Przedszkole za złotówkę?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedszkole za złotówkę?"

Transkrypt

1 GAZETA BEZPŁATNA Zeskanuj kod aby być na bieżąco z informacjami w swoim telefonie NR 3 Wtorek 23 lipiec 2013 Telefon: Najlepsze lokalne źródło informacji Przedszkole za złotówkę? strona 2 r e k l a m a Khalidov u Delugi Jesteśmy po wstępnych rozmowach z promotorem Mameda Khalidova, wiec to prawda. To nie jest już plotka. Jedyną przyczyną w chwili obecnej, z powodu której Mamed nie będzie mógł przyjechać jest nieplanowana przez KSW walka. Walka, która mogłaby pojawić się w tym samym terminie co gala. Gdyby miały odbyć się walki na UFC czy Belatorze, które nie były do tej pory umówione, to prawdopodobnie by go z nami nie było. Wyszków wtedy po raz pierwszy mógłby mówić o pechu, ale Polska o wielkim szczęściu, gdyż Mamed miałby szansę sprawdzić się na bardzo prestiżowych arenach. Nikt by wtedy nie mówił, że walczy tylko na swoim podwórku i w KSW chociaż KSW jest największą federacją w Europie, często jednak niedocenianą i bagatelizowaną. KSW jest bardzo dobrą i najlepiej płatną federacją ze świetnymi zawodnikami. To typowe i takie polskie, że to co naprawdę najlepsze, nie może być u nas. - mówi Paweł Deluga str. 16 R E K L A M A

2 2 TEMAT TYGODNIA 23 LIPIEC 2013 WTOREK SPOŁECZEŃSTWO Przedszkole za złotówkę? 26 czerwca br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zmieniającą system oświaty. Odnosi się ona m. in. do zmniejszenia kosztów, jakie do tej pory obowiązywały za każdą dodatkową godzinę, którą dziecko spędzało w przedszkolu. Od 1 września 2013 roku ta kwota nie będzie mogła być wyższa niż złotówka. Systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w przedszkolach i innych placówkach wychowania przedszkolnego, to cel wprowadzanych zmian w tzw. ustawie przedszkolnej. Wprowadzana reforma ma zakończyć się we wrześniu 2017 roku, kiedy to, zdaniem Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej, wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 90% dzieci. za usługi, którą świadczy dla nich przedszkole publiczne. Wiąże się to z opłatą w wysokości jednego złotego, które rodzic lub opiekun będzie płacił za pobyt dziecka w nadprogramowych godzinach w placówce. Ostateczne ustalenie tej stawki leży w gestii Rady Miejskiej, która zobowiązana jest do tych zwolnień. W naszej gminie dotychczas rodzice zobowiązani byli do uiszczania opłaty w wysokości 3,20zł za każdą dodatkową godzinę, którą dziecko spędziło w przedszkolu. Nadprogramowe zajęcia, na które uczęszczały ich dzieci, czyli np. na język obcy, rytmikę, znacząco obciążały ro- miesiącu. Daje to kwotę 1018,95zł. Dodatkowe zajęcia, o których mowa powyżej, to ok. 30 zł. Per saldo to koszt prawie 1050zł miesięcznie. Czego można się spodziewać we wrześniu? Przytoczone już bieżące nie ule- czania samorządów zadaniami, na realizację których państwo nie daje albo daje tylko część pieniędzy. Nowelizację ustawy oświatowej zaskarżyło już kilka gmin do Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany, które nadchodzą dotyczą również konieczności zapewnienia W celu rozpowszechnienia wychowania przedszkolnego, znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza dotację celową dla poszczególnych gmin. Dzięki tym środkom, samorządom ma być łatwiej przejść przez zmiany w systemie oświaty. Jednak oświatowa rewolucja wprowadzona przez rząd i podpisana przez Prezydenta Komorowskiego nie do końca będzie korzystną dla poszczególnych gmin. Dodatkowe środki mogą nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów związanych z przedszkolami. Dotacja będzie obejmowała wszystkich przedszkolaków, niezależnie od czasu, jaki każdego dnia przebywać będą w placówce. Od września do końca bieżącego roku rząd przeznaczył na każde dziecko 414 zł, co łącznie daje kwotę ponad 500 mln zł w skali kraju. Od stycznia 2014 ma to być już zł na każdego przedszkolaka rocznie. W Polsce ta zmiana to koszt 1,5 mld zł. Środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach oraz na poprawę warunków edukacji i wychowania dzieci. Jednocześnie zmniejszą koszty ponoszone przez rodziców oraz zapewnią dostęp do bezpłatnego wychowania przedszkolaków w takim samym jak dotychczas wymiarze czasowym, czyli nie jest krótszym niż pięć godzin w ciągu dnia. Ustawa wprowadza ograniczenie wysokości opłat, które są pobierane od rodziców w zamian fot. 123rf.com [LICENCJONOWANE] pochylenia się nad nowym rozwiązaniem. Zmiana obejmuje zarówno w placówki publiczne, jak i w inne formy wychowania przedszkolnego, które znajdują się w obrębie danej gminy. Nowym rozwiązaniem, które dał organom prowadzącym ustawodawca, jest możliwość zwolnienia rodziców z opłaty za przedszkole lub z jej części. Dotychczas, nawet w uzasadnionych przypadkach takiej opcji nie było. Warunki, na których będzie można ubiegać się o ulgę ustalą radni w drodze uchwały. Organ prowadzący będzie mógł upoważnić dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej (oddziały przedszkolne) do udzielania dziców. Po zmianach, przedszkole nie będzie mogło pobierać żadnych dodatkowych opłat, oprócz tych pokrywających koszty wyżywienia dziecka. Ile zatem do tej pory kosztował miesięczny pobyt dziecka w przedszkolu? Z danych zamieszczonych na oficjalnej stronie gminy wynika, iż aktualny, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka, wyliczony na podstawie wydatków bieżących, wynosi w 2013 roku 622,95zł. Do tego należy doliczyć koszty wyżywienia (ok. 7 zł dziennie) oraz opłaty wnoszone przez rodzica (3,20 za godz.), za średnio 4 godziny dziennie przy 20 dniach w "Ustawa przedszkolna" ma zapewnić wszystkim chętnym dzieciom miejsca w placówkach gną zmianie. Przy niskiej inflacji najprawdopodobniej nie wzrosnie również koszt wyżywienia. Nie będzie płatnych zajęć dodatkowych, zaś rodzice za każdą ponadprogramową godzinę zapłacą maksymalnie 1 zł (1 zł x 4 godz. x 20 dni w miesiącu). Miesięczny wpływ z opłat rodziców za dziecko to 80zł plus 140 zł za wyżywienie, co daje 220zł. Na cztery miesiące bieżącego roku gmina dostanie 414zł dotacji na dziecko, czyli na miesiąc 103,50zł. Po podliczeniu otrzymujemy kwotę 946,45zł. Kto zapłaci różnicę kwot? Oczywiście gmina. Nie jest to jedyny przykład obar- przez gminy, miejsca w placówkach wszystkim chętnym czterolatkom od września 2015 roku, natomiast każdemu trzylatkowi od 2017 roku. Nowa ustawa zobowiązuje samorząd do stworzenia tylu miejsc w placówkach, by każde dziecko mogło rozpocząć przedszkolną edukację. Oznacza to, że Gmina Wyszków będzie zobligowana do zapewnienia miejsca w przedszkolu, każdemu zgłoszonemu przez rodziców czterolatkowi już od 2015 roku. Liczba miejsc w przedszkolach publicznych, jak podawał wiosną tego roku wyszkowski magistrat, wynosi 975, w tym 6 oddziałów w miejskich szkołach podstawowych. Tylko dla r e k l a m a

3 WTOREK 23 LIPIEC 2013 SPOŁECZEŃSTWO PRZEGLĄD TYGODNIA 3 5-cio i 6 cio latków, urodzonych i zameldowanych na terenie Gminy Wyszków w roku szkolnym 2013/2014 potrzeba 907 miejsc. Wprowadzone prawo do wychowania przedszkolnego dla czterolatków i później trzylatków stawia samorząd w bardzo trudnej sytuacji. Obowiązek edukacji szkolnej dzieci sześcioletnich z początkiem września 2014 roku z pewnością w części złagodzi problem, ale go nie rozwiąże (przypomnijmy, że dotychczas, jedynie w zapowiedziach pozostała możliwość przesunięcia tego obowiązku na rok 2015 dla dzieci urodzonych w drugim półroczu 2008r.). Nadzieja w placówkach niepublicznych? Od 1 września 2015r. do programu przedszkole za złotówkę będą mogły przystąpić przedszkola niepubliczne, które zobowiążą się do spełnienia wymogów stawianych w programie, tj.: dostosują się do zapisów prawa lokalnego określających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, będą pobierać opłaty nie wyższe niż ustalone przez radę, będą prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych, zapewnią liczebność oddziałów przedszkolnych jak w przedszkolu samorządowym oraz pomoc psychologiczno pedagogiczną zgodnie z właściwymi rozporządzeniami. Nie będą mogły już pobierać od rodziców żadnej innej opłaty niż tę określoną przez Radę Miejską dla przedszkoli publicznych, czyli maksymalnie złotówka od szóstej godziny spędzonej przez dziecko w placówce wraz z wyżywieniem. W takiej sytuacji niepubliczna placówka otrzymywałaby na każde dziecko dotację w wysokości równej kosztom przewidzianym za pobyt tego dziecka w placówce publicznej, pomniejszonym o koszt wyżywienia oraz wychowania przedszkolnego, za które płacą rodzice. Uproszczając, prywatne przedszkola, które będą spełniały wymogi programu, przyjmując pod swój dach wszystkie dzieci, które nie znalazły już miejsca w placówkach publicznych, jednocześnie zrzekają się prawa do pobierania dotychczasowych opłat od rodziców w dotychczasowej wysokości. Prezydencka złotówka za godzinę, która ma sfinansować większość potrzeb przedszkolaków, w żaden sposób nie jest wymierną kwotą, pozwalającą pokryć koszty, które każdego dnia przeznaczane są na dzieci. W 7 niepublicznych przedszkolach może znaleźć miejsce 459 dzieci. Czy będą takie, które zdecydują się przystąpić do opisywanego wyżej programu? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Dziś, do przedszkola niepublicznego, za przedszkolakiem przekazywana jest dotacja z budżetu gminy w wysokości równej 75 procent kosztów na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, czyli 467,20zł. Do tej kwoty należy dodać opłaty ponoszone przez rodziców (od 400 do 600zł), czyli miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, to, w zależności od przedszkola, od 867,20zł do 1067,20zł. To samo przedszkole, hipotetycznie, po przystąpieniu do programu od września br. otrzymałoby 946,45zł. Prosta kalkulacja pozwala przypuszczać, że znajdą się chętni, by skorzystać z możliwości, jaką daje znowelizowana ustawa. Pamiętajmy, że taka opcja będzie dostępna dopiero od września 2015r. Wprowadzone zmiany są korzystne dla rodziców. Z pewnością, część z nich za pobyt pociechy w przedszkolu zapłaci mniej. Jednak należy przy tej okazji zwrócić uwagę na kilka ważnych faktów. Do tej pory, polityka rządu opierała się na zachęcaniu społeczeństwa do przedsiębiorczości, do otwierania małych firm, do inwestowania. Owocem tych działań i odpowiedzią na potrzeby społeczne było powstanie przedszkoli niepublicznych. Dziś, ustawa podpisana przez prezydenta stawia w trudnej sytuacji prywatnych przedsiębiorców, dla których niepubliczne przedszkole jest przede wszystkim firmą, która powinna na siebie zarabiać. Dzięki zmianom, które mają etapami wchodzić w życie, a o których wcześniej rząd nie mówił, część prywatnych placówek oświatowych może upaść. Ich właściciele, którzy zainwestowali własne bądź pożyczone środki, muszą wykazać się ogromną kreatywnością i pomysłowością, by pozyskać fundusze na ich spłacenie lub zwrot. Z pewnością, dzieje się to z korzyścią dla naszych milusińskich, którym niepubliczne przedszkole będzie musiało zaoferować szerszą, bogatsza ofertę. Może to być atut placówek niepublicznych. Bogaty program zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka, opłacą rodzice. Nauka gry na instrumentach, balet, studio piosenki, warsztaty plastyczne, ceramiczne czy naukowe to ciekawa propozycja dla przedszkolaków. Zajęcia będą mogli prowadzić sprawdzeni instruktorzy, lektorzy i trenerzy - wysokiej klasy specjaliści w poszczególnych dziedzinach, którzy posiadają bogate doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi. Dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach, dzieci będą mogły pielęgnować swoje pasje. Tak więc niepubliczne placówki, które cieszą się dobrą marką i zaufaniem rodziców, na rynku pozostaną na pewno. Nowelizacja ustawy oświatowej nakłada na samorząd obowiązek przeprowadzenia szeregu zmian, które umożliwią wdrożenie w życie nowych zasad. Reorganizacja funkcjonowania szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi w zespoły szkolno przedszkolne, zmiana sieci szkół i przedszkoli publicznych, zmiana sposobu dotowania przedszkoli publicznych i niepublicznych, to tylko wierzchołek góry lodowej, którą postawiła przed samorządem zmieniona ustawa. Czemu to ma służyć? Nie jest pewne, czy urlopy rodzicielskie, dofinansowanie in vitro, ustawa żłobkowa i przedszkolna odwrócą sytuację demograficzną w naszym kraju, określoną na Kongresie Demograficznym w Warszawie jako katastrofalną? Czy przybędzie dzieci tak, by wskaźnik dzietności kobiet w wysokości 1,3 nie lokował nas na 207 miejscu na 212 krajów objętych statystyką przez ONZ? Jak wprowadzane zmiany wpłyną na nasze rodziny przekonamy się wkrótce. Siedmiodniowa prasówka przyniosła głównie smutne informacje o przestępstwach, wykroczeniach i tych z nas, którzy je popełniają. Morałów nikt nikomu prawić nie zamierza. Kilka uwag na przestrogę jednak padnie. Policja zatrzymała dwie nastolatki, które, nietrzeźwe, poszukiwały wrażeń na ulicach Łosinna. O ile osiemnastolatka zawartość alkoholu we krwi mogła tłumaczyć pseudodorosłością, tak już trzynastolatka nie miała wiele argumentów na swoje usprawiedliwienie. Pijaną dziewczyn(k)ę odebrali rodzice, a starsza (dziewczyna/ kobieta niepotrzebne skreślić) trafiła do szpitala. Źle się dzieje w państwie duńskim, skoro pokolenie dzieci lat dwutysięcznych chwyta już śmiało za butelki z procentami. W Wyszkowie grasuje najprawdopodobniej szajka naciągaczy. Gwoli ścisłości oszuści pojawiają się, rzecz jasna, także w innych miastach Polski, a nawet, jak mówią plotki, świata. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawy przybrały niebezpieczny bieg. Metoda na krewnego lub, jak podają inni (nieco bardziej konkretnie) - na wnuczka, rewolucjonizuje nasz przestępczy światek od ładnych kilku lat. Pisały już o tym największe polskie tygodniki opinii, przyszła pora także na wyszkowską prasę. Boli nas przecież najbardziej to, co dotyczy nas samych. W tym przypadku naszych rodzin. Nie każda osoba musi zachowywać czujność Sherlocka Holmesa, a naciągacze potrafią brzmieć bardzo przekonująco. Rozumiem, że w dobie Internetu trudno o zażyłe kontakty rodzinne, dlatego polecam grilla lub spotkanie innej maści. Jeśli każdy by wiedział, co słychać na poszczególnych gałęziach drzewa genealogicznego, oszustom byłoby nieco trudniej urzeczywistnić swoje niecne plany. A wnuczek powinien przecież odwiedzać babcię - nie tylko dlatego, że jest hojna. Całkowicie poważnie rzecz ujmując, okraść może nas nie tylko przybrana rodzina, ale także fałszywi: pracownicy gazowni, szklarze, elektrycy i śmieciarze. Wspierajmy zatem lokalny biznes i o pomoc prośmy osiedlową złotą rączkę. Wolne miejsca w wyszkowskich szkołach średnich pokazują dobitnie, że nasz powiat dziećmi nie stoi. No cóż, burmistrz i dyrektorzy nic nie poradzą na niż demograficzny (choćby się bardzo starali). Wybór szkoły przez absolwentów gimnazjów jest zatem niezwykle ułatwiony. Tajemnicą poliszynela jawi się natomiast informacja, że w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida zniesiono jakiekolwiek progi punktowe. Po prostu przyjęto wszystkich, którzy się zgłosili. Elitarność szkoły nie została jednak zachwiana, gdyż w odróżnieniu od innych placówek, w I LO przynajmniej mają komplet osób. Bardzo ciekawie zapowiada się program usuwania usterek i przeszkód na ścieżkach rowerowych. Gmina zleciła prace nad utrudnieniami, które są zmorą cyklistów w naszym mieście. Wysokie podjazdy, strome zjazdy, zaskakujące słupki wyrastające znikąd to główne przykłady wspomnianych problemów. Na powyższy cel wygospodarowano w budżecie 35 tysięcy złotych, dodając, że kwota ta może ulec powiększeniu. Nie wiadomo tylko, co zrobić z największym wrogiem rowerzystów pieszymi. Dwunożni prześladowcy, poruszając się niewłaściwą stroną chodnika, potrafią spowolnić jazdę najszybszego kolarza skuteczniej niż niejeden stromy podjazd. Skoro na realizację projektu można przeznaczyć więcej pieniędzy, proponuję mobilne przeszkody przekupić. Prasa narzeka na zamieszanie związane z rozgrywkami piłkarskimi na niższych szczeblach. Za późno wyjaśnia się, kto zagra, z kim zagra i kiedy zagra. O ile rozczarowanie zamieszaniem nikogo nie dziwi, o tyle pretensje do władz PZPN są w zasadzie bezsensowne. Nie oszukujmy się, w kwestiach organizacyjnych rozgrywek od III ligi w dół, Zbigniew Boniek i inni piłkarscy dostojnicy mają do powiedzenia tyle co przeciętny kibic Bugu Wyszków. No, może kompetencji mają więcej, ale chęci zdecydowanie mniej. Proponuję cieszyć się z powstałego zamętu. Nieczęsto Bug ma możliwość rywalizowania z pierwszą drużyną Polonii Warszawa. Egzamin na prawo jazdy w Legionowie? Możliwe, że tak właśnie będzie. Instruktorzy głównie narzekają, bo samochody (być może) będą inne niż fiaty punto/panda, bo miasto nieznane, bo za duża konkurencja. Początkujący kierowcy natomiast się cieszą, że Legionowo leży bliżej, niż Ostrołęka. A gdzieś na uboczu, największym problemem staje się test z wiedzy teoretycznej. Internauci naśmiewają się, że wśród obiektów sportowych WOSiRu znajduje się wyszkowska plaża. Wielu krytykantów kwestionuje bowiem istnienie takiego obiektu. Narzekającym wyjaśniamy, że, według definicji, w zasadzie każdy piaszczysty fragment terenu nad zbiornikiem wodnym można nazwać plażą. Coś by się zatem znalazło. WIKTOR SUMLIŃSKI r e k l a m a

4 4 WYDARZENIA 23 LIPIEC 2013 WTOREK AKTUALNOŚCI INFORMATOR KONTAKTY ALARMOWE Charlie Chaplin w parku Policja (ul. T. Kościuszki 13) tel. 997 lub (29) Straż pożarna (ul. Strażacka 6) tel. 998 lub (29) Pogotowie ratunkowe tel. 999 lub (29) Straż miejska (ul. Geodetów 45a) tel. (29) SPECJALISTYCZNE (POGOTOWIE) Energetyczne tel. 991 lub (29) Gazowe tel. 992 lub (29) (29) Ciepłownicze, tel. 993 lub (29) Wodociągowo - kanalizacyjne tel. (29) Weterynaryjne tel. (29) W piątkowy wieczór 19 lipca 2013 o godz. 21:00 odbyło się Koncertowe Kino Plenerowe w Parku Miejskim im. K. F. Wazy w Wyszkowie. Został wyświetlony film Charliego Chaplina pt. "Brzdąc". Koncertowe Kino Plenerowe zostało zorganizowane w Wyszkowie po raz pierwszy z inicjatywy Małgorzaty Wyszyńskiej z Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik". Pochmurna pogoda nie odstraszyła fanów dobrego kina. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem. Seans umilał koncert zespołu Gadająca Tykwa. Piotr Płochocki - dziennikarz, pasjonat kina, literatury i fotografii oraz lokalny historyk z Dyskusyjnego Klubu Filmowego działającego przy Wyszkowskim Ośrodku Kultury "Hutnik" przygotował wprowadzenie do filmu pt. "Brzdąc" oraz kilka słów o Chaplinie: "Film ten w bardzo sugestywny sposób odzwierciedla pełne paradoksów życie jego twórcy. Podobno prawdziwa opowieść głosi, iż kiedyś wystartował w konkursie na własny sobowtór, a niczego nieświadomi organizatorzy przyznali mu "wysokie" czwarte miejsce. Tym samym przewrotnie okazało się, że Chaplin tkwiący w świadomości widzów jest jeszcze bardziej "chaplinowaty" niż prawdziwy Chaplin. Ta prosta konkluzja jest zarazem kluczem do odczytania wielu jego filmów. Jego ekranowy wizerunek był dla widzów tak bardzo przesiąknięty komizmem i zgrywą, że bez narażania się na zbytni patos mógł w swoich filmach swobodnie przekazywać wartości w sposób bardziej refleksyjny i niejednoznaczny. Chaplin podobnie jak jeden z bohaterów tego filmu, grany tutaj przez niego samego, był swego rodzaju wiecznym chłopcem, niewinnym dzieckiem, fot. Wyszków24 który do nas, widzów dorosłych mówił poprzez naiwny i szlachetny świat dziecka tkwiącego w każdym z nas, a jednocześnie poruszył tę strunę naszej duszy, która najpełniejsze brzmienie osiąga w latach dojrzałych." Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli obejrzeć dobre kino w wyszkowskim parku. PATRYCJA ZAWADZKA OPIEKA ZDROWOTNA Szpital (ul. KEN 1) tel. (29) Hospicjum domowe CARITAS tel. (29) Poradnia leczenia uzależnień tel. (29) NZOZ MONAR, tel. (29) Poradnia psychologiczno - pedagogiczna tel. (29) Ośrodekrehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczy tel. (29) APTEKI Dyżur nocny (22 lipca 28 lipca) - ul. Sowińskiego 63 Adresy ul. Centralna 44 ( ), ul. Daszyńskiego 25 ( ), ul. Prosta 2A ( ), ul. 11 listopada 2 ( ), al. Wolności 57B, ul. Centralna 10, ul. Sowińskiego 63 ( ), ul Kościuszki 39 ( ), ul. Okrzei 81A ( ), ul. Prosta 15 ( ) KOMUNIKACJA PKP tel. (29) PKS tel TAXI ul. Sowińskiego, tel. (29) , ul. B. Joselewicza, tel. (29) GWARANT - USŁUGI TRANSPORTOWE 24h tel. (29) lub POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. (29) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE tel. (29) PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ tel. (29) Wyszków w konkursie Lokalnej Grupy Działania 12 lipca Gmina Wyszków złożyła siedem wniosków aplikacyjnych, w odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej konkurs, w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działania Małe Projekty, gmina, aplikowała o środki na Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu poprzez wyposażenie placu zabaw dla najmłodszych w Drogoszewie, gm. Wyszków, gdzie całkowity koszt operacji wyniesie ,83 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania Termomodernizacje budynków oświatowych W piątek, 19 lipca w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie podczas konferencji prasowej, zastępca burmistrza Adam Mróz podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach z firmą Zakład Ogólnobudowlany BUDOREM Zbigniewa Mejszutowicza z Wyszkowa. Umowa opiewa na kwotę ,48 złotych brutto. Termin jej wykonania mija 30 sierpnia bieżącego roku. Podczas konferencji obecny był także Jarosław Szczerba inspektor nadzoru budowlanego, który będzie kontrolował postępy podczas modernizacji. Umowa z firmą JS Budownictwo zakłada kwotę 2 tys złotych brutto. Inwestycja obejmuje m.in. wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie ścian budynku, obróbki blacharskie, wyłożenie schodów płytkami kamionkowymi, roboty malarskie, remont opaski wokół budynku oraz docieplenie stropu na poddaszu. Umowa na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach jest pierwszą z trzech, które zostaną zawarte w celu wykonania zadań termomodernizacyjnych budynków placówek oświatowych, jakie Gmina Wyszków przeprowadzi z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałe dwie zostaną podpisane w najbliższym czasie. Będą dotyczyły termomodernizacji Przedszkola nr 7 oraz budynku Zespołu Szkół w Wyszkowie. Podpisana została również umowa na wykonanie inwestycji termomodernizacji zachodniej części gmachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie z firmą: Zakład Usług Remontowo Budowlanych Andrzej Samsel z Zalesia w gminie Sadowne. Kontrakt opiewa na kwotę ,16 złotych fot. Wyszków24 brutto, a termin jego wykonania mija 15 sierpnia 2013 r. Wykonawcy przekazano już plac budowy. Podpisano także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaną inwestycją. Pełnić go będzie firma Nadzory ma opiewać na kwotę ,80 zł. Kolejną propozycją jest projekt Bezpieczna zabawa to podstawa! zagospodarowanie terenu wokół boiska oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Leszczydole Nowinach. Całkowity koszt to ,04 zł, natomiast dofinansowanie ,40 zł. Kamieńczyk Naturalna Inspiracja materiały informacyjno - promocyjne o miejscowości Kamieńczyk, gm. Wyszków - w ramach tego projektu miałyby się pojawić foldery, tablice informacyjne oraz ogólna promocja miejscowości. Planowany koszt to ,61 zł, a kwota dofinansowania miałaby wspomóc gminę kwota w wysokości ,01 zł. Program Poznajmy się lepiej montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo, Olszanka, Leszczydół Stary, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszków miałby sfinansować m. in. tablice informujące turystów o lokalnych atrakcjach i miejscach, które warto odwiedzić. Całkowity koszt tej inwestycji ma sięgnąć ,00 zł, z czego kwota dofinansowania to ,00 zł. Pozostałymi działaniami, na które gmina Wyszków wnioskowała o dodatkowe środki są: Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszance i Szkoły Podstawowej w Łosinnie, gm. Wyszków, Lubimy aktywnie spędzać czas doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Lucynowie, Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym i Szkole Podstawowej w Rybnie, gm. Wyszków oraz Festiwal Miodu i Chleba 2014 w Kamieńczyku, którego całkowity koszt wyniesie ,31 zł, natomiast kwot,a o która stara się samorząd wynosi ,00 zł. Ponadto, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi gmina złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pod nazwą Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Łosinno poprzez budowę chodnika przy ul. Centralnej, gm. Wyszków. Koszt inwestycji szacowany jest na ,46 zł, zaś wnioskowana kwota wsparcia gminy to ,00 zł. Adam Mróz podpisał umowę na termomodernizację budynku Inwestorskie Jana Rzemka z Wyszkowa, na kwotę 600 złotych brutto.

5 WTOREK 23 LIPIEC 2013 AKTUALNOŚCI WYDARZENIA 5 Plenerowy koncert muzyki klasycznej Niedzielne popołudnie wyszkowscy miłośnicy muzyki klasycznej spędzili w Parku im. Karola Ferdynada Wazy, gdzie swój koncert dał zespół Boska Bossa. W pięknej zielonej scenerii, organizatorzy - Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik rozstawili ławeczki dla wszystkich zgromadzonych gości. Amatorzy muzyki klasycznej z zaciekawieniem podziwiali talent Agnieszki Cypryk, która zagrała na skrzypcach, Piotra Aleksandrowicza grającego na gitarze oraz Pawła Pańty - kontrabasisty. Zespół podczas koncertu zaprezentował się w utworach: The Girl from Ipanema, Wave, Triste, How intensive oraz Once I loved Antonio Carlosa Jobima. Publiczność wysłuchała także Gentle Rain i Black Orpheus z repertuaru Louisa Bonfiego, Besame mucho Velasquesa oraz Blue Bossa Kenny'ego Dorhama, a na zakończenie Alone together z repertuaru Howarda Dietza. - Bardzo mi się podobało. Takie koncerty powinny być organizowane zdecydowanie częściej. Wreszcie doczekałam się czegoś, w czym mogą uczestniczyć także ludzie ludzie dojrzalsi, ze starszą datą urodzenia. Na co dzień wraz mężem tez staram się słuchać muzyki klasycznej. Taki koncert to bardzo dobry pomysł na spędzenie niedzielnego popołudnia. Wszystkie ławeczki, drzewa i śpiewające ptaki w tle, dodają jedynie uroku. Tak właśnie chciałabym spędzać każde niedzielne, słoneczne popołudnie. - mówi pani Hanna słuchaczka koncertu. Zespół podczas swojego godzinnego występu obdarował zgromadzoną publiczność pozytywną energią oraz niezapomnianymi wrażeniami. Schodząc ze sceny, Boska Bossa została obdarowana gromkimi brawami przez wszystkich zachwyconych słuchaczy. fot. Wyszków24 Zespół Boska Bossa zachwycił publiczność swoją muzyczną wrazliwością Manewry Leśnej Ferajny Malowniczy poranek w bibliotece 17 lipca podopieczni Wakacyjnego Wehikułu Czasu pojechali na wycieczkę zorganizowaną w ramach projektu Biblioteka Akademią Przyszłości. Tym razem celem była to Szkółka Dalekie Nadleśnictwo Wyszków położona ok. 20 kilometrów od miasta. Zajęcia pod nazwą Manewry Leśnej Ferajny - to ekologiczno-leśnicze warsztaty przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa. Zajęcia poprowadziła Karolina Gizińska referent Nadleśnictwa, a towarzyszyli jej Adam Grzymkowski podleśniczy Leśnictwa Dalekie oraz Marika Prus praktykantka i Natalia Szumacher stażystka. Leśne spotkanie rozpoczęło się zabawą w odgadywanie nazw leśnych zwierząt, drzew i roślin, widniejących na tablicach, które pani Marika pokazywała dzieciom. Nie okazało się to trudnym wyzwaniem, gdyż podopieczni poradzili sobie z każdym zadaniem. Następnie Leśna Ferajna została podzielona na: dzięcioły, wiewiórki, zające, jeże, dziki i jelenie. Część uczestników (dziki, dzięcioły i zające) poszło na wycieczkę z podleśniczym Adamem Grzymkowskim do szkółki. Dowiedzieli się tam m.in. czym jest kompostownik, sezon wegetatywny, szkółka czy sadzonki oraz słuchali kilku słów prowadzącego dotyczących niektórych chorób drzew. Zobaczyli także jak rosną młodziutkie sadzonki drzew liściastych i iglastych niedawno wysianych i tych co najmniej rocznych. Wędrownicy zgadywali nazwy drzew, które mijali po drodze. Bezkonkurencyjna okazała się Marcela Zalewska, która jako jedyna odgadła nazwę olszy czarnej. Druga grupa dzieci (jeże, wiewiórki i jelenie) bawiła się w tym czasie w specjalnie wymyśloną na tę okoliczność grę planszową. Zadaniem uczestników było odnalezienie różnych numerków na kolorowych planszach rozmieszczonych na terenie szkółki. Następnie gracze byli zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na pytania związane z lasem. Po planszy poruszali się kamiennymi lub drewnianymi pionkami. Do przodu za poprawną, do tyłu za błędną odpowiedź. Zabawa okazała się fantastyczną formą spędzania wolnego czasu. Jeże, wiewiórki i jelonki rywalizowały ze sobą o jak najwyższe miejsca. Ostatecznie, na najwyższym stopniu podium znalazła się drużyna jelonków. Następnie, grupy się zamieniły. Druga poszła na wycieczkę, a pierwsza rozegrała grę planszową. W tym zestawieniu był remis między dzięciołami a zającami. Po dniu pełnym wrażeń cała Leśna Ferajna zebrała się, by wspólnie zjeść kiełbaski z grilla. Jak podczas każdego wyjazdu, dzieci chętnie smakowały przygotowanych potraw, prosząc o dokładki. Na zakończenie zajęć została przygotowana plansza ze smutnym drzewkiem bez liści. Zadaniem dzieci było wypisanie na listkach: co daje nam las a co my możemy mu zaoferować w zamian. Dzieci przykleiły swoje propozycje do gałęzi, dzięki czemu drzewo ponownie się zazieleniło. Na koniec ekologiczno leśniczych warsztatów każde z dzieci otrzymało na pamiątkę nietypowy, kolorowy ołówek z logo Nadleśnictwa i kolorowankę. Wspólnie stworzone drzewko także wróciło z uczestnikami zajęć do biblioteki. Podopieczni podziękowali za dzień pełen wrażeń, obiecując jednocześnie ponowne odwiedziny w Nadleśnictwie. fot. org Poniedziałkowy poranek kolorowo rozpoczął się w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej. Podopieczni wakacyjnych zajęć, spotkali się przed budynkiem by wspólnie z panią Katarzyną Słowikowską Osik przenieść się w wyimaginowany świat wakacyjnych podróży. Warsztaty malarskie były kolejną propozycją letnich spotkań w Bibliotece. Dzieci zostały podzielone na siedem czteroosobowych grup, w których opracowywały plakat wakacji swoich marzeń. Najtrudniejsze okazało się wymyślenie tematu przewodniego każdej z prac. Początkowo większość grup zapragnęła zagranicznych wyjazdów, wieży Eiffla oraz Paryża. Jednak po dłuższym zastanowieniu część wróciła swoimi marzeniami do Polski. Ostatecznie motywem rysunków były mazury, biwak na leśnej polanie, zamkowa bajkolandia, podwodny świat oceanu, hiszpańska plaża, bezludna wyspa oraz Hawaje. Zespoły swoje stanowiska pracy i miała za zadanie utrzymać czystość i sprzątnąć po zakończonym malowaniu. Po wstępnych rozmowach każda z grup rozpoczęła swoja przygodę z wymarzonymi wakacjami. Warsztaty odbyły się przed głównym wejściem Miejsko Gminnej Biblioteki. Zajęcia miały na celu rozwijanie zdolności manualnych uczestników oraz ich wyobraźni, korzystając jednocześnie z pięknej pogody. Ogromnym utrudnieniem okazał się wiatr, który skutecznie przeszkadzał w pracy małym artystom. Grupy zostały zmuszone do wyznaczenia jednej osoby do pilnowania prac tak, by nie została porwana przez wiatr. Z każda chwilą białe, puste brystole, stawały się barwnymi wycinkami dziecięcej wyobraźni. Uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością i pomysłowością pracując nad swoimi malunkami. Zespoły dbały o każdy szczegół, dobór odpowiednich kolorów oraz dokładność wykonania. We wszystkim radą i pomocą służyła im pani Katarzyna Słowikowska Osik, która bacznie obserwowała postępy warsztatowiczów. Doradzała im w jaki sposób najłatwiej jest narysować żaglówki, palmy, ryby oraz wszystkie przedmioty, które sprawiały im trudność. Prowadząca wyjaśniła również, na czym polega odpowiedni dobór kolorów oraz jak je cieniować by uzyskać dodatkowy efekt wizualny, podnoszący atrakcyjność wykonywanych prac. Wszyscy uczestnicy poniedziałkowych zajęć, chętnie wymieniali się pomysłami i dyskutowali na temat realizacji poszczególnych części projektów. Obserwując ich zaangażowanie, można było dostrzec, jak istotny jest dla nich każdy, najmniejszy fragment rysunku. Wspólne planowanie miejsca do spędzenia wymarzonych wakacji, okazało się świetnym pomysłem, który jeszcze bardziej zintegrował uczestników wakacyjnych spotkań. Prowadząca plastyczne warsztaty Katarzyna Słowikowska Osik, jest absolwentką Państwowego studium Reklamy Wizualnej w Ciechanowie. Prace Pani Katarzyny znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Brała także udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach. Najczęściej inspirację do swoich prac czerpie z natury. Jej obrazy przedstawiają pejzaże, martwą naturę oraz akty. Pani Katarzyna uprawia malarstwo sztalugowe. Zajęcia warsztatowe jak i cały letni cykl spotkań jest organizowany w ramach programu Biblioteka Akademią Przyszłości, który jest współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6 6 WYDARZENIA Ścieżki rowerowe odnowione 23 LIPIEC 2013 WTOREK AKTUALNOŚCI Muzyka łagodzi obyczaje - wspólna praca pacjentów ośrodków MONAR Rozpoczęto usuwanie usterek i przeszkód, które utrudniały wyszkowskim rowerzystom bezpieczne korzystanie ze ścieżek rowerowych. Na zlecenie gminy zajmuje się tym firma Usługi drogowe Wacława Wojtaszka z Wyszkowa. Inwestycja to efekt współpracy samorządu i środowiska miłośników rowerów i wypraw na dwóch kółkach. Amatorzy tego sportu podczas spotkań z władzami miejskimi wskazywali na utrudnienia i problemy, z jakimi borykają się, jeżdżąc po Wyszkowie. W efekcie określone zostały miejsca wymagające prac remontowych, a Urząd Miejski zlecił ich wykonanie wytypowanej firmie. Pracownicy mają za zadanie usunięcie przeszkód uniemożliwiających rowerzystom korzystanie z chodników i ścieżek rowerowych, między innymi poprzez W środowy poranek wszyscy miłośnicy kuglarstwa spotkali się na pierwszym warsztatowym spotkaniu zorganizowanym przez Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik. Zajęcia poprowadził Piotr Błaszczak, Michał Kłobukowski, Łukasz Samowski oraz Agnieszka Depta z grupy Sztukmistrze Wyszków. Dzieci rozpoczęły lekcję od krótkiego wysłuchania zasad, które będą je obowiązywały podczas trzydniowego cyklu. Dla zachowania bezpieczeństwa najistotniejsze było niedotykanie taśmy, na której w tym czasie znajdowała się druga osoba. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których następnie wykonywali polecenia swoich trenerów. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać tajniki żonglerki, slackline, jazdy na monocyklu, diabolo, levistick oraz balansu. Początkowo uczestnicy byli onieśmieleni licznymi atrakcjami przygotowanymi przez organizatorów. W obniżenie zjazdów i podjazdów. Na wykonanie tego zdania zaplanowano jak dotychczas 35 tysięcy złotych, jeśli jednak potrzeby w tym zakresie będą większe, kwota może zostać zwiększona. Poza usuwaniem usterek uzupełniane jest również oznakowanie ścieżek rowerowych, czym zajmuje się firma ALMAX Oznakowanie Dróg i Ulic Arkadiusza Ludwiniaka z Zagościńca. Gmina Wyszków stara się podnosić jakość i standard korzystania ze swoich ścieżek rowerowych mając nadzieję, że podobnie uczynią zarządcy innych dróg znajdujących się na terenie miasta. Akcja ma także obejmować ujednolicenie kolorystyki oznaczającej konkretne części chodników. Kolor czerwony ma być zarezerwowany wyłącznie dla rowerzystów, szary dla pieszych, natomiast wszystkie inne elementy mają być wyznaczane szara kostką. W planach jest także budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Warszawskiej od ul. Skarżyńskiego, który miałby prowadzić aż do miasta. Problemem przy realizacji tej inwestycji będzie most, który nie jest jeszcze przystosowany do ruchu pieszych oraz rowerzystów. Jednak jak podkreślał Adam Mróz, jego przebudowa w chwili obecnej nie jest możliwa. Warto dodać, że w ramach modernizacji, wzdłuż ulicy Pułtuskiej, jedynie na odcinku od ronda ze skrzyżowaniem obwodnicy śródmiejskiej do ulicy Sikorskiego namalowano aż 58 rowerków znaczących ścieżkę rowerową. Dziś już żaden przechodzień, ani rowerzysta nie powinien mieć wątpliwości, po której stronie ciągu pieszo rowerowego powinien się poruszać. Sztuczki kuglarskie dla najmłodszych! poprzek sceny rozciągnięto taśmę, na której najodważniejsi sprawdzali swoją umiejętność utrzymywania równowagi. Największą trudnością okazało się samo wejście na slackline. Każdemu z chętnych towarzyszył Michał Kłobukowski, który bacznie obserwował ochotników, pomagając im również w momentach utraty równowagi. Piotr Błaszczak pod swoją opiekę wziął wszystkich, którzy tego dnia pragnęli nauczyć się żonglerki. Dzieci dostały małe piłeczki, które w różnych konfiguracjach i tempie podrzucały, łapiąc w określony sposób. Warsztaty odbywały się etapami. Na początku dzieci poznawały przyrządy, by następnie wykonywać coraz trudniejsze polecenia sztukmistrzów. Uczestnicy mieli możliwość zaznajomienia się także ze sztuką żonglerki maczetami. Najwięcej emocji wśród młodych uczniów wzbudziła levistick. Jest to kijek przymocowany do bezbarwnej żyłki, którym sztukmistrz manewruje w taki sposób, by uzyskać efekt utrzymywania się przedmiotu w powietrzu. Najbystrzejsi z uczestników natychmiast odkryli oszukaństwo. Dzieci miały do swojej dyspozycji wszystkie sprzęty kuglarskie, które trenerzy dostarczyli ze sobą tego dnia do Wyszkowskiego Ośrodka Kultury. Uczestnicy najchętniej jednak wracali na taśmę zawieszoną ok 40 cm nad ziemią oraz do sekcji żonglerskiej, gdzie przygoda z piłkami integrowała największą część grupy. Warsztaty zorganizowane przez Sztukmistrzów Wyszków trwały trzy dni. W trakcie zajęć, dzieci miały okazję przezwyciężyć swoja nieśmiałość, nawiązać nowe znajomości oraz zapoznać się z tajnikami kuglarstwa. Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem uczestników, którzy za każdym razem wychodzili z sali widowiskowej ośrodka z uśmiechem na twarzach. fot. Wyszków24 Od 1 sierpnia 2013 roku do 1 lutego 2014 roku grupa pacjentów ośrodków MONAR z całej Polski, również z Wyszkowa, będzie pracować nad nagraniem płyty ku świętej pamięci Marka Kotańskiego i wartości, jakie promował. Jest to Krajowa Inicjatywa Młodzieżowa. Pacjenci ośrodków MONAR otrzymali fundusze w ramach projektu "Młodzież w działaniu". Miejscem realizacji projektu jest wyszkowski MONAR. Marek Kotański "Kotan" był psychologiem, terapeutą oraz organizatorem wielu przedsięwzięć dążących do zwalczania zjawisk patologii społecznej i udzielania pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, zarażonych wirusem HIV, byłych więźniów oraz osób bezdomnych. Działał charytatywnie. Dla osób chorych na Alzheimera stworzył hospicjum w Wadzinie. Z jego inicjatywy powstał MONAR, a także Markot - Ruch Wychodzenia z Bezdomności. Walczył o ludzi, których inni uważali za osoby bezwartościowe, skreślone z życia społecznego. Jego walka ta jest doskonale opisana w książce Barbary Rosiek "Pamiętnik narkomanki". Autorka przedstawiła początki powstawania MONARU z perspektywy osoby uzależnionej. Wiele ludzi w Polsce dużo zawdzięcza Kotanowi, który często powtarzał, że: "Człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać z siebie innym". Projekt przyczynia się do poprawy jakości systemów wspierających działania młodzieżowe i rozwoju potencjału organizacji społeczeństwa w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. - Projekt jest skierowany do młodzieży wychodzącej z uzależnienie oraz osób, które stoją przed decyzją o podjęciu leczenia w ośrodku. Chcemy poprzez płytę przekazać wartości, które promuje MONAR, pokazać alternatywę dla zachowań patologicznych oraz to, że osoby wychodzące z uzależnienia mają równe szanse. Projekt będzie trwał około sześciu miesięcy. Przez ten czas chcemy zrealizować nasze pomysły: wydanie płyty z utworami autorstwa pacjentów, jej promocja oraz integracja i pogłębianie trzeźwych relacji między pacjentami ośrodków przy wspólnej pracy nad płytą. Udokumentowanie naszych osiągnięć i ich promocja odbywać się będzie poprzez prowadzenie strony internetowej. Walczący z nałogami będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowania i doświadczenia czegoś nowego, jakże innego od dotychczasowego trybu życia. mówią autorzy projektu. Uczestnicy projektu nie mają doświadczenia w podobnych przedsięwzięciach: "Tak więc jest to szansa dla nas - pacjentów, jak również dla ośrodka szansa na zrealizowanie naszego pomysłu oraz inspiracja dla późniejszych pacjentów leczących się, aby oni mieli świadomość, że mogą spełniać swoje marzenia. Wystarczą chęci, zapał i konkretny pomysł" Wyszkowski MONAR w tym projekcie reprezentować będą: Łukasz Kondrat, Paweł Stanisławski, Tomasz Marzec oraz Sebastian Gleba - koordynator. Projekt jest w całości przez nich napisany. W zrealizowaniu postawionych sobie celów pacjentom pomagać będzie Dyrektor ich placówki - Jagoda Władoń. Wspierać ich będzie również Jan Władoń - Prezes Stowarzyszenia Twórczości Sztuki i Ekspresji Ulicznej "Sonic Group", pracownik Służewskiego Domu Kultury na stanowisku trenera tańca ulicznego oraz współwłaściciel Hip - Hop Akademii. W Wyszkowie pojawiał się wiele razy występując razem ze swoją grupą podczas różnych imprez w MONARZE. Dla podopiecznych wyszkowskiego Monaru głównym celem jest przezwyciężenie uprzedzeń i silnie zakorzenionych w mentalności młodych ludzi oraz pokazanie, jak wartościowe może być poznanie trzeźwych z innych ośrodków. Poprzez muzykę pragną stworzyć kontrapunkt dla zachowań aspołecznych, patologicznych oraz wskazać alternatywną drogę wspierającą terapię, przełamać stereotypy i zbliżyć osoby nieuzależnione i uzależnione. Ich celem jest również udowodnienie, że małe inicjatywy mają szansę na przebicie, że problem uzależnienia jest do pokonania i każdy ma szansę zaistnieć. Najważniejszy jest pomysł, chęci i duże zaangażowanie. Pacjenci podzielili się między sobą zadaniami. Sebastian Gleba oraz Łukasz Kondrat są odpowiedzialni za koordynowanie, redagowanie, prowadzenie strony internetowej, tworzenie bazy dokumentów i pozyskiwanie informacji. Zadanie wyliczenia kosztów projektu należy do Jagody oraz Jana Władoń. Tomasz Marzec zajął się tym, co najbardziej lubi, czyli muzyki - selekcjonowaniem utworów, które mają się znaleźć na płycie. Wymiar edukacyjny jest istotnym aspektem każdego przedsięwzięcia wspartego przez program "Młodzież w działaniu". Program przewiduje przestrzeń na proces pod nazwą Youthpass, który oznacza nabywanie kompetencji poprzez branie udziału w projektach. - Możemy zwiększyć efektywność terapii całej grupy, poprzez integrację oraz kształtowanie takich cech jak: uprzejmość, uczciwość, samokontrola i wytrwałość. Są to cechy, które są istotne w rehabilitacji i readopcji osoby uzależnionej. Przydatne będzie zwiększenie naszej komunikatywności poprzez zajęcia, warsztaty tańca, sesje nagraniowe oraz przełamanie nieśmiałości, aby w przyszłości lepiej integrować się z szerszym gronem ludzi.- mówią uczestnicy projektu. Problem uzależnienia dotyka nie tylko Polaków. Narkomania to zjawisko widoczne w całej Europie. Dlatego uczestnikami projektu są osoby objęte terapią od środków psychoaktywnych i alkoholu. PATRYCJA ZAWADZKA

7 WTOREK 23 LIPIEC 2013 AKTUALNOŚCI WYDARZENIA 7 Cyrkowe wyczyny klauna i dziewczyny! W piątkowy wieczór sala widowiskowa Wyszkowskiego Ośrodka Kultury Hutnik wypełniła się małymi miłośnikami teatru. Spektakl pt. Cyrkowe wyczyny klauna i dziewczyny zaprezentowało Studio Małych Form Teatralnych AR- -TRE z Krakowa. Przedstawienie rozpoczęło się od powitania wszystkich zgromadzonych gości, zarówno tych najmniejszych jaki i ich rodziców oraz opiekunów. Dekoracja na scenie była duża płachta materiału, na której widniał namalowany cyrk. To właśnie tam mieli przenieść się w trakcie spektaklu za pomocą wyobraźni. Klaun Włodek od samego początku nawiązał bardzo dobry kontakt z publicznością. Zadając różnego rodzaju pytania i zachęcając do spólnej zabawy sprawił, że dzieci przezwyciężyły swoja nieśmiałość i starały się dołączyć do aktorów na scenie. W trakcie całego przedstawienia zarówno klaun jak i towarzysząca mu dziewczyna potrzebowali asystentów do cyrkowych sztuczek. Spośród widowni wybierali czarodziejów, pomocników i specjalistów, którzy przy pomocy zaczarowanych rekwizytów próbowali wykonać różnego rodzaju cyrkowe triki. Pierwsi pomocnicy, którzy pojawili się na scenie mieli okazję kręcić czerwonym talerzykiem ustawionym na długim drewnianym patyku. Następnie, ten sam kręcący się talerzyk lądował na palcu wskazującym dzieci, nie przestając się kręcić. Najwięcej emocji wśród publiczności wzbudził jednak zaczarowany sznurek, który pani Basia - specjalistka wybrana spośród widowni spektaklu, trzykrotnie próbowała przeciąć na dwie połowy, z różnym skutkiem. Później ten sam przecięty na dwie równe części sznurek został zawiązany przez aktorkę na supełek, który ku zdumieniu całej zgromadzonej publiczności, swobodnie przesuwał się po całej długości sznurka. Największym zaskoczeniem zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, był moment, gdy okazało się, że sznurek jest z powrotem jedną dwumetrową całością. Kolejną atrakcją były kolorowe, pasiaste skarpetki wypełnione grochem. Za ich pomocą aktorka prezentowała różnego rodzaju sztuczki kuglarskie. Podczas spektaklu można było także zobaczyć wspólną zabawę gości i widowni z hula hop zrobionym własnoręcznie przez Izę, grającą tytułową dziewczynę w przedstawieniu. Jedną z ciekawszych sztuczek prezentowanych podczas spektaklu było przekłuwanie nadmuchanego wcześniej balonu, drewnianą wykałaczką do szaszłyków. Za trzecim razem trik udał się bez najmniejszych problemów, a asystent z publiczności otrzymał zaczarowany przedmiot na pamiątkę. Grupa AR-TRE zaprezentowała także żonglerkę cyrkowymi maczetami oraz jazdę na monocyklu. Na koniec aktorzy zaprosili na scenę czterech mężczyzn, którzy przy ich pomocy zaprezentowali zgromadzonej na sali publiczności wspólną lewitację. Każdy z nich usiadł na krzesłach, które wcześniej zostały ustawione na scenie. Kładąc się sobie nawzajem plecami na kolana, aktorka wysuwała spod nich krzesła. Panowie Pomocnicy chętnie uczyli sie nowych sztuczek stworzyli wspólnie konstrukcję, dzięki której, leżąc w powietrzu opierając się karkiem wyłącznie o kolana kolegi obok, wspólnie lewitowali nad ziemią. Grupa AR-TRE kończąc swój 40- minutowy występ pożegnała się z widownią słowami rymowanki: Na tym fot. Wyszków24 nasz występ zakończymy, ale jeszcze nie raz do niego powrócimy. Do niego i do innych wartych przypomnienia, a teraz mówimy- do widzenia. Izabela oraz Włodzimierz, którzy tego dnia odwiedzili Wyszków pracują jako aktorzy od dwóch lat. Wszystkich sztuczek, które publiczność mogła zobaczyć nauczyli się sami. AR-TRE tworzy i wystawia przedstawienia, programy ekologiczne oraz edukacyjne dla dzieci. W swoim repertuarze ma baśnie H. Ch. Andersena, braci Grimm, K. Makuszyńskiego, H. Sienkiewicza, G. Morcinka, J. Porazińskiej, I. Kraszewskiego, A. Puszkina, A. A. Milne, C. Collodi oraz Ch. Perraulta. Dzieci za każdym razem towarzyszą im na scenie, gdyż scenariusze napisane są tak, by były jak najbardziej interaktywne. Repertuar skierowany jest do widowni w wieku żłobkowym, przedszkolnym oraz szkolnym. Każde przedstawienie grupy kończy się pointą wskazującą to co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka: rodzina, miłość, dobro oraz tolerancja. Edukacja poprzez teatr ma rozwijać wyobraźnię odbiorców, jak również kształtować ich wrażliwość na sztukę, muzykę oraz literaturę. Po zakończonym występie, pani Iza zaprosiła wszystkich chętnych na scenę, gdzie każdemu tłumaczyła w jaki sposób można samodzielnie stworzyć hula hop i inne rekwizyty, które dzieci mogły zaobserwować tego dnia na scenie. Grupa AR-TRE w ramach podziękowań za miło spędzony wieczór otrzymała od zgromadzonej publiczności gromkie brawa, które miały zachęcić ich do powrócenia w przyszłości na deski wyszkowskiej sceny. Jak pomóc, by nie zaszkodzić? Policjanci z Komendy Powiatowej Policji: Marta Girelicka i Kamil Kurowski oraz ratownik wodny i śródlądowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Adrian Monik, odwiedzili dzieci w ramach bibliotecznych zajęć Wakacyjnego Wehikułu Czasu. Goście poprowadzili półtoragodzinne zajęcia z małymi słuchaczami, które dotyczyły udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku utraty przytomności. Pani Marta Gierlicka - rzecznik Wyszkowskiej Komendy Powiatowej Policji, rozpoczynając zajęcia, rozmawiała z uczestnikami o prawidłowym zachowaniu nad rzeką. Omówiła konsekwencje szoku termicznego, będącego zagrożeniem przy zbyt szybkim wychłodzeniu organizmu. Przedstawiła przykłady nieostrożnego zachowania się nad wodą, korzystając z dzikich kąpielisk lub skacząc do wody w niesprawdzonych wcześniej przez ratowników miejscach. Następnie swoją lekcję rozpoczął Adrian Monik, wyjaśniając, że kąpać się można wyłącznie tam, gdzie widzimy ratownika w żółto - czerwonym stroju. Powiedział również, co w wodzie wyznacza bezpieczne strefy. Uczestnicy dowiedzieli się, że kąpielisko oznaczone kolorem czerwonym jest przeznaczone dla osób, które nie potrafią lub dopiero uczą się pływać. Żółty oznacza miejsce, w którym jest już głęboko, a pływający nie będą czuli dna pod stopami. Ratownik przeprowadził także kurs pierwszej pomocy. Podczas warsztatów zademonstrował, jak uratować życie osobie tonącej. Przypomniał stosunek uciśnięć podczas resuscytacji - 2:30 u dorosłych oraz 2:15 u dzieci. Dokładnie pokazywał, w jaki sposób należy sprawdzić, czy poszkodowany samodzielnie oddycha i czy jest przytomny oraz jak udrożnić drogi oddechowe i ułożyć usta, by wdychane powietrze dostało się do klatki piersiowej człowieka, któremu pomagamy. Do dyspozycji wszystkich chętnych, którzy tego dnia zechcieli samodzielnie udzielić pierwszej pomocy był fantom Ania. Adrian Monik wyjaśniał swoim uczniom, jak zachowywać się, gdy widzimy osobę tonącą lub już wyholowaną na brzeg. Podkreślił, że reanimacja takiego człowieka różni się od tej, którą wykonuje się np. po wypadkach drogowych. W przypadku tonięcia, pomoc zaczynamy od 5-ciu głębokich wdechów, a następnie przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej. W większości pozostałych sytuacji rozpoczynamy czynności resuscytacyjne w odwrotnej kolejności. Podczas jednego z ćwiczeń uczestnicy bibliotecznych zajęć dobrali się w pary, by wspólnie nauczyć się chwytu Heimliecha, stosowanego podczas różnego rodzaju zadławień. Ratownik WOPR tłumaczył, że podczas jego wykonywania ważne jest odnalezienie wskazanego wcześniej punktu tuż pod mostkiem, by później stanowczym ruchem wywrzeć na niego nacisk. Podopieczni Wakacyjnego Wehikułu Czasu również w parach ćwiczyli układanie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej. Odpowiednie zgięcie obu rąk, podłożenie jednej z nich pod policzek oraz zgięciem nogi i przekręcenie człowieka potrzebującego pomocy, często może uratować mu życie. Pani Marta Gierlicka, zadając pytanie o pomoc udzielaną osobie z atakiem padaczki, zwróciła uwagę na to, że w takim przypadku możemy jedynie zabezpieczyć głowę, by nie spowodować dodatkowych urazów. Zaznaczyła, że istotne może być odchylenie głowy do tyłu w celu udrożnienia dróg oddechowych. - Często zdarza się tak, że ludzie przechodzą obojętnie obok kogoś, kto naprawdę potrzebuje naszej pomocy. Powinniśmy pamiętać, że, nawet jeśli ktoś jest pod wpływem alkoholu, naszym obowiązkiem jest udzielenie mu pomocy. Należy pamiętać, że to także jest człowiek - zaznacza pani rzecznik. Na koniec Adrian Monik przypomniał uczestnikom spotkania, w jaki sposób powinno się wzywać pomoc. Tłumaczył, jak ważne jest podanie dokładnej lokalizacji, niekoniecznie adresu. Gdy nie wiemy, jaką nazwę nosi ulica, przy której się znajdujemy, powinniśmy dyżurnemu opisać najbardziej charakterystyczną budowlę lub coś, co pomoże odnaleźć to miejsce karetce pogotowia, policji lub straży pożarnej. Podsumowując spotkanie, przybyli goście wyrazili nadzieję, że wiedza, którą uczestnicy wynieśli z warsztatów nie będzie musiała zostać wykorzystana. Dzieci otrzymały również pamiątkowe, zaciskowe opaski odblaskowe. Największą atrakcją po zakończonym spotkaniu okazały się akcesoria, które policjant nosi ze sobą podczas służby. Do przedstawicieli wyszkowskiej komendy ustawiła się długa kolejka dzieci chętnych do zakucia się w kajdanki. Ku niezadowoleniu wszystkich podopiecznych biblioteki, opiekunki: Marta Gołębiewska oraz Małgorzata Lamperska obiecały zaprosić w tym celu gości na oddzielne warsztaty. Zajęcia odbyły się w ramach programu Biblioteka Akademią Przyszłości współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Wyzwolenie" Skweru Wyzwolenia

Wyzwolenie Skweru Wyzwolenia GAZETA BEZPŁATNA Zeskanuj kod aby być na bieżąco z informacjami w swoim telefonie NR 4 Wtorek 30 lipiec 2013 Telefon: 500 50 50 24 E-MAIL: REDAKCJA@WYSZKOW24.PL WWW.WYSZKOW24.PL Najlepsze lokalne źródło

Bardziej szczegółowo

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem

Zmagali się z własnymi słabościami i upałem nr 2 rok I (2) 17 września 2015 bezpłatne pismo społeczno-kulturalne Hiszpańska impreza w podczęstochowskiej Blachowni W ostatnią sobotę wakacji Blachownia żegnała lato. Przy dźwiękach hiszpańskiej muzyki,

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2014 NR 06/110 ISSN 1732-985X

Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2014 NR 06/110 ISSN 1732-985X Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2014 NR 06/110 ISSN 1732-985X Intensywne prace budowlane na gminnych drogach Pod koniec maja ruszyły intensywne prace remontowo-budowlane na gminnych drogach.

Bardziej szczegółowo

gminne Złoto i srebro dla naszych curlerów Spotkania z obcokrajowcami w szkołach w numerze DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE (464)

gminne Złoto i srebro dla naszych curlerów Spotkania z obcokrajowcami w szkołach w numerze DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE (464) R gminne DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE w numerze str. 2 TEMAT NUMERU Dzień Kobiet na wesoło - panie świętują strona 12 NR 5 (464) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Walczą o drogi. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. ,,Stolica Internetu. Wiosenne Metamorfozy 2015. Reaktywują zalew. Wznieść się na szczyt. wydarzenia str.

Walczą o drogi. NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. ,,Stolica Internetu. Wiosenne Metamorfozy 2015. Reaktywują zalew. Wznieść się na szczyt. wydarzenia str. NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. reklama R0241/15 20 MARCA 2015, NR 547 WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA,,Stolica Internetu Walczą o drogi wydarzenia str. 4 Przyszłość drogowych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Edukacja I po wakacjach... / 23 Centrum Dźwięku i Słowa tętni życiem / 24 ODiDZ otwarty / 25 Same atrakcje w letnie wakacje / 26

Edukacja I po wakacjach... / 23 Centrum Dźwięku i Słowa tętni życiem / 24 ODiDZ otwarty / 25 Same atrakcje w letnie wakacje / 26 Na początek Szanowni Państwo! I po wakacjach. Ale w Niepołomicach zawsze się dzieje. Burmistrz Roman Ptak opisuje zrealizowane i planowane inwestycje. Podobnie, inni autorzy zdają relację z niepołomickich

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku.

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI ISSN 1232 4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena 1,50 zł W numerze: o dwóch odcinkach obwodnicy Leżajska o sfinalizowanych inwestycjach

Bardziej szczegółowo

Plac ze strefą parkingową

Plac ze strefą parkingową WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 27 (1140) 9.07.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Plac ze strefą parkingową

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Czy korki znikną z Legionowa?

Czy korki znikną z Legionowa? AKTYWNOŚĆ ZDROWIE WSPÓLNOTA PORADY Na ścianie wspinaczkowej str. 11 Uwaga pacjenci! str. 8 Zajrzyj do Tygielka str. 6 str. 10 i 11 Miesięcznik z Życia Miasta Egzemplarz bezpłatny 2/2015 Długa droga do

Bardziej szczegółowo

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

miasto uruchomi trzecią linię autobusową Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 48/ Kwiecień 2013 baśka MURMAŃSKA NA PODIUM! str. 2,7 miasto uruchomi trzecią linię autobusową str. 2,8 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Baśka

Bardziej szczegółowo

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str.

Trudny wybór. Borkowo bolszewicki marsz powstrzymany DODATEK TV. czeka na Twoją reklamę. str. 2. str. 3. str. 3. str. 5. Na razie miernie. str. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl O zdrowiu i zarobkach str. 2 Poradnia w nowym entourag u str. 3 Rodzina po wypadkach Na

Bardziej szczegółowo

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Jacek nasze Jawień Tychy Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 3/217 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

Logistyczne innowacje

Logistyczne innowacje 3 8 / 2 0 0 7 ( 3 4 3 ) c z w a r t e k, 2 0 w r z e ś n i a 2 0 0 7 r. 2 4 Młodzieżowe wybory Wkrótce odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice. Jak co roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo