CS Instrukcja programowania CS5500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500"

Transkrypt

1 Review only System alarmowy CS Instrukcja programowania CS5500 Maj 2004

2 Aritech stanowi markę firmy GE Interlogix. Prawa autorskie (c) 2004 GE Interlogix B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma GE Interlogix B.V. przyznaje prawo do przedruku niniejszego podręcznika wyłącznie do celów wewnętrznych. Firma GE Interlogix B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

3 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie do systemu CSx Pierwsze kroki Wprowadzenie Kody domyślne Manipulator z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) - CS Inne metody programowania Programowanie systemu Pierwsze uruchomienie manipulatora CS Przejście do trybu programowania Zmiana języka interfejsu użytkownika Poruszanie się po menu Menu Podręczne Wybieranie opcji menu Zmiana opcji w menu Włączanie / wyłączanie poszczególnych opcji menu Zmiana ustawień elementów binarnych Zmieniana wartości numerycznych Zmienianie numerów oraz prefiksów telefonów Wychodzenie z trybu programowania Mapa programowania Edytowanie tekstu Informacje ogólne Przykład Biblioteka słów Komunikaty systemowe wyświetlane na LCD Programowanie za pomocą programu UDx Inne metody programowania systemu CSx Podłączanie centrali do komputera Podłączanie przy użyciu portu szeregowego Podłączenie przy użyciu modemu Programowanie systemu przy użyciu programu UDx Opcje programowe programu UDx Programowanie zaawansowane Tryb nadrzędny Kopiowanie linii Modyfikowanie definicji typów linii Definiowanie języków manipulatora Ustawianie komunikatora telefonicznego (dialera) Raportowanie do jednego numeru telefonu Raportowanie do kilku SMA z jednym potwierdzeniem (wspólne zdarzenia) Raportowanie do kilku SMA z niezależnym potwierdzeniem (wspólne zdarzenia) Raportowanie do kilku SMA z niezależnym potwierdzeniem (różne zdarzenia) Programowanie przykładowego systemu Przykładowy system Tworzenie systemu Ustawianie numeru obszaru i numeru manipulatora Ustawianie daty i czasu systemowego Zapisywanie modułów systemowych Ustawienia domyślne centrali Określanie kodu kraju Konfigurowanie systemu Instrukcja programowania CS5500 3

4 6.3.1 Konfigurowanie manipulatorów Konfigurowanie typów linii Konfigurowanie ustawień telefonicznych Programowanie modułów bezprzewodowych Ustawienia domyślne modułów bezprzewodowych Programowanie czujek bezprzewodowych Odczytywanie rejestru zdarzeń Dodatki Dodatek 1: Tabela kodów dla protokołów Contact ID i SIA Dodatek 2: Przegląd adresów modułów Czytnik zbliżeniowy CS Manipulatory Moduł wejść CS208/CS Moduł wejść CS208H Moduł wyjść CS Moduł zasilania CS Moduł odbiornika radiowego 433 MHz Moduł odbiornika radiowego 868 MHz Dodatek 3 Zdarzenia wyjść programowalnych Dodatek 4: Formaty transmisji komunikatora (dialera) Dodatek 5: Komunikaty serwisowe Dodatek 6: Dostępność zadań systemowych w zależności od kodu Dodatek 7: Zdarzenia rejestru zdarzeń Dodatek 8: Słowa z biblioteki słów Słownik pojęć Indeks Instrukcja programowania CS5500

5 SPIS TABEL Tabela 1 Kody domyślne... 6 Tabela 2 Wymagane ustawienia dla wysyłania/pobierania danych Tabela 3 Lista opcji programowych programu UDx Tabela 4 Przykładowy system Tabela 5 Wyjaśnienie komunikatów rejestru zdarzeń Tabela 6 Kody zdarzeń CID oraz SIA Tabela 7 Adresy modułów Tabela 8 Adresy modułu CS Tabela 9 Adresy manipulatorów Tabela 10 Adresy modułów CS208/CS Tabela 11 Adresy modułów CS208H Tabela 12 Adresy modułów CS Tabela 13 Adresy modułu CS Tabela 14 Adresy modułów RF Tabela 15 Adresy modułów RF Tabela 16 Zdarzenia wyjść centrali Tabela 17 Zdarzenia wyjść modułu CS Tabela 18 Zdarzenia wyjść modułu zasilania CS Tabela 19 Formaty transmisji komunikatora (dialera) Tabela 20 Komunikaty serwisowe Tabela 21 Dostępność zadań systemowych w zależności od kodu Tabela 22 Spis zdarzeń systemowych Tabela 23 Biblioteka słów Instrukcja programowania CS5500 5

6 1 WPROWADZENIE DO SYSTEMU CSX Pierwsze kroki Wprowadzenie Rodzina produktów CSx75 stanowi nowe podejście do budowy systemów bezpieczeństwa. Są to urządzenia wielofunkcyjne, wytrzymałe, niezawodne i przyjazne dla użytkownika. Konstrukcja systemu CSx75 pozwala na umieszczenie w pełni rozwiniętego systemu alarmowego w jednej metalowej lub plastikowej obudowie. W razie potrzeby można go rozszerzać o dodatkowe moduły. Dostępne są cztery różne rodzaje central: CS175, CS275, CS575 oraz CS875. W niniejszej instrukcji są one znane pod nazwą zbiorczą centrale CSx75. Niniejsza instrukcja opisuje sposób programowania systemu CSx75 przy użyciu urządzenia CS5500, manipulatora wyposażonego w intuicyjne menu. Manipulator CS5500 pozwala na łatwe programowanie systemu przy wykorzystaniu struktury przechodzonego menu Kody domyślne Tabela 1 zawiera domyślne kody używane w poszczególnych krajach Kraj Kod kraju Kod użytkownika Kod instalatora Kod dostępu U/D Belgia (56) 1278(00) Czechy Dania Francja (56) 1278(00) Hiszpania (56) 1278(00) Holandia (56) 1278(00) Irlandia Kraje bałtyckie Niemcy (56) 1278(00) Norwegia Polska (56) 1278(00) Portugalia (56) 1278(00) Słowacja Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy (77) 8522(22) Tabela 1 Kody domyślne 6 Instrukcja programowania CS5500

7 Nawiasy zawierają dodatkowe cyfry dla kodów sześciocyfrowych. 1.2 Manipulator z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) - CS5500 Manipulator LCD CS5500 pozwala na zaprogramowanie systemu CSx75 przy wykorzystaniu intuicyjnego menu. Zasilanie (dioda zielona) Gotowość (dioda zielona) Pożar (dioda czerwona) Klawisze funkcyjne Włączona, jeżeli system został podłączony do sieci oraz, kiedy akumulator jest naładowany. Miga, jeżeli akumulator nie został podłączony do systemu lub podłączony akumulator ma zbyt niskie napięcie. Wyłączona, jeżeli system nie jest podłączony do sieci. Włączona, kiedy system jest gotów do zazbrojenia. Miga, kiedy system jest gotów do zazbrojenia wymuszonego. Wyłączona, kiedy nie można zazbroić systemu. Włączona, po uaktywnieniu linii pożarowych. Miga, kiedy istnieje problem ze linią pożarową. Wyłączona, kiedy wszystkie linie pożarowe działają prawidłowo. Wciśnij F1, żeby przewinąć do początku komunikatu na wyświetlaczu LCD. Wciśnij F3, żeby przewinąć do końca komunikatu na wyświetlaczu LCD. W trybie wielu obszarów klawisze te posiadają funkcje specjalne. Po wybraniu jednego lub większej ilości obszarów w tym trybie należy wcisnąć: Wciśnij F1, żeby zazbroić obwodowo (częściowo) wybrany zestaw obszarów. Wciśnij F2, zazbroić normalnie (całkowicie) wybrany zestaw obszarów. Wciśnij F3, żeby rozbroić wybrany zestaw obszarów. Można zaprogramować te klawisze w taki sposób, żeby wykonywały funkcję specjalną podczas pracy w trybie innym niż wielo obszarowy. W tym celu należy wybrać opcję Menu Instalatora>Ten Manipulator>Klawisze Funkc. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących nawigacji przy użyciu menu, patrz strona 9. Instrukcja programowania CS5500 7

8 Nie OK Krzyżyk Klawisze nawigacyjne Naciśnij przycisk No, żeby: Anulować zmianę dotyczącą wyboru menu lub Przejść na wyższy poziom w strukturze menu lub Anulować wprowadzony ciąg przy wprowadzaniu danych alfanumerycznych. Naciśnij przycisk OK, żeby: Aktywować menu lub Zaakceptować zmiany w wyborze lub Przejść do przodu w strukturze menu lub Zakończyć wprowadzony ciąg przy wprowadzaniu danych alfanumerycznych. Podczas edycji tekstu oraz numerów telefonów wciśnij: # F1, żeby przejść do pierwszego znaku lub cyfry. # F3, żeby przejść do ostatniego znaku lub cyfry. #, żeby skasować znaki od bieżącej pozycji do ostatniego znaku lub cyfry. Korzystając z przycisków nawigacyjnych można przewijać spisy menu oraz opcje. W trybie wielu obszarów lub podczas pracy nie w menu, wciśnij:, żeby wyświetlić linie zawieszone., żeby wyświetlić linie otwarte. Podczas edycji tekstu oraz numerów telefonów wciśnij:, żeby nadpisać lub wstawić tekst., żeby usunąć tekst. 1.3 Inne metody programowania Manipulatora CS5500 LCD można używać do zaprogramowania systemu bez używania intuicyjnego menu. Tryb ten korzysta z operowania na lokacjach, segmentach i bitach pamięci. W celu zaprogramowania systemu poprzez lokacje za pomocą manipulatora CS5500 należy: Używać klawisza OK/Menu zamiast klawisza *. Używać klawisza F2 zamiast klawisza Exit. Żeby uzyskać dostęp do tego trybu programowania należy wybrać Menu Instalatora>Dodatkowe>Programowanie poprzez lokacje. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących nawigacji przy użyciu menu, patrz strona 9. Zalecaną metodą programowania jest korzystanie z intuicyjnego menu, a nie z programowania poprzez lokacje. System można również programować wykorzystując oprogramowanie komputerowe UDx75. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz strona Instrukcja programowania CS5500

9 2 PROGRAMOWANIE SYSTEMU 2.1 Pierwsze uruchomienie manipulatora CS5500 Przy pierwszym włączeniu zasilania manipulatora CS5500, należy ustawić język, ustawienia domyślne manipulatora, obszar oraz adres. Opcje te muszą również zostać zaprogramowane za każdym razem po sprowadzeniu danego manipulatora do ustawień domyślnych. Opcja języka ustawia pierwszy język manipulatora. Opcja ustawień domyślnych manipulatora konfiguruje ustawienia domyślne dotyczące danego kraju. Opcje dotyczące obszaru oraz numeru manipulatora ustawiają jego adres. Przyciski nawigacyjne przewijają pomiędzy różnymi wyborami natomiast wciśnięcie klawisza OK zatwierdza dany wybór. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Poruszanie się po menu. 2.2 Przejście do trybu programowania Kod instalatora pozwala na programowanie systemu poprzez odpowiednie menu. Menu instalatora składa się z dwóch poziomów. Menu uproszczone zawiera najważniejsze opcje natomiast menu szczegółowe zawiera wszystkie opcje programowe. 1. Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy i wprowadź kod instalatora. Spis domyślnych kodów znajduje się na stronie Klawisze służą do poruszania się po menu. Pełna mapa programowania znajduje się w oddzielnym dokumencie pt. Mapa pamięci. Menu uproszczone wyróżnione jest kolorem zielonym, natomiast tekst menu zaawansowanego jest czarny. 3. Wciśnij przycisk OK, żeby wybrać daną opcję lub użyj klawiszy alfanumerycznych, żeby edytować istniejącą opcję. Żeby przełączyć na menu zaawansowane, przejdź do Dodatkowe>Szczegółowe i wybierz Włączone. Wyświetlacz manipulatora będzie wyświetlał zaawansowane menu do momentu wyłączenia tej opcji Zmiana języka interfejsu użytkownika 1. Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy. 2. Ponownie wciśnij przycisk OK, żeby wyświetlić tekst na wyświetlaczu w innym języku. 3. Procedurę tę należy powtarzać do momentu znalezienia szukanego języka. 4. Kontynuuj normalne korzystanie z manipulatora. 2.3 Poruszanie się po menu Korzystając z przycisków można przewijać poszczególne opcje menu. Wciśnięcie przycisków # spowoduje przejście do tej samej pozycji menu dla poprzedniej opcji. Na przykład, jeżeli znajdujesz się w podmenu linie 2, wciśnij #, żeby przejść do tego samego podmenu dla linii 1. Instrukcja programowania CS5500 9

10 Wciśnięcie przycisków # spowoduje przejście do tej samej pozycji menu dla następnej opcji. Na przykład, jeżeli znajdujesz się w podmenu linie 2, wciśnij #, żeby przejść do tego samego podmenu dla linii 3. Wyświetlacz manipulatora może po czasie bezczynności opuścić automatycznie menu programowania i przejść do trybu normalnej pracy Menu Podręczne Istniej ograniczona liczba opcji menu, która jest dostępna bez wprowadzania kodu instalatora. W celu otwarcia menu podręcznego należy: 1. Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy. 2. Korzystając z przycisków uaktywnij i poruszaj się po menu podręcznym. 2.4 Wybieranie opcji menu Wciśnij przycisk OK, żeby wybrać opcję menu i przejść do następnego poziomu w strukturze menu. Wciśnij przycisk NO, żeby odrzucić opcję menu i przejść do poprzedniego poziomu w strukturze menu. Wciśnij przycisk F1, żeby przesunąć drugą linię wyświetlaną na wyświetlaczu LCD, po jednym słowie, od strony prawej do lewej. 2.5 Zmiana opcji w menu Wciśnij przycisk F3, żeby przesunąć drugą linię wyświetlaną na wyświetlaczu LCD, po jednym słowie, od strony lewej do prawej. System CSx75 posiada kilka mechanizmów edycji pozwalających na zmienianie wartości niektórych programowalnych opcji w menu. Można włączać lub wyłączać poszczególne opcje menu, zmieniać ustawienia elementów binarnych, edytować numery telefonów oraz teksty. Niniejszy dział opisuje w jaki sposób włączać lub wyłączać poszczególne opcje menu, zmieniać ustawienia elementów binarnych, wpisy alfanumeryczne oraz numery telefonów. W celu uzyskania informacji na temat edycji tekstu, patrz strona Włączanie / wyłączanie poszczególnych opcji menu 1. Używając klawiszy, przejdź do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Zostanie wyświetlona bieżąca wartość danej opcji menu, na przykład, Włączone. 3. Przyciśnij jeden z klawisz, żeby zmienić daną wartość, na przykład zmień Włączone na Wyłączone. 4. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować zmianę. Jeżeli nowa wartość jest prawidłowa, manipulator wyda jeden dźwięk, w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. Jeżeli nowa wartość jest błędna, manipulator wyda trzy dźwięki oznaczające odrzucenie zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. 5. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować zmianę oraz powrócić do wyboru opcji menu. 10 Instrukcja programowania CS5500

11 2.5.2 Zmiana ustawień elementów binarnych 1. Przejdź, używając klawiszy, do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Zostaje wyświetlona bieżąca wartość danej opcji menu, na przykład, oznacza, że włączono (uwzględniono) opcje 1, 2, 3 oraz 8, natomiast 4, 5, 6 oraz 7 są wyłączone (wykluczone). 3. Wciśnij klawisz numeryczny odpowiadający danej opcji, żeby zmienić wartość, na przykład, wciśnij 1, żeby zmienić stan 1 na wyłączony oraz wciśnij 4, żeby zmienić stan 4 na włączony. Wyświetlany obraz zmieni się na Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany. Jeżeli nowa wartość jest prawidłowa, manipulator wyda jeden dźwięk, w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. Jeżeli nowa wartość jest błędna, manipulator wyda trzy dźwięki oznaczające odrzucenie zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. 5. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować dokonane zmiany oraz powrócić do wyboru opcji menu Zmieniana wartości numerycznych 1. Przejdź, używając klawiszy, do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Zostanie wyświetlona bieżąca wartość danej opcji menu, na przykład, Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wciśnij klawisz numeryczny, żeby wyzerować bieżącą wartość oraz wyświetlić wartość należącą do wciśniętego klawisza. Wciśnij klawisz, żeby zwiększyć bieżącą wartość o jeden. Wciśnij klawisz, żeby zmniejszyć bieżącą wartość o jeden. Wciśnij ##, żeby wyzerować bieżącą wartość. 4. Wciśnij klawisze numeryczne, żeby wprowadzić wartość. 5. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany. Jeżeli nowa wartość jest prawidłowa, manipulator wyda jeden dźwięk, w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. Jeżeli nowa wartość jest błędna, manipulator wyda trzy dźwięki oznaczające odrzucenie zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. 6. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować dokonane zmiany oraz powrócić do wyboru opcji menu Zmienianie numerów oraz prefiksów telefonów 1. Przejdź, używając klawiszy, do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Zostanie wyświetlona bieżąca wartość danej opcji menu, na przykład: Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wciśnij przycisk, żeby przełączyć pomiędzy trybem wstawiania i nadpisywania (tryb wstawiania pozwala na wstawianie nowych cyfr natomiast tryb nadpisywania pozwala na zastępowanie już istniejących cyfr). Wciśnij przycisk, żeby usunąć cyfrę w bieżącej pozycji kursora. Wciśnij klawisze #, żeby usunąć wszystkie cyfry od pozycji kursora do końca ciągu. Instrukcja programowania CS

12 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wciśnij klawisze od 0 do 9 w celu wstawienia nowych cyfr. Wciśnij klawisze #1, żeby wstawić gwiazdkę. Wciśnij klawisze #2, żeby wstawić #. Wciśnij klawisze #3, żeby wstawić czterosekundową pauzę. Wciśnij klawisze #4, żeby zmienić na wybieranie impulsowe. 5. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany. Jeżeli nowa wartość jest prawidłowa, manipulator wyda jeden dźwięk, w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. Jeżeli nowa wartość jest błędna, manipulator wyda trzy dźwięki oznaczające odrzucenie zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. 6. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować dokonane zmiany oraz powrócić do wyboru opcji menu. 2.6 Wychodzenie z trybu programowania 1. Wciśnij klawisze ##, żeby wyświetlić tekst: OK żeby wyjść. 2. Wciśnij klawisz OK w momencie wyświetlenia tego tekstu, żeby opuścić tryb programowania. 12 Instrukcja programowania CS5500

13 2.7 Mapa programowania Poniżej został przedstawiony najwyższy poziom menu instalatora. Cała mapa programowania (menu instalatora) znajduje się w dokumencie pt. Mapa pamięci. Dostarcza ona pełnego przeglądu opcji programowych wszystkich modułów, centrali i manipulatorów. Należy jej używać jako punktu odniesienia przy programowaniu systemu CSx75. Opis wszystkich pozycji menu instalatora został umieszczony w słowniczku na końcu tej instrukcji. Menu Instalatora Odpytać System Centrala Ten manipulator Linie Dozorowe Wyjścia Kody Komunikacja Ustaw. obszarów Ustaw. systemu Okna czasowe Transm. Szereg. Typ Wersja Kod kraju Ustaw. Domyślne Ust. Manipulator Klawisze Funkc. Moduły X-10 Kopiuj Manip. Teksty Obszar Adres Manipulat Ustaw. Domyśl. Man. Typ Wersja Ustaw. Domyślne Pozostate Man. (1-8) Odbiornik Radio CS216 (wejścia) CS507 (wyjścia) CS586 (RS232) CS534 (audio) Odbiornik n Roz. Wejść n Roz. Wyjść n Banki pamięci Opcje Konfiguracja Kod oddzwaniania CyfraZajęciaTel IlośćZankówKodu Ilość Dzwonków Czasy Głośność Moduły X-10 Typ Wersja Ustaw. Domyślne CS320 (Zasilacz) Zasilacz n Instrukcja programowania CS

14 CS535 (Głosowy) Nagrywanie Odtwarzanie Cyfra Handshake Cyfra Kiss Off Typ Wersja Ustaw. Domyślne CS1700 (Czytnik) CS7001 (GSM) Dodatkowe Czytnik n SMA Autotest Opcje GSM Typ Wersja Ustaw. Domyślne Pamięć Alarmu KasujCzujkęDymu Błędy systemowe UruchomTestWew. Rejestr zdarzeń Wyjścia Programowanie poprzez lokacje MenuSzczegółowe 14 Instrukcja programowania CS5500

15 3 EDYTOWANIE TEKSTU 3.1 Informacje ogólne System CSx75 posiada edytor tekstu zawierający bibliotekę słów. Edytora tego używa się do zmieniania tekstu niektórych programowalnych opcji tekstowych. 1. Przejdź, używając klawiszy, do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Wciśnij przycisk OK, żeby wybrać język, który ma zostać poddany edycji. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz strona Zostaje wyświetlony bieżący tekst danej opcji menu, na przykład: Linia Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wciśnij przycisk, żeby przełączyć pomiędzy trybem wstawiania i nadpisywania (tryb wstawiania pozwala na wstawianie nowego tekstu natomiast tryb nadpisywania pozwala na zastępowanie tekstu już istniejącego). Wciśnij przycisk, żeby usunąć znak w bieżącej pozycji kursora. Wciśnij klawisze #, żeby usunąć wszystkie znaki od pozycji kursora do końca ciągu. 5. Wciśnij klawisze od 0 do 9 w celu wstawienia nowych znaków. Każde kolejne wciśnięcie danego klawisza powoduje przejście poprzez litery małe a następnie duże. 6. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmian i powróci do wybranej opcji menu. 7. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować dokonane zmiany oraz powrócić do wybranej opcji menu. Migający kursor podświetla aktualnie edytowany znak. Wciśnij klawisz F2, żeby włączyć/wyłączyć miganie na bieżącym znaku. Wciśnij klawisze #F2, żeby włączyć/wyłączyć miganie na bieżącym słowie Przykład Żeby zmienić nazwę linii z Linia 2 na Upstairs: 1. Przejdź do Linia 2 i wciśnij przycisk OK. 2. Wciśnij klawisze #F1, żeby przejść do początku nazwy linie. 3. Wciśnij klawisze #, żeby usunąć wszystkie znaki. 4. Czterokrotnie wciśnij klawisz 8, żeby wprowadzić dużą literę U. 5. Wciśnij raz klawisz 7, żeby wprowadzić małą literę p. Kontynuuj wpisywanie w ten sposób do ukończenia nowej nazwy linii. 6. Wciśnij przycisk OK, żeby zapisać dokonane zmiany. 3.2 Biblioteka słów Każde kolejne wciśnięcie danego klawisza powoduje przejście poprzez litery małe duże, a następnie poprzez litery charakterystyczne dla danego języka. Biblioteka słów jest to wstępnie określony zbiór słów przyspieszający edycję tekstu. Przy wpisywaniu znaku, wyświetlacz manipulatora automatycznie pokazuje pasujące słowo. Instrukcja programowania CS

16 Biblioteka słów jest domyślnie włączona. Pełna lista słów zawartych w bibliotece słów znajduje się na stronie 50. Wciśnij klawisz F3, żeby zaakceptować dane słowo. Kursor zostaje przesunięty na koniec nowego słowa i można dalej wpisywać tekst. Wciśnij klawisz F3, żeby zaakceptować skróconą wersję słowa. Następnie przesuń kursor na niepotrzebne znaki i wciśnij klawisz, żeby je usunąć. W celu odrzucenia słowa, kontynuuj normalne wpisywanie tekstu. Korzystając z przycisków można przewijać spis słów z biblioteki. W celu wyłączenia biblioteki słów należy: 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Biblioteka słów i wciśnij przycisk OK. 2. Zostaje wyświetlony bieżący stan biblioteki słów. W tym przypadku jest ona włączona. 3. Korzystając z klawiszy zmień stan na wyłączona i przyciśnij klawisz OK. 4. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji z menu instalatora. 3.3 Komunikaty systemowe wyświetlane na LCD Maksymalnie cztery komunikaty mogą być wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, podczas normalnego trybu pracy manipulatora. W przypadku uaktywnienia więcej niż jednego komunikatu, będą one wyświetlane w kilkusekundowej sekwencji. Opis użytkownika Można zdefiniować komunikat długości maksymalnie dwóch wierszy (32 znaki), który będzie domyślnie wyświetlany na manipulatorze. Można uaktywnić lub wyłączyć wyświetlanie tego komunikatu. Data i czas Bieżący czas i data. Można edytować, uaktywnić lub wyłączyć wyświetlanie tego komunikatu. Wymagany serwis Komunikat wyświetlany po wystąpieniu błędu systemowego. Nie można edytować tego komunikatu, ale można uaktywnić lub wyłączyć jego wyświetlanie. System gotowy / niegotowy Komunikat o stanie systemu. Nie można edytować lub wyłączyć wyświetlania tego komunikatu. W celu włączenia opisu użytkownika należy: 1. Przejść, używając klawiszy, do opcji Ten Manipulator i wcisnąć przycisk OK. 2. Wybrać polecenie Ust.Manipulator>Wyświetlanie i wcisnąć przycisk OK. 3. Przewinąć do opcji OpisUżytkownika i wcisnąć przycisk OK. Zostaje wyświetlony bieżący stan opcji. Domyślnie opcja jest wyłączona. 4. Korzystając z klawiszy zmień stan na włączona i przyciśnij klawisz OK. 5. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmian i powróci do wyboru menu. 16 Instrukcja programowania CS5500

17 4 PROGRAMOWANIE ZA POMOCĄ PROGRAMU UDX Inne metody programowania systemu CSx75 System można programować przy użyciu manipulatora CS5500 lub oprogramowania UDx75. Oprogramowanie to pozwala na pobieranie informacji o ustawieniach systemu z centrali do komputera z programem UDx75. Po dokonaniu niezbędnych ustawień można wysyłać ustawienia z komputera do centrali. Oprogramowanie pozwala również na przejrzenie rejestru programu oraz rejestru zdarzeń z centrali. W celu zaprogramowania systemu za pomocą programu UDx75 niezbędne jest podłączenie centrali do komputera. 4.2 Podłączanie centrali do komputera Centralę można podłączyć do komputera bezpośrednio poprzez port szeregowy RS232 albo zdalnie poprzez modem Podłączanie przy użyciu portu szeregowego Podłączanie poprzez port szeregowy jest przydatne, gdy znajdujemy się w miejscu, gdzie zainstalowany jest system alarmowy, do którego można się bezpośrednio podłączyć. Podłączenie do centrali CS275, CS575 lub CS875 jest możliwe poprzez port RS232 przy użyciu przewodu CS590. Centrala CS175 nie posiada portu RS232. Podłączenie do centrali CS175 jest możliwe poprzez moduł CS586, który zapewnia standardowe złącze DB 9 wspierające dwukierunkową transmisję w standardzie RS232. Moduł CS586 może być używany jako narzędzie instalatora służące do programowania dowolnej centrali z serii CSx75, ponieważ jest podłączany bezpośrednio do magistrali systemowej. Sam moduł, oprócz funkcji konwertera sygnałów, umożliwia przechowanie w wewnętrznej pamięci ustawienia 4 niezależnych central, które mogą zostać wysłane/pobrane przy użyciu manipulatora lub komputera. W celu uzyskania dalszych informacji na temat odczytywania danych z modułu CS586, proszę przeczytać Instrukcję instalacji. W celu wykorzystania oprogramowania UDx75 przy połączeniu bezpośrednim: 1. Kliknij dwukrotnie ikonę programu na Pulpicie lub wybierz Start>Programy> UDx75>UDx Zostają otwarte: okno UDx75 oraz ekran Główny dostęp UDx Wprowadź nazwę operatora oraz hasło i kliknij przycisk OK. 4. Zostaje otwarty ekran Dostęp operatora UDx Wprowadź nazwę operatora oraz hasło i kliknij przycisk OK. 6. W celu podłączenia się do centrali bezpośrednio poprzez port szeregowy należy wybrać Połączenie>Połącz>Połączenie bezpośrednie. Zostaje otwarte okno stanu Połączenia. 7. W celu podłączenia do panelu poprzez sieć TCP/IP, wybierz Połączenie>Połącz> Połączyć poprzez TCP/IP. Zostaje otwarty ekran połączenia sieciowego (TCPIP). Wprowadź adres TCP/IP i kliknij przycisk OK. 8. Po zakończeniu wysyłania lub pobierania danych wybierz Połączenie>Rozłącz. Instrukcja programowania CS

18 Domyślna nazwa operatora to Aritech natomiast domyślnym hasłem jest 1278 Możliwe, że będzie wymagane dwukrotne wprowadzenie tych danych Podłączenie przy użyciu modemu Można podłączyć centralę alarmową z komputerem zdalnie, poprzez modem. Rozwiązanie to jest przydatne w momencie przebywania w innym miejscu niż instalacja alarmowa. Łączyć się można w sposób normalny lub też przy pomocy funkcji PAS (Pominięcie Automatycznej Sekretarki). W razie korzystania z funkcji PAS, zostanie ona automatycznie wykorzystana. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie rozłączone i niezwłocznie zostanie ponownie wybrany numer telefonu w celu zestawienia połączenia modemowego z centralą. W celu połączenia programu UDx75 za pomocą łącz modemowych należy: 1. Wykonać polecenia 1-5 ze strony Upewnić się, czy ustawienia modemu są prawidłowe. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ustawień modemu proszę przeczytać plik pomocy programu UDx Wybrać Połączenie>Połącz> Połącz za pomocą modemu. 4. Zostaje otwarte okno dialogowe z komunikatem Inicjowanie modemu. 5. Komputer łączy się z centralą. 6. Po zakończeniu wysyłania lub pobierania wybierz Połączenie>Rozłącz lub kliknij ikonę Rozłącz. 4.3 Programowanie systemu przy użyciu programu UDx75 Funkcja pobierania danych pozwala na odczytywanie istniejących ustawień programowych lub rejestru zdarzeń z centrali. Funkcja wysyłania danych oznacza przesyłanie ustawień programowych ustawionych przy pomocy oprogramowania UDx75, z komputera do centrali. Przed rozpoczęciem pobierania lub wysyłania danych należy wykonać następujące czynności: 1. Upewnić się, że odpowiednie opcje centrali. zostały poprawnie zaprogramowane. Konieczne jest ustawienie pewnej liczby opcji, które umożliwiają połączenie z centralą za pomocą oprogramowania UDx75. Tabela 2 wymienia te opcje oraz wartości, które muszą zostać wprowadzone. 2. Sprawdź, czy kod dostępu U/D jest jednakowy w programie i w ustawieniach centrali. Poprawne kody domyślne zostały zawarte w Tabeli Przy podłączaniu zdalnym należy upewnić się, czy ustawienia modemu są prawidłowe. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ustawień modemu proszę zapoznać się z plikiem pomocy programu UDx Podłączyć system do centrali poprzez port szeregowy lub modem. 5. Wybrać Połączenie>Pobierz wszystko, żeby pobrać wszystkie dane z centrali do komputera. 6. Wybrać Połączenie>Wyślij wszystko, żeby wysłać wszystkie dane z komputera do centrali. 18 Instrukcja programowania CS5500

19 Rodzaj przesyłanych danych oraz prędkość przesyłania zależy od ustawień opcji Wyślij wszystko/pobierz wszystko. Domyślna liczba opisów linii wysyłanych do manipulatora wynosi 192 lecz możliwe jest ograniczenie liczby wysyłanych opisów. Po zmniejszeniu tej liczby, skraca się znacznie czas pobierania/wysyłania danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ustawiania opcji wysyłania/pobierania, proszę zapoznać się z plikiem pomocy programu UDx75. Opcja menu manipulatora Centrala>Ustaw. Systemu> Port szeregowy>tryb pracy Centrala>Ustaw. Systemu> Port szeregowy>prędkość Prawidłowy wybór Transm. Szereg Bodów Centrala>Transm. Szereg.>Format Transm. Binarny Centrala>Transm. Szereg.>Ustaw. Transm. Upewnić się, że wszystkie opcje zostały ustawione na Wył. Jest to stan domyślny. Centrala>Transm. Szereg.>Polec./Źądania Upewnić się, że wszystkie opcje zostały ustawione na Wł. Jest to stan domyślny. Tabela 2 Wymagane ustawienia dla wysyłania/pobierania danych Opcje programowe programu UDx75 Wszystkie dostępne opcje programowania mogą zostać wykonane przy użyciu oprogramowania UDx75. Tabela 3 zawiera listę opcji programowych wraz ze ścieżką dostępu w programie UDx75 dla każdego zadania. Zadanie Dodawanie notatek użytkownika Dodawanie operatorów Drukowanie arkuszu roboczego programowania Drukowanie notatek użytkownika Drukowanie rejestru programu Drukowanie rejestru zdarzeń Drukowanie spisu operatorów Drukowanie spisu użytkowników Eksportowanie bazy danych Importowanie bazy danych Kompaktowanie bazy danych Kopiowanie ustawień użytkownika Ładowanie ustawień domyślnych Naprawianie bazy danych Ścieżka w menu oprogramowania UDx75 Widok>Użytkownicy>Uwagi Program>Konfiguracja>Dodaj/Zmień operatorów Program>Podgląd wydruku>arkusz programowania Program>Podgląd wydruku>uwagi Program>Podgląd wydruku>rejestr programu Program>Podgląd wydruku>rejestr zdarzeń Program>Podgląd wydruku>lista operatorów Program>Podgląd wydruku>lista użytkowników Narzędzia>Eksportuj bazę danych Narzędzia>Importuj bazę danych Narzędzia>Kompresuj bazę danych Program>Konfiguracja>Opcje kopiowania Zaawansowane>Ustawienia domyślne>ustawienia fabryczne Narzędzia>Naprawiaj bazę danych Instrukcja programowania CS

20 Zadanie Odinstalowanie programu UDx75 Określenie ustawień połączenia bezpośredniego Pobieranie i aktualizacja listy urządzeń Pobieranie rejestru zdarzeń Połączenie bezpośrednie przez port szeregowy Połączenie przez modem Programowanie linii Ścieżka w menu oprogramowania UDx75 Start>Ustawienia>Panel sterowania Program>Konfiguracja>Konfiguracja połączenia bezpośredniego Połączenie>Lista urządzeń>zapisz urządzenia Połączenie>Rejestr zdarzeń>odczytać cały rejestr Połączenie>Połącz>Połączenie bezpośrednie Połączenie>Połącz>Połącz za pomocą modemu lub Połączenie>Połącz>Połącz wykorzystując PAS Widok>Centrala (Zakładka: Linie) Programowanie manipulatorów Rozszerzenia>Opcje manipulatora>obszar 1>Manipulator 1 Programowanie odbiorników radiowych Programowanie Opisów systemu Programowanie urządzenia CS1700 Programowanie urządzenia CS208/CS216 Programowanie urządzenia CS320 Programowanie urządzenia CS507 Programowanie urządzenia CS534 Programowanie urządzenia CS535 Programowanie urządzenia CS7001 Przełączanie operatorów Przeprowadzanie diagnostyki Przesłanie wszystkich ustawień z centrali do komputera Przesłanie wszystkich ustawień z komputera do centrali Przywracanie bazy danych Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Uruchomienie programu UDx75 Ustawienia definicji typów linii Ustawienia dostępu do pobierania Ustawienia formatu specjalnego Rozszerzenia>Odbiorniki radiowe>#1 Rozszerzenia>Opisy systemu Rozszerzenia>CS1700>#1 Widok>Centrala (Zakładka Linie) Rozszerzenia>CS320>#1 Rozszerzenia> CS507>#1 Rozszerzenia> CS534 Rozszerzenia> CS535 Rozszerzenia> CS7001 Program>Następny operator Narzędzia>Diagnostyka Połączenie>Pobierz wszystko Połączenie>Wyślij wszystko Narzędzia>Przywracanie bazy danych Narzędzia>Wykonaj kopię zapasową bazy danych Start>Programy> UDX75>UDX75 Zaawansowane>Typy linii Zaawansowane>Konfiguracja połączenia Zaawansowane>Konfiguracja zmian protokołu 20 Instrukcja programowania CS5500

21 Zadanie Ustawienia funkcji czasowych Ustawienia funkcji PAS (Pominięcia Automatycznej Sekretarki) Ustawienia języka i kraju Ustawienia modemu Ustawienia opcji TCP/IP Ustawienia portu szeregowego Ustawienia wyjść programowalnych Usuwanie rejestru zdarzeń Usuwanie ustawień użytkownika Wyświetlanie listy operatorów Wyświetlanie listy użytkowników Wyświetlanie raportu funkcji automatycznej odpowiedzi Wyświetlanie rejestru zdarzeń Wyświetlanie stanu manipulatora Wyświetlanie ustawień programowych centrali. Zmiana dodatkowych ustawień telefonicznych Zmiana hasła nadrzędnego lub hasła operatora Ścieżka w menu oprogramowania UDx75 Zaawansowane>Funkcje czasowe Program>Konfiguracja>KonfiguracjaPAS Program>Konfiguracja>Kraj/Język Program>Konfiguracja>Konfiguracja modemu Program>Konfiguracja>Konfiguracja TCP/IP Zaawansowane>Ustawienia portu szeregowego Zaawansowane>Wyjścia programowalne centrali Połączenie>Rejestr zdarzeń>usuń rejestr zdarzeń Widok>Użytkownicy>Jeden użytkownik Program>Konfiguracja>Dodaj/Zmień operatorów Widok>Użytkownicy>Lista Widok>Użytkownicy>Raport funkcji automatycznej odpowiedzi Połączenie>Rejestr zdarzeń>odczytaj cały rejestr Widok>Stan manipulatora Widok>Centrala Widok>Centrala (Zakładka: Dodatkowe ustawienia telefoniczne) Program>Zmień hasło Zmiana kodów protokołu 4+2 Zaawansowane>Kody protokołu. 4+2 Zmiana kodów użytkowników systemu CSx75 Zmiana opcji połączenia z centralą Zmiana uprawnień operatora Zmiana ustawień programu UDx75 Zmiana ustawień raportowania do SMA Widok>Centrala (Zakładka: Kody) Program>Konfiguracja>Opcje połączenia z centralą Program>Konfiguracja>Dodaj/Zmień operatorów Program>Konfiguracja>Konfiguracja programu Widok>Centrala (Zakładka: Stacje SMA) Zmiana ustawień systemowych 1 Widok>Centrala (Zakładka: System 1) Zmiana ustawień systemowych 2 Widok>Centrala (Zakładka: System 2) Zmiana ustawień systemowych 3 Widok>Centrala (Zakładka: System 3) Instrukcja programowania CS

22 Zadanie Ścieżka w menu oprogramowania UDx75 Zmiana ustawień systemowych związanych Widok>Centrala (Zakładka: Obszary) z obszarami Zmiana ustawień użytkownika Widok>Użytkownicy>Jeden użytkownik Tabela 3 Lista opcji programowych programu UDx75 22 Instrukcja programowania CS5500

23 5 PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE 5.1 Tryb nadrzędny 5.2 Kopiowanie linii Manipulator można zaprogramować w taki sposób, żeby domyślnie działał jako manipulator pojedynczego obszaru lub wielu obszarów. Manipulator pojedynczego obszaru pozwala użytkownikowi na sterowanie (zazbrojenie / rozbrojenie) jednego obszaru, natomiast manipulator nadrzędny pozwala użytkownikowi na sterowanie jednego lub większej ilości obszarów. Użytkownik główny może zmieniać manipulator pojedynczego obszaru w manipulator nadrzędny i odwrotnie. 1. Przejść, używając klawiszy, do opcji Manip.Nadrzędny i wcisnąć przycisk OK. Wybrać opcję Włączone, żeby ustawić manipulator domyślnie jako nadrzędny. Wybrać opcję Wyłączone, żeby ustawić manipulator domyślnie jako przydzielony do jednego obszaru. 2. Wciśnij przycisk OK, żeby zapisać ustawienia. 3. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmian i powróci do wyboru opcji w menu. Ustawienia bieżącej linii mogą zostać skopiowane do innej linii lub zakresu linii. Wszystkie ustawienia linii (za wyjątkiem nazwy określonej przez użytkownika oraz ustawień czujek bezprzewodowych) zostają skopiowane do linii docelowych. 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Kopiuj linię i wciśnij przycisk OK. 2. Wyświetlacz manipulatora wyświetli monit o wprowadzenie linii początkowej. 3. Wprowadź numer pierwszej linii, do której będą kopiowane ustawienia i wciśnij przycisk OK. 4. Wyświetlacz manipulatora wyświetli monit o wprowadzenie linii końcowej. 5. Wprowadź numer ostatniej linii, do której będą kopiowane ustawienia i wciśnij przycisk OK. 5.3 Modyfikowanie definicji typów linii Można zmieniać następujące parametry linii dozorowych: typ linii, nazwę, atrybuty, dźwięki oraz funkcje raportowania. Poniższe kroki opisują sposób zmiany definicji typów linii. 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Typy linii i wciśnij przycisk OK. 2. Wybierz typ linii, który ma zostać zmodyfikowany i wciśnij przycisk OK. 3. W celu dokonania zmiany w typie linii, przejdź do opcji Typ linii i wciśnij przycisk OK. 4. Korzystając z klawiszy wybierz funkcje, które mają zostać włączone/wyłączone dla wybranego typu linii i wciśnij przycisk OK. 5.4 Definiowanie języków manipulatora Można ustawić do 4 języków dla danego manipulatora. 1. Przejść, używając klawiszy, do opcji Ten Manipulator i wcisnąć przycisk OK. Instrukcja programowania CS

24 2. Przewinąć do opcji Tekst>Wybór języka i wcisnąć przycisk OK. 3. Bieżący język jest wyświetlany jako Język Przewinąć do opcji Język 2 i wcisnąć przycisk OK. Jeżeli nie ustawiono języka 2 (opcji Język 2), zostaje wyświetlony pusty wiersz. 5. Korzystając z klawiszy wybierz drugi język i przyciśnij klawisz OK. 6. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmian i powróci do wyboru opcji w menu. 7. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować zmianę oraz powrócić do wyboru opcji w menu. 8. Powtórz te kroki w celu ustawienia pozostałych języków. 5.5 Ustawianie komunikatora telefonicznego (dialera) System CSx75 obsługuje różne tryby raportowania zdarzeń do wielu Stacji Monitorowania Alarmów (SMA). Istnieje sześć niezależnych numerów telefonów - każdy numer posiada własny kod konta, protokół transmisji oraz raportowane typy zdarzeń. Skonfigurowany prefiks jest wspólny dla wszystkich sześciu numerów telefonów. Jeżeli w prefiksie określono czterosekundową pauzę, panel nie będzie oczekiwać na sygnał wybierania, lecz przeprowadzi tzw. wybieranie na ślepo (ang. Blind-dialling). Poniższe scenariusze stanowią przykłady na ustawienie różnych trybów raportowania Raportowanie do jednego numeru telefonu Centrala raportuje zdarzenia wyłącznie do jednej stacji SMA. Należy określić ustawienia dla numeru telefonu 1. Zdarzenia dla numeru telefonu 1 są domyślnie włączone. Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Nr telefonu Nr telefonu 2 Kod konta Nr telefonu Nr telefonu 2 Format transmisji Nr telefonu 1 SIA Nr telefonu 2 Zdarzenia Nr telefonu 1 - Alarmy Włączone Nr telefonu 1 - Koniec alarmów Nr telefonu 1 - Sabotaż Początek/Koniec Włączone Włączone Nr telefonu 2 - Alarmy Nr telefonu 2 - Koniec alarmów Nr telefonu 2 - Sabotaż Początek/Koniec 24 Instrukcja programowania CS5500

25 5.5.2 Raportowanie do kilku SMA z jednym potwierdzeniem (wspólne zdarzenia) Tego typu raportowanie konfiguruje centralę pod kątem raportowania do dwóch lub większej liczby stacji SMA. Pierwszy numer telefonu należy do głównego SMA natomiast wszystkie pozostałe numery telefonów należą do zapasowych stacji. Zdarzenia są raportowane do pierwszego numeru ale, jeżeli panel nie może połączyć się z tym numerem wybierany jest (są) numer(y) zapasowy (zapasowe). Centrala wykonuje dwa telefony do każdego numeru po kolei. Sekwencja ta jest wykonywana liczbę razy określonych w opcji SMA-Ilość połączeń lub do momentu otrzymania potwierdzenia poprawnej transmisji od dowolnej stacji. Ten sam kod konta jest używany do raportowania do wszystkich numerów. Zdarzenia dla numeru telefonu 1 są domyślnie włączone natomiast zdarzenia dla numerów telefonu 2-6 są domyślnie wyłączone. Jeżeli zostały zaprogramowane numery telefonu 1 i 2, domyślna sekwencja jest następująca 1,1 2,2 1,1,2,2. Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Nr telefonu Nr telefonu Kod konta Nr telefonu Nr telefonu 2 Format transmisji Nr telefonu 1 SIA Nr telefonu 2 Zdarzenia Nr telefonu 1 - Alarmy Włączone Nr telefonu 1 - Koniec alarmów Nr telefonu 1 - Sabotaż Początek/Koniec Nr telefonu 2 - Alarmy Nr telefonu 2 - Koniec alarmów Nr telefonu 2 - Sabotaż Początek/Koniec Włączone Włączone Wyłączone Wyłączone Wyłączone Raportowanie do kilku SMA z niezależnym potwierdzeniem (wspólne zdarzenia) Tego typu raportowanie konfiguruje centralę pod kątem raportowania do kilku różnych stacji SMA. Zdarzenia będą raportowane do obydwu numerów telefonu. Centrala dwukrotnie wybiera pierwszy numer. Jeżeli nie może nawiązać połączenia, wybiera dwukrotnie drugi numer. Sekwencja ta jest wykonywana liczbę razy określonych w opcji SMA-Ilość połączeń lub do momentu otrzymania potwierdzenia poprawnej transmisji od wszystkich zaprogramowanych stacji. Ten sam kod konta jest używany do raportowania do obydwu numerów. Zdarzenia dla numeru telefonu 1 są domyślnie włączone. Zdarzenia dla numeru telefonu 2 należy włączyć. Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Nr telefonu Nr telefonu Kod konta Nr telefonu Instrukcja programowania CS

26 Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Format trans. Nr telefonu 1 SIA Nr telefonu 2 SIA Zdarzenia Nr telefonu 1 - Alarmy Włączona Nr telefonu 1 - Koniec alarmów Nr telefonu 1 - Sabotaż Początek/Koniec Nr telefonu 2 - Alarmy Nr telefonu 2 - Koniec alarmów Nr telefonu 2 - Sabotaż Początek/Koniec Włączona Włączona Włączona Włączona Włączona Raportowanie do kilku SMA z niezależnym potwierdzeniem (różne zdarzenia) Tego typu raportowanie konfiguruje centralę pod kątem raportowania do kilku różnych stacji SMA. Niektóre zdarzenia będą raportowane do numeru telefonu 1 natomiast inne do numeru telefonu 2 itd. Centrala dwukrotnie wybiera pierwszy numer. Jeżeli nie może nawiązać połączenia, wybiera dwukrotnie drugi numer. Sekwencja ta jest wykonywana liczbę razy określonych w opcji SMA-Ilość połączeń lub do momentu otrzymania potwierdzenia poprawnej transmisji od wszystkich zaprogramowanych stacji. Ten sam kod konta jest używany do raportowania do wszystkich numerów. Zdarzenia dla numeru telefonu 1 są domyślnie włączone. Zdarzenia dla numeru telefonu 2 są domyślnie wyłączone, należy włączyć pożądane zdarzenia, które będą wysyłane do SMA 2. Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Nr telefonu Nr telefonu Kod konta Nr telefonu Nr telefonu Format trans. Nr telefonu 1 SIA Nr telefonu 2 SIA Zdarzenia Nr telefonu 1 - Alarmy Włączona Nr telefonu 1 - Koniec alarmów Nr telefonu 1 - Sabotaż Początek/Koniec Nr telefonu 2 - Alarmy Nr telefonu 2 - Koniec alarmów Nr telefonu 2 - Sabotaż Początek/Koniec Włączona Wyłączony Wyłączony Wyłączony Włączona 26 Instrukcja programowania CS5500

27 6 PROGRAMOWANIE PRZYKŁADOWEGO SYSTEMU 6.1 Przykładowy system Niniejszy rozdział wyjaśnia w jaki sposób zaprogramować podstawowy system przy założeniach wymienionych w Tabeli 4. Więcej informacji na temat instalacji podstawowego systemu znajduje się w Podręczniku instalacji. Wprowadź kod 1122, żeby wyciszyć manipulator, jeżeli zacznie wydawać dźwięku w trakcie programowania. Zadanie Tworzenie systemu Ustawianie numeru obszaru i numeru manipulatora (ustalenie adresu manipulatora) Informacje programowania Obszar 1, numer 1 Ustawianie daty i czasu systemowego Kod głównego użytkownika (domyślnie 1122) Zapisywanie modułów (odpytanie systemu) Kod instalatora (domyślnie 1278) Ustawienia domyślne centrali Moduł o adresie 0 Definiowanie kodu kraju Polska (PL) (oznaczenie liczbowe 18) Konfigurowanie systemu Konfigurowanie manipulatorów Obszar 1 Manipulator 1 Manipulator 2 Konfigurowanie linii 4 linie sprzętowe: Linia 1 to linia wejścia/wyjścia. Linie 2 i 3 to linii włamania. Linia 4 to linia pożarowa. Konfigurowanie ustawień telefonicznych Numer telefonu: Kod konta: Format transmisji: SIA Programowanie modułów bezprzewodowych Ustawienia domyślne modułów bezprzewodowych Programowanie czujników bezprzewodowych Moduł o adresie 32 odbiornika radiowego 2 linie: Linia 9 to linia włamania - czujka magnetyczna Linia 10 to linia włamania - czujka PIR. Tabela 4 Przykładowy system 6.2 Tworzenie systemu Po zamontowaniu systemu należy wybrać język interfejsu użytkownika. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zmiany języka, patrz strona 9. Instrukcja programowania CS

28 6.2.1 Ustawianie numeru obszaru i numeru manipulatora Należy ustawić numer obszaru oraz numer manipulatora dla każdego manipulatora w systemie. Manipulator CS5500 skomunikuje się z systemem dopiero po ustawieniu tych parametrów. 1. Wyświetlacz manipulatora wyświetli monit o wprowadzenie numeru obszaru dla manipulatora. 2. Wprowadź numer obszaru i przyciśnij klawisz OK. W tym przypadku wprowadź Wyświetlacz manipulatora wyświetli monit o wprowadzenie numeru manipulatora. 4. Wprowadź numer manipulatora i przyciśnij klawisz OK. W tym przypadku wprowadź Zostanie wyświetlony znak zachęty. 6. Powtórz powyższe kroki dla każdego manipulatora podłączanego do systemu. Monity o numer obszaru i numer manipulatora są wyświetlane wyłącznie przy początkowych ustawieniach. W celu dokonania ponownej zmiany tych parametrów, przejdź do opcji Ten Manipulator>Obszar oraz do Ten Manipulator> AdresManipulator Ustawianie daty i czasu systemowego Należy wprowadzić kod głównego użytkownika, żeby móc ustawiać datę i czas systemowy. Spis kodów domyślnych znajduje się na stronie Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy. 2. Wprowadź kod głównego użytkownika. 3. Przewiń do opcji Opcje>Ust.Daty/Czasu i wciśnij przycisk OK. 4. Zostaje wyświetlony bieżący czas w formacie tydzień, godzina oraz minuty (tt.gg.mm). Bieżąca data jest wyświetlana jako miesiąc, dzień oraz rok (mm.dd.rr). 5. Wciśnij klawisz, żeby zwiększyć wartość godziny albo wciśnij klawisz, żeby ją zmniejszyć. 6. Wciśnij OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany i przesunąć kursor do przodu. 7. Po zakończeniu aktualizowania daty i czasu wciśnij klawisze ##, żeby powrócić do trybu normalnej pracy Zapisywanie modułów systemowych Po wybraniu procesu zapisywania modułów, nowe modułu zostają zapisane w pamięci centrali oraz w pamięci manipulatorów CS5500. Moduły muszą zostać zapisane w pamięci manipulatora, żeby wyświetlać odpowiednie opcje menu, które dotyczą odpowiednich modułów 1. Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy i wprowadź kod instalatora. 2. Przejdź, używając klawiszy, do opcji OdpytanieSystemu i wciśnij przycisk OK. 3. Zostaje rozpoczęte odpytywanie modułów na magistrali systemowej. Komunikat Odpytywanie przestaje być wyświetlany i rozlega się dźwiękowy sygnał potwierdzający koniec procedury. 4. Po zapisaniu modułów komunikat zostaje zmieniony na Odpytane. 5. Sprawdź zapisane moduły. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Dodatkowe i wciśnij przycisk OK. 6. Przewiń do opcji Rejestr zdarzeń i wciśnij przycisk OK. Po zapisaniu modułu przez centralę, zdarzenia o odpytanych modułach zostaną dodane do rejestru zdarzeń. Takie zdarzenie zawiera adres odpytanego modułu. Przewiń do rejestru zdarzeń, żeby sprawdzić czy wszystkie moduły zostały odpytane i zapisane. 28 Instrukcja programowania CS5500

29 6.2.4 Ustawienia domyślne centrali Każdy moduł może zostać sprowadzony do ustawień domyślnych. Zaleca się sprowadzenie do ustawień domyślnych każdego modułu przez rozpoczęciem modyfikowania jego ustawień. 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Ustaw.Domyślne w odpowiednim menu modułu i wciśnij przycisk OK. W tym przypadku, wybierz Centrala>Ustaw.Domyślne, żeby przywrócić domyślne ustawienia centrali. 2. Zostaje wyświetlony komunikat potwierdzający. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować domyślne ustawienia. 3. Głośniczek manipulatora wyda jeden dźwięk, żeby potwierdzić wyzerowanie systemu Określanie kodu kraju Centrala jest dostarczana z oprogramowaniem zawierającym ustawienia domyślne dla różnych krajów. Zmiana wartości lub wybranie kodu kraju konfiguruje panel z odpowiednimi ustawieniami domyślnymi preferowanymi w danym kraju. 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Kod kraju i wciśnij przycisk OK. Zostaje wyświetlony bieżący kraj. 2. Przewiń nazwy krajów i wciśnij przycisk OK, żeby wybrać nowy kraj. Spis domyślnych kodów krajów znajduje się w Tabeli 1 na stronie Konfigurowanie systemu Konfigurowanie manipulatorów Należy określić opcje manipulatora. Można skopiować te ustawienia do innego manipulatora lecz NIE można skopiować numeru oraz obszaru danego manipulatora. 1. Przejść, używając klawiszy, do opcji Ten Manipulator>Ust.Manipulatora i wcisnąć przycisk OK. 2. Przejrzeć konfigurowalne opcje manipulatora. Wcisnąć przycisk OK, żeby zmienić daną opcję. 3. Przejść, używając klawiszy, do opcji KopiujManipulat. i wcisnąć przycisk OK. 4. W celu skopiowania bieżących ustawień do innego manipulatora należy wybrać opcję DoJednegoMan. i wybrać numer obszaru. 5. Przewinąć do manipulatora, do którego mają zostać skopiowane ustawienia i przycisnąć klawisz OK. W tym przypadku wybierz opcję Manipulator 2 i wciśnij przycisk OK, żeby skopiować ustawienia manipulatora 1 do manipulatora W celu skopiowania ustawień na wszystkie inne manipulatora, wybierz opcję DoWszystkichMan. Wciśnij przycisk OK, żeby skopiować ustawienia Konfigurowanie typów linii Można zaprogramować 20 różnych typów linii w systemie CSx Przejdź, używając klawiszy, do opcji Centrala>Linie Dozorowe>Parametry Linii i wciśnij przycisk OK. 2. Zostaje wyświetlona lista wszystkich linii. Wybierz numer linie, która ma zostać skonfigurowana i wciśnij przycisk OK. 3. Przewiń do opcji Typ linii i wciśnij przycisk OK. 4. Wybierz odpowiedni typ linii i wciśnij przycisk OK. Instrukcja programowania CS

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

g GE Interlogix Instrukcja obsługi Manipulator LCD CS5500 Maj 2004

g GE Interlogix Instrukcja obsługi Manipulator LCD CS5500 Maj 2004 g GE Interlogix Instrukcja obsługi Manipulator LCD CS5500 Maj 2004 Deklaracja 98/482/EC (dotyczy produktów ze znakiem CE) Urządzenie to zostało zatwierdzone zgodnie z Decyzją Rady 98/482/EC dotyczącą pojedynczego

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work GE Security NX-10 Instrukcja użytkownika systemu alarmowego GE imagination at work Dyrektywa 2002/96/WE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2

Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2 Wybór urządzenia/ Scanner Selection Screen: Skrócony Opis Programu MetroSet 2 Ekran konfiguracji: Zrzut ekranu przedstawia menu konfiguracji skanera. Możemy stąd zmieniać ustawienia urządzenia, pobierać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000

Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Instrukcja obsługi Profesjonalny bezprzewodowy czytnik kodów HD2000 Specyfikacja: Źródło światła: 650nm Laser Materiał wykonania: ABS+PC / Aluminium Metoda skanowania: ręczne/ automatyczne Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bezprzewodowy profesjonalny czytnik kodów ze stacją dokującą HD8900

Instrukcja obsługi Bezprzewodowy profesjonalny czytnik kodów ze stacją dokującą HD8900 Instrukcja obsługi Bezprzewodowy profesjonalny czytnik kodów ze stacją dokującą HD8900 Specyfikacja: Źródło światła: 650nm Laser Materiał wykonania: ABS+TPU / Aluminium Metoda skanowania: ręczne Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Alcatel: One Touch Easy, Club, Club+, MAX, MAX DB, GUM (DB)

Alcatel: One Touch Easy, Club, Club+, MAX, MAX DB, GUM (DB) Alcatel: One Touch Easy, Club, Club+, MAX, MAX DB, GUM (DB) Wprowadzanie kanałów do telefonu 1. Przyciśnij klawisz akceptacji 2. Klawiszami z boku telefonu przejdź do opcji Usługi i zaakceptuj ją 3. Wybierz

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS.

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA KASY FISKALNEJ I-ERGOS 3050 PRZY POMOCY PROGRAMU PLU MANAGER I-ERGOS. Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał 1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR Ekran Rozdzielczość Materiał Okablowanie Zasilanie Pobór prądu Temperatura pracy Wymiary 7 TFT LCD 800 x 3 (RGB) x 480 pikseli ABS / Aluminium 2 żyły 24Vdc 15mA w spoczynku

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7

2 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. 3 3 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU 3 4 MODUŁ OBSŁUGI ARCHIWUM 7 LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH LUMEL S.A. W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM DO KONFIGURACJI KONCENTRATORA DANYCH TYPU PD22 PD22Wiz.exe INSTRUKCJA OBSŁUGI Zielona Góra 2007 2 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP. 3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Rozproszonych

Zakład Systemów Rozproszonych Zakład Systemów Rozproszonych Politechnika Rzeszowska Moduł 5: Wybrane programy użytkowe Edytor Vi Edytor Vi uruchamiany jest w oknie terminala. Przy jego pomocy możemy dokonywać następujących operacji:

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

xchekplus Przewodnik Użytkownika

xchekplus Przewodnik Użytkownika xchekplus Przewodnik Użytkownika Dodatek Charakterystyka ogólna Zmiana domyślnego hasła administratora Zarządzanie ochroną systemu Ręczne wprowadzanie danych Edytowanie wartości OD dołków Używanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo