowany w ramach programu Biblioteka Akademią Przyszłości, który jest współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6 6 WYDARZENIA Ścieżki rowerowe odnowione 23 LIPIEC 2013 WTOREK AKTUALNOŚCI Muzyka łagodzi obyczaje - wspólna praca pacjentów ośrodków MONAR Rozpoczęto usuwanie usterek i przeszkód, które utrudniały wyszkowskim rowerzystom bezpieczne korzystanie ze ścieżek rowerowych. Na zlecenie gminy zajmuje się tym firma Usługi drogowe Wacława Wojtaszka z Wyszkowa. Inwestycja to efekt współpracy samorządu i środowiska miłośników rowerów i wypraw na dwóch kółkach. Amatorzy tego sportu podczas spotkań z władzami miejskimi wskazywali na utrudnienia i problemy, z jakimi borykają się, jeżdżąc po Wyszkowie. W efekcie określone zostały miejsca wymagające prac remontowych, a Urząd Miejski zlecił ich wykonanie wytypowanej firmie. Pracownicy mają za zadanie usunięcie przeszkód uniemożliwiających rowerzystom korzystanie z chodników i ścieżek rowerowych, między innymi poprzez W środowy poranek wszyscy miłośnicy kuglarstwa spotkali się na pierwszym warsztatowym spotkaniu zorganizowanym przez Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik. Zajęcia poprowadził Piotr Błaszczak, Michał Kłobukowski, Łukasz Samowski oraz Agnieszka Depta z grupy Sztukmistrze Wyszków. Dzieci rozpoczęły lekcję od krótkiego wysłuchania zasad, które będą je obowiązywały podczas trzydniowego cyklu. Dla zachowania bezpieczeństwa najistotniejsze było niedotykanie taśmy, na której w tym czasie znajdowała się druga osoba. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których następnie wykonywali polecenia swoich trenerów. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać tajniki żonglerki, slackline, jazdy na monocyklu, diabolo, levistick oraz balansu. Początkowo uczestnicy byli onieśmieleni licznymi atrakcjami przygotowanymi przez organizatorów. W obniżenie zjazdów i podjazdów. Na wykonanie tego zdania zaplanowano jak dotychczas 35 tysięcy złotych, jeśli jednak potrzeby w tym zakresie będą większe, kwota może zostać zwiększona. Poza usuwaniem usterek uzupełniane jest również oznakowanie ścieżek rowerowych, czym zajmuje się firma ALMAX Oznakowanie Dróg i Ulic Arkadiusza Ludwiniaka z Zagościńca. Gmina Wyszków stara się podnosić jakość i standard korzystania ze swoich ścieżek rowerowych mając nadzieję, że podobnie uczynią zarządcy innych dróg znajdujących się na terenie miasta. Akcja ma także obejmować ujednolicenie kolorystyki oznaczającej konkretne części chodników. Kolor czerwony ma być zarezerwowany wyłącznie dla rowerzystów, szary dla pieszych, natomiast wszystkie inne elementy mają być wyznaczane szara kostką. W planach jest także budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Skarżyńskiego, który miałby prowadzić aż do miasta. Problemem przy realizacji tej inwestycji będzie most, który nie jest jeszcze przystosowany do ruchu pieszych oraz rowerzystów. Jednak jak podkreślał Adam Mróz, jego przebudowa w chwili obecnej nie jest możliwa. Warto dodać, że w ramach modernizacji, wzdłuż ulicy Pułtuskiej, jedynie na odcinku od ronda ze skrzyżowaniem obwodnicy śródmiejskiej do ulicy Sikorskiego namalowano aż 58 rowerków znaczących ścieżkę rowerową. Dziś już żaden przechodzień, ani rowerzysta nie powinien mieć wątpliwości, po której stronie ciągu pieszo rowerowego powinien się poruszać. Sztuczki kuglarskie dla najmłodszych! poprzek sceny rozciągnięto taśmę, na której najodważniejsi