Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska. język polski. sprawdziany kompetencji. dla klasy 3 gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska. język polski. sprawdziany kompetencji. dla klasy 3 gimnazjum"

Transkrypt

1 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska język polski sprawdziany kompetencji dla klasy 3 gimnazjum Łódź 2001

2 Rysunki Agnieszka i Małgorzata Peroń Korekta Małgorzata Zawilska Jolanta Pol Projekt okładki Jacek Wilk Skład Paweł Szewczyk Copyright by Piątek Trzynastego, Łódź 2001 Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie, powielanie (łącznie z kserokopiowaniem), przenoszenie na inne nośniki bez pisemnej zgody Wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich, łącznie z konsekwencjami przewidzianymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z r., poz. 83). ISBN PIĄTEK TRZYNASTEGO Wydawnictwo Michał Koliński i Michał Wiercioch Łódź, ul. H. Sienkiewicza 61 tel./fax (0-42) , tel. (0-42) , (06) Łódź Wydanie I Druk i oprawa: PIĄTEK TRZYNASTEGO Drukarnia Łódź, ul. Paradna 3 tel (06) Printed in Poland

3 Język polski Sprawdziany kompetencji kl. 3 gimnazjum SPIS TREŚCI Kształcenie językowe 6 Test 1 Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o strukturze zdania Test 2 Składnia, mowa zależna i niezależna Test 3 Części mowy i ich funkcja w zdaniu Test 4 Słowotwórstwo Test 5 Fonetyka upodobnienia i uproszczenia grup spółgłoskowych Test 6 Ortografia utrwalenie reguł Test 7 Ortografia i interpunkcja Sztuka posługiwania się językiem 35 Test 1 Pisana i mówiona odmiana języka Test 2 Stylistyka, style funkcjonalne Test 3 Redagowanie tekstów użytkowych podanie, życiorys Kształcenie literackie, znajomość tekstu, interpretacja, teoria literatury 50 EPIKA Test 1 Maria Konopnicka Mendel Gdański Test 2 Stefan Żeromski Siłaczka Test 3 Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego Test 4 Leszek Kołakowski Mini-wykłady o maxi-sprawach O luksusie Test 5 Jostein Gaarder Świat Zofii Co to jest filozofia? Test 6 Barbara Rosiek Pamiętnik narkomanki

4 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska LIRYKA Test 1 Jan Kochanowski Pieśń IX Test 2 Poezja współczesna Test 3 Środki artystyczne DRAMAT Test 1 Sofokles Antygona Test 2 Leon Kruczkowski Niemcy Kształcenie w kulturze, odczytywanie różnych tekstów kultury 92 Test 1 Symbolika biblijna i antyczna w tradycji i kulturze Test 2 Słowo, obraz, symbol Test 3 Reklama propozycje, ocena treści i formy W poszukiwaniu wartości 110 Test 1 Rzetelność uczciwość kłamstwo prawda Test 2 Święto obyczaj obrzędowość Test 3 Symbole i wartości humanistyczne i narodowe

5 Język polski Sprawdziany kompetencji kl. 3 gimnazjum Wstęp W myśl podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z dnia 15 listopada 1999 roku kształcenie polonistyczne powinno obejmować nie tylko treści literackie i językowe, ale także elementy edukacji teatralnej i filmowej, umiejętności odbioru różnych przekazów kultury, postrzegania i właściwego oceniania wartości takich jak, prawda, dobro, miłość, uczciwość..., które pomogą uczniowi określić własną postawę wobec otaczającego świata. Gimnazjalista powinien także ćwiczyć się w sztuce biegłego posługiwania się różnymi formami przekazów literackich i pozasłownych, pozwalających skutecznie porozumiewać się w różnych życiowych sytuacjach, uczyć się sztuki słowa i szacunku dla słowa (A. Gis). Nowością jest możliwość swobodnego doboru materiału literackiego, co prezentują poszczególne programy nauczania. Założeniom tym podporządkowano proponowane tu zestawienie sprawdzianów i ćwiczeń, które pozwolą utrwalić i sprawdzić różnorodne umiejętności ucznia. Życzymy wytrwałości i sukcesów. Autorki Opracowano ze szczególnym uwzględnieniem programów: DKW /99, praca zbiorowa, WsiP DKW /99, A. Chomiuk, INNOWACJE GOLESZÓW DKW /99, M. Jędrychowska i inni, WYDAWNICTWO EDUKACYJNE DKW /99, A. Kowalczykowa i inni, STENTOR DKW /99, A Gis, ARKA 5

6 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE TEST 1 POWTÓRZENIE I UZUPEŁNIENIE WIADOMOŚCI O STRUKTURZE ZDANIA 1. Nazwij podane niżej typy wypowiedzi. a) Ojej, znowu poniedziałek. b) Kiedy wreszcie przestanie padać? c) Biorąc udział w dyskusji, liczyłem na piątkę. d) Myślałem o tym, żeby zadzwonić do ciebie, ale było już późno. 2. Dokończ wypowiedzenia, mając na uwadze orzeczenia. a) Wypowiedź możemy nazwać zdaniem, gdy zawiera co najmniej... b) Zdanie pojedyncze rozwinięte zawiera... c) Zdanie złożone zawiera co najmniej... d) Zdanie wielokrotnie złożone składa się Nazwij rodzaje zdań. a) Minęło już dużo czasu, ale on ciągle wspominał niemiłą przygodę w górach.... b) Pływali kajakiem po jeziorze i robili dużo zdjęć. c) Spóźniła się na pociąg, więc musiała jechać autobusem. d) Zorganizujemy biwak albo wybierzemy się na wycieczkę. 6

7 Język polski Sprawdziany kompetencji kl. 3 gimnazjum 4. Nazwij rodzaje zdań. a) Kto nie próbował pisać referatu, ten nie wie, ile pracy trzeba w to włożyć.... b) Aby akwarium wyglądało pięknie, trzeba naprawdę o nie dbać.... c) Kiedy zaczął padać deszcz, w sali zrobiło się ponuro i smutno. d) Nie mógł wygrać konkursu, ponieważ za mało ćwiczył. 5. Podane równoważniki zapisz w postaci zdań pojedynczych. a) Cicho! b) Za ile minut dzwonek? c) Winda nieczynna. d) Rozejść się! 6. Podane zdania zapisz w postaci równoważników. a) Kiedy nastąpi koniec spektaklu? b) Proszę bilet do Warszawy. c) Proszę pisać samodzielnie. d) Nie należy wychylać się z okna. 7

8 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska 7. Z podanych wyrazów utwórz poprawne zdania pojedyncze. Możesz zmienić formę wyrazów. a) wspomnienia, wycieczka, pozostawić, miłe, w góry b) rozbawić, kabaret, bardzo, ja, szkolny c) zaskakujące, naprawdę, film, zakończenie, było d) pisanie, mu, wieczór, wypracowania, cały, zajęło 8. Podany tekst podziel na zdania. Wstaw wielkie litery i wszystkie niezbędne, Twoim zdaniem, znaki interpunkcyjne. cała historia nie wydarzyłaby się gdyby przeczytał tę książkę dlaczego tego nie zrobił jak mógł być taki naiwny na jakiej podstawie sądził że tym razem mu się uda wiedział przecież że zawsze sprawdzała czy uczniowie znają treść lektury jednak zaryzykował skończyło się niestety źle pałka jak malowanie powiedziała wpisując stopień do dziennika 9. Wybierz z poprzedniego ćwiczenia jedno zdanie, określ jego rodzaj i narysuj wykres

9 Język polski Sprawdziany kompetencji kl. 3 gimnazjum 10. Rozbuduj podane zdania, dopisując co najmniej jeden człon. a) Ponieważ mama zaplanowała smażenie konfitur, musiałam jej pomóc i... b) Gdy pierwsze liście zaczynają opadać z drzew, wiem, że nadchodzi jesień, ale... c) Aby znaleźć błąd w obliczeniach, wiele czasu przesiedział nad zadaniem, ostatecznie jednak... d) Był pewien, że SMS dotarł pod właściwy adres, zdziwił się więc Rozbuduj podane informacje, tworząc zdania złożone z trzech członów. a) Mam temperaturę.... b) Czytam powieść.... c) Pies biegnie.... d) Dyżurna odczytała komunikat.... 9

10 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska 12. Przeczytaj uważnie podane wypowiedzenia, wstaw przecinki i podaj liczbę zdań składowych. a) Szliśmy bardzo długo bo było mokro i ciągle padał deszcz a plecaki przecież wcale nie były lekkie.... b) Kiedy zatrzymali się na parkingu stwierdził że zapomniał namiotu bez którego dalsza podróż nie miała przecież sensu.... c) Usiadł na ławce ostrożnie zdjął plecak by obejrzeć bolącą rękę która zaczęła już puchnąć.... d) Hałasowali tak głośno że napytali sobie biedy bo zdenerwowany wychowawca wcale nie żartował mówiąc coś na temat surowej kary Narysuj wykresy zdań podanych w ćwiczeniu 12. a) b) c) d) 14. Dokończ wypowiedzi. Wyróżniamy następujące rodzaje zdań złożonych współrzędnie:.... Wśród zadań złożonych podrzędnie wyróżniamy:

11 Język polski Sprawdziany kompetencji kl. 3 gimnazjum 15. Zapisz podane zdania pod odpowiednimi wykresami. Uszedłszy spory kawałek, stwierdził, że pomylił drogi, więc zaczął szukać właściwego szlaku. Sprawa, o której mówiłeś wczoraj, musi zostać załatwiona, ponieważ bardzo mnie niepokoi. Zadzwoniła, aby powiedzieć, że nie może przyjść. Jechali różnymi środkami lokomocji i szli na piechotę, aby jak najszybciej dotrzeć na kemping, ponieważ czekała tam reszta grupy a 1b ~~~~~~~~~~~.. 11

12 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska TEST 2 SKŁADNIA, MOWA ZALEŻNA I NIEZALEŻNA 1. Wskaż zestaw, w którym znajdują się wyłącznie części mowy. a) podmiot, dopełnienie b) przydawka, przymiotnik c) przyimek, przymiotnik d) przysłówek, dopełnienie 2. Wskaż zestaw, w którym znajdują się wyłącznie części zdania. a) podmiot, przysłówek b) przydawka, okolicznik c) orzeczenie, przyimek d) przydawka, przysłówek 3. Uzupełnij, wpisując nazwę odpowiedniej części zdania. a)... może być wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem osobowym. b)... najczęściej jest określeniem podmiotu. c)... najczęściej wyrażone jest czasownikiem. d)... najczęściej jest wyrażona przymiotnikiem. 4. Dopełnienie łączy się bezpośrednio z: a) podmiotem b) orzeczeniem c) przydawką d) okolicznikiem 12

13 Język polski Sprawdziany kompetencji kl. 3 gimnazjum 5. Wskaż zestaw, który zawiera błędne określenie okolicznika. a) czasu, miejsca b) celu, przyczyny c) sposobu, zgody d) warunku, stopnia 6. Określ rodzaje zdań złożonych współrzędnie. a) Idę i myślę.... b) Myślę, więc jestem.... c) Zadzwonię lub wyślę SMS.... d) Ucieszyłam się, a on się zmartwił Narysuj wykresy zdań podanych w ćwiczeniu 6. a) b) c) d) 8. Określ rodzaj zdania podrzędnego. a) Cieszy mnie, że słońce świeci. b) Nie jestem taki, jaki byłem dawniej. c) Podaj mi długopis, który leży na biurku. d) Włączyłem telegazetę, aby zobaczyć program. 13

14 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska 9. Określ rodzaje zdań okolicznikowych. a) Muszę się dużo uczyć, aby rozwiązać testy. b) Chociaż nie będę się uczyć, zdam. c) Mimo że się uczyłem, mam niedostateczny. d) Włóż sweter, żeby ci nie było zimno. 10. Sporządź wykresy zdań. a) Aga powiedziała Mirkowi, aby przyszedł po południu i przyniósł jej książki, które pożyczył dawno temu. b) Namyślał się długo, czy powiedzieć jej, że ją kocha. c) Wydaje mi się, że mam rację i powinienem postąpić tak, jak postanowiłem. d) Za pomocą poczty głosowej otrzymałem wiadomość od koleżanki, której dawno nie widziałem, bo wyjechała z naszego miasta, a dzisiaj przyjechała do swojej babci i chce się ze mną spotkać. 14

15 Język polski Sprawdziany kompetencji kl. 3 gimnazjum 11. Które określenie nie jest nazwą zdania podrzędnego? a) podmiotowe b) orzeczeniowe c) przydawkowe d) dopełnieniowe 12. Mowa zależna jest to: a) wyrażenie swojej opinii b) przytoczenie cudzej opinii, z którą się zgadzamy c) przytoczenie cudzej opinii w postaci zdania podrzędnego dopełnieniowego d) przytoczenie cudzej opinii w postaci zdania podrzędnego okolicznikowego 13. Mowa niezależna jest to: a) wypowiedź w postaci zdania twierdzącego b) dosłowne przytoczenie cudzych słów c) wyrażenie sprzeciwu wobec cudzej opinii d) przekształcenie cudzej wypowiedzi 14. Wskaż informację prawdziwą. a) Mowę niezależną można przekształcić w zależną. b) Można przekształcić tylko mowę zależną w niezależną. c) Nie można przekształcać mowy zależnej w niezależną i odwrotnie. d) Te dwa rodzaje wypowiedzi nie mają ze sobą żadnego związku. 15. Jakie efekty daje wprowadzenie do wypowiedzi mowy niezależnej? Wskaż błędną odpowiedź. a) naturalny, żywy styl wypowiedzi b) ukazanie stanów emocjonalnych osób wypowiadających się c) dodatkowe informacje o mówiących d) zniekształcenie sensu cudzej wypowiedzi 15

16 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska TEST 3 CZĘŚCI MOWY I ICH FUNKCJA W ZDANIU 1. Ze zdania: Siedem starych dębów rosło wzdłuż drogi wypisz: grupę podmiotu... grupę orzeczenia Wypisz ze zdania z ćwiczenia 1. części mowy tworzące grupę podmiotu i grupę orzeczenia i nazwij je. grupa podmiotu grupa orzeczenia Napisz, jaka część mowy pełni w podanych zdaniach funkcję podmiotu. Podkreśl go. a) Ten nigdy nie ma dość, zawsze coś mu nie odpowiada.... b) Goście ulokowali się za stołem.... c) Ścigany zawsze próbuje ratować się ucieczką.... d) Czerwoni strzelili decydującego gola Podkreśl orzeczenia imienne. Tata Pawła jest pilotem i podobno jest w tym dobry. Paweł jest z niego dumny, ale mówi, że będzie pierwszy w rodzinie który zrezygnuje z lotniczej tradycji. Chce zostać kierowcą rajdowym, chociaż wie, że to też jest niebezpieczne zajęcie. 16

17 Język polski Sprawdziany kompetencji kl. 3 gimnazjum 5. Podkreśl w zdaniach przydawki i określ czy jest to przydawka przymiotna, rzeczowna, dopełniaczowa, czy przyimkowa. a) Budynek szkoły widoczny jest z daleka.... b) Bluzka w paski wisi na wieszaku.... c) Rozmawiałam z lekarzem ortopedą.... d) Wielka lipa pięknie kwitnie tego lata Ułóż dwa zdania z dowolnym typem przydawki. Podkreśl przydawki w zdaniach i napisz, jakie to części mowy Podkreśl w zdaniach dopełnienia i napisz jaka to część mowy. a) Pomogłem niewidomemu.... b) Idę z kolegami na mecz.... c) Zawsze słucham cię uważnie.... d) Wolę mówić niż pisać Rozbuduj zdania, dopisując dopełnienia. a) Kierowca jedzie... b) Długo i interesująco rozmawialiśmy o... c) Wczoraj na lekcji oglądaliśmy... d) Od dawna interesuję się

18 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska 9. Wypisz orzeczenia ze zdań podanych w ćwiczeniu 8. a) b) c) d) 10. W podanych zdaniach dopełnienie bliższe podkreśl na zielono, dopełnienie dalsze na niebiesko. Kobieta pracowicie haftowała serwetę kolorowymi nićmi. Starannie i powoli wkłuwała igłę z niebieską nitką i mocowała ją, zabezpieczając ścieg przed spruciem. Wzór składał się z wielu skomplikowanych elementów i trzeba było dużo czasu i dużo pracy, by go wykonać. 11. W podanych zdaniach podkreśl wyrażenia przyimkowe. Napisz jaką funkcję pełnią one w zdaniu. a) Obok furtki rósł rozłożysty krzak bzu. b) Jedziemy na wycieczkę. c) Mam zwolnienie z powodu grypy. d) Idę po zakupy. 12. Dopisz okoliczniki, uwzględniając informacje w nawiasach. a) Szedł (jak? zastosuj imiesłów)... b) Szedł (jak? zastosuj przysłówek)... c) Szedł (którędy? zastosuj zaimek)... d) Szedł (którędy? zastosuj rzeczownik)... 18

19 Język polski Sprawdziany kompetencji kl. 3 gimnazjum 13. Dokończ zdania, uwzględniając informacje w nawiasach. a) Będę uczył się (okolicznik sposobu)... b) Przyjechali do domu (okolicznik czasu)... c) Książki stoją (okolicznik miejsca)... d) Idę do sklepu (okolicznik celu) Przeczytaj uważnie zdanie: Trzy postrzępione chmury płynęły po niebie, na chwilę tylko zasłaniając słońce, które ciągle grzało bardzo mocno. Dokonaj rozbioru gramatycznego i logicznego zdania. Wyraz Jaka to część mowy? Jaka to część zdania? 19

20 Kazimiera Gorczyca Anna Sławińska TEST 4 SŁOWOTWÓRSTWO 1. Sprawdź, czy od podanych niżej wyrazów podstawowych można utworzyć wyrazy pochodne będące wymienionymi częściami mowy. Wyraz Wyrazy pochodne podstawowy Czasownik Przymiotnik Przysłówek głos ręka noga kwiat 2. Za pomocą formantów utwórz wyrazy pochodne wyrażające litość, współczucie z nutą lekceważenia. a) chłop... b) kobieta... c) chłopak... d) dziewczyna Za pomocą formantów utwórz wyrazy pochodne wyrażające życzliwość i sympatię. a) dziecko... b) chłopiec... c) dziewczynka... d) pies Dopisz odpowiedni formant do wyrazu panna, tak by wyrażał on: a) sympatię... b) niechęć... 20

Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski

Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski Program nauczania języka polskiego poza granicami Polski Początkowy etap nauczania języka dzieci w wieku 7-9 lat Lublin 2008 2 Wydawnictwo:, 20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/5A tel. (81) 5323813, e-mail: info@pcn.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) KLASA I Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo

Bardziej szczegółowo

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat

Anna Czeniek. Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat Anna Czeniek Programu nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat SPIS TREŚCI: 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

«Język polski» podręcznik dla klasy 7. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania

«Język polski» podręcznik dla klasy 7. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою Іванова М.С., Іванова-Хмєль Т.М. «Język polski» podręcznik dla klasy 7. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Szkoła podstawowa

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Szkoła podstawowa Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Małgorzata Dagiel Pozwólmy dzieciom bawić się słowami o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Warszawa 2011 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej Raport z badania Autorzy: dr hab. Krzysztof Biedrzycki Piotr Bordzoł dr Agata Hącia dr Wioletta Kozak dr Błażej

Bardziej szczegółowo

Wielokulturowość na co dzień. dobre praktyki z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Wielokulturowość na co dzień. dobre praktyki z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej Wielokulturowość na co dzień dobre praktyki z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej Redakcja merytoryczna: Ewa Pawlic Rafałowska Redakcja: Bogna Różyczka Korekta: Marta Piasecka Grafika i skład: Kamila Tyniec

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej

Między nami. Program nauczania. języka polskiego w szkole podstawowej Agnieszka Łuczak Anna Murdzek Między nami Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej Recenzent merytoryczny i dydaktyczny: Joanna Piasta-Siechowicz Redakcja: Izabela Pałasz-Alwasiak Korekta:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Z modyfikacjami: Anny Hili Bożeny Poręby Magdaleny Katry - Studzińskiej Charakterystyka programu Program nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć

Właściwe słowo. Przeszłość i pamięć Właściwe słowo Przeszłość i pamięć Pamięć nieodłącznie wiąże się z historią. Zawsze przecież dotyczy tego, co już było, bo nie można pamiętać czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło. Odwołując się do pamięci,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego - zasady oceniania wiedzy, umiejętności i pracy uczniów w klasie I gimnazjum 1. Na języku polskim uczniowie otrzymują następujące oceny (wyrażone stopniem w skali

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz

Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007. Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Copyright by Złote Myśli & Ireneusz Tomczyk, rok 2007 Autor: Ireneusz Tomczyk Tytuł: Tylko Ty Decydujesz Nr zamówienia: 996620-20110608 Nr Klienta: 1213056 Data realizacji: 08.06.2011 Zapłacono: 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA Pracownia Języka Polskiego DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW JĘZYK POLSKI

RAPORT Z BADANIA Pracownia Języka Polskiego DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW JĘZYK POLSKI RAPORT Z BADANIA Pracownia Języka Polskiego DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW JĘZYK POLSKI Warszawa, luty 2013 r Raport przygotowany przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych Instytutu Badań Edukacyjnych pod

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Szczegółowe kryteria stopni z języka polskiego dla uczniów klasy IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który - nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z nauki o języku i w zakresie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1

AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 1 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 1 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/1 53-507 Wrocław tel. 71 343 77 74 fax 71 343 77 72 e-mail: info@dobrekadry.pl Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo

Szczęśliwi wróciliśmy do domu. Ale to był powrót do piekła. Znaleźliśmy martwe zwierzęta, a nasi rodzice i wszyscy mieszkańcy miasta zniknęli.

Szczęśliwi wróciliśmy do domu. Ale to był powrót do piekła. Znaleźliśmy martwe zwierzęta, a nasi rodzice i wszyscy mieszkańcy miasta zniknęli. Nie ma już żadnych zasad. Mam na imię Ellie. Kilka dni temu wybraliśmy się w siedem osób na wyprawę do samego Piekła. Tak nazywa się niedostępne miejsce w górach. Wycieczka była próbą naszej przyjaźni.

Bardziej szczegółowo

Testy językowe z lat ubiegłych

Testy językowe z lat ubiegłych Testy językowe z lat ubiegłych Z zasady nie umieszczamy kluczy służących do sprawdzania testów. Jeden z nich podaliśmy w charakterze przykładu. XXVIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO GRUPA A GRUPA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO Sprawdzian w szkole podstawowej od 2015 roku PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1 Wstęp Niniejsza publikacja jest efektem pracy nauczycieli uczestniczących w warsztatach Konstruowanie narzędzi

Bardziej szczegółowo

Mówimy po chińsku 㒠ⅻ広㻘幼 Chinski.indb 1 Chinski.indb 1 2008-12-12 09:23:48 2008-12-12 09:23:48

Mówimy po chińsku 㒠ⅻ広㻘幼 Chinski.indb 1 Chinski.indb 1 2008-12-12 09:23:48 2008-12-12 09:23:48 Mówimy po chińsku Chinski.indb 1 2008-12-12 09:23:48 Chinski.indb 2 2008-12-12 09:24:11 Lin Kai-yu Katarzyna Pawlak Mówimy po chińsku 3 Chinski.indb 3 2008-12-12 09:24:11 Okładka, karty tytułowe, skład

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN

Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Kuratorium Oświaty w Opolu REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opole 2014 rok I. Podstawa prawna organizacji Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zespół Gimnazjalno - Szkolny

Zespół Gimnazjalno - Szkolny WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I: SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo