Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Czytelnictwo dzieci i młodzieży raport z badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Czytelnictwo dzieci i młodzieży raport z badań"

Transkrypt

1 "Projekt finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio, na podstawie podpisanej umowy nr PL1-COM pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją programu." Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych Czytelnictwo dzieci i młodzieży raport z badań Badania czytelnicze przygotowane zostały i przeprowadzone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu w ramach projektu Comenius - Partnerskie Projekty Regio Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Celem badań było określenie roli książki we współczesnym życiu dzieci i młodzieży, poznanie działań biblioteki szkolnej w zakresie edukacji czytelniczej oraz zbadania jej wpływu na rozwój czytelnictwa. Techniką wykorzystaną przy badaniu zainteresowań czytelniczych był kwestionariusz ankiety, który polegał na uzyskaniu pisemnej odpowiedzi na usystematyzowane pytania. Badania przeprowadzone zostały w okresie roku. Badania były anonimowe a ich wynik posłużył do następującej analizy: W badaniu uczestniczyli uczniowie następujących szkół w Przemyślu : Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana ( uczniowie klas 4-6), Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich, oraz II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego. Rozesłanych zostało 300 ankiet po 100 ankiet do każdej ze szkó Analizie zostało poddanych 290 wypełnionych ankiet : 100 ankiet Gimnazjum Nr 1 ; 100 ankiet II LO oraz 90 ankiet SP Nr 11. 1

2 Analiza ankiet Pytanie 2. Co najczęściej robisz w wolnym czasie ( zaznacz 3 odpowiedzi ) Sposoby spędzania wolnego czasu SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Czytam Słucham muzyki Uprawiam sport Oglądam telewizję Korzystam z komputera Spotykam się z przyjaciółmi Rozmawiam przez telefon Gram na konsoli Dla 67 ogółu badanych słuchanie muzyki stanowi najlepszą formę spędzania wolnego czasu. Niewiele mniej, bo 60 ogółu korzysta z komputera a 56 spotyka się z przyjaciółmi. Pozostałe sposoby spędzania wolnego czasu nie są już takie atrakcyjne : sport uprawia 34 uczniów, książki czyta 32 badanych a telewizję ogląda 26 respondentów. Najmniej uczniów bo tylko 10 gra na konsoli a ponad 13 rozmawia przez telefon. Czytanie książek znalazło się na 5 miejscu wśród 8 możliwości spędzania wolnego czasu. Wśród uczniów gimnazjum i liceum nie zauważa się większych różnic w sposobie spędzania wolnego czasu. Większość uczniów zajmuje się słuchaniem muzyki ( G 74; LO 75), 2

3 korzysta z komputera ( G 56; LO 65 ) oraz spotyka się z przyjaciółmi ( G 62 ; LO 65). Na czwartym miejscu zarówno wśród uczniów gimnazjum i liceum znalazło się czytanie książek ( G -34; LO 35 ). Wśród uczniów szkoły podstawowej najwięcej respondentów korzysta z komputera ( 60) oraz spotyka się przyjaciółmi ( 52 ). Taka sama ilość ( 48) słucha muzyki i uprawia sport. Nieco mniej uczniów bo 39 ogląda telewizję. Dla ¼ liczby uczniów szkoły podstawowej ( 25) czytanie stanowi atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Pytanie 3 Z czego nie mógłbyś zrezygnować ( badani mogli wybrać więcej niż jedna odpowiedź ) Nie mógłbym zrezygnować SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Z książki Z Telefonu komórkowego Z telewizji Z komputera Z gry na konsoli Ze spotkań z przyjaciółmi Aż 47 ogółu badanych nie mogłoby zrezygnować ze spotkań z przyjaciółmi a 41 z rozmów telefonem komórkowym. Na trzecim miejscu pod względem ważności znalazł się komputer ( 35 ogółu ), zaraz za nim telewizja ( 20 ogółu) a dopiero na piątym ( przedostatnim ) miejscu - książka z wynikiem 16 ogółu odpowiedzi. Tylko 5 uczniów nie mogłoby zrezygnować z gry na konsoli. Wszystkie grupy wiekowe respondentów określiły w takiej samej kolejności swoją hierarchię potrzeb. Jedynie wśród uczniów szkoły podstawowej z książki nie mogłoby zrezygnować więcej, bo 23 badanych. Dla porównania w Gimnazjum 12 a w liceum 13. 3

4 Pytanie 4 Jak chętnie czytasz książki Jak chętnie czytasz książki SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Bardzo chętnie , Chętnie Wcale , Na pytanie Jak chętnie czytasz książki ponad połowa badanych ( 56) odpowiedziała, że chętnie. Bardzo chętnie czyta 25 uczniów a 19 nie czyta wcale. Nie ma zbyt znaczących różnic pomiędzy uczniami badanych szkól a ich zamiłowaniem do lektury. Jedynie wśród uczniów szkoły podstawowej odsetek tych, którzy wcale nie sięgają po książkę jest najmniejszy w porównaniu z pozostałymi szkołami ( SP 14,5; Gimnazjum 24; LO 18 ) Pytanie 5 Dlaczego czytasz Dlaczego czytasz SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Aby uzyskać informacje na temat Dla rozrywki Inna przyczyna

5 Brak odpowiedzi Spośród wszystkich badanych ponad połowa z nich (52 ogółu ) czyta dla rozrywki. Natomiast dla 27 uczniów książka jest źródłem informacji co w dobie szybkiej informacji internetowej stanowi znaczący odsetek. Aż 20 uczniów podało inne przyczyny sięgania po lekturę. Nie zawsze były to odpowiedzi satysfakcjonujące nas bibliotekarzy. Padały następujące odpowiedzi : czytam ponieważ lubię; dla przyjemności; jest to ciekawa forma spędzania wolnego czasu; poznaję życie innych ludzi; bo ktoś polecił mi książkę; z ciekawości; z pasji. Ale były też i takie odpowiedzi : nie czytam; czytam bo muszę; czytam tylko lektury, nie lubię książek. Jeden procent uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Pytanie 6 Kto cię motywuje aby sięgnąć po książkę? Kto cię motywuje aby sięgnąć po książkę? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Rodzice Nauczyciele Bibliotekarz Rodzeństwo Koledzy, przyjaciele Sam/a Największą rolę w motywowaniu uczniów do czytania odgrywają rodzice ( 33 ogółu odpowiedzi); nauczyciele ( 33 ogółu ) oraz koledzy i przyjaciele również 33. Najmniejszy odsetek badanych wskazało rodzeństwo jako osoby zachęcające do sięgania po lekturę ( 6 ). Na przedostatnim miejscu znalazł się bibliotekarz ( 16 ogółu odpowiedzi). W poszczególnych grupach wiekowych odpowiedzi są zróżnicowane. Uczniowie szkoły podstawowej wskazali rodziców ( 64 odpowiedzi ) a uczniowie gimnazjum i liceum 5

6 kolegów i przyjaciół ( G 34; LO 47 ) dzięki którym wzrasta ich motywacja do czytania. 32 uczniów, głównie z gimnazjum i liceum wskazało siebie samych jako osobę motywującą. Pytanie 7 Jakie książki czytasz najchętniej? Jakie książki czytasz najchętniej? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Obyczajowe Historyczne Fantastycznonaukowe, fantasy Horrory Przyrodnicze Bajki, baśnie Sensacyjne Gazety, czasopisma Inne Ulubionym gatunkiem większości respondentów jest literatura fantastyczna ( 25 ogółu odpowiedzi) w szerokim rozumieniu obejmująca literaturę science- fiction, fantasy czy horrory, których czytanie deklaruje 30 ogółu badanych. W dalszej kolejności popularnością cieszą się książki obyczajowe oraz gazety i czasopisma ( podobny wynik procentowy). Pozostałą grupę stanowi literatura historyczna i przyrodnicza, którą chętnie czyta 14 ogółu badanych. Jedna czwarta respondentów ze szkoły podstawowej chętnie czyta baśnie i bajki, 6

7 chociaż ten rodzaj literatury jest dominujący tylko dla tej grupy wiekowej. Równie niewielki procent uczniów ( 13 ogółu) poświęca czas powieściom sensacyjnym. Większym zainteresowaniem ten rodzaj literatury cieszy się wśród uczniów liceum 18. Wśród innych rodzajów literatury największym zainteresowaniem cieszą się książki przygodowe ( 45 - głównie uczniowie z gimnazjum i szkoły podstawowej ), romanse ( 8 uczniowie gimnazjum) oraz książki : biograficzne, podróżnicze, kryminały, psychologiczne, komiksy, dokumentalne, filozoficzne. Pytanie 8 Jak często czytasz książki Jak często czytasz książki SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Codziennie Raz w tygodniu Raz w miesiącu Rzadziej Nie ma znaczących różnic w odpowiedziach na częstotliwość czytania książek. Codziennie książki czyta 26 ogółu respondentów. Taki sam procent uczniów ma kontakt z książką raz w tygodniu. Nieco mniej, bo 24 czyta raz w miesiącu a rzadziej również 24 ogółu badanych. Najczęściej czytają uczniowie szkoły podstawowej ( 38 badanych czyta codziennie ), ale również ta grupa uczniów przyznaje, że 27 czyta rzadziej niż raz w miesiącu. Pytanie 9 Czy masz ulubionego autora/ autorkę Czy masz ulubionego autora SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO 7

8 tak nie Według przeprowadzonego sondażu 65 badanych nie podało swojego ulubionego autora. Można zauważyć duże dysproporcje pomiędzy uczniami różnych grup wiekowych. Wśród uczniów gimnazjum i liceum ulubionego autora posiada 29 uczniów gimnazjum i i 28 uczniów liceum. Natomiast w szkole podstawowej połowa uczniów posiada ulubionego autora. Najpopularniejszymi twórcami wśród dzieci szkoły podstawowej jest C.S. Lewis, J. Brzechwa i J.K. Rowling. Dalsze miejsca zajmują : A. Maleszka, M. Twain, J.R. Tolkien, J. Tuwim, A. Lindgren. Autor Liczba 1. J. Brzechwa 7 2. J. K. Rowling 7 3. C.S. Lewis 7 4. A. Maleszka 2 5. M. Twain 2 6. J.R. Tolkien 2 7. J. Tuwim 2 8. A. Lindgren 2 Pojedyncze głosy padały na następujących autorów: Ch. Padin, J.Ch. Andersen, C. Collodi, F. Simon, A. Rice, W. Chotomska, J. Korczakowska, H. Webb. Wśród uczniów gimnazjów największą popularnością cieszy się A. Sapkowski 7. Pozostali respondenci wymieniali następujących autorów : J.K. Rowling, M. Cabot, D. Steel, J. R. Tolkien, N. Sparks, E.E. Schmitt, J. Austen, E. Nowak, R. Mead, E.L. James, R. P. Evans, J. Chmielewska, J. Flanagan. Są to głównie przedstawiciele literatury fantastycznej oraz obyczajowej i kryminalnej. Oprócz Sapkowskiego brak wśród wymienionych autorów przedstawicieli rodzimej literatury. Podsumowując : gimnazjaliści gustują głównie we współczesnej literaturze fantasy. 8

9 Respondenci szkół ponadgimnazjalnych wymieniają również przedstawicieli literatury fantastycznej : J.R. Tolkien, J.R. Rowling ( 3 głosy), A. Sapkowski, S. King ( 3 głosy), G. Martin, D. Głuchowski. Popularnością cieszą się również autorzy książek sensacyjnych i kryminalnych jak : S. Larsson, D. Brown, H. Coben. Z literatury polskiej uczniowie wymieniali K. Grocholę, W. Gombrowicza, M. Choromańskiego. Pytanie 10 Czy masz ulubioną książkę Czy masz ulubioną książkę SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie Ponad połowa respondentów stwierdziła, że posiada swoją ulubioną książkę. Najpopularniejszymi książkami wśród uczniów szkoły podstawowej jest Harry Potter oraz Opowieści z Narni ( po 11 ). Na trzecim miejscu znalazła się lektura szkolna Dzieci z Bullerbyn ( 5 ), po niej Zmierzch 4 głosy. Pozostałe książki na miejscu 5-12 otrzymały po 3 lub 2 głosy. Po jednym głosie dostały książki : Tajemniczy ogród, Eragon, Chłopcy z Placu Broni, Przygody Tomka Sawyera, Koszmarny Karolek, Zagubiona w śniegu. Ogromna popularność 2 pierwszych tytułów może być spowodowana widowiskowymi i chętnie oglądanymi adaptacjami filmowymi jak również ogromną modą wśród młodzież na literaturę fantasy. Wykaz wszystkich ulubionych tytułów uczniów szkoły podstawowej przedstawia poniższa tabela. Tytuł Liczba 9

10 1. Harry Potter Opowieści z Narni Dzieci z Bullerbyn 5 4. Zmierzch 4 5. Przygody Mikołajka 3 6. Ania z Zielonego Wzgórza 3 7. Hobbit 3 8. Brzechwa dzieciom 3 9. Spotkanie nad morzem Magiczne drzewo Ten obcy Baśnie Andersena 2 Respondenci uczniowie gimnazjum nadal zafascynowani są literatura fantastyczną. Dalsze miejsce zajmują książki obyczajowe poruszające problemy z którymi boryka się młodzież. Popularnością cieszy się również literatura traktująca o patologiach wśród młodzieży. Wykaz najpopularniejszych książek wśród młodzieży gimnazjalnej Tytuł Liczba 1. Wiedźmin 6 2. Harry Potter 5 3. My dzieci z Dworca ZOO 3 4. Szeptem 3 5. W sidłach anoreksji 3 6. Trzy metry nad niebem 3 7. Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów 3 10

11 8. Pięćdziesiąt twarzy Greya 3 9. Pamiętnik Narkomanki Hera moja miłość Zmierzch 2 Badani podali jeszcze 41 tytułów książek, zróżnicowanych pod względem treści. Były wśród nich lektury, wiersze, klasyka literatury ( np. Duma i uprzedzenie ), literatura przygodowa, obyczajowa. Listę zdominowały jednak tytuły szeroko rozumianej fantastyki. Młodzież ponadgimnazjalna chętnie czyta literaturę fantastyczną ( Wiedźmin, Harry Potter, Pod kopułą, Saga Zmierzch. Metro 2011, Władca Pierścieni, Igrzyska Śmierci, Klątwa tygrysa, Wizje w mroku itp.). W kręgu zainteresowań tej grupy znajduje się również literatura sensacyjna ( Zaginiony symbol, Millenium ), klasyka literacka ( Buszujący w zbożu, Sto lat samotności, Mistrz i Małgorzata oraz powieści obyczajowe ( Pamiętnik Narkomanki, Szeptem, Ja wam pokażę ). Pytanie 11 Czy korzystasz z audiobooków Czy korzystasz z audiobooków głosó w SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak , nie , Z audiobooków korzysta tylko 25 ogółu badanych. Najwięcej, bo ponad 35 respondentów słucha książek w grupie młodzieży szkoły podstawowej. Pytanie 12 Czy korzystasz z biblioteki szkolnej Czy korzystasz z biblioteki SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO 11

12 szkolnej tak nie Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 83 ogółu respondentów. Tylko 175 ogółu nie wypożycza książek w bibliotece szkolnej. W uzasadnieniu podaje, że nie korzysta z biblioteki ponieważ : - ma dużo książek w swoim domu - w bibliotece jest mało fajnych książek - brak nowości - nie znajduję książek dla siebie - korzystam z innej biblioteki - biblioteka nie oferuje książek, które mnie interesują - nie czytam - nie lubię czytać Pytanie 13 Czy w bibliotece szkolnej znajdujesz książki, które chętnie byś przeczytał/a Czy w bibliotece szkolnej znajdujesz książki, które chętnie byś przeczytał/a SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak , nie , Ponad połowa badanych ( 62) stwierdziła, że w bibliotece są książki warte przeczytania. Najwięcej osób niezadowolonych z księgozbioru biblioteki szkolnej było w grupie uczniów 12

13 gimnazjów ( 42) oraz szkoły ponadgimnazjalnej ( 55). Wpływ na to ma zapewne kondycja finansowa bibliotek, które nie mogą sobie pozwolić na zakup nowości wydawniczych. Pytanie 14 Czy działania biblioteki szkolnej zachęcają cię do czytania książek? Czy działania biblioteki szkolnej zachęcają cię do czytania książek? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie W odpowiedzi na to pytanie głosy respondentów rozdzieliły się po połowie. 51 ogółu badanych uznało, że biblioteka szkolna zachęca ich do czytania. Istnieje znaczna dysproporcja w odpowiedziach poszczególnych grup wiekowych. Aż 80 uczniów szkoły podstawowej potwierdziło, że biblioteka szkolna motywuje ich do sięgania po lekturę. W szkole ponadgimnazjalnej twierdząco na to pytanie odpowiedziało tylko 29 uczniów. Pytanie 15 Jakie formy pracy z czytelnikiem stosuje biblioteka w Twojej szkole? Jakie formy pracy z czytelnikiem stosuje biblioteka w Twojej szkole? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Lekcje biblioteczne Konkursy Gry i zabawy 22 7, Inscenizacje 16 5,

14 Wystawy Wieczorki literackie Inne Najpopularniejszą formą pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej są według badanych konkursy ( 54 ogółu odpowiedzi) oraz lekcje biblioteczne ( 44 odpowiedzi). Na trzecim miejscu z wynikiem 29 odpowiedzi znalazły się wystawy. Kolejne miejsca ( kilkuprocentowe odpowiedzi) zajmują gry i zabawy, wieczorki literackie i inscenizacje. Analizując odpowiedzi na to pytanie można stwierdzić, że najwięcej form pracy z czytelnikiem stosuje biblioteka szkoły podstawowej. Dominują tu konkursy, lekcje biblioteczne i wystawy, częste są gry i zabawy, nieco rzadziej uczniowie wskazująca wieczorki literackie a najmniej na inscenizacje. Aż 91 uczniów gimnazjum podaje konkursy jako najpopularniejszą formę pracy biblioteki. Na drugim miejscu znajdują się lekcje biblioteczne (82 odpowiedzi), na trzecim zaś wystawy z wynikiem 25 odpowiedzi. Najmniej korzystnie oceniają uczniowie działania biblioteki szkolnej w szkole ponadpodstawowej. Aż 47 badanych nie zauważyło żadnych działań ze strony biblioteki. Najwięcej uczniów wskazało wystawy ( 19) oraz konkursy (10). Pozostałe formy pracy biblioteki otrzymały od uczniów tej grupy wiekowej nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Pytanie 16 Czy w twojej szkole poznajesz zagadnienia związane z książką i biblioteką? Czy w twojej szkole poznajesz zagadnienia związane z książką i biblioteką? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Funkcjonowanie biblioteki szkolnej

15 Korzystanie z katalogów i kartotek Poznawanie źródeł informacji Lekcje z historii książki i bibliotek Bibliografia i opis bibliograficzny Lekcje o mediach i technologiach inf Inne 7 8 Ponad połowa ogółu badanych uznała, że najczęściej zapoznaje się w szkole z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej, nieco mniej (43) poznaje nowe źródła informacji. Trzecie miejsce (34 ogółu odpowiedzi) zajmują zagadnienia związane z korzystaniem z katalogów i kartotek. Kolejne trzy miejsca z podobną liczbą zajmują lekcje z : historii książki i bibliotek, opisu bibliograficznego oraz lekcje o mediach i technologiach informatycznych. Najwięcej uczniów szkoły podstawowej poznaje różne źródła informacji (63), zapoznaje się z funkcjonowaniem biblioteki (55 )oraz uczy się korzystać z katalogów i kartotek (28). W gimnazjum aż 82 badanych bierze udział w lekcjach dotyczących funkcjonowania biblioteki szkolnej; 69 uczniów poznaje katalogi i kartoteki a 44 korzysta z lekcji o historii książki i biblioteki. W szkole ponadpodstawowej aż 24 uczniów odpowiedziało, że nie poznaje żadnych zagadnień związanych z książką i biblioteką, 11 nie odpowiedziało w ogóle. Wśród odpowiedzi w tej grupie dominuje poznawanie źródeł informacji (31), oraz poznawanie działalności biblioteki (22). Na trzecim miejscu z wynikiem 18 znalazły się zajęcia z bibliografii i opisu bibliograficznego. Pytanie 17 Kto takie lekcje organizuje? 15

16 Kto takie lekcje organizuje? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Bibliotekarz szkolny Nauczyciele poloniści Nauczyciele informatyki Inni którzy? Lekcje biblioteczne organizowane są głównie przez nauczyciela bibliotekarza ( 73 ogółu odpowiedzi) oraz nauczycieli polonistów (38 ogółu odpowiedzi). Kolejne miejsce zajmują nauczyciele informatyki ( 15 badanych) a tylko 2 wskazało na nauczycieli innych specjalności. Wśród innych nauczycieli ( tylko 2 odpowiedzi )organizujących tego typu lekcje, uczniowie podawali wychowawców, dyrektora szkoły, nauczycieli muzyki, historii i j. angielskiego. Analizując odpowiedzi ze względu na typy szkół we wszystkich z nich nauczyciel-bibliotekarz jest osobą dominującą w przekazywaniu treści związanych z książką i biblioteką. Pytanie 18 Czy rozmawiasz z nauczycielem o przeczytanych książkach? Czy rozmawiasz z nauczycielem o przeczytanych książkach? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie , Tylko 31 ogółu badanych rozmawia z nauczycielem lub bibliotekarzem o przeczytanych książkach. Największy odsetek uczniów, którzy dzielą się z nauczycielem swoimi 16

17 przemyśleniami na temat książek jest w szkole podstawowej ( 40) oraz w gimnazjum (42). Najmniejszy zaś wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej ( tylko 13). Wśród tej grupy 6 respondentów nie odpowiedziało na to pytanie. Pytanie 19 Czy korzystasz z innych bibliotek w Twoim mieście? Czy korzystasz z innych bibliotek w Twoim mieście? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała pozytywnie na zadane pytanie. Uczniowie korzystają przede wszystkim w Biblioteki Publicznej w Przemyślu oraz innych bibliotek gminnych w zależności od miejsca zamieszkania. 45 badanych nie korzysta z innej biblioteki. Wnioski: 1. Badani uczniowie spędzają wolny czas najchętniej na słuchaniu muzyki. Czytanie książek znalazło się na 5 miejscu wśród proponowanych 8 sposobów spędzania wolnego czasu. 2. Zrezygnować z książki nie mogłoby 46 respondentów ( co stanowi tylko 16 ogółu odpowiedzi). Szereguje to książkę na piątym ( przedostatnim ) miejscu wśród rzeczy i czynności ważnych dla nastolatków. 3. Ponad połowa badanych przyznaje, że chętnie czyta książki. Książka służy głównie jako element rozrywki. 26 badanych deklaruje codzienny kontakt z książką, tyle samo respondentów czyta raz w tygodniu. 4. Najchętniej czytanym rodzajem książek jest literatura fantastyczna. 5. Aż 65 uczniów nie posiada swojego ulubionego autora. Najpopularniejszymi twórcami wśród dzieci szkoły podstawowej są Lewis, Brzechwa i Rowling. Uczniowie gimnazjum najczęściej czytają A. Sapkowskiego a licealiści gustują w książkach J.R. 17

18 Tolkiena, Rowling, Sapkowskiego i Kinga co tylko potwierdza modę na literaturę fantasy. 6. Tylko ¼ badanych korzysta z audiobooków. Wpływ na taki stan rzeczy ma zapewne fakt, że biblioteki szkolne nie kupują lub kupują sporadycznie tego typu wydawnictwa. 7. Z biblioteki szkolnej korzysta 83 ogółu badanych, ale aż 38 podaje, że nie znajduje w niej dla siebie interesujących książek. Najwięcej niezadowolonych z oferty biblioteki jest w grupie licealistów ( 55) 8. Aż 71 uczniów w liceum oraz 53 uczniów w gimnazjum uważa, że działania biblioteki szkolnej nie zachęcają ich do sięgania po lekturę. 9. Respondenci uważają, że biblioteka szkolna prowadzi wiele różnorodnych form pracy z czytelnikiem. Najczęściej stosowanymi są : Konkursy, lekcje biblioteczne oraz wystawy. Najmniej korzystnie oceniają uczniowie działania biblioteki szkolnej w szkole ponadpodstawowej. Ponad połowa ogółu badanych uznała, że najczęściej zapoznaje się w szkole z funkcjonowaniem biblioteki oraz poznaje nowe źródła informacji. Główną osobą, która przekazuje uczniom te treści jest nauczyciel bibliotekarz. 10. Tylko 31 ogółu badanych rozmawia z nauczycielem o przeczytanych książkach. Badania wykazują, że chęć podzielenia się z pedagogiem swoimi wrażeniami związanymi z książką maleje wraz z wiekiem. Propozycje rozwiązania problemu czyli co zrobić aby uczniowie więcej czytali? 1. Pozyskiwać fundusze na rozwijanie oferty biblioteki szkolnej ( zakup nowości książkowych). 2. Wyrabiać nawyk czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach biblioteki. 3. Wdrożyć nowe formy pracy biblioteki, które zainteresowałyby uczniów ( szczególnie klas licealnych ) 4. Systematycznie podejmować działania przez wszystkich nauczycieli, aby wyzwolić u uczniów motywację do sięgania po lekturę. 5. Zacieśnić współpracę pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcami klas w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów. 6. Poprzez rozmowy indywidualne i lekcje biblioteczne kierować zainteresowania czytelnicze uczniów nie tylko w stronę literatury fantastycznej. 18 Opracowała : Urszula Buczkowska

19 19

Zofia Zasacka. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Zofia Zasacka. Czytelnictwo dzieci i młodzieży Zofia Zasacka Czytelnictwo dzieci i młodzieży Autor: dr Zofia Zasacka Analiza statystyczna wyników badania i konsultacje merytoryczne: Krzysztof Bulkowski Pomoc w przygotowaniu zestawień i wykresów: dr

Bardziej szczegółowo

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE.

4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE. 4. ANALIZA SWOT POZIOMU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH I MEDIALNYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W OPARCIU O ISTNIEJĄCE BADANIA SPOŁECZNE Justyna Jasiewicz Przedmiotem niniejszej analizy jest stan kompetencji medialnych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA JĘZYK ANGIELSKI W GIMNAZJUM Raport cząstkowy z I etapu Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum Redakcja merytoryczna: dr Magdalena Szpotowicz Autorzy: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ BIBLIOTEKI ZGŁOSZONE DO IEDYCJI PROGRAMU RAPORT Z BADAŃ

ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ BIBLIOTEKI ZGŁOSZONE DO IEDYCJI PROGRAMU RAPORT Z BADAŃ ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ PRZEZ BIBLIOTEKI ZGŁOSZONE DO IEDYCJI PROGRAMU RAPORT Z BADAŃ SŁAWOMIR MANDES WARSZAWA, MARZEC 2010 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy

Bardziej szczegółowo

DOROTA GUTTFELD DARIA JANKOWIAK STANISŁAW KRAWCZYK FANTASTYCZNI 2012 BADANIE CZYTELNICTWA FANTASTYKI

DOROTA GUTTFELD DARIA JANKOWIAK STANISŁAW KRAWCZYK FANTASTYCZNI 2012 BADANIE CZYTELNICTWA FANTASTYKI DOROTA GUTTFELD DARIA JANKOWIAK STANISŁAW KRAWCZYK FANTASTYCZNI 2012 BADANIE CZYTELNICTWA FANTASTYKI 2013 Spis treści Słowo wstępne... 5 1. Wprowadzenie metodologiczne... 6 1.1. Czytelnicy czy miłośnicy?...

Bardziej szczegółowo

Gmina Zelów. Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych

Gmina Zelów. Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych Gmina Zelów 2012 Wykonawca: DIALOG Centrum Edukacji i Profilaktyki 30-069 Kraków ul. Smoluchowskiego 8/24 Spis treści Rozdział I - Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces!

Gazeta.pl: Młody polski chirurg założył medycznego YouTube a i... odniósł wielki sukces! od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą, wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienie aktywności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej Raport z badania Autorzy: dr hab. Krzysztof Biedrzycki Piotr Bordzoł dr Agata Hącia dr Wioletta Kozak dr Błażej

Bardziej szczegółowo

PAIDAGOGOS Opole 2014 1

PAIDAGOGOS Opole 2014 1 PAIDAGOGOS Opole 2014 1 RADA NAUKOWA prof. dr hab. Ewa Smak (Dyrektor ISE), prof. dr hab. Ryszard Gmoch (Kierownik Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej ISE), dr Tomasz Michalewski (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Podkowa Leśna 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Rozdział I - Metryka gminy Podkowa Leśna...

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczo- -konsultacyjnego dotyczącego problemów społecznych młodzieży Dzielnicy Bemowo

Raport z projektu badawczo- -konsultacyjnego dotyczącego problemów społecznych młodzieży Dzielnicy Bemowo Raport z projektu badawczo- -konsultacyjnego dotyczącego problemów społecznych młodzieży Dzielnicy Bemowo Raport powstał w ramach zadania Wykonanie badań społecznych o charakterze badawczo-konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Nowy Tomyśl 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki Spis treści 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści... 2 Rozdział I - Metryka miasta

Bardziej szczegółowo

(wybrane zagadnienia)

(wybrane zagadnienia) Raport z badania ankietowego konsumentów, przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów na przełomie października i listopada 2014 roku, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych

Bardziej szczegółowo

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych

Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych Wykluczenie cyfrowe jako czynnik warunkujący wyniki egzaminów zewnętrznych Raport z badań Opracowanie: Małgorzata Tyszko Redakcja: Zofia Hryhorowicz Poznań, wrzesień 2010 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sulechów 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Wizytówka biblioteki

I. Wizytówka biblioteki I. Wizytówka biblioteki Gmina Staszów - miejsko-wiejska, położona w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, zamieszkała przez ponad 26 tys. mieszkańców. Biblioteka Publiczna Miasta działa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Sandomierz 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW

ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW ANALIZA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH klient: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Komitywa.com Sp. z o.o. ul. Pilicka 8 lok 1a 02-629 Warszawa dobra@komitywa.com DOKUMENT: RAPORT

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań

Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież Raport z badań Wstęp W 2010 roku Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozpoczęło realizację

Bardziej szczegółowo

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat Raport analityczny przygotowany dla Squla.pl www.gemius.com Spis treści Rozdział Slajd Tło projektu 3 Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Nastolatki wobec Internetu

Nastolatki wobec Internetu Nastolatki wobec Internetu OGÓLNOPOLSKIE BADANIE Nastolatki wobec Internetu Realizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK przez Pedagogium WSNS, w okresie maj czerwiec 2014 r. Raport opracowali:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i

Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Grudzień 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan

Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców. Iwona Starypan 2012 Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców Iwona Starypan Wstęp Współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest niezbędnym warunkiem tworzenia optymalnych

Bardziej szczegółowo

E-czytelnik w wielkim mieście czyli co i w jaki sposób czytają mieszkańcy stolicy

E-czytelnik w wielkim mieście czyli co i w jaki sposób czytają mieszkańcy stolicy E-czytelnik w wielkim mieście czyli co i w jaki sposób czytają mieszkańcy stolicy Wyniki badania Virtualo Firma Virtualo największy polski dystrybutor e-booków zrealizowała na próbie pół tysiąca osób badanie

Bardziej szczegółowo

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Józefa Szujskiego 25, tel: 014 622 27 96, 014 636 27 96 www.sppt.tarnow.pl e-mail: topp20@poczta.onet.pl Czas wolny tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Gorzów Wielkopolski 2014 Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Badanie konsumenckie

Badanie konsumenckie Badanie konsumenckie Raport z badania Patroni medialni: Patroni merytoryczni: Spis treści Główne wnioski z badania: 9 Wprowadzenie 12 1 Ogólne informacje o wykorzystaniu SMS-ów 13 w codziennym życiu Polaków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH

ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH 1 S t r o n a ANALIZA PLANÓW ROZWOJU BIBLIOTEK PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKARKI PO SZKOLENIACH RAPORT CZĄSTKOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO I ETAPU PRB MAGDALENA STEC WARSZAWA, MARZEC 2011 Polsko-Amerykańska

Bardziej szczegółowo