Lenovo IdeaPad Y460p/Y560p

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lenovo IdeaPad Y460p/Y560p"

Transkrypt

1 Lenovo IdeaPad Y460p/Y560p Podręcznik użytkownika V1.0

2 Uwagi Przed wykorzystaniem niniejszych informacji oraz produktu, którego dotyczą należy przeczytać rozdział Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronie iii oraz sekcję Uwagi w Dodatku E. W niektórych instrukcjach tego podręcznika przyjęto założenie, że używany jest system Windows 7. Jeżeli używany jest inny system operacyjny Windows, niektóre czynności mogą się nieznacznie różnić. Jeżeli używane są inne systemy operacyjne, wykonanie niektórych czynności może być niemożliwe, ale nie wpłynie to znacząco na sposób korzystania z komputera. Funkcje opisane w tym podręczniku są wspólne dla większości modeli. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w danym komputerze i/lub może on udostępniać funkcje, które nie zostały opisane w tym podręczniku użytkownika. Ilustracje użyte w tym rozdziale przedstawiają model Lenovo IdeaPad Y560p, chyba że określono inaczej. Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Wydanie pierwsze (Wrzesień 2010 r.) Copyright Lenovo 2010.

3 Do użytkowników Szanowny użytkowniku, Dziękujemy za zakup nowego notebooka Lenovo! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu dokładnie zapoznaj się zpodręcznikiem użytkownika. Cieszymy się z Twojego wyboru komputera przenośnego Lenovo. Aby umożliwić szybkie rozpoczęcie pracy z komputerem, przygotowaliśmy ten podręcznik użytkownika. Można w nim znaleźć informacje dotyczące konfiguracji systemu, podstawowej obsługi oraz ważne uwagi. Staraliśmy się zapobiegać błędom, aby informacje zawarte w podręczniku były prawidłowe i wiarygodne. Jednakże z powodu małej objętości tego podręcznika użytkownika nie jest możliwe szczegółowe omówienie wszystkich tematów. Z tego powodu przepraszamy za ewentualne pominięcia. Firma Lenovo stale pracuje nad poprawą wydajności i niezawodności swoich produktów. Dlatego elementy sprzętowe i oprogramowania przedstawione wpodręczniku użytkownika mogą być nieco inne niż wużywanym komputerze. Jednakże nieścisłości między elementami opisanymi w podręczniku użytkownika, a procedurami korzystania z komputera nie powinny mieć wpływu na jego obsługę. Firma Lenovo przeprasza za związane z tym niedogodności. Dziękujemy za współpracę.

4 Objaśnienie pojemności dysku twardego Szanowny użytkowniku, podczas używania komputera możesz zauważyć, że nominalna pojemność dysku twardego różni się nieco od pojemności wyświetlanej przez system operacyjny. Na przykład dysk o nominalnej pojemności 40 GB jest wyświetlany w systemie operacyjnym jako nieco mniejszy niż 40 GB. Ta różnica nie wynika z zainstalowania niewłaściwego dysku twardego ani nie stanowi problemu, tylko jest zwykłym zjawiskiem spotykanym w komputerach. Zjawisko to występuje z następujących przyczyn: I. Producenci dysków twardych i system operacyjny używają różnych sposobów obliczania pojemności dysku twardego Producenci dysków twardych używają przelicznika 1000, na przykład 1 GB = MB, 1 MB =1 000 KB, 1 KB = bajtów. Jednak podczas określania pojemności dysku twardego system operacyjny używa przelicznika 1024, na przykład 1 GB = MB, 1 MB = KB, 1 KB = bajtów. Dla tego komputera przyjęto sposób obliczania używany przez producentów dysków twardych. Ponieważ sposoby przyjęte przez producentów dysków twardych oraz używane w systemach operacyjnych różnią się, pojemność dysku wyświetlana w systemie różni się od nominalnej pojemności dysku twardego. Jeśli na przykład dysk twardy ma nominalną pojemność X G, nawet gdy jest zupełnie pusty, pojemność wyświetlana w systemie operacyjnym będzie wynosiła: X / ( ) X 0,931 G

5 Ponadto, jeśli część dysku twardego zostanie dodatkowo specjalnie wydzielona do pewnego celu, pojemność wyświetlana w systemie operacyjnym może być nawet mniejsza niż X 0,931 G. II. Część dysku twardego jest specjalnie wydzielona Na komputerach firmy Lenovo może być zainstalowany program OneKey Rescue System, dlatego część dysku twardego jest specjalnie wydzielona i używana do zapisania obrazu dysku oraz plików programu OneKey Rescue System. Rozmiar zarezerwowanego miejsca zależy od modelu komputera oraz zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania. Ze względów bezpieczeństwa ta wydzielona partycja nie jest widoczna, dlatego jest nazywana partycją ukrytą. Oprócz tego po podzieleniu dysku twardego na partycje i sformatowaniu ich, system operacyjny przypisuje pewną ilość miejsca na pliki systemowe. Z powyższych powodów pojemność dysku twardego wyświetlana w systemie operacyjnym jest zawsze mniejsza od nominalnej pojemności dysku twardego w komputerze.

6

7 Spis treści Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... iii Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...iii Rozdział 1. Poznaj swój komputer... 1 Widok z góry... 1 Widok z lewej strony... 5 Widok z prawej strony... 7 Widok z przodu... 9 Widok od spodu Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Pierwsze użycie Używanie baterii i zasilacza sieciowego Używanie touchpada Używanie klawiatury Specjalne klawisze i przyciski Wskaźniki stanu Zabezpieczenie komputera Korzystanie z urządzeń zewnętrznych Używanie technologii Switchable Graphics (tylko w wybranych modelach)...36 Rozdział 3. Korzystanie z Internetu...38 Połączenie Ethernet...38 Połączenie bezprzewodowe...40 Rozdział 4. OneKey Rescue System...42 OneKey Rescue System...42 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów...45 Często zadawane pytania...45 Rozwiązywanie problemów...48 Rozdział 6. Aktualizacja i wymiana urządzeń...57 Wymiana baterii...57 Wymiana pamięci...59 Wymiana dysku twardego...63 Dodatek A. Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej...68 Uzyskiwanie pomocy w Internecie...69 i

8 Spis treści Telefonowanie do Centrum obsługi klienta Uzyskiwanie pomocy na całym świecie Numery telefonów związane z usługami i obsługą gwarancyjną firmy Lenovo Dodatek B. Informacje na temat użytkowania i konserwacji Prawidłowe użytkowanie komputera Dostępność i wygoda Konserwacja Dodatek C. Ograniczona gwarancja Lenovo Informacje na temat gwarancji...97 Dodatek D. Podzespoły, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) Dodatek E. Uwagi Uwagi Informacje o modelu ENERGY STAR Informacje na temat komunikacji bezprzewodowej Informacje dotyczące tunera telewizyjnego (tylko Y560p) Uwagi dotyczące emisji elektromagnetycznej Informacje organizacji WEEE oraz dotyczące recyklingu Informacje Wspólnoty Europejskiej dotyczące oznaczenia WEEE Informacje dotyczące recyklingu w Japonii Uwaga dla użytkowników w USA Uwaga dotycząca usuwania danych z dysku twardego Dodatek F. Funkcje i specyfikacje Znaki towarowe Indeks ii

9 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Informacje te mogą być przydatne w celu bezpiecznego używania notebooka. Zachowaj wszystkie informacje dołączone do komputera i stosuj się do nich. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie zmieniają warunków umowy zakupu lub warunków Ograniczonej gwarancji firmy Lenovo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodatek C. Ograniczona gwarancja Lenovo na stronie 87. Przeczytaj najpierw Komputery osobiste są urządzeniami elektronicznymi. Przewody, zasilacze i inne elementy mogą stanowić potencjalne zagrożenie i spowodować obrażenia lub uszkodzenie własności, zwłaszcza jeśli zostaną użyte w nieprawidłowy sposób. Zagrożenia są podzielone na następujące kategorie: Niebezpieczeństwo: Ryzyko odniesienia obrażeń fizycznych, a nawet śmierci. Uwaga: Możliwość powstania uszkodzeń własności lub lekkich obrażeń. Aby zapewnić ochronę przed zagrożeniami i stworzyć bezpieczne środowisko pracy komputera, należy przestrzegać niżej podanych instrukcji. iii

10 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Rozpakowanie Sprawdź pokrywy komputera oraz zasilacz, zwłaszcza elementy opatrzone następującymi etykietami, pod kątem pęknięć i uszkodzeń. Niebezpieczeństwo: Wewnątrz urządzenia oznaczonego taką etykietą mogą występować niebezpieczne napięcia, prądy i energie. iv

11 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Miejsce pracy NIE wolno używać komputera w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka. Trzymać komputer i inne elementy z dala od cieczy. Niebezpieczeństwo: Rozlana ciecz może być przyczyną porażenia prądem. NIE należy używać komputera podczas burzy. Uwaga: Burza może doprowadzić do uszkodzenia komputera i porażenia prądem. Zapewnić odpowiednią wentylację komputera i innych części. Niebezpieczeństwo: Umieszczanie włączonego komputera lub innych części na łóżku, sofie lub innych elastycznych powierzchniach może spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych, prowadząc do przegrzania, a nawet zapalenia się komputera lub innych elementów. Urządzenia bezprzewodowe wyłączać tam, gdzie mogą powodować zakłócenia, np. w szpitalu lub na lotnisku. v

12 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Użytkowanie Używać WYŁĄCZNIE przewodu zasilającego, zasilacza i baterii dostarczonych z komputerem i nigdy nie używać ich w połączeniu z innym produktem. Upewnić się, że gniazdo zapewnia odpowiednie napięcie i prąd dla zainstalowanego produktu. Niebezpieczeństwo: Nieodpowiednie gniazdo zasilające może doprowadzić do uszkodzenia komputera i porażenia prądem lub pożaru. NIE używać gniazd zasilających, przewodów, zasilaczy lub baterii, które wyglądają na uszkodzone lub pokryte korozją. NIE współużytkować gniazda używanego przez inne urządzenia domowe lub komercyjne, pobierające dużą ilość energii. W przypadku użycia listwy zasilającej, maksymalne obciążenie NIE może przekraczać jej wartości znamionowej. Odłączyć wtyczkę, jeżeli z komputera dochodzą trzaski, syczenie, stukanie lub silny zapach. Niebezpieczeństwo: Przeciążenie gniazda zasilającego może wywołać wahania napięcia, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia komputera, danych lub podłączonych urządzeń, a nawet pożaru. vi

13 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Nigdy NIE owijać przewodu zasilającego wokół zasilacza lub innych obiektów. NIE zgniatać, nie przekłuwać przewodu ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Uwaga: Naprężanie przewodu może spowodować jego rozpad, pęknięcie lub skręcenie. Unikaj dotykania gorących elementów pracującego komputera jakąkolwiek częścią ciała przez dłuższy czas. Uwaga: Przedłużony kontakt, nawet przez ubranie, może powodować niewygodę, a nawet poparzenia. NIE upuszczać, nie uderzać, nie rysować, nie popychać ani nie umieszczać ciężkich przedmiotów na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) komputera. Uwaga: Bezpośredni kontakt materiału z pękniętego wyświetlacza LCD jest niebezpieczny; w razie kontaktu, płukać dane miejsce dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. vii

14 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Serwis i modernizacja NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu, chyba że otrzymano odpowiednie instrukcje od Centrum obsługi klienta lub znaleziono je w dokumentacji. Uwaga: NIE należy podejmować ryzyka i próbować samemu zdiagnozować problem. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Centrum obsługi klienta. Listę numerów telefonów do Centrum obsługi klienta można znaleźć na stronie Firma Lenovo zapewnia dokumentację zawierającą informacje, które elementy wyposażenia opcjonalnego oraz podzespoły mogą zostać zainstalowane lub wymienione przez użytkownika. Podczas instalacji lub wymiany podzespołów należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji. Przed otwarciem obudowy urządzenia należy odłączyć przewody zasilające, baterię i wszystkie kable, chyba że w procedurze instalacji lub konfiguracji zapisano inaczej. Obudowy powinny być zamknięte, gdy komputer jest podłączony do zasilania. viii

15 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z góry IdeaPad Y460p 3 10 Y460p 11 1

16 Rozdział 1. Poznaj swój komputer IdeaPad Y560p Y560p 11 Uwaga: Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem. 2

17 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Uwaga: Nie odchylaj ekranu o kąt większy niż 135 stopni. Zamykając ekran, należy uważać, aby NIE zostawić długopisów ani innych przedmiotów między ekranem a klawiaturą. Może to spowodować uszkodzenie ekranu. Wbudowana kamera Kamera służy do komunikacji wideo. Wbudowany mikrofon Anteny modułu komunikacji bezprzewodowej Wyświetlacz komputera Wskaźniki stanu Głośniki Przycisk zasilania Przycisk OneKey Rescue System Wbudowany mikrofon (z tłumieniem echa i redukcją szumów) może być wykorzystywany do wideokonferencji, narracji głosowej lub prostych nagrań dźwiękowych. Wbudowane anteny zapewniają optymalny odbiór bezprzewodowego sygnału radiowego. Wyświetlacz LCD zapewnia idealny obraz. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wskaźniki stanu na stronie 29. Glosniki z certyfikatem JBL zapewniaja bogaty i mocny dzwiek. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć komputer. Służy do otwierania aplikacji OneKey Rescue System (jeżeli program OneKey Rescue System został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Rozdział 4. OneKey Rescue System na stronie 42. 3

18 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Pasek Lenovo SlideNav Przyciski dotykowe na obudowie Touchpad Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Pasek Lenovo SlideNav na stronie 27. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Przyciski dotykowe na obudowie na stronie 28. Touchpad działa jak zwykła mysz. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Używanie touchpada na stronie 19. 4

19 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z lewej strony Gniazdo VGA Gniazdo HDMI Wylot układu chłodzenia Służy do podłączenia zewnętrznego monitora. Służy do podłączania urządzeń z wejściem HDMI na przykład telewizora lub projektora. Rozprasza ciepło wewnętrzne. Uwaga: Upewnij się, że żaden z wylotów układu chłodzenia nie jest zablokowany, ponieważ może to spowodować przegrzewanie się komputera. Gniazdo RJ-45 Służy do podłączenia do sieci Ethernet. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Połączenie Ethernet na stronie 38. Gniazdo USB Służy do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 34. 5

20 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Gniazdo słuchawek Służy do podłączenia zewnętrznych słuchawek. Uwaga: Słuchanie głośnej muzyki przez długi czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Gniazdo mikrofonu Służy do podłączenia mikrofonu zewnętrznego. 6

21 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z prawej strony IdeaPad Y460p IdeaPad Y560p Gniazdo USB Służy do podłączenia urządzeń USB. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 34. 7

22 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Port combo esata/usb Służy do podłączenia urządzeń esata lub USB. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) na stronie 34. Gniazdo ExpressCard (Y560p) Napęd optyczny Gniazdo TV-in (tylko w wybranych modelach) (Y560p) Gniazdo zasilacza sieciowego Umożliwia podłączenie urządzeń ExpressCard kompatybilnych z interfejsem ExpressCard/34. Komputer jest wyposażony w napęd optyczny, np. napęd CD/ DVD. To gniazdo umożliwia podłączenie kabla telewizyjnego przy użyciu dostarczonego adaptera (obsługiwane jest wejście analogowe/cyfrowe). Służy do podłączania zasilacza sieciowego. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 16. Gniazdo Kensington Służy do podłączania blokady zabezpieczającej (niedostarczona). Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Podłączanie blokady zabezpieczającej (niedostarczona) na stronie 30. 8

23 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok z przodu Gniazdo na karty pamięci Umożliwia włożenie kart pamięci (niedostarczone). Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Korzystanie z kart pamięci (niedostarczone) na stronie 32. Przełącznik procesora GPU (procesora graficznego) (tylko w wybranych modelach) Przełącznik urządzenia do komunikacji bezprzewodowej Po włączeniu przełącznika GPU system automatycznie wybierze i przestawi się na GPU zintegrowane lub dedykowane, zgodnie z bieżącym naładowaniem. (Uwaga: W komputerach Y460p i Y560p przelacznik ten występuje tylko w modelach, które obsługują technologię przełączania.) Za pomocą tego przełącznika można włączyć i wyłączyć komunikację bezprzewodową wszystkich urządzeń bezprzewodowych, w które wyposażony jest komputer. 9

24 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Widok od spodu IdeaPad Y460p

25 Rozdział 1. Poznaj swój komputer IdeaPad Y560p

26 Rozdział 1. Poznaj swój komputer Sprężynowy zatrzask baterii Bateria Zatrzask baterii ręczny Komora gniazda karty Mini PCI ExpressCard (tylko w wybranych modelach) Przedział mikroprocesora (CPU)/pamięci (RAM) Przedział dysku twardego (HDD) Sprężynowy zatrzask zapewnia prawidłowe zamocowanie baterii. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Używanie baterii i zasilacza sieciowego na stronie 16. Zatrzask ten jest używany w celu zabezpieczenia baterii. Zawiera kartę TV komputera (tylko Y560p), moduł sieci bezprzewodowej oraz kartę SSD. Zawiera mikroprocesor i pamięć komputera. Zawiera dysk twardy komputera. Uwaga: W konfiguracji niebędącej konfiguracją WWAN funkcja uaktualniania klienta nie jest dostępna. Ikona w dolnej części ekranu ma zadanie wyłącznie poglądowe, a nie ma żadnej praktycznej funkcji. 12

27 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Pierwsze użycie Przeczytaj podręcznik Przed przystąpieniem do obsługi komputera zapoznaj się z dostarczonym podręcznikiem. Podłącz do źródła prądu Dostarczona bateria nie jest naładowana w chwili zakupu. Aby naładować baterię i rozpocząć korzystanie z komputera, włóż baterię i podłącz komputer do gniazda elektrycznego. Bateria ładuje się automatycznie, kiedy komputer jest zasilany za pomocą zasilacza sieciowego. Włóż baterię Szczegółowe informacje dotyczące instalacji baterii znajdują się w dostarczonej ulotce instalacyjnej. Podłącz komputer do gniazda elektrycznego 1 Podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego. 2 Podłącz dokładnie zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza w komputerze. 3 Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. 13

28 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Włączanie komputera Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Konfiguracja systemu operacyjnego Przy pierwszym użyciu komputera może być konieczne skonfigurowanie systemu operacyjnego. Proces konfiguracji może obejmować poniższe procedury. Akceptacja warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania (EULA) Konfiguracja połączenia internetowego Rejestracja systemu operacyjnego Utworzenie konta użytkownika Przełączanie komputera w tryb uśpienia lub wyłączanie go Po zakończeniu pracy z komputerem możesz przełączyć go w tryb uśpienia. Przełączanie komputera w tryb uśpienia Jeżeli odchodzisz od komputera na krótki czas, przełącz go w tryb uśpienia. Gdy komputer znajduje się w trybie uśpienia, można szybko przywrócić go do normalnej pracy, pomijając proces rozruchu. 14

29 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Aby przełączyć komputer w tryb uśpienia, wykonaj jedną z poniższych czynności. Kliknij i wybierz opcję Tryb uśpienia z menu Start. Naciśnij Fn + F1. Uwaga: Przed przeniesieniem komputera poczekaj, aż wskaźnik zasilania zacznie migać (informując, że komputer jest w trybie uśpienia). Przenoszenie komputera podczas pracy dysku twardego może doprowadzić do jego uszkodzenia, powodując utratę danych. Aby przywrócić komputer do pracy, wykonaj jedną z poniższych czynności. Naciśnij przycisk zasilania. Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. W przypadku nieużywania komputera przez dłuższy czas, zostanie on automatycznie przełączony z trybu uśpienia do trybu hibernacji. Aby wznowić pracę komputera, naciśnij przycisk uruchamiania. Wyłączanie komputera Jeżeli komputer nie będzie używany przez kilka dni, należy go wyłączyć. Aby wyłączyć komputer, kliknij i wybierz opcję Zamknij zmenu Start. 15

30 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie baterii i zasilacza sieciowego Sprawdzanie stanu baterii Możesz określić stopień naładowania baterii w procentach, używając apletu Opcje zasilania w systemie Windows. Uwaga: Ponieważ nawyki i potrzeby każdego użytkownika są inne, trudno jest przewidzieć czas pracy baterii. Istotne są dwa główne czynniki: Ilość energii zgromadzona w baterii przed rozpoczęciem pracy. Sposób korzystania z komputera: na przykład intensywność używania dysku twardego i jasność wyświetlacza. Ładowanie baterii 16 Jeśli stan naładowania baterii jest niski, należy ją naładować lub wymienić na naładowaną baterię. Baterię można ładować, gdy jest ona zainstalowana i podłączony jest zasilacz sieciowy. Czas ładowania uzależniony jest od warunków wykorzystywania komputera. Baterię należy naładować w następujących sytuacjach: Po zakupieniu nowej baterii. Jeśli wskaźnik stanu naładowania baterii zmieni kolor na pomarańczowy. Gdy bateria nie była używana przez długi czas.

31 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Uwagi: Zalecane jest, aby podczas korzystania z komputera bateria była włożona, co zapobiegnie dostaniu się do jego wnętrza małych przedmiotów. Aby zwiększyć czas eksploatacji baterii, komputer nie rozpoczyna jej ładowania, gdy tylko poziom naładowania jest niższy niż pełny. Baterię należy ładować w temperaturze od 10 C do 30 C. Pełne ładowanie i rozładowywanie nie jest wymagane. W celu ochrony systemu komputerowego zaleca się, aby nie wkładać lub usuwać baterii przy włączonym komputerze. Wyjmowanie baterii Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas lub jeśli konieczne jest wysłanie go do firmy Lenovo w celu wykonania naprawy itp. należy wyjąć baterię z komputera. Przed wyjęciem baterii należy sprawdzić, czy komputer jest wyłączony. 17

32 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Obsługa baterii Wymiana baterii na nieprawidłowy typ może spowodować niebezpieczeństwo wybuchu. Bateria zawiera niewielkie ilości szkodliwych substancji. Aby uniknąć możliwych obrażeń i zagrożenia dla środowiska, należy przestrzegać poniższych zaleceń. Uwagi: Używaj tylko baterii zalecanych przez firmę Lenovo. Przechowuj baterie z dala od ognia. Nie narażaj baterii na działanie wody lub deszczu. Nie próbuj otwierać baterii. Nie zwieraj styków baterii. Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Nie wyrzucaj baterii do pojemników, które są opróżniane na wysypiskach śmieci. W przypadku wyrzucania baterii stosuj lokalne przepisy oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w firmie. 18

33 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie touchpada Y560p 1 Touchpad Lewy przycisk Prawy przycisk 2 3 Aby przesunąć kursor na ekranie, przesuń palcem po polu w kierunku, w którym ma się przesunąć kursor. Pełni te same funkcje, co lewy przycisk standardowej myszy. Pełni te same funkcje, co prawy przycisk standardowej myszy. 19

34 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Uwaga: Funkcję touchpada można włączać/wyłączać, naciskając Fn+F6. Patrz Wskaźniki stanu na stronie 29. Gesty Touchpad rozpoznaje określone gesty i ułatwia wykonywanie czynności, takich jak powiększanie/pomniejszanie lub przewijanie w górę/w dół itp. Powiększanie/pomniejszanie przez przesunięcie palców Połóż dwa palce na powierzchni touchpada. Rozsuń palce, aby powiększyć lub zsuń je, aby pomniejszyć. Powiększanie/ pomniejszanie najlepiej wykonywać opuszkami palców. Przewijanie dwoma palcami Połóż dwa palce na powierzchni touchpada. Palce powinny znajdować się w niewielkiej odległości od siebie. Przesuń oba palce ruchem ciągłym w wybranym kierunku po linii prostej. Unieś oba palce z powierzchni touchpada, aby zatrzymać przewijanie. Obracanie Połóż dwa palce na powierzchni touchpada. Palce powinny znajdować się w niewielkiej odległości od siebie. Obróć jeden palec w wybranym kierunku. 20

35 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Szybkie przesuwanie trzema palcami Umieść trzy lekko rozsunięte palce na powierzchni TouchPada. Przesuń palce liniowym, ciągłym ruchem w żądanym kierunku od jednej krawędzi TouchPada do drugiej. Poziome przesuwanie palców w prawo lub w lewo powoduje przeglądanie stron do przodu lub tyłu w przeglądarce zdjęć lub oknie przeglądarki internetowej. Przesuń palcami w górę, aby włączyć tryb pokazu slajdów. Przesuń palcami w dół, aby wyjść z trybu pokazu slajdów. 21

36 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie klawiatury Komputer jest wyposażony w klawiaturę numeryczną oraz klawisze funkcyjne wbudowane w standardową klawiaturę. Klawiatura numeryczna Klawiatura obejmuje klawisze, które po włączeniu działają jak 10-klawiszowa klawiatura numeryczna. Aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną, naciśnij Fn+F8. Uwaga: Wskaźnik w prawym górnym rogu klawisza F8 (NumLk) zapali się się, jeśli włączona będzie klawiatura numeryczna. 22

37 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Kombinacje stosowane z klawiszami funkcyjnymi Klawisze funkcyjne umożliwiają szybką zmianę działających funkcji. Aby użyć tej funkcji, naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij jeden z klawiszy funkcyjnych

38 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Poniżej zostały opisane funkcje poszczególnych klawiszy. Fn + Esc: Włączanie i wyłączanie wbudowanej kamery. Fn + F1: Przejście do trybu uśpienia. Fn + F2: Fn + F3: Fn + F4: Fn + F5: Fn + F6: Fn + F7: Fn + F8: Fn + F9: Fn + F10: Fn + F11: Fn + F12: Fn + PrtSc: Włączanie i wyłączanie podświetlenia ekranu LCD. Przełączenie do następnego podłączonego wyświetlacza. Otwarcie okna ustawień rozdzielczości ekranu. Otwarcie okna ustawień urządzeń do komunikacji bezprzewodowej (włączanie/wyłączanie). Włączenie/wyłączenie touchpada. Włączanie/przerywanie odtwarzania w programie Windows Media Player. Włączanie/wyłączanie klawiatury numerycznej. Aktywuj funkcje pauzy. Zakończenie wykonywania programu w trybie DOS. Włączanie/wyłączanie funkcji Scroll Lock. Włącz/wyłącz wejście. Aktywacja żądania systemowego. Fn + / : Zwiększanie/zmniejszanie jasności wyświetlacza. Fn + / : Zmniejszanie/zwiększanie poziomu głośności. 24

39 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Specjalne klawisze i przyciski Komputer ma szereg specjalnych klawiszy i przycisków. IdeaPad Y460p Y460p

40 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera IdeaPad Y560p Y560p Przycisk OneKey Rescue System Służy do otwierania programu OneKey Rescue System (jeśli program Lenovo OneKey Rescue System został wstępnie zainstalowany), gdy komputer jest wyłączony. W systemie operacyjnym Windows naciśnij ten przycisk, aby uruchomić program Lenovo OneKey Recovery. Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz OneKey Rescue System na stronie

41 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Pasek Lenovo SlideNav Lenovo SlideNav to sympatyczna aplikacja. Jednym przesunięciem palca po pasku Lenovo SlideNav możesz szybko uruchomić dany element, zmienić tapetę, zablokować lub odblokować ekran, a nawet przełączyć się do innego obszaru roboczego (dostępne tylko w wersji próbnej). Uruchamianie elementu: Przesuń palcem po pasku Lenovo SlideNav, aby wybrać element. Po wybraniu elementu szybko podnieś palec, aby uruchomić ten element. Zmiana tapety: Aby zmienić tapetę pulpitu, użyj paska Lenovo SlideNav, aby przesunąć palcem od prawej do lewej strony ekranu. Blokowanie ekranu: Jednym przesunięciem palca możesz zablokować lub odblokować ekran. Po zablokowaniu ekranu zablokowane zostają także wszystkie urządzenia wejściowe, jak klawiatura, mysz, tabliczka dotykowa, a nawet panel dotykowy. Zmiana obszaru roboczego (dostępne tylko w wersji próbnej): W oknie Zarządzanie stylami możesz edytować nazwę lub dostosować do własnych potrzeb schemat wskaźnika myszy oraz ikony kosza dla każdego obszaru roboczego. Wskaźnik obszaru roboczego jest stale obecny na pasku zadań systemu Windows i informuje o stanie każdego z obszarów roboczych. Uwaga: Szczegółowe informacje znajdują się w pliku pomocy aplikacji Lenovo SlideNav. 27

42 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Przyciski dotykowe na obudowie Przycisk zarządzania energią: Uruchamia narzędzie do zarządzania zasilaniem Lenovo EM. Przycisk OneKey Theater II: Naciśnij, aby przejść do aplikacji Lenovo OneKey Theater II i wybrać najlepsze środowisko dla użytkownika. Obejmuje tryb Normal (Normalny), Movie (Film) oraz Intelligent (Inteligentny). Przycisk zwiększania głośności: Umożliwia szybkie zwiększenie poziomu głośności. Przycisk zmniejszania głośności: Umożliwia szybkie zmniejszenie poziomu głośności. Przycisk wyciszania: Umożliwia wyciszenie/przywrócenie dźwięku. 28

43 Y560p Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wskaźniki stanu Wskaźniki te informują o stanie komputera. Wskaźnik dysku twardego Wskaźnik Bluetooth Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej Wskaźnik Num lock Wskaźnik Caps lock Wskaźnik stanu zasilania Wskaźnik stanu baterii Wskaźnik touchpada Wskaźnik statusu karty graficznej (tylko w wybranych modelach) 29

44 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Zabezpieczenie komputera W tej sekcji zostały przedstawione informacje na temat sposobów zabezpieczenia komputera przed kradzieżą i nieupoważnionym użyciem. Podłączanie blokady zabezpieczającej (niedostarczona) Do komputera można podłączyć blokadę zabezpieczającą, która uniemożliwia jego zabranie bez pozwolenia. Szczegółowe informacje na temat instalowania blokady zabezpieczającej można znaleźć w instrukcjach dostarczonych z zakupioną blokadą. Informacje na temat lokalizacji gniazda Kensington można znaleźć w sekcji Widok z prawej strony na stronie 7. Uwagi: Przed zakupieniem dowolnego produktu związanego z bezpieczeństwem sprawdź, czy jest on kompatybilny z tym rodzajem otworu na klucz zabezpieczający. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę, wybór i stosowanie blokad i urządzeń zabezpieczających. Firma Lenovo nie komentuje, nie ocenia, ani nie wystawia gwarancji na funkcjonowanie, jakość i skuteczność urządzeń i funkcji zabezpieczających. 30

45 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie VeriFace VeriFace to program do rozpoznawania twarzy, który tworzy cyfrowy obraz, z którego wyodrębnia kluczowe cechy twarzy i tworzy cyfrową mapę używaną jako hasło w systemie. Uwaga: Rejestracja i rozpoznawanie twarzy działa najlepiej w pomieszczeniu o stałym, równomiernym oświetleniu. Więcej instrukcji dotyczących obsługi programu VeriFace można znaleźć w jego pomocy. Używanie haseł Używanie haseł pomaga zapobiegać używaniu komputera przez osoby nieupoważnione. Po zdefiniowaniu i włączeniu hasła, po każdym włączeniu komputera wyświetlane jest okno. W oknie tym należy podać hasło. Jeśli nie zostanie podane prawidłowe hasło, komputer nie będzie mógł być używany. Uwaga: Hasło może zawierać od jednego do siedmiu znaków alfanumerycznych w dowolnej kombinacji. Szczegółowe informacje dotyczące definiowania hasła można znaleźć w sekcji pomocy po prawej stronie okna programu BIOS setup utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS). Uwaga: Aby uruchomić program BIOS setup utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS), podczas uruchamiania komputera naciśnij F2, kiedy na ekranie pojawi się logo firmy Lenovo. 31

46 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Korzystanie z urządzeń zewnętrznych Komputer oferuje wiele wbudowanych funkcji i możliwości połączenia. Korzystanie z kart pamięci (niedostarczone) Komputer obsługuje następujące typy kart pamięci: Secure Digital (SD) Secure Digital PRO (SD PRO) MultiMediaCard (MMC) Memory Stick (MS) Memory Stick PRO (MS PRO) xd-picture (xd) Uwagi: Do gniazda wkładać TYLKO jedną kartę. Czytnik kart nie obsługuje urządzeń SDIO (np. SDIO Bluetooth itp.). 32

47 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Wkładanie karty pamięci 1 Delikatnie wyjmij atrapę karty z gniazda na karty pamięci. Uwaga: Atrapa karty zapobiega przedostawaniu się kurzu i małych cząstek zanieczyszczeń do wnętrza komputera, jeśli gniazdo na karty pamięci nie jest używane. Zachowaj atrapę karty do późniejszego wykorzystania. 2 Wsuń kartę bezpośrednio do końca gniazda na karty pamięci. Wyjmowanie karty pamięci 1 Delikatnie wyjmij kartę pamięci z gniazda na karty pamięci. 2 Wsuń atrapę karty do gniazda na karty pamięci. Uwaga: Przed wyjęciem karty pamięci, odłącz ją przy pomocy Bezpiecznie usuń sprzęt systemu Windows, aby zapobiec uszkodzeniu danych. 33

48 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Podłączanie urządzeń Universal Serial Bus (USB) Komputer wyposażony jest w 3 porty USB i port esata/usb zgodny zurządzeniami USB. Uwaga: W przypadku korzystania z urządzenia USB zużywającego dużo energii, na przykład zewnętrznego napędu optycznego USB, należy używać zasilacza sieciowego urządzenia zewnętrznego. W przeciwnym razie urządzenie może nie zostać rozpoznane lub może nastąpić wyłączenie systemu. Podłączanie urządzeń Bluetooth (tylko w wybranych modelach) Jeżeli komputer posiada wbudowaną kartę Bluetooth, można podłączyć do niego urządzenia Bluetooth, takie jak notebooki, urządzenia PDA i telefony komórkowe w celu bezprzewodowego przesyłania danych. Można wówczas przesyłać dane między urządzeniami bez użycia kabli na odległość do 10 metrów. Uwaga: Rzeczywista odległość maksymalna może się różnić w zależności od zakłóceń i przeszkód utrudniających transmisję. Aby uzyskać dużą szybkość połączenia, ustaw urządzenie jak najbliżej komputera. 34

49 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Włączanie komunikacji Bluetooth 1 Przesuń przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego do pozycji. 2 Aby skonfigurować połączenie, naciśnij kombinację klawiszy Fn + F5. Uwagi: Jeśli funkcja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć w celu oszczędzania energii baterii. Szczegółowe informacje na temat parowania połączeń bezprzewodowych zawierają dostarczone z nimi instrukcje. Metody parowania różnią się w zależności od systemu operacyjnego. 35

50 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera Używanie technologii Switchable Graphics (tylko w wybranych modelach) Niektóre modele IdeaPad obsługują technologię Switchable Graphics. Po włączeniu przełącznika GPU system automatycznie wybierze i przestawi się na GPU zintegrowane lub dedykowane, zgodnie z bieżącym naładowaniem. (Uwaga: W komputerach Y460p i Y560p przelacznik ten występuje tylko w modelach, które obsługują technologię przełączania.) *Angielski skrót GPU oznacza Graphics Processing Unit (procesor graficzny). Uwaga: Dedykowany procesor GPU firmy AMD zapewnia najwyższą wydajność grafiki, podczas gdy energooszczędna karta graficzna umożliwia dłuższy czas pracy na bateriach. Aby uzyskać najlepszą wydajność grafiki, można przełączyć się na procesor GPU o wysokiej wydajności. Jeśli jednak komputer pracuje na baterii, zaleca się przełączenie na procesor GPU oszczędzający energię, chyba że używane są aplikacje wykonujące skomplikowane operacje graficzne. Aby zmienić procesor GPU, wykonaj następujące czynności: 1 Uruchom komputer w systemie operacyjnym Windows. Jeśli komputer znajduje się w trybie uśpienia lub hibernacji, naciśnij przycisk zasilania, aby go obudzić. Uwaga: Nie należy próbować przełączać procesora GPU, kiedy komputer znajduje się w trybie uśpienia lub hibernacji. 36

51 Rozdział 2. Ogólne informacje o obsłudze komputera 2 Uaktywnij okno dialogowe Przełączanie grafiki. Aby uaktywnić to okno dialogowe, można: kliknąć prawym przyciskiem myszy pulpit i z menu wyskakującego wybrać opcję Konfiguruj Przełączanie grafiki. przesunąć i zwolnić przełącznik procesora GPU z przodu komputera. 37

52 Rozdział 3. Korzystanie z Internetu Jako sieć globalna, Internet łączy ze sobą komputery na całym świecie, zapewniając takie usługi, jak poczta , wyszukiwanie informacji, handel elektroniczny, przeglądanie sieci Web oraz rozrywka. Komputer można połączyć z siecią Internet na następujące sposoby: Połączenie Ethernet: wykorzystuje przewody do połączenia. Technologia sieci bezprzewodowej: łączy się bez użycia przewodów. Połączenie Ethernet Połączenie Ethernet to wiarygodna i bezpieczna metoda połączenia komputera z Internetem. Z reguły powszechnie używane są następujące dwie metody dostępu. Kabel DSL Kablowa usługa internetowa wykorzystuje modem kablowy podłączony do domowej telewizji kablowej. DSL to rodzina powiązanych technologii, zapewniających dostęp do szybkiej sieci w domu oraz małych firmach za pośrednictwem standardowych łączy telefonicznych. 38

53 Y560p Y560p Rozdział 3. Korzystanie z Internetu Połączenie urządzeń: Kabel Kabel TV DSL Linia telefoniczna Rozdzielacz * Rozdzielacz * Modem kablowy * Modem DSL * * Niedostarczone. Uwaga: Poniższe schematy mają charakter informacyjny. Rzeczywisty sposób połączenia może być inny. Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczące konfiguracji komputera można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP). 39

54 Rozdział 3. Korzystanie z Internetu Połączenie bezprzewodowe Połączenie bezprzewodowe zapewnia mobilny dostęp do Internetu, umożliwiając korzystanie z zasobów sieci w dowolnym miejscu objętym zasięgiem sygnału bezprzewodowego. W zależności od skali sygnału, można nawiązać połączenie bezprzewodowe z Internetem, korzystając z następujących standardów. Wi-Fi WiMAX Mobilna sieć szerokopasmowa Sieć Wi-Fi obejmuje mały obszar fizyczny, jak na przykład dom, biuro lub małą grupę budynków. Punkt dostępu jest wymagany do nawiązania połączenia. Sieci WiMAX łączą wiele systemów sieci bezprzewodowych, obejmując obszar miejski, zapewniając szybki dostęp szerokopasmowy bez konieczności użycia przewodów. Mobilna sieć szerokopasmowa zapewnia dostęp do sieci Internet komputerom, telefonom komórkowym i innym urządzeniom na dużym obszarze geograficznym. Sieci mobilne są używane do transmisji danych, a dostęp do nich jest zazwyczaj zapewniany przez operatorów sieci komórkowych. Do nawiązania połączenia wymagana jest karta SIM mobilnej sieci szerokopasmowej. Uwaga: Komputer może nie obsługiwać wszystkich metod połączenia bezprzewodowego. 40

55 Y560p Rozdział 3. Korzystanie z Internetu Używanie sieci Wi-Fi/WiMax (tylko w wybranych modelach) Włączanie połączenia bezprzewodowego Aby włączyć komunikację bezprzewodową, należy wykonać następujące czynności: 1 Przesuń przełącznik wbudowanego urządzenia bezprzewodowego do pozycji. 2 Aby skonfigurować połączenie, naciśnij kombinację klawiszy Fn + F5. Połączenie urządzeń Punkt dostępu * Sieć Wi-Fi/WiMax * Niedostarczone Konfiguracja oprogramowania Informacje dotyczące konfiguracji komputera można uzyskać od dostawcy usług internetowych (ISP) lub przeszukując zasoby Centrum pomocy i obsługi technicznej w systemie Windows. 41

56 Rozdział 4. OneKey Rescue System OneKey Rescue System Wprowadzenie Lenovo OneKey Rescue System to prosta w użyciu aplikacja służąca do tworzenia kopii zapasowej danych zapisanych na partycji systemowej (dysk C) i ich przywrócenia w razie potrzeby. Program Lenovo OneKey Recovery można uruchomić w systemie operacyjnym Windows, natomiast program OneKey Rescue System bez użycia systemu Windows. Uwaga: Aby zapewnić możliwość korzystania z funkcji programu OneKey Rescue System, dysk twardy zawiera domyślnie ukrytą partycję, służącą do przechowywania pliku obrazu systemu i plików programu OneKey Rescue System. Partycja ta jest ukryta ze względów bezpieczeństwa i jest to przyczyną wskazywania mniejszej ilości wolnego miejsca na dysku niż zamieszczona w opisach. Dokładna ilość miejsca na twardym dysku zależy od wielkości pliku obrazu (zależnego od rozmiaru systemu operacyjnego i preinstalowanego oprogramowania). 42

57 Rozdział 4. OneKey Rescue System Używanie programu Lenovo OneKey Recovery (w systemie operacyjnym Windows) W systemie operacyjnym Windows kliknij dwukrotnie ikonę OneKey Recovery System na pulpicie, aby uruchomić program Lenovo OneKey Recovery. W programie tym można wykonać kopię zapasową partycji systemowej na dysku twardym, innych nośnikach pamięci lub przez utworzenie dysków przywracania. Uwagi: Proces tworzenia kopii zapasowej i dysków przywracania wymaga czasu podłączyć zasilacz sieciowy i baterię do komputera. Po nagraniu płyt ponumerować je zgodnie z kolejnością, w jakiej należy ich później użyć. Komputery bez zintegrowanego napędu optycznego obsługują tworzenie dysków przywracania; w tym celu wymagany jest odpowiedni zewnętrzny napęd optyczny. Więcej instrukcji można znaleźć w pliku pomocy programu Lenovo OneKey Recovery. 43

58 Rozdział 4. OneKey Rescue System Używanie programu Lenovo OneKey Rescue System (bez systemu operacyjnego Windows) Jeżeli nie można załadować systemu operacyjnego, wykonaj następujące czynności, aby uruchomić program OneKey Rescue System. Wyłącz komputer. Naciśnij klawisz, aby uruchomić program OneKey Rescue System. Wprogramie można przywrócić partycję systemową do stanu fabrycznego lub do utworzonej kopii zapasowej. Uwaga: Proces przywracania jest nieodwracalny. Przed użyciem funkcji przywracania zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych. 44

59 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Często zadawane pytania W tej sekcji zostały przedstawione często zadawane pytania oraz opisane sposoby znalezienia szczegółowych odpowiedzi. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych publikacji dołączonych do komputera można znaleźć w Ulotce instalacyjnej Lenovo IdeaPad Y460p/Y560p. Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas używania komputera? Zobacz Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa na stronie iii niniejszego podręcznika. Jak można uniknąć problemów z komputerem? Zobacz Dodatek B. Informacje na temat użytkowania i konserwacji na stronie 73 niniejszego podręcznika. Więcej wskazówek można znaleźć w Rozdziałach 1 i 2. Jakie są główne elementy sprzętowe mojego nowego komputera? Więcej informacji można znaleźć w Rozdziałach 1 i 2. Gdzie mogę znaleźć szczegółowe dane techniczne mojego komputera? Zobacz 45

60 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Muszę zaktualizować urządzenie lub wymienić jeden z podzespołów: dysk twardy, pamięć lub klawiaturę. Zobacz Dodatek D. Podzespoły, które może wymieniać użytkownik (Customer Replaceable Units, CRU) na stronie 101 niniejszego podręcznika. Gdzie znajdują się dyski do odtwarzania systemu? Do komputera nie został dołączony dysk do odtwarzania systemu. Wyjaśnienie alternatywnych sposobów odtwarzania systemu oferowanych przez firmę Lenovo, zobacz Rozdział 4. OneKey Rescue System na stronie 42. Jak mogę skontaktować się z Centrum obsługi klienta? Zobacz Dodatek A. Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej na stronie 68 niniejszego podręcznika. Gdzie znajdę informacje na temat gwarancji? Rodzaj gwarancji dla danego komputera oraz jej czas trwania, zobacz Dodatek C. Ograniczona gwarancja Lenovo na stronie 87. Jak mogę zainstalować sterowniki urządzeń? W celu zapewnienia prawidłowego działania oraz wydajności każdego elementu komputera wymagane jest używanie odpowiedniego sterownika. Jeżeli na komputerze jest preinstalowany system operacyjny, wszystkie wymagane sterowniki znajdują się na dysku twardym. 46

61 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Co mogę zrobić, gdy proces tworzenia kopii zapasowej się nie powiedzie? Jeżeli funkcja tworzenia kopii zapasowej uruchamia się bez problemu, ale występuje problem w czasie trwania procesu, spróbuj wykonać następujące czynności: 1 Zamknij pozostałe aplikacji i ponownie rozpocznij proces tworzenia kopii zapasowej. 2 Sprawdź, czy nośnik docelowy nie jest uszkodzony, wybierz inną lokalizację i spróbuj ponownie. Kiedy muszę przywrócić system do stanu fabrycznego? Tej funkcji można użyć w razie awarii systemu lub w razie potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Spowoduje to przywrócenie początkowego stanu komputera z chwili pierwszego rozruchu po odebraniu go ze sklepu. Jeżeli na bieżącej partycji są zapisane ważna dane, zaleca się ich skopiowanie. 47

62 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów Jeśli nie znajdziesz tutaj opisu swojego problemu, przejdź do rozdziału 2. Poniższa sekcja zawiera opis tylko tych problemów, które nie wymagają zapoznania się z dokładniejszymi informacjami w rozdziale 2. Problemy z ekranem Po włączeniu komputera na ekranie nic się nie pojawia. Po włączeniu komputera na pustym ekranie jest wyświetlany tylko biały kursor. Jeśli ekran nadal pozostaje pusty, upewnij się, że: - Bateria jest zainstalowana prawidłowo. - Do komputera jest podłączony zasilacz sieciowy, a przewód zasilający jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego. - Zasilanie komputera jest włączone (Aby potwierdzić, naciśnij powtórnie przycisk zasilania). -Pamięć jest zainstalowana prawidłowo. Jeśli powyższe elementy są prawidłowo ustawione, a ekran pozostaje pusty, oddaj komputer do serwisu. Przywróć kopie zapasowe plików w systemie Windows lub całą zawartość partycji systemowej (dysk C) do ustawień fabrycznych przy użyciu programu OneKey Recovery. Jeśli nadal na ekranie jest widoczny tylko kursor, oddaj komputer do serwisu. 48

63 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Mój ekran gaśnie, gdy komputer jest włączony. Być może jest włączony wygaszacz ekranu lub inne ustawienia zarządzania energią. Aby wyłączyć wygaszacz ekranu lub wznowić działanie z trybu uśpienia lub hibernacji, wykonaj jedną z następujących czynności: - Dotknij touchpada. -Naciśnij dowolny klawisz klawiatury. -Naciśnij przycisk zasilania. -Naciśnij Fn+F2, aby sprawdzić, czy ekran LCD został wyłączony. Problemy z przełączaniem procesora graficznego (GPU) Kiedy klikam prawym przyciskiem myszy pulpit, opcja Konfiguruj Przełączanie grafiki nie pojawia się w menu wyskakującym. Przesunięcie i zwolnienie przełącznika procesora GPU z przodu komputera nie powoduje wyświetlenia okna dialogowego Konfiguruj Przełączanie grafiki. Ekran pozostaje pusty, kiedy próbuję przełączyć procesor GPU. Sprawdź ustawienia urządzenia graficznego w BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS) W BIOS Setup Utility (Narzędzie konfiguracji systemu BIOS) przesuń kursor do pozycji Configuration (Konfiguracja) i upewnij się, że opcja Switchable Graphics (Przełączanie grafiki) została uaktywniona w sekcji Graphics Device (Urządzenie graficzne). Sprawdź używany system operacyjny. Technologia Switchable Graphics jest obecnie dostępna tylko dla systemu Windows 7. Upewnij się, że komputer nie działa w trybie wyłącznym aplikacji Direct3D lub OpenGL. Jeśli na komputerze jest uruchomiona jedna z powyższych aplikacji, zamknij ją przed przełączeniem procesora GPU. 49

64 Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów Nie można przełączyć systemu z trybu Wysoka wydajność procesora GPU na tryb Oszczędność energii procesora GPU. Jeśli obraz jest wyświetlany na ekranie zewnętrznym przy użyciu kabla HDMI, może nie być możliwe przełączenie na procesor GPU ograniczający zużycie energii. Przed przełączeniem na procesor GPU ograniczający zużycie energii przełącz urządzenie wyświetlające z powrotem na wyświetlacz notebooka. Problem z hasłem Nie pamiętam hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła użytkownika, należy przekazać komputer do autoryzowanego serwisu firmy Lenovo lub przedstawiciela handlowego w celu zmiany hasła. Jeśli nie pamiętasz hasła dysku twardego, autoryzowany serwis firmy Lenovo nie będzie mógł go zresetować ani odtworzyć danych z tego dysku. Należy zabrać komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego firmy Lenovo w celu wymiany dysku twardego. Wymagany jest dowód zakupu, a za podzespoły i robociznę zostanie pobrana opłata. Jeśli nie pamiętasz hasła administratora, autoryzowany serwis firmy Lenovo nie będzie mógł go zresetować. Należy zabrać komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego firmy Lenovo w celu wymiany płyty głównej. Wymagany jest dowód zakupu, a za podzespoły i robociznę zostanie pobrana opłata. 50

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400

IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400 IdeaPad U300/ U300e/U300s/U400 Podręcznik użytkownika V2.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0

Lenovo Seria Z/P. Podręcznik użytkownika V1.0 Lenovo Seria Z/P Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputer przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do zestawu.

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2013, 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7419 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4150/4650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4150/4650 Wydanie oryginalne: Styczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6591. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6591 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Maj 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa... 7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo