WYDAWCA PRAWA AUTORSKIE. INTERsoft Sp. z o.o. ul.piotrkowska 270

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDAWCA PRAWA AUTORSKIE. INTERsoft Sp. z o.o. ul.piotrkowska 270"

Transkrypt

1 WYDAWCA INTERsoft Sp. z o.o. ul.piotrkowska 270 tel/fax: (042) , internet:http://www.intersoft.com.pl PRAWA AUTORSKIE!" # $ $ # % ogólnie chronione. & "' $ ( %!% $ $! "$) * "+ %,' ) -./012# % + "+ ( ( + ( "! '% )

2 OGÓLNE KONFIGURACJA PROGRAMU PFIFFIKUS S LISTA SKRÓTÓW STATYKA B W C O O O K OCHRONA CIEPLNA I ZBROJENIE BELEK WYBÓR ZBROJENIA Z ZBROJENIE MATAMI ELBET BELKI ELBET S ELBET ELBET WYMIAROWANIE ELBET - WYMIAROWANIE ( T - PRZEKRÓJ ) W STYKI ZBROJENIA (O) STYKI ZBROJENIA (M) ZAKOTWIENIE (O) ZAKOTWIENIE (M) MATY ZBROJENIOWE STAL D D S...50

3 4.4 PROFILE STALOWE P CHARAKTERYSTYKI PROFILI KRATOWNICE MATEMATYKA ARYTMETYKA W R WZORY POWIERZCHNI INTERPOLACJA W OPERACJE NA MACIERZACH C WIELOMIANY STATYSTYKA KALKULATOR W O NOTATNIK OPERACJE TABLICOWE... 75

4 Pfiffikus v Ogólne *### 3 " ""$,) 4"!"!'5 " "6) 7'56*### + ( $" "(%," (% ' *### (%( ' ('+ ($") 7' 5 " "6 *### (,' ( ' " ")4 (!+( % %($" (, *#### ) & 8! $ $ *### +,$ () & $+ $ (! +"$) Pfifffikus zawiera 46 okien dialogowych podzielonych na cztery podstawowe zbiory: Matematyka, Statyka, Stal i. Zbiór matematyka (,, " + ($ '8 $,"%%' $)&statyce znajdziemy wzory "," %'$ (,%89!," ') 0(!"+ ' ' ',"() :(% stali +!!+ " (' ' "+ $ "$ ( ) & "!+ +!!+ '," " ( % '",);,+,(!"+" 4

5 '! ) <," %,+ z polskimi, niemieckimi, lub europejskimi przepisami normowymi. & ' "$ + (% " ) *,"8 +) 1.2 Konfiguracja programu Pfiffikus % " + % poszczególnych okien do grup. < "+,%+) 5

6 Pfiffikus v '%+ % ",,(% " 7," ' '% '% " konfiguracji. < #( ' $ " (%$ dialogowe. Grupa jest wybierana poprzez wskazanie odpowiedniego symbolu grupy. Katalog ( " Usuwanie okna dialogowego: B%+ " " ( ) /",+ %%+ () " "$):( '' ) Dodawanie okna dialogowego: &,(,+ ( " " C (( D) /" + ", ):" %+%" "%%+ )*!+" ) B+ " + ):" %+" %%+ ( ) *!+ " ) & % ( (%() Klawisz Pomoc uruchamia pomoc dla aktualnie zaznaczonego okna w oknie konfiguracji.. Klawiszem Grupy... + *### ) /" +9 C (%%' D (!(%) Klawiszem #+*### )& %! "E " #") 1.3 Uruchomienie okna dialogowego: < "*### "%)F( " ikony grupy na ', 6

7 ", (% <Ctrl>+<F1> do <Ctrl>+<F4>, w celu uaktywnienia grup od 1 do 4. < $( " ( 'górnym pasku *### ) B$ %+ "% " - -G)&, + ( pomocy kontekstowej. Sysytem pomocy: **###! %'+! lub klawiszami <Ctrl>+<H>. górne przyciski w Pfiffikusie: ogólna informacja o firmie i jej produktach #(C Ustawienia dla konkretnego okna dialogowego; otwarte zostaje H!+ " (,! aktywnego okna dialogowego B$,"8 ", " o okna "C B$C Uruchomienie drukowania z aktualnie aktywnego okna "C 1.4 Lista skrótów <Ctrl>+<Enter> <Ctrl>+<Entf> B$,"8", ia; funkcja jak Usuwanie; funkcja jak 7

8 Pfiffikus v.3.2 <Ctrl>+<H> <Ctrl>+<K> <Ctrl>+<S> <Ctrl>+<P> Pomoc kontekstowa; funkcja jak *'% " #(; ;; funkcja jak &'H# (( Uruchomienie wydruku; funkcja jak <Ctrl>+<F1>... Zmiana dotychczasowej grupy; do innej grupy...<ctrl>+<f4> '%+ " % ikony grupy na '. <F1>...<F12> B "H + " na odpowiedniej ikonie na górnym pasku. 8

9 Statyka 2 Statyka 2.1 :(%!"+ (% ( '," $ %'$ $ '$,%$,%') Dane : * " +", '," %'( CG))I 'D '! ')/"+!,%8'$$) <(" (+ IJ DIN 1045,

10 Pfiffikus v.3.2 Wyniki: %!" ( C "D! '$ $ ('"$,%8) Uwaga9 " "$ % " "$') / (% usuwamy aktualne dane "' ( " %," $('$"$,%) 10

11 Statyka Dane: /",+ $,% +!+,%",% Wyniki: *$%9 ( "% "'!+ " "( ) "!+1.#$ (%,"! ') " '!"! $ $ " '' ","$*/KGLMG Dane: & (! " % *8 ',"$) * (,+ ( ') & "(! "' "," "%$,( (%) Wyniki: 7 ", ( ' " ( ( ') :(%!"+ ",(!+'","(,(!' ') 11

12 Pfiffikus v.3.2 Np.: 2( ' 5;' "(A9 Ile pojemników o wymiarach!"#$#%&'()*%%+,-. *+ /"",")*,(","%,(!+ ') 0% "!+!+ " ""+,(!+(( ):%,"%"!+!+ " ") &, " 5:" "A naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy okno kopiowania. Jako wynik otrzymamy pojemników. / (% usuwamy aktualne dane. 12

13 Statyka !"#$%&'$&(&)&* 0 ""!"+,%!*/KLMG) 4!" konieczne ( #!( C".E #!+ ) )))D $" '$() & ' ( "! % ( #!() * " %,,#( ) *% % # +, ( '% #) / (% " "!+,," $"$#!(!))) 13

14 Pfiffikus v.3.2 N (,%," 2 dachu. rzutu powierzchni Ikona kasuje wprowadzone dane !+,#)&--.-/012-3* 0 "!" ',%! 4./ 1055 Teil 5 (6.75). 4!" konieczne (#!(!,"))))$" '$() 14

15 Statyka /$" $ *8, *### ) O" " ' G ' #! (!!+) * " %,+ (( # ) N (,% 0!" " #!(!,%! 2 rzutu powierzchni dachu. Ikona kasuje wprowadzone dane ""!"+,%,"*/KPLMG) 4!" / (- konstrukcyjnego konieczne jest podanie strefy oblodzenia (w III strefie, na 15

16 Pfiffikus v.3.2,$ '$ ( "!"+! $,!,"$.;F&D! h'" () & "! ( " " + (! C " ( 'D",, " ( ' # (,!," C " $ przekrojach). & ' ( "! % ( #,") * " %,,#( ) *% % # +, ( '% #) / (% " "!+,," $ " $ # oblodzenia. Wyniki: * $ $ %,% $,"'!" () Ikona kasuje wprowadzone dane ""!"+,%*/PPLMG) 4!" / 0 ( #,% C"...#!+))))D) & ' ( "! % ( # () * " %,,#( ) *% % # +, ( '% #) / (% " "!+,," $"$#(!))) 16

17 Statyka / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. Dane: <," ' > e % ",( ( '% )*/PPLMG)*," ' oporu aerodynamicznego: ' l '!+" '! ' $ l '!+ ' ",!) &,%' *!$, $ '(!!!$,$!Q)IR") & " $,$!" ' ' porywów wiatru naciskamy i wpisujemy potrzebne dane, dodatkowo (!+," L) & $ #"$ (!+ H ( (!+ (!",%) Wyniki: N (,%," (! ", (,") 17

18 Pfiffikus v " "+ 4./ SP >!+ G C!+Q L 3 ) ; + $, 9 ) *(% *8! "!,! $) C * + "(,$%Q' % '+!+D)* uaktywnieniu ",! %," $ " ()4"%, ( %4./) G)* (%*8 ( '!" (%*8 "! ( (% '"($(% (% lub <Ctrl >+<Enter>. Teraz 18

19 Statyka,," 4./ () N" ' ( ( (( " powierzchni. Dane: & "( (% ) : " "(%) Wart!,"() 7!+!+ + klawisze. Wyniki: 4"" (%!+,!+$" ( A, podobnie jak g, Wy, Iy, Wz, Iz, iy i iz / (% " "(% standardowe pozycje. 2.8 Ochrona cieplna :(%,"+ ' ' cieplny przegrody 1/ ) * ( ',! "$H(() ; #+ '(%% "( ", ) * '!, " ' C D " CKD C D C D C)GD)." ' ' T :(%!"+(%, / (% '% + " ( ", '+ (% (% $, w polu Konstrukcja.!"(% *8 ' ( ' " (($. U ' $ "(,! $ '!$) ; + ' " ( (% " C " +,!D", (% 19

20 Pfiffikus v.3.2 '%,+ " */LMGG) *(%,!+ (% '% (,% ) 0 #+%) *!"(% ( #% (% + "((%() 0!"(% *8 " ( ( przegrody. Przycisk uruchamia obliczenia. Jak usuwamy wprowadzone dane? *%+ 0*8,+$%+ % >'%! 20

21 Statyka >'%!+$", ' ) O"% % *8 + % % (% z przycisku. 2.9, 5 5 :(% + ( % % "(! "( " '! '*/LMGG) 21

22 Pfiffikus v Zbrojenie Belek 0 ("("! (% (,() * + " $! $ ", *### $' (,,() * %+ dialogowego., "+ " 22

23 3.2 Wybór zbrojenia To okno przeprowadza dla wymaganego zbrojenia wybór zbrojenia i podaje jak to,( ("( + () (% "" %%) * ( + (,+ ),( '",(!) / +,( wym. As, ) przekroju, -,(!strzemion. *! (%*8(,()*###,( %%+ ( ((! "( (((",) * + ( *### ' *8,8) *### $(%,( (%,(',() / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. 23

24 Pfiffikus v " ( *8 ", (% (,(AGAAA!') *+"(! 010*### $ ' (,( AGA AA! ')* +,"% -,((C,('D -,(C D", -,(C,$," D) / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. 24

25 3.4 Zbrojenie matami 0 " ( *8 ",,($ ' (,( ' i poprzecznym. *,+"%,(%'% ") 4" ( +((')N",+ ',(% *8%(, '% )* " %( (() & 9:(% 30OM+ $"$) / (% " " V2V!" "( 2) O"( "VWVV:V) >$% *8 +!"(% *8 zmiana typu maty. 25

26 Pfiffikus v.3.2 4" (,( ') W dolnym oknie suma zbrojenia dla wszystkich wybranych mat. Ikona kasuje wprowadzone dane :(% " +," ('$," ",$ 4./ SI 1 G */ KSLM GS**/LMGS)* (,",+ %( ) Dane: / (%,+ + ' ( $ + obliczenia(din 1045, lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264), Betonu i rodzaj Stali, oraz+2- zbrojenia. /+3(- )#+( (9 ) i ), oraz dodatkowo dla przekroju teowego ) i4- )') 0 +,%) ; + / 10 oraz (-/wraz z jej od lewej podpory. 26

27 F % "!," (% z przycisku. Wyniki: N (,( ' As lub "$,%$,( %As. / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego :(% " + ", ',C '!+=GD)<,"%4./SI lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264, dla przekrojów %$", %'$) 27

28 Pfiffikus v.3.2 Dane: / (%,+ + ' ( $ + obliczenia(din 1045, lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264), Betonu i rodzaj Stali, Kierunek blokowany ", Usytuowanie zbrojenia+2- zbrojenia. *,+(- %", %') /+3(- )i 3(- )00/', #+ ( (9 " ' % ) i )" %'0/i00/. 0 +,%) ; *8 + ( /, poziome 2/10, oraz Momenty na podporach górnej i dolnej. F % "!," (% z przycisku. Wyniki: Jako wynik jest podawane wymagane zbrojenie As (w przypadku przekroju %(,(, D) 28

29 / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego :(% " + ", ' C '!+=GD)<,"%4./SI lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264, dla przekrojów %$", %'$) Dane: / (%,+ + ' ( $ + obliczenia (DIN 1045, lub Eurocod 2, lub PN-84/B-03264, oraz Pr PN/B-03264), Betonu i rodzaj Stali, Kierunek blokowany ", Usytuowanie zbrojenia+2- zbrojenia. *,+(- %", %') 29

30 Pfiffikus v.3.2 /+3(- )i 3(- )00/' #+ ( (9 " ' % ) i )" %'0/i00/. 0 +,%) ; *8 + ( /, poziome 2/ 10 % (, oraz Moment 8 wspornika. F % "!," (% z przycisku. Wyniki: Jako wynik jest podawane wymagane zbrojenie As (w przypadku przekroju %(,(, D) / (% anulujemy wszystkie dane dla tego okna dialogowego. 30

31 :(% "!"+,( ( % ", %'!) ;!"+,( C, D ( + (%,( ( (% C,!!+D) *%+, aby "+ dane dla tego okna dialogowego. * %+,,+ ' ( $ + obliczenia ( PN-84/B-03264, 1G",4./SID "betonu i stali oraz + "!+ ",() N" (," 4./ SI, '"Gamma. Wybieramy teraz tryb wymiarowanie lub ). Rodzaj przekroju,(, (%(! ) 0 + ( (%9 ) i 0 )5 lub dla ( %' 0/ 00/. Uwaga: w opcji 31

32 Pfiffikus v.3.2!" "!, ( ( " + ) * + ' 9 ( / oraz dwa momenty / 6# i My. N", '!!+ + (% zbrojenie As1 i As2. F% "!," (%. Wymiarowanie: Jako wynik otrzymujemy zbrojenie As1 (czerwone), zbrojenie As2 (niebieskie) ',( () &,"$ ( " " procent zbrojenia. + ) &"(%,(((% $ ') &, (%!" ) *!! 4./,( ' ) *!!*/8!!9 1 1 mn N N y N z As istniejace A wymagane s 1 N 0 " ( % " ( ' 7,,"8 ( ' % 5:</702B:>N1 X1YM10<&16 ) & P ) $,) ) N) Kobiaka )$,))&)Stachurskiego $ /.$93 :(% "!"+,( ",(," '(%( '% ((,%) ;!"+,( " $9 ' ( (%CD",+"(%,(!!+ (((%C!!+D) * %+,,+ ' ( $ + obliczenia ( 1G4./SI",*/KSLMGSD "betonu i stali oraz + "!+ ",() N" (," 4./ SI, '"Gamma. 32

33 Wybieramy teraz wymiarowanie lub )) N"," ( " %%(5!!+59-0) ) ( C (%,(D!"+Z) (%(!+ ten przekrój - "+M max" ((%,(%'%"%) 2( (, (%($ )0 + ( (%9 )5 0 )!7(0/', oraz ) i - ) ') * + ' 9( / i /) N", '!!+ + (% zbrojenie Asd i Asg. *%+,"+ wszystkie dane dla tego okna dialogowego. Wymiarowanie: N (% *8,( " ' (,( ( ) &,"$ ( " " procent zbrojenia. 33

34 Pfiffikus v ) &"(%,(((% $ ') &, (%!" ) *!! 4./,( ' )*!! */ "(!+ ( ",!"Z) (% (% ( sile normalnej !"#$%:'$&;(0:* 0 " "!"+ '(%%!+ ', zgodnie z PN-84/B

35 Dane: 4(% *8," (9 (' %'", ) &,!+"9 - "," ('((9 1) 1.0 lo dla obustronnie swobodnie podpartych 2) 0.8 lo dla swobodnie podpartych z jednej strony i zamocowanych z drugiej 3) 0.5 lo dla obustronnie zamocowanych, "," %'$ 1) )K"'$ ($ 2) )"'$!$ 3) )I" ((($! $ *,+9 - Jednostronnym (belka skrajna), wówczas bp 4 t - Dwustronnym C," D, 6 t *+'!+'," lo. /" (!"+ () <,(% % *8!(%( "!) Wskazówki do00: b1 jest (0/"'!"(b2 jest(0/ "'!() Wskazówki do belki skrajnej: b1("'!%,b2 znów tylko (0/"'! ) Wyniki: N (% *8 '(%%!+ ') >' %!+bt"%!+ '(%('3bp1%!+bp2. &"$'%#%((+"',"$!) Ikona kasuje wprowadzone dane !+,#* 0 " "!"+ '(%%!+ ', %F) 35

36 Pfiffikus v.3.2 Dane: * + ( "( ('," %'%) >"'( (!T *,+ ( ", ) * + '!+ l," () &," %'( ( ( " "'!+ " 0 ( ) 4" "+( lo H!" ( )KR"!"! )R"," wspornikowej 1.5*l. /" (!"+ () <,(% % *8!(%( "!) 36

37 Wskazówki do00: b1 jest (0/"'!"(b2 jest(0/ "'!() Wskazówki do belki skrajnej: b1("'!%,b2 znów tylko (0/"'! ) Wyniki: N (% *8 '(%%!+ ') >' %!+bm0"%!+ '(%('3bm1%!+bm2. &"$'%#%((+"',"$!) Ikona kasuje wprowadzone dane Styki zbrojenia (O) !"#$%:'$&;(0:* 0 "!"'!+ ' */KSLMGS " %$! $ $, % ",! ) *+(%,(' $ ( ",! " ") 4! (%,(,%, "!" ' ((%V)O s /istn. A s ". /" + " " " + % '!+ zakotwienia. - 20% w przypadku: a) $ $ "'! (( ( $ "! $?)S wykonywanego na miejscu budowy, b) $ ($,$, %'!" IJ ($,%" ) 37

38 Pfiffikus v.3.2 N (% *8," " ",! % '! ' $ %$ 8 8$! $) /! spowoduje skasowanie zbrojenia wym. i istn !+,#* 0 "!"'!+ ' 4./SICP)KKD "$,$ " %$! $) *+(%,(' $ ( ",! " ") 4! (%,(,%, "!" ' ((%V)O s /istn. A s ". 38

39 N (%*8," " ",... '! ' $%$ 8 8 $! $) /! spowoduje skasowanie zbrojenia wym. i istn Styki zbrojenia (M) 0 "!"+ '!+ ' $,($ 4./ SI CP)KKD " "$, %! ) * + (%,( ( (% $, (,+ (, 39

40 Pfiffikus v.3.2 )4%(%,(,%,!" ' ((%VO s /istn A s ". N '! ' $ ", obszaru zakotwienia, oraz rodzaj zasad konstruowania styku. /! spowoduje skasowanie zbrojenia wym. i istn Zakotwienie (O) !"#$%:'$&;(0:* 0 "!" '!+,( z PN-84/B

41 Dane: *!"+ ", " "!,( (,, C! %D) /" + " "" +%'!+ ) - 20% w przypadku: c) $ $ "'! (( ( $ "! $?)S wykonywanego na miejscu budowy, d) $ ($,$, %'!" IJ ($,%" ) *### *8 "% '!+ ) & "!" ' ((% V) O s /istn. A s " konieczne jest podanie,( (%) N" ( $ $(!+ ' VV) 41

42 Pfiffikus v.3.2 & 9 :(% " =0OM? + $"$$)N"(!"! (% " VV +! ) O" przebiega z klawiszem "2". Wyniki: % '! % 8$9 $ ' %' ", $ '!! 8 ) Brak " ( " " ( ( 8) /! ($ ") !+,#)&:-/21%%3* 0 "!" '!+,( z DIN 1045 (7.88). Dane: *!"+ ",!,(, ' 8 ) *### *8 "% '!+ ) & "!" ' ((% V) O s /istn. A s " konieczne (,( (%) N" ($$(!+ ' VV) & 9 :(% " =0OM? + $"$$)N"(!"! (% " VV +! ) O" przebiega z klawiszem "2". Wyniki: % '!!" ((,!(!($!$"!) 42

43 /! ($ ") 3.14 Zakotwienie (M) 0!"'!+ "4./SICP)KKD) Dane: *!"+, % $ +, ) *### *8 "% '!+ ) ) 4 % (%,(,%,!" ' ((% V O s /istn A s ". W przypadku braku tutaj $,",% " ' VV) & 9 :(% =0OM? + $ "$) N" " ( (% " V2V 43

44 Pfiffikus v.3.2,+ "% 2) O" + z klawiszami "Q" i "K". >$% *8 +!"(% *8 zastosowanie nowego typu maty. Wyniki: % '! ' " ' ((!(,!("() /! ( danych z okna dialogowego Maty zbrojeniowe *### ( " (!( $ /$ ) ; % ') N #( ( ' ) L 2. 44

45 *,+ %% ) * (! ' ' ) 45

46 Pfiffikus v

47 Stal 4 Stal 4.1 +< )$ 4.1.1!"#$=&'$&;(&&* :(%!"+ #" " "(," ('(,%( L", (% '% % +!!+",#") Dane: * %+,,+(stali i - - belki. * + (- )," "!+,%równomiernego!+ ( 47

48 Pfiffikus v.3.2 skupionej i jej "( ) * +, #" Typ. W oknie Wielk,+ ( ", " (!! + "!+ ()& " %, % '% % " +9!+!+' () F "!%," (%. Wyniki: &,"8 ( "!+, ( ", %!!+",("! () 0," ( (% ',"!! ( 8!!)* "," ) * %+, "+ " dialogowego !+,#* :(% "!"+ #" " "(," ('(,%( ", " (% '% %",+!!+"!"#") Dane: * %+, + rodzaj stali i - - ) / (% *8 (- )!+ / równomiernego i!+ ( ) od lewej podpory ( -. *,(%*8%typ profilu. 4(% *8 ",!! (%*8"!+,#") F "!%," (%. Wyniki: &,"8 Profil, #") 48

49 Stal 0," ( (% " "!(% 8(%$"$) * ") *! %) 4.2 +< :(% + #, (%$ ", ' %$ "',% '% %) ;,+ ( ", '') 49

50 Pfiffikus v.3.2 Dane: Y, ' CG)))ID % $ '!%) <("!+ ) 4#( ' % (% (( "!+ " ' )&,(!"$ ",'%) Wyniki: / ( $ '(%% '%) *((, ",'%$) * ( " % '! (%$'%$) "!!+ ' */LMG);+!!+ '$) 50

51 Stal Dane: * %+, + ( stali, -, - i - ));",!+G)I)G,!,(!'%C"D); ",!+)P,!8(!'%) *,+'%' "'% " '%!,) B!,( na rysunku. *+!9momentu, (/ i(. *,+typ i 0 )#"'%) 51

52 Pfiffikus v.3.2 F % $," (%. & '%$!, % '% %(%%!!+ '% (, ' (% ' '%'%'(%!!" ( ' '( %!, ((%$ (,!%) Wyniki: &,"8 ( $! '!+,"% " 8!!) & $!, ( #,"$ '('!,)&,"(9 ", ' %(%(H (% M, moment dopuszczalny!, M R 8!!!,$ %$H (%% ' % V "% ' % %!,!V R 8!!!,$!$ " '% %(%%H (%% ' "% '(%%!, N, "% ' "% %!,N R 8!!!,$%$H(%%'%V"%' %%!,!V R 8!!!,$!$ * %+ dialogowego., "+ " 4.4 Profile stalowe Potrzebujemy profil HEA o wymaganym Wy = 503 cm 3 i wym. Iy = cm 4? ; +,"$#"",+*### [ *!"+Typ3#"+"$ " #") *! *### *8 #") *'% ' " "(% *8 "+ ", #" ) * '% ( (*8% "#") 52

53 Stal *' ' ( "! () &"! $,% 2, cm 3 lub cm 4, natomiast wymiary przekroju w mm. ;*8,+ #")*((#"( "!+C)V$GVD "210B2/) >$ *8 "+ #"!" $ ((G((%9 / AB8A ( " V&V C D V.V C SD "! () *( " A$A!+ G C D A$A) * + ( (% "( w. * " " "()&,(% *8 #" C) \1OD) < " ( #" \1O '(% ) &,(% *8 #" \1M) *### ( \1M G) *#" ' wymagane warunki. 53

54 Pfiffikus v.3.2 / (% '% (+ #") N" " '! #" %( % ' / (% usuwamy wszystkie dane tego okna, a relacje ustawiamy na. 4.5 " > :(% '%+#"%( ); '+ #". B Y 0 2)/ ' #" + " #""( + ( "#")C0( #"% "7$))D 54

55 Stal Dane: *,+, #" (%,+ '%) Y #" ( ' prawy jest zielony. 0 %, #" ' ) B "$ $) /( "(%,+ () <, ( (%#" ]^)*#" + ) & "!+, #") B(%" "%+#""() & " #" +!+ '% ((%$, )& #"( ( % (!( C '% "( ", ( usytuowanie u góry lub na dole). :(% " ) Wyniki: *,"8 % $ " ($ " '#"9 55

56 Pfiffikus v Charakterystyki profili :(% #+ " #". B Y 0 2) # #" %,+ "( $ $ "$C #"' #"" D) Dane: 4" # #" + ) 4",,(+!(##") *,+#"9 C.DBY0", %C2D)*+ #" " ) 0 +, dane geometryczne. Wyniki: O "$ %,! ) Ikona "!+#" ") 56

57 Stal 4.7 Kratownice :(% #,, ' "$ ) ; *8,+ ( ' ' "$, "$' $",",%) <," + "! $ kratownic. / (% usuwamy wszystkie ') Dane: *,+ % ) 0 + ' '$ ) &, ' $,%+ '% %)&"P ( "!+ ' "a (% %); + ' " $ ' ) & " ' ( ("(!+) 57

58 Pfiffikus v.3.2 Wyniki: /!",'"$)" "!"!, %) &! ", ' "$ % ' ) / %!" ) 58

59 Matematyka 5 Matematyka 5.1 Arytmetyka To okna dialogowe pozwala: _%+ _!"+ CG",D _%+ ' 8"$CG", D /",+%);" " %+ %", + "(%$ ") 0 " + ' ", $ $) & $",(",') % wszystkie dane w oknie dialogowym % 59

60 Pfiffikus v &!"+"(!( $# ($!$$$!" ) Dane: *,+ " + # ( (% ", " (% # ( % $ "+) *+ $(,( # (!" '") * + '% X (,+,"!+ $()4" $# ("+ ' n. Wyniki: & $ " 3", ( # (,+ ) B9- (%,"$) % wszystkie dane w oknie dialogowym %) 60

61 Matematyka 5.3?99 0 ""%+ )* + );++ y =f(x,y). *+ % x0, y0. / "!"+ " xn ",+ %!+ h") Jako wyniki otrzymujemy: _!+# ((` "xn _ %!+# ( "CD _!+# ((` % _,# ( % ") 2% ("%1") 61

62 Pfiffikus v Wzory powierzchni /",+ " $) *, $ ("+)&,! pod parametrami. N!",+ "( " " % ",V;V+ +( " ") % + ") 62

63 Matematyka 5.5 Interpolacja :(% "!"+!!# ( (! % " ($ $)."("( " )!+ ( " (,")."( ( )!" '(%(! ' 4./ SI 2' 21. / (% usuwamy wszystkie aktualne dane. *(%(%!9 X 0, X 1, Y 0, Y 1 ( "', f(x0,y0), f(x0,y1), f(x1,y0), f(x1,y1) %! # ( ",! z tabeli 63

64 Pfiffikus v.3.2 * + ' X, Y " "+ %( "', ) & "(,$!") -'"((%%+9 A = f(x0,y0) B = f(x1,y0) C = f(x0,y1) D = f(x1,y1) kx = (X-X0) / (X1-X0) ky = (Y-Y0) / (Y1-Y0) f(x,y) = A + (B - A) * kx + (C- A) * ky + (D- C- B+ A) * kx * ky 5.6 /",+ ", " %,% "(%$ ")& (%' '") 64

65 Matematyka 0"+"% %' 9a do b. Niektóre funkcje (% (n. & ("(3",!"(,'(!"'' (') Uwaga: Argument funkcji trygonometrycznych jest podawany w radianach. % "%) 5.7 Operacje na macierzach 0 ""!"+%Z)* (%+" ' 8'3 8) 65

66 Pfiffikus v.3.2 O, +"+ A)F!" (!+ ) <(" +! B. *! *### (%) Gdy macierz jest odwracalna, w dolnej macierz uzyskujemy wynik. Po prawej ((% 8AX=BX=A^(-1)B. / (% usuwamy aktualne dane. 5.8 >'," ( F C-' " D) & # ( $ "' ) 66

67 Matematyka * + " ' % # () ;%,+ $" +Kalkulatorze. - ( ( ' " [a,b], który jest podzielony na n ' ) *! '% (,"!+) * +9<,"% $) / (% usuwamy aktualne dane. 5.9 Wielomiany * + 8 ") * " +! ' ")*!'% w oknie wyników 67

68 Pfiffikus v.3.2 % ( ) * +, + "! ' ")& % ",9!+!+( ) / (% usuwamy aktualne dane Statystyka < '!"!!( $", losowej. Dane: * + " $!+Xi ",(,) &! %!"(("!)N"$+%!+ 68

69 Matematyka!" (% "!) ") * +%!+((+(% (%=2?) Wyniki: ) i odchylenie standardowe (%!") *8 % ) * ' "%!") / (% usuwamy aktualne dane Kalkulator * %+ " + $,"+) *### ( $ ) N", ' ",,' ) F 8"! *8," %+ 69

70 Pfiffikus v B2/ +,"8) 4$ %!"$$) < "!$,'%",$+!+$ (%!" ($() / (% usuwamy aktualne dane. -',"+'"%"!+ nawiasów. / +(%$# (9 - funkcje trygonometryczne ( w stopniach ) - funkcje logarytmiczne - '," / (% ", V;V!+ C #' D,"8 ) & ' ) *!"(% % #',"8(%%+ (%'% V;>V", " =4"?) * (!!"% #'% (%","8) 70

71 Matematyka - ((%$) SIN Sinus sin( 45 ) = COS Cosinus cos( 90 ) = 0 TAN Tanges tan( 30 ) = COT Cotangens cot( 30 ) = ASN Arcussinus asn( sin( 45 ) ) = 45 ACS Arcuscosinus acs( cos( 90 ) ) = 90 ATN Arcustangens atn( tan( 30 ) ) = 30 ACT Arcuscotangens act( cot( 30 ) ) = 30 Funkcje logarytmiczne SQRT Pierwiastek kwadratowy sqrt( 9 ) = 3 EXP - ( ' exp( 1 ) = LGT Logarytm naturalny lgt( exp( 2 ) ) = 2 LOG Y log (10^2) = 2 Funkcje ogólne ABS ;' abs( -45 ) = 45 MIN Minimum min( 3, 5, 1+1 ) = 2 MAX Maximum max( 3, 5, 1+1) = 5 PI 7' ' 5^2*pi/2 = :(% "!"+,(! $,') *,+!"%,' " $ + ) <,(!+,',! ( $ parametrów. $ %!+ "( + " " (% " ") 71

72 Pfiffikus v.3.2 /! usuwa aktualne dane >$% *8 +!" *8 ' w podanej 0(. < $ % " ' ( stopy procentowej) : '(% *8 ' : 50/5! )(' *8 '$ ' (!+ *### np. N ' '+, '+!"( 8(T *,+( "okres czasuc,,+% 72

73 Matematyka,+''%, D N ("! +("'ZZZ*Y/ "$ *Y/T O,,+ %+'%, "0 )-. Y, (*8 " *Y/ '+ ",, '+!" ) * %+ " '%, pola 0()N '((( ) ; ( *8 ( ' (" "!! ZZZ *Y/ " ' *Y/)& " ",+( celu (- (. * + (% '% ) <,"$ (% lub klawiszami <Ctrl>+<Enter>. / (% usuwamy aktualne dane. 73

74 Pfiffikus v.3.2 ;, 9 '!+ '", '' + #(9 N ' '') N ( '! ') 4 ('!C% D) 5.14 Notatnik & / + (% % % *### ) & ", + % " " %+ /) / " ' %+ (%! $ ) 0 " () 74

75 Matematyka < (, ("(" ' )*### ) :" ( ) ;!"+,+"!+' ) 5.15 Operacje tablicowe < " %," '% " C I zerowa kolumna przeznaczona jest tylko dla tekstu) oraz 9 wierszy. & ""!%)7 ' $!!"(",") 75

76 Pfiffikus v.3.2 Tabela zapisywana jest w pliku. Polecenie powoduje stworzenie nowej,")n!","+ "+ );!"+,+( ',").("!+ '$ ")&"" " %+ " " "L + )/!" ")0" " %+ numerze (-ach) kolumny (kolumn) lub wiersza (wierszy) prawym klawiszem myszy, $+ #() 76

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Oswajanie komputera - skróty kalkulatora. Wpisany przez TN Czw, 07 cze 2012

Oswajanie komputera - skróty kalkulatora. Wpisany przez TN Czw, 07 cze 2012 Jakiś czas temu opisywaliśmy przez kilka tygodni różne skróty klawiaturowe, pozwalające na szybsze operowanie różnymi funkcjami programów systemu Windows. Myliłby się jednak ten, kto zakłada, że temat

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Moduł. Płatew stalowa

Moduł. Płatew stalowa Moduł Płatew stalowa 411-1 Spis treści 411. PŁATEW...3 411.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 411.1.1. Opis programu...3 411.1. 2. Zakres programu...3 411.2. WPROWADZENIE DANYCH...3 411.1.3. Zakładka Materiały i

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość PWSW ćw.5 MS EXCEL (1) 1. Rozpocząć pracę w nowym skoroszycie w arkuszu1. 2. Kliknąć myszką dowolną komórkę i wprowadzić dowolny tekst. 3. Wprowadzić dane do kilku komórek w różnych formatach, np.: 5-4,5

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H7

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H7 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H7 Programowanie z wykorzystaniem parametrów i funkcji matematycznych Opracował: Dr inŝ. Wojciech

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH

METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH METODY KOMPUTEROWE W OBLICZENIACH INŻYNIERSKICH ĆWICZENIE NR 1 WPROWADZENIE DO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO MATLAB Dr inż. Sergiusz Sienkowski ĆWICZENIE NR 1 Wprowadzenie do programu komputerowego Matlab 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

opracował: mgr inż. Piotr Marchel Instrukcja obsługi programu Struktura

opracował: mgr inż. Piotr Marchel Instrukcja obsługi programu Struktura POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania laboratorium opracował: mgr inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Geometria i obciąŝenie Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Przekroje 1. Wybór typu konstrukcji 2. Definicja domyślnego materiału Z menu górnego wybieramy NARZĘDZIA -> PREFERENCJE ZADANIA 1

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Moduł. Belka stalowa

Moduł. Belka stalowa Moduł Belka stalowa 410-1 Spis treści 410. BELKA STALOWA...3 410.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 410.1.1. Opis programu...3 410.1.2. Zakres programu...3 410.1.3. O pis podstawowych funkcji programu...3 410.1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18)

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 3. Okno programu (19) Aktywna komórka (24) Praca w chmurze

Bardziej szczegółowo

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT

Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Dodawanie wzorca graficznego do programów linii InsERT GT Wzorce wydruków graficznych są plikami z rozszerzeniem RPT. Przy przesyłaniu mailem takie wzorce są najczęściej przesyłane w postaci skompresowanej.

Bardziej szczegółowo

Orientacja pojedynczego zdjęcia

Orientacja pojedynczego zdjęcia Orientacja pojedynczego zdjęcia 1. Na dysku D\\student założyć folder o nazwie PM_swoje nazwisko 2. Z dysku D\\!_Materiały_do_zajęć_sala_136\\Images(pl)\\Trybsz_30 przekopiować do swojego katalogu zdjęcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. Przegląd możliwości programu 1 1.1. Okno główne 1 1.2. Podstawowe funkcje 1 1.2.1. Wprowadzanie danych 1

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Abacus Tychy, ul. Pod Lasem 20 tel

Abacus Tychy, ul. Pod Lasem 20  tel Abacus Tychy, ul. Pod Lasem 20 www.abacus.tychy.pl adam.lazarski@abacus.tychy.pl tel. 601 411 384 Tychy 2014 Program komputerowy PAW, PUNKTOWA ANALIZA WARTOŚCIOWANIA STANOWISK PRACY jest narzędziem wspomagającym

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Przekrój zespolony. Przykład: Obliczanie parametrów przekroju jednorodnego. Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony

Przekrój zespolony. Przykład: Obliczanie parametrów przekroju jednorodnego. Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony BeStCAD - Moduł INŻYNIER 1 Przekrój zespolony Oblicza geometrię mas dla przekroju zespolonego Ikona: Polecenie: GEOMZE Menu: BstInżynier Przekrój zespolony Procedura licząca oparta jest na dostępnym w

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Moduły. Obciążenia i Obciążenia Eurokod PN-EN

Moduły. Obciążenia i Obciążenia Eurokod PN-EN Moduły Obciążenia i Obciążenia Eurokod PN-EN 010-011-1 Spis treści 010-011. OBCIĄŻENIA I OBCIĄŻENIA EUROKOD PN-EN... 3 010-011.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 010-011.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 3 010-011.3.

Bardziej szczegółowo

Zasady budowania algorytmów z klocków Początek pracy Klocki Podstawowe

Zasady budowania algorytmów z klocków Początek pracy Klocki Podstawowe Zasady budowania algorytmów z klocków Początek pracy Otwieramy nowy projekt Plik/Nowy projekt, a następnie planszę Plik/Plansza/Nowa, na której będziemy budowali algorytmy. Po lewej stronie widzimy paletę

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET AutoCAD Structural Detailing - Żelbet - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o.

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

1 Funkcje elementarne

1 Funkcje elementarne 1 Funkcje elementarne Funkcje elementarne, które będziemy rozważać to: x a, a x, log a (x), sin(x), cos(x), tan(x), cot(x), arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arc ctg(x). 1.1 Funkcje x a. a > 0, oraz a N

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET RCAD Żelbet wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Żelbet do wykonania rysunków zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop. 2016 Spis treści 1 Arkusz kalkulacyjny 9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne 12 Excel 2016 12 Przez wygodę do efektywności 14 Podsumowanie 16 2 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór:

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór: Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 2 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru praca do wykonania http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw2n.pdf Część A. LISTA WIELOPOZIOMOWA Autor: dr Mariusz Giero

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Zaznaczenie wszystkich elementów danego typu: zaznaczyć dany element i wcisnąć Ctrl+A.

Zaznaczenie wszystkich elementów danego typu: zaznaczyć dany element i wcisnąć Ctrl+A. Skróty klawiszowe F5 Odświeżanie listy i Dodawanie filtra F12 Ukrywanie kolumny Shift+F12 Odkrywanie wszystkich kolumn F6 Dopasowywanie szerokości kolumn F4 Zapisz ustawienia list F9 Filtrowanie do aktualnie

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowe. Filtrowanie

Funkcje standardowe. Filtrowanie SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Funkcje standardowe Filtrowanie 2 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.Otwieranie modelu 1.1. Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.2. Wybierz system plików typu STEP (*. stp, *. ste, *.step). 1.3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu S

Schöck Isokorb typu S chöck Isokorb typu 273: chöck Isokorb typu chöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń wspornikowych belek żelbetowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. 215 Przykłady ułożenia elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro 1. Konstrukcje stalowe. a. Wymiarowanie elementów kratownicy płaskiej. Rozpiętość kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm.

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku

Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku Instrukcja instalacji programu serwisowego NTSN krok po kroku 1. Pobieramy program serwisowy ze strony http://serwis.monument9.pl/program_serwisowy/ - bezpośredni link znajduje się w polu POBIERZ PROGRAM.

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Raytracer. Seminaria. Hotline. początkujący zaawansowani na miejscu

Raytracer. Seminaria. Hotline. początkujący zaawansowani na miejscu Seminaria początkujący zaawansowani na miejscu Hotline wsparcie techniczne +420 571 894 330 zdalne sterowanie przez Team Viewer email carat@technodat.cz Zespół Spis treści Spis treści... - 2 - Informacja...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu W

Schöck Isokorb typu W Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 289: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń ścian wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania,

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, kopiowania bądź też zapisu plików. Poznawanie zasobów dyskowych

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Pręty typowe W tym podrozdziale zostały opisane narzędzia do rysowania typowych kształtów prętów, zgodnych z normami PN-ISO 4066, BS4466 i DIN1045. Rys. 1. Okno dialogowe Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

InterStal podręcznik użytkownika

InterStal podręcznik użytkownika podręcznik użytkownika 1 Wydawca INTERsoft Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź www.intersoft.pl Prawa Autorskie Zwracamy Państwu uwagę na to, że stosowane w podręczniku określenia software-owe

Bardziej szczegółowo