Graduates of the Polish Faculty of Medicine in Edinburgh the pioneers of family medicine in the United Kingdom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Graduates of the Polish Faculty of Medicine in Edinburgh the pioneers of family medicine in the United Kingdom"

Transkrypt

1 Review PAPERS Graduates of the Polish Faculty of Medicine in Edinburgh the pioneers of family medicine in the United Kingdom Absolwenci Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu pionierzy medycyny rodzinnej w Zjednoczonym Królestwie Key words: family medicine, graduates of the Polish Faculty of Medicine in Edinburgh, UK Słowa kluczowe: medycyna rodzinna, absolwenci Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu, Zjednoczone Królestwo Jakub Gąsiorowski Abstract: Shortly after the WW2, a large group of graduates of Polish Medical Faculty at the University of Edinburgh took positions of family doctors, under the circumstances of implementation of the National Health Service (NHS) in the United Kingdom. Their work had really a pioneer character, as they formed the shape' of this new specialization. Their openness, solidity and devotion had gained respect, appreciation and faithfulness of numerous patients, from different nations, in a few generations. Their professionalism and hard work contributed to their professional promotion. This paper shows figures of the six Polish doctors, graduates of the Polish Faculty of Medicine in Edinburgh, who after having various personal and professional experiences practiced for shorter or longer periods as family doctors in the United Kingdom. Streszczenie: Liczna grupa absolwentów Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu objęła w latach powojennych posady lekarzy rodzinnych w warunkach tworzenia Państwowej Służby Zdrowia w Zjednoczonym Królestwie. Ich praca miała charakter pionierski, gdyż wspólnie z innymi przecierali ścieżki nowej specjalizacji. Ich otwartość, rzetelność i oddanie zjednywały im szacunek, uznanie oraz wielopokoleniową wierność pacjentów różnych narodowości. Ich profesjonalizm i pracowitość przyczyniały się do awansu zawodowego. Praca przedstawia sylwetki sześciu lekarzy, absolwentów Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu, którzy mając odmienne doświadczenia osobiste i zawodowe, praktykowali przez krótszy lub dłuższy okres swojego życia jako lekarze rodzinni w Zjednoczonym Królestwie. (Probl Med Rodz 2012;3(39):74 78) Department of History of Medicine and Medical Ethics, Pomeranian Medical University in Szczecin Jakub Gąsiorowski, MD, PhD Adjunct CORRESPONDENCE ADDRESS: Dr n. med. Jakub Gąsiorowski Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM ul. Rybacka Szczecin RECEIVED: ACCEPTED: Wstęp Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu był wydarzeniem wyjątkowym w historii światowej edukacji. Geneza jego utworzenia sięga jesieni 1939 r., kiedy to 25 października w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbyło się zebranie konstytucyjne Uniwersytetu Polskiego za Granicą. Na początku stycznia 1940 r. dotarł do Paryża prof. Antoni Tomasz Jurasz, były dziekan Wydziału Lekarskiego i prorektor Uniwersytetu Poznańskiego, który przedstawił własną koncepcję utworzenia w Londynie polskiego ośrodka medycznego jako placówki usługowo-dydaktyczno-naukowej. Ostatecznie, biorąc pod uwagę potrzeby Polskich Sił Zbrojnych walczących u boku aliantów oraz licznej emigracji i wojsk polskich rozlokowanych w Szkocji, Rząd Polski na Uchodźstwie, w porozumieniu z Rządem Brytyjskim i Senatem Uniwersytetu w Edynburgu, doprowadził do utworzenia w marcu 1941 r. Polskiego Wydziału Lekarskiego (PWL) jako niezależnej instytucji akademickiej w murach Uniwersytetu Edynburskiego. Kadrę akademicką w większości stanowili polscy wykładowcy, zaś studentami byli polscy żołnierze i cywile, którzy w różny sposób docierali w okresie wojny na Wyspy Brytyjskie. Inauguracja Wydziału odbyła się 22 marca 1941 r. i działał on nieprzerwanie do listopada 1949 r. 1-4 Studiowało na nim łącznie 336 polskich studentów, spośród których 227 zdobyło dyplom lekarza. Przeważająca większość absolwentów PWL, bo aż 209 (92%), nie zdecydowała się na powrót do powojennej Polski, głównie ze względów politycznych oraz z obawy o własne bezpieczeństwo. Spośród pozostałych na obczyźnie, 128 (61%) osiedliło się w Zjednoczonym Królestwie (UK) i wielu z nich podjęło pracę jako lekarze rodzinni 5. 74

2 Wczesny okres powojenny i początek reformy zdrowia w Zjednoczonym Królestwie Przyszłość pozostałych w UK absolwentów PWL tuż po zakończeniu wojny była niepewna. Ci z absolwentów, którzy mieli przydział wojskowy, zostali przejęci przez Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, którego celem była powolna demobilizacja polskich żołnierzy. Warunkiem demobilizacji było otrzymanie pracy, co w drugiej połowie lat 40. w Wielkiej Brytanii było bardzo trudne, z powodu demobilizacji i powrotu z kolonii licznych lekarzy brytyjskich. W konkursach na stanowiska kliniczne i szpitalne, w których na jedną ofertę pracy przypadało zwykle kilkunastu chętnych, faworytami byli zawsze Brytyjczycy. Trudności pogłębiała niepewność co do uznania dyplomów PWL w Wielkiej Brytanii. Dopiero ustawa z 18 grudnia 1947 r. (Medical Practitioners and Pharmacists Act, 1947) oficjalnie przyznała absolwentom PWL prawo do wykonywania praktyki lekarskiej na terenie Wielkiej Brytanii 6. W 1948 r. weszła w życie w Zjednoczonym Królestwie reforma służby zdrowia, która wprowadzała Państwową Służbę Zdrowia (National Health Service, NHS) z nową organizacją opieki zdrowotnej i szpitalnictwa. Wprowadzono wówczas nowe stopnie w karierze szpitalnej: 1. House Officer (początkowy stopień po rozpoczęciu pracy lekarza obejmujący co najmniej dwa okresy 6-miesięczne: jeden w specjalności internistycznej [house physician], drugi w chirurgicznej [house surgeon]), 2. Senior House Officer (jeden rok pracy), 3. Registrar (dwa lata pracy), 4. Senior Registrar (4 lata pracy) i 5. Consultant (stała posada ordynatora). Państwowa Służba Zdrowia umożliwiała wszystkim obywatelom bezpłatny dostęp do świadczeń lekarskich, przenosząc jednocześnie znaczną część obowiązków i kompetencji na barki lekarzy rodzinnych 7. Zaistniała sytuacja stworzyła szansę na znalezienie pracy będącym w Wielkiej Brytanii polskim lekarzom. Skorzystało z niej wielu absolwentów PWL, którzy właśnie w tym czasie rozpoczynali karierę zawodową. Działalność absolwentów PWL jako lekarzy rodzinnych (GPs) w ramach NHS Ogółem 76 (60%) spośród 128 osiadłych w Wielkiej Brytanii absolwentów PWL objęło w latach posady lekarzy rodzinnych. Najliczniejsza grupa spośród nich rozpoczynała pracę w pierwszych latach powojennych na terenach uprzemysłowionej środkowej Anglii, gdzie było największe zapotrzebowanie na lekarzy. Drugim w kolejności miejscem był Londyn, z uwagi na wielkość aglomeracji i obecność licznej Polonii. Trzecią grupę stanowili ci, którzy znaleźli pracę jako GPs w innych miejscach Anglii oraz w Szkocji i Walii część z nich podjęła pracę lekarzy rodzinnych w Zjednoczonym Królestwie po odbyciu kontraktów w koloniach brytyjskich lub po różnej długości okresach pracy w szpitalach. Ich działalność jako pionierów medycyny rodzinnej w ramach nowo utworzonej brytyjskiej Państwowej Służby Zdrowia przedstawimy na przykładzie sześciu postaci. 1) Doktor Olgierd Rymaszewski, który przed wybuchem wojny zdobył dyplom lekarza weterynarii na Uniwersytecie Warszawskim, przybył do Wielkiej Brytanii w lipcu 1940 r. Jego szlak wiódł przez Rumunię, Jugosławię, Włochy i Francję, gdzie dołączył do artylerii II Dywizji Wojska Polskiego, a potem do Szkoły Podchorążych w Combourg. W obliczu klęski Francji po inwazji Niemiec Szkoła Podchorążych została ewakuowana do portu St. Jean de Luz, gdzie wojsko zostało zaokrętowane na angielskie statki. Po przybyciu do Liverpoolu trafił do polskich obozów wojskowych w Szkocji, skąd we wrześniu 1941 r. został skierowany na 4. rok Polskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Edynburgu. Dyplom lekarza (M.B., Ch.B.) otrzymał r., po czym kontynuował pracę jako asystent w Zakładzie Anatomii PWL, uzyskując w czerwcu 1946 r. tytuł doktora medycyny (M.D.) Polskiego Wydziału Lekarskiego. W latach pracował jako asystent w Klinice Neurologii PWL oraz w Royal Infirmary w Edynburgu. Zamierzał specjalizować się w neurologii. W tym celu w latach podjął pracę jako house officer w Belmont Road Hospital w Liverpoolu. Niestety po dwóch latach pracy został pominięty w promocji na rzecz młodszego angielskiego lekarza. Zdecydował się wówczas zostać lekarzem rodzinnym (GP). Jednak nie było to łatwe, gdyż w warunkach demobilizacji wojsk brytyjskich pod koniec lat 40. o każdą posadę ubiegało się kilku a nawet kilkunastu chętnych nawet w zadymionych, przemysłowych miastach środkowej Anglii. Doktora Rymaszewskiego przyjął do swej praktyki w Oldham ekspułkownik RAF-u dr Donald Moore, który cenił wojenny wkład polskich lotników i był życzliwie nastawiony do Polaków. Jednak nawet w tych warunkach doczekanie się pełnej gaży współpartnera zabrało prawie 10 lat pracy. Jak wspominał dr Rymaszewski, po wejściu w życie NHS praca lekarza rodzinnego stała się bardzo intensywna:...nareszcie zaniedbani zdrowotnie biedacy mogli leczyć się za darmo. GP wzywany był do domów w dzień i w nocy, zaś przed surgery (gabinet) stały kolejki pacjentów. Nie było automatycznych sekretarek, komputerów etc. Żony obsługiwały telefony, bezustannie otwierały drzwi itd. Z czasem do miejscowych pacjentów, tj. Anglików, Szkotów, Walijczyków i Irlandczyków, 75

3 dołączyli Polacy, którzy po zmaganiach wojennych, często po gehennie obozów sowieckich i niemieckich, osiedlili się w tym rejonie Anglii, znajdując pracę w kopalniach, obsłudze kolei i innych gałęziach przemysłu. Dołączyli też inni Europejczycy przeważnie ze wschodu oraz przybysze z Azji i Murzyni. Po latach pracy jako lekarz rodzinny dr Rymaszewski zyskał wielkie zaufanie pacjentów, z których wielu pozostało pod opieką w następnym pokoleniu, co było wspaniałą nagrodą i inspiracją do pracy 5. 2) Doktor Halina Lewicka przybyła do Wielkiej Brytanii jako 16-latka. Jej szlak wiódł przez obóz internowania na Węgrzech, Jugosławię, Włochy i Francję, gdzie ojciec dołączył do Armii Polskiej. Po klęsce Francji wraz z matką podróżowała przez Barcelonę i Madryt do Lizbony. Stamtąd przedostały się statkiem do Gibraltaru, skąd dalej drogą morską do Anglii (Liverpool). Dalej udały się do Szkocji, gdzie stacjonował ojciec. W Szkocji ukończyła szkołę średnią, uzyskując Scottish Leaving Certificate w Edynburgu w 1943 r. i we wrześniu tego samego roku podjęła studia na Polskim Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Edynburskiego. Dyplom lekarza (M.B., Ch.B.) otrzymała r. Ze względów rodzinnych i politycznych pozostała w Wielkiej Brytanii. Rodzice nie mogli wrócić do powojennej Polski. Zdecydowała się pozostać i opiekować się nimi. Jak wspominała, dyplom PWL nie był uznawany na równi z dyplomami brytyjskich uczelni i ciężko było otrzymać pracę. Starając się o pierwszą posadę, wysłała przeszło 50 podań, aby ostatecznie w marcu 1949 r. otrzymać pracę jako house officer w Moorgate General Hospital w Rotherham. Odchodząc stamtąd w październiku 1949 r., otrzymała bardzo dobre referencje od przełożonych, co bardzo ułatwiło starania o pracę w przyszłości. Do końca 1965 r. pracowała nieprzerwanie na oddziałach szpitalnych w południowej Anglii oraz w Londynie. W styczniu 1966 r. została jednym z dwóch głównych lekarzy (principals) w praktyce lekarza rodzinnego w dzielnicy Londynu Streatham, gdzie pracowała do momentu przejścia na emeryturę w 1985 r. Przez całą swoją karierę opiekowała się pacjentami różnych narodowości, wśród których w okresie pracy szpitalnej przeważali Brytyjczycy, zaś jako GP opiekowała się populacją złożoną z Brytyjczyków, Hindusów, Afrykańczyków, Irlandczyków i Polaków. Jako lekarz rodzinny przez szereg lat była członkiem lokalnej Community Health Council. Ocenia, iż polskie pochodzenie było czasami przeszkodą w rozwoju kariery zawodowej, szczególnie na początku. Za swój sukces uważa, iż zdobyła uznanie swoich pacjentów i była postrzegana jako dobry lekarz, zarówno przez pacjentów, jak i przez lekarzy w praktyce i w szpitalach. Opieka nad tak zróżnicowaną populacją pacjentów była wyzwaniem, którego realizacja, choć czasami trudna ze względu na różnice językowe i kulturowe, sprawiała jej wielką satysfakcję 5. 3) Doktor Zbigniew Szarnagiel przybył do Wielkiej Brytanii jesienią 1943 r. Jego szlak wiódł przez obóz pracy w Kazachstanie, skąd przedostał się do Armii Polskiej gen. Andersa i dalej przez Taszkient, Guzar, Irak i Palestynę do Egiptu. Stamtąd został skierowany drogą morską przez Południową Afrykę do Wielkiej Brytanii. W październiku 1943 r. został przyjęty na PWL. Dyplom lekarza (M.B., Ch.B.) otrzymał r. Mając za sobą doświadczenia z Kazachstanu, nie zdecydował się na powrót do rządzonej przez komunistów i okrojonej z Kresów Polski. Do 1949 r. pracował jako house physician w Szpitalu Miejskim w Edynburgu. Następnie rozpoczął specjalizację z patologii w Sheffield Royal Infirmary, z której zrezygnował. W latach pracował jako house surgeon na oddziale ortopedii i traumatologii w Peterborough Memorial Hospital i następnie jako house surgeon na oddziale położnictwa i ginekologii w Derby City Hospital. W 1953 r. podjął pracę jako asystent w praktyce lekarza rodzinnego (GP) w Sheffield. Dwa lata później przeniósł się na stałe do Harlow niedaleko Londynu (Essex), gdzie pracował do emerytury jako lekarz rodzinny. W ciągu całej kariery opiekował się głównie pacjentami angielskimi, wśród których rzadko byli Polacy. Wspominał, iż polskie pochodzenie czasami było przeszkodą (niektórzy rdzenni Anglicy preferowali angielskich lekarzy), zaś czasami ułatwiało praktykowanie medycyny na obczyźnie, gdyż wielu Brytyjczyków było dobrego zdania o Polakach. Był cenionym lekarzem rodzinnym, czego skutkiem była konieczność limitowania własnej listy pacjentów. Pełnił odpowiedzialne funkcje w organizacjach lekarskich, m.in. sekretarza i przewodniczącego w Harlow Medical Society oraz analogiczne funkcje w West Essex Division of British Medical Association 5. 4) Doktor Aleksander Domaradzki przybył do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940 r. Jego szlak wiódł przez obóz internowania w Rumunii i Jugosławię, skąd drogą morską przedostał się do Francji i następnie do Anglii. Skierowany został do obozu Biggar w Szkocji, skąd w marcu 1941 r. był odkomenderowany na Polski Wydział Lekarski Uniwersytetu w Edynburgu. Dyplom lekarza (M.B., Ch.B.) otrzymał r. Po odbyciu krótkiego stażu 76

4 został skierowany jako porucznik-lekarz do Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Sosabowskiego, zaś następnie do 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, z którą brał udział w lipcu 1944 r. w desancie w Normandii. Wraz z Dywizją przeszedł szlak bojowy z Normandii przez Belgię i Holandię do północnych Niemiec. We wrześniu 1947 r. powrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie od 1950 r. objął praktykę lekarza rodzinnego (GP) w Wolverhampton. Jako GP opiekował się głównie angielskimi pacjentami, wśród których była jedynie garstka Polaków. W 1965 r. uzyskał kwalifikacje M.R.C.G.P. (Member of the Royal College of General Practitioners). Pełnił zaszczytne funkcje we władzach lokalnych organizacji medycznych, m.in. Chairman of Wolverhampton Area Medical Committee, Member of West Midlands Regional Health Authority, Member of Medical Boards: Industrial Injuries, War Pensions, Mobility Allowances, Occupational Deafness, Attendance Allowances. Jak twierdził, sukces w praktyce lekarskiej na obczyźnie zawdzięcza temu, iż traktował wszystkich swych podopiecznych jednakowo, starając się samemu dostosować do zwyczajów pacjenta 5. 5) Doktor Adam Jarosz, który w latach studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, przybył do Wielkiej Brytanii w 1943 r. Jego szlak wiódł przez sowieckie więzienia (w styczniu 1940 r. został zatrzymany przez NKWD podczas próby przekroczenia granicy do Rumunii i więziony przez 9 miesięcy w Kołomyi, Stanisławowie, Dniepropietrowsku i Charkowie) i łagier Mostowica w Jercowie, niedaleko Archangielska, gdzie pracował przy ścinaniu drzew. Po ataku Niemiec na Związek Sowiecki i ogłoszonej amnestii przedostał się do oddziałów gen. Andersa i w kwietniu 1942 został ewakuowany do Iranu i dalej do Syrii, skąd był odkomenderowany do Wielkiej Brytanii celem ukończenia studiów na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu. Dyplom lekarza (M.B., Ch.B.) otrzymał r. Mając w pamięci doświadczenia z okresu okupacji sowieckiej, nie zdecydował się na powrót do powojennej Polski. Pierwszą pracę podjął jeszcze przed uzyskaniem dyplomu lekarza (od października 1945 do czerwca 1946) w Mobile Blood Transfusion Unit, prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż w Edynburgu. Następnie od lipca 1946 r. do momentu demobilizacji pracował jako lekarz wojskowy w obozie w Inverary. Po demobilizacji w 1947 r. przez dwa lata pracował w Royal Infirmary w Edynburgu, gdzie rozpoczął specjalizację z anestezjologii. W 1949 r., mając na uwadze względy finansowe, przeniósł się wraz z rodziną do Bradford w środkowej Anglii, gdzie podjął pracę jako partner w praktyce lekarza rodzinnego. Z czasem jako starszy partner rozbudował praktykę, która stała się największą w mieście (12 tys. pacjentów, 3 partnerów i 2 lekarzy pomocniczych, Emergency Night Service w godz ). Opiekował się pacjentami różnych narodowości (Anglicy, Hindusi, Pakistańczycy, Ukraińcy, Litwini), wśród których zdarzali się również Polacy, traktując wszystkich jednakowo. Był jednym z najpopularniejszych lekarzy rodzinnych w Bradford. Przechodząc na emeryturę w 1986 r., został uhonorowany uroczystym obiadem wydanym przez władze miasta 5,8. 6) Doktor Władysław Kulesza, który w latach studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, przybył do Wielkiej Brytanii w listopadzie 1940 r. Jego szlak wiódł przez obóz internowania w Rumunii, Jugosławię i Grecję do Francji, skąd po inwazji niemieckiej przedostał się do Anglii przez północną Afrykę. Trafił do Bazy Lotniczej w Blackpool, skąd w marcu 1941 r. został odkomenderowany na Polski Wydział Lekarski Uniwersytetu w Edynburgu. Dyplom lekarza (M.B., Ch.B.) otrzymał r. Po odbyciu krótkiego stażu został przydzielony jako lekarz do 2. Pułku Pancernego 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka. Przebył cały szlak bojowy Dywizji od desantu w Caen (Normandia) do Wilhelmshaven (północne Niemcy). Brał udział m.in. w brawurowym wypadzie 7-osobowego patrolu pancernego prowadzonego przez ppłk. Koszutskiego, który uwolnił obóz jeniecki kobiet AK w Oberlangen 9, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych. Podczas okupacji Niemiec, oprócz zajęć wojskowych, pracował ofiarnie na rzecz cywilnej ludności polskiej uwolnionej z niewoli niemieckiej. W 1947 r. wrócił do Londynu. Pracował zawodowo w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia w Sekcji ds. Polskich Inwalidów, zdobywając jednocześnie w Welcome Institute specjalizację z zakresu Medycyny Tropikalnej i Higieny. W 1949 r. uzyskał dyplom D.T.M.&H. (Diploma in Tropical Medicine & Hygiene) i otrzymał ofertę pracy w kolonialnej służbie zdrowia. W listopadzie tego roku wyjechał wraz z rodziną na wyspę Saint Vincent (archipelag Małych Antyli, Karaiby), gdzie pracował do 1953 r. Następnie od 1953 do 1957 r. pracował w kolonialnej służbie zdrowia w Malezji. Równocześnie w latach zdobył dalsze specjalizacje na Uniwersytecie w Londynie: dyplom D.P.H. (Diploma in Public Health) i dyplom D.I.H. (Diploma of Industrial Health). W tym okresie przeprowadził na zlecenie rządu malajskiego badania, które opublikował w pracy pt. A Medical Survey in a Malay Village. W 1957 r. prze- 77

5 szedł ze służby kolonialnej do służby nowo utworzonego rządu Malezji. W 1960 r. przeszedł na wczesną emeryturę, rezygnując ze służby rządowej i wykupił prywatną praktykę lekarską polegającą na opiece zdrowotnej nad robotnikami i personelem zarządu okolicznych plantacji kauczuku i palm olejowych. W 1971 r. powrócił na stałe do Anglii i otworzył praktykę lekarza rodzinnego w Londynie. Był wysoko ceniony i szanowany przez pacjentów, wśród których tylko na początku kariery lekarskiej przeważali Polacy. W dalszych latach opiekował się głównie Anglikami, Irlandczykami, mieszkańcami Karaibów, Malajami i Chińczykami 5. Zakończenie Przedstawione sylwetki sześciu absolwentów PWL lekarzy rodzinnych w Zjednoczonym Królestwie to tylko niewielka grupa spośród edynburczyków, którzy podjęli pracę jako GPs w ramach Państwowej Służby Zdrowia (National Health Service, NHS) w Wielkiej Brytanii. Ich losy i kariery zawodowe cechowały się niezwykłym bogactwem doświadczeń. Wielu spośród podejmujących pracę jako GP w pierwszych latach po wprowadzeniu NHS było na starcie w gorszej pozycji od brytyjskich lekarzy. Zwykle zaczynali oni pracę jako asystenci w praktykach miejscowych lekarzy rodzinnych, obejmując z czasem równorzędne stanowisko partnera i ostatecznie starszego partnera (ang. senior partner) lub głównego lekarza praktyki (ang. principal). Wielu przed objęciem posady GP miało okazję zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenia, pracując w koloniach brytyjskich w różnych zakątkach świata. Efektem uwarunkowań, w jakich przyszło im żyć, był cechujący ich wielki humanitaryzm, otwartość, tolerancja i często pasja do działań społecznych. Po latach pracy wielu z nich zyskiwało szacunek, uznanie i wielopokoleniową wierność pacjentów różnych narodowości. References: 1. Brodzki J. Polish School of Medicine at the University of Edinburgh. Oliver and Boyd Ltd: Edinburgh, Rostowski J. History of the Polish School of Medicine. The University of Edinburgh: Edinburgh, Tomaszewski W. Na szkockiej ziemi. White Eagle Press: Londyn, Meissner R.K. Polski Wydział Lekarski w świetle nowych dokumentów archiwalnych [w:] Księga Pamiątkowa w 80-lecie Uniwersyteckiego Wydziału Lekarskiego w Poznaniu (red. Meissner R.K.). Wyd. Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Poznań, Gąsiorowski J. Losy absolwentów Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. MADO: Toruń, Rostowski J. Polski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu ( ) [w:] Nauka Polska na obczyźnie, tom 1, zeszyt 1. Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie: Londyn, Watkin B. The National Health Service: the First Phase. George Allen & Unwin: London, Poles will honour gulag doctor. Telegraph and Argus. Bradford, Koszutski S. Opowiadania z różnych pobojowisk. Wyd. Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej: Londyn,

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/261/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drogom na terenie miasta Kalisza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan Wilczyński

Prof. dr hab. Jan Wilczyński Prof. dr hab. Jan Wilczyński PROFESOR MIRIAM KATZ DEPUTY DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV BEER SHEVA, ISRAEL LAUREATKA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski profesor karel lewit W dniu 18 grudnia 2006 roku w Pałacu Poznańskich odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na którym wręczono

Bardziej szczegółowo

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce

Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA 1939 ATAK NIEMIEC 17 WRZEŚNIA ATAK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO EWAKUACJA POLSKIEGO RZĄDU I CZĘŚCI ARMII

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa I wojna światowa II wojna światowa 1901 1914 1918 1939-1945 1945-1989 2000 Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa GRANICE POLSKI WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie?

Polish. Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Jak mogę uzyskać pomoc medyczną w Londynie? Co oznacza skrót GP? Aby uzyskać pomoc medyczną w Londynie, należy zarejestrować się w lokalnej przychodni rodzinnej, w której pracuje lokalny lekarz rodzinny

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy Zbigniew Herbert Żołnierze Wyklęci żołnierze antykomunistycznego Podziemia stawiających opór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie zmiany nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

STUDIA MAGISTERSKIE W WIELKIEJ BRYTANII

STUDIA MAGISTERSKIE W WIELKIEJ BRYTANII Bezpłatna pomoc od 2006 roku STUDIA MAGISTERSKIE W WIELKIEJ BRYTANII Wszystko o studiach magisterskich w UK! Marzyłeś o studiach za granicą ale z różnych względów zdecydowałeś się jednak studiować w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt w praktyce

Kardiologia małych zwierząt w praktyce Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt w praktyce 20-21 września 2014, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Z Armią Andersa był w Iranie, Iraku, Palestynie, Jordanii, Egipcie, aż w 1944 roku dotarł do Włoch.

Z Armią Andersa był w Iranie, Iraku, Palestynie, Jordanii, Egipcie, aż w 1944 roku dotarł do Włoch. Marian Lemieszek ur. 16.07.1920 r. w Sutnie, pow. Bielsk Podlaski woj. Białystok. Przed deportacją mieszkał w Wieliczkowicach gm. Wołczyn w powiecie Brześć nad Bugiem, gdzie jego ojciec był gajowym. Wraz

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO

ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO ZWIĄZEK WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI imienia 2 Armii Wojska Polskiego DRUGA ARMIA WOJSKA POLSKIEGO WROCŁAW, 2016 KAROL ŚWIERCZEWSKI Karol Świerczewski urodził

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej

Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej DOSWIADCZENIA Z WIELKIEJ BRYTANII Wojciech Rakowicz MB BS, BSc, PhD, FRCP CONSULTANT NEUROLOGIST ASSOCIATE MEDICAL DIRECTOR Royal Hampshire County Hospital, Winchester

Bardziej szczegółowo

P. Potomski, Generał Broni Stanisław Władysław Maczek 1892-1994, Warszawa 2008, s. 334.

P. Potomski, Generał Broni Stanisław Władysław Maczek 1892-1994, Warszawa 2008, s. 334. VII Życie i działalność Stanisława Maczka w latach 1945 1994. Wiosną 1945 r. 1. DPanc. zakończyła szlak bojowy na terenie Niemiec. 23 V 1945 r. Maczek przekazał swoje obowiązki gen. Klemensowi Rudnickiemu,

Bardziej szczegółowo

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Odznaki pamiątkowe mają w Wojsku Polskim bogatą historię. Ich zadaniem była integracja żołnierzy; poleczności jednostki wojskowej, dbanie o jej dobre

Bardziej szczegółowo

Migracja lekarzy z Polski. Możliwości jej przeciwdziałania. Dr Anna Murdoch

Migracja lekarzy z Polski. Możliwości jej przeciwdziałania. Dr Anna Murdoch Migracja lekarzy z Polski. Możliwości jej przeciwdziałania Dr Anna Murdoch 1 Plan 1. Trendy emigracyjne wśród polskich lekarzy a emigracja z Polski ogółem 2. Dane dotyczące emigracji lekarzy z Polski 3.

Bardziej szczegółowo

mgr Michał Goszczyński

mgr Michał Goszczyński mgr Michał Goszczyński Czy studia w USA to tylko Harvard? Nie! Szkolnictwo wyższe w USA to system ponad 4000 Uczelni słynących z: Jakości Mnogości wyboru Zróżnicowania (również kulturowego) Wartości Elastyczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku DO-0130/7/2014 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 lutego 2014 roku w sprawie: wysokości opłat za prowadzone w języku polskim, drugiego, trzeciego, jednolite studia i studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie o Rotmistrzu Tadeuszu Bączkowskim

Wspomnienie o Rotmistrzu Tadeuszu Bączkowskim Wspomnienie o Rotmistrzu Tadeuszu Bączkowskim Rtm. Tadeusz BĄCZKOWSKI podczas Spotkania Kawalerzystów II RP, Ich Rodzin i Miłośników Kawalerii. Grudziądz, sierpień 2014 r. Tadeusz Bączkowski urodził się

Bardziej szczegółowo

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM)

Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) Joint Master of Science in International Business and Management (JMSCIBM) PUEB (Poznań University of Economics and Business) NTU (Nottingham Trent University) dr Łukasz Puślecki Programme Director PUEB-NTU

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na

Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na MONTE CASSINO 1944 Monte Cassino to szczyt wysokości 516m położony w skalistych masywach górskich środkowych Włoch, panujący nad doliną Liri i drogą Neapol-Rzym, na którym wznosi się stare Opactwo Benedyktynów.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Bielsko-Biała dnia 03.12.2009 KSZTAŁCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 W związku z kontynuacją procesu pozyskiwania i kształcenia studentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz.

Słowo magister znaczy po łacinie  mistrz. Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz. W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na cechach rzemieślniczych. Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało przemianę

Bardziej szczegółowo

Formowanie Armii Andersa

Formowanie Armii Andersa Michał Bronowicki Formowanie Armii Andersa Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940

Bitwa o Anglię. 10 lipca października 1940 Bitwa o Anglię 10 lipca 1940 31 października 1940 Historia Bitwa o Anglię kampania powietrzna głównie nad południową i centralną Anglią, toczona między niemieckim lotnictwem Luftwaffe a brytyjskim RAF,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r.

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r. Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 (tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 Senatu

Bardziej szczegółowo

MOJE NOWE ŻYCIE O MIGRACJI I UCHODŹSTWIE

MOJE NOWE ŻYCIE O MIGRACJI I UCHODŹSTWIE MOJE NOWE ŻYCIE 1 O MIGRACJI I UCHODŹSTWIE MIGRACJE PODSTAWOWE POJĘCIA MIGRACJA łac. migratio przesiedlenie, demograf. wędrówka; forma mobilności przestrzennej; oznacza przemieszczenia terytorialne związane

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

LEKARZ W OBLICZU PRAWA

LEKARZ W OBLICZU PRAWA LEKARZ W OBLICZU PRAWA Konferencja w ramach Programu Prawo i Medycyna I. Ogólne informacje o ELSA i IFMSA. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland IFMSA- Poland jest organizacją zrzeszającą

Bardziej szczegółowo

Jarosławiu, w murach którego mieści się obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.

Jarosławiu, w murach którego mieści się obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Kazimierz Józef Michalski, syn Michała i Aleksandry ze Stelmachniewiczów, urodził się 29 lutego 1908 r. w Sieniawie. Tam uczęszczał do Szkoły Powszechnej i tam spędził lata dzieciństwa. Następnie ukończył

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Kształcenie pielęgniarek operacyjnych we Francji. May KARAM

Kształcenie pielęgniarek operacyjnych we Francji. May KARAM Kształcenie pielęgniarek operacyjnych we Francji May KARAM Historia Szkoła Pielęgniarstwa w Szpitalu Salpetriere w Paryżu, założona w roku 1907 - pierwszą szkołą zawodowego pielęgniarstwa we Francji 1972

Bardziej szczegółowo

Węgry Francja Kampania Francuska.

Węgry Francja Kampania Francuska. VI Węgry Francja Kampania Francuska. Brygada dotarła do granicy bez kontaktu z wojskami sowieckimi, kierując się do Tatarowa nad granicą węgierską. Wcześniej jeszcze zatrzymała się w Stanisławowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Personel ochrony zdrowia. - dziś i jutro. Romuald Krajewski

Personel ochrony zdrowia. - dziś i jutro. Romuald Krajewski 28.03.2017 Personel ochrony zdrowia - dziś i jutro Romuald Krajewski "Wzrost kosztów pracy - od salowej do lekarza czyli o brakach personelu medycznego. Studia, staż, specjalizacja, zakresy uprawnień osób

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/13358,polskie-drogi-przez-szwajcarie-losy-zolnierzy-2-dywizji-strzelcow-pieszych -19401.html Wygenerowano: Wtorek, 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

Operacja Sukces. Operacja Sukces INFORMATOR BEZPŁATNY

Operacja Sukces. Operacja Sukces INFORMATOR BEZPŁATNY Operacja Sukces Unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z

Bardziej szczegółowo

TEMAT I CELE KONKURSU

TEMAT I CELE KONKURSU KONKURS WIEDZY O MONTE CASSINO pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba. Jan Kochanowski Regulamin konkursu

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Polskie szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii podczas wojny i w latach powojennych

Polskie szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii podczas wojny i w latach powojennych Stanisław Mauersberg (Warszawa) Polskie szkoły wyższe w Wielkiej Brytanii podczas wojny i w latach powojennych Okupanci niemieccy i sowieccy nie zdołali zniszczyć podczas drugiej wojny światowej polskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R.

SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii

Bardziej szczegółowo

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO

Język Biznesu. Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Język Biznesu Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Akcja Projekty Mobilności VETPRO Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 stycznia 2013 roku DO-0130/2/2013 Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: wysokości opłat dla cudzoziemców innych niż obowiązujące obywateli, za, drugiego, trzeciego, studia i studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Data i miejsce śmierci

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 11/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 11/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów: karty kwalifikacyjnej asystenta, adiunkta; kart kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 169 /2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 roku

Uchwała nr 169 /2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 roku Uchwała nr 169 /2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjmowania na studia anglojęzyczne w roku

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DATY WAŻNE BITWY. Lekcja. Temat: Lekcja powtórzeniowa. 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej

WAŻNE DATY WAŻNE BITWY. Lekcja. Temat: Lekcja powtórzeniowa. 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej Lekcja Temat: Lekcja powtórzeniowa. WAŻNE DATY 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej 22 czerwca 1941 roku - atak Niemiec na Związek Radziecki 1 sierpnia 1944 roku - wybuch powstania warszawskiego

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosława Belowska

mgr Jarosława Belowska mgr Jarosława Belowska BADANIA NAUKOWE W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ - OCENA WPŁYWU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WIEDZĘ I POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC PRAKTYKI ZAWODOWEJ OPARTEJ NA DOWODACH NAUKOWYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku Na wniosek Senackiej Komisji Statutowej, na podstawie

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Z tej broszury można dowiedzieć się, jakie informacje na Państwa temat są przez nas przechowywane i w jakim celu oraz jak można zapoznać się z tymi

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku

Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku Pani Janina Rogalska urodziła się 16 listopada 1915 roku w Alwerni. Przez prawie całe swoje dorosłe życie mieszkała w rodzinnej miejscowości w Rynku przy ulicy Korycińskiego. Była tutejszym nauczycielem,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KODÓW QR W POZNAWANIU HISTORII ARMII KRAJOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZLĘDNIENIEM WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCYNY LOTNICZEJ

WYKORZYSTANIE KODÓW QR W POZNAWANIU HISTORII ARMII KRAJOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZLĘDNIENIEM WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCYNY LOTNICZEJ dr hab. n. med. inż. Marek Cieciura, prof. WSTI Światowy Związek Żołnierzy AK cieciura.marek@gmail.com WYKORZYSTANIE KODÓW QR W POZNAWANIU HISTORII ARMII KRAJOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZLĘDNIENIEM WOJSKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Alina Wieja Aleksander Macha

Alina Wieja Aleksander Macha . Alina Wieja Założyciel i wicedyrektor Zarządu ChFŻiM, dyrektor Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego oraz redaktor naczelna czasopisma Nasze Inspiracje. Prowadzi szkolenia, seminaria, wykłady; głównie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PASJA ROZWÓJ WYZWANIE. Służba przygotowawcza. Odwiedź Wojskową Komendę Uzupełnień i dowiedz się więcej

PASJA ROZWÓJ WYZWANIE. Służba przygotowawcza. Odwiedź Wojskową Komendę Uzupełnień i dowiedz się więcej Służba przygotowawcza w w w. w o j s k o - p o l s k i e. p l w w w. m o n. g o v. p l PASJA ROZWÓJ WYZWANIE Odwiedź Wojskową Komendę Uzupełnień i dowiedz się więcej WSTĘP Warunkiem wstąpienia do NSR

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wzmocniony dodatkową liczbą godzin w procesie edukacji po kl. I. informatyka wychowanie fizyczne. matematyka fizyka chemia j. ang.

Przedmiot wzmocniony dodatkową liczbą godzin w procesie edukacji po kl. I. informatyka wychowanie fizyczne. matematyka fizyka chemia j. ang. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie zamierza otworzyć w roku szkolnym 2015/2016 oddziały klas pierwszych o następujących specjalnościach Symbol Nazwa oddziału

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie

wykorzystaniem powietrznego systemu wczesnego wykrywania i naprowadzania. Swój rozwój naukowy kontynuował w AON, gdzie Imię i nazwisko: Jan Rajchel Stopień/tytuł naukowy: dr hab. Sylwetka naukowa: Pan dr hab. Jan RAJCHEL jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie (obecnie Wyższa Szkoła Oficerska Sił

Bardziej szczegółowo

www.stowarzyszenieuk.pl

www.stowarzyszenieuk.pl Emil Stefan MENTEL - ur. 26 października 1916 r. w m. Czaniec. Syn Emanuela i Franciszki z domu Szczotka. Jego ojciec był leśniczym w lasach Habsburgów. Po śmierci ojca zamieszkał w Żywcu u siostry, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2013 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników

Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii 25.04 02.05.2010 refleksje uczestników System edukacyjny w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Ostrzeszów obóz jeniecki

Ostrzeszów obóz jeniecki Ostrzeszów obóz jeniecki Historia Obóz dla jeńców podoficerów i szeregowych Stalag XXI A [Schildberg], istniał od września 1939 do marca 1943 r. W początkowym okresie przebywała tam także ludność cywilna

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia

Bardziej szczegółowo

Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych

Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych Sprawdź Swoją wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych Wypełnij kartę odpowiedzi Imię i nazwisko Klasa Szkoła UWAGA Test zawiera 25 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Za każdą kompletną poprawną odpowiedź

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Capital Business Links Certyfikowana przez ACCA firma finansowo-księgowa z główną siedzibą w Londynie, która świadczy kompleksowe usługi księgowe i biznesowe. Naszym klientom

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘ GNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Rekrutacja w roku akademickim 2011/2012 \ Plan zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

8. edycja konkursu Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy (na prace konkursowe czekamy do 30 czerwca 2017)

8. edycja konkursu Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy (na prace konkursowe czekamy do 30 czerwca 2017) Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy/ogolnopolskie/sprzaczki-i-guziki-z-or/16990,8-edycja-konkursu-sprzaczki-i-guziki-z-o rzelkiem-ze-rdzy-na-prace-konkursowe-cze.html

Bardziej szczegółowo