Przyjdź, usiądź, porozmawiaj i poczytaj a będziesz ostrożniejszy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyjdź, usiądź, porozmawiaj i poczytaj a będziesz ostrożniejszy"

Transkrypt

1 Joanna Jurkiewicz Kurs biblioterapii III/2011 Przyjdź, usiądź, porozmawiaj i poczytaj a będziesz ostrożniejszy program zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej Poznań

2 Wstęp W dzisiejszym świecie każdy człowiek narażony jest na wiele niebezpieczeństw, już od najmłodszych lat, w przedszkolu, w szkole, w rodzinie, na podwórku, w grupie rówieśniczej, stykamy się z wieloma problemami: przemocą, nękaniem, obmawianiem, uzależnieniami, które zmniejszają poczucie własnej wartości i godności, prowadzą do samotności, izolacji, czy odsunięcia z grupy społecznej, czy też zmniejszają poczucie własnej wartości, prowadzą do negatywnej samooceny. Wszystkie powyższe problemy dotyczą także współczesnej młodzieży, która na swej życiowej drodze doświadcza podobnych kłopotów, brakuje jej wiary w siebie, motywacji, w każdej chwili może zakupić narkotyk, czy tzw. dopalacza, gdy ma przed sobą klasówkę, czy też czuje się zmęczona, gdy nie czuje wsparcia i wspólnoty ze strony swej rodziny, kolegów, przyjaciół. W mediach propaguje się modę szczupłego ciała, dlatego dziewczyny nie akceptują swojego wyglądu, poddają się dietom, a od tych zachowań jest już bardzo blisko do poważnych psychicznych chorób: anoreksji i bulimii. Założenia programu Zajęcia przeznaczone są do uczniów klas gimnazjalnych. Głównym celem programu jest pokazanie młodym ludziom, jakie zagrożenia niesie współczesny świat, z jakimi niebezpieczeństwami mogą się spotkać na swej drodze życiowej, na co powinni uważać, czy mogą kierować się modą na używki (narkotyki, dopalacze), czy kult szczupłego ciała, że kolega, czy koleżanka mogą w niewłaściwy sposób ocenić ich zachowanie, że będą czuli się wtedy samotni, opuszczeni, a nawet zdradzeni. Cykl obejmuje 5 spotkań. Czas trwania każdego to ok. 90 minut. Uczestnikami są uczniowie klas gimnazjalnych, grupa powinna liczyć maksymalnie 12 osób. Miejscem spotkań jest czytelnia biblioteki lub inna sala z miejscem do pracy w kręgu oraz przy stolikach. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Struktura zajęć Spotkania mają jednolity charakter i składają się z części wprowadzającej (integracyjnej) oraz zasadniczej- biblioterapeutycznej. Część pierwsza to integracja grupy poprzez zabawy, gry, rozmowy, a cześć druga to praca z tekstem z wykorzystaniem metod słownych, technik plastycznych i dramowych. Formy, metody, środki: Formy: -praca indywidualna; -zajęcia w kręgach; -praca grupowa. 2

3 Metody: -słowne- głośne czytanie przez osobę prowadzącą zajęcia, dyskusja, rozmowa, pogadanka; -techniki plastyczne; -zabawa. Środki: -teksty literackie. Materiały: -materiały biurowe: kredki, mazaki, flamastry, samoprzylepne, artykuły i fotografie z czasopism karton w jednym kolorze, wycinanki Program obejmuje cykl pięciu spotkań: 1. Jeden dla wszystkich wszyscy dla jednego - warsztaty integrujące 2. Nie rań słowem! 3. Wygraj z narkotykami, dopalaczami! 4. Stop! Przemocy w szkole, na podwórku! 5. Szał szczupłych ciał! Bibliografia: 1. Bąk Jolanta, Wiewióra-Pyka Elżbieta: Bajkowe spotkania. Program zajęć wychowawczoprofilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, Wyd. Rubikon, Kraków 2009, ISBN Borecka Irena, Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy, Wyd. UNUS, Wałbrzych 2002, ISBN Brigitte Kolloch, Elisabeth Zoller, Dziennik bulimiczki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, ISBN Carlson Dale i Hannah, Wszystko ok.? Psychologia dla nastolatków, Wyd. REBIS, Poznań 2004, ISBN Fuchs Birgi, Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie, Wyd. Jedność, Kielce 2004, ISBN Grimm Wilhelm, Grimm Jakub: Sześciu zawsze sobie radę da, w: Grimm Wilhelm, Grimm Jakub: Baśnie, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1985, s. 50 3

4 7. Kalwass Angelika, Jak pokonać lęk przed konfliktami, niepowodzeniami, samotnością, Oficyna Wydawnicza ABA, Łódź 2006, ISBN Nowak Ewa, Cudów nie ma, Victor Gimnazjalista, nr 22, 2010, 9.Nie rań słowem!- opowiadanie Zdrajca w drużynie Victor Gimnazjalista, nr 1, Leonard Andrew, Magia komunikacji. Magia życia, Studio Astropsychologii, Białystok 2002, ISBN Portmann Rosemarie : Gry i zabawy kształtujące pewność siebie, Jedność, Kielce 2004, ISBN Rosiek Barbara Pamiętnik narkomanki, Wyd. Mawit Druk, Warszawa 2005, ISBN Stasica Jadwiga, 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach I-III, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, ISBN Woronowicz T. Bohdan, Uzależnienia, Wyd. Edukacyjne Pardamedia, Poznań 2009, ISBN Zarzour Kim, Gnębiciel ze szkolnego boiska. Jak radzić sobie z dziecięcą agresją i wychować asertywne dziecko, REBIS, Poznań 2006, ISBN

5 Scenariusz nr 1 Temat: Jeden dla wszystkich wszyscy dla jednego - Cele zajęć: warsztaty integrujące -poznanie się i integracja uczestników; -uświadomienie młodzieży, że należą do jednej grupy; -umacnianie w uczestnikach atmosfery życzliwości, pomocy, akceptacji; -umocnienie więzi w grupie; -rozwijanie w uczestnikach chęci do nawiązywania kontaktów koleżeńskich; -zapoznanie uczestników z programem zajęć. Uczestnicy: Grupa młodzieży w wieku lat do 12 uczestników Czas trwania: ok. 1,5 godziny. Materiały i środki: tekst literacki na podstawie baśni Sześciu zawsze sobie radę da W. i J. Grimm, papier, flamastry, kwiaty i gwiazdy wykonane na wycinance samoprzylepnej, arkusze papieru Warunki: Sala lub czytelnia biblioteki z krzesłami ustawionymi w krąg. Metody i techniki: głośne czytanie, pogadanka, praca w grupach, formy żywego słowa (dyskusja), praca indywidualna, drama. Bibliografia: 1. Bąk Jolanta, Wiewióra-Pyka Elżbieta: Bajkowe spotkania. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, Wyd. Rubikon, Kraków 2009, ISBN Carlson Dale i Hannah, Wszystko ok.? Psychologia dla nastolatków, REBIS, Poznań 2004, ISBN Fuchs Birgi : Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie, Jedność 2004, ISBN Grimm Wilhelm, Grimm Jakub: Sześciu zawsze sobie radę da, w: Grimm Wilhelm, Grimm Jakub: Baśnie, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1985, s Portmann Rosemarie : Gry i zabawy kształtujące pewność siebie, Jedność, Kielce 2004, ISBN

6 6. Stasica Jadwiga, 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach I-III, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2001, ISBN Przebieg zajęć 1.Powitanie. Osoba prowadząca zajęcia wita uroczyście wszystkich, którzy siedzą w kręgu, pierwszym ćwiczeniem jest przygotowanie przez uczestników wizytówek ze swym imieniem. Każdy otrzymuje wizytówkę w formie kwiatka lub gwiazdy (wykonaną na wycinance samoprzylepnej) zał. 1 i 2 i według schematu wpisuje w poszczególne płatki lub ramiona swoją ulubioną: potrawę, kolor, muzykę, kwiat, zwierzę i jak lubi spędzać czas a w środku wpisuje swoje imię. Następnie prezentuje swoją wizytówkę i przykleja na ubraniu. Na zakończenie prezentacji każdy uczestnik otrzymuje oklaski od grupy. W następnym etapie, każdy z uczestników (rozpoczyna osoba prowadząca zajęcia) i zgodnie z ruchem wskazówek zegara uczestnicy mówią imię kolejnych osób i to co udało się im zapamiętać z prezentacji danej osoby. Kolejne zabawy to: Zmień miejsce, polega na zmianie miejsca. Uczestnicy siedzą w kręgu, a osoba prowadząca zajęcia stoi z boku i mówi: - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy lubią jeździć rowerem, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy lubią słuchać muzyki, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy lubią pomagać innym osobom, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy lubią lody, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy mają psa, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy umieją grać w szachy, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy mają rodzeństwo, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy mają kręcone włosy, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy kolekcjonują znaczki, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy lubią długo spać, - Niech się zamienią miejscami wszyscy, którzy lubią chodzić do kina. Po każdym wypowiedzianym zdaniu uczestnicy muszą zmienić miejsce. Kolejną zabawą jest zabawa: Lusterko- polega na dobraniu się w pary, poprzez odliczanie do dwóch, następnie młodzież łączy się w pary jedynki z jedynkami, dwójki z dwójkami i stają twarzą w twarz do siebie. 6

7 Jedna z osób pokazuje jakiś gest lub coś mówi, a druga ją naśladuje pokazując identyczny gest lub powtarza wypowiedziane słowa. Po 3 min. następuje zamiana ról i dalsza zabawa w lusterko. Kolejną integracyjną zabawą jest ułożenie postaci bajkowych (zał. nr 3) przez trzyosobowe grupy (odliczając do trzech). Warunkiem zabawy jest to, że w czasie układania postaci uczestnikom, nie wolno ze sobą rozmawiać. Układanki zostają rozdane w kopertach. Po skończeniu zadania grupy omawiają w jaki sposób pracowały, jaką przyjęły strategię, czy dobrze im razem się współpracowało. 3. Zawarcie kontraktu z dziećmi (burza mózgów)- osoba prowadząca zapisuje podawane przez grupę zasady na dużym arkuszu i po podpisaniu przez wszystkich wiesza w widocznym miejscu w sali. W kontrakcie należy umieścić, to że: -mówimy we własnym imieniu; -nie oceniamy innych; -nie przerywamy innym uczestnikom; -wypowiadamy się dobrowolnie; -słuchamy siebie nawzajem; -nie mówimy o nieobecnych; -nie używamy wulgaryzmów; -nie stosujemy przemocy fizycznej; -unikamy krytyki wobec innych osób; -zachowujemy tajemnicy spotkań; -nie wyśmiewamy nikogo. 4. Czytanie tekstu na podstawie baśni Sześciu zawsze sobie radę da (zał. nr 4) Pogadanka i dyskusja na temat przeczytanego tekstu: 1. O czym mówi przeczytany tekst? 2. Bohaterami tego opowiadania są Jakie zadanie mieli do wypełnienia przyjaciele? 4. Czy bohaterowie współpracowali ze sobą? 5. Czy jeśli walczyliby w pojedynkę, to zdobyliby skarb? 6. Jak zachowywali się poszczególni przyjaciele, gdy któryś był w niebezpieczeństwie i potrzebował pomocy? 7

8 Prowadzący podsumowuje wypowiedzi i rozmowę, a następnie zadaje pytania dotyczące grupy, w której prowadzone są zajęcia. 1. Czy my jesteśmy zgraną grupą? 2. Co wpływa na to, że osoby należące do naszej grupy umieją ze sobą współpracować? 3. W jaki sposób każdy z nas może wpłynąć na jedność grupy? Następnie dzielimy grupę na trzyosobowe zespoły, które losowo wybierają scenki do odegrania (zał. 2). Po 20 min. prosimy o zaprezentowanie swojej pracy. 5. Podsumowanie Powinniśmy wpływać na jedność grupy, pomagać sobie, współpracować, bo tak jak w przeczytanym opowiadaniu, jeśli przyjaciele działaliby w pojedynkę, to nie odnieśliby zamierzonego efektu. My także powinniśmy być uważni na potrzeby innych członków grupy, bo może my jutro będziemy potrzebowali ich pomocy. Pamiętajcie Jeden dla wszystkich wszyscy dla jednego 6. Ewaluacja Na zakończenie młodzież otrzymuje czyste kartki papieru i wpisuje pierwsze skojarzenie jakie będzie miała po przeprowadzonych warsztatach i zostawia kartki odwrócone na swoim krześle. 8

9 9

10 10

11 11

12 Załącznik nr 4 Tekst na podstawie baśni Sześciu zawsze sobie radę da Żył sobie niegdyś człowiek, który potrafił wszystko. Walczył na wojnie i okazał się mężnym i walecznym, ale gdy się wojna skończyła, odprawiono go i dano mu trzy grosze na drogę -Poczekajcie- rzekł żołnierz to mi się nie podoba. Znajdę ja sobie odpowiednich ludzi, a wtedy król odda mi wszystkie swoje skarby. Ruszył przez las i ujrzał tam człowieka, który wyrwał z ziemi sześć drzew, jakby to były słomki. Rzekł do niego: -Czy chcesz pójść ze mną? -Dobrze odparł człowiek i ruszyli razem w świat po czym żołnierz rzekł: -My dwaj zawsze sobie radę damy. Po pewnym czasie ujrzeli myśliwego, który klęczał na ziemi i celował gdzieś z fuzji. Żołnierz zapytał: -Do kogo strzelasz, myśliwcze? Ten zaś odparł: -O dwie mile stąd, na gałęzi dębu siedzi mucha. Chcę jej wystrzelić oko. - O, chodź ze mną- rzekł żołnierz- my trzej zawsze sobie radę damy. Myśliwy chętnie się zgodził i wszyscy trzej ruszyli dalej. Idą, idą, aż tu patrzą stoi siedem wiatraków i kręcą się same, choć wiatru nie ma. Żołnierz zdziwił się: - Cóż to porusza te młyny? Ale gdy uszli jeszcze dwie mile, ujrzeli na drzewie człowieka, który zatkał sobie jedną dziurkę od nosa i dmuchał drugą. -Cóż ty tam robisz, człowieku? - O dwie mile stąd stoi siedem wiatraków, dmucham więc, aby się poruszyły. - Chodź ze mną- rzekł żołnierz- my czterej zawsze sobie radę damy! Dmuchacz poszedł z nimi. Po pewnym czasie spotkali człowieka, który stał na jednej a drugą odczepił sobie i położył obok na trawie. -Toś się dobrze urządził!- rzekł żołnierz. A człowiek na to: 12

13 -Jestem szybkobiegaczem i odjąłem sobie nogę żeby nie biec zbyt szybko, kiedy bowiem biegnę na dwóch nogach, szybszy jestem nawet od ptaka. -Chodź ze mną- rzekł żołnierz- w pięciu zawsze sobie radę damy. Szybkobiegacz zgodził się chętnie i poszli dalej. Po pewnym czasie spotkali człowieka, który zsunął sobie czapkę na ucho. Żołnierz rzekł do niego: -Włóż czapkę prosto, bo wyglądasz jak błazen. -Nie mogę- odparł ten- jeśli włożyłbym czapkę prosto, nastąpiłby taki mróz, że ptaki pomarzłyby na niebie. -Chodź więc ze mną- rzekł żołnierz- my sześciu zawsze sobie radę damy! Poszli wszyscy razem, aż trafili do miasta, gdzie król ogłosił, że kto zwycięży z jego córką w wyścigu, zostanie jej małżonkiem: gdy przegra zginie. Żołnierz zapytał, czy za niego może biec jego przyjaciel. Król się zgodził, ale w razie niepowodzenia mieli zginąć obydwaj. Żołnierz zawołał szybkobiegacza, kazał mu przyczepić drugą nogę i biec tak, aby zwyciężył. Zwycięzcą miał zostać ten, kto pierwszy przyniesie kubek wody z odległego źródła. Szybkobiegacz i królewna wzięli po dzbanku i wystartowali. Zanim jednak królewna ubiegła kilka kroków, szybkobiegacz dotarł już do źródła, zaczerpnął wody i zawrócił. Jednak po drodze postanowił się zdrzemnąć, ale zobaczyła to królewna, która też wracała już ze źródła i wylała mu wodę. Wszystko byłoby stracone, gdyby nie strzelec, który stał na wieży zamkowej i wszystko widział. Chwycił fuzję i strzałem w pobliską gałązkę która wisiała nad głową szybkobiegacza poderwał go na nogi. Ten nie tracąc otuchy pobiegł jeszcze raz do źródła, zaczerpnął wody i wyprzedził królewnę. Wyścig został wygrany, ale król i królewna byli niezadowoleni, żeby zwykły żołnierz ma zostać mężem królewny, więc chcieli się go pozbyć. W tym celu wyprawili dla sześciu towarzyszy ucztę w specjalnej żelaznej komnacie, którą zaryglowano. Rozpalono pod nią ogień, aby zgładzić sześciu przyjaciół. Wtedy człowiek w czapce powiedział: -Zsunę czapkę i za chwilę będzie tu taki mróz, że gorąco ucieknie ze wstydem! I tak się stało. Jakież było zdziwienie króla gdy po otwarciu komnaty ujrzał sześciu przyjaciół zdrowych i wesołych. Rozzłoszczony król wymyślił więc inny fortal, by się ich pozbyć. Rzekł do żołnierza: -Dam Ci złota, ile zapragniesz, ale wyrzeknij się mojej córki. -Dobrze odparł żołnierz- wyrzeknę się jej, jeśli dostanę tyle złota, ile uniesie mój przyjaciel. Król zgodził się natychmiast. Żołnierz zawołał Olbrzyma, który wyrywał drzewa i dał mu taki olbrzymi wór, że zabrakło w królestwie złota aby go zapełnić. Królowi żal się zrobiło złota, posłał więc dwa oddziały żołnierzy, aby je odebrali sześciu towarzyszom. Bez większego problemu poradził sobie z nimi Dmuchacz, który odsłonił druga dziurkę od nosa i 13

14 dmuchnął tak silnie, że całe wojsko rozsypało się na cztery strony świata. Gdy się król o tym dowiedział, rzekł: -Z tymi zuchami nie dam sobie rady! A sześciu przyjaciół powróciło do domu, podzielili się równo złotem i żyli długo i szczęśliwie. 14

15 Załącznik nr 5 Scenki do odegrania przez młodzież. 1. Kolega z grupy złamał rękę i ma trudności podczas udziału w zajęciach, nie może nosić plecaka, nie ma wszystkich notatek z lekcji 2. Do waszej klasy dołączyła nowa koleżanka, dziewczyna przeprowadziła się z Poznania 3. Nauczycielka historii przygotowuje wystawę fotografii, pamiątek związanych z II wojną światową i zgłosiła się do uczniów o pomoc 4. Nasza grupa pomaga przedstawicielom samorządu szkolnego w przygotowaniu dyskoteki karnawałowej 15

16 Scenariusz nr 2 Temat: Nie rań słowem Cele zajęć: -rozwijanie umiejętności słuchania; -uwrażliwienie na potrzeby i odczucia innych osób; -uświadomienie młodzieży, że wypowiedziane słowa mogą skrzywdzić inną osobą; -pokazanie uczestnikom, że czasami to co myślimy i sądzimy nie jest prawdą; Uczestnicy: Grupa młodzieży w wieku lat do 12 uczestników Czas trwania: ok. 2 godziny. Materiały i środki: tekst literacki Zdrajca w drużynie, papier, flamastry, ilustracje z czasopism Warunki: Sala lub czytelnia biblioteki z krzesłami i stolikami ustawionymi w krąg. Metody i techniki: pogadanka, praca w grupach, formy żywego słowa (dyskusja), praca indywidualna. Bibliografia: 1. Borecka Irena, Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy, Wyd. UNUS, Wałbrzych 2002, ISBN Carlson Dale i Hannah, Wszystko ok.? Psychologia dla nastolatków, Wyd. REBIS, Poznań 2004, ISBN Nie rań słowem!- opowiadanie Zdrajca w drużynie Victor Gimnazjalista, nr 1, Leonard Andrew, Magia komunikacji. Magia życia, Studio Astropsychologii, Białystok 2002, ISBN Portmann Rosemarie : Gry i zabawy kształtujące pewność siebie, Wyd. Jedność, Kielce 2004, ISBN Przebieg zajęć: 1. Powitanie. Osoba prowadząca zajęcia wita wszystkich. Uczestnicy siedzą w kręgu i na papierze zapisują swoje imię, można też coś dorysować, namalować na kartkach papieru podzielonych na sześć okienek. W kolejności: 16

17 -kolorem radosnym, -kolorem ponurym, -kolorem poważnym, -kolorem smutnym, -kolorem śmiesznym, -kolorem ciemnym. (kartka z kolejnością i kolorami zostaje zawieszona w widocznym miejscu w sali) Po wykonaniu zadania następuje prezentacja prac. Jeden z uczestników mówi np. żółty i wszyscy, którzy uznali ten kolor za radosny zgłaszają się, podnosząc rękę. Potem ktoś kolejny lub osoba prowadząca zgłasza kolor radosny i znów zgłaszają się wszyscy z kolorem radosnym. Gdy kolory radosne się wyczerpią, przechodzi się do drugiego okienka i tak do ostatniego. Na zakończenie prowadzący przykleja kartki na tablicy. 2. Część zasadnicza 1.Wprowadzenie do tematu. Podział grupy na 3 osobowe zespoły- uczestnicy losują kolorowe kartki, złożone na pół- kartki rozdaje osoba prowadząca zajęcia. Ćwiczenie polega na napisaniu do rozdanych ilustracji z czasopism pierwszych skojarzeń lub krótkich opowiadań. Po 10 min. wybrane osoby z grupy przedstawiają swoją ilustrację i czytają swoje skojarzenia lub opowiadania. Następnie prace zostają omówione i pokazane oryginalne tytuły fotografii. Podsumowanie ćwiczenia. 2. Czytanie tekstu pt: Zdrajca w drużynie (zał. nr 1) Pogadanka i dyskusja. 1. O czym jest przeczytany tekst? 2. Kto jest bohaterem tego opowiadania? 3. Jak czuł się Rafał po przyjściu do domu? 4. Co było ważniejsze dla Rafała, to czy był przy ojcu w szpitalu, czy mecz? 5. Jakie uczucia towarzyszyły Rafałowi jak koledzy nie wiedząc nic o wydarzeniach w jego domu mogli nazwać go Zdrajcą? 6. Dlaczego koledzy obwinili go o niepowodzenie swej drużyny? 7. Gdy Rafał wróci do drużyny, jaka będzie panowała w niej atmosfera? Po rozmowie każdy z uczestników spisuje uczucia, emocje jakie towarzyszyły przeżyciom Rafała i przykleja na tablicy. Na zakończenie następuje odczytanie haseł- uczuć, emocji oraz rozmowa. 3. Po odczytaniu haseł grupa zostaje podzielona na dwa zespoły. Jedna grupa przygotowuje się do odpowiedzi na pytanie: Jak powinni zachować się koledzy Rafała?, a druga Jak powinien zachować się Rafał? Po ok. 10 min. grupy proponują rozwiązania- dyskusja, rozmowa. Następnie grupy w tym samym składzie, wybierają jedno rozwiązanie (ich zdaniem 17

18 najlepsze) i przedstawiają w formie scenki lub rozmowy telefonicznej- zależy to od inwencji poszczególnych grup. Potem grupy prezentują efekty swojej pracy. 3. Podsumowanie Osoba prowadząca zajęcia nawiązuje do ćwiczenia z rysunkami z gazet. Mówi, że czasami oceniając czyjąś sytuację, wypowiadając jakieś słowa możemy kogoś bardzo skrzywdzić i później trudno jest to naprawić. Nasze sądy i spostrzeżenia mogą być inne niż rzeczywistość. Dlatego, należy zapoznać się z sytuacją i później wyrazić swoje zdanie i opinie. 4. Ewaluacja Zajęcia kończą się dokończeniem dwóch zdań spisanych na kartce (zał. 2) -Dzisiejsze zajęcia były -Dowiedziałem/am się dzisiaj Kartki ze zdaniami uczestnicy wrzucają do pudełka, koszyczka stojącego przy wyjściu z sali. 18

19 Załącznik nr 1 Autorski tekst na podstawie opowiadania \Zdrajca w drużynie Victor Gimnazjalista, nr 1, 2011, s 8 Rafał o niczym innym ostatnio nie myślał- zbliżały się międzyszkolne rozgrywki w koszykówce. Ich drużyna była naprawdę niezła, a on dawał z siebie wszystko, aby udowodnić, że trener dokonał właściwego wyboru, wybierając go do reprezentacji. Nie opuszczał żadnego treningu, dodatkowo biegał i pływał, aby jak najbardziej się wzmocnić. Nawet wymógł na mamie zmianę domowego jadłospisu- ryż i kasza zamiast pieczywa czy ziemniaków. Nabiał, mięso, warzywa- jadł tak, jak zawodowi sportowcy. Rodzice wiedzieli, że Rafałowi naprawdę zależy. Trudno się dziwić, był młodszy od reszty drużyny i wzrostu też mu trochę brakowało. Ale miał to, co trener uważał za najważniejsze- serce do koszykówki. Zacięty, ambitny, nigdy nie odpuszczał. Już po kilku treningach w szkolnej drużynie pokazał, że będzie jednym z jej filarów. A teraz mieli razem pokazać, że należy im się tytuł mistrza województwa. I wtedy wszystko legło w gruzach. Wieczorem przed pierwszym ważnym meczem- i to ogromnie ważnym, bo w losowaniu trafili na obrońców tytułu sprzed roku- tata Rafała miał poważny wypadek samochodowy. Zadzwonili ze szpitala, że stan jest ciężki. Rafał razem z roztrzęsioną mamą pojechali. Noc spędzili na szpitalnym korytarzu, na przemian modląc się i zaklinając los. Ojciec był operowany. Ranek nie przyniósł jeszcze oczekiwanej poprawy, stan taty nadal był bardzo ciężki. Chłopak nigdy nie czuł się tak przybiły i przerażony. Nawet nie myślał o tym, żeby zadzwonić do kogoś z klasy czy drużyny. Szkoła, lekcje, treningi, mecz- to wszystko wydawało mu się w tej chwili nieistotne. A tymczasem jego drużyna uległa zeszłorocznym mistrzom. Czy to z powodu nieobecności Rafała? Raczej nie, przeciwnicy widać też przez rok nie podróżowali i byli solidnie przygotowani. Ale koledzy z drużyny winą za porażkę obarczyli nieobecnego. Uznali, że zdradził ich, wypiął się na nich, zrobił to specjalnie. Tak jakby zapomnieli o jego intensywnych treningach, o tym, jak się przykładał, jak bardzo mu zależało. To się w tej chwili nie liczyło. Rafał nie przyszedł, koledzy wydali na niego wyrok- zdrajca. Wysyłali mu obraźliwe SMS-y. Żaden nie zainteresował się tym, czy coś złego mu się nie stało. Żaden nie sprawdził, czy w ciągu tych dwóch dni chodził do szkoły. Na drzwiach jego klatki schodowej nabazgrali sprejem Zdrajca. Rafał zobaczył ten napis, kiedy wreszcie dotarł do domumama wysłała go, aby się przespał, przebrał, odpoczął trochę od szpitalnej atmosfery. Nie miała serca wysyłać go do szkoły- nauczyciele zrozumieją taką nieobecność. A Rafał nie miał siły, ani ochoty tłumaczyć chłopakom, dlaczego nie dotarł na tak ważny i oczekiwany przez niego mecz. 19

20 Załącznik nr 2 Dokończ poniższe zdania i wrzuć kartkę do pudełka stojącego przy drzwiach. -Dzisiejsze zajęcia były -Dowiedziałem/am się dzisiaj 20

21 Scenariusz nr 3 Temat: Wygraj z narkotykami i dopalaczami! Cele zajęć: -przedstawienie niebezpieczeństw płynących z uzależnień; -poznanie podstawowych informacji dotyczących oddziaływania środków uzależniających na organizm człowieka; -pokazanie, że w różnych sytuacjach człowiek narażony jest na możliwość sięgnięcia po narkotyk, alkohol, dopalacz. Uczestnicy: Grupa młodzieży w wieku lat. Czas trwania: ok. 1,5 godziny. Materiały i środki: tekst literacki, papier, flamastry, Warunki: Sala lub czytelnia biblioteki z krzesłami i stolikami ustawionymi w krąg. Metody i techniki: głośne czytanie, pogadanka, praca w grupach, formy żywego słowa (dyskusja), praca indywidualna, drama Bibliografia: 1. Bąk Jolanta, Wiewióra-Pyka Elżbieta: Bajkowe spotkania. Program zajęć wychowawczoprofilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej, Wyd. Rubikon, Kraków 2009, ISBN Carlson Dale i Hannah, Wszystko ok.? Psychologia dla nastolatków, Wyd. REBIS, Poznań 2004, ISBN Leonard Andrew, Magia komunikacji. Magia życia, Studio Astropsychologii, Białystok 2002, ISBN Rosiek Barbara Pamiętnik narkomanki, Wyd. Mawit Druk, Warszawa 2005, ISBN Woronowicz T. Bohdan, Uzależnienia, Wyd. Edukacyjne Pardamedia, Poznań 2009, ISBN

22 Przebieg zajęć 1. Powitanie. Zabawa integracyjna z wypowiedzeniem swojego imienia. Każdy z uczestników mówi swoje imię dodając Moim największym marzeniem jest - rozpoczyna prowadzący. 2. Cześć zasadnicza 1. Burza mózgów uczniowie podają skojarzenia do słowa narkotyk i dopalacz, które osoba prowadząca zajęcia zapisuje na planszy lub tablicy następnie przedstawia definicję tych środków. Narkotyk potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się: substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia fizycznego, m.in. opiaty i opioidy (np. morfina, heroina), kokaina, fentanyl, niektóre benzodiazepiny, wszystkie substancje psychotropowe, które aktualnie są nielegalne (tzw. policyjna definicja narkotyku; narkotyk z punktu widzenia obowiązującego prawa). Dopalacze- naturalne specyfiki to przede wszystkim mieszanki ziołowe, złożone często, z dziesięciu różnych roślinek. Każda z tych roślin może mieć nawet po kilka substancji o działaniu psychoaktywnym (tzw. alkaloidy), więc łatwo z nimi przesadzić. Zwykle wywołują działanie psychodeliczne (nadwrażliwość zmysłowa, wahania nastroju od depresji po euforię, halucynacje omamy), relaksujące, uspokajające, euforyzujące i stymulujące; podobne do działania marihuany. Działania niepożądane po wypaleniu lub spożyciu takiej mieszanki, to np. bóle głowy, w klatce piersiowej, zaburzenia oddychania, bezsenność, problemy z koncentracją, stany lękowe przy wyższych dawkach oraz objawy psychotyczne. Po zaprezentowaniu definicji, dzielimy uczniów na czteroosobowe zespoły (odliczając do czterech), każdy zespół otrzymuje planszę Powody, dla których ludzie młodzi sięgają po narkotyki i dopalacze (zał nr 1). Członkowie zapisują swoje spostrzeżenia i po 10 minutach liderzy grup prezentują efekty swojej pracy całej grupie. Plansze rozwiesza się w całej sali lub czytelni biblioteki. Następnie osoba prowadząca mówi, a teraz poznajcie Barbarę dziewczynę która pewnej wiosny (czytamy I fragment tekstu zał nr 2) Po przeczytaniu tekstu osoba prowadząca zajęcia rozpoczyna dyskusję zadając kolejne pytanie: -Co było przyczyną zachowania Basi- jej pierwszych w życiu wagarów? -Tekst zakończył się pytaniem: Komu i co mogłabym powiedzieć?, z kim Basia powinna podzielić się znajomością z nowymi ludźmi, swymi nowymi doświadczeniami? 22

23 Po rozmowie dzielimy grupę na czteroosobowe zespoły, których zadaniem jest opracowanie planu, jak w tym momencie powinna postąpić dziewczyna. Po 20 minutach grupy prezentują efekty swej pracy. Czytanie II fragmentu tekstu Po przeczytaniu tekstu młodzież odpowiada na następujące pytania. -Jak czuła się Basia w gronie hipisów, czy od początku znajomości czuła się członkiem ich grupy? -Jaką rolę w życiu Basi odegrał Filip? -Dlaczego Basia zainteresowała się i pragnęła należeć do grupy hipisów? Po rozmowie dzielimy grupę na czteroosobowe grupy, które piszą dialog, w którym Basia, prosi o pomoc, opowiada o swoich początkach z narkotykami może zwrócić się do rodziców, przyjaciół, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub osoby, której najbardziej ufa. Po 15 min wybrane osoby z grup go odczytują. Te same grupy otrzymują planszę na której wypisują pomysły jak można odmówić, osobie która namawia nas do zrobienia czegoś, czemu jesteśmy przeciwni, jak ktoś będzie namawiał nas do spróbowania narkotyku, alkoholu. Następnie przedstawiciele grup odczytują swoje pomysły. Osoba prowadząca wiesza w tym czasie planszę z przykładowymi sposobami odmawiania (zał nr 3) prosząc o refleksje i spostrzeżenia uczestników. Następnie uczestnicy zajęć losują z koszyczka-pudełka kartki z hasłami antynarkotykowymi (zał nr 4), które są podzielone na dwie części. Każdy uczestnik losuje jedną część hasła, a następnie szukają się w grupie, aby połączyć logicznie hasło, np. jedna osoba losuje zażywasz, a druga losuje przegrywasz. Łączą hasło i w kręgu, gdy wszyscy odnajdą się odczytują hasła w całości na forum- należy przygotować tyle haseł, aby starczyło dla wszystkich i hasła mogą się powtarzać. 3. Podsumowanie i ewaluacja - Podczas dzisiejszych zajęć przekonaliście się jakie są niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, dlatego powtórzcie proszę za mną: Szczęśliwy i zdrowy człowiek to człowiek wolny od uzależnień 23

24 Załącznik nr 1 Plansza Powody dla których ludzie młodzi sięgają po narkotyki i dopalacze : 24

25 Załącznik nr 2 Fragment tekstu Pamiętnik narkomanki Barbara Rosiek 21 marca Pierwszy dzień wiosny. Wspaniały, deszczowy. Wszystko budzi się do życia. I we mnie się coś obudziło. Do głowy wpadł mi szalony pomysł. Poszłam na pierwsze w życiu wagary. Ja, wzorowa córka i uczennica. Ostatnio wszystko w moim życiu zaczęło się zmieniać. Jeszcze tego nie zrozumiałam, ale już czułam, ze coś ma nastąpić. Coś nowego i niezwykłego. Może sprawił to słoneczny nastrój, a może ja sama bardzo chciałam, żeby w końcu coś się stało, coś wielkiego i ważnego. Nie potrafiłam już być taka jak przedtem, a nie wiedziałam co ma nastąpić. I chyba bardzo chciałam, by To właśnie stało się dzisiaj, w ten wiosenny dzień, kiedy można w wszystko uwierzyć od początku. By nie stało się ze mną coś złego, potrzebowałam nowej wiary. Chodziłam po ulicach, nie bardzo wiedząc, co mam z tą wiadomością zrobić. Weszłam do małej kawiarni, gdzie zobaczyłam wielu młodych ludzi, niewiele starszych ode mnie. Trochę się zdziwiłam. Oni też chyba byli na wagarach. Do mojego stolika dosiadło się dwóch chłopaków. Byli dziwnie ubrani. Mieli długie włosy, rzemyki na szyjach i rękach. Spytali, co tu robię i tak zaczęliśmy rozmawiać. Jeden z nich Filip, długo mi się przyglądał i w końcu spytał, czy chcę pójść z nimi w pewne miejsce. Zgodziłam się, nie pytając o nic. Czując, że to będzie coś bardzo interesującego chciałam się dowiedzieć, co porabiają ci chłopcy, jak żyją. Chciałam poznać coś innego od tego, co do tej pory znałam. Czyli domu rodzinnego i szkoły. Poszliśmy w trójkę. Imienia drugiego chłopaka nie znałam. Weszliśmy do pewnego mieszkania. Wszystko było tutaj nieokreślone, wszystko czemu się przyglądałam. Zaczęłam się trochę bać, ale weszłam dalej, do pokoju. Byli tam inni, podobni do moich nowych kolegów. Dziewczyny też były. Wszyscy podobnie ubrani, chociaż każdy inaczej. Filip powiedział im, że jestem nowa. Jakaś dziewczyna wstała i zawiesiła mi na szyi sznur przezroczystych koralików. Zrozumiałam, że zostałam przyjęta do ich grona, chociaż jeszcze nie wiedziałam kim są. Na stoliku zauważyłam kilka strzykawek i jakieś pudełka. Filip wyjął z jednego z nich ampułki i naciągnął płynu do strzykawki. Wziął moją rękę i podwinął rękę. Bałam się bardzo, ale ciekawość była silniejsza. Pierwsza komunia usłyszałam czyjś głos i śmiech. Poczułam ukłucie i wlewanie się płynu do krwi. Po chwili wszystko się zmieniło. Było mi tak dobrze, ci ludzie byli wspaniali. Nie martwiłam się domem i szkołą. Chciałam zostać z nimi tutaj na zawsze. Nie wiem jak długo to trwało. Zaczęłam podsypiać. Był to 25

26 wspaniały półsen. Wszystko straciło znaczenie, liczyli się tylko mój stan. Było mi po prostu dobrze. Teraz, gdy o tym piszę, jestem bardzo senna. Nie wiem, jak wróciłam do domu i co powiedziałam rodzicom. Może nie powiedziałam nic, bo trudno było mi mówić. Nie wiem też, jaki zastrzyk zrobił mi Filip. 22 marca Mama obudziła mnie do szkoły. Wstałam szybko, ale nie miałam zamiaru iść. Poszłam do kawiarni. Nie było Filipa ani jego kolegi. Tak jak wczoraj, było tutaj wielu małolatów. Było też dużo starszych, z wytatuowaną pod lewym okiem kropką. Wiedziałam już, ze są to gitowcy. Tych Filip radził mi unikać. Mówił, że są źli, nie warto ich znać nawet z widzenia. Poszłam od razu do tego mieszkania. Byli tam prawie wszyscy ci co wczoraj. Od razu podeszłam do stolika. Chciałam się dowiedzieć co dostałam. Filip złapał mnie za rękę i powiedział: - To majka, nasza siostra. My sister is morfina. Zapamiętaj. Chcesz? Kiwnęłam głową. Wszystko się powtórzyło. Nie byłam taka śpiąca jak wczoraj. Cieszyłam się muzyką, słuchałam, o czym rozmawiają, sama niewiele mówiąc. Wydawało mi się, ze nie trzeba mówić, kiedy jest tak dobrze. Że wszyscy powinni i tak się rozumieć. Siedziałam w kącie spokojnie, kiwając się w rytm muzyki. Filip usiadł koło mnie. Widziałam jak robił sobie zastrzyk. Teraz zobaczyłam, że na rękach ma wiele śladów. W domu milczałam. Komu i co mogłabym powiedzieć? II fragment 25 marca Mam wszystko olewać i robić swoje bo jestem hipiską. Mam się nie przejmować codziennością, tylko żyć we własnym świecie. Mam pomagać ludziom podobnym do mnie, czyli innym hipisom. Jestem wolna. Może i jestem wolna, chociaż muszę chodzić do szkoły i słuchać rodziców. Tylko czy warto ich słuchać? Może i dobrze, że się chodzi do szkoły. Lubię czytać i poznawać nowe rzeczy. Ale to, co poznaje teraz, to zupełnie inny świat. Jeszcze nie rozumiem wielu spraw. Nie wiem, co to znaczy być tak naprawdę hipiską. Ale jestem z nimi. Bo czas już się zbuntować. Tak twierdzi Filip. Ja też tak sądzę. Nie mogę się pogodzić z tym, co dzieje się w moim domu. Tego nie da się z niczym pogodzić. 26

27 Poszłam dzisiaj do biblioteki. Chciałam się dowiedzieć, co wstrzykuje mi Filip. I dowiedziałam się, ze morfina jest właściwie najsilniejszym u nas narkotykiem. Dłuższe zażywanie prowadzi do nałogu. A potem niszczy się własne zdrowie. Przeraziłam się. Ale przecież nic się nie stało. Ja tylko spróbowałam. Nie jestem żadną narkomanką. Nie muszę niczego brać. Chociaż Po niej jest tak cudownie. I nie pamięta się o tych najgorszych sprawach. Po prostu się nie pamięta. 3 kwietnia Wychowawczyni poszła do ojca, do pracy i powiedziała o moich wagarach. W domu była kosmiczna awantura. Właściwie to nikt nie próbował ze mną tak naprawdę porozmawiać. Nakazano mi powrót do szkoły, więc wróciłam. Nie zwierzyłam się nikomu z tego, co robiłam. Wszyscy nauczyciele byli zaskoczeni, ze taka dobra uczennica poszła na wagary. Tak jakby to był przywilej złych uczniów. Dziwni są nauczyciele. Dziwnie myślą. Dobrze się uczysz jesteś dobra. I odwrotnie. A jacy oni są? To oni są źli. I zupełnie nie wiedzą, jak z nami postępować. A ja i tak będę robić swoje. Tylko po kryjomu. Już zaczęłam kłamać, że wieczorem idę do koleżanki, czy do kina. Dlaczego trzeba kłamać? By robić to, na co ma się ochotę, a dorośli nie pozwalają, oni w ogóle nie orientują się, co się z nami dzieje. 6 kwietnia Wstałam wcześniej i spotkałam się z Filipem. Zrobił mi zastrzyk. Był jakiś smutny, gdy mu powiedziałam, ze muszę iść do szkoły. Lubię go i nic więcej. Poszłam do szkoły zaćpana. Pokłóciłam się z nauczycielką. Kazała przyjść rodzicom. Będzie nowa awantura. Ale jakie to ma teraz znaczenie. 12 kwietnia Chodzę grzecznie do szkoły. Tylko nauczycielki nie chciałam przeprosić. Uważałam, że nie mam za co. Dawno nie widziałam się z ludźmi. Zaćpałoby się. Może nie byłabym taka smutna. Te koszmarne wieczory w domu. Nawet uczyć mi się nie chce. Teraz śmieszy mnie to, że kiedyś inaczej wyglądało moje życie. W domu jest coraz gorzej i w końcu poznałam smak innego życia. Czy naprawdę poznałam? Może to tyko małe doświadczenie, które się skończyło? Nie. Czuję, że jestem inna. Nie dam się już tera stłamsić. Teraz to już naprawdę niemożliwe. 27

28 16 kwietnia Filip nauczył mnie robić sobie zastrzyk. To naprawdę nic trudnego. Sprzęt można bez problemu kupić w każdej aptece. Mam trochę śladów na rękach i przestałam chodzić na WF. Będzie z tego nowa awantura. Trzeba postarać się o zwolnienie. Kiedyś miałam, bo mam chore serce, więc chyba nie będzie to trudne. Trzeba tylko iść. do lekarza, jak ślady się trochę zagoją. Mam pomysł. Najpierw trzeba zrobić badania krewi. Więc do dzieła. lekarzowi, że pielęgniarka nie mogła się wkłuć. Wmówię 21 kwietnia Mam zwolnienie z WF. To nie było trudne. Jeszcze mnie lekarz objechał, że przyszłam tak późno. Mam wadę serca i nie wolno mi wykonywać cięższych prac fizycznych. O ślady na rękach nie pytał. Mam podwyższone OB i ASO. To po zapaleniu stawów. Czyli naprawdę jestem chora. Mogę spokojnie brać narkotyki, bez obawy, ze mnie ktoś nakryje. Wieczorem czytam książki. To jest mój trzeci świat, obok dwóch tamtych. Nie wyobrażam sobie życia bez książek. I dobrze, ze mam swój dziennik. Teraz naprawdę nie mogę nikomu o niczym powiedzieć. Zostało mi tyko pisanie. Dlaczego właściwie ćpam? Bo jest mi inaczej po majce. I lżej żyć. Tylko do czego to doprowadzi? Skąd mogę to wiedzieć. Moi nowi znajomi nie uczą się, nie pracują. Z czego żyją? Głoszę swoja filozofię. Tylko co dalej? Lepiej nie pytać. Jakoś to musi być. Właściwie to jestem sama. Filip pomaga mi tylko załatwić ćpanie i niczego za to nie chce. Ale Alfa powiedział mi, ż kiedyś będę musiała coś dla nich zrobić. Akurat. 28

29 Załącznik nr 3 Jak odmówisz, jeśli uznasz, że coś jest dla Ciebie złe: 1. POWIEDZ NIE! 2. ODEJDŹ! 3. ZIGNORUJ SŁOWA, KTÓRE USŁYSZAŁEŚ!- 4. ZAPROPONUJ COŚ INNEGO! 5. PODAJ POWÓD, DLA KTÓREGO NIE MOŻESZ TEGO ZROBIĆ! 6. ZMIEŃ TEMAT! 29

30 Załącznik nr 4 Hasła antynarkotykowe: Odklej się od nałogu Nie ćpaj amfy, heroiny ani żadnej kokainy, kup se lepiej witaminy Strzykawka dla szczepionek Biały proszek..tylko do prania Jeśli nie chcesz zostać sługą, rzuć maryśkę pożyj długo Nie ćpaj, jedź w góry, zażyj natury Zamiast narkotyki jarać, zacznij się robotą parać Lubisz ból i cierpienie? Narkotyk spełni Twoje marzenie Zażywasz przegrywasz 30

31 Scenariusz nr 4 Temat: Stop! Przemocy w szkole, na podwórku! Cele zajęć: -zapoznanie ze zjawiskiem przemocy wśród młodzieży, jej skutkami dla ofiary; -pogłębienie świadomości sytuacji ofiary; -wypracowanie sposobów ograniczenia zjawiska przemocy, nękania, prześladowania w szkole. Uczestnicy: Grupa młodzieży w wieku lat do 12 uczestników Czas trwania: ok. 1,5 godziny. Materiały i środki: tekst literacki Cudów nie ma Ewa Nowak (zał. nr 1), papier, flamastry, kartki z wypisanymi poszczególnymi grupami: osoby dorosłe, młodzież, rodzice (zał. nr 2). Warunki: Sala lub czytelnia biblioteki z krzesłami i stolikami ustawionymi w krąg. Metody i techniki: głośne czytanie, pogadanka, praca w grupach, formy żywego słowa (dyskusja), praca indywidualna. Bibliografia: 1. Carlson Dale i Hannah, Wszystko ok.? Psychologia dla nastolatków, REBIS, Poznań 2004, ISBN Fuchs Birgi : Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie, Jedność 2004, ISBN Kalwass Angelika, Jak pokonać lęk przed konfliktami, niepowodzeniami, samotnością, Oficyna Wydawnicza ABA, Łódź 2006, ISBN Nowak Ewa, Cudów nie ma, Victor Gimnazjalista, nr 22, 2010, 5. Zarzour Kim, Gnębiciel ze szkolnego boiska. Jak radzić sobie z dziecięcą agresją i wychować asertywne dziecko, REBIS, Poznań 2006, ISBN Przebieg zajęć 1. Powitanie. Zabawa integracyjna z imieniem (każdy zapisuje swoje imię pionowo i do kolejnych liter dopisuje pozytywne cechy charakteru, wyglądu, sposobu zachowania). Odczytanie i przedstawienie swoich prac. 31

32 2. Część zasadnicza. 1. Technika słoneczka Uczestnicy otrzymują kartki na których spisują skojarzenia do hasła przemoc następnie porządkujemy i przyklejamy skojarzenia do planszy z hasłem przemoc - którą przywieszamy w widocznym miejscu w sali. Osoba prowadząca zajęcia mówi Poznajcie teraz Michała ucznia drugiej klasy gimnazjum 2. Czytanie fragmentu tekstu Cudów nie ma Po przeczytaniu tekstu grupa w czteroosobowych zespołach pracuje nad opracowaniem poniższych pytań (jeden zespół opracowuje jedno losowo wybrane pytanie) i zapisaniem tego na dużych planszach, które po odczytaniu wiesza się na ścianie w sali. 1. Jak czuje się Michał (jakie przeżywa emocje)? Michał odczuwa lęk, ma poczucie poniżenia i upokorzenia, rozpacz, smutek, bezradność, bezsilność, a długofalowe skutki przemocy i nękania to obniżona samoocena i problemy w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do wycofywania się i izolacji. 2. Jak zachowuje się na lekcjach, w szkole? Michał unika kontaktów z kolegami, nie ma przyjaciół, w ostatnim czasie ma kłopoty z nauką, ma swój sposób wychodzenia ze szkoły, chodzi skulony, we wzrokiem wbitym w podłogę. 3. Co myśli o sobie Michał? Michał uważa siebie za nieudacznika, za osobę słabą, od której można się zarazić słabością, nawet pogardzał sobą. 4. Co pomaga, a co przeszkadza przemocy? Przemocy pomaga (bierna postawa świadków, brak nauczycieli na dyżurach, brak reakcji), przemocy przeszkadza (życzliwy stosunek osób dorosłych, skrzynka informacji o agresji i przemocy, zajęcia profilaktyczne). Po przeprowadzonej dyskusji podsumowującej powyższe zadanie pytamy się, czy ktoś ma jakieś jeszcze skojarzenia na temat przemocy, to zapisuje je i przykleja do wcześniejszej planszy z hasłem przemoc. Następnie uczestnicy zostają podzieleni losowo na trzy grupy. Każda grupa zastanawia się nad tym, co mogą zrobić osoby, należące do jednej z niżej wymienionych grup, aby wokół było mniej przemocy. Te grupy to (zał nr 2) -młodzież (koledzy Michała) -osoby dorosłe (nauczycielka historii, osoby spotkane na ulicy) -rodzice. Po ok. 20 min. grupy prezentują swoje propozycje i otrzymują kartkę z tytułem Dalsze losy Michała ) po 20 minutach wybrane osoby odczytują opowiadania. 32

33 3. Podsumowanie Nie bójmy się reagować na formy przemocy, nękania, czy prześladowania. Postarajmy się po dzisiejszych zajęciach rozejrzeć się wokół siebie, nie udawać, że nie widzimy, że któryś z naszych kolegów, czy koleżanek potrzebuje naszej pomocy. Musicie o każdej tego typu sytuacji informować osoby dorosłe: nauczycieli, pracowników szkoły lub innej instytucji, rodziców, a nawet osoby przechodzące ulicą. 4. Ewaluacja. Każdy z uczestników zajęć w rundce kończy zdanie, rundę rozpoczyna osoba prowadząca zajęcia: Aby wokoło mnie było mniej przemocy, postanawiam 33

34 Załącznik nr 1 Fragment tekstu Cudów nie ma Ewa Nowak, Victor Gimnazjalista, nr 22, 2010, s.10 Michał poczuł, że ktoś szturchnął go w plecy, ale nie zareagował. Bezpieczniej było nie reagować. Bezpieczniej było udawać, że w ogóle nic się nie dzieje, ale czasem i to nie pomagało. -Młocie! Głos Sulińskiego Michał rozpoznałby zawsze i wszędzie. Może ktoś go zawoła, może mu się odechce, może zdarzy się cud Cuda jeśli nawet się zdarzają, to nie w gimnazjum Michała. Tu można było liczyć tylko na prawo pięści. -Młocie, jak Cię wołam, to masz przyjść. Co za niesubordynacja? Suliński lubił używać mądrych słów. Zgięty wpół, z wykręconą ręką Michał nigdy nie myślał o tym, że Suliński jest inteligentny. O różnych rzeczach myślał, ale nigdy o inteligencji prześladowcy. -Ile masz? -Dychę- poinformował Michał, licząc dębowe klepki na podłodze, bo jego twarz była bardzo nisko. -Co tak klęczysz? Dawaj, bo mi się pić chce. Michał nawet nie poczuł, że Suliński już go nie trzyma. Dopiero po chwili dotarło do niego, że teraz sam z własnej woli klęczy na podłodze. -On to chyba lubi. Suliński splunął gdzieś koło siebie i rozejrzał się, ile osób widziało jego triumf. Nie bał się świadków. Ten mazgaj nikomu się przecież nie poskarży. O to akurat Suliński był spokojny. Michał wyciągnął z kieszeni banknot i dał go swojemu prześladowcy. Jak zawsze, gdy było już po akcji, usiadł na podłodze. Wiedział, że jest żenujący, ale sam przed sobą udawał, że nic się nie stało. Po prostu usiadł na podłodze i sięgnął po plecak, na którym był wielki placek śliny. Nie zdawał sobie sprawy, że ramieniem opiera się o ścianę, że na kilometr widać, że jest przegranym, zaszczutym, słabym facetem. Tak bardzo chciał udawać, że nic się nie stało, że nie widział jak teraz wygląda. Kiedyś dawno temu, w życiu, gdzie nie było Sulińskiego, Michał nawet nieźle się uczył. Pisał prace, odpowiadał, zgłaszał się na lekcjach. To wszystko minęło. Dziś nie widział sensu ani w nauce, ani w niczym innym. Michał nie miał przyjaciół. Nigdzie po szkole nie wychodził, więc miał sporo czasu i przez ten czas myślał. Dobrze wiedział, że koledzy z klasy się go boją. Boją się, żeby się czasem nie zarazić słabością, tym czymś co przyciągnęło Sulińskiego. Nie dziwił się nikomu. Gdyby 34

35 miał wybór, też by się sam ze sobą nie zadawał. Pogardzał sobą i najchętniej miałby sam ze sobą jak najmniej wspólnego. Suliński natomiast miał przyjaciół. Niewielu, ale za to wiernych. Michał bał się ich, ale żaden nigdy go nie zaatakował bez przywódcy. To on był energią Michał zerknął przez okno na korytarzu. O, świetnie. Suliński kręci się po boisku. Gra kiepsko, ale nikt o tym nie wie, bo wszyscy mu podaja piłkę i może się wykazać. Michał miał swój system wychodzenia ze szkoły. Sztuczka polegała na takim manewrowaniu, żeby nigdy nie znaleźć się z Sulińskim w szatni w tym samym czasie. Teraz poszło gładko, ale Michał i tak szedł z jednym ramieniem przy ścianie, skulony, ze wzrokiem wbitym w dębowe deski. -Michałku! Michał poznał głos historyczki. Ostatnio miała z nimi warsztaty Stop Przemocy. Bardzo śmieszne warsztaty. Brylował na nich Suliński. -Michał! Zaczekaj. Przecież nie zacznie przed nauczycielką uciekać. Zresztą co ona może mu zrobić? Najwyżej sobie pogada. Gadanie to pestka. -Michałku, chciałabym z Tobą porozmawiać Zapraszam do pokoju nauczycielskiego. Nie podoba mi się to, jak pozwalasz się traktować Michał uśmiechnął się w duchu. Czy Ty, kobieto, myślisz, że mi się to podoba? ale oczywiście nic nie powiedział. Nigdy nic nie mówił 35

36 Załącznik nr 2 (przecinamy i każda grupa losuje jedną karteczkę) OSOBY DOROSŁE MŁODZIEŻ RODZICE 36

37 37

38 Scenariusz nr 5 Temat: Szał szczupłych ciał Cele zajęć: -zapoznanie uczestników zajęć z problemem anoreksji i bulimii; -uświadomienie jakie niebezpieczeństwa i zagrożenia niesie za sobą odchudzanie; -pokazanie uczestnikom, że bardzo ważna jest akceptacja własnego wyglądu; -uświadomienie, że moda i dążenie do szczupłej sylwetki może prowadzić do poważnych chorób o podłożu psychicznym; -uświadomienie, że prowadząc zdrowy styl życia, stosując zdrową dietę utrzymany też ładny wygląd. Uczestnicy: Grupa młodzieży w wieku lat do 12 uczestników. Czas trwania: ok. 1,5 godziny. Materiały i środki: tekst literacki podstawie fragment książki Dziennik bulimiczki B. Kolloch, E. Zoller, papier, flamastry, arkusze papieru, fotografie i artykuły z czasopism. Warunki: Sala lub czytelnia biblioteki z krzesłami ustawionymi w krąg. Metody i techniki: głośne czytanie, pogadanka, praca w grupach, formy żywego słowa (dyskusja), praca indywidualna. Bibliografia: 1. Kolloch Brigitte, Zoller Elisabeth, Dziennik bulimiczki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, ISBN Przebieg zajęć: 1.Powitanie. Zajęcia rozpoczynają się zabawą polegającą na przywitaniu się poprzez wyciągnięcie dłoni i wypowiedzeniu swojego imienia i czegoś miłego (najlepiej, żeby dotyczyło to naszego wyglądu zewnętrznego) do osoby z którą się witamy np. -Jestem Asia i podoba mi się kolor twych oczu; -Jestem Karolina, ale masz super loki. Zajęcia na temat anoreksji i bulimii są przeprowadzane na piątym spotkaniu grupy i dlatego powyższe ćwiczenie nie będzie onieśmielające i trudne, bo uczestnicy już się znają. 38

39 2. Część zasadnicza. 1. Wprowadzenie do tematu. W ostatnim czasie w mediach propagowana jest moda szczupłego wyglądu. Modelki, aktorki zachęcają do bycia lekkimi i mniej krągłymi. Młode dziewczęta i kobiety stosują rygorystyczne diety, poddają się zabiegom kosmetycznym usuwającym tkankę tłuszczową w poszczególnych partiach sylwetki. Wyjaśnienie czym jest anoreksja i bulimia, jakie niekorzystne zmiany powodują te choroby w sferze psychicznej i fizycznej. Anoreksja to schorzenie o podłożu psychicznym, która objawia się świadomym, rygorystycznym ograniczaniem ilości przyjmowanych pokarmów połączone z silnym koncentrowaniem się na wyglądzie zewnętrznym i masie ciała oraz panicznym lękiem przed przybraniem na wadze. Bulimia schorzenie o podłożu psychicznym, którego istotą jest świadome objadanie się połączone z poczuciem utraty kontroli nad ilością przyjmowanego pokarmu, prowokowanie wymiotów, zażywanie środków przeczyszczających lub/i moczopędnych 2. Po zapoznaniu się z definicjami młodzież otrzymuje artykuły i fotografie z prasy, przedstawiające kobiety, które chorują na anoreksję lub bulimię i artykuły kobiet w większym rozmiarze. Czytając i przeglądając fotografie grupa dyskutuje nad wyglądem kobiet i dziewczyn. 3. Po rozmowie prowadzący przedstawia historię Izy, która chciała tylko schudnąć parę kilogramów i popada w sidła bulimii - czytanie tekstu Dziennik bulimiczki (zał nr 1). 4. Po zapoznaniu się z tekstem uczestnicy odpowiadają na poniższe pytania. 1. Dlaczego Iza postanawia zacząć się odchudzać? 2. Czy dziewczyna stosuje zdrowy i racjonalny sposób walki z nadwagą? 3. Do czego doprowadziło Izę obsesyjne odchudzanie? 5. Po rozmowie na temat problemów Izy uczestnicy zajęć zostają podzieleni na trzyosobowe grupy, w których spisują powody wpływające na rozpoczęcie rygorystycznych dietach, przesadne dążenie do szczupłego wyglądu, następnie jedna z osób odczytuje spostrzeżenia i refleksje. 6. W tych samych grupach pracują nad zdrowym stylem życia, odżywiania (pomocą będzie piramida zdrowego odżywiania, tabela wydatku energii przy różnych czynnościach, wskaźnik BMI ). W ćwiczeniu tym można napisać opowiadanie, namalować plakat, rysunek lub wykonać historyjkę obrazkową z gazet. Po ok. 20 minutach przedstawiciele grup prezentują swoje prace. 39

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ PORADNIK DLA RODZICÓW Pracownia Wychowania i Profilaktyki Joanna Sakowska Anna Zajic Maria Talar Marta Witkowska Warszawa 2011 Spis treści: Wprowadzenie. 3 I. Jak określać dziecku

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY A UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE EDYTA BIADUŃ-KORULCZYK Diagnoza czynników wpływających na popadanie w uzależnienia stanowi interesujące zagadnienie dla wielu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej Spis treści Wstęp... 3 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej... 7 2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła... 11

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

Globalna rzeczywistość to wyzwanie

Globalna rzeczywistość to wyzwanie Globalna rzeczywistość to wyzwanie Projekt okładki: Aleksandra Miciak Skład: Aleksandra Miciak Publikacja Globalna rzeczywistość to wyzwanie powstała w ramach projektu Inkubator Edukacji Globalnej dla

Bardziej szczegółowo

INNY A JEDNAK TAKI SAM Program zajęć biblioterapeutycznych

INNY A JEDNAK TAKI SAM Program zajęć biblioterapeutycznych Urszula Kamińska Miejska Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp. kurs biblioterapii III/2008 I. Cele ogólne programu INNY A JEDNAK TAKI SAM Program zajęć biblioterapeutycznych ZałoŜeniem tego programu jest

Bardziej szczegółowo

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową Praca Kultura Duchowość Życie codzienne i niecodzienne ISSN 1734-7041 nr 32 czerwiec 2014 Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY

SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY SEMESTR PIERWSZY Autor Sylwia Ciołek, Tomasz Peciakowski (warsztat krytycznego myślenia) Konsultacja merytoryczna

Bardziej szczegółowo

ANNA KOWALEWSKA, IZABELA TABAK. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Warszawa 2012

ANNA KOWALEWSKA, IZABELA TABAK. Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu. Warszawa 2012 ANNA KOWALEWSKA, IZABELA TABAK Pakiet edukacyjny dla nauczycieli z zakresu profilaktyki palenia tytoniu Warszawa 2012 Warszawa 2011 Spis treści Wstęp... 3 II etap edukacyjny... 6 1. Przyczyny podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu od dwóch lat realizuje projekt Partnerstwo Rodzina Równość Praca w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Celem projektu jest godzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Jakoś tak się rozczuliłem...

Jakoś tak się rozczuliłem... Jakoś tak się rozczuliłem... Drodzy koledzy i koleżanki! ZSEH OLSZTYN W dzisiejszym artykule napisanym do naszej szkolnej gazetki Gafy chciałbym poruszyć temat przemijania. Pamiętam jak dziś, jak razem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Program własny dla uczniów. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Złotoryi BEZPIECZNIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Program własny dla uczniów. Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Złotoryi BEZPIECZNIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Program własny dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Złotoryi BEZPIECZNIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Opracowała Lucyna Kortus Złotoryja, 2009 rok 1 Spis treści I. Wstęp II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych.

Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Poradnik dla osób nowozdiagnozowanych. Zestaw przydatnych informacji i porad dla osób z niedawno postawioną diagnozą SM. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski Warszawa 2011 Poradnik

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia po ludzku

Psychoterapia po ludzku 1 Praca zbiorowa Stowarzyszenie INTRO Wrocław 2011 2 Tytuł: Autorki: Anna Chanik, Marta Dudzińska, Joanna Krawczyk, Małgorzata Osipczuk, Katarzyna Paikert, Iwona Pawlikowska, Agnieszka Sitarz, Julia Soszyńska,

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING INFORMATION SHEET

SUPPORTING INFORMATION SHEET SUPPORTING INFORMATION SHEET Helpline: 08452 030405 General Enquires: 01242 515157 www.winstonswish.org.uk Winston s Wish fundacja na rzecz dzieci w żałobie Wsparcie dzieci i młodzieży w żałobie. Poradnik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej Jezus przychodzi do nas Przewodnik metodyczny Jezus przychodzi do nas Klasa II szkoły podstawowej Kielce 2009 Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej według podręcznika nr AZ-12-02/9-1,

Bardziej szczegółowo

Redakcja uaktualnionej wersji programu:

Redakcja uaktualnionej wersji programu: istowarzyszenie na Rzecz Dziec ństwa Wolnego od Tytoniu Warszawa 2009 Redakcja uaktualnionej wersji programu: Janusz Szymborski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY IISSSSNN 11889988--00000077 PP óó łł rr oo cc zz nn ii kk Nr r 191 N Czerwiec 2011 Czerwiec 2012 Rejs żaglowcem POGORIA Obóz żeglarski w Przełazach

Bardziej szczegółowo

Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere HAZARD? Nie, dziękuję!

Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere HAZARD? Nie, dziękuję! Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere HAZARD? Nie, dziękuję! Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta Zdunek Projekt graficzny: Marcin Franczak ISBN 978-83-918815-8-3 Egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo