Prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało"

Transkrypt

1 Curriculum Vitae Prf. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapał Current affiliatin and fficial address Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences (Head f), Medical University f Warsaw, ul. Wlska 37, Warsaw Tel Educatin, degrees and academic titles Studies , Medicine, Department f Internal Medicine, Medical University, Białystk, Pland Dctr f Medical Sciences (Ph.D.) 1995, Department f Internal Medicine, Medical University, Białystk, Pland (prmter: prf. dr hab. Anna Brń-Kaczmarska, Viral hepatitis infectins Habilitatin (D.Sc.) 2005, Medical University, Białystk, Pland (ulcerative clitis) Prfessr f medical sciences (title) 2012 Freign scientific schlarships and residences University f Trnt (Canada), visiting schlar 1999, 2000 Salzburg (Austria), wrkshp HIV Infectin and AIDS (prf. R. B. Rberts, Crnell University Medical Cllege, New Yrk) 2000 Career/emplyment Research Assistant , Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland Research Assistant , Clinic f Pediatric Surgery, Medical University, Białystk, Pland Lecturer (Adiunkt) , Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland Assistant Prfessr , Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland Head f 2008-present, Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences, Medical University f Warsaw, Pland Assciate Prfessr , Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences, Medical University f Warsaw, Pland Prfessr 2012-present, Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences, Medical University f Warsaw, Pland Other emplyments and functins Medicine dctr/secnd entry degree , Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland (patients with liver, bwel diseases, patients suffering AIDS)

2 Head d Cunseling , Cunseling fr HIV-Infected and AIDS Patients, Department f Bwel Diseases with HIV-Infected Patients Branch, Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland Head f 2008-present, Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences, Medical University f Warsaw, Pland Other emplyments r functins Head f Hepatlgy and AIDS Clinic, Warsaw Medical University, Pland 2008-present Member f the Intercllegiate Team fr Imprving Teaching Quality at the First Faculty f Medicine, Medical University f Warsaw, Pland 1990-present Academic staff educatin 3 MDs specializatins (infectius diseases) and 3 Ph.D. prmted Membership and Functins in Prfessinal Organizatins Member f the Plish Sciety f Epidemilgists and Infectius Diseases Physicians (PTEiLCHZ) present Member f the Plish Parasitlgical Sciety President f the Plish Scientific AIDS Sciety, Białystk Branch (twice) (twice) Member f the Main Cuncil the Plish Parasitlgical Sciety Member f the Plish Scientific AIDS Sciety 2003-present Member f the Main Cuncil f the Plish Scientific AIDS Sciety 2006-present Member f the The Cmmittee n Parasitlgy f the Plish Academy f Sciences and the President f Parasitlgy Cmissin 2007-present Expert experience (academic) Over 300 publicatins critically revieved in the internatinal peer-reviewed scientific jurnals as well as numerus Plish and freign grant applicatins reviewed. Editrial experience Editrial Head f HIV & AIDS Review Participatin in the internatinal expersts meetings (HIV/HCV Cpenhagen 2008, HCV-Paris 2010, HIV- Prague 2010) Member f the Experts Team f the Ministry f Health, expertises f the teaching specializatin r residence prfiles in the field f the infectius diseases 2006-present Editr f 3 medicine dctrs dissertatins and 1 habilitatin Authr f the Recmmendatins fr the Plish Scientific AIDS Sciety 2007-present (HIV-Infected and AIDS suffering patients cmplex care, the principles f the beginning and mdificatins f the antiviral therapy, HIB/HCV and HIV/HBV cinfectin treatment, preventin and treatment f the HIV patients stepenia/steprsis) Member f the Cmmitee f Editrs f the internatinal Jurnals: Recent Patents n Endcrine Metablic and Immune Drug Discvery, The Open Infectius Diseases Jurnal Hnrs and Awards Annual Awards f teh President f the Academy fr the scientific achievements (I, II degree) Minister f Health Team Award fr the scientific achievements 2006, 2007, 2008 Minister f Health Award fr the cntributin in the case f AIDS patients 2008, 2009, 2010 Scientific interests Pathgenesis and clinical picture f HIV infectin and AIDS Cmprehensive treatment and care fr HIV infected and AIDS patients Hepatitis viruses HCV and HBV - pathgenesis and treatment Infectius and invasive agents f inflammatry bwel diseases Immunenzymatic detectin f the parasites, bacteria, and viruses Usefulness f new neur-radilgical technlgies in the treatment f the HIV-infected patients

