UCHWAŁA NR 1094/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 1094/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1094/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu do wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem ruchomości, stanowiących własność Województwa. Data utworzenia Numer aktu 1094 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590, zm.: Dz. U. z 2002 nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 nr 162, poz.1568, z 2004 nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1206, Dz. U. z 2006 r. nr 126, poz. 875) oraz 2 ust. 1, 3 i 4 pkt 3 i 5 ust. 1 załącznika do uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomościami, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Dokonać darowizny ruchomości będących własnością Województwa Małopolskiego, we władaniu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu, - wyszczególnionych w załączniku nr 1 do uchwały - na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, - wyszczególnionych w załączniku nr 2 do uchwały - na rzecz Gminy Nowy Sącz, - wyszczególnionych w załączniku nr 3 do uchwały - na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytutu Zdrowia w Nowym Sączu 2 Nieodpłatnie przekazać ruchomości będące własnością Województwa Małopolskiego, we władaniu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu: - wyszczególnione w załączniku nr 4 oraz nr 5 do uchwały - na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej, - wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały - na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. 3 Upoważnić i udzielić pełnomocnictwa Pani Marii Helenie Tomali - Dyrektorowi Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu, do dokonania czynności, o których mowa w 1 i 2, na zasadach określonych w uchwale nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomościami. 4 Zobowiązać Dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu do przedłożenia informacji o trybie i przebiegu czynności dokonanych w ramach niniejszego upoważnienia. 5 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 6

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Uchwałą Nr XLVI/592/06 z dnia 3 lipca 2006 r. Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006 r. internatu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Wobec powyższego zachodzi konieczność zagospodarowania zbędnego mienia ruchomego znajdującego się we władaniu jednostki. Zgodnie z wolą Sejmiku Województwa Małopolskiego, wyrażoną w 3 powołanej uchwały Nr XLVI/592/06, składniki majątku ruchomego będące w używaniu internatu Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu pozostają w dyspozycji Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Wnioskami z dnia 24 października b.r. Dyrektor Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu przedstawił wykazy ruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej oraz do zbycia w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytutu Zdrowia w Nowym Sączu i, również w drodze darowizny, na rzecz Gminy Nowy Sącz, z przeznaczeniem dla prowadzonego przez Gminę Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Jednocześnie, wnioskami z dnia 24 października b.r. Dyrektor Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu przedstawił wykazy książek przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej oraz na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem dla prowadzonego przez Powiat Zespołu Szkół Rolniczych w Nawojowej. Uzasadniając konieczność dokonania wymienionych wyżej czynności, wnioskodawca wskazał, że Sejmik Województwa Małopolskiego w uchwale Nr XLIV/498/2002 z dnia 27 maja 2002 r., postanowił o zlikwidowaniu z dniem 31 sierpnia 2002 r. Liceum Medycznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Medycznych w Nowym Sączu. W oparciu o powołaną wyżej uchwałę, składniki majątku ruchomego będącego w dyspozycji Liceum Medycznego przekazano na podstawie do Medycznego Studium Zawodowego w Nowym Sączu, poprzednika prawnego Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Książki, będące przedmiotem zamierzonej przez wnioskodawcę czynności, były wykorzystywane w Liceum Medycznym, jako lektura podstawowa lub uzupełniająca, natomiast po jego likwidacji uznano, że są zbędne w procesie dydaktycznym prawnego Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu. Wnioskodawca wyjaśnił również, że wyboru podmiotów, na rzecz których ma zostać przekazane przedmiotowe mienie, dokonano po rozeznaniu zainteresowania jego otrzymaniem wśród jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego, Gminy Nowy Sącz oraz Powiatu Nowosądeckiego i jednostek państwowych. Tylko podmioty wymienione w niniejszej uchwale wyraziły chęć otrzymania przedmiotowych ruchomości. Stosownie do 4 ust. 3 załącznika do uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania ruchomościami, kierownicy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w stosunku do ruchomości będących w ich władaniu wykonują czynności z zakresu gospodarowania ruchomościami leżące w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Darowizna ruchomości wyszczególnionych w załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały, na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, Gminy Nowy Sącz i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu może być dokonana w oparciu o 5 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego, zgodnie z którym ruchomości mogą być przedmiotem darowizny na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych osób prawnych. Zważywszy, że zarówno przekazujący, jak i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej, oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i nie mają zdolności do nabywania praw na swoją rzecz, oraz, że w wyniku czynności będącej przedmiotem niniejszej uchwały właścicielem ruchomości wyszczególnionych w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały pozostanie nadal Województwo Małopolskie, podstawę do zagospodarowania mienia ruchomego poprzez jego nieodpłatne przekazanie pomiędzy tymi podmiotami stanowi 2 powołanej uchwały nr X/122/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego.

3 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. Załącznik nr 1 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości (książek) do przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Nowosądeckiego, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Rolniczych w Nawojowej. Lp. Sygnatura Autor, Tytuł Cena (w zł) Wartość szac.( w zł) Camus A; Dżuma 0, Krasicki I; Bajki 0, Szekspir W.; Romeo i Julia 0, Sienkiewicz H; Nowele T. 1 0, Conrad J.; Lord Jim 0, Żeromski S.; Doktor Piotr 0, Kafka F.; Zamek 0, Tuwim J.; Kwiaty polskie 0, Trznadel J.; Hańba domowa 3, Różewicz T.; Kartoteka 0, Herling-Grudziński; Dziennk pisany 1, Reymont W.; Komediantka 0, Dickens K.; Kolęda prozą 0, Niemcewicz; Powrót posła 0, Żeromski S.; Echa leśne 0, Fredro A.; Zemsta 0, Herling-Grudziński; Inny świat 1, Sienkiewicz H.; Quo Vadis 0, Krasiński Z.; Nie-boska komedia 0, Conrad J.; Lord Jim 0, Conrad J.; Lord Jim 0, Zapolska G.; Moralność 0, Zapolska G.; Moralność 0, Historia lit.pol. T. 1 0, Historia lit.pol. T. 2 0, Lew Tołstoj; Anna Karenina 0, Lew Tołstoj; Anna Karenina 0, Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Sołżenicyn A.; Archipelag Gułag Potocki J.; Rękopis znaleziony 0, Potocki J.; Rękopis znaleziony 0, Kryda; Krajobraz poezji 0, Kryda; Krajobraz poezji 0, Miłosz C.; Wiersze 0, Miłosz C.; Wiersze 0, Mickiewicz A.; Ballady i romanse 0, Mickiewicz A.; Ballady i romanse 0, Mickiewicz A.; Dziady cz III 0,01 3

4 Mickiewicz A.; Dziady cz III 0, Mickiewicz A.; Dziady cz III 0, Żeromski S.,; Wybór opowiadań 0, Żeromski S.; Wybór opowiadań 0, Żeromski S.; Wybór opowiadań 0, Boccaccio G.; Dekameron 0, Boccaccio G.; Dekameron 0, Gałczyński; Pieśni 0, Gałczyński; Pieśni 0, Słowacki J.; Wiersze i poematy 0, Słowacki J.; Wiersze i poematy 0, Dante; Boska komedia 0, Dante; Boska komedia 0, Staff L.; Poezje 0, Nałkowska Z.;Pisma wybrane 0, Nurowska M.;Panny i wdowy 6, Fleszarowa-Muskat; Piękna pokora 2, Buttought E.; Tarzan wśród małp 0, Mniszek H.; Gehenna Mniszek H.; Gehenna Wańkowicz M.; Bitwa o Monte t.1 1, Wańkowicz M.; Bitwa o Monte t.2 1, Wańkowicz M.; Bitwa o Monte t.3 1, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Rodziewiczówna M.; Ragnarok 0, Rodziewiczówna M.; Ragnarok 0, Ballester G.; Blaski i cienie t.1 3, Ballester G.; Blaski i cienie t.2 3, Ballester G.; Blaski i cienie t.3 3, Cervantes M.; Don Kichote t.2 0, Cervantes M.; Don Kichote t.1 0, Żeromski S.; Przedwiośnie 2, Żeromski S.; Przedwiośnie 2, Żeromski S.; Przedwiośnie 2, Wyka K.; Życie na niby 0, Wyka K.; Życie na niby 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszarowa S.; Przerwa na życie 0, Fleszerowa-Muskat;Czarny warkocz 0, Sidorowa N.; Ateny 0, Moberg; Jedź dziś nocą 0, Ludwig E.; Kleopatra 0, Czapski J.; Na nieludzkiej ziemi Cepik J.; Leonardo Da Vinci 0, Heller J.; Paragraf 22 2, Rodziewiczówna M.; Lato leśnych 0, Boulanger D.; Lustro 0, Segal E.; Love story 0, Levron J.; Dobry król Rene 0, Billington R.; Okazja do grzechy 0, O. Aubry; Prywatne życie Napoleona 3,4 3

5 Choromanski M.; Zazdrość i medycyna 0, Guz E.; Zamach na 0, Dick S.; Ostatnia przech 0, Konwicki T.; kronika wypadków 0, Siesicka K.; Fotoplastykon 0, Wyka K.; Życie na niby 0, Szczawiej J.; Antologia 0, Hyde A. ; Rudy lis 3, Chiara P.; Czwartki pani Julii 0, Radziewiczówna M. ;Macierz 0, Analogia poezji 0, Łoziński W.; Zaklęty dwór 0, Safrin H.; przy szabasowych św. 0, Strzeszewski L.; Elwis 0, Lafajette; Ksieżna de Cleves 0, Stone J. Żeglarz na koniu 0, Apulejusz; Metamorfozy 0, Otkałło T.; Sciegi szydełkowe 0, Andrzejewski J.; Trzy opowieści 0, Rodziewiczówna M.; Straszny dziadunio 0, Sztaudynger J; Piórka 0, Warneńska M.; Goście honorowi 0, Rodziewiczówna M.; Dewajtis 0, Martinson H.; Droga do Klockrike 0, Mcilvanney W.; Szata Dejaniry 0, Konwicki T.; Sennik współcz. 0, Łysiak W.; Kolebka 0, Słownik pol-rosyjski 0, Nowacka E.; Słońce w kałuży 0, Kąkolewski K.; Jak umierają 0, Hemingway E.; Rzeka dwóch serc 0, Fleszarowa- Muskat; Dwie ścieżki czasu 1, Hoffmann; Opowiadania 0, Lively P.; Droga do 1, Przez stulecia 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Iwaszkiewicz J.; Sny, ogrody 0, Dołęga - Mostowicz; Kariera Nik. D 0, Dołęga - Mostowicz; Kariera Nik. D 0, Bellonci M.; Lukrecja Borgia 0, Bellonci M.; Lukrecja Borgia 0, Mann T.; Czarodziejska góra 0, Mann T.; Czarodziejska góra 0, Trznadel J.; Hańba domowa 3, Trznadel J.; Hańba domowa 3, Remarque E.; Na zachodzie bez 0, Remarque E.; Na zachodzie bez 0, Rodziewiczówna M.; Błękitni 0, Rodziewiczówna M.; Błękitni 0, Dickens K.; Dawid Copperfield t. 1 0, Dickens K.; Dawid Copperfield t. 2 0,22 3

6 Thackeray W.; Targowisko próź 0, Thackeray W.; Targowisko próź 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy 0, Śladami pisarzy 0, Wiersze o sadec. 0, Słownik pol-rosyjski 0, Duncan I.; Moje życie 0, Sejda K.; C.K. Dezerterzy 0, Renwick G.; Wyłącznie 1, Twain M.; Trzydzieści trzy 0, Łoziński W.; Oko proroka 0, Gide A.; Lochy Watykanu 0, Machulski J.; Vabank i Vabank II 0, Czarny pająk 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy Hennert 0, Dołęga-Mostowicz T.; Kariera Nik. D 0, Rodziewiczówna M.; Ragnarok 0, Dołęga - Mostowicz T; Doktor Murek 2, Nurowska M.; Po tamtej stronie 3, Truchanowski K.; Dzwony piekieł 0, Dołęga - Mostowicz; Drugie życie 2, Wałęsa L.; Droga nadziei 0, Rodziewiczówna M.; Szary proch 0, Wybór nowel 0, Gifford B.; Dzikość serca 1, Dostojewski F.; Wspomnienia z 0, Dostojewski F.; O miłości 0, Nałkowska Z.; Romans Teresy 0, Lo J.- Johansson; Człowiek bez nazwy 0, Słownik pol-rosyjski 0, Dygat S.; Disneyland 0, Steinbeck; Myszy i ludzie 0, Rodziewiczówna M.; Czahary 0, Samozwaniec M.; Zalotnica niebieska 3, Brandys M.; Kłopoty z pania 0, Remarque E.; Na zachodzie 0, Baczyński K.; Utwory wybrane 0, Baczyński K.; Utwory wybrane 0, Szekspir; Hamlet 0, Szekspir; Hamlet 0, Conrad; Lord Jim 0, Conrad; Lord Jim 0, Jasienica P.; Rzeczpospolita obojga 0, Jasienica P.; Rzeczpospolita obojga 0, Jasienica; Rzeczpospolita obojga 0, Kochanowski J.; Treny 0, Kochanowski J.; Treny 0, Kasprowicz J.; Dzieła wybrane t.1 0, Kasprowicz J.; Dzieła wybrane t.2 0, Soscki N.;Jestem kotem 0, Jasienica P.; Polska Jagiellon. 0, Orzeszkowa E.; Marta 0,01 3

7 Frejloks W.; 500 zagadek 0, Wasilewski A.; 500 zagadek 0, Molier; Skąpiec 0, Szekspir W.; Wieczór trzech króli 0, Pasek J,; Pamiętniki 0, Wiktor J.; 0, Rej M.; Wybór pism 0, Szmaglewska S.; Dymy nad Birkenau 0, Hemingway E.; Komu bije dzwon 0, Orzeszkowa E.; wybór nowel 0, Staff L.; Kto jest ten dziwny 0, Jasienica P.; Myśli o dawnej 0, Jasienica P.; Polska Piastów 0, Lektury licealisty 0, Szekspir; Sen nocy letniej 0, Szekspir: Sen nocy letniej 0, Janosch; Cholonek 1, Janosch; Cholonek 1, Gogol M : Martwe dusze 0, Burroughs E; Tarzan wśród małp 0, Dante; Boska komedia 0, Róża wiatrów 0, Jasienica P; Rzeczpospolita 3, Jasienica P; Rzeczpospolita 3, Jasienica P; Rzeczpospolita 3, Słownik pol-rosyjski 0, Norwid C; Pisma wierszem 0, Norwid C; Pisma wierszem 0, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Queffelec Y; Barbarzyńskie.. 1, Słownik ros-pol 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Słownik ros-pol 0, Mały słownik ros-pol. 0, Remarque E.; Czas życia, czas śmierci 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Mały słownik ros-pol. 0, Bombicki M; Polski październik Bombicki M; Poznań Słownik pol-rosyjski 0, Westerplatte 0, Wielki słownik pol-ros. 0, Wietnam 4, Wielki słownik pol-ros. 0, Tournier M; Król Olch 2, Tournier M; Król Olch 2,56 3

8 Tournier M; Król Olch 2, Tournier M; Król Olch 2, Słownik ros-pol 0, Słownik ros-pol 0, Słownik ros-pol 0, Słownik ros-pol 0,06 3 Wartość po denominacji: Prezydenci Polski 7, Allan G.; Tuż przed świtem 5, Nass e.; Testamenty sławnych 8, Conroy P.; Muzyka plaży 27,5 22 RAZEM 203, Załącznik nr 2 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Nowy Sącz z z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu Lp. Nazwa przedmiotu Rok zakupu Cena zakupu (w zł) Wartość szacunkowa ( w zł) 1. Taboret gazowy ,80 200,00 Załącznik nr 3 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości do przekazania w drodze darowizny na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Instytutu Zdrowia w Nowym Sączu Lp. Nazwa przedmiotu Rok zakupu ilość Cena zakupu w (zł) Wartość szacunkowa (w zł) 1. Szafa , Szafa , Szafa , Szafa , Szafa lekarska podwójna , Szafka lekarska poj , Gabloty , Gabloty , Gabloty Gabloty , Waga dla niemowląt , Łóżko szpitalne ,33 50 RAZEM 193 Załącznik nr 4 do uchwały nr 1094/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2006r. Wykaz ruchomości (w tym książek) do nieodpłatnego przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej Lp. Nazwa przedmiotu Rok zakupu ilość Cena (w zł) WARTOSC

9 (w zł) 1. Koc arosa , Poduszki ,70 535,5 3. Firanki ,33 79,98 4. Firanki ,65 366,85 5. Firanka ,70 16,70 6. Firanki ,60 50,40 7. Firanki , Firanki , Firanki ,60 24, Firanki ,51 306, Obrus , Obrusy , Obrusy ,50 214, Obrusy , Prześcieradła ,50 67, Prześcieradła ,66 819, Prześcieradła ,66 106, Prześcieradła ,87 218, Poszwy+poszewki , Poszwy+poszewki ,50 22, Poszwy+poszewki , Poszwy+poszewki , Poszwy+poszewki ,09 450, Poszwy+poszewki , Zasłony ,37 68, Zasłony ,60 62, Zasłony ,80 11, Zasłony ,70 35, Zasłony ,20 46, Zasłony ,47 81, Kołdry , Kołdry , Krzesło uczniowskie ,22 25, Krzesło uczniowskie , Krzesło uczniowskie ,30 126, Stoliki uczniowskie ,18 5, Biurka komputerowe ,80 184, Biurko komputerowe ,80 545, Krzesło obrotowe ASTEk , Krzesło BETA , Zestaw szaf 1992 Komplet (6 sztuk+1 poj.+na dzienniki) 69,36 69, Szafy , Szafy bib Szafy bibl.z nadst Szafy z pawlaczem , , Ławka gimnastyczna , Ławka drewniana ,80 107, Zlewozmywak gastronomiczny ,80 530, Zamrażarka , RAZEM ,94 Lp. Nr.inw. Autor Bunsch K Ojciec i syn 0,01

10 2. 39 Bunsch K Ojciec i syn 0, Kraszewski Banita 0, Kraszewski Starosta 0, Kraszewski Król chłopów 0, Kraszewski Kraków za Łokietka 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Nexo M. Pelle zwycięża 0, Munthe Księga z Saint 0, Sthendal Różowe Zielone 0, Ostenzo M O rzeko pamiętaj 0, Stevenson Wyspa skarbów 0, Melcer W. Morele Madzi 0, Cyrk 0, Stone J Pasja życia 0, Parandowski Godzina Godzina 0, Gomulicki Miecz i Łokieć 0, Gomulicki Miecz i Łokieć 0, Parandowski Król życia 0, Kipling Druga księga 0, Krupnicka M. Olimpijczyk 0, London J Martin Eden 0, Kraszewski Interesa 0, Curwood Szara wilczyca 0, Abrahams Murzyn 0, Scott W. Rob -Roy 0, Mate Zalka Doberdo 0, Kożniewski K. Piątka z ulicy 0, Kowalska A. Wójt Wolbromski 0, Kraszewski Lubonie 0, Boissiere Najeźdzcy 0, Jasienica Biały front 0, Parandowski Dafne 0, Hugo Katedra M.Panny 0, Hugo Katedra M.Panny 0, Gajdar Czuk i Hek 0, Kożniewski K. Piątka z ulicy 0, Kraszewski Bruhl 0, Thomas M. Dolina bez wyjścia 0, Sthendal Lucjan 0, Sthendal Lucjan 0, Verne J Piętnastoletni kapitan 0, France A. Wyspa pingwinów 0, Bajer J. Ostatni wikingowie 0, Cooper Ostatni mohikanin 0, Meissner J Wraki 0, Curwood J. Dolina ludzi 0, Sthendal Pustelnia parmeńska 0, Sthendal Pustelnia parmeńska 0, Kossak Z Krzyżowcy 0, Kossak Z Krzyżowcy 0, Kossak Z Król trędowaty 0,01

11 Kossak Z Bez oręża 0, Kossak Z Złota wolność 0, London J Nowele 0, London J Nowele 0, London J Dzieła wybrane 0, London J Żelazna stopa 0, London J Dzieła wybrane 0, London J John Barleycon 0, France A. Bunt aniołów 0, Sthendal Kroniki włoskie 0, Alajs Jirasek Psiogłowcy 0, Morcinek G Wyorane kamienie 0, Dygasiński A As 0, Parnicki T Decjusz 0, Lepecki M W selwasach 0, Kraszewski J Welki nieznajomy 0, Jeż T Szandor Kowacz 0, Ferencheu P Przygoda w Arkt 0, Blomberg R. Złoto i anakondy 0, Stolarek Podróż 0, Knothe Niedaleko Damaszku 0, Omte Ucieczka 0, Jeż T Za króla 0, Kraszewski J. Przygody pana M 0, Kraszewski J. Cet czy licho 0, Bunsch K. Śladem pradziadka 0, Bunsch K. Miecz i pastorał 0, Pu Suny-ling Mnisi 0, Grabski Saga 0, Grabski Saga 0, Grabski Saga 0, Kraszewski Strzemieńczyk 0, Leńkowa A Oskalpowane ziemie 0, Lem Księa robotów 0, Parandowski J Wojna trojańska 0, Arct B Kamikadze 0, Parnicki T Twarz księżyca 0, Minkowski A Wielki poker 0, Hunt J Zdobycie M.Everest 0, Kraszewski J Pogrobek 0, Lohlein H Piraci, perły 0, Mrówczyński B Błękitny trop 0, Bunsch K Zdobycie Kołobrzegu 0, Centkiewicz A. Kierunek Antarktyka 0, Bunsch K Dzikowy skarb 0, Bunsch K Dzikowy skarb 0, Kraszewski J Waligóra 0, Gąsiorowski Czarny generał 0, Parnicki T Nowa baśń 0, Kraszewski J Krzyżacy 0, Grabski J Rapsodia 0, Grabski J Rapsodia 0, Kraszewski J Król w Nieświeżu 0,01

12 Kraszewski J Hrabina Cosel 0, Clarke M Dożywotnie 0, Kosidowski Z. Gdy słońce było 0, Centkiewiczowie Fridtjof co z ciebie 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Kraszewski J Szaławiła 0, London J Wilk morski 0, Gardonyć G Byłem niewolnikiem 0, Kraszewski J Czasy kościuszkowskie 0, Sthendal Czerwone i czarne 0, Sthendal Czerwone czarne 0, Malausie J Ostatni królowie 0, Bergiel M Nasz batalion 0, Patrnicki T Nowa baśń 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Iwaszkiewicz J Sława i chwała 0, Pasek J Pamiętniki 0, Kozakiewicz W Safari Mingi 0, Mrówczyński B Człowiek bez nazwiska 0, Mrówczyński B Człowiek bez nazwiska 0, Parnicki T Nowa baśń 0, Kraszewski Skrypt Fleminga 0, SteinbeckJ Grona gniewu 0, Myrer A Wielka wojna 0, Kaitlen Pożegnanie z lękiem 0, Jasienca P Trzej kronikarze 0, Kraszewski J Ulana 0, Nowakowski W W lakierkach 0, Reed J Dziesięć dni 0, Paukszta E Buntownicy 0, Paukszta E Buntownicy 0, Dobraczyński J Najeźdcy 0, Dobraczyński J A znak nie będzie 0, Fortvonle G. Gady Madagaskaru 0, Kreska A Desant 0, Bunsch K. O Zawiszy Czarnym 0, Bunsch K Przełom 0, Kraszewski J U babuni 0, Kossak Z Troja Pólnocy 0, Stryj F. W cieniu krematorium 0, Lem S Czas nieutracony 0, Lem S Czas nieutracony 0, Lem S Czas nieutracony 0, Curwood J. Włóczęga północy 0, Mierzeński S Amerykanie 0, Parandowski J Wrześniowa noc 0, Steinbeck Kentaruk Perła 0, Stomparty Człowiek z lancetem 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Kraszewski J Na bialskim zamku 0, Stompor J Szpital pod jodłami 0, Stompor J Szpital pod jodłami 0,01

13 Stawiński Kanał. 0, Kraszewski J Maiturn 0, Kraszewsk J Stach z Konar 0, Koszykowski I Dziecko z ulicy 0, Koszykowski I Dziecko z ulicy 0, Nyiszli Przed Dr Mengele 0, Kraszewski J Stara basń 0, Gonsky B Moana 0, Rolleczek N Rodzinne kłopoty 0, Centkiewiczowie Człowiek 0, Parandowski J Wojna trojańska 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Kraszewski J Historia kołka w płocie 0, Parandowski J Niebo w płomieniach 0, Bunschy K Aleksander 0, Dybowski T Błazen starego króla 0, Korabiewicz W Do Timbuktu 0, London J Opowieści 0, Bunsch K Olimpias 0, Bunsch K Parmenion 0, Miarkowski S. Burubahajr 0, Paukszta E Po burzy jest pogoda 0, Dobrzeniecki A Pamiętnik pilota 0, Chamiec J Ciężką podajcie 0, Bunsch K Wawelski e wzgórze 0, Bunsch K Wywołańcy 0, Noyes R Drabina Jakubowa 0, Parandowski J Niebo w płomieniach 0, Dobraczyński J W rozwalonym domu 0, Zaruski M Z harcerzami 0, Michta N Wspomnenia 0, Gąsiorowski W Szwoleżerowie 0, Medyna P Do Polski 0, Przyborowski W Bitwa pod Raszynem 0, Dobraczyński J Doba krucjat 0, Segers A Siódmy krzyż 0, Segers A Siódmy krzyż 0, Platówna S Chłopec na polnej drodze 0, Reed J Dziesięć dni 0, Reed J Dziesięć dni 0, Kraszewski J Dzień wieku 0, Centkiewiczowie Osaczeni..chłodem 0, Lem S Eden 0, Arct B Alarm 0, Brzostarska J Lubawskie 0, Grabski J Blizny dzeciństwa 0, Kossak Z Szaleńcy Boży 0, De Alenear J Syn pustkowia 0, Lem S Pamiętnik 0, Norton M Pożyczalscy 0,01

14 Centkiewiczowie Tajemnice 0, Bunsch K. Rok tysięczny 0, Bunsch K Rok tysięczny 0, Kąkolewski K. 17 historii 0, Wieczerska J Zawsze jakieś jutro 0, Kapeniak J Wiechowy 0, Liskowacki R Związek spraw 0, Amstrong R. Buntownicy 0, London J Odyseja północy 0, Verne J 20000mil..żeglugi 0, Verne J 20000mil..żeglugi 0, Kossak Z Bez oręża 0, Kossak Z Król trędowatych 0, Wernic W Człowiek z Montany 0, Kazantzalis N Grek zorba 0, Rymkiewicz Skarby zatoki 0, Kraszewski J Starosta 0, Centkiewiczowie Tumbo 0, Makowiecki W Przygody Meliklesa 0, Kraszewski J Saskie ostatki 0, Behounek F. Rozbitkowie 0, Pauszta E Przejaśnia się 0, Paukszta E Przejaśnia się 0, Krawczuk A Rzym i Jerozolima 0, Muszyńska Rumaki 0, Bagriak P Komisarz Hard 0, Ksielewski W Podróż bez biletu 0, Kiedy to się zaczyna 0, Paukszta E Srebrna ławica 0, Molnar G W niedzielę zawsze 0, Stoll H Sen o Troi 0, Szklarscy K. A Złoto gór czarnych 0, Szklarscy K. A Złoto gór czarnych 0, Mervile H Biały kubrak 0, Wernic W Przez góry Montany 0, Niznansky J Pani na Czachtica 0, Paukszta E Po burzy jest pogoda 0, Mrówczyński B Cień Montany 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Auderska H Babie lato 0, Kraszewski J Morituri 0, Kraszewski J Morituri 0, Jaszuński g Ostatni monarcha 0, Adamowicz A Narodzona 0, Kraszewski J Historia o królu 0, Niziurski E Sposób na Alcybiadesa 0, France A. Gospoda pod królową 0, Frołow W Co i jak 0, Lach E Przygrywka 0, Wieczerska J Obrazki 0, Bidwell G Niekoronowany król 0, Kassil L Bramkarz republiki 0, Snopkiewicz H Kołowrotek 0,01

15 Krawczuk A Siedmiu przeciw 0, Szklarscy K. A Orle pióra 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Olczak J Wilcze dni 0, Bareja S Jadźka i my 0, Abramczyk J Partyzanci 0, Nowacka E Maksymin Trak 0, Cooper Czerwony korsarz 0, Kosidowski Z. Rumaki 0, Noll D Przygody Wernera 0, Noll D Przygody Wernera 0, Kyle E Duet 0, Irwing D Kryptonim"Virsham" 0, Kipling R Księga dżungli 0, Kipling R Druga księga 0, Kraszewski J Zygmuntowskie 0, Bidwell G Admirał jego królewskiej 0, Kraszewski J Grzechy hetmańskie 0, Scott W. Mannering Guy 0, Taylor R Podróże Jamiego 0, Sroga A Szaferacy 0, Braun A Próba ognia i wody 0, Zimecki T Old Piernik 0, Sroga A Chłopcy spod Lenino 0, Leżeński C My chłopcy 0, Dybowski T Saga grodu 0, Lem S Szpital przemienienia 0, Loschburg W Kradzież Mona Lisy 0, Johanson E Fale przyboju 0, Przymanowski J Zawzięty 0, Napiórkowski R Wyprawa 0, Nadiss B Non stop 0, Paukszta E Złote korony 0, Górkiewiczowa J A jednak radość 0, Echenique A Śwat dla Julii 0, Wernic W Na południe 0, Wernic W Na południe 0, Macken W W poszukiwaniu 0, Kossak Z Przymierze 0, Jasienica P Ostatnia z rodu 0, Bunsch K Bracia 0, Minkowski A Nasturcja i lew 0, Minkowski A Nasturcja i lew 0, Kowalewski S Jutro jeszcze 0, Chmielewska J Zwyczajne życie 0, Minkowski A Vanesca z hotelu 0, Minkowski A Nasturcja i lew 0, Petecki B Rubin 0, Molnar G W niedzielę zawsze 0, Morcinek G W wiergułowej 0, Niziurski E Księga urwisów 0, Makuszyński K Bezgrzeszne lata 0, Karpicki R Starszy strzelec 0,01

16 Nowacka E Może tak, może nie 0, Czermawski Cz Korsarz 0, Delderfield R Przygody Bena 0, Ożogowska H Dziewczyna i chłopak 0, Klein E Cienie 0, Guardeschi G Przeznaczenie 0, Curwood J. Dolina ludzi 0, Chmielewska J Większy kawałek świata 0, Curwood J. Włóczęgi północy 0, Pauszta E Pogranicze 0, Kaczynska D Byli żołnierze 0, Ziółkowski M Jędrek z Koliby 0, Przymanowski J Wszyscy i nikt 0, Kuchowicz Z Barbara Radziwiłówna 0, Kuchowicz Z Barbara Radziwiłówna 0, Hugo W Katedra M.Panny 0, Hugo W Katedra M.Panny 0, Gruda A North 0, Wernic W Słońce Arizony 0, Goszczurny S Dwaj przyjaciele 0, Rchter E Inne wakacje 0, Verne J 20000mil..żeglugi 0, Kraszewski J Syn marnotrawny 0, Kraszewski J Mata królów 0, Platówna S Mały wzywa kapitana 0, Owl G Pelgrzymi 0, Angell P Zwycięstwo 0, Steinbeck J Grona gniewu 0, Bidwell G Rubaszny król 0, Pietras Z Wolni swawolni 0, Niziurski E Salon wytrzeźwień 0, Ciszewski J Smak morza 0, Dybowski T Listopadowa 0, Popławska H Renesansowa 0, Szklarski A Tomek u źródeł Amazonki 0, Nowacka E Szubad 0, Liskowacki R My z Maymontu 0, Brown P Mały świat 0, Lem S Dialogi 0, Wernic W Człowiek 0, Jones J Pistolet 0, Stojowski A Kareta 0, Brzeźiński B Taki jeden Rafał 0, Jones J Długi tydzień 0, Jones J Długi tydzień 0, Górska H Druga brama 0, Nowacka E Komandos 0, Bahdaj A Order z księżyca 0, Clarke M Kowboje oceanu 0, Kraszewski J Bajbuza 0, Scott W. Ivanhoe 0, Stevenson R Wyspa skarbów 0, Meissner J Czarna bandera 0,01

17 Osteroff K Awantury 0, Krawczuk A Sennik Artemid 0, Krawczuk A Sennik Artemid 0, Makuszyński K Bezgrzeszne lata 0, Nowacka E Maria 0, Każdemu słońce 0, Kwiatkowski T Igła w stogu 0, Bunsch K Powrotna droga 0, Kotysz R Orlik 0, Kwiatkowski T Przerwany mecz 0, Angel Lera Ostatnie sztandary 0, Lach E Kosmohikanie 0, Lach E Kosmohikanie 0, Dobrzeniecki A Pamiętnik 0, Zającówna J Klub białej perły 0, Kraszewski J Wielki nieznajomy 0, Lach E Klub kosmohikanów 0, Maliharek M Szyper 0, Kroki w nioeznane 0, Krawczuk A Kleopatra 0, Goszczurny S Kormoran 0, Ścibor-Rylski A Ich dzeń powszedni 0, Lorenc Z Na niby 0, Biskupski S Sokoły 0, Cooper J Pilot 0, Bajer J. Ostatni wikingowie 0, Krawczuk A Tytus i Berenika 0, Wernic W Gwiazda trapera 0, Kiedy to się zaczyna 0, Dumbadze N Gagatek 0, Jarunkowa K Brat milczącego 0, Chmielewska J Lesio 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Cooper J Ostatni mohikanin 0, Kraszewski J Lalki 0, Kraszewsk J Lalki 0, Werne J Latarnia 0, Stojowski A Zamek w Karpatach 0, Stone J Udręka i ekstaza 0, Stone J Udręka i ekstaza 0, Komornicki S Na barykadach 0, Portis Ch Troje na prerii 0, London J Martin Eden 0, London J Martin Eden 0, London J Martin Eden 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Gerard Łuny w Bieszczadach 0, Kolbuszewski J Skarby króla 0, Lorentz Z Na niby 0,01

18 Ożogowska H Ucho od śledzia 0, Mrówczyński B Lema drużyna 0, Górkiewiczowa J Izydor 0, Wernic W Wędrowny handlarz 0, Wernic W Wędrowny handlarz 0, Szmaglewska S Nowy ślad 0, Niziurski E Opowiadania 0, Kotowicz W Frontowe drogi 0, Reid M Jeździec bez głowy 0, Mrówczyński B Dni chwały 0, Mrówczyński B Armia milcząca 0, Ostaszewski T Kuźnia szatana 0, Kraszewski J Boży gniew 0, Parandowski J Z antycznego świata 0, Kraszewski J Wóz wagantów 0, Kraszewski J Wóz wagantów 0, Pietra Z Włodko z Brzezin 0, Wernic W Wędrowny handlarz 0, Gałba Wieża spadochroniarzy 0, Załuski S Przerwany rejs 0, Przymanowski J Czterej pancerni 0, Szczygieł J Tarnina 0, Szczygieł J Tarnina 0, Paukszta E Młodość i gwiazdy 0, Sedlak J Sławetna XIIb 0, Kraszewski J Półdiablę weneckie 0, Makowski Diossos 0, Bratny R Losy 0, Bidwell G Cudzą krwią 0, Paukszta E Wiatrołomy 0, Cooper J Ostatni mohikanin 0, Cooper J Pogromca zwierząt 0, Bojarska T Reqiuem 0, Iwanicki E Deszczowy sezon 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Bruhl 0, Kraszewski J Półownikówna 0, Kraszewski J Półkownikówna 0, Opowiadania 0, Perepeczko A Chłopcy z morskiej.. 0, Borchardt Znaczy kapitan 0, Dobraczyński J Truciciele 0, Fornalska M Pamiętnik 0, Jones J Skąd do wieczności 0, Jones J Starszy strzelec 0, Wernic W Colorado 0, Kraszewski J Powieść bez tytułu 0, Kraszewski J Powieść bez tytułu 0, Bidwell G Diabelski pomiot 0, Stevenson R Porwany za młodu 0, Dobraczyński J W rozwalonym domu 0, Jackiewiczowa Pokolenie Teresy 0,01

19 Brookes E Gdziekolwiek 0, Majchrowski S Upiór spod Płocka 0, London J Opowieści 0, Bielski M Na lini życia 0, Meisner J Opowieści 0, Chromy E Szachownice nad Berlinem 0, Anderson K Ryk tygrysa 0, Stompor J Człowiek z lancetem 0, Niziurski E A potem niech biją 0, Obertyński E Rejs do Hongkongu 0, Parandowski J Wojna trojańska 0, Parandowski J Wrześniowa noc 0, Zbych A Stawka większa niż życie 0, Adamów R Akta świętego 0, Kruger M Godzina pąsowej róży 0, Kowalewski S Nie ma ceny na miód 0, Żabiński J Hipopotam i spółka 0, Korzeniowski J Spekulant 0, Kowalewska M Zwariowane podwórko 0, Klingen A Kawaler 0, Orłowska D Sukcesy i porażki 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka60,00 0, Gorzkiewiczowa Najbliżej ziemi 0, Żabko-Potgrawicz Diamentowa rzeka 0, Żabko-Potgrawicz Diamentowa rzeka 0, Sroga A Chłopcy w Berlinie 0, Kertesz E Profesor Sonia 0, Kamińska I Czerwony sokół 0, Perepeczko A Dzika mrówka 0, Kaska A 07 słucha 0, Nowacka E Prywatne życie 0, Stanley E Kamienica 0, Korta A Jak połknełam 0, Niziurski E Osobliwe przypadki 0, Kuczyński M Zwrotnik dinozaura 0, Kolarowa J Powtórka z życia 0, Petecki B Sola z nieba 0, London J Bellew zawierucha 0, Przymanowski J Czterej pancerni 0, Boguszewska H Siostra z Wisły 0, Sołonowicz H Cierpki smak tarniny 0, Między nami 0, Niziurski E Dzwonnik 0, Olesik K Krzak jałowca 0, Musierowicz M Szósta klepka 0, Blond G Wielka przygoda 0, Michalska M W nocy i mgle 0, Wernic W Barry 0, O duchach opowieści 0, Nowacka E Może tak, może nie 0, Makarczyński Cyganie 0, Dobraczyński J Bramy Lipska 0,01

20 Sołonowicz-Olbrychska Majówka 0, Bahdaj A Czarna bandera 0, Strumph-Wojtkiewicz Sekret enigmy 0, Meisner J Pistolety i kosynierzy 0, Lem S Cyberiada 0, Paukszta E Srebrna ławica 0, Binkowski R Parszywiec 0, Paukszta E Ich trzech i dziewczyna 0, Dobraczyński J W rozwalonym domu 0, Parandowski J Niebo w płomieniach 0, Zającówna J Bilet do raju 0, Holtz-Baumert G Trzy panie i ja 0, Mrówczyński B Cień Montany 0, Kowalewski S Maja 0, Maszkowski A Przylądek Delfinów 0, Niziurski E Naprzód wspaniali 0, Ajar E. Życie przed sobą 0, Panas H Brat leśnego diabła 0, Mowat F Zagubieni w tundrze 0, Kann M Sprawa honoru 0, Wieczerska J Lekcja dzielenia 0, Wieczerska J Lekcja dzielenia 0, Parkinson C tajna misja 0, Przymanowski J Wszyscy i nikt 0, Keller H Historia 0, Scott W. Ivanohoe 0, Macierzewska J Lednicki hufiec 0, Parandowski J Eros na Olimpie 0, Warneńska M Magdalena 0, Szczygieł J Nie jesteś inny 0, Cooper J Szpieg 0, Kurczab J A to ci dopiero 0, Jegorow r Prawem kaduka 0, Zającówna J Klub białej perły 0, Morawski A Romans 0, Barbu E Książę 0, Nurowska M Wyspa na lądzie 0, Paukszta E Lasy płoną o świcie 0, Grafczyński P W służbie Cromwella 0, Nosalski A Przyjaciel króla 0, Ziółkowscy M Złoty kolczyk 0, Po prostu miłość 0, Gaszyński L Chłopcy tamtych 0, Kostecki T Veraqua 0, Kostecki T Veraqua 0, Bahdaj A Czarne sombero 0, Sztorcham A Dziewczyna 0, Iwanicki E Wyprawa 0, Mrówczyński B Dama 0, Mrówczyński B Plama na złotej 0, Iwanicki E Wyprawa 0, Kapka M Rozmowy 0, Dobraczyński J Samson i Dalila 0,01

21 Abdański A Romans 0, Kann M Dujawica 0, Kann M Dujawica 0, Kann M Dujawica 0, Kapuścińki R Cesarz 0, Dobraczyński J Najeźdzcy 0, Barchard K Znaczy kapitan 0, Niziurski E Awantury kosmiczne 0, Wieczerska J Firma Zamiast 0, Wieczerska J Firma Zamiast 0, Stompor J Człowiek z lancetem 0, Stompor J Człowiek z lancetem 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Radowicz K Skarby zatoki 0, Mierczyński E Wojenne wspomnienia 0, Mierczyński E Wojenne wspomnienia 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Józefacka M Karkołomna gra 0, Kraszewski J Stara basń 0, Krasnodębska E Jak odkrywano Ameryę 0, Kraszewski J Stara basń 0, Siesicka K Przez dziurkę od klucza 0, Siesicka K Przez dziurkę od klucza 0, Bunsch K O Zawiszy Czarnym 0, Bunsch K O Zawiszy Czarnym 0, Bunsch K O Zawiszy Czarnym 0, Makarski H Na tropie 0, Makarski H Na tropie 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Kosidowski Z. Opowieści biblijne 0, Kuczyński M Zawisza Czarny 0, Niziurski E Księga urwisów 0, Niziurski E A potem niech biją 0, Wiele dróg 0, Lorentz Z Na niby 0, Makowiecki Przygody 0, Kraszewski J Historia 0, Kraszewski J Historia 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Makowiecki W Diossos 0, Korbozowicz K Ostatni zwycięzca 0, Korbozowicz K Ostatni zwycięzca 0, Makarczyk I Przez morza 0, Makarczyk I Przez morza 0, Makarczyk I Przez morza 0, Makarczyk I Przez morza 0, Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0,01

22 Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0, Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0, Szklarski A Tomek na woj..ścieżce 0, Chlebowski C Nocne szlaki 0, Dzieciństwo i wojna 0, Jegorow R Dekret królewski 0, Borski L Czarna pomarańcza 0, Bunsch K Odnowiciel 0, Verne J Piętnastoletni kapitan 0, Auderska H Ptasi gościniec 0, Bidwell G Najcenniejszy 0, Lem S Eden 0, Lem S Eden 0, Lach E Przygrywka 0, Lach E Przygrywka 0, Lach E Przygrywka 0, Górska H Nad czarną 0, Sztorchan Dziewczęta 0, Siesicka K Zapałka na zakręcie 0, Gide A Lochy Watykanu 0, Rosiek B Pamiętnik narkomanki 0, Rosiek B Pamiętnik narkomanki 0, Rosiek B Pamiętnik narkomanki 0, Paukszta E Straceńcy 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, Hasek J Przygody dobrego wojaka 0, MacLean A Athabeska 0, MacLean A Athabeska 0, MacLean A Athabeska 0, MacLean A Athabeska 0, Levis C Podróż Wędrowca 0, Lach E Imieniny babci 0, Popławska H Talerz z Napoleonem 0, Popławska H Talerz z Napoleonem 0, Kraszewski J Bajbuza 0, Korczakowska J Pałac pod gruszą 0, Kipling R Księga dżungli 0, Muntche A Księga z San Michele 0, Muntche A Ksiega z San Michele 0, Gerhard J Niecierpliwość 0, Gripe M Córka Taly 0, Makuszyński K Szaleństwa 0, Kraszewski J Hołota 0, Kraszewski J Szalona 0, Szczygieł J Nie jesteś inny 0, Szczygieł J Nie jesteś inny 0, Makarski H W pogoni 0, Makarski H W pogoni 0, Sołonowicz K Spotkania 0, Sołonowicz K Spotkania 0, Snopkiewicz H Słoneczniki 0,02

23 Snopkiewicz H Słoneczniki 0, Zającówna J Brama 0, Zającówna J Brama 0, Paukszta E Znak żółwia 0, Paukszta E Znak żółwia 0, Paukszta E Znak żółwia 0, Warneńska M Dziewczyna z wyspy 0, Warneńska M Dziewczyna z wyspy 0, Kraszewski J Powrót do gniazda 0, Kraszewski J Powrót do gniazda 0, Kraszewski J Lublana 0, Kraszewski J Klasztor 0, Józefacka M Lotnica 0, Centkiewicz Cz Czy foka jest biała 0, Sołonowicz-Olbrychska Cierpki smak tarniny 0, Sołonowicz-Olbrychska Cierpki smak tarniny 0, Sołonowicz-Olbrychska Cierpki smak tarniny 0, Mierzecka A Patrz w serce 0, Isarowa Ł Z dziennika licealisty 0, Kossak Z Król trędowaty 0, Minkowski A Dowód tożsamości 0, Nawrocka-Dońska Przed godziną 0, Nawrocka-Dońska Przed godziną 0, Pollock J Mistrz 0, Wieczerska J Plaga osiedla 0, Wieczerska J Plaga osiedla 0, Ziółkowska M Powróżyć 0, Ziółkowska M Powróżyć 0, Popławska H Szpada na wachlarzu 0, Zającówna J Z pięniejszej.. 0, Musierowicz M Szósta klepka 0, Musierowicz M Szósta klepka 0, Siesicka K Fotoplastykon 0, Bahdaj A Tańczący słoń 0, Bratny R Klapa 0, Gąsiorowski W Księżna łowicka 0, Grzesiuk S Pięć lat kacetu 0, Grzesiuk S Pięć lat kacetu 0, Kowalewski S Uciekinier 0, Kraszewsk J Bracia rywale 0, Kraszewski J Kamienica 0, Zającówna J Zpiękniejszej strony 0, Nowacka E Małgosia contra Małgosia 0, Nowacka E Słońce w kałuży 0, Nowacka E Słońce w kałuży 0, Sujkowski B Lisowczycy 0, Siesicka K Moja droga 0, Janicki J Polskie drogi 0, Borowa M Dominika znaczy niedziela 0, Levin J Dziecko Rosemary 0, Kamiński A Kamienie na szaniec 0, Scott P Podział łupów 0, Stompor J Płonące lazarety 0,07

SPIS KSIĄŻEK NA CZYTAKA PZN Okręg Kujawsko-Pomorski Luty 2015 r.

SPIS KSIĄŻEK NA CZYTAKA PZN Okręg Kujawsko-Pomorski Luty 2015 r. SPIS KSIĄŻEK NA CZYTAKA PZN Okręg Kujawsko-Pomorski Luty 2015 r. 0001 Andrzejewski Jerzy - Popiół i diament 153 Mb\ 0002 Skonieczka Helena - Czułe spojrzenia 36 mb\ 0006 Wawrzykowska-Wierciochowa Dionizja

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH I WYDARZEŃ W ROKU 2013 (DO WYKORZYSTANIA W BIBLIOTEKACH DLA DZIECI)

KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH I WYDARZEŃ W ROKU 2013 (DO WYKORZYSTANIA W BIBLIOTEKACH DLA DZIECI) KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH I WYDARZEŃ W ROKU 2013 (DO WYKORZYSTANIA W BIBLIOTEKACH DLA DZIECI) 1 stycznia ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU, ustanowiony przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach mają ruchomego

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach mają ruchomego Informacja o zbędnych i zużytych składnikach mają tku ruchomego Na podstawie 7 Rozporzą dzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku

Bardziej szczegółowo

MOTYWY LITERACKIE I FILMOWE

MOTYWY LITERACKIE I FILMOWE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Wydział Informacji Bibliograficznej Barbara MICHAŁEK (współpraca Katarzyna HERICH) MOTYWY LITERACKIE I FILMOWE Katowice 2013 1 UWAGA! Por. też

Bardziej szczegółowo

SYLABUS KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY

SYLABUS KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK: FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY SPECJALNOŚCI: ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH I WYDARZEŃ W ROKU 2015 (DO WYKORZYSTANIA W BIBLIOTEKACH DLA DZIECI)

KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH I WYDARZEŃ W ROKU 2015 (DO WYKORZYSTANIA W BIBLIOTEKACH DLA DZIECI) KALENDARIUM WYBRANYCH ROCZNIC LITERACKICH I WYDARZEŃ W ROKU 2015 (DO WYKORZYSTANIA W BIBLIOTEKACH DLA DZIECI) 1 stycznia ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU, ustanowiony przez papieża Pawła VI listem z 8 grudnia 1967

Bardziej szczegółowo

Rok. Stan Autor Tytuł Wydawnictwo Okładka Wydania

Rok. Stan Autor Tytuł Wydawnictwo Okładka Wydania Rok Stan Autor Tytuł Wydawnictwo Okładka Wydania Książki A. M. Rostocki Poczet Twórców Motoryzacji 1980 Nasza Księgarnia + T 290 A.Krawczuk Stąd do Starożytności 1985 Radia i Telewizji ++ M 246 Instytut

Bardziej szczegółowo

SPIS KSIĄŻEK. Aktualizacja z dnia 22.11.2013

SPIS KSIĄŻEK. Aktualizacja z dnia 22.11.2013 SPIS KSIĄŻEK Po uruchomieniu spisu w programie Microsoft Word jest możliwość dowolnego sortowania tabeli wg kolumn. W każdym momencie można wywołać okienko "SZUKAJ", używając skrótu Ctrl+F, i w nim wpisać

Bardziej szczegółowo

Katalog książek cyfrowych

Katalog książek cyfrowych Katalog książek cyfrowych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca nagranych w ramach projektów realizowanych dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. ANTYGONA LEKTURY WSZECH CZASÓW ### ### 3,85 ANTYGONA ZS 8 3 3,3 ANTYGONA, KRÓL EDYP, ELEKTRA OSS.DeA ### 8 8,8 ANULKA IDŹ SOBIE ### 9

Arkusz1. ANTYGONA LEKTURY WSZECH CZASÓW ### ### 3,85 ANTYGONA ZS 8 3 3,3 ANTYGONA, KRÓL EDYP, ELEKTRA OSS.DeA ### 8 8,8 ANULKA IDŹ SOBIE ### 9 10 000 DNI FILMOWEJ PODRÓŻY 6 9 9,9 100 CUDÓW NATURY W POLSCE ### 3 19,8 100 NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC POLSKI ### 7 20,9 100 NAJWAŻNIEJSZYCH WYNALAZKÓW ### 3 100 POMYSŁÓW NA DIETY ### ### 20,9 100 TRAS PO

Bardziej szczegółowo

Angielski Konwersacje - MP3 220 min. nagrań. Zespół lektorów Angielski. Phrasal Verbs 1 Zespół lektorów Angielski. Phrasal Verbs 2

Angielski Konwersacje - MP3 220 min. nagrań. Zespół lektorów Angielski. Phrasal Verbs 1 Zespół lektorów Angielski. Phrasal Verbs 2 Autor Display name Angielski. Adventure Angielski. Business English mp3 Angielski. Czasy z ćwiczeniami Angielski Discover USA Angielski. Gramatyka Angielski. Idiomy Angielski Konwersacje - MP3 220 min.

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

Biblioteka zaprasza: LI LO im. T. Kościuszki W Warszawie. Czytajmy i uczmy się, chciejmy tylko a będziemy wolnymi. Wypożyczalnia

Biblioteka zaprasza: LI LO im. T. Kościuszki W Warszawie. Czytajmy i uczmy się, chciejmy tylko a będziemy wolnymi. Wypożyczalnia UCZY WYCHOWUJE Czytajmy i uczmy się, chciejmy tylko a będziemy wolnymi. Tadeusz Kościuszko LI LO im. T. Kościuszki W Warszawie Wypożyczalnia POMAGA Biblioteka zaprasza: ROZWIJA poniedziałek w godz. od

Bardziej szczegółowo

LISTA LEKTUR DLA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA LEKTUR DLA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO LISTA LEKTUR DLA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO Przedstawiamy ją z uwagi na różnorodność programów nauczania języka polskiego realizowanych w polskich szkołach Homer, Iliada (fragmenty),

Bardziej szczegółowo

Autor Tytuł Wydawnictwo Dział Abelard Pisma teologiczne PAX 1970 Teologia Abelard Rozprawy PAX 1969 Filozofia Adamczyk o. Sylistus OCD Niespokojne

Autor Tytuł Wydawnictwo Dział Abelard Pisma teologiczne PAX 1970 Teologia Abelard Rozprawy PAX 1969 Filozofia Adamczyk o. Sylistus OCD Niespokojne Autor Tytuł Wydawnictwo Dział Abelard Pisma teologiczne PAX 1970 Teologia Abelard Rozprawy PAX 1969 Filozofia Adamczyk o. Sylistus OCD Niespokojne serce Kraków 1982 Biografie Adamska s. Immakulata Janina

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Autor Tytuł Liczba Cena egz. 326 egz. 5000 zł Andersen 10 169,37 Angerborn, Ingelin -Gdybym nie pomyliła psów / 1 23,84 Bahdaj, Adam - Podróż za

Bardziej szczegółowo

470. ROCZNICA URODZIN

470. ROCZNICA URODZIN Wydarzenia cykliczne, w których biorą udział biblioteki Noc Bibliotek dwolny termin Dzień Bezpiecznego Internetu - pierwsza połowa lutego Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej marzec Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

39 28 dni później hasło: Czy nasz świat skończy się za 28 dni? 40 28 dni później POCZT 41 28 dni później z tyłu opis filmu 42 28 pokoi hotelowych

39 28 dni później hasło: Czy nasz świat skończy się za 28 dni? 40 28 dni później POCZT 41 28 dni później z tyłu opis filmu 42 28 pokoi hotelowych Nr Nazwa Szczegóły 1 9 SPONS 2 21 SPONS 3 36 SPONS, ZET, POLSAT 4 300 SPONS-TYŁ 5 1408 SPONS 6 1408 N-SPONS 7 2012 SPONS 8 2046 SPONS 9 0_1_0 SPONS 10 007 Quantum Of Solace SPONS-TYŁ 11 10 minut później:

Bardziej szczegółowo

Biblia wybrane psalmy Biblia fragmenty Pieśni nad Pieśniami Biblia fragmenty Księgi Hioba Biblia fragmenty Apokalipsy św. Jana. Lament świętokrzyski

Biblia wybrane psalmy Biblia fragmenty Pieśni nad Pieśniami Biblia fragmenty Księgi Hioba Biblia fragmenty Apokalipsy św. Jana. Lament świętokrzyski LEKTURY * autorów i utworów oznaczonych gwiazdką nie można pominąć LO, Technikum obecna LO, Technikum nowa podstawa podstawa programowa programowa ZAKRES PODSTAWOWY Sofokles Król Edyp Sofokles Antygona

Bardziej szczegółowo

styczeń - marzec 2014

styczeń - marzec 2014 styczeń - marzec 2014 29 Na okładce: Edward Gałustow, Metamorfozy ornamentu (cykl), akryl na płótnie. SŁOWO OD REDAKCJI ***[mogę zrozumieć fronty wojenne...]......................................... 3

Bardziej szczegółowo

Matrix Reaktywacja. M jak miłość JABŁONNA, LEGIONOWO, NIEPORĘT, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, SEROCK, WIELISZEW

Matrix Reaktywacja. M jak miłość JABŁONNA, LEGIONOWO, NIEPORĘT, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, SEROCK, WIELISZEW JABŁONNA, LEGIONOWO, NIEPORĘT, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, SEROCK, WIELISZEW Nr 14/II/2014 Przeprowadzki Przewozy krajowe Przewozy zagraniczne PROGRAM TV 31.01-06.02.2014 ul. Aluzyjna 33F/308 Warszawa tel.506

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego

UCHWAŁA. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego 1 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego W roku 2009 przypada dwusetna rocznica urodzin Juliusza Słowackiego, a zarazem

Bardziej szczegółowo

Joanna Piasta-Siechowicz Mirosława Iwasiewicz Anna Fatyga. Lektury. nowy kanon. gimnazjum klasy 1 3

Joanna Piasta-Siechowicz Mirosława Iwasiewicz Anna Fatyga. Lektury. nowy kanon. gimnazjum klasy 1 3 Joanna Piasta-Siechowicz Mirosława Iwasiewicz Anna Fatyga Lektury nowy kanon gimnazjum klasy 1 3 1 Projekt okładki Anna Pokrywka Redakcja i korekta Lidia Machura Marcin Michalczyk Skład komputerowy Dariusz

Bardziej szczegółowo

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Przemysław Mańka Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM Poznań 2014 Recenzja: prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz prof. UWr. dr

Bardziej szczegółowo

CARITAS. Podlaski POLSKI SKARB. tygodnik CZŁOWIEK ROKU 2014 TYGODNIKA PODLASKIEGO PIENIĄDZE, KTÓRYCH NIE MA PODATKI NIŻEJ!

CARITAS. Podlaski POLSKI SKARB. tygodnik CZŁOWIEK ROKU 2014 TYGODNIKA PODLASKIEGO PIENIĄDZE, KTÓRYCH NIE MA PODATKI NIŻEJ! tygodnik Nr 3 (172) 16 22 stycznia 2015 zawsze z tobą INDEKS 238406 ISSN 1898-6927 NAKŁAD 30 000 egz. Podlaski BIAŁA PODLASKA RADZYŃ PODLASKI MIĘDZYRZEC PODLASKI PARCZEW TERESPOL T Y G O D N I K B E Z

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału dla klas IV, V i VI

Rozkład materiału dla klas IV, V i VI Rozkład materiału dla klas IV, V i VI Specyfika nauczania języka polskiego, gdzie dominuje praca z tekstem, sprawia, że w każdym bloku większość umiejętności zapisanych w podstawie jest kształcona stale.

Bardziej szczegółowo

Ciasno w polskich przedszkolach

Ciasno w polskich przedszkolach nr 100 (LXV) cena: 6 kč Niecodzienne wędrowanie s. 4 Historyczny koncert dla Cieszyna s. 3 Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Fotograf z pola bitwy s. 5 Ciasno w polskich przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Alicja w krainie czarów, Zofia Dybowska- Aleksandrowicz (dubbing), Clyde Geronimi, Wilfred V 539. UV 199 100 NAJCIEKAWSZYCH ZABYTKÓW POLSKI

Alicja w krainie czarów, Zofia Dybowska- Aleksandrowicz (dubbing), Clyde Geronimi, Wilfred V 539. UV 199 100 NAJCIEKAWSZYCH ZABYTKÓW POLSKI 249 (NIE) BEZPIECZNA SZKOŁA PIERWSZA POMOC 248 (NIE) BEZPIECZNA ULICA PIERWSZA POMOC 247 (NIE) BEZPIECZNY DOM PIERWSZA POMOC U 199 100 NAJCIEKAWSZYCH ZABYTKÓW POLSKI U 760. 1492: Wyprawa do raju Ridley

Bardziej szczegółowo

Przyjemnie wyjść na spacer

Przyjemnie wyjść na spacer Są cztery krótkie trasy rowerowe, które można zaplanować jako wyprawy rodzinne. Dla urozmaicenia zachęcamy do wybrania dwóch na jedną wycieczkę, inną do Bachotka, inną z powrotem. Czytaj str. 16 Co warto

Bardziej szczegółowo