Sprawozdanie z pracy Gimnazjum w Psarach za rok 2008/2009 Na podstawie szczegółowych sprawozdań członków rady pedagogicznej i dokumentacji szkoły:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Gimnazjum w Psarach za rok 2008/2009 Na podstawie szczegółowych sprawozdań członków rady pedagogicznej i dokumentacji szkoły:"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z pracy Gimnazjum w Psarach za rok 2008/2009 Na podstawie szczegółowych sprawozdań członków rady pedagogicznej i dokumentacji szkoły: - Charakterystyka szkoły Rok szkolny 2008/2009 Uczniów ogółem 259 Oddziałów 11 Nauczycieli pełnozatrudnionych: 22 niepełnozatrudnionych: 9 w tym dyplomowanych 17, mianowanych 5 kontraktowych 8, stażystów 2 Obsługa 7 osób na 5,5 etatu. W szkole zatrudniony jest na pełny etat pedagog szkolny, funkcjonuje świetlica i biblioteka szkolna. - Działalność dydaktyczno-wychowawcza W szkole realizowane były programy autorskie z informatyki, techniki, j.polskiego i matematyki. Dwie klasy - I i III w ramach programu autorskiego z matematyki ma zwiększoną ilość godzin do 6 tygodniowo, ponadto sześć grup językowych realizuje program zaawansowany, co pozwala uczniom zdolnym na rozwijanie i pogłębianie swoich zainteresowań. Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone są na naukę drugiego języka obcego j.niemieckiego oraz poszerzenie ilości godzin z informatyki. Nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz kółka zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, biologiczne, informatyczne, dziennikarskie, kółko teatralne, chór szkolny. Odbywały się zajęcia popołudniowe: SKS oraz rozpoczął działalność Szkolny Ośrodek Kariery. W szkole działają Uczniowski Klub Sportowy oraz Klub Europejski. Realizowane było nauczanie indywidualne dla 1 uczennicy oraz nauczanie rewalidacyjne dla 6 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach przygotowywania uczniów do egzaminu gimnazjalnego organizowane były próbne sprawdziany kompetencji w klasach I-II oraz próbny egzamin gimnazjalny w trzech częściach. Szkoła włączyła się do ogólnopolskich akcji: Szkoła bez przemocy (projekt w trakcie realizacji), projektu matematycznego Lepsza szkoła, i humanistycznego Dobry sprawdzian wiedzy. Przy współpracy z UŚ w Katowicach rozpoczęliśmy realizację trzyletniego programu Aktywny w szkole, aktywny w życiu, w ramach którego uczniowie będą poszerzać swoja wiedze i kompetencje w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych. Obecnie na kilkudniowych szkoleniach przygotowywani są nauczyciele koordynatorzy. Przeprowadzone zostały egzaminy na ECDL - europejskie komputerowe prawo jazdy i kartę motorowerową. Uczniowie systematycznie brali udział w lekcjach bibliotecznych i konkursach organizowanych przez Gminna Bibliotekę Publiczną. W roku bieżącym trzecioklasiści wzięli udział w warsztatach Osobliwości świata fizyki organizowanym przez Uniwersytet Śląski oraz Świątecznych spotkaniach z nauką w ZSO w Wojkowicach.

2 W szkole wydawana jest gazeta EUROINFO. Redagowana jest także międzynarodowa gazeta Horizon. Na bieżąco utrzymywana jest strona internetowa szkoły. Przy współpracy z radnym gminy zorganizowano wyjazdy zawodoznawcze na Politechnikę Ślaską i AWF w Katowicach oraz Kopalnię Wujek. Zorganizowno wyjazdy dla wszystkich klas do Izby Dziecka i Straży Pożarnej w Będzinie. Wdrożono elektroniczny dziennik lekcyjny. Prowadzone były egzaminy na kartę motorowerową. - Wymiany międzynarodowe Na bieżąco realizowane były zadania w ramach programu Socrates Comenius Głosy Europy, którego w lipcu kończy się trzyletni okres realizacji. Współpracowaliśmy ze szkołami z Anglii, Hiszpanii i Niemiec. W maju 2 nauczyieli brało udział w wizycie podsumowującej projekt w Hiszpanii. Utrzymywana jest stała współpraca ze szkołą z Ukrainy. Podczas akacji odbędzie się kolejna wymiana między partnerami, w ramach której 50 osobowa grupa gimnazjalistów wyjedzie na Krym, a w lipcu grupa ukraińska będzie goszczona w naszej gminie. - Działalność kulturalna Zorganizowano dla uczniów: dyskotekę andrzejkową, wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Katowicach, popołudniowe wyjazdy do Teatru Śląskiego w Katowicach i Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakle Dr Jekyll i Mr Hyde, "Dulscy z o.o, "Oskar i pani Róża, "Nie teraz kochanie, na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Parach uczniowie oglądali spektakl teatralny "Pamietnik Narkomanki, byli uczestnikami koncertu Prochrist w Zabrzu, zorganizowano 4 wyjazdy do kina, wycieczkę integracyjną do Smolenia, 2- dniową wycieczkę do Warszawy połączoną ze spektaklem w Teatrze Roma, 1 dniową wycieczkę do Wrocławia na Panoramę Racławicką, - przedmiotową wycieczkę dla klas III do Muzeum w Oświęcimiu, trzydniową dla klas II - ziemia sandomiersko - lubelska, siedmiodniową do Paryża, dwudniowy rajd po Beskidach a także na zaproszenie GOK w wycieczce do Skansenu w Chorzowie na wystawę Ginące zawody i do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Uczestniczyli także w spotkaniu z prof. W.Wójcikiem. Ponadto w szkole zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych odbył się min. Dzień Języków Obcych, spotkanie wigilijne przy choince, Dzień Patrona połączony z obchodami 11 listopada. Gimnazjaliści przygotowywali koncert z okazji gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie uczestniczą w realizacji programów profilaktycznego; Łagodniej czyli o kulturze słowa oraz programu wychowawczego. W ramach tych programów w szkole przeprowadzane są spotkania ze specjalistami i koncerty profilaktyczne. Przy współpracy z OPS zorganizowano koncert Nie warto kusić śmierci oraz zajęcia z psychologiem Zachowania asertywne jako przeciwdziałanie agresji, projekcje filmów poglądowych, warsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego. Realizowany był pilotażowy program Bezpieczny i przyjazny stadion. Uczniowie uczestniczyli także w zewnętrznych akcjach profilaktycznych Trzymaj formę oraz ogólnopolskich akcjach promujących zdrowie także w X Paradzie Schumanna w Warszawie. Zorganizowano Dni Otwarte dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych połączone z matematycznym MatParty i konkursem 1 z 10 Corocznie w szkole powoływany jest sztab WOŚP. W roku bieżącym gimnazjaliści wolontariusze zebrali kwotę 8500zł.

3 Podczas ferii zorganizowane zostało międzynarodowe zimowisko w Wiśle z udziałem partnerskich szkół z Anglii i Niemiec. W placówce przy współpracy z OPS odbywały się zajęcia sportowe. - Konkursy, olimpiady, zawody. Uczniowie brali udział w licznych konkursach przedmiotowych (zakwalifikowało się do II etapu z; geografii 1 uczn. matematyki- 1ucz.), konkursach międzygimnazjalnych, rejonowych, ogólnopolskich, turniejach i zawodach sportowych, Wykaz osiągnięć w załączniku do sprawozdania. Byliśmy współorganizatorami już IX edycji wojewódzkiego konkursu informatycznego INFOGIMUS. W szkole zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Psary: konkurs z języka angielskiego, ortografii, Gminny Konkurs Informatyczny "KLIK, gminny turniej wiedzy pożarniczej Byliśmy także organizatorami II Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego "OMNIBUS", szkolnych konkursów Mistrz Ortografii, Humanus oraz "Fizyczny jarmark" dla uczniów kl. II i III. W sali gimnastycznej zorganizowano Międzygimnazjalny Turniej w piłkę siatkową o puchar Dyrektora gimnazjum, Turniej tenisa stołowego, cykl sobotnich turniejów w badmintona i Turniej w unihokeja. Uczniowski Klub Sportowy był współorganizatorem VI Mistrzostw Kolarskich w gminie Psary. Realizowany jest program Przerwa na sportowo. Sala gimnastyczna jest udostępniana w godzinach wieczornych dla LZS Psary, grup grających w siatkówkę, ministrantów z parafii Psary oraz dla grupy ćwiczącej JOGĘ. - Działalność rady pedagogicznej W roku szkolnym 2008/2009 odbyło się 11 posiedzeń Rady Pedagogicznej w tym 3szkoleniowe. Dyrektor szkoły uczestniczył w 3 dniowej Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów w Warszawie. Nauczyciele brali udział w ogólnopolskiej dwudniowej konferencji Nowa podstawa programowa z języka polskiego, licznych szkoleniach i warsztatach zewnętrznych i wewnętrznych. (spis szkoleń w dokumentacji szkoły). Pedagog szkolny nabył kwalifikacje do surdopedagogiki. W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, językowy i wychowawczy. Zorganizowano zebranie z rodzicami połączone ze szkoleniem Bezpieczeństwo ucznia w sieci. Zagrożenia i możliwości płynące z Internetu. Odbyły się także zajęcia uczniów sprawiających trudności wychowawcze i konsultacje nauczycieli i wychowawców z psychologiem z PPP. Przeprowadzono targi edukacyjne dla przyszłych absolwentów z udziałem szkół średnich z terenu powiatu będzińskiego, Dąbrowy Górniczej i Piekar Ślaskich. Rada pedagogiczna uczestniczy w przygotowaniach do wdrażanej reformy programowej. Ponadto nauczyciele wykonywali zadania egzaminatorów OKE w zakresie egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz współorganizowali konkurs matematyczny Matematyk roku. Baza szkoły

4 Nauczyciele na bieżąco wzbogacają swój warsztat pracy. Aktywnie działa MCI, które stworzyło nowe warunki do prowadzenia różnego rodzaju zajęć edukacyjnych, efektywnie wspomaga bibliotekę, wykorzystywane było podczas elektronicznej rejestracji do szkół. Baza szkoły wzbogaciła się o sprzęt audiowizualny, rzutniki multimedialne oraz nowoczesną tablicę interaktywną, zakupioną w ramach realizowanego Programu Socrates-Comenius. Udział uczniów gimnazjum w ( niektórych) konkursach i zawodach sportowych - Konkursach przedmiotowych organizowanych przez KO (zakwalifikowanie się do II etapu z matematyki i geografii. Międzygimnazjalnych konkursach matematycznych :"Tajniki matematyki, fizyki i chemii dla klas I" - II i III miejsce i "Czar par" - I. II i III miejsce, Matematyczne potyczki "Rozkosze łamania głowy" - II miejsce, XIV Drużynowym Konkursie Matematycznym w Sosnowcu, konkursie Bomba z matmy - Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Matematyka bez granic" - II miejsce w regionie -kl.iiic, konkursie Kandur wyróżnienie w powiecie -Międzygimnazjalnym Konkursie Fotografujemy zjawiska fizyczne - Mistrzostwach Powiatu Będzińskiego w piłce nożnej - kwalikacja do finału - Mistrzostwach Powiatowych w lekkoatletyce: bieg na 600 m II miejsce; rzut oszczepem II miejsce;pchnięcie kula II miejsce - Turnieju w piłce nożnej Coca - Cola Cup rejon Im + półfinał wojew. IIIm -Turnieju w piłkę ręczną IIm w powiecie i IIm w rejonie -Powiatowe zawody w piłke nożną IVm - Konkursie Maryjny (piosenka)- udział - Szkolnym Konkursie Wiedzy o Berlinie dla klas III - Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej I miejsce -Regionalnym Konkursie Plastycznym na tradycyjne ozdoby wielkanocne organizowanym przez GOK (I,II i III miejsce) -Powiatowym Konkursie Plastycznym: "Ptaki" organizowanym przez MDK w Będzinie -Regionalnym Konkursie Recytatorskim "MAŁY OKR" w Katowicach -Wyróżnienie w konkursie recytatorskim w Rybniku - W.Rubak -XIX Konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. J.Parandowskiego w Warszawie -VI Wojewódzkim Konkursie pod hasłem "Zawsze kocham cię Mamo" w Siewierzu -Midzygimnazjalnym konkursie "Młody technik" III m. -Wojewódzkim Konkursie "Mieszkam w woj. śląskim" -Międzyszkolnym Konkursie w ramach projektu Socrates Comenius na okładkę płyty CD (I miejsce) -Międzyszkolnym konkursie historyczno-informatycznym "Polska w UE" - wyróżnienie -Ogólnopolskim Konkursie literacko plastycznym "Zielono mi" - wyróżnienie Ewa Kozera -Finale Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej w Pińczowie (2 wyróżnienia)

5 -Konkursie religijnym (wyróżnienie) Powiatowym Konkursie z j.niemieckiego w Będzinie -IIIm -Powiatowym Konkursie Wizje światła i ciemności -wyróżnienie

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ

SIEMIANOWICKIE SZKOŁY SPIS SZKÓŁ 1 3 SIEMIANOWICKIE SZKOŁY I N F O R M A T O R 2 0 1 0 SPIS SZKÓŁ Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich...str. 4-5 Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego...str. 6-7 Gimnazjum nr 4...str. 8-9 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazeta.pl

PUBLICZNE GIMNAZJA. 2 Gimnazja 1 Wrocław Wtorek 11 marca 2008 1 Gazeta Wyborcza 1 www.gazeta.pl 2 Gimnazja 1 Wrocław PUBLICZNE GIMNAZJA i cz.mat-przyr.) Gimnazjum nr 1 im.hugona 578, w 8-15.20 programy własne: angielski, zajęcia artystyczne:chór, przy dwie pracownie pielęgniarka, 4 x tyg. bufet duża

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012

Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie - lata 1999-2012 Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą. K. I. Gałczyński Rys historyczny szkoły Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016)

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju XCIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie (w latach 2011-2016) Spis treści 1. Charakterystyka Liceum diagnoza placówki:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 I. WSTĘP Koncepcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce na lata 2012-2017 została napisana przy aktywnym udziale nauczycieli pracujących w naszej placówce, a także uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Obejmuje swym obwodem dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej, Brzękowic

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OŚWIATOWY

INFORMATOR OŚWIATOWY Powiat Biłgorajski INFORMATOR OŚWIATOWY OFERTA PUBLICZNYCH SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BIŁGORAJSKI na rok szkolny 2013/2014 Biłgoraj 2013 Powiat Biłgorajski to region ludzi

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo