Dostępne opakowania: 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.) lub 90 tabletek (9 blistrów po 10 szt.) w tekturowym pudełku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostępne opakowania: 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.) lub 90 tabletek (9 blistrów po 10 szt.) w tekturowym pudełku."

Transkrypt

1 Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. - Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. Kamiren XL (Doxazosinum) 4 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Skład Substancja czynna: 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny w postaci mezylanu doksazosyny Substancje pomocnicze: hypromeloza, wapnia wodorofosforan bezwodny, laktoza jednowodna, magnezu stearynian. Otoczka: Opadry White Y (hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400). Dostępne opakowania: 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.) lub 90 tabletek (9 blistrów po 10 szt.) w tekturowym pudełku. Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta Novo mesto Słowenia Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Kamiren XL i w jakim celu się go stosuje 2. Zanim zastosuje się lek Kamiren XL 3. Jak stosować lek Kamiren XL 4. Możliwe działania niepożądane 5. Przechowywanie leku Kamiren XL 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Kamiren XL 1. Co to jest lek KAMIREN XL i w jakim celu się go stosuje Lek Kamiren XL powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi wynikające ze zmniejszenia oporu naczyń obwodowych. Lek Kamiren XL jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny. Lek Kamiren XL wskazany jest w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Może być stosowany zarówno u pacjentów z nadciśnieniem jak i pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. U pacjentów z nadciśnieniem może jednocześnie obniżać ciśnienie tętnicze. U pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym wpływ na ciśnienie tętnicze krwi jest zazwyczaj klinicznie nieistotny. 1

2 2. Zanim zastosuje się lek KAMIREN XL Nie należy stosować leku Kamiren XL, jeśli: u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na doksazosynę lub inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna) lub na którąkolwiek substancje pomocniczą, u pacjentów z hipotonią (niedociśnienie) lub ortostatycznymi spadkami ciśnienia tętniczego, u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego lub zwężeniem światła przewodu pokarmowego. Nie należy stosować leku Kamiren XL podczas karmienia piersią, ponieważ nie wykazano bezpieczeństwa stosowania tego leku w okresie laktacji. Zachować szczególną ostrożność stosując lek Kamiren XL Podobnie jak w przypadku innych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi, lekarz będzie monitorował pacjenta w początkowym okresie terapii. Lekarz zaleci kontrolę ciśnienia krwi w celu określenia ryzyka wystąpienia hipotonii ortostatycznej. W związku z możliwością wystąpienia hipotonii ortostartycznej pacjent powinien zachować ostrożność przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub przyjmujących jednocześnie inne leki przeciwnadciśnieniowe lub leki moczopędne. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia krwionośne, doksazosynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami serca, takimi jak: obrzęk płuc spowodowany zwężeniem aorty lub zwężeniem zastawki dwudzielnej, niewydolność serca, prawokomorowa niewydolność serca spowodowana zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym, lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania. W przypadku występowania przyspieszonego pasażu przez przewód pokarmowy (np. po resekcji chirurgicznej) wchłanianie i skuteczność leku może być zmieniona. Leku Kamiren XL nie należy stosować u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i współistniejącym przekrwieniem dróg moczowych, przewlekłymi zakażeniami układu moczowego lub kamicą pęcherza moczowego. Leku Kamiren XL nie należy stosować u pacjentów z przetoką pęcherza moczowego, bezmoczem lub ciężką niewydolnością nerek. Stosowanie leku Kamiren XL z jedzeniem i piciem Lek Kamiren XL można przyjmować niezależnie od posiłku. Stosowanie leku Kamiren XL u dzieci Leku Kamiren XL nie należy stosować u dzieci. Kamiren XL 2

3 Stosowanie leku Kamiern XL u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z niewydolnością wątroby lek Kamiren XL należy stosować ze szczególną ostrożnością. Nie zaleca się stosowania leku Kamiren XL u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby ze względu na brak danych klinicznych na ten temat. Stosowanie leku Kamiren XL u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Stosowanie leku Kamiren XL u pacjentów w podeszłym wieku Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Ciąża Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży, lek Kamiren XL można stosować w ciąży tylko w przypadku kiedy potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Zwłaszcza na początku stosowania leku Kamiren XL ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinnien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Stosowanie innych leków Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Równoczesne stosowanie doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 np. sildenafilem (lek stosowany w terapii zaburzeń wzwodu) wymaga zachowania ostrożności ze względu na możliwość wystąpienia objawowego niedociśnienia u niektórych pacjentów. 3. Jak stosować lek KAMIREN XL Lek Kamiren XL należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Dawka początkowa leku Kamiren XL wynosi 4 mg, podawana raz na dobę. Dawka dobowa wynosząca 4 mg jest skuteczna u większości pacjentów. Kamiren XL 3

4 Jeżeli oczekiwane obniżenie ciśnienia po 4 tygodniach leczenia jest niezadowalające i jeśli pacjent dobrze toleruje leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg, podawana raz na dobę. Tabletki Kamiren XL należy połykać w całości popijając wystarczającą ilością płynu, nie należy ich rozgryzać, łamać ani zgniatać. W przypadku wrażenia, że działanie leku Kamiren XL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku zażycia większej dawki leku Kamiren XL niż zalecana W przypadku przedawkowania leku Kamiren XL może wystąpić objawowe niedociśnienie. W takim przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. Należy zastosować leczenie objawowe, wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Można zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany lub środki przeczyszczające. Hemodializa nie jest skuteczna ponieważ doksazosyna jest prawie całkowicie związana z białkami. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku pominięcia dawki leku Kamiren XL W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjmować lek nadal według zaleconego schematu. 4. Możliwe działania niepożądane Jak każdy lek, lek Kamiren XL może powodować działania niepożądane. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem doksazosyny były reakcje ortostatyczne (rzadko powodujące omdlenia) lub objawy takie jak: kołatanie serca, tachykardia (przyspieszona praca serca), zawroty głowy, bóle brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, bóle pleców, bóle mięśni, bóle głowy, kaszel zapalenie oskrzeli, świąd, nietrzymanie moczu, zapalenie pęcherza moczowego, niedociśnienie ortostatyczne, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, niestrawność, zakażenie dróg oddechowych, objawy grypopodobne, zakażenie dróg moczowych, senność, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa, niedociśnienie. W badaniach po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych w osoczu krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), szum uszny, niewyraźne widzenie, zaparcia, biegunka, niestrawność, wzdęcia, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, złe samopoczucie, ból, zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka, reakcje nadwrażliwości, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, zwiększenie masy ciała, brak łaknienia, bóle stawów, kurcze mięśni, osłabienie mięśni, zawroty głowy podczas wstawania, zmniejszona wrażliwość na bodźce dotykowe, parestezje (uczucie np. kłucia lub mrowienia), omdlenia, drżenie, pobudzenie, lęk, depresja, bezsenność, drażliwość, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, krwiomocz, zwiększenie częstości oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy, wielomocz, nietrzymanie moczu, ginekomastia (powiększenie sutków u mężczyzn), impotencja (niezdolność do wzwodu), priapizm (bolesny, przedłużający się wzwód), nasilony skurcz oskrzeli, krwawienie z nosa, kaszel, duszność, łysienie, plamica, wysypki skórne, pokrzywka, nagłe zaczerwienienie twarzy, niedociśnienie. Kamiren XL 4

5 Nie ustalono jednoznacznie związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem leku i działaniami niepożądanymi wymienionymi powyżej. Niektóre obserwowane objawy mogły być objawami choroby podstawowej (np. bradykardia, tachykardia, inne arytmie serca, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego i incydenty naczyniowo-mózgowe). Częstość występowania działań niepożądanych u pacjentów w podeszłym wieku była podobna do obserwowanej u młodszych pacjentów. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 5. Przechowywanie leku KAMIREN XL Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 6. Inne informacje W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: KRKA Polska Sp. z o.o. ul. Równoległa Warszawa tel: (22) Data opracowania ulotki: Kamiren XL 5

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DOXAR, 1 mg, tabletki DOXAR, 2 mg, tabletki DOXAR, 4 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Tabletka 1 mg zawiera 1,21 mg mezylanu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 tabletka zawiera 2 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny (2,43 mg).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 tabletka zawiera 2 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci mezylanu doksazosyny (2,43 mg). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Doxonex 2 mg tabletki Doxonex 4 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 2 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci

Bardziej szczegółowo

Nazwa własna. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cardoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Nazwa własna. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cardoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCÓW / PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DOZOX, 2 mg, tabletki DOZOX, 4 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY DOZOX, 2 mg, tabletki Każda tabletka zawiera 2,425 mg doksazosyny

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Doxalong 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Doxazosinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Doxalong 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Doxazosinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Doxalong 4 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Doxazosinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amlopin 5 mg 5 mg, tabletki Amlopin 10 mg 10 mg, tabletki Amlodipinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amlopin 5 mg 5 mg, tabletki Amlopin 10 mg 10 mg, tabletki Amlodipinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amlopin 5 mg 5 mg, tabletki Amlopin 10 mg 10 mg, tabletki Amlodipinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Letizen, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Losartan Krka, 25 mg, tabletki powlekane Losartan Krka, 50 mg, tabletki powlekane Losartan Krka, 100 mg, tabletki powlekane Losartanum kalicum Należy

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane

Ulotka dla pacjenta. Alerton (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane Ulotka dla pacjenta ależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum

Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Alerzina, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Amertil 10 mg, tabletki powlekane

Amertil 10 mg, tabletki powlekane Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Amertil 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Indipam SR 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Indapamidum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Indipam SR 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Indapamidum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Indipam SR 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Indapamidum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Co-Valsacor, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Co-Valsacor, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Co-Valsacor, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Beto 150 ZK, 142,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Metoprololi succinas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nalgesin Mini, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum. Szybko łagodzi ból.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nalgesin Mini, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum. Szybko łagodzi ból. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nalgesin Mini, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum Szybko łagodzi ból. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Torecan (Thiethylperazinum) 6,5 mg, tabletki powlekane

Torecan (Thiethylperazinum) 6,5 mg, tabletki powlekane Ulotka dla pacjenta Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika OxyContin, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu OxyContin, 10 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu OxyContin, 20 mg, tabletki o przedłużonym

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sildeagil, 25 mg, tabletki powlekane Sildeagil, 50 mg, tabletki powlekane Sildeagil, 100 mg, tabletki powlekane Sildenafilum Należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Acatar Zatoki, 200 mg + 30 mg, tabletki powlekane (Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Gutron, 2,5 mg, tabletki Midodrini hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Gutron, 2,5 mg, tabletki Midodrini hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gutron, 2,5 mg, tabletki Midodrini hydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Aleve, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Aleve, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Aleve, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Clarzole, 2,5 mg, tabletki powlekane. Letrozol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Clarzole, 2,5 mg, tabletki powlekane. Letrozol ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozol Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Symletrol, 2,5 mg, tabletki powlekane. Letrozolum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Symletrol, 2,5 mg, tabletki powlekane. Letrozolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Symletrol, 2,5 mg, tabletki powlekane Letrozolum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta BONOGREN 25 mg tabletki powlekane BONOGREN 100 mg tabletki powlekane BONOGREN 200 mg tabletki powlekane BONOGREN 300 mg tabletki powlekane Quetiapinum

Bardziej szczegółowo

Carvedilol-ratiopharm, 6,25 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 12,5 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 25 mg, tabletki Carvedilolum

Carvedilol-ratiopharm, 6,25 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 12,5 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 25 mg, tabletki Carvedilolum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Carvedilol-ratiopharm, 6,25 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 12,5 mg, tabletki Carvedilol-ratiopharm, 25 mg, tabletki Carvedilolum Należy uważnie

Bardziej szczegółowo