CS Instrukcja programowania CS5500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CS875-575-275-175. Instrukcja programowania CS5500"

Transkrypt

1 Review only System alarmowy CS Instrukcja programowania CS5500 Maj 2004

2 Aritech stanowi markę firmy GE Interlogix. Prawa autorskie (c) 2004 GE Interlogix B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma GE Interlogix B.V. przyznaje prawo do przedruku niniejszego podręcznika wyłącznie do celów wewnętrznych. Firma GE Interlogix B.V. zastrzega sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

3 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie do systemu CSx Pierwsze kroki Wprowadzenie Kody domyślne Manipulator z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) - CS Inne metody programowania Programowanie systemu Pierwsze uruchomienie manipulatora CS Przejście do trybu programowania Zmiana języka interfejsu użytkownika Poruszanie się po menu Menu Podręczne Wybieranie opcji menu Zmiana opcji w menu Włączanie / wyłączanie poszczególnych opcji menu Zmiana ustawień elementów binarnych Zmieniana wartości numerycznych Zmienianie numerów oraz prefiksów telefonów Wychodzenie z trybu programowania Mapa programowania Edytowanie tekstu Informacje ogólne Przykład Biblioteka słów Komunikaty systemowe wyświetlane na LCD Programowanie za pomocą programu UDx Inne metody programowania systemu CSx Podłączanie centrali do komputera Podłączanie przy użyciu portu szeregowego Podłączenie przy użyciu modemu Programowanie systemu przy użyciu programu UDx Opcje programowe programu UDx Programowanie zaawansowane Tryb nadrzędny Kopiowanie linii Modyfikowanie definicji typów linii Definiowanie języków manipulatora Ustawianie komunikatora telefonicznego (dialera) Raportowanie do jednego numeru telefonu Raportowanie do kilku SMA z jednym potwierdzeniem (wspólne zdarzenia) Raportowanie do kilku SMA z niezależnym potwierdzeniem (wspólne zdarzenia) Raportowanie do kilku SMA z niezależnym potwierdzeniem (różne zdarzenia) Programowanie przykładowego systemu Przykładowy system Tworzenie systemu Ustawianie numeru obszaru i numeru manipulatora Ustawianie daty i czasu systemowego Zapisywanie modułów systemowych Ustawienia domyślne centrali Określanie kodu kraju Konfigurowanie systemu Instrukcja programowania CS5500 3

4 6.3.1 Konfigurowanie manipulatorów Konfigurowanie typów linii Konfigurowanie ustawień telefonicznych Programowanie modułów bezprzewodowych Ustawienia domyślne modułów bezprzewodowych Programowanie czujek bezprzewodowych Odczytywanie rejestru zdarzeń Dodatki Dodatek 1: Tabela kodów dla protokołów Contact ID i SIA Dodatek 2: Przegląd adresów modułów Czytnik zbliżeniowy CS Manipulatory Moduł wejść CS208/CS Moduł wejść CS208H Moduł wyjść CS Moduł zasilania CS Moduł odbiornika radiowego 433 MHz Moduł odbiornika radiowego 868 MHz Dodatek 3 Zdarzenia wyjść programowalnych Dodatek 4: Formaty transmisji komunikatora (dialera) Dodatek 5: Komunikaty serwisowe Dodatek 6: Dostępność zadań systemowych w zależności od kodu Dodatek 7: Zdarzenia rejestru zdarzeń Dodatek 8: Słowa z biblioteki słów Słownik pojęć Indeks Instrukcja programowania CS5500

5 SPIS TABEL Tabela 1 Kody domyślne... 6 Tabela 2 Wymagane ustawienia dla wysyłania/pobierania danych Tabela 3 Lista opcji programowych programu UDx Tabela 4 Przykładowy system Tabela 5 Wyjaśnienie komunikatów rejestru zdarzeń Tabela 6 Kody zdarzeń CID oraz SIA Tabela 7 Adresy modułów Tabela 8 Adresy modułu CS Tabela 9 Adresy manipulatorów Tabela 10 Adresy modułów CS208/CS Tabela 11 Adresy modułów CS208H Tabela 12 Adresy modułów CS Tabela 13 Adresy modułu CS Tabela 14 Adresy modułów RF Tabela 15 Adresy modułów RF Tabela 16 Zdarzenia wyjść centrali Tabela 17 Zdarzenia wyjść modułu CS Tabela 18 Zdarzenia wyjść modułu zasilania CS Tabela 19 Formaty transmisji komunikatora (dialera) Tabela 20 Komunikaty serwisowe Tabela 21 Dostępność zadań systemowych w zależności od kodu Tabela 22 Spis zdarzeń systemowych Tabela 23 Biblioteka słów Instrukcja programowania CS5500 5

6 1 WPROWADZENIE DO SYSTEMU CSX Pierwsze kroki Wprowadzenie Rodzina produktów CSx75 stanowi nowe podejście do budowy systemów bezpieczeństwa. Są to urządzenia wielofunkcyjne, wytrzymałe, niezawodne i przyjazne dla użytkownika. Konstrukcja systemu CSx75 pozwala na umieszczenie w pełni rozwiniętego systemu alarmowego w jednej metalowej lub plastikowej obudowie. W razie potrzeby można go rozszerzać o dodatkowe moduły. Dostępne są cztery różne rodzaje central: CS175, CS275, CS575 oraz CS875. W niniejszej instrukcji są one znane pod nazwą zbiorczą centrale CSx75. Niniejsza instrukcja opisuje sposób programowania systemu CSx75 przy użyciu urządzenia CS5500, manipulatora wyposażonego w intuicyjne menu. Manipulator CS5500 pozwala na łatwe programowanie systemu przy wykorzystaniu struktury przechodzonego menu Kody domyślne Tabela 1 zawiera domyślne kody używane w poszczególnych krajach Kraj Kod kraju Kod użytkownika Kod instalatora Kod dostępu U/D Belgia (56) 1278(00) Czechy Dania Francja (56) 1278(00) Hiszpania (56) 1278(00) Holandia (56) 1278(00) Irlandia Kraje bałtyckie Niemcy (56) 1278(00) Norwegia Polska (56) 1278(00) Portugalia (56) 1278(00) Słowacja Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy (77) 8522(22) Tabela 1 Kody domyślne 6 Instrukcja programowania CS5500

7 Nawiasy zawierają dodatkowe cyfry dla kodów sześciocyfrowych. 1.2 Manipulator z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) - CS5500 Manipulator LCD CS5500 pozwala na zaprogramowanie systemu CSx75 przy wykorzystaniu intuicyjnego menu. Zasilanie (dioda zielona) Gotowość (dioda zielona) Pożar (dioda czerwona) Klawisze funkcyjne Włączona, jeżeli system został podłączony do sieci oraz, kiedy akumulator jest naładowany. Miga, jeżeli akumulator nie został podłączony do systemu lub podłączony akumulator ma zbyt niskie napięcie. Wyłączona, jeżeli system nie jest podłączony do sieci. Włączona, kiedy system jest gotów do zazbrojenia. Miga, kiedy system jest gotów do zazbrojenia wymuszonego. Wyłączona, kiedy nie można zazbroić systemu. Włączona, po uaktywnieniu linii pożarowych. Miga, kiedy istnieje problem ze linią pożarową. Wyłączona, kiedy wszystkie linie pożarowe działają prawidłowo. Wciśnij F1, żeby przewinąć do początku komunikatu na wyświetlaczu LCD. Wciśnij F3, żeby przewinąć do końca komunikatu na wyświetlaczu LCD. W trybie wielu obszarów klawisze te posiadają funkcje specjalne. Po wybraniu jednego lub większej ilości obszarów w tym trybie należy wcisnąć: Wciśnij F1, żeby zazbroić obwodowo (częściowo) wybrany zestaw obszarów. Wciśnij F2, zazbroić normalnie (całkowicie) wybrany zestaw obszarów. Wciśnij F3, żeby rozbroić wybrany zestaw obszarów. Można zaprogramować te klawisze w taki sposób, żeby wykonywały funkcję specjalną podczas pracy w trybie innym niż wielo obszarowy. W tym celu należy wybrać opcję Menu Instalatora>Ten Manipulator>Klawisze Funkc. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących nawigacji przy użyciu menu, patrz strona 9. Instrukcja programowania CS5500 7

8 Nie OK Krzyżyk Klawisze nawigacyjne Naciśnij przycisk No, żeby: Anulować zmianę dotyczącą wyboru menu lub Przejść na wyższy poziom w strukturze menu lub Anulować wprowadzony ciąg przy wprowadzaniu danych alfanumerycznych. Naciśnij przycisk OK, żeby: Aktywować menu lub Zaakceptować zmiany w wyborze lub Przejść do przodu w strukturze menu lub Zakończyć wprowadzony ciąg przy wprowadzaniu danych alfanumerycznych. Podczas edycji tekstu oraz numerów telefonów wciśnij: # F1, żeby przejść do pierwszego znaku lub cyfry. # F3, żeby przejść do ostatniego znaku lub cyfry. #, żeby skasować znaki od bieżącej pozycji do ostatniego znaku lub cyfry. Korzystając z przycisków nawigacyjnych można przewijać spisy menu oraz opcje. W trybie wielu obszarów lub podczas pracy nie w menu, wciśnij:, żeby wyświetlić linie zawieszone., żeby wyświetlić linie otwarte. Podczas edycji tekstu oraz numerów telefonów wciśnij:, żeby nadpisać lub wstawić tekst., żeby usunąć tekst. 1.3 Inne metody programowania Manipulatora CS5500 LCD można używać do zaprogramowania systemu bez używania intuicyjnego menu. Tryb ten korzysta z operowania na lokacjach, segmentach i bitach pamięci. W celu zaprogramowania systemu poprzez lokacje za pomocą manipulatora CS5500 należy: Używać klawisza OK/Menu zamiast klawisza *. Używać klawisza F2 zamiast klawisza Exit. Żeby uzyskać dostęp do tego trybu programowania należy wybrać Menu Instalatora>Dodatkowe>Programowanie poprzez lokacje. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących nawigacji przy użyciu menu, patrz strona 9. Zalecaną metodą programowania jest korzystanie z intuicyjnego menu, a nie z programowania poprzez lokacje. System można również programować wykorzystując oprogramowanie komputerowe UDx75. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz strona Instrukcja programowania CS5500

9 2 PROGRAMOWANIE SYSTEMU 2.1 Pierwsze uruchomienie manipulatora CS5500 Przy pierwszym włączeniu zasilania manipulatora CS5500, należy ustawić język, ustawienia domyślne manipulatora, obszar oraz adres. Opcje te muszą również zostać zaprogramowane za każdym razem po sprowadzeniu danego manipulatora do ustawień domyślnych. Opcja języka ustawia pierwszy język manipulatora. Opcja ustawień domyślnych manipulatora konfiguruje ustawienia domyślne dotyczące danego kraju. Opcje dotyczące obszaru oraz numeru manipulatora ustawiają jego adres. Przyciski nawigacyjne przewijają pomiędzy różnymi wyborami natomiast wciśnięcie klawisza OK zatwierdza dany wybór. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Poruszanie się po menu. 2.2 Przejście do trybu programowania Kod instalatora pozwala na programowanie systemu poprzez odpowiednie menu. Menu instalatora składa się z dwóch poziomów. Menu uproszczone zawiera najważniejsze opcje natomiast menu szczegółowe zawiera wszystkie opcje programowe. 1. Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy i wprowadź kod instalatora. Spis domyślnych kodów znajduje się na stronie Klawisze służą do poruszania się po menu. Pełna mapa programowania znajduje się w oddzielnym dokumencie pt. Mapa pamięci. Menu uproszczone wyróżnione jest kolorem zielonym, natomiast tekst menu zaawansowanego jest czarny. 3. Wciśnij przycisk OK, żeby wybrać daną opcję lub użyj klawiszy alfanumerycznych, żeby edytować istniejącą opcję. Żeby przełączyć na menu zaawansowane, przejdź do Dodatkowe>Szczegółowe i wybierz Włączone. Wyświetlacz manipulatora będzie wyświetlał zaawansowane menu do momentu wyłączenia tej opcji Zmiana języka interfejsu użytkownika 1. Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy. 2. Ponownie wciśnij przycisk OK, żeby wyświetlić tekst na wyświetlaczu w innym języku. 3. Procedurę tę należy powtarzać do momentu znalezienia szukanego języka. 4. Kontynuuj normalne korzystanie z manipulatora. 2.3 Poruszanie się po menu Korzystając z przycisków można przewijać poszczególne opcje menu. Wciśnięcie przycisków # spowoduje przejście do tej samej pozycji menu dla poprzedniej opcji. Na przykład, jeżeli znajdujesz się w podmenu linie 2, wciśnij #, żeby przejść do tego samego podmenu dla linii 1. Instrukcja programowania CS5500 9

10 Wciśnięcie przycisków # spowoduje przejście do tej samej pozycji menu dla następnej opcji. Na przykład, jeżeli znajdujesz się w podmenu linie 2, wciśnij #, żeby przejść do tego samego podmenu dla linii 3. Wyświetlacz manipulatora może po czasie bezczynności opuścić automatycznie menu programowania i przejść do trybu normalnej pracy Menu Podręczne Istniej ograniczona liczba opcji menu, która jest dostępna bez wprowadzania kodu instalatora. W celu otwarcia menu podręcznego należy: 1. Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy. 2. Korzystając z przycisków uaktywnij i poruszaj się po menu podręcznym. 2.4 Wybieranie opcji menu Wciśnij przycisk OK, żeby wybrać opcję menu i przejść do następnego poziomu w strukturze menu. Wciśnij przycisk NO, żeby odrzucić opcję menu i przejść do poprzedniego poziomu w strukturze menu. Wciśnij przycisk F1, żeby przesunąć drugą linię wyświetlaną na wyświetlaczu LCD, po jednym słowie, od strony prawej do lewej. 2.5 Zmiana opcji w menu Wciśnij przycisk F3, żeby przesunąć drugą linię wyświetlaną na wyświetlaczu LCD, po jednym słowie, od strony lewej do prawej. System CSx75 posiada kilka mechanizmów edycji pozwalających na zmienianie wartości niektórych programowalnych opcji w menu. Można włączać lub wyłączać poszczególne opcje menu, zmieniać ustawienia elementów binarnych, edytować numery telefonów oraz teksty. Niniejszy dział opisuje w jaki sposób włączać lub wyłączać poszczególne opcje menu, zmieniać ustawienia elementów binarnych, wpisy alfanumeryczne oraz numery telefonów. W celu uzyskania informacji na temat edycji tekstu, patrz strona Włączanie / wyłączanie poszczególnych opcji menu 1. Używając klawiszy, przejdź do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Zostanie wyświetlona bieżąca wartość danej opcji menu, na przykład, Włączone. 3. Przyciśnij jeden z klawisz, żeby zmienić daną wartość, na przykład zmień Włączone na Wyłączone. 4. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować zmianę. Jeżeli nowa wartość jest prawidłowa, manipulator wyda jeden dźwięk, w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. Jeżeli nowa wartość jest błędna, manipulator wyda trzy dźwięki oznaczające odrzucenie zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. 5. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować zmianę oraz powrócić do wyboru opcji menu. 10 Instrukcja programowania CS5500

11 2.5.2 Zmiana ustawień elementów binarnych 1. Przejdź, używając klawiszy, do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Zostaje wyświetlona bieżąca wartość danej opcji menu, na przykład, oznacza, że włączono (uwzględniono) opcje 1, 2, 3 oraz 8, natomiast 4, 5, 6 oraz 7 są wyłączone (wykluczone). 3. Wciśnij klawisz numeryczny odpowiadający danej opcji, żeby zmienić wartość, na przykład, wciśnij 1, żeby zmienić stan 1 na wyłączony oraz wciśnij 4, żeby zmienić stan 4 na włączony. Wyświetlany obraz zmieni się na Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany. Jeżeli nowa wartość jest prawidłowa, manipulator wyda jeden dźwięk, w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. Jeżeli nowa wartość jest błędna, manipulator wyda trzy dźwięki oznaczające odrzucenie zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. 5. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować dokonane zmiany oraz powrócić do wyboru opcji menu Zmieniana wartości numerycznych 1. Przejdź, używając klawiszy, do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Zostanie wyświetlona bieżąca wartość danej opcji menu, na przykład, Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wciśnij klawisz numeryczny, żeby wyzerować bieżącą wartość oraz wyświetlić wartość należącą do wciśniętego klawisza. Wciśnij klawisz, żeby zwiększyć bieżącą wartość o jeden. Wciśnij klawisz, żeby zmniejszyć bieżącą wartość o jeden. Wciśnij ##, żeby wyzerować bieżącą wartość. 4. Wciśnij klawisze numeryczne, żeby wprowadzić wartość. 5. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany. Jeżeli nowa wartość jest prawidłowa, manipulator wyda jeden dźwięk, w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. Jeżeli nowa wartość jest błędna, manipulator wyda trzy dźwięki oznaczające odrzucenie zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. 6. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować dokonane zmiany oraz powrócić do wyboru opcji menu Zmienianie numerów oraz prefiksów telefonów 1. Przejdź, używając klawiszy, do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Zostanie wyświetlona bieżąca wartość danej opcji menu, na przykład: Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wciśnij przycisk, żeby przełączyć pomiędzy trybem wstawiania i nadpisywania (tryb wstawiania pozwala na wstawianie nowych cyfr natomiast tryb nadpisywania pozwala na zastępowanie już istniejących cyfr). Wciśnij przycisk, żeby usunąć cyfrę w bieżącej pozycji kursora. Wciśnij klawisze #, żeby usunąć wszystkie cyfry od pozycji kursora do końca ciągu. Instrukcja programowania CS

12 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wciśnij klawisze od 0 do 9 w celu wstawienia nowych cyfr. Wciśnij klawisze #1, żeby wstawić gwiazdkę. Wciśnij klawisze #2, żeby wstawić #. Wciśnij klawisze #3, żeby wstawić czterosekundową pauzę. Wciśnij klawisze #4, żeby zmienić na wybieranie impulsowe. 5. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany. Jeżeli nowa wartość jest prawidłowa, manipulator wyda jeden dźwięk, w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. Jeżeli nowa wartość jest błędna, manipulator wyda trzy dźwięki oznaczające odrzucenie zmiany i powróci do wyboru opcji w menu. 6. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować dokonane zmiany oraz powrócić do wyboru opcji menu. 2.6 Wychodzenie z trybu programowania 1. Wciśnij klawisze ##, żeby wyświetlić tekst: OK żeby wyjść. 2. Wciśnij klawisz OK w momencie wyświetlenia tego tekstu, żeby opuścić tryb programowania. 12 Instrukcja programowania CS5500

13 2.7 Mapa programowania Poniżej został przedstawiony najwyższy poziom menu instalatora. Cała mapa programowania (menu instalatora) znajduje się w dokumencie pt. Mapa pamięci. Dostarcza ona pełnego przeglądu opcji programowych wszystkich modułów, centrali i manipulatorów. Należy jej używać jako punktu odniesienia przy programowaniu systemu CSx75. Opis wszystkich pozycji menu instalatora został umieszczony w słowniczku na końcu tej instrukcji. Menu Instalatora Odpytać System Centrala Ten manipulator Linie Dozorowe Wyjścia Kody Komunikacja Ustaw. obszarów Ustaw. systemu Okna czasowe Transm. Szereg. Typ Wersja Kod kraju Ustaw. Domyślne Ust. Manipulator Klawisze Funkc. Moduły X-10 Kopiuj Manip. Teksty Obszar Adres Manipulat Ustaw. Domyśl. Man. Typ Wersja Ustaw. Domyślne Pozostate Man. (1-8) Odbiornik Radio CS216 (wejścia) CS507 (wyjścia) CS586 (RS232) CS534 (audio) Odbiornik n Roz. Wejść n Roz. Wyjść n Banki pamięci Opcje Konfiguracja Kod oddzwaniania CyfraZajęciaTel IlośćZankówKodu Ilość Dzwonków Czasy Głośność Moduły X-10 Typ Wersja Ustaw. Domyślne CS320 (Zasilacz) Zasilacz n Instrukcja programowania CS

14 CS535 (Głosowy) Nagrywanie Odtwarzanie Cyfra Handshake Cyfra Kiss Off Typ Wersja Ustaw. Domyślne CS1700 (Czytnik) CS7001 (GSM) Dodatkowe Czytnik n SMA Autotest Opcje GSM Typ Wersja Ustaw. Domyślne Pamięć Alarmu KasujCzujkęDymu Błędy systemowe UruchomTestWew. Rejestr zdarzeń Wyjścia Programowanie poprzez lokacje MenuSzczegółowe 14 Instrukcja programowania CS5500

15 3 EDYTOWANIE TEKSTU 3.1 Informacje ogólne System CSx75 posiada edytor tekstu zawierający bibliotekę słów. Edytora tego używa się do zmieniania tekstu niektórych programowalnych opcji tekstowych. 1. Przejdź, używając klawiszy, do danej opcji menu i wciśnij przycisk OK. 2. Wciśnij przycisk OK, żeby wybrać język, który ma zostać poddany edycji. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz strona Zostaje wyświetlony bieżący tekst danej opcji menu, na przykład: Linia Wykonaj jedną z poniższych czynności: Wciśnij przycisk, żeby przełączyć pomiędzy trybem wstawiania i nadpisywania (tryb wstawiania pozwala na wstawianie nowego tekstu natomiast tryb nadpisywania pozwala na zastępowanie tekstu już istniejącego). Wciśnij przycisk, żeby usunąć znak w bieżącej pozycji kursora. Wciśnij klawisze #, żeby usunąć wszystkie znaki od pozycji kursora do końca ciągu. 5. Wciśnij klawisze od 0 do 9 w celu wstawienia nowych znaków. Każde kolejne wciśnięcie danego klawisza powoduje przejście poprzez litery małe a następnie duże. 6. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmian i powróci do wybranej opcji menu. 7. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować dokonane zmiany oraz powrócić do wybranej opcji menu. Migający kursor podświetla aktualnie edytowany znak. Wciśnij klawisz F2, żeby włączyć/wyłączyć miganie na bieżącym znaku. Wciśnij klawisze #F2, żeby włączyć/wyłączyć miganie na bieżącym słowie Przykład Żeby zmienić nazwę linii z Linia 2 na Upstairs: 1. Przejdź do Linia 2 i wciśnij przycisk OK. 2. Wciśnij klawisze #F1, żeby przejść do początku nazwy linie. 3. Wciśnij klawisze #, żeby usunąć wszystkie znaki. 4. Czterokrotnie wciśnij klawisz 8, żeby wprowadzić dużą literę U. 5. Wciśnij raz klawisz 7, żeby wprowadzić małą literę p. Kontynuuj wpisywanie w ten sposób do ukończenia nowej nazwy linii. 6. Wciśnij przycisk OK, żeby zapisać dokonane zmiany. 3.2 Biblioteka słów Każde kolejne wciśnięcie danego klawisza powoduje przejście poprzez litery małe duże, a następnie poprzez litery charakterystyczne dla danego języka. Biblioteka słów jest to wstępnie określony zbiór słów przyspieszający edycję tekstu. Przy wpisywaniu znaku, wyświetlacz manipulatora automatycznie pokazuje pasujące słowo. Instrukcja programowania CS

16 Biblioteka słów jest domyślnie włączona. Pełna lista słów zawartych w bibliotece słów znajduje się na stronie 50. Wciśnij klawisz F3, żeby zaakceptować dane słowo. Kursor zostaje przesunięty na koniec nowego słowa i można dalej wpisywać tekst. Wciśnij klawisz F3, żeby zaakceptować skróconą wersję słowa. Następnie przesuń kursor na niepotrzebne znaki i wciśnij klawisz, żeby je usunąć. W celu odrzucenia słowa, kontynuuj normalne wpisywanie tekstu. Korzystając z przycisków można przewijać spis słów z biblioteki. W celu wyłączenia biblioteki słów należy: 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Biblioteka słów i wciśnij przycisk OK. 2. Zostaje wyświetlony bieżący stan biblioteki słów. W tym przypadku jest ona włączona. 3. Korzystając z klawiszy zmień stan na wyłączona i przyciśnij klawisz OK. 4. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmiany i powróci do wyboru opcji z menu instalatora. 3.3 Komunikaty systemowe wyświetlane na LCD Maksymalnie cztery komunikaty mogą być wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, podczas normalnego trybu pracy manipulatora. W przypadku uaktywnienia więcej niż jednego komunikatu, będą one wyświetlane w kilkusekundowej sekwencji. Opis użytkownika Można zdefiniować komunikat długości maksymalnie dwóch wierszy (32 znaki), który będzie domyślnie wyświetlany na manipulatorze. Można uaktywnić lub wyłączyć wyświetlanie tego komunikatu. Data i czas Bieżący czas i data. Można edytować, uaktywnić lub wyłączyć wyświetlanie tego komunikatu. Wymagany serwis Komunikat wyświetlany po wystąpieniu błędu systemowego. Nie można edytować tego komunikatu, ale można uaktywnić lub wyłączyć jego wyświetlanie. System gotowy / niegotowy Komunikat o stanie systemu. Nie można edytować lub wyłączyć wyświetlania tego komunikatu. W celu włączenia opisu użytkownika należy: 1. Przejść, używając klawiszy, do opcji Ten Manipulator i wcisnąć przycisk OK. 2. Wybrać polecenie Ust.Manipulator>Wyświetlanie i wcisnąć przycisk OK. 3. Przewinąć do opcji OpisUżytkownika i wcisnąć przycisk OK. Zostaje wyświetlony bieżący stan opcji. Domyślnie opcja jest wyłączona. 4. Korzystając z klawiszy zmień stan na włączona i przyciśnij klawisz OK. 5. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmian i powróci do wyboru menu. 16 Instrukcja programowania CS5500

17 4 PROGRAMOWANIE ZA POMOCĄ PROGRAMU UDX Inne metody programowania systemu CSx75 System można programować przy użyciu manipulatora CS5500 lub oprogramowania UDx75. Oprogramowanie to pozwala na pobieranie informacji o ustawieniach systemu z centrali do komputera z programem UDx75. Po dokonaniu niezbędnych ustawień można wysyłać ustawienia z komputera do centrali. Oprogramowanie pozwala również na przejrzenie rejestru programu oraz rejestru zdarzeń z centrali. W celu zaprogramowania systemu za pomocą programu UDx75 niezbędne jest podłączenie centrali do komputera. 4.2 Podłączanie centrali do komputera Centralę można podłączyć do komputera bezpośrednio poprzez port szeregowy RS232 albo zdalnie poprzez modem Podłączanie przy użyciu portu szeregowego Podłączanie poprzez port szeregowy jest przydatne, gdy znajdujemy się w miejscu, gdzie zainstalowany jest system alarmowy, do którego można się bezpośrednio podłączyć. Podłączenie do centrali CS275, CS575 lub CS875 jest możliwe poprzez port RS232 przy użyciu przewodu CS590. Centrala CS175 nie posiada portu RS232. Podłączenie do centrali CS175 jest możliwe poprzez moduł CS586, który zapewnia standardowe złącze DB 9 wspierające dwukierunkową transmisję w standardzie RS232. Moduł CS586 może być używany jako narzędzie instalatora służące do programowania dowolnej centrali z serii CSx75, ponieważ jest podłączany bezpośrednio do magistrali systemowej. Sam moduł, oprócz funkcji konwertera sygnałów, umożliwia przechowanie w wewnętrznej pamięci ustawienia 4 niezależnych central, które mogą zostać wysłane/pobrane przy użyciu manipulatora lub komputera. W celu uzyskania dalszych informacji na temat odczytywania danych z modułu CS586, proszę przeczytać Instrukcję instalacji. W celu wykorzystania oprogramowania UDx75 przy połączeniu bezpośrednim: 1. Kliknij dwukrotnie ikonę programu na Pulpicie lub wybierz Start>Programy> UDx75>UDx Zostają otwarte: okno UDx75 oraz ekran Główny dostęp UDx Wprowadź nazwę operatora oraz hasło i kliknij przycisk OK. 4. Zostaje otwarty ekran Dostęp operatora UDx Wprowadź nazwę operatora oraz hasło i kliknij przycisk OK. 6. W celu podłączenia się do centrali bezpośrednio poprzez port szeregowy należy wybrać Połączenie>Połącz>Połączenie bezpośrednie. Zostaje otwarte okno stanu Połączenia. 7. W celu podłączenia do panelu poprzez sieć TCP/IP, wybierz Połączenie>Połącz> Połączyć poprzez TCP/IP. Zostaje otwarty ekran połączenia sieciowego (TCPIP). Wprowadź adres TCP/IP i kliknij przycisk OK. 8. Po zakończeniu wysyłania lub pobierania danych wybierz Połączenie>Rozłącz. Instrukcja programowania CS

18 Domyślna nazwa operatora to Aritech natomiast domyślnym hasłem jest 1278 Możliwe, że będzie wymagane dwukrotne wprowadzenie tych danych Podłączenie przy użyciu modemu Można podłączyć centralę alarmową z komputerem zdalnie, poprzez modem. Rozwiązanie to jest przydatne w momencie przebywania w innym miejscu niż instalacja alarmowa. Łączyć się można w sposób normalny lub też przy pomocy funkcji PAS (Pominięcie Automatycznej Sekretarki). W razie korzystania z funkcji PAS, zostanie ona automatycznie wykorzystana. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie rozłączone i niezwłocznie zostanie ponownie wybrany numer telefonu w celu zestawienia połączenia modemowego z centralą. W celu połączenia programu UDx75 za pomocą łącz modemowych należy: 1. Wykonać polecenia 1-5 ze strony Upewnić się, czy ustawienia modemu są prawidłowe. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ustawień modemu proszę przeczytać plik pomocy programu UDx Wybrać Połączenie>Połącz> Połącz za pomocą modemu. 4. Zostaje otwarte okno dialogowe z komunikatem Inicjowanie modemu. 5. Komputer łączy się z centralą. 6. Po zakończeniu wysyłania lub pobierania wybierz Połączenie>Rozłącz lub kliknij ikonę Rozłącz. 4.3 Programowanie systemu przy użyciu programu UDx75 Funkcja pobierania danych pozwala na odczytywanie istniejących ustawień programowych lub rejestru zdarzeń z centrali. Funkcja wysyłania danych oznacza przesyłanie ustawień programowych ustawionych przy pomocy oprogramowania UDx75, z komputera do centrali. Przed rozpoczęciem pobierania lub wysyłania danych należy wykonać następujące czynności: 1. Upewnić się, że odpowiednie opcje centrali. zostały poprawnie zaprogramowane. Konieczne jest ustawienie pewnej liczby opcji, które umożliwiają połączenie z centralą za pomocą oprogramowania UDx75. Tabela 2 wymienia te opcje oraz wartości, które muszą zostać wprowadzone. 2. Sprawdź, czy kod dostępu U/D jest jednakowy w programie i w ustawieniach centrali. Poprawne kody domyślne zostały zawarte w Tabeli Przy podłączaniu zdalnym należy upewnić się, czy ustawienia modemu są prawidłowe. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ustawień modemu proszę zapoznać się z plikiem pomocy programu UDx Podłączyć system do centrali poprzez port szeregowy lub modem. 5. Wybrać Połączenie>Pobierz wszystko, żeby pobrać wszystkie dane z centrali do komputera. 6. Wybrać Połączenie>Wyślij wszystko, żeby wysłać wszystkie dane z komputera do centrali. 18 Instrukcja programowania CS5500

19 Rodzaj przesyłanych danych oraz prędkość przesyłania zależy od ustawień opcji Wyślij wszystko/pobierz wszystko. Domyślna liczba opisów linii wysyłanych do manipulatora wynosi 192 lecz możliwe jest ograniczenie liczby wysyłanych opisów. Po zmniejszeniu tej liczby, skraca się znacznie czas pobierania/wysyłania danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ustawiania opcji wysyłania/pobierania, proszę zapoznać się z plikiem pomocy programu UDx75. Opcja menu manipulatora Centrala>Ustaw. Systemu> Port szeregowy>tryb pracy Centrala>Ustaw. Systemu> Port szeregowy>prędkość Prawidłowy wybór Transm. Szereg Bodów Centrala>Transm. Szereg.>Format Transm. Binarny Centrala>Transm. Szereg.>Ustaw. Transm. Upewnić się, że wszystkie opcje zostały ustawione na Wył. Jest to stan domyślny. Centrala>Transm. Szereg.>Polec./Źądania Upewnić się, że wszystkie opcje zostały ustawione na Wł. Jest to stan domyślny. Tabela 2 Wymagane ustawienia dla wysyłania/pobierania danych Opcje programowe programu UDx75 Wszystkie dostępne opcje programowania mogą zostać wykonane przy użyciu oprogramowania UDx75. Tabela 3 zawiera listę opcji programowych wraz ze ścieżką dostępu w programie UDx75 dla każdego zadania. Zadanie Dodawanie notatek użytkownika Dodawanie operatorów Drukowanie arkuszu roboczego programowania Drukowanie notatek użytkownika Drukowanie rejestru programu Drukowanie rejestru zdarzeń Drukowanie spisu operatorów Drukowanie spisu użytkowników Eksportowanie bazy danych Importowanie bazy danych Kompaktowanie bazy danych Kopiowanie ustawień użytkownika Ładowanie ustawień domyślnych Naprawianie bazy danych Ścieżka w menu oprogramowania UDx75 Widok>Użytkownicy>Uwagi Program>Konfiguracja>Dodaj/Zmień operatorów Program>Podgląd wydruku>arkusz programowania Program>Podgląd wydruku>uwagi Program>Podgląd wydruku>rejestr programu Program>Podgląd wydruku>rejestr zdarzeń Program>Podgląd wydruku>lista operatorów Program>Podgląd wydruku>lista użytkowników Narzędzia>Eksportuj bazę danych Narzędzia>Importuj bazę danych Narzędzia>Kompresuj bazę danych Program>Konfiguracja>Opcje kopiowania Zaawansowane>Ustawienia domyślne>ustawienia fabryczne Narzędzia>Naprawiaj bazę danych Instrukcja programowania CS

20 Zadanie Odinstalowanie programu UDx75 Określenie ustawień połączenia bezpośredniego Pobieranie i aktualizacja listy urządzeń Pobieranie rejestru zdarzeń Połączenie bezpośrednie przez port szeregowy Połączenie przez modem Programowanie linii Ścieżka w menu oprogramowania UDx75 Start>Ustawienia>Panel sterowania Program>Konfiguracja>Konfiguracja połączenia bezpośredniego Połączenie>Lista urządzeń>zapisz urządzenia Połączenie>Rejestr zdarzeń>odczytać cały rejestr Połączenie>Połącz>Połączenie bezpośrednie Połączenie>Połącz>Połącz za pomocą modemu lub Połączenie>Połącz>Połącz wykorzystując PAS Widok>Centrala (Zakładka: Linie) Programowanie manipulatorów Rozszerzenia>Opcje manipulatora>obszar 1>Manipulator 1 Programowanie odbiorników radiowych Programowanie Opisów systemu Programowanie urządzenia CS1700 Programowanie urządzenia CS208/CS216 Programowanie urządzenia CS320 Programowanie urządzenia CS507 Programowanie urządzenia CS534 Programowanie urządzenia CS535 Programowanie urządzenia CS7001 Przełączanie operatorów Przeprowadzanie diagnostyki Przesłanie wszystkich ustawień z centrali do komputera Przesłanie wszystkich ustawień z komputera do centrali Przywracanie bazy danych Tworzenie kopii zapasowej bazy danych Uruchomienie programu UDx75 Ustawienia definicji typów linii Ustawienia dostępu do pobierania Ustawienia formatu specjalnego Rozszerzenia>Odbiorniki radiowe>#1 Rozszerzenia>Opisy systemu Rozszerzenia>CS1700>#1 Widok>Centrala (Zakładka Linie) Rozszerzenia>CS320>#1 Rozszerzenia> CS507>#1 Rozszerzenia> CS534 Rozszerzenia> CS535 Rozszerzenia> CS7001 Program>Następny operator Narzędzia>Diagnostyka Połączenie>Pobierz wszystko Połączenie>Wyślij wszystko Narzędzia>Przywracanie bazy danych Narzędzia>Wykonaj kopię zapasową bazy danych Start>Programy> UDX75>UDX75 Zaawansowane>Typy linii Zaawansowane>Konfiguracja połączenia Zaawansowane>Konfiguracja zmian protokołu 20 Instrukcja programowania CS5500

21 Zadanie Ustawienia funkcji czasowych Ustawienia funkcji PAS (Pominięcia Automatycznej Sekretarki) Ustawienia języka i kraju Ustawienia modemu Ustawienia opcji TCP/IP Ustawienia portu szeregowego Ustawienia wyjść programowalnych Usuwanie rejestru zdarzeń Usuwanie ustawień użytkownika Wyświetlanie listy operatorów Wyświetlanie listy użytkowników Wyświetlanie raportu funkcji automatycznej odpowiedzi Wyświetlanie rejestru zdarzeń Wyświetlanie stanu manipulatora Wyświetlanie ustawień programowych centrali. Zmiana dodatkowych ustawień telefonicznych Zmiana hasła nadrzędnego lub hasła operatora Ścieżka w menu oprogramowania UDx75 Zaawansowane>Funkcje czasowe Program>Konfiguracja>KonfiguracjaPAS Program>Konfiguracja>Kraj/Język Program>Konfiguracja>Konfiguracja modemu Program>Konfiguracja>Konfiguracja TCP/IP Zaawansowane>Ustawienia portu szeregowego Zaawansowane>Wyjścia programowalne centrali Połączenie>Rejestr zdarzeń>usuń rejestr zdarzeń Widok>Użytkownicy>Jeden użytkownik Program>Konfiguracja>Dodaj/Zmień operatorów Widok>Użytkownicy>Lista Widok>Użytkownicy>Raport funkcji automatycznej odpowiedzi Połączenie>Rejestr zdarzeń>odczytaj cały rejestr Widok>Stan manipulatora Widok>Centrala Widok>Centrala (Zakładka: Dodatkowe ustawienia telefoniczne) Program>Zmień hasło Zmiana kodów protokołu 4+2 Zaawansowane>Kody protokołu. 4+2 Zmiana kodów użytkowników systemu CSx75 Zmiana opcji połączenia z centralą Zmiana uprawnień operatora Zmiana ustawień programu UDx75 Zmiana ustawień raportowania do SMA Widok>Centrala (Zakładka: Kody) Program>Konfiguracja>Opcje połączenia z centralą Program>Konfiguracja>Dodaj/Zmień operatorów Program>Konfiguracja>Konfiguracja programu Widok>Centrala (Zakładka: Stacje SMA) Zmiana ustawień systemowych 1 Widok>Centrala (Zakładka: System 1) Zmiana ustawień systemowych 2 Widok>Centrala (Zakładka: System 2) Zmiana ustawień systemowych 3 Widok>Centrala (Zakładka: System 3) Instrukcja programowania CS

22 Zadanie Ścieżka w menu oprogramowania UDx75 Zmiana ustawień systemowych związanych Widok>Centrala (Zakładka: Obszary) z obszarami Zmiana ustawień użytkownika Widok>Użytkownicy>Jeden użytkownik Tabela 3 Lista opcji programowych programu UDx75 22 Instrukcja programowania CS5500

23 5 PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE 5.1 Tryb nadrzędny 5.2 Kopiowanie linii Manipulator można zaprogramować w taki sposób, żeby domyślnie działał jako manipulator pojedynczego obszaru lub wielu obszarów. Manipulator pojedynczego obszaru pozwala użytkownikowi na sterowanie (zazbrojenie / rozbrojenie) jednego obszaru, natomiast manipulator nadrzędny pozwala użytkownikowi na sterowanie jednego lub większej ilości obszarów. Użytkownik główny może zmieniać manipulator pojedynczego obszaru w manipulator nadrzędny i odwrotnie. 1. Przejść, używając klawiszy, do opcji Manip.Nadrzędny i wcisnąć przycisk OK. Wybrać opcję Włączone, żeby ustawić manipulator domyślnie jako nadrzędny. Wybrać opcję Wyłączone, żeby ustawić manipulator domyślnie jako przydzielony do jednego obszaru. 2. Wciśnij przycisk OK, żeby zapisać ustawienia. 3. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmian i powróci do wyboru opcji w menu. Ustawienia bieżącej linii mogą zostać skopiowane do innej linii lub zakresu linii. Wszystkie ustawienia linii (za wyjątkiem nazwy określonej przez użytkownika oraz ustawień czujek bezprzewodowych) zostają skopiowane do linii docelowych. 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Kopiuj linię i wciśnij przycisk OK. 2. Wyświetlacz manipulatora wyświetli monit o wprowadzenie linii początkowej. 3. Wprowadź numer pierwszej linii, do której będą kopiowane ustawienia i wciśnij przycisk OK. 4. Wyświetlacz manipulatora wyświetli monit o wprowadzenie linii końcowej. 5. Wprowadź numer ostatniej linii, do której będą kopiowane ustawienia i wciśnij przycisk OK. 5.3 Modyfikowanie definicji typów linii Można zmieniać następujące parametry linii dozorowych: typ linii, nazwę, atrybuty, dźwięki oraz funkcje raportowania. Poniższe kroki opisują sposób zmiany definicji typów linii. 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Typy linii i wciśnij przycisk OK. 2. Wybierz typ linii, który ma zostać zmodyfikowany i wciśnij przycisk OK. 3. W celu dokonania zmiany w typie linii, przejdź do opcji Typ linii i wciśnij przycisk OK. 4. Korzystając z klawiszy wybierz funkcje, które mają zostać włączone/wyłączone dla wybranego typu linii i wciśnij przycisk OK. 5.4 Definiowanie języków manipulatora Można ustawić do 4 języków dla danego manipulatora. 1. Przejść, używając klawiszy, do opcji Ten Manipulator i wcisnąć przycisk OK. Instrukcja programowania CS

24 2. Przewinąć do opcji Tekst>Wybór języka i wcisnąć przycisk OK. 3. Bieżący język jest wyświetlany jako Język Przewinąć do opcji Język 2 i wcisnąć przycisk OK. Jeżeli nie ustawiono języka 2 (opcji Język 2), zostaje wyświetlony pusty wiersz. 5. Korzystając z klawiszy wybierz drugi język i przyciśnij klawisz OK. 6. Manipulator wyda jeden dźwięk w celu potwierdzenia zmian i powróci do wyboru opcji w menu. 7. Wciśnij przycisk NO, żeby anulować zmianę oraz powrócić do wyboru opcji w menu. 8. Powtórz te kroki w celu ustawienia pozostałych języków. 5.5 Ustawianie komunikatora telefonicznego (dialera) System CSx75 obsługuje różne tryby raportowania zdarzeń do wielu Stacji Monitorowania Alarmów (SMA). Istnieje sześć niezależnych numerów telefonów - każdy numer posiada własny kod konta, protokół transmisji oraz raportowane typy zdarzeń. Skonfigurowany prefiks jest wspólny dla wszystkich sześciu numerów telefonów. Jeżeli w prefiksie określono czterosekundową pauzę, panel nie będzie oczekiwać na sygnał wybierania, lecz przeprowadzi tzw. wybieranie na ślepo (ang. Blind-dialling). Poniższe scenariusze stanowią przykłady na ustawienie różnych trybów raportowania Raportowanie do jednego numeru telefonu Centrala raportuje zdarzenia wyłącznie do jednej stacji SMA. Należy określić ustawienia dla numeru telefonu 1. Zdarzenia dla numeru telefonu 1 są domyślnie włączone. Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Nr telefonu Nr telefonu 2 Kod konta Nr telefonu Nr telefonu 2 Format transmisji Nr telefonu 1 SIA Nr telefonu 2 Zdarzenia Nr telefonu 1 - Alarmy Włączone Nr telefonu 1 - Koniec alarmów Nr telefonu 1 - Sabotaż Początek/Koniec Włączone Włączone Nr telefonu 2 - Alarmy Nr telefonu 2 - Koniec alarmów Nr telefonu 2 - Sabotaż Początek/Koniec 24 Instrukcja programowania CS5500

25 5.5.2 Raportowanie do kilku SMA z jednym potwierdzeniem (wspólne zdarzenia) Tego typu raportowanie konfiguruje centralę pod kątem raportowania do dwóch lub większej liczby stacji SMA. Pierwszy numer telefonu należy do głównego SMA natomiast wszystkie pozostałe numery telefonów należą do zapasowych stacji. Zdarzenia są raportowane do pierwszego numeru ale, jeżeli panel nie może połączyć się z tym numerem wybierany jest (są) numer(y) zapasowy (zapasowe). Centrala wykonuje dwa telefony do każdego numeru po kolei. Sekwencja ta jest wykonywana liczbę razy określonych w opcji SMA-Ilość połączeń lub do momentu otrzymania potwierdzenia poprawnej transmisji od dowolnej stacji. Ten sam kod konta jest używany do raportowania do wszystkich numerów. Zdarzenia dla numeru telefonu 1 są domyślnie włączone natomiast zdarzenia dla numerów telefonu 2-6 są domyślnie wyłączone. Jeżeli zostały zaprogramowane numery telefonu 1 i 2, domyślna sekwencja jest następująca 1,1 2,2 1,1,2,2. Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Nr telefonu Nr telefonu Kod konta Nr telefonu Nr telefonu 2 Format transmisji Nr telefonu 1 SIA Nr telefonu 2 Zdarzenia Nr telefonu 1 - Alarmy Włączone Nr telefonu 1 - Koniec alarmów Nr telefonu 1 - Sabotaż Początek/Koniec Nr telefonu 2 - Alarmy Nr telefonu 2 - Koniec alarmów Nr telefonu 2 - Sabotaż Początek/Koniec Włączone Włączone Wyłączone Wyłączone Wyłączone Raportowanie do kilku SMA z niezależnym potwierdzeniem (wspólne zdarzenia) Tego typu raportowanie konfiguruje centralę pod kątem raportowania do kilku różnych stacji SMA. Zdarzenia będą raportowane do obydwu numerów telefonu. Centrala dwukrotnie wybiera pierwszy numer. Jeżeli nie może nawiązać połączenia, wybiera dwukrotnie drugi numer. Sekwencja ta jest wykonywana liczbę razy określonych w opcji SMA-Ilość połączeń lub do momentu otrzymania potwierdzenia poprawnej transmisji od wszystkich zaprogramowanych stacji. Ten sam kod konta jest używany do raportowania do obydwu numerów. Zdarzenia dla numeru telefonu 1 są domyślnie włączone. Zdarzenia dla numeru telefonu 2 należy włączyć. Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Nr telefonu Nr telefonu Kod konta Nr telefonu Instrukcja programowania CS

26 Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Format trans. Nr telefonu 1 SIA Nr telefonu 2 SIA Zdarzenia Nr telefonu 1 - Alarmy Włączona Nr telefonu 1 - Koniec alarmów Nr telefonu 1 - Sabotaż Początek/Koniec Nr telefonu 2 - Alarmy Nr telefonu 2 - Koniec alarmów Nr telefonu 2 - Sabotaż Początek/Koniec Włączona Włączona Włączona Włączona Włączona Raportowanie do kilku SMA z niezależnym potwierdzeniem (różne zdarzenia) Tego typu raportowanie konfiguruje centralę pod kątem raportowania do kilku różnych stacji SMA. Niektóre zdarzenia będą raportowane do numeru telefonu 1 natomiast inne do numeru telefonu 2 itd. Centrala dwukrotnie wybiera pierwszy numer. Jeżeli nie może nawiązać połączenia, wybiera dwukrotnie drugi numer. Sekwencja ta jest wykonywana liczbę razy określonych w opcji SMA-Ilość połączeń lub do momentu otrzymania potwierdzenia poprawnej transmisji od wszystkich zaprogramowanych stacji. Ten sam kod konta jest używany do raportowania do wszystkich numerów. Zdarzenia dla numeru telefonu 1 są domyślnie włączone. Zdarzenia dla numeru telefonu 2 są domyślnie wyłączone, należy włączyć pożądane zdarzenia, które będą wysyłane do SMA 2. Poziom 1 Poziom 2 Wartość Stan Nr telefonu Nr telefonu Nr telefonu Kod konta Nr telefonu Nr telefonu Format trans. Nr telefonu 1 SIA Nr telefonu 2 SIA Zdarzenia Nr telefonu 1 - Alarmy Włączona Nr telefonu 1 - Koniec alarmów Nr telefonu 1 - Sabotaż Początek/Koniec Nr telefonu 2 - Alarmy Nr telefonu 2 - Koniec alarmów Nr telefonu 2 - Sabotaż Początek/Koniec Włączona Wyłączony Wyłączony Wyłączony Włączona 26 Instrukcja programowania CS5500

27 6 PROGRAMOWANIE PRZYKŁADOWEGO SYSTEMU 6.1 Przykładowy system Niniejszy rozdział wyjaśnia w jaki sposób zaprogramować podstawowy system przy założeniach wymienionych w Tabeli 4. Więcej informacji na temat instalacji podstawowego systemu znajduje się w Podręczniku instalacji. Wprowadź kod 1122, żeby wyciszyć manipulator, jeżeli zacznie wydawać dźwięku w trakcie programowania. Zadanie Tworzenie systemu Ustawianie numeru obszaru i numeru manipulatora (ustalenie adresu manipulatora) Informacje programowania Obszar 1, numer 1 Ustawianie daty i czasu systemowego Kod głównego użytkownika (domyślnie 1122) Zapisywanie modułów (odpytanie systemu) Kod instalatora (domyślnie 1278) Ustawienia domyślne centrali Moduł o adresie 0 Definiowanie kodu kraju Polska (PL) (oznaczenie liczbowe 18) Konfigurowanie systemu Konfigurowanie manipulatorów Obszar 1 Manipulator 1 Manipulator 2 Konfigurowanie linii 4 linie sprzętowe: Linia 1 to linia wejścia/wyjścia. Linie 2 i 3 to linii włamania. Linia 4 to linia pożarowa. Konfigurowanie ustawień telefonicznych Numer telefonu: Kod konta: Format transmisji: SIA Programowanie modułów bezprzewodowych Ustawienia domyślne modułów bezprzewodowych Programowanie czujników bezprzewodowych Moduł o adresie 32 odbiornika radiowego 2 linie: Linia 9 to linia włamania - czujka magnetyczna Linia 10 to linia włamania - czujka PIR. Tabela 4 Przykładowy system 6.2 Tworzenie systemu Po zamontowaniu systemu należy wybrać język interfejsu użytkownika. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zmiany języka, patrz strona 9. Instrukcja programowania CS

28 6.2.1 Ustawianie numeru obszaru i numeru manipulatora Należy ustawić numer obszaru oraz numer manipulatora dla każdego manipulatora w systemie. Manipulator CS5500 skomunikuje się z systemem dopiero po ustawieniu tych parametrów. 1. Wyświetlacz manipulatora wyświetli monit o wprowadzenie numeru obszaru dla manipulatora. 2. Wprowadź numer obszaru i przyciśnij klawisz OK. W tym przypadku wprowadź Wyświetlacz manipulatora wyświetli monit o wprowadzenie numeru manipulatora. 4. Wprowadź numer manipulatora i przyciśnij klawisz OK. W tym przypadku wprowadź Zostanie wyświetlony znak zachęty. 6. Powtórz powyższe kroki dla każdego manipulatora podłączanego do systemu. Monity o numer obszaru i numer manipulatora są wyświetlane wyłącznie przy początkowych ustawieniach. W celu dokonania ponownej zmiany tych parametrów, przejdź do opcji Ten Manipulator>Obszar oraz do Ten Manipulator> AdresManipulator Ustawianie daty i czasu systemowego Należy wprowadzić kod głównego użytkownika, żeby móc ustawiać datę i czas systemowy. Spis kodów domyślnych znajduje się na stronie Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy. 2. Wprowadź kod głównego użytkownika. 3. Przewiń do opcji Opcje>Ust.Daty/Czasu i wciśnij przycisk OK. 4. Zostaje wyświetlony bieżący czas w formacie tydzień, godzina oraz minuty (tt.gg.mm). Bieżąca data jest wyświetlana jako miesiąc, dzień oraz rok (mm.dd.rr). 5. Wciśnij klawisz, żeby zwiększyć wartość godziny albo wciśnij klawisz, żeby ją zmniejszyć. 6. Wciśnij OK, żeby zaakceptować dokonane zmiany i przesunąć kursor do przodu. 7. Po zakończeniu aktualizowania daty i czasu wciśnij klawisze ##, żeby powrócić do trybu normalnej pracy Zapisywanie modułów systemowych Po wybraniu procesu zapisywania modułów, nowe modułu zostają zapisane w pamięci centrali oraz w pamięci manipulatorów CS5500. Moduły muszą zostać zapisane w pamięci manipulatora, żeby wyświetlać odpowiednie opcje menu, które dotyczą odpowiednich modułów 1. Wciśnij przycisk OK w trybie normalnej pracy i wprowadź kod instalatora. 2. Przejdź, używając klawiszy, do opcji OdpytanieSystemu i wciśnij przycisk OK. 3. Zostaje rozpoczęte odpytywanie modułów na magistrali systemowej. Komunikat Odpytywanie przestaje być wyświetlany i rozlega się dźwiękowy sygnał potwierdzający koniec procedury. 4. Po zapisaniu modułów komunikat zostaje zmieniony na Odpytane. 5. Sprawdź zapisane moduły. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Dodatkowe i wciśnij przycisk OK. 6. Przewiń do opcji Rejestr zdarzeń i wciśnij przycisk OK. Po zapisaniu modułu przez centralę, zdarzenia o odpytanych modułach zostaną dodane do rejestru zdarzeń. Takie zdarzenie zawiera adres odpytanego modułu. Przewiń do rejestru zdarzeń, żeby sprawdzić czy wszystkie moduły zostały odpytane i zapisane. 28 Instrukcja programowania CS5500

29 6.2.4 Ustawienia domyślne centrali Każdy moduł może zostać sprowadzony do ustawień domyślnych. Zaleca się sprowadzenie do ustawień domyślnych każdego modułu przez rozpoczęciem modyfikowania jego ustawień. 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Ustaw.Domyślne w odpowiednim menu modułu i wciśnij przycisk OK. W tym przypadku, wybierz Centrala>Ustaw.Domyślne, żeby przywrócić domyślne ustawienia centrali. 2. Zostaje wyświetlony komunikat potwierdzający. Wciśnij przycisk OK, żeby zaakceptować domyślne ustawienia. 3. Głośniczek manipulatora wyda jeden dźwięk, żeby potwierdzić wyzerowanie systemu Określanie kodu kraju Centrala jest dostarczana z oprogramowaniem zawierającym ustawienia domyślne dla różnych krajów. Zmiana wartości lub wybranie kodu kraju konfiguruje panel z odpowiednimi ustawieniami domyślnymi preferowanymi w danym kraju. 1. Przejdź, używając klawiszy, do opcji Kod kraju i wciśnij przycisk OK. Zostaje wyświetlony bieżący kraj. 2. Przewiń nazwy krajów i wciśnij przycisk OK, żeby wybrać nowy kraj. Spis domyślnych kodów krajów znajduje się w Tabeli 1 na stronie Konfigurowanie systemu Konfigurowanie manipulatorów Należy określić opcje manipulatora. Można skopiować te ustawienia do innego manipulatora lecz NIE można skopiować numeru oraz obszaru danego manipulatora. 1. Przejść, używając klawiszy, do opcji Ten Manipulator>Ust.Manipulatora i wcisnąć przycisk OK. 2. Przejrzeć konfigurowalne opcje manipulatora. Wcisnąć przycisk OK, żeby zmienić daną opcję. 3. Przejść, używając klawiszy, do opcji KopiujManipulat. i wcisnąć przycisk OK. 4. W celu skopiowania bieżących ustawień do innego manipulatora należy wybrać opcję DoJednegoMan. i wybrać numer obszaru. 5. Przewinąć do manipulatora, do którego mają zostać skopiowane ustawienia i przycisnąć klawisz OK. W tym przypadku wybierz opcję Manipulator 2 i wciśnij przycisk OK, żeby skopiować ustawienia manipulatora 1 do manipulatora W celu skopiowania ustawień na wszystkie inne manipulatora, wybierz opcję DoWszystkichMan. Wciśnij przycisk OK, żeby skopiować ustawienia Konfigurowanie typów linii Można zaprogramować 20 różnych typów linii w systemie CSx Przejdź, używając klawiszy, do opcji Centrala>Linie Dozorowe>Parametry Linii i wciśnij przycisk OK. 2. Zostaje wyświetlona lista wszystkich linii. Wybierz numer linie, która ma zostać skonfigurowana i wciśnij przycisk OK. 3. Przewiń do opcji Typ linii i wciśnij przycisk OK. 4. Wybierz odpowiedni typ linii i wciśnij przycisk OK. Instrukcja programowania CS

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

RENOIR: 1.10 CNC / PLC:

RENOIR: 1.10 CNC / PLC: RENOIR INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi wersja 1.1 Dotyczy oprogramowania w wersji: RENOIR: 1.10 CNC / PLC: 4.40/4.21 INFORMACJE OGÓLNE... 6 WPROWADZENIE...6 WERSJA...7 STRUKTURA...7 INTERFEJS OPERATORA...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji.

Rejestrując się na stronie www.sonyericsson.com/register, otrzymasz wyjątkową ofertę. Zrób to teraz, aby nie przegapić okazji. Gratulujemy zakupu telefonu Sony Ericsson P1i. Korzystaj z wydajnych narzędzi do obsługi poczty elektronicznej, aparatu fotograficznego o rozdzielczości 3,2 megapiksela oraz ciągłego dostępu do szybkiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master

Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master Instrukcja programowania centrali alarmowej Advisor Master P/N 1070491 (PL) REV B ISS 04FEB14 Prawa autorskie Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

P Instrukcja obsługi

P Instrukcja obsługi P Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...9 Kreator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a

Instrukcja obsługi. Xperia J ST26i/ST26a Instrukcja obsługi Xperia J ST26i/ST26a Spis treści Ważne informacje...6 Android co i dlaczego?...7 Aplikacje...7 Czynności przygotowawcze...8 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

SGH-E420 Instrukcja obsługi

SGH-E420 Instrukcja obsługi SGH-E420 Instrukcja obsługi Informacje podstawowe Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Należy zawsze zachować ostrożność

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL75. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03

Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Podręcznik użytkownika Nokia C5 03 Wydanie 2.3 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wyjmowanie baterii 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii 6 Wkładanie karty pamięci 8 Wyjmowanie karty

Bardziej szczegółowo

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi

ZTE Blade III Pro. Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi ZTE Blade III Pro Telefon komórkowy WCDMA/GSM Instrukcja obsługi 1 INFORMACJE PRAWNE Copyright 2013 ZTE CORPORATION. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi

LASERJET PRO M1530 SERII. Instrukcja obsługi LASERJET PRO M1530 SERII Instrukcja obsługi HP LaserJet Pro M1530 MFP Series Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo