UCHWAŁA NR 1094/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 1094/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1094/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu do wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem ruchomości, stanowiących własność Województwa. Data utworzenia Numer aktu 1094 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590, zm.: Dz. U. z 2002 nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 nr 162, poz.1568, z 2004 nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1206, Dz. U. z 2006 r. nr 126, poz. 875) oraz 2 ust. 1, 3 i 4 pkt 3 i 5 ust. 1 załącznika do uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomościami, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Dokonać darowizny ruchomości będących własnością Województwa Małopolskiego, we władaniu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu, - wyszczególnionych w załączniku nr 1 do uchwały - na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, - wyszczególnionych w załączniku nr 2 do uchwały - na rzecz Gminy Nowy Sącz, - wyszczególnionych w załączniku nr 3 do uchwały - na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytutu Zdrowia w Nowym Sączu 2 Nieodpłatnie przekazać ruchomości będące własnością Województwa Małopolskiego, we władaniu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu: - wyszczególnione w załączniku nr 4 oraz nr 5 do uchwały - na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, - wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały - na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 3 Upoważnić i udzielić pełnomocnictwa Pani Marii Helenie Tomali - Dyrektorowi Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu, do dokonania czynności, o których mowa w 1 i 2, na zasadach określonych w uchwale nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomościami. 4 Zobowiązać Dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu do przedłożenia informacji o trybie i przebiegu czynności dokonanych w ramach niniejszego upoważnienia. 5 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 6

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uchwałą Nr XLVI/592/06 z dnia 3 lipca 2006 r. Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006 r. internatu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Wobec powyższego zachodzi konieczność zagospodarowania zbędnego mienia ruchomego znajdującego się we władaniu jednostki. Zgodnie z wolą Sejmiku Województwa Małopolskiego, wyrażoną w 3 powołanej uchwały Nr XLVI/592/06, składniki majątku ruchomego będące w używaniu internatu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu pozostają w dyspozycji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Wnioskami z dnia 24 października b.r. Dyrektor Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu przedstawił wykazy ruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej oraz do zbycia w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytutu Zdrowia w Nowym Sączu i, również w drodze darowizny, na rzecz Gminy Nowy Sącz, z przeznaczeniem dla prowadzonego przez Gminę Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Jednocześnie, wnioskami z dnia 24 października b.r. Dyrektor Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu przedstawił wykazy książek przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej oraz na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem dla prowadzonego przez Powiat Zespołu Szkół Rolniczych w Nawojowej. Uzasadniając konieczność dokonania wymienionych wyżej czynności, wnioskodawca wskazał, że Sejmik Województwa Małopolskiego w uchwale Nr XLIV/498/2002 z dnia 27 maja 2002 r., postanowił o zlikwidowaniu z dniem 31 sierpnia 2002 r. Liceum Medycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Medycznych w Nowym Sączu. W oparciu o powołaną wyżej uchwałę, składniki majątku ruchomego będącego w dyspozycji Liceum Medycznego przekazano na podstawie do Medycznego Studium Zawodowego w Nowym Sączu, poprzednika prawnego Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Książki, będące przedmiotem zamierzonej przez wnioskodawcę czynności, były wykorzystywane w Liceum Medycznym, jako lektura podstawowa lub uzupełniająca, natomiast po jego likwidacji uznano, że są zbędne w procesie dydaktycznym prawnego Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Wnioskodawca wyjaśnił również, że wyboru podmiotów, na rzecz których ma zostać przekazane przedmiotowe mienie, dokonano po rozeznaniu zainteresowania jego otrzymaniem wśród jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego, Gminy Nowy Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego i jednostek państwowych. Tylko podmioty wymienione w niniejszej uchwale wyraziły chęć otrzymania przedmiotowych ruchomości. Stosownie do 4 ust. 3 załącznika do uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomościami, kierownicy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w stosunku do ruchomości będących w ich władaniu wykonują czynności z zakresu gospodarowania ruchomościami leżące w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Darowizna ruchomości wyszczególnionych w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały, na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, Gminy Nowy Sącz i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu może być dokonana w oparciu o 5 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego, zgodnie z którym ruchomości mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych. Zważywszy, że zarówno przekazujący, jak i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej, oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i nie mają zdolności do nabywania praw na swoją rzecz, oraz, że w wyniku czynności będącej przedmiotem niniejszej uchwały właścicielem ruchomości wyszczególnionych w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały pozostanie nadal Województwo Małopolskie, podstawę do zagospodarowania mienia ruchomego poprzez jego nieodpłatne przekazanie pomiędzy tymi podmiotami stanowi 2 powołanej uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego.

3 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. Załącznik nr 1 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości (książek) do przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Rolniczych w Nawojowej. Lp. Sygnatura Autor, Tytuł Cena (w zł) Wartość szac.( w zł) Camus A; Dżuma 0, Krasicki I; Bajki 0, Szekspir W.; Romeo i Julia 0, Sienkiewicz H; Nowele T. 1 0, Conrad J.; Lord Jim 0, Żeromski S.; Doktor Piotr 0, Kafka F.; Zamek 0, Tuwim J.; Kwiaty polskie 0, Trznadel J.; Hańba domowa 3, Różewicz T.; Kartoteka 0, Herling-Grudziński; Dziennk pisany 1, Reymont W.; Komediantka 0, Dickens K.; Kolęda prozą 0, Niemcewicz; Powrót posła 0, Żeromski S.; Echa leśne 0, Fredro A.; Zemsta 0, Herling-Grudziński; Inny świat 1, Sienkiewicz H.; Quo Vadis 0, Krasiński Z.; Nie-boska komedia 0, Conrad J.; Lord Jim 0, Conrad J.; Lord Jim 0, Zapolska G.; Moralność 0, Zapolska G.; Moralność 0, Historia lit.pol. T. 1 0, Historia lit.pol. T. 2 0, Lew Tołstoj; Anna Karenina 0, Lew Tołstoj; Anna Karenina 0, Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Potocki J.; Rękopis znaleziony 0, Potocki J.; Rękopis znaleziony 0, Kryda; Krajobraz poezji 0, Kryda; Krajobraz poezji 0, Miłosz C.; Wiersze 0, Miłosz C.; Wiersze 0, Mickiewicz A.; Ballady i romanse 0, Mickiewicz A.; Ballady i romanse 0, Mickiewicz A.; Dziady cz III 0,01 3

4 Mickiewicz A.; Dziady cz III 0, Mickiewicz A.; Dziady cz III 0, Żeromski S.,; Wybór opowiadań 0, Żeromski S.; Wybór opowiadań 0, Żeromski S.; Wybór opowiadań 0, Boccaccio G.; Dekameron 0, Boccaccio G.; Dekameron 0, Gałczyński; Pieśni 0, Gałczyński; Pieśni 0, Słowacki J.; Wiersze i poematy 0, Słowacki J.; Wiersze i poematy 0, Dante; Boska komedia 0, Dante; Boska komedia 0, Staff L.; Poezje 0, Nałkowska Z.;Pisma wybrane 0, Nurowska M.;Panny i wdowy 6, Fleszarowa-Muskat; Piękna pokora 2, Buttought E.; Tarzan wśród małp 0, Mniszek H.; Gehenna Mniszek H.; Gehenna Wańkowicz M.; Bitwa o Monte t.1 1, Wańkowicz M.; Bitwa o Monte t.2 1, Wańkowicz M.; Bitwa o Monte t.3 1, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Rodziewiczówna M.; Ragnarok 0, Rodziewiczówna M.; Ragnarok 0, Ballester G.; Blaski i cienie t.1 3, Ballester G.; Blaski i cienie t.2 3, Ballester G.; Blaski i cienie t.3 3, Cervantes M.; Don Kichote t.2 0, Cervantes M.; Don Kichote t.1 0, Żeromski S.; Przedwiośnie 2, Żeromski S.; Przedwiośnie 2, Żeromski S.; Przedwiośnie 2, Wyka K.; Życie na niby 0, Wyka K.; Życie na niby 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszerowa-Muskat;Czarny warkocz 0, Sidorowa N.; Ateny 0, Moberg; Jedź dziś nocą 0, Ludwig E.; Kleopatra 0, Czapski J.; Na nieludzkiej ziemi Cepik J.; Leonardo Da Vinci 0, Heller J.; Paragraf 22 2, Rodziewiczówna M.; Lato leśnych 0, Boulanger D.; Lustro 0, Segal E.; Love story 0, Levron J.; Dobry król Rene 0, Billington R.; Okazja do grzechy 0, O. Aubry; Prywatne życie Napoleona 3,4 3

5 Choromanski M.; Zazdrość i medycyna 0, Guz E.; Zamach na 0, Dick S.; Ostatnia przech 0, Konwicki T.; kronika wypadków 0, Siesicka K.; Fotoplastykon 0, Wyka K.; Życie na niby 0, Szczawiej J.; Antologia 0, Hyde A. ; Rudy lis 3, Chiara P.; Czwartki pani Julii 0, Radziewiczówna M. ;Macierz 0, Analogia poezji 0, Łoziński W.; Zaklęty dwór 0, Safrin H.; przy szabasowych św. 0, Strzeszewski L.; Elwis 0, Lafajette; Ksieżna de Cleves 0, Stone J. Żeglarz na koniu 0, Apulejusz; Metamorfozy 0, Otkałło T.; Sciegi szydełkowe 0, Andrzejewski J.; Trzy opowieści 0, Rodziewiczówna M.; Straszny dziadunio 0, Sztaudynger J; Piórka 0, Warneńska M.; Goście honorowi 0, Rodziewiczówna M.; Dewajtis 0, Martinson H.; Droga do Klockrike 0, Mcilvanney W.; Szata Dejaniry 0, Konwicki T.; Sennik współcz. 0, Łysiak W.; Kolebka 0, Słownik pol-rosyjski 0, Nowacka E.; Słońce w kałuży 0, Kąkolewski K.; Jak umierają 0, Hemingway E.; Rzeka dwóch serc 0, Fleszarowa- Muskat; Dwie ścieżki czasu 1, Hoffmann; Opowiadania 0, Lively P.; Droga do 1, Przez stulecia 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Dołęga - Mostowicz; Kariera Nik. D 0, Dołęga - Mostowicz; Kariera Nik. D 0, Bellonci M.; Lukrecja Borgia 0, Bellonci M.; Lukrecja Borgia 0, Mann T.; Czarodziejska góra 0, Mann T.; Czarodziejska góra 0, Trznadel J.; Hańba domowa 3, Trznadel J.; Hańba domowa 3, Remarque E.; Na zachodzie bez 0, Remarque E.; Na zachodzie bez 0, Rodziewiczówna M.; Błękitni 0, Rodziewiczówna M.; Błękitni 0, Dickens K.; Dawid Copperfield t. 1 0, Dickens K.; Dawid Copperfield t. 2 0,22 3

6 Thackeray W.; Targowisko próź 0, Thackeray W.; Targowisko próź 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy 0, Śladami pisarzy 0, Wiersze o sadec. 0, Słownik pol-rosyjski 0, Duncan I.; Moje życie 0, Sejda K.; C.K. Dezerterzy 0, Renwick G.; Wyłącznie 1, Twain M.; Trzydzieści trzy 0, Łoziński W.; Oko proroka 0, Gide A.; Lochy Watykanu 0, Machulski J.; Vabank i Vabank II 0, Czarny pająk 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy Hennert 0, Dołęga-Mostowicz T.; Kariera Nik. D 0, Rodziewiczówna M.; Ragnarok 0, Dołęga - Mostowicz T; Doktor Murek 2, Nurowska M.; Po tamtej stronie 3, Truchanowski K.; Dzwony piekieł 0, Dołęga - Mostowicz; Drugie życie 2, Wałęsa L.; Droga nadziei 0, Rodziewiczówna M.; Szary proch 0, Wybór nowel 0, Gifford B.; Dzikość serca 1, Dostojewski F.; Wspomnienia z 0, Dostojewski F.; O miłości 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy 0, Lo J.- Johansson; Człowiek bez nazwy 0, Słownik pol-rosyjski 0, Dygat S.; Disneyland 0, Steinbeck; Myszy i ludzie 0, Rodziewiczówna M.; Czahary 0, Samozwaniec M.; Zalotnica niebieska 3, Brandys M.; Kłopoty z pania 0, Remarque E.; Na zachodzie 0, Baczyński K.; Utwory wybrane 0, Baczyński K.; Utwory wybrane 0, Szekspir; Hamlet 0, Szekspir; Hamlet 0, Conrad; Lord Jim 0, Conrad; Lord Jim 0, Jasienica P.; Rzeczpospolita obojga 0, Jasienica P.; Rzeczpospolita obojga 0, Jasienica; Rzeczpospolita obojga 0, Kochanowski J.; Treny 0, Kochanowski J.; Treny 0, Kasprowicz J.; Dzieła wybrane t.1 0, Kasprowicz J.; Dzieła wybrane t.2 0, Soscki N.;Jestem kotem 0, Jasienica P.; Polska Jagiellon. 0, Orzeszkowa E.; Marta 0,01 3

7 Frejloks W.; 500 zagadek 0, Wasilewski A.; 500 zagadek 0, Molier; Skąpiec 0, Szekspir W.; Wieczór trzech króli 0, Pasek J,; Pamiętniki 0, Wiktor J.; 0, Rej M.; Wybór pism 0, Szmaglewska S.; Dymy nad Birkenau 0, Hemingway E.; Komu bije dzwon 0, Orzeszkowa E.; wybór nowel 0, Staff L.; Kto jest ten dziwny 0, Jasienica P.; Myśli o dawnej 0, Jasienica P.; Polska Piastów 0, Lektury licealisty 0, Szekspir; Sen nocy letniej 0, Szekspir: Sen nocy letniej 0, Janosch; Cholonek 1, Janosch; Cholonek 1, Gogol M : Martwe dusze 0, Burroughs E; Tarzan wśród małp 0, Dante; Boska komedia 0, Róża wiatrów 0, Jasienica P; Rzeczpospolita 3, Jasienica P; Rzeczpospolita 3, Jasienica P; Rzeczpospolita 3, Słownik pol-rosyjski 0, Norwid C; Pisma wierszem 0, Norwid C; Pisma wierszem 0, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Słownik ros-pol 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Słownik ros-pol 0, Mały słownik ros-pol. 0, Remarque E.; Czas życia, czas śmierci 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Bombicki M; Polski październik Bombicki M; Poznań Słownik pol-rosyjski 0, Westerplatte 0, Wielki słownik pol-ros. 0, Wietnam 4, Wielki słownik pol-ros. 0, Tournier M; Król Olch 2, Tournier M; Król Olch 2,56 3

8 Tournier M; Król Olch 2, Tournier M; Król Olch 2, Słownik ros-pol 0, Słownik ros-pol 0, Słownik ros-pol 0, Słownik ros-pol 0,06 3 Wartość po denominacji: Prezydenci Polski 7, Allan G.; Tuż przed świtem 5, Nass e.; Testamenty sławnych 8, Conroy P.; Muzyka plaży 27,5 22 RAZEM 203, Załącznik nr 2 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowy Sącz z z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Lp. Nazwa przedmiotu Rok zakupu Cena zakupu (w zł) Wartość szacunkowa ( w zł) 1. Taboret gazowy ,80 200,00 Załącznik nr 3 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości do przekazania w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytutu Zdrowia w Nowym Sączu Lp. Nazwa przedmiotu Rok zakupu ilość Cena zakupu w (zł) Wartość szacunkowa (w zł) 1. Szafa , Szafa , Szafa , Szafa , Szafa lekarska podwójna , Szafka lekarska poj , Gabloty , Gabloty , Gabloty Gabloty , Waga dla niemowląt , Łóżko szpitalne ,33 50 RAZEM 193 Załącznik nr 4 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości (w tym książek) do nieodpłatnego przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej Lp. Nazwa przedmiotu Rok zakupu ilość Cena (w zł) WARTOSC

9 (w zł) 1. Koc arosa , Poduszki ,70 535,5 3. Firanki ,33 79,98 4. Firanki ,65 366,85 5. Firanka ,70 16,70 6. Firanki ,60 50,40 7. Firanki , Firanki , Firanki ,60 24, Firanki ,51 306, Obrus , Obrusy , Obrusy ,50 214, Obrusy , Prześcieradła ,50 67, Prześcieradła ,66 819, Prześcieradła ,66 106, Prześcieradła ,87 218, Poszwy+poszewki , Poszwy+poszewki ,50 22, Poszwy+poszewki , Poszwy+poszewki , Poszwy+poszewki ,09 450, Poszwy+poszewki , Zasłony ,37 68, Zasłony ,60 62, Zasłony ,80 11, Zasłony ,70 35, Zasłony ,20 46, Zasłony ,47 81, Kołdry , Kołdry , Krzesło uczniowskie ,22 25, Krzesło uczniowskie , Krzesło uczniowskie ,30 126, Stoliki uczniowskie ,18 5, Biurka komputerowe ,80 184, Biurko komputerowe ,80 545, Krzesło obrotowe ASTEk , Krzesło BETA , Zestaw szaf 1992 Komplet (6 sztuk+1 poj.+na dzienniki) 69,36 69, Szafy , Szafy bib Szafy bibl.z nadst Szafy z pawlaczem , , Ławka gimnastyczna , Ławka drewniana ,80 107, Zlewozmywak gastronomiczny ,80 530, Zamrażarka , RAZEM ,94 Lp. Nr.inw. Autor Bunsch K Ojciec i syn 0,01

10 2. 39 Bunsch K Ojciec i syn 0, Kraszewski Banita 0, Kraszewski Starosta 0, Kraszewski Król chłopów 0, Kraszewski Kraków za Łokietka 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Munthe Księga z Saint 0, Sthendal Różowe Zielone 0, Ostenzo M O rzeko pamiętaj 0, Stevenson Wyspa skarbów 0, Melcer W. Morele Madzi 0, Cyrk 0, Stone J Pasja życia 0, Parandowski Godzina Godzina 0, Gomulicki Miecz i Łokieć 0, Gomulicki Miecz i Łokieć 0, Parandowski Król życia 0, Kipling Druga księga 0, Krupnicka M. Olimpijczyk 0, London J Martin Eden 0, Kraszewski Interesa 0, Curwood Szara wilczyca 0, Abrahams Murzyn 0, Scott W. Rob -Roy 0, Mate Zalka Doberdo 0, Kożniewski K. Piątka z ulicy 0, Kowalska A. Wójt Wolbromski 0, Kraszewski Lubonie 0, Boissiere Najeźdzcy 0, Jasienica Biały front 0, Parandowski Dafne 0, Hugo Katedra M.Panny 0, Hugo Katedra M.Panny 0, Gajdar Czuk i Hek 0, Kożniewski K. Piątka z ulicy 0, Kraszewski Bruhl 0, Thomas M. Dolina bez wyjścia 0, Sthendal Lucjan 0, Sthendal Lucjan 0, Verne J Piętnastoletni kapitan 0, France A. Wyspa pingwinów 0, Bajer J. Ostatni wikingowie 0, Cooper Ostatni mohikanin 0, Meissner J Wraki 0, Curwood J. Dolina ludzi 0, Sthendal Pustelnia parmeńska 0, Sthendal Pustelnia parmeńska 0, Kossak Z Krzyżowcy 0, Kossak Z Krzyżowcy 0, Kossak Z Król trędowaty 0,01

11 Kossak Z Bez oręża 0, Kossak Z Złota wolność 0, London J Nowele 0, London J Nowele 0, London J Dzieła wybrane 0, London J Żelazna stopa 0, London J Dzieła wybrane 0, London J John Barleycon 0, France A. Bunt aniołów 0, Sthendal Kroniki włoskie 0, Alajs Jirasek Psiogłowcy 0, Morcinek G Wyorane kamienie 0, Dygasiński A As 0, Parnicki T Decjusz 0, Lepecki M W selwasach 0, Kraszewski J Welki nieznajomy 0, Jeż T Szandor Kowacz 0, Ferencheu P Przygoda w Arkt 0, Blomberg R. Złoto i anakondy 0, Stolarek Podróż 0, Knothe Niedaleko Damaszku 0, Omte Ucieczka 0, Jeż T Za króla 0, Kraszewski J. Przygody pana M 0, Kraszewski J. Cet czy licho 0, Bunsch K. Śladem pradziadka 0, Bunsch K. Miecz i pastorał 0, Pu Suny-ling Mnisi 0, Grabski Saga 0, Grabski Saga 0, Grabski Saga 0, Kraszewski Strzemieńczyk 0, Leńkowa A Oskalpowane ziemie 0, Lem Księa robotów 0, Parandowski J Wojna trojańska 0, Arct B Kamikadze 0, Parnicki T Twarz księżyca 0, Minkowski A Wielki poker 0, Hunt J Zdobycie M.Everest 0, Kraszewski J Pogrobek 0, Lohlein H Piraci, perły 0, Mrówczyński B Błękitny trop 0, Bunsch K Zdobycie Kołobrzegu 0, Centkiewicz A. Kierunek Antarktyka 0, Bunsch K Dzikowy skarb 0, Bunsch K Dzikowy skarb 0, Kraszewski J Waligóra 0, Gąsiorowski Czarny generał 0, Parnicki T Nowa baśń 0, Kraszewski J Krzyżacy 0, Grabski J Rapsodia 0, Grabski J Rapsodia 0, Kraszewski J Król w Nieświeżu 0,01

12 Kraszewski J Hrabina Cosel 0, Clarke M Dożywotnie 0, Kosidowski Z. Gdy słońce było 0, Centkiewiczowie Fridtjof co z ciebie 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Kraszewski J Szaławiła 0, London J Wilk morski 0, Gardonyć G Byłem niewolnikiem 0, Kraszewski J Czasy kościuszkowskie 0, Sthendal Czerwone i czarne 0, Sthendal Czerwone czarne 0, Malausie J Ostatni królowie 0, Bergiel M Nasz batalion 0, Patrnicki T Nowa baśń 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Pasek J Pamiętniki 0, Kozakiewicz W Safari Mingi 0, Mrówczyński B Człowiek bez nazwiska 0, Mrówczyński B Człowiek bez nazwiska 0, Parnicki T Nowa baśń 0, Kraszewski Skrypt Fleminga 0, SteinbeckJ Grona gniewu 0, Myrer A Wielka wojna 0, Kaitlen Pożegnanie z lękiem 0, Jasienca P Trzej kronikarze 0, Kraszewski J Ulana 0, Nowakowski W W lakierkach 0, Reed J Dziesięć dni 0, Paukszta E Buntownicy 0, Paukszta E Buntownicy 0, Dobraczyński J Najeźdcy 0, Dobraczyński J A znak nie będzie 0, Fortvonle G. Gady Madagaskaru 0, Kreska A Desant 0, Bunsch K. O Zawiszy Czarnym 0, Bunsch K Przełom 0, Kraszewski J U babuni 0, Kossak Z Troja Pólnocy 0, Stryj F. W cieniu krematorium 0, Lem S Czas nieutracony 0, Lem S Czas nieutracony 0, Lem S Czas nieutracony 0, Curwood J. Włóczęga północy 0, Mierzeński S Amerykanie 0, Parandowski J Wrześniowa noc 0, Steinbeck Kentaruk Perła 0, Stomparty Człowiek z lancetem 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Kraszewski J Na bialskim zamku 0, Stompor J Szpital pod jodłami 0, Stompor J Szpital pod jodłami 0,01

13 Stawiński Kanał. 0, Kraszewski J Maiturn 0, Kraszewsk J Stach z Konar 0, Koszykowski I Dziecko z ulicy 0, Koszykowski I Dziecko z ulicy 0, Nyiszli Przed Dr Mengele 0, Kraszewski J Stara basń 0, Gonsky B Moana 0, Rolleczek N Rodzinne kłopoty 0, Centkiewiczowie Człowiek 0, Parandowski J Wojna trojańska 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Parandowski J Niebo w płomieniach 0, Bunschy K Aleksander 0, Dybowski T Błazen starego króla 0, Korabiewicz W Do Timbuktu 0, London J Opowieści 0, Bunsch K Olimpias 0, Bunsch K Parmenion 0, Miarkowski S. Burubahajr 0, Paukszta E Po burzy jest pogoda 0, Dobrzeniecki A Pamiętnik pilota 0, Chamiec J Ciężką podajcie 0, Bunsch K Wawelski e wzgórze 0, Bunsch K Wywołańcy 0, Noyes R Drabina Jakubowa 0, Parandowski J Niebo w płomieniach 0, Dobraczyński J W rozwalonym domu 0, Zaruski M Z harcerzami 0, Michta N Wspomnenia 0, Gąsiorowski W Szwoleżerowie 0, Medyna P Do Polski 0, Przyborowski W Bitwa pod Raszynem 0, Dobraczyński J Doba krucjat 0, Segers A Siódmy krzyż 0, Segers A Siódmy krzyż 0, Platówna S Chłopec na polnej drodze 0, Reed J Dziesięć dni 0, Reed J Dziesięć dni 0, Kraszewski J Dzień wieku 0, Centkiewiczowie Osaczeni..chłodem 0, Lem S Eden 0, Arct B Alarm 0, Brzostarska J Lubawskie 0, Grabski J Blizny dzeciństwa 0, Kossak Z Szaleńcy Boży 0, De Alenear J Syn pustkowia 0, Lem S Pamiętnik 0, Norton M Pożyczalscy 0,01

14 Centkiewiczowie Tajemnice 0, Bunsch K. Rok tysięczny 0, Bunsch K Rok tysięczny 0, Kąkolewski K. 17 historii 0, Wieczerska J Zawsze jakieś jutro 0, Kapeniak J Wiechowy 0, Liskowacki R Związek spraw 0, Amstrong R. Buntownicy 0, London J Odyseja północy 0, Verne J 20000mil..żeglugi 0, Verne J 20000mil..żeglugi 0, Kossak Z Bez oręża 0, Kossak Z Król trędowatych 0, Wernic W Człowiek z Montany 0, Kazantzalis N Grek zorba 0, Rymkiewicz Skarby zatoki 0, Kraszewski J Starosta 0, Centkiewiczowie Tumbo 0, Makowiecki W Przygody Meliklesa 0, Kraszewski J Saskie ostatki 0, Behounek F. Rozbitkowie 0, Pauszta E Przejaśnia się 0, Paukszta E Przejaśnia się 0, Krawczuk A Rzym i Jerozolima 0, Muszyńska Rumaki 0, Bagriak P Komisarz Hard 0, Ksielewski W Podróż bez biletu 0, Kiedy to się zaczyna 0, Paukszta E Srebrna ławica 0, Molnar G W niedzielę zawsze 0, Stoll H Sen o Troi 0, Szklarscy K. A Złoto gór czarnych 0, Szklarscy K. A Złoto gór czarnych 0, Mervile H Biały kubrak 0, Wernic W Przez góry Montany 0, Niznansky J Pani na Czachtica 0, Paukszta E Po burzy jest pogoda 0, Mrówczyński B Cień Montany 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Auderska H Babie lato 0, Kraszewski J Morituri 0, Kraszewski J Morituri 0, Jaszuński g Ostatni monarcha 0, Adamowicz A Narodzona 0, Kraszewski J Historia o królu 0, Niziurski E Sposób na Alcybiadesa 0, France A. Gospoda pod królową 0, Frołow W Co i jak 0, Lach E Przygrywka 0, Wieczerska J Obrazki 0, Bidwell G Niekoronowany król 0, Kassil L Bramkarz republiki 0, Snopkiewicz H Kołowrotek 0,01

15 Krawczuk A Siedmiu przeciw 0, Szklarscy K. A Orle pióra 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Olczak J Wilcze dni 0, Bareja S Jadźka i my 0, Abramczyk J Partyzanci 0, Nowacka E Maksymin Trak 0, Cooper Czerwony korsarz 0, Kosidowski Z. Rumaki 0, Noll D Przygody Wernera 0, Noll D Przygody Wernera 0, Kyle E Duet 0, Irwing D Kryptonim"Virsham" 0, Kipling R Księga dżungli 0, Kipling R Druga księga 0, Kraszewski J Zygmuntowskie 0, Bidwell G Admirał jego królewskiej 0, Kraszewski J Grzechy hetmańskie 0, Scott W. Mannering Guy 0, Taylor R Podróże Jamiego 0, Sroga A Szaferacy 0, Braun A Próba ognia i wody 0, Zimecki T Old Piernik 0, Sroga A Chłopcy spod Lenino 0, Leżeński C My chłopcy 0, Dybowski T Saga grodu 0, Lem S Szpital przemienienia 0, Loschburg W Kradzież Mona Lisy 0, Johanson E Fale przyboju 0, Przymanowski J Zawzięty 0, Napiórkowski R Wyprawa 0, Nadiss B Non stop 0, Paukszta E Złote korony 0, Górkiewiczowa J A jednak radość 0, Echenique A Śwat dla Julii 0, Wernic W Na południe 0, Wernic W Na południe 0, Macken W W poszukiwaniu 0, Kossak Z Przymierze 0, Jasienica P Ostatnia z rodu 0, Bunsch K Bracia 0, Minkowski A Nasturcja i lew 0, Minkowski A Nasturcja i lew 0, Kowalewski S Jutro jeszcze 0, Chmielewska J Zwyczajne życie 0, Minkowski A Vanesca z hotelu 0, Minkowski A Nasturcja i lew 0, Petecki B Rubin 0, Molnar G W niedzielę zawsze 0, Morcinek G W wiergułowej 0, Niziurski E Księga urwisów 0, Makuszyński K Bezgrzeszne lata 0, Karpicki R Starszy strzelec 0,01

16 Nowacka E Może tak, może nie 0, Czermawski Cz Korsarz 0, Delderfield R Przygody Bena 0, Ożogowska H Dziewczyna i chłopak 0, Klein E Cienie 0, Guardeschi G Przeznaczenie 0, Curwood J. Dolina ludzi 0, Chmielewska J Większy kawałek świata 0, Curwood J. Włóczęgi północy 0, Pauszta E Pogranicze 0, Kaczynska D Byli żołnierze 0, Ziółkowski M Jędrek z Koliby 0, Przymanowski J Wszyscy i nikt 0, Kuchowicz Z Barbara Radziwiłówna 0, Kuchowicz Z Barbara Radziwiłówna 0, Hugo W Katedra M.Panny 0, Hugo W Katedra M.Panny 0, Gruda A North 0, Wernic W Słońce Arizony 0, Goszczurny S Dwaj przyjaciele 0, Rchter E Inne wakacje 0, Verne J 20000mil..żeglugi 0, Kraszewski J Syn marnotrawny 0, Kraszewski J Mata królów 0, Platówna S Mały wzywa kapitana 0, Owl G Pelgrzymi 0, Angell P Zwycięstwo 0, Steinbeck J Grona gniewu 0, Bidwell G Rubaszny król 0, Pietras Z Wolni swawolni 0, Niziurski E Salon wytrzeźwień 0, Ciszewski J Smak morza 0, Dybowski T Listopadowa 0, Popławska H Renesansowa 0, Szklarski A Tomek u źródeł Amazonki 0, Nowacka E Szubad 0, Liskowacki R My z Maymontu 0, Brown P Mały świat 0, Lem S Dialogi 0, Wernic W Człowiek 0, Jones J Pistolet 0, Stojowski A Kareta 0, Brzeźiński B Taki jeden Rafał 0, Jones J Długi tydzień 0, Jones J Długi tydzień 0, Górska H Druga brama 0, Nowacka E Komandos 0, Bahdaj A Order z księżyca 0, Clarke M Kowboje oceanu 0, Kraszewski J Bajbuza 0, Scott W. Ivanhoe 0, Stevenson R Wyspa skarbów 0, Meissner J Czarna bandera 0,01

17 Osteroff K Awantury 0, Krawczuk A Sennik Artemid 0, Krawczuk A Sennik Artemid 0, Makuszyński K Bezgrzeszne lata 0, Nowacka E Maria 0, Każdemu słońce 0, Kwiatkowski T Igła w stogu 0, Bunsch K Powrotna droga 0, Kotysz R Orlik 0, Kwiatkowski T Przerwany mecz 0, Angel Lera Ostatnie sztandary 0, Lach E Kosmohikanie 0, Lach E Kosmohikanie 0, Dobrzeniecki A Pamiętnik 0, Zającówna J Klub białej perły 0, Kraszewski J Wielki nieznajomy 0, Lach E Klub kosmohikanów 0, Maliharek M Szyper 0, Kroki w nioeznane 0, Krawczuk A Kleopatra 0, Goszczurny S Kormoran 0, Ścibor-Rylski A Ich dzeń powszedni 0, Lorenc Z Na niby 0, Biskupski S Sokoły 0, Cooper J Pilot 0, Bajer J. Ostatni wikingowie 0, Krawczuk A Tytus i Berenika 0, Wernic W Gwiazda trapera 0, Kiedy to się zaczyna 0, Dumbadze N Gagatek 0, Jarunkowa K Brat milczącego 0, Chmielewska J Lesio 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Cooper J Ostatni mohikanin 0, Kraszewski J Lalki 0, Kraszewsk J Lalki 0, Werne J Latarnia 0, Stojowski A Zamek w Karpatach 0, Stone J Udręka i ekstaza 0, Stone J Udręka i ekstaza 0, Komornicki S Na barykadach 0, Portis Ch Troje na prerii 0, London J Martin Eden 0, London J Martin Eden 0, London J Martin Eden 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Gerard Łuny w Bieszczadach 0, Kolbuszewski J Skarby króla 0, Lorentz Z Na niby 0,01

18 Ożogowska H Ucho od śledzia 0, Mrówczyński B Lema drużyna 0, Górkiewiczowa J Izydor 0, Wernic W Wędrowny handlarz 0, Wernic W Wędrowny handlarz 0, Szmaglewska S Nowy ślad 0, Niziurski E Opowiadania 0, Kotowicz W Frontowe drogi 0, Reid M Jeździec bez głowy 0, Mrówczyński B Dni chwały 0, Mrówczyński B Armia milcząca 0, Ostaszewski T Kuźnia szatana 0, Kraszewski J Boży gniew 0, Parandowski J Z antycznego świata 0, Kraszewski J Wóz wagantów 0, Kraszewski J Wóz wagantów 0, Pietra Z Włodko z Brzezin 0, Wernic W Wędrowny handlarz 0, Gałba Wieża spadochroniarzy 0, Załuski S Przerwany rejs 0, Przymanowski J Czterej pancerni 0, Szczygieł J Tarnina 0, Szczygieł J Tarnina 0, Paukszta E Młodość i gwiazdy 0, Sedlak J Sławetna XIIb 0, Kraszewski J Półdiablę weneckie 0, Makowski Diossos 0, Bratny R Losy 0, Bidwell G Cudzą krwią 0, Paukszta E Wiatrołomy 0, Cooper J Ostatni mohikanin 0, Cooper J Pogromca zwierząt 0, Bojarska T Reqiuem 0, Iwanicki E Deszczowy sezon 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Półownikówna 0, Kraszewski J Półkownikówna 0, Opowiadania 0, Perepeczko A Chłopcy z morskiej.. 0, Borchardt Znaczy kapitan 0, Dobraczyński J Truciciele 0, Fornalska M Pamiętnik 0, Jones J Skąd do wieczności 0, Jones J Starszy strzelec 0, Wernic W Colorado 0, Kraszewski J Powieść bez tytułu 0, Kraszewski J Powieść bez tytułu 0, Bidwell G Diabelski pomiot 0, Stevenson R Porwany za młodu 0, Dobraczyński J W rozwalonym domu 0, Jackiewiczowa Pokolenie Teresy 0,01

19 Brookes E Gdziekolwiek 0, Majchrowski S Upiór spod Płocka 0, London J Opowieści 0, Bielski M Na lini życia 0, Meisner J Opowieści 0, Chromy E Szachownice nad Berlinem 0, Anderson K Ryk tygrysa 0, Stompor J Człowiek z lancetem 0, Niziurski E A potem niech biją 0, Obertyński E Rejs do Hongkongu 0, Parandowski J Wojna trojańska 0, Parandowski J Wrześniowa noc 0, Zbych A Stawka większa niż życie 0, Adamów R Akta świętego 0, Kruger M Godzina pąsowej róży 0, Kowalewski S Nie ma ceny na miód 0, Żabiński J Hipopotam i spółka 0, Korzeniowski J Spekulant 0, Kowalewska M Zwariowane podwórko 0, Klingen A Kawaler 0, Orłowska D Sukcesy i porażki 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka60,00 0, Gorzkiewiczowa Najbliżej ziemi 0, Żabko-Potgrawicz Diamentowa rzeka 0, Żabko-Potgrawicz Diamentowa rzeka 0, Sroga A Chłopcy w Berlinie 0, Kertesz E Profesor Sonia 0, Kamińska I Czerwony sokół 0, Perepeczko A Dzika mrówka 0, Kaska A 07 słucha 0, Nowacka E Prywatne życie 0, Stanley E Kamienica 0, Korta A Jak połknełam 0, Niziurski E Osobliwe przypadki 0, Kuczyński M Zwrotnik dinozaura 0, Kolarowa J Powtórka z życia 0, Petecki B Sola z nieba 0, London J Bellew zawierucha 0, Przymanowski J Czterej pancerni 0, Boguszewska H Siostra z Wisły 0, Sołonowicz H Cierpki smak tarniny 0, Między nami 0, Niziurski E Dzwonnik 0, Olesik K Krzak jałowca 0, Musierowicz M Szósta klepka 0, Blond G Wielka przygoda 0, Michalska M W nocy i mgle 0, Wernic W Barry 0, O duchach opowieści 0, Nowacka E Może tak, może nie 0, Makarczyński Cyganie 0, Dobraczyński J Bramy Lipska 0,01

20 Sołonowicz-Olbrychska Majówka 0, Bahdaj A Czarna bandera 0, Strumph-Wojtkiewicz Sekret enigmy 0, Meisner J Pistolety i kosynierzy 0, Lem S Cyberiada 0, Paukszta E Srebrna ławica 0, Binkowski R Parszywiec 0, Paukszta E Ich trzech i dziewczyna 0, Dobraczyński J W rozwalonym domu 0, Parandowski J Niebo w płomieniach 0, Zającówna J Bilet do raju 0, Holtz-Baumert G Trzy panie i ja 0, Mrówczyński B Cień Montany 0, Kowalewski S Maja 0, Maszkowski A Przylądek Delfinów 0, Niziurski E Naprzód wspaniali 0, Ajar E. Życie przed sobą 0, Panas H Brat leśnego diabła 0, Mowat F Zagubieni w tundrze 0, Kann M Sprawa honoru 0, Wieczerska J Lekcja dzielenia 0, Wieczerska J Lekcja dzielenia 0, Parkinson C tajna misja 0, Przymanowski J Wszyscy i nikt 0, Keller H Historia 0, Scott W. Ivanohoe 0, Macierzewska J Lednicki hufiec 0, Parandowski J Eros na Olimpie 0, Warneńska M Magdalena 0, Szczygieł J Nie jesteś inny 0, Cooper J Szpieg 0, Kurczab J A to ci dopiero 0, Jegorow r Prawem kaduka 0, Zającówna J Klub białej perły 0, Morawski A Romans 0, Barbu E Książę 0, Nurowska M Wyspa na lądzie 0, Paukszta E Lasy płoną o świcie 0, Grafczyński P W służbie Cromwella 0, Nosalski A Przyjaciel króla 0, Ziółkowscy M Złoty kolczyk 0, Po prostu miłość 0, Gaszyński L Chłopcy tamtych 0, Kostecki T Veraqua 0, Kostecki T Veraqua 0, Bahdaj A Czarne sombero 0, Sztorcham A Dziewczyna 0, Iwanicki E Wyprawa 0, Mrówczyński B Dama 0, Mrówczyński B Plama na złotej 0, Iwanicki E Wyprawa 0, Kapka M Rozmowy 0, Dobraczyński J Samson i Dalila 0,01

21 Abdański A Romans 0, Kann M Dujawica 0, Kann M Dujawica 0, Kann M Dujawica 0, Kapuścińki R Cesarz 0, Dobraczyński J Najeźdzcy 0, Barchard K Znaczy kapitan 0, Niziurski E Awantury kosmiczne 0, Wieczerska J Firma Zamiast 0, Wieczerska J Firma Zamiast 0, Stompor J Człowiek z lancetem 0, Stompor J Człowiek z lancetem 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Mierczyński E Wojenne wspomnienia 0, Mierczyński E Wojenne wspomnienia 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Kraszewski J Stara basń 0, Krasnodębska E Jak odkrywano Ameryę 0, Kraszewski J Stara basń 0, Siesicka K Przez dziurkę od klucza 0, Siesicka K Przez dziurkę od klucza 0, Bunsch K O Zawiszy Czarnym 0, Bunsch K O Zawiszy Czarnym 0, Bunsch K O Zawiszy Czarnym 0, Makarski H Na tropie 0, Makarski H Na tropie 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Kuczyński M Zawisza Czarny 0, Niziurski E Księga urwisów 0, Niziurski E A potem niech biją 0, Wiele dróg 0, Lorentz Z Na niby 0, Makowiecki Przygody 0, Kraszewski J Historia 0, Kraszewski J Historia 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Korbozowicz K Ostatni zwycięzca 0, Korbozowicz K Ostatni zwycięzca 0, Makarczyk I Przez morza 0, Makarczyk I Przez morza 0, Makarczyk I Przez morza 0, Makarczyk I Przez morza 0, Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0,01

22 Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0, Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0, Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0, Chlebowski C Nocne szlaki 0, Dzieciństwo i wojna 0, Jegorow R Dekret królewski 0, Borski L Czarna pomarańcza 0, Bunsch K Odnowiciel 0, Verne J Piętnastoletni kapitan 0, Auderska H Ptasi gościniec 0, Bidwell G Najcenniejszy 0, Lem S Eden 0, Lem S Eden 0, Lach E Przygrywka 0, Lach E Przygrywka 0, Lach E Przygrywka 0, Górska H Nad czarną 0, Sztorchan Dziewczęta 0, Siesicka K Zapałka na zakręcie 0, Gide A Lochy Watykanu 0, Rosiek B Pamiętnik narkomanki 0, Rosiek B Pamiętnik narkomanki 0, Rosiek B Pamiętnik narkomanki 0, Paukszta E Straceńcy 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, MacLean A Athabeska 0, MacLean A Athabeska 0, MacLean A Athabeska 0, MacLean A Athabeska 0, Levis C Podróż Wędrowca 0, Lach E Imieniny babci 0, Popławska H Talerz z Napoleonem 0, Popławska H Talerz z Napoleonem 0, Kraszewski J Bajbuza 0, Korczakowska J Pałac pod gruszą 0, Kipling R Księga dżungli 0, Muntche A Księga z San Michele 0, Muntche A Ksiega z San Michele 0, Gerhard J Niecierpliwość 0, Gripe M Córka Taly 0, Makuszyński K Szaleństwa 0, Kraszewski J Hołota 0, Kraszewski J Szalona 0, Szczygieł J Nie jesteś inny 0, Szczygieł J Nie jesteś inny 0, Makarski H W pogoni 0, Makarski H W pogoni 0, Sołonowicz K Spotkania 0, Sołonowicz K Spotkania 0, Snopkiewicz H Słoneczniki 0,02

23 Snopkiewicz H Słoneczniki 0, Zającówna J Brama 0, Zającówna J Brama 0, Paukszta E Znak żółwia 0, Paukszta E Znak żółwia 0, Paukszta E Znak żółwia 0, Warneńska M Dziewczyna z wyspy 0, Warneńska M Dziewczyna z wyspy 0, Kraszewski J Powrót do gniazda 0, Kraszewski J Powrót do gniazda 0, Kraszewski J Lublana 0, Kraszewski J Klasztor 0, Józefacka M Lotnica 0, Centkiewicz Cz Czy foka jest biała 0, Sołonowicz-Olbrychska Cierpki smak tarniny 0, Sołonowicz-Olbrychska Cierpki smak tarniny 0, Sołonowicz-Olbrychska Cierpki smak tarniny 0, Mierzecka A Patrz w serce 0, Isarowa Ł Z dziennika licealisty 0, Kossak Z Król trędowaty 0, Minkowski A Dowód tożsamości 0, Nawrocka-Dońska Przed godziną 0, Nawrocka-Dońska Przed godziną 0, Pollock J Mistrz 0, Wieczerska J Plaga osiedla 0, Wieczerska J Plaga osiedla 0, Ziółkowska M Powróżyć 0, Ziółkowska M Powróżyć 0, Popławska H Szpada na wachlarzu 0, Zającówna J Z pięniejszej.. 0, Musierowicz M Szósta klepka 0, Musierowicz M Szósta klepka 0, Siesicka K Fotoplastykon 0, Bahdaj A Tańczący słoń 0, Bratny R Klapa 0, Gąsiorowski W Księżna łowicka 0, Grzesiuk S Pięć lat kacetu 0, Grzesiuk S Pięć lat kacetu 0, Kowalewski S Uciekinier 0, Kraszewsk J Bracia rywale 0, Kraszewski J Kamienica 0, Zającówna J Zpiękniejszej strony 0, Nowacka E Małgosia contra Małgosia 0, Nowacka E Słońce w kałuży 0, Nowacka E Słońce w kałuży 0, Sujkowski B Lisowczycy 0, Siesicka K Moja droga 0, Janicki J Polskie drogi 0, Borowa M Dominika znaczy niedziela 0, Levin J Dziecko Rosemary 0, Kamiński A Kamienie na szaniec 0, Scott P Podział łupów 0, Stompor J Płonące lazarety 0,07

Spis lektur Klubu Książki

Spis lektur Klubu Książki Spis lektur Klubu Książki Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 2. Balzac Honore Ojciec Goriot 2139 3. Balzac Honore Ojciec Goriot 2138 4. Balzac Honore Ojciec Goriot 2235 5. Balzac

Bardziej szczegółowo

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł.

Klub Książki. koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk. Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF. Lp. Autor. Tytuł. Klub Książki koordynatorka KK - p.katarzyna Stawczyk Spis lektur do wypożyczenia dla mieszkańców bursy: w formacie PDF Lp. Autor Tytuł Sygnatura 1 / 90 1. 1. Kwiatki świętego Franciszka 1963 1. 2. Balzac

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ

BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ > Model : 9788386581481SERIA Producent : - różne tytuły, BIBLIOTEKA WYSŁKOWA "BACKGROUND: white; MARGIN: 1.7pt 0cm 0pt 0.7pt"> "FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; LETTER-SPACING: -0.25pt">Z serii Biblioteczka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LEKTUR DLA KLAS GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ LEKTUR DLA KLAS GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 H. Sienkiewicz Quo vadis marzec 2016 r. I a A. Fredro Zemsta kwiecień 2016 r. W. Szekspir Romeo i Julia maj 2016 r. WYKAZ TEKSTÓW ZAMIESZCZONYCH W PODRĘCZNIKU Owidiusz Przemiany. Biblia (Księga Rodzaju

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LEKTUR rok szkolny 2016/2017

WYKAZ LEKTUR rok szkolny 2016/2017 WYKAZ LEKTUR rok szkolny 2016/2017 GIMNAZJUM KL. I A i I B Sofokles - Antygona D. Terakowska - Samotność bogów K. Dickens - Opowieść wigilijna K. Siesicka - Zapałka na zakręcie H. Sienkiewicz - Quo vadis

Bardziej szczegółowo

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

KONKURS CZYTELNICZY CZŁOWIEK CZYTAJĄCY CZŁOWIEK TWÓRCA

KONKURS CZYTELNICZY CZŁOWIEK CZYTAJĄCY CZŁOWIEK TWÓRCA KONKURS CZYTELNICZY CZŁOWIEK CZYTAJĄCY CZŁOWIEK TWÓRCA Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w organizowanym przez bibliotekę i polonistów konkursie czytelniczym Cele konkursu: - Zachęcenie młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Baza nowości wydawniczych zakupionych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Szkolny Punkt Konsultacyjny w Mons. Rok szkolny 2017/2018

Podręczniki Szkolny Punkt Konsultacyjny w Mons. Rok szkolny 2017/2018 Podręczniki Szkolny Punkt Konsultacyjny w Mons Rok szkolny 2017/2018 Podręczniki i wszelkie materiały ćwiczeniowe( zeszyty ćwiczeń lub karty pracy przygotowane przez nauczyciela) dla klas 1-3 edukacji

Bardziej szczegółowo

1. Wyraża się zgodę na likwidację całkowicie umorzonego i zużytego lnienia

1. Wyraża się zgodę na likwidację całkowicie umorzonego i zużytego lnienia Uchwała Nr 523/2008 ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGOWSCHODNIEGO z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego znajdującego się w Świetlicy Dworcowej w Koluszkach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka polskiego Bliżej słowa Prowadzący: Dagmara Szymańska Podręcznik: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb Bliżej słowa, W-wa 2010, WSiP

Program nauczania języka polskiego Bliżej słowa Prowadzący: Dagmara Szymańska Podręcznik: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb Bliżej słowa, W-wa 2010, WSiP Program nauczania języka polskiego Bliżej słowa Prowadzący: Dagmara Szymańska Podręcznik: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb Bliżej słowa, W-wa 2010, WSiP Rozkład materiału do podręcznika Bliżej słowa dla klasy

Bardziej szczegółowo

Świat do przeczytania

Świat do przeczytania Świat do przeczytania Rozkład materiału (ramowy) II klasa liceum Poziom podstawowy (120 godzin, 4 godziny tygodniowo) Warianty lektur (5 pozycji książkowych): 1. B. Prus, Lalka; F. Dostojewski, Zbrodnia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO ZAKUPIENIA W POLSCE

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO ZAKUPIENIA W POLSCE PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO ZAKUPIENIA W POLSCE KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. St. Łukasik, H. Petkowicz - Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik - część

Bardziej szczegółowo

SPIS LEKTUR

SPIS LEKTUR SPIS LEKTUR 2017-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa 1 M. Jaworczakowa Jacek, Wacek i Pankracek M. Kownacka Plastusiowy pamiętnik J. Brzechwa Wybór wierszy W. Bełza Kto ty jesteś? K. Makuszyński, M. Walentynowicz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1. Zasady oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3.08.2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC SPIS LEKTUR Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC Lektury w klasie 1 technikum 2014/15 STAROŻYTNOŚĆ: 1. Iliada

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO ZAKUPIENIA W POLSCE

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO ZAKUPIENIA W POLSCE PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO ZAKUPIENIA W POLSCE KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik do klasy I każdy uczeń otrzyma w szkole. Ponadto: Każdy uczeń I klasy powinien posiadać 5 zeszytów w trzy

Bardziej szczegółowo

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam

Magiczne słowa. o! o! wszystko to co mam C a D F tylko tobie dam wszystko to co mam Magiczne słowa C tylko tobie ccę powiedzieć to / / C / a / C a / / C / a / to co czuję dziś kiedy przycodzi noc / e / C / a / / e / C / a / tylko tobie C a / / C / a / tylko tobie dam białą róże i wszystko

Bardziej szczegółowo

W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.

W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. Czytelnikom oferujemy: - księgozbiór liczący ponad 14 tys. woluminów; - zbiór około 100 kaset wideo,

Bardziej szczegółowo

KONKURS CZYTELNICZY ZNAM KAŻDĄ LEKTURĘ DOBRZE ZDAM EGZAMIN GIMNAZJALNY

KONKURS CZYTELNICZY ZNAM KAŻDĄ LEKTURĘ DOBRZE ZDAM EGZAMIN GIMNAZJALNY KONKURS CZYTELNICZY ZNAM KAŻDĄ LEKTURĘ DOBRZE ZDAM EGZAMIN GIMNAZJALNY Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w organizowanym przez bibliotekę i nauczycieli języka polskiego konkursie czytelniczym Cele

Bardziej szczegółowo

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie. Klasa I SP

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie. Klasa I SP Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW i LEKTUR 2016/2017 Klasa I SP Podręcznik bezpłatny "Nasz Elementarz", autorstwa M. Lorek i inn. z dotacjji MEN - będzie DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych Partner nr 1 Filia nr 13 os. XXX-lecia 1 Akademia pana Kleksa Brzechwa J. 4 2 Anaruk, chłopiec

Bardziej szczegółowo

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Każdy uczeń I klasy powinien posiadać 2 zeszyty w trzy linie do języka polskiego. Jan Brzechwa Wiersze dla dzieci Julian Tuwim Wiersze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 72/10 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 30 czerwca 2010 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 72/10 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 30 czerwca 2010 r. Lp. nr inwentarza Autor - Tytuł - Tom Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 72/10 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 30 czerwca 2010 r. 1 844/br Guten Tag Berlin 2 845/br Breitung - Audiovisueller Intensivkurs

Bardziej szczegółowo

Spis lektur dla klas I- VI. Lektury klasa I AUTOR TYTUŁ. Bahdaj A. Pilot i ja. Bełza W. Kto ty jesteś. Lektury

Spis lektur dla klas I- VI. Lektury klasa I AUTOR TYTUŁ. Bahdaj A. Pilot i ja. Bełza W. Kto ty jesteś. Lektury Spis lektur dla klas I- VI Lektury klasa I TYTUŁ AUTOR Bahdaj A. Pilot i ja. Bełza W. Kto ty jesteś. 1 / 16 Brykczyński M. Jedna chwilka, uczuć kilka, czyli z uczuciami o uczuciach. Brzechwa J. Brzechwa

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 szkoły podstawowej

Klasa 1 szkoły podstawowej Lektury dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym 2009/10 Klasa 1 szkoły podstawowej BAHDAJ Adam BRZECHWA Jan GRABOWSKI Jan DUSZYŃSKI Tadeusz JANCZARSKI Czesław JANUSZEWSKA Hanna JAWORCZAKOWA

Bardziej szczegółowo

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór)

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór) Zestawienie lektur poziom podstawowy opracowanie: Izabela Haremza Małą czcionką wprowadziłam własne uwagi! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka szkolna czynna:

Biblioteka szkolna czynna: Biblioteka szkolna czynna: poniedziałek 8 15-14 15 wtorek 8 15-14 15 środa 8 15-14 15 czwartek 8 15-14 15 piątek 8 15-14 15 PRACOWNICY Bibliotekę prowadzi: Justyna Chojnowska- Burblis,,Biblioteka jest

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ LEKTUR SZKOLNYCH

BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ LEKTUR SZKOLNYCH Książki BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ LEKTUR SZKOLNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie 1. Andersen

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa. 1. Dynastia Miziołków J. Olech 10 szt. 2. Tomek w krainie kangurów A. Szklarski - 10 szt.

Szkoła Podstawowa. 1. Dynastia Miziołków J. Olech 10 szt. 2. Tomek w krainie kangurów A. Szklarski - 10 szt. Szkoła Podstawowa 1. Dynastia Miziołków J. Olech 10 szt. 2. Tomek w krainie kangurów A. Szklarski - 10 szt. 3. Opowieści z Narnii - Lew, Czarownica i Stara szafa C. S. Lewis -10 szt. 4. Opowieści z Narnii

Bardziej szczegółowo

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik bezpłatny Nasz Elementarz aut. m.in. M. Lorek z dotacji MEN będzie wypożyczany z biblioteki szkolnej na początku roku szkolnego. Każdy uczeń I klasy powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. Wersja skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - KSIĘGOZBIÓR GIMNAZJUM

ZAŁĄCZNIK NR 2 - KSIĘGOZBIÓR GIMNAZJUM ZAŁĄCZNIK NR 2 - KSIĘGOZBIÓR GIMNAZJUM Lp. Nr inw. Hasło / Autor Tytuł Cena / wartość 2, 2G Thomson, A. J. A Practical English Grammar 29,00 4, 4G Matasek, Maciej Zdania angielskie w parafrazie 24,00 5,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 75/618/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 10 stycznia 2017 r. UMOWA Nr PBP 1/2017

Załącznik do Uchwały Nr 75/618/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 10 stycznia 2017 r. UMOWA Nr PBP 1/2017 Załącznik do Uchwały Nr 75/618/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 10 stycznia 2017 r. UMOWA Nr PBP 1/2017 zawarta w dniu 2017 roku w Świeciu, pomiędzy Powiatem Świeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r. Druk Nr 127/16 Projekt Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r. Druk Nr 126/16 Projekt Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: LISTA LEKTUR W KONKURSIE FILMOWYM. a) Spis alfabetyczny według tytułów

Załącznik nr 1: LISTA LEKTUR W KONKURSIE FILMOWYM. a) Spis alfabetyczny według tytułów Załącznik nr 1: LISTA LEKTUR W KONKURSIE FILMOWYM a) Spis alfabetyczny według tytułów Akademia Pana Kleksa, Jan Brzechwa Anaruk, chłopiec z Grenlandii, Alina i Czesław Centkiewiczowie Ania z Zielonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Motyw to cząstka kompozycyjna utworu literackiego; obiegowy schemat tematyczny żyjący w tradycji kulturalnej.

Motyw to cząstka kompozycyjna utworu literackiego; obiegowy schemat tematyczny żyjący w tradycji kulturalnej. Załącznik dla nauczyciela Motywy wędrowne Baśnie, choć pochodzą z różnych krajów zazwyczaj zbudowane są w oparciu o charakterystyczne, powtarzalne w wielu kulturach schematy, czyli zawierają bardzo podobne

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Katolickiego Liceum Akademickiego.Wykaz książek

Biblioteka Katolickiego Liceum Akademickiego.Wykaz książek Bałucki Michał Bedier Joseph Autor Tytuł Wydawnictwo i rok wydania Dział Biskupski Stanisław Bogucka Maria Breza Tadeusz Breza Tadeusz Cervantes Miguel de Saavedra Dante Alighieri Biblioteka Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Likwidacja książek w bibliotece SP nr 5

Likwidacja książek w bibliotece SP nr 5 Likwidacja książek w bibliotece SP nr 5 L.p. Autor Tytuł Ilość Nr inwent. Nr ubytku Cena pocz. 1. Scott W. Rob Roy 1 8730 14970 40 2. Konopnicka M. Nowele t.1 1 8750 14971 22,5 3. Konopnicka M. Nowele

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

*Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; Adam Mickiewicz sonety, Romantyczność, *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;

*Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm; Adam Mickiewicz sonety, Romantyczność, *Dziadów część III, *Pan Tadeusz; Czasopisma Obowiązuje klasy pierwsze od 2012/2013 r. Lista lektur - poziom podstawowy Sofokles Antygona lub Król Edyp; *Bogurodzica; Lament świętokrzyski William Szekspir Makbet lub Hamlet; *Jan Kochanowski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski:

Wymagania edukacyjne język polski: Wymagania edukacyjne język polski: Uczeń celujący spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą oraz: twórczo rozwija swoje zdolności, umie samodzielnie zdobywać wiadomości, systematycznie wzbogaca swą wiedzę

Bardziej szczegółowo

KLASA I Calineczka Brzechwa dzieciom Jak Wojtek został strażakiem Dzieci z Bullerbyn Plastusiowy pamiętnik 120 przygód Koziołka Matołka

KLASA I Calineczka Brzechwa dzieciom Jak Wojtek został strażakiem Dzieci z Bullerbyn Plastusiowy pamiętnik 120 przygód Koziołka Matołka KLASA I 1. Andersen H.Ch. Calineczka 2. Brzechwa J. Brzechwa dzieciom 3. Janczarski Cz. Jak Wojtek został strażakiem 4. Lindgren A. Dzieci z Bullerbyn (fragmenty) 5. Kownacka M. Plastusiowy pamiętnik 6.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

Bardziej szczegółowo

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu

BIBLIA. Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu BIBLIA Wielkie opowieści Starego i Nowego Testamentu Blandine Laurent we współpracy z François Brossierem, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Paryskiego, i Benoit Marchonem Ilustracje: Claude i Denise

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

SŁOWIANIE I WIKINGOWIE

SŁOWIANIE I WIKINGOWIE SŁOWIANIE I WIKINGOWIE (wybór) Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Wypożyczalni Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu LITERATURA PIĘKNA Cykl Północna droga : Saga

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3610 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2013 roku

Uchwała Nr 3610 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2013 roku Uchwała Nr 3610 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego oraz sprzedaż/bezpłatne przekazanie części zbiorów

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy w całości,

Poziom podstawowy w całości, Lektury do matury Poziom podstawowy w całości, Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny); *Bogurodzica; Lament świętokrzyski; *Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne

Bardziej szczegółowo

Klasa V Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (zwyczaje i obyczaje) Ferenc Molnar, Chłop

Klasa V Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (zwyczaje i obyczaje) Ferenc Molnar, Chłop Klasa IV Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks) René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań) Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych

Bardziej szczegółowo

Literatura Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN

Literatura Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN Literatura Opracowanie literatury z użyciem Deskryptorów BN Marta Wojciechowska Jakub Kalinowski Instytut Bibliograficzny Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej 1 Pole 380 Forma dzieła w ujęciu szerszym

Bardziej szczegółowo

LP. Numer inwent. Autor Tytuł 1. 3 B. Prus Faraon T.I 2. 4 B. Prus Faraon T.II 3. 5 B. Prus Faraon T.I 4. 6 B. Prus Faraon T.II 5. 7 B.

LP. Numer inwent. Autor Tytuł 1. 3 B. Prus Faraon T.I 2. 4 B. Prus Faraon T.II 3. 5 B. Prus Faraon T.I 4. 6 B. Prus Faraon T.II 5. 7 B. LP. Numer inwent. Autor Tytuł 1. 3 B. Prus Faraon T.I 2. 4 B. Prus Faraon T.II 3. 5 B. Prus Faraon T.I 4. 6 B. Prus Faraon T.II 5. 7 B. Prus Faraon T.I 6. 8 B. Prus Faraon T.II 7. 11 B. Prus Faraon T.I

Bardziej szczegółowo

W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.

W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. ADMINISTRACJA Bonca Jerzy Kurasińska Anastazja Lademann Grażyna Paradowska Elżbieta mgr Wójtowicz Grażyna OBSŁUGA Bonca Jadwiga Kwaśniewska Marzena Lidzbarska Danuta Markowska Maria Preizner Krystyna Preuss

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 13/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Szkolnego zestawu podręczników Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego. Uchwała Nr.. z dnia... w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze powiatu piaseczyńskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Zespół Szkół Publicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego W WIERZCHOWINACH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 114. 33.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 114. 33.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 114. 33.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zakwalifikowanie majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii majątku zbędnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2010/2011 KLASA I GIMNAZJUM

Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2010/2011 KLASA I GIMNAZJUM KLASA I GIMNAZJUM W. Bobinski. Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 1 gimnazjum. Wydawnictwo WSiP. Z. Czarniecka-Rodzik. Gramatyka i stylistyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

REPERTUAR 5 listopada (piątek)

REPERTUAR 5 listopada (piątek) 4. Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik 4-14 listopada, Kina: Kinoteka, Kultura, Multikino Złote Tarasy www.sputnikfestiwal.pl REPERTUAR 5 listopada (piątek) 14:00 Człowiek przy oknie 14:10 Rzeka 14:30 Czyngis

Bardziej szczegółowo

Lektury szkolne w roku 2017/2018 Edukacja wczesnoszkolna

Lektury szkolne w roku 2017/2018 Edukacja wczesnoszkolna Lektury szkolne w roku 2017/2018 Edukacja wczesnoszkolna Klasa 1 A Baśń Wojciecha Widłaka Kopciuszek Jan Brzechwa "Wiersze" Waldemar Cichoń "Cukierku, Ty łobuzie" Justyna Bednarek "Niesamowite przygody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. Druk Nr 30/1 Uchwała Nr... Rady Miejskiej z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta a. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jurgielewiczowa I. Ten obcy 3528 Kaczmarska E., Ziarno M. Nauka o języku w testach. To proste 2556 Kaczorowski B. Zabytki kutury polskiej 1746 Kafka

Jurgielewiczowa I. Ten obcy 3528 Kaczmarska E., Ziarno M. Nauka o języku w testach. To proste 2556 Kaczorowski B. Zabytki kutury polskiej 1746 Kafka AUTOR TYTUŁ NR INWENTARZOWY Ibsen H. Dzika kaczka 636 Ibsen H. Dzika kaczka 1407 Ibsen H. Dzika kaczka 1408 Ibsen H. Dzika kaczka 1409 Ibsen H. Dzika kaczka 1410 Ibsen H. Dzika kaczka 1455 Ibsen H. Dzika

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LISTA LEKTUR DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LISTA LEKTUR DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA I Wanda Chotomska: Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy Julian Tuwim: Słoń Trąbalski Mira Jaworczakowa: Jacek, Wacek i Pankracek (fragmenty) Władysław

Bardziej szczegółowo

Raport ubytków. Autor - Tytuł - Tom

Raport ubytków. Autor - Tytuł - Tom Księga inwentarzowa "Główna" Lp Numer ubytku Nr inwent. Autor - Tytuł - Tom Cena lub wartość 1. 364 554 Mickiewicz, Adam - Dziady : część II i IV 2,90 2. 365 551 Mickiewicz, Adam - Dziady : część II i

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora Tytuł Cena Rok wydania 1 Baranowska Agnieszka Kraj modernistycznego cierpienia 4zł Brzozowski Stanisław Kultura i życie

Nazwisko i imię autora Tytuł Cena Rok wydania 1 Baranowska Agnieszka Kraj modernistycznego cierpienia 4zł Brzozowski Stanisław Kultura i życie Nazwisko i imię autora Tytuł Cena Rok wydania 1 Baranowska Agnieszka Kraj modernistycznego cierpienia 4zł 1981 2 Brzozowski Stanisław Kultura i życie 5zł 1973 3 Detko Jan Antoni Sygietyński. Estetyk i

Bardziej szczegółowo

Barbara Szczepaniak, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie

Barbara Szczepaniak, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie Warsztat informacyjny biblioteki Barbara Szczepaniak, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie Opublikowano 5 października 2009 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku Grupa ankietowanych uczniów - 70

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku Grupa ankietowanych uczniów - 70 Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasach piątych Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdańsku Grupa ankietowanych uczniów - 70 Ankietowani uczniowie odpowiadając na to pytanie dokonywali wielokrotnego wyboru spośród

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC SPIS LEKTUR Klasy 1-4 technikum 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC STAROŻYTNOŚĆ: 1. Iliada i Odyseja Homera- powtórzenie z gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń 1 Spis treści Od Autora......6 Katharsis...7 Zimowy wieczór......8 Cierpienie i rozpacz......9 Cel.... 10 Brat Niebieski.... 11 Czas.... 12 Opętana.... 14 * * * [Moja dusza słaba].... 16 * * * [Człowiek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2006 r. Projekt z dnia 5.10.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA Ia ZSZ Podane wymagania to schemat, ogólne zasady, które trzeba zmienić, uszczegółowić. Każdy nauczyciel wie, jakie wymagania może stawiać konkretnym uczniom,

Bardziej szczegółowo

Działania biblioteki szkolnej

Działania biblioteki szkolnej Działania biblioteki szkolnej Biblioteka wspiera pracę pedagogiczną i wychowawczą nauczycieli. Wspólnie z nauczycielem historii zrealizowano projekt edukacyjny Publikujemy gazetkę szkolną na temat polskich

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Gimnazjum. im. K.K. Baczyńskiego w Słupnie. Biblioteka i czytelnia otwarta od poniedziałku do piątku od 7 15 do

Witamy w Bibliotece Gimnazjum. im. K.K. Baczyńskiego w Słupnie. Biblioteka i czytelnia otwarta od poniedziałku do piątku od 7 15 do >>BIBLIOTEKA Witamy w Bibliotece Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Słupnie Biblioteka i czytelnia otwarta od poniedziałku do piątku od 7 15 do 13 15. Regulamin biblioteki 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR dla Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR dla Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR dla Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye 2015/2016 GIMNAZJUM KLASA 6ème 1) A. Wojciechowska, A Marcinkiewicz Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego do klasy

Bardziej szczegółowo

Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9] Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska. Wrocław 1966.

Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9] Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska. Wrocław 1966. DWUDZIESTOLECIE PRZEDROMANTYCZNE Teksty: Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9] Kajetan KOŹMIAN: Ziemiaństwo. Wrocław 1981. Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska.

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/XVIII/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 16 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 176/XVIII/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 16 września 2016 r. UCHWAŁA NR 176/XVIII/16 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XII/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Polska w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła Polska w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016 Szkoła Polska w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016 Klasa I Podręczniki: Podręcznik bezpłatny Nasz Elementarz aut. m.in. M. Lorek z dotacji MEN będzie wypożyczany z biblioteki szkolnej. Lektury

Bardziej szczegółowo

LUTY Zwierzęta domowo (mój przyjaciel pies; kot i ja; królik i inne gryzonie; powtórz za mną - papuga)

LUTY Zwierzęta domowo (mój przyjaciel pies; kot i ja; królik i inne gryzonie; powtórz za mną - papuga) LUTY 2017 GRUPA TYDZEŃ OPS NUTK V NNE Zwierzęta domowo (mój przyjaciel pies; kot i ja; królik i inne gryzonie; powtórz za mną - papuga) Zwierzęta dzikie (rudy lis i ruda wiewiórka; wilk; mądra sowa; dzik

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Nabór zostanie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie uruchomiona

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Nabór zostanie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie uruchomiona FILOZOFIA Specjalności ogólnofilozoficzna komunikacja społeczna * studiów * Nabór zostanie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie uruchomiona nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. wymagane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXI/656/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr LXI/656/09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2009 r. Uchwała Nr LXI//09 Rady Miasta Oświęcim z dnia 9 grudnia 009 r. w sprawie: przekazania majątku na rzecz samorządowej instytucji kultury Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Na podstawie art. 8 ust. pkt 9, lit. h

Bardziej szczegółowo

FILIA NR 1 W NIEGOWONICACH ul. Szkolna Zajęcia w godzinach 12:00-15:00

FILIA NR 1 W NIEGOWONICACH ul. Szkolna Zajęcia w godzinach 12:00-15:00 FILIA NR 1 W NIEGOWONICACH ul. Szkolna 11 502 679 286 Zajęcia w godzinach 12:00-15:00 28.06.2017 W podróży, w górach, nad morzem bezpieczeństwo na pierwszym miejscu! (wykład, film instruktażowy, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 września 2017 r.

Wrocław, dnia 13 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 października 2017 r. Poz. 4236 UCHWAŁA NR XLI/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Z dzieckiem w świat wartości cykl zajęć:

Z dzieckiem w świat wartości cykl zajęć: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. I-III Edukacja czytelnicza i medialna 1. Witamy w Bibliotece Pedagogicznej. 2. Jak możesz wyszukać informacje w bibliotece? 3. Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z informacji w Internecie?

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 6602 UCHWAŁA NR XXXIX/428/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 13 listopada 2014 roku

Kraków, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 6602 UCHWAŁA NR XXXIX/428/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 13 listopada 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 6602 UCHWAŁA NR XXXIX/428/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na postawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo