Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Czytelnictwo dzieci i młodzieży raport z badań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Czytelnictwo dzieci i młodzieży raport z badań"

Transkrypt

1 "Projekt finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio, na podstawie podpisanej umowy nr PL1-COM pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją programu." Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych Czytelnictwo dzieci i młodzieży raport z badań Badania czytelnicze przygotowane zostały i przeprowadzone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu w ramach projektu Comenius - Partnerskie Projekty Regio Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Celem badań było określenie roli książki we współczesnym życiu dzieci i młodzieży, poznanie działań biblioteki szkolnej w zakresie edukacji czytelniczej oraz zbadania jej wpływu na rozwój czytelnictwa. Techniką wykorzystaną przy badaniu zainteresowań czytelniczych był kwestionariusz ankiety, który polegał na uzyskaniu pisemnej odpowiedzi na usystematyzowane pytania. Badania przeprowadzone zostały w okresie roku. Badania były anonimowe a ich wynik posłużył do następującej analizy: W badaniu uczestniczyli uczniowie następujących szkół w Przemyślu : Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana ( uczniowie klas 4-6), Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich, oraz II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego. Rozesłanych zostało 300 ankiet po 100 ankiet do każdej ze szkó Analizie zostało poddanych 290 wypełnionych ankiet : 100 ankiet Gimnazjum Nr 1 ; 100 ankiet II LO oraz 90 ankiet SP Nr 11. 1

2 Analiza ankiet Pytanie 2. Co najczęściej robisz w wolnym czasie ( zaznacz 3 odpowiedzi ) Sposoby spędzania wolnego czasu SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Czytam Słucham muzyki Uprawiam sport Oglądam telewizję Korzystam z komputera Spotykam się z przyjaciółmi Rozmawiam przez telefon Gram na konsoli Dla 67 ogółu badanych słuchanie muzyki stanowi najlepszą formę spędzania wolnego czasu. Niewiele mniej, bo 60 ogółu korzysta z komputera a 56 spotyka się z przyjaciółmi. Pozostałe sposoby spędzania wolnego czasu nie są już takie atrakcyjne : sport uprawia 34 uczniów, książki czyta 32 badanych a telewizję ogląda 26 respondentów. Najmniej uczniów bo tylko 10 gra na konsoli a ponad 13 rozmawia przez telefon. Czytanie książek znalazło się na 5 miejscu wśród 8 możliwości spędzania wolnego czasu. Wśród uczniów gimnazjum i liceum nie zauważa się większych różnic w sposobie spędzania wolnego czasu. Większość uczniów zajmuje się słuchaniem muzyki ( G 74; LO 75), 2

3 korzysta z komputera ( G 56; LO 65 ) oraz spotyka się z przyjaciółmi ( G 62 ; LO 65). Na czwartym miejscu zarówno wśród uczniów gimnazjum i liceum znalazło się czytanie książek ( G -34; LO 35 ). Wśród uczniów szkoły podstawowej najwięcej respondentów korzysta z komputera ( 60) oraz spotyka się przyjaciółmi ( 52 ). Taka sama ilość ( 48) słucha muzyki i uprawia sport. Nieco mniej uczniów bo 39 ogląda telewizję. Dla ¼ liczby uczniów szkoły podstawowej ( 25) czytanie stanowi atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Pytanie 3 Z czego nie mógłbyś zrezygnować ( badani mogli wybrać więcej niż jedna odpowiedź ) Nie mógłbym zrezygnować SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Z książki Z Telefonu komórkowego Z telewizji Z komputera Z gry na konsoli Ze spotkań z przyjaciółmi Aż 47 ogółu badanych nie mogłoby zrezygnować ze spotkań z przyjaciółmi a 41 z rozmów telefonem komórkowym. Na trzecim miejscu pod względem ważności znalazł się komputer ( 35 ogółu ), zaraz za nim telewizja ( 20 ogółu) a dopiero na piątym ( przedostatnim ) miejscu - książka z wynikiem 16 ogółu odpowiedzi. Tylko 5 uczniów nie mogłoby zrezygnować z gry na konsoli. Wszystkie grupy wiekowe respondentów określiły w takiej samej kolejności swoją hierarchię potrzeb. Jedynie wśród uczniów szkoły podstawowej z książki nie mogłoby zrezygnować więcej, bo 23 badanych. Dla porównania w Gimnazjum 12 a w liceum 13. 3

4 Pytanie 4 Jak chętnie czytasz książki Jak chętnie czytasz książki SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Bardzo chętnie , Chętnie Wcale , Na pytanie Jak chętnie czytasz książki ponad połowa badanych ( 56) odpowiedziała, że chętnie. Bardzo chętnie czyta 25 uczniów a 19 nie czyta wcale. Nie ma zbyt znaczących różnic pomiędzy uczniami badanych szkól a ich zamiłowaniem do lektury. Jedynie wśród uczniów szkoły podstawowej odsetek tych, którzy wcale nie sięgają po książkę jest najmniejszy w porównaniu z pozostałymi szkołami ( SP 14,5; Gimnazjum 24; LO 18 ) Pytanie 5 Dlaczego czytasz Dlaczego czytasz SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Aby uzyskać informacje na temat Dla rozrywki Inna przyczyna

5 Brak odpowiedzi Spośród wszystkich badanych ponad połowa z nich (52 ogółu ) czyta dla rozrywki. Natomiast dla 27 uczniów książka jest źródłem informacji co w dobie szybkiej informacji internetowej stanowi znaczący odsetek. Aż 20 uczniów podało inne przyczyny sięgania po lekturę. Nie zawsze były to odpowiedzi satysfakcjonujące nas bibliotekarzy. Padały następujące odpowiedzi : czytam ponieważ lubię; dla przyjemności; jest to ciekawa forma spędzania wolnego czasu; poznaję życie innych ludzi; bo ktoś polecił mi książkę; z ciekawości; z pasji. Ale były też i takie odpowiedzi : nie czytam; czytam bo muszę; czytam tylko lektury, nie lubię książek. Jeden procent uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Pytanie 6 Kto cię motywuje aby sięgnąć po książkę? Kto cię motywuje aby sięgnąć po książkę? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Rodzice Nauczyciele Bibliotekarz Rodzeństwo Koledzy, przyjaciele Sam/a Największą rolę w motywowaniu uczniów do czytania odgrywają rodzice ( 33 ogółu odpowiedzi); nauczyciele ( 33 ogółu ) oraz koledzy i przyjaciele również 33. Najmniejszy odsetek badanych wskazało rodzeństwo jako osoby zachęcające do sięgania po lekturę ( 6 ). Na przedostatnim miejscu znalazł się bibliotekarz ( 16 ogółu odpowiedzi). W poszczególnych grupach wiekowych odpowiedzi są zróżnicowane. Uczniowie szkoły podstawowej wskazali rodziców ( 64 odpowiedzi ) a uczniowie gimnazjum i liceum 5

6 kolegów i przyjaciół ( G 34; LO 47 ) dzięki którym wzrasta ich motywacja do czytania. 32 uczniów, głównie z gimnazjum i liceum wskazało siebie samych jako osobę motywującą. Pytanie 7 Jakie książki czytasz najchętniej? Jakie książki czytasz najchętniej? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Obyczajowe Historyczne Fantastycznonaukowe, fantasy Horrory Przyrodnicze Bajki, baśnie Sensacyjne Gazety, czasopisma Inne Ulubionym gatunkiem większości respondentów jest literatura fantastyczna ( 25 ogółu odpowiedzi) w szerokim rozumieniu obejmująca literaturę science- fiction, fantasy czy horrory, których czytanie deklaruje 30 ogółu badanych. W dalszej kolejności popularnością cieszą się książki obyczajowe oraz gazety i czasopisma ( podobny wynik procentowy). Pozostałą grupę stanowi literatura historyczna i przyrodnicza, którą chętnie czyta 14 ogółu badanych. Jedna czwarta respondentów ze szkoły podstawowej chętnie czyta baśnie i bajki, 6

7 chociaż ten rodzaj literatury jest dominujący tylko dla tej grupy wiekowej. Równie niewielki procent uczniów ( 13 ogółu) poświęca czas powieściom sensacyjnym. Większym zainteresowaniem ten rodzaj literatury cieszy się wśród uczniów liceum 18. Wśród innych rodzajów literatury największym zainteresowaniem cieszą się książki przygodowe ( 45 - głównie uczniowie z gimnazjum i szkoły podstawowej ), romanse ( 8 uczniowie gimnazjum) oraz książki : biograficzne, podróżnicze, kryminały, psychologiczne, komiksy, dokumentalne, filozoficzne. Pytanie 8 Jak często czytasz książki Jak często czytasz książki SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Codziennie Raz w tygodniu Raz w miesiącu Rzadziej Nie ma znaczących różnic w odpowiedziach na częstotliwość czytania książek. Codziennie książki czyta 26 ogółu respondentów. Taki sam procent uczniów ma kontakt z książką raz w tygodniu. Nieco mniej, bo 24 czyta raz w miesiącu a rzadziej również 24 ogółu badanych. Najczęściej czytają uczniowie szkoły podstawowej ( 38 badanych czyta codziennie ), ale również ta grupa uczniów przyznaje, że 27 czyta rzadziej niż raz w miesiącu. Pytanie 9 Czy masz ulubionego autora/ autorkę Czy masz ulubionego autora SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO 7

8 tak nie Według przeprowadzonego sondażu 65 badanych nie podało swojego ulubionego autora. Można zauważyć duże dysproporcje pomiędzy uczniami różnych grup wiekowych. Wśród uczniów gimnazjum i liceum ulubionego autora posiada 29 uczniów gimnazjum i i 28 uczniów liceum. Natomiast w szkole podstawowej połowa uczniów posiada ulubionego autora. Najpopularniejszymi twórcami wśród dzieci szkoły podstawowej jest C.S. Lewis, J. Brzechwa i J.K. Rowling. Dalsze miejsca zajmują : A. Maleszka, M. Twain, J.R. Tolkien, J. Tuwim, A. Lindgren. Autor Liczba 1. J. Brzechwa 7 2. J. K. Rowling 7 3. C.S. Lewis 7 4. A. Maleszka 2 5. M. Twain 2 6. J.R. Tolkien 2 7. J. Tuwim 2 8. A. Lindgren 2 Pojedyncze głosy padały na następujących autorów: Ch. Padin, J.Ch. Andersen, C. Collodi, F. Simon, A. Rice, W. Chotomska, J. Korczakowska, H. Webb. Wśród uczniów gimnazjów największą popularnością cieszy się A. Sapkowski 7. Pozostali respondenci wymieniali następujących autorów : J.K. Rowling, M. Cabot, D. Steel, J. R. Tolkien, N. Sparks, E.E. Schmitt, J. Austen, E. Nowak, R. Mead, E.L. James, R. P. Evans, J. Chmielewska, J. Flanagan. Są to głównie przedstawiciele literatury fantastycznej oraz obyczajowej i kryminalnej. Oprócz Sapkowskiego brak wśród wymienionych autorów przedstawicieli rodzimej literatury. Podsumowując : gimnazjaliści gustują głównie we współczesnej literaturze fantasy. 8

9 Respondenci szkół ponadgimnazjalnych wymieniają również przedstawicieli literatury fantastycznej : J.R. Tolkien, J.R. Rowling ( 3 głosy), A. Sapkowski, S. King ( 3 głosy), G. Martin, D. Głuchowski. Popularnością cieszą się również autorzy książek sensacyjnych i kryminalnych jak : S. Larsson, D. Brown, H. Coben. Z literatury polskiej uczniowie wymieniali K. Grocholę, W. Gombrowicza, M. Choromańskiego. Pytanie 10 Czy masz ulubioną książkę Czy masz ulubioną książkę SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie Ponad połowa respondentów stwierdziła, że posiada swoją ulubioną książkę. Najpopularniejszymi książkami wśród uczniów szkoły podstawowej jest Harry Potter oraz Opowieści z Narni ( po 11 ). Na trzecim miejscu znalazła się lektura szkolna Dzieci z Bullerbyn ( 5 ), po niej Zmierzch 4 głosy. Pozostałe książki na miejscu 5-12 otrzymały po 3 lub 2 głosy. Po jednym głosie dostały książki : Tajemniczy ogród, Eragon, Chłopcy z Placu Broni, Przygody Tomka Sawyera, Koszmarny Karolek, Zagubiona w śniegu. Ogromna popularność 2 pierwszych tytułów może być spowodowana widowiskowymi i chętnie oglądanymi adaptacjami filmowymi jak również ogromną modą wśród młodzież na literaturę fantasy. Wykaz wszystkich ulubionych tytułów uczniów szkoły podstawowej przedstawia poniższa tabela. Tytuł Liczba 9

10 1. Harry Potter Opowieści z Narni Dzieci z Bullerbyn 5 4. Zmierzch 4 5. Przygody Mikołajka 3 6. Ania z Zielonego Wzgórza 3 7. Hobbit 3 8. Brzechwa dzieciom 3 9. Spotkanie nad morzem Magiczne drzewo Ten obcy Baśnie Andersena 2 Respondenci uczniowie gimnazjum nadal zafascynowani są literatura fantastyczną. Dalsze miejsce zajmują książki obyczajowe poruszające problemy z którymi boryka się młodzież. Popularnością cieszy się również literatura traktująca o patologiach wśród młodzieży. Wykaz najpopularniejszych książek wśród młodzieży gimnazjalnej Tytuł Liczba 1. Wiedźmin 6 2. Harry Potter 5 3. My dzieci z Dworca ZOO 3 4. Szeptem 3 5. W sidłach anoreksji 3 6. Trzy metry nad niebem 3 7. Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów 3 10

11 8. Pięćdziesiąt twarzy Greya 3 9. Pamiętnik Narkomanki Hera moja miłość Zmierzch 2 Badani podali jeszcze 41 tytułów książek, zróżnicowanych pod względem treści. Były wśród nich lektury, wiersze, klasyka literatury ( np. Duma i uprzedzenie ), literatura przygodowa, obyczajowa. Listę zdominowały jednak tytuły szeroko rozumianej fantastyki. Młodzież ponadgimnazjalna chętnie czyta literaturę fantastyczną ( Wiedźmin, Harry Potter, Pod kopułą, Saga Zmierzch. Metro 2011, Władca Pierścieni, Igrzyska Śmierci, Klątwa tygrysa, Wizje w mroku itp.). W kręgu zainteresowań tej grupy znajduje się również literatura sensacyjna ( Zaginiony symbol, Millenium ), klasyka literacka ( Buszujący w zbożu, Sto lat samotności, Mistrz i Małgorzata oraz powieści obyczajowe ( Pamiętnik Narkomanki, Szeptem, Ja wam pokażę ). Pytanie 11 Czy korzystasz z audiobooków Czy korzystasz z audiobooków głosó w SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak , nie , Z audiobooków korzysta tylko 25 ogółu badanych. Najwięcej, bo ponad 35 respondentów słucha książek w grupie młodzieży szkoły podstawowej. Pytanie 12 Czy korzystasz z biblioteki szkolnej Czy korzystasz z biblioteki SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO 11

12 szkolnej tak nie Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 83 ogółu respondentów. Tylko 175 ogółu nie wypożycza książek w bibliotece szkolnej. W uzasadnieniu podaje, że nie korzysta z biblioteki ponieważ : - ma dużo książek w swoim domu - w bibliotece jest mało fajnych książek - brak nowości - nie znajduję książek dla siebie - korzystam z innej biblioteki - biblioteka nie oferuje książek, które mnie interesują - nie czytam - nie lubię czytać Pytanie 13 Czy w bibliotece szkolnej znajdujesz książki, które chętnie byś przeczytał/a Czy w bibliotece szkolnej znajdujesz książki, które chętnie byś przeczytał/a SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak , nie , Ponad połowa badanych ( 62) stwierdziła, że w bibliotece są książki warte przeczytania. Najwięcej osób niezadowolonych z księgozbioru biblioteki szkolnej było w grupie uczniów 12

13 gimnazjów ( 42) oraz szkoły ponadgimnazjalnej ( 55). Wpływ na to ma zapewne kondycja finansowa bibliotek, które nie mogą sobie pozwolić na zakup nowości wydawniczych. Pytanie 14 Czy działania biblioteki szkolnej zachęcają cię do czytania książek? Czy działania biblioteki szkolnej zachęcają cię do czytania książek? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie W odpowiedzi na to pytanie głosy respondentów rozdzieliły się po połowie. 51 ogółu badanych uznało, że biblioteka szkolna zachęca ich do czytania. Istnieje znaczna dysproporcja w odpowiedziach poszczególnych grup wiekowych. Aż 80 uczniów szkoły podstawowej potwierdziło, że biblioteka szkolna motywuje ich do sięgania po lekturę. W szkole ponadgimnazjalnej twierdząco na to pytanie odpowiedziało tylko 29 uczniów. Pytanie 15 Jakie formy pracy z czytelnikiem stosuje biblioteka w Twojej szkole? Jakie formy pracy z czytelnikiem stosuje biblioteka w Twojej szkole? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Lekcje biblioteczne Konkursy Gry i zabawy 22 7, Inscenizacje 16 5,

14 Wystawy Wieczorki literackie Inne Najpopularniejszą formą pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej są według badanych konkursy ( 54 ogółu odpowiedzi) oraz lekcje biblioteczne ( 44 odpowiedzi). Na trzecim miejscu z wynikiem 29 odpowiedzi znalazły się wystawy. Kolejne miejsca ( kilkuprocentowe odpowiedzi) zajmują gry i zabawy, wieczorki literackie i inscenizacje. Analizując odpowiedzi na to pytanie można stwierdzić, że najwięcej form pracy z czytelnikiem stosuje biblioteka szkoły podstawowej. Dominują tu konkursy, lekcje biblioteczne i wystawy, częste są gry i zabawy, nieco rzadziej uczniowie wskazująca wieczorki literackie a najmniej na inscenizacje. Aż 91 uczniów gimnazjum podaje konkursy jako najpopularniejszą formę pracy biblioteki. Na drugim miejscu znajdują się lekcje biblioteczne (82 odpowiedzi), na trzecim zaś wystawy z wynikiem 25 odpowiedzi. Najmniej korzystnie oceniają uczniowie działania biblioteki szkolnej w szkole ponadpodstawowej. Aż 47 badanych nie zauważyło żadnych działań ze strony biblioteki. Najwięcej uczniów wskazało wystawy ( 19) oraz konkursy (10). Pozostałe formy pracy biblioteki otrzymały od uczniów tej grupy wiekowej nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Pytanie 16 Czy w twojej szkole poznajesz zagadnienia związane z książką i biblioteką? Czy w twojej szkole poznajesz zagadnienia związane z książką i biblioteką? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Funkcjonowanie biblioteki szkolnej

15 Korzystanie z katalogów i kartotek Poznawanie źródeł informacji Lekcje z historii książki i bibliotek Bibliografia i opis bibliograficzny Lekcje o mediach i technologiach inf Inne 7 8 Ponad połowa ogółu badanych uznała, że najczęściej zapoznaje się w szkole z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej, nieco mniej (43) poznaje nowe źródła informacji. Trzecie miejsce (34 ogółu odpowiedzi) zajmują zagadnienia związane z korzystaniem z katalogów i kartotek. Kolejne trzy miejsca z podobną liczbą zajmują lekcje z : historii książki i bibliotek, opisu bibliograficznego oraz lekcje o mediach i technologiach informatycznych. Najwięcej uczniów szkoły podstawowej poznaje różne źródła informacji (63), zapoznaje się z funkcjonowaniem biblioteki (55 )oraz uczy się korzystać z katalogów i kartotek (28). W gimnazjum aż 82 badanych bierze udział w lekcjach dotyczących funkcjonowania biblioteki szkolnej; 69 uczniów poznaje katalogi i kartoteki a 44 korzysta z lekcji o historii książki i biblioteki. W szkole ponadpodstawowej aż 24 uczniów odpowiedziało, że nie poznaje żadnych zagadnień związanych z książką i biblioteką, 11 nie odpowiedziało w ogóle. Wśród odpowiedzi w tej grupie dominuje poznawanie źródeł informacji (31), oraz poznawanie działalności biblioteki (22). Na trzecim miejscu z wynikiem 18 znalazły się zajęcia z bibliografii i opisu bibliograficznego. Pytanie 17 Kto takie lekcje organizuje? 15

16 Kto takie lekcje organizuje? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Bibliotekarz szkolny Nauczyciele poloniści Nauczyciele informatyki Inni którzy? Lekcje biblioteczne organizowane są głównie przez nauczyciela bibliotekarza ( 73 ogółu odpowiedzi) oraz nauczycieli polonistów (38 ogółu odpowiedzi). Kolejne miejsce zajmują nauczyciele informatyki ( 15 badanych) a tylko 2 wskazało na nauczycieli innych specjalności. Wśród innych nauczycieli ( tylko 2 odpowiedzi )organizujących tego typu lekcje, uczniowie podawali wychowawców, dyrektora szkoły, nauczycieli muzyki, historii i j. angielskiego. Analizując odpowiedzi ze względu na typy szkół we wszystkich z nich nauczyciel-bibliotekarz jest osobą dominującą w przekazywaniu treści związanych z książką i biblioteką. Pytanie 18 Czy rozmawiasz z nauczycielem o przeczytanych książkach? Czy rozmawiasz z nauczycielem o przeczytanych książkach? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie , Tylko 31 ogółu badanych rozmawia z nauczycielem lub bibliotekarzem o przeczytanych książkach. Największy odsetek uczniów, którzy dzielą się z nauczycielem swoimi 16

17 przemyśleniami na temat książek jest w szkole podstawowej ( 40) oraz w gimnazjum (42). Najmniejszy zaś wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej ( tylko 13). Wśród tej grupy 6 respondentów nie odpowiedziało na to pytanie. Pytanie 19 Czy korzystasz z innych bibliotek w Twoim mieście? Czy korzystasz z innych bibliotek w Twoim mieście? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała pozytywnie na zadane pytanie. Uczniowie korzystają przede wszystkim w Biblioteki Publicznej w Przemyślu oraz innych bibliotek gminnych w zależności od miejsca zamieszkania. 45 badanych nie korzysta z innej biblioteki. Wnioski: 1. Badani uczniowie spędzają wolny czas najchętniej na słuchaniu muzyki. Czytanie książek znalazło się na 5 miejscu wśród proponowanych 8 sposobów spędzania wolnego czasu. 2. Zrezygnować z książki nie mogłoby 46 respondentów ( co stanowi tylko 16 ogółu odpowiedzi). Szereguje to książkę na piątym ( przedostatnim ) miejscu wśród rzeczy i czynności ważnych dla nastolatków. 3. Ponad połowa badanych przyznaje, że chętnie czyta książki. Książka służy głównie jako element rozrywki. 26 badanych deklaruje codzienny kontakt z książką, tyle samo respondentów czyta raz w tygodniu. 4. Najchętniej czytanym rodzajem książek jest literatura fantastyczna. 5. Aż 65 uczniów nie posiada swojego ulubionego autora. Najpopularniejszymi twórcami wśród dzieci szkoły podstawowej są Lewis, Brzechwa i Rowling. Uczniowie gimnazjum najczęściej czytają A. Sapkowskiego a licealiści gustują w książkach J.R. 17

18 Tolkiena, Rowling, Sapkowskiego i Kinga co tylko potwierdza modę na literaturę fantasy. 6. Tylko ¼ badanych korzysta z audiobooków. Wpływ na taki stan rzeczy ma zapewne fakt, że biblioteki szkolne nie kupują lub kupują sporadycznie tego typu wydawnictwa. 7. Z biblioteki szkolnej korzysta 83 ogółu badanych, ale aż 38 podaje, że nie znajduje w niej dla siebie interesujących książek. Najwięcej niezadowolonych z oferty biblioteki jest w grupie licealistów ( 55) 8. Aż 71 uczniów w liceum oraz 53 uczniów w gimnazjum uważa, że działania biblioteki szkolnej nie zachęcają ich do sięgania po lekturę. 9. Respondenci uważają, że biblioteka szkolna prowadzi wiele różnorodnych form pracy z czytelnikiem. Najczęściej stosowanymi są : Konkursy, lekcje biblioteczne oraz wystawy. Najmniej korzystnie oceniają uczniowie działania biblioteki szkolnej w szkole ponadpodstawowej. Ponad połowa ogółu badanych uznała, że najczęściej zapoznaje się w szkole z funkcjonowaniem biblioteki oraz poznaje nowe źródła informacji. Główną osobą, która przekazuje uczniom te treści jest nauczyciel bibliotekarz. 10. Tylko 31 ogółu badanych rozmawia z nauczycielem o przeczytanych książkach. Badania wykazują, że chęć podzielenia się z pedagogiem swoimi wrażeniami związanymi z książką maleje wraz z wiekiem. Propozycje rozwiązania problemu czyli co zrobić aby uczniowie więcej czytali? 1. Pozyskiwać fundusze na rozwijanie oferty biblioteki szkolnej ( zakup nowości książkowych). 2. Wyrabiać nawyk czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach biblioteki. 3. Wdrożyć nowe formy pracy biblioteki, które zainteresowałyby uczniów ( szczególnie klas licealnych ) 4. Systematycznie podejmować działania przez wszystkich nauczycieli, aby wyzwolić u uczniów motywację do sięgania po lekturę. 5. Zacieśnić współpracę pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcami klas w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów. 6. Poprzez rozmowy indywidualne i lekcje biblioteczne kierować zainteresowania czytelnicze uczniów nie tylko w stronę literatury fantastycznej. 18 Opracowała : Urszula Buczkowska

19 19

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

Omówienie i podsumowanie wyników ankiety

Omówienie i podsumowanie wyników ankiety Omówienie i podsumowanie wyników ankiety W maju 27 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Markowej przeprowadziłam w klasach III VI ankietę dotyczącą księgozbioru biblioteki oraz zainteresowań czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety pn. Czy czytanie jest trendy?

Analiza wyników ankiety pn. Czy czytanie jest trendy? Analiza wyników ankiety pn. Czy czytanie jest trendy? Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.j. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim oraz wśród

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Pracownia Języka Polskiego IBE

Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Pracownia Języka Polskiego IBE Czytelnictwo dzieci i młodzieży Pracownia Języka Polskiego IBE Badani: Uczniowie klas VI szkół podstawowych i uczniowie klas III gimnazjów Co sprawdzało badanie: - ile dzieci czyta; - jak czytają; - co

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW Ankietę przeprowadzono we wrześniu 2011 roku wśród uczniów Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. W ankiecie wzięło

Bardziej szczegółowo

Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego

Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego 1 Anna Chudzińska Hanka Kasperska-Stróżyk Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i opracowanie materiału badawczego: Ewa Paszkowska. Czarna Górna: grudzień 2014r. Strona 1 z 14

Przygotowanie i opracowanie materiału badawczego: Ewa Paszkowska. Czarna Górna: grudzień 2014r. Strona 1 z 14 EWALUACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W CZARNEJ GÓRNEJ Przygotowanie i opracowanie materiału badawczego: Irena Brzuzan Jełowicka Ewa Paszkowska Czarna Górna: grudzień 2014r

Bardziej szczegółowo

Picturebook Czerwony kapturek w wielkim mieście wzbudził szczególne zainteresowanie słuchających

Picturebook Czerwony kapturek w wielkim mieście wzbudził szczególne zainteresowanie słuchających Magia Czytania ciekawe książki dla dzieci 10+ Zajęcia edukacyjne związane z promocją literatury współczesnej dla dzieci i młodzieży przeprowadzone z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych W związku z obchodami

Bardziej szczegółowo

Czy młodzież czyta książki? badanie zainteresowao czytelniczych gimnazjalistów w Zduoskiej Woli.

Czy młodzież czyta książki? badanie zainteresowao czytelniczych gimnazjalistów w Zduoskiej Woli. Czy młodzież czyta książki? badanie zainteresowao czytelniczych gimnazjalistów w Zduoskiej Woli. Uczniowie z klasy I a Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduoskiej Woli, Marta

Bardziej szczegółowo

,, ZALAJKUJ CZYTANIE SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

,, ZALAJKUJ CZYTANIE SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ,, ZALAJKUJ CZYTANIE SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY CZAS TRWANIA XI 2015R. - V 2016R. / WSTĘP Projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/67/2011 POLACY I KSIĄŻKI

Warszawa, czerwiec 2011 BS/67/2011 POLACY I KSIĄŻKI Warszawa, czerwiec 2011 BS/67/2011 POLACY I KSIĄŻKI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016 WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016 CO TO JEST CZYTANIE? techniczne rozpoznawanie znaków; zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

1. W jaki sposób najczęściej spędzasz swój czas wolny?

1. W jaki sposób najczęściej spędzasz swój czas wolny? CZAS WOLNY I INTERNET FREE TIME AND THE INTERNET W grudniu 29 r. w ramach projektu Comenius Regio Partnerskie Projekty pt. Biblioprewencja przeprowadzono wśród czytelników PBW ankietę na temat przyzwyczajeń

Bardziej szczegółowo

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001 Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym / Cel badań:. Deklaracje uczniów na temat uczestnictwa w kulturze fizycznej po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Biblioteka szkolna Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary"

Biblioteka szkolna Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary Biblioteka szkolna Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary" Rabindranath Tagore W bibliotece : chętnie Cię widzimy nie stawiamy stopni do niczego nie zmuszamy W bibliotece

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W OKRESIE CZERWIEC LIPEC 2015 WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W OKRESIE CZERWIEC LIPEC 2015 WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W OKRESIE CZERWIEC LIPEC 25 WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. EUGENIUSZA PAUKSZTY W SKOKACH TEMAT: Rozpoznanie potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo

Dr Zofia Zasacka. Czytelnictwo młodzieży gimnazjalnej - wspólnota symboliczna i kulturowe dystanse

Dr Zofia Zasacka. Czytelnictwo młodzieży gimnazjalnej - wspólnota symboliczna i kulturowe dystanse Dr Zofia Zasacka Czytelnictwo młodzieży gimnazjalnej - wspólnota symboliczna i kulturowe dystanse Czytanie książek jako wskaźnik wyposażenia kulturowego Pozycja książki wobec upowszechnienia mediów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJA WEWNETRZNA załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego SP14 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 1. Czytelnictwo uczniów, działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Część 1 Moja klasa. 1. Wymień osoby z Twojej klasy, z którymi najbardziej chciałabyś się bawić. ... ... ... ... ...

Część 1 Moja klasa. 1. Wymień osoby z Twojej klasy, z którymi najbardziej chciałabyś się bawić. ... ... ... ... ... KWE ST I ONARI USZUCZ NI A K Dat abadani a( RRRRMMDD,wypeł ni aanki et er ) Część 1 Moja klasa 1. Wymień osoby z Twojej klasy, z którymi najbardziej chciałabyś się bawić. 2. Wymień osoby z Twojej klasy,

Bardziej szczegółowo

Wyniki przeprowadzonej ankiety czytelniczej w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie w roku szkolnym 2005/2006.

Wyniki przeprowadzonej ankiety czytelniczej w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie w roku szkolnym 2005/2006. Wyniki przeprowadzonej ankiety czytelniczej w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie w roku szkolnym 2005/2006. Pierwsze pytanie, z jakim zwróciłam się do uczniów, dotyczyło ich preferencji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Jak zainteresować uczniów książką? SIECI! Oprac.: Katarzyna Leśniewska ORE

Jak zainteresować uczniów książką? SIECI! Oprac.: Katarzyna Leśniewska ORE Jak zainteresować uczniów książką? SIECI! Oprac.: Katarzyna Leśniewska ORE Cele 1. Dostarczyć informacji dotyczących umocowań prawnych oraz dotychczasowych doświadczeń związanych z organizowaniem i prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z wytycznymi Minister Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/16 jednym z podstawowych kierunków

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną programu rządowego stanowi art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawę prawną programu rządowego stanowi art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Załącznik do uchwały nr /2015 Rady Ministrów z dnia.... 2015 r. Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016.

Problem badawczy: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016. Ewaluacja wewnętrzna ZSE-T I semestr Problem badawczy: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016. Wyniki ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Czytanie - kluczem do sukcesu

Czytanie - kluczem do sukcesu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teresinie Innowacja Pedagogiczna Czytanie - kluczem do sukcesu Program edukacji czytelniczej przeznaczony do realizacji w klasie drugiej Autor programu: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego

KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego 1 Jak często i w jakim celu czytamy? Jak często czyta Pan(i): aby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami 40% 30%

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

PAŹDZIERNIK - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych PAŹDZIERNIK - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych Jak co roku w październiku, w naszej bibliotece szkolnej, obchodziliśmy święto. Czytelnia ustrojona w wielobarwne liście, kasztany, żołędzie i szyszki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przedstawiono w formie wykresów słupkowych.

Wyniki ankiety przedstawiono w formie wykresów słupkowych. Analiza ankiety dotyczącej zadań domowych. W listopadzie 2011 r. w szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, została przeprowadzona wśród uczniów kl. IV VI ankieta dotycząca zadań domowych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE FILII W KOLBUSZOWEJ NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE FILII W KOLBUSZOWEJ NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE FILII W KOLBUSZOWEJ NA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1 Spis treści Informacje organizacyjne s. 3 Formy doskonalące dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

dr Zofia Zasacka, Instytut Badań Edukacyjnych, Pracownia Języka Polskiego

dr Zofia Zasacka, Instytut Badań Edukacyjnych, Pracownia Języka Polskiego dr Zofia Zasacka, Instytut Badań Edukacyjnych, Pracownia Języka Polskiego Biblioteki szkolne i publiczne jako źródło książek czytanych przez uczniów - zapowiedź wyników badania: Czytelnictwo dzieci i młodzieży"

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SKUTECZNE SPOSOBY ZACHĘCANIA UCZNIÓW DO CZYTANIA

PROJEKT SKUTECZNE SPOSOBY ZACHĘCANIA UCZNIÓW DO CZYTANIA PROJEKT SKUTECZNE SPOSOBY ZACHĘCANIA UCZNIÓW DO CZYTANIA CELE : 1. Wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa 2. Poznanie sposobów na przekonanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt

Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo przeznaczona Kontakt Lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne - propozycja Książnicy na rok szkolny 2011-2012 (w zależności od tematu i specyfiki - zajęcia trwają od 45 do 90 minut) Temat Przebieg i forma zajęć Dla kogo

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

Polubić czytanie. Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy Kwiecień maj 2013/2014

Polubić czytanie. Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy Kwiecień maj 2013/2014 Polubić czytanie Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy Kwiecień maj 2013/2014 KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO PIERWSZE ZADANIA KLASOWE GAZETKI INFORMACJE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI KSIĄŻKA NA FERIE konkurs plastyczny

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie Opis i analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY /6 CZĘŚĆ I Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SKUTECZNE SPOSOBY ZACHĘCANIA UCZNIÓW DO CZYTANIA

PROJEKT SKUTECZNE SPOSOBY ZACHĘCANIA UCZNIÓW DO CZYTANIA PROJEKT SKUTECZNE SPOSOBY ZACHĘCANIA UCZNIÓW DO CZYTANIA CELE : 1. Wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa 2. Poznanie sposobów na przekonanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna

Dla kogo przeznaczona. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna. * szkoła podstawowa * gimnazjum * szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od Listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Czas zajęć w minutach. Dla kogo przeznaczona. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna

Czas zajęć w minutach. Dla kogo przeznaczona. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoba prowadząca zajęcia Numer telefonu Mail Księgozbiór regionalny i kartoteki dokumentujące życie społeczno-kulturalne

Bardziej szczegółowo

Organizowanie konkursów czytelniczych w ramach Innowacji Pedagogicznej Czytanie kluczem do sukcesu

Organizowanie konkursów czytelniczych w ramach Innowacji Pedagogicznej Czytanie kluczem do sukcesu Organizowanie konkursów czytelniczych w ramach Innowacji Pedagogicznej Czytanie kluczem do sukcesu Innowacja Pedagogiczna realizowana w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Procentowy udział osób, które wypełniły ankietę

Procentowy udział osób, które wypełniły ankietę E-podręczniki i Cyfrowa szkoła wyniki ankiety Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji prezentują wyniki ankiety, której celem było zbadanie opinii rodziców, nauczycieli, uczniów i innych

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM W wielu szkołach trwają obecnie dyskusje na temat muzyki słuchanej przez naszą młodzież. Częściej młodzi chodzą na koncerty zespołów, do dyskoteki, niż na

Bardziej szczegółowo

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii.

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii. Różni czy tacy sami Projekt badawczy porównujący typowych nastolatków z Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii realizowany dzięki programowi stypednialnemu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kto uczestniczył

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy

Prezentacja czasopism, budowa czasopisma, ćwiczenia - lekcja biblioteczna. Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej. Dział Dziecięco- Młodzieżowy Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Czasopismo jako źródło wiedzy aktualnej Prezentacja czasopism, budowa czasopisma,

Bardziej szczegółowo

W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece.

W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece. BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁW REGNOWIE W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece. Centrum Multimedialne 2008/2009 1 Szanowni uczniowie Zespołu Szkół w Regnowie! Oto pierwszy zbiór waszej

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka polonistyczna a potrzeby czytelnicze uczniów

Dydaktyka polonistyczna a potrzeby czytelnicze uczniów Dydaktyka polonistyczna a potrzeby czytelnicze uczniów Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Biblioteką Narodową w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!?

Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? PREZENTACJA NA C Zajęcia edukacyjne w bibliotece Eureka! Czy wiesz, że w szkole jest biblioteka!? Anna Urbaniak absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRODACH EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA Ankieta dla ucznia I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE /ILOŚCIOWE/ - WYNIKI ANKIET Spośród 35 uczniów kl. IV-VI, ankietę wypełniło 27 osób (77%). 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015.

Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Sprawozdanie z monitorowania realizacji podstawy programowej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2014/2015. Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci?

Z jakimi stwierdzeniami mogą zgodzić się studenci? Opracowanie i ocena ankiety Ankieta wśród polskich studentów studiujących na BTU w Cottbus odbyła się w kwietniu 2006r. Jej celem było przede wszystkim zbadanie zadowolenia z usług bibliotecznych jak również

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY CZYTANIE W znaczeniu psychofizycznym: techniczne rozpoznawanie znaków. W znaczeniu psychologicznym: zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY dr Dorota Grabowska IINiSB UW Sulejówek, 12 maja 2015 r. Cel: Zwrócenie uwagi na znaczenie czytania w poszczególnych fazach rozwoju. Teza: Czytanie wspiera rozwój.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU... 3 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe.... 3 1.. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa.

www.biblionetka.pl/ BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. BiblioNETka.pl służy wymianie poglądów i opinii na tematy dotyczące książek i czytelnictwa. Serwis przeznaczony jest dla osób lubiących czytać i poszukujących informacji o książkach. Zawiera: Katalog,

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie Załącznik nr 1 Szkolnego Programu Profilaktycznego (Rok szkolny 2013/2014) Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną programu rządowego stanowi art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawę prawną programu rządowego stanowi art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Załącznik do uchwały nr /2015 Rady Ministrów z dnia.... 2015 r. Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowiesach za 2007 rok Kowiesy, 29 lutego 2008 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach posiada osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

Czytanie w Czechach i czeski rynek książki

Czytanie w Czechach i czeski rynek książki Czytanie w Czechach i czeski rynek książki Jiří Trávníček Instytut Literatury Czeskiej Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Praga-Brno Targi książki, Kraków 24 X 2014 travnicek@ucl.cas.cz Osnowa 1. Nasze

Bardziej szczegółowo

Preferencje czytelnicze i kulturalne młodzieży powiatu pleszewskiego

Preferencje czytelnicze i kulturalne młodzieży powiatu pleszewskiego Sławomir Dera, Bartosz Biernacki R A P O R T BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W PLESZEWIE Preferencje czytelnicze i kulturalne młodzieży powiatu pleszewskiego Stan na rok 2015 SPIS TREŚCI Wstęp........

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno 1 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z pierwszych kluczowych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Determinuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012 Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Wychowankowie są aktywni w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ Z EDUKACJI CZYTELNICZO-MEDIALNEJ w ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowanie: nauczyciel bibliotekarz Elzbieta Sobieszek KLASA I a, I b, TEMAT LEKCJI 1.Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz

Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWC Scenariusz zgodny z podstaw programow (Rozporz Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna GODZINA Z WYCHOWAWCĄ Godzina z wychowawcą. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metody debata* (90 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia

Ankieta dla ucznia. Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014. Miejsce na kod ucznia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ankieta dla ucznia Badanie Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia Etap VII, 2014 Miejsce na kod ucznia Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, zawiera

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN Dobre praktyki Konkurs plastyczny Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie Filia w Kościanie przy współpracy z Muzeum Regionalnym im. dr. Henryka Florkowskiego

Bardziej szczegółowo

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa

Dla kogo przeznaczona. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa. szkoła ponadgimnazjalna gimnazjum szkoła podstawowa Temat Przebieg i forma zajęć Czas zajęć w minutach Dla kogo przeznaczona Miejsce Osoby prowadzące zajęcia Numer telefonu Mail Posługiwanie się komputerowym katalogiem bibliotecznym (od listopada 2013r.)

Bardziej szczegółowo

Skromne początki biblioteki

Skromne początki biblioteki Historia biblioteki gimnazjum rozpoczyna się dopiero w 2002 roku, wtedy zakupione zostało pierwszych 726 woluminów. Biblioteka parokrotnie zmieniała swoje pomieszczenia i sukcesywnie powiększała zbiory.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury

Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Wyniki ankiety Ocena pracy Biblioteki w Drużbicach - Gminnej Instytucji Kultury Ankieta dotycząca oceny pracy Biblioteki w Drużbicach Gminnego Ośrodka Kultury dostępna była na stronie. W okresie dwóch

Bardziej szczegółowo

Skojarzenia rodziców - hasło BIBLIOTEKA

Skojarzenia rodziców - hasło BIBLIOTEKA Pytanie ankietowe: Proszę wpisać skojarzenia jakie ma Pan/Pani z następującymi hasłami: biblioteka miłe panie bibliotekarki, kolorowy dywanik i kolorowe ksiażeczki Z brakiem innowacyjnosci, wypożyczanie

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Forma współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w różnych etapach przygotowania i prezentacji projektu edukacyjnego. Wnioski z seminarium

Forma współpracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w różnych etapach przygotowania i prezentacji projektu edukacyjnego. Wnioski z seminarium Wnioski z seminarium Biblioteka pedagogiczna wspiera uczniów i nauczycieli gimnazjów w realizacji projektów edukacyjnych (Sulejówek 6-7.10.2011 r.) Przygotowanie projektu: w zakresie wyboru zagadnienia

Bardziej szczegółowo

I MIEJSCE Jestem spod znaku Słowa, które najlepiej mnie określają: Lubię słuchać Lubię czytać Lubię oglądać W wolnym czasie

I MIEJSCE Jestem spod znaku Słowa, które najlepiej mnie określają: Lubię słuchać Lubię czytać Lubię oglądać W wolnym czasie I MIEJSCE Jestem spod znaku bliźniąt. określają: Ciężko mi napisać słowa, które mnie najlepiej określają, ale poniekąd uważam siebie za osobę rzetelną, przyjacielską i odpowiedzialną. Powierzasz mi cokolwiek,

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji: Obszar 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Wymaganie 3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów CELE EWALUACJI 1. Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Starogardzie Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x120 Spotkanie Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych powiatu starogardzkiego. Tematyka ustalana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Ankieta czytelników "Biblioteki w Szkole"

Ankieta czytelników Biblioteki w Szkole Raport z badania ankietowego Ankieta czytelników "Biblioteki w Szkole" Strona 1/102 Spis treści Komentarz autora.................................................. 4 1. Twoja główna profesja..............................................

Bardziej szczegółowo