MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 06/04. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0_PL"

Transkrypt

1 MICROMASTER 4 Lisa Paramerów Wydanie 6/4 Dokumenacja Użykownika 6SE64-5BA-AP_PL

2 Dokumenacja do MICROMASTER 4 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Insrukcja Obsługi Dosarcza informacji o właściwościach przekszałnika MICROMASTER 4, insalacji, uruchamianiu, rybach serowania, srukurze paramerów sysemowych, usuwaniu błędów, danych echnicznych, jak również o dosępnych opcjach przekszałnika MICROMASTER 4. Lisa Paramerów Lisa Paramerów zawiera szczegółowy opis wszyskich paramerów ułożony w porządku funkcjonalnym. Zawiera ona również szereg schemaów funkcjonalnych, jak również informacji o komunikaach błędów i alarmów. Kaalog Kaalog zawiera wszyskie informacje porzebne do doboru określonego przekszałnika, jak również filrów, dławików, paneli obsługi lub opcji komunikacyjnych.

3 MICROMASTER 4 Lisa Paramerów Dokumenacja Użykownika Schema blokowy i zaciski przyłączeniowe Lisa Paramerów Schemay funkcjonalne Komunikay błędów i alarmów Skróy Ważne dla Wydanie 6/4 Typ przekszałnika Wersja oprogramowania MICROMASTER 4 V. Wydanie 6/4

4 Paramery dla MICROMASTER 4 Wydanie 6/4! Osrzeżenie Proszę przeczyać wszyskie definicje i osrzeżenia, kóre są zaware w Insrukcji obsługi. Insrukcja obsługi znajduje się na płycie CD, kóra jes dosarczana razem z Pańswa przekszałnikiem. Jeśli nie dysponują Pańswo aką płyą CD, o mogą ją Pańswo zamówić w lokalnym przedsawicielswie firmy Siemens pod numerem zamówieniowym: 6SE64-5AB-AP_PL. Dalsze informacje na ema MICROMASTER 4 są dosępne przez: Przedsawicieli regionalnych W przypadku pyań odnośnie usług i warunków doradzwa echnicznego prosimy o konak z regionalnymi przedsawicielami firmy Siemens. Doradzwo echniczne Kompeenne doradzwo przy pyaniach echnicznych doyczących produków i sysemów opisywanych w niniejszej dokumenacji. Kaowice el.: () lub () fax: () Toruń el.: (56) fax: (56) Warszawa el.: () 87 9 fax: () Service & Suppor online Obszerny i dosępny w każdym czasie inerneowy sysem informacyjny o produkach, usługach serwisowych, poradach echnicznych i programach narzędziowych. hp://www.siemens.com/auomaion/service&suppor Adres inerneowy Informacje ogólne oraz echniczne można uzyskać również pod poniższym adresem inerneowym: Oprogramowanie oraz szkolenia prowadzone przez firmę Siemens są zgodne z normą zapewnienia jakości DIN ISO 9, Nr Rej. 6- Powielanie, przekazywanie ej dokumenacji lub wykorzysywanie jej zawarości bez pisemnego zezwolenia jes zabronione. Nie przesrzeganie powyższego zobowiązuje do pokrycia szkód. Wszyskie prawa zasrzeżone, włączając prawa paenowe i rejesracyjne urządzenia, prawa modelu lub wzornicwa. Siemens AG,,, 4. Wszyskie prawa zasrzeżone. MICROMASTER jes zarejesrowanym znakiem handlowym firmy Siemens. Mogą być dosępne inne funkcje, kóre nie są opisane w ej dokumenacji. Fak en jednak nie zobowiązuje do udosępnienia ych funkcji z nowym serowaniem lub przy pracach serwisowych. Sprawdziliśmy zawarość ej dokumenacji pod względem zgodności opisywanego sprzęu i oprogramowania. Jednak nie można wykluczyć pewnych odchyłek i zagwaranować pełnej zgodności. Informacje zaware w ej dokumenacji są regularnie sprawdzane, a niezbędne poprawki zosaną zaware w nasępnych wydaniach. Będziemy wdzięczni za propozycje poprawek. Zawarość niniejszej dokumenacji zosała wydrukowana na przyjaznym dla środowiska bezchlorowym papierze pochodzącym z uprawialnych i odnawialnych surowców. Do druku i oprawy nie używano żadnych rozpuszczalników. Zmiany echniczne zasrzeżone. Wydrukowano w Polsce Siemens AG 4 6SE64-5BA-AP_PL

5 Wydanie 6/4 Paramery dla MICROMASTER 4 Paramery dla MICROMASTER 4 Niniejszą Lisę Paramerów należy używać ylko w połączeniu z Insrukcją Obsługi MICROMASTER 4. Szczególnie należy przesrzegać wszyskich osrzeżeń i insrukcji bezpieczeńswa zawarych w ych podręcznikach. Spis zawarości Schema blokowy i zaciski przyłączeniowe...7. Schema blokowy...7. Przyłącza siłowe...8. Zaciski serownicze...8 Paramery...9. Wprowadzenie do paramerów sysemowych przekszałnika MICROMASTER...9. Szybkie uruchomienie (P = ).... Paramery wejść binekorowych Paramery wejść konekorowych Paramery wyjść binekorowych Paramery wyjść konekorowych Paramery wyjść konekorowych/binekorowych Opis paramerów Paramery ogólne Paramery diagnosyczne Paramery przekszałnika Paramery silnika Źródło rozkazów Wejścia binarne Wyjścia binarne Wejścia analogowe Wejścia analogowe Paramery rozkazów BICO Paramery komunikacji Źródło warości zadanej Sałe częsoliwości Moopoencjomer (MOP) Pełzanie (JOG) Kanał warości zadanej Zadajnik rozruchu Lony sar Auomayczny ponowny rozruch Hamulec rzymający silnika Hamowanie DC Hamowanie mieszane Regulaor Udc Tryb serowania Paramery serowania U/f Paramery przekszałnika (modulaor) Idenyfikacja danych silnika Paramery referencyjne SE64-5BA-AP_PL 5

6 Paramery dla MICROMASTER 4 Wydanie 6/4.8.9 Paramery komunikacyjne (USS, PROFIBUS) Błędy, alarmy, konrole Regulaor echnologiczny (regulaor PID) Paramery przekszałnika... 9 Schemay funkcjonalne Komunikay błędów i alarmów Komunikay błędów Komunikay alarmów Skróy SE64-5BA-AP_PL

7 Wydanie 6/4 Schema blokowy i zaciski przyłączeniowe Schema blokowy i zaciski przyłączeniowe. Schema blokowy PE / AC - 4 V AC 8-48 V Bezpiecznik??4.7 k? 4 ADC+ ADC- + V V A/D Złącze BOP RS PE L/L, N/L lub L/L, N/L, L lub L, L, L Zewnęrzne 4 V + _ 4 V DIN DIN DIN PNP lub NPN DIN 5 DIN 6 DIN Wyjście +4 V max. ma (izolowane) Wyjście + V max. ma (izolowane) CPU Hz5. I Fn Jog P BOP/AOP ~ = DC+ DC? Przyłącze obwodu pośredniego V DC / 5 A (rezys.) RL-B Przekaźnik 5 V DC / A (ind.) RL-C - ma max. 5? DAC+ DAC- D/A = ~ Wejście analogowe można używać jako dodakowe wejście binarne (DIN4): DIN4 P+ 4 N- 5 RS485 Opcja CB Złącze COM auomaycznie Nie używany 6 Hz 5 Hz Przełączniki DIP PE M U,V,W V - 9 6SE64-5BA-AP_PL 7

8 Schema blokowy i zaciski przyłączeniowe Wydanie 6/4. Przyłącza siłowe W celu podłączenia kabli do zacisków zasilania i silnikowych należy zdjąć przednie osłony. Odryglować i zdjąć SDP (BOP/AOP) Zsunąć w dół osłonę zacisków Rys. - Zdejmowanie osłon L L/N L/L U V W Rys. - Przyłącza siłowe. Zaciski serownicze Zacisk Oznaczenie Funkcja - Wyjście + V - Wyjście V ADC+ Wejście analogowe (+) 4 ADC- Wejście analogowe (-) 5 DIN Wejście binarne 6 DIN Wejście binarne 7 DIN Wejście binarne 8 - Wyjście izolowane +4 V / maks. ma 9 - Wyjście izolowane V / maks. ma RL-B Wyjście binarne / syk zwierny RL-C Wyjście binarne / syk przełączny DAC+ Wyjście analogowe (+) DAC- Wyjście analogowe (-) 4 P+ Przyłącze poru szeregowego RS485 5 N- Przyłącze poru szeregowego RS SE64-5BA-AP_PL

9 Wydanie 6/4 Paramery Paramery. Wprowadzenie do paramerów sysemowych przekszałnika MICROMASTER Opis paramerów ma nasępujący wygląd: Nr par. Nazwa par. 9 Min: [Indeks] SaU: 5 Typ danych 7 Jedn.: Fabr: 4 GrupaP: 6 Akywny: 8 SU Max: Opis: :. Numer parameru Określa numer danego parameru. Używane są liczby czerocyfrowe w zakresie od do Liczby poprzedzone przez "r" wskazują, że paramer jes zabezpieczony przed zapisem i wyświela określoną warość, jednak nie może być zmieniony poprzez podanie innej warości (w akich przypadkach przy "Jedn. ", "Min", "Fabr" i "Max" w nagłówku opisu parameru będzie podany myślnik "-"). Wszyskie inne paramery poprzedzone są przez "P". Warości ych paramerów mogą być zmieniane bezpośrednio w zakresie podanym w usawieniach "Min" i "Max" w nagłówku. [Indeks] oznacza, że dany paramer jes indeksowany i określa ilość dosępnych indeksów.. Nazwa parameru Podaje nazwę danego parameru. Określone nazwy paramerów zawierają nasępujące skrócone prefiksy: BI, BO, CI i CO i nasępujący po nich dwukropek. Skróy e mają nasępujące znaczenia: P9999 Wejście binekorowe, zn. paramer wybiera źródło sygnału BI = () binarnego Wyjście binekorowe, zn. paramer łączy się jako sygnał BO = r9999 binarny r9999 Wejście konekorowe, zn. paramer wybiera źródło sygnału CI = (999:9) analogowego Wyjście konekorowe, zn. paramer łączy się jako sygnał CO = r9999 [99] analogowy CO/BO = r9999 r9999 Wyjście binekorowe/konekorowe, zn. paramer łączy się jako sygnał analogowy i/lub jako sygnał binarny Aby umożliwić korzysanie z echniki BICO, porzebują Pańswo dosępu do całej lisy paramerów. Na ym poziomie możliwe jes wiele nowych usawień paramerów, włącznie z funkcjonalnością BICO. Funkcjonalność BICO jes innym elasycznym sposobem usawiania i łączenia funkcji wejść i wyjść. W większości przypadków może ona być używana w połączeniu z prosymi usawieniami u. Technika BICO umożliwia programowanie kompleksowych funkcji. Można worzyć zależności Boolea i maemayczne pomiędzy wejściami (binarnymi, analogowymi, szeregowymi ip.) i wyjściami (prąd przekszałnika, częsoliwość, wyjścia analogowe, przekaźniki ip.). 6SE64-5BA-AP_PL 9

10 Paramery Wydanie 6/4. SaU Saus uruchomieniowy parameru. Możliwe są rzy sany: Uruchamianie U Praca P Goowość do pracy G Wskazuje o, kiedy dany Paramer może być zmieniany. Mogą być podane jeden, dwa lub wszyskie sany. Jeśli podane są wszyskie rzy sany oznacza o, że usawienie parameru można zmieniać we wszyskich rzech sanach przekszałnika. 4. GrupaP Określa grupę funkcjonalną danego parameru. Uwaga Paramer P4 (filr paramerów) działa jako filr i udosępnia paramery odpowiednio do wybranej grupy funkcjonalnej. 5. Typ danych Dosępne ypy danych zesawione są w poniższej abeli. Oznaczenie Znaczenie U6 U I6 I Floa 6-bi bez znaku -bi bez znaku 6-bi całkowie -bi całkowie Zmiennoprzecinkowe 6. Akywny Określa, kiedy wprowadzone zmiany będą skueczne: Naychmias zmiany warości parameru będą efekywne naychmias po ich wprowadzeniu, lub Po pow. aby zmiany były skueczne musi zosać naciśnięy przycisk "P" na panelu obsługi (BOP lub AOP). 7. Jedn. Określa jednoskę miary sosowaną do warości parameru 8. SU Określa, czy (Tak lub Nie) paramer może być zmieniany ylko podczas szybkiego uruchamiania, zn., gdy P (filr paramerów uruchamiania) jes usawione na (szybkie uruchamianie). 9. Min Podaje najniższą warość, jaką można usawić dla danego parameru.. Fabr Podaje warość fabryczną, zn. warość, kóra jes ważna, gdy użykownik nie wprowadził własnej określonej warości dla danego parameru.. Max Podaje najwyższą warość, jaką można usawić dla danego parameru.. Określa poziom dosępu użykownika. Isnieją czery poziomy dosępu: Sandardowy, Rozszerzony, Eksper i Serwisowy. Ilość paramerów, kóre ukazują się w danej grupie funkcjonalnej zależy od poziomu dosępu usawionego w paramerze P (poziom dosępu użykownika). 6SE64-5BA-AP_PL

11 Wydanie 6/4 Paramery Operaory. Opis Opis parameru zawiera niżej zesawione sekcje i zawarości. Niekóre z ych sekcji i zawarości są opcjonalne i od przypadku do przypadku będą pomijane, jeśli nie mają zasosowania. Opis: Diagram: Usawienia: Przykład: Zależność: Krókie objaśnienie funkcji parameru. Opcjonalny diagram do ilusracji działania paramerów przy pomocy np. wykresu Lisa sosowanych usawień. Obejmują one możliwe usawienia, najczęściej sosowane usawienia, indeks i pola biowe Opcjonalny przykład efeku działania określonego usawienia parameru. Wszyskie warunki, kóre muszą być spełnione w połączeniu z danym paramerem. Również wszyskie specjalne skuki działania, jakie ma en paramer na inne lub jakie mają inne paramery na en paramer. Osrzeżenie / Insrukcja bezpieczeńswa: Ważne informacje, kóre muszą być przesrzegane, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód maerialnych / Specjalne informacje, kóre muszą być przesrzegane, aby uniknąć problemów / Informacje, kóre mogą być pomocne dla użykownika. Dalsze szczegóły: Wszyskie źródła bardziej szczegółowych informacji doyczących danego parameru. Nasępujące operaory są używane w Liście Paramerów dla przedsawienia zależności maemaycznych: Operaory arymeyczne + Dodawanie - Odejmowanie * Mnożenie / Dzielenie Operaory porównawcze > Większe >= Większe-równe < Mniejsze <= Mniejsze-równe Operaory równości == Równe!= Nierówne Operaory logiczne && Operacja AND Operacja OR 6SE64-5BA-AP_PL

12 Paramery Wydanie 6/4. Szybkie uruchomienie (P = ) Nasępujące paramery są porzebne dla szybkiego uruchomienia przekszałnika: Nr par. Nazwa dosępu SaU P Europa / Ameryka Pn. U P Wybór ypu silnika U P4 Napięcie znamionowe silnika U P5 Prąd znamionowy silnika U P7 Moc znamionowa silnika U P8 Znamionowy współczynnik mocy silnika U P9 Sprawność znamionowa silnika U P Częsoliwość znamionowa silnika U P Prędkość znamionowa silnika U P Prąd magnesowania silnika UG P5 Chłodzenie silnika UG P64 Współczynnik przeciążalności silnika [%] UPG P7 Wybór źródła rozkazów UG P Wybór warości zadanej częsoliwości UG P8 Częsoliwość minimalna UPG P8 Częsoliwość maksymalna UG P Czas przyspieszania UPG P Czas hamowania UPG P5 Czas hamowania WYŁ UPG P Tryb serowania UG P9 Wybór idenyfikacji danych silnika UG P9 Koniec szybkiego uruchamiania U Jeśli wybrane jes P=, o można użyć parameru P (poziom dosępu użykownika) w celu wybrania paramerów, kóre mają być dosępne. Paramer en umożliwia wybór zdefiniowanej przez użykownika lisy paramerów dla szybkiego uruchamiania. Na koniec szybkiego uruchamiania usawić P9 =, w celu przeprowadzenia wymaganych obliczeń silnika, i usawienia wszyskich innych paramerów (nienależących do zakresu szybkiego uruchamiania) z powroem na ich usawienia fabryczne. Uwaga Obowiązuje o ylko dla szybkiego uruchamiania. Przywracanie usawień fabrycznych W celu przywrócenia usawień fabrycznych wszyskich paramerów, należy wykonać nasępujące usawienia paramerów: P = P97 = Uwaga Proces przywracania usawień fabrycznych rwa ok. sekund. Przywracanie usawień fabrycznych (rese przekszałnika). 6SE64-5BA-AP_PL

13 Wydanie 6/4 Paramery Wyświelacz siedmiosegmenowy Srukura wyświelacza siedmiosegmenowego jes nasępująca: Segmen Bi Segmen Bi Znaczenie właściwego biu na wyświelaczu opisane jes w paramerach słowa sanu i słowa serowania. 6SE64-5BA-AP_PL

14 Paramery Wydanie 6/4. Paramery wejść binekorowych Nr par. Nazwa parameru P7 BI: Funkcja wyjścia binarnego P8 BI: Ładowanie zesawu paramerów P8 BI: Ładowanie zesawu paramerów P8 BI: Wybór zes. danych rozk. (ZDR) - Bi (lokalne/zdalne) P84 BI: ZAŁ / WYŁ P84 P844 P845 P848 P849 P85 BI: ZAŁ/WYŁ z rewersem BI:. WYŁ BI:. WYŁ BI:. WYŁ BI:. WYŁ BI: Zwolnienie impulsów P BI: Wybór sałej częsoliwości - Bi P BI: Wybór sałej częsoliwości - Bi P BI: Wybór sałej częsoliwości - Bi P5 P6 P55 BI: Wybór dla moopo. - Wyżej BI: Wybór dla moopo. - Niżej BI: Wybór JOG w prawo Nr par. Nazwa parameru P56 BI: Wybór JOG w lewo P74 BI: Blokada dod. warości zadanej P BI: Blokada ujemnej warości zadanej P BI: Wybór zmiany kierunku obroów P4 BI: Wybór czasów ramp JOG P4 BI: Wybór zwolnienia ZR P4 BI: Wybór saru zadajnika rozr. ZR P4 BI: Wybór zwolnienia war. Zad. ZR P BI: Zwolnienie hamowania DC P BI:. źródło kwiowania błędu P4 BI:. źródło kwiowania błędu P6 BI: Błąd zewnęrzny P BI: Zwolnienie regulaora PID P BI: Wybór sałej war. zad. PID - Bi P BI: Wybór sałej war. zad. PID - Bi P BI: Wybór sałej war. zad. PID - Bi P5 BI: Źródło moopo. PID-MOP Wyżej P6 BI: Źródło moopo. PID-MOP Niżej.4 Paramery wejść konekorowych Nr par. Nazwa parameru Nr par. Nazwa parameru P77 CI: DAC P6[4] CI: PZD do złącza BOP (USS) P7 CI: Wybór głównej warości zadanej P9[4] CI: PZD do złącza COM (USS) P7 P75 P76 CI: Wybór skalowania głównej warości zadanej CI: Wybór dodakowej warości zadanej CI: Wybór skalowania dodakowej warości zadanej P5[4] P5 P54 P64 CI: PZD do CB (PROFIBUS) CI: Warość zadana PID CI: Źródło dodakowej warości zadanej PID CI: Warość akualna PID.5 Paramery wyjść binekorowych Nr par. r75 Nazwa parameru BO: Słowo sanu wejścia analogowego Nr par. Nazwa parameru COM (USS) r r r6 BO: Słowo serowania ze złącza BOP (USS) BO: Słowo serowania ze złącza BOP (USS) BO: Słowo serowania ze złącza COM (USS) r9 r9 BO: Słowo serowania z CB (PROFIBUS) BO: Słowo serowania z CB (PROFIBUS) r7 BO: Słowo serowania ze złącza 4 6SE64-5BA-AP_PL

15 Wydanie 6/4 Paramery.6 Paramery wyjść konekorowych Nr par. r r r4 r5 r6 Nazwa parameru CO: Warość zadana przed ZR CO: Częsoliwość akualna CO: Częsoliwość wyj. przeksz. CO: Napięcie wyjściowe CO: Napięcie obwodu pośredniego Nr par. r4 r9 r7 r4 Nazwa parameru częsoliwości CO: War. zad. po bloku zmiany kier. CO: Warość zadana przed ZR CO: Warość zadana po ZR CO: załączania reg. Udc-max r7 r4 r6 r7 r9 CO: Prąd wyjściowy CO: Temperaura silnika (I) CO: Sopień obciążenia przeksz. CO: Temperaura przekszałnika [ C] CO: Licznik zużycia energii [kwh] r5 r7 r4 r44 r8 CO: Łączne forsowanie napięcia CO: Częsoliwość poślizgu U/f CO: Wyjście regulaora częs. Imax CO: Wyjście regulaora napięcia Imax CO: Akualna częs. pulsowania r67 r7 r78 r84 r86 CO: Ograniczony prąd wyjściowy CO: Maks. napięcie wyjściowe CO: Prąd Isq CO: Srumień szczeliny powierznej CO: Prąd czynny r5[4] r8[4] r5[4] r4 r5 CO: PZD ze złącza BOP (USS) CO: PZD ze złącza COM (USS) CO: PZD z CB (PROFIBUS) CO: Akualna sała warość zad. PID CO: Ak. war. zad. PID-MOP r95 CO: Łączna rezysancja sojana [%] r755 r4 r5 r78 CO: Warość wej. analogowego po skal. [4h] CO: Akualna sała częsoliwość CO: Częsoliwość wyjściowa moopoencjomeru CO: Łączna warość zadana częs. r6 r6 r66 r7 r7 r94 CO: Warość zadana PID po PID-ZR CO: Odfilr. war. zad. PID po ZR CO: Odfilrowana warość ak. PID CO: Wyskalowana war. akualna PID CO: Uchyb regulaora PID CO: Akualne wyjście PID r79 CO: Wybrana warość zadana.7 Paramery wyjść konekorowych/binekorowych Nr par. Nazwa parameru r9 CO/BO: Słowo serowania BOP r5 CO/BO: Słowo sanu r5 CO/BO: Słowo sanu r54 CO/BO: Słowo serowania r55 CO/BO: Dodakowe słowo serowania Nr par. Nazwa parameru r56 CO/BO: Słowo sanu regulacji silnika r7 CO/BO: San wejść binarnych r747 CO/BO: San wyjść binarnych r97 CO/BO: Słowo konrolne 6SE64-5BA-AP_PL 5

16 Paramery Wydanie 6/4.8 Opis paramerów Wskazówka Paramery poziomu 4 nie są wyświelane na panelu BOP lub AOP..8. Paramery ogólne r Wyświelacz roboczy Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ZAWSZE Max: - W sanie PRACA wyświela paramer usawiony w P5. Naciskanie przycisku "Fn" przez co najmniej sekundy powoduje wyświelanie kolejno akualnych warości napięcia obwodu pośredniego, prądu wyjściowego, częsoliwości wyjściowej, napięcia wyjściowego i parameru usawionego w P5. r San przekszałnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświela akualny san przekszałnika. Możliwe usawienia: Tryb uruchamiania (P!= ) Goowość do pracy Akywny błąd Ładowanie wsępne obwodu pośredniego 4 Praca 5 Zarzymywanie po rampie hamowania Zależność: San jes widoczny ylko podczas ładowania wsępnego obwodu pośredniego z zamonowanym modułem komunikacji zasilanym z zewnęrznego źródła. P dosępu Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: ZAWSZE Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 4 Usala poziom dosępu do paramerów. Dla większości prosych aplikacji wysarczające jes usawienie fabryczne (Sandardowy). Możliwe usawienia: Lisa zdefiniowana przez użykownika (parz P). Sandardowy: dosęp do najczęściej używanych paramerów. Rozszerzony: dosęp rozszerzony, np. do funkcji wejść/wyjść przekszałnika. Eksper: ylko dla doświadczonych użykowników. 4 Serwisowy: ylko do auoryzowanego personelu serwisu chroniony hasłem. P4 Filr paramerów Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: ZAWSZE Akywny: Po pow. SU: Nie Max: Filruje dosępne paramery odpowiednio według ich funkcjonalności, dla celniejszego dosępu do paramerów przy uruchamianiu. Możliwe usawienia: Wszyskie paramery Przekszałnik Silnik 7 Rozkazy, wejścia/wyjścia binarne 8 Wejścia / wyjścia analogowe Kanał warości zadanej / zadajnik rozruchu ZR Właściwości napędu Regulacja silnika Komunikacja Błędy / alarmy / monioring Regulaor echnologiczny (np. PID) Przykład: P4 = specyfikuje, że wyświelane będą ylko paramery regulaora PID. Zależność: Paramery są podzielone na grupy (GrupaP) według ich funkcjonalności. Zwiększa o przejrzysość lub umożliwia szybsze wyszukiwanie paramerów. Ponado poprzez paramer P4 można serować widocznością paramerów na panelu obsługi. 6 6SE64-5BA-AP_PL

17 Wydanie 6/4 Paramery War. Grupa P ZAWSZE PRZEKSZT. SILNIK 7 ROZKAZY 8 ZACISKI WART.ZAD. FUNKCJE STEROWANIE KOM. ALARMY TECH. Grupa Wszyskie paramery Paramery przekszałnika Paramery silnika Rozkazy serujące, wejścia/wyjścia binarne Wejścia/wyjścia analogowe Kanał warości zadanej i zadajnik rozruchu Funkcje przekszałnika Serowanie/regulacja silnika Komunikacja Błędy, alarmy, konrole Regulaor echnologicznyr (regulaor PID) Obszar paramerów Paramery, kórych nagłówek zawiera informację "SU: Tak", mogą być zmieniane ylko przy P = (szybkie uruchamianie). P5 Wybór wyświelacza roboczego Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 94 Wybiera paramer, kórego warość będzie wyświelana w r. Najczęssze usawienia: Częsoliwość wyjściowa (r) 5 Napięcie wyjściowe (r5) 6 Napięcie obwodu pośredniego (r6) 7 Prąd wyjściowy (r7) Uwaga: Usawienia e odnoszą się do paramerów ylko do odczyu ("rxxxx"). Szczegóły: Dalsze informacje znajdą Pańswo w opisie odnośnych paramerów "rxxxx". P6 Tryb wyświelania Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 4 Usala ryb wyświelania dla r (wyświelacz roboczy). Możliwe usawienia: Goowość do pracy: przełączanie pomiędzy warością zadaną i częsoliwością wyjściową Praca: wyświelanie częsoliwości wyjściowej Goowość do pracy: wyświelanie warości zadanej Praca: wyświelanie częsoliwości wyjściowej Goowość do pracy: przełączanie pomiędzy warością P5 i warością r Praca: wyświelanie warości P5 Goowość do pracy: przełączanie pomiędzy warością r i warością r Praca: wyświelanie warości r 4 Wyświelanie ylko P5 we wszyskich rybach pracy. Jeśli przekszałnik nie pracuje, na przemian będą wyświelane warości "Nie pracuje" i "Praca". Odpowiednio do usawienia fabrycznego będą wyświelane na przemian: warość zadana częsoliwości (r) i częsoliwość wyjściowa (r). P7 Podświelenie wyświelacza Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Akywny: Po pow. SU: Nie Max: Usala czas, po kórym będzie wyłączone podświelenie wyświelacza, jeśli nie zosanie naciśnięy żaden przycisk. Warości: P7 = : Podświelenie wyświelacza zawsze załączone (usawienie fabryczne). P7 = - : Liczba sekund, po kórej nasąpi wyłączenie podświelenia. 6SE64-5BA-AP_PL 7

18 Paramery Wydanie 6/4 P Filr paramerów uruchamiania Min: SaU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: ZAWSZE Akywny: Po pow. SU: Nie Max: Filruje paramery ak, że wybierane są ylko paramery przyporządkowane do określonej grupy funkcjonalnej. Możliwe usawienia: Goowość Szybkie uruchamianie Przekszałnik 9 Ładowanie paramerów Przywracanie usawień fabrycznych Zależność: Usawić z powroem na, żeby przekszałnik pracował. P (poziom dosępu) usala dosęp do paramerów. P = Przekszałnik może być bardzo szybko i bezproblemowo uruchomiony przez usawienie P na. Po ym wyświelane są ylko ważne paramery (np. P4, P5 id.). Poszczególne warości paramerów muszą być wprowadzane kolejno jeden po drugim. Gdy usawi się P9 na szybkie uruchamianie kończy się i rozpoczynają się obliczenia wewnęrzne. Osaecznie paramer P i P9 zosanie auomaycznie usawiony z powroem na. P = Tylko w celach serwisowych. P = 9 Do przeniesienia pliku paramerów przy pomocy programu narzędziowego (np. DriveMonior, STARTER) paramer en jes przesawiany na 9 przez program. Po zakończeniu ładowania paramerów program narzędziowy usawia P z powroem na. P = Przy reseowaniu paramerów przekszałnika P musi być usawiony na. Reseowanie paramerów rozpoczyna się po usawieniu parameru P97 na. Przekszałnik auomaycznie usawia wszyskie własne paramery na usawienia fabryczne. Może o być przydane, jeśli podczas konfiguracji wysąpią problemy i konfiguracja powinna być przeprowadzona od nowa. Do przywrócenia usawień fabrycznych porzebne jes około 6 s. P Blokada dla lisy paramerów użykownika Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 6555 Szczegóły: Parz paramer P (lisa paramerów użykownika). P Klucz do lisy paramerów użykownika Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 6555 Szczegóły: Parz paramer P (lisa paramerów użykownika). P[] Lisa paramerów użykownika Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: FUNKCJE Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 6555 Usala wybór paramerów, do kórych ma dosęp użykownik końcowy. Użycie:. Usawić P = (Eksper).. Poprzez indeksy do 6 parameru P usala się lisę użykownika. To znaczy wybrać odpowiedni indeks.. W indeksach do 6 parameru P wprowadzić numery paramerów, kóre powinny być wyświelane w liście użykownika. Nasępujące warości są usawione fabrycznie i nie mogą być zmieniane: - P-Indeks 9 = (Klucz do lisy paramerów użykownika) - P-Indeks 8 = (filr paramerów uruchamiania) - P-Indeks 7 = (poziom dosępu) 4. Usawić P =, aby uakywnić lisę paramerów użykownika. 8 6SE64-5BA-AP_PL

19 Wydanie 6/4 Paramery Indeks: P[] :. Paramer użykownika P[] :. Paramer użykownika P[] :. Paramer użykownika P[] : 4. Paramer użykownika P[4] : 5. Paramer użykownika P[5] : 6. Paramer użykownika P[6] : 7. Paramer użykownika P[7] : 8. Paramer użykownika P[8] : 9. Paramer użykownika P[9] :. Paramer użykownika P[] :. Paramer użykownika P[] :. Paramer użykownika P[] :. Paramer użykownika P[] : 4. Paramer użykownika P[4] : 5. Paramer użykownika P[5] : 6. Paramer użykownika P[6] : 7. Paramer użykownika P[7] : 8. Paramer użykownika P[8] : 9. Paramer użykownika P[9] :. Paramer użykownika Zależność: Najpierw usawić P ("blokada dla paramerów użykownika") na warość inną niż P ("klucz do lisy paramerów użykownika"), dla zapobiegnięcia zmianom w liście paramerów użykownika. Nasępnie usawić P na, aby uakywnić lisę paramerów użykownika. Gdy lisa jes zablokowana i paramery użykownika są uakywnione, jedyną możliwością wyjścia z lisy paramerów zdefiniowanych przez użykownika i wyświelania innych paramerów, jes usawienie P ("klucz do paramerów użykownika ") na warość wprowadzoną w P ("blokada dla paramerów użykownika"). Alernaywnie można przywrócić usawienia fabryczne dla wszyskich paramerów; w ym celu usawić P = (filr paramerów uruchamiania = usawienia fabryczne) i P97 = (przywracanie usawień fabrycznych). Usawienia fabryczne paramerów P ("blokada dla paramerów użykownika ") i P ("klucz do paramerów użykownika") są idenyczne.".8. Paramery diagnosyczne r8 Wersja oprogramowania Min: - Typ danych: Floa Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela numer wersji zainsalowanego oprogramowania. r9 CO/BO: Słowo serowania panela obsługi BOP Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświela san rozkazów panela obsługi BOP. Opisane poniżej usawienia przy podłączeniu do paramerów wejść BICO są używane jako "źródła" dla wprowadzania rozkazów z klawiaury. Pola biowe: Bi ZAŁ / WYŁ NIE TAK Bi WYŁ: Sop elekryczny TAK NIE Bi8 JOG w prawo NIE TAK Bi Zmiana kierunku obroów NIE TAK Bi Moopoencjomer wyżej NIE TAK Bi Moopoencjomer niżej NIE TAK Przy użyciu echniki BICO do powiązania funkcji z określonymi przyciskami panela obsługi, paramer en wyświela akualny saus właściwego rozkazu. Nasępujące funkcje mogą być przypisane do pojedynczych przycisków: - ZAŁ/WYŁ, - WYŁ, - JOG, - ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW, - WYŻEJ, - NIŻEJ 6SE64-5BA-AP_PL 9

20 Paramery Wydanie 6/4 r CO: Warość zadana przed zadajnikiem rozruchu Min: - Typ danych: Floa Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela akualną warość zadaną częsoliwości na wejściu zadajnika rozruchu. JOG P P9 P8 P8 P P5... Źr.war. zadanej Zmiana kier.obr. Blokada ujemnej w.zad. Częs. pomijana IfI ZR Regulacja silnika r79 r4 r r7 r78 r9 r CO: Częsoliwość akualna Min: - Typ danych: Floa Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela akualną częsoliwość wyjściową przekszałnika (r) bez kompensacji poślizgu, łumienia rezonansu i ograniczenia częsoliwości. r Wygładzona prędkość wirnika Min: - Typ danych: Floa Jedn. obr./min Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela obliczoną prędkość wirnika odpowiednio do częsoliwości wyjściowej przekszałnika [Hz] x / liczba biegunów. r [/min] = r[hz] 6 r Przy ym obliczeniu nie jes uwzględniany poślizg zależny od obciążenia. r4 CO: Częsoliwość wyjściowa przekszałnika Min: - Typ danych: Floa Jedn. Hz Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela akualną częsoliwość wyjściową przekszałnika. W przeciwieńswie do częsoliwości wyjściowej (r) w r4 zaware są: kompensacja poślizgu, łumienie rezonansu i ograniczenie częsoliwości. r5 CO: Napięcie wyjściowe Min: - Typ danych: Floa Jedn. V Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela warość skueczną napięcia podawanego na silnik. r6 CO: Napięcie obwodu pośredniego Min: - Typ danych: Floa Jedn. V Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela akualne napięcie obwodu pośredniego. U DC_max_wył F Napięcie sieci - 4 V 8-48 V 4 V 8 V U DC_min_wył F 5 V 4 V U DC_max_alarm A5 U DC_max_ser (P4) U DC_miesz (P6) r4.98 r4 r7 CO: Prąd wyjściowy Min: - Typ danych: Floa Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela warość skueczną prądu silnika [A]. 6SE64-5BA-AP_PL

21 Wydanie 6/4 Paramery r4 CO: Temperaura silnika (I) Min: - Typ danych: Floa Jedn. % Fabr: - GrupaP: SILNIK Max: - Wyświela obliczoną emperaurę silnika (model I) w [%] maksymalnej warości dopuszczalnej. Jeśli r4 osiągnie warość P64 oznacza o, że silnik osiągnął swą maksymalna dopuszczalną emperaurę pracy. W akim przypadku przekszałnik próbuje zredukować obciążenie silnika odpowiednio do usawienia w paramerze P6 (reakcja na przegrzanie silnika I). r6 CO: Sopień obciążenia przekszałnika Min: - Typ danych: Floa Jedn. % Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela wykorzysanie przekszałnika w odniesieniu do przeciążalności. Przy czym warość jes obliczana przy pomocy modelu I. Warość akualna I odniesiona do maksymalnej możliwej warości I daje wykorzysanie przeciążalności w [%]. Jeśli prąd przekroczy warość progową dla P94 (alarm przeciążenia I przekszałnika), o zosanie wygenerowany alarm A55 (I przekszałnika) i będzie redukowany prąd wyjściowy przekszałnika przez P9 (reakcja przekszałnika przy przeciążeniu). Przy przekroczeniu wykorzysania %, zosanie wyzwolony błąd F5 (I przekszałnika). Przykład: Znormalizowany prąd wyjściowy r7 r7 % 4 Reakcja przez P9 Usaw. fabr.: "redukcja prądu" i [%] r6 P94 (95 %) A55 Zależność: r6 > : Warość r6 jes większa od ylko wedy, gdy zosanie przekroczony prąd znamionowy przekszałnika. r7 CO: Temperaura przekszałnika [ C] Min: - Typ danych: Floa Jedn. C Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela wewnęrzną emperaurę radiaora chłodzącego przekszałnika. r9 CO: Licznik zużycia energii [kwh] Min: - Typ danych: Floa Jedn. kwh Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela energię elekryczną, kóra zosała zużya przez przekszałnik od osaniego skasowania licznika (parz P4 kasowanie licznika zużycia energii). is is r9 = PW d = u i cos ϕ d Zależność: Warość jes kasowana, gdy P4 = Kasowanie licznika zużycia energii. 6SE64-5BA-AP_PL

22 Paramery Wydanie 6/4 P4 Kasowanie licznika energii P9 Min: SaU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Akywny: Po pow. SU: Nie Max: Usawia warość parameru r9 (licznik zużycia energii) z powroem na. Możliwe usawienia: Brak kasowania r9: Kasowanie do Zależność: Dla skasowania warości nacisnąć "P". 6SE64-5BA-AP_PL

23 Wydanie 6/4 Paramery r5 CO/BO: Słowo sanu Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświela pierwsze akywne słowo sanu przekszałnika (forma biowy) i może być używany do diagnozy sanu przekszałnika. Pola biowe: Bi Goowość do załączenia NIE TAK Bi Goowość do pracy NIE TAK Bi Praca / zwolnienie impulsów NIE TAK Bi Akywny błąd NIE TAK Bi4 Akywny WYŁ TAK NIE Bi4 Akywny WYŁ TAK NIE Bi Akywna blokada załączenia NIE TAK Bi Akywny alarm NIE TAK Bi8 Uchyb war. zadana / war. akualna TAK NIE Bi9 Serowanie z PLC (serowanie PZD) NIE TAK Bi Osiągnięo częsoliwość maksymalną NIE TAK Bi Alarm: Warość graniczna prądu silnika TAK NIE Bi Akywny hamulec rzymający silnika NIE TAK Bi Przeciążenie silnika TAK NIE Bi4 Prawy kierunek obroów NIE TAK Bi5 Przeciążenie przekszałnika TAK NIE Zależność: r5 Bi - Bi "Goowość do załączenia / goowość do pracy / praca": Sekwencja sanów po załączeniu zasilania i rozkazie ZAŁ/WYŁ: ==> parz poniżej Załączenie zasilania r5 Bi Goowość do załączenia ZAŁ/WYŁ r5 Bi Ład. wsępne akywne Goowość do pracy Zwolnienie impulsów Praca r5 Bi Zakończone przysp./hamow. r5 Bi9 r5 Bi "akywny błąd": Komunika "akywny błąd" (r5 Bi) jes odwracany przy wysawianiu przez wyjście binarne. r5 Bi8 "uchyb war. Zadana/akualna" r5 Bi "f_ak >= P8 (f_max)" ==> parz paramer P64 ==> parz paramer P8 r5 Bi "akywny hamulec silnika" ==> parz paramer P5 6SE64-5BA-AP_PL

24 Paramery Wydanie 6/4 r5 Bi4 "Prawy kierunek obroów" ==> parz poniżej ZAŁ/WYŁ r54 Bi r54 Bi ON Zmiana kierunku obroów f ak Praca r5 Bi Silnik obraca się w prawo r5 Bi4 lewo nie zdefiniowane wyświelany jes osani san Szczegóły: Wyświelacz 7-segmenowy dla paramerów biowych (paramery binarne) jes przedsawiony w rozdziale "Wprowadzenie do paramerów sysemowych MICROMASTER. r5 CO/BO: Słowo sanu Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświela drugie słowo sanu przekszałnika (w formacie biowym). Pola biowe: Bi Akywne hamowanie DC NIE TAK Bi f_ak > P67 (f_wył) NIE TAK Bi f_ak <= P8 (f_min) NIE TAK Bi i_ak r7 > P7 NIE TAK Bi4 f_ak > P55 (f_) NIE TAK Bi5 f_ak <= P55 (f_) NIE TAK Bi6 f_ak >= warość zadana NIE TAK Bi7 Udc_ak r6 < P7 NIE TAK Bi8 Udc_ak r6 > P7 NIE TAK Bi9 Zakończone przyspieszanie / hamowanie NIE TAK Bi Wyjście PID r94 == P9 (PID_min) NIE TAK Bi Wyjście PID r94 == P9 (PID_max) NIE TAK Bi4 Ładowanie zesawu danych z AOP NIE TAK Bi5 Ładowanie zesawu danych z AOP NIE TAK Szczegóły: Parz wyświelacz 7-segmenowy w rozdziale "Wprowadzenie do paramerów sysemowych przekszałnika MICROMASTER. 4 6SE64-5BA-AP_PL

25 Wydanie 6/4 Paramery r54 CO/BO: Słowo serowania Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświela pierwsze słowo serowania przekszałnika i może być używany do wyświelania akywnych rozkazów. Pola biowe: Bi ZAŁ / WYŁ NIE TAK Bi WYŁ: Sop elekryczny TAK NIE Bi WYŁ: Szybkie zarzymanie TAK NIE Bi Zwolnienie impulsów NIE TAK Bi5 Zwolnienie zadajnika rozruchu ZR NIE TAK Bi5 Sar zadajnika rozruchu ZR NIE TAK Bi5 Zwolnienie warości zadanej NIE TAK Bi7 Kwiowanie błędów NIE TAK Bi8 JOG w prawo NIE TAK Bi9 JOG w lewo NIE TAK Bi Serowanie z PLC NIE TAK Bi Zmiana kierunku obroów NIE TAK Bi Moopoencjomer wyżej NIE TAK Bi Moopoencjomer niżej NIE TAK Bi5 Serowanie lokalne/zdalne NIE TAK Szczegóły: Parz wyświelacz 7-segmenowy w rozdziale "Wprowadzenie do paramerów sysemowych przekszałnika MICROMASTER. r55 CO/BO: Dodakowe słowo serowania Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: ROZKAZY Max: - Wyświela dodakowe słowo serowania przekszałnika i może być używany do wyświelania akywnych rozkazów. Pola biowe: Bi Częsoliwość sała bi NIE TAK Bi Częsoliwość sała bi NIE TAK Bi Częsoliwość sała bi NIE TAK Bi8 Zwolnienie regulaora PID NIE TAK Bi9 Zwolnienie hamowania DC NIE TAK Bi Błąd zewnęrzny TAK NIE Szczegóły: Parz wyświelacz 7-segmenowy w rozdziale "Wprowadzenie do paramerów sysemowych przekszałnika MICROMASTER. r56 CO/BO: Słowo sanu regulacji silnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela słowo sanu regulacji silnika i może służyć do wyświelania sanu przekszałnika. Pola biowe: Bi Zakończona inicjalizacja NIE TAK Bi Zakończone rozmagnesowywanie NIE TAK Bi Zwolnienie impulsów NIE TAK Bi Wybrany łagodny wzros napięcia NIE TAK Bi4 Zakończone magnesowanie NIE TAK Bi5 Akywne forsowanie napięcia NIE TAK Bi6 Akywne forsowanie napięcia przy przysp. NIE TAK Bi7 Częsoliwość jes ujemna NIE TAK Bi8 Akywne osłabianie pola NIE TAK Bi9 Ograniczona warość zadana napięcia NIE TAK Bi Ograniczona częsoliwość poślizgu NIE TAK Bi Ograniczona częsol. F_wył > F_max NIE TAK Bi Wybrane odwrócenie kolejności faz NIE TAK Bi Akywny regulaor I-max NIE TAK Bi4 Akywny regulaor Udc-max NIE TAK Bi5 Akywny regulaor Udc-min NIE TAK Szczegóły: Parz wyświelacz 7-segmenowy w rozdziale "Wprowadzenie do paramerów sysemowych przekszałnika MICROMASTER. 6SE64-5BA-AP_PL 5

26 Paramery Wydanie 6/4 r67 CO: Ograniczony prąd wyjściowy Min: - Typ danych: Floa Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela ograniczony prąd wyjściowy przekszałnika. Paramer r67 zależy od nasępujących wielkości: - Prąd znamionowy silnika P5 - Współczynnik przeciążalności silnika P64 - Reakcja na przegrzanie silnika P6 - r67 jes mniejszy lub równy maksymalnemu prądowi wyjściowemu przekszałnika r9. - Reakcja na przegrzanie przekszałnika P9 P5 Silnik Przeksz. P64 r9 Ochrona silnika Ochrona przekszałnika Min r67 Redukcja r67 wskazuje na możliwe przeciążenie przekszałnika lub silnika. r7 CO: Maksymalne napięcie wyjściowe Min: - Typ danych: Floa Jedn. V Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela maksymalne napięcie wyjściowe. r7 U max U (Przeksz.) P4 U n (Silnik) U max = f(u dc,mod max ) U wyj (Przeksz.) P f f n (Silnik) P, Φ Moc Srumień ~ f Osłabianie pola Zależność: Akualne maksymalne napięcie wyjściowe zależy od akualnego napięcia wejściowego sieci. r78 CO: Prąd Isq Min: - Typ danych: Floa Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela składową prądu wywarzającą momen. r84 CO: Srumień szczeliny powierznej Min: - Typ danych: Floa Jedn. % Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - f 4 Wyświela akualny srumień szczeliny powierznej w [%] odniesiony srumienia znamionowego silnika. 6 6SE64-5BA-AP_PL

27 Wydanie 6/4 Paramery r86 CO: Prąd czynny Min: - Typ danych: Floa Jedn. A Fabr: - GrupaP: STEROWANIE Max: - Wyświela składową czynną prądu silnika. Zależność: Obowiązuje ylko, gdy w P (ryb serowania) wybrane jes serowanie U/f; w innym przypadku wyświelana będzie warość..8. Paramery przekszałnika P Europa / Ameryka Pn. Min: SaU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: SU Akywny: Po pow. SU: Tak Max: Określa, czy usawienia mocy (np. moc znamionowa z abliczki znamionowej silnika - P7) będą wyrażane w [kw] lub [hp]. W ym miejscu auomaycznie usawiane również warości fabryczne częsoliwości znamionowej z abliczki znamionowej silnika (P), częsoliwości maksymalnej silnika (P8) oraz częsoliwości odniesienia (P). Możliwe usawienia: Europa [kw], Częsoliwość sandardowa 5 Hz Ameryka Pn. [hp], Częsoliwość sandardowa 6 Hz Ameryka Pn. [kw], Częsoliwość sandardowa 6 Hz Zależność: Obowiązuje: - Przed zmianą ego parameru najpierw zarzymać napęd (zn. zablokować impulsy). - Paramer P może być zmieniany ylko w rybie uruchamiania P = przez odpowiedni inerfejs (np. panel obsługi). - Przy zmianie warości P reseowane są wszyskie paramery znamionowe silnika, jak również wszyskie inne paramery, kóre zależą od paramerów znamionowych silnika (parz P4 obliczanie paramerów silnika). 6SE64-5BA-AP_PL 7

28 Paramery Wydanie 6/4 Usawienie przełącznika DIP5/6 (pod modułem wejść/wyjść) określa warość parameru P zgodnie z nasępującym diagramem.. Paramer P posiada wyższy priorye niż usawienie przełącznika DIP5/6. Jednak po wyłączeniu I załączeniu napięcia zasilania przekszałnika i P <, do parameru P zosanie przejęe usawienie przełącznika DIP5/6.. Przy P = usawienie przełącznika 5/6 nie ma znaczenia. Załączenie napięcia sieci Szybkie uruchamianie P = Zdjąć SDP P =? ak ak P =? nie nie 6 Hz 5 Hz DIP5/6 DIP5/6 = 5 Hz? ak nie nie P =? ak Moc w kw częsol. 5Hz Moc w kw częsol. 6Hz Moc w hp częsol. 6Hz P = P = P = Uwaga: Usawienie P = (==> [kw], częsoliwość sandardowa 6 [Hz]) nie jes nadpisywane przez przełącznik DIP5/6 (parz diagram powyżej). P99 Numer urządzenia Min: SaU: PG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: - Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 55 Numer urządzenia. Paramer en nie ma wpływu na pracę. 8 6SE64-5BA-AP_PL

29 Wydanie 6/4 Paramery r Akualny numer kodu sekcji mocy Min: - Typ danych: U Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Oznacza akualną sekcję mocy zgodnie z nasępującą abelą. Nr MM4 Filr Wlk. Napięcie wejściowe i częsoliwość Moc CT kodu Symbol zamówieniowy wewn. obud. 6SE64-UC-AAx /AC-4V +% -% 47-6Hz, nie A 6SE64-UC-5AAx /AC-4V +% -% 47-6Hz,5 nie A 6SE64-UC-7AAx /AC-4V +% -% 47-6Hz,7 nie A 4 6SE64-UC5-5AAx /AC-4V +% -% 47-6Hz,55 nie A 5 6SE64-UC7-5AAx /AC-4V +% -% 47-6Hz,75 nie A 6 6SE64-UC-BAx /AC-4V +% -% 47-6Hz, nie B 7 6SE64-UC-5BAx /AC-4V +% -% 47-6Hz,5 nie B 8 6SE64-UC-BAx /AC-4V +% -% 47-6Hz, nie B 9 6SE64-UC-CAx /AC-4V +% -% 47-6Hz nie C 6SE64-UC4-CAx AC-4V +% -% 47-6Hz 4 nie C 6SE64-UC5-5CAx AC-4V +% -% 47-6Hz 5,5 nie C 6SE64-AB-AAx AC-4V +% -% 47-6Hz, Kl. A A 6SE64-AB-5AAx AC-4V +% -% 47-6Hz,5 Kl. A A 4 6SE64-AB-7AAx AC-4V +% -% 47-6Hz,7 Kl. A A 5 6SE64-AB5-5AAx AC-4V +% -% 47-6Hz,55 Kl. A A 6 6SE64-AB7-5AAx AC-4V +% -% 47-6Hz,75 Kl. A A 7 6SE64-AB-BAx AC-4V +% -% 47-6Hz, Kl. A B 8 6SE64-AB-5BAx AC-4V +% -% 47-6Hz,5 Kl. A B 9 6SE64-AB-BAx AC-4V +% -% 47-6Hz, Kl. A B 6SE64-AB-CAx AC-4V +% -% 47-6Hz Kl. A C 6SE64-AB-CAx AC-4V +% -% 47-6Hz Kl. A C 6SE64-AB4-CAx AC-4V +% -% 47-6Hz 4 Kl. A C 6SE64-AB5-CAx AC-4V +% -% 47-6Hz 5,5 Kl. A C 4 6SE64-UD-7AAx AC8-48V +% -% 47-6Hz,7 nie A 5 6SE64-UD5-5AAx AC8-48V +% -% 47-6Hz,55 nie A 6 6SE64-UD7-5AAx AC8-48V +% -% 47-6Hz,75 nie A 7 6SE64-UD-AAx AC8-48V +% -% 47-6Hz, nie A 8 6SE64-UD-5AAx AC8-48V +% -% 47-6Hz,5 nie A 9 6SE64-UD-BAx AC8-48V +% -% 47-6Hz, nie B 6SE64-UD-BAx AC8-48V +% -% 47-6Hz nie B 6SE64-UD4-BAx AC8-48V +% -% 47-6Hz 4 nie B 6SE64-UD5-5CAx AC8-48V +% -% 47-6Hz 5,5 nie C 6SE64-UD7-5CAx AC8-48V +% -% 47-6Hz 7,5 nie C 4 6SE64-UD-CAx AC8-48V +% -% 47-6Hz nie C 5 6SE64-AD-BAx AC8-48V +% -% 47-6Hz, Kl. A B 6 6SE64-AD-BAx AC8-48V +% -% 47-6Hz Kl. A B 7 6SE64-AD4-BAx AC8-48V +% -% 47-6Hz 4 Kl. A B 8 6SE64-AD5-5CAx AC8-48V +% -% 47-6Hz 5,5 Kl. A C 9 6SE64-AD7-5CAx AC8-48V +% -% 47-6Hz 7,5 Kl. A C 4 6SE64-AD-CAx AC8-48V +% -% 47-6Hz Kl. A C Uwaga: Paramer r = wskazuje, że nie znaleziono sekcji mocy. P Numer kodu sekcji mocy Min: SaU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 6555 Powierdza znalezioną sekcję mocy. 6SE64-5BA-AP_PL 9

30 Paramery Wydanie 6/4 r Typ przekszałnika Min: - Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela yp przekszałnika MICROMASTER (parz abela). Możliwe usawienia: MICROMASTER 4 MICROMASTER 44 MICRO- / COMBIMASTER 4 4 MICROMASTER 4 5 Zarezerwowane 6 MICROMASTER 44 PX 7 MICROMASTER 4 r4 Właściwości sekcji mocy Min: - Typ danych: U Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela właściwości sprzęowe sekcji mocy. Pola biowe: Bi Przekszałnik DC/AC NIE TAK Bi Filr przeciwzakłóceniowy NIE TAK Paramer r4 = wskazuje, że nie znaleziono sekcji mocy. r6 Moc znamionowa przekszałnika kw/hp Min: - Typ danych: Floa Jedn. - Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela moc znamionową przekszałnika. Zależność: Warość jes wyświelana w [kw] lub [hp] zależnie od usawienia w P (praca w Europie / Ameryce Pn.). r6 [hp] =.75 r6 [kw] r7 Prąd znamionowy przekszałnika Min: - Typ danych: Floa Jedn. A Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela maksymalny ciągły prąd wyjściowy przekszałnika. r8 Napięcie znamionowe przekszałnika Min: - Typ danych: U Jedn. V Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela znamionowe napięcie wejściowe przekszałnika. Warości: r8 = : -4 V +/- % r8 = 4 : 8-48 V +/- % r8 = 575 : 5-6 V +/- % r9 Prąd maksymalny przekszałnika Min: - Typ danych: Floa Jedn. A Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Wyświela maksymalny prąd wyjściowy przekszałnika. Zależność: Paramer r9 jes zależny od krzywej redukcyjnej zależnej od częsoliwości pulsowania P8, emperaury ooczenia i wysokości insalacji. Krzywe redukcyjne można znaleźć w Insrukcji Obsługi. 6SE64-5BA-AP_PL

31 Wydanie 6/4 Paramery P Napięcie zasilania Min: SaU: UG Typ danych: U6 Jedn. V Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Akywny: Naychmias SU: Nie Max: Przy pomocy parameru P podawane jes napięcie zasilania. Warość a jes usawiana fabrycznie zależnie od ypu przekszałnika. Paramer P musi być dopasowany, gdy warość usawiona fabrycznie nie odpowiada napięciu sieci. Zmiana P powoduje modyfikację warości progowych wymienionych poniżej. Zależność: Opymalizuje regulaor Udc przez wydłużanie rampy hamowania w przypadku, gdy zwro energii z silnika do obwodu pośredniego prowadziłby do przepięcia. Przy niższej warości zosanie zredukowane niebezpieczeńswo przepięcia przez wcześniejsze zadziałanie regulaora. Usawić P54 ("Auomayczna deekcja poziomów załączania Udc") =. y zadziałania regulaora Udc i dla hamowania mieszanego będą wedy określane bezpośrednio przez P (napięcie zasilania). załączenia Udc_max załączenia hamowania mieszanego =.5 P =. P Jeśli napięcie zasilania jes wyższe niż wprowadzona warość, o w określonych warunkach nasąpi dezakywacja regulaora Udc dla uniknięcia przyspieszenia silnika. W akim przypadku zosanie wygenerowany alarm (A9). r[] Maksymalna długość kabli Min: - Typ danych: U6 Jedn. m Fabr: - GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Max: - Paramer do wyświelania maksymalnej dopuszczalnej długości kabli pomiędzy przekszałnikiem i silnikiem. Indeks: r[] : Maksymalna dopuszczalna długość kabli nieekranowanych r[] : Maksymalna dopuszczalna długość kabli ekranowanych Uwaga: Kompaybilność elekromagneyczna EMC jes gwaranowana ylko, gdy długość kabli ekranowanych przy zasosowaniu filra EMC nie przekroczy maksymalnej długości 5 m. P9 Reakcja przekszałnika na przeciążenie Min: SaU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Akywny: Po pow. SU: Nie Max: Wybiera reakcję przekszałnika na przegrzanie wewnęrzne. Nasępujące wielkości fizyczne wpływają na konrolę przeciążenia przekszałnika (parz diagram): - Temperaura radiaora chłodzącego - I² przekszałnika 6SE64-5BA-AP_PL

32 Paramery Wydanie 6/4 Konrola przekszałnika Reakcja przekszałnika na przeciążenie P9 r6 i P94 Regulaor I-max A54 A55 r7 Temperaura radiaora P9 Regulaor częsol. pulsowania A56 F4 F5 Możliwe usawienia: Redukcja częsoliwości wyjściowej Wyłączenie (F4) Redukcja częsoliwości pulsowania i częsoliwości wyjściowej Redukcja częsoliwości pulsowania, poem wyłączenie (F4) Uwaga: P9 = : Redukcja częsoliwości wyjściowej jes skueczna ylko wedy, gdy przez o zosanie zredukowane obciążenie. Obowiązuje o np. przy aplikacjach zmiennomomenowych, kóre posiadają kwadraową charakerysykę momenu obciążenia, jak np. pompy lub wenylaory. Gdy poprzez podjęe środki nie zosanie wysarczająco zredukowana emperaura wewnęrzna, wedy nasąpi wyłączenie. Częsoliwość pulsowania P8 zosanie zredukowana ylko wedy, gdy akualna częsoliwość pulsowania jes większa niż khz. W paramerze r8 wyświelana jes akualna częsoliwość pulsowania. P9 Ochrona przekszałnika Min: SaU: UG Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Akywny: Naychmias SU: Nie Max: Bi służy do zwalniania/dezakywacji auomaycznej redukcji częsoliwości pulsowania przy częsoliwościach wyjściowych poniżej Hz. W en sposób można uzyskać zmniejszenie hałasu również przy małych częsoliwościach. Pola biowe: Bi Redukcja częs. pulsowania, poniżej Hz NIE TAK Osrożnie: P9 Bi = : Nie nasępuje auomayczna redukcja częsoliwości pulsowania przy częsoliwościach mniejszych od Hz. Oznacza o, że przekszałnik może zosać uszkodzony szczególnie przy wykorzysaniu hamowania DC lub używaniu dużego forsowania napięcia. Szczegóły: Parz P9 (reakcja przekszałnika na przeciążenie) P9 Alarm przeciążenia przekszałnika Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. C Fabr: 5 GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 5 Usala różnicę emperaury (w [ C]) pomiędzy progiem wyłączenia i progiem alarmu od przegrzania przekszałnika. Próg wyłączeniowy jes usawiony w przekszałniku i nie może być zmieniany przez użykownika. Próg alarmowy emperaury przekszałnika T alarm : T alarm = T wył - P9 = C - P9 Jeśli emperaura przekszałnika r7 przekroczy odpowiedni próg, zosanie wygenerowany alarm A54 lub błąd F4. P94 Alarm przy przeciążeniu I Min:. SaU: UPG Typ danych: Floa Jedn. % Fabr: 95. GrupaP: PRZEKSZTAŁTNIK Akywny: Po pow. SU: Nie Max:. Usala warość w [%], przy kórej generowany będzie alarm A54 (przegrzanie przekszałnika). 4 4 Maksymalny dopuszczalny okres przeciążenia przekszałnika szacowany jes przy pomocy obliczania całki cieplnej I. Warość obliczona I = %, jeśli osiągnięy jes maksymalny dopuszczalny czas rwania. Zależność: Współczynnik przeciążalności silnika (P64) będzie w ym punkcie ograniczony do %. % = sacjonarne obciążenie znamionowe 6SE64-5BA-AP_PL

33 Wydanie 6/4 Paramery P95 Opóźnienie wyłączenia wenylaora Min: SaU: UPG Typ danych: U6 Jedn. s Fabr: GrupaP: ZACISKI Akywny: Po pow. SU: Nie Max: 6 Usala czas opóźnienia w [s] dla wyłączenia wenylaora po wyłączeniu napędu. Przy usawieniu wenylaor jes wyłączany naychmias (bez opóźnienia) po zarzymaniu napędu. 6SE64-5BA-AP_PL

34 Paramery Wydanie 6/4.8.4 Paramery silnika P Wybór ypu silnika Min: SaU: U Typ danych: U6 Jedn. - Fabr: GrupaP: SILNIK Akywny: Po pow. SU: Tak Max: Wybiera yp silnika. Paramer en jes porzebny podczas uruchamiania do wyboru ypu silnika i do opymalizacji sposobu pracy przekszałnika. Większość silników sanowią silniki asynchroniczne; w przypadku wąpliwości użyć nasępującego wzoru. x = P 6 P x =,,..., n : silnik synchroniczny x?,,..., n : silnik asynchroniczny Jeśli wynik jes liczbą całkowią, o jes o silnik synchroniczny. Możliwe usawienia: Silnik asynchroniczny Silnik synchroniczny Zależność: Zmienialne ylko przy P = (szybkie uruchamianie). W przypadku wyboru silnika synchronicznego, nasępujące funkcje nie są dosępne: - P8 Współczynnik mocy - P9 Sprawność silnika - P46 Czas magnesowania - P47 Czas rozmagnesowywania - P5 Kompensacja poślizgu - P6 Ograniczenie poślizgu - P Prąd magnesowania silnika - P Poślizg znamionowy silnika - P Znamionowy prąd magnesowania - P Znamionowy współczynnik mocy - P84 Sała czasowa wirnika - P, P, P Lony sar - P, P, P Hamowanie DC P4 Napięcie znamionowe silnika Min: SaU: U Typ danych: U6 Jedn. V Fabr: GrupaP: SILNIK Akywny: Po pow. SU: Tak Max: Napięcie znamionowe silnika [V] z abliczki znamionowej. Poniższa ilusracja pokazuje ypową abliczkę znamionową z pozycją isonych danych silnika. Napięcie sieci MICROMASTER 4 MICROMASTER 4 MICROMASTER 4 MICROMASTER 4 MICROMASTER 44 AC V *) X AC V X - X - X AC V - - X - X AC 4 V - X X X X AC 5 V X *) Napięcie sieci AC V jes podwyższane --> Napięcie wyjściowe przekszałnika AC V Zależność: Zmienialne ylko przy P = (szybkie uruchamianie). 4 6SE64-5BA-AP_PL

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL

MICROMASTER 430. Lista Parametrów Wydanie 07/05. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL MICROMASTER 40 Lisa Paramerów Wydanie 07/05 Dokumenacja Użykownika 6SE6400-5AF00-0AP0_PL Dokumenacja do MICROMASTER 40 Insrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP-2.

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL

MICROMASTER 420. Lista Parametrów Wydanie 03/03. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL MICROMASTER 40 Lista Parametrów Wydanie 0/0 Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BA00-0AP0 PL Dokumentacja do MICROMASTER 40 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP

Bardziej szczegółowo

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Kontroler ruchu i kierunku obrotów KFD2-SR2-2.W.SM. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Konroler ruchu i kierunku obroów Charakerysyka Konsrukcja -kanałowy separaor galwaniczny Zasilanie 4 V DC Wejścia ypu PNP/push-pull, syk lub Programowane częsoliwości graniczne wyjścia syku przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu Właściwości

Architektura systemu Właściwości sinamics G110 Architektura systemu Właściwości Ekonomiczne wejście do świata napędów z regulacją prędkości Optymalne rozwiązanie dla sieci 1-fazowych Kompaktowy i poręczny Wielostronny i możliwy do stosowania

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 01/06. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie /6 Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 12/02. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL

MICROMASTER 440. Lista Parametrów Wydanie 12/02. Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5BB00-0AP0 PL MICROMASTER 44 Lista Parametrów Wydanie / Dokumentacja Użytkownika 6SE64-5BB-AP PL Dokumentacja do MICROMASTER 44 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy pomocy panela SDP i BOP Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa

BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 8 KM PSP w WASZAWIE ul. Majdańskia 38/40, 04-110 Warszawa DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNEK OŚRODKA SZKOLENIA W WARSZAWIE KW PSP w WARSZAWIE i JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ

Bardziej szczegółowo

XXXIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Kraków 31 marca 2011. Test dla grupy elektronicznej

XXXIV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Kraków 31 marca 2011. Test dla grupy elektronicznej XXXIV Olimpiada Wiedzy lekrycznej i lekronicznej Kraków marca Tes dla grupy elekronicznej.ezysancja zasępcza widziana z zacisków B wynosi:,,4,6,8 B. W poniższym układzie do wyznaczenia prądu w rezysancji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Efektywności energetycznej. Technologia dla efektywności energetycznej

Rozwiązania dla Efektywności energetycznej. Technologia dla efektywności energetycznej Rozwiązania dla Efekywności energeycznej Technologia dla efekywności energeycznej Sysem zarządzania energią Oprogramowanie do zarządzania energią udyy energeyczne Energeyczna i echniczna diagnoza insalacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI adanie ramki X-OR 1.1 Wsęp eoreyczny. ramka XOR ramka a realizuje funkcję logiczną zwaną po angielsku EXLUSIVE-OR (WYŁĄZNIE LU). Polska nazwa brzmi LO. Funkcję EX-OR zapisuje

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Przekształtnik MICROMASTER 420

Przekształtnik MICROMASTER 420 Przekształtnik MICROMASTER 40 / Opis /3 Dane do doboru i zamawiania /4 Schematy /5 Dane techniczne /7 Opcje Siemens DA 51. PL 009 /1 MICROMASTER 40 Opis Zakres zastosowań Przekształtnik częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Falownik

Ćwiczenie 3 Falownik Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja i Nadzorowanie Maszyn Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 3 Falownik Poznań 2012 Opracował: mgr inż. Bartosz Minorowicz Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pulpitu sterowniczego KP-108

Pulpitu sterowniczego KP-108 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Pulpiu serowniczego KP-108 DzierŜoniów 2007 Srona 1 z 21 1. Wprowadzenie Pulpi serowniczy KP-108 jes nowoczesnym urządzeniem mikroprocesorowym przeznaczonym do serowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo - Elastyczność - Efektywność. safetydrive: Bezpieczeństwo funkcjonalne Technika napędowa \ Auomayzacja napędów \ Inegracja sysemowa \ Usługi 1 Bezpieczeńswo - Elasyczność - Efekywność safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne 2 safeydrive: Bezpieczeńswo funkcjonalne : Bezpieczeńswo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

AP3.8.4 Adapter portu LPT

AP3.8.4 Adapter portu LPT AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja AP3.8.4 1 23 październik

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5

Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 Instrukcja szybkiego uruchomienia przemienników częstotliwości LG serii ic5 1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ Vo P4 P5 VR V1 CM I AM O O O O O O O 30A 30B 30C MO EX P24 P1 P2 CM P3 O O O O O O O O O O LISTWA P1 P2 P3

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 119. Tabela II. Część P19. Wyznaczanie okresu drgań masy zawieszonej na sprężynie. Nr wierzchołka 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ćwiczenie 119. Tabela II. Część P19. Wyznaczanie okresu drgań masy zawieszonej na sprężynie. Nr wierzchołka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012 Kaedra Fizyki SGGW Nazwisko... Daa... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień yg.... Godzina... Ruch harmoniczny prosy masy na sprężynie Tabela I: Część X19. Wyznaczanie sałej sprężyny Położenie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw

MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw MICROMASTER 420 0,12 kw - 11 kw Instrukcja Obsługi Wydanie 04/02 Dokumentacja Użytkownika 6SE6400-5AA00-0AP0_PL Dokumentacja do MICROMASTER 420 Instrukcja Skrócona Służy do szybkiego uruchamiania przy

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE. Przełącznikowy tranzystor mocy MOSFET Wydział Elekroniki Mikrosysemów i Fooniki Poliechniki Wrocławskiej STUDIA DZIENNE LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Ćwiczenie nr 5 Przełącznikowy ranzysor mocy MOSFET Wykonując pomiary PRZESTRZEGAJ

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi SINAMICS V20. www.siemens.pl/sinamics-v20

Skrócona instrukcja obsługi SINAMICS V20. www.siemens.pl/sinamics-v20 SINAICS V20 www.siemens.pl/sinamics-v20 SINAICS V20 Kompaktowa instrukcja eksploatacji Spis treści 1 Instrukcje bezpieczeństwa...2 2 Instalacja...5 2.1 ontaż przekształtnika...5 2.2 Instalacja elektryczna...6

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI

LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI LABORAORIM Z ELEKRONIKI PROSOWNIKI Józef Boksa WA 01 1. PROSOWANIKI...3 1.1. CEL ĆWICZENIA...3 1.. WPROWADZENIE...3 1..1. Prosowanie...3 1.3. PROSOWNIKI NAPIĘCIA...3 1.4. SCHEMAY BLOKOWE KŁADÓW POMIAROWYCH...5

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH. Bezzałogowego Pojazdu Naziemnego UGV dla demonstratora TALOS. Lp.

ZAŁĄCZNIK NR 2.1. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH. Bezzałogowego Pojazdu Naziemnego UGV dla demonstratora TALOS. Lp. Przetarg znak PIAP/KZP/20/09 ZAŁĄCZNIK NR 2.1. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH Przedmiot zamówienia: MODUŁ ROZDZIELCZY ZASILANIA NAPIĘCIEM STAŁYM Bezzałogowego Pojazdu Naziemnego

Bardziej szczegółowo

SERWONAPĘDY AC SERii SiGMA-5 PL DE EN

SERWONAPĘDY AC SERii SiGMA-5 PL DE EN Serwonapędy AC serii Sigma-5 PL DE EN Spis reści 2 O firmie YASKAWA Doświadczenie i innowacja 3 Hisoria sukcesów w mecharonice 4 Przegląd serii Sigma-5 Precyzyjne, skalowalne i wysokodynamiczne 5 5 powodów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI PRZEDMOWA VACON 3 PRZEDMOWA Dokument: DPD01101F Data: 5.12.2013 Wersja oprogramowania: FW0072V012 INFORMACJE O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector

Przemiennik częstotliwośc 8200 vector Przemiennik częstotliwośc 8200 vector 0,25... 90,0 kw Lenze Global Drive Pracujący w systemie 8200 vector Pracujący w systemie 2 Uniwersalny, zawierający wszystko to co jest potrzebne użytkownikowi do

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

GE Consumer & Industrial Power Protection VAT200 ED.05. Mini przemiennik częstotliwości. Wszystko pod kontrolą

GE Consumer & Industrial Power Protection VAT200 ED.05. Mini przemiennik częstotliwości. Wszystko pod kontrolą GE Consumer & Industrial Power Protection VAT00 ED.05 Mini przemiennik częstotliwości Wszystko pod kontrolą VAT00 VAT 00 jest przemiennikiem częstotliwości do płynnej regulacji prądkości silników prądu

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO talento 371 EVU 1.1. Montaż przełącznika Montaż przełącznika może być dokonywany tylko przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

SEM1600F 10 lat gwarancji

SEM1600F 10 lat gwarancji 2 uniwersalne wejścia: TTL, m, PNP, NPN, styk, mv Tryb częstotliwości 0,01Hz...65kHz; licznika DC do 1kHz Wyj. prądowe m (aktywne/pasywne) i napięciowe V Izolacja galwaniczna wej./wyj./zasil. 500VDC Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

3 fazowy obrotowy licznik prądu, cyfrowy VSM-102 Nr produktu 000125454

3 fazowy obrotowy licznik prądu, cyfrowy VSM-102 Nr produktu 000125454 INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 fazowy obrotowy licznik prądu, cyfrowy VSM-102 Nr produktu 000125454 Strona 1 z 8 WSTĘP Szanowni klienci, Kupując produkt Voltcraft podjęliście Państwo bardzo dobrą decyzję, za którą

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

4.1 Obsługa oscyloskopu(f10)

4.1 Obsługa oscyloskopu(f10) 164 Fale 4.1 Obsługa oscyloskopu(f10) Bezpośrednim celem ćwiczenia jes zapoznanie się z działaniem i obsługą oscyloskopuak,abywprzyszłościmożnabyłoprzyjegopomocywykonywaćpomiary.wym celu należy przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80

Przetworniki pomiarowe liniowego przesunięcia Enkoder linkowy B80 Wysoka żywotność Przyśpieszenie Temperatura pracy Odporność na wibracje Wysoki stopień ochrony Zabezp. polaryzacji Niezawodny - obudowa z anodowanego aluminium pokryta tytanem chroni przed czynnikami środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiary częsoliwości i przesunięcia fazowego sygnałów okresowych POMIARY CZĘSOLIWOŚCI I PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO SYGNAŁÓW OKRESOWYCH Cel ćwiczenia Poznanie podsawowych meod pomiaru częsoliwości i przesunięcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe i nadzorcze Przekaźniki czasowe i nadzorcze Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91,

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 1 ZAKRES PROJEKTU ENIKI dla RT6N1 PROJEKT ELEKTRYCZNY OPROGRAMOWANIE URUCHOMIENIE Falownik dachowy ENI-FT600/200RT6N1 2 szt.

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Akumulatory kolejowe Saft. Rozwiązania dla ruchomego świata

Akumulatory kolejowe Saft. Rozwiązania dla ruchomego świata Akumulaory kolejowe Saf Rozwiązania dla ruchomego świaa Wydajność i niezawodność udoskonalona dla zasosowań kolejowych Sawiamy czoła wyzwaniom nowoczesnej branży kolejowej Saf posiada ponad 60 la doświadczenia

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2

Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przemysłowe Systemy Automatyki ĆWICZENIE 2 Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem ćwiczenia jest zapoznanie z działaniem przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300.

Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Wysokowydajne falowniki wektorowe Micno KE300. Firma Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami. Specjalizuje się w pracach badawczorozwojowych, produkcji,

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200 0 0 XC-CPU0 0 0 XC-CPU0 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD Modułowe sterowniki PLC, XC00/XC00 Poradnik układów elektrycznych Moeller 0/07 XC00 Modułowy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Cyfrowy Nr katalogowy DIQx-08T-00 data publikacji sierpień 2011 Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 4 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

[ Powietrze ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 13. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Kotły przemysłowe. Ciepło jest naszym żywiołem

[ Powietrze ] Katalog urządzeń 2008/2009 rozdział 13. [ Woda ] [ Ziemia ] [ Buderus ] Kotły przemysłowe. Ciepło jest naszym żywiołem [ Powierze ] [ Woda ] [ Ziemia ] Kaalog urządzeń 2008/2009 rozdział 13 [ Buderus ] Koły przemysłowe Ciepło jes naszym żywiołem Logano SD FIX Rozdział 13 Koły przemysłowe S825L S825L LN SB825L SB825L LN

Bardziej szczegółowo