HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA"

Transkrypt

1 JULIUSZ JAKUBASZKO

2 HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA Lata 60 te Wobec braku systemu większość ambulansów i służb pierwszej pomocy prowadzona była przez przedsiębiorstwa pogrzebowe Działalność tych służb polegała głównie na Scoop & Run do najbliższych warunków szpitalnych.

3 HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA Rok 1968 Powołanie American College of Emergency Physicians stowarzyszenie naukowo-lekarskie nadzorujące kształt i rozwój medycyny ratunkowej w zakresie szpitalnym i pozaszpitalnym

4 HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA listopad 1973 Ustawa Emergency Medical Services Systems Act (prezydentura R.Nixona) W latach od 1974 do 1981 przeznaczono 215 mln $

5 HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA Rok 1981 Ustawa Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA)

6 HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA Nowelizacje lata 1986, 2003 Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA) Jednoznacznie określa obowiązki systemu ratownictwa medycznego i szpitali (Emergency Departments) wobec osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

7 HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA Stanowisko ACEP Board of Directors (June 14, 2001): physicians who participate in EMS systems as both on-line and off-line assume responsibility for the medical conduct of the out-of-hospital providers of the system.

8 HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA Stanowisko ACEP Board of Directors (June 14, 2001): physicians have a moral duty to act as patient advocates in the development and operation of such systems.

9 HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA American College of Emergency Physicians Główne zadania Rozwijanie medycyny ratunkowej standardy i procedury, academic curriculum Kształcenie specjalistyczne Badania naukowe Edukacja publiczna Prawa pacjenta Prawa pracowników systemu Współpraca z agendami rządowymi w zakresie legislacji i tworzenia prawa

10 MEDYCYNA RATUNKOWA W EUROPIE 1992 Leuven(Belgia) Club of Leuven Wrocław Statut EuSEM Londyn European Society of Emergency Medicine Mainz European Manifesto for Emergency Medicine San Marino I Kongres EuSEM

11 EUROPA WHAT ARE THE PRINCIPLES OF EUROPEAN POLICY? Seeks to ensure: The highest quality of emergency care for all patients The delivery of such care by specialists trained in Emergency Medicine A comparable standard of clinical care in Emergency Departments across Europe

12 MEDYCYNA RATUNKOWA W POLSCE USTAWODAWSTWO Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Powołanie Komisji Ratownictwa Medycznego Sierpień 1998, Wrocław Projekt Ustawa o Ratowaniu Zdrowia i Życia w Nagłych Zagrożeniach Wrzesień 1998, Warszawa Nowelizacja projektu

13

14

15

16 MEDYCYNA RATUNKOWA W POLSCE Kamienie milowe Min. Wojciech Maksymowicz 1999 podstawowa specjalizacja lekarska w medycynie ratunkowej

17 MEDYCYNA RATUNKOWA W POLSCE Kamienie milowe 1999 Min. Franciszka Cegielska uruchomienie programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne

18

19 MEDYCYNA RATUNKOWA W POLSCE Kamienie milowe 1999 Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej 2000 I Międzynarodowy Kongres PTMR

20 Medycyna Ratunkowa Europy Środkowo Wschodniej Wrocław, wrzesień 2000

21 MEDYCYNA RATUNKOWA W POLSCE Kamienie milowe 2001 Min. Grzegorz Opala przyjęcie przez Sejm RP Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

22

23

24

25

26 MEDYCYNA RATUNKOWA W POLSCE Kamienie milowe 2003 Min. Leszek Sikorski pierwszych 236 lekarzy Specjalistów Medycyny Ratunkowej Rozporządzenie 961 z dnia w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego

27

28

29 2 nd International Congress of Polish Society for Emergency Medicine Central East European Emergency Medicine September 12 th 15 th, 2004, Lublin

30 Białystok

31

32 MEDYCYNA RATUNKOWA W POLSCE Kamienie milowe 2005 Min. Zbigniew Religa

33 ZAŁOŻENIA USTAWY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2006 O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Jednostki systemu: Szpitalne Oddziały Ratunkowe Zespoły Ratownictwa Medycznego Jednostki spinające system: Centra Powiadamiania Ratunkowego Centra Zarządzania Kryzysowego

34 ZAŁOŻENIA USTAWY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2006 O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Zadania administracji rządowej Wojewoda - Planowanie, organizowanie, koordynacja, nadzór Minister Zdrowia - Nadzór nad systemem w skali kraju

35 ZAŁOŻENIA USTAWY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2006 O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Finansowanie: Budżet państwa zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego Narodowy Fundusz Zdrowia świadczenia zdrowotne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i oddziałach współpracujących

36 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Jednostka organizacyjna w strukturze wieloprofilowego szpitala ukierunkowana na leczenie ratunkowe wszystkich nagłych zagrożeń zdrowotnych

37 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY SOR przypada na tys. mieszkańców lub rejonu o promieniu km. SOR może być utworzony w szpitalach posiadających co najmniej oddziały specjalistyczne: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, anestezjologii z OIOM, radiologii i diagnostyki obrazowej oraz laboratorium.

38 ZADANIA SOR natychmiastowe podjęcie procedur medycznych podtrzymujących funkcje życiowe osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym rozwinięcie szpitalnych procedur leczenia stabilizującego funkcje życiowe celem przygotowania do leczenia specjalistycznego określenie miejsca docelowego i przekazanie pacjenta do oddziału (ośrodka) specjalistycznego

39 Szpitalny Oddział Ratunkowy Emergency Department Segregacja TRIAGE Pomoc ambulatoryjna Obserwacja Delayed Care Diagnostyka Resuscytacja Shock- Trauma Terapia natychmiastowa Immediate Care Inne Oddziały Szpitalne

40 LICZBA WIZYT W ED W USA ( W MILIONACH) , , ,8 90,5 93,1 94,

41 LICZBA WIZYT W ODDZIALE RATUNKOWYM STOPNIA PODSTAWOWEGO Przyrost pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia w latach % Przyrost pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia w latach %

42 SKUTECZNOŚĆ ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W OCZACH PACJENTÓW Średni czas spędzony przez pacjenta w oddziale : 4 6 godz. Spodziewana liczba pacjentów w SOR w latach 2009/12 : 1 na 5 mieszkańców, 1 na 4 mieszkańców posiadających dzieci.

43 ZADANIA SOR A ICH REALNE FINANSOWANIE. wymagania dotyczące zadań Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych stoją w sprzeczności z obecnie przyjętym sposobem finansowania tych jednostek przyjętym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

44 REALIZACJA ZADAŃ SOR Doświadczenia z większości funkcjonujących obecnie SOR dowodzą, że środki finansowe przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywają zaledwie od 25% do 40% realnych kosztów ich funkcjonowania.

45 STRUKTURA KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SOR. Koszty stałe stanowią składnik gotowości w systemie mieszanym. Koszty zmienne stanowią składnik kosztów procedur w mieszanym systemie finansowania

46 ZASADY KONTRAKTOWANIA ryczałt w SOR określona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń w SOR lub zapewnienie gotowości ich udzielania w określonym czasie

47 ZASADY KONTRAKTOWANIA SOR Stawka ryczałtu dobowego R = Rs + Rf R - stawka ryczałtu dobowego, Rs - składowa ryczałtu za strukturę Rf - składowa ryczałtu za funkcję

48 WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU SOR DANE SPRAWOZDAWCZE 2009 R. Średnia dobowa ilość pacjentów Ilość świadczeniodawców Udział % Od 0 do 3 3 1% Od 4 do % Od 11 do % Od 21 do % Od 41 do % Od 61 do % Od 81 do % Powyżej % Suma końcowa %

49 POLAND 2011 NEW MINISTER OF HEALTH Liczba uruchomionych SOR w raportach konsultantów wojewódzkich Lp. Województwo Ilość SOR-ów Wartość kontraktów/dobę Akredytacje Liczba miejsc specjalizacyjnych 1. dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie 21 bd mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie RAZEM

50 SIEĆ SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH W POLSCE Ocena stanu Poważny deficyt oddziałów funkcjonuje ok. 170 SOR, tylko 93 akredytowanych do specjalizacji. Liczne przypadki zamykania już uruchomionych oddziałów. Liczne przypadki kontraktowania oddziałów nie spełniających kryteriów.

51 SIEĆ SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH W POLSCE Przyczyny Zbyt niskie finansowanie oddziałów ratunkowych bez uwzględnienia ich kosztów stałych oraz kosztów wykonywanych procedur. Niski budżet finansowania SOR w ryczałtach roku 2011 (ok. 500 mln zł) wobec 1,7 mld dla ZRM. Brak koszyka świadczeń gwarantowanych w SOR. Nakładanie na SORy zadań POZ.

52 SIEĆ SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH W POLSCE Wnioski Konieczne podwyższenie stawki bazowej do rzeczywistych kosztów gotowości SOR. Podjęcie finansowania procedur wykonywanych przez SOR. Wprowadzenie stopni referencyjności SOR. Wprowadzenie koszyka świadczeń gwarantowanych medycyny ratunkowej.

53 PODSTAWOWE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA Dopełnienie ilościowe i organizacyjne sieci szpitalnych oddziałów ratunkowych do 250 oddziałów w skali kraju Ustawa nie określa wymagań ilościowych dla SOR w odniesieniu do populacji Ustawa pozbawia władze samorządowe inicjatyw organizacyjnych w tym zakresie W 2011 roku przybyło około 10 SOR

54 PODSTAWOWE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA Rozdzielenie zakresu zadań systemu ratownictwa medycznego od zadań podstawowej opieki zdrowotnej Ustawa pozostawia te zagadnienia nie rozwiązane Brak aktów wykonawczych ułatwiających ich rozwiązanie Niekontrolowany przepływ środków poza system ratownictwa medycznego

55 PODSTAWOWE PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA Wprowadzenie monitorowania jakości funkcjonowania systemu Ustawa nie przewiduje monitorowania jakości systemu szczególnie w jego fazie przedszpitalnej Nie przewiduje nadzoru lekarskiego nad samodzielnymi czynnościami ratownika medycznego Nie ustanawia proporcji zespołów S do P

56

57

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: Ratownictwo Medyczne Krzysztof Malinka OPINIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH NA TEMAT STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych

Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W POZNANIU LPO-410-23-00/2009 Nr ewid.: 05/2010/P/09/166/LPO Informacja o wynikach kontroli opieki nad matką i noworodkiem w oddziałach położniczych

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa Od szeregu lat obserwuje się tendencję do wzrostu liczby wykonywanych badań laboratoryjnych jak i znacznego rozszerzenia ich zakresu. Ten

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej DELEGATURA WE WROCŁAWIU Nr ewid.: 8/2008/P07165/LWR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej W r o c ł a w m a r z e c 2 0

Bardziej szczegółowo

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad

ratownictwa medycznego. Kompetencje i zadania polegające na zarządzaniu i koordynacji systemem na obszarze województwa oraz sprawowaniu nadzoru nad Uzasadnienie Przesłaniem do opracowania projektu nowej ustawy o ratownictwie medycznym jest potrzeba usprawnienia funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w kraju, ocena realizacji Programu Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wewnętrznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybranych

Wewnętrznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybranych Kraków, 12.09.2014 r. Zarząd Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych oraz Polskiej Rady Ratowników Medycznych przesyła do wiadomości Premiera, Marszałka Sejmu, Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy Warszawa 29.01.2010 r. prof. Andrzej Basiński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Krajowa sieć onkologiczna

Krajowa sieć onkologiczna PRACA POGLĄDOWA Hematologia 2014, tom 5, nr 1, 1 21 Copyright 2014 Via Medica ISSN 2081 0768 Krajowa sieć onkologiczna National oncology network Krzysztof Warzocha Instytut Hematologii i Transfuzjologii,

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WERYFIKACJA WYKONANIA ZAKONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROWADZENIE KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WERYFIKACJA WYKONANIA ZAKONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA P/12/142 Nr ewid. 176/2012/P12142/LKR Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE KONTROLI ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WERYFIKACJA WYKONANIA ZAKONTRAKTOWANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

System ochrony zdrowia w Polsce

System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia w Polsce System ochrony zdrowia to zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema

PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema PSYCHIATRIA Prof. dr hab. med. Marek Jarema 1. Potrzeby w zakresie psychiatrii w skali poszczególnych województw i kraju Dokładne dane znajdują się w tabeli w załączniku do tego dokumentu. Ogólnie należy

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie W Wigilijną noc, gdy śniegu napada moc niech Mikołaj Święty przyniesie prezenty,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Małgorzata Cygańska * Jerzy Gierusz ** Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Wstęp Zasady funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, podlegały

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie W polskim systemie

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska SPRAWOZDANIE dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo