Prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało"

Transkrypt

1 Curriculum Vitae Prf. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapał Current affiliatin and fficial address Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences (Head f), Medical University f Warsaw, ul. Wlska 37, Warsaw Tel Educatin, degrees and academic titles Studies , Medicine, Department f Internal Medicine, Medical University, Białystk, Pland Dctr f Medical Sciences (Ph.D.) 1995, Department f Internal Medicine, Medical University, Białystk, Pland (prmter: prf. dr hab. Anna Brń-Kaczmarska, Viral hepatitis infectins Habilitatin (D.Sc.) 2005, Medical University, Białystk, Pland (ulcerative clitis) Prfessr f medical sciences (title) 2012 Freign scientific schlarships and residences University f Trnt (Canada), visiting schlar 1999, 2000 Salzburg (Austria), wrkshp HIV Infectin and AIDS (prf. R. B. Rberts, Crnell University Medical Cllege, New Yrk) 2000 Career/emplyment Research Assistant , Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland Research Assistant , Clinic f Pediatric Surgery, Medical University, Białystk, Pland Lecturer (Adiunkt) , Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland Assistant Prfessr , Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland Head f 2008-present, Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences, Medical University f Warsaw, Pland Assciate Prfessr , Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences, Medical University f Warsaw, Pland Prfessr 2012-present, Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences, Medical University f Warsaw, Pland Other emplyments and functins Medicine dctr/secnd entry degree , Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland (patients with liver, bwel diseases, patients suffering AIDS)

2 Head d Cunseling , Cunseling fr HIV-Infected and AIDS Patients, Department f Bwel Diseases with HIV-Infected Patients Branch, Department f Pediatric Infectius Diseases, Medical University, Białystk, Pland Head f 2008-present, Clinic f Hepatlgy and Acquired Immundeficiences, Medical University f Warsaw, Pland Other emplyments r functins Head f Hepatlgy and AIDS Clinic, Warsaw Medical University, Pland 2008-present Member f the Intercllegiate Team fr Imprving Teaching Quality at the First Faculty f Medicine, Medical University f Warsaw, Pland 1990-present Academic staff educatin 3 MDs specializatins (infectius diseases) and 3 Ph.D. prmted Membership and Functins in Prfessinal Organizatins Member f the Plish Sciety f Epidemilgists and Infectius Diseases Physicians (PTEiLCHZ) present Member f the Plish Parasitlgical Sciety President f the Plish Scientific AIDS Sciety, Białystk Branch (twice) (twice) Member f the Main Cuncil the Plish Parasitlgical Sciety Member f the Plish Scientific AIDS Sciety 2003-present Member f the Main Cuncil f the Plish Scientific AIDS Sciety 2006-present Member f the The Cmmittee n Parasitlgy f the Plish Academy f Sciences and the President f Parasitlgy Cmissin 2007-present Expert experience (academic) Over 300 publicatins critically revieved in the internatinal peer-reviewed scientific jurnals as well as numerus Plish and freign grant applicatins reviewed. Editrial experience Editrial Head f HIV & AIDS Review Participatin in the internatinal expersts meetings (HIV/HCV Cpenhagen 2008, HCV-Paris 2010, HIV- Prague 2010) Member f the Experts Team f the Ministry f Health, expertises f the teaching specializatin r residence prfiles in the field f the infectius diseases 2006-present Editr f 3 medicine dctrs dissertatins and 1 habilitatin Authr f the Recmmendatins fr the Plish Scientific AIDS Sciety 2007-present (HIV-Infected and AIDS suffering patients cmplex care, the principles f the beginning and mdificatins f the antiviral therapy, HIB/HCV and HIV/HBV cinfectin treatment, preventin and treatment f the HIV patients stepenia/steprsis) Member f the Cmmitee f Editrs f the internatinal Jurnals: Recent Patents n Endcrine Metablic and Immune Drug Discvery, The Open Infectius Diseases Jurnal Hnrs and Awards Annual Awards f teh President f the Academy fr the scientific achievements (I, II degree) Minister f Health Team Award fr the scientific achievements 2006, 2007, 2008 Minister f Health Award fr the cntributin in the case f AIDS patients 2008, 2009, 2010 Scientific interests Pathgenesis and clinical picture f HIV infectin and AIDS Cmprehensive treatment and care fr HIV infected and AIDS patients Hepatitis viruses HCV and HBV - pathgenesis and treatment Infectius and invasive agents f inflammatry bwel diseases Immunenzymatic detectin f the parasites, bacteria, and viruses Usefulness f new neur-radilgical technlgies in the treatment f the HIV-infected patients

3 Scientific experience and achievements C-infectin f HBV and HCV with HIV and the interdependence f the develpment f symptms AIDS and the respnse t HAART. Study f the effect f infectin with hepatitis C n the prgressin f HIV infectin and antiretrviral therapy respnse. Usefulness f new bimarkers in assessing the severity f clinical inflammatry bwel diseases Organ cmplicatins in HIV-infected patients underging antiretrviral therapy New bimarkers fr the diagnsis f cancer in intracellular liver cancer patients infected with HBV and HCV Scientific papers (Impact Factr 108,6, H-Index = 8, citatins - 428, papers reviewed >150, edited bks 1) 1. Brń-Kaczmarska A, Brń P, Kzłwska H, Puch U, Wiercińska-Drapał A: Das Alpha-Fetprtein bei der akuten Virus B-Hepatitis. Klin Med. 1991, 46: Wiercińska-Drapał A, Brń P, Brń-Kaczmarska A, Panasiuk A, Grzeszczuk A, Flisiak R, Wierzbicka I: Epidemilgia zakażeń wewnątrzmałżeńskich wirusem Hepatitis B (HBV) w ppulacji chrych hspitalizwanych w ddziałach bserwacyjn-zakaźnych Białstcczyzny w latach Przegl Epidemil 1991, 45: Wiercińska-Drapał A: Alfa-fetprteina a zakażenie wirusem zapalenia wątrby typu B. Hepatl Pl 1994, 2: Flisiak R, Prkpwicz D, Wiercińska-Drapał A: Diagnstyka labratryjna brelizy z Lyme. Immunl Pl 1994, 19: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Flisiak I. Seznwść występwania przeciwciał przeciw Brrelia burgdrferi wśród mieszkańców Białwieży. Przegl Epidemil 1995, 49: Flisiak R, Kalinwska A, Prkpwicz D, Wiercińska-Drapał A: Przydatnść wybranych testów immunenzymatycznych w diagnstyce brelizy z Lyme. Diagn Lab 1995, 31: Prkpwicz D, Wierzbicka I, Kramarz P, Wiercińska-Drapał A: Blastcystis hminis - nwy patgen jelitwy? Diagn Lab 1995, 31: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Odpwiedź immunlgiczna u chrych z zapaleniem stawów w przebiegu brelizy z Lyme. Przegl Epidemil 1996, 50: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Kalinwska A, Prkpwicz D. Seasnal prevalence f antibdies against Brrelia burgdrferi in Białwieża inhabitants. Rczniki Akad Med Bialymst 1996, 41: Chlabicz S, Wiercińska-Drapał A, Dare A. Clinical picture f tick-brne encephalitis amng patients hspitalized in 1994 in the Department f Infectius Diseases Medical Schl Białystk. Rczniki Akad Med Bialymst 1996, 41: Flisiak R, Prkpwicz D, Grzeszczuk A, Wiercińska-Drapał A: Delayed-type hypersensitivity skin reactin estimated with multitest CMI in human giardiasis. Rczniki Akad Med Bialymst 1996, 41: Czarnwski D, Panasiuk B, Wiercińska-Drapał A, Puzanwska B, Prkpwicz D. Zespół przewlekłeg zmęczenia. Pl Arch Med Wewn 1996, 96: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Flisiak R. Chrby dzwierzęce w cdziennej praktyce lekarza. Med Wet 1996, 52: Wiercińska-Drapał A, Panasiuk A, Prkpwicz D. Medical aspects f Yersinisis. Adv Agricult Sci 1996, 5: Panasiuk A, Rgwska-Szadkwska D, Kemna A, Prkpwicz D, Brzuchwska A, Wiercińska-Drapał A: Obraz krwi bwdwej i szpiku u sób zakażnych HIV. Prblemy HIV i AIDS 1997, 2: Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Alpha-fetprtein serum cncentratin in different stages f liver cirrhsis. Rczniki Akad Med Bialymst 1997, 42(1): Nerkwska M, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Zachrwania epidemiczne na kleszczwe zapalenie mózgu w reginie Puszczy Piskiej. Nwa Klinika 1997, 4: Rgwska-Szadkwska D, Wiercińska-Drapał A, Brzuchwska A, Prkpwicz D. Infekcja Candida humicla śrdkweg układu nerwweg u pacjenta zakażneg ludzkim wirusem upśledzenia dprnści (HIV) - pis przypadku. Przegl Epidemil 1997, 51: Rgwska-Szadkwska D, Brzuchwska A, Wiercińska-Drapał A, Chlabicz S. Prfilaktyka p zawdwej ekspzycji na ludzki wirus upśledzenia dprnści/hiv. Pl Arch Med Wewn 1997, 98: Wiercińska-Drapał A, Rgwska-Szadkwska D, Prkpwicz D. C skłania ludzi d wyknywania testów anty-hiv. Pl Arch Med Wewn 1998, 99:403-6.

4 21. Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Prównanie znaczania stężenia alfafetprteiny metdą ELISA i ELFA u chrych z marskścią wątrby. Diagn Lab 1998, 34: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Prkpwicz D. Zapalenie wątrby wywłane wirusem cytmegalii. Hepatl Pl 1998, 5: Panasiuk A, Prkpwicz D, Wiercińska-Drapał A: Zmiany narządwe w pełzakwicy. Biul Inst Med Mrsk Trp 1998, 31: Nerkwska M, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Przydatnść białka C-reaktywneg we współczesnej diagnstyce. Klin Chrób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne 1998, 2: Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Prkpwicz D. Rhdcccus equi - patgen ludzi i zwierząt. Pneumnl Alergl Pl 1998, 66: Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Panasiuk A, Prkpwicz D: Babezjza, chrba ludzi i zwierząt. Pl Arch Med Wewn 1998, 3: Rgwska-Szadkwska D, Wiercińska-Drapał A: Nw pznane działania ubczne inhibitrów prteazy HIV i ich interakcje z substancjami narktycznymi. Prblemy HIV i AIDS 1998, 4: Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D: Mucsal and plasma prstaglandin E2 in ulcerative clitis. HepatGastrenterlgy 1999, 46 (28): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Effects f ulcerative clitis activity n plasma and mucsal prstaglandin E2 cncentratin. Prstaglandins Other Lipid Mediat 1999, 58 (2-4): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Różyczka jak prblem kbiet w wieku rzrdczym. Ginekl Pl 1999, 70(11): Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Rgwska-Szadkwska D, Prkpwicz D. Tksplazmza mózgu jak przykład inwazji prtunistycznej u kbiety żyjącej z HIV. Wiad Parazytl 1999, 3: Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Prkpwicz D. Zimnica i AIDS - wzajemne zależnści? Klin Chrób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne 1999, 3: Czarnwski D, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Beta 2-mikrglbulina i nepteryna u pacjentów z giardizą. Wiad Parazytl 2000, 46: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D. Przeciwciała przeciw antygenwi M2 w diagnstyce różnicwej pierwtnej marskści żółciwej wątrby. Pl Merk Lek 2000, 48: Wiercińska-Drapał A, Grzeszczuk A, Wasilewski K, Prkpwicz D. Szczepienia przeciwk grypie a zespół Guillain-Barré - wzajemne zależnści? Pl Merk Lek 2000, 47: Flisiak R, Wiercińska-Drapał A, Tynecka E. Transfrmujący czynnik wzrstu beta 1 w patgenezie chrób wątrby. Wiad Lek 2000, 53: Prkpwicz D, Rgwska-Szadkwska D, Panasiuk A, Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Panasiuk B. Kazuistyka. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Candida spp. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Aspergillus spp. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Penicillium marneffei. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Ośrdkwy układ nerwwy. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Mycbacterium tuberculsis, avium cmplex, kansasii. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Wiercińska-Drapał A: Txplasma gndii. W: Oprtunistyczne zagrżenia sób żyjących z HIV/AIDS, red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2000), Grzeszczuk A, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Cryptspridisis in nrth-eastern Pland. Acta Parasitlgica, Warszawa 2000 Vl. 45 n 3 s. 207 Abstracts: VIII Eurpean Multicllqium f Parasitlgy, Pznań September Grzeszczuk A, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Cryptspridisis in nrth-eastern Pland. Acta Parasitlgica, Warszawa 2000 Vl. 45 n 3 s. 207 Abstracts: VIII Eurpean Multicllqium f Parasitlgy, Pznań September 2000udział 46. Grzeszczuk A, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Cryptspridisis in nrth-eastern Pland. Acta Parasitlgica, Warszawa 2000 Vl. 45 n 3 s. 207 Abstracts: VIII Eurpean Multicllqium f Parasitlgy, Pznań September 2000udział 47. Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D: Effect f ulcerative clitis activity n plasma cncentratin f transfrming grwth factr beta (1). Cytkine 2001, 14(6): Wiercińska-Drapał A, Tarasów E. Reznans magnetyczny i spektrskpwa cena metablitów tkanki mózgwej w przebiegu kryptkkzy OUN. Wiad Parazytl 2001, 47:

5 49. Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D. Rla transfrmujących czynników wzrstu beta w patgenezie wrzdziejąceg zapalenia jelita grubeg. Pl Merk Lek 2001, 10(57): Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Prkpwicz D. Hdgkin's lymphma in AIDS patients - diagnstic difficulties. Flia Histchemica et Cytbilgica, 2001 Vl. 39 supl. 1; NATO Advanced Research Wrkshp. Endcrine Disrupters and Carcingenic Risk Assessment, Białystk 8-12 May 2001 s Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Prkpwicz D. Hdgkin's lymphma in AIDS patients - diagnstic difficulties. Flia Histchemica et Cytbilgica, 2001 Vl. 39 supl. 1; NATO Advanced Research Wrkshp. Endcrine Disrupters and Carcingenic Risk Assessment, Białystk 8-12 May 2001 s Wiercińska-Drapał A, Czarnwski D, Prkpwicz D. Hdgkin's lymphma in AIDS patients - diagnstic difficulties. Flia Histchemica et Cytbilgica, 2001 Vl. 39 supl. 1; NATO Advanced Research Wrkshp. Endcrine Disrupters and Carcingenic Risk Assessment, Białystk 8-12 May 2001 s Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Prkpwicz D. Przydatnść znaczania stężenia CRP w przesiewwej diagnstyce stanów grączkwych u zakażnych HIV. Diagn Lab 2002, 38: Wiercińska-Drapał A: Pneumcystza. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Actinmyces. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), Wiercińska-Drapał A: Zespół nabyteg upśledzenia dprnści. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Tksplazmza. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Świerzb. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Półpasiec. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Nkardiza. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A: Róża. W: Zakażenia. Obraz kliniczny, rzpznanie, leczenie. red. Danuta Prkpwicz (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2002), wyd. 2 ppr. i uzup. (Białystk: Wyd. Eknmia i Śrdwisk, 2004), Wiercińska-Drapał A, Siwak E, Jarszewicz J: Grzybica przełyku u pacjentów zakażnych HIV lecznych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AM w Białymstku. Gastrenterlgia Plska 2002 T. 9 supl.1; X Kngres Plskieg Twarzystwa Gastrenterlgii, Lublin, czerwca 2002 s Wiercińska-Drapał A, Siwak E, Jarszewicz J: Grzybica przełyku u pacjentów zakażnych HIV lecznych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AM w Białymstku. Gastrenterlgia Plska 2002 T. 9 supl.1; X Kngres Plskieg Twarzystwa Gastrenterlgii, Lublin, czerwca 2002 s. 214udział 64. Wiercińska-Drapał A, Siwak E, Jarszewicz J: Grzybica przełyku u pacjentów zakażnych HIV lecznych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AM w Białymstku. Gastrenterlgia Plska 2002 T. 9 supl.1; X Kngres Plskieg Twarzystwa Gastrenterlgii, Lublin, czerwca 2002 s. 214udział 65. Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D: Effect f ulcerative clitis treatment n transfrming grwth factr beta1 in plasma and rectal mucsa. Regul Pept 2003, 113 (1-3): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Prkpwicz D: Plasma matrix metallprteinase-1 and tissue inhibitr f metallprteinase-1 as bimarkers f ulcerative clitis activity. Wrld J Gastrenterl 2003, 9(12): Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Kubas B, Dzienis W, Orzechwska-Bbkiewicz A, Prkpwicz D, Walecki J: Cerebral MR spectrscpy in neurlgically asymptmatic HIV-infected patients. Acta Radil 2003, 44: Chrmańska M, Wiercińska-Drapał A, Waszkiel D: The evaluatin f dentitin status in HIVinfected patients. Rczniki Akad Med Bialymst 2003, 48:141-4.

6 69. Pdlasin R, Chlewińska G, Hrban A, Barałkiewicz G, Beniwski M, Gąsirwski J, Gesing M, Mach T, Małlepsza E, Mussabir M, Olczak A, Pynka M, Wiercińska-Drapał A: Opprtunistic infectins and ther AIDS-defining illnesses in Pland in HIV &AIDS Rev 2003, 2: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Grzyby halucyngenne aspekty medyczne i weterynaryjne. Med Wet 2003, 59: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Tuberculsis in HIV-infected patients. HIV and AIDS Rev 2003, 2: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Tuberculsis in HIV-infected patients. HIV and AIDS Rev 2003, 2: Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D: Parasitic diseases in HIV-infected subjects. HIV and AIDS Rev 2003, 2: Wiercińska-Drapał A: Pdróż a chrby przenszne drgą płciwą i transfuzji krwi. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Referaty. s Kwalczuk-Kt, Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Siwak E: Zakażenia prtunistyczne u sób zakażnych HIV hspitalizwanych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AMB w latach W: Sympzjum "Parazytzy - prblemy kliniczne", Białystk, 6 czerwca 2003 s Siwak E, Wiercińska-Drapał A, Kwalczuk-Kt, Jarszewicz J: Ciąża i kres kłprdwy u kbiet zakażnych HIV pdpiecznych Punktu Knsultacyjneg Kliniki Obserwacyjn- Zakaźnej AM w Białymstku. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Plakaty s Czarnwski D, Wiercińska-Drapał A: Grzybice wśród pacjentów żyjących z HIV hspitalizwanych w Klinice Obserwacyjn-Zakaźnej AM w Białymstku. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Plakaty. s Panasiuk B, Wiercińska-Drapał A, Dzięcił J: Trudnści diagnstyczne ziarnicy złśliwej współistniejącej z HIV. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Plakaty. 79. Kubas B, Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Walecki J: Serial MR and MRS examinatin in a patient with HIV-encephalitis. Eurpean Radilgy 2003, Vl. 13 suppl. 1; Eurpean Cngress f Radilgy, Vienna, 7-11 March, s Panasiuk B, Wiercińska-Drapał A, Dzięcił J: Trudnści diagnstyczne ziarnicy złśliwej współistniejącej z HIV. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Kubas B, Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Walecki J: Serial MR and MRS examinatin in a patient with HIV-encephalitis. Eurpean Radilgy 2003, Vl. 13 suppl. 1; Eurpean Cngress f Radilgy, Vienna, 7-11 March, s Panasiuk B, Wiercińska-Drapał A, Dzięcił J: Trudnści diagnstyczne ziarnicy złśliwej współistniejącej z HIV. W: XVI Zjazd Plskieg Twarzystwa Epidemilgów i Lekarzy Chrób Zakaźnych, Białystk, 5-7 czerwca Kubas B, Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Prkpwicz D, Walecki J: Serial MR and MRS examinatin in a patient with HIV-encephalitis. Eurpean Radilgy 2003, Vl. 13 suppl. 1; Eurpean Cngress f Radilgy, Vienna, 7-11 March, s Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Walecki J, Prkpwicz D: Zmiany w OUN u chrych zakażnych HIV: diagnstyka brazwa i spektrskpia 1H MR. Neurl Neurchirurgia Pl 2003, 37, supl 2: Wiercińska-Drapał A, Tarasów E, Jarszewicz J: Ośrdkwy układ nerwwy w przebiegu zakażenia HIV. Neurl Neurchirurgia Pl 2003, 37, supl 2: Kuczyński W, Wiercińska-Drapał A: Ciąża p inseminacji dmacicznej nasieniem serpzytywneg (HIV-1) partnera - pis pierwszeg w Plsce przypadku i przegląd piśmiennictwa. Ginekl Pl 2003, 74: Wiercińska-Drapał A, Flisiak J, Jarszewicz J: Increased plasma TGF-β1 is assciated with disease prgressin in HIV-1 infected patients. Viral Immunlgy 2004, 17(1): Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Siergiejczyk J, Orzechwska-Bbkiewicz A, Prkpwicz D, Walecki J: Metablic disturbances in liver 1H MR spectrscpy in HIV and HCV c-infected patients as a ptential marker f hepatcyte activatin. Acta Radil 2004, 45(8): Kuczyński W, Wiercińska-Drapał A, Grygruk C, Czech G, Mrugacz G, Wasilewski T: Ciąża p ICSI nasieniem serpzytywneg (HIV - 1) partnera - pis pierwszeg w Plsce przypadku. W: Bilgia rzrdu raz zdrwie reprdukcyjne człwieka. Pd redakcją Waldemara Kuczyńskieg. Białystk: Akademia Medyczna s Tarasów E, Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Orzechwska-Bbkiewicz A, Dzienis W, Prkpwicz D, Walecki J: Antiretrviral therapy and its influence n the stage f brain damage in patients with HIV - 1H MRS evaluatin. Med Sci Mnitr 2004, 10, supl 3: Wiercinska-Drapał A: Żółta grączka. Przegl Epidemil 2004, 58, supl 1:101-5.

7 92. Tarasów, E., Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz, J., Orzechwska-Bbkiewicz, A., Dzienis, W., Prkpwicz, D., Walecki, J: Antiretrviral therapy and its influence n the stage f brain damage in patients with HIV - 1H MRS evaluatin. Medical science mnitr : internatinal medical jurnal f experimental and clinical research 2004, 10 Suppl 3: Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Flisiak R, Prkpwicz D: Plasma interleukin-18 is assciated with viral lad and disease prgressin in HIV-1 infected patients. Micrbes Infect 2004, 6 (14): Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Flisiak R: Epidemilgical characteristics f inflammatry bwel disease in Nrth-Eastern Pland. Wrld J Gastrenterl 2005, 11(17): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Jarszewicz J, Prkpwicz D: Plasma Interleukin-18 reflects severity f ulcerative clitis. Wrld J Gastrenterl 2005, 28(11): Wiercińska-Drapał A, Flisiak R, Jarszewicz J, Prkpwicz D: Plasma Interleukin-18 reflects severity f ulcerative clitis. Wrld J Gastrenterl 2005, 28(11): D Knpnicki, A Mcrft, S De Wit, F Antunes, B Ledergerber, C Katlama, K Zilmer, S Vella, O Kirk, and JD Lundgren fr the EurSIDA Grup: Hepatitis B and HIV: prevalence, AIDS prgressin, respnse t HAART and increased mrtality in the EurSIDA chrt. AIDS 2005 Apr 8, 19(6): Hlkmann Olsen C, Gatell J, Ledergerber B, Katlama C, Friis-Møller N, Weber J, Hrban A, Staszewski S, Lundgren J, Phillips A: Risk f AIDS and death at given HIV-RNA and CD4 cunt levels, accrding t specific antiretrviral drugs in the regimen. AIDS Feb 18, 19: Mcrft A, Oancea C, van Lunzen J, Vanhems P, Banhegyi D, Chiesi A, Vingradva E, Maayan S, Phillips AN, Lundgren J: Decline in esphageal candidiasis and use f antimyctics in patients with HIV. Am J Gastrenterl Jul, 100(7): Rckstrh J, Mcrft A, Srian V, Tural C, Lss M, Hrban A, Kirk O, Phillips A, Ledergerber B, Lundgren J fr the EurSIDA study grup: Influence f Hepatitis C n HIV Disease Prgressin and Respnse t Antiretrviral Therapy. J Infect Dis Sep 15, 192(6): Mcrft A, Srian V, Rckstrh J, Reiss P, Kirk O, de Wit S, Gatell J, Cltet B, Phillips AN, Lundgren JD fr the EurSIDA study grup: Is there evidence fr an increase in the death-rate frm liverrelated disease in patients with HIV? AIDS Dec 2, 19(18): Girardi E, Sabin CA, d'armini Mnfrte A, Hgg B, Phillips AN, Gill MJ, Dabis F, Reiss P, Kirk O, Bernascni E, Grabar S, Justice A, Staszewski S, Fatkenheuer G, Sterne JA: Antiretrviral Therapy Chrt Cllabratin.62 Incidence f Tuberculsis amng HIV-infected patients receiving highly active antiretrviral therapy in Eurpe and Nrth America. Clin Infect Dis Dec 15, 41(12): Czzi-Lepri A, Ruiz L, Lveday C, Phillips AN, Cltet B, Reiss P, Ledergerber B, Hlkman Olsen C, Staszewski S, Lundgren JD fr the EurSIDA Study Grup: Thymidine analgue mutatin prfiles: factrs assciated with acquiring specific prfiles and their impact n the virlgical respnse t therapy. Antivir. Ther. 2005, 10(7): Mcrft A, Rckstrh J, Srian V, Ledergerber B, Kirk O, Vingradva E, Reiss P, Katlama C, Phillips AN, Lundgren JD fr the EurSIDA study grup: Are specific antiretrvirals assciated with an increased risk f discntinuatin due t txicities r patient/physician chice in patients with hepatitis C virus cinfectin? Antivir. Ther. 2005, 10(7): Thiebaut R, El-Sadr WM, Friis-Mller N, Rickenbach M, Reiss P, Mnfrte AD, Mrfeldt L, E Fntas, O Kirk, S De Wit, G Calv, MG Law, F Dabis, CA Sabin, JD Lundgren; Data Cllectin f Adverse events f anti-hiv Drugs Study Grup: Predictrs f hypertensin and changes f bld pressure in HIVinfected patients. Antivir Ther. 2005, 10(7): Mcrft A, Phillips AN, Srian V, Rckstrh J, Blaxhult A, Katlama C, Brn-Kaczmarska A, Viksna L, Kirk O, Lundgren JD: Reasns fr Stpping Antiretrvirals Used in an Initial Highly Active Antiretrviral Regimen: Increased Incidence f Stpping due t Txicity r Patient/Physician Chice in Patients with Hepatitis C Cinfectin. AIDS Res Hum Retrviruses. Sep 2005, Vl. 21, N. 9: Wiercinska-Drapal A, Jarszewicz J, Tarasw E, Flisiak R, Prkpwicz D: Transfrming grwth factr beta1 and prstaglandin E2 cncentratins are assciated with bne frmatin markers in ulcerative clitis patients. Prstaglandins Other Lipid Mediat. 2005, 78(1-4): Wiercińska-Drapał A, Tarasów, E, Lapiński TW: Spektrskpia prtnwa watrby u chrych z wzw typu c raz z kinfekcja HIV/HCV. Przeglad Epidemilgiczny 2005, 59(2): Lapinski TW, Jarszewicz J, Wiercinska-Drapal A: Cncentratins f sluble Fas and sluble Fas ligand as indicatrs f prgrammed cell death amng patients cinfected with Human Immundeficiency Virus and Hepatitis C Virus. Viral Immunl 2006, 19(3): Jarszewicz J, Wiercinska-Drapal A, Lapinski TW, Prkpwicz D, Rgalska M, Parfieniuk A: Des HAART imprve renal functin? An assciatin between serum cystatin C cncentratin, HIV viral lad and HAART duratin. Antivir Ther 2006, 11(5): Pdlasin RB, Wiercinska-Drapal A, Olczak A, Beniwski M, Smiatacz T, Mallepsza E, Juszczyk J, Leszczyszyn-Pynka M, Mach T, Mian M, Knysz B, Hrban A: Opprtunistic infectins and ther

8 AIDS-defining illnesses in Pland in Infectin 2006, 34(4): Chrmańska M, Waszkiel D, Wiercińska-Drapał A: Stmatlgiczne ptrzeby lecznicze u sób zakażnych HIV. Czaspism Stmatlgiczne 2006, 59(3): Danuta Prkpwicz, Ewa Siwak, Wiercińska-Drapał A: Salmnellzy - aktualne zagrżenia. Źródł: Lekarz 2006, 9: Wiercinska-Drapał A, Jarszewicz J, Parfieniuk A, Mniuszk A: Prteases In gastrintestinal tissues Red. Uwe Lendeckel, Nigel M. Hper, Springer, The Nederlands, 2006, ISBN (HB). Chapter 10. MMP and ADAMs in Infllammatry Bwel Disease Wiercinska-Drapal A, Jarszewicz J, Tarasw E, Siergiejczyk L, Prkpwicz D: The pssible assciatin between serum chlesterl cncentratin and decreased bne mineral density as well as intravertebral marrw fat in HIV-1 infected patients. Infectin 2007, 35(1): Wiercinska-Drapal A, Jarszewicz J, Parfieniuk A, Lapinski TW, Rgalska M, Prkpwicz D: Pigment epithelium-derived factr in ulcerative clitis: pssible relatinship with disease activity. Regul Pept 2007, 140(1-2): Chrmańska M, Waszkiel D, Klimiuk A, Wiercińska-Drapał A, Ruczaj J: The frequency f ral cavity candidiasis ccurrence in HIV infected subjects accrding t undertaking HAART. Plish Jurnal f Envirnmental Studies 2007, 16(2): Chrmańska M, Waszkiel D, Klimiuk A, Wiercińska-Drapał A, Ruczaj J: The impact f HAART therapy n peridntal status in HIV infected persns. Plish Jurnal f Envirnmental Studies 2007, 16(2): Łapinski TW, Wiercińska-Drapał A, Panasiuk A, Kvalchuk O: Cncentratins f ssdna in liver tissue and its crrelatin with sfas and sfasl in serum f patients infected with HBV, HCV, HCV and HIV. Adv Med Sci 2007, 52: Lapinski TW, Flisiak R, Wiercinska-Drapal A, Pgrzelska J, Rgalska M: The cncentratins f IL- 22, sfas and sfasl in HCV, HIV and HCV/HIV infectins. HIV&AIDS Review 2007, 6(1): Stańczak GP, Stańczak JJ, Firlag-Burkacka E, Wiercińska-Drapał A, Leszczyszyn-Pynka M, Jabłnwska E, Małlepsza E, Hrban A: Transmissin f HIV-1 drug resistance amng newly diagnsed patients in Pland. Przegl Epidemil 2007, 61(1): Jarszewicz J, Wiercinska-Drapal A, Prkpwicz D: The influence f prtease inhibitrs n a frequency f lipid metablism disturbances ccurrence in HIV-1 infected patients. HIV&AIDS Review 2007, 6 (2): Stańczak GP, Stańczak JJ, Majchrzak MM, Firląg-Burkacka E, Wiercińska-Drapał A, Leszczyszyn-Pynka M, Jabłnwska E, Małlepsza E, Hrban A: HIV-1 drug resistance patterns amng treatmentnaďve and therapy-experienced patients in Pland. HIV & AIDS Review 2007, 6(1): Kuczyński Z, Wiercińska-Drapał A:M Validity f VIDAS-HIV DUO tests in the screening f sperm dnrs and wmen underging facilitated reprductin. HIV & AIDS Review 2007, 6 (4): Wiercińska-Drapał A, Jarszewicz J, Parfieniuk A, Dąbrwska M, Siwak E: Serum cncentratins f α-defensins in patients with different stages f HIV-infectin. HIV& AIDS Review 2007, 6(4): Dabrwska MM, Pgrzelska J, Parfieniuk A, Siwak E, Wiercińska-Drapał A: Tuberculsis and HIV infectin-main diagnstic and therapeutic prblems. Pl Merkur Lekarski 2007, 23(135): Dąbrwska MM, Wiercińska-Drapał A: Integrase inhibitrs as a new class f ARV treatment. HIV&AIDS Review 2007, 6(4): Dąbrwska MM, Pgrzelska J, Jarszewicz J, Parfieniuk A, Wiercińska-Drapał A: Disseminated nntuberculus mycbacterisis in a patient with acquired immundeficiency syndrme a case reprt. HIV&AIDS Review 2007, 6(3): Dabrwska MM, Pgrzelska J, Parfieniuk A, Siwak E, Wiercińska-Drapał A.: Gruźlica a zakażenie HIV - Główne prblemy diagnstyczne i terapeutyczne. Plski Merkuriusz Lekarski 2007, 23 (135): Czzi-Lepri A, Phillips AN, Cltet B, Mcrft A, Ruiz L, Kirk O, Lazzarin A, Wiercinska-Drapal A, Karlssn A, Lundgren JD: EurSIDA Study Grup Detectin f HIV drug resistance during antiretrviral treatment and clinical prgressin in a large Eurpean chrt study. AIDS 2008, 22(16): Flisiak R, Hrban A, Gallay P, Bbardt M, Selvarajah S, Wiercinska-Drapal A, Siwak E, Cielniak I, Higersberger J, Kierkus J, Aeschlimann C, Grsgurin P, Niclas-Métral V, Dumnt JM, Prchet H, Crabbé R, Scalfar P: The cyclphilin inhibitr Debi-025 shws ptent anti-hepatitis C effect in patients cinfected with hepatitis C and human immundeficiency virus. Hepatlgy 2008, 47(3): Chlabicz S, Flisiak R, Kwalczuk O, Wiercińska-Drapal A, Pytel-Krlczuk B, Prkpwicz D, Chyczewski L: High prevalence f gentype 4 amng hepatitis C virus-infected intravenus drug users in nrth-eastern Pland. J Med Virl 2008, 80(4): Wiercinska-Drapal A, Jarszewicz J, Siwak E, Pgrzelska J, Prkpwicz D: Intestinal fatty acid binding prtein (I-FABP) as a pssible bimarker f ileitis in patients with ulcerative clitis. Regul Pept 2008, 147(1-3):25-8.

9 134. Tarasów E, Wiercinska-Drapał A, Jarszewicz J, Szulc A, Lewszuk A, Walecki J: Prgressive multifcal leukencephalpathy in HIV-infected patients - MR findings and metablic changes in 1H MR spectrscpy. Plish Jurnal f Radilgy 2008, 73 (2): Lemańska M, Jankwska M, Cielniak I, Witr A, Szettla B, Leszczyszyn-Pynka M, Wnuk A, Wiercińska- Drapał A, Olczak A, Małlepszy E, Jabłnwska E, Barałkiewicz G, Skwara P, Mian MM, Mikuła T: The rle f nevirapine in the antiretrviral therapy. HIV and AIDS Review 2008, 7(1): Kranc R, Dąbrwska MM, Wiercińska-Drapał A, Flisiak R: Cystatin C as a new bimarker f renal dysfunctin in HIV-1 infected patients preliminary reprt. HIV&AIDS Review 2008, 7(1): Stefaniuk P, Mikuła M, Cianciara J, Wiercińska-Drapał A: The use f alpha-fetprtein in cmbinatin with gamma-glutamyl transferase in diagnsis f HCC in cirrhtic patients. Exp Clin Hep 2009, 5: Kzłwska J, Jabłńska J, Wiercińska-Drapał A: Receptry Tll-like w wiruswych zapaleniach wątrby. Pstępy Higieny i Medycyny Dświadczalnej 2009, 63: Górski S, Wiercińska-Drapał A: Zagrżenie leiszmanizą trzewną na terenach krajów nieendemicznych. Wiadmści Parazytlgiczne 2009, 55(3): Mikuła T, Stańczak W, Wiercińska-Drapał A: Efficacy and safety f bsted atazanavir In HIVinfected, ARV-naive patients-results frm 48/96 weeks Castle study. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(1): Zalewski B, Jabłńska M, Węgrzynwicz A, Mikuła T, Wiercińska-Drapał A: Pre-expsure (PrEP) HIV prphylaxis-backgrund and cntrversies. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(3): Winiarczyk M, Sikrska A, Mikuła T, Wiercińska-Drapał A: Nephrtxicity f Tenfvir: true r myth? HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(4): Dąbrwska M, Wiercińska-Drapał A: Raltegravir - a new agent In HIV-infected treatment naive. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(3): Węgrzynwicz A, Skwyta A, Kazimierczak M, Mikuła T, Wiercińska-Drapał A: Influence f HIV infectin n highest cardivascular risk. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(4): Dąbrwska M, Wiercińska-Drapał A: Bsted darunavir as a New therapeutic ptin fr treatment-naive HIV-infected patients. HIV & AIDS REVIEW 2009, 8(4): Mikula T, Kzlwska J, Wiercińska-Drapał A: Alchl and ecstasy (MDMA-3,4- methylenedixymethamphetamine) verdse as a reasn fr acute hepatitis with gall bladder inflammatin. Drug Alchl Rev 2009 Nv, 28(6): Mikuła T, Kzłwska J, Wiercińska-Drapał A: Pulmnary rhdcccsis (Rhdcccus equi) imitating Pancast tumur in an HIV-infected patient. Reviews in Medical Micrbilgy 2010, 21: Stefaniuk P, Cianciara J, Wiercinska-Drapal A: Present and future pssibilities fr early diagnsis f hepatcellular carcinma. Wrld J Gastrenterl 2010 Jan 28, 16(4): Stefaniuk P, Dusza M, Wiercińska-Drapał A: Autimmunlgiczne zapalenie watrby w przebiegu zakażenia ludzkim wirusem niedbru dprnści. Przeglad Gastrenterlgiczny 2010, 5(1): Sikrska H, Cianciara J, Wiercińska-Drapał A: Physilgical functins f L-rnithine and L- aspartate in the bdy and the efficacy f administratin f L-rnithine-L-aspartate in cnditins f relative deficiency. Pl Merkur Lekarski 2010 Jun, 28(168): Wiercińska-Drapał A: Giardiza braz kliniczny, rzpznawanie i leczenie. Gastrenterlgia Kliniczna 2010, 2(3): Chlewińska G, Higersberger J, Pdlasin R, Wiercińska-Drapał A, Lipwski D, Olszyńska-Krwicka M, Przyjałkwski W, Hrban A: Influence f cncmitant illness n clinical manifestatins and severity f A/H1N1 influenza infectin amng patients hspitalized in the Hspital f Infectius Diseases in Warsaw--clinical cases. Przegl Epidemil 2010, 64(1): Chlewińska G, Higersberger J, Pdlasin R, Wiercińska-Drapał A, Lipwski D, Olszyńska-Krwicka M, Przyjałkwski W, Hrban A: Clinical manifestatins, diagnsis and treatment f swine flu (A/H1N1) infectin amng patients hspitalized in the Hspital f Infectius Diseases in Warsaw in Przegl Epidemil 2010, 64(1): Mcrft A, Phillips AN, Ledergerber B, Smith C, Bgner JR, Lacmbe K, Wiercinska-Drapal A, Reiss P, Kirk O, Lundgren JD, EurSIDA Study Grup: Estimated average annual rate f change f CD4(+) T-cell cunts in patients n cmbinatin antiretrviral therapy. Antivir Ther 2010, 15(4): Stańczak GP, Stańczak JJ, Marczyńska M, Firlag-Burkacka E, Wiercińska-Drapał A, Leszczyszyn-Pynka M, Jabłnwska E, Małlepsza E, Dyda T, Zabek P, Hrban A: Evlving patterns f HIV-1 transmitted drug resistance in Pland in the years J Med Virl 2010 Jul, 82(7): Wiercinska-Drapał A: Zakażenia HIV i Zespół Nabyteg Upśledzenia Odprnści AIDS w Medycyna Pdróży. Red. Danuta Prkpwicz. Wydawnictw Eknmia i Śrdwisk. Białystk, 2010, ISBN Reekie J, Ksa C, Engsig F, Mnfrte A, Wiercinska-Drapal A, Dming P, Antunes F, Clumeck N, Kirk

10 O, Lundgren JD, Mcrft A, EurSIDA Study Grup: Relatinship between current level f immundeficiency and nn-acquired immundeficiency syndrme-defining malignancies. Cancer 2010 Nv 15, 116(22): Chlabicz S, FlisiakR, Łapiński TW, Kwalczuk O, Wiercińska-Drapał A, Pytel-Krlczuk, Grzeszczuk, Chyczewski, Pancewicz S: Epidemilgical features f patients infected with HCV gentype 4 in Pland a crss-sectinal study. Hepatitis Mnthly 2011.

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Urszula Coupland. Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Urszula Coupland Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Zaremba Jarosław AM Poznań. Wykaz publikacji z IF>2,999. Wykaz pozostałych publikacji w PubMed

Zaremba Jarosław AM Poznań. Wykaz publikacji z IF>2,999. Wykaz pozostałych publikacji w PubMed Zaremba Jarosław AM Poznań - Liczba wszystkich publikacji: 26 (w tym 1 publ. monogr. i praca doktor.) - Liczba wszystkich publikacji w czasopismach IF>2,999: 1 - Liczba wszystkich publikacji w czasopismach

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowo Szkoleniowej

Program Konferencji Naukowo Szkoleniowej Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Program Konferencji Naukowo Szkoleniowej VISTULA 2006 Dębe, 18 21 maja 2006 Szanowni Państwo W dniach 18 21 maja 2006r, w Dębem k/warszawy odbędzie się Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z WRODZONYM ZAKAŻENIEM HIV W POLSCE

JAKOŚĆ ŻYCIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z WRODZONYM ZAKAŻENIEM HIV W POLSCE JAKOŚĆ ŻYCIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z WRODZONYM ZAKAŻENIEM HIV W POLSCE A. Zielińska 1, M. Bielecki 2, F. Pierowski 3, U. Coupland 4, A.Bryńska 1, T. Wolańczyk 1, M. Marczyńska 4 (1) Klinika Psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Maria Szczotka ROZPRAWA HABILITACYJNA

Maria Szczotka ROZPRAWA HABILITACYJNA Maria Szczotka ZASTOSOWANIE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ DO OCENY EKSPRESJI BIAŁKA gp51 WIRUSA ENZOOTYCZNEJ BIAŁACZKI BYDŁA (BLV) W LIMFOCYTACH ZAKAŻONYCH ZWIERZĄT ROZPRAWA HABILITACYJNA RECENZENCI: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIV i AIDS Rozdziały tego tematu: Wprowadzenie Objawy Przyczyny Rozpoznanie Leczenie Zapobieganie Komentarze Wybrane linki Krótkie nagrania dźwiękowe Wprowadzenie AIDS

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M K U R S U

P R O G R A M K U R S U CZWARTEK 12.06. 2014 08.00-12.00 KURS DOSKONALĄCY Prowadzenie: Alicja Wiercińska-Drapało oraz Iwona Mozer-Lisewska ŚRODA 11.06. 2014 od 18.00 21.00 Kolacja w formie bufetu P R O G R A M K U R S U 08.00-09.30

Bardziej szczegółowo

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

RAK PŁUCA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Beata Brajer-Luftmann Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej UM w Poznaniu TPT 30.11.2013r. Najczęstszy nowotwór na świecie (ok. 1,2 mln zachorowań i ok. 1,1ml zgonów)

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 9 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 9 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 9 SECTIO D 2004 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego Wydziału Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZPPZH w okresie od października 0 r. do

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Uchroń się przed HIV/AIDS

Uchroń się przed HIV/AIDS Uchroń się przed HIV/AIDS Dlaczego wiedza na temat HIV/AIDS jest tak ważna? HIV i AIDS zabiły już miliony ludzi na świecie. Na HIV nie ma lekarstwa. Każdy, kto nie wie jak się ustrzec przed HIV, może się

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w realizacji zadań ZESPOŁU

Doświadczenia w realizacji zadań ZESPOŁU Doświadczenia w realizacji zadań ZESPOŁU ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania HIV i Zwalczania AIDS na Mazowszu, w latach 2011-2016 osiągnięcia, efekty, ograniczenia i bariery Dr n. med. Grażyna

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Wprowadzenie

Streszczenie Wprowadzenie Lek. med. Konrad Juszkiewicz Tytuł rozprawy doktorskiej: "Skuteczność profilaktyki gruźlicy u pacjentów z HIV/AIDS. Analiza retrospektywna danych z Ałmaty, Kazachstan w latach 2010-2015" Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Lek. Anna Szymanek-Pasternak

Lek. Anna Szymanek-Pasternak Lek. Anna Szymanek-Pasternak I Oddział Chorób Zakaźnych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Lekarz rezydent, młodszy asystent Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) i cystatyna

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka owrzodzeń stresowych żołądka

Profilaktyka owrzodzeń stresowych żołądka Procedury (za)często wykonywane na OIT Profilaktyka owrzodzeń stresowych żołądka Anna Dylczyk-Sommer Sopot, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 17-18 kwietnia 2015 Gdański Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

11.30 14.50 Warsztaty szkoleniowe firmy Bristol-Myers Squibb Polska SP. Z O.O. Początek skutecznego leczenia. Terapia długoterminowa pacjentów z wzw B

11.30 14.50 Warsztaty szkoleniowe firmy Bristol-Myers Squibb Polska SP. Z O.O. Początek skutecznego leczenia. Terapia długoterminowa pacjentów z wzw B PROGRAM czwartek, 27 września 2012 r. 11.30 14.50 Warsztaty szkoleniowe firmy Bristol-Myers Squibb Polska SP. Z O.O. Początek skutecznego leczenia. Terapia długoterminowa pacjentów z wzw B 11.30 11.40

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

1/31. Radosław Kempiński.: Przeszczepianie hepatocytów w chorobach wątroby Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.4; s.367-375 Pkt wewn.: 3.

1/31. Radosław Kempiński.: Przeszczepianie hepatocytów w chorobach wątroby Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.4; s.367-375 Pkt wewn.: 3. 1/31 Radosław Kempiński, Leszek Paradowski.: Wpływ diety wegetariańskiej na organizm człowieka Adv.Clin.Exp.Med. 1998 Vol.7 no.4; s.473-481, 2/31 Radosław Kempiński.: Przeszczepianie hepatocytów w chorobach

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013 SLEEP APNEA & SNORING 2013 for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 7 th December 2013 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW II MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 7 grudnia 2013 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych. 29 listopada 2013 r.

Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych. 29 listopada 2013 r. Kampania informacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS skierowana do środowisk medycznych 29 listopada 2013 r. Logotyp Test na HIV należy rozważyć w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej

Bardziej szczegółowo

18 czerwca 2015 (czwartek)

18 czerwca 2015 (czwartek) 18 czerwca 2015 (czwartek) 13.15-13.25 Powitanie gości Brygida Knysz 13.25-14.10 Wykład inauguracyjny Rafał Białynicki-Birula Albert Neisser (1855-1916) - twórca Wrocławskiej Szkoły Dermatologii 14.15-14.30

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Curriculum Vitae Prf. dr hab. Grzegrz Węgrzyn Current affiliatin and fficial address: Department f Mlecular Bilgy, Faculty f Bilgy, University f Gdansk, Wita Stwsza 59, 80-308 Gdansk, Pland Tel. +48 58

Bardziej szczegółowo

WZW C rok po przełomie. Dr hab. med. Anna Piekarska, Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi Szpital Biegańskiego w Łodzi

WZW C rok po przełomie. Dr hab. med. Anna Piekarska, Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi Szpital Biegańskiego w Łodzi WZW C rok po przełomie Dr hab. med. Anna Piekarska, Prof. UM Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi Szpital Biegańskiego w Łodzi Transmisja HCV w Polsce Zakażenia krwiopochodne drogą płciową

Bardziej szczegółowo

, Warszawa

, Warszawa Kierunki rozwoju nowych leków w pediatrii z perspektywy Komitetu Pediatrycznego EMA. Wpływ Rozporządzenia Pediatrycznego na pediatryczne badania kliniczne w Europie Marek Migdał, Klinika Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe lek. Krzysztof Kołodziejczyk Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego.

Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. Epidemiologia zakażenia HIV. Specyfika pacjenta zakażonego. dr med. Monika Bociąga-Jasik 1981 stwierdza się liczne przypadki pneumocystozowego zapalenia płuc i mięska Kaposiego u młodych, dotychczas zdrowych

Bardziej szczegółowo

CLINICAL GENETICS OF CANCER 2016

CLINICAL GENETICS OF CANCER 2016 International Conference CLINICAL GENETICS OF CANCER 2016 Szczecin, 14-15 September 2016 (Center for New Medical Technologies, Unii Lubelskiej 1, Szczecin) Wednesday (14 September 2016) 9:00-9:15 Conference

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

Przygotowała Katarzyna Borowiak Nauczyciel biologii W II LO w Lesznie

Przygotowała Katarzyna Borowiak Nauczyciel biologii W II LO w Lesznie Przygotowała Katarzyna Borowiak Nauczyciel biologii W II LO w Lesznie Ludzki wirus upośledzenia odporności - HIV (ang.: Human Immunodeficiency Virus) jest wirusem, który atakuje, osłabia i niszczy system

Bardziej szczegółowo

SYLABUS I II III IV X V VI 1 2 3 4 5 6 7 X 8 X 9 10 11 12. 60, w tym: 20 - wykłady, 10 - seminaria, 30 ćwiczenia, 15 fakultety

SYLABUS I II III IV X V VI 1 2 3 4 5 6 7 X 8 X 9 10 11 12. 60, w tym: 20 - wykłady, 10 - seminaria, 30 ćwiczenia, 15 fakultety Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie Stacjonarne J. polski SYLABUS CHOROBY ZAKAŹNE Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka poekspozycyjna (po kontakcie z krwią)

Profilaktyka poekspozycyjna (po kontakcie z krwią) Profilaktyka poekspozycyjna (po kontakcie z krwią) Anna Grzeszczuk, dr hab. n. med. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kierownik: prof. Robert Flisiak Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV

NA ZAKAŻENIE HBV i HCV NA ZAKAŻENIE HBV i HCV Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 18.04.2016r. Aneta Bardoń-Błaszkowska HBV - Hepatitis B Virus Simplified diagram of the structure of hepatitis B virus, Autor

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach

Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach Kowalska Marta Estera, Kalinowski Paweł, Bojakowska Urszula, Zdolska Wioleta. Epidemiologia wirusowego zapalenia wątroby typy C w Polsce w latach 2010-2014 = Epidemiology of hepatitis C in Poland in 2010-2014.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt.

PROGRAM. Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. PROGRAM Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Komitet Naukowy: Anna Boroń Kaczmarska Aleksander Garlicki Jerzy Jaroszewicz Lucjan Kępa Piotr Małkowski Barbara Oczko

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tomasiewicz

Krzysztof Tomasiewicz HCV w statystyce Krzysztof Tomasiewicz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 22.09.2015 Transmisja HCV w Polsce Zakażenia krwiopochodne drogą płciową (1%), z matki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS I II III IV X V VI X 8 X , w tym: 20 - wykłady, 10 - seminaria, 30 ćwiczenia, 15 fakultety

SYLABUS I II III IV X V VI X 8 X , w tym: 20 - wykłady, 10 - seminaria, 30 ćwiczenia, 15 fakultety Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie Stacjonarne J. polski SYLABUS CHOROBY ZAKAŹNE Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu

Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby zakaźne i pasożytnicze Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChZiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski

Bardziej szczegółowo

Spis wybranych pozycji piśmiennictwa naukowego, tzw. medycyny uniwersyteckiej

Spis wybranych pozycji piśmiennictwa naukowego, tzw. medycyny uniwersyteckiej Spis wybranych pozycji piśmiennictwa naukowego, tzw. medycyny uniwersyteckiej 2015.08.29 http://dziecisawazne.pl/pneumokoki-szczepic-czy-nie/ Szczepienia: pneumokokowe [1] Immunization of matek szczepionką

Bardziej szczegółowo

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland

Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Heart Failure Awareness Day 2016 Report from: Poland Name of reporters: Przemysław Leszek / Tomasz Rywik Public event / open clinic Organizers: Honorary Patronage: Public event / open clinic On May 8,

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca a ryzyko złamań

Cukrzyca a ryzyko złamań Cukrzyca a ryzyko złamań Edward Franek Dept of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology, Central Clinical Hospital MSW, Warsaw, Medical Research Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw Epidemia

Bardziej szczegółowo

Klinika. Historia Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Akademii. Hepatologii. i Nabytych Niedoborów Immunologicznych.

Klinika. Historia Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Akademii. Hepatologii. i Nabytych Niedoborów Immunologicznych. Henryk Jan Hryniewicz Janusz Cianciara Prof. Janusz Cianciara Kierownik Kliniki Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych nazwa w 2007 r. pierwsza nazwa Klinika Hepatologii Zakaźnej Instytutu

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA INFERFERONEM ALFA 2b I RYBAWIRYNĄ CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C W WARUNKACH LECZENIA STANDARDOWEGO

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA INFERFERONEM ALFA 2b I RYBAWIRYNĄ CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C W WARUNKACH LECZENIA STANDARDOWEGO PRZEGL EPIDEMIOL 2007; 61: 765-770 Agnieszka Adamek, Jacek Adamek, Jacek Juszczyk, Iwona Bereszyńska* ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA INFERFERONEM ALFA 2b I RYBAWIRYNĄ CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka HIV i AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS

Profilaktyka HIV i AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS Profilaktyka HIV i AIDS Krajowe Centrum ds. AIDS Środowiska medyczne Narzędzia profilaktyki 2013 Wydawnictwa E-learning Cele I. Ograniczanie nowych zakażeń II. Lepsze zdrowie pacjenta Wcześniejsze rozpoznania

Bardziej szczegółowo

Przyczyny hospitalizacji chorych zakażonych wirusem HIV na oddziale intensywnej terapii jednoośrodkowe badanie obserwacyjne

Przyczyny hospitalizacji chorych zakażonych wirusem HIV na oddziale intensywnej terapii jednoośrodkowe badanie obserwacyjne PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE Anestezjologia Intensywna Terapia 2015, tom 47, numer 3, 206 210 ISSN 0209 1712 www.ait.viamedica.pl Przyczyny hospitalizacji chorych zakażonych wirusem HIV na oddziale intensywnej

Bardziej szczegółowo

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Curriculum Vitae Prf. dr hab. Grzegrz Węgrzyn Current affiliatin and fficial address: Department f Mlecular Bilgy, Faculty f Bilgy, University f Gdansk, Wita Stwsza 59, 80-308 Gdansk, Pland Tel. +48 58

Bardziej szczegółowo

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych

dystrybucji serotypów powodujących zakażenia inwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych zapadalność na IChP w poszczególnych grupach wiekowych Warszawa, 15.06.2015 Rekomendacje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO) dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych, skoniugowaną szczepionką przeciwko pneumokokom;

Bardziej szczegółowo

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG

Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG Co robię, aby nie zachorować na AIDS? Mateusz Hurko kl. III AG -Czym jest HIV? -HIV jest wirusem. Jego nazwa pochodzi od: H human I immunodeficiency ludzki upośledzenia odporności V virus wirus -To czym

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003 Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego WPiNoZ AM w Lublinie Opiekun: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce

Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Nefrologia i urologia małych zwierząt w praktyce 17-18 maja 2014, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al.

Bardziej szczegółowo

Co to jest HIV i AIDS

Co to jest HIV i AIDS HIV AIDS Co to jest HIV i AIDS Ludzki wirus upośledzenia odporności HIV (ang.: Human Immunodeficiency Virus) jest wirusem, który atakuje, osłabia i niszczy system odpornościowy organizmu, czego rezultatem

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Naukowa

VIII Konferencja Naukowa VIII Konferencja Naukowa VISTULA 2012 17-19.05. 2012 Hotel SOFITEL, Wrocław Komitet Organizacyjny VISTULA 2012 Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w dniach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV. Brygida Knysz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV. Brygida Knysz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV Brygida Knysz Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Cel terapii przeciwwirusowej Jak najdłużej maksymalna supresja replikacji HIV i utrzymanie odpowiedniej liczby limfocytów

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Stężenie prokalcytoniny a martwicze zapalenie jelit. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM

Stężenie prokalcytoniny a martwicze zapalenie jelit. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM Stężenie prokalcytoniny a martwicze zapalenie jelit Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM KONFLIKT INTERESÓW Abbvie Chiesi PROKALCYTONINA Prokalcytonina

Bardziej szczegółowo

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński VERTIGOPROFIL VOL. 3/Nr 3(11)/2009 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz 2 XXXVI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego

Bardziej szczegółowo

Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 są niezbędne dla zdrowia serca i układu krążenia.

Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 są niezbędne dla zdrowia serca i układu krążenia. Kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3 są niezbędne dla zdrowia serca i układu krążenia. Kwasy tłuszczowe omega-3 jak pokazują wyniki wielu światowych badań klinicznych i epidemiologicznych na ludziach, są

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) www.swiss-contribution.admin.ch/poland www.programszwajcarski.gov.pl Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Skale w OIT. Jakub Pniak

Skale w OIT. Jakub Pniak Skale w OIT Jakub Pniak SOFA Sepsis-related Organ Failure Assessment score Ocenia: układ oddechowy (Pa0 2 /FiO 2 ) [mmhg] 0-4 pkt. układ nerwowy (GCS) 0-4 pkt. układ krążenia (MAP i konieczność użycia

Bardziej szczegółowo

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Obejmuje wszystkie zagadnienia stomatologii: Stomatologia ogólna Stomatologia kosmetyczna Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Anna Zmelonek, Miros³awa Dudyñska, Karolina Ziaja

Anna Zmelonek, Miros³awa Dudyñska, Karolina Ziaja Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 4 Kielce 2006 Anna Zmelonek, Miros³awa Dudyñska, Karolina Ziaja Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Po³o nictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Czy mamy dowody na pozalipidoweefekty stosowania statyn?

Czy mamy dowody na pozalipidoweefekty stosowania statyn? Czy mamy dowody na pozalipidoweefekty stosowania statyn? Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Definicja Plejotropia,

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary

Bardziej szczegółowo

WIEK I STAŻ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA Z ZAWODOWYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B I C

WIEK I STAŻ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA Z ZAWODOWYM WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B I C Medycyna Pracy 213;64(1):19 28 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Jacek Parszuto 1 Bogdan Jaremin 2 Paweł Zagożdżon 3 Aneta Bardoń 4 Anna Obuchowska http://dx.doi.org/1.137/mp.893/213/3

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA IV ZJAZD

ZAPRASZAMY NA IV ZJAZD ZAPRASZAMY NA IV ZJAZD ZAKAŻENIA W ZDRoWIu PuBLICZNYM pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne oraz pod patronatem naukowym Prof. dr hab. n. med. Anny

Bardziej szczegółowo

Zasadność Stosowania, a finansowanie farmakoterapii on label, of label i soft label use. Katarzyna Kolasa, doktor nauk ekonomicznych

Zasadność Stosowania, a finansowanie farmakoterapii on label, of label i soft label use. Katarzyna Kolasa, doktor nauk ekonomicznych Zasadność Stosowania, a finansowanie farmakoterapii on label, of label i soft label use Katarzyna Kolasa, doktor nauk ekonomicznych Rejestracja REFUNDACJA 30 out of 100 (rare diease s) patients across

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ.

UMOWA NR... ... zwanym w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ. UMOWA NR... zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy: Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 18, 80-214

Bardziej szczegółowo

Justyna Dominika Kowalska, Ewa Firląg-Burkacka, Małgorzata Niezabitowska, Elżbieta Bąkowska, Anna Ignatowska, Piotr Pulik, Andrzej Horban

Justyna Dominika Kowalska, Ewa Firląg-Burkacka, Małgorzata Niezabitowska, Elżbieta Bąkowska, Anna Ignatowska, Piotr Pulik, Andrzej Horban PRZEGL EPIDEMIOL 2006; 60: 789 794 Justyna Dominika Kowalska, Ewa Firląg-Burkacka, Małgorzata Niezabitowska, Elżbieta Bąkowska, Anna Ignatowska, Piotr Pulik, Andrzej Horban Profilaktyka poekspozycyjna

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

Możliwy konflikt interesu

Możliwy konflikt interesu Możliwy konflikt interesu Udział w komitetach doradczych i wykładach związanych z: AbbVie, Bristol-MyersSquibb, Gilead, Janssen, Merck, Novartis, Roche Epidemiologia i Terapia 3 Charakterystyka polskich

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

WĄTROBOWOKOMÓRKOWY. Prof. Jacek Juszczyk

WĄTROBOWOKOMÓRKOWY. Prof. Jacek Juszczyk ZAKAŻENIE HBV A RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Prof. Jacek Juszczyk Przewodniczący Polskiej lk Grupy Ekspertów HBV Historia naturalna zakażenia HBV Historia naturalna przewlekłego zapalenia wątroby typu B jest

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota

Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota PRZEGL EPIDEMIOL 2007; 61: 427-431 Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota SZYBKA ODPOWIEDŹ WIRUSOLOGICZNA W PRZEBIEGU LECZENIA PEGYLOWANYM INTERFERONEM ALFA-2A PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U DZIECI

Bardziej szczegółowo

PÓŹNE WYKRYWANIE AIDS U OSÓB HOSPITALIZOWANYCH W KLINICE CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII PAM W LATACH 2003-2007

PÓŹNE WYKRYWANIE AIDS U OSÓB HOSPITALIZOWANYCH W KLINICE CHORÓB ZAKAŹNYCH I HEPATOLOGII PAM W LATACH 2003-2007 PRZEGL EPIDEMIOL 29; 63: 61-66 Problemy epidemiologiczne zakażeń Dorota Bander, Magdalena Leszczyszyn-Pynka, Anna Boroń-Kaczmarska PÓŹNE WYKRYWANIE AIDS U OSÓB HOSPITALIZOWANYCH W KLINICE CHORÓB ZAKAŹNYCH

Bardziej szczegółowo

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB.

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C

Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 06.06.2017 r. Systemowe

Bardziej szczegółowo

Sposoby i formy oceny kompetencji klinicznych

Sposoby i formy oceny kompetencji klinicznych Sposoby i formy oceny kompetencji klinicznych WYBRANE FORMY EGZAMINOWANIA JAKO NARZĘDZIA KONTROLI EFEKTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 14 MARCA 2014 dr n. farm. Mariusz Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl Zakład

Bardziej szczegółowo