UCHWAŁA NR 1094/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 1094/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1094/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu do wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem ruchomości, stanowiących własność Województwa. Data utworzenia Numer aktu 1094 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590, zm.: Dz. U. z 2002 nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 nr 162, poz.1568, z 2004 nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1206, Dz. U. z 2006 r. nr 126, poz. 875) oraz 2 ust. 1, 3 i 4 pkt 3 i 5 ust. 1 załącznika do uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomościami, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Dokonać darowizny ruchomości będących własnością Województwa Małopolskiego, we władaniu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu, - wyszczególnionych w załączniku nr 1 do uchwały - na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, - wyszczególnionych w załączniku nr 2 do uchwały - na rzecz Gminy Nowy Sącz, - wyszczególnionych w załączniku nr 3 do uchwały - na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytutu Zdrowia w Nowym Sączu 2 Nieodpłatnie przekazać ruchomości będące własnością Województwa Małopolskiego, we władaniu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu: - wyszczególnione w załączniku nr 4 oraz nr 5 do uchwały - na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, - wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały - na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 3 Upoważnić i udzielić pełnomocnictwa Pani Marii Helenie Tomali - Dyrektorowi Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu, do dokonania czynności, o których mowa w 1 i 2, na zasadach określonych w uchwale nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomościami. 4 Zobowiązać Dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu do przedłożenia informacji o trybie i przebiegu czynności dokonanych w ramach niniejszego upoważnienia. 5 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 6

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uchwałą Nr XLVI/592/06 z dnia 3 lipca 2006 r. Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006 r. internatu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Wobec powyższego zachodzi konieczność zagospodarowania zbędnego mienia ruchomego znajdującego się we władaniu jednostki. Zgodnie z wolą Sejmiku Województwa Małopolskiego, wyrażoną w 3 powołanej uchwały Nr XLVI/592/06, składniki majątku ruchomego będące w używaniu internatu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu pozostają w dyspozycji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Wnioskami z dnia 24 października b.r. Dyrektor Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu przedstawił wykazy ruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej oraz do zbycia w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytutu Zdrowia w Nowym Sączu i, również w drodze darowizny, na rzecz Gminy Nowy Sącz, z przeznaczeniem dla prowadzonego przez Gminę Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Jednocześnie, wnioskami z dnia 24 października b.r. Dyrektor Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu przedstawił wykazy książek przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej oraz na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem dla prowadzonego przez Powiat Zespołu Szkół Rolniczych w Nawojowej. Uzasadniając konieczność dokonania wymienionych wyżej czynności, wnioskodawca wskazał, że Sejmik Województwa Małopolskiego w uchwale Nr XLIV/498/2002 z dnia 27 maja 2002 r., postanowił o zlikwidowaniu z dniem 31 sierpnia 2002 r. Liceum Medycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Medycznych w Nowym Sączu. W oparciu o powołaną wyżej uchwałę, składniki majątku ruchomego będącego w dyspozycji Liceum Medycznego przekazano na podstawie do Medycznego Studium Zawodowego w Nowym Sączu, poprzednika prawnego Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Książki, będące przedmiotem zamierzonej przez wnioskodawcę czynności, były wykorzystywane w Liceum Medycznym, jako lektura podstawowa lub uzupełniająca, natomiast po jego likwidacji uznano, że są zbędne w procesie dydaktycznym prawnego Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Wnioskodawca wyjaśnił również, że wyboru podmiotów, na rzecz których ma zostać przekazane przedmiotowe mienie, dokonano po rozeznaniu zainteresowania jego otrzymaniem wśród jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego, Gminy Nowy Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego i jednostek państwowych. Tylko podmioty wymienione w niniejszej uchwale wyraziły chęć otrzymania przedmiotowych ruchomości. Stosownie do 4 ust. 3 załącznika do uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomościami, kierownicy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w stosunku do ruchomości będących w ich władaniu wykonują czynności z zakresu gospodarowania ruchomościami leżące w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Darowizna ruchomości wyszczególnionych w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały, na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, Gminy Nowy Sącz i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu może być dokonana w oparciu o 5 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego, zgodnie z którym ruchomości mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych. Zważywszy, że zarówno przekazujący, jak i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej, oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i nie mają zdolności do nabywania praw na swoją rzecz, oraz, że w wyniku czynności będącej przedmiotem niniejszej uchwały właścicielem ruchomości wyszczególnionych w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały pozostanie nadal Województwo Małopolskie, podstawę do zagospodarowania mienia ruchomego poprzez jego nieodpłatne przekazanie pomiędzy tymi podmiotami stanowi 2 powołanej uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego.

3 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. Załącznik nr 1 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości (książek) do przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Rolniczych w Nawojowej. Lp. Sygnatura Autor, Tytuł Cena (w zł) Wartość szac.( w zł) Camus A; Dżuma 0, Krasicki I; Bajki 0, Szekspir W.; Romeo i Julia 0, Sienkiewicz H; Nowele T. 1 0, Conrad J.; Lord Jim 0, Żeromski S.; Doktor Piotr 0, Kafka F.; Zamek 0, Tuwim J.; Kwiaty polskie 0, Trznadel J.; Hańba domowa 3, Różewicz T.; Kartoteka 0, Herling-Grudziński; Dziennk pisany 1, Reymont W.; Komediantka 0, Dickens K.; Kolęda prozą 0, Niemcewicz; Powrót posła 0, Żeromski S.; Echa leśne 0, Fredro A.; Zemsta 0, Herling-Grudziński; Inny świat 1, Sienkiewicz H.; Quo Vadis 0, Krasiński Z.; Nie-boska komedia 0, Conrad J.; Lord Jim 0, Conrad J.; Lord Jim 0, Zapolska G.; Moralność 0, Zapolska G.; Moralność 0, Historia lit.pol. T. 1 0, Historia lit.pol. T. 2 0, Lew Tołstoj; Anna Karenina 0, Lew Tołstoj; Anna Karenina 0, Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Potocki J.; Rękopis znaleziony 0, Potocki J.; Rękopis znaleziony 0, Kryda; Krajobraz poezji 0, Kryda; Krajobraz poezji 0, Miłosz C.; Wiersze 0, Miłosz C.; Wiersze 0, Mickiewicz A.; Ballady i romanse 0, Mickiewicz A.; Ballady i romanse 0, Mickiewicz A.; Dziady cz III 0,01 3

4 Mickiewicz A.; Dziady cz III 0, Mickiewicz A.; Dziady cz III 0, Żeromski S.,; Wybór opowiadań 0, Żeromski S.; Wybór opowiadań 0, Żeromski S.; Wybór opowiadań 0, Boccaccio G.; Dekameron 0, Boccaccio G.; Dekameron 0, Gałczyński; Pieśni 0, Gałczyński; Pieśni 0, Słowacki J.; Wiersze i poematy 0, Słowacki J.; Wiersze i poematy 0, Dante; Boska komedia 0, Dante; Boska komedia 0, Staff L.; Poezje 0, Nałkowska Z.;Pisma wybrane 0, Nurowska M.;Panny i wdowy 6, Fleszarowa-Muskat; Piękna pokora 2, Buttought E.; Tarzan wśród małp 0, Mniszek H.; Gehenna Mniszek H.; Gehenna Wańkowicz M.; Bitwa o Monte t.1 1, Wańkowicz M.; Bitwa o Monte t.2 1, Wańkowicz M.; Bitwa o Monte t.3 1, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Rodziewiczówna M.; Ragnarok 0, Rodziewiczówna M.; Ragnarok 0, Ballester G.; Blaski i cienie t.1 3, Ballester G.; Blaski i cienie t.2 3, Ballester G.; Blaski i cienie t.3 3, Cervantes M.; Don Kichote t.2 0, Cervantes M.; Don Kichote t.1 0, Żeromski S.; Przedwiośnie 2, Żeromski S.; Przedwiośnie 2, Żeromski S.; Przedwiośnie 2, Wyka K.; Życie na niby 0, Wyka K.; Życie na niby 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszerowa-Muskat;Czarny warkocz 0, Sidorowa N.; Ateny 0, Moberg; Jedź dziś nocą 0, Ludwig E.; Kleopatra 0, Czapski J.; Na nieludzkiej ziemi Cepik J.; Leonardo Da Vinci 0, Heller J.; Paragraf 22 2, Rodziewiczówna M.; Lato leśnych 0, Boulanger D.; Lustro 0, Segal E.; Love story 0, Levron J.; Dobry król Rene 0, Billington R.; Okazja do grzechy 0, O. Aubry; Prywatne życie Napoleona 3,4 3