3 Scientific experience and achievements C-infectin f HBV and HCV with HIV and the interdependence f the develpment f symptms AIDS and the respnse t HAART. Study f the effect f infectin with hepatitis C n the prgressin f HIV infectin and antiretrviral therapy respnse. Usefulness f new bimarkers in assessing the severity f clinical inflammatry bwel diseases Organ cmplicatins in HIV-infected patients underging antiretrviral therapy New bimarkers fr the diagnsis f cancer in intracellular liver cancer patients infected with HBV and HCV Scientific papers (Impact Factr 108,6, H-Index = 8, citatins - 428, papers reviewed >150, edited bks 1) 1. Brń-Kaczmarska A, Brń P, Kzłwska H, Puch U, Wiercińska-Drapał A: Das Alpha-Fetprtein bei der akuten Virus B-Hepatitis. Klin Med. 1991, 46: Wiercińska-Drapał A, Brń P, Brń-Kaczmarska A, Panasiuk A, Grzeszczuk A, Flisiak R, Wierzbicka I: Epidemilgia zakażeń wewnątrzmałżeńskich wirusem Hepatitis B (HBV) w ppulacji chrych hspitalizwanych w ddziałach bserwacyjn-zakaźnych Białstcczyzny w latach Przegl Epidemil 1991, 45: Wiercińska-Drapał A: Alfa-fetprteina a zakażenie wirusem zapalenia wątrby typu B. Hepatl Pl 1994, 2: Flisiak R, Prkpwicz D, Wiercińska-Drapał A: Diagnstyka labratryjna brelizy z Lyme. Immunl Pl 1994, 19: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Flisiak I. Seznwść występwania przeciwciał przeciw Brrelia burgdrferi wśród mieszkańców Białwieży. Przegl Epidemil 1995, 49: Flisiak R, Kalinwska A, Prkpwicz D, Wiercińska-Drapał A: Przydatnść wybranych testów immunenzymatycznych w diagnstyce brelizy z Lyme. Diagn Lab 1995, 31: Prkpwicz D, Wierzbicka I, Kramarz P, Wiercińska-Drapał A: Blastcystis hminis - nwy patgen jelitwy? Diagn Lab 1995, 31: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Odpwiedź immunlgiczna u chrych z zapaleniem stawów w przebiegu brelizy z Lyme. Przegl Epidemil 1996, 50: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Kalinwska A, Prkpwicz D. Seasnal prevalence f antibdies against Brrelia burgdrferi in Białwieża inhabitants. Rczniki Akad Med Bialymst 1996, 41: Chlabicz S, Wiercińska-Drapał A, Dare A. Clinical picture f tick-brne encephalitis amng patients hspitalized in 1994 in the Department f Infectius Diseases Medical Schl Białystk. Rczniki Akad Med Bialymst 1996, 41: Flisiak R, Prkpwicz D, Grzeszczuk A, Wiercińska-Drapał A: Delayed-type hypersensitivity skin reactin estimated with multitest CMI in human giardiasis. Rczniki Akad Med Bialymst 1996, 41: Czarnwski D, Panasiuk B, Wiercińska-Drapał A, Puzanwska B, Prkpwicz D. Zespół przewlekłeg zmęczenia. Pl Arch Med Wewn 1996, 96: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Flisiak R. Chrby dzwierzęce w cdziennej praktyce lekarza. Med Wet 1996, 52: Wiercińska-Drapał A, Panasiuk A, Prkpwicz D. Medical aspects f Yersinisis. Adv Agricult Sci 1996, 5: Panasiuk A, Rgwska-Szadkwska D, Kemna A, Prkpwicz D, Brzuchwska A, Wiercińska-Drapał A: Obraz krwi bwdwej i szpiku u sób zakażnych HIV. Prblemy HIV i AIDS 1997, 2: Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Alpha-fetprtein serum cncentratin in different stages f liver cirrhsis. Rczniki Akad Med Bialymst 1997, 42(1): Nerkwska M, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Zachrwania epidemiczne na kleszczwe zapalenie mózgu w reginie Puszczy Piskiej. Nwa Klinika 1997, 4: Rgwska-Szadkwska D, Wiercińska-Drapał A, Brzuchwska A, Prkpwicz D. Infekcja Candida humicla śrdkweg układu nerwweg u pacjenta zakażneg ludzkim wirusem upśledzenia dprnści (HIV) - pis przypadku. Przegl Epidemil 1997, 51: Rgwska-Szadkwska D, Brzuchwska A, Wiercińska-Drapał A, Chlabicz S. Prfilaktyka p zawdwej ekspzycji na ludzki wirus upśledzenia dprnści/hiv. Pl Arch Med Wewn 1997, 98: Wiercińska-Drapał A, Rgwska-Szadkwska D, Prkpwicz D. C skłania ludzi d wyknywania testów anty-hiv. Pl Arch Med Wewn 1998, 99:403-6.

4 21. Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Prównanie znaczania stężenia alfafetprteiny metdą ELISA i ELFA u chrych z marskścią wątrby. Diagn Lab 1998, 34: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Prkpwicz D. Zapalenie wątrby wywłane wirusem cytmegalii. Hepatl Pl 1998, 5: Panasiuk A, Prkpwicz D, Wiercińska-Drapał A: Zmiany narządwe w pełzakwicy. Biul Inst Med Mrsk Trp 1998, 31: Nerkwska M, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Przydatnść białka C-reaktywneg we współczesnej diagnstyce. Klin Chrób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne 1998, 2: Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Prkpwicz D. Rhdcccus equi - patgen ludzi i zwierząt. Pneumnl Alergl Pl 1998, 66: Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Panasiuk A, Prkpwicz D: Babezjza, chrba ludzi i zwierząt. Pl Arch Med Wewn 1998, 3: Rgwska-Szadkwska D, Wiercińska-Drapał A: Nw pznane działania ubczne inhibitrów prteazy HIV i ich interakcje z substancjami narktycznymi. Prblemy HIV i AIDS 1998, 4: Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D: Mucsal and plasma prstaglandin E2 in ulcerative clitis. HepatGastrenterlgy 1999, 46 (28): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Effects f ulcerative clitis activity n plasma and mucsal prstaglandin E2 cncentratin. Prstaglandins Other Lipid Mediat 1999, 58 (2-4): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Różyczka jak prblem kbiet w wieku rzrdczym. Ginekl Pl 1999, 70(11): Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Rgwska-Szadkwska D, Prkpwicz D. Tksplazmza mózgu jak przykład inwazji prtunistycznej u kbiety żyjącej z HIV. Wiad Parazytl 1999, 3: Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Prkpwicz D. Zimnica i AIDS - wzajemne zależnści? Klin Chrób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne 1999, 3: Czarnwski D, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Beta 2-mikrglbulina i nepteryna u pacjentów z giardizą. Wiad Parazytl 2000, 46: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Przeciwciała przeciw antygenwi M2 w diagnstyce różnicwej pierwtnej marskści żółciwej wątrby. Pl Merk Lek 2000, 48: Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Wasilewski K, Prkpwicz D. Szczepienia przeciwk grypie a zespół Guillain-Barré - wzajemne zależnści? Pl Merk Lek 2000, 47: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Tynecka E. Transfrmujący czynnik wzrstu beta 1 w patgenezie chrób wątrby. Wiad Lek 2000, 53: Prkpwicz D, Rgwska-Szadkwska D, Panasiuk A, Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Panasiuk B. Kazuistyka. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Candida spp. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Aspergillus spp. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Penicillium marneffei. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Ośrdkwy układ nerwwy. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Mycbacterium tuberculsis, avium cmplex, kansasii. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Txplasma gndii. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Grzeszczuk A, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Cryptspridisis in nrth-eastern Pland. Acta Parasitlgica, Warszawa 2000 Vl. 45 n 3 s. 207 Abstracts: VIII Eurpean Multicllqium f Parasitlgy, Pznań September Grzeszczuk A, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Cryptspridisis in nrth-eastern Pland. Acta Parasitlgica, Warszawa 2000 Vl. 45 n 3 s. 207 Abstracts: VIII Eurpean Multicllqium f Parasitlgy, Pznań September 2000udział 46. Grzeszczuk A, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Cryptspridisis in nrth-eastern Pland. Acta Parasitlgica, Warszawa 2000 Vl. 45 n 3 s. 207 Abstracts: VIII Eurpean Multicllqium f Parasitlgy, Pznań September 2000udział 47. Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D: Effect f ulcerative clitis activity n plasma cncentratin f transfrming grwth factr beta (1). Cytkine 2001, 14(6): Wiercińska-Drapał A, Tarasów E. Reznans magnetyczny i spektrskpwa cena metablitów tkanki mózgwej w przebiegu kryptkkzy OUN. Wiad Parazytl 2001, 47:

5 49. Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Rla transfrmujących czynników wzrstu beta w patgenezie wrzdziejąceg zapalenia jelita grubeg. Pl Merk Lek 2001, 10(57): Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Prkpwicz D. Hdgkin's lymphma in AIDS patients - diagnstic difficulties. Flia Histchemica et Cytbilgica, 2001 Vl. 39 supl. 1; NATO Advanced Research Wrkshp. Endcrine Disrupters and Carcingenic Risk Assessment, Białystk 8-12 May 2001 s Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Prkpwicz D. Hdgkin's lymphma in AIDS patients - diagnstic difficulties. Flia Histchemica et Cytbilgica, 2001 Vl. 39 supl. 1; NATO Advanced Research Wrkshp. Endcrine Disrupters and Carcingenic Risk Assessment, Białystk 8-12 May 2001 s Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Prkpwicz D. Hdgkin's lymphma in AIDS patients - diagnstic difficulties. Flia Histchemica et Cytbilgica, 2001 Vl. 39 supl. 1; NATO Advanced Research Wrkshp. Endcrine Disrupters and Carcingenic Risk Assessment, Białystk 8-12 May 2001 s Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Prkpwicz D. Przydatnść znaczania stężenia CRP w przesiewwej diagnstyce stanów grączkwych u zakażnych HIV. Diagn Lab 2002, 38: Wiercińska-Drapał A: Pneumcystza. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Actinmyces. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), Wiercińska-Drapał A: Zespół nabyteg upśledzenia dprnści. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Tksplazmza. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Świerzb. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Półpasiec. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Nkardiza. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Róża. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A, Siwak E, Jarszewicz J: Grzybica przełyku u pacjentów zakażnych HIV lecznych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AM w Białymstku. Gastrenterlgia Plska 2002 T. 9 supl.1; X Kngres Plskieg Twarzystwa Gastrenterlgii, Lublin, czerwca 2002 s Wiercińska-Drapał A, Siwak E, Jarszewicz J: Grzybica przełyku u pacjentów zakażnych HIV lecznych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AM w Białymstku. Gastrenterlgia Plska 2002 T. 9 supl.1; X Kngres Plskieg Twarzystwa Gastrenterlgii, Lublin, czerwca 2002 s. 214udział 64. Wiercińska-Drapał A, Siwak E, Jarszewicz J: Grzybica przełyku u pacjentów zakażnych HIV lecznych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AM w Białymstku. Gastrenterlgia Plska 2002 T. 9 supl.1; X Kngres Plskieg Twarzystwa Gastrenterlgii, Lublin, czerwca 2002 s. 214udział 65. Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D: Effect f ulcerative clitis treatment n transfrming grwth factr beta1 in plasma and rectal mucsa. Regul Pept 2003, 113 (1-3): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D: Plasma matrix metallprteinase-1 and tissue inhibitr f metallprteinase-1 as bimarkers f ulcerative clitis activity. Wrld J Gastrenterl 2003, 9(12): Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Kubas B, Dzienis W, Orzechwska-Bbkiewicz A, Prkpwicz D, Walecki J: Cerebral MR spectrscpy in neurlgically asymptmatic HIV-infected patients. Acta Radil 2003, 44: Chrmańska M, Wiercińska-Drapał A, Waszkiel D: The evaluatin f dentitin status in HIVinfected patients. Rczniki Akad Med Bialymst 2003, 48:141-4.

6 69. Pdlasin R, Chlewińska G, Hrban A, Barałkiewicz G, Beniwski M, Gąsirwski J, Gesing M, Mach T, Małlepsza E, Mussabir M, Olczak A, Pynka M, Wiercińska-Drapał A: Opprtunistic infectins and ther AIDS-defining illnesses in Pland in HIV &AIDS Rev 2003, 2: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Grzyby halucyngenne aspekty medyczne i weterynaryjne. Med Wet 2003, 59: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Tuberculsis in HIV-infected patients. HIV and AIDS Rev 2003, 2: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Tuberculsis in HIV-infected patients. HIV and AIDS Rev 2003, 2: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Parasitic diseases in HIV-infected subjects. HIV and AIDS Rev 2003, 2: Wiercińska-Drapał A: Pdróż a chrby przenszne drgą płciwą i transfuzji krwi. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Referaty. s Kwalczuk-Kt, Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Siwak E: Zakażenia prtunistyczne u sób zakażnych HIV hspitalizwanych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AMB w latach W: Sympzjum "Parazytzy - prblemy kliniczne", Białystk, 6 czerwca 2003 s Siwak E, Wiercińska-Drapał A, Kwalczuk-Kt, Jarszewicz J: Ciąża i kres kłprdwy u kbiet zakażnych HIV pdpiecznych Punktu Knsultacyjneg Kliniki Obserwacyjn- Zakaźnej AM w Białymstku. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Plakaty s Czarnwski D, Wiercińska-Drapał A: Grzybice wśród pacjentów żyjących z HIV hspitalizwanych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AM w Białymstku. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Plakaty. s Panasiuk B, Wiercińska-Drapał A, Dzięcił J: Trudnści diagnstyczne ziarnicy złśliwej współistniejącej z HIV. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Plakaty. 79. Kubas B, Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Walecki J: Serial MR and MRS examinatin in a patient with HIV-encephalitis. Eurpean Radilgy 2003, Vl. 13 suppl. 1; Eurpean Cngress f Radilgy, Vienna, 7-11 March, s Panasiuk B, Wiercińska-Drapał A, Dzięcił J: Trudnści diagnstyczne ziarnicy złśliwej współistniejącej z HIV. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Kubas B, Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Walecki J: Serial MR and MRS examinatin in a patient with HIV-encephalitis. Eurpean Radilgy 2003, Vl. 13 suppl. 1; Eurpean Cngress f Radilgy, Vienna, 7-11 March, s Panasiuk B, Wiercińska-Drapał A, Dzięcił J: Trudnści diagnstyczne ziarnicy złśliwej współistniejącej z HIV. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Kubas B, Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Walecki J: Serial MR and MRS examinatin in a patient with HIV-encephalitis. Eurpean Radilgy 2003, Vl. 13 suppl. 1; Eurpean Cngress f Radilgy, Vienna, 7-11 March, s Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Walecki J, Prkpwicz D: Zmiany w OUN u chrych zakażnych HIV: diagnstyka brazwa i spektrskpia 1H MR. Neurl Neurchirurgia Pl 2003, 37, supl 2: Wiercińska-Drapał A, Tarasów E, Jarszewicz J: Ośrdkwy układ nerwwy w przebiegu zakażenia HIV. Neurl Neurchirurgia Pl 2003, 37, supl 2: Kuczyński W, Wiercińska-Drapał A: Ciąża p inseminacji dmacicznej nasieniem serpzytywneg (HIV-1) partnera - pis pierwszeg w Plsce przypadku i przegląd piśmiennictwa. Ginekl Pl 2003, 74: Wiercińska-Drapał A, Flisiak J, Jarszewicz J: Increased plasma TGF-β1 is assciated with disease prgressin in HIV-1 infected patients. Viral Immunlgy 2004, 17(1): Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Siergiejczyk J, Orzechwska-Bbkiewicz A, Prkpwicz D, Walecki J: Metablic disturbances in liver 1H MR spectrscpy in HIV and HCV c-infected patients as a ptential marker f hepatcyte activatin. Acta Radil 2004, 45(8): Kuczyński W, Wiercińska-Drapał A, Grygruk C, Czech G, Mrugacz G, Wasilewski T: Ciąża p ICSI nasieniem serpzytywneg (HIV - 1) partnera - pis pierwszeg w Plsce przypadku. W: Bilgia rzrdu raz zdrwie reprdukcyjne człwieka. Pd redakcją Waldemara Kuczyńskieg. Białystk: Akademia Medyczna s Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Orzechwska-Bbkiewicz A, Dzienis W, Prkpwicz D, Walecki J: Antiretrviral therapy and its influence n the stage f brain damage in patients with HIV - 1H MRS evaluatin. Med Sci Mnitr 2004, 10, supl 3: Wiercinska-Drapał A: Żółta grączka. Przegl Epidemil 2004, 58, supl 1:101-5.

7 92. Tarasów, E., Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz, J., Orzechwska-Bbkiewicz, A., Dzienis, W., Prkpwicz, D., Walecki, J: Antiretrviral therapy and its influence n the stage f brain damage in patients with HIV - 1H MRS evaluatin. Medical science mnitr : internatinal medical jurnal f experimental and clinical research 2004, 10 Suppl 3: Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Flisiak R, Prkpwicz D: Plasma interleukin-18 is assciated with viral lad and disease prgressin in HIV-1 infected patients. Micrbes Infect 2004, 6 (14): Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Flisiak R: Epidemilgical characteristics f inflammatry bwel disease in Nrth-Eastern Pland. Wrld J Gastrenterl 2005, 11(17): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Jarszewicz J, Prkpwicz D: Plasma Interleukin-18 reflects severity f ulcerative clitis. Wrld J Gastrenterl 2005, 28(11): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Jarszewicz J, Prkpwicz D: Plasma Interleukin-18 reflects severity f ulcerative clitis. Wrld J Gastrenterl 2005, 28(11): D Knpnicki, A Mcrft, S De Wit, F Antunes, B Ledergerber, C Katlama, K Zilmer, S Vella, O Kirk, and JD Lundgren fr the EurSIDA Grup: Hepatitis B and HIV: prevalence, AIDS prgressin, respnse t HAART and increased mrtality in the EurSIDA chrt. AIDS 2005 Apr 8, 19(6): Hlkmann Olsen C, Gatell J, Ledergerber B, Katlama C, Friis-Møller N, Weber J, Hrban A, Staszewski S, Lundgren J, Phillips A: Risk f AIDS and death at given HIV-RNA and CD4 cunt levels, accrding t specific antiretrviral drugs in the regimen. AIDS Feb 18, 19: Mcrft A, Oancea C, van Lunzen J, Vanhems P, Banhegyi D, Chiesi A, Vingradva E, Maayan S, Phillips AN, Lundgren J: Decline in esphageal candidiasis and use f antimyctics in patients with HIV. Am J Gastrenterl Jul, 100(7): Rckstrh J, Mcrft A, Srian V, Tural C, Lss M, Hrban A, Kirk O, Phillips A, Ledergerber B, Lundgren J fr the EurSIDA study grup: Influence f Hepatitis C n HIV Disease Prgressin and Respnse t Antiretrviral Therapy. J Infect Dis Sep 15, 192(6): Mcrft A, Srian V, Rckstrh J, Reiss P, Kirk O, de Wit S, Gatell J, Cltet B, Phillips AN, Lundgren JD fr the EurSIDA study grup: Is there evidence fr an increase in the death-rate frm liverrelated disease in patients with HIV? AIDS Dec 2, 19(18): Girardi E, Sabin CA, d'armini Mnfrte A, Hgg B, Phillips AN, Gill MJ, Dabis F, Reiss P, Kirk O, Bernascni E, Grabar S, Justice A, Staszewski S, Fatkenheuer G, Sterne JA: Antiretrviral Therapy Chrt Cllabratin.62 Incidence f Tuberculsis amng HIV-infected patients receiving highly active antiretrviral therapy in Eurpe and Nrth America. Clin Infect Dis Dec 15, 41(12): Czzi-Lepri A, Ruiz L, Lveday C, Phillips AN, Cltet B, Reiss P, Ledergerber B, Hlkman Olsen C, Staszewski S, Lundgren JD fr the EurSIDA Study Grup: Thymidine analgue mutatin prfiles: factrs assciated with acquiring specific prfiles and their impact n the virlgical respnse t therapy. Antivir. Ther. 2005, 10(7): Mcrft A, Rckstrh J, Srian V, Ledergerber B, Kirk O, Vingradva E, Reiss P, Katlama C, Phillips AN, Lundgren JD fr the EurSIDA study grup: Are specific antiretrvirals assciated with an increased risk f discntinuatin due t txicities r patient/physician chice in patients with hepatitis C virus cinfectin? Antivir. Ther. 2005, 10(7): Thiebaut R, El-Sadr WM, Friis-Mller N, Rickenbach M, Reiss P, Mnfrte AD, Mrfeldt L, E Fntas, O Kirk, S De Wit, G Calv, MG Law, F Dabis, CA Sabin, JD Lundgren; Data Cllectin f Adverse events f anti-hiv Drugs Study Grup: Predictrs f hypertensin and changes f bld pressure in HIVinfected patients. Antivir Ther. 2005, 10(7): Mcrft A, Phillips AN, Srian V, Rckstrh J, Blaxhult A, Katlama C, Brn-Kaczmarska A, Viksna L, Kirk O, Lundgren JD: Reasns fr Stpping Antiretrvirals Used in an Initial Highly Active Antiretrviral Regimen: Increased Incidence f Stpping due t Txicity r Patient/Physician Chice in Patients with Hepatitis C Cinfectin. AIDS Res Hum Retrviruses. Sep 2005, Vl. 21, N. 9: Wiercinska-Drapal A, Jarszewicz J, Tarasw E, Flisiak R, Prkpwicz D: Transfrming grwth factr beta1 and prstaglandin E2 cncentratins are assciated with bne frmatin markers in ulcerative clitis patients. Prstaglandins Other Lipid Mediat. 2005, 78(1-4): Wiercińska-Drapał A, Tarasów, E, Lapiński TW: Spektrskpia prtnwa watrby u chrych z wzw typu c raz z kinfekcja HIV/HCV. Przeglad Epidemilgiczny 2005, 59(2): Lapinski TW, Jarszewicz J, Wiercinska-Drapal A: Cncentratins f sluble Fas and sluble Fas ligand as indicatrs f prgrammed cell death amng patients cinfected with Human Immundeficiency Virus and Hepatitis C Virus. Viral Immunl 2006, 19(3): Jarszewicz J, Wiercinska-Drapal A, Lapinski TW, Prkpwicz D, Rgalska M, Parfieniuk A: Des HAART imprve renal functin? An assciatin between serum cystatin C cncentratin, HIV viral lad and HAART duratin. Antivir Ther 2006, 11(5): Pdlasin RB, Wiercinska-Drapal A, Olczak A, Beniwski M, Smiatacz T, Mallepsza E, Juszczyk J, Leszczyszyn-Pynka M, Mach T, Mian M, Knysz B, Hrban A: Opprtunistic infectins and ther

8 AIDS-defining illnesses in Pland in Infectin 2006, 34(4): Chrmańska M, Waszkiel D, Wiercińska-Drapał A: Stmatlgiczne ptrzeby lecznicze u sób zakażnych HIV. Czaspism Stmatlgiczne 2006, 59(3): Danuta Prkpwicz, Ewa Siwak, Wiercińska-Drapał A: Salmnellzy - aktualne zagrżenia. Źródł: Lekarz 2006, 9: Wiercinska-Drapał A, Jarszewicz J, Parfieniuk A, Mniuszk A: Prteases In gastrintestinal tissues Red. Uwe Lendeckel, Nigel M. Hper, Springer, The Nederlands, 2006, ISBN (HB). Chapter 10. MMP and ADAMs in Infllammatry Bwel Disease Wiercinska-Drapal A, Jarszewicz J, Tarasw E, Siergiejczyk L, Prkpwicz D: The pssible assciatin between serum chlesterl cncentratin and decreased bne mineral density as well as intravertebral marrw fat in HIV-1 infected patients. Infectin 2007, 35(1): Wiercinska-Drapal A, Jarszewicz J, Parfieniuk A, Lapinski TW, Rgalska M, Prkpwicz D: Pigment epithelium-derived factr in ulcerative clitis: pssible relatinship with disease activity. Regul Pept 2007, 140(1-2): Chrmańska M, Waszkiel D, Klimiuk A, Wiercińska-Drapał A, Ruczaj J: The frequency f ral cavity candidiasis ccurrence in HIV infected subjects accrding t undertaking HAART. Plish Jurnal f Envirnmental Studies 2007, 16(2): Chrmańska M, Waszkiel D, Klimiuk A, Wiercińska-Drapał A, Ruczaj J: The impact f HAART therapy n peridntal status in HIV infected persns. Plish Jurnal f Envirnmental Studies 2007, 16(2): Łapinski TW, Wiercińska-Drapał A, Panasiuk A, Kvalchuk O: Cncentratins f ssdna in liver tissue and its crrelatin with sfas and sfasl in serum f patients infected with HBV, HCV, HCV and HIV. Adv Med Sci 2007, 52: Lapinski TW, Flisiak R, Wiercinska-Drapal A, Pgrzelska J, Rgalska M: The cncentratins f IL- 22, sfas and sfasl in HCV, HIV and HCV/HIV infectins. HIV&AIDS Review 2007, 6(1): Stańczak GP, Stańczak JJ, Firlag-Burkacka E, Wiercińska-Drapał A, Leszczyszyn-Pynka M, Jabłnwska E, Małlepsza E, Hrban A: Transmissin f HIV-1 drug resistance amng newly diagnsed patients in Pland. Przegl Epidemil 2007, 61(1): Jarszewicz J, Wiercinska-Drapal A, Prkpwicz D: The influence f prtease inhibitrs n a frequency f lipid metablism disturbances ccurrence in HIV-1 infected patients. HIV&AIDS Review 2007, 6 (2): Stańczak GP, Stańczak JJ, Majchrzak MM, Firląg-Burkacka E, Wiercińska-Drapał A, Leszczyszyn-Pynka M, Jabłnwska E, Małlepsza E, Hrban A: HIV-1 drug resistance patterns amng treatmentnaďve and therapy-experienced patients in Pland. HIV & AIDS Review 2007, 6(1): Kuczyński Z, Wiercińska-Drapał A:M Validity f VIDAS-HIV DUO tests in the screening f sperm dnrs and wmen underging facilitated reprductin. HIV & AIDS Review 2007, 6 (4): Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Parfieniuk A, Dąbrwska M, Siwak E: Serum cncentratins f α-defensins in patients with different stages f HIV-infectin. HIV& AIDS Review 2007, 6(4): Dabrwska MM, Pgrzelska J, Parfieniuk A, Siwak E, Wiercińska-Drapał A: Tuberculsis and HIV infectin-main diagnstic and therapeutic prblems. Pl Merkur Lekarski 2007, 23(135): Dąbrwska MM, Wiercińska-Drapał A: Integrase inhibitrs as a new class f ARV treatment. HIV&AIDS Review 2007, 6(4): Dąbrwska MM, Pgrzelska J, Jarszewicz J, Parfieniuk A, Wiercińska-Drapał A: Disseminated nntuberculus mycbacterisis in a patient with acquired immundeficiency syndrme a case reprt. HIV&AIDS Review 2007, 6(3): Dabrwska MM, Pgrzelska J, Parfieniuk A, Siwak E, Wiercińska-Drapał A.: Gruźlica a zakażenie HIV - Główne prblemy diagnstyczne i terapeutyczne. Plski Merkuriusz Lekarski 2007, 23 (135): Czzi-Lepri A, Phillips AN, Cltet B, Mcrft A, Ruiz L, Kirk O, Lazzarin A, Wiercinska-Drapal A, Karlssn A, Lundgren JD: EurSIDA Study Grup Detectin f HIV drug resistance during antiretrviral treatment and clinical prgressin in a large Eurpean chrt study. AIDS 2008, 22(16): Flisiak R, Hrban A, Gallay P, Bbardt M, Selvarajah S, Wiercinska-Drapal A, Siwak E, Cielniak I, Higersberger J, Kierkus J, Aeschlimann C, Grsgurin P, Niclas-Métral V, Dumnt JM, Prchet H, Crabbé R, Scalfar P: The cyclphilin inhibitr Debi-025 shws ptent anti-hepatitis C effect in patients cinfected with hepatitis C and human immundeficiency virus. Hepatlgy 2008, 47(3): Chlabicz S, Flisiak R, Kwalczuk O, Wiercińska-Drapal A, Pytel-Krlczuk B, Prkpwicz D, Chyczewski L: High prevalence f gentype 4 amng hepatitis C virus-infected intravenus drug users in nrth-eastern Pland. J Med Virl 2008, 80(4): Wiercinska-Drapal A, Jarszewicz J, Siwak E, Pgrzelska J, Prkpwicz D: Intestinal fatty acid binding prtein (I-FABP) as a pssible bimarker f ileitis in patients with ulcerative clitis. Regul Pept 2008, 147(1-3):25-8.

9 134. Tarasów E, Wiercinska-Drapał A, Jarszewicz J, Szulc A, Lewszuk A, Walecki J: Prgressive multifcal leukencephalpathy in HIV-infected patients - MR findings and metablic changes in 1H MR spectrscpy. Plish Jurnal f Radilgy 2008, 73 (2): Lemańska M, Jankwska M, Cielniak I, Witr A, Szettla B, Leszczyszyn-Pynka M, Wnuk A, Wiercińska- Drapał A, Olczak A, Małlepszy E, Jabłnwska E, Barałkiewicz G, Skwara P, Mian MM, Mikuła T: The rle f nevirapine in the antiretrviral therapy. HIV and AIDS Review 2008, 7(1): Kranc R, Dąbrwska MM, Wiercińska-Drapał A, Flisiak R: Cystatin C as a new bimarker f renal dysfunctin in HIV-1 infected patients preliminary reprt. HIV&AIDS Review 2008, 7(1): Stefaniuk P, Mikuła M, Cianciara J, Wiercińska-Drapał A: The use f alpha-fetprtein in cmbinatin with gamma-glutamyl transferase in diagnsis f HCC in cirrhtic patients. Exp Clin Hep 2009, 5: Kzłwska J, Jabłńska J, Wiercińska-Drapał A: Receptry Tll-like w wiruswych zapaleniach wątrby. Pstępy Higieny i Medycyny Dświadczalnej 2009, 63: Górski S, Wiercińska-Drapał A: Zagrżenie leiszmanizą trzewną na terenach krajów nieendemicznych. Wiadmści Parazytlgiczne 2009, 55(3): Mikuła T, Stańczak W, Wiercińska-Drapał A: Efficacy and safety f bsted atazanavir In HIVinfected, ARV-naive patients-results frm 48/96 weeks Castle study. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(1): Zalewski B, Jabłńska M, Węgrzynwicz A, Mikuła T, Wiercińska-Drapał A: Pre-expsure (PrEP) HIV prphylaxis-backgrund and cntrversies. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(3): Winiarczyk M, Sikrska A, Mikuła T, Wiercińska-Drapał A: Nephrtxicity f Tenfvir: true r myth? HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(4): Dąbrwska M, Wiercińska-Drapał A: Raltegravir - a new agent In HIV-infected treatment naive. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(3): Węgrzynwicz A, Skwyta A, Kazimierczak M, Mikuła T, Wiercińska-Drapał A: Influence f HIV infectin n highest cardivascular risk. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(4): Dąbrwska M, Wiercińska-Drapał A: Bsted darunavir as a New therapeutic ptin fr treatment-naive HIV-infected patients. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(4): Mikula T, Kzlwska J, Wiercińska-Drapał A: Alchl and ecstasy (MDMA-3,4- methylenedixymethamphetamine) verdse as a reasn fr acute hepatitis with gall bladder inflammatin. Drug Alchl Rev 2009 Nv, 28(6): Mikuła T, Kzłwska J, Wiercińska-Drapał A: Pulmnary rhdcccsis (Rhdcccus equi) imitating Pancast tumur in an HIV-infected patient. Reviews in Medical Micrbilgy 2010, 21: Stefaniuk P, Cianciara J, Wiercinska-Drapal A: Present and future pssibilities fr early diagnsis f hepatcellular carcinma. Wrld J Gastrenterl 2010 Jan 28, 16(4): Stefaniuk P, Dusza M, Wiercińska-Drapał A: Autimmunlgiczne zapalenie watrby w przebiegu zakażenia ludzkim wirusem niedbru dprnści. Przeglad Gastrenterlgiczny 2010, 5(1): Sikrska H, Cianciara J, Wiercińska-Drapał A: Physilgical functins f L-rnithine and L- aspartate in the bdy and the efficacy f administratin f L-rnithine-L-aspartate in cnditins f relative deficiency. Pl Merkur Lekarski 2010 Jun, 28(168): Wiercińska-Drapał A: Giardiza braz kliniczny, rzpznawanie i leczenie. Gastrenterlgia Kliniczna 2010, 2(3): Chlewińska G, Higersberger J, Pdlasin R, Wiercińska-Drapał A, Lipwski D, Olszyńska-Krwicka M, Przyjałkwski W, Hrban A: Influence f cncmitant illness n clinical manifestatins and severity f A/H1N1 influenza infectin amng patients hspitalized in the Hspital f Infectius Diseases in Warsaw--clinical cases. Przegl Epidemil 2010, 64(1): Chlewińska G, Higersberger J, Pdlasin R, Wiercińska-Drapał A, Lipwski D, Olszyńska-Krwicka M, Przyjałkwski W, Hrban A: Clinical manifestatins, diagnsis and treatment f swine flu (A/H1N1) infectin amng patients hspitalized in the Hspital f Infectius Diseases in Warsaw in Przegl Epidemil 2010, 64(1): Mcrft A, Phillips AN, Ledergerber B, Smith C, Bgner JR, Lacmbe K, Wiercinska-Drapal A, Reiss P, Kirk O, Lundgren JD, EurSIDA Study Grup: Estimated average annual rate f change f CD4(+) T-cell cunts in patients n cmbinatin antiretrviral therapy. Antivir Ther 2010, 15(4): Stańczak GP, Stańczak JJ, Marczyńska M, Firlag-Burkacka E, Wiercińska-Drapał A, Leszczyszyn-Pynka M, Jabłnwska E, Małlepsza E, Dyda T, Zabek P, Hrban A: Evlving patterns f HIV-1 transmitted drug resistance in Pland in the years J Med Virl 2010 Jul, 82(7): Wiercinska-Drapał A: Zakażenia HIV i Zespół Nabyteg Upśledzenia Odprnści AIDS w Medycyna Pdróży. Red. Danuta Prkpwicz. Wydawnictw Eknmia i Śrdwisk. Białystk, 2010, ISBN Reekie J, Ksa C, Engsig F, Mnfrte A, Wiercinska-Drapal A, Dming P, Antunes F, Clumeck N, Kirk

10 O, Lundgren JD, Mcrft A, EurSIDA Study Grup: Relatinship between current level f immundeficiency and nn-acquired immundeficiency syndrme-defining malignancies. Cancer 2010 Nv 15, 116(22): Chlabicz S, FlisiakR, Łapiński TW, Kwalczuk O, Wiercińska-Drapał A, Pytel-Krlczuk, Grzeszczuk, Chyczewski, Pancewicz S: Epidemilgical features f patients infected with HCV gentype 4 in Pland a crss-sectinal study. Hepatitis Mnthly 2011.

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Curriculum Vitae Prf. dr hab. Grzegrz Węgrzyn Current affiliatin and fficial address: Department f Mlecular Bilgy, Faculty f Bilgy, University f Gdansk, Wita Stwsza 59, 80-308 Gdansk, Pland Tel. +48 58

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Justyna Dominika Kowalska 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. dyplom lekarza:

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPIEKI NAD OSOBAMI ZAKAŻONYMI HIV

ZASADY OPIEKI NAD OSOBAMI ZAKAŻONYMI HIV ZASADY OPIEKI NAD OSOBAMI ZAKAŻONYMI HIV ZALECENIA PTN AIDS pod redakcją ANDRZEJA HORBANA REGINY PODLASIN GRAŻYNY CHOLEWIŃSKIEJ ALICJI WIERCIŃSKIEJ-DRAPAŁO BRYGIDY KNYSZ MAŁGORZATY INGLOT ALEKSANDRY SZYMCZAK

Bardziej szczegółowo

Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review

Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review QUARTERLY JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

Bardziej szczegółowo

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study

assistant, senior assistant, adiunct, head of department Medical University, Lublin, (Poland) 2 years study Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Boguslaw Habrat WORK EXPERIENCE October 1976 Present assistant, senior assistant, adiunct, head of department Institute of Psychiatry and Neurology, (Poland) Since

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Clinial use of psychotherapy - Clinic of Affective and Psychotic Disorders, Central Clinical Hospital, Medical University of Lodz,

CURRICULUM VITAE. Clinial use of psychotherapy - Clinic of Affective and Psychotic Disorders, Central Clinical Hospital, Medical University of Lodz, 21 October 2012 CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Title: Ph.D., M.D. First Name: Adam Last Name: Wysokiński Home Address: Longinusa Podbipiety 9/41 Postal Code: 92-440 City: Lodz Country: E-mail Address:

Bardziej szczegółowo

Postępy wiedzy na temat zakażeń HIV i AIDS wybrane zagadnienia. Progress in the Knowledge on HIV/AIDS Several Aspects

Postępy wiedzy na temat zakażeń HIV i AIDS wybrane zagadnienia. Progress in the Knowledge on HIV/AIDS Several Aspects PRACE POGLĄDOWE Adv. Clin. Exp. Med. 2003, 12, 4, 473 481 ISSN 1230 025X BRYGIDA KNYSZ, MAŁGORZATA INGLOT, JACEK GĄSIOROWSKI, ALEKSANDRA SZYMCZAK, WERONIKA RYMER, ANDRZEJ GŁADYSZ, KATARZYNA ROTTER Postępy

Bardziej szczegółowo

HUMAN CYTOMEGALOVIRUS SEROLOGICAL STATUS IN PATIENTS WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASES

HUMAN CYTOMEGALOVIRUS SEROLOGICAL STATUS IN PATIENTS WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASES PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:431 7 Szymon Dworniczak 1, Dariusz Ziora 1, Lidia Basta 2, Grażyna Piwowarska 2, Dariusz Jastrzębski 1, Kazimierz Oklek 1, Jerzy Kozielski 1 HUMAN CYTOMEGALOVIRUS SEROLOGICAL STATUS

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ ORYGINALNY. Mogiyana Olga Mzileni 1, Benjamin Longo-Mbenza 2, Tlou James Chephe 3

ARTYKUŁ ORYGINALNY. Mogiyana Olga Mzileni 1, Benjamin Longo-Mbenza 2, Tlou James Chephe 3 ARTYKUŁ ORYGINALNY Analiza śmiertelności i przyczyny zgonów u pacjentów HIV dodatnich leczonych terapią antyretrowirusową w klinice Tshepang w Doctor George Mukhari Hospital Mogiyana Olga Mzileni 1, Benjamin

Bardziej szczegółowo

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw A. Boguradzka et al. : 555 558 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace oryginalne original papers Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw pl issn

Bardziej szczegółowo

Clinical Medicine Experimental Medicine Management

Clinical Medicine Experimental Medicine Management WWW.MEDICALPROBLEMS.EU / MARCH 2015 ISSN 0478-3824 MedicalPROBLEMS PUBLIC HEALTH Secretary of State, dr n. med Beata Małecka-Libera, on creating a healthier nation Clinical Experimental Management Peer-reviewed

Bardziej szczegółowo

Farmaceutyczny. Przegląd Naukowy. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.sum.edu.pl. lat. Cena 24,50 zł

Farmaceutyczny. Przegląd Naukowy. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.sum.edu.pl. lat. Cena 24,50 zł Farmaceutyczny copyright 2010 Grupa dr. A. R. Kwiecińskiego ISSN 1425-5073 www.fpn.sum.edu.pl Cena 24,50 zł Miesięcznik Przegląd Naukowy IC Value - Current 4,55 MNiSW 6 ROK VII (XI) Nr 7/2010 (66) Scientific

Bardziej szczegółowo

II Sympozjum Naukowe Wydziału Lekarskiego w Katowicach

II Sympozjum Naukowe Wydziału Lekarskiego w Katowicach VARIA II Sympozjum Naukowe Wydziału Lekarskiego w Katowicach 2 nd Scientific Symposium of School of Medicine in Katowice W dniach od 3 do 14 grudnia 2012 r. odbyło się II Sympozjum Naukowe Wydziału Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby

Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 11, 2014 Borgis Aleksandra Berkan, *Anna Piekarska Rola witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby The role of vitamin D in chronic viral hepatitis Klinika

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski,

Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Curriculum Vitae Andrzej Grzybowski, Title: M.D., PhD, MBA, Professor of Ophthalmology Date and place of birth: Oct. 9 th, 968, Poznan, Poland Official Address: Dept. of Ophthalmology, Poznan City Hospital,

Bardziej szczegółowo

Polish Association of Rowing Clubs

Polish Association of Rowing Clubs Raczyńska, Zubik, Jeliński: DIABETES vs. PHYSICAL Pol. J. EXERCISE Sport Tourism 2011, 18, 3-16 Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 3-16 3 Review Paper DIABETES VS. PHYSICAL EXERCISE Diabetes vs. physical

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

PRACE POGLĄDOWE. Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno terapeutycznego

PRACE POGLĄDOWE. Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania kliniczno terapeutycznego PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2005, 14, 4, 813 825 ISSN 1230 025X PATRYK SMOLIŃSKI, SYLWIA SERAFIŃSKA, ANDRZEJ GŁADYSZ Współzakażenie HIV/HCV przegląd najnowszych badań w świetle współczesnego postępowania

Bardziej szczegółowo

A scoring system for thromboembolic risk assessment in patients hospitalised on non-surgical wards developed by the Polish Working Group

A scoring system for thromboembolic risk assessment in patients hospitalised on non-surgical wards developed by the Polish Working Group ORIGINAL PAPER Acta Angiol Vol. 17, No. 1, pp. 77 88 Copyright 2011 Via Medica ISSN 1234 950X A scoring system for thromboembolic risk assessment in patients hospitalised on non-surgical wards developed

Bardziej szczegółowo

Alterations in blood glucose homeostasis during septic or injury stress hyperglycemia

Alterations in blood glucose homeostasis during septic or injury stress hyperglycemia f-02.qxd 7/2/08 2:33 PM Page 197 : 197 205 Copyright by Wydawnictwo Continuo REVIEWS PRACE POGLĄDOWE Alterations in blood glucose homeostasis during septic or injury stress hyperglycemia PL ISSN 1734 3402

Bardziej szczegółowo

World Organization of Family Doctors (Wonca) and realization of the Millennium Development Goals

World Organization of Family Doctors (Wonca) and realization of the Millennium Development Goals Review PAPERS World Organization of Family Doctors (Wonca) and realization of the Millennium Development Goals Światowa Organizacja Lekarzy Rodzinnych (Wonca) i realizacja Milenijnych Celów Rozwoju Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rola wirusów w etiopatogenezie chłoniaków nieziarniczych

Rola wirusów w etiopatogenezie chłoniaków nieziarniczych P R A C A P R Z E G L Ą D O W A Joanna Dobrzańska, Joanna Sawczuk-Chabin, Krzysztof Warzocha Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Rola wirusów w etiopatogenezie chłoniaków

Bardziej szczegółowo

science Histological lesions in expanded criteria renal allografts 1st December Issue 4/2014

science Histological lesions in expanded criteria renal allografts 1st December Issue 4/2014 science 1st December Issue 4/2014 Histological lesions in expanded criteria renal allografts also The diversity of aminoglycoside -modifying enzymes among ESBL- positive Proteus mirabilis clinical strains

Bardziej szczegółowo

WORK SAFETY AMONG POLISH HEALTH CARE WORKERS IN RESPECT OF EXPOSURE TO BLOODBORNE PATHOGENS

WORK SAFETY AMONG POLISH HEALTH CARE WORKERS IN RESPECT OF EXPOSURE TO BLOODBORNE PATHOGENS Medycyna Pracy 2013;64(1):1 10 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Marcin Rybacki 1 Anna Piekarska 2 Marta Wiszniewska 1 Jolanta Walusiak-Skorupa 1 ORIGINAL PAPERS

Bardziej szczegółowo

Workshop. Monitored Natural Attenuation (MNA) Using the Self Cleaning Capacity of Nature

Workshop. Monitored Natural Attenuation (MNA) Using the Self Cleaning Capacity of Nature Wrkshp Mnitred Natural Attenuatin (MNA) Using the Self Cleaning Capacity f Nature Cracw, Octber 27/28, 2009 Qubus Htel, ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków Prceedings Spnsred and rganized by: Under Patrnage

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2. BASTION promotion folder

Attachment nr 2. BASTION promotion folder Attachment nr 2 BASTION promotion folder BASTION FROM BASIC TO TRANSLATIONAL RESEARCH IN ONCOLOGY Warszawa 2013 WUM, Michał Gierałtowski Spis treści (Contents) PROJEKT BASTION Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review

Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review Przegląd Epidemiologiczny Epidemiological Review QUARTERLY JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS REKOMENDACJE PTN AIDS 2009. Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakaŝonymi HIV

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS REKOMENDACJE PTN AIDS 2009. Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakaŝonymi HIV Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS REKOMENDACJE PTN AIDS 2009 Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakaŝonymi HIV Pod redakcją Andrzeja Horbana GraŜyny Cholewińskiej Reginy Podlasin Rekomendacje 2009 utworzone

Bardziej szczegółowo

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children

Różny obraz kliniczny celiakii wśród dzieci. Different clinical picture of coeliac disease in children 193 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 193 199 Paulina Krawiec 1, Elżbieta Pac-Kożuchowska 2 Different

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Marcin Michał DUDEK. Education: University of Warsaw; Institute of Philosophy first degree study in philosophy 2009 - present

CURRICULUM VITAE. Marcin Michał DUDEK. Education: University of Warsaw; Institute of Philosophy first degree study in philosophy 2009 - present CURRICULUM VITAE Address: Ogórkowa 44H/2 04-998 Warszawa, Poland Marcin Michał DUDEK Telephone: E-mail: Nationality: Marital status: +48 22 842 86 18; +48 663 226 176 (mobile) marcin.dudek@medres.com.pl

Bardziej szczegółowo