sprawdzali swoją umiejętność utrzymywania równowagi. Największą trudnością okazało się samo wejście na slackline. Każdemu z chętnych towarzyszył Michał Kłobukowski, który bacznie obserwował ochotników, pomagając im również w momentach utraty równowagi. Piotr Błaszczak pod swoją opiekę wziął wszystkich, którzy tego dnia pragnęli nauczyć się żonglerki. Dzieci dostały małe piłeczki, które w różnych konfiguracjach i tempie podrzucały, łapiąc w określony sposób. Warsztaty odbywały się etapami. Na początku dzieci poznawały przyrządy, by następnie wykonywać coraz trudniejsze polecenia sztukmistrzów. Uczestnicy mieli możliwość zaznajomienia się także ze sztuką żonglerki maczetami. Najwięcej emocji wśród młodych uczniów wzbudziła levistick. Jest to kijek przymocowany do bezbarwnej żyłki, którym sztukmistrz manewruje w taki sposób, by uzyskać efekt utrzymywania się przedmiotu w powietrzu. Najbystrzejsi z uczestników natychmiast odkryli oszukaństwo. Dzieci miały do swojej dyspozycji wszystkie sprzęty kuglarskie, które trenerzy dostarczyli ze sobą tego dnia do Wyszkowskiego Ośrodka Kultury. Uczestnicy najchętniej jednak wracali na taśmę zawieszoną ok 40 cm nad ziemią oraz do sekcji żonglerskiej, gdzie przygoda z piłkami integrowała największą część grupy. Warsztaty zorganizowane przez Sztukmistrzów Wyszków trwały trzy dni. W trakcie zajęć, dzieci miały okazję przezwyciężyć swoja nieśmiałość, nawiązać nowe znajomości oraz zapoznać się z tajnikami kuglarstwa. Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestników, którzy za każdym razem wychodzili z sali widowiskowej ośrodka z uśmiechem na twarzach. fot. Wyszków24 Od 1 sierpnia 2013 roku do 1 lutego 2014 roku grupa pacjentów ośrodków MONAR z całej Polski, również z Wyszkowa, będzie pracować nad nagraniem płyty ku świętej pamięci Marka Kotańskiego i wartości, jakie promował. Jest to Krajowa Inicjatywa Młodzieżowa. Pacjenci ośrodków MONAR otrzymali fundusze w ramach projektu "Młodzież w działaniu". Miejscem realizacji projektu jest wyszkowski MONAR. Marek Kotański "Kotan" był psychologiem, terapeutą oraz organizatorem wielu przedsięwzięć dążących do zwalczania zjawisk patologii społecznej i udzielania pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, zarażonych wirusem HIV, byłych więźniów oraz osób bezdomnych. Działał charytatywnie. Dla osób chorych na Alzheimera stworzył hospicjum w Wadzinie. Z jego inicjatywy powstał MONAR, a także Markot - Ruch Wychodzenia z Bezdomności. Walczył o ludzi, których inni uważali za osoby bezwartościowe, skreślone z życia społecznego. Jego walka ta jest doskonale opisana w książce Barbary Rosiek "Pamiętnik narkomanki". Autorka przedstawiła początki powstawania MONARU z perspektywy osoby uzależnionej. Wiele ludzi w Polsce dużo zawdzięcza Kotanowi, który często powtarzał, że: "Człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać z siebie innym". Projekt przyczynia się do poprawy jakości systemów wspierających działania młodzieżowe i rozwoju potencjału organizacji społeczeństwa w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. - Projekt jest skierowany do młodzieży wychodzącej z uzależnienie oraz osób, które stoją przed decyzją o podjęciu leczenia w ośrodku. Chcemy poprzez płytę przekazać wartości, które promuje MONAR, pokazać alternatywę dla zachowań patologicznych oraz to, że osoby wychodzące z uzależnienia mają równe szanse. Projekt będzie trwał około sześciu miesięcy. Przez ten czas chcemy zrealizować nasze pomysły: wydanie płyty z utworami autorstwa pacjentów, jej promocja oraz integracja i pogłębianie trzeźwych relacji między pacjentami ośrodków przy wspólnej pracy nad płytą. Udokumentowanie naszych osiągnięć i ich promocja odbywać się będzie poprzez prowadzenie strony internetowej. Walczący z nałogami będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowania i doświadczenia czegoś nowego, jakże innego od dotychczasowego trybu życia. mówią autorzy projektu. Uczestnicy projektu nie mają doświadczenia w podobnych przedsięwzięciach: "Tak więc jest to szansa dla nas - pacjentów, jak również dla ośrodka szansa na zrealizowanie naszego pomysłu oraz inspiracja dla późniejszych pacjentów leczących się, aby oni mieli świadomość, że mogą spełniać swoje marzenia. Wystarczą chęci, zapał i konkretny pomysł" Wyszkowski MONAR w tym projekcie reprezentować będą: Łukasz Kondrat, Paweł Stanisławski, Tomasz Marzec oraz Sebastian Gleba - koordynator. Projekt jest w całości przez nich napisany. W zrealizowaniu postawionych sobie celów pacjentom pomagać będzie Dyrektor ich placówki - Jagoda Władoń. Wspierać ich będzie również Jan Władoń - Prezes Stowarzyszenia Twórczości Sztuki i Ekspresji Ulicznej "Sonic Group", pracownik Służewskiego Domu Kultury na stanowisku trenera tańca ulicznego oraz współwłaściciel Hip - Hop Akademii. W Wyszkowie pojawiał się wiele razy występując razem ze swoją grupą podczas różnych imprez w MONARZE. Dla podopiecznych wyszkowskiego Monaru głównym celem jest przezwyciężenie uprzedzeń i silnie zakorzenionych w mentalności młodych ludzi oraz pokazanie, jak wartościowe może być poznanie trzeźwych z innych ośrodków. Poprzez muzykę pragną stworzyć kontrapunkt dla zachowań aspołecznych, patologicznych oraz wskazać alternatywną drogę wspierającą terapię, przełamać stereotypy i zbliżyć osoby nieuzależnione i uzależnione. Ich celem jest również udowodnienie, że małe inicjatywy mają szansę na przebicie, że problem uzależnienia jest do pokonania i każdy ma szansę zaistnieć. Najważniejszy jest pomysł, chęci i duże zaangażowanie. Pacjenci podzielili się między sobą zadaniami. Sebastian Gleba oraz Łukasz Kondrat są odpowiedzialni za koordynowanie, redagowanie, prowadzenie strony internetowej, tworzenie bazy dokumentów i pozyskiwanie informacji. Zadanie wyliczenia kosztów projektu należy do Jagody oraz Jana Władoń. Tomasz Marzec zajął się tym, co najbardziej lubi, czyli muzyki - selekcjonowaniem utworów, które mają się znaleźć na płycie. Wymiar edukacyjny jest istotnym aspektem każdego przedsięwzięcia wspartego przez program "Młodzież w działaniu". Program przewiduje przestrzeń na proces pod nazwą Youthpass, który oznacza nabywanie kompetencji poprzez branie udziału w projektach. - Możemy zwiększyć efektywność terapii całej grupy, poprzez integrację oraz kształtowanie takich cech jak: uprzejmość, uczciwość, samokontrola i wytrwałość. Są to cechy, które są istotne w rehabilitacji i readopcji osoby uzależnionej. Przydatne będzie zwiększenie naszej komunikatywności poprzez zajęcia, warsztaty tańca, sesje nagraniowe oraz przełamanie nieśmiałości, aby w przyszłości lepiej integrować się z szerszym gronem ludzi.- mówią uczestnicy projektu. Problem uzależnienia dotyka nie tylko Polaków. Narkomania to zjawisko widoczne w całej Europie. Dlatego uczestnikami projektu są osoby objęte terapią od środków psychoaktywnych i alkoholu. PATRYCJA ZAWADZKA

7 WTOREK 23 LIPIEC 2013 AKTUALNOŚCI WYDARZENIA 7 Cyrkowe wyczyny klauna i dziewczyny! W piątkowy wieczór sala widowiskowa Wyszkowskiego Ośrodka Kultury Hutnik wypełniła się małymi miłośnikami teatru. Spektakl pt. Cyrkowe wyczyny klauna i dziewczyny zaprezentowało Studio Małych Form Teatralnych AR- -TRE z Krakowa. Przedstawienie rozpoczęło się od powitania wszystkich zgromadzonych gości, zarówno tych najmniejszych jaki i ich rodziców oraz opiekunów. Dekoracja na scenie była duża płachta materiału, na której widniał namalowany cyrk. To właśnie tam mieli przenieść się w trakcie spektaklu za pomocą wyobraźni. Klaun Włodek od samego początku nawiązał bardzo dobry kontakt z publicznością. Zadając różnego rodzaju pytania i zachęcając do spólnej zabawy sprawił, że dzieci przezwyciężyły swoja nieśmiałość i starały się dołączyć do aktorów na scenie. W trakcie całego przedstawienia zarówno klaun jak i towarzysząca mu dziewczyna potrzebowali asystentów do cyrkowych sztuczek. Spośród widowni wybierali czarodziejów, pomocników i specjalistów, którzy przy pomocy zaczarowanych rekwizytów próbowali wykonać różnego rodzaju cyrkowe triki. Pierwsi pomocnicy, którzy pojawili się na scenie mieli okazję kręcić czerwonym talerzykiem ustawionym na długim drewnianym patyku. Następnie, ten sam kręcący się talerzyk lądował na palcu wskazującym dzieci, nie przestając się kręcić. Najwięcej emocji wśród publiczności wzbudził jednak zaczarowany sznurek, który pani Basia - specjalistka wybrana spośród widowni spektaklu, trzykrotnie próbowała przeciąć na dwie połowy, z różnym skutkiem. Później ten sam przecięty na dwie równe części sznurek został zawiązany przez aktorkę na supełek, który ku zdumieniu całej zgromadzonej publiczności, swobodnie przesuwał się po całej długości sznurka. Największym zaskoczeniem zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, był moment, gdy okazało się, że sznurek jest z powrotem jedną dwumetrową całością. Kolejną atrakcją były kolorowe, pasiaste skarpetki wypełnione grochem. Za ich pomocą aktorka prezentowała różnego rodzaju sztuczki kuglarskie. Podczas spektaklu można było także zobaczyć wspólną zabawę gości i widowni z hula hop zrobionym własnoręcznie przez Izę, grającą tytułową dziewczynę w przedstawieniu. Jedną z ciekawszych sztuczek prezentowanych podczas spektaklu było przekłuwanie nadmuchanego wcześniej balonu, drewnianą wykałaczką do szaszłyków. Za trzecim razem trik udał się bez najmniejszych problemów, a asystent z publiczności otrzymał zaczarowany przedmiot na pamiątkę. Grupa AR-TRE zaprezentowała także żonglerkę cyrkowymi maczetami oraz jazdę na monocyklu. Na koniec aktorzy zaprosili na scenę czterech mężczyzn, którzy przy ich pomocy zaprezentowali zgromadzonej na sali publiczności wspólną lewitację. Każdy z nich usiadł na krzesłach, które wcześniej zostały ustawione na scenie. Kładąc się sobie nawzajem plecami na kolana, aktorka wysuwała spod nich krzesła. Panowie Pomocnicy chętnie uczyli sie nowych sztuczek stworzyli wspólnie konstrukcję, dzięki której, leżąc w powietrzu opierając się karkiem wyłącznie o kolana kolegi obok, wspólnie lewitowali nad ziemią. Grupa AR-TRE kończąc swój 40- minutowy występ pożegnała się z widownią słowami rymowanki: Na tym fot. Wyszków24 nasz występ zakończymy, ale jeszcze nie raz do niego powrócimy. Do niego i do innych wartych przypomnienia, a teraz mówimy- do widzenia. Izabela oraz Włodzimierz, którzy tego dnia odwiedzili Wyszków pracują jako aktorzy od dwóch lat. Wszystkich sztuczek, które publiczność mogła zobaczyć nauczyli się sami. AR-TRE tworzy i wystawia przedstawienia, programy ekologiczne oraz edukacyjne dla dzieci. W swoim repertuarze ma baśnie H. Ch. Andersena, braci Grimm, K. Makuszyńskiego, H. Sienkiewicza, G. Morcinka, J. Porazińskiej, I. Kraszewskiego, A. Puszkina, A. A. Milne, C. Collodi oraz Ch. Perraulta. Dzieci za każdym razem towarzyszą im na scenie, gdyż scenariusze napisane są tak, by były jak najbardziej interaktywne. Repertuar skierowany jest do widowni w wieku żłobkowym, przedszkolnym oraz szkolnym. Każde przedstawienie grupy kończy się pointą wskazującą to co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka: rodzina, miłość, dobro oraz tolerancja. Edukacja poprzez teatr ma rozwijać wyobraźnię odbiorców, jak również kształtować ich wrażliwość na sztukę, muzykę oraz literaturę. Po zakończonym występie, pani Iza zaprosiła wszystkich chętnych na scenę, gdzie każdemu tłumaczyła w jaki sposób można samodzielnie stworzyć hula hop i inne rekwizyty, które dzieci mogły zaobserwować tego dnia na scenie. Grupa AR-TRE w ramach podziękowań za miło spędzony wieczór otrzymała od zgromadzonej publiczności gromkie brawa, które miały zachęcić ich do powrócenia w przyszłości na deski wyszkowskiej sceny. Jak pomóc, by nie zaszkodzić? Policjanci z Komendy Powiatowej Policji: Marta Girelicka i Kamil Kurowski oraz ratownik wodny i śródlądowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Adrian Monik, odwiedzili dzieci w ramach bibliotecznych zajęć Wakacyjnego Wehikułu Czasu. Goście poprowadzili półtoragodzinne zajęcia z małymi słuchaczami, które dotyczyły udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku utraty przytomności. Pani Marta Gierlicka - rzecznik Wyszkowskiej Komendy Powiatowej Policji, rozpoczynając zajęcia, rozmawiała z uczestnikami o prawidłowym zachowaniu nad rzeką. Omówiła konsekwencje szoku termicznego, będącego zagrożeniem przy zbyt szybkim wychłodzeniu organizmu. Przedstawiła przykłady nieostrożnego zachowania się nad wodą, korzystając z dzikich kąpielisk lub skacząc do wody w niesprawdzonych wcześniej przez ratowników miejscach. Następnie swoją lekcję rozpoczął Adrian Monik, wyjaśniając, że kąpać się można wyłącznie tam, gdzie widzimy ratownika w żółto - czerwonym stroju. Powiedział również, co w wodzie wyznacza bezpieczne strefy. Uczestnicy dowiedzieli się, że kąpielisko oznaczone kolorem czerwonym jest przeznaczone dla osób, które nie potrafią lub dopiero uczą się pływać. Żółty oznacza miejsce, w którym jest już głęboko, a pływający nie będą czuli dna pod stopami. Ratownik przeprowadził także kurs pierwszej pomocy. Podczas warsztatów zademonstrował, jak uratować życie osobie tonącej. Przypomniał stosunek uciśnięć podczas resuscytacji - 2:30 u dorosłych oraz 2:15 u dzieci. Dokładnie pokazywał, w jaki sposób należy sprawdzić, czy poszkodowany samodzielnie oddycha i czy jest przytomny oraz jak udrożnić drogi oddechowe i ułożyć usta, by wdychane powietrze dostało się do klatki piersiowej człowieka, któremu pomagamy. Do dyspozycji wszystkich chętnych, którzy tego dnia zechcieli samodzielnie udzielić pierwszej pomocy był fantom Ania. Adrian Monik wyjaśniał swoim uczniom, jak zachowywać się, gdy widzimy osobę tonącą lub już wyholowaną na brzeg. Podkreślił, że reanimacja takiego człowieka różni się od tej, którą wykonuje się np. po wypadkach drogowych. W przypadku tonięcia, pomoc zaczynamy od 5-ciu głębokich wdechów, a następnie przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej. W większości pozostałych sytuacji rozpoczynamy czynności resuscytacyjne w odwrotnej kolejności. Podczas jednego z ćwiczeń uczestnicy bibliotecznych zajęć dobrali się w pary, by wspólnie nauczyć się chwytu Heimliecha, stosowanego podczas różnego rodzaju zadławień. Ratownik WOPR tłumaczył, że podczas jego wykonywania ważne jest odnalezienie wskazanego wcześniej punktu tuż pod mostkiem, by później stanowczym ruchem wywrzeć na niego nacisk. Podopieczni Wakacyjnego Wehikułu Czasu również w parach ćwiczyli układanie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej. Odpowiednie zgięcie obu rąk, podłożenie jednej z nich pod policzek oraz zgięciem nogi i przekręcenie człowieka potrzebującego pomocy, często może uratować mu życie. Pani Marta Gierlicka, zadając pytanie o pomoc udzielaną osobie z atakiem padaczki, zwróciła uwagę na to, że w takim przypadku możemy jedynie zabezpieczyć głowę, by nie spowodować dodatkowych urazów. Zaznaczyła, że istotne może być odchylenie głowy do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych. - Często zdarza się tak, że ludzie przechodzą obojętnie obok kogoś, kto naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Powinniśmy pamiętać, że, nawet jeśli ktoś jest pod wpływem alkoholu, naszym obowiązkiem jest udzielenie mu pomocy. Należy pamiętać, że to także jest człowiek - zaznacza pani rzecznik. Na koniec Adrian Monik przypomniał uczestnikom spotkania, w jaki sposób powinno się wzywać pomoc. Tłumaczył, jak ważne jest podanie dokładnej lokalizacji, niekoniecznie adresu. Gdy nie wiemy, jaką nazwę nosi ulica, przy której się znajdujemy, powinniśmy dyżurnemu opisać najbardziej charakterystyczną budowlę lub coś, co pomoże odnaleźć to miejsce karetce pogotowia, policji lub straży pożarnej. Podsumowując spotkanie, przybyli goście wyrazili nadzieję, że wiedza, którą uczestnicy wynieśli z warsztatów nie będzie musiała zostać wykorzystana. Dzieci otrzymały również pamiątkowe, zaciskowe opaski odblaskowe. Największą atrakcją po zakończonym spotkaniu okazały się akcesoria, które policjant nosi ze sobą podczas służby. Do przedstawicieli wyszkowskiej komendy ustawiła się długa kolejka dzieci chętnych do zakucia się w kajdanki. Ku niezadowoleniu wszystkich podopiecznych biblioteki, opiekunki: Marta Gołębiewska oraz Małgorzata Lamperska obiecały zaprosić w tym celu gości na oddzielne warsztaty. Zajęcia odbyły się w ramach programu Biblioteka Akademią Przyszłości współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/321/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/321/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 6752 UCHWAŁA NR XXXI/321/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę

Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę Przez cały rok towarzyszyły nam działania wynikające z realizacji założeń Akademii Zdrowego Przedszkolaka. Zatem i na koniec roku szkolnego poświęciliśmy trochę uwagi na 11-ste już spotkanie z Akademią.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Trzebiechów, 09.11.2015 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np.

Bardziej szczegółowo

Projekt TĘCZA realizowany w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Projekt TĘCZA realizowany w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie Projekt TĘCZA realizowany w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie Spotkanie z ratownikiem WOPR- zasady bezpieczeństwa podczas zabaw rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

,,Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy. Zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna

,,Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy. Zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 3,,Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy. Zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna W ramach realizacji zadania odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi Moja planeta nie ma ceny W swojej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci uczęszczające do

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu Sprawozdanie z realizacji Programu Klub Bezpiecznego Puchatka Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu W roku szkolnym 2014/2015 klasy I a, I b i I c realizowały program Klubu Bezpiecznego Puchatka,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zadania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola na rok szkolny 2012/2013,,Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

1 Wykonanie montażu kamery wizyjnej

1 Wykonanie montażu kamery wizyjnej 1 Wykonanie montażu kamery wizyjnej Działka nr 385/3 Obręb 21 (teren Przedszkola Miejskiego) Wykonanie kamery wizyjnej posadowionej na terenie przedszkola, skierowanej w kierunku placu zabaw na osiedlu

Bardziej szczegółowo

20 WRZEŚNIA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA RADOŚĆ EDUKACJA

20 WRZEŚNIA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA RADOŚĆ EDUKACJA 20 WRZEŚNIA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA ZABAWA RADOŚĆ EDUKACJA O projekcie Dzień Przedszkolaka to inicjatywa dyrektorów Łódzkich Przedszkoli Miejskich, która zrodziła się w 2009 roku. Projekt ma na celu dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji działań podjętych w ramach konkursu. ,,Odblaskowa Szkoła. Wrzesień- październik 2016 roku

Sprawozdanie. z realizacji działań podjętych w ramach konkursu. ,,Odblaskowa Szkoła. Wrzesień- październik 2016 roku Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w ramach konkursu,,odblaskowa Szkoła Wrzesień- październik 2016 roku Koordynator : Iwona Milewska - Skoczeń Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Kraków - 28.11.2013 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Oferta jest zbiorem książeczek edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w celu kształtowania bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w różnych

Oferta jest zbiorem książeczek edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w celu kształtowania bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w różnych Oferta jest zbiorem książeczek edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w celu kształtowania bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz unikania zagrożeń. ODBLASKI Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Jak sprawić, by szkolny festyn stał się świętem całego sąsiedztwa? Kluczem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo 1. PROJEKT PT:,, AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIEKU. Okres realizacji projektu od 9 stycznia 2017r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

GRA EDUKACYJNA INNA NIŻ WSZYSTKIE

GRA EDUKACYJNA INNA NIŻ WSZYSTKIE GRA EDUKACYJNA INNA NIŻ WSZYSTKIE Przewodnik 5 9 Daje LAT dorosłym możliwość wspólnej zabawy z dziećmi Mnóstwo zabawy, mnóstwo nauki! Od 1967 Zawartość 4 5... Wstęp 6 7... Zasady gry 8... Grając w iknow

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE PRZEDSZKOLE 1.Schronisko dla Zwierząt

Bardziej szczegółowo

,,Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny. Uczeń w Zespole Szkół Nr 2. im. Jana Pawła II w Narzymiu

,,Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny. Uczeń w Zespole Szkół Nr 2. im. Jana Pawła II w Narzymiu Realizacja programu,,bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu Realizacja zadania 3 Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI

PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI PROFILAKTYKA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STOP UZALEŻNIENIOM JESTEŚMY WOLNI 1. DIAGNOZA ŚRODOWISKA. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzone zostały badania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Edukacyjny. Trzyma j Formę. Przedszkole im. Św. Jana de La Salle. w Gdańsku 2015/16

Ogólnopolski Program Edukacyjny. Trzyma j Formę. Przedszkole im. Św. Jana de La Salle. w Gdańsku 2015/16 Ogólnopolski Program Edukacyjny Trzyma j Formę Przedszkole im. Św. Jana de La Salle w Gdańsku 2015/16 Czym jest program i jakie są jego cele? To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej:

Adres strony internetowej: Nazwa instytucji: Miasto / województwo: Adres strony internetowej: Organizator: Krótka charakterystyka (do 600 znaków): Filharmonia Narodowa Warszawa / mazowieckie http://filharmonia.pl/ Ministerstwo Kultury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach VI edycji konkursu Odblaskowa Szkoła

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach VI edycji konkursu Odblaskowa Szkoła Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach VI edycji konkursu Odblaskowa Szkoła We wrześniu 2015r. nasza szkoła wykazała chęć udziału w konkursie Odblaskowa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI TELEFON FAKS E-MAIL STRONA INTERNETOWA DYREKTOR SZKOŁY ZGŁASZAJĄCY PRZYKŁAD Dobrej

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Miesiąc ten obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, w których przedszkolaki brały aktywny udział.

Miesiąc ten obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, w których przedszkolaki brały aktywny udział. Fot. Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach Maj 2017 Miesiąc ten obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, w których przedszkolaki brały aktywny udział.. Słoneczka Słoneczka radośnie świętowały

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Piłkarskie Fenix Żary

Stowarzyszenie Piłkarskie Fenix Żary Stowarzyszenie Piłkarskie Fenix Żary OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW Żary, 10 Marca 2014 roku Szanowni Państwo W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego Fenix w Żarach, chcielibyśmy przedstawić Państwu

Bardziej szczegółowo

Jestem tworzę, odkrywam, doświadczam wernisaż wystawy prac Grupy wsparcia w BCO

Jestem tworzę, odkrywam, doświadczam wernisaż wystawy prac Grupy wsparcia w BCO Jestem tworzę, odkrywam, doświadczam wernisaż wystawy prac Grupy wsparcia w BCO Od wtorku, 12 grudnia w jednym z holi Białostockiego Centrum Onkologii można oglądać wystawę obrazów autorstwa pacjentek

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego:

W tym roku do gmin trafi łącznie prawie 504 mln zł, z czego: Szanowni Państwo, Przedszkole publiczne powinno być powszechnie dostępne i gwarantować każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej. Głównym celem tzw. ustawy przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH SKATEPARK W STARYM SĄCZU JAKO ROZWIĄZANIE WIELU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W każdej społeczności istnieją różne mniej lub bardziej poważne problemy społeczne. Również mieszkańcy Starego Sącza borykają się na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Druk nr 499 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 16 sierpnia 2010 11:27 - Poprawiony czwartek, 07 października 2010 17:43

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 16 sierpnia 2010 11:27 - Poprawiony czwartek, 07 października 2010 17:43 Projekt pn. "Pewnym krokiem w przyszłość" W ramach punktu przedszkolne dzieci mają zagwarantowane: - ubezpieczenie - wyżywieniem całodniowe - fachową opiekę sprawowaną przez czterech wychowawców, po 2

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w ramach konkursu Odblaskowa szkoła

Sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w ramach konkursu Odblaskowa szkoła KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VII EDYCJA Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach Sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w ramach konkursu Odblaskowa szkoła wrzesień - październik 2016

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYDAWNICZA 2016

OFERTA WYDAWNICZA 2016 OFERTA WYDAWNICZA 2016 Oferta jest zbiorem książeczek edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w celu kształtowania bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w różnych sytuacjach oraz unikania zagrożeń.

Bardziej szczegółowo

PATRONAT. Patronat medialny

PATRONAT. Patronat medialny PATRONAT Patronat medialny ORGANIZATORZY: Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok Studio Tańca Twist, ul. Broniewskiego 4, 15-748 Białystok, VII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRY PLANSZA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRY PLANSZA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRY Na bezdrożach Afryki to gra planszowa przeznaczona dla 2 4 osób. W niniejszej książce zamieszczono 4 komplety gry, tak aby w rozgrywce mogło naraz uczestniczyć 16 uczniów (jeśli

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA/OSTROŻNIE, WCIĄGA!!! po raz szósty w Operze i Filharmonii Podlaskiej

FILHARMONIA/OSTROŻNIE, WCIĄGA!!! po raz szósty w Operze i Filharmonii Podlaskiej FILHARMONIA/OSTROŻNIE, WCIĄGA!!! po raz szósty w Operze i Filharmonii Podlaskiej To już szósta edycja Ogólnopolskiego programu Instytutu Muzyki i Tańca filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! realizowanego w

Bardziej szczegółowo

Letnie warsztaty językowe

Letnie warsztaty językowe Letnie warsztaty językowe Z Kochane dzieciaki! Wakacje jeszcze się nie skończyły, a my już za Wami bardzo tęsknimy. Mamy nadzieję, że każdy z Was naładował akumulatory i odpoczął na tyle, by chętnie powrócić

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Przekonaj kolegę do wspólnego wyjścia do kina w czwartek wieczorem. Kolega lubi filmy akcji, a namawiasz go na wspólne obejrzenie kolejnej części jego ulubionego

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS 0-III JESTEM BEZPIECZNY- BO WIEM, UMIEM I STOSUJĘ.

PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS 0-III JESTEM BEZPIECZNY- BO WIEM, UMIEM I STOSUJĘ. PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS 0-III JESTEM BEZPIECZNY- BO WIEM, UMIEM I STOSUJĘ. TERMIN REALIZACJI: od 18.11.2013 do 28.11.2013roku. GŁÓWNE CELE PROJEKTU: 1. Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 2012/2013

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 2012/2013 AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA Punkt przedszkolny Słoneczko W Trzciance koordynator akcji: mgr Magdalena Kapela Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 1 ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 2 Zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka.

W naszym przedszkolu każdego dnia nieodłącznie z ruchem towarzyszy dzieciom muzyka. Naszym celem jest wykorzystanie tych sposobów uczenia się czyli analizowanie stylów uczenia się każdego dziecka i ustalenie indywidualnego sposobu nauczania. Wszystko, co robimy sprowadza się do tego by

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Szef MSWiA zainaugurował Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka

Szef MSWiA zainaugurował Program Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14304,szef-mswia-zainaugurowal-program-razem-bezpieczniej-im-wladyslaw a-stasiaka.html Wygenerowano: Sobota, 20 sierpnia 2016, 10:41 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice Burmistrz Poddębic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi

Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Sprawozdanie z realizacji projektu KABECJANIE DAJĄ RADĘ w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi Uczniowie kl. I-III przystąpili w 2012 r. do udziału w edukacyjnym projekcie profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. I Bezpieczna zerówka

Załącznik nr 3. I Bezpieczna zerówka 1 Załącznik nr 3 Raport o zrealizowanych przez Straż Miejską zadaniach z Obszaru Strategicznego- Polityka prospołeczna; Program - Bezpieczeństwo osobiste; Działanie 2- prowadzenie działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU PODRÓŻE SZPAKA MATEUSZA. PRZEDSZKOLE NR r r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU PODRÓŻE SZPAKA MATEUSZA. PRZEDSZKOLE NR r r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU PODRÓŻE SZPAKA MATEUSZA. PRZEDSZKOLE NR 33 11.12.2017r. - 15.12.2017r. 11 grudnia 2017 r w naszym przedszkolu rozpoczęła się tygodniowa wizyta Szpaka Mateusza. Trzylatki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017

Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Koncepcja Pracy Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki na lata 2012-2017 Twórcze i artystyczne wychowanie, czy tez lepiej wychowanie przez sztukę, może okazad się szczególnie ważne, nie tylko dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA

REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez STA ETIUDA Patrycję Macheta, którzy zawarli umowę o naukę dziecka w wyż. wym.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US

WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US WIZYTA PAR RTNERSKA PROGRAMU SOUNDS AROUND US W dniach 20-24 lutego w naszej szkole miała miejsce wizyta w ramach projektu Sounds around us ( Dźwięki wokół nas ) programu Erasmus+. Przyjechali do nas goście

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r. Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86

Bardziej szczegółowo

MAŁY RATOWNIK. pierwsza pomoc już od przedszkola. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 35

MAŁY RATOWNIK. pierwsza pomoc już od przedszkola. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 35 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 35 Ul. ZAGÓRSKA 3 41-216 SOSNOWIEC Tel. (32) 263 38 78 Fax: 032 263 38 78 e-meil : p35@sosnowiec.edu.pl MAŁY RATOWNIK pierwsza pomoc już od przedszkola PROPOZYCJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

TEATR BLIŻEJ DZIECKA

TEATR BLIŻEJ DZIECKA TEATR BLIŻEJ DZIECKA Wiemy nie od dziś, że dziecko uczy się kontaktu ze sztuką już od wczesnego dzieciństwa. Wrodzona wrażliwość pozwala mu żywo reagować na melodyjność głosu matki i śpiewane przez nią

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto

KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto To propozycja aktywności możliwa do realizacji w II lub III klasie szkoły podstawowej. Proponowane ćwiczenie może być modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 1

Scenariusz zajęć nr 1 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Wycieczka do lasu Scenariusz zajęć nr 1 Temat dnia: Planujemy wyprawę. I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne II. Czynności przedlekcyjne: zawieszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia PROJEKT DRUK Nr 562 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Październik - Opowieści z leśnej polany - przedstawienie muzyczne - Fabryka krówek - do Milanówka grupa IV i V - uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka grupa I - wycieczka na pocztę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wakacje w mieście - bawimy się wesoło i bezpiecznie. Termin realizacji: I turnus 26. 06. 07. 07. 2017 r. II turnus 10. 07. 21.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL. Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Człowiek najlepsza inwestycja. BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL. Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Człowiek najlepsza inwestycja BROSZURA EDUKACYJNA o EFS i PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wstęp SPIS TREŚCI Co to są Europejski Fundusz Społeczny i Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/959/09 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/959/09 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/959/09 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 3661 UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Tarnobrzeg

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 860/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie nr 860/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2017 r. Zarządzenie nr 860/PRIK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo