Załącznik nr 1. do Zapytania Ofertowego - Opis działań projektowych, które będą podlegać monitoringowi i ewaluacji wraz z harmonogramem Projektu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1. do Zapytania Ofertowego - Opis działań projektowych, które będą podlegać monitoringowi i ewaluacji wraz z harmonogramem Projektu."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. do Zapytania Ofertowego - Opis działań projektowych, które będą podlegać monitoringowi i ewaluacji wraz z harmonogramem Projektu. I. Opis zadań projektowych Nr zadania I II Nazwa zadania Tworzenie partnerstwa Analiza i diagnoza problemu Okres realizacji zadania Opis zadania, produktów i sposobu ich pomiaru Partnerstwo działa w oparciu o umowę podpisaną przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu. Nad budową Partnerstwa będzie czuwał moderator (zlecenie zewnętrzne UCP) - określenie wzajemnych relacji w Partnerstwie, koncepcji ról członków partnerstwa, wybór modelu organizacyjnego, działanie dla jednego celu (zarządzanie ryzykiem). Zostaną określone szczegółowe warunki współpracy, realizacji zadań, tworzenia strategii wdrażania PF, częstotliwość spotkań zespołów Lidera i Partnera. Strategiczne decyzje będą podejmowane wg zasady równości szans. Produkt:1 zasady współpracy Lider-Partner Pomiar: podpisany dokument z zasadami W ramach zadania zostaną wykonane dwa badania: 1. Badanie kreatywności osób 50+; cel oszacowanie indywidualnych i organizacyjnych barier kreatywności w miejscu pracy, umożliwiających wykorzystanie potencjału przez osoby w wieku powyżej 50 r.ż.; różnice w percepcji postrzegania barier przez osoby z pozytywnym i negatywnym nastawieniem wobec kreatywności. Badanie obejmie 300 osób z doświadczeniem zawodowym w wieku 50+. Efekt badania: wskazanie warunków organizacji pracy, których zapewnienie zwiększa kreatywność osób w wieku 50+ oraz umożliwia wykorzystanie posiadanego przez nich potencjału. Wyniki badania pozwolą w Personel Projektu/ Odpowiedzialność z zadanie Moderator (zlecenie zewnętrzne UCP) Kierownika Projektu (Lider) zadania Lider Brak personelu przypisanego bezpośrednio do realizacji zadania Kierownik Projektu (Lider) zadania Lider Strona 1

2 ramach wstępnej wersji Produktu Finalnego [PF] wypracować koncepcję struktury organizacyjnej dla kreatywnych i przedsiębiorczych 50+ bez zatrudnienia, który będzie minimalizował dostrzegane przez osoby w wieku 50+ bariery dla kreatywności w miejscu pracy i która przełoży się na PF. Zadanie zostanie zlecone wyspecjalizowanej firmie badawczej, która zapewni zaplecze metodologiczne oraz zespół badawczy i personel do przeprowadzenia badania. 2. Analiza efektywności finansowego wsparcia udzielanego osobom 50+ pozostającym bez zatrudnienia przez organizacje udzielające im finansowego wsparcia ze źródeł badanie trwałości firm powstałych z dotacji po zakończeniu udziału w dotowanych projektach. Wnioski z badania zostaną uwzględnione w PF. Wkład Partnera w postaci danych osób 50+ bez zatrudnienia, którym udzielono wsparcia. Brak personelu przypisanego bezpośrednio do realizacji zadania Badanie 1 zostanie zrealizowane w oparciu o zasadę konkurencyjności. III IV Upowszechnia nie i włączanie Produktu Finalnego (PF) do głównego nurtu polityki (etap I) Opracowanie wstępnej Produkty: 1 zapytanie ofertowe; 2 metodologie badania/2 raporty z badania Pomiar: dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym; koncepcja badania/raport Stworzenie dwóch opinii prawnych (dla wiarygodności wniosków) dotyczące możliwości włączenia PF do głównego nurtu polityki (prawnicy zlecenie zewnętrzne, UCP). Działania upowszechniające: - stworzenie strony www z aktualnościami dot. PF, - projekt i wykonanie ścianki wystawienniczej, - umieszczanie informacji/banerów na wybranych stronach www, - 6 spotkań informacyjnych w różnych miastach woj. pomorskiego (udział 30 osób w każdym z nich) celem prezentacji PF i konsultacje z potencjalnymi Użytkownikami PF. - mailing (cała Polska) do PUP/jednostek samorządu terytorialnego/ngo obszaru zatrudnienia z regionu Produkty:1 ścianka wystawiennicza; 1 baner na strony www; 6 spotkań w regionie; 1 mailing do PUP/JST/NGO; 2 opinie prawne Pomiar: projekt, foto; projekt,zrzuty ekranów; lista obecności, zdjęcia; projekt, potwierdzenie odbioru; opinia Opracowanie strategii wdrażania PF na bazie diagnozy z badań realizowanych w ramach zad Strategia zawierać będzie kompletny PF gotowy do testowania. PF - model wsparcia Koordynator Projektu (Partner) Personel zadania - specjalista ds. upowszechniania (0,5 etatu) zadania Partner Strona 2

3 wersji strategii wdrażania PF niezatrudnionych uzdolnionych rękodzielniczo osób 50+, które założą własną działalność gospodarczą - będzie składał się z produktów cząstkowych: - profil kompetencyjny designera z określeniem minimalnego potencjału wyjściowego, - profil kompetencyjny uczestników Projektu z określeniem minimalnego potencjału wyjściowego, - metodologia przeprowadzenia rekrutacji metodą Assessment Centre, - opis przygotowania zespołu wspierającego uczestników Projektu (warsztaty dla designera, doradcy biznesowego i spec. ds. marketingu), - opis wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestników Projektu w okresie preinkubacji i w czasie inkubacji - opis pozostałych form wsparcia w okresie inkubacji (m.in. możliwość sprzedaży designerskich produktów uczestników Projektu poprzez stworzony w projekcie sklep internetowy, wystawianie stoiska podczas jarmarków, festynów, itp.), - opis strategii marketingowej promującej sklep internetowy. Strategia powstanie w oparciu o wyniki badań realizowane w zad. 2, konsultacje z potencjalnymi użytkownikami PF oraz konsultacje z ekspertami zewnętrznymi wspierającymi Kierownika Projektu, personel zadania oraz Komitet Sterujący odpowiedzialny za PF na każdym etapie jego realizacji. Rolę ekspertów zewnętrznych 5 osób - będą pełnić osoby posiadające teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie rekrutacji, pracy z nieaktywnymi zawodowo osobami w wieku 50+, prawnicy, doradcy biznesowi, spec. w zakresie marketingu, przedstawiciel środowiska designerskiego. Rola ekspertów zewnętrznych i KS zapewnienie wysokiego poziomu PF i zapobieganie wystąpieniu ryzyka przyjęcia niewłaściwych założeń podczas tworzenia PF. Kierownik Projektu (Lider) Personel zadania - Specjalista ds. produktu finalnego (0,3 etatu) Asystent ds. produktu finalnego (0,5 etatu) Wsparcie Komitetu Sterującego oraz ekspertów zewnętrznych (UCP) zadania Lider - WALIDACJA PROJEKTU V Testowanie opracowaneg o PF Produkt: 1 strategia wdrażania PF Pomiar: strategia wdrażania PF WALIDACJA PROJEKTU ETAPY testowania wstępnej wersji PF: - przygotowanie promocji i rekrutacji - promocja - ulotka, plakat, informacje na stronach www, mailing, banery www, ogłoszenia prasowe adresaci: Designer, doradca biznesowy, specjalista ds. marketingu, uczestnicy Projektu - szkolenia dla personelu Projektu i potencjalnych U w zakresie rekrutacji metodą AC - rekrutacja zespołu wspierającego uczestników Projektu (Designer metodą AC, doradca Kierownik Projektu (Lider) Personel zadania - specjalista ds. produktu - Strona 3

4 biznesowy i spec. ds. marketingu rozmowa kwalifikacyjna) - rekrutacja 15 uczestników Projektu metodą Assessment Centre - warsztaty dla zespołu wspierającego uczestników Projektu - warsztaty kreatywne/designerskie dla uczestników Projektu, w tym prace nad designerskimi produktami (zapewnienie sprzętu/materiałów do produkcji), współtworzenie identyfikacji wizualnej i strategii promocyjnej sklepu - szkolenia biznesowe dla uczestników Projektu - indywidualne doradztwo designera, doradcy biznesowego i spec. ds. marketingu - prowadzenie mentorowanej działalności gospodarczej (15 uczestników Projektu) - udzielenie pomostowego wsparcia finansowe - promocja działalności uczestników Projektu i sklepu www finalnego (1 etat) Asystent ds. produktu finalnego (1 etat) zadania Lider (kilka pozycji budżetowych należy do Partnera) VI Analiza rzeczywistych efektów testowania Produkty: wzory materiałów promujących rekrutację do Projektu; 24h szkoleń z AC x 2 grupy; 5 raportów z AC dla kandydatów na designera, raport z rekrutacji doradcy biznesowego i spec. ds. marketingu oraz 50 raportów z AC dla uczestników Projektu; 80h szkoleń dla D/DB/SM+10 kompletów materiałów szkol.; 80h szkoleń dla 15 uczestników Projektu/ 10 kompletów materiałów szkol.; 128h warsztatów dla uczestników Projektu; 10 m-cy doradztwa designera/dor. biznesowego/spec. ds. marketingu; sklep www; 7 m-cy pracy administratora i osoby obsługującej sklep internetowy; Pomiar: wzory materiałów promujących rekrutację do Projektu; listy obecności/wzór materiałów szkol.; raporty rekrutacyjne; listy obecności/wzór materiałów szkol.; karta lub raport z doradztwa; zrzuty z ekranu sklepu www; karty czasu pracy; Badanie ewaluacyjne PF i efektów wsparcia dla uczestników Projektu. Badanie zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznego po wyłonieniu do w procedurze opartej o zasadę konkurencyjności (przygotowanie procedury prawnik, UCP) Produkty: 1 zapytanie ofertowe, 1 scenariusz ewaluacji PF/1 scenariusz ewaluacji efektów projektu dla OW; 1 raport końcowy dot. PF i efektów wsparcia Pomiar: dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym; raport Kierownik Projektu (Lider) zadania Lider Brak personelu przypisanego bezpośrednio do realizacji zadania Strona 4

5 VII Opracowanie ostatecznej wersji PF Konsultacje z Komitetem Sterującym i ekspertami zewnętrznymi Przygotowanie ostatecznej wersji PF zawierającej wnioski z etapu testowania Przekazanie PF do walidacji Kierownik Projektu (Lider) VIII Upowszechnia nie i włączenie PF do głównego nurtu polityki (etap II) (z przerwą na walidację ) Produkty: konsultacje z KS i ekspertami zewnętrznymi; finałowa wersja PF Pomiar: listy obecności na spotkaniach KS i ekspertów zewnętrznych dokument z PF Działania upowszechniające: - nagranie filmu Kreatywni na 50+ ; - stworzenie animacji (np. w wersji flash) Od Nieaktywnego do Kreatywnego (Internet/spotkania/wysyłka płyta) - stworzenie baneru informacyjnego -prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony www - pozycjonowanie strony www - promocja wypracowanych rozwiązań i produktów w mediach regionalnych i lokalnych (prasa/radio/telewizja/internet) - wysyłka do potencjalnych Użytkowników DVD zawierającej PF z filmem i animacją - 5 spotkań informacyjnych w regionie Produkty:1 film; 1 animacja; 1 baner www; 1000 płyt z PF, filmem, animacją; 1 strona www; 3xmailing do potencjalnych Użytkowników; 5 spotkań w regionie Pomiar: płyta z PF, filmem, animacją; aktywny adres www; projekt mailingu/zrzuty ekranu; listy obecności/zdjęcia Personel zadania - Specjalista ds. produktu finalnego (1 etat) Asystent ds. produktu finalnego (1 etat) Wsparcie Komitetu Sterującego oraz ekspertów zewnętrznych (UCP) zadania Lider Koordynator Projektu (Partner) Personel zadania - specjalista ds. upowszechniania (0,5 etatu) zadania Partner Strona 5

6 X - WALIDACJA PROJEKTU Zarządzanie Projektem WALIDACJA PROJEKTU STRUKTURA: Projekt będzie zarządzany przez zespół koordynowany przez Kier. Projektu (L). Zespół Lidera: -Kierownik Projektu, spec. finans., spec. i asyst. ds. produktu finalnego oraz asyst. Projektu Zespół Partnera: - KoordynatorProjektu, Spec. finansowy i Spec. ds. upowszechniania i włączania do gł. nurtu polityki. ROLE: Lider jest odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne, analizę problemu, strategię wdrażania PF i testowanie PF. Partner jest odpowiedzialny za zarządzanie, rekrutację uczestników Projektu, a jako potencjalny Użytkownik, również za upowszechnianie PF i włączania do głównego nurtu polityki, dodatkowo będzie wspierał Lidera w diagnozie i analizie problemu oraz opracowaniu strategii wdrażania PF. Niezależne spotkania zespołów projektowych Lidera i Partnera odbywać się będą 1x w tyg. (omówienie działań, ocena zagrożeń, wypracowanie działań naprawczych). Ciałem doradczym będzie Grupa Zarządzająca Projektem (spotkania minimum 1 x na kwartał) oraz Komitet Sterujący (opiniowanie PF na każdym etapie jego tworzenia - spotkania 1 x na kwartał). zarządzanie kosztami - spec. finansowy (Lider) we współpracy z Partnerem. Zarządzanie ryzykiem - Kierownik Projektu. Ostateczne decyzje będzie podejmował Kierownik Projektu, w zależności od potrzeb w porozumieniu z Zarządem GFP i Dyr. Partnera. Udział Partnera w zarządzaniu Projektem będzie związany z koordynacją jego prawidłowej realizacji (w tym zgodności z zapisami umowy partnerskiej). Całościowy nadzór nad Projektem pełnić będzie zaciągający wszelkie zobowiązania 2-os. Zarząd GFP, zatwierdzać wydatki pod względem rachunkowym Główna Księgowa. W 1-szym miesiącu zostanie określony skład zespołów projektowych Lidera i Partnera i skład Grupy Zarządzającej Projektem. Do końca 2-go miesiąca określony zostanie skład Komitetu Sterującego ds. Produktu Finalnego, w którego spotkaniach uczestniczyć będą przedstawiciele potencjalnych Użytkowników i Odbiorców. Rozpatrzona zostanie możliwość rozszerzania partnerstwa o nowych Użytkowników. ZADANIA ZLECONE w ramach Zarządzania Projektem: Kierownik Projektu (0,8 etatu) - Lider Pozostały personel zadania - Asystentka Projektu Lider (0.3 etatu) Spec. finansowy - Lider (0,5 etatu) Koordynator Projektu Partner (0,3 etatu) Spec. finansowy - Partner (0,3 etatu) Wsparcie Grupy Zarządzającej Projektem oraz Komitetu Sterującego ds. PF zadania Lider (kilka pozycji budżetowych należy do Partnera) - Strona 6

7 - szkolenie zespołu projektowego z polityki gender mainstreaming -monitoring i ewaluacja Projektu-dla zapewnienia obiektywizmu i rzetelności oceny, w tym ryzyka - obsługa prawna Projektu, śr. 4 godz./m-c Uzasadnienie stawek oraz zakres monitoringu, obu ewaluacji i badania został opisany pod budżetem szczegół. II. Harmonogram realizacji Projektu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX Strona 7

8 zad. 1 TWORZENIE PARTNERSTWA etap 1 Wypracowanie modelu współpracy partnerstwa etap 2 Określenie zasad możliwości dołączania do partnerstwa potencjalnych użytkowników etap 3 Spotkania robocze poświęcone wypracowaniu modelu współpracy partnerstwa zad. 2 ANALIZA I DIAGNOZA PROBLEMU etap 1 etap 2 etap 3 Przygotowanie zapytania ofertowego do badania kreatywności osób 50+ i wybór wykonawcy Opracowanie metodologii badania OW w zakresie barier dla kreatywności w miejscu pracy Analiza i diagnoza kreatywności osób w wieku l. i barier w miejscu pracy, które stopują kreatywność etap 4 Cykliczne spotkania z podwykonawcami w trakcie realizacji badania etap 5 etap 6 etap 7 Raport z analizy i diagnozy kreatywności osób w wieku l. i barier w miejscu pracy, które stopują kreatywność Przygotowanie zapytania ofertowego do badania użytkowników w zakresie efektywności finansowego wsparcia OW i wybór wykonawcy Opracowanie metodologii badania użytkowników w zakresie efektywności finansowego wsparcia OW etap 8 Badanie użytkowników w zakresie efektywności finansowego wsparcia OW etap 9 Raport z badania użytkowników w zakresie efektywności finansowego wsparcia OW zad. 3 UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZANIE PF DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI (I etap) etap 1 Stworzenie strony www upowszechniającej PF etap 2 Wykonanie projektów graficznych banerów internetowych/ścianki wystawienniczej etap 3 Stworzenie bazy urzędów pracy, JST, NGO obszaru zatrudnienia w regionie w celu upowszechniania listowego/mailowego etap 4 Mailing do urzędów pracy, JST, NGO z obszaru zatrudnienia w regionie Strona 8

9 etap 5 Upowszechnianie z wykorzystaniem strony www etap 6 etap 7 Upowszechnianie z wykorzystaniem banerów internetowych (portale internetowe) Organizacja i realizacja spotkań informacyjnych w regionie- 5 spotkań etap 8 Dokumentacja działań upowszechniających, w tym banerów/mailingu/spotkań etap 9 zad. 4 etap 1 Przygotowanie opinii prawnych dotyczących możliwości włączania PF do głównego nurtu polityki OPRACOWANIE WSTĘPNEJ WERSJI STRATEGII WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO Stworzenie opisu metodologii wraz z profilem i skalą kompetencyjną, zadaniami i programem sesji AC, wzorem raportu dla Designera i 50+ etap 2 Opracowanie wstępnej wersji strategii wdrażania produktu finalnego etap 3 Prowadzenie konsultacji z potencjalnymi użytkownikami strategii wdrażania PF etap 4 Prowadzenie konsultacji z ekspertami zewnętrznymi dot. strategii wdrażania PF etap 5 Opracowanie strategii wdrażania wstępnej wersji produktu finalnego etap 6 Przekazanie strategii wdrażania produktu finalnego do oceny ST/ocena zad. 5 TESTOWANIE OPRACOWANEGO PR I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII etap 1 Przygotowanie szczegółowego planu testowania PF etap 2 Projekt procesu rekrutacji i selekcji D/DB/SM i OW etap 3 etap 4 etap 5 Obsługa prawna procesu rekrutacji - zapytania ofertowe, wyłonienie oferenta, podpisanie umowy Przygotowanie projektów ogłoszeń związanych z rekrutacją designera/doradcy biznesowego/specjalisty ds marketingu Emisja ogłoszeń związanych z rekrutacją designera/doradcy biznesowego/spec. ds marketingu etap 6 Przygotowanie projektu ogłoszeń dot. rekrutacji OW etap 7 Przygotowanie projektu i druk ulotek/plakatów dot. rekrutacji OW etap 8 Przygotowanie projektu baneru internetowego/mailingu etap 9 Szkolenie pracowników Lidera, Partnera i potencjalnych użytkowników w Strona 9

10 zakresie realizacji AC etap 10 Emisja ogłoszeń związanych z rekrutacją OW etap 11 Kolportaż ulotek i plakatów dot. rekrutacji OW etap 12 Emisja banerów internetowych dot. rekrutacji OW etap 13 Mailing targetowany dot. rekrutacji OW etap 14 Rekrutacja i selekcja zespołu wspierającego OW (designerzy, doradca biznesowy, spec. ds. marketingu) etap 15 Organizacja i realizacja warsztatów biznesowo-psychologiczne dla designera, doradcy biznesowego, spec. ds. marketingu etap 16 Dokumentacja warsztatów biznesowo-psychologicznych dla designera, doradcy biznesowego, spec. ds. marketingu etap 17 Rekrutacja i selekcja OW - 50 kandydatów do development centre/15 uczestników etapu testowania/stworzenie listy rezerwowej OW etap 18 Organizacja szkoleń biznesowych/warsztatów w zakresie designu i kreatywności etap 19 Szkolenia biznesowe oraz warsztaty w zakresie designu i kreatywności - 15 OW etap 20 Dokumentacja szkoleń biznesowych oraz warsztatów w zakresie designu i kreatywności etap 21 Organizacja indywidualnego doradztwa - designer/doradca biznesowy/spec. ds marketingu etap 22 Indywidualne doradztwo - designer/doradca biznesowy/spec. ds marketingu etap 23 Dokumentacja indywidualnego doradztwa designer/doradca biznesowy/specjalista ds marketingu etap 24 Zakładanie działalności gospodarczej przez OW etap 25 Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OW etap 26 Wypracowanie przez OW z pomocą zespołu wspierającego wspólnej marki sklepu oraz planu działań promocyjnych etap 27 Projekty graficzne i produkcja materiałów promujących Pomorską Fabrykę Designu (ulotki, wizytówki,banery internetowe, mailing) PREINKUBACJA I 9 II INKUBACJA III IV V 13 VI Strona 10

11 etap 28 Działania marketingowe Pomorskiej Fabryki Designu etap 29 Dokumentacja działań marketingowych Pomorskiej Fabryki Designu etap 30 Stworzenie sklepu internetowego, w tym zatrudnienie administratora etap 31 Prowadzenie sklepu internetowego, w tym jego administracja i obsługa etap 32 Wytwarzanie produktów przez OW we współpracy z designerami etap 33 Sprzedaż produktów przygotowanych przez OW - punkty stacjonarne etap 34 Sprzedaż produktów przygotowanych przez OW - punkty mobilne - targi, jarmarki, wydarzenia kulturalne, konferencje, itp etap 35 Doradztwo prawne na rzecz OW zad. 6 ANALIZA RZECZYWISTYCH EFEKTÓW TESTOWANIA PF etap 1 Przygotowanie zapytania ofertowego dot. ewaluacji PF i efektów projektu dla OW etap 2 Ewaluacja PF - zbieranie danych etap 3 Ewaluacja efektów projektu dla OW - zbieranie danych etap 4 Raport z ewaluacji PF i efektów wspracia projektu dla OW zad. 7 OPRACOWANIE OSTATECZNEJ WERSJI PF etap 1 Konsultacje ostatecznej wersji PF z uwzględnieniem uwag z ewaluacji PF etap 2 Konsultacje ostatecznej wersji PF z ekspertami zewnętrznymi etap 3 Wpracowanie ostatecznej wersji PF etap 4 Walidacja produktu finalnego przez sieć tematyczną zad. 8 UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZENIE PF DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI etap 1 Koordynacja działań upowszechniających etap 2 Stworzenie filmu video roboczy tytuł "Kreatywni 50+" etap 3 Stworzenie animacji roboczy tytuł "Od nieaktywnego do kreatywnego" etap 4 Stworzenie banerów internetowych etap 5 Działania upowszechniające - strona www, banery etap 6 Działania upowszechniające - film (wersja pełna i skrócona), animacja Strona 11

12 etap 7 Projekt targetowanego mailingu do potencjalnych użytkowników PF etap 8 Targetowany mailing do potencjalnych użytkowników PF etap 9 Przygotowanie płyt DVD z PF, filmem, animacją etap 10 Kolportaż płyt z PF, filmem i animacją etap 11 Ekspozycja stoiska sklepu w holu Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER (w tym z wykorzystaniem ekranu LCD) etap 12 Organizacja spotkań upowszechniających w regionie - 5 spotkań etap 13 Realizacja spotkań upowszechniających w regionie - 5 spotkań etap 14 Udział w zewnętrznych wydarzeniach związanych z obszarem interwencji projektu/publikacje medialne ZARZĄDZANIE etap 1 Powołanie zespołów projektowych Lidera i Partnera etap 2 Powołanie Komitetu Sterującego projektem etap 3 Spotkania Komitetu Sterującego - średnio 1x na kwartał etap 4 Szkolenie dla zespołu projektowego dotyczące gender mainstreaming etap 5 Zarządzanie projektem w zakresie organizacji pracy partnerstwa etap 6 Zarządzanie zadaniami przez lidera - kwestie merytoryczno-finansowe etap 7 Zarządzanie zadaniami przez partnera - kwestie merytoryczno-finansowe etap 8 Bieżąca komunikacja partnerstwa (spotkania, e, telefony) etap 9 Prowadzenie rachunku bankowego projektu przez Lidera i Partnera etap 10 Obsługa prawna projektu etap 11 Przygotowanie zapytania ofertowego i wybór zewnętrznego realizatora monitoringu i ewaluacji projektu etap 12 Monitoring i ewaluacja projektu etap 13 Monitoring i ewaluacja projektu - półroczne raporty Strona 12

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. Prezentacja projektu Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. Grzegorz Kruszyński Fundacja Edukacji Europejskiej TYTUŁ PROJEKTU INNOWACYJNEGO Wypracowanie skutecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dotyczące realizacji monitoringu i ewaluacji projektu innowacyjnego Pomorska Fabryka Designu realizowanego z Poddziałania 6.1.1 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych FUNDACJA NIESIEMY POMOC SPECTRUM PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL.05.04.02-00-C58/11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH KOZIENICKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU Grupa 1 Lider grupy Pan Edmund Kordas DIAGNOZA PROBLEMU Problemy: Brak ośrodków wspierania biznesu Brak dostępu do

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy Założenia projektu 1 Działania w projekcie zmierzające do wyznaczenia OMW Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wzór Oferty na realizację badania Kreatywność w miejscu pracy osób w wieku 50+ /Nazwa i adres Oferenta /.. 2012 r. O F E R T A

Wzór Oferty na realizację badania Kreatywność w miejscu pracy osób w wieku 50+ /Nazwa i adres Oferenta /.. 2012 r. O F E R T A Załącznik nr 1. Wzór Oferty na realizację badania Kreatywność w miejscu pracy osób w wieku 50+.. /Nazwa i adres Oferenta /.. 2012 r. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Gdańsk ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: Przeprowadzenia ewaluacji projektu PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Kategoria wydatku Koszty kwalifikowalne (EUR) Wnioskodawca Koszty kwalifikowalne (EUR) Partner krajowy projektu Razem ( 4=2+3) Uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie.

PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie. PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie. GENEZA PROJEKTU Niewykorzystany potencjał inwestycyjny Nieefektywna promocja gospodarcza - niski poziom przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) SgL I URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2,00-098 Warszawa, tel. 22 443 14 40, faks 22 443 14 42 sekretariat.bpips@um.warszawa.pl, www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl..

Bardziej szczegółowo

Nabór kandydatów na Partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego Śląskie Wyzwania

Nabór kandydatów na Partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego Śląskie Wyzwania Nabór kandydatów na Partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego Śląskie Wyzwania W związku z planowaną realizacją systemowego projektu innowacyjnego testującego finansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wzór umowy na przeprowadzenie badania kreatywności w miejscu pracy osób w wieku 50 + U m o w a o Dzieło Nr 2012/U./ /...

Załącznik nr 2. Wzór umowy na przeprowadzenie badania kreatywności w miejscu pracy osób w wieku 50 + U m o w a o Dzieło Nr 2012/U./ /... Załącznik nr 2. Wzór umowy na przeprowadzenie badania kreatywności w miejscu pracy osób w wieku 50 + U m o w a o Dzieło Nr 2012/U./ /.../PFD Zawarta w dniu. 2012 roku w Gdańsku pomiędzy Gdańską Fundacją

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów realizacja projektu: 01.09.2013 31.03.2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych

Bardziej szczegółowo

Beneficjentprojektodawca/ Nr projektu POKL.06.01. 01-22- 160/10

Beneficjentprojektodawca/ Nr projektu POKL.06.01. 01-22- 160/10 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl Lista produktów i raportów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Załącznik nr 3 do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Załącznik do uchwały nr 2/14/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Seminarium upowszechniające

Seminarium upowszechniające Seminarium upowszechniające Express do zatrudnienia - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych Kraków, 23 września 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak

Witam s erdecznie serdecznie Anna Bielak Witam serdecznie Witam serdecznie Anna Bielak Informacje o projekcie Program Aktywności Samorządowej PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych Priorytet V Dobre

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Grudziądzkiego Centrum Caritas ze współpracy z instytucjami publicznymi w kontekście realizacji projektów partnerskich

Doświadczenia Grudziądzkiego Centrum Caritas ze współpracy z instytucjami publicznymi w kontekście realizacji projektów partnerskich Doświadczenia Grudziądzkiego Centrum Caritas ze współpracy z instytucjami publicznymi w kontekście realizacji projektów partnerskich Spotkanie konsultacyjne Toruń, 18 grudnia 2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r.

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Kolegium Śniadeckich Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Cele projektu Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi poprzez

Bardziej szczegółowo

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA W ramach tego Priorytetu realizowane będą trzy działania: 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki nielimitowane

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 736/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31 października 2013 r.

UCHWAŁA NR 736/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31 października 2013 r. UCHWAŁA NR 736/2013 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej Załącznik nr do dokumentacji konkursowej /wzór/ Karta oceny merytorycznej na realizację Rewitalizacji Społecznej NUMER KONKURSU TYTUŁ PROGRAMU:...... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY (imię, nazwisko)....

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

1. Koordynator/koordynatorka projektu

1. Koordynator/koordynatorka projektu Gmina Pilchowice w ramach projektu Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Nabór partnera w do projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych

Nabór partnera w do projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych Załącznik nr 4 do Regulaminu Komisji Oceny Zgłoszeń KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Nabór partnera w do projektu systemowego Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki

Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki Z przyjemnością przekazujemy Państwu informację o projekcie Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie Strategii promocji marki Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakresy odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (zgodnie z regulaminem Biura ) Lp. Stanowisko Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Kompetencje wspierają rozwój

Kompetencje wspierają rozwój Petra Consulting działa na rynku od 12 lat. Firma powstała w sierpniu 2003 roku, na bazie połączenia doświadczenia Właścicielki Sylwii Petryny (w prowadzeniu szkoleń, doradztwie biznesowym, coachingu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Wiemy czego chcemy - prawo jazdy na projekty międzynarodowe dla śląskich NGO. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Wiemy czego chcemy - prawo jazdy na projekty międzynarodowe dla śląskich NGO. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Wiemy czego chcemy - prawo jazdy na projekty międzynarodowe dla śląskich NGO 1 Informacje ogólne 1. Nabór Uczestników/ Uczestniczek organizowany jest przez Fundację Alternatywnych

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r

Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r. 2012-02-22 1 2012-02-22 2 Informacje wstępne realizowany w ramach: Priorytet I PO KL okres realizacji: 01.03.2011 28.02.2014 roku partnerzy: 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych 1. Wstęp Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych Wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju Strona społeczeństwa obywatelskiego i elementem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Zasady wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF

Zasady wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF Załącznik nr 1 do Uchwały nr 63/2017 Zarządu ZIT BTOF z dnia 29 maja 2017 r. Zasady wynagradzania koordynatorów ZIT BTOF Działając w oparciu o zapisy zawarte w Zasadach finansowania Związków ZIT w ramach

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Partnerstwo na rzecz realizacji projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Skład PARTNERSTWA - 6 jednostek samorządu terytorialnego - 2 organizacje pozarządowe Lider: Miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY INSTYTUT BADAŃ NAD ROZWOJEM LOKALNYM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI REGIONÓW ZDZISŁAW KOCHANOWICZ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY INSTYTUT BADAŃ NAD ROZWOJEM LOKALNYM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI REGIONÓW ZDZISŁAW KOCHANOWICZ REGULAMIN WEWNĘTRZNY INSTYTUT BADAŃ NAD ROZWOJEM LOKALNYM PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI REGIONÓW ZDZISŁAW KOCHANOWICZ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instytut Badań nad Rozwojem Lokalnym ma swą

Bardziej szczegółowo

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje!

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje! Brand Spirit Agency Wzbudzamy emocje! Pierwsza w Polsce Agencja Marketingowa, które oferuje swoje usługi w formie abonamentu! Oferta skierowana do wszystkich Start-Up ów i mikroprzedsiębiorstw, które przy

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

INSTRUKCJA WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Załącznik Nr 19 do Produktu Finalnego INSTRUKCJA WDRAŻANIA PRODUKTU FINALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Temat innowacyjny: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU ADAPTACJA DO ZMIANY

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU ADAPTACJA DO ZMIANY OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU ADAPTACJA DO ZMIANY W związku z przygotowaniami do realizacji projektu Adaptacja do zmiany (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo