Czym jest ICRP? What is ICRP? ICRP Recommendations for Safety Use of Ionising Radiation in Medicine

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest ICRP? What is ICRP? ICRP Recommendations for Safety Use of Ionising Radiation in Medicine"

Transkrypt

1 1 Radiation Protection in Medicine Past, Present and Future Challenges. Lodz, 26th October 2005 Ochrona Radiologiczna w medycynie minione, współczesne i przyszłe wyzwania. Łódź, 26 Październik 2005 Some of the slides are courtesy of L. Erik Holm from the last plennary ICRP meeting in Geneva (Sept. 2005) ICRP Recommendations for Safety Use of Ionising Radiation in Medicine Rekomendacje ICRP odnośnie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w medycynie Ref. Poland ICRP and Medicine 2005 E.Vano (on behalf of ICRP) (z ramienia ICRP) Radiology Departament Complutenes University Madrit.Spain. What is ICRP? Is an advisory body providing recommendations and guidance on RP. Was founded in 1928 by the International Society of Radiology. Was restructured to better take account of uses of radiation outside the medical area, and given its present name, in Currently the Scientific Secretariat is in Sweden. Czym jest ICRP? Ciało doradcze dostarczające rekomendacji oraz zalecenia w ochronie radiologicznej Założone w 1928 roku przez Międzynarodowe Towarzystwo Radiologiczne By uwzględnić wykorzystanie promieniowania jonizującego na polu nie tylko związanym z medycyną zostało w 1950 r zreorganizowane i zarejestrowane pod obecną nazwą Sekretariat Naukowy znajduje się obecnie w Szwecji 2 Structure of ICRP Struktura ICRP Main Commision L-E Holm,SE Scientific Secretariat J. Valentin,SE C1 Radiation Effect J.Preston,USA Komisja Główna L-E Holm,SE Sekretariat Naukowy J. Valentin,SE C1 Skutki promieniowania J.Preston,USA Nowe Rekomendacje ICRP C2 Doses from Radiation Exposure C Streffer, DE C3 Protection in Medicine F Mettler, USA New: C. Cousins UK C3 Ochrona w medycynie C4 Application of ICRP Recommendations A Sugier,F C5 Enviroment RJ Prntreath, UK C2 Dawki z ekspozycji na promieniowanie C Streffer, DE C4 Stosowanie rekomendacji w praktyce A Sugier,F C5 Środowisko RJ Prntreath, UK Wielkości i jednostki Aspekty biologiczne Ogólny system ochrony Zalecenia ilościowe Zasady ochrony Wykluczenia Ekspozycje medyczne Potencjalne ekspozycje Ochrona środowiska Wprowadzanie zaleceń 3 4 Konieczność rewizji Ryzyko radiacyjne nie uległo znaczącej zmianie Biologiczne i fizyczne założenia wymagają aktualizacji Niepotrzebnie skomplikowana i nieprecyzyjna terminologia Skupienie uwagi tylko na ludziach jest niewystarczające Istniejące zalecenia powinny zostać wzmocnione oraz uproszczone Nie ma pośpiechu 5 Więcej kontynuacji niż zmiany!!! W nowych Rekomendacjach, pewne kwestie powinny pozostać niezmienione ponieważ się sprawdziły i są jasne wymagają wyjaśnienia ponieważ potrzebnych jest więcej wytycznych powinny zostać dodane ponieważ istnieją luki powinny zostać zmienione ponieważ pogłębieniu uległo ich zrozumienie Okazuje się, że nie ma potrzeby dokonywania znaczących zmian w Podstawowych Standardach Bezpieczeństwa Może nie być konieczne zmienianie przepisów w tych krajach, które przyjęły Publikację

2 Części składowe C1: Zależność dawka odpowiedź dla nowotworów oraz efektów dziedzicznych: prosta proporcjonalność w obszarze niskich dawek C1: Informacja biologiczna i i epidemiologiczna o ryzyku zdrowotnym, które można przypisać promieniowaniu jonizującemu C2: Podstawa dla wielkości dozymetrycznych używanych w ochronie radiologicznej C3: Ochrona radiologiczna w medycynie C4: Optymalizacja ochrony C4: Ocena dawek dla reprezentatywnych jednostek MC: Zakres stosowania przepisów Ochrony Radiologicznej: wykluczenia i i wyłączenia. MC: Paradygmat Ochrony Radiologicznej 7 Wielkości i Jednostki Wielkością podstawową jest DAWKA POCHŁONIĘTA. Zamiast dawki ekwiwalentnej używa się DAWKI RÓWNOWAŻNA. Podstawową wielkością w Ochronie Radiologicznej jest DAWKA EFEKTYWNA. Współczynniki wagowe na promieniowanie, w R, zostały skorygowane. 8 Główne konkluzje odnośnie Biologii Dawka odpowiedź dla nowotworów oraz efektów dziedziczenia: w obszarze niskich dawek prosta zależność proporcjonalna między dawką a ryzykiem. DDREF: zachowuje wartość równą 2 Nowe czynniki wagowe dla tkanek Nowe nominalne współczynniki prawdopodobieństwa dla chorób nowotworowych i i dziedzicznych Breast 1990: 5% of the total risk (Piersi 1990: 5% całkowitego ryzyka) Breast 2006: 8% of the total risk (increase of 60%) (Piersi 2006: 8% całkowitego ryzyka (wzrost o 60%)) 11 12

3 Gonads 1990: 20% of the total risk Gonads 2006: 8% of the total risk (decrease of 60%) (Nominalne Współczynniki Ryzyka umieralności na nowotwory, uszczerbku oraz Efektów Dziedziczonych (% Sv -1 )) Ogranicznik dawki osobniczej Jest najbardziej podstawowym poziomem ochrony dla większości osób napromieniowanych z pojedynczego źródła w ramach pewnej klasy ekspozycji właściwych dla tego źródła. Stosuje się do wszystkich sytuacji. Przyszłościowo wykorzystywany jako punkt wyjścia dla procesów optymalizacji (dla danej sytuacji górna granica dawki w procesie optymalizacji). nie jest sposobem retrospektywnego ograniczania dawki 15 Ograniczniki dla ekspozycji medycznych Dawka otrzymywana przez pacjenta w konkretnej procedurze diagnostycznej nie powinna, w warunkach normalnych, przekraczać diagnostycznego poziomu referencyjnego obowiązującego dla tej procedury Poziomy referencyjne są wskaźnikami dobrej praktyki i mogą być rozumiane jako rodzaj ograniczenia. 16 (Limit dawki) (Ogranicznik dawki osobniczej) (Optymalizacja) Harmonogram Wrzesień 2005: Spotkanie ICRP w Genewie. Początek 2006: Przedstawienie Komisji Głównej Nowego Projektu Rekomendacji. Wiosna 2006: Konsultacje odnośnie Projektu Rekomendacji. Koniec 2006: Najwcześniejsza możliwa data wprowadzenia przez ICRP. 2008: Współczynniki dawek uzupełnione

4 Committee 3 (Protection in Medicine) Komitet nr 3 (Ochrona w medycynie) Will prepare a specific block document for the medical area. M Rosenstein will chair. It will be in part, an update of the ICRP Publication 73: Radiological Protection and Safety in Medicine, adopted by the Commission in March All the last publications of C3 will be taken into account. Przygotuje właściwy zestaw dokumentów dotyczących medycyny. Przewodniczyć będzie M.Rosenstein. będzie to częściowo aktualizacja Publikacji ICRP nr 73: Ochrona Radiologiczna i Bezpieczeństwo w Medycynie, przyjętej przez Komisję w Marcu w Wszystkie ostatnie publikacje C3 będą wzięte pod uwagę ICRP Publication Committee 3 (Protection in Medicine) Komitet nr 3 (Ochrona w medycynie) The final document on the new recommendations should include the current problems with: digital, interventional, nuclear medicine, therapy, paediatric, comforters and carers, biomedical research, needs for training, etc. Dokument końcowy, dotyczący nowych wytycznych, powinien odnosić się do bieżących problemów związanych z: radiologią cyfrową, radiologią zabiegową, medycyną nuklearną, radioterapią, radiologią dziecięcą osób odwiedzających oraz opiekunów badaniami biomedycznymi potrzebą szkoleń, itd

5 Information required by C3 for the new Recommendations Risk factors by age (for men and women). Protection of working women. Lens injury thresholds. Risk estimation: organ doses and the limitations for the use of effective doses. The source related dose constraints could be easily misused for medical workers, e.g., work in different X ray rooms. Informacje wymagane przez C3 do opracowania nowych wytycznych Czynniki ryzyka w zależności od wieku (dla kobiet i mężczyzn) Ochrona zatrudnionych kobiet Dawki progowe dla uszkodzeń soczewek oczu Ocena ryzyka: dawki dla organów oraz ograniczenia na wielkości stosowanych dawek efektywnych Przypisane danemu źródłu ograniczniki dawek osobniczych mogłyby być niewłaściwie zastosowane w odniesieniu do pracowników medycznych, np. w związku z pracą w różnych 1. Exposure of hands to ionizing radiation while preparing and handling radiopharmaceuticals (J Liniecki). For 2006?. 2. Radiation protection for cardiologists performing fluoroscopically guided procedures (C Cousins). For Radiation protection issues of modern radiotherapy techniques (JM Cosset). Expected Napromienienie rąk w wyniku działania promieniowania jonizującego w czasie przygotowywania radiofarmaceutyków oraz manipulacji nimi.(j Liniecki). Na 2006? 2. Ochrona radiologiczna kardiologów wykonujących zabiegi pod kontrolą fluoroskopu (C Cousins). Na Zagadnienia ochrony radiologicznej w nowoczesnych technikach radioterapii (JM Cosset). Spodziewany czas ukończenia pracowniach rtg Radiation protection training for clinical personnel using ionizing radiation in medicine (E Vano). Only diagnostic uses. Expected Medico-Legal exposures using ionising radiation (C Sharp). For Medical examinations and follow-up of persons accidentally or occupationally exposed to ionizing radiation. Delayed 2y. 4. Szkolenia, w dziedzinie ochrony radiologicznej, dla personelu medycznego wykorzystującego promieniowanie jonizujące (E Vano). Tylko w zastosowaniach diagnostycznych. Spodziewany termin ukończenia Ekspozycje prawno medyczne z użyciem promieniowania jonizującego (C Sharp). Na Badania medyczne oraz wyjaśnienie przyczyn wypadków, w których osoby zostały napromieniowane w sposób przypadkowy lub w wyniku działalności zawodowej. Opóźnienie 2 lata Medical screening of asymptomatic persons using ionizing radiation. Delayed 2y. 8. Dose to patients from radiopharmaceuticals (S Mattson). On going. Expected results in web. 9. Protecting children: Diagnostic techniques involving ionizing radiation (H Ringertz). Expected Dose management in multidetector computed tomography (M Rehani). Expected Badania przesiewowe osób asymptomatycznych stosujących promieniowanie jonizujące. Opóźnienie 2 lata. 8. Dawki dla pacjentów od radiofarmaceutyków (S Mattson). 9. Ochrona dzieci: Techniki diagnostyczne wykorzystujące promieniowanie jonizujące (H Ringertz). Spodziewany termin ukończenia Sterowanie dawką w multidetektorowej tomografii komputerowej 28 Importance of the observers in C3 EDUCATIONAL AREA ICRU: International Commission on Radiation Units and Measurements IAEA: International Atomic Energy Agency IEC: International Electrotechnical Commission ISO: International Standardization Organization WHO: World Health Organization ILO: International Labour Organization EC: European Commission 29 30

Development of the profession and the challenges for the MPE (D&IR) in Europe sprawozdanie ze szkolenia w ramach programu EUTEMPE-RX Witold Skrzyński Program edukacyjny EUTEMPE-RX European Training and

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA

Program specjalizacji. w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera na kierunkach: fizyka, fizyka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo radiologiczne w pracowni hemodynamiki

Bezpieczeństwo radiologiczne w pracowni hemodynamiki Bezpieczeństwo radiologiczne w pracowni hemodynamiki Pracownia Hemodynamiki Zakładu Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 3 91-425 Łódź ul. Sterlinga 1/3 Michał Tylkowski Maciej

Bardziej szczegółowo

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI Tadeusz Musiałowicz CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Wydanie 5-te

Bardziej szczegółowo

Platforma Informatyczna Radimetrics

Platforma Informatyczna Radimetrics Kraków 18-19.10.2014 Platforma Informatyczna Radimetrics 2012 Bayer HealthCare. All Rights Reserved. Certegra, P3T, Stellant, MEDRAD, Bayer and the Bayer Cross are registered trademarks of the Bayer group

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pn. Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014 2020

Badanie ewaluacyjne pn. Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014 2020 RAPORT Z BADANIA Badanie ewaluacyjne pn. Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014 2020 Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa

Bardziej szczegółowo

SKUTKI ZDROWOTNE NISKICH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA PODSTAWIE BADANIA OFIAR ATAKÓW NUKLEARNYCH W HIROSZIMIE I NAGASAKI

SKUTKI ZDROWOTNE NISKICH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA PODSTAWIE BADANIA OFIAR ATAKÓW NUKLEARNYCH W HIROSZIMIE I NAGASAKI Sylwester Sommer SKUTKI ZDROWOTNE NISKICH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA PODSTAWIE BADANIA OFIAR ATAKÓW NUKLEARNYCH W HIROSZIMIE I NAGASAKI Wstęp Ochrona radiologiczna w większości cywilizowanych

Bardziej szczegółowo

Public Health and Population Policy

Public Health and Population Policy Public Health and Population Policy Edited by Janusz Szymborski RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA Warszawa 2012 Copyright by Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa 2012 ISBN 978-83-7027-489-4 Redaktor Władysława Czech-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa

Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Mgr Tomasz Hermaniuk Katedra Marketingu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Wprowadzenie Każde przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA POLITYKI I ODPOWIEDŹ

RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA POLITYKI I ODPOWIEDŹ RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA POLITYKI I ODPOWIEDŹ Module V: Research Ethics Moduł V Etyka badań naukowych Training Materials Materiały Szkoleniowe Research Ethics Etyka badań naukowych

Bardziej szczegółowo

Narodowe strategie zwalczania nowotworów: doświadczenia, struktura, dobre praktyki

Narodowe strategie zwalczania nowotworów: doświadczenia, struktura, dobre praktyki Artykuł przeglądowy Review article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 5, 368 374 DOI: 10.5603/NJO.2013.0032 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii.

Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Przyczyny i czynniki powodujące wypadki w radioterapii. Na podstawie raportów opracowanych przez US Nuclear Regulary Commision i MAEA. (Poniższe tabele przedstawiają klasy i częstotliwość wypadków w radioterapii

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Warszawa, 16 października 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

Borgis Nowe wyzwanie dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Borgis Nowe wyzwanie dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia Borgis Nowe wyzwanie dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia *Halina Osińska Prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej The new challenge for health education and health promotion Summary Actions

Bardziej szczegółowo

KATALOG POTENCJALNYCH ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE

KATALOG POTENCJALNYCH ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE Ewa Pasieka KATALOG POTENCJALNYCH ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE Zgodnie z art. 33.c pkt.7 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008

Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008 k-51 Sesja NOWOTWORY TUMOURS Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008 Breast cancer in European and North American countries comparison of

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during

Bardziej szczegółowo

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Reports of Practical Oncology and Radiotherapy Journal of the Polish Society of Radiation Oncology, the Czech Society of Radiation Oncology, the Hungarian Society for Radiation Oncology, the Slovenian

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do 2008 Krakowa na / We heartily invite you to 24-25 listopada November 24 th -25 th 3 rd International Symposium Evidence-Based Health Care s Kraków, Poland

Bardziej szczegółowo

Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Ryszard Andrzejak Adam Kozierkiewicz Józef Janyszek 1 Spis treści. 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo