Program pikniku str. 9. Jubileusz Ślimoków str. 11. Turniej szachowy nie z tej bajki str. 18. Aktywni poprzez sport str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program pikniku str. 9. Jubileusz Ślimoków str. 11. Turniej szachowy nie z tej bajki str. 18. Aktywni poprzez sport str."

Transkrypt

1 Program pikniku str. 9 Jubileusz Ślimoków str. 11 Turniej szachowy nie z tej bajki str. 18 Aktywni poprzez sport str. 21 NR 5 (258) MAJ ISSN

2 Złoty Klucz dla Wójta Gminy Goleszów Wójt Gminy Goleszów otrzymał wyróżnienie Certyfikat Roku 2012/2013 Złoty Klucz przyznany przez Kapitułę Konkursową, którą pod przewodnictwem posła na Sejm IV kadencji redaktora Kazimierza Zarzyckiego tworzyli również przedstawiciele środowisk artystycznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych oraz trzeciego sektora, promującą postawy wybitnych działaczy samorządowych i ich dokonania. Była to już IV edycja konkursu. Organizatorami było Wydawnictwo Regiony i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. W konkursie ocenie poddane zostały wkład i dokonania liderów jednostek samorządu terytorialnego, poszukiwania aktywnych form komunikowania się władz ze społecznościami lokalnymi, innowacyjność w kreowaniu polityki lokalnej oraz współpraca z biznesem i trzecim sektorem w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnikami konkursu byli samorządowcy szczebla gminnego, miejskiego i powiatowego. Wśród nominowanych znaleźli się również Starosta Cieszyński Jerzy Nogowczyk oraz Burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Patronat medialny objął miesięcznik Europerspektywy. Gala wręczania statuetek dla zasłużonych samorządowców odbyła się 15 maja br. w Sosnowcu. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia! MSF Wójt Krzysztof Glajcar dziękuje za otrzymane wyróżnienie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach informuje, że realizuje projekt Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Bażanowice poprzez budowę placu zabaw i boiska do streetballa; zorganizowanie pikniku sportowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, za pośrednictwem LGD Cieszyńska Kraina. Do tej pory zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu: przygotowano miejsce pod budowę boiska, zamontowano urządzenia placu zabaw (huśtawki i zestaw sprawnościowy). Planowany czas zakończenia inwestycji listopad 2014 r.

3 XXXII Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy Goleszów TON 2014, 6-7 czerwca 2014 Piątek 6.VI, godz Teatrzyk Świetlicy Gminnej z Cisownicy "ISKIERKA" w przedstawieniach pt.: "Poplątane bajki", "Czerwony Kapturek" 2. Oddział Przedszkolny Puńców godz Gimnazjum Goleszów: - chór Alina Kubaszczyk - teatr Weronika Glajc w przedstawieniu pt.: "Pamiętnik narkomanki" - taniec zespół Gim-Dance Joanna Pońc Sobota 7.VI, godz SP Goleszów blok śpiewno-taneczny 2. Zespoły taneczne Myszka GOK 3. Zespół regionalny Czantoria Irena Klimczak Imprezy towarzyszące: kiermasz książki, kiermasz rękodzieła artystycznego, wystawa prac plastycznych. Szczegóły na plakatach. Serdecznie zapraszamy! Wszystkim Mamom z okazji ich święta życzymy, aby zawsze mogły podziwiać uśmiech swoich dzieci, by silne męskie ramię wspierało trudy macierzyństwa, a dzieci wzrastały na Waszych oczach na dobrych, mądrych i wartościowych ludzi, by ich poczynania i wybory życiowe były powodem do dumy. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - niedziela 25 maja 2014 r. Przypominamy wyborcom, że w dzień głosowania lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7.00 do godziny 21.00; wyborca przed otrzymaniem karty do głosowania musi okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument z fotografią, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie będzie budziło wątpliwości. Dokumentem tym nie może być książeczkowy dowód osobisty; karta do głosowania składa się z 12 zbroszurowanych kart, na każdej karcie jest umieszczona jedna lista kandydatów na posłów, Obowiązujący mail ostatnia karta jest niezadrukowana; wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na Urzędu Gminy Goleszów: karcie do głosowania znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Panorama Goleszowska - Maj

4 Nr obwodu głosowania 1 Goleszów Dolny Granice obwodu Wykaz obwodów głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej Gimnazjum ul. Szkolna 2 Goleszów lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2 Goleszów Górny Dom Kultury ul. Cieszyńska 25 Goleszów 3 Goleszów Równia Dom Ludowy ul. Osiedlowa 13 Goleszów 4 Bażanowice OSP ul. Cieszyńska 17 Bażanowice Kozakowice Górne 5 i Kozakowice Dolne OSP ul. dra Andrzeja Cinciały 35 Kozakowice Górne 6 Kisielów OSP ul. Główna 1 Kisielów lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 7 Godziszów OSP Godziszów Dzięgielów z wyłączeniem budynków przy ul. ks. Karola Kulisza nr 45, 47 i 70 Szkoła Podstawowa ul. Cieszyńska 4 Dzięgielów lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 9 Puńców OSP ul. Cieszyńska 98 Puńców 10 Cisownica Świetlica Gminna Cisownica Leszna Górna Świetlica Gminna ul. Główna 54 Leszna Górna 12 Diakonat Żeński EBEN-EZER w Dzięgielowie, ul. Ks. Karola Kulisza nr 45 oraz Ewangelicki Dom Opieki EMAUS w Dzięgielowie, ul. ks. Karola Kulisza nr 47 i nr 70. Ewangelicki Dom Opieki EMAUS, ul. ks. Karola Kulisza 47 Dzięgielów Nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 3-30 czerwca 2014 r. Urząd Gminy Goleszów informuje, że w dniach 3-30 czerwca 2014 r. na terenie naszej gminy odbywać się będzie nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Należy podkreślić, że nieodpłatna zbiórka tych odpadów dotyczy posesji zamieszkałych, które są objęte systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Gminy Goleszów (nieruchomości, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Odpady takie jak meble (w tym ogrodowe), dywany, wykładziny, opony, sprzęt elektroniczny i elektryczny, należy wystawić przed posesję w dniu wywozu wskazanym poniżej dla danego sołectwa do godziny Uwaga! Odpady typu remontowego czyli gruz, ceramika sanitarna (umywalki, muszle) nie będą przyjmowane! Należy oddać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Ogrodzona 115. Terminy nieodpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych sołectwach Gminy Goleszów: 3 czerwca 2014 r. Kozakowice Górne i Dolne, Cisownica 17 czerwca 2014 r. Bażanowice, Kisielów 23 czerwca 2014 r. Puńców 25 czerwca 2014 r. Goleszów Górny, Godziszów 26 czerwca 2014 r. Goleszów Równia, Goleszów Dolny 30 czerwca 2014 r. Leszna Górna, Dzięgielów Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Informacja w sprawie budowy ogrodzenia posesji przylegających do miejsc publicznych Budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej właściwego Starostwa Powiatowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót. Przed zgłoszeniem robót usytuowanie ogrodzenia i jego konstrukcję należy uzgodnić z właścicielem, administratorem lub zarządcą graniczącego z posesją terenu (np. Gmina Goleszów, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, Polskie Koleje Państwowe, Nadleśnictwo Ustroń lub inne instytucje). Budowa ogrodzenia o wysokości do 2,20 m na terenach prywatnych nie wymaga zgłoszenia. Referat Komunalny UG Goleszów 4 Panorama Goleszowska - Maj 2014

5 Na sesji 28 kwietnia br. odbyła się sesja Rady Gminy Goleszów, na której podjęto m.in. uchwały: - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goleszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie za rok 2013; - w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleszów. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goleszów wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłata wynosi 0 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego. Wyniki konsultacji Projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie 1 pkt 18 uchwały nr 58/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleszów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 230, poz ) informuję, że w dniach kwietnia 2014 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W tym czasie nie zgłoszono żadnych opinii. Rada Gminy Goleszów 28 kwietnia br. przyjęła w/w regulamin uchwałą nr , dostępną na stronie Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie w zakładce Prace Rady Gminy VI kadencji ( ). Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile są one zadaniami własnymi danej jednostki administracji publicznej. Współpraca mająca charakter finansowy i pozafinansowy. Współpraca finansowa I. W trybie otwartego konkursu ofert organizowanego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazano środki finansowe w formie dotacji organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie zł. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty, wszystkie spełniły wymagania formalne. Opiniowania ofert dokonała komisja powołana przez Wójta Gminy. Organizacje pozarządowe nie zgłosiły kandydatów do prac w komisji konkursowej. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje w trybie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z nazwą zadania, kwotą dotacji i informacją o efektach realizacji zadania: Lp. Nazwa podmiotu Dotowane zadanie Kwota dotacji 1 Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Goleszów oraz organizowanie imprez sportowych i zawodów w dyscyplinie piłki siatkowej 3 252,00 zł 2 Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa Wyścig na rowerach górskich CROSS BIKE Dzięgielów zł 3 Uczniowski Klub Sportowy Cisownica" Gram już w piłkę zł 4 Ludowy Klub Sportowy Goleszów Umiem pływać zł Panorama Goleszowska - Maj

6 W trybie otwartego konkursu ofert organizowanego zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu działania na rzecz rodziny w tym piecza zastępcza rok 2013, przekazano środki finansowe w formie dotacji Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Cieszynie w kwocie zł. Realizacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. II. Na podstawie uchwały nr XLV/364/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Goleszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, kluby sportowe w terminie do 15 września 2011 roku składały oferty na realizację projektów z tego zakresu. W budżecie Gminy Goleszów na rok 2013 Rada Gminy na dofinansowanie tego typu projektów uchwaliła kwotę zł. Powołana przez Wójta Gminy Goleszów komisja zaopiniowała złożone wnioski. Dofinansowanie otrzymało 7 projektów złożonych przez 6 klubów sportowych działających na terenie Gminy Goleszów: L.p. Nazwa podmiotu Dotowany projekt Kwota dotacji 1 Misyjny Klub Sportowo- Rekreacyjny Centrum w Dzięgielowie Szkolenie, udział w zawodach, organizacja obozów szkoleniowych w zakresie Lekkiej Atletyki zł 2 Ludowy Klub Sportowy Goleszów Szkolenie dzieci i młodzieży oraz przygotowanie drużyn męskich i udział w rozgrywkach ligowych Podokręgu Skoczów i Beskidzkiego Okręgu Piłki Nożnej zł 3 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orlik Szkolenie łuczników oraz udział zawodników we współzawodnictwie na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym zł 4 Ludowy Klub Sportowy Tempo Puńców Szkolenie i udział drużyn piłkarskich seniorów, juniorów i trampkarzy LKS Tempo Puńców w rozgrywkach mistrzowskich Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w rundzie wiosennej sezonu 2012/2013 oraz rundzie jesiennej sezonu 2013/ zł 5 Ludowy Klub Sportowy Lesznianka Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie dyscypliny tenisa stołowego w Gminie Goleszów zł 6 Ludowy Klub Sportowy Olimpia 7 Ludowy Klub Sportowy Olimpia Uczestnictwo w zawodach i turniejach w dyscyplinie skoki narciarskie i kombinacja norweska Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej męskiej oraz uczestnictwo w turniejach i rozgrywkach piłki siatkowej męskiej zł zł III. W ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w art. 19b-19h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), zrealizowano jedno zadanie publiczne w oparciu o wnioski złożone przez organizacje pozarządowe. Gmina Goleszów zawarła umowę z Ludowym Klubem Sportowym Tempo Puńców na realizację inicjatywy pod tytułem Poprawa warunków korzystania z gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej 7 w Puńcowie. Całość zadania to ,93 zł, z czego wkład gminy to ,93 zł, a wkład klubu: zł. IV. W ramach realizacji w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i wspierania rodziny 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział w Cieszynie prowadzenie placówki wsparcia dziennego Ognisko Wychowawcze w Dzięgielowie dotacja w kwocie ,00 zł 2. Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie współpraca w zakresie dożywiania osób dorosłych kwota 3 940,00 zł W ramach współpracy w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działania profilaktyczne, organizacja czasu wolnego 1. Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie wspólna organizacja dwóch edycji Rajdu turystycznego DINO EXPRES kwota 2 077,06 zł. 2. Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie dofinansowanie do obozów kwota 1 008,20 zł 3. Ludowy Klub Sportowy Olimpia Goleszów zakup nagród 1 500,00 zł 4. Ludowy Klub Sportowy Tempo Puńców zakup nagród 1 488,02 zł Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku obejmowała między innymi: I. Imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne: 1. Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach 2013 pięć turniejów szachowych rozegranych od lutego do listopada 2013 r. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: Ludowy Klub Sportowy Goleszów. Miejsce rozgrywania turniejów: sala widowiskowa GOK w Goleszowie; 2. Dziecięco-Młodzieżowe Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zawody odbyły się 1 czerwca 2013 roku. Organizator: Towarzystwo Wędkarskie TON w Goleszowie. Współorganizator: Gmina Goleszów: Miejsce rozgrywania imprezy: akwen wodny TON w Goleszowie; 3. VII Transgraniczny Piknik Sportowy Gmin Partnerskich największa impreza sportowo-rekreacyjna w Gminie Goleszów, która odbyła się 22 czerwca 2013 r. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: Ludowy Klub Sportowy Goleszów. Miejsce rozgrywania imprezy: stadion przy ul. Sportowej 2 w Goleszowie wraz z kompleksem Moje Boisko-Orlik 2012 ; 4. X Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakami Gminy Goleszów 21 czerwca 2013 roku. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: Koło Gminne PTTK nr 19 Ślimoki w Goleszowie. Miejsce: szlaki spacerowe Gminy Goleszów; 6 Panorama Goleszowska - Maj 2014

7 5. VIII Transgraniczne Amatorskie Mistrzostwa Gminy Goleszów w Piłce Nożnej Sześcioosobowej impreza zorganizowana została 6 lipca 2013 roku. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: Ludowy Klub Sportowy Goleszów. Miejsce rozgrywania imprezy: stadion przy ul. Sportowej 2 w Goleszowie wraz z kompleksem Moje Boisko-Orlik 2012 ; 6. Gminne Drużynowe Zawody Wędkarskie 6 lipca 2013 roku. Organizator: Towarzystwo Wędkarskie TON w Goleszowie. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce rozgrywania imprezy: akwen wodny TON w Goleszowie; 7. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 14 września 2013 roku. Organizatorzy: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Goleszowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Puńcowie. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce rozgrywania imprezy: stadion przy ul. Sportowej w Puńcowie; 8. Jesienne Sprzątanie Szlaków Spacerowych Gminy Goleszów 19 września 2013 roku. Organizator: PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce: Szlak spacerowy Jasieniowa w Goleszowie; 9. Beskidzka 160 na raty Ultramaraton w biegach górskich 22 września 2013 roku. Organizator: Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny Centrum Dzięgielów. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce imprezy: start i meta ultramaratonu usytuowane były na górze Chełm w Godziszowie; 10. Ogólnokrajowy Dzień Święta Drzewa 4 października 2013 roku. Organizator: PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie. Współorganizator: Gmina Goleszów. Miejsce imprezy: Góra Tuł; 11. Amatorskie Mistrzostwa Gminy Goleszów w Tenisie Stołowym 24 listopada 2013 roku. Organizator: Gmina Goleszów. Współorganizator: LKS Lesznianka Leszna Górna. Miejsce rozgrywania imprezy: Sala sportowa Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie. II. Przedsięwzięcia kulturalne zorganizowane i przeprowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie: Lp. Nazwa imprezy Główny organizator Współorganizator Miejsce i data imprezy 1. Scena Pasji i Talentu BZiK 2013 Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe terenu gminy GOK Goleszów marzec Przegląd Dorobku Kulturalnego TON Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie OSP Goleszów GOK Goleszów czerwiec Dożynki Gminne i Dni Gminy Goleszów Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie prawie wszystkie organizacje pozarządowe z terenu gminy Goleszów Plac przy UG Goleszów sierpień Goleszów w Goleszowie Gminne Koło PTTK Ślimoki Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie GOK Goleszów maj Spotkanie noworoczne TMZG sekcja ogrodnicza Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie GOK Goleszów Styczeń lat LKS Olimpia Goleszów KS Olimpia Goleszów Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie GOK Goleszów Listopad 2013 Ponadto GOK był współorganizatorem Spotkania Opłatkowego Seniorów Goleszowa Górnego i Dolnego - grudzień 2013 r., imprezy organizowanej przez LKS Olimpia Mikołaj Międzynarodowy Turniej skoków narciarskich - grudzień 2013 r. oraz turniejów Grand Prix Gminy Goleszów w Szachach Zorganizowano szkolenia dla organizacji pozarządowych w ramach kolejnej edycji programu grantowego Działaj lokalnie 2013 oraz udział przedstawiciela gminy w pracach komisji grantowej. W 2013 roku w ramach tego programu środki na realizację zgłoszonych projektów pozyskało Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa na projekt Dzięgielów z pasją i energią kwota zł. Przyjęty Program współpracy z organizacjami pozarządowymi został zrealizowany. Wolą władz samorządowych jest wspieranie organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe, realizując swoje cele statutowe, zaspakajają potrzeby społeczne i w ten sposób uzupełniają działania gminy w obszarach sportu, kultury, turystyki, ratownictwa i ochrony ludności. Przy współudziale klubów sportowych i innych stowarzyszeń gmina realizuje wiele przedsięwzięć mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. MSF Konkurs Działaj Lokalnie Konkurs grantowy Działaj Lokalnie ma już swoją tradycję. Od 2007 roku przyznano łącznie ponad zł w ramach dotacji. Razem z wkładem grantobiorców na potrzeby mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego zostało wydane ponad pół miliona złotych. Powstało wiele wartościowych pomysłów na inicjatywy, które dzięki Działaj Lokalnie mogły zostać zrealizowane. Pula w bieżącym roku na projekty trwające od 15 czerwca do 15 grudnia 2014 roku to ok. 29 tysięcy złotych. Priorytet: Dobro wspólne lokalnej społeczności. Maksymalna kwota dotacji: zł. Termin składania wniosków upływa 5 czerwca 2014 roku. Ważna zmiana - wnioski o dotacje składane będą wyłącznie w wersji elektronicznej przez generator, a w szczególnych przypadkach przez . Dodatkowe informacje Zapraszamy! Panorama Goleszowska - Maj

8 Znów te śmieci Choć sezon urlopowy jest dopiero przed nami, to już myślimy, jak spędzimy wolny czas. Wakacje stanowią szczególną okazję do wyjazdu poza miasto do lasu, nad wodę czy do innych pięknych miejsc, by odpocząć na łonie przyrody i pooddychać świeżym powietrzem. Niestety, szlaki wędrówek są bardzo proste do zidentyfikowania. Wzdłuż nich pełno jest plastikowych butelek czy aluminiowych puszek po napojach, papieru, puszek metalowych po konserwach itp. Co roku liczba miejsc zasypanych śmieciami powiększa się. Najczęściej są to pobocza dróg, lasy, miejsca wypoczynku i rekreacji, a nawet centra miast. I chyba naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że beztrosko wyrzucone odpady rozkładają się latami, nawet przez setki lat, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i środowiska! Plastikowa butelka rozkłada się 500 lat, plastikowe torebki 300 lat, worki foliowe od lat, gumowa opona lat, metalowa puszka 10 lat, guma do żucia 5 lat, niedopałek papierosa 1,5 roku, ogryzek z jabłka 6 miesięcy, chusteczki papierowe 3 miesiące, a szklana butelka aż 4 tys. lat! Podczas rozkładu odpadów dochodzi do chemicznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, co zagraża lokalnym ujęciom wody pitnej, nawet w bardzo I Piknik Rodzinny w Puńcowie Od kilku tygodni w Puńcowie regularnie spotyka się grupa mieszkańców, którzy podjęli się zorganizowania I Pikniku Rodzinnego. Pomysłodawcą akcji jest proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej, ks. kan. Zbigniew Macura, który zwrócił uwagę na konieczność pomocy rodzinom zagrożonym problemem alkoholizmu. Chodzi o to, by pokazać mieszkańcom, że można żyć, bawić się i być szczęśliwym, nie sięgając po alkohol. Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę na rodzinę i jej miejsce w życiu człowieka wskazuje ks. Z. Macura. Pomysł zyskał akceptację miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ludowego Klubu Sportowego Tempo. Obydwa stowarzyszenia czynnie włączyły się w prace komitetu organizacyjnego. Zresztą z tygodnia na tydzień coraz więcej osób zaangażowanych jest w przygotowanie Pikniku. Impreza odbędzie się 15 czerwca br. na boisku LKS Tempo w Puńcowie, rozpocznie się o godz W jej trakcie przygrywać będzie Trio FAX. Zaplanowano także występy zespołów artystycznych, a wieczorem koncert uwielbienia w wykonaniu Zachaeus Live z Jabłonkowa. Na uczestników czeka wiele różnego rodzaju atrakcji. Dzieci będą się bawiły pod okiem profesjonalnych animatorów. Dorośli będą mogli m.in. obejrzeć wystawy prac miejscowych malarzy oraz wziąć udział w rywalizacji sportowej. Oczywiście będzie można smacznie zjeść, a organizatorzy zapewniają m.in. darmową grochówkę. To tylko niektóre elementy bogatego programu I Pikniku Rodzinnego w Puńcowie. Wkrótce na plakatach i w internecie pojawi się szczegółowy plan imprezy. Organizatorzy zachęcają rodziny z całej gminy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Organizatorzy oddalonych miejsc od dzikiego wysypiska. Wysypiska są również potencjalnym źródłem zagrożenia epidemiologicznego, ze względu na możliwość występowania w odpadach wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz groźnych grzybów. Mało tego, na dzikie wysypiska trafiają również odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie i akumulatory, opakowania z resztkami farb, lakierów, czy oleju samochodowego, a nawet różnego rodzaju przeterminowane leki, środki ochrony roślin lub opakowania po nich. Wszystko to stanowi poważne zagrożenie dla naszego środowiska, za sprawą metali ciężkich. Powoduje to, że w pobliżu takich wysypisk notuje się podwyższone koncentracje kadmu, miedzi, chromu, ołowiu czy rtęci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy ze szkodliwości tego rodzaju odpadów. Nie zdajemy sobie sprawy, że jedna tylko bateria może zanieczyścić aż 400 l wody lub 1 m 3 gleby. Kwestie dotyczące likwidacji dzikich wysypisk pozostają w kompetencji gmin. Regulacje znajdziemy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach, które to nakładają na posiadaczy i zarządców terenu obowiązek dbania o jego czystość. Pamiętajmy! Dzikie wysypiska szkodzą środowisku i tym samym zagrażają nam i przyszłym pokoleniom! Zaproszenie Źródło Towarzystwo Wędkarskie TON serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z całymi rodzinami na Ponadregionalne XVI Dziecięco-Młodzieżowe Zawody Wędkarskie które odbędą się r. o godz na terenie akwenu TON w Goleszowie. Grupy wiekowe: dzieci do lat 12, młodzież lat oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 lat. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą mieć swoich dorosłych opiekunów. Impreza organizowana przy wsparciu realizacji zadania publicznego przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Juntos los Dos czyli wiosenny maraton zumby 21 marca br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury miało miejsce nietypowe powitanie wiosny. Uczestnicy przyszli ubrani w stroje w odcieniach zieleni, pomarańczy, czerwieni z dużym zapasem pozytywnej energii, by wspólnie przy rytmach energetyzującej muzyki powitać pierwszy dzień wiosny. Maraton poprowadziły instruktorki zumby, Katka Ripperová i Lidka Rihová. Maraton rozpoczęto od uwiecznienia wszystkich uczestników na pamiątkowej fotografii. W atmosferze o rodzinnym charakterze, w międzynarodowym gronie, wszyscy bawili się i ćwiczyli przez ponad dwie godziny. Czas, który zumbowicze spędzili wspólnie tańcząc, rozmawiając, minął bardzo szybko. Wszyscy przyznali, że był to bardzo udany i zabawnie spędzony wieczór, pierwszego dnia wiosny. Po maratonie uczestnicy udali się na after party. Jeżeli masz ochotę poćwiczyć i pobawić się w dobrej atmosferze do rytmów muzyki latynoskiej, zapraszamy na zajęcia zumby w środy i piątki w godz na salę GOK-u. Wioletta Glajcar 8 Panorama Goleszowska - Maj 2014

9 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Sportowa Gmina Goleszów - projekt dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gmina Goleszów oraz Ludowy Klub Sportowy Goleszów serdecznie zapraszają na Piknik Sportowo-Strażacki Gminy Goleszów o Puchar Cieszyńskiej Krainy PROGRAM IMPREZY Uroczyste otwarcie (godz ) Panorama Goleszowska - Maj 2014 Sobota, 28 czerwca 2014 roku godz stadion przy ul. Sportowej 2 w Goleszowie Wystąpienia zaproszonych gości Występ Zespołu Tanecznego GIM-DANCE z Gimnazjum Goleszów Konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (godz ) Tor przeszkód dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (godz ) Tor przeszkód dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (godz ) Koszykarski tor przeszkód dla uczniów gimnazjum (godz ) Bieg z oponą traktorową (mężczyźni) (godz ) Rzut dętką (kobiety) (godz ) Rzut gumowcem (kobiety) (godz ) Piłkarski tor przeszkód (mężczyźni) (godz ) Konkurencje strażackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych (godz ) Strażacki tor przeszkód dla uczniów szkół podstawowych (godz ) Strażacki tor przeszkód dla gimnazjalistów (godz ) Bieg strażaka (dorośli open ) (godz ) PIŁKARSKIE MECZE POKAZOWE (godz ) POKAZY STRAŻACKIE (godz ) Ceremonia wręczenia nagród (godz ) POKAZY TANECZNE godz Zabawa taneczna do białego rana (od godziny 20.30) PIKNIK SPORTOWO-STRAŻACKI GMINY GOLESZÓW MA CHARAKTER OTWARTY, W ZWIĄZKU Z CZYM ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE DO UDZIAŁU W KONKURENCJACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH I STRAŻACKICH ORAZ DO WSPÓLNEJ ZABAWY! PRZYJDŹ, WYSTARTUJ, WYGRAJ ATRAKCYJNE NAGRODY! 9 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PIKNIKU SPORTOWO-STRAŻACKIEGO JUŻ WKRÓTCE NA

10 Rozkład jazdy Nazwa linii: Cieszyn - Goleszów Szkoła - Kozakowice Remiza - Ustroń Skrzyż. - Ustroń Lipowiec TRAF 146 c TRAF 147 a n TRAF 148 c n TRAF 149 c g TRAF 150 c n Skót nazwy firmy Numer kursu Oznaczenia TRAF 140 c TRAF 185 a n TRAF 142 a n TRAF 143 c g TRAF 144 c n TRAF 145 c n 13:40 13:43 13:45 13:46 13:47 13:49 13:51 13:54 13:56 13:58 14:00 14:01 14:04 14:11 14:12 14:14 14:16 14:19 14:21 14:23 14:25 16:40 16:43 16:45 16:46 16:47 16:49 16:51 16:54 16:56 16:58 17:00 17:01 17:04 17:11 17:12 17:14 17:16 17:19 17:21 17:23 17:25 17:35 17:38 17:40 17:41 17:42 17:44 17:46 17:49 17:51 17:53 17:55 17:56 17:59 18:06 18:07 18:09 18:11 18:14 18:16 18:18 18:20 20:40 20:43 20:45 20:46 20:47 20:49 20:51 20:54 20:56 20:58 21:00 21:01 21:04 21:11 21:12 21:14 21:16 21:19 21:21 21:23 21:25 22:35 22:38 22:40 22:41 22:42 22:44 22:46 22:49 22:51 22:53 22:55 22:56 22:59 23:06 23:07 23:09 23:11 23:14 23:16 23:18 23:20 Km Odl. Dworce i przystanki 0,0 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 10,5 15,5 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 2 22,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 5,0 0,5 Cieszyn ul. Hajduka p Cieszyn ul. Wyższa Brama Cieszyn ZOZ ul. Bielska Cieszyn UŚ ul Bielska Cieszyn Kopiec ul. Bielska Cieszyn Motel Krasna Gułdowy Bażanowice Potoczki Bażanowice Zamek Goleszów Kolonia Goleszów Szkoła Goleszów Gospoda Kozakowice Remiza Ustroń skrzyżowanie 1 Ustroń skrzyżowanie 2 Ustroń Kuźnia Ustroń Hermanice Ustroń Hermanice Osiedle Ostroń Nierodzim Skrzyżowanie 2 Ustroń Lipowiec Ustroń Lipowiec Remiza o 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 Prędkość techniczna 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 Prędkość komunikacyjna 31,4 31, ,4 31,4 31,4 Oznaczenia: c - nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25 XII n - nie kursuje w dniach 24 i 31 XII oraz w Wielką Sobotę g - nie kursuje w Wigilię o p 05:32 05:30 05:29 05:28 05:27 05:25 05:23 05:20 05:18 05:16 05:14 05:13 05:10 05:03 05:02 05:00 04:58 04:56 04:54 04:52 04:50 07:52 07:50 07:49 17:48 07:47 07:45 07:43 07:40 07:38 07:36 07:34 07:33 07:30 07:23 07:22 07:20 07:18 07:16 07:14 07:12 07:10 08:32 08:30 08:29 08:28 08:27 08:25 08:23 08:20 08:18 08:16 08:14 08:13 08:10 08:03 08:02 08:00 07:58 07:56 07:54 07:52 07:50 12:02 12:00 11:59 11:58 11:57 11:55 11:53 11:50 11:48 11:46 11:44 11:43 11:40 11:33 11:32 11:30 11:28 11:26 11:24 11:22 11:20 14:12 14:10 14:09 14:08 14:07 14:05 14:03 14:00 13:58 13:56 13:54 13:53 13:50 13:43 13:42 13:40 13:38 13:36 13:34 13:32 13:30 17:02 17:00 16:59 16:58 16:57 16:55 16:53 16:50 16:48 16:46 16:44 16:43 16:40 16:33 16:32 16:30 16:28 16:26 16:24 16:22 16:20 Miło nam poinformować, że od 5 maja br. uruchomiona została nowa linia komunikacyjna na trasie Cieszyn-Ustroń. Przewoźnikiem jest TRAF-Line z Pszczyny. Od dwudziestu lat próbowano tego dokonać, aż w końcu dzięki zaangażowaniu i staraniom Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Goleszów Krzysztofa Kohuta oraz Wójta Gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara udało się. Autobus będzie zatrzymywał się na terenie naszej gminy na przystankach w Bażanowicach, Goleszowie i Kozakowicach. Poranny kurs z Ustronia kończy się aż w Krakowie, dlatego warto wziąć to pod uwagę przy planowaniu wycieczki do byłej stolicy Polski. Zachęcamy do zapoznania się z nowym rozkładem jazdy i korzystania z komunikacji! MSF Jedni z pierwszych pasażerów: Krzysztof Kohut wraz żoną i Anna Czudek 30 lat minęło... Od września 1984 roku jestem mieszkańcem Cisownicy. 30 lat przeżytych wśród cisowian skłoniło mnie do spojrzenia wstecz jak mieszkańcy tej pięknej miejscowości podejmowali bardzo trudne wyzwania i realizowali społecznie wspólnym wysiłkiem przeróżne zadania. Wymienię niektóre z nich: gazyfikacja wsi, telefonizacja, rozbudowa szkoły podstawowej, budowa kościoła, domu parafialnego, rozbudowa strażnicy OSP. W 1984 roku w Cisownicy było niespełna 300 numerów domów dziś ponad 530. Liczby te dobitnie świadczą o dynamice rozwoju miejscowości. Moim zamiarem jest przypomnienie tych działań i ludzi zaangażowanych w ich realizację. Gazyfikacja Cisownicy 17 stycznia 1986 roku odbyło się w Cisownicy Zebranie Wiejskie. W całości poświęcono je potrzebie doprowadzenia do zabudowań gazu ziemnego. Inicjatorem przedsięwzięcia był ówczesny Naczelnik Gminy Goleszów, Jan Sztwiertnia, któremu udało się przekonać i zmobilizować mieszkańców Cisownicy do podjęcia tego wyzwania. Na wspomnianym zebraniu wiejskim zawiązano Społeczny Komitet Gazyfikacji oraz wybrano jego Zarząd. W skład Zarządu weszli: Karol Cymorek przewodniczący, Paweł Podżorny i Józef Zaręba zastępcy przewodniczącego, Jerzy Niemiec sekretarz, Jan Drózd skarbnik oraz Józef Chmiel członek zarządu. Do Społecznego Komitetu Ga- 10 Panorama Goleszowska - Maj 2014

11 zyfikacji przystąpiło 380 udziałowców. Realizację zadania podzielono na trzy etapy. Prace rozpoczęto od opracowania regulaminu, zasad i deklaracji przystępowania do SKG. Ustalono, że gazyfikacja w Cisownicy realizowana będzie ze środków własnych mieszkańców przy równym udziale: każdy udziałowiec wpłaci zł (w czterech ratach) oraz przepracuje społecznie 50 godzin. Największe obawy dotyczyły zaopatrzenia w atestowane rury. Dzięki staraniom komitetu udało się uzyskać potwierdzenie na cały asortyment potrzebnych materiałów. W grudniu 1986 roku transportem kolejowym do Goleszowa nadeszła pierwsza dostawa rur z Krakowa. Konieczne było zorganizowanie transportu ze stacji kolejowej w Goleszowie do bazy Kółka Rolniczego w Cisownicy. Niezawodni okazali się cisowniccy rolnicy. Jako środek transportu posłużyły ciągniki i wozy służące do transportu drewna. Prace przeładunkowe z wagonów kolejowych na wozy i rozładunek w Cisownicy odbywały się ręcznie. Wszystkie te prace, z uwagi na rozmiary i ciężar elementów, wymagały wiele wysiłku połączonego z ostrożnością i zgraniem całej ekipy. Transporty przychodziły o różnych porach i konieczne było niezwłoczne rozładowywanie wagonów. Większość rur nie była izolowana zabieg ten należało wykonać na miejscu. Zadania tego podjął się Bronisław Marosz, który wraz z dobraną przez siebie ekipą wykonał urządzenie do izolacji rur i rury te izolował. Prace w terenie rozpoczęto 4 września 1987 roku. Obejmowały one: wykopy, rozwózkę rur, montaż, spawanie, izolowanie połączeń, próby szczelności. Konieczne było wykonanie podpór gazociągu nad potokami, ogrodzeń zaworów, malowanie konstrukcji stalowych. W ramach wpłaconego udziału każdy udziałowiec otrzymał reduktor, zawór sferyczny i skrzynkę ochronną na licznik. Ogółem do budowy gazociągu w Cisownicy wykorzystano 32 km 320 mb rur o średnicach 150, 100, 65, 50, 40, 32 i 25 mm. Najwięcej położono rur o średnicy 25 mm ok. 12 km. Dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu ludzi do cisownickich domów dopływa błękitne paliwo. Bogusław Konecki Do opracowania artykułu wykorzystano Siedem Wieków Cisownicy praca zbiorowa Koło PTTK Ślimoki zaprasza na swój jubileusz Jesteśmy stosunkowo krótko działającym kołem PTTK, gdyż w 2014 roku obchodzimy dopiero 10-lecie swej działalności. Pomimo to na przestrzeni tych lat udało nam się zorganizować przeszło 400 wycieczek i imprez turystycznych, w których udział wzięło ponad 11 tysięcy osób. W tym jubileuszowym roku chcemy uświetnić ten czas i wraz z mieszkańcami gminy wspólnie świętować jubileusz naszej działalności. Chcemy zatem zaprosić na nasz Zlot Jubileuszowy, który odbędzie się w ramach obchodów 22 czerwca 2014 roku. Podczas Zlotu, w którego programie znalazły się: Rajd Górski oraz Rajd Rowerowy, otrzymacie Państwo foldery naszego koła, a w ramach wpisowego każdy uczestnik dostanie pamiątkową odznakę i posiłek. Będzie możliwość poznania walorów turystycznych naszej gminy, a także wzięcia udziału w konkursie turystycznym na temat Beskidu Śląskiego i Gminy Goleszów. Dla najlepszych cenne nagrody. Drużyny rodzinne otrzymają pamiątkowy Dyplom Jubileuszowy. Zapraszamy już dziś. Karta zgłoszeniowa do pobrania ze strony koła PTTK: w zakładce JUBILEUSZ. Zarząd PTTK Ślimoki 9 maja br. w Gliwicach odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs Czytelniczy Znam twórczość Andrzeja Marka Grabowskiego. Andrzej Marek Grabowski to autor telewizyjnych programów dla dzieci, książek, scenariuszy filmowych oraz ponad 400 piosenek, współzałożyciel zespołu wokalno-tanecznego Fasolki ; był także redaktorem naczelnym i producentem miesięcznika dla dzieci Ciuchcia. Jego programy telewizyjne to m.in. Fasola, Pan Tik Tak, Wyprawy Profesora Ciekawskiego, Ciuchcia, Budzik. W konkursie wzięły udział 2 uczennice z klasy 3a Szkoły Podstawowej w Goleszowie. Przez kilka tygodni przygotowywały się do zmagań, czytając książki autora Kulfon, co z ciebie wyrośnie?, Przygody Skrzata Wiercipiętka oraz uczyły się piosenek. Mimo że nauki było dużo, konkurs był dla uczestniczek wspaniałą zabawą i bardzo ciekawą przygodą. Uczennice były przygotowywane przez swojego wychowawcę, Dariusza G. Gołysznego. Trud nie poszedł na marne Martyna Gruca zdobyła 1. miejsce, wykazując się doskonałą znajomością twórczości autora. Martyna Broda została wyróżniona, co także jest dużym osiągnięciem. Nasze uczennice odebrały nagrody i dyplomy z rąk autora, otrzymały specjalną dedykację w książkach. Dodatkową atrakcją było spotkanie z artystą, wspólne śpiewanie piosenek i doskonała zabawa, która wszystkim dostarczyła wielu wrażeń. SP Goleszów Panorama Goleszowska - Maj 2014 Sukces w w województwie Nagrodzone uczennice wraz z nauczycielem i autorem programów (foto R. Gruca) 11

12 Angielski w SP Goleszów 16 kwietnia 2014 r. już po raz kolejny w naszej szkole został zorganizowany Międzyregionalny Konkurs z Języka Angielskiego. Do jego udziału zaprosiliśmy uczniów z różnych szkół naszego regionu. Zgłosili się uczniowie ze szkół w Strumieniu i uczniowie z SP Goleszów. Zadaniem każdego uczestnika było rozwiązanie testu gramatyczno-językowego. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe klasy 4, klasy 5, klasy 6. W trakcie trwania testu uczniom towarzyszyli nauczyciele z poszczególnych szkół, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Po zakończeniu testy zostały zebrane, a wszyscy uczniowie mogli poczęstować się słodkim upominkiem, którego sponsorem była Piekarnia Goleszów, za co bardzo wszyscy dziękujemy. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu wyników zostali wytypowani laureaci tego konkursu, osobno dla poszczególnych klas. Z naszej szkoły miejsca najwyższe zdobyli: Z klas 4: Natalia Sobolewska, Klaudia Łatanik, Klaudia Wakuła, Z klas 5: Karolina Cieślar, Wojciech Droździk, Z klas 6: Daniel Cieślar, Monika Lupa, Konrad Profic, Justyna Krzywoń, Zuzanna Studnik. Wszystkim uczestnikom i zdobywcom nagród gratulujemy i zapraszamy do następnej edycji w przyszłym roku szkolnym. Dziękuję wszystkim nauczycielom za przybycie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Dziękuję także pracownikom Piekarni Goleszów za bezpłatne przekazanie poczęstunku dla wszystkich uczestników. Opiekun konkursu Dorota Wisełka Wiosenne zagadki gąsienicy Agatki - konkurs matematyczny dla przedszkolaków Jak powszechnie wiadomo matematyka jest królową nauk. Rozumienie jej jest wielką umiejętnością, zaś stosowanie - wielkim osiągnięciem prowadzącym do rozwoju w każdej dziedzinie życia. W wieku przedszkolnym dzieci rozwijają się bardzo intensywnie. Udział przedszkolaków w różnorodnych zabawach i grach wpływa na ich rozwój umysłowy. W środę 23 kwietnia br. dzieci z oddziałów przedszkolnych Przedszkola Publicznego w Goleszowie miały szansę w sprawdzeniu swoich umiejętności podczas konkursu matematycznego zorganizowanego przez oddział w Dzięgielowie. Do konkursu przystąpiły 4 drużyny czteroosobowe (po dwoje dzieci 3-4 l. i 5-6 l. każda). Dzieci do zadań przystępowały parami według wieku. Konkurs prowadziła gąsienica Agatka. Zadania zostały przygotowane w oparciu o program Dziecięca matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i dostosowane stopniem trudności do poziomu wieku dzieci. Uczestnicy musieli wykazać się m.in. znajomością kolorów oraz figur geometrycznych, umiejętnością układania elementów wedle podanego rytmu, segregowania wiosennych kwiatów oraz umiejętnością nakrywania do stołu. Nad prawidłowym wykonaniem zadań oraz przestrzeganiem regulaminu konkursowego czuwała komisja w składzie: Halina Szczypior - dyrektor PP w Goleszowie, Krystyna Zorychta - emerytowana nauczycielka matematyki, 12 Panorama Goleszowska - Maj 2014

13 Aleksandra Wrońska-Żelazny - nauczycielka nauczania zintegrowanego, logopeda. Od samego początku rywalizacja była zacięta, a odrobinę adrenaliny dodała komisja przyznając punktację w formie kółek na tablicy, które tworzyły gąsienicę dla każdej drużyny. Dzieci na bieżąco śledziły punktację, wiedząc, że wygra najdłuższa gąsienica. W efekcie: I miejsce (11 pkt) zdobyła drużyna z Dzięgielowa w składzie: Katarzyna Rakowska, Marek Jędrysko, Samuel Matuszny, Laura Fuzoń. II miejsce (10 pkt) zdobyły równorzędnie drużyny z: Bażanowic w składzie: Paulina Błahut, Wiktoria Gabrych, Karolina Knopik, Lena Nieboras; Cisownicy w składzie: Malwina Wnętrzak, Magdalena Gwazdacz, Michał Makieła, Jowita Janiuk; Goleszowa w składzie: Oliwier Macura, Patrycja Gamrot, Jakub Banaś, Julia Braun. Po ciężkim wysiłku umysłowym wszystkie dzieci zostały nagodzone upominkami, a dyplomy z punktacją w kształcie gąsienicy zabrały do swoich placówek. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za miłą atmosferę. Składamy podziękowania również rodzicom Julii i Wiktorii, dzięki którym wszystkie dzieci mogły być nagrodzone upominkami. Anita Sałaciak Matematyka jest wszędzie Powszechnie funkcjonuje opinia, że matematyka jest przedmiotem trudnym, a przez to mało lubianym i nieatrakcyjnym dla dużej części uczniów. Kolegium Nauczycielskie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej włączyły się w ideę popularyzacji matematyki wśród młodego pokolenia poprzez organizację konkursu na najlepszą pracę projektową Matematyka jest wszędzie. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowania matematyką, dostrzeganie powiązań matematyki z innymi dziedzinami oraz dzielenie się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami. W konkursie wzięło udział 70 uczniów z różnych szkół z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, pszczyńskiego i oświęcimskiego. W gronie uczestników znalazło się pięciu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Cisownicy. Każdy z nich przygotował prezentację multimedialną, którą przedstawił później przed komisją konkursową, pod przewodnictwem prof. dr hab. Henryka Kąkola. Martyna Chraścina uczennica kl.6, przygotowała prezentację pt. Matematyka w sztuce, Klaudia Kwaśniak (kl.6) prezentację pt. Moje matematyczne wędrówki po górach, Eryk Lipowczan (kl. 5) prezentację nt. Gier matematycznych, Joanna Zielina (kl. 6) omówiła Geometrię płatków śniegu i Agnieszka Zowada (kl. 5) zaprezentowała Wyższą szkołę wycinanek. Zgodnie z regulaminem w kategorii szkół podstawowych przyznano tylko pierwsze miejsce i cztery wyróżnienia. Wśród tych czterech wyróżnień aż trzy przypadły uczennicom z Cisownicy. Wyróżnienia zdobyły: Martyna Chraścina, Joanna Zielina i Agnieszka Zowada. Gratulujemy sukcesu! Opiekun konkursu Beata Pieńkowska Nagrodzeni w konkursie plastycznym W kwietniu stowarzyszenie Kraina marzeń, zorganizowało konkurs plastyczny z okazji Dnia Strażaka pod tytułem Straż pożarna w oczach dziecka. Do konkursu zostały zaproszone dzieci z klas trzecich ze szkół podstawowych z gminy Goleszów. Ostatecznie do konkursu przystąpiły szkoły z Dzięgielowa, Bażanowic i Goleszowa. Wybrano 25 prac, których autorami byli: Martyna Ciapka, Natalia Hławiczka, Jagoda Madejska, Dominik Madzia, Justyna Rozmus, Klaudia Stępniak, Julia Błahut, Andrzej Cieślar, Sara Glajcar, Zuzanna Łodzińska, Wiktoria Wałach, Jakub Zorychta, Martyna Broda, Natalia Fober, Maja Jonczy, Maja Ozimek, Judyta Prottung, Szymon Sikora, Martyna Gruca, Vanessa Byrska, Mateusz Macura, Beata Skurzok, Ewelina Sobczyk, Anna Stanieczek, Monika Szlajs. 10 maja br. o godz nagrodzono laureatów. Odbyło się to przy strażnicy OSP Goleszów. Prezes stowarzyszenia, Tomasz Zachaba, zorganizował dla uczestników pokaz sprzętu strażackiego, w którym strażacy zademonstrowali wozy bojowe, sprzęt, działania podczas alarmów, pierwszą pomoc i wiele różnych ciekawostek. Całość poprowadził Grzegorz Franek. Na koniec była możliwość krótkiej wycieczki pięknym czerwonym wozem, z której wszyscy, oczywiście, skorzystali. Stowarzyszenie Kraina marzeń dziękuje za pomoc w organizacji i zaangażowanie strażakom OSP Goleszów oraz sponsorom: PPH Dotka (Żabka Goleszów), Sklep zabawkowo-papierniczy GROSZEK (Goleszów), S.C. Dudziak Halina i Bolesław (Dzięgielów), Sklep spożywczo-przemysłowy U. Hławiczka (Dzięgielów), PPUH ELPOL (Goleszów), Serwis ogumienia i mechanika RAJGUM (Goleszów). Wystawę prac będzie można zobaczyć podczas obchodów TON 2014 w Gminnym Ośrodku Kultury. Fotoreportaż na MSF Panorama Goleszowska - Maj

14 Jak co roku na wiosnę sekcja Ekologiczno-Ogrodnicza Towarzystwa Miłośników Ziemi Goleszowskiej w składzie 53 osób wyruszyła autokarem na wycieczkę po okolicznych gospodarstwach i szkółkach ogrodniczych. Najpierw wstąpiliśmy do Gospodarstwa Ekolodzy wyruszyli Ogrodniczego pana Zajdy w Wapienicy. Tam dokonaliśmy pierwszych zakupów, czyniąc to jednak ostrożnie, bo dużo atrakcji było jeszcze przed nami, a portfele nie sa przecież bez dna. Dalej pojechaliśmy do Łodygowic, gdzie w gospodarstwie pana Cierniaka kupiliśmy towary w bardzo przystępnych cenach. Właściciel posiada również niewielką wolierę, w której podziwialiśmy wiele egzotycznych, kolorowych ptaków. Jest tam również dobrze zaopatrzony sklep, w którym można było znaleźć nowość - granulowany nawóz bydlęcy, superekologiczny. Głównym jednak celem naszej wycieczki były Targi Ogrodnicze organizowanie na terenie Technikum Ogrodniczego w Bielsku-Białej. Tam zachwyciły nas różne eksponaty: od stroików, bukietów i wieńców, poprzez przepiękne bonsai i inne formowane drzewka. Wyeksponowano tam również dużą ilość sprzętu pomocnego w pracach ogrodowych. Co godzinę odbywały się pokazy cięcia i formowania drzew owocowych. Jednak ciekawość nasza była ogromna, więc pojechaliśmy dalej do Pisarzowic, aby obejrzeć szkółkę krzewów ozdobnych i piękne japońskie ogrody w gospodarstwach państwa Pudełków. W pięknej przeszklonej restauracji wypiliśmy kawę, zjedliśmy lody w towarzystwie urokliwej kukły w cudnym kimono - gejszy, podziwiając przez okno japońskie mostki nad oczkami wodnymi. Dokonaliśmy również zakupu egzotycznych roślin i z napasionymi oczyma i pustymi portfelami, ale pełni humoru, wróciliśmy do domów. Albin Klimczak Zdjęcia na stronie w zakładce Fotoreportaże Kolacja paschalna Od kilku lat niektóre parafie organizują w czasie pasyjnym tzw. kolacje paschalne. W tym roku po raz pierwszy mieliśmy okazję brać udział w takiej kolacji, zorganizowanej przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Dzięgielowie. Odbyła się ona 14 kwietnia w restauracji Pod Tułem w Cisownicy, gdzie zebrało się ok. 100 osób. Zebranych przywitał ks. Marek Londzin, proboszcz parafii w Dzięgielowie, natomiast kolację celebrował pastor Kazimierz Barczuk z Warszawy. Pastor Kazimierz Barczuk w wieku 26 lat na pogrzebie babci poznał swoje żydowskie korzenie i od tego momentu jego pragnieniem stała się działalność na rzecz zbawienia Izraela. Jest założycielem misji Poślij mnie, której celem jest działalność duszpasterska, służąca poznaniu Stwórcy i Mesjasza oraz służba poprzez działalność humanitarną, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar Holokaustu i ich rodzin. Święto Pesach (hebrajska nazwa Paschy) to dzień, w którym żydowskie rodziny wspominają jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Narodu Wybranego: wyprowadzenie z niewoli egipskiej. Święto to odnosi się do tej nocy, w której Pan przeszedł przez Egipt, zabijając wszystkich pierworodnych. Ominął tylko domy Izraelitów, których oddrzwia były posmarowane krwią baranka, dzięki czemu ich pierworodni ocaleli. W każdą rocznicą tego wydarzenia Bóg nakazał swemu ludowi święcić jego pamiątkę poprzez składanie ofiary z baranka. Od czasu zburzenia Jerozolimy i świątyni w 70 r. n.e. Żydzi nie składają już ofiary z baranka i nie spożywają go. Zamiast tego używają pieczonej kości baranka. Cała ceremonia odbywa się w domu, a jej najważniejszym elementem jest tzw. wieczerza sederowa, podczas której potrawy spożywa się w określonej kolejności, a każda z nich ma swoją symbolikę. Święto to jest ważne również dla chrześcijan. To właśnie podczas żydowskiej Paschy Pan Jezus, używając symboli ze stołu sederowego, ustanowił Wieczerzę Pańską. Aby w pełni pojąć jej znaczenie, musimy zrozumieć istotę żydowskiego święta, od którego ona pochodzi. Żydowska Pascha symbolizuje fizyczne wyzwolenie z Egiptu przez krew baranka bez skazy. Wieczerza Pańska przypomina nam o naszym duchowym odkupieniu przez krew doskonałego Baranka Bożego, który oczyszcza nas od grzechu. W trakcie kolacji prowadzący przypomniał okoliczności jej ustanowienia, opisane w II Księdze Mojżeszowej i omówił symbolikę poszczególnych jej elementów: niekwaszonego chleba (macy), kielicha z winem, gorzkich ziół. Uczta sederowa bowiem, to nie tylko jedzenie i picie, choć oczywiście mieliśmy okazję spróbować potraw z kuchni żydowskiej. Uczta sederowa bowiem to przede wszystkim biblijna opowieść o wybawieniu z egipskiej niewoli czyli hebrajska hagada. Hagada zawiera wiele modlitw, błogosławieństw, psalmów i objaśnień czynności, opisanych w ścisłym porządku. Opowieść pastora Barczuka przeplatana była pieśniami hebrajskimi w wykonaniu chóru żeńskiego Halevaj z Trzyńca. Udział w tej kolacji był dla nas wielkim przeżyciem. To niesamowite, jak każde słowo Starego Testamentu, każde święto obchodzone ku czci Jahwe wskazuje na Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. Niestety, nasi Starsi Bracia w Wierze nie rozpoznali w Jezusie z Nazaretu obiecanego im przez Boga, Mesjasza. Pan Bóg jednak jest wierny i wierzymy, że przyjdzie taki dzień, kiedy Żydzi rozpoznają w Jezusie Zbawiciela i Boży Naród odda chwałę Temu, który poniósł na krzyż grzechy wszystkich ludzi. Jeśli jeszcze nie byliście na takiej wieczerzy, a Pan Bóg pozwoli, to koniecznie wybierzcie się w przyszłym roku. Zanim zasiądziecie przy sederowym stole, przeczytajcie II Ks. Mojżeszową, która pozwoli wam o wiele lepiej zrozumieć znaczenie Paschy dla starego i nowego Izraela. Póki co jednak módlmy się o Żydów, aby otworzyli swoje serca dla zbawiającej łaski i miłości Baranka Paschalnego, czystego i bez skazy, doskonałego we wszystkim Jezusa Chrystusa. Barbara i Grzegorz Wacławikowie Ewangelizacja pasyjna w Goleszowie W dniach kwietnia br. w goleszowskiej parafii ewangelickiej gościł zwierzchnik kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. bp Jerzy Samiec. W piątkowy wieczór tematem rozważań był czas, który, zdawałoby się, biegnie coraz szybciej i nieraz brak nam go na spotkanie z Bogiem. Nabożeństwo uświetnił swoim śpiewem Chór Mieszany, który wystąpił w trzech blokach z tematycznie dobranymi pieśniami kościelnymi. Dzień później myślą przewodnią było przebaczenie; umieć prosić o nie i samemu przebaczać. Muzyczną oprawę tego nabożeństwa zapewnił Zespół Młodzieżowy. Natomiast w niedzielę głównym tematem była miłość. Rozważano wiele jej aspektów i znaczeń, a wnioski były jednoznaczne: najważniejsza jest miłość naszego Pana, który ofiarował własnego syna, dzięki któremu otrzymaliśmy żywot wieczny. Licznymi pieśniami w nowoczesnym opracowaniu ubogaciła tę uroczystość Grupa piątkowa z sąsiedniej parafii Dzięgielów. Albin Klimczak 14 Panorama Goleszowska - Maj 2014

15 Z wizytą w Rzymie Uroczystości kanonizacyjne W dniach 25 kwietnia-1 maja 2014 roku Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie zorganizowała pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu na kanonizację dwóch papieży Jana XXIII oraz Jana Pawła II. Wszystkimi przygotowaniami do tego wyjątkowego wydarzenia zajęli się niestrudzeni Jadwiga i Franciszek Frankowie z Czeskiego Cieszyna, którzy już od wielu lat perfekcyjnie organizują różnego rodzaju pielgrzymki do miejsc świętych dla Kościoła rzymskokatolickiego. Trasa tegorocznej pielgrzymki, oprócz udziału w uroczystościach kanonizacyjnych dwóch papieży w Watykanie, obejmowała również: Sienę (św. Katarzyna), Monte Cassino (św. Benedykt i św. Scholastyka, cmentarz polskich żołnierzy II Korpusu), Pompeje (Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej), San Monte Angelo (św. Michał Archanioł), San Giovanni Rotondo (św. Ojciec Pio), Lanciano (Cud Eucharystyczny) oraz Loreto (Bazylika z Domkiem Nazaretańskim, polski cmentarz wojskowy). We wszystkich tych miejscach związanych z kultem różnych świętych zadbano o stronę duchową. Naszym opiekunem był ks. Mateusz Janyga jezuita, który przewodniczył modlitwom oraz różnego rodzaju rozważaniom, pogłębiał też naszą wiarę i codziennie odprawiał mszę świętą. W pielgrzymce uczestniczyło 48 osób z całego Śląska Cieszyńskiego oraz z Kędzierzyna-Koźla. Tworzyliśmy prawdziwą jedność, pomimo faktu, że różnica wieku między W oczekiwaniu na kanonizację najstarszym a najmłodszym uczestnikiem wynosiła aż 54 lata. Łączyły nas rozmowy w języku polskim i gwarze cieszyńskiej oraz wspólny cel tej pielgrzymki podziękowanie polskiemu papieżowi Janowi Pawłowi II za jego niezwykły pontyfikat w latach Jechaliśmy również do Watykanu, by zawierzyć Bogu różne sprawy tak osobiste jak i społeczne. Mieliśmy nieco obaw, czy damy radę wytrwać całą noc w oczekiwaniu na kanonizację oraz czy dostaniemy się na Plac św. Piotra w Watykanie. Gdy dotarliśmy w sobotę wieczorem na główną ulicę prowadzącą do Bazyliki św. Piotra Via della Conciliacione (Droga Pojednania) wszędzie było już dużo pielgrzymów. Nasza grupa mająca doświadczenie z beatyfikacji sprzed 3 lat postanowiła ustawić się zaraz za barierką zagradzającą wstęp do wejścia w stronę bazyliki. Przed nami było już wiele grup między innymi z samego przodu była już grupa polska z Zamościa oraz pielgrzymka z Republiki Czeskiej. Obok nas byli pielgrzymi z Meksyku oraz wierni z Madagaskaru. Na kanonizację zjechali pielgrzymi dosłownie z całego świata, co dobitnie pokazywało, ile polski papież zrobił dla ludzkości podczas swojego pontyfikatu i jak jest do dzisiaj postrzegany na wszystkich kontynentach. Wszyscy śpiewaliśmy różne pieśni religijne, a ulubioną pieśń Jana Pawła II Barkę każdy zaintonował w swoim języku ojczystym. Tworzyliśmy piękną wspólnotę bez barier, bez różnic i podziałów. Każdy z nas przecież dotarł tu w tym samym celu by oddać cześć Janowi Pawłowi II oraz Janowi XXIII i podziękować za ich życie w służbie dla innych. Noc oczekiwania minęła dość szybko, a po godzinie 6.00 zaczęto wpuszczać na Plac św. Piotra pierwsze osoby. Staliśmy jeden obok drugiego, był duży ścisk, ludzie napierali również z bocznych ulic i niektórzy momentami tego nie wytrzymywali. Zdarzały się omdlenia i zasłabnięcia. Często podawano jednak butelki z wodą, a służby medyczne w miarę sprawnie docierały do osób potrzebujących. Większości z nas udało się wejść na Plac św. Piotra, gdzie rozpostarliśmy dużą flagę narodową z napisem Zaolzie Cieszyn. Na w y s o - kim maszcie powiewała również flaga z napisem Cieszyn, a j a s a m miałem też flagę z nazwą mojej miejscowości Cisownica. Cisownica na Placu św. Piotra Gdy papież Franciszek kanonizował Jana XXIII i Jana Pawła II okrzykom, wiwatom i łzom radości nie było końca. Odżyły wspomnienia i pamiętne słowa Jana Pawła II: Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi /inauguracja pontyfikatu 1978 r./, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi / Warszawa, Plac Zwycięstwa 1979 r./, Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali /Jasna Góra 1983 r./, Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś Panorama Goleszowska - Maj

16 wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować /Westerplatte 1987 r./, Ziemia Bielska i Śląsk Cieszyński jest znany w Polsce jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego. Jest on od dawna terenem harmonijnego współżycia wiernych Kościoła katolickiego i Kościoła ewangelickoaugsburskiego oraz intensywnego dialogu ekumenicznego. Prowadzi się go tutaj z głębokim przekonaniem, iż tak wiele nas łączy, iż łączy nas wspólna wiara w Chrystusa i wspólna Ojczyzna /Skoczów 1995 r./. W tej szczególnej chwili, gdy na naszych oczach spełniały się życzenia ludzi z całego świata, kiedy na pogrzebie polskiego papieża w 2005 roku wykrzykiwano: Santo subito! Święty natychmiast!, we mnie kołatała myśl Jana Pawła II: Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Po zakończeniu uroczystości, zmęczeni, ale szczęśliwi, kontynuowaliśmy naszą dalszą pielgrzymkę. Podczas jej trwania wydarzyła się też rzecz niesamowita. We wtorek 29 kwietnia, będąc w sanktuarium św. Michała Archanioła w San Monte Angelo uczestniczyliśmy w mszy odprawianej przez biskupa z Kostaryki. W mszy tej brała udział między innymi Floribeth Mora Diaz, która została cudownie uzdrowiona za przyczyną Jana Pawła II z tętniaka mózgu, a cud ten uznany został przez lekarzy jako nadprzyrodzone uzdrowienie. Widzieliśmy więc na własne oczy osobę, dzięki uzdrowieniu której polski papież został świętym. Oprócz miejsc religijnych odwiedziliśmy też dwie polskie nekropolie cmentarz polskich żołnierzy II Korpusu, dowodzonego przez gen. Władysława Andersa na Monte Casino, gdzie zginęło 942 oficerów i żołnierzy, a około 3000 zostało rannych oraz polski cmentarz wojenny w Loreto, gdzie pochowano 1080 polskich żołnierzy, którzy walczyli w tym Floribeth Mora Diaz rejonie w 1944 r. Po siedmiu dniach wróciliśmy 1 maja w godzinach wieczornych do Czeskiego Cieszyna, dziękując Bogu, ks. Mateuszowi Janydze oraz organizatorom, Jadwidze i Franciszkowi Frankom za całą pielgrzymkę. Witold Pieńkowski Regulamin XI Rajdu Młodzieży Szkół Gminy Goleszów i Wędrynia Cisownica, 23 czerwca 2014 CEL RAJDU: - przybliżenie wartości krajoznawczych i historycznych Ziemi Cieszyńskiej i Beskidu Śląskiego, poznawanie szlaków spacerowych Gminy Goleszów, uczczenie działalności 10-lecia Koła Gminnego PTTK Ślimoki, zdrowa forma wypoczynku i wzmocnienie kondycji fizycznej. ORGANIZATOR: - Urząd Gminy Goleszów, Gminne Koło PTTK Ślimoki w Goleszowie. TERMIN I TRASY RAJDU: - rajd odbędzie się 23 czerwca 2014 (poniedziałek) na trasach dowolnych z metą obok Izby Regionalnej U Brzezinów w Cisownicy w godz WARUNKI UCZESTNICTWA: - w rajdzie biorą udział drużyny szkół podstawowych z Gminy Goleszów i Gminy Wędrynia pod opieką i kierownictwem wychowawców (nauczycieli) lub innych osób (upoważnionych przez dyrekcję szkół), - każda szkoła winna posiadać wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy. ZGŁOSZENIA: - udział w rajdzie należy zgłaszać do dnia 10 czerwca 2014 na adres lub pod numerem telefonu UPRAWNIENIA: - w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: gorący posiłek na mecie rajdu, pamiątkowe dyplomy uczestnictwa dla szkół. KONKURS: - możliwość udziału w konkursie wiedzy turystycznej o Beskidzie Śląskim, wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Goleszów, znajomości gwary cieszyńskiej, zasad ochrony przyrody, zapisy do konkursu przyjmowane będą na mecie rajdu do godz , konkurs rozpocznie się o godz , trzy pierwsze miejsca nagradzane będą dyplomami i nagrodami rzeczowymi, konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. ZAKOŃCZENIE: - meta rajdu czynna będzie 23 czerwca 2014 w godz. od do obok Izby Regionalnej U Brzezinów w Cisownicy. Dodatkowe informacje: Zenon Sobczyk tel Serdecznie zapraszamy i życzymy przyjemnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Kierownictwo Rajdu ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W USTRONIU w roku szkolnym 2014/2015 proponuje nauk w nast puj cych szko ach: Technikum technik informatyk technik mechanik NOWO technik logistyk technik cyfrowych procesów graficznych Zasadnicza Szko a Zawodowa elektromechanik mechanik pojazdów samochodowych sprzedawca Zasadnicza Szko a Zawodowa klasa wielozawodowa - wszystkie zawody, praktyka w zak adach pracy lub w szkole (w zale no ci od liczby uczniów i zawodu) INFORMACJE: tel , Panorama Goleszowska - Maj 2014

17 Pływający bambusowy hotel czyli Lecę do Indii (cz.4) Powoli było słychać rozpoczynający się dzień. Ptaki zaczynały swój poranny koncert. Odgłosy jednak były jakieś odmienne od tych, które słyszałem codziennie o poranku w moim ukochanym Goleszowie. Uświadomiłem sobie, że jestem w górach, na skraju dżungli, z której nocą słyszałem porykiwania dzikich bawołów, skrzeczenie egzotycznych ptaków i harcowania niesfornych małp. Tak, jestem w Indiach Południowych, na wysokości 2200 m n.p.m., w hotelu przypominającym nasze luksusowe schroniska. Jest koniec listopada. Przez okno widzę wszędzie tarasowe poletka pełne świeżej rozsady nowalijek. Widać jeszcze nie główki, ale już rozpoznawalne roślinki sałaty zielonej, kapusty białej, pora itp. Śniadanie zjedliśmy rodzinnie przy dużym stole. Atmosfera sprzyjała do żartów. Po obfitym śniadaniu małymi mikrobusami pojechaliśmy w niższe partie, gdzie czekał na nas autokar, przesiadka i serpentynami, podziwiając przepiękne widoki, wjechaliśmy w doliny, gdzie czekały nas ogromne upały. W Indiach przed upałami ucieka się w wysokie góry. Pojechaliśmy do Allepey. Miasto to zwane też Alappuzha, to prawdziwa Wenecja Wschodu. Historia tego miasta sięga prawdopodobnie czasów przed narodzeniem Chrystusa. Istniały tam liczne rozlewiska rzeki Periyar, kwitł tu handel Greków i Rzymian. Okrętowaliśmy się na statek była to łódź w dużej części wykonana z bambusa. Łajba posiadała, jak w hotelu, dwuosobowe pokoje z łazienkami, jednak bez klimatyzacji, ale na wodzie łatwiej było znieść upał. (...) Byliśmy zakwaterowani na sześciu takich atrakcyjnych, chwiejących się hotelach. Kapitan sprawił, że płynęliśmy w zawrotnym tempie. Widoki zmieniały się jak w kalejdoskopie, podziwialiśmy dziesiątki łodzi podobnych do naszej. Mieliśmy możliwość podglądnięcia codziennego życia mieszkańców tej krainy. Na lewej stronie brzegu rzeki, stojąc po uda w wodzie, jakaś Hinduska prała odzież, wielokrotnie uderzając nią w wystający z brzegu korzeń palmy. Dalej płynęła łódź, tak załadowana cegłą, że wystarczyłby mały przechył i poszłaby na dno. Natomiast widoki wspaniale nawodnionych palm kokosowych, pochylonych w stronę rzeki, jakby kłaniających się w podzięce stwarzały obraz, którego, niestety, nie jestem w stanie opisać, powiem tylko krótko - coś fantastycznego! Brzegi rzeki to tło niezwykłej scenerii: bambusowe łodzie, mniejsze tramwaje wodne, bez bocznych ścian, którymi podróżują miejscowi, czy to do pracy, czy też na zakupy, łodzie stałych mieszkańców, na sznurach wiszące efekty przepierki, małe kramy, z których można kupić świeżo złowione ryby, kraby, langusty... Wspaniale nawodnione pola ryżowe o soczystej bujnej zieleni, bananowce rozpościerające swe ogromne liście, to obrazy, których długo nie zapomnę. W połowie rejsu wypuszczono nas na godzinę na bardziej zaludniony ląd. W czasie tego krótkiego postoju mogliśmy dokonać zakupu opisanych wcześniej smakołyków ofiarowanych przez rzekę. Umawiamy się, co kupimy, a załoga przyrządzi nam z tego wspaniałą kolację. Młodym podobała się langusta i chcieli kupić. Odradziłem, bo już kiedyś próbowałem posłuchali starego. ( ) Taki rejs, z regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez załogę jest najlepszym sposobem, by w dobrej atmosferze poznać życie lokalnej ludności. Był to jeden z najpiękniejszych dni naszej eskapady. Zobaczymy, co będzie dalej... Albin Klimczak 18. Rodzinny Rajd Rowerowy w Ustroniu W 18. Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbył się w Ustroniu 18 maja br. wzięła udział także reprezentacja Gminy Goleszów. Spora grupa osób, pod patronatem Koła PTTK "Ślimoki", stanęła w szranki z innymi uczestnikami rajdu. Cieszymy się i gratulujemy! Panorama Goleszowska - Maj

18 Turniej szachowy z innej bajki Pozostanę jednak przy tym tytule, chociaż podobało mi się to, co zrobił dział prasowy firmy Mokate, umieszczając na jednym z portali internetowych notatkę o turnieju, opartą na przesłanych im materiałach. Relacji nadano tytuł Kibicom puszczały nerwy i w 5 godzin blisko 1000 osób zainteresowało się tematem. Ale do rzeczy. 1 maja br. w niedawno odrestaurowanym, pięknym budynku byłej strzelnicy w Czeskim Cieszynie został rozegrany Polsko-Czeski Turniej Mokate Open o Puchar Starosty Czeskiego Cieszyna. Impreza doszła do skutku dzięki współpracy Gminy Goleszów z Czeskim Cieszynem. Zapowiadałem, że będzie to turniej, który przyćmi dotychczasowe zawody i tak się też stało. Nie pomylę się, pisząc, że jeszcze nigdy żadnemu ośrodkowi z terenu naszego powiatu nie udało się zorganizować tak dużego i tak mocno obsadzonego turnieju. Naszym celem nie było ustanawianie rekordów, lista zgłoszeń już od miesiąca była zamknięta. Dzięki wsparciu biznesmena, miłośnika szachów dr Adama Mokrysza turnieje Mokate mają już ugruntowaną pozycję. Mokate pobudza myślenie, ale i pobudza do działania. Ze strony czeskiej zawodami zajmował się dr n. med. Ladislav Langner, wspaniały organizator, profesjonalista w każdym calu, posiadający tytuł szachowego mistrza międzynarodowego, czyli znawca tematu. Żartobliwie stwierdzę, że musiało skończyć się sukcesem. Owszem, było to nie lada wyzwanie, bez próby generalnej, nowe miejsce, nowe tematy do uzgodnienia, dopracowania... Ze względu na trwający festiwal filmowy Na granicy, salę udostępniono nam o w dzień poprzedzający zawody. Oczywiście, już dużo wcześniej kilkakrotnie tam byłem, znałem dokładnie rozkład pomieszczeń, wymiary korytarzy, sal, ilość stołów, krzeseł, mikrofonów, rzutników itp. I pewnie tak samo, jak czytający ten tekst, z niecierpliwością czekają, aż wreszcie napiszę coś o samym turnieju, tak ja z niecierpliwością czekałem na jego rozpoczęcie! Do szachownic zasiadło 141 osób, wśród nich 28 zawodniczek. Grupa do 18 lat liczyła aż 46 osób, wzbudzająca szacunek grupa wiekowa powyżej 65 lat liczyła 15 zawodników. Wprawdzie na naszych turniejach gościliśmy już mistrzów z Ukrainy, Słowacji, Czech, ale tym razem uczestniczyli nawet arcymistrzowie, a było ich dziewięcioro! Przyjechał GM (grand master) Kamil Mitoń z rankingiem przekraczającym 2600 pkt, w 2007 był numerem 1 w Polsce i numerem 50 na świecie. Żeby zagrać w turnieju niejeden musiał przebyć długą drogę. Wieczorem przed turniejem w cieszyńskim hotelu zameldował się ukraiński arcymistrz Michaił Kazakov. Przyjechali zawodnicy z Wrocławia, Krakowa, Częstochowy i mogą Państwo wierzyć, że nie tylko po to, by się spotkać i porozmawiać. Przy tak mocnej obsadzie zawodnicy zostawili sentymenty w szatni. Z dwuminutowym poślizgiem na 70 deskach rozpoczęły się pojedynki. Niejedna z 630 rozegranych partii rozgrzała do czerwoności zawodników, a i kibicom puszczały nerwy. Trudno się temu dziwić: czas w szachach odgrywa bardzo ważną rolę, może decydować o wygraniu lub przegraniu partii, a na zegarach pozostają sekundy, zawodnicy grają na oparach czasu (Krzysztof Jopek Psychologia i szachy ). Szachy są w gronie tych dyscyplin, w których sympatycy nie odczuwają potrzeby rozładowywania emocji poza areną zmagań. Samochody na parkingach były bezpieczne, a w holu panowała przyjacielska atmosfera. Kolejny dobry występ zaliczył nasz człowiek, Janusz Raszka. Prawie cały turniej zajmował miejsce w pierwszej dziesiątce. Udając, że nie widzi krążących rekinów, zakończył zawody na 11. miejscu. Najwyżej z zawodników bez tytułu uplasował się mój imiennik, sympatyczny Karel Mitura z Czeskiego Cieszyna. Przełomową dla ostatecznej klasyfikacji okazała się 7. runda, w której dotychczas prowadzący GM Kamil Mitoń zremisował z naszym dobrym znajomym GM Marcinem Tazbirem, a równocześnie Akademicki Mistrz Polski - Maciej Klekowski z TS Wisła Kraków, pokonując wicemistrza Czech w szachach błyskawicznych Vojětcha Pláta z TŽ Třinec, został samotnym liderem i do końca nie oddał prowadzenia, pogodził arcymistrzów. Było to niespodziewane rozstrzygnięcie i w tym tkwi urok sportu. Najlepszą wśród pań była wicemistrzyni Polski w szachach szybkich WGM Karina Szczepkowska-Horowska. Grupy juniorskie do 18 i 14 lat zdominowali rybniczanie Marcin Smołka i Kamil Kozioł. Już w poprzednich artykułach wyrażałem swoje uznanie dla pracy szkoleniowców w Rybniku. Puchary i nagrody wręczali: Starosta Czeskiego Cieszyna Vít Slováček, Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Zastępca Wójta Gminy Goleszów Tomasz Jaszowski i przedstawicielka firmy Mokate Beata Michalik. Echa po turnieju były pozytywne, przytoczę kilka cytatów: Turniej przebiegał bardzo sprawnie i należałoby sobie życzyć takiej organizacji na każdej imprezie..., Jestem bardzo mile zaskoczony..., Rybniczanie byli bardzo zadowoleni. Z punktu widzenia zawodnika jestem zadowolona, że tak przyjemny i sympatyczny turniej się odbywa..., jeśli będą kolejne, postaram się przyjechać. Krytyka mobilizuje do lepszego działania, ale przyznam, że pochwały sprawiają ogromną przyjemność. Satysfakcja z wykonanej pracy nie jest równoznaczna z bezkrytyczną jej oceną, są słabe punkty i mam tego pełną świadomość. Większą część wpisowego organizatorzy przekazali na dom dziecka w Czeskim Cieszynie, ale jest jeszcze przestrzeń, w której można wykazać się pomysłowością. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie tej imprezy, a w szczególności przyjaciołom z Czech za podjęcie współpracy. Mogę już zapowiedzieć najbliższe dwa turnieje organizowane przez Gminę Goleszów: 22 czerwca i 20 lipca br. Będą to turnieje numer 3 i 4 z tegorocznego Grand Prix. Pewnie w momencie ukazania się Panoramy listy zgłoszeń będą kompletne, ale dla mieszkańców Goleszowa zawsze znajdzie się miejsce, można też przyjść popatrzyć, kibice mogą przebywać na sali. W Trzyńcu będzie przebywała kadra Czech, przygotowująca się do najbliższej Olimpiady Szachowej. Jest szansa, że któryś z kadrowiczów zagra w lipcowym turnieju już podjąłem działania w tej sprawie. Wyniki na html?l=pl Karol Linert organizator turnieju z ramienia LKS Olimpia Goleszów Fotoreportaż na stronie 18 Panorama Goleszowska - Maj 2014

19 Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów 3 maja br. w Goleszowie odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów. Zawodnicy startowali w następujących kategoriach: rocznik 2005 i młodsi, rocznik 2004, 2003, 2002, 2001, kategoria dziewcząt oraz kategoria Open. Zawodnicy ci przyjechali głównie z beskidzkich klubów (Wisła, Szczyrk, Bystra, Gilowice), z zaprzyjaźnionych klubów zza czeskiej granicy (Roznov, Kozlovice, Frenstat), z Zakopanego oraz Łodzi. W konkursie wzięło udział 68 zawodników. K o n k u r s skoków na igielicie obserwowany był przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Gminy Goleszów oraz władz Polskiego Związku Narciarskiego. G o ś ć m i honorow y mi zawodów były żony śp. Leopolda i Władysława Tajnerów Helena i Bogusława. Oprócz wyżej wymienionych osobistości na zawodach obecni byli sponsorzy konkursu oraz liczni sympatycy narciarstwa, zebrani kibice, rodziny zawodników i mieszkańcy Goleszowa. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach zostali nagrodzeni pucharami i dyplomami. Na powyższe zawody klub otrzymał dofinansowanie z następujących instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatu Cieszyńskiego, Gmina Goleszów, Polski Związek Narciarski, Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski, Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, Bank Spółdzielczy w Cieszynie, Firma Kosbud Sp. z o.o., Firma MEGAT Goleszów, Firma Moroszczuk, Apperta Puńców oraz Firma KOSTA Ustroń. Serdeczne podziękowania dla sponsorów Międzynarodowego Konkursu Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów składamy następującym firmom: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Łukosz Chybie, Zakłady Mięsne Jurgast Wisła, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz Goleszów, Hurtownia Artchem Ustroń, Firma Handlowa Amipol Cieszyn, Firma Alchemia Smaku Puńców, Kraft Foods Polska Oddział Olza Cieszyn, Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Cieszyn, Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych Ustronianka, Trumpf-Mauxion Chocolates Skoczów, Sobik Zakład Produkcyjny Skoczów, Mleczarnia Bażanowice, Firma Cargo Goleszów, Hurtownia Bodex Goleszów, RKS Goleszów. Prezes LKS Olimpia Goleszów Stanisław Duda Inauguracja sezonu igielitowego w Goleszowie Witam serdecznie kibiców miejscowych i tych, co przyjechali Wspólnie skoczków będziemy dopingowali Jak co roku w Goleszowie o tej porze Każdy Memoriał braci Tajnerów oglądać może Czesi też na konkurs przyjechali O czołowe miejsca będą rywalizowali Skocznie w opłakanym stanie mamy remontować trzeba Dobrze, żeby jakiś sponsor spadł nam szybko z nieba Gdyby każdy uczestnik swoją cegiełkę podarował Klub Olimpia szybko by skocznię odbudował Młodzież wtedy u nas by trenowała Czasu na dojazdy marnować nie musiała Byrt, Zniszczoł, Kłusek, Biegun i Murańka u nas skakali Potem do kadry narodowej się załapali Goleszów, 3 maja 2014 r. Paweł Piotr Małysz Oto niektóre wyniki zawodników LKS Olimpia Goleszów Kategoria Open - skocznia HS-32 (K-30): 3. miejsce: Kamil Kocierz 176,4 pkt. 26,0 i 26,0 m 6. miejsce: Robert Ryś 154,3 pkt. 23,5 i 23,0 m 7. miejsce: Michał Martynek 147,2 pkt. 23,0 i 23,0 m Rocznik skocznia HS-19 (K-37): 2. miejsce: Robert Ryś 224,5 pkt. 16,5 i 17,5 m 3. miejsce: Michał Martynek 220,6 pkt. 17,0 i 17,5 m Rocznik skocznia HS-19 (K-37): 1. miejsce: Mateusz Chraścina 227,3 pkt. 17,0 i 18,5 m 5. miejsce: Kacper Źlik 198,1 pkt. 15,0 i 17,0 m 6. miejsce: Szymon Niemczyk 190,5 pkt. 16,0 i 15,5 m 9. miejsce: Kacper Sobel 47,1 pkt. 3,5 i 3,5 m Rocznik 2005 i młodsi - skocznia HS-19 (K-17): 11. miejsce: Antoni Orawski 160,5 pkt. 1 i 15,5 m 14. miejsce: Kamil Waszek 55,9 pkt. 4,0 i 4,5 m 15. miejsce: Filip Staszewski 47,1 pkt. 3,5 i 3,5 m 16. miejsce: Marcin Waszek 45,0 pkt. 3,0 i 3,5 m Całość wyników na Zdjęcia na ostatniej stronie i na Panorama Goleszowska - Maj

20 Tamara Mieloch i Maciej Więcek triumfatorami wiosennej edycji ultramaratonu w biegach górskich - BESKIDZKA 160 NA RATY Ponad stu zawodników z różnych regionów Polski wzięło udział w wiosennej edycji ultramaratonu w biegach górskich na orientację,,beskidzka 160 NA RATY, zorganizowanej przez Misyjny Klub Sportowo-Rekreacyjny,,Centrum Dzięgielów przy współpracy z Gminą Goleszów. Uczestnicy wiosennej edycji,,beskidzkiej 160 na raty wystartowali w sobotę 26 kwietnia br. - punktualnie o godzinie 5.00 rano - ze szczytu góry Chełm w Godziszowie, a sygnał do startu dał Zastępca Wójta Gminy Goleszów Tomasz Jaszowski. Warunki rywalizacji na obu dystansach (46 i 84 km) były niezwykle trudne. Górskie szlaki były bowiem śliskie i grząskie. Najlepiej z tymi arcytrudnymi warunkami na trasie długiej (84 km) poradzili sobie Maciej Więcek z Krakowa oraz Tamara Mieloch z Podkowy Leśnej. Na krótszej trasie (46 km) triumfowali natomiast Michał Łukaszuk z Warszawy i Malwina Jachowicz z Wrocławia. Puchary, nagrody i dyplomy podczas zakończenia tej niecodziennej imprezy sportowej najlepszym zawodnikom wręczył Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar. Jak wyżej wspomniano bieg był rozgrywany jednocześnie na dwóch dystansach, a zawodnicy mieli do wyboru dwie trasy: dłuższą (ok. 83 km) - prowadzącą z góry Chełm w Godziszowie przez Goleszów, Wielką Czantorię, Soszów, Stożek, Przełęcz Kubalonkę, Baranią Górę, Magurkę Wiślańską, Przełęcz Salmopolską, Trzy Kopce, Ustroń Polanę, Wielką i Małą Czantorię, Goleszów na metę na godziszowskim Chełmie, a także krótszą (ok. 43 km) - która przebiegała z góry Chełm przez Goleszów, Wielką Czantorię, Soszów, Wisłę Jawornik, Ustroń Polanę, Wielką i Małą Czantorię i powrotnie do Goleszowa i Godziszowa. Najlepsi zawodnicy na pokonanie długiej trasy potrzebowali nieco ponad 10 godzin, a trasy krótszej ok. 5 godzin. Najlepsza zawodniczka trasę 84 km pokonała w czasie bliskim 12. godzin, zaś triumfatorka dystansu 46 km pokonała go w czasie 6 godzin i 26 minut.,,w ubiegłorocznej edycji,,beskidzkiej 160 na raty startowało blisko 30. zawodników, a tym razem było ich już ponad stu! Świadczy to o wysokim poziomie tego wydarzenia sportowego, a także profesjonaliźmie osób odpowiadających merytorycznie za jego przygotowanie i przeprowadzenie. I właśnie tym osobom, na czele z Przemysławem Sikorą i Arturem Kuleszą, chciałbym szczególnie podziękować za ogromny wkład pracy wniesiony w organizację tak wielkiej i prowadzonej na sporym obszarze imprezy, która bez wątpienia, ze względu na udział w niej zawodników z różnych regionów Polski, przyczynia się do promocji walorów turystycznych naszej gminy! Słowa podziękowania kieruję również do strażaków z jednostek OSP Gminy Goleszów na czele z komendantem gminnym Marianem Machalicą, którzy zabezpieczali trasę biegu na terenie naszej gminy. Dziękuję również właścicielom Rezydencji M na górze Chełm w Godziszowie za wszelką pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów - mówi Zastępca Wójta Gminy Goleszów Tomasz Jaszowski, odpowiedzialny za organizację gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych. Jesienna edycja ultra-maratonu,,beskidzka 160 na raty odbędzie się w Gminie Dębowiec. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami i fotorelacjami z wiosennej edycji,,beskidzkiej 160 na raty zamieszczonymi na stronach regionalnych portali informacyjnych oraz a także na Poniżej prezentujemy skrócone wyniki wiosennej edycji. Trasa długa - dystans: 84 km Kobiety 1 Tamara Mieloch Podkowa Leśna 11:55.00 K-1 (1) 2 Sylwia Skrzypek Jerzmanowice 15:25.00 K-1 (2) Mężczyźni 1 Maciej Więcek Kraków 10:06.00 M-2 (1) 2 Wojciech Probst Hażlach 10:10.00 M-1 (1) 3 Tomasz Kołder Cieszyn 10:14.00 M-1 (2) 4 Olkusz 10:14.00 M-1 (3) 5 Marcin Kowalczyk Kluczewsko 10:31.00 M-1 (4) 6 Henryk Małysz Konrad Ciuraszkiewicz Czechowice-Dziedzice 10:35.00 M-1 (5) 8 Maciej Pońc Cieszyn 11:33.00 M-2 (3) 9 Przemysław Krupa Mnich 11:40.00 M-1 (6) 20 Tomasz Buchholtz Skoczów 12:45.00 M-1 (12) 43 Piotr Pilak Zamarski DNF Trasa krótka - dystans: 46 km Kobiety 5 Iwona Sroka Jaworze 7:24.00 K-2 (2) 6 Maria Bochenek Skoczów 7:27.00 K-2 (3) 7 Karina Heller Skoczów 7:30.00 K-1 (4) 8 Grażyna Zębik Cieszyn 7:30.00 K-1 (5) 13 Anna Frasz Jastrzębie-Zdrój 8:52.00 K-1 (10) 14 Jadwiga Stagrowska Lewin Brzeski 12:48.00 K-3 (1) Mężczyźni 1 Malwina Jachowicz Wrocław 6:26.00 K-1 (1) 2 Joanna Rumińska- Pietrzyk Kraków 6:35.00 K-2 (1) 3 Magdalena Kowalczyk Katowice 6:40.00 K-1 (2) 1 Michał Łukaszuk Warszawa 4:42.00 M-1 (1) 2 Artur Ferens Marklowice 4:51.00 M-1 (2) 3 Andrzej Juraszek Ustroń 4:51.00 M-1 (3) 4 Kamil Kunert Czerwionka-Leszczyny 5:12.00 M-1 (4) 5 Piotr Budzyński Kraków 5:16.00 M-1 (5) 6 Jakub Stanny Bładnice Dolne 5:25.00 M-1 (6) 7 Jarosław Łuczkiewicz Oława 5:31.00 M-2 (1) 8 Lucjan Pawlas Zebrzydowice 5:31.00 M-1 (7) 20 Piotr Gaś Skoczów 6:25.00 M-1 (16) 21 Dariusz Serafin Jastrzębie-Zdrój 6:32.00 M-2 (5) 22 Paweł Żak Jastrzębie-Zdrój 6:35.00 M-2 (6) 23 Adrian Pytel Cieszyn 6:36.00 M-1 (17) 29 Edward Dudek Radziechowy 7:03.00 M-3 (1) 39 Zbigniew Sroka Jaworze 7:26.00 M-2 (10) 40 Jacek Bochenek Skoczów 7:27.00 M-2 (11) 44 Daniel Flasz Jastrzębie-Zdrój 7:38.00 M-2 (14) 47 Łukasz Smolik Leszna Górna 8:52.00 M-1 (30) 50 Marian Pawlas Zebrzydowice 9:34.00 M-2 (17) Pełne wyniki - - Wiosna 2014.pdf UG Goleszów 20 Panorama Goleszowska - Maj 2014

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości RYTWIAŃSKA. ISSN: 1732-7415 www.rytwiany.com.pl nr 12 kwiecień - grudzień 2012

11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości RYTWIAŃSKA. ISSN: 1732-7415 www.rytwiany.com.pl nr 12 kwiecień - grudzień 2012 Dożynki, Pan Karp, Święto Runa Leśnego Relacje z imprez plenerowych w Gminie Rytwiany w 2012 r. 11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości Mamy Orlika W Sichowie Dużym oddano do użytu

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ

PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ Luty 2013 (167) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Bronisław Komorowski, spotkał się w

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Lipiec-sierpień 6 (201) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem

w maju 20.06. w Laskach odbył się festyn pn. Noc Świętojańska. Organizatorem Pora na wakacje w maju 02.06. obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czerwieńsku. 05.06. Burmistrz Piotr Iwanus uczestniczył w uroczystościach z okazji 20-lecia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11

- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 6 (125) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X CZERWIEC 2009 OSP na ćwiczeniach Tym razem górą... Marklowice Górne najlepsze!

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący LIPIEC 2008 Nasza Trójwieœ 1 NR 7 (180) ROK XVI Lipiec 2008 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT W Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący od 22 lat posługę duszpasterską

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE

SEGREGUJĘ ŚMIECI NIŻSZA OPŁATA TEMAT NUMERU ODPADY BIODEGRADOWALNE PLASTIK METAL SZKŁO PAPIER ODPADY ZMIESZANE Pikniki rodzinne w Kluczach i Ryczówku s. 8 Golczowice uniknęły powodzi s. 8 Seniorki z indeksami s. 14 Nr 07/243/13 LIPIEC 2013 MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ISSN 1426-1987 TEMAT NUMERU Gospodarka odpadami po

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU:

2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: fot. Krzysztof Kaczorowski Listopad 2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Na szkle malowane Maria Gatnar Guzy urodziła się 17 sierpnia 1923 roku w Pielgrzymowicach.

Bardziej szczegółowo

Koszykarze. w numerze DWUTYGODNIK GMINY. Awans GKS Pniówek (468) Na targach. Sprawdzian. strona. strona. str.2. strona. str. str. str.

Koszykarze. w numerze DWUTYGODNIK GMINY. Awans GKS Pniówek (468) Na targach. Sprawdzian. strona. strona. str.2. strona. str. str. str. DWUTYGODNIK GMINY w numerze str.2 NR 9 (468) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE 1-15.05.2014 r. ISSN 1640-8071 Cena: (w tym 8% Vat) www.paw lo wi ce.pl www.gok

Bardziej szczegółowo

POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE

POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE Kwiecień 2014 (181) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 fot. Łukasz Bielski POBIEGLI PO NOWE ŻYCIE 1 marca w Wiśle odbyła się już czwarta edycja wydarzenia Bieg

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 1 / 2014 Wspólne kolędowanie w Witkowie strona 4 Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

Zawody Wedkarskie z okazji Dni Belzyc

Zawody Wedkarskie z okazji Dni Belzyc Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Wakacyjne Impressa Restauracja i Club sciezki... - Pokoje gościnne tel. 609-409-903 Niedrzwica Duza ul. Bełzycka 16 tel.81 517-55-22 www.impressa.pl Wydawca: Miejski Dom

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Nowy rok szkolny - zobacz. nauczycieli i uczniów. w numerze DWUTYGODNIK GMINY (452) Nowe boiska. i Golasowicach. Muzyczna uczta w parku.

Nowy rok szkolny - zobacz. nauczycieli i uczniów. w numerze DWUTYGODNIK GMINY (452) Nowe boiska. i Golasowicach. Muzyczna uczta w parku. DWUTYGODNIK GMINY w numerze 2 NR 17 (452) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE 1-15.09.2013 r. ISSN 1640-8071 Cena: (w tym 8% Vat) www.paw lo wi ce.pl www.gok

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

To jest targ! w numerze. Jesienne inwestycje. Zobacz, gdzie trwają prace. DWUTYGODNIK GMINY (477) Nowe auto dla policji. ogródki. strona 2.

To jest targ! w numerze. Jesienne inwestycje. Zobacz, gdzie trwają prace. DWUTYGODNIK GMINY (477) Nowe auto dla policji. ogródki. strona 2. DWUTYGODNIK GMINY w numerze str. 4 NR 18 (477) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE 15-30.09.2014 r. ISSN 1640-8071 Cena: (w tym 8% Vat) www.paw lo wi ce.pl www.gok

Bardziej szczegółowo