5 Choromanski M.; Zazdrość i medycyna 0, Guz E.; Zamach na 0, Dick S.; Ostatnia przech 0, Konwicki T.; kronika wypadków 0, Siesicka K.; Fotoplastykon 0, Wyka K.; Życie na niby 0, Szczawiej J.; Antologia 0, Hyde A. ; Rudy lis 3, Chiara P.; Czwartki pani Julii 0, Radziewiczówna M. ;Macierz 0, Analogia poezji 0, Łoziński W.; Zaklęty dwór 0, Safrin H.; przy szabasowych św. 0, Strzeszewski L.; Elwis 0, Lafajette; Ksieżna de Cleves 0, Stone J. Żeglarz na koniu 0, Apulejusz; Metamorfozy 0, Otkałło T.; Sciegi szydełkowe 0, Andrzejewski J.; Trzy opowieści 0, Rodziewiczówna M.; Straszny dziadunio 0, Sztaudynger J; Piórka 0, Warneńska M.; Goście honorowi 0, Rodziewiczówna M.; Dewajtis 0, Martinson H.; Droga do Klockrike 0, Mcilvanney W.; Szata Dejaniry 0, Konwicki T.; Sennik współcz. 0, Łysiak W.; Kolebka 0, Słownik pol-rosyjski 0, Nowacka E.; Słońce w kałuży 0, Kąkolewski K.; Jak umierają 0, Hemingway E.; Rzeka dwóch serc 0, Fleszarowa- Muskat; Dwie ścieżki czasu 1, Hoffmann; Opowiadania 0, Lively P.; Droga do 1, Przez stulecia 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Dołęga - Mostowicz; Kariera Nik. D 0, Dołęga - Mostowicz; Kariera Nik. D 0, Bellonci M.; Lukrecja Borgia 0, Bellonci M.; Lukrecja Borgia 0, Mann T.; Czarodziejska góra 0, Mann T.; Czarodziejska góra 0, Trznadel J.; Hańba domowa 3, Trznadel J.; Hańba domowa 3, Remarque E.; Na zachodzie bez 0, Remarque E.; Na zachodzie bez 0, Rodziewiczówna M.; Błękitni 0, Rodziewiczówna M.; Błękitni 0, Dickens K.; Dawid Copperfield t. 1 0, Dickens K.; Dawid Copperfield t. 2 0,22 3

6 Thackeray W.; Targowisko próź 0, Thackeray W.; Targowisko próź 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy 0, Śladami pisarzy 0, Wiersze o sadec. 0, Słownik pol-rosyjski 0, Duncan I.; Moje życie 0, Sejda K.; C.K. Dezerterzy 0, Renwick G.; Wyłącznie 1, Twain M.; Trzydzieści trzy 0, Łoziński W.; Oko proroka 0, Gide A.; Lochy Watykanu 0, Machulski J.; Vabank i Vabank II 0, Czarny pająk 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy Hennert 0, Dołęga-Mostowicz T.; Kariera Nik. D 0, Rodziewiczówna M.; Ragnarok 0, Dołęga - Mostowicz T; Doktor Murek 2, Nurowska M.; Po tamtej stronie 3, Truchanowski K.; Dzwony piekieł 0, Dołęga - Mostowicz; Drugie życie 2, Wałęsa L.; Droga nadziei 0, Rodziewiczówna M.; Szary proch 0, Wybór nowel 0, Gifford B.; Dzikość serca 1, Dostojewski F.; Wspomnienia z 0, Dostojewski F.; O miłości 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy 0, Lo J.- Johansson; Człowiek bez nazwy 0, Słownik pol-rosyjski 0, Dygat S.; Disneyland 0, Steinbeck; Myszy i ludzie 0, Rodziewiczówna M.; Czahary 0, Samozwaniec M.; Zalotnica niebieska 3, Brandys M.; Kłopoty z pania 0, Remarque E.; Na zachodzie 0, Baczyński K.; Utwory wybrane 0, Baczyński K.; Utwory wybrane 0, Szekspir; Hamlet 0, Szekspir; Hamlet 0, Conrad; Lord Jim 0, Conrad; Lord Jim 0, Jasienica P.; Rzeczpospolita obojga 0, Jasienica P.; Rzeczpospolita obojga 0, Jasienica; Rzeczpospolita obojga 0, Kochanowski J.; Treny 0, Kochanowski J.; Treny 0, Kasprowicz J.; Dzieła wybrane t.1 0, Kasprowicz J.; Dzieła wybrane t.2 0, Soscki N.;Jestem kotem 0, Jasienica P.; Polska Jagiellon. 0, Orzeszkowa E.; Marta 0,01 3

7 Frejloks W.; 500 zagadek 0, Wasilewski A.; 500 zagadek 0, Molier; Skąpiec 0, Szekspir W.; Wieczór trzech króli 0, Pasek J,; Pamiętniki 0, Wiktor J.; 0, Rej M.; Wybór pism 0, Szmaglewska S.; Dymy nad Birkenau 0, Hemingway E.; Komu bije dzwon 0, Orzeszkowa E.; wybór nowel 0, Staff L.; Kto jest ten dziwny 0, Jasienica P.; Myśli o dawnej 0, Jasienica P.; Polska Piastów 0, Lektury licealisty 0, Szekspir; Sen nocy letniej 0, Szekspir: Sen nocy letniej 0, Janosch; Cholonek 1, Janosch; Cholonek 1, Gogol M : Martwe dusze 0, Burroughs E; Tarzan wśród małp 0, Dante; Boska komedia 0, Róża wiatrów 0, Jasienica P; Rzeczpospolita 3, Jasienica P; Rzeczpospolita 3, Jasienica P; Rzeczpospolita 3, Słownik pol-rosyjski 0, Norwid C; Pisma wierszem 0, Norwid C; Pisma wierszem 0, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Słownik ros-pol 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Słownik ros-pol 0, Mały słownik ros-pol. 0, Remarque E.; Czas życia, czas śmierci 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Bombicki M; Polski październik Bombicki M; Poznań Słownik pol-rosyjski 0, Westerplatte 0, Wielki słownik pol-ros. 0, Wietnam 4, Wielki słownik pol-ros. 0, Tournier M; Król Olch 2, Tournier M; Król Olch 2,56 3

8 Tournier M; Król Olch 2, Tournier M; Król Olch 2, Słownik ros-pol 0, Słownik ros-pol 0, Słownik ros-pol 0, Słownik ros-pol 0,06 3 Wartość po denominacji: Prezydenci Polski 7, Allan G.; Tuż przed świtem 5, Nass e.; Testamenty sławnych 8, Conroy P.; Muzyka plaży 27,5 22 RAZEM 203, Załącznik nr 2 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowy Sącz z z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Lp. Nazwa przedmiotu Rok zakupu Cena zakupu (w zł) Wartość szacunkowa ( w zł) 1. Taboret gazowy ,80 200,00 Załącznik nr 3 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości do przekazania w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytutu Zdrowia w Nowym Sączu Lp. Nazwa przedmiotu Rok zakupu ilość Cena zakupu w (zł) Wartość szacunkowa (w zł) 1. Szafa , Szafa , Szafa , Szafa , Szafa lekarska podwójna , Szafka lekarska poj , Gabloty , Gabloty , Gabloty Gabloty , Waga dla niemowląt , Łóżko szpitalne ,33 50 RAZEM 193 Załącznik nr 4 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości (w tym książek) do nieodpłatnego przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej Lp. Nazwa przedmiotu Rok zakupu ilość Cena (w zł) WARTOSC

9 (w zł) 1. Koc arosa , Poduszki ,70 535,5 3. Firanki ,33 79,98 4. Firanki ,65 366,85 5. Firanka ,70 16,70 6. Firanki ,60 50,40 7. Firanki , Firanki , Firanki ,60 24, Firanki ,51 306, Obrus , Obrusy , Obrusy ,50 214, Obrusy , Prześcieradła ,50 67, Prześcieradła ,66 819, Prześcieradła ,66 106, Prześcieradła ,87 218, Poszwy+poszewki , Poszwy+poszewki ,50 22, Poszwy+poszewki , Poszwy+poszewki , Poszwy+poszewki ,09 450, Poszwy+poszewki , Zasłony ,37 68, Zasłony ,60 62, Zasłony ,80 11, Zasłony ,70 35, Zasłony ,20 46, Zasłony ,47 81, Kołdry , Kołdry , Krzesło uczniowskie ,22 25, Krzesło uczniowskie , Krzesło uczniowskie ,30 126, Stoliki uczniowskie ,18 5, Biurka komputerowe ,80 184, Biurko komputerowe ,80 545, Krzesło obrotowe ASTEk , Krzesło BETA , Zestaw szaf 1992 Komplet (6 sztuk+1 poj.+na dzienniki) 69,36 69, Szafy , Szafy bib Szafy bibl.z nadst Szafy z pawlaczem , , Ławka gimnastyczna , Ławka drewniana ,80 107, Zlewozmywak gastronomiczny ,80 530, Zamrażarka , RAZEM ,94 Lp. Nr.inw. Autor Bunsch K Ojciec i syn 0,01

10 2. 39 Bunsch K Ojciec i syn 0, Kraszewski Banita 0, Kraszewski Starosta 0, Kraszewski Król chłopów 0, Kraszewski Kraków za Łokietka 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Munthe Księga z Saint 0, Sthendal Różowe Zielone 0, Ostenzo M O rzeko pamiętaj 0, Stevenson Wyspa skarbów 0, Melcer W. Morele Madzi 0, Cyrk 0, Stone J Pasja życia 0, Parandowski Godzina Godzina 0, Gomulicki Miecz i Łokieć 0, Gomulicki Miecz i Łokieć 0, Parandowski Król życia 0, Kipling Druga księga 0, Krupnicka M. Olimpijczyk 0, London J Martin Eden 0, Kraszewski Interesa 0, Curwood Szara wilczyca 0, Abrahams Murzyn 0, Scott W. Rob -Roy 0, Mate Zalka Doberdo 0, Kożniewski K. Piątka z ulicy 0, Kowalska A. Wójt Wolbromski 0, Kraszewski Lubonie 0, Boissiere Najeźdzcy 0, Jasienica Biały front 0, Parandowski Dafne 0, Hugo Katedra M.Panny 0, Hugo Katedra M.Panny 0, Gajdar Czuk i Hek 0, Kożniewski K. Piątka z ulicy 0, Kraszewski Bruhl 0, Thomas M. Dolina bez wyjścia 0, Sthendal Lucjan 0, Sthendal Lucjan 0, Verne J Piętnastoletni kapitan 0, France A. Wyspa pingwinów 0, Bajer J. Ostatni wikingowie 0, Cooper Ostatni mohikanin 0, Meissner J Wraki 0, Curwood J. Dolina ludzi 0, Sthendal Pustelnia parmeńska 0, Sthendal Pustelnia parmeńska 0, Kossak Z Krzyżowcy 0, Kossak Z Krzyżowcy 0, Kossak Z Król trędowaty 0,01

11 Kossak Z Bez oręża 0, Kossak Z Złota wolność 0, London J Nowele 0, London J Nowele 0, London J Dzieła wybrane 0, London J Żelazna stopa 0, London J Dzieła wybrane 0, London J John Barleycon 0, France A. Bunt aniołów 0, Sthendal Kroniki włoskie 0, Alajs Jirasek Psiogłowcy 0, Morcinek G Wyorane kamienie 0, Dygasiński A As 0, Parnicki T Decjusz 0, Lepecki M W selwasach 0, Kraszewski J Welki nieznajomy 0, Jeż T Szandor Kowacz 0, Ferencheu P Przygoda w Arkt 0, Blomberg R. Złoto i anakondy 0, Stolarek Podróż 0, Knothe Niedaleko Damaszku 0, Omte Ucieczka 0, Jeż T Za króla 0, Kraszewski J. Przygody pana M 0, Kraszewski J. Cet czy licho 0, Bunsch K. Śladem pradziadka 0, Bunsch K. Miecz i pastorał 0, Pu Suny-ling Mnisi 0, Grabski Saga 0, Grabski Saga 0, Grabski Saga 0, Kraszewski Strzemieńczyk 0, Leńkowa A Oskalpowane ziemie 0, Lem Księa robotów 0, Parandowski J Wojna trojańska 0, Arct B Kamikadze 0, Parnicki T Twarz księżyca 0, Minkowski A Wielki poker 0, Hunt J Zdobycie M.Everest 0, Kraszewski J Pogrobek 0, Lohlein H Piraci, perły 0, Mrówczyński B Błękitny trop 0, Bunsch K Zdobycie Kołobrzegu 0, Centkiewicz A. Kierunek Antarktyka 0, Bunsch K Dzikowy skarb 0, Bunsch K Dzikowy skarb 0, Kraszewski J Waligóra 0, Gąsiorowski Czarny generał 0, Parnicki T Nowa baśń 0, Kraszewski J Krzyżacy 0, Grabski J Rapsodia 0, Grabski J Rapsodia 0, Kraszewski J Król w Nieświeżu 0,01

12 Kraszewski J Hrabina Cosel 0, Clarke M Dożywotnie 0, Kosidowski Z. Gdy słońce było 0, Centkiewiczowie Fridtjof co z ciebie 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Kraszewski J Szaławiła 0, London J Wilk morski 0, Gardonyć G Byłem niewolnikiem 0, Kraszewski J Czasy kościuszkowskie 0, Sthendal Czerwone i czarne 0, Sthendal Czerwone czarne 0, Malausie J Ostatni królowie 0, Bergiel M Nasz batalion 0, Patrnicki T Nowa baśń 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Pasek J Pamiętniki 0, Kozakiewicz W Safari Mingi 0, Mrówczyński B Człowiek bez nazwiska 0, Mrówczyński B Człowiek bez nazwiska 0, Parnicki T Nowa baśń 0, Kraszewski Skrypt Fleminga 0, SteinbeckJ Grona gniewu 0, Myrer A Wielka wojna 0, Kaitlen Pożegnanie z lękiem 0, Jasienca P Trzej kronikarze 0, Kraszewski J Ulana 0, Nowakowski W W lakierkach 0, Reed J Dziesięć dni 0, Paukszta E Buntownicy 0, Paukszta E Buntownicy 0, Dobraczyński J Najeźdcy 0, Dobraczyński J A znak nie będzie 0, Fortvonle G. Gady Madagaskaru 0, Kreska A Desant 0, Bunsch K. O Zawiszy Czarnym 0, Bunsch K Przełom 0, Kraszewski J U babuni 0, Kossak Z Troja Pólnocy 0, Stryj F. W cieniu krematorium 0, Lem S Czas nieutracony 0, Lem S Czas nieutracony 0, Lem S Czas nieutracony 0, Curwood J. Włóczęga północy 0, Mierzeński S Amerykanie 0, Parandowski J Wrześniowa noc 0, Steinbeck Kentaruk Perła 0, Stomparty Człowiek z lancetem 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Kraszewski J Na bialskim zamku 0, Stompor J Szpital pod jodłami 0, Stompor J Szpital pod jodłami 0,01

13 Stawiński Kanał. 0, Kraszewski J Maiturn 0, Kraszewsk J Stach z Konar 0, Koszykowski I Dziecko z ulicy 0, Koszykowski I Dziecko z ulicy 0, Nyiszli Przed Dr Mengele 0, Kraszewski J Stara basń 0, Gonsky B Moana 0, Rolleczek N Rodzinne kłopoty 0, Centkiewiczowie Człowiek 0, Parandowski J Wojna trojańska 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Parandowski J Niebo w płomieniach 0, Bunschy K Aleksander 0, Dybowski T Błazen starego króla 0, Korabiewicz W Do Timbuktu 0, London J Opowieści 0, Bunsch K Olimpias 0, Bunsch K Parmenion 0, Miarkowski S. Burubahajr 0, Paukszta E Po burzy jest pogoda 0, Dobrzeniecki A Pamiętnik pilota 0, Chamiec J Ciężką podajcie 0, Bunsch K Wawelski e wzgórze 0, Bunsch K Wywołańcy 0, Noyes R Drabina Jakubowa 0, Parandowski J Niebo w płomieniach 0, Dobraczyński J W rozwalonym domu 0, Zaruski M Z harcerzami 0, Michta N Wspomnenia 0, Gąsiorowski W Szwoleżerowie 0, Medyna P Do Polski 0, Przyborowski W Bitwa pod Raszynem 0, Dobraczyński J Doba krucjat 0, Segers A Siódmy krzyż 0, Segers A Siódmy krzyż 0, Platówna S Chłopec na polnej drodze 0, Reed J Dziesięć dni 0, Reed J Dziesięć dni 0, Kraszewski J Dzień wieku 0, Centkiewiczowie Osaczeni..chłodem 0, Lem S Eden 0, Arct B Alarm 0, Brzostarska J Lubawskie 0, Grabski J Blizny dzeciństwa 0, Kossak Z Szaleńcy Boży 0, De Alenear J Syn pustkowia 0, Lem S Pamiętnik 0, Norton M Pożyczalscy 0,01

14 Centkiewiczowie Tajemnice 0, Bunsch K. Rok tysięczny 0, Bunsch K Rok tysięczny 0, Kąkolewski K. 17 historii 0, Wieczerska J Zawsze jakieś jutro 0, Kapeniak J Wiechowy 0, Liskowacki R Związek spraw 0, Amstrong R. Buntownicy 0, London J Odyseja północy 0, Verne J 20000mil..żeglugi 0, Verne J 20000mil..żeglugi 0, Kossak Z Bez oręża 0, Kossak Z Król trędowatych 0, Wernic W Człowiek z Montany 0, Kazantzalis N Grek zorba 0, Rymkiewicz Skarby zatoki 0, Kraszewski J Starosta 0, Centkiewiczowie Tumbo 0, Makowiecki W Przygody Meliklesa 0, Kraszewski J Saskie ostatki 0, Behounek F. Rozbitkowie 0, Pauszta E Przejaśnia się 0, Paukszta E Przejaśnia się 0, Krawczuk A Rzym i Jerozolima 0, Muszyńska Rumaki 0, Bagriak P Komisarz Hard 0, Ksielewski W Podróż bez biletu 0, Kiedy to się zaczyna 0, Paukszta E Srebrna ławica 0, Molnar G W niedzielę zawsze 0, Stoll H Sen o Troi 0, Szklarscy K. A Złoto gór czarnych 0, Szklarscy K. A Złoto gór czarnych 0, Mervile H Biały kubrak 0, Wernic W Przez góry Montany 0, Niznansky J Pani na Czachtica 0, Paukszta E Po burzy jest pogoda 0, Mrówczyński B Cień Montany 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Auderska H Babie lato 0, Kraszewski J Morituri 0, Kraszewski J Morituri 0, Jaszuński g Ostatni monarcha 0, Adamowicz A Narodzona 0, Kraszewski J Historia o królu 0, Niziurski E Sposób na Alcybiadesa 0, France A. Gospoda pod królową 0, Frołow W Co i jak 0, Lach E Przygrywka 0, Wieczerska J Obrazki 0, Bidwell G Niekoronowany król 0, Kassil L Bramkarz republiki 0, Snopkiewicz H Kołowrotek 0,01

15 Krawczuk A Siedmiu przeciw 0, Szklarscy K. A Orle pióra 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Olczak J Wilcze dni 0, Bareja S Jadźka i my 0, Abramczyk J Partyzanci 0, Nowacka E Maksymin Trak 0, Cooper Czerwony korsarz 0, Kosidowski Z. Rumaki 0, Noll D Przygody Wernera 0, Noll D Przygody Wernera 0, Kyle E Duet 0, Irwing D Kryptonim"Virsham" 0, Kipling R Księga dżungli 0, Kipling R Druga księga 0, Kraszewski J Zygmuntowskie 0, Bidwell G Admirał jego królewskiej 0, Kraszewski J Grzechy hetmańskie 0, Scott W. Mannering Guy 0, Taylor R Podróże Jamiego 0, Sroga A Szaferacy 0, Braun A Próba ognia i wody 0, Zimecki T Old Piernik 0, Sroga A Chłopcy spod Lenino 0, Leżeński C My chłopcy 0, Dybowski T Saga grodu 0, Lem S Szpital przemienienia 0, Loschburg W Kradzież Mona Lisy 0, Johanson E Fale przyboju 0, Przymanowski J Zawzięty 0, Napiórkowski R Wyprawa 0, Nadiss B Non stop 0, Paukszta E Złote korony 0, Górkiewiczowa J A jednak radość 0, Echenique A Śwat dla Julii 0, Wernic W Na południe 0, Wernic W Na południe 0, Macken W W poszukiwaniu 0, Kossak Z Przymierze 0, Jasienica P Ostatnia z rodu 0, Bunsch K Bracia 0, Minkowski A Nasturcja i lew 0, Minkowski A Nasturcja i lew 0, Kowalewski S Jutro jeszcze 0, Chmielewska J Zwyczajne życie 0, Minkowski A Vanesca z hotelu 0, Minkowski A Nasturcja i lew 0, Petecki B Rubin 0, Molnar G W niedzielę zawsze 0, Morcinek G W wiergułowej 0, Niziurski E Księga urwisów 0, Makuszyński K Bezgrzeszne lata 0, Karpicki R Starszy strzelec 0,01

16 Nowacka E Może tak, może nie 0, Czermawski Cz Korsarz 0, Delderfield R Przygody Bena 0, Ożogowska H Dziewczyna i chłopak 0, Klein E Cienie 0, Guardeschi G Przeznaczenie 0, Curwood J. Dolina ludzi 0, Chmielewska J Większy kawałek świata 0, Curwood J. Włóczęgi północy 0, Pauszta E Pogranicze 0, Kaczynska D Byli żołnierze 0, Ziółkowski M Jędrek z Koliby 0, Przymanowski J Wszyscy i nikt 0, Kuchowicz Z Barbara Radziwiłówna 0, Kuchowicz Z Barbara Radziwiłówna 0, Hugo W Katedra M.Panny 0, Hugo W Katedra M.Panny 0, Gruda A North 0, Wernic W Słońce Arizony 0, Goszczurny S Dwaj przyjaciele 0, Rchter E Inne wakacje 0, Verne J 20000mil..żeglugi 0, Kraszewski J Syn marnotrawny 0, Kraszewski J Mata królów 0, Platówna S Mały wzywa kapitana 0, Owl G Pelgrzymi 0, Angell P Zwycięstwo 0, Steinbeck J Grona gniewu 0, Bidwell G Rubaszny król 0, Pietras Z Wolni swawolni 0, Niziurski E Salon wytrzeźwień 0, Ciszewski J Smak morza 0, Dybowski T Listopadowa 0, Popławska H Renesansowa 0, Szklarski A Tomek u źródeł Amazonki 0, Nowacka E Szubad 0, Liskowacki R My z Maymontu 0, Brown P Mały świat 0, Lem S Dialogi 0, Wernic W Człowiek 0, Jones J Pistolet 0, Stojowski A Kareta 0, Brzeźiński B Taki jeden Rafał 0, Jones J Długi tydzień 0, Jones J Długi tydzień 0, Górska H Druga brama 0, Nowacka E Komandos 0, Bahdaj A Order z księżyca 0, Clarke M Kowboje oceanu 0, Kraszewski J Bajbuza 0, Scott W. Ivanhoe 0, Stevenson R Wyspa skarbów 0, Meissner J Czarna bandera 0,01

17 Osteroff K Awantury 0, Krawczuk A Sennik Artemid 0, Krawczuk A Sennik Artemid 0, Makuszyński K Bezgrzeszne lata 0, Nowacka E Maria 0, Każdemu słońce 0, Kwiatkowski T Igła w stogu 0, Bunsch K Powrotna droga 0, Kotysz R Orlik 0, Kwiatkowski T Przerwany mecz 0, Angel Lera Ostatnie sztandary 0, Lach E Kosmohikanie 0, Lach E Kosmohikanie 0, Dobrzeniecki A Pamiętnik 0, Zającówna J Klub białej perły 0, Kraszewski J Wielki nieznajomy 0, Lach E Klub kosmohikanów 0, Maliharek M Szyper 0, Kroki w nioeznane 0, Krawczuk A Kleopatra 0, Goszczurny S Kormoran 0, Ścibor-Rylski A Ich dzeń powszedni 0, Lorenc Z Na niby 0, Biskupski S Sokoły 0, Cooper J Pilot 0, Bajer J. Ostatni wikingowie 0, Krawczuk A Tytus i Berenika 0, Wernic W Gwiazda trapera 0, Kiedy to się zaczyna 0, Dumbadze N Gagatek 0, Jarunkowa K Brat milczącego 0, Chmielewska J Lesio 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Cooper J Ostatni mohikanin 0, Kraszewski J Lalki 0, Kraszewsk J Lalki 0, Werne J Latarnia 0, Stojowski A Zamek w Karpatach 0, Stone J Udręka i ekstaza 0, Stone J Udręka i ekstaza 0, Komornicki S Na barykadach 0, Portis Ch Troje na prerii 0, London J Martin Eden 0, London J Martin Eden 0, London J Martin Eden 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Gerard Łuny w Bieszczadach 0, Kolbuszewski J Skarby króla 0, Lorentz Z Na niby 0,01

18 Ożogowska H Ucho od śledzia 0, Mrówczyński B Lema drużyna 0, Górkiewiczowa J Izydor 0, Wernic W Wędrowny handlarz 0, Wernic W Wędrowny handlarz 0, Szmaglewska S Nowy ślad 0, Niziurski E Opowiadania 0, Kotowicz W Frontowe drogi 0, Reid M Jeździec bez głowy 0, Mrówczyński B Dni chwały 0, Mrówczyński B Armia milcząca 0, Ostaszewski T Kuźnia szatana 0, Kraszewski J Boży gniew 0, Parandowski J Z antycznego świata 0, Kraszewski J Wóz wagantów 0, Kraszewski J Wóz wagantów 0, Pietra Z Włodko z Brzezin 0, Wernic W Wędrowny handlarz 0, Gałba Wieża spadochroniarzy 0, Załuski S Przerwany rejs 0, Przymanowski J Czterej pancerni 0, Szczygieł J Tarnina 0, Szczygieł J Tarnina 0, Paukszta E Młodość i gwiazdy 0, Sedlak J Sławetna XIIb 0, Kraszewski J Półdiablę weneckie 0, Makowski Diossos 0, Bratny R Losy 0, Bidwell G Cudzą krwią 0, Paukszta E Wiatrołomy 0, Cooper J Ostatni mohikanin 0, Cooper J Pogromca zwierząt 0, Bojarska T Reqiuem 0, Iwanicki E Deszczowy sezon 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Półownikówna 0, Kraszewski J Półkownikówna 0, Opowiadania 0, Perepeczko A Chłopcy z morskiej.. 0, Borchardt Znaczy kapitan 0, Dobraczyński J Truciciele 0, Fornalska M Pamiętnik 0, Jones J Skąd do wieczności 0, Jones J Starszy strzelec 0, Wernic W Colorado 0, Kraszewski J Powieść bez tytułu 0, Kraszewski J Powieść bez tytułu 0, Bidwell G Diabelski pomiot 0, Stevenson R Porwany za młodu 0, Dobraczyński J W rozwalonym domu 0, Jackiewiczowa Pokolenie Teresy 0,01

19 Brookes E Gdziekolwiek 0, Majchrowski S Upiór spod Płocka 0, London J Opowieści 0, Bielski M Na lini życia 0, Meisner J Opowieści 0, Chromy E Szachownice nad Berlinem 0, Anderson K Ryk tygrysa 0, Stompor J Człowiek z lancetem 0, Niziurski E A potem niech biją 0, Obertyński E Rejs do Hongkongu 0, Parandowski J Wojna trojańska 0, Parandowski J Wrześniowa noc 0, Zbych A Stawka większa niż życie 0, Adamów R Akta świętego 0, Kruger M Godzina pąsowej róży 0, Kowalewski S Nie ma ceny na miód 0, Żabiński J Hipopotam i spółka 0, Korzeniowski J Spekulant 0, Kowalewska M Zwariowane podwórko 0, Klingen A Kawaler 0, Orłowska D Sukcesy i porażki 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka60,00 0, Gorzkiewiczowa Najbliżej ziemi 0, Żabko-Potgrawicz Diamentowa rzeka 0, Żabko-Potgrawicz Diamentowa rzeka 0, Sroga A Chłopcy w Berlinie 0, Kertesz E Profesor Sonia 0, Kamińska I Czerwony sokół 0, Perepeczko A Dzika mrówka 0, Kaska A 07 słucha 0, Nowacka E Prywatne życie 0, Stanley E Kamienica 0, Korta A Jak połknełam 0, Niziurski E Osobliwe przypadki 0, Kuczyński M Zwrotnik dinozaura 0, Kolarowa J Powtórka z życia 0, Petecki B Sola z nieba 0, London J Bellew zawierucha 0, Przymanowski J Czterej pancerni 0, Boguszewska H Siostra z Wisły 0, Sołonowicz H Cierpki smak tarniny 0, Między nami 0, Niziurski E Dzwonnik 0, Olesik K Krzak jałowca 0, Musierowicz M Szósta klepka 0, Blond G Wielka przygoda 0, Michalska M W nocy i mgle 0, Wernic W Barry 0, O duchach opowieści 0, Nowacka E Może tak, może nie 0, Makarczyński Cyganie 0, Dobraczyński J Bramy Lipska 0,01

20 Sołonowicz-Olbrychska Majówka 0, Bahdaj A Czarna bandera 0, Strumph-Wojtkiewicz Sekret enigmy 0, Meisner J Pistolety i kosynierzy 0, Lem S Cyberiada 0, Paukszta E Srebrna ławica 0, Binkowski R Parszywiec 0, Paukszta E Ich trzech i dziewczyna 0, Dobraczyński J W rozwalonym domu 0, Parandowski J Niebo w płomieniach 0, Zającówna J Bilet do raju 0, Holtz-Baumert G Trzy panie i ja 0, Mrówczyński B Cień Montany 0, Kowalewski S Maja 0, Maszkowski A Przylądek Delfinów 0, Niziurski E Naprzód wspaniali 0, Ajar E. Życie przed sobą 0, Panas H Brat leśnego diabła 0, Mowat F Zagubieni w tundrze 0, Kann M Sprawa honoru 0, Wieczerska J Lekcja dzielenia 0, Wieczerska J Lekcja dzielenia 0, Parkinson C tajna misja 0, Przymanowski J Wszyscy i nikt 0, Keller H Historia 0, Scott W. Ivanohoe 0, Macierzewska J Lednicki hufiec 0, Parandowski J Eros na Olimpie 0, Warneńska M Magdalena 0, Szczygieł J Nie jesteś inny 0, Cooper J Szpieg 0, Kurczab J A to ci dopiero 0, Jegorow r Prawem kaduka 0, Zającówna J Klub białej perły 0, Morawski A Romans 0, Barbu E Książę 0, Nurowska M Wyspa na lądzie 0, Paukszta E Lasy płoną o świcie 0, Grafczyński P W służbie Cromwella 0, Nosalski A Przyjaciel króla 0, Ziółkowscy M Złoty kolczyk 0, Po prostu miłość 0, Gaszyński L Chłopcy tamtych 0, Kostecki T Veraqua 0, Kostecki T Veraqua 0, Bahdaj A Czarne sombero 0, Sztorcham A Dziewczyna 0, Iwanicki E Wyprawa 0, Mrówczyński B Dama 0, Mrówczyński B Plama na złotej 0, Iwanicki E Wyprawa 0, Kapka M Rozmowy 0, Dobraczyński J Samson i Dalila 0,01

21 Abdański A Romans 0, Kann M Dujawica 0, Kann M Dujawica 0, Kann M Dujawica 0, Kapuścińki R Cesarz 0, Dobraczyński J Najeźdzcy 0, Barchard K Znaczy kapitan 0, Niziurski E Awantury kosmiczne 0, Wieczerska J Firma Zamiast 0, Wieczerska J Firma Zamiast 0, Stompor J Człowiek z lancetem 0, Stompor J Człowiek z lancetem 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Mierczyński E Wojenne wspomnienia 0, Mierczyński E Wojenne wspomnienia 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Kraszewski J Stara basń 0, Krasnodębska E Jak odkrywano Ameryę 0, Kraszewski J Stara basń 0, Siesicka K Przez dziurkę od klucza 0, Siesicka K Przez dziurkę od klucza 0, Bunsch K O Zawiszy Czarnym 0, Bunsch K O Zawiszy Czarnym 0, Bunsch K O Zawiszy Czarnym 0, Makarski H Na tropie 0, Makarski H Na tropie 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Kuczyński M Zawisza Czarny 0, Niziurski E Księga urwisów 0, Niziurski E A potem niech biją 0, Wiele dróg 0, Lorentz Z Na niby 0, Makowiecki Przygody 0, Kraszewski J Historia 0, Kraszewski J Historia 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Korbozowicz K Ostatni zwycięzca 0, Korbozowicz K Ostatni zwycięzca 0, Makarczyk I Przez morza 0, Makarczyk I Przez morza 0, Makarczyk I Przez morza 0, Makarczyk I Przez morza 0, Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0,01

22 Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0, Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0, Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0, Chlebowski C Nocne szlaki 0, Dzieciństwo i wojna 0, Jegorow R Dekret królewski 0, Borski L Czarna pomarańcza 0, Bunsch K Odnowiciel 0, Verne J Piętnastoletni kapitan 0, Auderska H Ptasi gościniec 0, Bidwell G Najcenniejszy 0, Lem S Eden 0, Lem S Eden 0, Lach E Przygrywka 0, Lach E Przygrywka 0, Lach E Przygrywka 0, Górska H Nad czarną 0, Sztorchan Dziewczęta 0, Siesicka K Zapałka na zakręcie 0, Gide A Lochy Watykanu 0, Rosiek B Pamiętnik narkomanki 0, Rosiek B Pamiętnik narkomanki 0, Rosiek B Pamiętnik narkomanki 0, Paukszta E Straceńcy 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, MacLean A Athabeska 0, MacLean A Athabeska 0, MacLean A Athabeska 0, MacLean A Athabeska 0, Levis C Podróż Wędrowca 0, Lach E Imieniny babci 0, Popławska H Talerz z Napoleonem 0, Popławska H Talerz z Napoleonem 0, Kraszewski J Bajbuza 0, Korczakowska J Pałac pod gruszą 0, Kipling R Księga dżungli 0, Muntche A Księga z San Michele 0, Muntche A Ksiega z San Michele 0, Gerhard J Niecierpliwość 0, Gripe M Córka Taly 0, Makuszyński K Szaleństwa 0, Kraszewski J Hołota 0, Kraszewski J Szalona 0, Szczygieł J Nie jesteś inny 0, Szczygieł J Nie jesteś inny 0, Makarski H W pogoni 0, Makarski H W pogoni 0, Sołonowicz K Spotkania 0, Sołonowicz K Spotkania 0, Snopkiewicz H Słoneczniki 0,02

23 Snopkiewicz H Słoneczniki 0, Zającówna J Brama 0, Zającówna J Brama 0, Paukszta E Znak żółwia 0, Paukszta E Znak żółwia 0, Paukszta E Znak żółwia 0, Warneńska M Dziewczyna z wyspy 0, Warneńska M Dziewczyna z wyspy 0, Kraszewski J Powrót do gniazda 0, Kraszewski J Powrót do gniazda 0, Kraszewski J Lublana 0, Kraszewski J Klasztor 0, Józefacka M Lotnica 0, Centkiewicz Cz Czy foka jest biała 0, Sołonowicz-Olbrychska Cierpki smak tarniny 0, Sołonowicz-Olbrychska Cierpki smak tarniny 0, Sołonowicz-Olbrychska Cierpki smak tarniny 0, Mierzecka A Patrz w serce 0, Isarowa Ł Z dziennika licealisty 0, Kossak Z Król trędowaty 0, Minkowski A Dowód tożsamości 0, Nawrocka-Dońska Przed godziną 0, Nawrocka-Dońska Przed godziną 0, Pollock J Mistrz 0, Wieczerska J Plaga osiedla 0, Wieczerska J Plaga osiedla 0, Ziółkowska M Powróżyć 0, Ziółkowska M Powróżyć 0, Popławska H Szpada na wachlarzu 0, Zającówna J Z pięniejszej.. 0, Musierowicz M Szósta klepka 0, Musierowicz M Szósta klepka 0, Siesicka K Fotoplastykon 0, Bahdaj A Tańczący słoń 0, Bratny R Klapa 0, Gąsiorowski W Księżna łowicka 0, Grzesiuk S Pięć lat kacetu 0, Grzesiuk S Pięć lat kacetu 0, Kowalewski S Uciekinier 0, Kraszewsk J Bracia rywale 0, Kraszewski J Kamienica 0, Zającówna J Zpiękniejszej strony 0, Nowacka E Małgosia contra Małgosia 0, Nowacka E Słońce w kałuży 0, Nowacka E Słońce w kałuży 0, Sujkowski B Lisowczycy 0, Siesicka K Moja droga 0, Janicki J Polskie drogi 0, Borowa M Dominika znaczy niedziela 0, Levin J Dziecko Rosemary 0, Kamiński A Kamienie na szaniec 0, Scott P Podział łupów 0, Stompor J Płonące lazarety 0,07

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści

Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum. Maturzyści Matura 2014 wykaz lektur liceum, technikum Maturzyści Ponieważ temat maturalny z języka polskiego zredagowany jest w odniesieniu do tekstu literackiego, który zdający otrzymuje, tematy wypracowań na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Baza nowości wydawniczych zakupionych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO ZAKUPIENIA W POLSCE

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO ZAKUPIENIA W POLSCE PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DO ZAKUPIENIA W POLSCE KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. St. Łukasik, H. Petkowicz - Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik - część

Bardziej szczegółowo

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC SPIS LEKTUR Klasy 1-4 technikum 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC Lektury w klasie 1 technikum 2014/15 STAROŻYTNOŚĆ: 1. Iliada

Bardziej szczegółowo

W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.

W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej. Czytelnikom oferujemy: - księgozbiór liczący ponad 14 tys. woluminów; - zbiór około 100 kaset wideo,

Bardziej szczegółowo

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór)

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej; Jan Kochanowski - pieśni i treny (wybór) poezja baroku (wybór) Zestawienie lektur poziom podstawowy opracowanie: Izabela Haremza Małą czcionką wprowadziłam własne uwagi! ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis lektur dla klas I- VI. Lektury klasa I AUTOR TYTUŁ. Bahdaj A. Pilot i ja. Bełza W. Kto ty jesteś. Lektury

Spis lektur dla klas I- VI. Lektury klasa I AUTOR TYTUŁ. Bahdaj A. Pilot i ja. Bełza W. Kto ty jesteś. Lektury Spis lektur dla klas I- VI Lektury klasa I TYTUŁ AUTOR Bahdaj A. Pilot i ja. Bełza W. Kto ty jesteś. 1 / 16 Brykczyński M. Jedna chwilka, uczuć kilka, czyli z uczuciami o uczuciach. Brzechwa J. Brzechwa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ LEKTUR SZKOLNYCH

BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ LEKTUR SZKOLNYCH Książki BIBLIOTECZKA OPRACOWAŃ LEKTUR SZKOLNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie 1. Andersen

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. Wersja skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej /

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014. / zakresy pytań części szkolnej / EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013 2014 / zakresy pytań części szkolnej / Wielka synteza epok literackich od antyku do oświecenia - ramy czasowe - podstawy filozoficzne, hasła, idee, bohaterowie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa. 1. Dynastia Miziołków J. Olech 10 szt. 2. Tomek w krainie kangurów A. Szklarski - 10 szt.

Szkoła Podstawowa. 1. Dynastia Miziołków J. Olech 10 szt. 2. Tomek w krainie kangurów A. Szklarski - 10 szt. Szkoła Podstawowa 1. Dynastia Miziołków J. Olech 10 szt. 2. Tomek w krainie kangurów A. Szklarski - 10 szt. 3. Opowieści z Narnii - Lew, Czarownica i Stara szafa C. S. Lewis -10 szt. 4. Opowieści z Narnii

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 szkoły podstawowej

Klasa 1 szkoły podstawowej Lektury dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym 2009/10 Klasa 1 szkoły podstawowej BAHDAJ Adam BRZECHWA Jan GRABOWSKI Jan DUSZYŃSKI Tadeusz JANCZARSKI Czesław JANUSZEWSKA Hanna JAWORCZAKOWA

Bardziej szczegółowo

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik bezpłatny Nasz Elementarz aut. m.in. M. Lorek z dotacji MEN będzie wypożyczany z biblioteki szkolnej na początku roku szkolnego. Każdy uczeń I klasy powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wersja podpisana przez Ministra Edukacji Narodowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Katolickiego Liceum Akademickiego.Wykaz książek

Biblioteka Katolickiego Liceum Akademickiego.Wykaz książek Bałucki Michał Bedier Joseph Autor Tytuł Wydawnictwo i rok wydania Dział Biskupski Stanisław Bogucka Maria Breza Tadeusz Breza Tadeusz Cervantes Miguel de Saavedra Dante Alighieri Biblioteka Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Motyw to cząstka kompozycyjna utworu literackiego; obiegowy schemat tematyczny żyjący w tradycji kulturalnej.

Motyw to cząstka kompozycyjna utworu literackiego; obiegowy schemat tematyczny żyjący w tradycji kulturalnej. Załącznik dla nauczyciela Motywy wędrowne Baśnie, choć pochodzą z różnych krajów zazwyczaj zbudowane są w oparciu o charakterystyczne, powtarzalne w wielu kulturach schematy, czyli zawierają bardzo podobne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR dla Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR dla Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR dla Sekcji Polskiej w Saint-Germain-en-Laye 2015/2016 GIMNAZJUM KLASA 6ème 1) A. Wojciechowska, A Marcinkiewicz Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego do klasy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2006 r. Projekt z dnia 5.10.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy w całości,

Poziom podstawowy w całości, Lektury do matury Poziom podstawowy w całości, Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny); *Bogurodzica; Lament świętokrzyski; *Jan Kochanowski wybrane pieśni, treny (inne

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

Jurgielewiczowa I. Ten obcy 3528 Kaczmarska E., Ziarno M. Nauka o języku w testach. To proste 2556 Kaczorowski B. Zabytki kutury polskiej 1746 Kafka

Jurgielewiczowa I. Ten obcy 3528 Kaczmarska E., Ziarno M. Nauka o języku w testach. To proste 2556 Kaczorowski B. Zabytki kutury polskiej 1746 Kafka AUTOR TYTUŁ NR INWENTARZOWY Ibsen H. Dzika kaczka 636 Ibsen H. Dzika kaczka 1407 Ibsen H. Dzika kaczka 1408 Ibsen H. Dzika kaczka 1409 Ibsen H. Dzika kaczka 1410 Ibsen H. Dzika kaczka 1455 Ibsen H. Dzika

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

LISTA LEKTUR DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LISTA LEKTUR DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA I Wanda Chotomska: Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy Julian Tuwim: Słoń Trąbalski Mira Jaworczakowa: Jacek, Wacek i Pankracek (fragmenty) Władysław

Bardziej szczegółowo

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń

Katharsis. Tyle bezimiennych wierszy, ilu poległych rycerzy Dariusz Okoń 1 Spis treści Od Autora......6 Katharsis...7 Zimowy wieczór......8 Cierpienie i rozpacz......9 Cel.... 10 Brat Niebieski.... 11 Czas.... 12 Opętana.... 14 * * * [Moja dusza słaba].... 16 * * * [Człowiek

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2010/2011 KLASA I GIMNAZJUM

Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2010/2011 KLASA I GIMNAZJUM KLASA I GIMNAZJUM W. Bobinski. Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 1 gimnazjum. Wydawnictwo WSiP. Z. Czarniecka-Rodzik. Gramatyka i stylistyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 114. 33.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 114. 33.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 114. 33.2014 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zakwalifikowanie majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Opatowie do kategorii majątku zbędnego

Bardziej szczegółowo

Barbara Szczepaniak, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie

Barbara Szczepaniak, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie Warsztat informacyjny biblioteki Barbara Szczepaniak, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie Opublikowano 5 października 2009 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 6602 UCHWAŁA NR XXXIX/428/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 13 listopada 2014 roku

Kraków, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 6602 UCHWAŁA NR XXXIX/428/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 13 listopada 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 6602 UCHWAŁA NR XXXIX/428/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9] Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska. Wrocław 1966.

Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9] Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska. Wrocław 1966. DWUDZIESTOLECIE PRZEDROMANTYCZNE Teksty: Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9] Kajetan KOŹMIAN: Ziemiaństwo. Wrocław 1981. Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska.

Bardziej szczegółowo

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC

SPIS LEKTUR. Klasy 1-4 technikum 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC SPIS LEKTUR Klasy 1-4 technikum 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W BOLESŁAWCU UL. KOMUNY PARYSKIEJ 6, 59-700 BOLESŁAWIEC STAROŻYTNOŚĆ: 1. Iliada i Odyseja Homera- powtórzenie z gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PRZYBORÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Każdy uczeń I klasy powinien posiadać 2 zeszyty w trzy linie do języka polskiego. Jan Brzechwa Wiersze dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Wybór i opracowanie Marta Boszczyk wrzesień, 2005r. 2 Bibliografia podmiotu 1. Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR SZKOLNYCH Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY LICEUM)

LISTA LEKTUR SZKOLNYCH Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY LICEUM) LISTA LEKTUR SZKOLNYCH Lista lektur obowiązująca na maturze od 2015 r. (NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI IV ETAP EDUKACYJNY LICEUM) TEKSTY KULTURY - 1. Teksty poznawane w całości (nie mniej

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie piśmiennictwa 2014 - LISTA RANKINGOWA 131 REKOMENDOWANYCH DZIEŁ

Udostępnianie piśmiennictwa 2014 - LISTA RANKINGOWA 131 REKOMENDOWANYCH DZIEŁ PUNKTACJA ZESPOŁU STERUJĄCEGO Udostępnianie piśmiennictwa 2014 - LISTA RANKINGOWA 131 REKOMENDOWANYCH DZIEŁ Lp. Imię autora Nazwisko autora Tytuł dzieła Imię tłumacza Nazwisko tłumacza Rekomendowana edycja

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Działania biblioteki szkolnej

Działania biblioteki szkolnej Działania biblioteki szkolnej Biblioteka wspiera pracę pedagogiczną i wychowawczą nauczycieli. Wspólnie z nauczycielem historii zrealizowano projekt edukacyjny Publikujemy gazetkę szkolną na temat polskich

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego. Zestawy pytań, które możesz wylosować! Materiały z dwutygodnika Cogito

Nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego. Zestawy pytań, które możesz wylosować! Materiały z dwutygodnika Cogito Nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego Zestawy pytań, które możesz wylosować! Materiały z dwutygodnika Cogito 1. Nosowska Dorota, Pytania z Lalki i obrazu Rubensa, Cogito 2014, nr 17, s. 36-37.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Polska w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016

Szkoła Polska w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016 Szkoła Polska w Zurychu Podręczniki na rok szkolny 2015 / 2016 Klasa I Podręczniki: Podręcznik bezpłatny Nasz Elementarz aut. m.in. M. Lorek z dotacji MEN będzie wypożyczany z biblioteki szkolnej. Lektury

Bardziej szczegółowo

Lista lektur zalecanych do czytania przez uczniów gimnazjum

Lista lektur zalecanych do czytania przez uczniów gimnazjum Lista lektur zalecanych do czytania przez uczniów gimnazjum I. PRZYGODOWE, PODRÓŻNICZE 1. A. Dumas Trzej muszkieterowie, W dwadzieścia lat później, Hrabia Monte Christo 2. J. Conrad Szaleństwo Almayera,

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LISTA LEKTUR DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA I 1. Mitologia grecka i rzymska fragm. 2. Sofokles Król Edyp 3. Biblia fragm. 4. W. Szekspir Makbet KLASA II 1. A. Mickiewicz Dziadów część IV, III 2. A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW KONKURSU. Uczestnik: spełnia wymagania ogólne i szczegółowe ujęte w podstawie programowej z języka

Regulamin I. WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW KONKURSU. Uczestnik: spełnia wymagania ogólne i szczegółowe ujęte w podstawie programowej z języka Opracowanie: Lidia Pasich (ŚCDN) Regulamin IX Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Informacje ogólne dotyczące konkursów

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2 0 1 2. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Exlibrisy. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Andrzeja Znamirowskiego

CZERWIEC 2 0 1 2. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Exlibrisy. Wystawa ekslibrisów z kolekcji Andrzeja Znamirowskiego CZERWIEC 2 0 1 2 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja wystawy do 28.06.2012 r. H A R M O N O G R A M Exlibrisy Wystawa ekslibrisów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy - zadanie nr 4 - audiobooki

Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy - zadanie nr 4 - audiobooki Strona 1 Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy - zadanie nr 4 - audiobooki Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji dla Dorosłych, ul. Kościuszki 9 Lp. Tytuł Autor Rok wydania Wydawnictwo Nośnik /

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KOBIETA W LITERATURZE LITERATURA PODMIOTU

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KOBIETA W LITERATURZE LITERATURA PODMIOTU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU KOBIETA W LITERATURZE LITERATURA PODMIOTU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk

Bardziej szczegółowo

2508 Łada-Grodzicka A. ABC sześciolatka. Przygotowanie do matematyki 02/807 Łada-Grodzicka A.

2508 Łada-Grodzicka A. ABC sześciolatka. Przygotowanie do matematyki 02/807 Łada-Grodzicka A. K A T A L O G K S I Ę G O Z B I O R U L - P AUTOR TYTUŁ NR INWENTARZOWY Labuda G. Korona i infuła 1831 Labuda G. Pierwsze państwo polskie 03/1477 Labuda G. Pierwsze państwo polskie 1837 Łada-Grodnicka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia. 2012 r.

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia. 2012 r. Uchwała Nr / /2012 z dnia. 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i szkół dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Elbląski Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 i art.12

Bardziej szczegółowo

Biblia wybrane psalmy Biblia fragmenty Pieśni nad Pieśniami Biblia fragmenty Księgi Hioba Biblia fragmenty Apokalipsy św. Jana. Lament świętokrzyski

Biblia wybrane psalmy Biblia fragmenty Pieśni nad Pieśniami Biblia fragmenty Księgi Hioba Biblia fragmenty Apokalipsy św. Jana. Lament świętokrzyski LEKTURY * autorów i utworów oznaczonych gwiazdką nie można pominąć LO, Technikum obecna LO, Technikum nowa podstawa podstawa programowa programowa ZAKRES PODSTAWOWY Sofokles Król Edyp Sofokles Antygona

Bardziej szczegółowo

JÓZEF IGNACY K R A S Z E W S K I

JÓZEF IGNACY K R A S Z E W S K I TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE JÓZEF IGNACY K R A S Z E W S K I BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA Wydawnictwa zwarte: 1.

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dzieci i ich relacje z rodzicami, jako temat wybranych utworów literackich. Przedstaw na dowolnych przykładach [Materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

X/80/2007 w sprawie likwidacji Dziennego Domu Seniora w Zbąszyniu

X/80/2007 w sprawie likwidacji Dziennego Domu Seniora w Zbąszyniu X/80/2007 w sprawie likwidacji Dziennego Domu Seniora w Zbąszyniu UCHWAŁA Nr X/80/2007 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 20 września 2007 r. w sprawie likwidacji Dziennego Domu Seniora w Zbąszyniu. Na

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2 0 1 4. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Angielski.123

CZERWIEC 2 0 1 4. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Angielski.123 CZERWIEC 2 0 1 4 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator wtorki, czwartki godz.12.00-15.00 kontynuacja (wg ustalonego

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja cenowa. Składając w imieniu:... oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z poniższymi cenami: Oferowany Jednostka miary.

Kalkulacja cenowa. Składając w imieniu:... oferujemy realizację zamówienia, zgodnie z poniższymi cenami: Oferowany Jednostka miary. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr sprawy SP ND 3201 / 2 / 2013 Kalkulacja cenowa Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku

Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku Uchwała Nr 1163/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/428/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/428/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/428/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: utworzenia i nadania statutu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Olkuszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1065/XLII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 października 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 72/2015 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego

UCHWAŁA NR 72/2015 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego UCHWAŁA NR 72/2015 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Repertuar od 16.11 do 22.11.2012

Repertuar od 16.11 do 22.11.2012 Multikino S.A. * ul. Mokotowska 49*00-542 Warszawa *Polska * tel.:+48 22 223 00 00 *fax:+48 22 223 00 05 MULTIKINO, Sopot, ul. Monte Cassino 63, TEL (0 58) 741 75 10., sopot@multikino.pl, Repertuar od

Bardziej szczegółowo

TYP AUTOR TYTUL Dla dzieci Boleslaw_Londynski Historia_malej_Nefry_i_jej_ulubienca_Pepa.txt Dla dzieci Boleslaw_Londynski Jelonek.

TYP AUTOR TYTUL Dla dzieci Boleslaw_Londynski Historia_malej_Nefry_i_jej_ulubienca_Pepa.txt Dla dzieci Boleslaw_Londynski Jelonek. TYP AUTOR TYTUL Dla dzieci Boleslaw_Londynski Historia_malej_Nefry_i_jej_ulubienca_Pepa.txt Dla dzieci Boleslaw_Londynski Jelonek.txt Dla dzieci Boleslaw_Londynski Jutrzenka.txt Dla dzieci Hans_Christian_Andersen

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/90/15 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 39/90/15 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 39/90/15 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie nakładów powstałych w ramach inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/10/11/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom

UCHWAŁA NR V/10/11/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom UCHWAŁA NR V/10/11/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pan Popper i jego pingwiny

Pan Popper i jego pingwiny Pan Popper i jego pingwiny Książka Pan Popper i jego pingwiny opowiada o malarzu i jego rodzinie, który bardzo lubił pingwiny. Pewnego razu pan Popper dostał w paczce pingwina. Pingwin otrzymał imię Kapitan

Bardziej szczegółowo

Regulamin. XI Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Regulamin. XI Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego Opracowanie: Lidia Pasich (ŚCDN) Regulamin XI Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego I ETAP SZKOLNY I. WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW KONKURSU Uczestnik: spełnia wymagania ogólne i szczegółowe ujęte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY POWIATU OSTROWSKIEGO z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających

Bardziej szczegółowo

Konkurs czytelniczy klas IV VI Znam lektury

Konkurs czytelniczy klas IV VI Znam lektury Konkurs czytelniczy klas IV VI Znam lektury....../ 89p Imię i nazwisko klasa 1. Wpisz do utworów brakujące wyrazy: / 18 p Wanda Chotomska Zbójnicki W murowanej piwnicy Tańcowali zbójnicy. Jak ten pierwszy

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE PO BAJKACH I BAŚNIACH Klasa II

PODRÓŻE PO BAJKACH I BAŚNIACH Klasa II POWIATOWA OLIMPIADA CZYTELNICZA PODRÓŻE PO BAJKACH I BAŚNIACH Klasa II Strona 1 Nazwisko i imię Szkoła 1. Połącz fragment tekstu z odpowiednim tytułem. Jeden z podanych fragmentów nie pasuje do podanych

Bardziej szczegółowo

08.05.2015 r. 3 Komandosów 1 Co mogą smoki, a czego nie? Spektakl teatralny impreza zamknięta. Poznajemy bibliotekę naukową - impreza zamknięta

08.05.2015 r. 3 Komandosów 1 Co mogą smoki, a czego nie? Spektakl teatralny impreza zamknięta. Poznajemy bibliotekę naukową - impreza zamknięta Data i godz. Nr filii Adres Temat i rodzaj imprezy 02.05. do 30.06 2015 4.05.2015 5 Chałubińskiego 47 maj - czerwiec 2015 1 Telimeny 9 Spojrzenie malarstwo Mikołaja Maśnika. Wystawa Co mogą smoki, a czego

Bardziej szczegółowo

Polubić czytanie. Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy Kwiecień maj 2013/2014

Polubić czytanie. Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy Kwiecień maj 2013/2014 Polubić czytanie Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy Kwiecień maj 2013/2014 KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO PIERWSZE ZADANIA KLASOWE GAZETKI INFORMACJE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI KSIĄŻKA NA FERIE konkurs plastyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r.

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. SIERPIEŃ 2013 DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 10.00 Turnieje siatkówki plażowej Boisko do siatkówki plażowej na os. Słoneczne regionu chełmskiego Gry i zagadki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/300/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Gdańsku.

Uchwała Nr XVIII/300/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Gdańsku. Uchwała Nr XVIII/300/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Gdańsku. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2/11/2003/Pl/I,WUP-PRP-512-2/12/2003/Pl/II,WUP-PRP-512- 2/9/2003/Z/IV,WUP-PRP-512-2/10/2003/Z/V,WUP-PRP-512-

2/11/2003/Pl/I,WUP-PRP-512-2/12/2003/Pl/II,WUP-PRP-512- 2/9/2003/Z/IV,WUP-PRP-512-2/10/2003/Z/V,WUP-PRP-512- UCHWAŁA NR 282/03 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 maja 2003 r.w sprawie przyjęcia list rankingowych ofert dotyczących usług podkomponentu B-1: Programu Przekwalifikowań/Reorientacji realizowanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA

PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA PREZENTACJA PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWA 1. Czesław Miłosz: in memoriam. Red t. J. Gromek. Kraków 2004. ISBN 83-240-0503-X (slajd 1) 2. Miłosz Cz.: Na brzegu rzeki. Kraków 1994. ISBN 83-7006-254-7

Bardziej szczegółowo

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami

Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2013/2014 Ponad słowami Język polski Rozkład materiału dla klas II liceum na poziomie podstawowym w roku szkolnym 03/04 Ponad słowami, numer ewidencyjny w wykazie MEN 45//0 Podręcznik Ponad słowami, autorki: Małgorzata Chmiel,

Bardziej szczegółowo

Ref: Zaraz po wakacjach. 3.Różne wydarzenia z życia przedszkolnego, wspomnienia zostaną w sercu u każdego. 4. Inscenizacja,,Wakacjusz c.d.

Ref: Zaraz po wakacjach. 3.Różne wydarzenia z życia przedszkolnego, wspomnienia zostaną w sercu u każdego. 4. Inscenizacja,,Wakacjusz c.d. SCENARIUSZ NA ZAKOŃCZNIE ROKU SZKOLNEGO DLA GRUPY DZIECI 6 LETNICH Pt.: Wakacje już blisko 1. Piosenka,,Pożegnanie (śpiewana z podziałem na role). 1.Wszystkie buzie dzisiaj czyste miny także uroczyste,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 16 września 2015 roku

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 16 września 2015 roku BR. 0025.101.2015 UCHWAŁA NR 101 /2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 16 września 2015 roku w sprawie likwidacji i przekazania zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/494/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 4 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/494/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 4 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/494/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/254/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXVII/254/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXVII/254/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1263/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 371/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2 0 1 5

FERIE ZIMOWE 2 0 1 5 FERIE ZIMOWE 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator KOLOROWE FERIE W BIBLIOTECE 14-26 II 2015 R. 14.02.2015

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2 0 1 5

FERIE ZIMOWE 2 0 1 5 FERIE ZIMOWE 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie H A R M O N O G R A M I M P R E Z Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator KOLOROWE FERIE W BIBLIOTECE 14-26 II 2015 R. 14.02.2015

Bardziej szczegółowo

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2015/2016 KLASA I SP

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2015/2016 KLASA I SP Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Madrycie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2015/2016 KLASA I SP Wszystkie podręczniki do klasy I SP będą wypożyczane uczniom bezpłatnie z biblioteki szkolnej na początku

Bardziej szczegółowo

Katalog biblioteczny - Legendy wg. autora

Katalog biblioteczny - Legendy wg. autora Katalog biblioteczny - Legendy wg. autora AUTOR: Berowska, Marta TYTUL: Polskie legendy i podania Jest to zbiór najwspanialszych i najbardziej znanych podań i baśni z różnych regionów Polski. Wybór legend:

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Bartłomiej Jaworski Uniwersytet Wrocławski USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO prezentacja TESTY, PYTANIA EGZAMINACYJNE TEST 1.2. 3 TEST 1.2. 1. Wskaż (według prawa pozytywnego) organ/-y administracji publicznej:

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r.

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 23.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy LUTY Kiermasz książki używanej podczas 23.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2014/2015 Wykaz podręczników i lektur na rok szkolny 2014/2015 Szkoła podstawowa Klasa I Język polski Od nowego roku szkolnego 2014/15 w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych będą obowiązywały nowe - darmowe podręcznik

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 2085

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 2085 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 2085 Informacja Nr ZP-6/2014 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 19 marca 2014 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/1321/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR LVI/1321/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR LVI/1321/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania imienia Stefana Banacha Gimnazjum Nr 33 oraz XXIV Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

127 - Język polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj)

127 - Język polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) 127 - Język polski Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_127 Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane Administracja Oceny Profil Moje

Bardziej szczegółowo