Program pikniku str. 9. Jubileusz Ślimoków str. 11. Turniej szachowy nie z tej bajki str. 18. Aktywni poprzez sport str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program pikniku str. 9. Jubileusz Ślimoków str. 11. Turniej szachowy nie z tej bajki str. 18. Aktywni poprzez sport str."

Transkrypt

1 Program pikniku str. 9 Jubileusz Ślimoków str. 11 Turniej szachowy nie z tej bajki str. 18 Aktywni poprzez sport str. 21 NR 5 (258) MAJ ISSN

2 Złoty Klucz dla Wójta Gminy Goleszów Wójt Gminy Goleszów otrzymał wyróżnienie Certyfikat Roku 2012/2013 Złoty Klucz przyznany przez Kapitułę Konkursową, którą pod przewodnictwem posła na Sejm IV kadencji redaktora Kazimierza Zarzyckiego tworzyli również przedstawiciele środowisk artystycznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych oraz trzeciego sektora, promującą postawy wybitnych działaczy samorządowych i ich dokonania. Była to już IV edycja konkursu. Organizatorami było Wydawnictwo Regiony i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. W konkursie ocenie poddane zostały wkład i dokonania liderów jednostek samorządu terytorialnego, poszukiwania aktywnych form komunikowania się władz ze społecznościami lokalnymi, innowacyjność w kreowaniu polityki lokalnej oraz współpraca z biznesem i trzecim sektorem w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnikami konkursu byli samorządowcy szczebla gminnego, miejskiego i powiatowego. Wśród nominowanych znaleźli się również Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk oraz Burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Patronat medialny objął miesięcznik Europerspektywy. Gala wręczania statuetek dla zasłużonych samorządowców odbyła się 15 maja br. w Sosnowcu. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia! MSF Wójt Krzysztof Glajcar dziękuje za otrzymane wyróżnienie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach informuje, że realizuje projekt Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Bażanowice poprzez budowę placu zabaw i boiska do streetballa; zorganizowanie pikniku sportowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, za pośrednictwem LGD Cieszyńska Kraina. Do tej pory zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu: przygotowano miejsce pod budowę boiska, zamontowano urządzenia placu zabaw (huśtawki i zestaw sprawnościowy). Planowany czas zakończenia inwestycji listopad 2014 r.

3 XXXII Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy Goleszów TON 2014, 6-7 czerwca 2014 Piątek 6.VI, godz Teatrzyk Świetlicy Gminnej z Cisownicy "ISKIERKA" w przedstawieniach pt.: "Poplątane bajki", "Czerwony Kapturek" 2. Oddział Przedszkolny Puńców godz Gimnazjum Goleszów: - chór Alina Kubaszczyk - teatr Weronika Glajc w przedstawieniu pt.: "Pamiętnik narkomanki" - taniec zespół Gim-Dance Joanna Pońc Sobota 7.VI, godz SP Goleszów blok śpiewno-taneczny 2. Zespoły taneczne Myszka GOK 3. Zespół regionalny Czantoria Irena Klimczak Imprezy towarzyszące: kiermasz książki, kiermasz rękodzieła artystycznego, wystawa prac plastycznych. Szczegóły na plakatach. Serdecznie zapraszamy! Wszystkim Mamom z okazji ich święta życzymy, aby zawsze mogły podziwiać uśmiech swoich dzieci, by silne męskie ramię wspierało trudy macierzyństwa, a dzieci wzrastały na Waszych oczach na dobrych, mądrych i wartościowych ludzi, by ich poczynania i wybory życiowe były powodem do dumy. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - niedziela 25 maja 2014 r. Przypominamy wyborcom, że w dzień głosowania lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7.00 do godziny 21.00; wyborca przed otrzymaniem karty do głosowania musi okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument z fotografią, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie będzie budziło wątpliwości. Dokumentem tym nie może być książeczkowy dowód osobisty; karta do głosowania składa się z 12 zbroszurowanych kart, na każdej karcie jest umieszczona jedna lista kandydatów na posłów, Obowiązujący mail ostatnia karta jest niezadrukowana; wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na Urzędu Gminy Goleszów: karcie do głosowania znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Panorama Goleszowska - Maj

4 Nr obwodu głosowania 1 Goleszów Dolny Granice obwodu Wykaz obwodów głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej Gimnazjum ul. Szkolna 2 Goleszów lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2 Goleszów Górny Dom Kultury ul. Cieszyńska 25 Goleszów 3 Goleszów Równia Dom Ludowy ul. Osiedlowa 13 Goleszów 4 Bażanowice OSP ul. Cieszyńska 17 Bażanowice Kozakowice Górne 5 i Kozakowice Dolne OSP ul. dra Andrzeja Cinciały 35 Kozakowice Górne 6 Kisielów OSP ul. Główna 1 Kisielów lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 7 Godziszów OSP Godziszów Dzięgielów z wyłączeniem budynków przy ul. ks. Karola Kulisza nr 45, 47 i 70 Szkoła Podstawowa ul. Cieszyńska 4 Dzięgielów lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 9 Puńców OSP ul. Cieszyńska 98 Puńców 10 Cisownica Świetlica Gminna Cisownica Leszna Górna Świetlica Gminna ul. Główna 54 Leszna Górna 12 Diakonat Żeński EBEN-EZER w Dzięgielowie, ul. Ks. Karola Kulisza nr 45 oraz Ewangelicki Dom Opieki EMAUS w Dzięgielowie, ul. ks. Karola Kulisza nr 47 i nr 70. Ewangelicki Dom Opieki EMAUS, ul. ks. Karola Kulisza 47 Dzięgielów Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 3-30 czerwca 2014 r. Urząd Gminy Goleszów informuje, że w dniach 3-30 czerwca 2014 r. na terenie naszej gminy odbywać się będzie nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Należy podkreślić, że nieodpłatna zbiórka tych odpadów dotyczy posesji zamieszkałych, które są objęte systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Goleszów (nieruchomości, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Odpady takie jak meble (w tym ogrodowe), dywany, wykładziny, opony, sprzęt elektroniczny i elektryczny, należy wystawić przed posesję w dniu wywozu wskazanym poniżej dla danego sołectwa do godziny Uwaga! Odpady typu remontowego czyli gruz, ceramika sanitarna (umywalki, muszle) nie będą przyjmowane! Należy oddać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Ogrodzona 115. Terminy nieodpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych sołectwach Gminy Goleszów: 3 czerwca 2014 r. Kozakowice Górne i Dolne, Cisownica 17 czerwca 2014 r. Bażanowice, Kisielów 23 czerwca 2014 r. Puńców 25 czerwca 2014 r. Goleszów Górny, Godziszów 26 czerwca 2014 r. Goleszów Równia, Goleszów Dolny 30 czerwca 2014 r. Leszna Górna, Dzięgielów Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Informacja w sprawie budowy ogrodzenia posesji przylegających do miejsc publicznych Budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej właściwego Starostwa Powiatowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Przed zgłoszeniem robót usytuowanie ogrodzenia i jego konstrukcję należy uzgodnić z właścicielem, administratorem lub zarządcą graniczącego z posesją terenu (np. Gmina Goleszów, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, Polskie Koleje Państwowe, Nadleśnictwo Ustroń lub inne instytucje). Budowa ogrodzenia o wysokości do 2,20 m na terenach prywatnych nie wymaga zgłoszenia. Referat Komunalny UG Goleszów 4 Panorama Goleszowska - Maj 2014

5 Na sesji 28 kwietnia br. odbyła się sesja Rady Gminy Goleszów, na której podjęto m.in. uchwały: - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goleszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2013; - w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleszów. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleszów wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłata wynosi 0 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego. Wyniki konsultacji Projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie 1 pkt 18 uchwały nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 230, poz ) informuję, że w dniach kwietnia 2014 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W tym czasie nie zgłoszono żadnych opinii. Rada Gminy Goleszów 28 kwietnia br. przyjęła w/w regulamin uchwałą nr , dostępną na stronie Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie w zakładce Prace Rady Gminy VI kadencji ( ). Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile są one zadaniami własnymi danej jednostki administracji publicznej. Współpraca mająca charakter finansowy i pozafinansowy. Współpraca finansowa I. W trybie otwartego konkursu ofert organizowanego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano środki finansowe w formie dotacji organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty, wszystkie spełniły wymagania formalne. Opiniowania ofert dokonała komisja powołana przez Wójta Gminy. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły kandydatów do prac w komisji konkursowej. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z nazwą zadania, kwotą dotacji i informacją o efektach realizacji zadania: Lp. Nazwa podmiotu Dotowane zadanie Kwota dotacji 1 Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goleszów oraz organizowanie imprez sportowych i zawodów w dyscyplinie piłki siatkowej 3 252,00 zł 2 Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa Wyścig na rowerach górskich CROSS BIKE Dzięgielów zł 3 Uczniowski Klub Sportowy Cisownica" Gram już w piłkę zł 4 Ludowy Klub Sportowy Goleszów Umiem pływać zł Panorama Goleszowska - Maj

6 W trybie otwartego konkursu ofert organizowanego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu działania na rzecz rodziny w tym piecza zastępcza rok 2013, przekazano środki finansowe w formie dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Cieszynie w kwocie zł. Realizacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. II. Na podstawie uchwały nr XLV/364/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goleszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, kluby sportowe w terminie do 15 września 2011 roku składały oferty na realizację projektów z tego zakresu. W budżecie Gminy Goleszów na rok 2013 Rada Gminy na dofinansowanie tego typu projektów uchwaliła kwotę zł. Powołana przez Wójta Gminy Goleszów komisja zaopiniowała złożone wnioski. Dofinansowanie otrzymało 7 projektów złożonych przez 6 klubów sportowych działających na terenie Gminy Goleszów: L.p. Nazwa podmiotu Dotowany projekt Kwota dotacji 1 Misyjny Klub Sportowo- Rekreacyjny Centrum w Dzięgielowie Szkolenie, udział w zawodach, organizacja obozów szkoleniowych w zakresie Lekkiej Atletyki zł 2 Ludowy Klub Sportowy Goleszów Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich i udział w rozgrywkach ligowych Podokręgu Skoczów i Beskidzkiego Okręgu Piłki Nożnej zł 3 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Szkolenie łuczników oraz udział zawodników we współzawodnictwie na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym zł 4 Ludowy Klub Sportowy Tempo Puńców Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, juniorów i trampkarzy LKS Tempo Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 oraz rundzie jesiennej sezonu 2013/ zł 5 Ludowy Klub Sportowy Lesznianka Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie dyscypliny tenisa stołowego w Gminie Goleszów zł 6 Ludowy Klub Sportowy Olimpia 7 Ludowy Klub Sportowy Olimpia Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej męskiej oraz uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłki siatkowej męskiej zł zł III. W ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w art. 19b-19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), zrealizowano jedno zadanie publiczne w oparciu o wnioski złożone przez organizacje pozarządowe. Gmina Goleszów zawarła umowę z Ludowym Klubem Sportowym Tempo Puńców na realizację inicjatywy pod tytułem Poprawa warunków korzystania z gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej 7 w Puńcowie. Całość zadania to ,93 zł, z czego wkład gminy to ,93 zł, a wkład klubu: zł. IV. W ramach realizacji w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i wspierania rodziny 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Cieszynie prowadzenie placówki wsparcia dziennego Ognisko Wychowawcze w Dzięgielowie dotacja w kwocie ,00 zł 2. Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie współpraca w zakresie dożywiania osób dorosłych kwota 3 940,00 zł W ramach współpracy w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działania profilaktyczne, organizacja czasu wolnego 1. Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie wspólna organizacja dwóch edycji Rajdu turystycznego DINO EXPRES kwota 2 077,06 zł. 2. Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie dofinansowanie do obozów kwota 1 008,20 zł 3. Ludowy Klub Sportowy Olimpia Goleszów zakup nagród 1 500,00 zł 4. Ludowy Klub Sportowy Tempo Puńców zakup nagród 1 488,02 zł Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku obejmowała między innymi: I. Imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne: 1. Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach 2013 pięć turniejów szachowych rozegranych od lutego do listopada 2013 r. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: Ludowy Klub Sportowy Goleszów. Miejsce rozgrywania turniejów: sala widowiskowa GOK w Goleszowie; 2. Dziecięco-Młodzieżowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zawody odbyły się 1 czerwca 2013 roku. Organizator: Towarzystwo Wędkarskie TON w Goleszowie. Współorganizator: Gmina Goleszów: Miejsce rozgrywania imprezy: akwen wodny TON w Goleszowie; 3. VII Transgraniczny Piknik Sportowy Gmin Partnerskich największa impreza sportowo-rekreacyjna w Gminie Goleszów, która odbyła się 22 czerwca 2013 r. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: Ludowy Klub Sportowy Goleszów. Miejsce rozgrywania imprezy: stadion przy ul. Sportowej 2 w Goleszowie wraz z kompleksem Moje Boisko-Orlik 2012 ; 4. X Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakami Gminy Goleszów 21 czerwca 2013 roku. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: Koło Gminne PTTK nr 19 Ślimoki w Goleszowie. Miejsce: szlaki spacerowe Gminy Goleszów; 6 Panorama Goleszowska - Maj 2014

7 5. VIII Transgraniczne Amatorskie Mistrzostwa Gminy Goleszów w Piłce Nożnej Sześcioosobowej impreza zorganizowana została 6 lipca 2013 roku. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: Ludowy Klub Sportowy Goleszów. Miejsce rozgrywania imprezy: stadion przy ul. Sportowej 2 w Goleszowie wraz z kompleksem Moje Boisko-Orlik 2012 ; 6. Gminne Drużynowe Zawody Wędkarskie 6 lipca 2013 roku. Organizator: Towarzystwo Wędkarskie TON w Goleszowie. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce rozgrywania imprezy: akwen wodny TON w Goleszowie; 7. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 14 września 2013 roku. Organizatorzy: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goleszowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Puńcowie. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce rozgrywania imprezy: stadion przy ul. Sportowej w Puńcowie; 8. Jesienne Sprzątanie Szlaków Spacerowych Gminy Goleszów 19 września 2013 roku. Organizator: PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce: Szlak spacerowy Jasieniowa w Goleszowie; 9. Beskidzka 160 na raty Ultramaraton w biegach górskich 22 września 2013 roku. Organizator: Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny Centrum Dzięgielów. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce imprezy: start i meta ultramaratonu usytuowane były na górze Chełm w Godziszowie; 10. Ogólnokrajowy Dzień Święta Drzewa 4 października 2013 roku. Organizator: PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce imprezy: Góra Tuł; 11. Amatorskie Mistrzostwa Gminy Goleszów w Tenisie Stołowym 24 listopada 2013 roku. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: LKS Lesznianka Leszna Górna. Miejsce rozgrywania imprezy: Sala sportowa Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie. II. Przedsięwzięcia kulturalne zorganizowane i przeprowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie: Lp. Nazwa imprezy Główny organizator Współorganizator Miejsce i data imprezy 1. Scena Pasji i Talentu BZiK 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe terenu gminy GOK Goleszów marzec Przegląd Dorobku Kulturalnego TON Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie OSP Goleszów GOK Goleszów czerwiec Dożynki Gminne i Dni Gminy Goleszów Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie prawie wszystkie organizacje pozarządowe z terenu gminy Goleszów Plac przy UG Goleszów sierpień Goleszów w Goleszowie Gminne Koło PTTK Ślimoki Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie GOK Goleszów maj Spotkanie noworoczne TMZG sekcja ogrodnicza Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie GOK Goleszów Styczeń lat LKS Olimpia Goleszów KS Olimpia Goleszów Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie GOK Goleszów Listopad 2013 Ponadto GOK był współorganizatorem Spotkania Opłatkowego Seniorów Goleszowa Górnego i Dolnego - grudzień 2013 r., imprezy organizowanej przez LKS Olimpia Mikołaj Międzynarodowy Turniej skoków narciarskich - grudzień 2013 r. oraz turniejów Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach Zorganizowano szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach kolejnej edycji programu grantowego Działaj lokalnie 2013 oraz udział przedstawiciela gminy w pracach komisji grantowej. W 2013 roku w ramach tego programu środki na realizację zgłoszonych projektów pozyskało Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa na projekt Dzięgielów z pasją i energią kwota zł. Przyjęty Program współpracy z organizacjami pozarządowymi został zrealizowany. Wolą władz samorządowych jest wspieranie organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe, realizując swoje cele statutowe, zaspakajają potrzeby społeczne i w ten sposób uzupełniają działania gminy w obszarach sportu, kultury, turystyki, ratownictwa i ochrony ludności. Przy współudziale klubów sportowych i innych stowarzyszeń gmina realizuje wiele przedsięwzięć mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. MSF Konkurs Działaj Lokalnie Konkurs grantowy Działaj Lokalnie ma już swoją tradycję. Od 2007 roku przyznano łącznie ponad zł w ramach dotacji. Razem z wkładem grantobiorców na potrzeby mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego zostało wydane ponad pół miliona złotych. Powstało wiele wartościowych pomysłów na inicjatywy, które dzięki Działaj Lokalnie mogły zostać zrealizowane. Pula w bieżącym roku na projekty trwające od 15 czerwca do 15 grudnia 2014 roku to ok. 29 tysięcy złotych. Priorytet: Dobro wspólne lokalnej społeczności. Maksymalna kwota dotacji: zł. Termin składania wniosków upływa 5 czerwca 2014 roku. Ważna zmiana - wnioski o dotacje składane będą wyłącznie w wersji elektronicznej przez generator, a w szczególnych przypadkach przez . Dodatkowe informacje Zapraszamy! Panorama Goleszowska - Maj

8 Znów te śmieci Choć sezon urlopowy jest dopiero przed nami, to już myślimy, jak spędzimy wolny czas. Wakacje stanowią szczególną okazję do wyjazdu poza miasto do lasu, nad wodę czy do innych pięknych miejsc, by odpocząć na łonie przyrody i pooddychać świeżym powietrzem. Niestety, szlaki wędrówek są bardzo proste do zidentyfikowania. Wzdłuż nich pełno jest plastikowych butelek czy aluminiowych puszek po napojach, papieru, puszek metalowych po konserwach itp. Co roku liczba miejsc zasypanych śmieciami powiększa się. Najczęściej są to pobocza dróg, lasy, miejsca wypoczynku i rekreacji, a nawet centra miast. I chyba naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że beztrosko wyrzucone odpady rozkładają się latami, nawet przez setki lat, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i środowiska! Plastikowa butelka rozkłada się 500 lat, plastikowe torebki 300 lat, worki foliowe od lat, gumowa opona lat, metalowa puszka 10 lat, guma do żucia 5 lat, niedopałek papierosa 1,5 roku, ogryzek z jabłka 6 miesięcy, chusteczki papierowe 3 miesiące, a szklana butelka aż 4 tys. lat! Podczas rozkładu odpadów dochodzi do chemicznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, co zagraża lokalnym ujęciom wody pitnej, nawet w bardzo I Piknik Rodzinny w Puńcowie Od kilku tygodni w Puńcowie regularnie spotyka się grupa mieszkańców, którzy podjęli się zorganizowania I Pikniku Rodzinnego. Pomysłodawcą akcji jest proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej, ks. kan. Zbigniew Macura, który zwrócił uwagę na konieczność pomocy rodzinom zagrożonym problemem alkoholizmu. Chodzi o to, by pokazać mieszkańcom, że można żyć, bawić się i być szczęśliwym, nie sięgając po alkohol. Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę na rodzinę i jej miejsce w życiu człowieka wskazuje ks. Z. Macura. Pomysł zyskał akceptację miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ludowego Klubu Sportowego Tempo. Obydwa stowarzyszenia czynnie włączyły się w prace komitetu organizacyjnego. Zresztą z tygodnia na tydzień coraz więcej osób zaangażowanych jest w przygotowanie Pikniku. Impreza odbędzie się 15 czerwca br. na boisku LKS Tempo w Puńcowie, rozpocznie się o godz W jej trakcie przygrywać będzie Trio FAX. Zaplanowano także występy zespołów artystycznych, a wieczorem koncert uwielbienia w wykonaniu Zachaeus Live z Jabłonkowa. Na uczestników czeka wiele różnego rodzaju atrakcji. Dzieci będą się bawiły pod okiem profesjonalnych animatorów. Dorośli będą mogli m.in. obejrzeć wystawy prac miejscowych malarzy oraz wziąć udział w rywalizacji sportowej. Oczywiście będzie można smacznie zjeść, a organizatorzy zapewniają m.in. darmową grochówkę. To tylko niektóre elementy bogatego programu I Pikniku Rodzinnego w Puńcowie. Wkrótce na plakatach i w internecie pojawi się szczegółowy plan imprezy. Organizatorzy zachęcają rodziny z całej gminy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Organizatorzy oddalonych miejsc od dzikiego wysypiska. Wysypiska są również potencjalnym źródłem zagrożenia epidemiologicznego, ze względu na możliwość występowania w odpadach wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz groźnych grzybów. Mało tego, na dzikie wysypiska trafiają również odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie i akumulatory, opakowania z resztkami farb, lakierów, czy oleju samochodowego, a nawet różnego rodzaju przeterminowane leki, środki ochrony roślin lub opakowania po nich. Wszystko to stanowi poważne zagrożenie dla naszego środowiska, za sprawą metali ciężkich. Powoduje to, że w pobliżu takich wysypisk notuje się podwyższone koncentracje kadmu, miedzi, chromu, ołowiu czy rtęci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy ze szkodliwości tego rodzaju odpadów. Nie zdajemy sobie sprawy, że jedna tylko bateria może zanieczyścić aż 400 l wody lub 1 m 3 gleby. Kwestie dotyczące likwidacji dzikich wysypisk pozostają w kompetencji gmin. Regulacje znajdziemy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach, które to nakładają na posiadaczy i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość. Pamiętajmy! Dzikie wysypiska szkodzą środowisku i tym samym zagrażają nam i przyszłym pokoleniom! Zaproszenie Źródło Towarzystwo Wędkarskie TON serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z całymi rodzinami na Ponadregionalne XVI Dziecięco-Młodzieżowe Zawody Wędkarskie które odbędą się r. o godz na terenie akwenu TON w Goleszowie. Grupy wiekowe: dzieci do lat 12, młodzież lat oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 lat. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą mieć swoich dorosłych opiekunów. Impreza organizowana przy wsparciu realizacji zadania publicznego przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Juntos los Dos czyli wiosenny maraton zumby 21 marca br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury miało miejsce nietypowe powitanie wiosny. Uczestnicy przyszli ubrani w stroje w odcieniach zieleni, pomarańczy, czerwieni z dużym zapasem pozytywnej energii, by wspólnie przy rytmach energetyzującej muzyki powitać pierwszy dzień wiosny. Maraton poprowadziły instruktorki zumby, Katka Ripperová i Lidka Rihová. Maraton rozpoczęto od uwiecznienia wszystkich uczestników na pamiątkowej fotografii. W atmosferze o rodzinnym charakterze, w międzynarodowym gronie, wszyscy bawili się i ćwiczyli przez ponad dwie godziny. Czas, który zumbowicze spędzili wspólnie tańcząc, rozmawiając, minął bardzo szybko. Wszyscy przyznali, że był to bardzo udany i zabawnie spędzony wieczór, pierwszego dnia wiosny. Po maratonie uczestnicy udali się na after party. Jeżeli masz ochotę poćwiczyć i pobawić się w dobrej atmosferze do rytmów muzyki latynoskiej, zapraszamy na zajęcia zumby w środy i piątki w godz na salę GOK-u. Wioletta Glajcar 8 Panorama Goleszowska - Maj 2014

9 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Sportowa Gmina Goleszów - projekt dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gmina Goleszów oraz Ludowy Klub Sportowy Goleszów serdecznie zapraszają na Piknik Sportowo-Strażacki Gminy Goleszów o Puchar Cieszyńskiej Krainy PROGRAM IMPREZY Uroczyste otwarcie (godz ) Panorama Goleszowska - Maj 2014 Sobota, 28 czerwca 2014 roku godz stadion przy ul. Sportowej 2 w Goleszowie Wystąpienia zaproszonych gości Występ Zespołu Tanecznego GIM-DANCE z Gimnazjum Goleszów Konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (godz ) Tor przeszkód dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (godz ) Tor przeszkód dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (godz ) Koszykarski tor przeszkód dla uczniów gimnazjum (godz ) Bieg z oponą traktorową (mężczyźni) (godz ) Rzut dętką (kobiety) (godz ) Rzut gumowcem (kobiety) (godz ) Piłkarski tor przeszkód (mężczyźni) (godz ) Konkurencje strażackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych (godz ) Strażacki tor przeszkód dla uczniów szkół podstawowych (godz ) Strażacki tor przeszkód dla gimnazjalistów (godz ) Bieg strażaka (dorośli open ) (godz ) PIŁKARSKIE MECZE POKAZOWE (godz ) POKAZY STRAŻACKIE (godz ) Ceremonia wręczenia nagród (godz ) POKAZY TANECZNE godz Zabawa taneczna do białego rana (od godziny 20.30) PIKNIK SPORTOWO-STRAŻACKI GMINY GOLESZÓW MA CHARAKTER OTWARTY, W ZWIĄZKU Z CZYM ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE DO UDZIAŁU W KONKURENCJACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH I STRAŻACKICH ORAZ DO WSPÓLNEJ ZABAWY! PRZYJDŹ, WYSTARTUJ, WYGRAJ ATRAKCYJNE NAGRODY! 9 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PIKNIKU SPORTOWO-STRAŻACKIEGO JUŻ WKRÓTCE NA

10 Rozkład jazdy Nazwa linii: Cieszyn - Goleszów Szkoła - Kozakowice Remiza - Ustroń Skrzyż. - Ustroń Lipowiec TRAF 146 c TRAF 147 a n TRAF 148 c n TRAF 149 c g TRAF 150 c n Skót nazwy firmy Numer kursu Oznaczenia TRAF 140 c TRAF 185 a n TRAF 142 a n TRAF 143 c g TRAF 144 c n TRAF 145 c n 13:40 13:43 13:45 13:46 13:47 13:49 13:51 13:54 13:56 13:58 14:00 14:01 14:04 14:11 14:12 14:14 14:16 14:19 14:21 14:23 14:25 16:40 16:43 16:45 16:46 16:47 16:49 16:51 16:54 16:56 16:58 17:00 17:01 17:04 17:11 17:12 17:14 17:16 17:19 17:21 17:23 17:25 17:35 17:38 17:40 17:41 17:42 17:44 17:46 17:49 17:51 17:53 17:55 17:56 17:59 18:06 18:07 18:09 18:11 18:14 18:16 18:18 18:20 20:40 20:43 20:45 20:46 20:47 20:49 20:51 20:54 20:56 20:58 21:00 21:01 21:04 21:11 21:12 21:14 21:16 21:19 21:21 21:23 21:25 22:35 22:38 22:40 22:41 22:42 22:44 22:46 22:49 22:51 22:53 22:55 22:56 22:59 23:06 23:07 23:09 23:11 23:14 23:16 23:18 23:20 Km Odl. Dworce i przystanki 0,0 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 10,5 15,5 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 2 22,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 5,0 0,5 Cieszyn ul. Hajduka p Cieszyn ul. Wyższa Brama Cieszyn ZOZ ul. Bielska Cieszyn UŚ ul Bielska Cieszyn Kopiec ul. Bielska Cieszyn Motel Krasna Gułdowy Bażanowice Potoczki Bażanowice Zamek Goleszów Kolonia Goleszów Szkoła Goleszów Gospoda Kozakowice Remiza Ustroń skrzyżowanie 1 Ustroń skrzyżowanie 2 Ustroń Kuźnia Ustroń Hermanice Ustroń Hermanice Osiedle Ostroń Nierodzim Skrzyżowanie 2 Ustroń Lipowiec Ustroń Lipowiec Remiza o 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 Prędkość techniczna 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 Prędkość komunikacyjna 31,4 31, ,4 31,4 31,4 Oznaczenia: c - nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII n - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII oraz w Wielką Sobotę g - nie kursuje w Wigilię o p 05:32 05:30 05:29 05:28 05:27 05:25 05:23 05:20 05:18 05:16 05:14 05:13 05:10 05:03 05:02 05:00 04:58 04:56 04:54 04:52 04:50 07:52 07:50 07:49 17:48 07:47 07:45 07:43 07:40 07:38 07:36 07:34 07:33 07:30 07:23 07:22 07:20 07:18 07:16 07:14 07:12 07:10 08:32 08:30 08:29 08:28 08:27 08:25 08:23 08:20 08:18 08:16 08:14 08:13 08:10 08:03 08:02 08:00 07:58 07:56 07:54 07:52 07:50 12:02 12:00 11:59 11:58 11:57 11:55 11:53 11:50 11:48 11:46 11:44 11:43 11:40 11:33 11:32 11:30 11:28 11:26 11:24 11:22 11:20 14:12 14:10 14:09 14:08 14:07 14:05 14:03 14:00 13:58 13:56 13:54 13:53 13:50 13:43 13:42 13:40 13:38 13:36 13:34 13:32 13:30 17:02 17:00 16:59 16:58 16:57 16:55 16:53 16:50 16:48 16:46 16:44 16:43 16:40 16:33 16:32 16:30 16:28 16:26 16:24 16:22 16:20 Miło nam poinformować, że od 5 maja br. uruchomiona została nowa linia komunikacyjna na trasie Cieszyn-Ustroń. Przewoźnikiem jest TRAF-Line z Pszczyny. Od dwudziestu lat próbowano tego dokonać, aż w końcu dzięki zaangażowaniu i staraniom Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Goleszów Krzysztofa Kohuta oraz Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara udało się. Autobus będzie zatrzymywał się na terenie naszej gminy na przystankach w Bażanowicach, Goleszowie i Kozakowicach. Poranny kurs z Ustronia kończy się aż w Krakowie, dlatego warto wziąć to pod uwagę przy planowaniu wycieczki do byłej stolicy Polski. Zachęcamy do zapoznania się z nowym rozkładem jazdy i korzystania z komunikacji! MSF Jedni z pierwszych pasażerów: Krzysztof Kohut wraz żoną i Anna Czudek 30 lat minęło... Od września 1984 roku jestem mieszkańcem Cisownicy. 30 lat przeżytych wśród cisowian skłoniło mnie do spojrzenia wstecz jak mieszkańcy tej pięknej miejscowości podejmowali bardzo trudne wyzwania i realizowali społecznie wspólnym wysiłkiem przeróżne zadania. Wymienię niektóre z nich: gazyfikacja wsi, telefonizacja, rozbudowa szkoły podstawowej, budowa kościoła, domu parafialnego, rozbudowa strażnicy OSP. W 1984 roku w Cisownicy było niespełna 300 numerów domów dziś ponad 530. Liczby te dobitnie świadczą o dynamice rozwoju miejscowości. Moim zamiarem jest przypomnienie tych działań i ludzi zaangażowanych w ich realizację. Gazyfikacja Cisownicy 17 stycznia 1986 roku odbyło się w Cisownicy Zebranie Wiejskie. W całości poświęcono je potrzebie doprowadzenia do zabudowań gazu ziemnego. Inicjatorem przedsięwzięcia był ówczesny Naczelnik Gminy Goleszów, Jan Sztwiertnia, któremu udało się przekonać i zmobilizować mieszkańców Cisownicy do podjęcia tego wyzwania. Na wspomnianym zebraniu wiejskim zawiązano Społeczny Komitet Gazyfikacji oraz wybrano jego Zarząd. W skład Zarządu weszli: Karol Cymorek przewodniczący, Paweł Podżorny i Józef Zaręba zastępcy przewodniczącego, Jerzy Niemiec sekretarz, Jan Drózd skarbnik oraz Józef Chmiel członek zarządu. Do Społecznego Komitetu Ga- 10 Panorama Goleszowska - Maj 2014

11 zyfikacji przystąpiło 380 udziałowców. Realizację zadania podzielono na trzy etapy. Prace rozpoczęto od opracowania regulaminu, zasad i deklaracji przystępowania do SKG. Ustalono, że gazyfikacja w Cisownicy realizowana będzie ze środków własnych mieszkańców przy równym udziale: każdy udziałowiec wpłaci zł (w czterech ratach) oraz przepracuje społecznie 50 godzin. Największe obawy dotyczyły zaopatrzenia w atestowane rury. Dzięki staraniom komitetu udało się uzyskać potwierdzenie na cały asortyment potrzebnych materiałów. W grudniu 1986 roku transportem kolejowym do Goleszowa nadeszła pierwsza dostawa rur z Krakowa. Konieczne było zorganizowanie transportu ze stacji kolejowej w Goleszowie do bazy Kółka Rolniczego w Cisownicy. Niezawodni okazali się cisowniccy rolnicy. Jako środek transportu posłużyły ciągniki i wozy służące do transportu drewna. Prace przeładunkowe z wagonów kolejowych na wozy i rozładunek w Cisownicy odbywały się ręcznie. Wszystkie te prace, z uwagi na rozmiary i ciężar elementów, wymagały wiele wysiłku połączonego z ostrożnością i zgraniem całej ekipy. Transporty przychodziły o różnych porach i konieczne było niezwłoczne rozładowywanie wagonów. Większość rur nie była izolowana zabieg ten należało wykonać na miejscu. Zadania tego podjął się Bronisław Marosz, który wraz z dobraną przez siebie ekipą wykonał urządzenie do izolacji rur i rury te izolował. Prace w terenie rozpoczęto 4 września 1987 roku. Obejmowały one: wykopy, rozwózkę rur, montaż, spawanie, izolowanie połączeń, próby szczelności. Konieczne było wykonanie podpór gazociągu nad potokami, ogrodzeń zaworów, malowanie konstrukcji stalowych. W ramach wpłaconego udziału każdy udziałowiec otrzymał reduktor, zawór sferyczny i skrzynkę ochronną na licznik. Ogółem do budowy gazociągu w Cisownicy wykorzystano 32 km 320 mb rur o średnicach 150, 100, 65, 50, 40, 32 i 25 mm. Najwięcej położono rur o średnicy 25 mm ok. 12 km. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu ludzi do cisownickich domów dopływa błękitne paliwo. Bogusław Konecki Do opracowania artykułu wykorzystano Siedem Wieków Cisownicy praca zbiorowa Koło PTTK Ślimoki zaprasza na swój jubileusz Jesteśmy stosunkowo krótko działającym kołem PTTK, gdyż w 2014 roku obchodzimy dopiero 10-lecie swej działalności. Pomimo to na przestrzeni tych lat udało nam się zorganizować przeszło 400 wycieczek i imprez turystycznych, w których udział wzięło ponad 11 tysięcy osób. W tym jubileuszowym roku chcemy uświetnić ten czas i wraz z mieszkańcami gminy wspólnie świętować jubileusz naszej działalności. Chcemy zatem zaprosić na nasz Zlot Jubileuszowy, który odbędzie się w ramach obchodów 22 czerwca 2014 roku. Podczas Zlotu, w którego programie znalazły się: Rajd Górski oraz Rajd Rowerowy, otrzymacie Państwo foldery naszego koła, a w ramach wpisowego każdy uczestnik dostanie pamiątkową odznakę i posiłek. Będzie możliwość poznania walorów turystycznych naszej gminy, a także wzięcia udziału w konkursie turystycznym na temat Beskidu Śląskiego i Gminy Goleszów. Dla najlepszych cenne nagrody. Drużyny rodzinne otrzymają pamiątkowy Dyplom Jubileuszowy. Zapraszamy już dziś. Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony koła PTTK: w zakładce JUBILEUSZ. Zarząd PTTK Ślimoki 9 maja br. w Gliwicach odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs Czytelniczy Znam twórczość Andrzeja Marka Grabowskiego. Andrzej Marek Grabowski to autor telewizyjnych programów dla dzieci, książek, scenariuszy filmowych oraz ponad 400 piosenek, współzałożyciel zespołu wokalno-tanecznego Fasolki ; był także redaktorem naczelnym i producentem miesięcznika dla dzieci Ciuchcia. Jego programy telewizyjne to m.in. Fasola, Pan Tik Tak, Wyprawy Profesora Ciekawskiego, Ciuchcia, Budzik. W konkursie wzięły udział 2 uczennice z klasy 3a Szkoły Podstawowej w Goleszowie. Przez kilka tygodni przygotowywały się do zmagań, czytając książki autora Kulfon, co z ciebie wyrośnie?, Przygody Skrzata Wiercipiętka oraz uczyły się piosenek. Mimo że nauki było dużo, konkurs był dla uczestniczek wspaniałą zabawą i bardzo ciekawą przygodą. Uczennice były przygotowywane przez swojego wychowawcę, Dariusza G. Gołysznego. Trud nie poszedł na marne Martyna Gruca zdobyła 1. miejsce, wykazując się doskonałą znajomością twórczości autora. Martyna Broda została wyróżniona, co także jest dużym osiągnięciem. Nasze uczennice odebrały nagrody i dyplomy z rąk autora, otrzymały specjalną dedykację w książkach. Dodatkową atrakcją było spotkanie z artystą, wspólne śpiewanie piosenek i doskonała zabawa, która wszystkim dostarczyła wielu wrażeń. SP Goleszów Panorama Goleszowska - Maj 2014 Sukces w w województwie Nagrodzone uczennice wraz z nauczycielem i autorem programów (foto R. Gruca) 11

12 Angielski w SP Goleszów 16 kwietnia 2014 r. już po raz kolejny w naszej szkole został zorganizowany Międzyregionalny Konkurs z Języka Angielskiego. Do jego udziału zaprosiliśmy uczniów z różnych szkół naszego regionu. Zgłosili się uczniowie ze szkół w Strumieniu i uczniowie z SP Goleszów. Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu gramatyczno-językowego. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe klasy 4, klasy 5, klasy 6. W trakcie trwania testu uczniom towarzyszyli nauczyciele z poszczególnych szkół, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Po zakończeniu testy zostały zebrane, a wszyscy uczniowie mogli poczęstować się słodkim upominkiem, którego sponsorem była Piekarnia Goleszów, za co bardzo wszyscy dziękujemy. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu wyników zostali wytypowani laureaci tego konkursu, osobno dla poszczególnych klas. Z naszej szkoły miejsca najwyższe zdobyli: Z klas 4: Natalia Sobolewska, Klaudia Łatanik, Klaudia Wakuła, Z klas 5: Karolina Cieślar, Wojciech Droździk, Z klas 6: Daniel Cieślar, Monika Lupa, Konrad Profic, Justyna Krzywoń, Zuzanna Studnik. Wszystkim uczestnikom i zdobywcom nagród gratulujemy i zapraszamy do następnej edycji w przyszłym roku szkolnym. Dziękuję wszystkim nauczycielom za przybycie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Dziękuję także pracownikom Piekarni Goleszów za bezpłatne przekazanie poczęstunku dla wszystkich uczestników. Opiekun konkursu Dorota Wisełka Wiosenne zagadki gąsienicy Agatki - konkurs matematyczny dla przedszkolaków Jak powszechnie wiadomo matematyka jest królową nauk. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie - wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia. W wieku przedszkolnym dzieci rozwijają się bardzo intensywnie. Udział przedszkolaków w różnorodnych zabawach i grach wpływa na ich rozwój umysłowy. W środę 23 kwietnia br. dzieci z oddziałów przedszkolnych Przedszkola Publicznego w Goleszowie miały szansę w sprawdzeniu swoich umiejętności podczas konkursu matematycznego zorganizowanego przez oddział w Dzięgielowie. Do konkursu przystąpiły 4 drużyny czteroosobowe (po dwoje dzieci 3-4 l. i 5-6 l. każda). Dzieci do zadań przystępowały parami według wieku. Konkurs prowadziła gąsienica Agatka. Zadania zostały przygotowane w oparciu o program Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i dostosowane stopniem trudności do poziomu wieku dzieci. Uczestnicy musieli wykazać się m.in. znajomością kolorów oraz figur geometrycznych, umiejętnością układania elementów wedle podanego rytmu, segregowania wiosennych kwiatów oraz umiejętnością nakrywania do stołu. Nad prawidłowym wykonaniem zadań oraz przestrzeganiem regulaminu konkursowego czuwała komisja w składzie: Halina Szczypior - dyrektor PP w Goleszowie, Krystyna Zorychta - emerytowana nauczycielka matematyki, 12 Panorama Goleszowska - Maj 2014

13 Aleksandra Wrońska-Żelazny - nauczycielka nauczania zintegrowanego, logopeda. Od samego początku rywalizacja była zacięta, a odrobinę adrenaliny dodała komisja przyznając punktację w formie kółek na tablicy, które tworzyły gąsienicę dla każdej drużyny. Dzieci na bieżąco śledziły punktację, wiedząc, że wygra najdłuższa gąsienica. W efekcie: I miejsce (11 pkt) zdobyła drużyna z Dzięgielowa w składzie: Katarzyna Rakowska, Marek Jędrysko, Samuel Matuszny, Laura Fuzoń. II miejsce (10 pkt) zdobyły równorzędnie drużyny z: Bażanowic w składzie: Paulina Błahut, Wiktoria Gabrych, Karolina Knopik, Lena Nieboras; Cisownicy w składzie: Malwina Wnętrzak, Magdalena Gwazdacz, Michał Makieła, Jowita Janiuk; Goleszowa w składzie: Oliwier Macura, Patrycja Gamrot, Jakub Banaś, Julia Braun. Po ciężkim wysiłku umysłowym wszystkie dzieci zostały nagodzone upominkami, a dyplomy z punktacją w kształcie gąsienicy zabrały do swoich placówek. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za miłą atmosferę. Składamy podziękowania również rodzicom Julii i Wiktorii, dzięki którym wszystkie dzieci mogły być nagrodzone upominkami. Anita Sałaciak Matematyka jest wszędzie Powszechnie funkcjonuje opinia, że matematyka jest przedmiotem trudnym, a przez to mało lubianym i nieatrakcyjnym dla dużej części uczniów. Kolegium Nauczycielskie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej włączyły się w ideę popularyzacji matematyki wśród młodego pokolenia poprzez organizację konkursu na najlepszą pracę projektową Matematyka jest wszędzie. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowania matematyką, dostrzeganie powiązań matematyki z innymi dziedzinami oraz dzielenie się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami. W konkursie wzięło udział 70 uczniów z różnych szkół z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, pszczyńskiego i oświęcimskiego. W gronie uczestników znalazło się pięciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cisownicy. Każdy z nich przygotował prezentację multimedialną, którą przedstawił później przed komisją konkursową, pod przewodnictwem prof. dr hab. Henryka Kąkola. Martyna Chraścina uczennica kl.6, przygotowała prezentację pt. Matematyka w sztuce, Klaudia Kwaśniak (kl.6) prezentację pt. Moje matematyczne wędrówki po górach, Eryk Lipowczan (kl. 5) prezentację nt. Gier matematycznych, Joanna Zielina (kl. 6) omówiła Geometrię płatków śniegu i Agnieszka Zowada (kl. 5) zaprezentowała Wyższą szkołę wycinanek. Zgodnie z regulaminem w kategorii szkół podstawowych przyznano tylko pierwsze miejsce i cztery wyróżnienia. Wśród tych czterech wyróżnień aż trzy przypadły uczennicom z Cisownicy. Wyróżnienia zdobyły: Martyna Chraścina, Joanna Zielina i Agnieszka Zowada. Gratulujemy sukcesu! Opiekun konkursu Beata Pieńkowska Nagrodzeni w konkursie plastycznym W kwietniu stowarzyszenie Kraina marzeń, zorganizowało konkurs plastyczny z okazji Dnia Strażaka pod tytułem Straż pożarna w oczach dziecka. Do konkursu zostały zaproszone dzieci z klas trzecich ze szkół podstawowych z gminy Goleszów. Ostatecznie do konkursu przystąpiły szkoły z Dzięgielowa, Bażanowic i Goleszowa. Wybrano 25 prac, których autorami byli: Martyna Ciapka, Natalia Hławiczka, Jagoda Madejska, Dominik Madzia, Justyna Rozmus, Klaudia Stępniak, Julia Błahut, Andrzej Cieślar, Sara Glajcar, Zuzanna Łodzińska, Wiktoria Wałach, Jakub Zorychta, Martyna Broda, Natalia Fober, Maja Jonczy, Maja Ozimek, Judyta Prottung, Szymon Sikora, Martyna Gruca, Vanessa Byrska, Mateusz Macura, Beata Skurzok, Ewelina Sobczyk, Anna Stanieczek, Monika Szlajs. 10 maja br. o godz nagrodzono laureatów. Odbyło się to przy strażnicy OSP Goleszów. Prezes stowarzyszenia, Tomasz Zachaba, zorganizował dla uczestników pokaz sprzętu strażackiego, w którym strażacy zademonstrowali wozy bojowe, sprzęt, działania podczas alarmów, pierwszą pomoc i wiele różnych ciekawostek. Całość poprowadził Grzegorz Franek. Na koniec była możliwość krótkiej wycieczki pięknym czerwonym wozem, z której wszyscy, oczywiście, skorzystali. Stowarzyszenie Kraina marzeń dziękuje za pomoc w organizacji i zaangażowanie strażakom OSP Goleszów oraz sponsorom: PPH Dotka (Żabka Goleszów), Sklep zabawkowo-papierniczy GROSZEK (Goleszów), S.C. Dudziak Halina i Bolesław (Dzięgielów), Sklep spożywczo-przemysłowy U. Hławiczka (Dzięgielów), PPUH ELPOL (Goleszów), Serwis ogumienia i mechanika RAJGUM (Goleszów). Wystawę prac będzie można zobaczyć podczas obchodów TON 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury. Fotoreportaż na MSF Panorama Goleszowska - Maj

14 Jak co roku na wiosnę sekcja Ekologiczno-Ogrodnicza Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej w składzie 53 osób wyruszyła autokarem na wycieczkę po okolicznych gospodarstwach i szkółkach ogrodniczych. Najpierw wstąpiliśmy do Gospodarstwa Ekolodzy wyruszyli Ogrodniczego pana Zajdy w Wapienicy. Tam dokonaliśmy pierwszych zakupów, czyniąc to jednak ostrożnie, bo dużo atrakcji było jeszcze przed nami, a portfele nie sa przecież bez dna. Dalej pojechaliśmy do Łodygowic, gdzie w gospodarstwie pana Cierniaka kupiliśmy towary w bardzo przystępnych cenach. Właściciel posiada również niewielką wolierę, w której podziwialiśmy wiele egzotycznych, kolorowych ptaków. Jest tam również dobrze zaopatrzony sklep, w którym można było znaleźć nowość - granulowany nawóz bydlęcy, superekologiczny. Głównym jednak celem naszej wycieczki były Targi Ogrodnicze organizowanie na terenie Technikum Ogrodniczego w Bielsku-Białej. Tam zachwyciły nas różne eksponaty: od stroików, bukietów i wieńców, poprzez przepiękne bonsai i inne formowane drzewka. Wyeksponowano tam również dużą ilość sprzętu pomocnego w pracach ogrodowych. Co godzinę odbywały się pokazy cięcia i formowania drzew owocowych. Jednak ciekawość nasza była ogromna, więc pojechaliśmy dalej do Pisarzowic, aby obejrzeć szkółkę krzewów ozdobnych i piękne japońskie ogrody w gospodarstwach państwa Pudełków. W pięknej przeszklonej restauracji wypiliśmy kawę, zjedliśmy lody w towarzystwie urokliwej kukły w cudnym kimono - gejszy, podziwiając przez okno japońskie mostki nad oczkami wodnymi. Dokonaliśmy również zakupu egzotycznych roślin i z napasionymi oczyma i pustymi portfelami, ale pełni humoru, wróciliśmy do domów. Albin Klimczak Zdjęcia na stronie w zakładce Fotoreportaże Kolacja paschalna Od kilku lat niektóre parafie organizują w czasie pasyjnym tzw. kolacje paschalne. W tym roku po raz pierwszy mieliśmy okazję brać udział w takiej kolacji, zorganizowanej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Dzięgielowie. Odbyła się ona 14 kwietnia w restauracji Pod Tułem w Cisownicy, gdzie zebrało się ok. 100 osób. Zebranych przywitał ks. Marek Londzin, proboszcz parafii w Dzięgielowie, natomiast kolację celebrował pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy. Pastor Kazimierz Barczuk w wieku 26 lat na pogrzebie babci poznał swoje żydowskie korzenie i od tego momentu jego pragnieniem stała się działalność na rzecz zbawienia Izraela. Jest założycielem misji Poślij mnie, której celem jest działalność duszpasterska, służąca poznaniu Stwórcy i Mesjasza oraz służba poprzez działalność humanitarną, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar Holokaustu i ich rodzin. Święto Pesach (hebrajska nazwa Paschy) to dzień, w którym żydowskie rodziny wspominają jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Narodu Wybranego: wyprowadzenie z niewoli egipskiej. Święto to odnosi się do tej nocy, w której Pan przeszedł przez Egipt, zabijając wszystkich pierworodnych. Ominął tylko domy Izraelitów, których oddrzwia były posmarowane krwią baranka, dzięki czemu ich pierworodni ocaleli. W każdą rocznicą tego wydarzenia Bóg nakazał swemu ludowi święcić jego pamiątkę poprzez składanie ofiary z baranka. Od czasu zburzenia Jerozolimy i świątyni w 70 r. n.e. Żydzi nie składają już ofiary z baranka i nie spożywają go. Zamiast tego używają pieczonej kości baranka. Cała ceremonia odbywa się w domu, a jej najważniejszym elementem jest tzw. wieczerza sederowa, podczas której potrawy spożywa się w określonej kolejności, a każda z nich ma swoją symbolikę. Święto to jest ważne również dla chrześcijan. To właśnie podczas żydowskiej Paschy Pan Jezus, używając symboli ze stołu sederowego, ustanowił Wieczerzę Pańską. Aby w pełni pojąć jej znaczenie, musimy zrozumieć istotę żydowskiego święta, od którego ona pochodzi. Żydowska Pascha symbolizuje fizyczne wyzwolenie z Egiptu przez krew baranka bez skazy. Wieczerza Pańska przypomina nam o naszym duchowym odkupieniu przez krew doskonałego Baranka Bożego, który oczyszcza nas od grzechu. W trakcie kolacji prowadzący przypomniał okoliczności jej ustanowienia, opisane w II Księdze Mojżeszowej i omówił symbolikę poszczególnych jej elementów: niekwaszonego chleba (macy), kielicha z winem, gorzkich ziół. Uczta sederowa bowiem, to nie tylko jedzenie i picie, choć oczywiście mieliśmy okazję spróbować potraw z kuchni żydowskiej. Uczta sederowa bowiem to przede wszystkim biblijna opowieść o wybawieniu z egipskiej niewoli czyli hebrajska hagada. Hagada zawiera wiele modlitw, błogosławieństw, psalmów i objaśnień czynności, opisanych w ścisłym porządku. Opowieść pastora Barczuka przeplatana była pieśniami hebrajskimi w wykonaniu chóru żeńskiego Halevaj z Trzyńca. Udział w tej kolacji był dla nas wielkim przeżyciem. To niesamowite, jak każde słowo Starego Testamentu, każde święto obchodzone ku czci Jahwe wskazuje na Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. Niestety, nasi Starsi Bracia w Wierze nie rozpoznali w Jezusie z Nazaretu obiecanego im przez Boga, Mesjasza. Pan Bóg jednak jest wierny i wierzymy, że przyjdzie taki dzień, kiedy Żydzi rozpoznają w Jezusie Zbawiciela i Boży Naród odda chwałę Temu, który poniósł na krzyż grzechy wszystkich ludzi. Jeśli jeszcze nie byliście na takiej wieczerzy, a Pan Bóg pozwoli, to koniecznie wybierzcie się w przyszłym roku. Zanim zasiądziecie przy sederowym stole, przeczytajcie II Ks. Mojżeszową, która pozwoli wam o wiele lepiej zrozumieć znaczenie Paschy dla starego i nowego Izraela. Póki co jednak módlmy się o Żydów, aby otworzyli swoje serca dla zbawiającej łaski i miłości Baranka Paschalnego, czystego i bez skazy, doskonałego we wszystkim Jezusa Chrystusa. Barbara i Grzegorz Wacławikowie Ewangelizacja pasyjna w Goleszowie W dniach kwietnia br. w goleszowskiej parafii ewangelickiej gościł zwierzchnik kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. bp Jerzy Samiec. W piątkowy wieczór tematem rozważań był czas, który, zdawałoby się, biegnie coraz szybciej i nieraz brak nam go na spotkanie z Bogiem. Nabożeństwo uświetnił swoim śpiewem Chór Mieszany, który wystąpił w trzech blokach z tematycznie dobranymi pieśniami kościelnymi. Dzień później myślą przewodnią było przebaczenie; umieć prosić o nie i samemu przebaczać. Muzyczną oprawę tego nabożeństwa zapewnił Zespół Młodzieżowy. Natomiast w niedzielę głównym tematem była miłość. Rozważano wiele jej aspektów i znaczeń, a wnioski były jednoznaczne: najważniejsza jest miłość naszego Pana, który ofiarował własnego syna, dzięki któremu otrzymaliśmy żywot wieczny. Licznymi pieśniami w nowoczesnym opracowaniu ubogaciła tę uroczystość Grupa piątkowa z sąsiedniej parafii Dzięgielów. Albin Klimczak 14 Panorama Goleszowska - Maj 2014

15 Z wizytą w Rzymie Uroczystości kanonizacyjne W dniach 25 kwietnia-1 maja 2014 roku Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie zorganizowała pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu na kanonizację dwóch papieży Jana XXIII oraz Jana Pawła II. Wszystkimi przygotowaniami do tego wyjątkowego wydarzenia zajęli się niestrudzeni Jadwiga i Franciszek Frankowie z Czeskiego Cieszyna, którzy już od wielu lat perfekcyjnie organizują różnego rodzaju pielgrzymki do miejsc świętych dla Kościoła rzymskokatolickiego. Trasa tegorocznej pielgrzymki, oprócz udziału w uroczystościach kanonizacyjnych dwóch papieży w Watykanie, obejmowała również: Sienę (św. Katarzyna), Monte Cassino (św. Benedykt i św. Scholastyka, cmentarz polskich żołnierzy II Korpusu), Pompeje (Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej), San Monte Angelo (św. Michał Archanioł), San Giovanni Rotondo (św. Ojciec Pio), Lanciano (Cud Eucharystyczny) oraz Loreto (Bazylika z Domkiem Nazaretańskim, polski cmentarz wojskowy). We wszystkich tych miejscach związanych z kultem różnych świętych zadbano o stronę duchową. Naszym opiekunem był ks. Mateusz Janyga jezuita, który przewodniczył modlitwom oraz różnego rodzaju rozważaniom, pogłębiał też naszą wiarę i codziennie odprawiał mszę świętą. W pielgrzymce uczestniczyło 48 osób z całego Śląska Cieszyńskiego oraz z Kędzierzyna-Koźla. Tworzyliśmy prawdziwą jedność, pomimo faktu, że różnica wieku między W oczekiwaniu na kanonizację najstarszym a najmłodszym uczestnikiem wynosiła aż 54 lata. Łączyły nas rozmowy w języku polskim i gwarze cieszyńskiej oraz wspólny cel tej pielgrzymki podziękowanie polskiemu papieżowi Janowi Pawłowi II za jego niezwykły pontyfikat w latach Jechaliśmy również do Watykanu, by zawierzyć Bogu różne sprawy tak osobiste jak i społeczne. Mieliśmy nieco obaw, czy damy radę wytrwać całą noc w oczekiwaniu na kanonizację oraz czy dostaniemy się na Plac św. Piotra w Watykanie. Gdy dotarliśmy w sobotę wieczorem na główną ulicę prowadzącą do Bazyliki św. Piotra Via della Conciliacione (Droga Pojednania) wszędzie było już dużo pielgrzymów. Nasza grupa mająca doświadczenie z beatyfikacji sprzed 3 lat postanowiła ustawić się zaraz za barierką zagradzającą wstęp do wejścia w stronę bazyliki. Przed nami było już wiele grup między innymi z samego przodu była już grupa polska z Zamościa oraz pielgrzymka z Republiki Czeskiej. Obok nas byli pielgrzymi z Meksyku oraz wierni z Madagaskaru. Na kanonizację zjechali pielgrzymi dosłownie z całego świata, co dobitnie pokazywało, ile polski papież zrobił dla ludzkości podczas swojego pontyfikatu i jak jest do dzisiaj postrzegany na wszystkich kontynentach. Wszyscy śpiewaliśmy różne pieśni religijne, a ulubioną pieśń Jana Pawła II Barkę każdy zaintonował w swoim języku ojczystym. Tworzyliśmy piękną wspólnotę bez barier, bez różnic i podziałów. Każdy z nas przecież dotarł tu w tym samym celu by oddać cześć Janowi Pawłowi II oraz Janowi XXIII i podziękować za ich życie w służbie dla innych. Noc oczekiwania minęła dość szybko, a po godzinie 6.00 zaczęto wpuszczać na Plac św. Piotra pierwsze osoby. Staliśmy jeden obok drugiego, był duży ścisk, ludzie napierali również z bocznych ulic i niektórzy momentami tego nie wytrzymywali. Zdarzały się omdlenia i zasłabnięcia. Często podawano jednak butelki z wodą, a służby medyczne w miarę sprawnie docierały do osób potrzebujących. Większości z nas udało się wejść na Plac św. Piotra, gdzie rozpostarliśmy dużą flagę narodową z napisem Zaolzie Cieszyn. Na w y s o - kim maszcie powiewała również flaga z napisem Cieszyn, a j a s a m miałem też flagę z nazwą mojej miejscowości Cisownica. Cisownica na Placu św. Piotra Gdy papież Franciszek kanonizował Jana XXIII i Jana Pawła II okrzykom, wiwatom i łzom radości nie było końca. Odżyły wspomnienia i pamiętne słowa Jana Pawła II: Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi /inauguracja pontyfikatu 1978 r./, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi / Warszawa, Plac Zwycięstwa 1979 r./, Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali /Jasna Góra 1983 r./, Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś Panorama Goleszowska - Maj

16 wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować /Westerplatte 1987 r./, Ziemia Bielska i Śląsk Cieszyński jest znany w Polsce jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego. Jest on od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelickoaugsburskiego oraz intensywnego dialogu ekumenicznego. Prowadzi się go tutaj z głębokim przekonaniem, iż tak wiele nas łączy, iż łączy nas wspólna wiara w Chrystusa i wspólna Ojczyzna /Skoczów 1995 r./. W tej szczególnej chwili, gdy na naszych oczach spełniały się życzenia ludzi z całego świata, kiedy na pogrzebie polskiego papieża w 2005 roku wykrzykiwano: Santo subito! Święty natychmiast!, we mnie kołatała myśl Jana Pawła II: Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Po zakończeniu uroczystości, zmęczeni, ale szczęśliwi, kontynuowaliśmy naszą dalszą pielgrzymkę. Podczas jej trwania wydarzyła się też rzecz niesamowita. We wtorek 29 kwietnia, będąc w sanktuarium św. Michała Archanioła w San Monte Angelo uczestniczyliśmy w mszy odprawianej przez biskupa z Kostaryki. W mszy tej brała udział między innymi Floribeth Mora Diaz, która została cudownie uzdrowiona za przyczyną Jana Pawła II z tętniaka mózgu, a cud ten uznany został przez lekarzy jako nadprzyrodzone uzdrowienie. Widzieliśmy więc na własne oczy osobę, dzięki uzdrowieniu której polski papież został świętym. Oprócz miejsc religijnych odwiedziliśmy też dwie polskie nekropolie cmentarz polskich żołnierzy II Korpusu, dowodzonego przez gen. Władysława Andersa na Monte Casino, gdzie zginęło 942 oficerów i żołnierzy, a około 3000 zostało rannych oraz polski cmentarz wojenny w Loreto, gdzie pochowano 1080 polskich żołnierzy, którzy walczyli w tym Floribeth Mora Diaz rejonie w 1944 r. Po siedmiu dniach wróciliśmy 1 maja w godzinach wieczornych do Czeskiego Cieszyna, dziękując Bogu, ks. Mateuszowi Janydze oraz organizatorom, Jadwidze i Franciszkowi Frankom za całą pielgrzymkę. Witold Pieńkowski Regulamin XI Rajdu Młodzieży Szkół Gminy Goleszów i Wędrynia Cisownica, 23 czerwca 2014 CEL RAJDU: - przybliżenie wartości krajoznawczych i historycznych Ziemi Cieszyńskiej i Beskidu Śląskiego, poznawanie szlaków spacerowych Gminy Goleszów, uczczenie działalności 10-lecia Koła Gminnego PTTK Ślimoki, zdrowa forma wypoczynku i wzmocnienie kondycji fizycznej. ORGANIZATOR: - Urząd Gminy Goleszów, Gminne Koło PTTK Ślimoki w Goleszowie. TERMIN I TRASY RAJDU: - rajd odbędzie się 23 czerwca 2014 (poniedziałek) na trasach dowolnych z metą obok Izby Regionalnej U Brzezinów w Cisownicy w godz WARUNKI UCZESTNICTWA: - w rajdzie biorą udział drużyny szkół podstawowych z Gminy Goleszów i Gminy Wędrynia pod opieką i kierownictwem wychowawców (nauczycieli) lub innych osób (upoważnionych przez dyrekcję szkół), - każda szkoła winna posiadać wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy. ZGŁOSZENIA: - udział w rajdzie należy zgłaszać do dnia 10 czerwca 2014 na adres lub pod numerem telefonu UPRAWNIENIA: - w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: gorący posiłek na mecie rajdu, pamiątkowe dyplomy uczestnictwa dla szkół. KONKURS: - możliwość udziału w konkursie wiedzy turystycznej o Beskidzie Śląskim, wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Goleszów, znajomości gwary cieszyńskiej, zasad ochrony przyrody, zapisy do konkursu przyjmowane będą na mecie rajdu do godz , konkurs rozpocznie się o godz , trzy pierwsze miejsca nagradzane będą dyplomami i nagrodami rzeczowymi, konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. ZAKOŃCZENIE: - meta rajdu czynna będzie 23 czerwca 2014 w godz. od do obok Izby Regionalnej U Brzezinów w Cisownicy. Dodatkowe informacje: Zenon Sobczyk tel Serdecznie zapraszamy i życzymy przyjemnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Kierownictwo Rajdu ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W USTRONIU w roku szkolnym 2014/2015 proponuje nauk w nast puj cych szko ach: Technikum technik informatyk technik mechanik NOWO technik logistyk technik cyfrowych procesów graficznych Zasadnicza Szko a Zawodowa elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych sprzedawca Zasadnicza Szko a Zawodowa klasa wielozawodowa - wszystkie zawody, praktyka w zak adach pracy lub w szkole (w zale no ci od liczby uczniów i zawodu) INFORMACJE: tel , Panorama Goleszowska - Maj 2014

17 Pływający bambusowy hotel czyli Lecę do Indii (cz.4) Powoli było słychać rozpoczynający się dzień. Ptaki zaczynały swój poranny koncert. Odgłosy jednak były jakieś odmienne od tych, które słyszałem codziennie o poranku w moim ukochanym Goleszowie. Uświadomiłem sobie, że jestem w górach, na skraju dżungli, z której nocą słyszałem porykiwania dzikich bawołów, skrzeczenie egzotycznych ptaków i harcowania niesfornych małp. Tak, jestem w Indiach Południowych, na wysokości 2200 m n.p.m., w hotelu przypominającym nasze luksusowe schroniska. Jest koniec listopada. Przez okno widzę wszędzie tarasowe poletka pełne świeżej rozsady nowalijek. Widać jeszcze nie główki, ale już rozpoznawalne roślinki sałaty zielonej, kapusty białej, pora itp. Śniadanie zjedliśmy rodzinnie przy dużym stole. Atmosfera sprzyjała do żartów. Po obfitym śniadaniu małymi mikrobusami pojechaliśmy w niższe partie, gdzie czekał na nas autokar, przesiadka i serpentynami, podziwiając przepiękne widoki, wjechaliśmy w doliny, gdzie czekały nas ogromne upały. W Indiach przed upałami ucieka się w wysokie góry. Pojechaliśmy do Allepey. Miasto to zwane też Alappuzha, to prawdziwa Wenecja Wschodu. Historia tego miasta sięga prawdopodobnie czasów przed narodzeniem Chrystusa. Istniały tam liczne rozlewiska rzeki Periyar, kwitł tu handel Greków i Rzymian. Okrętowaliśmy się na statek była to łódź w dużej części wykonana z bambusa. Łajba posiadała, jak w hotelu, dwuosobowe pokoje z łazienkami, jednak bez klimatyzacji, ale na wodzie łatwiej było znieść upał. (...) Byliśmy zakwaterowani na sześciu takich atrakcyjnych, chwiejących się hotelach. Kapitan sprawił, że płynęliśmy w zawrotnym tempie. Widoki zmieniały się jak w kalejdoskopie, podziwialiśmy dziesiątki łodzi podobnych do naszej. Mieliśmy możliwość podglądnięcia codziennego życia mieszkańców tej krainy. Na lewej stronie brzegu rzeki, stojąc po uda w wodzie, jakaś Hinduska prała odzież, wielokrotnie uderzając nią w wystający z brzegu korzeń palmy. Dalej płynęła łódź, tak załadowana cegłą, że wystarczyłby mały przechył i poszłaby na dno. Natomiast widoki wspaniale nawodnionych palm kokosowych, pochylonych w stronę rzeki, jakby kłaniających się w podzięce stwarzały obraz, którego, niestety, nie jestem w stanie opisać, powiem tylko krótko - coś fantastycznego! Brzegi rzeki to tło niezwykłej scenerii: bambusowe łodzie, mniejsze tramwaje wodne, bez bocznych ścian, którymi podróżują miejscowi, czy to do pracy, czy też na zakupy, łodzie stałych mieszkańców, na sznurach wiszące efekty przepierki, małe kramy, z których można kupić świeżo złowione ryby, kraby, langusty... Wspaniale nawodnione pola ryżowe o soczystej bujnej zieleni, bananowce rozpościerające swe ogromne liście, to obrazy, których długo nie zapomnę. W połowie rejsu wypuszczono nas na godzinę na bardziej zaludniony ląd. W czasie tego krótkiego postoju mogliśmy dokonać zakupu opisanych wcześniej smakołyków ofiarowanych przez rzekę. Umawiamy się, co kupimy, a załoga przyrządzi nam z tego wspaniałą kolację. Młodym podobała się langusta i chcieli kupić. Odradziłem, bo już kiedyś próbowałem posłuchali starego. ( ) Taki rejs, z regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez załogę jest najlepszym sposobem, by w dobrej atmosferze poznać życie lokalnej ludności. Był to jeden z najpiękniejszych dni naszej eskapady. Zobaczymy, co będzie dalej... Albin Klimczak 18. Rodzinny Rajd Rowerowy w Ustroniu W 18. Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbył się w Ustroniu 18 maja br. wzięła udział także reprezentacja Gminy Goleszów. Spora grupa osób, pod patronatem Koła PTTK "Ślimoki", stanęła w szranki z innymi uczestnikami rajdu. Cieszymy się i gratulujemy! Panorama Goleszowska - Maj

18 Turniej szachowy z innej bajki Pozostanę jednak przy tym tytule, chociaż podobało mi się to, co zrobił dział prasowy firmy Mokate, umieszczając na jednym z portali internetowych notatkę o turnieju, opartą na przesłanych im materiałach. Relacji nadano tytuł Kibicom puszczały nerwy i w 5 godzin blisko 1000 osób zainteresowało się tematem. Ale do rzeczy. 1 maja br. w niedawno odrestaurowanym, pięknym budynku byłej strzelnicy w Czeskim Cieszynie został rozegrany Polsko-Czeski Turniej Mokate Open o Puchar Starosty Czeskiego Cieszyna. Impreza doszła do skutku dzięki współpracy Gminy Goleszów z Czeskim Cieszynem. Zapowiadałem, że będzie to turniej, który przyćmi dotychczasowe zawody i tak się też stało. Nie pomylę się, pisząc, że jeszcze nigdy żadnemu ośrodkowi z terenu naszego powiatu nie udało się zorganizować tak dużego i tak mocno obsadzonego turnieju. Naszym celem nie było ustanawianie rekordów, lista zgłoszeń już od miesiąca była zamknięta. Dzięki wsparciu biznesmena, miłośnika szachów dr Adama Mokrysza turnieje Mokate mają już ugruntowaną pozycję. Mokate pobudza myślenie, ale i pobudza do działania. Ze strony czeskiej zawodami zajmował się dr n. med. Ladislav Langner, wspaniały organizator, profesjonalista w każdym calu, posiadający tytuł szachowego mistrza międzynarodowego, czyli znawca tematu. Żartobliwie stwierdzę, że musiało skończyć się sukcesem. Owszem, było to nie lada wyzwanie, bez próby generalnej, nowe miejsce, nowe tematy do uzgodnienia, dopracowania... Ze względu na trwający festiwal filmowy Na granicy, salę udostępniono nam o w dzień poprzedzający zawody. Oczywiście, już dużo wcześniej kilkakrotnie tam byłem, znałem dokładnie rozkład pomieszczeń, wymiary korytarzy, sal, ilość stołów, krzeseł, mikrofonów, rzutników itp. I pewnie tak samo, jak czytający ten tekst, z niecierpliwością czekają, aż wreszcie napiszę coś o samym turnieju, tak ja z niecierpliwością czekałem na jego rozpoczęcie! Do szachownic zasiadło 141 osób, wśród nich 28 zawodniczek. Grupa do 18 lat liczyła aż 46 osób, wzbudzająca szacunek grupa wiekowa powyżej 65 lat liczyła 15 zawodników. Wprawdzie na naszych turniejach gościliśmy już mistrzów z Ukrainy, Słowacji, Czech, ale tym razem uczestniczyli nawet arcymistrzowie, a było ich dziewięcioro! Przyjechał GM (grand master) Kamil Mitoń z rankingiem przekraczającym 2600 pkt, w 2007 był numerem 1 w Polsce i numerem 50 na świecie. Żeby zagrać w turnieju niejeden musiał przebyć długą drogę. Wieczorem przed turniejem w cieszyńskim hotelu zameldował się ukraiński arcymistrz Michaił Kazakov. Przyjechali zawodnicy z Wrocławia, Krakowa, Częstochowy i mogą Państwo wierzyć, że nie tylko po to, by się spotkać i porozmawiać. Przy tak mocnej obsadzie zawodnicy zostawili sentymenty w szatni. Z dwuminutowym poślizgiem na 70 deskach rozpoczęły się pojedynki. Niejedna z 630 rozegranych partii rozgrzała do czerwoności zawodników, a i kibicom puszczały nerwy. Trudno się temu dziwić: czas w szachach odgrywa bardzo ważną rolę, może decydować o wygraniu lub przegraniu partii, a na zegarach pozostają sekundy, zawodnicy grają na oparach czasu (Krzysztof Jopek Psychologia i szachy ). Szachy są w gronie tych dyscyplin, w których sympatycy nie odczuwają potrzeby rozładowywania emocji poza areną zmagań. Samochody na parkingach były bezpieczne, a w holu panowała przyjacielska atmosfera. Kolejny dobry występ zaliczył nasz człowiek, Janusz Raszka. Prawie cały turniej zajmował miejsce w pierwszej dziesiątce. Udając, że nie widzi krążących rekinów, zakończył zawody na 11. miejscu. Najwyżej z zawodników bez tytułu uplasował się mój imiennik, sympatyczny Karel Mitura z Czeskiego Cieszyna. Przełomową dla ostatecznej klasyfikacji okazała się 7. runda, w której dotychczas prowadzący GM Kamil Mitoń zremisował z naszym dobrym znajomym GM Marcinem Tazbirem, a równocześnie Akademicki Mistrz Polski - Maciej Klekowski z TS Wisła Kraków, pokonując wicemistrza Czech w szachach błyskawicznych Vojětcha Pláta z TŽ Třinec, został samotnym liderem i do końca nie oddał prowadzenia, pogodził arcymistrzów. Było to niespodziewane rozstrzygnięcie i w tym tkwi urok sportu. Najlepszą wśród pań była wicemistrzyni Polski w szachach szybkich WGM Karina Szczepkowska-Horowska. Grupy juniorskie do 18 i 14 lat zdominowali rybniczanie Marcin Smołka i Kamil Kozioł. Już w poprzednich artykułach wyrażałem swoje uznanie dla pracy szkoleniowców w Rybniku. Puchary i nagrody wręczali: Starosta Czeskiego Cieszyna Vít Slováček, Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Zastępca Wójta Gminy Goleszów Tomasz Jaszowski i przedstawicielka firmy Mokate Beata Michalik. Echa po turnieju były pozytywne, przytoczę kilka cytatów: Turniej przebiegał bardzo sprawnie i należałoby sobie życzyć takiej organizacji na każdej imprezie..., Jestem bardzo mile zaskoczony..., Rybniczanie byli bardzo zadowoleni. Z punktu widzenia zawodnika jestem zadowolona, że tak przyjemny i sympatyczny turniej się odbywa..., jeśli będą kolejne, postaram się przyjechać. Krytyka mobilizuje do lepszego działania, ale przyznam, że pochwały sprawiają ogromną przyjemność. Satysfakcja z wykonanej pracy nie jest równoznaczna z bezkrytyczną jej oceną, są słabe punkty i mam tego pełną świadomość. Większą część wpisowego organizatorzy przekazali na dom dziecka w Czeskim Cieszynie, ale jest jeszcze przestrzeń, w której można wykazać się pomysłowością. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tej imprezy, a w szczególności przyjaciołom z Czech za podjęcie współpracy. Mogę już zapowiedzieć najbliższe dwa turnieje organizowane przez Gminę Goleszów: 22 czerwca i 20 lipca br. Będą to turnieje numer 3 i 4 z tegorocznego Grand Prix. Pewnie w momencie ukazania się Panoramy listy zgłoszeń będą kompletne, ale dla mieszkańców Goleszowa zawsze znajdzie się miejsce, można też przyjść popatrzyć, kibice mogą przebywać na sali. W Trzyńcu będzie przebywała kadra Czech, przygotowująca się do najbliższej Olimpiady Szachowej. Jest szansa, że któryś z kadrowiczów zagra w lipcowym turnieju już podjąłem działania w tej sprawie. Wyniki na html?l=pl Karol Linert organizator turnieju z ramienia LKS Olimpia Goleszów Fotoreportaż na stronie 18 Panorama Goleszowska - Maj 2014

19 Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów 3 maja br. w Goleszowie odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów. Zawodnicy startowali w następujących kategoriach: rocznik 2005 i młodsi, rocznik 2004, 2003, 2002, 2001, kategoria dziewcząt oraz kategoria Open. Zawodnicy ci przyjechali głównie z beskidzkich klubów (Wisła, Szczyrk, Bystra, Gilowice), z zaprzyjaźnionych klubów zza czeskiej granicy (Roznov, Kozlovice, Frenstat), z Zakopanego oraz Łodzi. W konkursie wzięło udział 68 zawodników. K o n k u r s skoków na igielicie obserwowany był przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Gminy Goleszów oraz władz Polskiego Związku Narciarskiego. G o ś ć m i honorow y mi zawodów były żony śp. Leopolda i Władysława Tajnerów Helena i Bogusława. Oprócz wyżej wymienionych osobistości na zawodach obecni byli sponsorzy konkursu oraz liczni sympatycy narciarstwa, zebrani kibice, rodziny zawodników i mieszkańcy Goleszowa. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach zostali nagrodzeni pucharami i dyplomami. Na powyższe zawody klub otrzymał dofinansowanie z następujących instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatu Cieszyńskiego, Gmina Goleszów, Polski Związek Narciarski, Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Firma Kosbud Sp. z o.o., Firma MEGAT Goleszów, Firma Moroszczuk, Apperta Puńców oraz Firma KOSTA Ustroń. Serdeczne podziękowania dla sponsorów Międzynarodowego Konkursu Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów składamy następującym firmom: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Łukosz Chybie, Zakłady Mięsne Jurgast Wisła, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz Goleszów, Hurtownia Artchem Ustroń, Firma Handlowa Amipol Cieszyn, Firma Alchemia Smaku Puńców, Kraft Foods Polska Oddział Olza Cieszyn, Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Cieszyn, Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych Ustronianka, Trumpf-Mauxion Chocolates Skoczów, Sobik Zakład Produkcyjny Skoczów, Mleczarnia Bażanowice, Firma Cargo Goleszów, Hurtownia Bodex Goleszów, RKS Goleszów. Prezes LKS Olimpia Goleszów Stanisław Duda Inauguracja sezonu igielitowego w Goleszowie Witam serdecznie kibiców miejscowych i tych, co przyjechali Wspólnie skoczków będziemy dopingowali Jak co roku w Goleszowie o tej porze Każdy Memoriał braci Tajnerów oglądać może Czesi też na konkurs przyjechali O czołowe miejsca będą rywalizowali Skocznie w opłakanym stanie mamy remontować trzeba Dobrze, żeby jakiś sponsor spadł nam szybko z nieba Gdyby każdy uczestnik swoją cegiełkę podarował Klub Olimpia szybko by skocznię odbudował Młodzież wtedy u nas by trenowała Czasu na dojazdy marnować nie musiała Byrt, Zniszczoł, Kłusek, Biegun i Murańka u nas skakali Potem do kadry narodowej się załapali Goleszów, 3 maja 2014 r. Paweł Piotr Małysz Oto niektóre wyniki zawodników LKS Olimpia Goleszów Kategoria Open - skocznia HS-32 (K-30): 3. miejsce: Kamil Kocierz 176,4 pkt. 26,0 i 26,0 m 6. miejsce: Robert Ryś 154,3 pkt. 23,5 i 23,0 m 7. miejsce: Michał Martynek 147,2 pkt. 23,0 i 23,0 m Rocznik skocznia HS-19 (K-37): 2. miejsce: Robert Ryś 224,5 pkt. 16,5 i 17,5 m 3. miejsce: Michał Martynek 220,6 pkt. 17,0 i 17,5 m Rocznik skocznia HS-19 (K-37): 1. miejsce: Mateusz Chraścina 227,3 pkt. 17,0 i 18,5 m 5. miejsce: Kacper Źlik 198,1 pkt. 15,0 i 17,0 m 6. miejsce: Szymon Niemczyk 190,5 pkt. 16,0 i 15,5 m 9. miejsce: Kacper Sobel 47,1 pkt. 3,5 i 3,5 m Rocznik 2005 i młodsi - skocznia HS-19 (K-17): 11. miejsce: Antoni Orawski 160,5 pkt. 1 i 15,5 m 14. miejsce: Kamil Waszek 55,9 pkt. 4,0 i 4,5 m 15. miejsce: Filip Staszewski 47,1 pkt. 3,5 i 3,5 m 16. miejsce: Marcin Waszek 45,0 pkt. 3,0 i 3,5 m Całość wyników na Zdjęcia na ostatniej stronie i na Panorama Goleszowska - Maj

20 Tamara Mieloch i Maciej Więcek triumfatorami wiosennej edycji ultramaratonu w biegach górskich - BESKIDZKA 160 NA RATY Ponad stu zawodników z różnych regionów Polski wzięło udział w wiosennej edycji ultramaratonu w biegach górskich na orientację,,beskidzka 160 NA RATY, zorganizowanej przez Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny,,Centrum Dzięgielów przy współpracy z Gminą Goleszów. Uczestnicy wiosennej edycji,,beskidzkiej 160 na raty wystartowali w sobotę 26 kwietnia br. - punktualnie o godzinie 5.00 rano - ze szczytu góry Chełm w Godziszowie, a sygnał do startu dał Zastępca Wójta Gminy Goleszów Tomasz Jaszowski. Warunki rywalizacji na obu dystansach (46 i 84 km) były niezwykle trudne. Górskie szlaki były bowiem śliskie i grząskie. Najlepiej z tymi arcytrudnymi warunkami na trasie długiej (84 km) poradzili sobie Maciej Więcek z Krakowa oraz Tamara Mieloch z Podkowy Leśnej. Na krótszej trasie (46 km) triumfowali natomiast Michał Łukaszuk z Warszawy i Malwina Jachowicz z Wrocławia. Puchary, nagrody i dyplomy podczas zakończenia tej niecodziennej imprezy sportowej najlepszym zawodnikom wręczył Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar. Jak wyżej wspomniano bieg był rozgrywany jednocześnie na dwóch dystansach, a zawodnicy mieli do wyboru dwie trasy: dłuższą (ok. 83 km) - prowadzącą z góry Chełm w Godziszowie przez Goleszów, Wielką Czantorię, Soszów, Stożek, Przełęcz Kubalonkę, Baranią Górę, Magurkę Wiślańską, Przełęcz Salmopolską, Trzy Kopce, Ustroń Polanę, Wielką i Małą Czantorię, Goleszów na metę na godziszowskim Chełmie, a także krótszą (ok. 43 km) - która przebiegała z góry Chełm przez Goleszów, Wielką Czantorię, Soszów, Wisłę Jawornik, Ustroń Polanę, Wielką i Małą Czantorię i powrotnie do Goleszowa i Godziszowa. Najlepsi zawodnicy na pokonanie długiej trasy potrzebowali nieco ponad 10 godzin, a trasy krótszej ok. 5 godzin. Najlepsza zawodniczka trasę 84 km pokonała w czasie bliskim 12. godzin, zaś triumfatorka dystansu 46 km pokonała go w czasie 6 godzin i 26 minut.,,w ubiegłorocznej edycji,,beskidzkiej 160 na raty startowało blisko 30. zawodników, a tym razem było ich już ponad stu! Świadczy to o wysokim poziomie tego wydarzenia sportowego, a także profesjonaliźmie osób odpowiadających merytorycznie za jego przygotowanie i przeprowadzenie. I właśnie tym osobom, na czele z Przemysławem Sikorą i Arturem Kuleszą, chciałbym szczególnie podziękować za ogromny wkład pracy wniesiony w organizację tak wielkiej i prowadzonej na sporym obszarze imprezy, która bez wątpienia, ze względu na udział w niej zawodników z różnych regionów Polski, przyczynia się do promocji walorów turystycznych naszej gminy! Słowa podziękowania kieruję również do strażaków z jednostek OSP Gminy Goleszów na czele z komendantem gminnym Marianem Machalicą, którzy zabezpieczali trasę biegu na terenie naszej gminy. Dziękuję również właścicielom Rezydencji M na górze Chełm w Godziszowie za wszelką pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów - mówi Zastępca Wójta Gminy Goleszów Tomasz Jaszowski, odpowiedzialny za organizację gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych. Jesienna edycja ultra-maratonu,,beskidzka 160 na raty odbędzie się w Gminie Dębowiec. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami i fotorelacjami z wiosennej edycji,,beskidzkiej 160 na raty zamieszczonymi na stronach regionalnych portali informacyjnych oraz a także na Poniżej prezentujemy skrócone wyniki wiosennej edycji. Trasa długa - dystans: 84 km Kobiety 1 Tamara Mieloch Podkowa Leśna 11:55.00 K-1 (1) 2 Sylwia Skrzypek Jerzmanowice 15:25.00 K-1 (2) Mężczyźni 1 Maciej Więcek Kraków 10:06.00 M-2 (1) 2 Wojciech Probst Hażlach 10:10.00 M-1 (1) 3 Tomasz Kołder Cieszyn 10:14.00 M-1 (2) 4 Olkusz 10:14.00 M-1 (3) 5 Marcin Kowalczyk Kluczewsko 10:31.00 M-1 (4) 6 Henryk Małysz Konrad Ciuraszkiewicz Czechowice-Dziedzice 10:35.00 M-1 (5) 8 Maciej Pońc Cieszyn 11:33.00 M-2 (3) 9 Przemysław Krupa Mnich 11:40.00 M-1 (6) 20 Tomasz Buchholtz Skoczów 12:45.00 M-1 (12) 43 Piotr Pilak Zamarski DNF Trasa krótka - dystans: 46 km Kobiety 5 Iwona Sroka Jaworze 7:24.00 K-2 (2) 6 Maria Bochenek Skoczów 7:27.00 K-2 (3) 7 Karina Heller Skoczów 7:30.00 K-1 (4) 8 Grażyna Zębik Cieszyn 7:30.00 K-1 (5) 13 Anna Frasz Jastrzębie-Zdrój 8:52.00 K-1 (10) 14 Jadwiga Stagrowska Lewin Brzeski 12:48.00 K-3 (1) Mężczyźni 1 Malwina Jachowicz Wrocław 6:26.00 K-1 (1) 2 Joanna Rumińska- Pietrzyk Kraków 6:35.00 K-2 (1) 3 Magdalena Kowalczyk Katowice 6:40.00 K-1 (2) 1 Michał Łukaszuk Warszawa 4:42.00 M-1 (1) 2 Artur Ferens Marklowice 4:51.00 M-1 (2) 3 Andrzej Juraszek Ustroń 4:51.00 M-1 (3) 4 Kamil Kunert Czerwionka-Leszczyny 5:12.00 M-1 (4) 5 Piotr Budzyński Kraków 5:16.00 M-1 (5) 6 Jakub Stanny Bładnice Dolne 5:25.00 M-1 (6) 7 Jarosław Łuczkiewicz Oława 5:31.00 M-2 (1) 8 Lucjan Pawlas Zebrzydowice 5:31.00 M-1 (7) 20 Piotr Gaś Skoczów 6:25.00 M-1 (16) 21 Dariusz Serafin Jastrzębie-Zdrój 6:32.00 M-2 (5) 22 Paweł Żak Jastrzębie-Zdrój 6:35.00 M-2 (6) 23 Adrian Pytel Cieszyn 6:36.00 M-1 (17) 29 Edward Dudek Radziechowy 7:03.00 M-3 (1) 39 Zbigniew Sroka Jaworze 7:26.00 M-2 (10) 40 Jacek Bochenek Skoczów 7:27.00 M-2 (11) 44 Daniel Flasz Jastrzębie-Zdrój 7:38.00 M-2 (14) 47 Łukasz Smolik Leszna Górna 8:52.00 M-1 (30) 50 Marian Pawlas Zebrzydowice 9:34.00 M-2 (17) Pełne wyniki - - Wiosna 2014.pdf UG Goleszów 20 Panorama Goleszowska - Maj 2014

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I WYSOKOŚCI KOSZTÓW REALIZACJI TYCH ZADAŃ W 2013 ROKU Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013. OR-4. 523.1.2014 W dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

W zakresie kultury wpłynęły następujące wnioski: 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno -,,Śladami Marii Skłodowskiej- Curie

W zakresie kultury wpłynęły następujące wnioski: 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno -,,Śladami Marii Skłodowskiej- Curie PROTOKÓŁ spisany w dniu 14.03.2017 roku na okoliczność rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu w 2017 roku przez organizacje pozarządowe.

Bardziej szczegółowo

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB

IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO TURYSTYCZNEGO SZKÓŁ I GMIN, POWIATOWEGO I MIEJSKIEGO ZRZESZENIA LZS W ZAMOŚCIU NA 2016 ROK POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ZAMOJSKIEGO HENRYKA MATEJA I. CEL: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013

Gmina Białe Błota. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013 Gmina Białe Błota Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2013 Białe Błota, kwiecień 2014 r. Wstęp Zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE. Manowo, kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Manowo z realizacji Programu i zasad współpracy Gminy Manowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011 Manowo,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na zadanie 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na zadanie 2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu II. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Karczmiska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. OR-4.523.3.2015 Współpraca Gminy

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN

VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN VI EUROPEJSKI TUYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014 Nazwa miejscowości: STRUMIEŃ Status miejscowości: MIASTO I GMINA Województwo: ŚLĄSKIE Starostwo: CIESZYN KALENDARZ IMPREZ

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. Ad.1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na I półrocze 2011 r.

Protokół nr 1/11. Ad.1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na I półrocze 2011 r. SA 0063-II/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia odbytego w dniu 17 stycznia 2011 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie przy ul. 1 Maja 5. W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁOPNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁOPNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SŁOPNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Uchwałą Nr XVII/110/12 z dnia 30 października 2012r. Rada Gminy Słopnice przyjęła Program współpracy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki.

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. 6 STYCZEŃ Wieczór Kolęd. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury. 11 STYCZEŃ Wieczór

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.

S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. S P R A W O Z D A N I E z realizacji programu współpracy Gminy Kostrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r.

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r. GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Przystajń, 6 marca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24 lutego 2015r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną!

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną! Załącznik do uchwały nr 117/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 kwietnia 2015 rok Lp. Numer oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowita wnioskowana wartość zadania Kwota wnioskowanej dotacji/

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 Nazwa miejscowości: Województwo: dolnośląskie Starostwo: powiat polkowicki Status miejscowości (Miasto, Gmina

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Skarżysko Kościelne

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2013 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

Zgodnie z zapisami ustawy współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach: Sprawozdanie z realizacji w 2014r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji.,,programu współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk. z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Sprawozdanie z realizacji.,,programu współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk. z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 Sprawozdanie z realizacji,,programu współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 Przeworsk, maj 2016 1 ,,Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Przeworsk z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK W dniu 6 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Pszczółki NR XXIII/246/13 został przyjęty Program

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 206 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja. styczeń 06.0 0.0 23.0 8-22.0 8-22.0 30.0 Koncert Kolęd i Pastorałek XXIII Finał WOŚP Bal karnawałowy FERIE

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH ZGŁOSZENIE DO XVI SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN 2010 Województwo świętokrzyskie Starostwo powiatowe w Kielcach Miasto*..... Gmina* Raków Miasto i Gmina*.......

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Trzcianka, kwiecień 2013 r.

Sprawozdanie. Trzcianka, kwiecień 2013 r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. Trzcianka, kwiecień 2013 r. Wstęp

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W GMINIE CZARNOCIN W 2013 ROKU

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W GMINIE CZARNOCIN W 2013 ROKU HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W GMINIE CZARNOCIN W 2013 ROKU MIESIĄC: Lp. NAZWA IMPREZY: ORGANIZATOR: DATA/UWAGI: 1. spotkania noworoczne, Gmina Czarnocin 02-01-2013 do 31-01-2013 STYCZEŃ 2. zebrania

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2009 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Nazwa zadania

Załącznik nr 7. Nazwa zadania Załącznik nr 7 a. w otwartych konkursach ofert Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 01 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

3. Oferty na ww. ogłoszone zadania należało złożyć do r. do godziny w sekretariacie Urzędu

3. Oferty na ww. ogłoszone zadania należało złożyć do r. do godziny w sekretariacie Urzędu Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych za 2011 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałaniu uzależnieniom, kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU Zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

Bardziej szczegółowo

KULTURALNYCH I SPORTOWYCH

KULTURALNYCH I SPORTOWYCH Gmina Żary Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 2017 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2017

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego w roku 2012 Lublin, marzec 2013 rok Rada Powiatu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

opracowanie merytoryczne: Katarzyna Błońska-Mnich, Wojciech Kalandyk opracowanie graficzne: Tomasz Sitek

opracowanie merytoryczne: Katarzyna Błońska-Mnich, Wojciech Kalandyk opracowanie graficzne: Tomasz Sitek opracowanie merytoryczne: Katarzyna Błońska-Mnich, Wojciech Kalandyk opracowanie graficzne: Tomasz Sitek budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2016 rok

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2016 rok HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2016 rok MIESIĄC Lp. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR STYCZEŃ 1. Noworoczne spotkanie pokoleń DATA/UWAGI 14.01.2016r. 2. Zebrania w sołectwach Gmina Czarnocin

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt STYCZEŃ Sławsko. Podstawowa we

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt STYCZEŃ Sławsko. Podstawowa we Stan na dzień: 25 stycznia roku Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt STYCZEŃ 06.01. 13.01. 27.01. godz. 16.00 27.01. godz. 20.00 31.01. 31.01. Bobrowice III Orszak Trzech Króli Dzień Babci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W 2013 ROKU GMINY KOŻUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W 2013 ROKU GMINY KOŻUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY W 2013 ROKU GMINY KOŻUCHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI W roku 2013 Gmina realizowała Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 marca 2017 roku Zarządzenie 39/207 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 0 marca 207 roku w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych w 207 roku określonych w Programie współpracy Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan imprez kulturalno-oświatowych i sportowych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Wiśniowej w m-cu styczniu 2006 r.

Plan imprez kulturalno-oświatowych i sportowych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Wiśniowej w m-cu styczniu 2006 r. imprez kulturalno-oświatowych i sportowych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Wiśniowej w m-cu styczniu 2006 r. 1 Spotkanie opłatkowo-noworoczne Gminnego Koła Rencistów - kolędy i pastorałki w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI NAZWA PODMIOTU SUMA PKT ZADANIE. L.p UWAGI

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI NAZWA PODMIOTU SUMA PKT ZADANIE. L.p UWAGI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.15.2011 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2011 r. Wykaz projektów i realizujących je podmiotów, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2011

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku (zwany dalej Programem)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/16 z sesji Rady Gminy Goleszów odbytej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Protokół nr XVII/16 z sesji Rady Gminy Goleszów odbytej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów w dniu 27 kwietnia 2016 r. SA 0002.3.2016 Protokół nr XVII/16 z sesji Rady Gminy Goleszów odbytej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów w dniu 27 kwietnia 2016 r. Obecni: 15 radnych według załączonej listy obecności, sołtysi według

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Pszów. Sprawozdanie. z realizacji Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok. Pszów, maj 2016 r.

Gmina Miasto Pszów. Sprawozdanie. z realizacji Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok. Pszów, maj 2016 r. Gmina Miasto Pszów Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok Pszów, maj 2016 r. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.. 3 II. Konsultacje społeczne 3 III.

Bardziej szczegółowo

współpraca Gminy Boguchwała

współpraca Gminy Boguchwała współpraca Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 opracowanie merytoryczne: Katarzyna Błońska-Mnich Wojciech Kalandyk opracowanie graficzne: Tomasz Sitek Budowanie partnerstwa pomiędzy

Bardziej szczegółowo

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, ZA ROK 2012

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MILANÓWKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3. UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2015 rok

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2015 rok HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2015 rok MIESIĄC Lp. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR DATA/UWAGI STYCZEŃ 1. Noworoczne spotkanie pokoleń 08.01.2015r. 2. Zebrania w sołectwach 19.01.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz Data imprezy Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

dyscyplinie sportowej piłka nożna

dyscyplinie sportowej piłka nożna Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Lęborska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r.

PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r. PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZY UDZIALE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE W 2012r. DATA NAZWA IMPREZY ORGANIZATORZY LOKALIZACJA STYCZEŃ,,Ferie Zimowe 2012 23.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r.

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. 1. CEL popularyzacja sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach

Kalendarz planowanych imprez w Gminie Skrzyszów w ramach Godziny Organizator Miejsce Rodzaj imprezy Planowana ilość startujących 17.05.2014r. sobota 9:00 14:00 Urząd Gminy Skrzyszów Szynwałd - Rodzinny Rajd Rowerowy 150 osób Ładna - Wola Rzędzińska- Skrzyszów

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym mieście niedaleko Krakowa. Już od młodych lat był wzorem wiary. Zaprowadziło go to na

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym mieście niedaleko Krakowa. Już od młodych lat był wzorem wiary. Zaprowadziło go to na Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, małym mieście niedaleko Krakowa. Już od młodych lat był wzorem wiary. Zaprowadziło go to na stolicę Piotrową. 16 października 1978 roku został

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert Edukacja, opieka wychowawcza, aktywizacja społeczności lokalnej 2011

Zestawienie przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert Edukacja, opieka wychowawcza, aktywizacja społeczności lokalnej 2011 Edukacja, opieka wychowawcza, aktywizacja społeczności lokalnej 2011 Kwota przyznana przez komisję 1 Centrum Inicjatyw Lokalnych,,Aktywny obywatel to ja Brak dotacji, nie wystarczająca liczba punktów 2

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo