Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Czytelnictwo dzieci i młodzieży raport z badań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Czytelnictwo dzieci i młodzieży raport z badań"

Transkrypt

1 "Projekt finansowany ze środków Programu Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio, na podstawie podpisanej umowy nr PL1-COM pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją programu." Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych Czytelnictwo dzieci i młodzieży raport z badań Badania czytelnicze przygotowane zostały i przeprowadzone przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu w ramach projektu Comenius - Partnerskie Projekty Regio Readway w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Celem badań było określenie roli książki we współczesnym życiu dzieci i młodzieży, poznanie działań biblioteki szkolnej w zakresie edukacji czytelniczej oraz zbadania jej wpływu na rozwój czytelnictwa. Techniką wykorzystaną przy badaniu zainteresowań czytelniczych był kwestionariusz ankiety, który polegał na uzyskaniu pisemnej odpowiedzi na usystematyzowane pytania. Badania przeprowadzone zostały w okresie roku. Badania były anonimowe a ich wynik posłużył do następującej analizy: W badaniu uczestniczyli uczniowie następujących szkół w Przemyślu : Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana ( uczniowie klas 4-6), Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich, oraz II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego. Rozesłanych zostało 300 ankiet po 100 ankiet do każdej ze szkó Analizie zostało poddanych 290 wypełnionych ankiet : 100 ankiet Gimnazjum Nr 1 ; 100 ankiet II LO oraz 90 ankiet SP Nr 11. 1

2 Analiza ankiet Pytanie 2. Co najczęściej robisz w wolnym czasie ( zaznacz 3 odpowiedzi ) Sposoby spędzania wolnego czasu SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Czytam Słucham muzyki Uprawiam sport Oglądam telewizję Korzystam z komputera Spotykam się z przyjaciółmi Rozmawiam przez telefon Gram na konsoli Dla 67 ogółu badanych słuchanie muzyki stanowi najlepszą formę spędzania wolnego czasu. Niewiele mniej, bo 60 ogółu korzysta z komputera a 56 spotyka się z przyjaciółmi. Pozostałe sposoby spędzania wolnego czasu nie są już takie atrakcyjne : sport uprawia 34 uczniów, książki czyta 32 badanych a telewizję ogląda 26 respondentów. Najmniej uczniów bo tylko 10 gra na konsoli a ponad 13 rozmawia przez telefon. Czytanie książek znalazło się na 5 miejscu wśród 8 możliwości spędzania wolnego czasu. Wśród uczniów gimnazjum i liceum nie zauważa się większych różnic w sposobie spędzania wolnego czasu. Większość uczniów zajmuje się słuchaniem muzyki ( G 74; LO 75), 2

3 korzysta z komputera ( G 56; LO 65 ) oraz spotyka się z przyjaciółmi ( G 62 ; LO 65). Na czwartym miejscu zarówno wśród uczniów gimnazjum i liceum znalazło się czytanie książek ( G -34; LO 35 ). Wśród uczniów szkoły podstawowej najwięcej respondentów korzysta z komputera ( 60) oraz spotyka się przyjaciółmi ( 52 ). Taka sama ilość ( 48) słucha muzyki i uprawia sport. Nieco mniej uczniów bo 39 ogląda telewizję. Dla ¼ liczby uczniów szkoły podstawowej ( 25) czytanie stanowi atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Pytanie 3 Z czego nie mógłbyś zrezygnować ( badani mogli wybrać więcej niż jedna odpowiedź ) Nie mógłbym zrezygnować SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Z książki Z Telefonu komórkowego Z telewizji Z komputera Z gry na konsoli Ze spotkań z przyjaciółmi Aż 47 ogółu badanych nie mogłoby zrezygnować ze spotkań z przyjaciółmi a 41 z rozmów telefonem komórkowym. Na trzecim miejscu pod względem ważności znalazł się komputer ( 35 ogółu ), zaraz za nim telewizja ( 20 ogółu) a dopiero na piątym ( przedostatnim ) miejscu - książka z wynikiem 16 ogółu odpowiedzi. Tylko 5 uczniów nie mogłoby zrezygnować z gry na konsoli. Wszystkie grupy wiekowe respondentów określiły w takiej samej kolejności swoją hierarchię potrzeb. Jedynie wśród uczniów szkoły podstawowej z książki nie mogłoby zrezygnować więcej, bo 23 badanych. Dla porównania w Gimnazjum 12 a w liceum 13. 3

4 Pytanie 4 Jak chętnie czytasz książki Jak chętnie czytasz książki SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Bardzo chętnie , Chętnie Wcale , Na pytanie Jak chętnie czytasz książki ponad połowa badanych ( 56) odpowiedziała, że chętnie. Bardzo chętnie czyta 25 uczniów a 19 nie czyta wcale. Nie ma zbyt znaczących różnic pomiędzy uczniami badanych szkól a ich zamiłowaniem do lektury. Jedynie wśród uczniów szkoły podstawowej odsetek tych, którzy wcale nie sięgają po książkę jest najmniejszy w porównaniu z pozostałymi szkołami ( SP 14,5; Gimnazjum 24; LO 18 ) Pytanie 5 Dlaczego czytasz Dlaczego czytasz SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Aby uzyskać informacje na temat Dla rozrywki Inna przyczyna

5 Brak odpowiedzi Spośród wszystkich badanych ponad połowa z nich (52 ogółu ) czyta dla rozrywki. Natomiast dla 27 uczniów książka jest źródłem informacji co w dobie szybkiej informacji internetowej stanowi znaczący odsetek. Aż 20 uczniów podało inne przyczyny sięgania po lekturę. Nie zawsze były to odpowiedzi satysfakcjonujące nas bibliotekarzy. Padały następujące odpowiedzi : czytam ponieważ lubię; dla przyjemności; jest to ciekawa forma spędzania wolnego czasu; poznaję życie innych ludzi; bo ktoś polecił mi książkę; z ciekawości; z pasji. Ale były też i takie odpowiedzi : nie czytam; czytam bo muszę; czytam tylko lektury, nie lubię książek. Jeden procent uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Pytanie 6 Kto cię motywuje aby sięgnąć po książkę? Kto cię motywuje aby sięgnąć po książkę? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Rodzice Nauczyciele Bibliotekarz Rodzeństwo Koledzy, przyjaciele Sam/a Największą rolę w motywowaniu uczniów do czytania odgrywają rodzice ( 33 ogółu odpowiedzi); nauczyciele ( 33 ogółu ) oraz koledzy i przyjaciele również 33. Najmniejszy odsetek badanych wskazało rodzeństwo jako osoby zachęcające do sięgania po lekturę ( 6 ). Na przedostatnim miejscu znalazł się bibliotekarz ( 16 ogółu odpowiedzi). W poszczególnych grupach wiekowych odpowiedzi są zróżnicowane. Uczniowie szkoły podstawowej wskazali rodziców ( 64 odpowiedzi ) a uczniowie gimnazjum i liceum 5

6 kolegów i przyjaciół ( G 34; LO 47 ) dzięki którym wzrasta ich motywacja do czytania. 32 uczniów, głównie z gimnazjum i liceum wskazało siebie samych jako osobę motywującą. Pytanie 7 Jakie książki czytasz najchętniej? Jakie książki czytasz najchętniej? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Obyczajowe Historyczne Fantastycznonaukowe, fantasy Horrory Przyrodnicze Bajki, baśnie Sensacyjne Gazety, czasopisma Inne Ulubionym gatunkiem większości respondentów jest literatura fantastyczna ( 25 ogółu odpowiedzi) w szerokim rozumieniu obejmująca literaturę science- fiction, fantasy czy horrory, których czytanie deklaruje 30 ogółu badanych. W dalszej kolejności popularnością cieszą się książki obyczajowe oraz gazety i czasopisma ( podobny wynik procentowy). Pozostałą grupę stanowi literatura historyczna i przyrodnicza, którą chętnie czyta 14 ogółu badanych. Jedna czwarta respondentów ze szkoły podstawowej chętnie czyta baśnie i bajki, 6

7 chociaż ten rodzaj literatury jest dominujący tylko dla tej grupy wiekowej. Równie niewielki procent uczniów ( 13 ogółu) poświęca czas powieściom sensacyjnym. Większym zainteresowaniem ten rodzaj literatury cieszy się wśród uczniów liceum 18. Wśród innych rodzajów literatury największym zainteresowaniem cieszą się książki przygodowe ( 45 - głównie uczniowie z gimnazjum i szkoły podstawowej ), romanse ( 8 uczniowie gimnazjum) oraz książki : biograficzne, podróżnicze, kryminały, psychologiczne, komiksy, dokumentalne, filozoficzne. Pytanie 8 Jak często czytasz książki Jak często czytasz książki SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Codziennie Raz w tygodniu Raz w miesiącu Rzadziej Nie ma znaczących różnic w odpowiedziach na częstotliwość czytania książek. Codziennie książki czyta 26 ogółu respondentów. Taki sam procent uczniów ma kontakt z książką raz w tygodniu. Nieco mniej, bo 24 czyta raz w miesiącu a rzadziej również 24 ogółu badanych. Najczęściej czytają uczniowie szkoły podstawowej ( 38 badanych czyta codziennie ), ale również ta grupa uczniów przyznaje, że 27 czyta rzadziej niż raz w miesiącu. Pytanie 9 Czy masz ulubionego autora/ autorkę Czy masz ulubionego autora SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO 7

8 tak nie Według przeprowadzonego sondażu 65 badanych nie podało swojego ulubionego autora. Można zauważyć duże dysproporcje pomiędzy uczniami różnych grup wiekowych. Wśród uczniów gimnazjum i liceum ulubionego autora posiada 29 uczniów gimnazjum i i 28 uczniów liceum. Natomiast w szkole podstawowej połowa uczniów posiada ulubionego autora. Najpopularniejszymi twórcami wśród dzieci szkoły podstawowej jest C.S. Lewis, J. Brzechwa i J.K. Rowling. Dalsze miejsca zajmują : A. Maleszka, M. Twain, J.R. Tolkien, J. Tuwim, A. Lindgren. Autor Liczba 1. J. Brzechwa 7 2. J. K. Rowling 7 3. C.S. Lewis 7 4. A. Maleszka 2 5. M. Twain 2 6. J.R. Tolkien 2 7. J. Tuwim 2 8. A. Lindgren 2 Pojedyncze głosy padały na następujących autorów: Ch. Padin, J.Ch. Andersen, C. Collodi, F. Simon, A. Rice, W. Chotomska, J. Korczakowska, H. Webb. Wśród uczniów gimnazjów największą popularnością cieszy się A. Sapkowski 7. Pozostali respondenci wymieniali następujących autorów : J.K. Rowling, M. Cabot, D. Steel, J. R. Tolkien, N. Sparks, E.E. Schmitt, J. Austen, E. Nowak, R. Mead, E.L. James, R. P. Evans, J. Chmielewska, J. Flanagan. Są to głównie przedstawiciele literatury fantastycznej oraz obyczajowej i kryminalnej. Oprócz Sapkowskiego brak wśród wymienionych autorów przedstawicieli rodzimej literatury. Podsumowując : gimnazjaliści gustują głównie we współczesnej literaturze fantasy. 8

9 Respondenci szkół ponadgimnazjalnych wymieniają również przedstawicieli literatury fantastycznej : J.R. Tolkien, J.R. Rowling ( 3 głosy), A. Sapkowski, S. King ( 3 głosy), G. Martin, D. Głuchowski. Popularnością cieszą się również autorzy książek sensacyjnych i kryminalnych jak : S. Larsson, D. Brown, H. Coben. Z literatury polskiej uczniowie wymieniali K. Grocholę, W. Gombrowicza, M. Choromańskiego. Pytanie 10 Czy masz ulubioną książkę Czy masz ulubioną książkę SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie Ponad połowa respondentów stwierdziła, że posiada swoją ulubioną książkę. Najpopularniejszymi książkami wśród uczniów szkoły podstawowej jest Harry Potter oraz Opowieści z Narni ( po 11 ). Na trzecim miejscu znalazła się lektura szkolna Dzieci z Bullerbyn ( 5 ), po niej Zmierzch 4 głosy. Pozostałe książki na miejscu 5-12 otrzymały po 3 lub 2 głosy. Po jednym głosie dostały książki : Tajemniczy ogród, Eragon, Chłopcy z Placu Broni, Przygody Tomka Sawyera, Koszmarny Karolek, Zagubiona w śniegu. Ogromna popularność 2 pierwszych tytułów może być spowodowana widowiskowymi i chętnie oglądanymi adaptacjami filmowymi jak również ogromną modą wśród młodzież na literaturę fantasy. Wykaz wszystkich ulubionych tytułów uczniów szkoły podstawowej przedstawia poniższa tabela. Tytuł Liczba 9

10 1. Harry Potter Opowieści z Narni Dzieci z Bullerbyn 5 4. Zmierzch 4 5. Przygody Mikołajka 3 6. Ania z Zielonego Wzgórza 3 7. Hobbit 3 8. Brzechwa dzieciom 3 9. Spotkanie nad morzem Magiczne drzewo Ten obcy Baśnie Andersena 2 Respondenci uczniowie gimnazjum nadal zafascynowani są literatura fantastyczną. Dalsze miejsce zajmują książki obyczajowe poruszające problemy z którymi boryka się młodzież. Popularnością cieszy się również literatura traktująca o patologiach wśród młodzieży. Wykaz najpopularniejszych książek wśród młodzieży gimnazjalnej Tytuł Liczba 1. Wiedźmin 6 2. Harry Potter 5 3. My dzieci z Dworca ZOO 3 4. Szeptem 3 5. W sidłach anoreksji 3 6. Trzy metry nad niebem 3 7. Stowarzyszenie Wędrujących Dżinsów 3 10

11 8. Pięćdziesiąt twarzy Greya 3 9. Pamiętnik Narkomanki Hera moja miłość Zmierzch 2 Badani podali jeszcze 41 tytułów książek, zróżnicowanych pod względem treści. Były wśród nich lektury, wiersze, klasyka literatury ( np. Duma i uprzedzenie ), literatura przygodowa, obyczajowa. Listę zdominowały jednak tytuły szeroko rozumianej fantastyki. Młodzież ponadgimnazjalna chętnie czyta literaturę fantastyczną ( Wiedźmin, Harry Potter, Pod kopułą, Saga Zmierzch. Metro 2011, Władca Pierścieni, Igrzyska Śmierci, Klątwa tygrysa, Wizje w mroku itp.). W kręgu zainteresowań tej grupy znajduje się również literatura sensacyjna ( Zaginiony symbol, Millenium ), klasyka literacka ( Buszujący w zbożu, Sto lat samotności, Mistrz i Małgorzata oraz powieści obyczajowe ( Pamiętnik Narkomanki, Szeptem, Ja wam pokażę ). Pytanie 11 Czy korzystasz z audiobooków Czy korzystasz z audiobooków głosó w SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak , nie , Z audiobooków korzysta tylko 25 ogółu badanych. Najwięcej, bo ponad 35 respondentów słucha książek w grupie młodzieży szkoły podstawowej. Pytanie 12 Czy korzystasz z biblioteki szkolnej Czy korzystasz z biblioteki SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO 11

12 szkolnej tak nie Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 83 ogółu respondentów. Tylko 175 ogółu nie wypożycza książek w bibliotece szkolnej. W uzasadnieniu podaje, że nie korzysta z biblioteki ponieważ : - ma dużo książek w swoim domu - w bibliotece jest mało fajnych książek - brak nowości - nie znajduję książek dla siebie - korzystam z innej biblioteki - biblioteka nie oferuje książek, które mnie interesują - nie czytam - nie lubię czytać Pytanie 13 Czy w bibliotece szkolnej znajdujesz książki, które chętnie byś przeczytał/a Czy w bibliotece szkolnej znajdujesz książki, które chętnie byś przeczytał/a SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak , nie , Ponad połowa badanych ( 62) stwierdziła, że w bibliotece są książki warte przeczytania. Najwięcej osób niezadowolonych z księgozbioru biblioteki szkolnej było w grupie uczniów 12

13 gimnazjów ( 42) oraz szkoły ponadgimnazjalnej ( 55). Wpływ na to ma zapewne kondycja finansowa bibliotek, które nie mogą sobie pozwolić na zakup nowości wydawniczych. Pytanie 14 Czy działania biblioteki szkolnej zachęcają cię do czytania książek? Czy działania biblioteki szkolnej zachęcają cię do czytania książek? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie W odpowiedzi na to pytanie głosy respondentów rozdzieliły się po połowie. 51 ogółu badanych uznało, że biblioteka szkolna zachęca ich do czytania. Istnieje znaczna dysproporcja w odpowiedziach poszczególnych grup wiekowych. Aż 80 uczniów szkoły podstawowej potwierdziło, że biblioteka szkolna motywuje ich do sięgania po lekturę. W szkole ponadgimnazjalnej twierdząco na to pytanie odpowiedziało tylko 29 uczniów. Pytanie 15 Jakie formy pracy z czytelnikiem stosuje biblioteka w Twojej szkole? Jakie formy pracy z czytelnikiem stosuje biblioteka w Twojej szkole? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Lekcje biblioteczne Konkursy Gry i zabawy 22 7, Inscenizacje 16 5,

14 Wystawy Wieczorki literackie Inne Najpopularniejszą formą pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej są według badanych konkursy ( 54 ogółu odpowiedzi) oraz lekcje biblioteczne ( 44 odpowiedzi). Na trzecim miejscu z wynikiem 29 odpowiedzi znalazły się wystawy. Kolejne miejsca ( kilkuprocentowe odpowiedzi) zajmują gry i zabawy, wieczorki literackie i inscenizacje. Analizując odpowiedzi na to pytanie można stwierdzić, że najwięcej form pracy z czytelnikiem stosuje biblioteka szkoły podstawowej. Dominują tu konkursy, lekcje biblioteczne i wystawy, częste są gry i zabawy, nieco rzadziej uczniowie wskazująca wieczorki literackie a najmniej na inscenizacje. Aż 91 uczniów gimnazjum podaje konkursy jako najpopularniejszą formę pracy biblioteki. Na drugim miejscu znajdują się lekcje biblioteczne (82 odpowiedzi), na trzecim zaś wystawy z wynikiem 25 odpowiedzi. Najmniej korzystnie oceniają uczniowie działania biblioteki szkolnej w szkole ponadpodstawowej. Aż 47 badanych nie zauważyło żadnych działań ze strony biblioteki. Najwięcej uczniów wskazało wystawy ( 19) oraz konkursy (10). Pozostałe formy pracy biblioteki otrzymały od uczniów tej grupy wiekowej nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Pytanie 16 Czy w twojej szkole poznajesz zagadnienia związane z książką i biblioteką? Czy w twojej szkole poznajesz zagadnienia związane z książką i biblioteką? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Funkcjonowanie biblioteki szkolnej

15 Korzystanie z katalogów i kartotek Poznawanie źródeł informacji Lekcje z historii książki i bibliotek Bibliografia i opis bibliograficzny Lekcje o mediach i technologiach inf Inne 7 8 Ponad połowa ogółu badanych uznała, że najczęściej zapoznaje się w szkole z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej, nieco mniej (43) poznaje nowe źródła informacji. Trzecie miejsce (34 ogółu odpowiedzi) zajmują zagadnienia związane z korzystaniem z katalogów i kartotek. Kolejne trzy miejsca z podobną liczbą zajmują lekcje z : historii książki i bibliotek, opisu bibliograficznego oraz lekcje o mediach i technologiach informatycznych. Najwięcej uczniów szkoły podstawowej poznaje różne źródła informacji (63), zapoznaje się z funkcjonowaniem biblioteki (55 )oraz uczy się korzystać z katalogów i kartotek (28). W gimnazjum aż 82 badanych bierze udział w lekcjach dotyczących funkcjonowania biblioteki szkolnej; 69 uczniów poznaje katalogi i kartoteki a 44 korzysta z lekcji o historii książki i biblioteki. W szkole ponadpodstawowej aż 24 uczniów odpowiedziało, że nie poznaje żadnych zagadnień związanych z książką i biblioteką, 11 nie odpowiedziało w ogóle. Wśród odpowiedzi w tej grupie dominuje poznawanie źródeł informacji (31), oraz poznawanie działalności biblioteki (22). Na trzecim miejscu z wynikiem 18 znalazły się zajęcia z bibliografii i opisu bibliograficznego. Pytanie 17 Kto takie lekcje organizuje? 15

16 Kto takie lekcje organizuje? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO Bibliotekarz szkolny Nauczyciele poloniści Nauczyciele informatyki Inni którzy? Lekcje biblioteczne organizowane są głównie przez nauczyciela bibliotekarza ( 73 ogółu odpowiedzi) oraz nauczycieli polonistów (38 ogółu odpowiedzi). Kolejne miejsce zajmują nauczyciele informatyki ( 15 badanych) a tylko 2 wskazało na nauczycieli innych specjalności. Wśród innych nauczycieli ( tylko 2 odpowiedzi )organizujących tego typu lekcje, uczniowie podawali wychowawców, dyrektora szkoły, nauczycieli muzyki, historii i j. angielskiego. Analizując odpowiedzi ze względu na typy szkół we wszystkich z nich nauczyciel-bibliotekarz jest osobą dominującą w przekazywaniu treści związanych z książką i biblioteką. Pytanie 18 Czy rozmawiasz z nauczycielem o przeczytanych książkach? Czy rozmawiasz z nauczycielem o przeczytanych książkach? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie , Tylko 31 ogółu badanych rozmawia z nauczycielem lub bibliotekarzem o przeczytanych książkach. Największy odsetek uczniów, którzy dzielą się z nauczycielem swoimi 16

17 przemyśleniami na temat książek jest w szkole podstawowej ( 40) oraz w gimnazjum (42). Najmniejszy zaś wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej ( tylko 13). Wśród tej grupy 6 respondentów nie odpowiedziało na to pytanie. Pytanie 19 Czy korzystasz z innych bibliotek w Twoim mieście? Czy korzystasz z innych bibliotek w Twoim mieście? SP Nr 11 Gimnazjum Nr 1 II LO tak nie Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała pozytywnie na zadane pytanie. Uczniowie korzystają przede wszystkim w Biblioteki Publicznej w Przemyślu oraz innych bibliotek gminnych w zależności od miejsca zamieszkania. 45 badanych nie korzysta z innej biblioteki. Wnioski: 1. Badani uczniowie spędzają wolny czas najchętniej na słuchaniu muzyki. Czytanie książek znalazło się na 5 miejscu wśród proponowanych 8 sposobów spędzania wolnego czasu. 2. Zrezygnować z książki nie mogłoby 46 respondentów ( co stanowi tylko 16 ogółu odpowiedzi). Szereguje to książkę na piątym ( przedostatnim ) miejscu wśród rzeczy i czynności ważnych dla nastolatków. 3. Ponad połowa badanych przyznaje, że chętnie czyta książki. Książka służy głównie jako element rozrywki. 26 badanych deklaruje codzienny kontakt z książką, tyle samo respondentów czyta raz w tygodniu. 4. Najchętniej czytanym rodzajem książek jest literatura fantastyczna. 5. Aż 65 uczniów nie posiada swojego ulubionego autora. Najpopularniejszymi twórcami wśród dzieci szkoły podstawowej są Lewis, Brzechwa i Rowling. Uczniowie gimnazjum najczęściej czytają A. Sapkowskiego a licealiści gustują w książkach J.R. 17

18 Tolkiena, Rowling, Sapkowskiego i Kinga co tylko potwierdza modę na literaturę fantasy. 6. Tylko ¼ badanych korzysta z audiobooków. Wpływ na taki stan rzeczy ma zapewne fakt, że biblioteki szkolne nie kupują lub kupują sporadycznie tego typu wydawnictwa. 7. Z biblioteki szkolnej korzysta 83 ogółu badanych, ale aż 38 podaje, że nie znajduje w niej dla siebie interesujących książek. Najwięcej niezadowolonych z oferty biblioteki jest w grupie licealistów ( 55) 8. Aż 71 uczniów w liceum oraz 53 uczniów w gimnazjum uważa, że działania biblioteki szkolnej nie zachęcają ich do sięgania po lekturę. 9. Respondenci uważają, że biblioteka szkolna prowadzi wiele różnorodnych form pracy z czytelnikiem. Najczęściej stosowanymi są : Konkursy, lekcje biblioteczne oraz wystawy. Najmniej korzystnie oceniają uczniowie działania biblioteki szkolnej w szkole ponadpodstawowej. Ponad połowa ogółu badanych uznała, że najczęściej zapoznaje się w szkole z funkcjonowaniem biblioteki oraz poznaje nowe źródła informacji. Główną osobą, która przekazuje uczniom te treści jest nauczyciel bibliotekarz. 10. Tylko 31 ogółu badanych rozmawia z nauczycielem o przeczytanych książkach. Badania wykazują, że chęć podzielenia się z pedagogiem swoimi wrażeniami związanymi z książką maleje wraz z wiekiem. Propozycje rozwiązania problemu czyli co zrobić aby uczniowie więcej czytali? 1. Pozyskiwać fundusze na rozwijanie oferty biblioteki szkolnej ( zakup nowości książkowych). 2. Wyrabiać nawyk czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach biblioteki. 3. Wdrożyć nowe formy pracy biblioteki, które zainteresowałyby uczniów ( szczególnie klas licealnych ) 4. Systematycznie podejmować działania przez wszystkich nauczycieli, aby wyzwolić u uczniów motywację do sięgania po lekturę. 5. Zacieśnić współpracę pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcami klas w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów. 6. Poprzez rozmowy indywidualne i lekcje biblioteczne kierować zainteresowania czytelnicze uczniów nie tylko w stronę literatury fantastycznej. 18 Opracowała : Urszula Buczkowska

19 19

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

Omówienie i podsumowanie wyników ankiety

Omówienie i podsumowanie wyników ankiety Omówienie i podsumowanie wyników ankiety W maju 27 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Markowej przeprowadziłam w klasach III VI ankietę dotyczącą księgozbioru biblioteki oraz zainteresowań czytelniczych

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Czytelnictwo dzieci i młodzieży Czytelnictwo dzieci i młodzieży Badania ankietowe przeprowadzono w szkołach z terenu Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego w terminie październik grudzień 2015 roku. Objęto nimi łącznie 776 uczniów. Przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety pn. Czy czytanie jest trendy?

Analiza wyników ankiety pn. Czy czytanie jest trendy? Analiza wyników ankiety pn. Czy czytanie jest trendy? Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.j. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim oraz wśród

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Pracownia Języka Polskiego IBE

Czytelnictwo dzieci i młodzieży. Pracownia Języka Polskiego IBE Czytelnictwo dzieci i młodzieży Pracownia Języka Polskiego IBE Badani: Uczniowie klas VI szkół podstawowych i uczniowie klas III gimnazjów Co sprawdzało badanie: - ile dzieci czyta; - jak czytają; - co

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Zakres i cel ewaluacji. 1. Zakres diagnozowania: Obszar: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Czy czytelnictwo jest upowszechniane wśród uczniów oddziałów 2-6 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151.

Czy czytelnictwo jest upowszechniane wśród uczniów oddziałów 2-6 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 151. Podstawy prawne. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270) RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2015/2016 Czy czytelnictwo jest upowszechniane

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku Grupa ankietowanych uczniów - 70

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku Grupa ankietowanych uczniów - 70 Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku Grupa ankietowanych uczniów - 70 Ankietowani uczniowie odpowiadając na to pytanie dokonywali wielokrotnego wyboru spośród

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach trzecich szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku. Grupa ankietowanych uczniów 185.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach trzecich szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku. Grupa ankietowanych uczniów 185. Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach trzecich szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku. Grupa ankietowanych uczniów 185. Wszystkie lub prawie wszystkie dzieci mają w domu własne książki. Najmniejsza grupa

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi

Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi 1 Analiza ankiety przeprowadzonej wśród w użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie: 2 KUTNO ŁĘCZYCA

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór

Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór Czytelnictwo młodzieży bibliografia adnotowana - wybór 1. Andrzejewska J.: Wskaźniki czytelnictwa uczniów w szkole, Biblioteka w szkole 1991, nr 1, s.2-9. Analiza czytelnictwa każdego ucznia indywidualnie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety na temat rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przeprowadzonej wśród uczniów:

Wyniki ankiety na temat rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przeprowadzonej wśród uczniów: Wyniki ankiety na temat rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przeprowadzonej wśród uczniów: 1. Jaka jest wielkość księgozbioru (liczba książek)

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety. Na pytanie - Czy korzysta Pan/Pani z usług bibliotek na terenie Gminy Kołbaskowo? - uzyskaliśmy odpowiedź, która bardzo nas cieszy:

Wyniki ankiety. Na pytanie - Czy korzysta Pan/Pani z usług bibliotek na terenie Gminy Kołbaskowo? - uzyskaliśmy odpowiedź, która bardzo nas cieszy: Wyniki ankiety W ubiegłym roku poprosiliśmy o wypełnienie ankiety, która miała na celu poznanie potrzeb i oczekiwań Państwa - naszych obecnych oraz przyszłych czytelników. Poniżej przedstawiamy jej wyniki.

Bardziej szczegółowo

I A I D II A II B III A III B I G II G III G

I A I D II A II B III A III B I G II G III G 1. Jak często czytasz książki? I A I D II A II B III A III B I G II G III G Codziennie 9 15 11 5 1 6 1 8 7 Raz w tygodniu 5 4 8 6 8 9 4 6 7 Raz w miesiącu 5 2 4 7 8 7 7 3 2 Rzadziej 6 4 7 5 4 2 5 4 Nie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016.

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. PRZEDMIOT EWALUACJI : Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. CELE EWALUACJI: -podniesienie jakości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2016/2017 Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ JAKOŚĆ PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW Ankietę przeprowadzono we wrześniu 2011 roku wśród uczniów Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. W ankiecie wzięło

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD MŁODZIEŻY ankieta przeprowadzona przez bibliotekę I Liceum Ogólnokształcącego w Piszu w roku szkolnym 2015/2016 Badaniem objęto

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI

BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI Od 1 marca do 31 grudnia 15 roku nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Biblioteka przyjazna uczniowi organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ RAPORT EWALUACYJNY FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Siedlin, październik 2016r. EWALUACJA WEWNĘTRZNA / 1 PRZEDMIOT EWALUACJI Obszary ewaluacji: biblioteka szkolna posiada warunki do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017

Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Koczale Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017 Grażyna Fras Maria Zielińska Katarzyna Sławek

Bardziej szczegółowo

Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego

Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego 1 Anna Chudzińska Hanka Kasperska-Stróżyk Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: Upowszechnianie czytania wśród uczniów WYMAGANIE: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Czy młodzież czyta książki? badanie zainteresowao czytelniczych gimnazjalistów w Zduoskiej Woli.

Czy młodzież czyta książki? badanie zainteresowao czytelniczych gimnazjalistów w Zduoskiej Woli. Czy młodzież czyta książki? badanie zainteresowao czytelniczych gimnazjalistów w Zduoskiej Woli. Uczniowie z klasy I a Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduoskiej Woli, Marta

Bardziej szczegółowo

,, ZALAJKUJ CZYTANIE SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

,, ZALAJKUJ CZYTANIE SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ,, ZALAJKUJ CZYTANIE SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY CZAS TRWANIA XI 2015R. - V 2016R. / WSTĘP Projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Puławach.

Bardziej szczegółowo

Picturebook Czerwony kapturek w wielkim mieście wzbudził szczególne zainteresowanie słuchających

Picturebook Czerwony kapturek w wielkim mieście wzbudził szczególne zainteresowanie słuchających Magia Czytania ciekawe książki dla dzieci 10+ Zajęcia edukacyjne związane z promocją literatury współczesnej dla dzieci i młodzieży przeprowadzone z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych W związku z obchodami

Bardziej szczegółowo

Organizacja mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Trzcianie

Organizacja mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Trzcianie Organizacja mierzenia jakości pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Trzcianie Wymaganie: Uczniowie są aktywni I. Wybrany obszar pracy szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 po konsultacjach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie w roku szkolnym 2015/2016 Hrubieszów Czerwiec 2016 r. 1 Wstęp. Zgod z opracowanym Planem Nadzoru Pedagogicznego dyrektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie rok szkolny 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie rok szkolny 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie rok szkolny 2015/2016 Placówka rozwija zainteresowania czytelnicze wychowanków (stan poziomu zainteresowań) Termin: wrzesień 2015 _ maj 2016

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i opracowanie materiału badawczego: Ewa Paszkowska. Czarna Górna: grudzień 2014r. Strona 1 z 14

Przygotowanie i opracowanie materiału badawczego: Ewa Paszkowska. Czarna Górna: grudzień 2014r. Strona 1 z 14 EWALUACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W CZARNEJ GÓRNEJ Przygotowanie i opracowanie materiału badawczego: Irena Brzuzan Jełowicka Ewa Paszkowska Czarna Górna: grudzień 2014r

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017

PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU. na rok szkolny 2016/2017 PLAN DZIAŁAŃ ROZWIJAJĄCYCH CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU na rok szkolny 2016/2017 Cele: 1. promowanie czytelnictwa wśród uczniów; 2. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY DLA RODZIÓW

WYNIKI ANKIETY DLA RODZIÓW WYNIKI ANKIETY DLA RODZIÓW Książka uczy, bawi, wychowuje przeprowadzonej dnia 13 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Krzepicach Ankieta miała na celu zbadanie wpływu czytania na rozwój młodzieży w środowisku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 46 w WARSZAWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 46 w WARSZAWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 46 w WARSZAWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 216/217 Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/67/2011 POLACY I KSIĄŻKI

Warszawa, czerwiec 2011 BS/67/2011 POLACY I KSIĄŻKI Warszawa, czerwiec 2011 BS/67/2011 POLACY I KSIĄŻKI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 24 28 października 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach W dniach 24-28 października 2016

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016 WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016 CO TO JEST CZYTANIE? techniczne rozpoznawanie znaków; zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo

Wybory książek. Lp. Tytuł. Autor. Liczba oddanych głosów. Harry Potter (seria) Rowling K. Joanne

Wybory książek. Lp. Tytuł. Autor. Liczba oddanych głosów. Harry Potter (seria) Rowling K. Joanne Wybory książek Autor: mgr Halina Chojnacka; mgr Dorota Łykowska 12.04.2015. Wybory książek Nasza szkoła przyłączyła się do akcji Ogólnopolskie Wybory Książek, której organizatorem była redakcja miesięcznika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KALISZU ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KALISZU ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KALISZU ZA ROK SZKOLNY 2015/2016 Dotyczy wymagania - czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły. Liceum Ogólnokształcące Nr III. im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2016/2017

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły. Liceum Ogólnokształcące Nr III. im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2016/2017 Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2016/2017 OBSZAR EWALUACJI Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum Cel i metoda Celem badań jest poznanie zachowań i poziomu wiedzy na temat podstawowych komponentów kształtujących nawyki

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest wielkość księgozbioru (liczba książek) w Państwa domu? 44% więcej niż 150

1. Jaka jest wielkość księgozbioru (liczba książek) w Państwa domu? 44% więcej niż 150 Wyniki ankiety na temat rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przeprowadzonej wśród rodziców: 1. Jaka jest wielkość księgozbioru (liczba książek)

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu

Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu WSTĘP Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury,

Bardziej szczegółowo

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2 ust.13 umowy Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2. Opis wykonanych w ramach Programu. I. Podjęta przez szkoły, współpraca z bibliotekami publicznymi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich rok szkolny 2016/2017

Ewaluacja pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich rok szkolny 2016/2017 Ewaluacja pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich rok szkolny 2016/2017 Analiza ankiet przeprowadzonych wśród 103 ZS w Pietrowicach Wielkich. Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJA WEWNETRZNA załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego SP14 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 1. Czytelnictwo uczniów, działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/ pierwsze półrocze

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/ pierwsze półrocze RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 - pierwsze półrocze Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Część 1 Moja klasa. 1. Wymień osoby z Twojej klasy, z którymi najbardziej chciałabyś się bawić. ... ... ... ... ...

Część 1 Moja klasa. 1. Wymień osoby z Twojej klasy, z którymi najbardziej chciałabyś się bawić. ... ... ... ... ... KWE ST I ONARI USZUCZ NI A K Dat abadani a( RRRRMMDD,wypeł ni aanki et er ) Część 1 Moja klasa 1. Wymień osoby z Twojej klasy, z którymi najbardziej chciałabyś się bawić. 2. Wymień osoby z Twojej klasy,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem.

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. MOTTO: Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. Jan Wiktor PLAN PRACY BIBLIOTEKI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA W ZABRZU W KLASACH I-III Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001 Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym / Cel badań:. Deklaracje uczniów na temat uczestnictwa w kulturze fizycznej po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI

ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI Klasa 3a 8 osób Klasa 3b 10 osób Klasa 4a 15 osób Klasa 4b 10 osób Klasa 5a 10 osób Klasa 5b 14 osób Klasa 6b 9 osób

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 1 im. Marka Kotańskiego w Glinojecku

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 1 im. Marka Kotańskiego w Glinojecku Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum nr 1 im. Marka Kotańskiego w Glinojecku Koncepcja badania 1.1 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y /

PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y / PLAN PRACY MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BEŁŻYCACH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 7 / 2 0 1 8 CELE /ZADANIA DO REALIZACJI Biblioteka jako multimedialne centrum informacji. Realizacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak

BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak BIBLIOTEKARZ: Danuta Łepak ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie Rok szkolny 2013/2014 ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE INNOWACJA PEDAGOGICZNA SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE Miejsce realizacji: realizacja programu odbywa d się b ę dzie w Bibliotece Miejskiej w Sztumie oraz na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1. Cel ewaluacji Zebranie informacji dotyczących rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Czytam, więc jestem. Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Technicznych Mechanik. Opracowały: Danuta Kotowska, Iwona Janicka, Marlena Kosiór

Czytam, więc jestem. Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Technicznych Mechanik. Opracowały: Danuta Kotowska, Iwona Janicka, Marlena Kosiór Czytam, więc jestem Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Technicznych Mechanik Opracowały: Danuta Kotowska, Iwona Janicka, Marlena Kosiór Jelenia Góra 2016 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Cele główne

Bardziej szczegółowo

Z racji, że większość wypełniających była w wieku między rokiem życia, nie dziwi wynik, jaki widzimy w słupku ze średnim wykształceniem.

Z racji, że większość wypełniających była w wieku między rokiem życia, nie dziwi wynik, jaki widzimy w słupku ze średnim wykształceniem. Za nami pierwszy Powiatowy Festiwal Książki- impreza odbywająca się w powiecie piaseczyńskim, która ma charakter cykliczny. Czy jednak w Piasecznie i okolicach czytanie jest popularną rozrywką? Powiatowa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki

Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Schemat Rocznego Ramowego Planu Pracy Biblioteki Rokrocznie w bibliotekach szkolnych obowiązuje opracowanie planu pracy. Dobrze opracowany plan przedstawia pracę biblioteki oraz określa rozwój czytelników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Cele szczegółowe: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach

Bardziej szczegółowo

Jak zainteresować uczniów książką? SIECI! Oprac.: Katarzyna Leśniewska ORE

Jak zainteresować uczniów książką? SIECI! Oprac.: Katarzyna Leśniewska ORE Jak zainteresować uczniów książką? SIECI! Oprac.: Katarzyna Leśniewska ORE Cele 1. Dostarczyć informacji dotyczących umocowań prawnych oraz dotychczasowych doświadczeń związanych z organizowaniem i prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII"

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII" W miesiącach KWIECIEŃ MAJ 2016 roku zostały przeprowadzone ankiety skierowane do

Bardziej szczegółowo

OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU*

OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU* OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU* Wprowadzenie Media w edukacji szkolnej, a media telewizyjne, w tym telewizja regionalna, powinna być istotnym czynnikiem w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach przykłady dobrych praktyk Małgorzata Bartnicka Jednym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Szczecinie Szczecin 2017 Zadania biblioteki szkolnej 1. Szkoła posiada pomieszczenia zwane biblioteką, które umożliwiają korzystanie z księgozbioru

Bardziej szczegółowo

Dr Zofia Zasacka. Czytelnictwo młodzieży gimnazjalnej - wspólnota symboliczna i kulturowe dystanse

Dr Zofia Zasacka. Czytelnictwo młodzieży gimnazjalnej - wspólnota symboliczna i kulturowe dystanse Dr Zofia Zasacka Czytelnictwo młodzieży gimnazjalnej - wspólnota symboliczna i kulturowe dystanse Czytanie książek jako wskaźnik wyposażenia kulturowego Pozycja książki wobec upowszechnienia mediów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN

Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN Załącznik 11d Raport z badania potrzeb czytelników biblioteki pedagogicznej CEN W roku 2005 przeprowadzana była diagnoza potrzeb czytelników użytkowników wypożyczalni, czytelni oraz zbiorów specjalnych.

Bardziej szczegółowo

1. W jaki sposób najczęściej spędzasz swój czas wolny?

1. W jaki sposób najczęściej spędzasz swój czas wolny? CZAS WOLNY I INTERNET FREE TIME AND THE INTERNET W grudniu 29 r. w ramach projektu Comenius Regio Partnerskie Projekty pt. Biblioprewencja przeprowadzono wśród czytelników PBW ankietę na temat przyzwyczajeń

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań realizacji programu: Książki naszych marzeń, przez bibliotekę szkolną.

Sprawozdanie z działań realizacji programu: Książki naszych marzeń, przez bibliotekę szkolną. Sprawozdanie z działań realizacji programu: Książki naszych marzeń, przez bibliotekę szkolną. Pierwszą książkę do naszej biblioteki szkolnej zakupiono 1 października 1947r. Była to Placówka Bolesława Prusa.

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie Opis i analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIECHOWIE Biblioteka szkolna: 1) Organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną: konkursy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego

KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego 1 Jak często i w jakim celu czytamy? Jak często czyta Pan(i): aby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami 40% 30%

Bardziej szczegółowo

Biblioteka szkolna Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary"

Biblioteka szkolna Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary Biblioteka szkolna Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary" Rabindranath Tagore W bibliotece : chętnie Cię widzimy nie stawiamy stopni do niczego nie zmuszamy W bibliotece

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych.

Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. Sprawozdanie z działalności biblioteki SP za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015. 1. Realizacja zadań organizacyjno technicznych. 1.1.Organizacja, udostępnienia zbiorów, gromadzenie, opracowywanie, selekcja,

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016.

Problem badawczy: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016. Ewaluacja wewnętrzna ZSE-T I semestr Problem badawczy: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Rok szkolny 2015/2016. Wyniki ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLONYM 2016/17 NASZ OŚRODEK ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA REALIZOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I

W ROKU SZKOLONYM 2016/17 NASZ OŚRODEK ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA REALIZOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I W ROKU SZKOLONYM 2016/17 NASZ OŚRODEK ZAKWALIFIKOWAŁ SIĘ DO NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA REALIZOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO I MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Wyniki przeprowadzonej ankiety czytelniczej w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie w roku szkolnym 2005/2006.

Wyniki przeprowadzonej ankiety czytelniczej w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie w roku szkolnym 2005/2006. Wyniki przeprowadzonej ankiety czytelniczej w Zespole Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie w roku szkolnym 2005/2006. Pierwsze pytanie, z jakim zwróciłam się do uczniów, dotyczyło ich preferencji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 I. PRACA PEDAGOGICZNA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2012 1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI

Bardziej szczegółowo

Ankietowani: Klasy uczniów. Klasy uczniów

Ankietowani: Klasy uczniów. Klasy uczniów Ankietowani: Klasy 2 101 uczniów Klasy 3 133 uczniów 1. W jaki sposób spędzasz czas wolny? klasa II 2931 21 21 DZIEWCZYNKI 32 31 24 15 CHŁOPCY 19 13 25 36 10 3 10 25 klasa III 40 37 30 7 DZIEWCZYNKI 35

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W OKRESIE CZERWIEC LIPEC 2015 WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W OKRESIE CZERWIEC LIPEC 2015 WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W OKRESIE CZERWIEC LIPEC 25 WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. EUGENIUSZA PAUKSZTY W SKOKACH TEMAT: Rozpoznanie potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Postanowienia ogólne REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Z pomieszczeń, wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych korzystać mogą pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich rodzice, a także inne osoby za zgodą

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Razem z książką

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przedstawiono w formie wykresów słupkowych.

Wyniki ankiety przedstawiono w formie wykresów słupkowych. Analiza ankiety dotyczącej zadań domowych. W listopadzie 2011 r. w szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, została przeprowadzona wśród uczniów kl. IV VI ankieta dotycząca zadań domowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

PROGRAM WSPIERAJĄCY UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Kto czyta książki, żyje podwójnie Umberto Eco PROGRAM WSPIERAJĄCY UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE PODSTAWA PRAWNA: I. Ustawa o bibliotekach z

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA CZYTELNICZE

DZIAŁANIA CZYTELNICZE DZIAŁANIA CZYTELNICZE Biblioteka szkolna prowadzi wiele działań, których celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych uczniów. Otwarcie na literaturę, pokochanie książek jest bowiem najlepszą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2015/2016 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2015/2016 Podstawy prawne. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270) Data sporządzenia: 30 marca

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo w naszej szkole

Czytelnictwo w naszej szkole alni: Wioletta Zając Mariola Zając Grażyna Rolla Zespół Szkół w Bukówcu Górnym 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Czytelnictwo w naszej szkole Przedmiot ewaluacji W szkole rozwijane są kompetencje

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo